Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet"

Transkript

1 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens hovedstadsområdet og Aarhus oplevede relativ høj handelsaktivitet. Samme billede fremkommer, når man ser på prisudviklingen, hvor man i flere steder af landet oplever faldende boligpriser, mens priserne er steget betydeligt i København. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Det har betydet, at priskløften mellem landets dyre områder og billige boligområder udvider sig hastigt. Ser vi eksempelvis på, hvor meget det koster, at skifte parcelhuset på 14 kvadratmeter i Vest- og Sydsjælland ud med et tilsvarende parcelhus i København by, så løber ekstraregningen op i 2,43 mio. kroner. Det er hele 1,1 mio. kroner mere end tilbage i starten af 29, og der er nu tale om en historisk stor prisforskel. Den demografiske udvikling og effekten af, at København reagerer først i boligcyklen er oplagte forklaringer på den stigende polarisering. Polariseringen hjælpes dog i høj grad også på vej af de historisk lave renter. De gør det således nemmere at opretholde og formentlig endda øge de regionale prisforskelle på boligmarkedet. Denne pointe understreges, hvis man ser på de samlede finansieringsomkostninger til realkreditlånet ved brug af afdragsfrit F1-lån. Her viser det sig, at den månedlige merydelse på realkreditdelen ved køb af parcelhus i København by i forhold til Vest- og Sydsjælland nu er på niveau med 24, hvor priskløften kun var halvt så stor som i dag. Det betyder også, at højere renter kan være med til at mindske polariseringen på boligmarkedet eller i hvert fald nedsætte hastigheden. Den dag renterne kommer op på højere niveauer, vil det i så fald blive noget dyrere at servicere en høj boliggæld, og dermed vil boligkøbernes fokus på selve gældsniveauerne formentlig tiltage. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ovenstående skal ikke forstås som om, at de lave renter er skidt for boligmarkedet i Vest- og Sydsjælland. De lave renter holder uden tvivl en hånd under boligmarkedet i dette område. I stedet er det mere en pointe om, at Vest- og Sydsjælland har en "relativ rentefordel" ved rentestigninger - mens de lave renter i øjeblikket mere understøtter de dyre områder frem for de billigere områder. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Polariseringen af boligmarkedet vil være et emne, der vil fylde godt op i boligdebatterne i årene frem. Holder befolkningsprognoserne stik, vil yderområderne af landet blive endnu mere udfordret af den demografiske udvikling til skade for både det lokale erhvervsliv og boligmarkedet.

2 Stigende polarisering på boligmarkedet Det er næppe nogen overraskelse for de fleste, at der i øjeblikket er store regionale forskelle på helbredstilstanden på boligmarkedet. Dette billede bekræftes i høj grad, når vi ser på handelsaktiviteten på boligmarkedet. Der er nu områder af landet, hvor der i 213 blev solgt flere huse end, hvad der gennemsnitligt set er blevet solgt over den seneste ti-års periode, mens der er andre områder, hvor handelsaktiviteten befinder sig % under et "normalt" leje. Der var i kommuner, hvor hussalget var højere end "normalt" og hele 14 af disse kommuner befinder sig i københavnsområdet. Det er kun Aarhus, der som den eneste jyske kommuner, sniger sig ind på denne liste. Ser vi på den tunge ende af listen, er det især yderområderne af landet, der placerer sig her. Struer, Lolland, Samsø og Langeland havde i 213 en handelsaktivitet, der var hele 45 % under gennemsnittet for de seneste ti år. Figur 1:Store forskelle i handelsaktiviteten på boligmarkedet på tværs af landet I det hele taget bekræfter handelstallene den polarisering, vi har været vidne til på boligmarkedet på det seneste. Det understreges endvidere af, at der er en tydelig sammenhæng mellem, at jo dyrere huse desto mere er aktiviteten tilbage mod et mere normalt leje. De mest populære boligkommuner - defineret ud fra selve prisniveauet - er altså også dem, hvor der i øjeblikket sælges flest boliger. 2

3 Vi ser derfor også, at priskløften mellem de store byer og yderområderne udvider sig på ny helt som vi så i årene op til boligboblen toppede. Ser vi eksempelvis på, hvor meget det koster, at skifte parcelhuset på 14 kvadratmeter i Vest- og Sydsjælland ud med et tilsvarende parcelhus i København by, så løber ekstraregningen op i 2,43 mio. kroner. Det er hele 1,1 mio. kroner mere end tilbage i starten af 29, og der er nu tale om en historisk stor prisforskel. Tilbage i sommeren 26 toppede priskløften på kun 2,37 mio. kroner. I sommeren 26 var priskløften et resultat af kraftigere prisstigninger i københavnsområdet end i Vest- og Sydsjælland, mens den denne gang er blevet udvidet af betydelige prisstigninger i københavnsområdet og store prisfald i Vestog Sydsjælland. Siden starten af 29 er huspriserne steget med cirka 25 % i København by, mens de er faldet med 3 % i Vest- og Sydsjælland. Figur 2:Aldrig har det været dyrere at flytte parcelhus fra Vest- og Sydsjælland til København Priskløft, kroner Parcelhus 14 kvadratmeter, København by versus Vest- og Sydsjælland 1992K1 1995K1 1998K1 21K1 24K1 27K1 21K1 213K1 Polarisering understøttes blandt andet af demografi og forsinket priseffekt En vigtig forklaring på den stigende polarisering på boligmarkedet er uden tvivl den underliggende demografiske udvikling, hvor der igennem efterhånden en længere årrække har været en tendens til, at flere og flere danskere søger ind mod de større by-områder. Siden starten af 29, er det kun københavnsområdet, der har oplevet en positiv tilstrømning af indbyggere i alderen fra 25-6 år, som i høj grad er et alderssegment, man kan karakterisere som typiske potentielle boligkøbere. Ser vi alternativt på Vest- og Sydsjælland er denne befolkningsgruppe skrumpet med næsten 6 % i perioden. I antal personer i alderen fra 25-6 år svarer det til et løft i indbyggerantallet i københavnsområdet Københavns by og omegn på godt 36.5 personer, mens antallet er skrumpet med næsten 16.5 personer i Vest- og Sydsjælland. Demografien kan dog ikke stå alene som en forklaring. Der er næppe tvivl om, at de store boligprisudsving i københavnsområdet både før og efter boligboblen, påvirker boligmarkedet i 3

4 Vest- og Sydsjælland med en vis forsinkelse. I tiden op til boligpristoppen, valgte flere og flere potentielle boligkøbere således at flytte længere væk fra København, da det blev for dyrt, og da så boblen braste, begyndte trafikken i stigende grad at flyde den modsatte vej. De store by-områder er typisk dem, der reagerer først i boligcyklen altså her hvor boligpriserne vender først i den ene eller anden retning. Figur 2: Københavnsområdet har været særligt populært de seneste år blandt 25-6-årige %, ændring i indbyggerantal i alderen fra 25-6 år Primo 29 til primo Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Ekstremt lave renter understøtter også polariseringseffekt i øjeblikket Den underliggende tendens til, at flere og flere søger mod de større by-områder vil efter alt at dømme vare ved over de kommende årtier. Hastigheden på den fortsatte urbanisering vil dog over tid også afhænge af prisforskellene på boligmarkedet, og med en stigende priskløft mellem de store byområder og oplandet er det store spørgsmål, hvornår flere og flere potentielle boligkøbere overvejer at flytte teltpælene lidt længere væk fra eksempelvis København og Aarhus, og dermed spare mange penge på boligbudgettet. En sådan potentiel udflytningseffekt, kan i hvert fald for en stund bremse den underliggende søgning mod de større byområder, og det er under alle omstændigheder klart, at der over tid vil være en form for afsmittende priseffekt fra de dyre boligområder til de billigere boligområder. En vigtig faktor i regnestykket for den enkelte familie er ikke bare prisniveauerne på boligmarkedet. Selve renteniveauet spiller uden tvivl også en vigtig rolle. Den dag renterne kommer op på højere niveauer, vil det i så fald blive noget dyrere at servicere en høj boliggæld, og dermed vil boligkøbernes fokus på selve gældsniveauerne formentlig tiltage. Højere renter kan med andre ord bidrage til at mindske polariseringen på boligmarkedet. Eller omvendt - de ekstremt lave renter vi har i øjeblikket gør det alt andet lige muligt at opretholde og formentlig endda øge de regionale prisforskelle på boligmarkedet. Denne pointe kan illustreres med et eksempel. Som nævnt er priskløften mellem København by og Vest- og Sydsjælland på et rekordhøjt niveau. Det vil naturligt afspejle sig i en betydelig forskel i 4

5 finansieringsudgifterne til realkreditbelåningen, hvis vi ser på et fastforrentet realkreditlån med afdrag helt på linje med udgangspunktet i kreditgivningen. Som nedenstående figur 3 viser, så følges priskløft og finansieringsudgifter nogenlunde ad, hvilket ikke er overraskende, da gælden skal afdrages, og de lave renter helt automatisk medfører højere afdrag end ellers i førsteårsydelsen. De lave renter på fastforrentede lån betyder dog, at selv om priskløften er historisk høj, så er de samlede udgifter til renter og bidrag på realkreditlånet ikke på et rekordhøjt niveau. Figur 3: Rekordhøj priskløft men ikke rekordhøj målt på finansieringsudgifterne <<Priskløft mellem København By og Vestog Sydsjælland, gns. parcelhus på 14 kvm Forskel i finansieringsomkostninger på realkreditlån, fastforrentet lån med afdrag >> januar januar januar januar 213 Pointen med de lave renter, der understøtter polariseringen på boligmarkedet, bliver særdeles tydelig, hvis man alternativt ser på de samlede finansieringsomkostninger til realkreditlånet ved brug af afdragsfrit F1-lån, jf. figur 4. Figur 4: Med afdragsfrit F1-lån kan man dårligt se den rekordstore priskløft! <<Priskløft mellem København By og Vestog Sydsjælland, gns. parcelhus på 14 kvm Forskel i finansieringsomkostninger på realkreditlån, afdragsfrit F1-lån >> januar januar januar januar 213

6 Her ser vi, at den månedlige merydelse på realkreditdelen ved køb af parcelhus i København by i forhold til Vest- og Sydsjælland nærmest er tæt på bunden - og på niveauer, hvor priskløften kun var halvt så stor som i dag. Tilbage i starten af 24 var merydelsen på et afdragsfrit F1-lån i København by på små 1.6 kroner og merprisen for parcelhuset var på kroner i dag hedder tallene en merydelse på cirka 1.65 kroner og en merpris på kroner. Ovenstående finansieringseksempel er ikke et urealistisk scenarie for mange potentielle boligkøbere, der i første omgang kreditvurderes ud fra et fastforrentet lån med afdrag. Afdragsfrihed benyttes fortsat af over halvdelen af landets boligejere og i endnu højere grad blandt unge boligkøbere og selv om flere og flere boligkøbere fravælger F1-lånet til fordel for eksempelvis F3 eller FlexKort, så holder beregningerne også for disse låntyper. Den store og stigende priskløft mellem København og Vest- og Sydsjælland vil for alvor begynde at bide i finansieringsudgifterne, hvis vi forestiller os betydeligt højere renter end i dag. Forestiller vi os eksempelvis, at F1-renten rykker op mod 4 % - ikke et urealistisk højt renteniveau i en historisk kontekst så vil den månedlige merydelse rykke op i nærheden af de niveauer, vi så tilbage i 26/27, hvor flere og flere boligkøbere dengang opgav boligmarkedet i København og valgte at pendle lidt længere til arbejde. Figur 5: Priskløften afspejles lynhurtigt i finansieringsomkostningerne med højere F1-rente <<Priskløft mellem København By og Vestog Sydsjælland, gns. parcelhus på 14 kvm. F1-rente på 4 % Forskel i finansieringsomkostninger på realkreditlån, afdragsfrit F1-lån >> januar januar januar januar 213 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere