Hvidovre Lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 Hvidovre Lokalhistorie Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og Historiens Hus Hvidovre 27. årgang Nr INDHOLD Nyt fra Formanden s. 3 Carl Alfred Nielsen En modstandsmand s. 4 af Ole Gamborg Nielsen Skolestart i 1950 erne s. 12 af Ole Asbjørn Petersen Referat af Generalforsamlingen 9. marts 2009 s. 18 af Lars Bo Henriksen Medlemsarrangementer s. 22 Lokalhistorisk Selskabs Bestyrelse s a, Holmegårdsskolen s. 24 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre Tlf : & Historiens Hus Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre Tlf Redaktør: Ansv. red.: Birgitte Slenes Poul Sverrild Trykt i 500 eksemplarer Forsidefoto: Modstandsmanden Carl Alfred Nielsens grav i Mindelunden, Ryvangen. Foto 5. maj

2 NYT FRA FORMAN- DEN CARL ALFRED NIELSEN -EN MODSTANDSMAND REDIGERET AF OLE GAMBORG NIELSEN SAMMENFATTET AF BIRGITTE SLENES Mandag den 9. marts afvikledes den ordinære generalforsamling. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ejvind Jensen som kasserer, Benny Riisager som næstformand og Ole Asbjørn Petersen som formand. Referatet fra generalforsamlingen kan læses andetsteds i bladet. En enkelt sag vil jeg dog fremhæve her. Det er lykkedes at bibeholde kontingentet uforandret, ikke mindst, fordi Kulturister og enkelte andre medlemmer har tilbudt at bringe medlemsbladet ud. Der spares herved et anseeligt beløb til porto. turen ned af trapperne og 1 time i de lidt fugtige lokaler. Vi vil benytte lejligheden til ved de kommende arrangementer at høre om interessen for at gennemføre turen. Ellers kan det fortælles, at vi er godt på vej i arbejdet med at se på samarbejde/fusion med Avedøre- Selskabet. Historiens Hus har modtaget en biografi om Carl Alfred Nielsen. Biografien er redigeret af hans søn Ole Gamborg Nielsen. Vi har fået tilladelse til at bringe et uddrag af biografien om Carl Alfred Nielsen, som deltog i modstandsarbejdet under den tyske besættelse bl.a. ved deltagelse i sabotage. Han blev sluttelig civil leder af den københavnske modstandsbevægelses afsnit 6, hvorunder Hvidovre hørte. Han var også medstifter og leder af det illegale blad Fri Presse. Mindestenen over modstandskampens ofre i Hvidovre. Hjørnet af Hvidovrevej og Præstemosen. En stor del af selskabets medlemmer har betalt årskontingent, men der mangler en del endnu. Der kan indbetales gennem bank eller i Rytterskolen tirsdag den 28. april kl Arrangementer for 2009/2010 kan ses denne gang i bladet. I arrangementsudvalget har vi overvejet en tur til Stevnsfortet for at se det nye Koldkrigsmuseum, men har været lidt usikre på, om en del af vore medlemmer kunne klare Carl Alfred Nielsen boede med sin hustru Methe og de 3 børn Ole, Per og Mette på Strøbyvej 1-3 i Hvidovre fra 1941/1942 og indtil sin død i Biografien bygger på materiale skrevet af Carl Alfred Nielsen selv og materiale om ham. Biografien er til minde om Carl Alfred Nielsens indsats i modstandsbevægelsen. Carl Alfred Nielsen blev født i 1908 i landsbyen Hals på nordsiden af Limfjordsmundingen ved Kattegat. Forældrene var smedemester Christian Peter Nielsen født i Hellum øst for Brønderslev og Marie f. Jacobsen født i Hammer bakker, Vodskov. Carl Alfred Nielsen var den yngste af 6 børn. Faderen døde da han var 2 år gammel. Moderen flyttede 3 4

3 Methe og Carl Alfred i 1944 hhv. 34 og 35 år. derefter til sin fødeby Vodskov, hvor Carl Alfred Nielsen voksede op. I studerede han til maskiningeniør på Københavns Teknikums Maskinafdeling. I 1934 blev han gift med Methe. De boede på forskellige adresser i Københavnsområdet indtil de i begyndelsen af 1940 erne slog sig ned i Hvidovre. Fra 1938 og indtil sin død i 1945 var Carl Alfred Nielsen ansat som ingeniør i det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe. Han og Methe var tilmeldt den grundtvigianske højborg i København, valgmenigheden i Vartov, og var i involveret i planerne om at oprette en grundtvigiansk friskole i København. De sidste par år før sin død havde han været travlt beskæftiget med både sit civile fuldtidsarbejde og modstandsarbejdet, og i flere måneder inden havde han været under jorden og ikke boet hjemme. Sønnen Ole Gamborg Nielsen var 6 år da faderen døde og han husker desværre ikke så meget om far. Modstandsarbejdet set i børnehøjde Ole Gamborg Nielsen fortæller: Per og jeg har naturligvis kun helt 5 sporadiske erindringer om fars modstandsarbejde. Vi har begge oplevet, at vi er vågnet om natten og gået ind i stuen, hvor far og to andre mænd kørte med en duplikator. En morgen, hvor vores far var kommet sent hjem og havde hængt sine bukser på sengegærdet i fodenden, faldt en revolver ud af hans lomme. Per samlede den op, og kunne slet ikke forstå, hvorfor far blev så vred. Per og jeg fandt på et tidspunkt æsker med revolver- eller maskinpistolpatroner mellem sømæskerne på værkstedet. Jeg mener, at jeg har set kasser med våben i en samlebrønd udenfor gårdspladsens plankeværk, eller er det måske noget jeg bare har forestillet mig, fordi min moder har fortalt, at far midlertidigt havde måttet gemme nogle våben fra en nedkastning? Desværre har gamle forestillinger det af og til med at blive erindringer i ens bevidsthed. Jeg tror dog ikke min mor vidste, hvor våbnene havde været gemt. Modstandsarbejdet 6 I bogen Hvidovrekompagniet af Hans Christian Thomsen får Carl Alfred Nielsen en hæderfuld placering i modstandsbevægelsen: Villaen Højbo på Strøbyvej var tidligt på sommeren i 1943 samlingssted for en lille snes mennesker bl.a. politimand Poul Tessing, der arbejdede på Politigården i København, kollegaen politimand Helge Wiese, Helge Schønnemann - en indfødt ud af gammel bondeslægt, formanden for kommunens vejarbejdere Laurits Jørgensen, forpagteren på Bredalsgården Hanberg, elektriker Vilhelm Fugmann, radioforhandler Stack- Petersen og kontorist Poul Hoffmeyer. Carl Alfred Nielsen gør de tilstedeværende opmærksom på sin baggrund i partiet Dansk Samling. Det er dog ikke meningen, at modstanden skal være partipolitisk styret, og han understreger det upolitiske i modstandsarbejdet, selvom det ikke udelukker, at modstanden benytter sig af et partipolitisk apparat. Alle kan de tilslutte sig det upolitiske program, og man bliver også enige om at arbejde for en udvidelse af gruppen. I sommeren 1943 samles modstanden. Nogenlunde samtidig holdes et lignende møde i Hvidovregade under ledelse af løjtnant I.C. Strøbyvej- og Hvidovregadegruppen finder sammen, og man bliver enige om, at løjtnant I.C. skal være chef. Nogle måneder efter tages der initiativ til også, at integrere Holmegårdsgruppen. Orlogskaptajn og våbenmester på Holmen Svenning Lykke Petersen startede mod-

4 standsgruppen på Holmegårdsskolen i Han blev valgt til at være næstkommanderende for Hvidovregruppen, som nu bestod af 150 modstandsfolk. Hermed var grupperne samlet og begyndelsen til Hvidovrekompagniet skabt. Initiativet hertil skyldes ikke mindst Carl Alfred Nielsen og løjtnant I.C. Svenning Lykke Petersen blev i 1944 chef for Hvidovrekompagniet. Det var i høj grad mennesker fra yderfløjene i dansk politik, kommunisterne og Dansk Samling, som indledte og var ledende i modstandsbevægelsen under den tyske besættelse. Dansk Samling byggede på danskhed og kristendom. Partiet indgik i Danmarks Frihedsråd i Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative dannede den såkaldte samlingsregering, som samarbejdede med tyskerne indtil den 29. august Carl Alfred Nielsen beskriver selv sin politiske udvikling: Sidst i april1940 læste jeg Arne Sørensens artikel (stifter af Dansk Samling) om Hermann Rauschings bog (tysk forfatter, som angreb den nazistiske kultur- og samfundsopfattelse) og da vågnede min interesse for Dansk Samling. Gennem La Cour (historiker Vilhelm La Cour, dr.phil.) og Arne Sørensens pjecer og deltagelse i en studiekreds og møder inden for Dansk Samling blev jeg klar over min stilling. Her var noget ud over den snævre, valne parti- og klassepolitik og en virkelig modgift mod slangepolitikken syd fra. Her var et dansk syn bygget op på et kristent grundsyn på mennesket, der giver klarhed og mod til at se sandheden om land og folk i øjnene og kæmpe for bevarelsen af de værdier vi danske er tildelt...vi må erkende, at vi lever under livets lov og er beredt til at bringe de ofre denne lov kræver. Vi må bekæmpe de dødskim der modarbejder dette i vort folk og stå beredt over for farer udefra. Men handlingen må være bestemt af det danske syn på livets lov. Dette syn har vi sikkert det sandeste billede af i vor mytologi; men billedet er blevet tilsidesat og udskudt som noget, der ikke vedkom livet i dag. Det er mit indtryk at Dansk Samling har fundet billedet frem. En udførlig beskrivelse af Carl Alfred Nielsens indsats i modstandskampen findes ikke. Ole Gamborg Nielsen fortæller: I min barndom og tidlige ungdom forsøgte jeg flere gange at få både Bank- Mikkelsen (cand. jur. Niels Erik Bank-Mikkelsen, medlem af Lindevangskirkens menighedsråd og medarbejder ved Fri Presse) og Tom (politiassistent Helge Wieses dæknavn) til at fortælle mere derom end det der står i nekrologer- ne, men hver gang veg de udenom. Måske var de bange for de følelser beretningen kunne ribbe op i både hos mig og dem selv. Det var en almindelig regel, at pårørende, der ikke var direkte involveret i modstandsarbejdet, intet fik at vide herom. Moderen har dog kunnet fortælle, at han forhandlede betaling for transport af jøder over Øresund og, at han var forarget over den betaling enkelte bådejere forlangte. Ifølge Fri Presses nekrolog, Toms nekrolog, og begravelsestalen var Carl Alfred Nielsen fra starten med i og leder af det illegale blad Fri Presse, som blev stiftet i I 1944 skete der en organisatorisk sammenslutning med det illegale forlag Trods alt. Man startede herefter organiseret bogsalg i Jylland. Igennem forlagsvirksomheden fik Fri Presse tilført større midler og lagde herefter vægt på at søge frem til grupper af befolkningen, der ikke i forvejen modtog illegale blade. Senere indledtes et samarbejde med Ringen, der ydede et økonomisk bidrag til bladet og blev repræsenteret i redaktionen. Bladet tryktes på det tidspunkt i et oplag på eksemplarer. Blandt de der arbejdede for Fri Presse var især universitetsstuderende. Redaktionens inderkreds tilhørte Dansk Samling. Bladet blev gentagne gange udsat for Gestapos razziaer, hvorunder flere medarbejdere blev arresteret, mens andre måtte gå under jorden. Drabet på Carl Alfred Nielsen I Faldne i Danmarks Frihedskamp fremgår det om drabet: Carl Nielsen benyttede i sit arbejde en adresse, Mågevej 1A på Frederiksberg til opbevaring af forskelligt illegalt materiale. Ejerinden af lejligheden arresteredes d , netop som det var aftalt, at Carl Nielsen skulle afhente nogle illegale tryksager. Da han indfandt sig, fandt han lejligheden besat af Gestapo, der uden varsel skød ham ned, selv om han var ubevæbnet. Død efter få timers forløb. Sønnen Ole Gamborg Nielsen fortæller om drabet: De to gestapofolk, som dræbte far var danskere. De var rimeligvis medlemmer af en af de bander, som tyskerne havde ansat til at gøre det beskidte arbejde i form af arrestationer, tortur og hævndrab, mens de tyske overordnede kunne sidde i Shellhuset med rene hænder. Bombardementet af Shellhuset mindre end 2 måneder efter var bestilt af den danske modstandsbevægelse, fordi det var ved at lykkes for Gestapo at optrævle den københavn- 7 8

5 Huset på Strøbyvej 1-3 ske del af modstandsbevægelsen. Han fortsætter: Om morgenen den 27. januar 1945, hvor Gestapo kom hjem til os, må jeg have siddet ved stuevinduet, for jeg husker, at der drejede en grå personbil om hjørnet ved Hvidovrevej. To herrer i civilt bankede på. Mor viste ingen tegn på angst, som kunne smitte af på mig. Den gestapomand, som førte ordet, talte dansk med tysk accent. Jeg var meget forbavset over, at den anden satte sig med støvlerne oppe på klaveret. Det måtte man da ikke! Jeg blev sendt ud at lege. Per (bror) husker, at moster Karen holdt vagt et stykke nede ad Strøbyvej i håb om at kunne advare far. Mor og vi børn sov ikke i huset den nat. Ole Gamborg Nielsen er af den opfattelse, at Tom nok har ret i, at Gestapo allerede vidste, at far var blevet dræbt, da de besøgte os i håb om, at få fat i nogle af fars medarbejdere. Nekrologerne Uddrag af Toms (politiassistent Helge Wieses dæknavn) nekrolog bragt i dagspressen den 3. juli 1945: Den ved middagstid knaldede skuddene i en lejlighed på Mågevej, det var vor prægtige ven og kammerat, Carl, der intetanende var gået i en fælde, som Gestapo havde lagt for ham og hans nærmeste medarbejdere ved den illegale Presse. Carl blev båret død ud af lejligheden 1 time senere. Hermed var en ung lovende mands løbebane blevet brutalt afbrudt af Gestapos morderkugler. Carl var en af dem der led mest ved tyskernes indtrængen i Danmark, fædrelandskærlig og tro mod alt dansk lige til sidste stund. Han gik meget tidligt ind i kampen for Danmarks befrielse, lang tid før den 29. august 1943, som han sagde: mine 3 børn skal have et frit og selvstændigt Danmark i arv. Carl var en sjældent god og retlinet kammerat.han var blandt de første der meldte sig og deltog i de orienterende møder, da modstandsbevægelsens militærgrupper blev dannet umiddelbart efter 29. august Grupperne i Hvidovre hørte under københavnsledelsens afsnit 6, som bestod af kompagnier fra Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Islev. De 4 kompagnier var i efteråret 1944 tilsammen på ca. 800 mand, hvoraf Hvidovrekompagniet ved årsskiftet bestod af 5 delinger med i alt ca. 250 mand. Han blev delingsfører og deltog i forskellige aktioner. Siden blev der af Hvidovrekompagniet udtaget en særlig aktions- og sabotagegruppe på 25 mand. Her var han selvskreven, men som menigt medlem, fordi han efterhånden havde fået så mange andre opgaver bl.a. som civil afsnitsleder, og i løbet af kort tid måtte han forlade styrken for helt at hellige sig dette arbejde. Som civil afsnitsleder udførte han et stort og fortjenstfuldt arbejde. Han var afsnittets kontakt opad til Københavnsledelsen, sørgede for tildeling af våben, sprængstof og opgaver til de 4 kompagnier, ordnede overfarten til Sverige for nødstedte frihedskæmpere, stikkere og ligesindede. Han var med til at opklare flere store sager mod stikkere, der blev sendt til Sverige, så sagens akter kunne overgives delvist opklarede til politiet ved kapitulationen. Samtidig med sit arbejde som afsnitsleder var Carl redaktør af Fri Presse, hvilket tog meget af hans tid.tit havde han ikke sovet et par døgn, når vi mødtes...men altid parat til at påtage sig endnu mere arbejde til gavn for Danmarks befrielse. Alt dette arbejde blev udført så at sige med Gestapo i hælene, det gik godt meget længe, men til sidst gik det galt. Den stillede det tyske Sikkerhedspoliti på Carls bopæl i Hvidovre, de spurgte efter ham, vel vidende, at de dagen før selv havde myrdet ham; og satte sig derefter til at vente. Hvidovrekompagniet etablerede straks vagt om huset i passende afstand for at få fat i Carl, hvis han skulle komme hjem, han var jo gået under jor- 9 10

6 den for flere måneder siden, så vi nærede alle stort håb om, at han havde klaret sig for Gestapo. Den 29. om formiddagen blev vagterne inddraget, så vi var klar over, at der var sket et eller andet. Eftersøgningen, der var sat i gang med det samme, blev fortsat dag og nat til Carls hustru den fik en kort meddelelse fra det tyske Sikkerhedspoliti gennem Røde Kors om, at Carl var blevet skudt under flugtforsøg. Uddrag af Fri Presses nekrolog: Også han -. Der er mange slags folk med i det illegale arbejde, men der er næppe noget andet livsforhold, hvor man har så gode chancer for at træffe helt igennem prægtige mennesker. Og blandt de mange prægtige mennesker, vi har truffet, var der ikke nogen, vi havde mere rent menneskelig respekt for og holdt mere af end vor nu afdøde ven og kammerat ingeniør Carl Alfred Nielsen. Carl var et sjældent helstøbt menneske. Han løste de opgaver, der skulle løses, og hvis han på et eller andet område så, at andre kunne gøre det bedre, gav han plads for dem. Der var ikke nogen diskussion om den ting. Han sled i det selv, og han respekterede andres slid. Med sin varme menneskelighed indsugede han bogstavelig talt de mennesker, han mødte, og gik han ind for dem, glemte han aldrig deres gode sider. Han vidste også, hvilken risiko han løb. Han var en af disse besindige danske mænd, der med et stort smil og en lun bemærkning går rundt og snakker sprængstof i samme tonefald, som man før besættelsen snakkede kolonihaver. Der var ikke noget, der var hans natur fjernere end på den ene eller den anden måde at stille sig selv i relief. Men denne mangel på ydre dramatik skyldtes så sandelig ikke, at han ikke var klar over faren. Blot er det nu engang sådan, at jyder og angelsachsere ikke trives med at iscenesætte sig selv. Carl Alfred Nielsens grav i Mindelunden, Ryvangen. SKOLESTART I 1950 ERNE af Ole Asbjørn Petersen Forfatteren til artiklen er født og opvokset i Hvidovre, blev senere lærer på Langhøjskolen og sluttede ved udgangen af 2003 som skoleinspektør på Sønderkærskolen. I seneste medlemsblad fortalte Birgitte Slenes fra Historiens Hus, at vi i redaktionen havde valgt at sætte fokus på skolen i årtierne fra 1920 erne til 1970 erne. I denne artikel vil jeg omhandle tiden i 1950 erne. Med bopæl i den nordlige del af kommunen var det naturligt, at Holmegårdsskolen blev min skole. På det tidspunkt var der blot 3 skoler i Hvidovre. Holmegårdsskolen i nord, Kettevejsskolen (senere Sønderkærskolen) i midt og Strandmarksskolen i syd. De store fødselsårgange fra 1940 erne skulle nu i skole. Specielt omegnskommunerne til København oplevede denne tilvækst i børne- og voksental. I starten af 1953 boede der knap mennesker i Hvidovre Kommune, og antallet af skoleelever var ca Ved skoleårets start voksede tallet til elever stigende til i Udfordringer Det blev noget af en udfordring for datidens politikere. Der blev bygget. Risbjergskolens første del blev taget i brug i 1953, og senere fulgte Præstemoseskolen i Elevtallet forsatte med at stige, og Dansborgskolen og Gungehusskolen kunne tages i brug i I starten af 50 erne var elevtallet i klasserne meget højere end i dag. Strandmarksskolen havde elever, Kettevejsskolen og Holmegårdsskolen Det betød, at der kunne være op til 40 elever i enkelte af klasserne. På Holmegårdsskolen startede der i førsteklasser, der gik i skole enten på morgen- eller middagshold. En enkel måde at løse et stort problem på. På det tidspunkt var der ikke tale om daginstitutioner, der skulle tages hensyn til i et omfang som i dag. En anden grund til, at det kunne gå, skal også ses i en anden tids syn på opdragelse og disciplin. Disciplin spillede en stor rolle i skolens liv. Allerede ved ankomst til skolen blev det tydeliggjort. Når klokken ringede ind, var der klassevis op

7 stilling i skolegården. En af de to gårdvagter tilkendegav ved fløjten eller høj stemmeføring, når den enkelte klasse måtte gå ind. Inde i bygningen stod også en lærer til at tage i mod klasserne, og ved indgangen til klasselokalet modtag læreren eleverne, som først måtte gå ind, når han sagde til. Vel inde i klassen skulle vi stå ved siden af bordene, inden vi måtte sætte os. På kommando blev bøgerne taget frem, og kom en lærer eller leder ind i klassen, skulle alle rejse sig. Undervisningens rammer Starten af 50 erne var præget af skoleloven fra Industri og håndværk ekspanderede, og flugten fra land til by tog til. Det er en af grundene til, at man ønskede at fremme det praktiske element i folkeskolen. Ved siden af eksamensmellemskolen blev der oprettet en praktisk mellemskole, en eksamensfri mellemskole også af 4 års varighed. Undervisningspligten var dog stadig opfyldt efter 7 år, og mange af eleverne i den nye ordning valgte at gå ud efter 7 år. Intentionerne kunne ikke opfyldes i tilstrækkelig grad. Mange skoler havde ikke egnede lokaler til skolekøkken, sløjd, fysik og gymnastik samtidig med, at lærerne ikke havde fået den fornødne uddannelse i disse fag. Der var også den ubalance, at lærerne i den eksamensfri mellemskole blev dårligere stillet, idet de ikke fik den samme tidsmæssige reduktion i arbejdstiden som deres kolleger i den anden afdeling. Resultatet blev, at der stadig var en langt større søgning til eksamensmellemskolen. Det var ikke helt uproblematisk, for der var samtidig en stærk kritik af mellemskoleprøven, der af mange opfattedes som en reel sorteringsmaskine af eleverne på et meget tidligt tidspunkt. Fra mange sider ønskede man en ny struktur i folkeskolen, og i 1958 blev en ny folkeskolelov vedtaget. Formålsparagraffen var den samme som i 1937, men strukturen blev ændret. Mellemskolen blev afskaffet, en 3årig realafdeling kom i stedet og en frivillig 8., 9. og 10. klasse. Der var tale om en stadig skarp opdeling af eleverne. I 6. og 7. klasse blev der tale om en boglig og en almen linie. Kommunerne og forældrene kunne dog bestemme, at denne deling ikke skulle finde sted. Det skete i mange kommuner, og helt sikkert skete det i stort omfang i Hvidovre. Et stort skridt i retning af den udelte skole havde fundet sted. Lærerne I 1952 var der ca. 125 lærere til de 3 skoler. Ledelsen af de enkelte skoler bestod af en skoleinspektør og 2 viceinspektører. Heraf vare- 13 Lærerbillede fra Holmegårdsskolen. tog den ene (i de fleste tilfælde en kvinde) funktionen som papir- og bogbestyrer ofte med megen akkuratesse. Lærerne skulle oftest aflevere et udskrevet hæfte for at få et nyt. Embedet som skoleinspektør blev varetaget af mænd, og først i 1970 erne fik Frydenhøjskolen, som den første skole, en kvindeligskoleinspektør. (Da jeg stoppede som skoleinspektør med udgangen af 2003 var 6 af kommunens 11 skoleinspektører kvinder). 14 Styrelsesmæssigt ændrede sognerådsformanden titel i 1953 til borgmester, og sognerådet blev til kommunalbestyrelse. Skolevæsenets stadsskoleinspektør blev udnævnt til skoledirektør.(kilde: Linie 14. Nr.1. marts års jubilæumsnummer). På Holmegårdsskolens lærerbillede fra 1954 ses skoleinspektør Svend Aage Olsen i midten af 2. række fra neden. (Det var den gang, man med pondus kunne stå med piben i munden på et officielt billede). Svend Aage Olsen var en myndig leder, der havde meget at byde på. Ikke mindst var han kendt for, at skrive skolekomedier til opførelse på egen skole og senere til efterfølgelse i det ganske land. Aladdin og Jorden rundt i 80 dage står som uforglemmelige oplevelser. Øverste række yderst til højre står Jens Sindberg Jacobsen, som jeg havde som lærer i sløjd og se-

8 nere fik den fornøjelse at arbejde sammen med som viceinspektør på Sønderkærskolen og senere efterfølge som skoleinspektør. Som elev opfattede jeg lærerne som faste og bestemte, og man havde stor respekt for dem. Livet i skolen Ved min skolestart i 1950 blev jeg placeret i 1.c og kom på middagsholdet. Vi var 34 eller 35 elever i klassen blandet drenge og piger. Som klasselærer fik vi fru la Cour og som regnelærer Erling Larsen. Klasselæreren havde vi de 2 første Frk. Reddersen og Knud Kirkegård i én af skolekomedierne på Holmegårdsskolen erne. år, og regnelæreren i 5. I 3. klasse fik vi fru Botorp som ny klasselærer. 3 år senere kom hun på den nye Præstemoseskole. Hverdagen var inddelt i lektioner af 50 minutter, og der var lørdagsundervisning. I de første skoleår blev der undervist i dansk, regning, religion, sang og småsløjd. Undervisningen forløb efter et fast mønster, men føltes egentlig aldrig kedelig. Alting var jo nyt for børn i den alder. Undervisningsformen var helt overvejende lærerens budskab til eleven. På det tidspunkt var der langt til senere tids krav til eleverne om ansvar for egen læring. En del af eleverne kunne allerede læse ved juletid i første klasse, og næsten alle ved skoleårets afslutning. Der var i sammenligning med i dag også tildelt mere tid til fagene, idet hver lektion var 10 minutter længere end nutidens 45 minutter. Faget dansk var også mere fagligt centreret, og ikke pålagt alle de øvrige funktioner, såsom færdselslære, sexualundervisning og erhvervslære, der er pålagt faget i dag. I 1950 var der efter krigen stadig knaphed på mange ting, og ikke alle havde en økonomi, som tillod de store armbevægelser. Der var derfor indført gratis skolemad og skolemælk. Den lokale slagter Stieg ved Hvidovre Torv stod for skolemadpakken. Sundt og fornuftigt, ja, og hvor er vi mange, der 15 Skolelæge Chr. Uldall undersøger en elev. Tilstede er også lærerinden Fr. Leide og patientens mor. Holmegårdsskolen stadig kan se gummi osten og den af rødbeden let udtværede leverpostejmad. Sundhedsmæssigt var der årlige skolelæge undersøgelser og tandlægebesøg. Tandlægebesøget foregik hos tandlæge Hartmann på Hvidovrevej, i huset hvor nu restaurationen ArtiKok nu ligger. Vi sad på rad og række, ventede og kunne høre, hvordan den, der lige nu sad i tandlægestolen, havde det. Ikke altid lige morsomt. 16 Lærerforeningen varetog den gang de to feriekolonier i Jylland: Dragsmur og Skødshoved. Børn, der havde behov for det, kunne komme på koloni inden sommerferien. Svagbørns koloni blev det omtalt som og grundlagt i en god sags tjeneste. Senere tider omdømte fornuftigvis dette navn til forårskoloni. Ud over fagene var der andre begivenheder, der har fæstnet sig i erindringen. Skolekomedierne er omtalt, men ud over den store oplevelse under selve forestillingen, var de med til at give et godt forhold mellem lærere og elever. Kulisser og kostumer blev lavet i fællesskab i og uden for undervisningen. Den årlige skoleafslutning var også noget særligt. I skolens aula var

9 der udstilling af elevarbejder. Dette gav anledning til megen snak ikke mindst blandt forældre, der jo lige skulle se, hvordan naboens barn havde klaret sig. Inden havde der været overhøring i klasserne, hvor forældrene sad som kødrand langs væggene. På selve afslutningsaftenen var der tradition for mannequin opvisning, hvor de store piger fremviste resultaterne af årets arbejde i håndarbejde. Drengene havde under ledelse af Frede Møller eller Knud Kierkegaard lejlighed til at vise færdighederne i gymnastikkens discipliner. Det hele afsluttedes med en fodboldkamp mellem lærere og elever, hvor lærerne trods brug af alverdens ufine midler altid endte med at tabe. Jeg mindes stadig skoleinspektør Svend Aage Olsen som frygtindgydende målmand iført skikasket og kæmpeskistøvler. Årene på Holmegårdsskolen ser jeg med glæde tilbage på. De afsluttedes i 1955, hvor jeg efter en dejlig sommerferie på Dragsmur startede i 1. mellem på Statsgymnasiet Schneekloths Skole på Værnedamsvej. Men det er en helt anden historie og et helt andet skolesystem. 2.c Holmegårdsskolen 17 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 9. MARTS 2009 referent Lars Bo Henriksen Flot fremmøde, idet der var omkring 70 deltagere. Der blev budt velkommen, og Niels Erik Madsen blev valgt til dirigent. Formand, Ole Asbjørn, aflagde bestyrelsens beretning, som startede med en beskrivelse af de 10 arrangementer, som selskabet enten havde været arrangør af eller deltaget i siden sidste generalforsamling: Poul Fjeldgårds fortælling om sit liv under besættelsen, udflugten til Holmegård Glasværk og Gavnø, 18 bygningskulturens dag, ophængningen af 12 nye malerier. befæstningsdagen, Poul Sverrilds foredrag om sidste nyt fra det historiske arbejdsfeldt, kultur og fritidsmessen, Herluf Rasmussens beretning om sit politiske liv, tidligere politimester, Herman Langlouis, øsen af episoder i sit liv og Georg Hansens skildring af livet og personerne ved København -Slangerupbanen. Det annoncerede arrangement i marts med Georg Hansen er udskudt til den 21. sept. Næste arrangement: Amagerturen er omtalt i medlemsbladet. Medlemsbladet - med Birgitte Slenes som ny redaktør forsøges uddelt af medlemmer. ( Benny Riisager oplyste senere, at kun 51 blade ud af blade til 371 medlemmer skal udsendes med post.) Ole Asbjørn omtalte dernæst vor deltagelse i Dansk Lokalhistoriske Selskabs årlige arrangement i Hornstrup ved Vejle, arbejdet i Københavns Befæstningsforening og samarbejdet med slægtsforskerne. Avedøre Selskabet har udtrykt ønske om samarbejde/indtræden i vort selskab. Der arbejdes på at finde en løsning, som medlemmerne i Avedøre finder spiselig. Formanden sluttede med en tak til alle, som har bidraget til selskabets drift. En særlig tak udtrykte

10 han til Bodil og Laurs, der beredvilligt står for kaffe og te ved vores arrangementer i Lille Friheden. Beretningen blev - efter ganske få supplerende bemærkninger enstemmigt vedtaget. Dernæst overtog Poul Sverrild scenen og fortalte om minister Brian Arthur Mikkelsens afslag på statsanerkendelse. Et afslag, som især fordi anerkendelsen var blevet anbefalet af kulturarvsstyrelsen havde været en stor skuffelse var også året for afslutningen af Kulturarv Det blev markeret ved et stormøde med 100 deltagere i Messen i Avedørelejren, en sektion i Hvidovre Avis og et hæfte. Ved Bygningskulturens dag var Historiens Hus blevet Landssekretariat. Dagen blev markeret med en bog, som kanoniserede Svenn Eske Kristensen som repræsentant for velfærdsstatens bygninger. Selve det lokale arrangement, mente Poul, var af varierende succes. Historien i gaden har fået restaureret Officerspavillonen fra 1899 ved Historiens Hus. Den er meget seværdig. En folder til at fortælle om brugere, billeder og maler fås i Historiens Hus. Der arbejdes stadig på flyveren, AVRO 504, på flyvepladsen, og SF s 50 års jubilæum inspirerede til en mindetavle på Holmegårdsskolen. Hærværk igen på håndjernene. Der forhandles med Brøndby Kommune om en sammenlægning af Historiske huse, Rødovre forholder sig afventende. Historiens Hus holder efterhånden foredrag mange steder, mest i Hvidovre, men i 2008 også i Thisted, på Vartov og i universitetets festsal på Frue Plads. Der arbejdes i øjeblikket med at overføre Avedøreselskabets hjemmeside til Historiens Hus hjemmeside. Kulturarven er for første gang i Hvidovres historie med i kommuneplanen, så det arbejdes der også med. Poul sluttede med at takke for samarbejdet med selskabet og sendte en særlig tak til kulturisterne. Et spørgsmål til Poul om fårene på volden, blev besvaret med, at fårene gjorde god gavn ved at holde bevoksning nede, hvorimod geder ikke havde en gavnlig effekt. Det oplystes yderligere på et andet spørgsmål at en statsanerkendelse ville give en ekstra indtægt på det løse og ret til at søge puljer. Kasserer Ejvind Jensen oplyste, at der nu er 337 medlemmer i selskabet, en stigning, men det oplystes også, at vore sponsorer falder fra. Regnskab og budget blev dernæst forelagt og godkendt. Der var ikke fremkommet forslag til behandling, og ved det efterfølgende valg blev alle de opstillede kandidater genvalgt. (På næstsidste side i bladet kan læserne finde navne og adresser på de valgte og hvorledes bestyrelsen har konstitueret sig.) I kaffepausen blev der trukket lod om 10 flasker rødvin blandt de medlemmer, der havde betalt kontingent inden 1. marts. Følgende heldige vindere blev udtrukket: Marius Rich, Ole Lauridsen, Poul Rasmussen, Bent Christiansen, Poul Sverrild, Inge Eriksen, Børge Andersen, Lillian Pedersen, Niels Nørgaard og Bente Olesen. Flaskerne til dem, der endnu ikke har fået - kan afhentes på Rytterskolen tirsdage mellem kl Efter kaffepausen fortsatte aftenen med en forevisning af første halvdel af Kaj Vedel Papes Hvidovrefilm fra For en, der som referenten begyndte sin skolegang samme år, var det et herligt gensyn med de 3 heste foran selvbinderen på marken ved Allingevej/ Hvidovrevej og med alle de gamle huse i Hvidovregade. Filmen sluttede af med Hvidovresangen, der med det samme blev så populær, at Poul Sverrrild, der viste filmen måtte love, at skrive teksten til sangen i et af de kommende numre af vort blad. Ole Asbjørn, som sluttede mødet mente også - på grundlag af begejstringen for første halvdel - at forevisningen af anden halvdel af Hvidovefilmen vil lokke en stor del af de fremmødte til at komme igen til næste års generalforsamling. Det kan jeg kun anbefale. På modstående side ses fotos fra generalforsamlingen

11 Medlemsarrangementer 2009/2010 Mandag den 20. april går turen til Amager. Under titlen En mandag på Amager vil vi i bus starte kl fra Rytterskolen og køre gennem Kongelunden og Dragør, før vi kl vil besøge Amagermuseet i Store Magleby. Undervejs vil Vagn Bacher fra vores bestyrelse fortælle om barne- og ungdomserindringer fra tiden på den sydlige del af Amager. På Amagermuseet vil museumsinspektør Lena Kock Nielsen en god times tid være vores guide. Herfra køres til Kastrup med et kort stop ved Jacob Forstlings gård også kendt som Bryggergården. Herefter kører vi til SAS klubbens lokaler og nyder et par stykker smørrebrød. Drikkevarer for egen regning. På turen vil der være en sangmæssig overraskelse. Forventet hjemkomst kl Prisen er 150 kr. pr. person. Tilmelding og betaling har fundet sted. Der er ganske få pladser tilbage. Kontakt evt. Ejvind Jensen på tlf Mandag den 21. september kl vil specialist i Slangerupbanen Georg Hansen fortsætte sin fortælling om Slangerup-Hareskovbanen i gamle dage. Kom og hør de spændende og ofte sjove beretninger fra den lille jernbane, der i mange år prægede mange Københavneres hverdag og ikke mindst søn- og helligdage. Gennem talrige billeder genopleves lidt af den gamle stemning og hør fortællingen om, hvordan en arbejdsplads kunne se ud fra før vi fik bil. Georg Hansen vil være kendt af adskillige gennem hans tidligere formandskab for Hvidovre Cykel Club. Mandag den 26. oktober kl fortæller leder af Historiens Hus Poul Sverrild om sidste nyt fra det lokalhistoriske område. Mandag den 23. november kl fortæller Annegrete Kraul og Kristine Søndergaard Madsen om Parcelhusets pionerer. Med afsæt i deres bog med samme titel vil de tage parcelhuskvarterernes oprindelse og udvikling under behandling. Det hænger godt sammen med den fokusering, vi lokalt i Hvidovre har haft på byens udvikling. Dette foredrag følges op af Sven Mortensen, mangeårigt medlem i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, der på udvalgte dage i Rytterskolen vil vise og fortælle om sit eget byggeri i 1960 erene i parcelhuskvarteret på Hvidovre Strandvej. Mandag den 18. januar kl skal vi høre Jens Jensen fortælle den spændende beretning om Havhesten, set med hovmesterens øjne. Fortællingen følges op med en 20 minutters DVD optaget under den spændende tur over Nordsøen. Mandag den 22. februar kl fortæller Tom Wismann historien om Københavns Nyere Befæstning specielt om Søbefæstningen. Dette arrangementet følges op af en medlemsudflugt til Trekroner i Københavns Havn i maj eller juni måned. Generalforsamling den 8. marts kl Generalforsamlingen kræver ikke tilmelding. Tilmelding er nødvendig til arrangementerne. Foredragene finder sted i Lille Frihedens Aktivitetssal, og tilmelding skal ske på selskabets automatiske telefonsvarer senest søndag, inden arrangementet finder sted

12 BESTYRELSEN FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB 2009 Formand Ole Asbjørn Petersen Grenhusene 53 tlf mail: Næstformand Benny Riisager Østre Kvartergade 11.st.tv. tlf mail: Kasserer Ejvind Jensen Paris Boulevard 22 tlf mail: Bestyrelsesmedlem Vagn Bacher Hvidovregade 31B,1.tv tlf Bestyrelsesmedlem Jette Randal-Lund Østre Kvartergade 9 st.th tlf mail: KB-medl. Allan Fredskov Svendebjergvej 1A,1.mf. tlf mail: KB-medl. Kim Østerberg Bødkerporten 7 tlf suppl. Lars Bo Henriksen Hvidovrevej 402 tlf e e e e e Strandmarksvej 46, 2.th Hvidovre e Revisor Hubert Steffensen Hesselbjergvej Revisorsuppleant Inge Larsen Berners Vænge 7. 2.tv. tlf Forretningsudvalg : Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager, Ejvind Jensen Arrangementsudvalg : Ole Asbjørn Petersen, Vagn Bacher, Ejvind Jensen. PR.og hjemmesiden: Benny Riisager, Ole Asbjørn Petersen Lokalhistorisk/kulturistudvalg: Benny Riisager, Jette Randal-Lund, Lars Bo Henriksen Bladredaktion : Ole Asbjørn Petersen, Poul Sverrild, Birgitte Slenes Udviklingsudvalg: Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager. Poul Sverrild Historiens Hus deltager i øvrigt i bestyrelsesmøder og i udvalgsarbejder efter nærmere aftale. 2.suppl. Birte Gerdes ISSN

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Sct. Hans erne. Spar portoen og betal kontingent til formanden Windelsvej 82, eller til kassereren Bøgebjergvej 37.

Sct. Hans erne. Spar portoen og betal kontingent til formanden Windelsvej 82, eller til kassereren Bøgebjergvej 37. Maj 2000 2 Sct. Hans erne Opslags tavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. 12. maj kl. 19.00 Klubfest, Skoletorvet

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere