Trafikdæmpning på strøggaden: Minimer vejbanens bredde. Fodgængerprioriterede pladsrum på tværs af gaden Styrk alternative ruter for biler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikdæmpning på strøggaden: Minimer vejbanens bredde. Fodgængerprioriterede pladsrum på tværs af gaden Styrk alternative ruter for biler"

Transkript

1

2 BYLIV OG HANDEL Hensigten er at forbedre byrumskvaliteterne for Amagerbrogade med vægt på fodgængere, æstetik, ophold, udfoldelsesmuligheder samt rumlige og arkitektoniske kvaliteter samtidig med, at de nødvendige funktioner, herunder handelslivet og trafikken, respekteres og integreres. UDGANGSPUNKTET Udgangspunktet er et analyseprojekt sat i gang i foråret 2007 af Teknik- og Miljøforvaltningen, som en direkte udløber af Handingsplan for Københavns Byrum og i samarbejde med Realdania. Opgaven har været at indsamle viden om strøggaden som typologi og udvikle redskaber, der kan anvendes til forbedring af strøggader i og udenfor København. BYLIVET Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog 10. juli 2009 Metropol For Mennesker. En vision for det Københavnske Byliv, der også rummer en række kvantitative milepæle, der skal nås frem mod år 2015: Trafikdæmpning på strøggaden: Minimer vejbanens bredde Fodgængerprioriterede pladsrum på tværs af gaden Styrk alternative ruter for biler Luk sidegader 80% skal være tilfredse med muligheden for at deltage i bylivet 20% mere fodgængertrafik 20% mere ophold Disse kræver for det første en række fysiske tiltag. Men der er også en lang række muligheder for at styrke bylivet, der ikke i samme grad kræver investeringer i fysiske anlæg. En gade er kun rigtig attraktiv at gå på og opholde sig i hvis der er noget at opleve. Noget at se på, noget at købe, god stemning, andre mennesker. BYLIV Der skal være mulighed for forskellige slags formelle og uformelle mødesteder. Der er brug for steder til såvel længerevarende ophold på pladser og i parker som steder, der blot fungerer som meeting-points. Handels- og kulturlivet er et vigtigt udgangspunkt for et godt byliv, og der skal være mulighed for kommercielle og kunstneriske aktiviteter i byens rum. Københavns fortsatte liv som turistmagnet vil være afhængigt af de tilbud, byen kan give turisterne. Fra Handlingsplan for Københavns byrum

3 HVAD ER STRØGGADEN? Strøggaden er den lokale hovedgade - hverdagsgaden. Den er kompleks - rummer både handel, trafik og rekreative muligheder. Den er det byrum, hvor alle forskellige borgere kan møde hinanden. Og hver strøggade har sin egen identitet. Det almindelige er noget værd! Gaden skal være en gade! Et tilgængeligt, aktivt og offentligt rum Hvis gaden bliver for pæn vil der være mange, som ikke længere føler sig velkommen Amagerbrogade skal bibeholde sin skævhed Det er kompleksiteten og mangfoldigheden, der er Amagerbrogades styrke og eksistensberettigelse. Der findes mange eksempler på byfornyelse hvor resultatet er en ny gennemdesignet gade, enten med mængder af granit og fliser eller kulørte flader og kunstgræs. Et totalt remake af en gade, materiale- og byrumsmæssigt, kan ofte lede til pæne rum og velfungerende trafikale miljøer, men noget går tabt hvad gælder identitet, karakter, stemning. Pludseligt føles alt som et tv-studie-miljø, uvirkeligt, for perfekt. Mange føler sig ikke længere hjemme når gaden bliver for pæn.

4 HANDELSGADEN Amagerbrogade er først og fremmest en handelsgade. Detailhandelen er den attraktion, der skaber grobund for resten af bylivet. Alibiet for at opholde sig i gaderummet. En mangfoldighed af basale indkøbsmuligheder, der tiltrækker det mest mangfoldige udsnit af kvarterets borgere. Et væsentligt karaktertræk ved strøggaden og derved Amagerbrogade, er de mange forskellige funktioner, der skaber en stærk synergi - detailhandel, værtshuse, frisører, tandlæger og ikke mindst trafik. Man ser et par sko i vinduet på vej fra bussen til frisøren, får sig en øl bagefter og går i ostehandleren nu man alligevel er der. Amagerbrogade har i høj grad k a r a k t e r a f a t v æ r e e n g a m m e l indfaldsvej til byen, men det volumen af motoriseret trafik man ser i dag er umådeligt meget større end hvad gaden i sin tid blev anlagt til at kunne rumme. At styrke Amagerbrogades byliv og handelsliv kræver derfor at man dæmpe trafikken, eller i det mindste komme en yderligere forværring i forkøbet samtidigt med, at man forbedrer krydsningsmulighederne. Amagerbrogades butikker spiller netop en stor rolle for gadens identitet og stemning, gadens udtryk. Butiksfacaderne afgrænser rummet i øjenhøjde. Skaber mangfoldighed og aktivitetsmuligheder. En basal forudsætning for en levende gade er en levende facade, med mange åbninger, meget at se på - mange oplevelser. Derfor er der flere gode argumenter for at gøre det nemmere for handelslivet at få adgang til det offentlige rum - fortovet, mellemrummene, pladserne og sidegaderne. Det giver øget omsætning for butikkerne, og flere oplevelser for borgerne. Kommercielt konkurrerer strøggaden med storcentrene og bycentrene. Det er street shopping mod big box. Derfor må man styrke de områder hvor storcentrene har deres fordele: Tryghed Tilgængelighed Tæthed Men måske især forbedre netop de elementer, der er strøggadens styrke: Identitet, stemning, mangfoldighed. Frit offentligt rum alle kan præge. Sammenhæng med resten af byen. [1] [2] Man kan se to tydelige trends i udviklingen i handelen i dag - Big Box [1] og Street shopping [2]. I begge tilfælde har størrelsen betydning, man sigter hele tiden mod større sammenhængende strukturer. For eksempel Field s eller handelsgaderne i Indre by. Hvis strøggadernes handelsforudsætninger skal styrkes, må der skabes sammenhængende handelsstrøg - der må findes butikker i stueetagerne, sidegadernes potentiale må styrkes og krydsningsmulighederne forbedres.

5 Christmas Møllers Plads Amager Boulevard Sundby Kirke Øresundsvej Sundbyøster Plads Kommunegrænsen AMAGERCENTRET Handelslokaler Amagerbrogade har gode forudsætninger som handelsgade med et meget stort antal butikslokaler langs gaden. TOP 20 1 Frisører (31) 2 Læger, praktiserende (29) 3 Dametøjsforretninger (27) 4 Tandlæger (26) 5 Restauranter (22) 6 Pengeinstitutter (15) 7 Kiosker (14) 8 Ejendomshandel (12) 9 Pizzeriaer (10) Skønhedsklinikker (10) 11 Optikere (9) 12 Smykkeforretninger (8) 13 Bagere og konditorier (7) Caféer og frokostrestauranter (7) Cafeterier (7) Farvehandlere (7) Supermarkeder og varehuse (7) 18 Solcentre (6) Radio og tv (6) Tømrere og snedkere (6) = 10 millioner Kilde: krak.dk Omsætning langs Amagerbrogade Bredden på stokken viser omsætning/delstrækning. Tallet viser på total omsætning indenfor delstrækning. Amagerbrogade + Amager Center Field s Omsætning millioner kroner Omsætning Amagerbrogade vs Field s Hvis A-gade + A-centret samarbejdede og fungerede som 1 shoppingmiljø kunne det være konkur - - rencedygtigt både i størrelse og funktion.

6 TRAFIK Trafikken integreres på de lette trafikanters vilkår - en tryggere og mere oplevelsesrig gade, deregulering af den trafikale verden og fremme af den sociale verden, den selvforklarende gade, der appellerer til folks evne til selvregulering og til social og hensynsfuld adfærd. Udspillet Metropol for Mennesker sætter det som mål, at fodgængertrafikken og ophold i byens rum begge skal stige med 20% frem mod år I Trafikplan for Amager har man registreret trafik-miljøproblemer for det overordnede vejnet på Amager. Amagerbrogade er den klart mest belastede, og slår ud på næsten alle parametre. Det vil sige, at strækningen er uheldsbelastet, har stor barriereeffekt, har et uacceptabelt støjniveau, et uacceptabelt gennemkørende trafik (50%). Gaden opleves til dels som ubehagelig og utryg at opholde sig på. Det er dette, der skal imødegås for at nå målsætningerne i Metropol for Mennesker, Handlingsplan for Københavns byrum og Trafikplan for Amager. Vejhierakiplanen i Kommuneplan 2009 understøtter yderligere dette. Her indføres strøggaden som en ny vejklasse, med en hastighed på 30 km/t. Det vil sige lavere hastighed på strøggaden end på de tilsluttende småveje. Hvordan kom du til Amagerbrogade idag? (1261 st interviewede) 13% BIL Vejhierarki, scenarie C Motorveje Overordnede veje, Kbh. s Amt Øvrige regionale veje Fordelingsgader Bydelsgader Trafikmål: Eksisterende erhvervsområder, 1998 Byudviklingsområder 87% GÅENDE CYKEL BUS METRO ANDET Trafikplan for Amager Kort over det planlagte vejhieraki på Amager, dvs. alternative ruter til den trafik, der ønskes fjernet fra Amagerbrogade. Rummer i alt ca. 45 især mindre, individuelle projekter og indsatser, af hvilke ca. 70% er udført pr. januar 2009.

7 Trafikintensitet og trafikflow tirsdag kl Trafikintensitet ingen - lidt trafik middel meget - trafikken står helt stille/i kø Trafikafvikling i kryds lørdag kl Trafikprincip Ved at nedlægge lysregulering og vejtilsutninger hvor det er muligt, minimeres antallet af stop i trafikken. Pladsrum med fodgængerprioritet på tværs af gaden fungerer i stedet for busluser, bump og lignende. Derved skabes et langt mere god trafikafvikling middel lyskryds som bevares dårlig trafikafvikling lyskryds som kan tages bort

8 PARKERING 09:00-18:00 30 MIN PARKERING 18:00-09:00 BOLIGPARKERING 00:00-24:00 BOLIGPARKERING Tilgængelig korttidsparkering vil altid være vigtig for strøggaden. På en handelsgade er gode parkeringsforhold en forudsætning for at flytte varer. SIDEGADER I sidegaderne indrages de fem første pladser til korttidsparkering i dagtimerne. Dette er en forudsætning for et varieret handelsliv, og styrker gadens attraktionsværdi for mennesker uden for nærområdet hvilket er et væsentligt mål for hele projektet. PÅ AMAGERBROGADE P-pladser på selv Amagerbrogade er en mulighed hvor gaden er meget bred - dvs. over ca. 25 m. P-pladser ud for apotek og lægepraksis, hvor gangbesværede mennesker må færdes af nødvendighed, er meget ønskeligt. LÆSSEZONER I sidegaderne oprettes læssezoner sidestilet med korttidsparkering. Det er vigtigt for butikkerne at der er minimal afstand til disse. FLEKSIBLE FORHOLD Det fl eksible fortovsareal og dele af cykelstien kunne uden for myldretiden benyttes til varelevering, samt afog påstigning for gangbesværede. En kortvarig og delvis forhindring vil ikke være et problem i et hensynsfuldt trafikmiljø. At dette kan lade sig gøre forudsætter dog netop, at gaden er blevet udformet efter shared space -principper. Dette i en grad så det nødvendige rolige og fleksible trafikbillede er opnået. Sidegadernes potentiale I mange tilfælde er der for lidt plads til siddepladser, parkering, leg med mere på strøggaderne. At bruge sidegaderne til dette, når der er for lidt plads, frigør både plads på strøggaderne, men giver også mulighed for at aktivere sidegaderne

9 TILGÆNGELIGHED PARKERING VEJBANE PARKERING 2.5 cm kantsten inzoom skala 1:10 KORTTIDSPARKERING CYKELSTI CYKELSTI FLEKSIBEL ZONE At strøggaden er tilgængelig, er ikke kun til glæde for fysisk handicappede. Det er til glæde for alle. Ældre mennesker, børn, når man har brækket benet eller har en tung kuffert med. KANTSTEN Ikke kun hvor man lægger grænserne mellem de forskelige trafikformer, men også hvordan disse grænser er udformet og fungerer spiller en rolle. I stedet for en traditionel kantsten foreslås en model, der er blot et par centimeter høj. Eventuelt med en skrånende overside. Derved gøres det nemmere at krydse gaden med f.eks. rullator eller barnevogn, nemmere at kunne stoppe op og komme til siden for cyklister, og nemmere at parkere for af- og pålæsning. Endelig gør det brugen af gaderummet mere fleksibelt i forhold til midlertidige events. TILGÆNGELIGHEDSRUTER Når man renoverer en strøggade, bør dette ske efter Københavns Kommunes normer for tilgængelighed. Arbejdet med strøggader bør i det hele taget koordineres og tænkes sammen med strategien for et net af tilgængelighedsruter.

10 BYRUM Byrummet. Gaderummet. Dette er strategiens sigte. Amagerbrogades langstrakte gaderum. Hvor man bevæger sig, målrettet eller slentrende. Tiltrukket af den mangfoldighed af funktioner og aktivitet, der kendetegner netop Amagerbrogade. Stopper op, handler ind og hænger ud. Det har været målet at udvikle konkrete byrumsmæssige indsatser, der kan benyttes til at styrke Amagerbrogade, og igennem disse at programmere gaden så den kan mere end i dag. Aktivere gaderummet. Det har derfor måttet handle om at skabe nogle basale rum og rammer for aktivitet og ophold. BORGERDIALOG Udviklingen af byrumskonceptet er sket på baggrund af en lang dialog med borgerne på Amager. Herigennem blev det hurtigt klart at det ikke er et total make-over, der er behov for. Det er nogle meget basale behov de fleste borgere ønsker dækket mulighed for at sidde, mulighed for at krydse gaden, mulighed for at passere uhindret ad fortovet, en smule dæmpning af trafikken, bedre forhold for cykler, gode indkøbsmuligheder. Noget der blev klart gennem dialogen er, at Amagerbrogade er noget særligt. Rummer en særlig ånd og en særlig selvforståelse, som også invandrere og tilflyttere i høj grad bliver en del af. Dette er måske mere udtalt omkring Amager og Amagerbrogade end for andre kvarterer. Men det blev tydeligt, at den lokale identitet spiller en væsentlig rolle for hvordan en gade opleves, og at dette er en kvalitet og attraktion. INDSATSER Strategiens byrumsmæssige indsatser befinder sig på tre niveauer: Gader, Pladsrum og minipladser. På forskellig vis medvirker de til at dæmpe trafikken og udvide rammerne for byliv i gaderummet. Strøggaden indeles i GADE, PLADSRUM og MINI PLADSER. GADEN skal facilitere de trafikale behov PLADSRU M fungerer som samlingspunkt for et større område MINIPLADSER er uformelle mødesteder langs med gaden

11

12 GADETYPER Amagerbrogade kan inddeles i tre overordnede strækninger, der kendetegnes ved ændring i gadens bredde, forskelle i trafikmængden og skift i den omkringliggende bystruktur. Der er derfor udviklet tre forskellige eksempler på inddeling af gaden. Den U rbane Boulevard For at forbedre vilkårene for strøggaderne som handels- og hverdagsgader behøver vi lidt mere plads for gående og cyklister Brogaden Forstadsboulevarden ideelt minimum 380 cm Fortovsareal Tommefingerreglen er at der skal være plads til vareudstilling/udeserverig, plads til at stoppe op og se på varer, plads til en rullestol/barnevogn, plads til en der går forbi, plads til inventar = 380 cm

13 Den Urbane Boulevard Christmas Møllers Plads - Holmbladsgade Den nordligste ende kaldes Den gode ende. Her er lavere omsætning og færre fodgængere og biler, men stort potentia-le. Gaden er her ca. 25, 5 m. bred. Dette muliggør et asymetrisk gadeprofil, hvor fortovet er 4 m i skyggesiden og op til 7 m i solsiden. Et så bredt areal, med rela-tivt megen sol giver helt nye muligheder for anvendelse. Plads til borde, til boder, til korttidsparkering og træer. Målet er at gøre denne fjerne ende af gaden, der ender lidt blindt, til en yderst levende og attraktiv destination i sig selv.

14 Brogaden Holmbladsgade Tycho Brahes Allé Dette er den centrale del af Amagerbrogade, hvor butikkerne har størst omsætning. Gaden er her ca. 18 m. bred. Fortovet kan her blive 3,5 m. bredt mod 2,5-2,75 m. i dag. Målet er Amagerbrogade, som vi kender den i dag, men med flere mennesker, varer, siddemuligheder og bedre krydsningsmuligheder.

15 Forstadsboulevarden Tycho Brahes Allé Sundby Vester Plads Den ydre del af Amagerbrogade. Kan i nogen grad sammenlignes med andre strøggader i byens periferi, fx. Jernbane Allé i Vanløse. Kendetegnet ved at det hovedsageligt kun er bygningerne ud til selve strøggaden, der kommer over to etager. Bag dem er der villakvarterer og rækkehuse. Det vil sige at befolkningsgrundlaget i nærområdet er så lille, at butikkerne må samle sig i klynger for at skabe liv og synergi.

16 PLADSRUM Skabe nogle større mødesteder og fixpunkter, på en strækning hvor dette ikke fi ndes. Nogle steder, der rummer de kvaliteter og indbyder til det liv, der findes i et klassisk urbant pladsrum. Pladsrum tager i alle tilfælde udgangspunkt i et specifikt rumligt og funktionelt potentiale, der i forvejen er til stede. Ideen er at udvide dette eksisterende rum hen over vejbanen. Derved skaber man et fodgængerprioriteret areal, der dæmper trafikken og nedbryder gadens i stedet for vejbump, heller og bussluser. Disse trafi kdæmpende pladsrum er de egentlige shared spaces integrerede trafi krum i strategien. Den motoriserede trafi k må gerne bevæge sig igennem, men det må ske på fodgængernes præmisser. Pladserne markeres ved et skift i belægningen og ved at fortovsniveauet går ud over cykelsti og vejbane. Cykelstierne vil dog være markerede i belægningen. SHARED SPACE Shared Space-filosofien arbejder med e n u d f o r m n i n g af vores offentlige rum, hvor trafik, ophold og alle andre funktioner er i indbyrdes balance. Dette opnås via designet og indretningen af by- og trafikrummet. Ikke gennem tekniske løsninger som regler og skiltning. Skiltning man ved, trafikanter er tilbøjelige til at overse og ikke nødvendigvis kender betydningen af. Tycho Brahes plads Amagerbrogade / Tycho Brahes Allé

17 SUNDBY KIRKE PLADS Området omkring Sundby Kirke, der også indbefatter Oliebladsvej, rummer et stort potentiale for at blive Amagerbrogades helt centrale rum. SAFE SPACE SHARED SPACE SAFE SPACE Ideen er blevet nævnt som et stort ønske af borgere på alle møder, der har været afholdt i forbindelse med projektet. Udformningen af pladsen og de tilhørende funktioner og aktiviteter, skal harmonere med kirken og dens formål. En mulighed kunne være en lommepark - som en oase, hvor man FORTOV CYKELSTI KØREBANE CYKELSTI FORTOV kan træde væk fra den travle handelsgade. En pause, hvor man kan sætte sig og dvæle. Den afgrænsning, der er nødvendig for tidspunkter med kirkelige handlinger, skabes med beplantovergang FRA VEJ TIL PLADS vige, og giver blinde med førehunde, ning og niveauforskelle i stedet for Udformningen af overgangen fra ældre og børn de tryggeste rammer hegn. Således kan man skabe et endnu smukkere rum omkring kirken. trafikareal til fodgængerprioriteret for krydsning. areal er meget væsentligt. Den her viste model er gennemtænkt med Herefter kører bilisten op på fortovsnitrafiksikkerhed og tilgængelighed for veauet og -belægningen. Her deles svage grupper for øje. Bilisten mødes pladsen med fodgængere og cyklister. først af en fodgængerovergang med Langs facaderne er et markeret safe en helle fremskudt i forhold til selve space for fodgængere. pladsen. Dette forpligter bilisten til at

18 MINIPLADSER Minipladsernes funktion er at skabe flere opholdsmuligheder samt aktivere gaden. Minipladserne fungerer som hverdagens mødesteder, og det er her man placerer grønne elementer, kunst, legemuligheder - alt efter hvad det enkelte sted indbyder til. k øbenhavnerbænke k unst leg grønt mulig programmering af en miniplads Miniplads langs med gaden. Amagerbrogade 108

19 Minipladser udvikles med hensyn til hvad der er bag facaden? Løsninger tilpasset det specifikke sted Et byrum som kan flere ting passer for flere mennesker Miniplads ved en sidegade. Amagerbrogade/Hollænderdybet

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Udviklingsplan For Amagerbrogade

Udviklingsplan For Amagerbrogade B1 Søren Norbys allé B2 Udviklingsplan For Amagerbrogade B1 Middelgrundsvej Hveensvej B1 Christian II's allé B2 B2 Dronning elisabeths allé Hans bogbinders allé B2 Augustagade C 4 Tycho brahes allé Udkast

Læs mere

INDHOLD BILAG 1 TRAFIK UDGANGSPUNKTER HVAD ER STRØGGADEN LOKALKENDSKAB BYRUM BYLIV & HANDEL KOLOFON. Forudsætninger Målgruppe Amagerbrogade

INDHOLD BILAG 1 TRAFIK UDGANGSPUNKTER HVAD ER STRØGGADEN LOKALKENDSKAB BYRUM BYLIV & HANDEL KOLOFON. Forudsætninger Målgruppe Amagerbrogade BILAG 1 INDHOLD UDGANGSPUNKTER Forudsætninger Målgruppe Amagerbrogade HVAD ER STRØGGADEN 3 4 4 4 7 TRAFIK Forudsætninger & analyser Shared space Indsatser Parkering Tilgængelighed 33 34 36 38 40 41 LOKALKENDSKAB

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

Af Maria Wass-Danielsen, Københavns Kommune, Center for Trafik

Af Maria Wass-Danielsen, Københavns Kommune, Center for Trafik NOTAT Trafikdage 2008 Af Maria Wass-Danielsen, Københavns Kommune, Center for Trafik Email: marwas@tmf.kk.dk 11-08-2008 Sagsnr. 2008-26709 Dokumentnr. 2008-422994 Ny vejnetsplan for Københavns Kommune

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej v/ Lene Hansen, MOE TetraplanA/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Baggrund Cykelstier på trafikveje Mangler

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan 68 Ny magerbrogade elhedsplan Visualisering Dobbeltporten Ny magerbrogade elhedsplan 69 KOINGEN EE GERROGDE OG GER CENTRET vor magerbrogade møder mager Centret dannes en samlende plads. En rolig og overskuelig

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter Prioriterede indsatser STRATEGI Bedre forbindelser for bløde trafikanter NORDREFASANVEJ.FREDERIKSBERG.DK FACEBOOK.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET INSTAGRAM.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET 1 2 Strategi - Bedre

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Bilag 3: Baggrundsnotat til Kommuneplan 2011 Udvikling i detailhandelsstrukturen. Sagsnr

Bilag 3: Baggrundsnotat til Kommuneplan 2011 Udvikling i detailhandelsstrukturen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 3: Baggrundsnotat til Kommuneplan 2011 Udvikling i detailhandelsstrukturen Borgerrepræsentationen vedtog den 27. januar 2011 medlemsforslaget

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Ny Amagerbrogade Helhedsplan AFTENVISUALISERING - sundbyvester Plads Ny Amagerbrogade Helhedsplan 93 94 Ny Amagerbrogade Helhedsplan Ny Amagerbrogade Helhedsplan 95 96 Ny Amagerbrogade Helhedsplan TRAFIK Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

EVALUERING AF ISTEDGADE

EVALUERING AF ISTEDGADE Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Oplevelser på de Grønne Cykelruter

Oplevelser på de Grønne Cykelruter Oplevelser på de Grønne Cykelruter Hvorfor Grønne Cykelruter? Kan man etablere et grønt stinet i København? Hvor langt er vi? Eksempler på ruter Strategi Hvorfor cykelruter i København? Alternativ til

Læs mere

Cykelparkering og byrum

Cykelparkering og byrum KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Cykelparkering og byrum INDHOLD 2 3 KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Om Stationen I dag Parkering Trafik Station og byrum 8 UNDERSØGELSER Cykel-parkeringshus 3000 cykel og et byrum Cykler

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er meget trafik og larm, men der er også nogle smukke bygninger, som jeg nyder at køre forbi. Det er er

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet.

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. NÆRBO undersøgelsen Spørgeskema Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. Det tager ca. 25 minutter

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER

METROPOL FOR MENNESKER METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt

Læs mere

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade Vejforum d. 6.12.2007 Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Geografisk afgrænsning Områdefornyelse og Kvarterløftområde Aktive borgere

Læs mere

Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund

Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund Vi har fra cyklistforbundet i Randers anmodet om et dialogmøde med Miljø og teknik. Dette møde bliver den 22. august. Selvom Randers Cykelby har fået flere til at bruge

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 07-10-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.00 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum.

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum. KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september 2011 By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Målsætning for indsatsområdet: at få

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Oplæg til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade har været

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling Bilag 9 Generelt De overordnede principper for trafikafviklingen fremgår af skitserne til højre. For yderligere detaljeringsgrad henvises til tegning nr. 21 - Trafikafviklingsplan. Der er følgende generelle

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere