Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent"

Transkript

1 Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

2 Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk krise og udstødning Nye supersygehuse med større afstand for patienterne, stadig kortere indlæggelser, endagskirurgi og mere og bedre ambulant behandling Vi skal indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene!

3 Kommunernes sundhedsopgaver Palliation Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse rehabilitering Tidlig indsats kronisk sygdom I N D L Æ G G E L S E Opfølgning efter udskrivelse Genoptræning og rehabilitering

4 Hvor er de kritiske områder? Forebyggelse af indlæggelser blandt ældre medicinske patienter Fastholdelse af kronisk syge borgere i et alm. Hverdagsliv (somatik) Borgere uden for eller på vej ud af arbejdsmarkedet med forskellige psykiske lidelser Strukturel forebyggelse gevinster på den lange bane - forebyggelsespakkerne

5 Kontakt til borgere med stort træk Grupperne af borgere på plejecentre og modtagere af personlig pleje i eget hjem har et sundhedsforbrug svarende til i alt 11,2 pct. af det samlede regionale sundhedsforbrug. Kommunen har via disse indsatser kontakt med omkring 45 pct. af de ældre (65+ årige), der indlægges med en forebyggelig diagnose og mere end 40 pct. af de ældre, der genindlægges.

6 Dråben, der får glasset til at. Tidlig opsporing er en helt afgørende forudsætning for at forebygge forværring hos kronisk syge og ældre medicinske patienter. Ofte er det relative banale problemer, såsom mindre infektioner, der udløser en indlæggelse Der er stor enighed blandt klinikere og i de gennemgåede studier om, at det kræver tidlig og systematisk opsporing af ændringer i hverdagsindikatorer og mere effektiv handling på observationer af ændringer. (DSI)

7 Effektiv forebyggelse? At kommunerne styrker og videreudvikler forebyggelsesindsatsen på følgende områder: Tidlig opsporing i ældreplejen, herunder systematisk opsporing, vurdering af handling og sikring af effektive handlemuligheder. Systematisk faldforebyggelse med fokus på de faktorer, som kan udløse fald, herunder manglende ernæring og væskeindtag, medicin, sygdom, boligindretning, adfærd og psykiske forhold. Opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse i et samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis hos de målgrupper, hvor opfølgende hjemmebesøg har vist effekt.

8 Effektiv forebyggelse? God medicinhåndtering i samarbejde med almen praksis og sygehus. Generel kompetenceudvikling af kommunalt frontpersonale, herunder indenfor udvalgte sygeplejefaglige områder, tidlig opsporing og medicinhåndtering. En hensigtsmæssig brug af akutte/subakutte kommunale tilbud, hvor kommunerne udarbejder en beskrivelse af grundindholdet i de kommunale akut- og aflastningstilbud, der bidrager til indsatser baseret på den bedste viden på området. Hjemmepleje og hjemmesygepleje organiseres, så tæt dialog og samarbejde mellem enhederne styrkes blandt andet for at understøtte tidlig opsporingog hverdagsrehabilitering. Tilbud i alle kommuner til borgere med de store kroniske folkesygdomme

9 Kommunernes implementering af indsatser, der forebygger indlæggelser Særlige indsatser for faldforebyggelse Særlige indsatser rettet mod medicinhåndtering Særlige indsatser til tidlig opsporing Ja har allerede særlig indsats Ja planlægger at etablere indsats Særlige initiativer til opkvalificering af medarbejdere 0% 50% 100%

10 Kommuner med patientrettede tilbud til personer med hjerte-karsygdom, diabetes eller KOL (pct.) hjerte-kar-sygdom diabetes Kilde: KL s dataindsamling september 2012, samt Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011, Statens Institut for Folkesundhed, KOL

11 Hverdagsrehabilitering Hjælp til selvhjælp blandt hjemmeboende ældre. Formålet er at gøre de ældre mindre afhængig af kommunale hjemmeplejeydelser Evalueret i Fredericia af DSI Stort dokumenteret potentiale: 45% af deltagerne afsluttet til ingen kommunal hjælp 40% til mindre hjælp end tidligere Formentlig en effekt på forbrug af regionale tilbud, men ikke dokumenteret.

12 Kommunernes implementering af hverdagsrehabilitering 2012 Andel, der har indført hverdagsrehabilitering

13 Vækst i ansættelse af sundhedspersonale i kommunerne Ergo Fys basis Sygeplejersker Sundhedsplejersker Sosu assistenter Ledere jan 12 jun 12 nov 12 Indeks 100 = 2007 Kilde: FLD

14 Akutpladser Midlertidige sengepladser med døgnbemanding og adgang til specialiseret sygepleje Formålet er både hurtig hjemtagning af færdigbehandlede patienter og forebyggelse af indlæggelser bland sårbare ældre. Lægedækningen er central/udfordring. Skævinge-projektet viste et stort potentiale for at nedbringe antallet af indlæggelser og forbruget af sengedage. Effekten af aflastningspladser er imidlertid uklar.

15 Akutteams Specialiserede sygepleje organiseret i hurtigt udrykkende teams. Viborg Helsingør I Viborg har 20% af forløbene fungeret som erstatning til en indlæggelse. Svagt belyst evalueringsmæssigt (DSI) Afhængigt af integrationen i det lokale netværk af aktører

16 Implementering af akuttilbud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ja, vi har konkrete planer om etablering Vi har allerede etableret 20% 10% 0% I Akutpladser med sygeplejefaglig døgndækning Akutteam med specialiseret sygepleje

17 Subakutte tilbud Case: Etablering af tværsektoriel udredningsenhed (TUE) Tværsektoriel udredningsenhed (TUE) 14% af alle akutte indlæggelser er forebyggelige og kan klares ved hurtig diagnostisk som afklaring alternativ og/eller behandlingsstart til indlæggelse (Kilde: Bispebjerg Hospital) Accelereret udredning og diagnosticering af svage ældre som alternativ til indlæggelse Bispebjerg leverer speciallægekompetencer og de fysiske rammer København leverer den sygeplejefaglige indsats i kommunal enhed placeret på hospitalet Helhedsorienteret indsats hvor borgerens hele situation vurderes af kommunen, samtidig med at den lægelige udredning og indledende behandling foregår Bedre forudsætninger for koordineret hjemsendelse af borgeren til eget hjem eller midlertidig døgnplads 12. januar 2 17

18 Telesundhed fra forebyggelse til udlægning i eget hjem Støtte til ændret livstil, tryghedsskabende på distancen, støtte til ADL (forankring i kommunen) Telemedicinske løsninger (klinisk forankring) Kommunerne kan bistå borgere i deres eget hjem i forhold til måling af værdier og støtte til egen behandling. En større samfundsmæssig gevinst ved at bruge kommunale sygeplejerske, der kommer i borgernes hjem i forvejen.

19 Integrated care Tværgående organisationsformer med fokus på målgrupper, der trækker meget i flere kasser Går videre end koordination og samlokalisering, fx i form af sundhedshuse. Fælles governance og fælles ressourcer strømline incitamentet Odense frikommuneforsøg har sådanne elementer

20 Er på kanten af arbejdsmarkedet De raske syge Ambitioner for et Syg partnerskab om Max effekt Integrated Care De syge syge Sygehus/eksperter Sygdomsopbyggende Sygdomsaccelererende Meget syg og terminal Vækstfremmende Udgiftsstyrende De specialiserede kompetencer sættes tidligere i spil

21 Organisationsmodel Der etableres et tværsektorielt samarbejde på flere niveauer: Styregruppe udstikker rammer og retningslinjer for de tværsektorielle teams Kommune Almen praksis Sygehus Pivat prak. Psykologer og psykiatere m.fl. Tværsektorielle teams fx organiseret omkring den almen praktiserende læge

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-189 Copyright Dansk

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Region Hovedstaden Høringsudkast Sundhedsplan - Status for planer på sundhedsområdet December 2012 Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND?

VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND? Foreningen af kommunale social-, sundhedsog arbejdsmarkedschefer i Danmark Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND?

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Udviklingsstrategi det sociale område 2015...2 Bilag 1: Udkast til udviklingsstrategi 2015...2 2.4 International Citizen Service...14 Bilag

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008

Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om organiseringen af et kommunalt sundhedscenter, 2008 Lars Iversen seniorfagleder, COWI Gøgevang 16 2970 Hørsholm live@cowi.dk 29619738 Organisering af

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere