ÆUG holdt møde med Simon Emil Ammitzbøll den 11. april (deltagere: Sidse, Georg og Bolette)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆUG holdt møde med Simon Emil Ammitzbøll den 11. april (deltagere: Sidse, Georg og Bolette)"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr juni 2007 Nyt fra bestyrelsen Hjemmesiden: ÆUG har længe arbejdet på en ny hjemmeside. Designet er lavet af Horsleben.com og desuden har Casper designet det nye lækre logo. Den nye hjemmeside er udarbejdet således at det er nemmere at finde rundt i emnerne, og vi kan lægge dokumenter etc. ud på siden, og at f.eks. alle de tidligere nyhedsbreve er tilgængelige. Desuden har vi fået løst vores store problem med spam-mails, da vi nu har en kontaktformular hvor man kan sende mails til ÆUG direkte via formularen. Dette betyder ikke at man ikke kan sende almindelige mails til foreningen, det betyder blot at adresserne ikke står direkte på siden, for netop at undgå at de mange spam-søgere finder dem. En af de største ting ved hjemmesiden er det nye forum; der er altid delte meninger om en så stor ændring: Nogle så helst at vi havde beholdt det gamle, mens andre gik ind for fornyelse. Vi har valgt at lave et nyt forum, hvor der er flere muligheder for at oprette, ændre og tilføje i indlæg, og hvor gamle indlæg kunne forvirre da regler m.v. var blevet ændret mange gange. Der er allerede godt gang i forum igen, og snakken går! Vi har gemt det gamle forum i en stor database, og vi vil arbejde på at bruge de mange gode indlæg til at lave flere sider på hjemmesiden med oplysninger, gode råd etc. Men det tager tid ar gennemarbejde en database på 5 MB i komprimeret form (Bolette) Frivillige: Som I alle ved, og som mange af jer har benyttet jer af, er en af foreningens fornemmeste opgaver at rådgive medlemmer og andre, som har problemer med Udlændingeloven, dens fortolkning og regler. Vi får altid mange henvendelser per mail, og da telefonrådgivningen var fordelt over 3 aftener, var det glødende linier. Vi i bestyrelsen gør vores bedste for at følge med, men vi vil meget gerne invitere alle som er interesserede i at hjælpe til, til at kontakte os i rådgivningen. Du behøver ikke at være ekspert i Udlændingeloven, visum-regler og EU-regler vi har brug for alle som kan give en hånd eller et øre til at hjælpe andre til at få et liv sammen med deres familie og partner. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt Bolette Kornum via mailen raadgivning(snabel-a)aegteskabudengraenser.dk eller via kontaktformularen på hjemmesiden. (Bolette) ÆUG holdt møde med Simon Emil Ammitzbøll den 11. april (deltagere: Sidse, Georg og Bolette) Mødet blev lidt kort da Simon Emil blev kaldt ned i salen, da et af hans områder var dagsorden. ÆUG fortalte om baggrunden for foreningen, og vores tidligere samarbejde med Elsebeth Gerner. 1

2 Simon var meget interesseret i at fortsætte samarbejdet, og meget gerne med et aktivt tilsnit. Vi blev enige om at vi ÆUG vil holde øje med om vi får sager fra medlemmerne, som kan danne baggrund for 20 spørgsmål, da dette er en af de mest aktive måder vi kan influere arbejdet i Folketinget. Det vigtigste med sådanne sager er, at de er specielle og kan bruges til at belyse særlige problemstillinger. Tidligere har vi f.eks. været med til at lave 20 spørgsmål om dispensation fra bankgarantien pga. Sygdom, samt problematikken med fleksydelse vs. forsørgelseskravet. I rådgivningen vil vi derfor fortsat være opmærksomme på denne mulighed, og vi vil holde kontakten ved lige til De Radikale, og derudover overveje mulige konferencer, debatarrangementer m.v. (Bolette) Læserbrevsgruppe Ved generalforsamlingen blev der oprettet en læserbrevsgruppe. Mange medlemmer skriver læserbreve i diverse blade. Det er en god måde at ytre sig på. Måske forbedrer det hver gang lidt på den danske befolknings syn på udlændingeloven. Ønsker du at være med i læserbrevsgruppen kan du skrive til medlemsservice(snabel-a)aegteskabudengraenser.dk. (Anne Marie) Københavns Debatforum inviterede til en debataften, onsdag den 11. april I panelet var Irene Simonsen, medlem af Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Farwha Nielsen, Tværkulturel projektrådgiver hos LOKK, og Louise Vinther Alis, næstformand i Ægteskab uden Grænser. Referat af mødet kommer i næste nummer. Undersøgelse af gennemførelse af 10 EU direktiver vedr. indvandring og asyl. Bestyrelsen blev kontaktet den 19. April 2007 af Jesper Lindholm og Jens Vedsted-Hansen fra Odysseus-Netværket. Odysseus-Netværket, består af jurister, der beskæftiger sig med indvandring og asyl i Europa, og deltager i en undersøgelse for EU-Kommissionen, der skal kortlægge EU-landenes gennemførelse af 10 direktiver på asyl- og indvandringsområdet. Undersøgelsen løber over hele 2007 og skal munde ud i en sammenfattende rapport for hvert direktiv. Selvom Danmark, pga. sit forbehold overfor det EU-retlige samarbejde vedrørende asyl og indvandring, ikke er forpligtet til at gennemføre direktiverne i den nationale lovgivning, har Kommissionen bedt Odysseus-Netværket om at beskrive forholdet mellem dansk lovgivning og de pågældende direktiver. For 4 af direktiverne gælder det i øvrigt, at de er vedtaget under Schengen-samarbejdet, og at Danmark efterfølgende har påtaget sig at gennemføre dem. Ægteskab uden Grænser har bidraget til undersøgelsen ved at nævne nogle ømme punkter bl.a.: - Udenlandske ægtefæller (fra tredje lande) til danskere der er bosat i Sverige kan ikke få arbejdstilladelse i Danmark. - Hvis en dansker bor i Sverige og arbejder i Danmark bliver han ikke anset som EU-borger. - Danske studerende og pensionister der har boet i et EU-land og som bosætter sig i Danmark, kan ikke påberåbe sig EU-reglerne. - En EU-borger der har boet udenfor EU, kan ikke få opholdstilladelse i Danmark til hans udenlandske ægtefælle efter EU-regler når han bosætter sig her. - Så vidt vi har forstået de europæiske regler, skal man få en arbejdstilladelse fra dag ét man er i Danmark, når man er EU-borger eller familiesammenført til en EU-borger. Dette har man krav på selv om opholdsbeviset tager noget tid. Dette sker ikke i Danmark fordi arbejdstilladelse og opholdstilladelse forstås som én enhed. (Anne Marie) 2

3 Projekt Liv på Kofoeds Skole er et gratis tilbud til at lære noget nyt for kvinder, der er kommet til Danmark og som bliver forsørget af deres mand. Du kan godt starte selvom du ikke taler dansk. Projekt Liv brochuren fortæller, at der undervises i det danske samfund, arbejdsmarked, uddannelsessystemet og jobsøgning. Du kan også få danskundervisning, deltage i skolens øvrige undervisning, få indflydelse på indholdet i projektet, have socialt samvær med andre kvinder, deltage i udflugter og virksomhedsbesøg, samt komme i praktik på en arbejdsplads. Når du går på Kofoeds Skole har du mulighed for at benytte skolens mange tilbud såsom studievejledningen og jobkonsulenter, socialrådgiver, familierådgiver eller en advokat, bibliotek og kantine. Du har også mulighed for at modtage undervisning i sprog, musik, motion, edb, keramik og frisør mm. Hver måned afholdes, der en kvindefest, hvor kvinderne kan udveksle erfaringer. Læs mere på Er du interesseret, så henvend dig til Projektleder Charlotte Wedenborg, på og eller charlottew(snabel-a)kofoedsskole.dk. Det er let at komme med metroen eller bus til Kofoeds Skole, hvis du bor i StorKøbenhavn. Adressen er: Holmbladsgade / Nyrnberggade på Amager. (Zenia) Københavns Kommune - - er begyndt at tilbyde jobs for udlændinge uden de store dansk-kundskaber. Der er alle typer af jobs. (Zenia) København har fået en Projektbank over integrationsprojekter Alle Københavns Kommunes integrationsprojekter er nu registreret i en Projektbank. Det er den første kommunale database over integrationsprojekter, og Projektbanken er en markant professionalisering af projektstyringen i København. Fremover har politikere, borgere og andre mulighed for at danne sig et fuldt overblik over de 160 integrationsprojekter, der er i gang i kommunen på : (Anne Marie) 3

4 ægteskabudengraenser.dk Formand: Bolette Kornum Næstformand: Louise Vinther Alis kasserer: Sidse Hansen Mailrådgivning: raadgivning(snabela)aegteskabudengraenser.dk Telefonrådgivning: Mandage kl : Hos Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination på Tirsdage kl : Äktenskap utan Gränser - Spørgsmål om Sverige på Nyhedsbrev: Anne Marie Voldborg, Ansvarsh. redaktør, Skovskellet 1, 2840 Holte og Georg Strøm. nyhedsbrev(snabela)aegteskabudengraenser.dk Er du medlem af Ægteskab uden Grænser i Danmark, er du også medlem af Äktenskap utan Gränser i Sverige og omvendt. Det vil sige, du er stemmeberettiget i begge foreninger til den årlige generalforsamling. I Danmark er det årlige kontingent 125 kroner for en single og 250 kroner for et par/familie. Skriv en mail til medlemsservice(snabela)aegteskabudengraenser.dk eller send et brev til Anne Marie Voldborg, Skovskellet 1, 2840 Holte. Ønsker du at blive medlem af ÆUG Sverige, kan du sende en mail til aeugnetværk(snabel-a)yahoo.com og indbetale med netbank på Postgiro (Pg) Skriv dit/jeres for- og efternavne under OCR/refnr. Kontingentet er: SEK 165 for enkeltmedlem og SEK 300 for familie/par. Øvrig kontakt til Ægteskab uden Grænser: bestyrelsen(snabela)aegteskabudengraenser.dk presse(snabel-a)aegteskabudengraenser.dk hjemmeside(snabela)aegteskabudengraenser.dk webmaster(snabela)aegteskabudengraenser.dk medlemsservice(snabela)aegteskabudengraenser.dk 4

5 Kort Nyt fra medierne DR1 fortalte den 13. april 2007 at ikke færre end danskere har ændret eller skiftet deres navn i løbet af det sidste år. DR1 fortalte også den 1. maj at man "kan registrere nyfødte børn, skifte navn og se, hvad der står om én selv i CPR-registret hjemme fra computeren". "Fra 1. maj kan man skifte navn, navngive sit barn og ordne faderskabet - alt sammen med brug af digital signatur". P 1 Radioavis den 8. maj 2007 kl. 8 fortalte at ombudsmanden kritiserer integrationsministeriet for ikke at oplyse om regler der har gjort det nemmere for at opholde sig her i landet. Det drejede sig om pensionister der har opholdt sig i et andet EU-land. Urban skriver den 21 maj 2007 at SOS mod Racisme har oprettet en test om forholdene for flygtninge og indvandrere herhjemme, om internationale konventioner, verdenshistorie, kultur og traditioner på deres hjemmeside. Ideen er at politikere kan teste deres viden herom. Venstres, den Konservatives og Socialdemokraternes integrationsordførere ville ikke svare på spørgsmålene. Du kan teste pendanten til indfødsretsprøven på Jyllands Posten nævner den 23 maj 2007 Amnesty International's nye årsrapport under titlen "Danmark igen i Amnestys sorte bog" "Danmark diskriminerer udlændinge, isolationsfængsler for længe, gør ikke nok for at hjælpe voldsramte kvinder og vores terrorlovgivning undergraver fundamentale menneskerettigheder." "Amnesty konstaterer også, at det er blevet langt sværere for etniske minoriteter at opnå dansk statsborgerskab og familiesammenføring" og "Den danske starthjælp kritiseres for at marginalisere nye danskere og for at skabe fattigdom." I Berlingskes Business.dk, tirsdag den 29. maj 2007 skriver Anders Kanberg under titlen "Visumregler blokerer for globalisering" at "Indviklede visumregler og lange sagsbehandlingstider er i direkte modstrid med regeringens markedsføringsstrategi. De afholder turister fra at besøge Danmark og internationale erhvervsfolk fra at besøge deres danske samarbejdspartnere eller besigtige nye investeringsmuligheder." Regeringen vil løfte Danmarks omdømme i verden og planen at bruge 214 millioner kroner i løbet af fire år for at markedsføre Danmark, som et åbent land, støder på visumreglerbarrieren! Politiken den 26 maj 2007 gør opmærksom på at busserne i hele landet kører rundt med et banner "En stram udlændingepolitik". Inde i busserne sidder chaufførerne, mange af dem med anden etnisk baggrund! Politiken skriver den 27. Maj at mennesker, der har søgt asyl i Holland inden april 2001, får lov til at blive i Holland efter at regeringen har vedtaget en amnesti. Flere medier citerer den 17. Juni integrationsministeren: "Politisk er jeg ligeglad med, om det er danskere eller indvandrere, der gifter sig med hinanden. For mig handler det om, at man skal finde en ægtefælle i det land, hvor man bor og lever"! 5

6 Hvad er kultur og de danske værdier egentlig for nogle størrelser. Følgende er et rids over noget af forskningen indenfor kulturer og kulturforskelle, men det er ikke en facitliste. Derfor er spørgsmål og kommentarer velkomne. Deltagere i indvandrerdebatten fremhæver ofte de værdier som de selv kan lide, og kalder dem for specielt danske. Til gengæld er der sjældent nogen som omtaler den store forskning der findes i kulturforskelle, altså hvad der faktisk adskiller indfødte danskere fra flertallet af jordens befolkning. Det betyder, at vi ofte savner viden til at håndtere kulturforskelle i dagligdagen. Specielt når de mest synlige forskelle ofte er de mindst vigtige. Vi kan starte med den enkelte kulturs symboler, for eksempel tørklædet om en muslimsk kvindes hovede. Vi reagerer ofte automatisk på sådan et symbol, uden at tænke over hvem der bærer det. Også selv om holdningerne bag det måske ikke stikker særligt dybt. Et eksempel jeg så i København var en ung pige med det muslimske tørklæde som for muslimer skulle symbolisere en ikke-udfordrende påklædning sammen med et par cowboybukser der sad som om de var limet op ad benene på hende. Ritualer altså måder at opføre sig på er også synlige, og det kan give tydelige reaktioner hvis man bryder dem. Her er Danmark specielt ved at vi normalt er ret lukkede overfor fremmede. Det gør at udlændinge godt kan opfatte indfødte danskere som fjendtlige. Mange steder i det store udland går snakken livligt når folk havner ved siden af nogen de ikke kender, mens vi overvejer om en person er sindslidende hvis han eller hun prøver at komme i snak i en københavnsk bus. Andre problemer kan opstå når der er konflikter mellem det der betragtes som moralsk rigtigt, og det der er kulturelt accepteret. For eksempel hvis man trin for trin vil lære indvandrere hvilke former for opførsel de kan opleve og forventes at tage del i ved en julefrokost i et dansk firma. Når det gælder holdninger og værdier, er Danmark og resten af de skandinaviske lande de mest udviklede i verden, og vi har et sæt af værdier som ikke findes andre steder. Det er resultatet af World Values Survey, som har stillet deltagere i forskellige lande omkring 375 spørgsmål om deres holdninger og baggrund, og ud fra svarene pejlet sig ind på deres værdier og holdninger. Vi er i Danmark ekstremt orienterede mod at have det godt, i modsætning til at overleve og gøre karriere, og vi lever i et samfund som er ekstremt verdsligt og rationelt. Det er et samfund hvor kvinders rettigheder, venner, økologi og ansvarlighed er vigtige værdier. Modsætningen er traditionelle og overlevelsesorienterede samfund, hvor religion, familien, fædrelandet og autoriteter er de vigtigste værdier. Forskellene gør at vi let kommer på kant med andre dele af verden. Vi har svært ved at forstå hvorfor muslimer i Mellemøsten reagerede voldsomt på Muhammedtegningerne, mens man i Indien kan have svært ved at forstå hvorfor vi blander os i at de hugger gamle færger op på en strandbred. Andre lande kan også have svært ved at forstå den rolle som kvinders rettigheder spiller i Danmark, og for eksempel den voldsomme reaktion på Jørgen Leths skildring af hans sex med kokkepigens datter. I store dele af verden vil man mene at hans opførsel er helt i orden for en mand med penge og indflydelse. I følge World Values Survey ligner de specielt danske holdninger dem vi kan forvente hos tilhængere af Radikale Venstre, mens Dansk Folkepartis værdier ligner dem i et mere traditionelt samfund. Søren Krarup har endda fremhævet hvordan vores kultur har rod i den danske guldalder. Den gang hvor kongen bestemte, hvor religionen spillede en afgørende rolle, hvor vi havde offentlige henrettelser og hvor en mand havde lov til at slå sin kone. Hofstede har lavet en anden stor undersøgelse af kulturforskelle. Han var faktisk den første som undersøgte forskelle mellem værdier i en lang række lande. I følge ham er Danmark og de andre skandinaviske lande specielle ved at der kun er en lille afstand mellem dem med og uden magt, man har feminine værdier og udpræget individualisme. Det betyder at Danmark er noget af et paradis for kvinder og børn fra traditionelle kulturer. Til gengæld kan mænd med status i en traditionel kultur føle sig degraderede når de kommer til Danmark. Også selv om de 6

7 kommer til en position i Danmark som tilsyneladende er på samme niveau. En udenlandsk mand i et dansk firma kan opleve at kontorassistenten ikke tager de fotokopier som han beder om, men siger at han selv må gøre det, og han må vænne sig til at underordnede forventer en forklaring og ikke bare at få besked på hvad de skal lave. Et andet område hvor Danmark er specielt, er at vi er gode til at håndtere social usikkerhed. Det betyder at skoleelever kan lave projektarbejder, hvor det ikke er bestemt på forhånd hvad de skal lave, eller hvordan arbejdet skal organiseres, og at de indtil regeringen afskaffede gruppeeksamen kunne samarbejde om at gå til eksamen så alle fik det bedst mulige resultat. Denne evne til selv at organisere et samarbejde er blevet fremhævet som en af de store fordele for danske videnbaserede virksomheder. Den gør at vi i Danmark kan arbejde hurtigt og selvstændigt i forhold til de lande hvor rollerne er mere stive. Studerende derfra kan til gengæld have problemer med projektarbejde i Danmark, når de er vant til at blive vurderet på at de kan gengive indholdet i bøgerne korrekt, uden at de skal komme med nogen selvstændige meninger eller vurderinger. Det fører frem til de dybeste forskelle, dem som vi ofte først langsomt bliver klar over. Mennesker fra forskellige kulturer opfatter verden på forskellige måder. Den amerikanske psykolog Nisbett fandt frem til at kinesere fra en kollektiv kultur ved et sportsarrangement lagde mærke til om de skyggede for andre bagved, mens personer fra en individualistisk kultur som den danske ikke opdagede hvis de blokerede udsigten for andre. De forskellige kulturforskelle er reelle, men der er nogle forbehold. Beskrivelserne dækker gennemsnit for lande, så det er meget muligt at en yngre person med en videregående uddannelse fra et traditionelt samfund har mere progressive værdier end en dansk pensionist. World Values Survey viser at selv det der betragtes som grundlæggende værdier skifter med stigende indtægter og over tid. I Danmark blev det for to generationer siden betragtet som umoralsk hvis et ungt par boede sammen uden at være gift, mens det i dag bliver betragtet som afvigende hvis man har noget imod det. Udviklingen går endda langt hurtigere i mange lande med en traditionel kultur, blandt andet på grund af indflydelsen fra film og fjernsyn. Mange af værdierne i et velværeorienteret og verdsligt samfund er desuden attraktive for unge, og de bliver forbundet med en høj indtægt og status. Vi kan derfor forvente at holdninger og værdier verden over bliver mere ens og mere lig de danske, og vi kan forvente konflikter når de økonomiske muligheder i mange lande ikke gør det muligt at følge de værdier i et velværeorienteret forbrugersamfund som unge oplever på fjernsyn og i film. En klassisk amerikansk undersøgelse viser at de holdninger som folk handler efter er langt mere afdæmpede end dem de udtrykker. Derfor har kulturforskelle i praksis mindre betydning end man kan forvente ud fra forskellige undersøgelser af folks værdier. Det er forklaringen på at medlemmer af Dansk Folkeparti kan erklære at de er imod indvandringen til Danmark, hvorefter de fortæller at de godt kan lide deres etniske grønthandler nede på hjørnet. Det betyder også at indvandrere som fortæller at de er tilhængere af arrangerede ægteskaber, godt kan vise sig mere fleksible når deres søn eller datter kommer hjem med en sød kæreste som de selv har fundet. Antropologen Geertz beskriver hvordan holdninger og værdier hele tiden bliver forhandlet i konkrete situationer. Det banale eksempel er når to nygifte indfødte danskere første gang skal holde jul sammen. De har forskellige ritualer og værdier som de skal prøve at passe sammen, og de lærer hvordan begreber i den andens families kultur svarer til begreber i deres egen, så de bedre kan orientere sig. Integration handler derfor ikke om at alle skal være ens det er umuligt men om at man lærer at fungere sammen på tværs af kulturforskellene. Derfor er det største problem ikke forskellene i kultur, men dem der lukker af, så de hverken kan eller vil lære at fungere sammen med mennesker med en anden kultur. Georg Strøm georg(snabel-a)forfatter.dk. 7

8 Vi må nok ikke kalde det menneskehandel eller bondefangeri men det ligner. Jeg er blevet rodet ind i en sag om hvordan Roskilde Handelsskole har udnyttet nepalesiske studerende. Deres direktør Jørgen Sloth er sammen med Jorun Bech formand for skolens bestyrelse og næstformand for HK på Sjælland ansvarlig for nogle metoder som i følge en handelsskoles normale pensum er særdeles tvivlsomme. Roskilde Handelsskole sælger deres uddannelser gennem lokale agenter i blandt andet Nepal. Agenterne får ikke nogen fast løn, men en kommission for hver studerende de får til at skrive under, og Jørgen Sloth indrømmer i følge Jyllandsposten at agenterne kan være uldne i kanten. Nogle agenter reklamerer med at studerende kan blive optaget på Roskilde Handelsskole uden at have bestået den adgangsprøve som ellers kræves for at blive optaget på et udenlandsk college. De reklamerer også med at ansøgerne ikke behøver at dokumentere, at de har penge nok til at gennemføre uddannelsen. I stedet får ansøgerne at vide, at de samtidig med deres fuldtidsstudium i Danmark kan tjene nok penge til at dække deres leveomkostninger og de mindst kr. som skolen kræver af hver studerende om året. Det er imidlertid urealistisk at de studerende kan tjene så meget, ikke mindst når de skal betale skat af deres indtægt. Agenter for Roskilde Handelsskole går efter de fagligt og økonomisk svageste studerende. Samtidig er konsekvenserne langt mere alvorlige end når en dansk studerende må opgive et studium. I nogle tilfælde har familien lånt penge til det første års studium til en høj rente og stillet deres jord som sikkerhed. Den mister de fordi de studerende har fået forkerte oplysninger om studiet på Roskilde Handelsskole. Derfor kan det ødelægge eksistensgrundlaget for en familie, hvis en studerende ikke kan gennemføre. Andre gange er skammen over ikke at fuldføre en uddannelse så stor, at den studerende ikke kan vende tilbage til sin familie. Samtidig oversælger Roskilde Handelsskole selv mulighederne i uddannelsen. Dens engelsksprogede hjemmeside fortæller blandt andet at en udenlandsk studerende efter afsluttet datamatiker kan lede udvikling af software i en international virksomhed. Noget som det ikke er realistisk at love selv danske studerende som gennemfører uddannelsen. Derfor er selv en gennemført uddannelse langt fra den gode investering som Roskilde Handelsskole stiller den studerende og hans eller hendes familie i udsigt. Det er et alvorligt problem, når en familie sætter deres penge i at en søn eller datter får en udenlandsk uddannelse, i håb om at de så kan forsørge familien. Det bliver ikke lettere når Roskilde Handelsskoles priser er alt for høje. De nepalesiske studerende kan gennemføre en hel fireårig bacheloruddannelse på samme niveau i et asiatisk land med et lavere prisniveau for mindre end hvad Roskilde Handelsskole kræver for et enkelt års uddannelse. Når skolen alligevel kan tiltrække studerende, er en væsentlig årsag at den betaler sine agenter en kommission for hver studerende der er større end hvad et asiatisk college kræver i betaling for et helt års undervisning. Heldigvis har Nepal en dygtig og energisk generalkonsul i Danmark. Hun har fået rejst sagen, og Roskilde Handelsskole er blevet tvunget til at dække udgifterne for de nepalesiske studerende som ønsker det. Imidlertid vil skolen kun rette mindre detaljer i deres misvisende informationer til udenlandske studerende, og den vil fortsat bruge kommissionslønnede agenter, selv om den ikke har nogen som helst kontrol med hvad de fortæller mulige studerende. Det lader til at skolen blot vil undgå nepalesiske studerende, og i stedet nøjes med at sælge uddannelser i Bangladesh, Indien, Kina og andre lande hvor de kan finde agenter og håbefulde studerende. Der er da også noget som tyder på at Roskilde Handelsskoles trafik ikke er et isoleret eksempel. Blandt andet Suhrs Husholdningsskole har et større antal udenlandske studerende, og der er andre skoler som lokale agenter hverver udenlandske studerende til. I nogle tilfælde er der ligefrem agenter som tilbyder skoler en hel flok studerende mod en kommission. Nu kan man undre sig over hvad kinesiske studerende kan lære på Suhrs Husholdningsskole som de ikke kunne lære tættere på deres hjemland, og om det overhovedet kan give dem en stilling som er prisen for uddannelsen værd. Imidlertid lader det til at være et gennemgående træk, at udenlandske studerende ikke målrettet går efter de internationalt kendte danske institutioner og uddannelser som de ikke kan finde magen til andre steder, men i stedet søger uddannelser på et niveau som de sikkert 8

9 kunne finde tættere på. En årsag er, at uddannelser på et højt niveau er ret bevidste om hvad det kræver at optage udenlandske studerende, og hvilke krav de skal stille for at en studerende kan følge uddannelsen. Til gengæld er der et antal uddannelser på et lavere niveau som gerne vil have fyldt nogle stole, og de bruger lokale agenter som aktivt sælger deres uddannelser. Det er forklaringen på en væsentlig del af de over 5000 udenlandske studerende som sidste år kom til Danmark. Nu tror jeg ikke at strammere regler for at studere i Danmark løser nogen problemer, ligeså lidt som de stramme regler for familiesammenføringer kan forhindre tvangsægteskaber. I stedet er der ligesom når det gælder tvangsægteskaber brug for en målrettet indsats. Der er brug for at man forbyder danske uddannelsesinstitutioner at benytte sig af kommissionslønnede agenter, eller at tage mod grupper af studerende som tilbydes af agenter som måske endda har fået et klækkeligt honorar af de studerende, og der er brug for at man griber ind over for de danske uddannelsesinstitutioner som oversælger deres uddannelser på Internettet. Georg Strøm georg(snabel-a)forfatter.dk 9

10 Nyt fra medlemmerne I et forsøg på at få gang i debatten om at få lavet nogle reelle ændringer har Jakob Rasmussen sendt et kritisk debatindlæg, som jeg som nyhedsbrevsredaktør ikke vil publicere i sin helhed da jeg ikke vil opfordre til vold. Derfor vil I i teksten se tre stjerner, der viser at her har jeg fjernet nogle for mig grænseoverskridende blomstrende udtryk. Dette er dog ikke meningsforstyrrende. Indlægget er et udtryk for Jakob Rasmussen egne meninger og redaktionen fralægger sig ethvert ansvar og enhver forbindelse. Et debatkritisk indlæg af Jakob Rasmussen, Det er helt vildt lækkert at ÆUG eksisterer og at det findes så mange frivillige, der ønsker at gøre hvad de kan for at hjælpe andre i denne situation. Og ÆUG har været til stor personlig hjælp for mig, og det er jeg taknemmelig for. MEN... Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål, og komme med nogle statements, som jeg mener der i denne forening fokuseres for lidt på, og lad nu være med at råbe at det gør vores udlændingefjendtlige regering til FULDE, for det gør de nemlig ikke, og de har brug for vores hjælp til at finde en afbalanceret udlændingepolitik. Jeg forstår at man fra regeringen/folketinget/folkets side ønsker at begrænse en alt for voldsom immigration, da Danmark er et lille land, og som sådan ikke har plads til ubegrænset adgang for alle. Dette er vel fakta?. At vi alle har ret til "fri kærlighed" (har selv skrevet under). Men er : arrangerede ægteskaber, fætter/kusine ægteskaber, proforma ægteskaber, religiøse ægteskaber, ægteskaber med prostitution/udnyttelse for øje, er det "fri kærlighed", og er det ÆUG's mening at disse ægteskaber også er "fri kærlighed"?. Eller skal det bare accepteres at det kan vi ikke gøre noget ved? At vi alle er lige, men, der findes desværre religioner/folkeslag hvor arrangerede ægteskaber er mere normalt end unormalt. Og jeg skal gerne være den første til at stille op til at hjælpe med at få dette bekæmpet, det er en uskik, og særdeles kvindeundertrykkende. Jeg ved at jeg bliver uvenner med mange, men det er et faktum at dette er udbredt bl.a. hos muslimer og kriminelle der ønsker at udnytte kvinder. Jeg kender ikke mange, men jeg kender nogle muslimer, meget søde og rare mennesker, og nogle af dem har et kvindesyn der LIGNER vores, med en udstrakt grad af respekt og frihed til kvinden. Men fór mange af dem mener, at kvinder er et husdyr der er til for tjene dem. Derfor synes jeg at det er naturligt og forståeligt at de fleste Danskere har en vis skepsis og nervøs holdning til dette spørgsmål. Er der "for meget" "fri kærlighed" hos ÆUG til at man tør røre ved dette emne, fordi man "føler" at man krænker andre (medlemmer), ved at påpege nogle faktiske ting, og som burde holdningsbearbejdes for at man som menneske, uanset hudfarve og religion, kan integreres i Danmark?. Jeg har ALTID haft stor respekt for mennesker der ønsker at bo og arbejde i Danmark, og ikke nødvendigvis "konverterer" til et Dansk livssyn, men som har RESPEKT for det at bo i Danmark, og omgås Danskere til dagligt. Hvorimod jeg er fuldt på højde med Pia Kjærsgaard, om at dem, der ikke kommer med respekt og forståelse, og et ønske om at leve efter Danske regler, skal have ***. Det kan ikke være anderledes. Der skal selvfølgelig være plads til at være forskellige, Europæere, Asiater, etc.. Men det betyder vel ikke at man skal tro på alle der kommer og søger arbejde, eller søger asyl, kommer med de bedste intentioner. 10

11 Jeg mener at noget af det bedste ÆUG kunne gøre, var at hjælpe regeringen/folketinget med relevante og konstruktive råd og forslag til en bedre udlændingepolitik, i stedet for kun at sidde som et kritisk organ. For Rikke Hvilshøj er i sit ES når hun får lov til fremstå som stramtandet udlændingefjendtlig minister (HUN skulle have ***), og hun elsker at komme med tomme paragrafholdige regelsætninger, og hun ser det som en personlig udfordring at Foreninger som ÆUG, får så lidt at skulle have sagt som muligt. (Naturligt nok, er det ikke ALT Dansk der er lige godt). Jeg mener, at hvis man som Dansk statsborger fik en større frihed og mulighed for at gifte sig med den man elsker, kunne vi vel godt acceptere noget mere "dyneløfteri" fra statens side, for på DEN måde at få luget ud i de ægteskaber, der ikke er indgået af fri kærlighed, f.eks. med kontrolbesøg eller andre former for kontrol, (den personlige frihed skal naturligvis ikke krænkes). Det er vel i alles interesse?, sådan at vi der virkelig gifter os af kærlighed, ikke skal føle, at vi bliver krænket, mistænkeliggjort eller kriminaliseret FØR vi bliver gift, men derimod må acceptere at staten fører en vis kontrol, for at sikre at det er med reelle hensigter at vi får nye statsborgere. Dybest set handler det her om at staten Danmark bruger ressourcerne forkert i forhold til nydanskere, og at resultatet bliver at kærlighedsægteskaber bliver kriminaliseret, og at det dybest set er en kæmpe krænkelse af den personlige frihed, som er så højt besunget her i Danmark, men samtidig så misbrugt i alt for lang tid. Resultatet er at Dansk Folkeparti og Rikke Hvilshøj (***) har vundet retten til at bestemme om Du og Jeg må gifte os med den vi elsker, og om vi har ret til at være sammen med den vi elsker. Vi skal have stoppet disse menneskerettighedskrænkelser nu. Jeg tror at enten så må vi give politikerne en bedre ide, eller også er sidste udvej vel civil ulydighed, og simpelthen smugle vores elskede til Danmark i store grupper eller lignende, indtil politikerne indser at det er den forkerte vej. Jeg er så vred, sur og klar til dette, så bare kontakt mig, hvis nogen skulle være med på at statuere et eksempel for vores kære politikere, som i deres iver for at tækkes vælgerne, overtræder almindelig menneskelig respekt og rettigheder. SVAR TIL JACOB RASMUSSEN: Kære Jakob Først og fremmest tak for dit indlæg, vi håber at flere medlemmer vil blive aktive i debatten enten i Nyhedsbrevet eller via de gængse medier i Danmark. I en forening som Ægteskab Uden Grænser, hvor vi er mange forskellige mennesker med forskellige holdninger m.v. er der altid plads til uenighed, og vi i bestyrelsen har valgt at svare på dit indlæg her i Nyhedsbrevet, da vi ikke er enige med dig. Du nævner at det er et ønske at begrænse en alt for voldsom immigration. Faktisk har vi brug for en indvandring, hvis vi ikke skal savne arbejdskraft. Det er regeringen også enig i, derfor har de blandt andet etableret positivlisten samt den nye greencard ordning. Desværre er disse ordninger kun for udlændinge, som modtager et indirekte godkendt -stempel; det er udlændinge som har uddannelse, erhvervserfaring og det vigtigste af alt: De tror at disse grupper vil passe ind i det danske samfund, som regeringen efterstræber, hvor alt dansk er godt, og så længe du passer ind i de små firkanter, regeringen har etableret, så må du gerne være her... Men virkeligheden er en anden: Virkeligheden er at mange udlændinge vælger ikke at tage til Danmark, da de er bange for hvad det kommer til at betyde for deres families fremtid i et land, hvor udlændinge kun er velkomne så længe vi har brug for dem. Virkeligheden er også at mange danskere af 1., 2., 3. og 4. generation søger uden for landets grænser, da de ikke ønsker at leve i et land, hvor de ikke er sikre på at de eller deres familie altid er velkomne. Vi mangler sygeplejersker, plejepersonale, læger etc. Men ingen søger til 11

12 Danmark, bortset fra de østeuropæiske lande, og vi har en væsentlig braindrain fra Danmark til udlandet. Dette er ikke tom snak, flere undersøgelser viser dette, og vores medlemsliste viser det! Det er også en af grundene til at regeringen har foreslået at hvis en herboende (uanset nationalitet) får en uddannelse i Danmark, og vælger at rejse til udlandet at arbejde, så skal man betale for sin uddannelse via beskatning... Og blot for at gøre det helt klart: Der er ikke immigrationstop! I 2001 blev der givet opholdstilladelser for Erhvervs- & studieområde og i I 2001 blev der givet lidt under opholdsbeviser til udlændinge fra et andet EU/EØS-land. I 2006 var det tilsvarende tal næsten I 2001 var der familiesammenføringer og i (Tallene er hentet på Disse tal viser at der stadig er immigration til Danmark fra udlandet, også fra ikke EU-lande. Forskellen er blot at regeringen har fået skåret ned for antallet af uønskede: Antallet af asylansøgere er faldet drastisk, de har fjernet alle muligheder for andre end kvote-flygtninge at søge til Danmark, de vil heller ikke have dem som blot kommer til Danmark fordi de er forelskede i en som er bosiddende i Danmark. Nej, vi vil kun have dem som vi er 110% sikre på kan bidrage til samfundet og fylde de tomme pladser på arbejdsmarkedet og så vil de også have muligheden for at sende dem hjem, hvis danskerne begynder at få nok børn til at fylde arbejdsmarkedet. Underskriftsindsamlingen "Fri kærlighed" er startet og skrevet af vores medlem Maria Gombwe og det skal hun have stor ros for vi ville ønske at der kom flere medlemsinitiativer. Du spørger i dit indlæg om...arrangerede ægteskaber, fætter/kusine ægteskaber, proforma ægteskaber, religiøse ægteskaber, ægteskaber med prostitution/udnyttelse for øje er Fri kærlighed? Og om ÆUG mener at dette er fri kærlighed? Hvad er Fri Kærlighed? Det er det enkelte individ som vurderer hvad kærlighed er, og dermed også om den er fri eller påtvungen. Vi i bestyrelsen mener at hverken ÆUG, staten eller andre skal formulere eller vurdere hvad kærlighed er. Det eneste ÆUG tager stilling til/har en mening om er, at vi tager afstand og har altid taget afstand fra tvangsægteskaber og proformaægteskaber, dette står også tydeligt i vores formålsparagraf. Og med tvangsægteskaber mener vi i ordets bogstaveligste forstand; når to personer bliver tvunget til at gifte sig med hinanden mod deres egen vilje. Og med proformaægteskaber, igen ordets bogstaveligste forstand; når to personer gifter sig med hinanden udelukkende for at opnå noget materialt/økonomisk etc. Men der er gråzoner i disse kategorier af ægteskaber, som regeringen og til dels du - ikke tager højde for. Hvad er et arrangeret ægteskab? Er det når to forældrepar, eller andre familiemedlemmer, beslutter at to personer skal giftes hvad enten de vil eller ej? Er det når de to personer bliver forelsket, og arrangerer brylluppet med deres familie, og dermed med deres velsignelse? Er det når to personer mødes via Net-dating, hvor en web-master el.lign. har matchet deres to profiler, og de mødes, bliver forelskede og senere gift? Er det når en af dine venner har arrangeret en blind date for dig? Når du tilfældigvis skal sidde ved siden af den eneste anden single til festen, og I tilfældigvis passer godt sammen? I det 20.århundredes danske familiemønster gifter majoriteten af etniske danskere sig indenfor deres egen sociale, religiøse/ikke-religiøse, uddannelsesmæssige og økonomiske baggrund. Det er det man kan kalde "symmetriske parforhold", eller at man gifter sig indenfor sin egen sociale klasse/stamme/enklave. Er danske symmetriske ægteskaber så også arrangeret?? Der er altså ikke umiddelbart meget mystisk (læs: udenlandsk) i at gifte sig med en person, der har nogenlunde samme værdier/interesser som en selv. 12

13 Fætter-kusine ægteskaber er lovlige i Danmark og ikke betragtet som incest. De er ikke almindelige mere som for år siden fordi vi er blevet mere mobile og økonomiske uafhængige af familien, men de findes stadig i Danmark. Er det mere forkert at udlændinge giftes med en kusine/fætter af 1., 2. eller 3. grad end at oprindelige danskere gør? Vi er flere i bestyrelsen som har venner eller familie som er gift med en fætter/kusine, og det er både frivilligt og lykkeligt! Hvad er et proforma ægteskab? Er det kun når to personer gifter sig med hinanden for at opnå opholdstilladelse, økonomiske midler etc.? Eller er det også når man finder en partner som man er glad for, men ikke nødvendigvis elsker hovedkuls, og alligevel gifter sig? Er det når man har opgivet at finde den eneste ene i sit hjemland, og møder en via Internettet og bliver gift, uden at være 100% sikker på fremtiden? Er det når man ér hovedkuls forelsket, men kun gifter sig for at kunne opfylde familiesammenføringsreglerne, fordi man ikke har mulighed for at bo sammen i 18 måneder pga. visumreglerne, og dermed kun kan opfylde reglerne ved at blive gift? Er det når man bliver gift med sin partner, for at sikre sig at have fælles forældremyndighed over børnene, selvom man egentlig havde besluttet aldrig at gifte sig? Og hvad er religiøse ægteskaber? Er det når man gifter sig med en præst fordi man så tror at man er nærmere Gud? I Danmark er det i dag almindeligt at bo sammen, have børn etc. uden at være gift, men er det ensbetydende med at ens kærlighed ikke er fri, fordi man vælger at blive forenet via en religiøs tradition? Det enkelte menneske, og partneren, må vel selv bestemme om de bliver viet i kirken, moskeen, synagogen, tempel, rådhus eller vælger at blot bo sammen. Ægteskaber med prostitution/udnyttelse for øje er ikke fri kærlighed, det ved enhver, i særdeleshed de stakkels mennesker som det drejer sig om. Det er grænsende til mangel på respekt for disse kvinder, at du spørger om ÆUG mener at dette er fri kærlighed. ÆUG tager selvfølgelig afstand fra prostitutionsægteskaber og kvindehandel, men at vi også ved at disse er organiseret (med falske visa/pas/arbejdstilladelser/adresser mm). Derfor vil bagmændene selvfølgelig altid opfylde kravene, der bliver stillet i Udlændingeloven. Det er et omfattende internationalt problem, hvor der skal samarbejdes internationalt mellem politi og regeringer for at få stoppet og hjælpe disse kvinder. Men regeringens manglende medmenneskelighed på dette punkt er medvirkende til omfanget af problemet, da mange af kvinderne risikerer grove represalier fra bagmændene, hvis de medvirker til opklaring i Danmark, og derefter får en enkeltbillet hjem til hjemlandet, hvor de store bagmænd venter på dem. Enten bliver de blot sendt ud på ny, eller også bliver de eller familiemedlemmer slået ihjel. At Rikke Hvilshøj begrunder afslag på opholdstilladelser m.v. med den sædvanlige sang om at det blot vil medføre at alle fremover vil benytte denne metode til at få ophold i Danmark, er decideret nedværdigende og mangel på hensyn over for de kvinder der bliver udnyttet i systemet. Men i sidste ende er dette, som alt andet i vores verden, et spørgsmål om udbud og efterspørgsel: Hvis mændene i Danmark ikke efterspurgte disse kvinder, som bliver misbrugt mod deres vilje, så ville Danmark ikke have et marked for det... Det har altid været en farlig cocktail, at udpege bestemte befolkningsgrupper. Det har jo før gået galt! Tvangsægteskaber findes kun i meget få kulturer og skal holdningsbearbejdes i de enkelte familier ikke gennem en lovgivning, der rammer mange andre uskyldige par. Tvangsægteskaber starter allerede som familieaftaler når børn og unge er under uddannelse (og det gælder både mænd og kvinder!). Den skrappe udlændingelov har gjort situationen endnu værre fordi de unge nu sendes ud af landet i stedet for og udenfor rækkevidde af 13

14 myndighederne. Det er uddannelsesinstitutioner og forældrene, der i langt højere grad bør inddrages. I følge Integrationsministeriets holdningsundersøgelse er det kun et mindretal blandt muslimske indvandrere i Danmark som mener at unge ikke selv skal bestemme hvem de skal giftes med. Det fremgår desuden at problemet ikke er generelt for muslimer i Danmark, men er udbredt blandt enkelte grupper. Det naturlige vil derfor være at man sætter specielt ind overfor de tilfælde hvor der kan være tale om tvangsægteskaber. Du skriver selv at du ikke kender mange muslimer, men af dem du kender er søde og rare mennesker...hvordan ved du så hvad fór mange af dem mener om kvinder etc.? Det har du går vi ud fra fra medierne, rygter etc. Den farligste måde at danne sig en mening om forhold, mennesker, kulturer etc. Som oftest ser vi i medierne, både blandt muslimer og ikke-muslimer, at der florerer en masse meninger om, hvordan muslimer bør leve eller hvordan de er. Det er faktisk lidt trist at konstatere, at de mennesker, der er allermest højtråbende, eller mest ekstreme i deres holdninger, på den måde har taget "patent" på hvad Islam er i offentlighedens øjne. Et godt eksempel på dette er netop debatten om tvangsægteskab, som tit bliver associeret med Islam og muslimer. Vælger vi derimod, at gå direkte til kilden og tjekker i Koranen og Hadith litteraturen (dvs.profeten Muhammeds sædvane, også kaldet Sunna), som størstedelen af muslimer bekender sig til, findes der ingen belæg for, at dette er lovligt - tvangsægteskab er og bliver forbudt i Islam! At nogle muslimer praktiserer dette, bør vi anskue som kulturelle praksisser videreført fra ældre traditioner blandet med muslimers egne lokale kulturpraksisser taget med sig fra oprindelseslandet - og ikke som en del af religionen. Derfor ser vi også flere og flere unge muslimske andengenerationsindvandrere, vende sig imod forældregenerationens levevis, ved netop, at praktisere Islam, der sikrer dem imod tvangsægteskab! Vi vil opfordre dig og alle andre til at læse mere om Islam, møde flere muslimer og spørge ind til deres levevis. Så vil vi indse, hvor divergerende tolkninger og praksisser, der findes, indenfor denne verdensreligion. Overraskende nok faktisk flere end indenfor kristendommen! Så kan vi alle få en ny forståelse for diversiteten og på den måde undgå, at skære muslimer over en kam! Dermed ikke sagt at du skal læse kilometer-vis af bøger, men at danne holdninger og udbrede dem som en sandhed kræver belæg, ikke blot rygter og forside-historier. Og nej, vi har ikke berøringsangst i ÆUG, vi tør godt påpege emner som bør berøres og diskuteres ellers ville vi jo ikke have bragt dit indlæg?! Men vi har respekt for vores medmennesker, hvad enten de er medlemmer eller ej, og da vi jo er i kontakt med medlemmer, og dermed alle grupper af den danske befolkning og de som gerne ville have været en del af danske befolkning så har vi måske et mere nuanceret indblik i hvad der ligger bag rygter og forside-historier. Ja, flere af os og vores medlemmer har levet i såvel kristne, muslimske, jødiske, buddhistiske, ateistiske og andre samfund. Men der en ting vi ikke gør og aldrig vil gøre, og det er at sammenligne bestemte etniske eller religiøse minoriteter med kriminelle, da det er mangel på respekt og indsigt. Majoriteten af dem som kommer til Danmark, hvad enten det er pga. asyl, arbejde, familiesammenføring eller andet, kommer hertil med de bedste intentioner. Tesen om at de kommer hertil på falske forudsætninger er ved at være lidt slidt. Hvad er det præcist som gør at folk vil rejse tusindevis af kilometer, gennem Sydeuropa og deslige, for netop at lande i Danmark? Er det vores vidunderlige vejr, hvor det enten regner, sner eller blæser det meste af 14

15 året? Er det vores fantastiske positive måde at byde fremmede velkommen? Er det arbejdsmarkedets store åbenhed over de som ikke taler 110% flydende dansk? Er det vores nemme sprog, som man kan lære i løbet nul-komma-fem ved at studere ved fulde sejl (den sætning er der ingen som forstår, medmindre man har boet her i årtier!)? Er det vores fantastiske mad, hvor meget er influeret af udenlandske køkkener? Er det de mange velfærdsgoder? Nej, det er enten af nød eller kærlighed man kommer til Danmark. Der er ingen frie mennesker som vil rejse til at verdens kedeligste lande, med dårligt vejr, lukkede samfund, og hamrende svært sprog, for at sidde og vente i minimum SYV år, til de kan få fuld kontanthjælp... ÆUG er ikke blot et kritisk organ. Vi deltager i debat-arrangementer med såvel oppositionen som regeringen. Men det er svært at få lydhørhed hos regeringen: De blev inviteret til konferencen i maj 2006, de blev inviteret til vores jubilæumsfest i oktober 2006, de blev inviteret af Flemming Jensen til at deltage i en debataften med ÆUG i anledning af Dronningen af Malmø forestillingen osv. Men de takker nej hver gang, når ÆUG nævnes. Vi har sendt breve, mails etc. siden 2002, men det er sjældent at vi får svar. Oppositionen derimod er mere lydhør, hvilket vel kun er naturligt. Vi har et godt samarbejde med flere af partierne, og vi har sammen arrangeret konferencer, debat-aftener m.v. Desuden deltager vi indirekte i Folketingets arbejde, da vi samarbejder med De Radikale ang. 20 spørgsmål. Sidst, men ikke mindst, deltager vi i Brugerpanelet i Udlændingeservice, som er et panel for alle organisationer og myndigheder på udlændingeområdet. Herigennem stiller vi netop forslag til ændringer og lempelser, og vi er desuden også høringsberettigede ved nye lovforslag etc. En af de ændringer som er gennemført, på baggrund af ÆUGs forslag, er at fleksydelse ikke længere tæller negativt ved en FS-ansøgning. Det er lille sejr, men trods alt en sejr. Ægteskab uden Grænser har givet gode råd til integrationsministeren, såsom at varetage barnets tarv i stedet for at henvise danske små børn sammen med deres binationale forældre til andre lande. Med globaliseringen i tankerne, har vi bedt ministeren om at fjerne alle de skrappe betingelser for at få ægtefælle- sammenføring for herboende og danskere. Vi gjorde opmærksom på at EU-borgere ikke skulle opfylde udlændingelovens betingelser. Hvis ikke Ægteskab Uden Grænser kritiserer udlændingeloven og dens konsekvenser, hvem skal så? Når alt kommer til alt, så er ÆUGs eksistensgrundlag jo den nuværende udlændingelov, og så længe den er gældende, så er ÆUGs rolle i det store spil at være et kritisk organ, men ikke blot som et utilfreds menneske, som brokker sig, men ikke gør mere. Vi fremlægger idéer, og har belæg for vores meninger og forslag. Og en af vores fornemmeste opgaver er at hjælpe medlemmer og andre til at få det bedst mulige livsgrundlag på trods af lovgivningen. Du nævner i slutningen af dit indlæg at hvis vi fik større frihed og mulighed til at gifte os med den vi elsker, så kunne vi acceptere noget mere dyneløfteri fra statens side for at luge ud! At vi ikke i dag har 100% frihed til at gifte os med den vi elsker er jo fuldstændigt grotesk, og Danmarks ry for at være land med respekt for menneskerettigheder og frihed under ansvar er blevet erstattet af en uforståenhed i resten af verden. Hvad er der sket i Danmark, siden at vi stadig råber højt ude i verden om menneskerettigheder og frihedsidealer og demokrati i andre lande, men i vores eget land skal vi have godkendt vores ægtefælle af staten? Du må åbenbart være en af de heldige som ikke har oplevet det eksisterende dyneløfteri, siden du kan foreslå MERE! Hvis du f.eks. deltog i konferencen i maj 2006, ville du have hørt nogle af medlemmernes oplevelser med det nuværende system, og kort fortalt er det ekstremt krænkende, nedværdigende og bevis på total mangel på respekt for andre mennesker. Der er afhøringer i timevis, hver for sig, hvor man bliver udspurgt om såvel økonomiske, historiske og intime forhold i en detaljeringsgrad som burde være uhørt. Der er uanmeldte besøg af politiet i hjemmet, der er telefonopringninger, dokumentation for vasketider, hvem der har købt vasen på bordet, hvad din ægtefælle lavede i går, hvor ofte I har samleje og hvordan...ja, I kan jo 15

16 selv fortsætte listen. Og disse kontrol-besøg og afhøringer finder ikke kun sted én gang, nej, der er regelmæssige efter-kontrol besøg! Det er vanskeligt at forestille sig, hvor meget mere dyneløfteri de danske myndigheder skal kunne bedrive, end hvad allerede er givet. Og hvordan skal man fra statens side, formuleret i jura, kunne afgøre, hvad ægte kærlighed er? Og ja, staten bruger ressourcerne forkert i forhold til nydanskere. De burde bruge ressourcerne til at promovere de gode historier og gøre mere ved deres rolle-modeller. De burde gøre mere opmærksom på at der eksisterer en glimrende uudnyttet arbejdskraft i landet, i stedet for at overlade det til PostDanmark og andre. De burde genindføre modersmålsundervisning, som alle undersøgelser viser fremmer indlæringen af det nye sprog, i stedet for at bruge parolen Dansk, og kun Dansk. De burde fjerne den diskriminerende udlændingelov og bruge deres ressourcer på at hjælpe de mennesker som har brug for hjælp, såsom unge piger og drenge som bliver eksporteret ud af landet, og de stakkels kvinder som bliver importeret til landet for at opfylde andres behov, og de nyankomne til at integrere sig og blive en del af det danske samfund. Men det gør de ikke! De bruger ressourcerne på at lave lange og indviklede regler, og dertilhørende skemaer og procedurer, for at forhindre så mange som muligt at komme til Danmark, af de uønskede grupper. Og samtidig bruger de lige så mange ressourcer på at lave andre regler for de grupper de gerne vil have til landet, da de har indset at vi har ikke har hænder nok til at holde landet kørende, men de vil kun have dem som de kan bruge til noget. Og en handikappet flygtning fra en FN-lejr kan jo ikke opfylde disse krav, vel? Og heller ikke en familiesammenført til en herboende, som dermed har de bedste forudsætninger for at blive integreret i det danske samfund, vel? Det er vel ssv. en som blot har giftet sig for at komme til det pragtfulde Danmark... Civil ulydighed? Hvis du smugler din elskede til Danmark, hvad enten det er i grupper eller enkeltvis, får du og din elskede flere problemer: Ingen rettigheder i DK, leve under jorden osv. Dette er ikke et ønskværdigt liv, spørg blot de flygtninge som har levet under jorden for at overleve! Nej, løsningen er at fortsætte arbejdet med at påvirke politikerne m.fl., at hjælpe de som har problemer pga. lovgivningen, og så huske at der er valg igen snart! Med venlig hilsen, Bolette formand 16

17 Nyt fra integrationsministeriet. oplyser til brugere, der gerne vil lære om det danske sprog og samfundsforhold, at det nu er muligt at få information om det danske samfund læst højt på 16 sprog på nyidanmark.dk. Undervisningsmaterialet Medborger i Danmark kan downloades som lydfil fra på følgende sprog: Arabisk, Bosnisk-serbisk-kroatisk, Dansk, Engelsk, Farsi, Fransk, Kinesisk, Polsk, Russisk, Somali, Spansk, Tamil, Thai, Tyrkisk, Urdu, Vietnamesisk. Medborger i Danmark indeholder information til nye borgere om det danske samfund, demokrati og kultur og retter sig mod kursister og undervisere i dansk og samfundsforhold samt alle andre, der er interesseret i information om Danmark. Højtlæsningsfunktionen samt tekstversionerne på modersmålet gør det samtidig nemmere for bl.a. kvoteflygtninge og familiesammenførte at forberede sig på indrejsen i Danmark allerede i hjemlandet og dermed få en lettere overgang til den nye tilværelse i Danmark. Udlændingeservice skriver den 31. maj på deres hjemmeside om et markant boom i antallet af opholdstilladelser. "Udlændingene kommer primært for at arbejde eller studere. Næsten 90% af alle tilladelser i 2006 blev givet til udlændinge, der skulle arbejde eller studere i Danmark, eller som kom fra et andet land i EU. Til sammenligning udgjorde opholdstilladelser på asyl og familiesammenføringsområdet næsten halvdelen i I 2006 var denne andel faldet til 11%. I den nye publikation "Tal og fakta på udlændingeområdet 2006" kan man studere de bagvedliggende tal nærmere. Det er navnlig antallet af tilladelser til arbejdstagere fra de nye EU-lande, der bidrager til den samlede stigning. Hvor der i 2004 blev givet lidt over tilladelser til denne gruppe, var det i 2006 steget til over Også antallet af opholdsbeviser til udlændinge fra et andet EU/EØS-land er steget markant. I 2001 blev der givet lidt under opholdsbeviser. I 2006 var det tilsvarende tal næsten Den markante stigning inden for erhvervsområdet, er ikke blevet modsvaret af en tilsvarende tendens i antallet af flygtninge og familiesammenførte. Her har der i stedet været tale om et tydeligt fald. I 2001 blev der således givet over tilladelser til familiesammenføring. I 2006 var det tilsvarende tal ca Antallet af tilladelser til flygtninge er i samme periode faldet fra ca tilladelser til ca tilladelser." Udlændingeservice publicerede et notat af 30 april 2007 og tilkendegav om muligheden for i praksis at opfylde tilknytningskravet, ved indrejse på visum, når ansøgeren er statsborger i et asylproducerende land (Irak og Somalia), og den herboende ægtefælle har en væsentlig tilknytning til Danmark. Visumgaranti hvor den herboende reference stiller en bankgaranti på et beløb på kr. anvendes over for visumansøgere, der tilhører den såkaldte immigrations-landegruppe. Der kan ikke stilles krav om garantistillelse i sager, hvor ansøgeren er ægtefælle, fast samlever, mindreårigt barn eller forælder til den herboende reference. (Udlændingeservice 14 maj 2007) Positivlisten er blevet udvidet og gælder under visse betingelser for Vidensarbejdere (fx matematikere, statistikere, fysikere, biofysikere, kemikere, biokemikere, biologer og geologer), IT-specialister, Ingeniører, Læger, Farmaceuter, Sygeplejersker. Radiografer. Jordemødre. Tandlæger. Dyrlæger. Landinspektører, Arkitekter, Landinspektører, Agronomer, Geometrikere, Jurister, Revisorer (cand.merc.aud.), Aktuarer, Økonomisk uddannet, Maskinmestre, Bygningskonstruktører. 17

18 Jobkort-ordningen blev pr. 1. maj 2007 udvidet og dem der har en årlig løn på mindst kr. får opholdstilladelse - uafhængigt af branche og stillingens præcise karakter. Danskere der har de samme kvalifikationer eller en løn på kroner om året kan nærmest betingelsesløst få deres ægtefælle til Danmark. Så gælder der ingen regel om, at begge ægtefæller skal være over 24 år og at deres samlede tilknytning til Danmark skal være større end til et andet land. Dette bekræftede integrationsministeriet over for DRs Orientering i P1 den 4. juni De lempelige regler gælder for mellem danskere. 18

19 Referat af ordinær generalforsamling i ÆUG-Sverige den Val av sekretera: Christina er sekretær og ordstyrer. Ordförandes berättelse: Se nyhedsbrev nummer 39: Hvordan synes vi selv det gik. Presentation av revideret räkenskap för godkännande: Regnskab er hermed godkendt Inkomna förslag: Ingen Godkännande av budget, inklusive fastställande av medlemsavgift: Medlemsavgiften bliver på nuværende niveau. Budgettet er godkendt. Val af styrelse jfr pkt 8: Solvejg, Line, Vinnie, Morten, Christina og Nanna stiller op. Alle er valgt. Val av suppleant jfr pkt 8: Kristian er valgt som suppleant. Val av revisor: Line Bøgsted er valgt. 19

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET NOTAT DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere