LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation"

Transkript

1 LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

2 Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2013 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring 3 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Flyttearbejdere 3 Renovationsarbejdere og arbejde med slamslugning 4 Eksportchauffører 5 Ungarbejdere under 17 år 6 Ungarbejdere mellem 17 og 18 år 6 Lærlinge 6 Skema 7 Vejledning Denne lønoversigt er lavet med det formål at regulere de nye lønninger pr. 1. marts 2013 i.h.t. overenskomstfornyelsen pr. 1. marts For at bruge lønoversigten korrekt skal medarbejderne opdeles i følgende 3 grupper: Under 9 mdr. anciennitet Herved forstås medarbejdere som ikke har været ansat i 9 måneder. Over 9 mdr. anciennitet Herved forstås medarbejdere som har været ansat over 9 måneder. Faglærte Herved forstås medarbejdere, som har erhvervsuddannelsesbevis indenfor transport eller logistik, og som er relevant for medarbejderens beskæftigelsesområde, f.eks. chaufføruddannelse ved chaufførarbejde. Disse medarbejdere får udbetalt anciennitetstillæg fra første ansættelsesdag.

3 Generelle satser: Grundtimeløn: Anciennitetstillæg efter 9 måneder: Overtidstillæg: Timen før normal arbejdstid: 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid: Derefter samt søn- og helligdage: Holddriftstillæg: Hverdage kl til kl : Lørdag efter kl og søn- og helligdage: Forskydning af vagtlistefridag: Arbejde på ubekvemme arbejdstider: Tillæg kl til kl : Tillæg kl til kl : Feriegodtgørelse: Under sygdom og tilskadekomst: Fratrædelsesgodtgørelse: Efter 3 år ansættelse: Efter 6 år ansættelse: Efter 8 år ansættelse: Pr. time 114,35 8,15 34,15 34,15 83,85 36,40 76,85 20,05 35,10 39,40 Pr. dag 949, , , ,00 Fridagsbetaling for timelønsansatte: 6,75% Særlig opsparing: 1,00% Pensionsbidrag: Arbejdsgivers bidrag: 8,0% Lønmodtagers bidrag: 4,0% Pensionsbidrag i alt: 12,0% 2

4 Chauffører Timen før og Øvrige under oplæring Ugeløn Timeløn overtime overtimer Timeløn ved nyansættelse: 4.230,95 114,35 148,50 198,20 Chauffører Timen før og Øvrige Ugeløn Timeløn overtime overtimer Grundtimeløn: 114,35 Chaufførtillæg: 14,50 Timeløn ved nyansættelse: 4.767,45 128,85 163,00 212,70 Anciennitetstillæg efter 9 måneder: 8,15 Timeløn efter 9 måneder: 5.069,00 137,00 171,15 220,85 Faglært tillæg: 4,00 Timeløn fra 1. dag som faglært: 5.217,00 141,00 175,15 224,85 Chauffører med Timen før og Øvrige kvalifikationstillæg Ugeløn Timeløn overtime overtimer Grundtimeløn: 114,35 Chaufførtillæg: 14,50 Kvalifikationstillæg: 3,80 Timeløn ved nyansættelse: 4.908,05 132,65 166,80 216,50 Anciennitetstillæg efter 9 måneder: 8,15 Timeløn efter 9 måneder: 5.209,60 140,80 174,95 224,65 Faglært tillæg: 4,00 Timeløn fra 1. dag som faglært: 5.357,60 144,80 178,95 228,65 Flyttearbejdere Timen før og Øvrige Ugeløn Timeløn overtime overtimer Grundtimeløn: 114,35 Flyttetillæg: 21,50 Timeløn ved nyansættelse: 5.026,45 135,85 170,00 219,70 Anciennitetstillæg efter 9 måneder: 8,15 Timeløn efter 9 måneder: 5.328,00 144,00 178,15 227,85 Faglært tillæg: 4,00 Timeløn fra 1. dag som faglært: 5.476,00 148,00 182,15 231,85 3

5 Renovationsarbejdere og Timen før og Øvrige arbejde med slamslugning Ugeløn Timeløn overtime overtimer Grundtimeløn: 114,35 Renovationstillæg: 30,85 Timeløn ved nyansættelse: 5.372,40 145,20 179,35 229,05 Anciennitetstillæg efter 9 måneder: 8,15 Timeløn efter 9 måneder: 5.673,95 153,35 187,50 237,20 Faglært tillæg: 4,00 Timeløn fra 1. dag som faglært: 5.821,95 157,35 191,50 241,20 Tømning af minicontainere 300 liter: 5, liter: 5, liter: 6, liter: 6,78 pr. tømning pr. tømning pr. tømning pr. tømning Dagrenovation af papirsække og Overudbæring Kørsel på minicontainere med og indkøring af søgnehelligdage compressorvogn Nyansat 9 mdr. anc. søgnehelligdage og søndage Blandede distrikter (1000 tømninger): 5,37 5,67 6,13 6,91 Bydistrikter (1050 tømninger): 5,12 5,40 5,83 6,56 Dagrenovation af beholdere på Overudbæring Kørsel på hjul, max. 240 liter, med lukkede og indkøring af søgnehelligdage komprimatervogne Nyansat 9 mdr. anc. søgnehelligdage og søndage Ved 800 tømninger pr. mand pr. uge: 6,72 7,09 7,67 8,61 Ved 850 tømninger pr. mand pr. uge: 6,32 6,68 7,22 8,11 Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge: 5,37 5,67 6,13 6,90 Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge: 5,12 5,40 5,83 6,56 Ved 1400 tømninger pr. mand pr. uge: 3,84 4,05 4,37 4,91 Ved 1450 tømninger pr. mand pr. uge: 3,71 3,91 4,22 4,75 Dagrenovation af papirsække og Overudbæring Kørsel på minicontainere med og indkøring af søgnehelligdage compressorvogn Faglært søgnehelligdage og søndage Blandede distrikter (1000 tømninger): 5,82 6,28 7,05 Bydistrikter (1050 tømninger): 5,54 5,97 6,70 Dagrenovation af beholdere på Overudbæring Kørsel på hjul, max. 240 liter, med lukkede og indkøring af søgnehelligdage komprimatervogne Faglært søgnehelligdage og søndage Ved 800 tømninger pr. mand pr. uge: 7,28 7,86 8,80 Ved 850 tømninger pr. mand pr. uge: 6,85 7,39 8,28 Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge: 5,82 6,28 7,05 Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge: 5,54 5,97 6,70 Ved 1400 tømninger pr. mand pr. uge: 4,16 4,48 5,02 Ved 1450 tømninger pr. mand pr. uge: 4,02 4,33 4,86 4

6 Ved korte ture under 15 timer: 88,11 Ved korte ture under 15 timer: 93,38 Eksportchauffører Døgn- Nyansat betaling Timeløn Løn: 866,66 36,11 Rejsegodtgørelse: 455,00 18,96 Løn i alt: 1.321,66 55,07 Eksportchauffører Døgn- Over 9 mdr. anciennitet betaling Timeløn Løn: 945,71 39,40 Rejsegodtgørelse: 455,00 18,96 Løn i alt: 1.400,71 58,36 Faglærte eksportchauffører Døgnbetaling Timeløn Løn: 985,71 41,07 Rejsegodtgørelse: 455,00 18,96 Løn i alt: 1.440,71 60,03 Ved korte ture under 15 timer: 96,05 Timeløn ved på- og aflæsning: 77,58 Tillæg ved arbejde på lørdage og søn- og helligdage: 16,58 Kilometertakst: Pr. km. 1 mandsbetjening: 0, mands-betjening, pr. mand: 0,3193 Ved lærlings deltagelse: 0,4223 Garantibetaling: Ved 4 uger, eksl. rejsegodtgørelse:

7 Ungarbejdere, Timen før og Øvrige under 17 år Ugeløn Timeløn overtime overtimer Timeløn ved nyansættelse: 2.538,57 68,61 89,10 118,92 Anciennitetstillæg efter 9 måneder: 4,89 Timeløn efter 9 måneder: 2.719,50 73,50 93,99 123,81 Ungarbejdere, Timen før og Øvrige mellem 17 og 18 år Ugeløn Timeløn overtime overtimer Timeløn ved nyansættelse: 3.384,76 91,48 118,80 158,56 Anciennitetstillæg efter 9 måneder: 6,52 Timeløn efter 9 måneder: 3.626,00 98,00 125,32 165,08 Lærlinge Timen før og Øvrige EUD-lærlinge Ugeløn Timeløn overtime overtimer Sidste år af lærekontrakten: 3.234,91 87,43 121,58 171,28 Næstsidste år af lærekontrakten: 2.870,46 77,58 111,73 161,43 Tredjesidste år af lærekontrakten: 2.544,12 68,76 102,91 152,61 EGU-elever: 2.235,54 60,42 94,57 144,27 Rejsegodt- Døgn- Grænseoverskridende transporter Timeløn gørelse I alt pr. time betaling Sidste år af lærekontrakten: 21,55 18,96 40,51 972,24 Næstsidste år af lærekontrakten: 17,65 18,96 36,61 878,64 Tredjesidste år af lærekontrakten: 14,25 18,96 33,21 797,04 Af- og pålæsningstillæg Timeløn Sidste år af lærekontrakten: 46,92 Næstsidste år af lærekontrakten: 40,97 Tredjesidste år af lærekontrakten: 35,55 6

8 Chauffører under oplæring Chauffører Faglærte chauffører Chauffører med kvalifikationstillæg (hænger + kran) Faglærte chauffører med kvalifikationstillæg (hænger + kran) Flyttearbejdere Renovationsarbejdere og arbejde med slamsugning Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F pr. 1. marts 2013 Grundtimeløn: 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 114,35 Overenskomsttillæg: 0,00 14,50 14,50 14,50 14,50 21,50 30,85 Kvalifikationstillæg: 0,00 0,00 3,80 3,80 Faglært tillæg: 4,00 4,00 *) *) Timeløn ved nyansættelse: 114,35 128,85 132,65 135,85 145,20 Ugeløn ved nyansættelse: 4.230, , , , ,40 Timen før/1.-3. overtime: 148,50 163,00 166,80 170,00 179,35 Øvrige overtimer: 198,20 212,70 216,50 219,70 229,05 Anciennitetstillæg: 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 Timeløn efter 9 måneder: 137,00 141,00 140,80 144,80 144,00 153,35 Ugeløn efter 9 måneder: 5.069, , , , , ,95 Timen før/1.-3. overtime: 171,15 175,15 174,95 178,95 178,15 187,50 Øvrige overtimer: 220,85 224,85 224,65 228,65 227,85 237,20 *) Medarbejdere med relevant erhvervsuddannelse (EUD) indenfor transport oppebærer fagligt tillæg på 4,00 pr. time hvor andet ikke er aftalt.

9 D) indenfor transport oppebærer fagligt tillæg på 4,00 pr. time hvor andet ikke er aftalt.

10 Transportgruppen Kampmannsgade København V Telefon Fax DTLs arbejdsgiverforening Børsen 1217 København K Telefon Fax Børsen 1217 København K Telefon Fax F-varenummer 3025

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst marts 2013 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2015 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11

Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11 Medlemsbladet 3F Vojens Nr. 2 Juni 2010 1 Indhold Indlæg ved formanden Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse....4 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt...5 Også lokalt ja til overenskomstforhandlinger...5

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår.

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår. 1. marts 2014 Faste chauffører: Pr. time Pr. uge Pr. 14 dage Pr. måned Timeløn: kr 129,02 kr 4.773,74 kr 9.547,48 kr 20.686,21 Speciel tillæg: kr 1,19 kr 44,03 kr 88,06 kr 190,80 Timeløn ialt: kr 130,21

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Lønoversigt Marts 2015

Lønoversigt Marts 2015 Lønoversigt Marts 2015 Forord Dansk Byggeris Lønoversigt indeholder oplysninger om gældende lønsatser, tal og takster til brug for medlemmernes personale- og lønadministration. Afsnit 1, Generelle bestemmelser,

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

lærlinge inden for landtransport - området

lærlinge inden for landtransport - området Aftaler om løn og arbejdsforhold for lærlinge inden for landtransport - området 2007-2008 ATL LÆRLING Indholdsfortegnelse: Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling Bagerindustrien Tobaksindustrien Mælkekonserves KIF

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 Arbejdsgiverforeningen

Læs mere

Bladet. - for 3F Bjerringbro & Omegn. Nr. 6 Marts 2006

Bladet. - for 3F Bjerringbro & Omegn. Nr. 6 Marts 2006 Bladet Nr. 6 Marts 2006 - for 3F Bjerringbro & Omegn BladetMarts 2006 DANMARK-SPANIEN Invitation til 3F s medlemmer og familie. VM-kvalifikationskampen mod Spanien Se side 6 KONG ALKOHOL PÅ ARBEJDE Med

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere