Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14"

Transkript

1 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Studievalg København har i skoleåret gennemført en række brugerundersøgelser af de kollektive obligatoriske vejledningsarrangementer, som afholdes på de gymnasiale skoler. Følgende brugerundersøgelser er gennemført: Brugerevaluering af det kollektive arrangement Valgproces (for 2. g/1. hf) Brugerevaluering af det kollektive arrangement Plan & Handling (for 3. g/2. hf) Brugerevaluering af det kollektive arrangement at søge og blive optaget (for 3. g/ 2. hf) Metode Den metodiske ramme for de tre undersøgelser har været ens: 10 skoler har deltaget (forskellige skoler i hver undersøgelse) Skolerne er geografisk spredt i Region Hovedstaden Antal elevpopulation har været vægtet i forhold til den samlede mængde STX, HTX, HHX og HF i Region Hovedstaden Alle undersøgelser er gennemført som elektroniske e-surveys Ved arrangementerne Valgproces og Plan og Handling, som er klassearrangementer, der kræver computeradgang, er eleverne blevet bedt om at udfylde evalueringen som den sidste del af det pågældende arrangement. Ved arrangementet at søge og blive optaget, som er et arrangement for flere klasser ad gangen, hvor der ikke kræves computeradgang, har eleverne efterfølgende fået tilsendt evalueringen i skolens IT-system. Ved klassearrangementerne Valgproces og Plan og Handling er antal elevbesvarelser af en sådan størrelse, at undersøgelserne er signifikante (henholdsvis 828 og 693 besvarelser). Antal besvarelser ved arrangementet At søge og blive optaget er i underkanten (152 besvarelser) til at være signifikant. Den samlede konklusion for brugerundersøgelserne er meget positiv. En stor del af eleverne opnår i høj grad relevant viden og valgkompetencer i forhold til deres valg af videregående uddannelse ved at deltage i disse kollektive arrangementer. I det nedenstående vil de enkelte brugerundersøgelser, der har et signifikant datagrundlag blive fremlagt, det vil sige brugerundersøgelserne af arrangementerne Valgproces (for 2. g/1. hf) og Plan & Handling (for 3. g/2. hf) Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 1

2 Brugerundersøgelse af arrangementet Valgproces (for 2. g & 1. hf) Januar-april 2014 antal besvarelser 828 Videre i valget af uddannelse Hvor meget har arrangementet hjulpet dig i forhold til at skulle vælge videregående uddannelse? (1=Intet, 5=Rigtig meget) 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% 46% 4% % har svaret 4 eller 5 i forhold til hvor meget arrangementet har hjulpet dem med at komme videre med deres valg af videregående uddannelse. De resterende 76% har svaret 3, 2 eller 1, med klart hovedvægten på 3 (46%). Særlig analyse af de elever, der har svaret 3, 2 og 1 Analyserer vi nærmere på de elever, der har svaret 3 og kobler disse til de individuelle kommentarer, der kan gives til sidst i brugerundersøgelsen, så viser der sig overordnet tre baggrunde for at have valgt dette tal: Man har rykket sig fremad i forhold til sit uddannelsesvalg (7 af de individuelle Man er afklaret i forvejen og forbi de emner, der bliver behandlet i arrangementet (19% af de individuelle Man er stadig lige så meget i tvivl som før arrangementet (11% af de individuelle Kigger vi på dem, der har svaret 2, og kobler disse til de individuelle kommentarer, der kan gives til sidst i brugerundersøgelsen, så fordeler svarene sig i de samme overordnede grupperinger, som det var tilfældet for de elever, der havde valgt 3, dog med en anden procentfordeling: Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 2

3 Man har rykket sig fremad i forhold til sit uddannelsesvalg (31% af de individuelle Man er afklaret i forvejen og forbi de emner, der bliver behandlet i arrangementet (35% af de individuelle Man er stadig lige så meget i tvivl som før arrangementet (34% af de individuelle Kigger vi på dem, der har svaret 1, så er fordelingen: Man har rykket sig fremad i forhold til sit uddannelsesvalg (15% af de individuelle Man er afklaret i forvejen og forbi de emner, der bliver behandlet i arrangementet (53% af de individuelle Man er stadig lige så meget i tvivl som før arrangementet (32% af de individuelle Som det fremgår af ovenstående, så har en stor del af dem, der har svaret 1 og 2, ikke været mulige at flytte fremad i deres uddannelsesvalg gennem arrangementet, da de allerede var afklaret i forvejen. Det er imidlertid også i denne gruppe, at de fleste af de elever, som ikke kan komme videre i deres valg på baggrund af arrangementet Valgproces, findes. Disse bliver i stor grad inviteret til individuelle samtaler af vejlederen fra Studievalg København på skolen i forlængelse af en e-survey, der afslutter arrangementet Valgproces. I survey en bliver hver enkelt elev bedt om at svare på 15 spørgsmål vedrørende deres tanker om valg af videregående uddannelse. Spørgsmålene skal bl.a. finde de elever, der mangler motivation og retning, således disse kan inviteres til individuel samtale af vejlederen fra Studievalg København på skolen. Viden om: Uddannelsessystemet 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Hvor meget har arrangementet hjulpet dig til at få en bedre forståelse af uddannelsessystemet i Danmark? (1=Intet, 5= Rigtig meget) 2% 5% 33% 47% % Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 3

4 I forhold til hvor høj grad eleverne har fået en bedre forståelse af det danske uddannelsessystem, svarer 93% af eleverne 3 (33%), 4 (47%) eller 5 (13%), hvor 5 er rigtig meget. Kun 7% svarer 1 (2%) eller 2 (5%). Handleparathed: 7 Hvad er dine næste skridt i forhold til dit uddannelsesvalg? (sæt gerne flere krydser) % 66% 16% Arbejde videre med øvelser fra timen Søge detaljerede oplysninger om konkrete uddannelser på nettet, fx på eller uddannelsesstedernes hjemmesider 11% Det ved jeg ikke Få overblik over uddannelsesmuligheder i forhold til mine interesseområder 34% Besøge uddannelsesstederne (fx. Åbent hus, Studiepraktik eller tale med en vejleder) 15% Jeg skal tale med min studievalgsvejleder for at komme videre 5% Andet 89% af eleverne er handlingsparate og har styr på, hvad deres næste skridt er i forhold til deres uddannelsesvalg. Handlingsparatheden svinger lige fra at skulle tale med en studievalgsvejleder til at besøge uddannelsesstederne. Analyserer vi nærmere på de elever, der har svaret Andet og kobler disse til de individuelle kommentarer, der kan gives til sidst i brugerundersøgelsen, så angiver de alle her også en handlingsaktivitet. Kun 11% svarer Det ved jeg ikke når det kommer til at kende sit næste skridt i forhold til sit uddannelsesvalg. Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 4

5 Brug af vejlederen fra Studievalg København i afklaringsprocessen: Tænker du, at din studievalgsvejleder på skolen er nyttig at bruge fremover i forhold til at få valgt uddannelse? % Ja 11% Nej Et overvældende flertal af eleverne, 89%, er af den opfattelse, at vejlederen fra Studievalg København på skolen er værd at benytte fremover i forhold til valg af uddannelse. Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 5

6 Brugerundersøgelse af arrangementet Plan og Handling (for 3. g & 2. hf) September-oktober 2013, Antal besvarelser 693 Videre i valget af uddannelse 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Hvor meget har arrangementet hjulpet dig i forhold til at blive klogere på dit valg af videregående uddannelse? 7% 41% 22% 23% Rigtig meget Meget Hverken/eller Lidt Intet 7% 48% er blevet meget eller rigtig meget klogere på deres valg af uddannelse, mens 3 kun er blevet lidt eller intet klogere. 22% svarer Hverken/eller. Særlig analyse af de elever, der har svaret Hverken eller, Lidt og Intet Analyserer vi nærmere på de elever, der har svaret Hverken/eller, og kobler disse til de individuelle kommentarer, der kan gives til sidst i brugerundersøgelsen, så viser der sig overordnet tre forskellige baggrunde for at have valgt denne svarmulighed: Man er afklaret i forvejen og forbi de emner, der bliver behandlet i arrangementet (43% af de individuelle. Man har faktisk flyttet sig en lille smule fremad i sin valgproces og fået ny viden/redskaber, der kan hjælpe en videre i sit valg af uddannelse (28% af de individuelle besvarelser har denne vinkel) Man er stadig lige så meget i tvivl som før arrangementet (29% af de individuelle Kigger vi på de elever, som har svaret Lidt og kobler disse til de individuelle kommentarer, så viser næsten de samme grupperinger sig som ovenfor, dog med anden procentvis fordeling: Man er godt afklaret i forvejen og forbi de emner, der bliver behandlet i arrangementet (25% af de individuelle Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 6

7 Man har flyttet sig lidt fremad i sin valgproces og fået ny viden/redskaber, der kan hjælpe én videre i sit valg af uddannelse (49% af de individuelle Man er stadig lige så meget i tvivl som før arrangementet (26% af de individuelle Anskuer vi til sidst de elever, som har svaret Intet, og kobler disse til de individuelle kommentarer, så viser der sig kun to grupperinger: Man er afklaret i forvejen og forbi de emner, der bliver behandlet i arrangementet (83% af de individuelle Man er stadig lige så meget i tvivl som før arrangementet (17% af de individuelle Ovenstående gennemgang viser, at en stor del af de elever, der særligt har valgt Hverken eller og Intet som svar på spørgsmålet, ikke har været mulige at flytte fremad i deres uddannelsesvalg gennem arrangementet, da de allerede var afklaret i forvejen. Hvad angår de øvrige elever, der har svaret Hverken/eller, Lidt eller Intet, så er der særligt mange elever i kategorien Hverken-eller og Lidt, der har brug for yderligere hjælp efter dette kollektive arrangement. Disse elever bliver i stor grad inviteret til individuelle samtaler i forlængelse af en e-survey, der afslutter arrangementet Plan og Handling. I survey en bliver hver enkelt elev bedt om at svare på 15 spørgsmål vedrørende deres tanker om valg af videregående uddannelse. Spørgsmålene skal bl.a. finde de elever, der er voldsomt i tvivl, således disse kan inviteres til individuel samtale af vejlederen fra Studievalg København på skolen. Handleparathed: Hvad er dine næste skridt i forhold til dit uddannelsesvalg? (Sæt gerne flere krydser) 69% Søge detaljerede oplysninger om konkrete videregående uddannelser på nettet, fx på eller uddannelsesstedernes hjemmesider 8% Det ved jeg ikke 53% Få overblik over uddannelsesmuligheder i forhold til mine interesseområder 42% Besøge uddannelsesstederne (fx. Åbent hus, Studiepraktik eller tale med en vejleder) 17% Jeg skal tale med min studievalgsvejleder for at komme videre 29% Tænke videre over, hvad der betyder noget for mig når jeg skal vælge uddannelse 92% af eleverne er handlingsparate og har styr på, hvad deres næste skridt er i forhold til deres uddannelsesvalg. Handlingselementet er meget varierende i forhold til, hvordan eleven vil rykke på sit uddannelsesvalg. Handlingsdelen svinger fra at skulle tale med sin Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 7

8 studievalgsvejleder til af besøge uddannelsesstederne. Kun 8% svarer Det ved jeg ikke når det kommer til at kende sit næste skridt i forhold til sit uddannelsesvalg. Viden: Forståelse af uddannelsesbegreber Hvad forbinder du med en erhvervsakademiuddannelse? (Sæt gerne flere krydser) % 42% 39% Det er en videregående uddannelse Den varer oftest 2 år 13% 13% 16% Der er meget selvstudie og mange forelæsninger Alle kan blive optaget Man kan søge ind, når man går ud af folkeskolen Den foregår på et erhvervsakademi De tre udsagn, der er korrekte i forhold til, hvad en erhvervsakademiuddannelse er, er også dem, som de fleste elever sætter kryds ved ( Det er en videregående uddannelse, 42%; Den varer oftest 2 år, 61%; Den foregår på et erhvervsakademi, 39%). Det skal dog også bemærkes, at 16% sætter kryds i Man kan søge ind, når man går ud af folkeskolen og 13% siger alle kan blive optaget. En mulig forklaring herpå kan være begrebsforvirring mellem begreberne erhvervsakademiuddannelser og erhvervsuddannelser, som volder elever problemer. 3. Hvad forbinder du med en professionsbacheloruddannelse? (Sæt gerne flere krydser) % 37% Man læser på et universitet Jeg kan videreuddanne mig bagefter 61% Der er både teori og praktik 8% 4% Den varer 5 år Det er en udelukkende teoretisk uddannelse 49% Den retter sig ofte mod et konkret job Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 8

9 De tre udsagn, der er korrekte i forhold til, hvad en professionsbacheloruddannelse er, er også dem, som de fleste elever sætter kryds ved ( Der er både teori og praktik, 61%; Den retter sig ofte mod et konkret job, 49%; Jeg kan videreuddanne mig bagefter, 37%). Det skal imidlertid bemærkes, at 33% svarer Man læser på et universitet. En mulig forklaring herpå kan være begrebsforvirring mellem begreberne professionsbacheloruddannelse og bacheloruddannelse, som volder elever problemer. Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret Side 9

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Årsrapport 2013. Studievalg København

Årsrapport 2013. Studievalg København Årsrapport 2013 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer...3 2. Studievalg Københavns statistik 2013...3 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013...

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, juni 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 2 1.2. Afgrænsning...

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og

Læs mere

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København mep@learning.aau.dk 1 Empirisk grundlag Undersøgelse om unges uddannelsesvalg

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere