[1] CUBUFAN 280. Se mere på God fornøjelse med produktet. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[1] CUBUFAN 280. Se mere på www.cubufan.dk. God fornøjelse med produktet. Indhold"

Transkript

1 CUBUFAN 280 Cubufan er en nyudviklet boksventilator med lavt energiforbrug og lavt støjniveau. Den er ideel til nye installationer, og som erstatning af eksisterende ventilatorer ved udskiftning eller energirenovering. Cubufan gør brug af den nyeste teknik indenfor motorteknologi, Den højeffektive EC-motor med indbygget trinløs styring har en virkningsgrad der langt overgår tilsvarende AC-motorer med styring. Den indbyggede styring kan uden videre kobles så ventilatoren kører fuld drift, men også let indreguleres med det medleverede potentiometer. Der kræves ikke yderligere dele for at få ventilatoren til at fungere. Ventilatoren kan også let kobles til et styresignal fra en central styring Cubufan gør også brug af den nyeste impeller teknologi. RadiCal impelleren er udviklet for at yde højeste virkningsgrad ved lavest mulige støjniveau. Cubufan gør det muligt for dig hurtigt og effektivt at få etableret den mest energivenlige og støjmæssigt optimale udsugning Se mere på God fornøjelse med produktet. Indhold 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG NOTER 1.1 Fareniveauer 1.2 Kvalifikationer 1.3 Basale sikkerhedsregler 1.4 Elektrisk spænding 1.5 Sikkerheds- og beskyttelsesfunktioner 1.6 Elektromagnetisk udstråling 1.7 Mekanisk bevægelse 1.8 Støj 1.9 Varme overflader 1.10 Opbevaring 1.11 Bortskaffelse 2. KORREKT ANVENDELSE 3. TEKNISKE DATA 3.1 Tegning produktet 3.2 Nominelle data 3.3 Teknisk beskrivelse 3.4 Monteringsdata 3.5 Elektromagnetisk kompatibilitet 4. FORBINDELSE & OPSTART 4.1 Forbind det mekaniske system 4.2 Forbind det elektriske system 4.3 Forudsætning for tilslutning 4.4 Fejlstrømsafbryder 4.5 Forbindelsesdiagram 4.6 Check forbindelserne 4.7 Tænd for enheden 4.8 Sluk for enheden 4.9 Potentiometer for indregulering 5. VEDLIGEHOLD, FEJL, FEJLÅRSAGER OG LØSNINGER 5.1 Rengøring 5.2 Sikkerhedstest 5.3 Fejlsøgning [1]

2 Venligst læs disse driftsinstruktioner omhyggeligt før arbejdet med enheden påbegyndes. Gennemgå de oplyste advarsler således at både forkert brug, fysisk skade på mennesker og bygninger undgås. Disse driftsinstruktioner skal betragtes som en del af enheden. Hvis denne er videresolgt eller overgivet til en anden, skal disse driftsinstruktioner følge enheden. 1.1 Fareniveauer -//- 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG NOTER Denne driftsinstruktion anvender de følgende fareniveauer til at indikere potentielt farlige situationer og vigtige sikkerhedsanvisninger: 1 FARE Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller stor skade. Overholdelse af regler er en betingelse for arbejdet. 2 ADVARSEL Indikerer en potentielt farlig situation som, hvis ikke den undgås, kan resultere i død eller stor skade. Udvis ekstrem forsigtighed under arbejdet. 3 OPMÆRKSOMHED Indikerer en potentielt farlig situation som, hvis ikke den undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. 4 NOTE En potentielt farlig situation kan opstå, der hvis den ikke forhindres, kan lede til skade på ting og bygninger. 1.2 Kvalifikationer 5 Kun specialiserede elektrisk uddannet personale må installere enheden, samt teste og arbejde på det elektriske system. Kun specialister eller autoriseret personale har tilladelse til at transportere, udpakke, samle, sætte i drift, samt vedligeholde enheden eller på anden måde anvende denne. 1.3 Basale sikkerhedsregler 6 Enhver sikkerhedsrisiko der udgår fra enheden skal reevalueres når denne er installeret i den endelige applikation. 7 Observer følgende når der arbejdes med enheden: Lav ingen modifikationer, tilføjelser eller ændringer på enheden uden godkendelse fra producenten. 1.4 Elektrisk spænding 8 Check de elektriske dele på enheden med jævne intervaller. Fjern løse forbindelser og defekte kabler omgående. 9 FARE Elektrisk spænding på enheden. Risiko for elektrisk chok. Stå på en gummimåtte hvis du arbejder med en enhed med elektrisk spænding. 10 ADVARSEL Terminaler og forbindelser har spændingspotentialer, selvom enheden er afbrudt Vent i 5 minutter efter at have afbrudt alle forbindelser før enheden berøres. [2]

3 11 ADVARSEL Hvis der påtrykkes et styresignal eller et setpoint er gemt i styringens hukommelse kan motoren automatisk genstarte f.eks. efter strømnedbrud. 12 FARE Bliv udenfor enhedens farezone. Når der arbejdes på enheden skal forsyningsspændingen afbrydes, og det skal tilsikres at denne ikke uhensigtsmæssigt kan tilsluttes igen. Vent indtil enheden stopper. 1.5 Sikkerheds og beskyttelsesfunktioner 13 FARE Manglende sikkerhedsanordninger eller fejlfungerende sikkerhedsanordning. Hvis der ikke er nogen sikkerhedsanordning, kan du komme slemt til skade f.eks. ved at tage fat i enhedens roterende dele med hænderne. Brug kun enheden med en fastgjort og isolerende sikkerhedsanordning samt et fastgjort beskyttelsesnet. Beskyttelsesnettet skal kunne modstå den kinetiske energi fra en impellerdel. Enheden er en indbygningskomponent. Du, ejeren er ansvarlig for et sørge for tilstrækkelig beskyttelse af enheden. Stop omgående enheden hvis du opdager en manglende eller ineffektiv sikkerhedsanordning. 1.6 Elektromagnetisk udstråling 14 Forstyrrelser fra elektromagnetiske udstråling kan forekomme, f.eks. i forbindelse med open- eller closed-loop styre-enheder. Hvis der forekommer uacceptable emissions-intensiteter når enheden er installeret, skal brugeren sørge for de nødvendige modforanstaltninger. NOTE Elektriske eller elektromagnetiske forstyrrelser der forekommer efter enheden er installeret hos kunde/slutbrugerne. Verificer at den komplette applikation er ihht. EMC-krav. 1.7 Mekanisk bevægelse 15 FARE Roterende enhed Kropsdele der kommer i kontakt med roterende dele kan blive skadet. Sørg for at der ikke kan skabes uhensigtsmæssig kontakt med enheden. Sørge for at alle dele står stille før der arbejde s på enheden. 16 ADVARSEL Roterende enhed Langt hår, løse ting eller tøj samt smykker kan blive fanget og trukket ind i enheden. Du kan komme til skade. Bær ikke løse ting, tøj eller smykket når du arbejder med roterende dele. Beskyt langt hår ved at anvende hovedbeklædning. 1.8 Støj 17 FARE Afhængig af installationen og driftsbetingelserne kan der opstå lydtryksniveauer højere end 70 db(a). Fare for støj-genereret høretab Tag de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Beskyt driftspersonale med tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr f.eks. høreværn. [3]

4 1.9 Varm overflade 18 ADVARSEL Høj Temperatur på elektronik-boksen Risiko for brandskader Sørg for at tilstrækkelig beskyttelse imod uhensigtsmæssig kontakt er etableret Opbevaring 19 Opbevar enheden i et tørt, rent ikke-kondenserende og vejr-sikkert miljø i den originale indpakning. Beskyt enheden mod miljømæssige påvirkninger og snavs indtil den endelige installation. Vi anbefaler at opbevare enheden maksimalt et år. Enheden skal opbevares i temperaturområdet: -40 C til +80 C Bortskaffelse 20 Når enheden skal bortskaffes sørg for at overholde alle relevante love og regler det pågældende land, hvor bortskaffelsen finder sted. -//- 2. KORREKT ANVENDELSE 21 Denne enhed er udelukkende designet som en indbygnings-enhed med det formål at flytte luft ihht. de tekniske data. Enhver anden eller alternativ anvendelse anses for forkert og udgør et misbrug af enheden. Installationen på kundens side skal kunne klare de mekaniske, termiske, og drifts-relaterede belastninger der kan forekomme. Korrekt anvendelse omfatter også: At flytte luft med en densitet på 1.2 kg/m³. Brug af enheden i overensstemmelse med den tilladte omgivelsestemperatur, se kapitel 3.2 Nominelle data. Drift af enheden med alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger installeret. Anvendelse ihht. driftsinstruktionerne. 22 Forkert anvendelse Brug af enheden under de følgende forhold er særlig kritisk og kan udgøre en fare: Flytte luft der indeholder abrasive partikler. Flytte stærkt korrosiv luft, f.eks. salttåge. Undtagelse herfor er enheder der er tænkt anvendt i salttåge og er beskyttet tilstrækkeligt ihht. denne anvendelse. Flytte luft der er forurenet af støv, f.eks. udsugning af savsmuld. Drift af enheden tæt på brændbare materialer eller komponenter. Drift af enheden i en eksplosionsfarlig atmosfære. Drift af enheden som en sikkerhedskomponent, eller som en del af en sikkerhedsrelateret funktion. Udover disse alle applikationer der ikke er oplistet under korrekt anvendelse. [4]

5 3.1 Tegning af produktet 3. TEKNISKE DATA 23 [5]

6 3.2 Nominelle data 24 Motor/impeller: K3G280-RO18-A2 Spænding: VAC Frekvens: 50/60 Hz Hastighed: 2550 RPM Max. effektforbrug: 460W Max. strømforbrug: 2,00 A (1) Temperaturområde under drift: -25 C til +40 C Max. volumenstrøm: M 3 /h Max. statisk tryk: 720 Pa. (1) Nominelle data i arbejdspunkt med max. belastning ved 230 VAC. 25 Yderligere data: PFC: Aktiv Vægt: 38,4 Kg LpA : 66,3 db(a)(2) Levetid: L10 ved 40 C er h. Godkendelser motor/impeller: VDE, UL, CSA, CCC. (2) Nominelle data for ventilator fritblæsende ved 0 Pa statisk tryk. Lyddata målt i.h.h.t. IS & ISO 3744/3745, klasse Teknisk beskrivelse 26 Lækstrøm: <3,5 ma i.h.h.t. EN Driftsform: S1 Rotationsretning: Med uret set fra rotorside Indbygningsposition: Rotor horisontal eller rotor nedad. Rotor opad på forespørgsel. Fugt: Kondensation i motor og/eller elektronik skal undgås. Isolationsklasse: B Ledningslængde: 150 mm. Kondensvandshuller: Rotorside Lejer: Kuglelejer Motorbeskyttelse: TOP termisk overbelastningsrelæ, forbundet internt IP-Klasse: IP54 Beskyttelsesklasse: I 27 Tekniske features: Kontrol input 0-12 VDC / PWM Udgang 10 VDC, Max. 1,1 ma Overtemperatur-beskyttet elektronik og motor Tacho udgang, åben kollektor, 1 puls pr. omgang Motorstrømbegrænser Softstart Blokeret rotor beskyttelse 3.4 Monteringsdata 28 Sørg for montageskruer ikke kan blive løse (f.eks. ved at anvende selvlåsende skruer ell. locktite). 3.5 Elektromagnetisk kompatibilitet 29 EMC emission: EN EMC Immunitet: EN Harmonisk strømtræk: EN /3 28 Hvis flere enheder er tilsluttet parallelt til forsyningsspænding således at strømmen her er i niveauet A, så er dette arrangement ihht. IEC så længe at kortslutningsstrømmen S sc ved forbindelsespunktet til det offentlige net er større end eller lig med 120 gange det nominelle forbrug af hele arrangementet. Installatøren, Ingeniøren eller Ejeren har ansvaret for at tilsikre, evt. efter dialog med operatøren af forsyningsnettet at enheden kun er tilsluttet et forsyningsnet med en kortslutningsstrømværdi S sc der er større end eller lig med 120 gange det nominelle forbrug af hele arrangementet [6]

7 4.1 Forbinde det mekaniske system. 4. FORBINDELSE & OPSTART 29 ADVARSEL Der er skære- og klem-fare når ventilatorerne udpakkes Løft forsigtig ventilatoren ud af dens indpakning. Undgå stød og slag. Anvend sikkerhedssko og sikkerhedshandsker Installer enheden ihht. din applikations forskrifter. 4.2 Forbinde det elektriske system 30 FARE Elektrisk spænding på enheden Elektrisk chok Installer altid beskyttende jordleder. Check den beskyttende jordleder. 31 FARE Elektrisk effekt (>50 µc) mellem forsyning og beskyttende jord-leder efter at have afbrudt forsyningen når flere enheder er forbundet parallelt. Elektrisk chok, risiko for skade Sørg for at der er tilstrækkelig beskyttelse mod uoverlagt kontakt/berøring. Før der arbejdes med den elektriske forbindelse skal forbindelse mellem forsyning og beskyttende jordleder kortsluttes. 32 ADVARSEL Elektrisk spænding Ventilatoren er en indbygningskomponent og har ingen service afbryder eller elektrisk isolerende afbryder. Forbind kun ventilatoren til en forsyning der kan afbrydes med en flerpolet afbryder. Når der arbejdes med ventilatoren, skal den maskine hvori ventilatoren er installeret afbrydes, og det skal sikres at den ikke uhensigtsmæssigt kan tilsluttes igen 33 NOTE Elektrisk støj og deraf følgende fejlfunktion Sørg for en afstand mellem forsyningskablet og kontrolkablet når disse skal trækkes i applikationen. Sørg for tilstrækkelig afstand. Anbefaling: afstand > 10 cm (separat kabelføring) 34 NOTE Vandindtrængen i kabler og ledninger Vand der kommer ind i ledninger og kabler på kundens side kan ødelægge enheden. Sørg for at kabler bliver termineret og forbundet i et tørt miljø. 35 Forbind kun enheden med elektriske systemer der afbrydes på alle faser. 4.3 Forudsætninger 36 Check om data på mærkeplade passer med data på forbindelsens kabler og øvrige komponenter. Før enheden tilsluttes, check at forsyningsspændingen passer med enhedens driftsspænding. Anvend kun kabler der passer med strømstyrken angivet på mærkepladen. 4.4 Fejlstrømsafbryder 37 Anvend kun universelle sikringsrelæer (type B for enheder med aktiv PFC; type A for enheder uden eller med passiv PFC). Se Kap. 3.2 pkt. 25. Som ved drift med frekvensomformere kan HPFI afbrydere ikke sikre personlig sikkerhed under drift af enheden. [7]

8 4.5 Forbindelsesdiagram Check forbindelserne 39 Sørg for at forsyningsspænding er afbrudt (alle faser). Sørg for denne ikke uhensigtsmæssigt kan tilsluttes igen. Check at forbindelserne er i orden. 4.7 Tænd for enheden 40 ADVARSEL Varmt motorhus Brandfare Sørg for at ingen brændbare materialer er i nærheden af enheden. Inspicer enheden visuelt for ekstern skade og korrekt funktionalitet af beskyttelsesfunktioner før den tilsluttes. Tilslut forsyningsspænding. Start enheden ved at ændre styresignalet. [8]

9 4.8 Sluk for enheden 41 Sluk for enheden under drift: Sluk for enheden ved at bruge styresignalet for at beskytte enheden. Tænd og sluk ikke for enheden (f.eks. cyklisk driftsform) ved at bruge forsyningsspændingen. Sluk for enheden for vedligehold: Afbryd forsyningsspændingen. 4.9 Potentiometer for indregulering 42 Til Cubufan medeleveres en membrandåse med dimensionerne 80*80*40 mm. I membrandåsen ligger en kronmuffe med 3 frie terminaler samt et forkoblet potentiometer på 10 KΩ. For at indregulere ventilatoren kobles Cubufans styreledninger til kronmuffen med den samme farvekode som potentiometeret, rød, gul blå. Herefter kan Cubufans driftspunkt indstilles ved at dreje på potentiometeret. Cubufans spændingsforsyning må ikke forbindes i samme membrandåse som styresignalet, eller potentiometeret. 5.1 Rengøring -//- 5. FEJL, ÅRSAGER OG LØSNINGER, VEDLIGEHOLD, TEST 43 NOTE Hvis enheden skades under rengøring er funktionsfejl mulige Rengør ikke enheden ved brug af vand-jets eller højtryksrenser. Brug ikke rengøringsmidler der indeholder syrer, baser eller opløsningsmidler 5.2 Sikkerhedstest 44 Hver 6 måned bør følgende testes visuelt. Sidder alle beskyttende dele som de skal? Er produktet beskadiget? Er produktet korrekt monteret? Er alle kabler korrekt monteret? Er produktet jordforbindelse korrekt monteret? Er kablernes isolering defekt? 5.3 Fejlsøgning 45 De integrerede beskyttelsesfunktioner får motoren til at afbryde automatisk ved fejl beskrevet nedenfor. Fejlfunktion Mulig årsag Mulig løsning 46 Motor kører ikke Mekanisk blokering Sluk, Afbryd, og fjern den mekaniske blokering. Reset ved at afbryde spændingsforsyningen i mindst 20 sek. efter motor står stille Fejl på spænding Check spænding Genopret forsyning Tilslut styresignal Fejlforbindelse Korrekt forbindelse Se forbindelsesdiagram. Reset ved at afbryde spændingsforsyningen i mindst 20 sek. efter motor står stille Termisk Beskyttelse aktiv Lad enheden køle af overbelastning Lokaliser og ret fejl. Reset ved at afbryde spændingsforsyningen i mindst 20 sek. efter motor står stille Høj elektroniktemp. Utilstrækkelig køling Forbedr kølingen hvis muligt. Reset ved at afbryde spændingsforsyningen i mindst 20 sek. efter motor står stille [9]

10 Høj driftstemperatur Sænk temp. hvis muligt. Reset ved at reducere styresignal til 0 VDC. 47 Impeller kører Ubalance i Rens enheden, hvis ujævnt roterende dele ubalance stadig er til stede efter rengøring udskiftes enheden 48 Udfør ingen reparationer på enheden. Returner enheden til ebmpapst for reparation eller udskiftning. 49 ADVARSEL Terminaler og forbindelser har spænding selvom enheden er slukket Elektrisk chok Vent i 5 minutter efter afbrydelse af alle forbindelser før enheden berøres. 50 OPMÆRKSOMHED Hvis styresignal tilsluttes eller et setpoint er lagret, vil motoren automatisk genstarte, f.eks. efter et strømsvigt. Fare for skade Bliv udenfor enhedens farezone. Når der arbejdes på enheden, skal forsyningsspænding afbrydes og det skal tilsikres at den ikke hensigtsmæssigt kan tilsluttes igen Vent til enheden stopper. 51 Hvis enheden ikke har været anvendt i længere tid, anbefaler vi at tænde for enheden mindst 2 timer før brug for at fjerne evt. kondensat, samt at bevæge lejerne.. [10]

Topfan 630. Montage og driftsdokument Opdateret 4. maj 2016

Topfan 630. Montage og driftsdokument Opdateret 4. maj 2016 Topfan 630 Montage og driftsdokument Opdateret 4. maj 2016 1. Sikkerhedsforskrifter og noter 2. Korrekt anvendelse 3. Drift og montage 4. Fejl, årsager, løsninger, vedligehold og test 1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Cubufan Thin 330. Montage og driftsdokument Opdateret 4. maj 2016

Cubufan Thin 330. Montage og driftsdokument Opdateret 4. maj 2016 Cubufan Thin 330 Montage og driftsdokument Opdateret 4. maj 2016 1. Sikkerhedsforskrifter og noter 2. Korrekt anvendelse 3. Drift og montage 4. Fejl, årsager, løsninger, vedligehold og test 1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575 KVKE 200 EC varenr. 2575 Document type: Product card Document date: 2012-11-13 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse EC- motorer har højere virkningsgrad 100% regulerbar Indbygget regulator

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere