[1] CUBUFAN 280. Se mere på God fornøjelse med produktet. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[1] CUBUFAN 280. Se mere på www.cubufan.dk. God fornøjelse med produktet. Indhold"

Transkript

1 CUBUFAN 280 Cubufan er en nyudviklet boksventilator med lavt energiforbrug og lavt støjniveau. Den er ideel til nye installationer, og som erstatning af eksisterende ventilatorer ved udskiftning eller energirenovering. Cubufan gør brug af den nyeste teknik indenfor motorteknologi, Den højeffektive EC-motor med indbygget trinløs styring har en virkningsgrad der langt overgår tilsvarende AC-motorer med styring. Den indbyggede styring kan uden videre kobles så ventilatoren kører fuld drift, men også let indreguleres med det medleverede potentiometer. Der kræves ikke yderligere dele for at få ventilatoren til at fungere. Ventilatoren kan også let kobles til et styresignal fra en central styring Cubufan gør også brug af den nyeste impeller teknologi. RadiCal impelleren er udviklet for at yde højeste virkningsgrad ved lavest mulige støjniveau. Cubufan gør det muligt for dig hurtigt og effektivt at få etableret den mest energivenlige og støjmæssigt optimale udsugning Se mere på God fornøjelse med produktet. Indhold 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG NOTER 1.1 Fareniveauer 1.2 Kvalifikationer 1.3 Basale sikkerhedsregler 1.4 Elektrisk spænding 1.5 Sikkerheds- og beskyttelsesfunktioner 1.6 Elektromagnetisk udstråling 1.7 Mekanisk bevægelse 1.8 Støj 1.9 Varme overflader 1.10 Opbevaring 1.11 Bortskaffelse 2. KORREKT ANVENDELSE 3. TEKNISKE DATA 3.1 Tegning produktet 3.2 Nominelle data 3.3 Teknisk beskrivelse 3.4 Monteringsdata 3.5 Elektromagnetisk kompatibilitet 4. FORBINDELSE & OPSTART 4.1 Forbind det mekaniske system 4.2 Forbind det elektriske system 4.3 Forudsætning for tilslutning 4.4 Fejlstrømsafbryder 4.5 Forbindelsesdiagram 4.6 Check forbindelserne 4.7 Tænd for enheden 4.8 Sluk for enheden 4.9 Potentiometer for indregulering 5. VEDLIGEHOLD, FEJL, FEJLÅRSAGER OG LØSNINGER 5.1 Rengøring 5.2 Sikkerhedstest 5.3 Fejlsøgning [1]

2 Venligst læs disse driftsinstruktioner omhyggeligt før arbejdet med enheden påbegyndes. Gennemgå de oplyste advarsler således at både forkert brug, fysisk skade på mennesker og bygninger undgås. Disse driftsinstruktioner skal betragtes som en del af enheden. Hvis denne er videresolgt eller overgivet til en anden, skal disse driftsinstruktioner følge enheden. 1.1 Fareniveauer -//- 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG NOTER Denne driftsinstruktion anvender de følgende fareniveauer til at indikere potentielt farlige situationer og vigtige sikkerhedsanvisninger: 1 FARE Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller stor skade. Overholdelse af regler er en betingelse for arbejdet. 2 ADVARSEL Indikerer en potentielt farlig situation som, hvis ikke den undgås, kan resultere i død eller stor skade. Udvis ekstrem forsigtighed under arbejdet. 3 OPMÆRKSOMHED Indikerer en potentielt farlig situation som, hvis ikke den undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. 4 NOTE En potentielt farlig situation kan opstå, der hvis den ikke forhindres, kan lede til skade på ting og bygninger. 1.2 Kvalifikationer 5 Kun specialiserede elektrisk uddannet personale må installere enheden, samt teste og arbejde på det elektriske system. Kun specialister eller autoriseret personale har tilladelse til at transportere, udpakke, samle, sætte i drift, samt vedligeholde enheden eller på anden måde anvende denne. 1.3 Basale sikkerhedsregler 6 Enhver sikkerhedsrisiko der udgår fra enheden skal reevalueres når denne er installeret i den endelige applikation. 7 Observer følgende når der arbejdes med enheden: Lav ingen modifikationer, tilføjelser eller ændringer på enheden uden godkendelse fra producenten. 1.4 Elektrisk spænding 8 Check de elektriske dele på enheden med jævne intervaller. Fjern løse forbindelser og defekte kabler omgående. 9 FARE Elektrisk spænding på enheden. Risiko for elektrisk chok. Stå på en gummimåtte hvis du arbejder med en enhed med elektrisk spænding. 10 ADVARSEL Terminaler og forbindelser har spændingspotentialer, selvom enheden er afbrudt Vent i 5 minutter efter at have afbrudt alle forbindelser før enheden berøres. [2]

3 11 ADVARSEL Hvis der påtrykkes et styresignal eller et setpoint er gemt i styringens hukommelse kan motoren automatisk genstarte f.eks. efter strømnedbrud. 12 FARE Bliv udenfor enhedens farezone. Når der arbejdes på enheden skal forsyningsspændingen afbrydes, og det skal tilsikres at denne ikke uhensigtsmæssigt kan tilsluttes igen. Vent indtil enheden stopper. 1.5 Sikkerheds og beskyttelsesfunktioner 13 FARE Manglende sikkerhedsanordninger eller fejlfungerende sikkerhedsanordning. Hvis der ikke er nogen sikkerhedsanordning, kan du komme slemt til skade f.eks. ved at tage fat i enhedens roterende dele med hænderne. Brug kun enheden med en fastgjort og isolerende sikkerhedsanordning samt et fastgjort beskyttelsesnet. Beskyttelsesnettet skal kunne modstå den kinetiske energi fra en impellerdel. Enheden er en indbygningskomponent. Du, ejeren er ansvarlig for et sørge for tilstrækkelig beskyttelse af enheden. Stop omgående enheden hvis du opdager en manglende eller ineffektiv sikkerhedsanordning. 1.6 Elektromagnetisk udstråling 14 Forstyrrelser fra elektromagnetiske udstråling kan forekomme, f.eks. i forbindelse med open- eller closed-loop styre-enheder. Hvis der forekommer uacceptable emissions-intensiteter når enheden er installeret, skal brugeren sørge for de nødvendige modforanstaltninger. NOTE Elektriske eller elektromagnetiske forstyrrelser der forekommer efter enheden er installeret hos kunde/slutbrugerne. Verificer at den komplette applikation er ihht. EMC-krav. 1.7 Mekanisk bevægelse 15 FARE Roterende enhed Kropsdele der kommer i kontakt med roterende dele kan blive skadet. Sørg for at der ikke kan skabes uhensigtsmæssig kontakt med enheden. Sørge for at alle dele står stille før der arbejde s på enheden. 16 ADVARSEL Roterende enhed Langt hår, løse ting eller tøj samt smykker kan blive fanget og trukket ind i enheden. Du kan komme til skade. Bær ikke løse ting, tøj eller smykket når du arbejder med roterende dele. Beskyt langt hår ved at anvende hovedbeklædning. 1.8 Støj 17 FARE Afhængig af installationen og driftsbetingelserne kan der opstå lydtryksniveauer højere end 70 db(a). Fare for støj-genereret høretab Tag de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Beskyt driftspersonale med tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr f.eks. høreværn. [3]

4 1.9 Varm overflade 18 ADVARSEL Høj Temperatur på elektronik-boksen Risiko for brandskader Sørg for at tilstrækkelig beskyttelse imod uhensigtsmæssig kontakt er etableret Opbevaring 19 Opbevar enheden i et tørt, rent ikke-kondenserende og vejr-sikkert miljø i den originale indpakning. Beskyt enheden mod miljømæssige påvirkninger og snavs indtil den endelige installation. Vi anbefaler at opbevare enheden maksimalt et år. Enheden skal opbevares i temperaturområdet: -40 C til +80 C Bortskaffelse 20 Når enheden skal bortskaffes sørg for at overholde alle relevante love og regler det pågældende land, hvor bortskaffelsen finder sted. -//- 2. KORREKT ANVENDELSE 21 Denne enhed er udelukkende designet som en indbygnings-enhed med det formål at flytte luft ihht. de tekniske data. Enhver anden eller alternativ anvendelse anses for forkert og udgør et misbrug af enheden. Installationen på kundens side skal kunne klare de mekaniske, termiske, og drifts-relaterede belastninger der kan forekomme. Korrekt anvendelse omfatter også: At flytte luft med en densitet på 1.2 kg/m³. Brug af enheden i overensstemmelse med den tilladte omgivelsestemperatur, se kapitel 3.2 Nominelle data. Drift af enheden med alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger installeret. Anvendelse ihht. driftsinstruktionerne. 22 Forkert anvendelse Brug af enheden under de følgende forhold er særlig kritisk og kan udgøre en fare: Flytte luft der indeholder abrasive partikler. Flytte stærkt korrosiv luft, f.eks. salttåge. Undtagelse herfor er enheder der er tænkt anvendt i salttåge og er beskyttet tilstrækkeligt ihht. denne anvendelse. Flytte luft der er forurenet af støv, f.eks. udsugning af savsmuld. Drift af enheden tæt på brændbare materialer eller komponenter. Drift af enheden i en eksplosionsfarlig atmosfære. Drift af enheden som en sikkerhedskomponent, eller som en del af en sikkerhedsrelateret funktion. Udover disse alle applikationer der ikke er oplistet under korrekt anvendelse. [4]

5 3.1 Tegning af produktet 3. TEKNISKE DATA 23 [5]

6 3.2 Nominelle data 24 Motor/impeller: K3G280-RO18-A2 Spænding: VAC Frekvens: 50/60 Hz Hastighed: 2550 RPM Max. effektforbrug: 460W Max. strømforbrug: 2,00 A (1) Temperaturområde under drift: -25 C til +40 C Max. volumenstrøm: M 3 /h Max. statisk tryk: 720 Pa. (1) Nominelle data i arbejdspunkt med max. belastning ved 230 VAC. 25 Yderligere data: PFC: Aktiv Vægt: 38,4 Kg LpA : 66,3 db(a)(2) Levetid: L10 ved 40 C er h. Godkendelser motor/impeller: VDE, UL, CSA, CCC. (2) Nominelle data for ventilator fritblæsende ved 0 Pa statisk tryk. Lyddata målt i.h.h.t. IS & ISO 3744/3745, klasse Teknisk beskrivelse 26 Lækstrøm: <3,5 ma i.h.h.t. EN Driftsform: S1 Rotationsretning: Med uret set fra rotorside Indbygningsposition: Rotor horisontal eller rotor nedad. Rotor opad på forespørgsel. Fugt: Kondensation i motor og/eller elektronik skal undgås. Isolationsklasse: B Ledningslængde: 150 mm. Kondensvandshuller: Rotorside Lejer: Kuglelejer Motorbeskyttelse: TOP termisk overbelastningsrelæ, forbundet internt IP-Klasse: IP54 Beskyttelsesklasse: I 27 Tekniske features: Kontrol input 0-12 VDC / PWM Udgang 10 VDC, Max. 1,1 ma Overtemperatur-beskyttet elektronik og motor Tacho udgang, åben kollektor, 1 puls pr. omgang Motorstrømbegrænser Softstart Blokeret rotor beskyttelse 3.4 Monteringsdata 28 Sørg for montageskruer ikke kan blive løse (f.eks. ved at anvende selvlåsende skruer ell. locktite). 3.5 Elektromagnetisk kompatibilitet 29 EMC emission: EN EMC Immunitet: EN Harmonisk strømtræk: EN /3 28 Hvis flere enheder er tilsluttet parallelt til forsyningsspænding således at strømmen her er i niveauet A, så er dette arrangement ihht. IEC så længe at kortslutningsstrømmen S sc ved forbindelsespunktet til det offentlige net er større end eller lig med 120 gange det nominelle forbrug af hele arrangementet. Installatøren, Ingeniøren eller Ejeren har ansvaret for at tilsikre, evt. efter dialog med operatøren af forsyningsnettet at enheden kun er tilsluttet et forsyningsnet med en kortslutningsstrømværdi S sc der er større end eller lig med 120 gange det nominelle forbrug af hele arrangementet [6]

7 4.1 Forbinde det mekaniske system. 4. FORBINDELSE & OPSTART 29 ADVARSEL Der er skære- og klem-fare når ventilatorerne udpakkes Løft forsigtig ventilatoren ud af dens indpakning. Undgå stød og slag. Anvend sikkerhedssko og sikkerhedshandsker Installer enheden ihht. din applikations forskrifter. 4.2 Forbinde det elektriske system 30 FARE Elektrisk spænding på enheden Elektrisk chok Installer altid beskyttende jordleder. Check den beskyttende jordleder. 31 FARE Elektrisk effekt (>50 µc) mellem forsyning og beskyttende jord-leder efter at have afbrudt forsyningen når flere enheder er forbundet parallelt. Elektrisk chok, risiko for skade Sørg for at der er tilstrækkelig beskyttelse mod uoverlagt kontakt/berøring. Før der arbejdes med den elektriske forbindelse skal forbindelse mellem forsyning og beskyttende jordleder kortsluttes. 32 ADVARSEL Elektrisk spænding Ventilatoren er en indbygningskomponent og har ingen service afbryder eller elektrisk isolerende afbryder. Forbind kun ventilatoren til en forsyning der kan afbrydes med en flerpolet afbryder. Når der arbejdes med ventilatoren, skal den maskine hvori ventilatoren er installeret afbrydes, og det skal sikres at den ikke uhensigtsmæssigt kan tilsluttes igen 33 NOTE Elektrisk støj og deraf følgende fejlfunktion Sørg for en afstand mellem forsyningskablet og kontrolkablet når disse skal trækkes i applikationen. Sørg for tilstrækkelig afstand. Anbefaling: afstand > 10 cm (separat kabelføring) 34 NOTE Vandindtrængen i kabler og ledninger Vand der kommer ind i ledninger og kabler på kundens side kan ødelægge enheden. Sørg for at kabler bliver termineret og forbundet i et tørt miljø. 35 Forbind kun enheden med elektriske systemer der afbrydes på alle faser. 4.3 Forudsætninger 36 Check om data på mærkeplade passer med data på forbindelsens kabler og øvrige komponenter. Før enheden tilsluttes, check at forsyningsspændingen passer med enhedens driftsspænding. Anvend kun kabler der passer med strømstyrken angivet på mærkepladen. 4.4 Fejlstrømsafbryder 37 Anvend kun universelle sikringsrelæer (type B for enheder med aktiv PFC; type A for enheder uden eller med passiv PFC). Se Kap. 3.2 pkt. 25. Som ved drift med frekvensomformere kan HPFI afbrydere ikke sikre personlig sikkerhed under drift af enheden. [7]

8 4.5 Forbindelsesdiagram Check forbindelserne 39 Sørg for at forsyningsspænding er afbrudt (alle faser). Sørg for denne ikke uhensigtsmæssigt kan tilsluttes igen. Check at forbindelserne er i orden. 4.7 Tænd for enheden 40 ADVARSEL Varmt motorhus Brandfare Sørg for at ingen brændbare materialer er i nærheden af enheden. Inspicer enheden visuelt for ekstern skade og korrekt funktionalitet af beskyttelsesfunktioner før den tilsluttes. Tilslut forsyningsspænding. Start enheden ved at ændre styresignalet. [8]

9 4.8 Sluk for enheden 41 Sluk for enheden under drift: Sluk for enheden ved at bruge styresignalet for at beskytte enheden. Tænd og sluk ikke for enheden (f.eks. cyklisk driftsform) ved at bruge forsyningsspændingen. Sluk for enheden for vedligehold: Afbryd forsyningsspændingen. 4.9 Potentiometer for indregulering 42 Til Cubufan medeleveres en membrandåse med dimensionerne 80*80*40 mm. I membrandåsen ligger en kronmuffe med 3 frie terminaler samt et forkoblet potentiometer på 10 KΩ. For at indregulere ventilatoren kobles Cubufans styreledninger til kronmuffen med den samme farvekode som potentiometeret, rød, gul blå. Herefter kan Cubufans driftspunkt indstilles ved at dreje på potentiometeret. Cubufans spændingsforsyning må ikke forbindes i samme membrandåse som styresignalet, eller potentiometeret. 5.1 Rengøring -//- 5. FEJL, ÅRSAGER OG LØSNINGER, VEDLIGEHOLD, TEST 43 NOTE Hvis enheden skades under rengøring er funktionsfejl mulige Rengør ikke enheden ved brug af vand-jets eller højtryksrenser. Brug ikke rengøringsmidler der indeholder syrer, baser eller opløsningsmidler 5.2 Sikkerhedstest 44 Hver 6 måned bør følgende testes visuelt. Sidder alle beskyttende dele som de skal? Er produktet beskadiget? Er produktet korrekt monteret? Er alle kabler korrekt monteret? Er produktet jordforbindelse korrekt monteret? Er kablernes isolering defekt? 5.3 Fejlsøgning 45 De integrerede beskyttelsesfunktioner får motoren til at afbryde automatisk ved fejl beskrevet nedenfor. Fejlfunktion Mulig årsag Mulig løsning 46 Motor kører ikke Mekanisk blokering Sluk, Afbryd, og fjern den mekaniske blokering. Reset ved at afbryde spændingsforsyningen i mindst 20 sek. efter motor står stille Fejl på spænding Check spænding Genopret forsyning Tilslut styresignal Fejlforbindelse Korrekt forbindelse Se forbindelsesdiagram. Reset ved at afbryde spændingsforsyningen i mindst 20 sek. efter motor står stille Termisk Beskyttelse aktiv Lad enheden køle af overbelastning Lokaliser og ret fejl. Reset ved at afbryde spændingsforsyningen i mindst 20 sek. efter motor står stille Høj elektroniktemp. Utilstrækkelig køling Forbedr kølingen hvis muligt. Reset ved at afbryde spændingsforsyningen i mindst 20 sek. efter motor står stille [9]

10 Høj driftstemperatur Sænk temp. hvis muligt. Reset ved at reducere styresignal til 0 VDC. 47 Impeller kører Ubalance i Rens enheden, hvis ujævnt roterende dele ubalance stadig er til stede efter rengøring udskiftes enheden 48 Udfør ingen reparationer på enheden. Returner enheden til ebmpapst for reparation eller udskiftning. 49 ADVARSEL Terminaler og forbindelser har spænding selvom enheden er slukket Elektrisk chok Vent i 5 minutter efter afbrydelse af alle forbindelser før enheden berøres. 50 OPMÆRKSOMHED Hvis styresignal tilsluttes eller et setpoint er lagret, vil motoren automatisk genstarte, f.eks. efter et strømsvigt. Fare for skade Bliv udenfor enhedens farezone. Når der arbejdes på enheden, skal forsyningsspænding afbrydes og det skal tilsikres at den ikke hensigtsmæssigt kan tilsluttes igen Vent til enheden stopper. 51 Hvis enheden ikke har været anvendt i længere tid, anbefaler vi at tænde for enheden mindst 2 timer før brug for at fjerne evt. kondensat, samt at bevæge lejerne.. [10]

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning

RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning RVS-AX Analog Softstarter 8-170A, 220-600V Brugervejledning Ver. 3.2.04 1 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Valg af softstarter 4 Installations notater 5 Forbindelser 6 Indstillinger 7 Motorbeskyttelse 8

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101508-DK 1506 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning

Smårumsventilator. Montage- og brugsanvisning Smårumsventilator ECA 100 ipro ECA 100 ipro VZC ECA 100 ipro F ECA 100 ipro H ECA 100 ipro B ECA 100 ipro K ECA 100 ipro KVZC ECA 100 ipro KF ECA 100 ipro KH ECA 100 ipro KB Montage- og brugsanvisning

Læs mere