Patientforflytninger i seng. Jørgen Skotte, Nils Fallentin DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientforflytninger i seng. Jørgen Skotte, Nils Fallentin DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 Jørgen Skotte, Nils Fallentin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf Fax DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

2

3 PATIENTFORFLYTNINGER I SENG Jørgen Skotte Nils Fallentin

4 Jørgen Skotte Nils Fallentin ISBN: København 2008 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkalle København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Indledning...3 Videoeksempler Forflytninger...5 Seks typer af patientforflytning... 5 Patienter... 5 Plejere... 5 Hjælpemidler... 6 Risikovurdering... 6 Samlet resultat... 6 Indflydelse af patientvægt, handicap og plejer... 8 Eksempler på høj og lav lænderygbelastning ved patientforflytninger i seng... 9 Vending i seng mod plejer...10 Flytning fra midten i seng ud mod plejer...11 Løft af hovedgærde...12 Fra halvt liggende i seng til siddende på sengekant...13 Fra siddende på sengekant til liggende i seng...14 Flytning længere op i seng Referencer...17 iii

6 iv

7 1. FORORD I denne rapport præsenteres hovedresultater og konklusioner fra projektet Redskab til belastningsvurdering af patienthåndtering. Projektet, som er muliggjort gennem en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, blev afsluttet den 31. marts Hovedansøger på projektet var Arbejdsmiljøinstituttet (nu NFA), men gennemførelsen af projektet var baseret på et samarbejde mellem NFA, JobLiv Danmark (nu ALECTIA People), konsulent Lone Donbæk, Arbejdsmedicinsk Klinik Århus, og ældreplejen i Frederiksberg Kommune. I forhold til den oprindelige projektbeskrivelse er projektet undervejs og efter aftale med Arbejdsmiljøforskningsfonden justeret og tilpasset en række ydre forhold. Eksempelvis er fokus i de undersøgte personforflytninger blevet koncentreret omkring forflytninger i seng, og det udarbejdede redskab til belastningsvurdering er begrænset til denne type forflytninger. Nationalt såvel som internationalt er den eksisterende viden om specielt disse forflytningssituationer stærkt begrænset, så fokuseringen af redskabet på en risikovurdering af disse problemstillinger mindsker ikke relevans og forebyggelsespotentiale i projektet. Tværtimod er det ambitionen, at det internetbaserede vurderingsmateriale med de mange detaljerede videoklip, som med denne rapport for første gang bliver offentligt tilgængeligt, kan finde direkte anvendelse såvel i de kommunale ældreplejer, som i hospitalssektoren og inden for den formelle og uformelle efter/videreuddannelse af plejepersonale. Sideløbende hermed er den forskningsmæssige del af projektet blevet formidlet internationalt, og en artikel med titlen Low back injury risk during repositioning of patients in bed: the influence of handling technique, patient weight and disability er offentliggjort i tidsskriftet Ergonomics. København, den 2. juni 2008 Nils Fallentin, Projektleder 1

8 2

9 2. INDLEDNING Formålet med denne undersøgelse har været at udvikle et værktøj eller redskab til brug for en vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Resultaterne fra de omfattende biomekaniske målinger viser imidlertid, at selv når forflytningerne udføres af erfarne SOSU-medarbejdere, er der en meget stor variation i lænderygbelastningen indenfor hver af de undersøgte forflytningsopgaver. Kun en meget begrænset del af denne variation kan forklares ved patientens vægt og handicap, mens en betydeligt større del af variationen kan forklares ved individuelle forhold hos SOSU-medarbejderne (forflytningsteknik, anvendelse af patientens ressourcer, anvendelse af simple hjælpemidler). Det er således ikke muligt at etablere en generel vurderingsmodel, som med acceptabel sikkerhed ville kunne afgøre om belastningen ved en given forflytningsopgave er for høj eller acceptabel. Til gengæld har målingerne dokumenteret at de fleste forflytninger i seng (som undersøgelsen har koncentreret sig om) er højrisikoopgaver, hvor en meget stor del af forflytningerne vil overskride de foreslåede grænseværdier for rygbelastning. Fastlæggelsen af forflytninger i seng som højrisikoopgaver understreger således behovet for en effektiv risikovurdering af den enkelte forflytning, samtidig med at den nye viden underbygger kravet om en optimal tilgang af tekniske hjælpemidler og en nul-løft-politik, hvor manuelle patientforflytninger reduceres til det minimale. Samtidig har projektet givet vigtig information, som vil kunne opkvalificere de såkaldte patientalgoritmer, som måske kan blive et værdfuldt risikovurderingsredskab. Patientalgoritmer er værktøjer udviklet i USA, som for hver enkelt forflytningstype giver plejepersonalet information om hvordan forskellige kombinationer af patientvægt og selvhjulpenhed kræver forskellige typer af hjælpemidler og/eller assistance af flere medarbejdere. Videoeksempler I dette dokument vises gennem videoklip en række konkrete eksempler på hvordan forflytninger kan udføres med en lav belastning til følge eller mindre hensigtsmæssigt resulterende i en højere belastning. Videoklippene tænkes anvendt ved efter-/videreuddannelse, samt som oplæg til en generel diskussion om risikovurdering, inddragelse af patientressourcer og brug af hjælpemidler. De enkelte videosekvenser aktiveres ved (i pdf-filen) at klikke på illustrationen af den pågældende forflytning. Inden videoklippene gives en baggrundsbeskrivelse af de undersøgte forflytninger, ligesom der præsenteres detaljerede resultater om lænderygskompression ved forskellige forflytninger i seng og betydningen af patientens vægt og handicap. Det er muligt fra pdf-versionen af denne rapport at gå direkte videre til videoklippene som findes fra side 10 og fremefter. 3

10 4

11 3. FORFLYTNINGER Seks typer af patientforflytning Der blev undersøgt 6 patientforflytningstyper alle relateret til forflytninger i seng udført af én plejer (uden assistance fra anden plejer). 1. Vending. Patienten vendes fra liggende på ryggen midt i sengen til at ligge på sin venstre side, så patientens ansigt vender mod plejeren. 2. Flytning sideværts. Patienten flyttes fra liggende midt i sengen ud til siden nærmest plejeren (rygliggende begge steder). 3. Hovedgærde op. Med patienten liggende midt i sengen rejses hovedgærdet manuelt fra vandret til ca Halvt liggende til siddende. Patienten flyttes fra liggende i sengen, som har hovedgærdet eleveret til ca. 45, til siddende på sengekanten. 5. Siddende til liggende. Patienten flyttes fra siddende på sengekant til liggende på ryggen i sengen. 6. Flytning op. Patienten (liggende på ryggen) flyttes længere op i sengen. Alle forflytninger blev foretaget i en manuelt indstillelig hospitalsseng uden elektriske indstillingsmuligheder. Patienter Patienterne var inddelt i 3 vægtkategorier og 3 handicapkategorier: Patienterne havde en vægt der lå tæt på enten 60 kg, 85 kg eller 110 kg. Handicapkategorierne var hhv. hemiplegiker, paraplegiker og næsten lam. Patienterne (1 virkelig patient og 9 raske, der simulerede patienter) skulle kun samarbejde og hjælpe til selv under forflytningen hvis de blev opfordret til det. Ingen af patienterne havde smerter, og plejerne skulle ikke tage andre hensyn end dem der var knyttet til patienternes funktionsniveau. Hemiplegikerne havde en god og en dårlig side samt svage ryg- og bugmuskler. I den dårlige side var ben og arm helt lamme og slappe. Hemiplegikerne kunne både sidde og stå, men balancen var dårlig i disse stillinger. Paraplegikerne havde normal og god kraft i armene, men var lamme og slappe fra brystet og nedefter og havde dårlig siddende balance. De næsten lamme havde kun kræfter til at holde ben og arme i simple stillinger, men kunne ikke på nogen måde skubbe, trække eller flytte på deres egen krop og havde dårlig siddende balance. Plejere Plejerne (9) var ansat i en kommunal hjemmepleje og alle var forflytningsinstruktører. 6 af de 9 havde gennemgået kursus som forflytningsinstruktør af omkring en uges varighed; de 3 øvrige havde gennemgået kurser af kortere varighed. Plejerne var i alderen år og vejede kg. 5

12 Hjælpemidler Plejerne havde kun simple hjælpemidler til rådighed, dvs. stiklagen og friktionsnedsættende og friktionsøgende remedier som glidestykke, plastposer og engangsvaskeklude. Der var således ikke mulighed for at bruge lift eller andre tekniske hjælpemidler eller få assistance fra en hjælper. Risikovurdering Belastningen af lænderyggen vurderes sædvanligvis ud fra en beregning af kompressionskraften på discus i et lænderygsegment (her L4/L5). En ofte brugt risikogrænse er en kompressionskraft på 3400 N. Ved manuelle løft antages denne grænse at yde beskyttelse for 99 % af den mandlige og 75 % af den kvindelige erhvervsaktive befolkning. Alternativt er også foreslået risikogrænser differentieret mht. køn og alder: 4400 N, 3200 N og 1800 N for kvinder på hhv. 20, 40 og 60 år. Til sammenligning kan nævnes, at en fremadbøjning af overkroppen på uden nogen ydre belastning i hænderne (armene hænger lige ned) typisk frembringer en lænderygkompression i området N. Samlet resultat I figuren nedenfor (øverste del) er vist den maksimale lænderygkompression for alle målinger for de 6 patientforflytningssituationer. Nederste del viser den procentdel af målingerne, hvor lænderygbelastningen oversteg 3400 N. I denne procentdel er inkluderet de forflytningssituationer (skraveret) som plejeren afstod fra at gennemføre, fordi hun anså den for risikabel eller for belastende, samt de tilfælde hvor plejeren forsøgte, men hvor forflytningen ikke lykkedes. Det ses at der kun var én forflytningssituation vending hvor lænderygbelastningen var under 3400 N for alle målinger. Ved de øvrige forflytningssituationer lå fra 19 % til 51 % over 3400 N (heri medregnet situationer hvor plejeren ikke gennemførte forsøget, jf. ovenfor), men med meget store variationer indenfor den enkelte forflytningssituation. Ved Vending, Flytning sideværts, Halvt liggende til siddende og Flytning op var der mange eksempler på forflytningssituationer hvor lænderygbelastningen var under 2000 N. 6

13 Kompression (N) Procentdel over 3400N C19 vending flyt sideværts gærde op lig til sid sid til lig flyt op 7

14 Indflydelse af patientvægt, handicap og plejer Generelt havde plejeren - dvs. forflytningsmetode, anvendelse af hjælpemidler og udnyttelse af patientassistance - større indflydelse på lænderygbelastningen end patientens vægt og handicap. Dette fremgår af figuren nedenfor som viser forklaringsgraden, dvs. hvor stor en andel af den totale variation der kan tillægges de 3 faktorer plejer, handicap og vægt. 50 Plejer Handicap Vægt 40 % vending flyt sideværts gærde op lig til sid sid til lig flyt op Patientvægtens gennemsnitlige indflydelse på belastningen for alle forflytningskategorier er vist i figuren nedenfor. Der ses en markant stigning i belastningsrisikoen ved øget patientvægt; dette gælder for alle forflytningskategorier. Ved en del af forflytningerne i den lette patientkategori (60 kg) blev der anvendt løft og i mindre omfang hjælpemidler end ved de tungere patienter, hvilket medførte en unødig høj belastning. Procentdel over 3400 N Procentdel målinger med lænderygbelastning over 3400 N fordelt på patientvægtkategorier. Opgørelsen er baseret på samtlige målinger (443) kg 85 kg 110 kg 8

15 Handicappets gennemsnitlige indflydelse på belastningen for alle forflytningssituationer er vist i figuren nedenfor. Forskellen i belastningsrisiko er som helhed ret begrænset. At belastningsrisikoen ikke er betydeligt større for gruppen Lam end for Hemi og Para, skyldes antagelig at hemiplegikernes og paraplegikernes mulighed for selv at hjælpe med ikke blev udnyttet fuldt ud i en del forflytningssituationer. Procentdel over 3400 N Procentdel målinger med lænderygbelastning over 3400 N fordelt på handicapkategorier. Opgørelsen er baseret på samtlige målinger (443). 0 Hemi Para Lam Eksempler på høj og lav lænderygbelastning ved patientforflytninger i seng I det følgende er vist en række eksempler på de forskellige forflytninger når de udføres så lænderygbelastningen bliver minimal, og når de udføres mindre hensigtsmæssigt med en større belastning til følge. For hver forflytningstype er vist nogle skitser der viser gode og mindre gode situationer, og der er nævnt nogle forhold der medvirker til at mindske eller øge belastningen. Grundlaget for skitserne er de 10 forsøg, hvor belastningen var højest og de 10 forsøg hvor belastningen var mindst. Eksemplerne bekræfter de velkendte forflytningsprincipper som reducerer lænderygbelastningen: undgå løft brug friktionsnedsættende (og øgende) hjælpemidler opdel forflytningen i etaper aktiver patientens egne ressourcer Disse principper medfører at det normalt tager længere tid at gennemføre forflytningerne, end hvis de bliver udført uden at principperne tilgodeses. 9

16 Vending i seng mod plejer Alle målinger viste lænderygbelastninger under 3400 N. Brug af hjælpemidler fandt ikke sted Klik på billedet (pdf-version) for at se video om Vending i seng mod plejer 3000 Kompression (N)

17 Flytning fra midten i seng ud mod plejer Lænderygbelastningen var over 3400 N i 33 % af forsøgene og med meget stor spredning. Det er nødvendigt at anvende friktionsnedsættende hjælpemidler for at opnå en lav belastning. Klik på billedet (pdf-version) for at se video om Flytning fra midten i seng ud mod plejer høje belastninger Høje manglende belastninger glidestykke Video1 video2 foroverbøjet stilling løft (delvis) af patient Video Video Kompression (N) Klik på billedet (pdf-version) for at se video om Flytning fra midten i seng ud mod plejer lave belastninger træk i stiklagen med glidestykke under brug af egenvægt

18 Løft af hovedgærde Lænderygbelastningen var over 3400 N i 47 % af forsøgene. Løft af hovedgærde er den forflytning hvor patientens vægt havde størst indflydelse på lænderygbelastningen; belastningsrisikoen var 3 gange så for 110 kg gruppen (72 %) som for 60 kg gruppen (24 %). Ved sænkning af hovedgærde (fra en 45 stilling til vandret) fandtes ingen lænderygbelastninger over 2800 N. Klik på billedet (pdf-version) for at se video om Løft af hovedgærde høje belastninger tung patient plejer orienteret mod hovedende ved træk i hovedgærde patient hjælper ikke Kompression (N) Lave belastninger Video 2500 Klik på billedet (pdf-version) for at se video om Løft af hovedgærde lave belastninger let patient plejer orienteret mod fodende ved træk i hovedgærde patient hjælper med træk med raske arm

19 Fra halvt liggende i seng til siddende på sengekant Lænderygbelastningen var over 3400 N i 26 % af forsøgene, men i modsætning til de øvrige forflytningstyper (bortset fra vending) var der ingen over 4000 N. Handicappet havde væsentlig betydning for belastningsrisikoen, idet den var 55 % for kategorien Lam mod 18 % og 8 % for hhv. Hemi og Para. I nogle tilfælde skønnede plejeren det for risikabelt at udføre forflytningen med en næsten lam (og tung) patient med dårlig siddende balance. Ved mange af de laveste belastninger hjalp patienten selv med skub eller træk med sin(e) raske arm(e). Brug af hjælpemidler (glidestykke) fandt kun sted i et fåtal af forsøgene. Klik på billedet (pdf-version) for at se Fra halvt liggende i seng til siddende på sengekant høje belastninger patientens ben føres ikke ud over sengekant først patienten hjælper ikke tendens til løft Video Video Kompression (N) Klik på billedet (pdf-version) for at se Fra halvt liggende i seng til siddende på sengekant lave belastninger patientens ben føres ud over sengekant først patienten hjælper (træk/skub) med de(n) raske arm(e) plejer trækker eller skubber patientens overkrop op

20 Fra siddende på sengekant til liggende i seng Lænderygbelastningen var over 3400 N i 51 % af forsøgene Brug af hjælpemidler (glidestykke) fandt kun sted i et fåtal af forsøgene. Klik på billedet (pdf-version) for at se Fra siddende på sengekant til liggende i seng høje belastninger patienten løftes på plads i én bevægelse patienten hjælper ikke til ingen etapeopdeling, hovedgærde ikke slået op først Kompression (N) Klik på billedet (pdf-version) for at se Fra halvt liggende på sengekant til liggende i seng lave belastninger forflytningen opdelt i etaper patienten hjælper til ét ben ad gangen løftes op

21 Flytning længere op i seng Lænderygbelastningen var over 3400 N i 19 % af forsøgene. Det er nødvendigt at anvende friktionsnedsættende hjælpemidler for at opnå en lav belastning. Klik på billedet (pdf-version) for at se Flytning længere op i seng høje belastninger manglende glidestykke foroverbøjet stilling, løft/træk i patientens arme/skuldre patientens ben strakt forflytning fra siden af seng Klik på billedet (pdf-version) for at se Flytning længere op i seng lave belastninger (forflytning fra hoved-ende af seng) træk i stiklagen med glidestykke under brug af egenvægt patientens ben bøjede med vaskeklude under fødder patienten skubber med rask(e) ben/arm Kompression (N) Klik på billedet (pdf-version) for at se Alternativ: skub på patientens knæ Anvendelig ved lette patienter og/eller hvis patientens selv hjælper med under forflytningen. Glidestykke er nødvendigt

22 16

23 3. REFERENCER Bos, E.H., Kroll, B., Van Der Star, A., Groothoff, J.W., 2006, The effects of occupational interventions on reduction of musculoskeletal symptoms in the nursing profession, Ergonomics, 49, Cohen, M., Village, J., Ostry, A.S., Ratner, P.A., Cvitkovich, Y., Yassi, A., 2004, Workload as a determinant of staff injury in intermediate care. International Journal of Occupational and Environmental Health, 10: Daynard, D., Yassi, A., Cooper, J.E., Tate, R., Norman, R., Wells, R., 2001, Biomechanical analysis of peak and cumulative spinal loads during simulated patienthandling activities: a substudy of a randomized controlled trial to prevent lift and transfer injury of health care workers. Applied Ergonomics, 32 (3), Dehlin, O., Lindberg, B., 1975, Lifting burden for a nursing aide during patient care in a geriatric ward. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 7, De Looze, M.P., Zinzen, E., Caboor, D., Heyblom, P., Van Bree, E., Van Roy, P., Toussaint, H.M., Clarijs, J.P., 1994, Effect of individually chosen bed-height adjustments on the low-back stress of nurses. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 20, Engkvist, I.L., Hjelm, E.W., Hagberg, M., Menckel, E., Ekenvall, L., 2000, Risk indicators for reported over-exertion back injuries among female nursing personnel. Epidemiology, 11(5), Gagnon, M., Chehade, F., Kemp, F., Lortie, M., 1987, Lumbo-sacral loads and selected muscle activity while turning patients in bed. Ergonomics, 30, Gagnon, M., Roy D., Lortie, M., Roy, R., 1988, Examination of biomechanical principles in a patient handling task. International Journal of Industrial Ergonomics, 3, Gagnon, M., Sicard, C., Sirois, J.-P., 1986, Evaluation of forces on the lumbo-sacral joint and assessment of work and energy transfers in nursing aides lifting patients. Ergonomics 29(3), Garg, A., Owen, B., 1993, A biomechanical and ergonomic evaluation of patient transferring tasks: wheelchair to toilet and toilet to wheelchair. Nielsen, R., Jørgensen, K. (Eds.), Ad-vances in industrial ergonomics and safety (Taylor & Francis), pp Garg, A. Owen, B., Beller, D., Banaag, J., 1991a, A biomechanical and ergonomic evaluation of patient transferring tasks: bed to wheelchair and wheelchair to bed. Ergonomics, 34, Garg, A. Owen, B., Beller, D., Banaag, J., 1991b, A biomechanical and ergonomic evaluation of patient transferring tasks: wheelchair to shower chair and shower chair to wheelchair. Ergonomics, 34, Lindbeck, L., Engkvist, I.-L., 1993, Biomechanical analysis of two patient handling tasks. International Journal of Industrial Ergonomics, 12, Marras, W.S., Davis, K.G., Kirking, B.C., Bertsche, P.K., 1999, A comprehensive analysis of low-back disorder risk and spinal loading during the transferring and repositioning of patients using different techniques. Ergonomics, 42, Menzel, N.N., 2004, Back pain prevalence in nursing personnel: measurement issues. American Association of Occupational Health Nurses Journal, 52,

24 McGill, S.M., Norman, R.W., Yingling, V.R., Wells, R.P., Neumann, P., 1998, Shear Happens! Suggested guidelines for ergonomists to reduce the risk of low back injury from shear loading. The 30th Annual Conference of Human Factors Association of Canada, pp OSHA (Occupational Safety and Health Administration), Ergonomics for the Prevention of Muscuskeletal Disorders, Guidelines for Nursing Homes. Schibye, B., Faber Hansen, A., Hye-Knudsen, C.T., Essendrop, M., Böcher, M., Skotte, J., 2003, Biomechanical analysis of the effect of changing patient-handling technique. Applied Ergonomics, 34, Skotte, J.H., 2001, Estimation of low back loading on nurses during patient handling tasks: the importance of bedside reaction force measurement. Journal of Biomechanics, 34, Skotte, J.H., Essendrop, M., Hansen, A.F., Schibye, B., 2002, A dynamic 3D biomechanical evaluation of the load on the low back during different patient-handling tasks. Journal of Biomechanics, 35, Skotte, J.H., Fallentin N., 2008, Low back injury risk during repositioning of patients in bed: the influence of handling technique, patient weight and disability. Ergonomics, 51, Smith, D.R., Mihashi, M., Adachi, Y., Koga, H., Ishitake, T., 2006, A detailed analysis of musculoskeletal disorder risk factors among Japanese nurses. Journal of Safety Research, 37, Village, J., Frazer, M., Cohen, M., Leyland, A., Park, I., Yassi, A., 2005, Electro-myography as a measure of peak and cumulative workload in intermediate care and its relationship to musculoskeletal injury: An exploratory ergonomic study. Applied Ergonomics, 36: Waters, T.R., Putz-Anderson, V., Garg, A., Fine, L.J., 1993, Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics, 36, Winkelmolen, G.H.M., Landeweerd, J.A., Drost, M.R., 1994, An evaluation of patient lifting techniques. Ergonomics, 37, Ulin, S.S., Chaffin, D.B., Patellos, C.L., Blitz, S.G., Emerick, C.A., Lundy, F., Mischer, L., 1997, A biomechanical analysis of methods used for transferring totally dependent patients. Scinursing, 14,

Patientforflytninger i seng

Patientforflytninger i seng Patientforflytninger i seng Indledning Formålet med undersøgelsen var at udvikle et værktøj til vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Ideen var at man ud fra patientens vægt, grad

Læs mere

Fysiske belastninger i plejearbejdet

Fysiske belastninger i plejearbejdet Fysiske belastninger i plejearbejdet Ældreplejen præget af hård fysisk belastning Så længe personalet oplever et arbejdsmiljø præget af en høj fysisk belastning vil ambitionerne om at kunne rekruttere

Læs mere

Teknikker til patienthåndtering for at forebygge muskel- og skeletbesvær i sundhedssektoren

Teknikker til patienthåndtering for at forebygge muskel- og skeletbesvær i sundhedssektoren 28 Indledning Teknikker til patienthåndtering i sundhedssektoren Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær (MSD) er et alvorligt problem blandt hospitalspersonale og plejepersonale i særdeleshed. Navnlig

Læs mere

Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard

Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Intro og præsentation Dialog omkring forflytning Grundprincipper & analysemodel Arbejde med sengen

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje !"#$!%!&'#()*#"$!&+,!*!-$.%($.!""# 2 Baggrund I forbindelse med dataindsamlingen til Projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads - er der afsat midler til at indhente viden fra

Læs mere

Forflytningsundervisning

Forflytningsundervisning Forflytningsundervisning Præsentation Steen og Peter Kursister 3 Baggrunden for undervisningen Ønske om at nedsætte antallet af arbejdsskader/nedslidning Øget medarbejder trivsel Øget patient sikkerhed

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

Seba: Rygliggende til siddende stilling på kanten af sengen løsning

Seba: Rygliggende til siddende stilling på kanten af sengen løsning Seba: Rygliggende til siddende stilling på kanten af sengen løsning Kun Seba gør dig i stand til sikkert og ubesværet at flytte en plejemodtager fra rygliggende til siddende stilling på kanten af sengen

Læs mere

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT MORTEN VILLUMSEN PHD FELLOW, MSC IN CLINICAL SCIENCE

Læs mere

Et kig på. Trækkræfter. Brehms Spilerdug, Brobyvej 51, 4180 Sorø Tlf Fax

Et kig på. Trækkræfter. Brehms Spilerdug, Brobyvej 51, 4180 Sorø Tlf Fax Et kig på Trækkræfter Brehms Spilerdug, Brobyvej 51, 4180 Sorø Tlf. 57648351 - Fax. 57648341 - E-mail. inge@spilerdug.dk www.spilerdug.dk Måling af trækkræfter Vigtigste formål med dette materiale er at

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.2. Vejledning i forflytningsteknik (Nedenstående er delvist materiale udarbejdet af BST, Århus kommune og hentet fra pjecen Forflytningsguide,udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Som

Læs mere

Fysiske belastninger i plejearbejdet Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i den kommunale ældrepleje

Fysiske belastninger i plejearbejdet Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i den kommunale ældrepleje Fysiske belastninger i plejearbejdet Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i den kommunale ældrepleje Nils Fallentin, Anne Faber, Muborak Sharipova SOSU-rapport nr. 14 FYSISKE BELASTNINGER I PLEJEARBEJDET

Læs mere

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen Velkommen Præsentation af underviser, navnerunde, funktion og hvilken arbejdsplads I kommer fra. Vi skal have jeres

Læs mere

Sådan bruges et kontrolskema. Kontrolskema for forebyggelse af forstyrrelser i underekstremiteterne

Sådan bruges et kontrolskema. Kontrolskema for forebyggelse af forstyrrelser i underekstremiteterne 42 Kontrolskema for forebyggelse af forstyrrelser i Del A: Indledning Arbejdsbetingede forstyrrelser i er svækkelser i f.eks. sener, muskler, nerver, led og bursa, som primært forårsages eller forværres

Læs mere

Det hele med det halve

Det hele med det halve Det hele med det halve Denne vejledning giver eksempler på hvordan du kan arbejde med spilerdug der placeres under halvdelen af kroppen. Spilerdugens placering Spilerdugsprincipper Giv luft Placer: Få

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Ergonomi i frisørarbejdet

Ergonomi i frisørarbejdet Arbejdsstillinger og muskelsmerter Arbejdsopgavernes karakter Ensidigt gentagne bevægelser Statiske arbejdsstillinger Akavede arbejdsstillinger Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Fysiske arbejdskrav Blandt

Læs mere

Udarbejdet af: Lena Andersen Gitte Frederiksen Liss Hervard Lisbeth Madsen - 2 -

Udarbejdet af: Lena Andersen Gitte Frederiksen Liss Hervard Lisbeth Madsen - 2 - 1. RYGGENS OPBYGNING 3 2. PAS PÅ DIG SELV 4 3. PRINCIPPER, DER ER VIGTIGE I EN FORFLYTNINGSSITUATION 5 4. ETIK OG KOMMUNIKATION 7 5. BORGERENS RESSOURCER 8 6. LIFT 9 7. FIF OG TRICKS 10 8. PRAKTISKE ØVELSER

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Aktivt frem for passivt!

Aktivt frem for passivt! Vejledning til håndtering af personer med apopleksi Aktivt frem for passivt! Side 1 af 18 Udarbejdet af: TJA Godkendt af: MAM Dato for udarbejdelse: 01/05-2014 Sidst revideret 01/05-2014 Sekretariat +45

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent

Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent Pas på det dyrebareste arbejdsredskab - kroppen v/ Pia Beck Ergoterapeut og undervisningskonsulent Hvorfor? I 2012 var der 57.000 anmeldte arbejdsskader I 2012 var udgifterne til erstatning på næsten 4

Læs mere

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012 Program Sang Brødtekst 2 www.vest.rm.dk E-Dok retningslinjer 1.31.10.1 Forflytningsorganisationen, HEV 1.31.10.1.4 Årlig planlægning af arbejdet

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Guide til 17 typiske forflytninger

Guide til 17 typiske forflytninger Guide til 17 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader 4. Højere op i sengen, 1 hjælper 12. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung borger) 20. Vending fra ryg til

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Fald, risici og forflytninger

Fald, risici og forflytninger "Faldrisiko hos ældre, og risiko for fald ved manuelle forflytninger" "At ligge, sidde, stå eller gå - eller at næsten falde, falder - har faldet. Tre stadier i en række af uønskede situationer - enten

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Vending i seng. Brehms Spilerdug ApS Tlf.:

Vending i seng. Brehms Spilerdug ApS Tlf.: Vending i seng I denne vejledning finder du eksempler på, hvordan du kan anvende spilerdug ved vending i seng. Som supplement se vejledningerne Placere spilerdug og At fjerne spilerdug. Se også videoerne

Læs mere

Den bariatriske person

Den bariatriske person Den bariatriske person Erfaringer indsamlet år 2009 Det er svært at få praktisk erfaring i håndtering af den bariatriske person. Dette materiale skal ses som inspirationskilde og forhåbentligt give lyst

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra effektevalueringen Maj Britt D. Nielsen Forsker NFA Formålet med effekt evalueringen At belyse om de sygemeldte i TTA- indsatsen: bliver hurtigere raskmeldte

Læs mere

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne.

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne. Bariatriske algoritmer Lene Plambech & Gitte Bøgedal 2010 Indledning Indledning En algoritme er en beskrivelse af, hvordan man kan løse en opgave for eksempel en forflytningsopgave. I dette afsnit beskrives

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Forflytning til fremliggende stilling

Forflytning til fremliggende stilling Forflytning til fremliggende stilling Den fremliggende position er anvendelig ved kontraktur- og tryksårsprofylakse og foretrækkes af mange mennesker som sovestilling. Ved fremliggende position forstås,

Læs mere

ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION. Arbejdspladser og produkter

ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION. Arbejdspladser og produkter ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION Arbejdspladser og produkter AM2008 Lotte Finsen, Cand. Scient., Ph.d.. & arbejdsmiljøkonsulent lofi@alectia.com Jakob U. Christiansen, Cand. Scient.; Udviklingschef juc@alectia.com

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

BRUSE LØSNINGER SKAB ET SIKKERT, EFFEKTIVT OG VÆRDIGT PLEJEMILJØ

BRUSE LØSNINGER SKAB ET SIKKERT, EFFEKTIVT OG VÆRDIGT PLEJEMILJØ BRUSE LØSNINGER SKAB ET SIKKERT, EFFEKTIVT OG VÆRDIGT PLEJEMILJØ with people in mind REELLE BEHOV OG HVERDAGENS REALITET Hver eneste dag sætter bade og hygiejnerutiner plejemodtagernes og plejepersonalet

Læs mere

Op at sidde og Ned at ligge

Op at sidde og Ned at ligge Op at sidde og Ned at ligge Generel Formålet med denne vejledning er at Øge forståelsen for bevægemønstre, når man skal fra liggende stilling og op at sidde eller fra siddende stilling og ned at ligge

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsrelateret muskelskeletbesvær via risikovurdering og risikohåndtering

Forebyggelse af arbejdsrelateret muskelskeletbesvær via risikovurdering og risikohåndtering Forebyggelse af arbejdsrelateret muskelskeletbesvær via risikovurdering og risikohåndtering Susanne Wulff Svendsen Forskningsoverlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest Universitetsklinik

Læs mere

FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET

FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET FYSISK PRØVE FOR ANSØGERE TIL POLITIET Det understreges at udførelsen af alle øvelser til den fysiske prøve er på ansøgerens eget ansvar. Programmet gennemføres inden for ca. 2 timer, hvor alle ansøgerens

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Ergonomi - back to basic (hvad det så er.)

Ergonomi - back to basic (hvad det så er.) Ergonomi - back to basic (hvad det så er.) v. Jakob U. Christisnsen, JUC@alectia.com Det startede med Newton.. Og hvad kan vi så tåle af det her? Kraft = masse x acceleration (kg x m/s x s = N) Arbejde

Læs mere

Vending i seng med Spiler+

Vending i seng med Spiler+ Vending i seng med Spiler+ Spiler+ er forflytningslagnet, som du anvender sammen med spilerdug, når det er hensigtsmæssigt at lade loftliften gøre arbejdet. Personen ligger fast på Spiler+ og spilerdug

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

CV for Thomas Clausen

CV for Thomas Clausen CV for Thomas Clausen Uddannelse og arbejdsliv 2000: Kandidateksamen i statskundskab, Århus Universitet 2001-2004: Forskningsassistent på Socialforskningsinstituttet/Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

AquaMama. Vandtræning for gravide

AquaMama. Vandtræning for gravide AquaMama Vandtræning for gravide AquaMama AquaMama er seks effektive øvelser, der holder dig i form, mens maven vokser. Øvelserne er udviklet af Gigtforeningen i samarbejde med Rigshospitalets specialister.

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

Multiglide Frotté. Manual dansk. (Popolette)

Multiglide Frotté. Manual dansk. (Popolette) Multiglide Frotté Manual dansk (Popolette) Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 Illustration

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2 Algoritme 7 og 8 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan man kan læse en opgave f.eks. en forflytningsopgave. Du kan bruge algoritmerne, hvis en persons vægt eller størrelse giver anledning

Læs mere

AM-konferencen 2010. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader. Workshop Program. Formål.

AM-konferencen 2010. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader. Workshop Program. Formål. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader AM-konferencen 2010 Workshop Program 11.00-11.10: Om projektet 11.10-11.30: Hvad ser vi normalt, når vi arbejder med instruktion

Læs mere

Risikovurdering af forflytninger 5 FILM

Risikovurdering af forflytninger 5 FILM + Risikovurdering af forflytninger 5 FILM Fysioterapeut: Sana Thoft-Nielsen + Disposition Præsentation Baggrund Film tid Diskussion + Hvordan risikovurderer I - På arbejdet? (5 minutter med sidemanden)

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakkeskulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang

Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakkeskulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakkeskulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang HK fyraftensmøde, København 12. marts 2007 Pernille Kofoed

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Logopæd, Dorte Steen

Logopæd, Dorte Steen SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia Samtalestøtte til voksne med afasi Udviklet på Aphasia Institute i Toronto, Canada Når vi taler, viser vi vores kompetencer Gennem samtale viser vi vores

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA At-SEMINAR OM NYANSATTE - 2009 Det Nationale HVORFOR SKER DER ULYKKER FOR NYANSATTE? - Den nyansattes synsvinkel Forskningscenter - Lederens synsvinkel for Arbejdsmiljø, NFA - Hvilke virkemidler er mest

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Træningsprogram. Øvelser for smerter i achillessenen

Træningsprogram. Øvelser for smerter i achillessenen Træningsprogram Øvelser for smerter i achillessenen Træning af kroniske smerter i achillessenen Kroniske smerter i achillessenen kan afhjælpes med regelmæssig styrketræning af senen, hvor senen belastes

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER FOREBYGGELSESPAKKE ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om elastiktræningspakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse og opstart 5 Fase

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Patientinformation. Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen

Patientinformation. Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen Vejledning til patienter med korsetbehandlet brud i ryggen i ryggen. Ryggen: Ryggen består af 24 hvirvler. Der er 7 halshvirvler, 12 brysthvirvler og 5 lændehvirvler, og imellem dem er der discusskiver.

Læs mere

Invacare Universal Low

Invacare Universal Low Invacare Universal Low User's Manual (GB) Brugermanual (DK) Bruksanvisning (SE) Brukerveiledning (NO) Bedienungsanleitung (DE) Gebruiksaanwijzing (NL) Manual d utilisation (FR) Manual del usuario (ES)

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient Indledning Dette hæfte er til dig, der er opereret i maven. Du vil blive instrueret i hvilke øvelser du skal lave. Fysioterapeuten vil angive hvilke øvelser samt hvor mange gentagelser du skal lave. Er

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

Biomekanisk belastningsvurdering

Biomekanisk belastningsvurdering Ergonomisk Optimal Sengehåndtering Hospitalsseng med Technology Funktionsmodellen Biomekanisk belastningsvurdering Udarbejdet af Gisela Sjøgaard, Professor, ph.d., dr.med. Shadi Samir Chreiteh, medicoingeniør

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Røntgen. Horisontal Strålegang og Nephrostomi. Fokus i denne vejledning er på metoder og spilerdugsteknikker.

Røntgen. Horisontal Strålegang og Nephrostomi. Fokus i denne vejledning er på metoder og spilerdugsteknikker. Røntgen Horisontal Strålegang og Nephrostomi Denne vejledning er lavet i samarbejde med Røntgenafdelingen på Roskilde Sygehus. Afdelingen har mange specielle lejringer og har sat fokus på 2 af dem, nemlig

Læs mere

Håndbog i forflytninger

Håndbog i forflytninger Håndbog i forflytninger Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk Anja Semke og Henrik Wiben Håndbog i forflytninger MUNKSGAARD

Læs mere

Undervisning forflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard

Undervisning forflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Undervisning forflytninger for fastansat personale Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Intro og præsentation Dialog omkring forflytning Grundprincipper & analysemodel Arbejde med sengen og

Læs mere