CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og dagsorden ( ) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg ( ) 4. Forslag til Kommuneplan høringssvar ( ) T 1. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 5. Ændret koncept for lokaludvalgene - høringssvar ( ) 6. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan høringssvar ( ) 7. Aktiv og tryg hele livet - høringssvar ( ) 8. Ønsker til det lokale miljøarbejde ( ) 9. Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København - høringssvar ( ) 10. Medlemsforslag: Planerne for Christianias voldanlægs fremtid ( ) 11. Orientering om Christiania ( ) 12. Krøyers Plads ( ) 13. Lokaludvalgets hjemmeside ( ) 14. Christianshavnermøderne 2011 ( ) 15. Frivillighedens Dag den 30. september ( ) 16. Status på puljeøkonomien ( ) 17. Puljeansøgninger, april 2011 ( ) 18. Suppegryde på Dødsruten ( ) 19. Regnskab 2010 ( ) 20. Meddelelser ( ) 2

2 21. Eventuelt ( ) Poul Cohrt oplyste, at dette var Marie Kruchovs sidste møde i lokaludvalget. Hun afløses af Jens Brandt Sørensen. Poul Cohrt takkede Marie Kruchov for hendes indsats. OM MØDET Mødet startede kl og sluttede kl Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jane Lytthans Aksel Køie Gunhild Legaard Tillægsdagsordenssagen Orientering fra arbejdsgrupperne blev behandlet efter dagsordenens punkt 4. Nils H. Groth forlod mødet kl forud for behandlingen af dagsordenens punkt 5. Asbjørn Kaasgaard forlod mødet kl under behandlingen af dagsordenens punkt 17.BILAG 1: BILAG 1: Forslag til kommuneplan 2011 høringssvar Afslutningsvis vil lokaludvalget henvise til vores bydelsplan, som Rådhuset skal tage stilling til senere på året. Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand BILAG 2 Ændret koncept for lokaludvalgene høringssvar BILAG 3 3

3 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 høringssvar Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand BILAG 4 BILAG 5 Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København - høringssvar formand BILAG 6 Henvendelse til politidirektøren om anvendelse af tåregas Christianshavns Lokaludvalg 4

4 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Intet 2. Referat og dagsorden ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. LØSNING Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. 5

5 ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Det seneste referat (er tidligere udsendt) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Lokaludvalget havde ikke bemærkninger til referatet af lokaludvalgsmødet den 30. marts Lokaludvalget godkendte at behandle Tillægsdagsordenssagen Orientering fra arbejdsgrupperne efter dagsordenens punkt Lokaludvalget godkendte dagsordenen. 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte bydelsplanens afsnit fælles med Indre By Lokaludvalg, der skal ligge til grund for den videre udarbejdelse af bydelsplanen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender de afsnit, der er fælles med Indre By Lokaludvalg, som grundlag for den videre udarbejdelse af bydelsplanen. (Bilag 1) PROBLEMSTILLING Bydelsplanarbejdets offentlighedsfase er overstået og lokaludvalget skal overdrage det materiale, der skal ligge til grund for den videre udarbejdelse af bydelsplanen, til Økonomiforvaltningen. I bydelsplanen vil der være to temaer fælles med Indre By Lokaludvalg. LØSNING 6

6 Lokaludvalget drøfter og godkender de to temaer i bydelsplanen, som er fælles med Indre By Lokaludvalg: Havnen som kreativt byrum Den gennemkørende trafik ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har godkendt materialet, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningens videre bearbejdelse af materialet sker i samråd med lokaludvalgets bydelsplangruppe. Efter sommerferien kommer bydelsplanen i høring i lokaludvalget samt i de stående udvalg på rådhuset. Bydelsplanen forventes endelig vedtaget af Borgerrepræsentationen i november BILAG 1. Afsnittene i bydelsplanen, som er fælles med Indre By Lokaludvalg 2. Bydelsplan , revideret efter lokaludvalgsmødet den 30. marts 2011 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Lokaludvalget godkendte de afsnit, der er fælles med Indre By Lokaludvalg, som grundlag for den videre udarbejdelse af bydelsplanen. 2. Lokaludvalget godkendte den reviderede Bydelsplan Forslag til Kommuneplan høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om kommuneplanforslaget. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af 7

7 løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplan 2011 i høring med svarfrist den 6. maj LØSNING I mødet vil en medarbejder fra Økonomiforvaltningen præsentere kommuneplanforslaget. Forslag til høringssvar Christianshavns lokaludvalg vil vi dels henholde os til vores høringssvar om kommuneplanstrategien, som vi vedtog den 29. september 2010 og sendte til Økonomiforvaltningen den 1. oktober 2010, og dels til vores bydelsplan, som vi er ved at lægge sidste hånd på. Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. Kommuneplanforslaget skal efter sommerferien i offentlig høring. BILAG 1. Kommuneplanens retningslinier og rammer for lokalplanlægning på 2. Økonomiudvalgets beslutning om kommuneplanforslaget samt 6 bilag 3. Lokaludvalgets høringssvar om kommuneplanstrategien 8

8 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalget besluttede, at svaret vedr. kommuneplanstrategien udgør høringssvaret om kommuneplanforslaget, dog med følgende ændringer: Til sidste afsnit under overskriften Konkretisering af de trafik- og miljømæssige ambitioner ønskes tilføjes: Christianshavns Lokaludvalg ønsker at bevare den halvvilde natur på Christianias voldanlæg. Dette harmonerer i øvrigt godt med kommunens Plads til Naturen - strategi for biologisk mangfoldighed i København, som er i høring for tiden. Lokaludvalgets høringssvar til den sag er vedlagt. Til 1. afsnit under overskriften Nærhed og tilgængelighed som nøgleord til livskvalitet tilføjes: I den forbindelse er det bekymrende, at kommunen har som strategi at slå biblioteker og kulturhuse sammen. Vi ser Christianshavns Bibliotek som en central aktør i bydelens kulturliv, der bidrager til livskvaliteten på Christianshavn. Til sidste afsnit under overskriften Nærhed og tilgængelighed som nøgleord til livskvalitet tilføjes: Nye livsformer på og ved vandet skaber et anderledes og særegent miljø og giver plads til styrkelse af den mangfoldighed, som allerede findes og værdsættes på Christianshavn. Her er plads til husbåde, dog ikke i de eksisterende kanaler og vandløb. Husbådenes dimensioner bør være reguleret, ligesom de ikke bør være permanente. Vi finder en højde på max. 3 meter som det acceptable. Refshaleøen og Christiansholm/Papirøen er velegnede til ikke-permanente husbåde med den max.-højde. Vi mener, at de to områder med tiden vil kunne udgøre to mindre, selvstændige kanalbydele med nye netværk af kanaler, der har plads til husbåde og forretninger på vandet samt boliger og arbejdspladser langs kanalerne. Kanalbyen på Refshaleøen kan endvidere forlænges mod nord og øst. Følgende nye afsnit sættes ind: Fattigdom og marginalisering Kommuneplanen fremhæver Øresundsregionen som en helhed og dermed behovet for et trættere samarbejde mellem Københavns og Malmø Kommuner. Et øget samarbejde mellem de to lande i regionen kan medvirke til en positiv udvikling på begge sider af Øresund. Både Malmø og København står imidlertid overfor et alvorligt problem med stigende fattigdom og marginalisering af store befolkningsgrupper især i udsatte boligområder i 9

9 begge byer. Den negative udvikling rammer især de svageste i samfundet nemlig børnene og de unge, som risikerer at blive marginaliseret gennem hele livet. Det er en bekymrende negativ udvikling som begge byer må anstrenge sig for at modvirke hver for sig og i fællesskab. Viden og Erhverv Udviklingen i Københavns Kommune sakker efter udviklingen i mange europæiske byer, også efter flere byer her i Norden. På den triste baggrund lægges der i kommuneplanen meget stor vægt på, at samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet bliver den centrale vækstdynamo, der atter skaber udvikling af erhvervslivet i Regionen. Erfaringerne både i Danmark og i Sverige er imidlertid, at der ikke er noget let og naturligt samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet med universiteternes autonomi og de ansattes karriereplanlægning i den akademiske verden. Christianshavns Lokaludvalg skal derfor pege på, at andre centrale aktører må inddrages i arbejdet med at skabe ny viden, innovation og erhvervsudvikling. Vi savner, at kommuneplanforslaget gør mere på det felt, ved f.eks. at skabe og vedligeholde rammer for dannelse af virksomhedsklynger og at fokusere på de nyoprettede voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre), hvor arbejdsmarkedets parter i forvejen samarbejder og hvor der er et uudnyttet potentiale for udvikling af ny viden, innovation og erhvervslivet. Høringssvaret ses i bilag 1 til dette referat. T 1. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager arbejdsgruppernes orientering om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget til efterretning. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af en orientering fra arbejdsgrupperne. LØSNING Arbejdsgrupperne orienterer om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget. Arbejdsgruppen vedr. bydelsplanprocessen - Aktuelt 10

10 Alladin-gruppen (Burmeistergade, Prinsessegade, busslusen på Holmen) - Aktuelt Arbejdsgruppen for Teknik, Miljø og Havnen - Aktuelt Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid - Aktuelt Arrangørgruppen vedr. Christianshavnerdagen - Aktuelt Følgegruppen vedr. multihallen - Aktuelt Info-gruppen - Aktuelt Arbejdsgruppen for Sociale forhold, Sundhed og Omsorg - Aktuelt Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania - Aktuelt Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv - Aktuelt ØKONOMI - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Alladin-gruppen (Burmeistergade, Prinsessegade, busslusen på Holmen) Julius Lund oplyste, at gruppen har møde den 5. maj kl Hidtil har gruppen kun brugt midler på lokaleleje. Gruppen viste overborgmesteren rundt på Prinsessegade, da han var på besøg tidligere på måneden. Arbejdsgruppen for Teknik, Miljø og Havnen Erling Ekegren oplyste, at gruppen fremover selv vil tage sager op, frem for kun at være reaktive i 11

11 forhold til de sager, lokaludvalget modtager fra forvaltningerne. Man har besluttet at tage følgende sager op: - Renovationsafgifterne og håndteringen af renovationen - fortovsrengøringen Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid Erik Mortensen orienterede om et kulturpolitisk møde i Kvarterhuset i Jemtelandsgade med deltagelse af landspolitikere og kommunalpolitikere. Han havde noteret sig, dels at de var enige om, at skolelever bør lære om alle kunstarter. Og dels at paneldeltageren fra Venstre så Kvarterhuset i Jemtelandsgade som måden, at drive kulturhus og bibliotek på i Københavns Kommune. Julius Lund orienterede om indvielsen af legepladsen på volden den 15. april. Han havde noteret sig, at et rækværk, som lokaludvalget havde efterlyst, var blevet opsat. Arrangørgruppen vedr. Christianshavnerdagen Julius Lund oplyste, at der er blevet udsendt sponsorbreve samt invitationer til Kultur- og fritidsudvalget og til Teknik- og Miljøudvalget. Man vil også invitere Økonomiudvalget. Borgmester Pia Allerslev har givet tilsagn om at komme, men overborgmesteren har meldt afbud. Canal Tours-bådene er ikke til rådighed, så i stedet vil man spørge Netto-bådene. En anden mulighed er at få Movia til at stille en lille el-bus til rådighed. Gruppen har møde den 4. maj. Følgegruppen vedr. multihallen Julius Lund oplyste, at Kultur- og Fritidsforvaltningen holder et interessentmøde den 2. maj. Som det ser ud lige nu, vil hallens kapacitet blive mindre end ønsket, bl.a. fordi der af bevillingen skal afsættes midler til et nyt skitseforslag. Info-gruppen Jette Philipsen oplyste, at gruppen har haft møde med sekretariatet om fordeling af opgaver i forhold til vedligeholdelse af den nye hjemmeside samt facebook-siden. Endvidere, at gruppen arbejder med informationsmateriale, der skal bruges på Christianshavnerdagen. Lotte Barfod er tovholder for gruppen de næste par måneder. Arbejdsgruppen for Sociale forhold, Sundhed og Omsorg 12

12 Michael Madsen oplyste, at gruppen har arbejdet med høringssvar vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og reformprogrammet for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune Aktiv og tryg hele livet. Endvidere følge gruppen madudbringningsordningen. Gruppen vil skrive et udkast til brev til teknik- og miljøborgmesteren om handicapparkeringen i Dronningensgade, som lokaludvalget skal tage stilling til i mødet den 25. maj. Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania Richard Lee Stevens oplyste, at fremover lægges gruppens referater på hjemmesiden. Gruppen har diskuteret trafikken og parkeringen på Prinsessegade og Refshalevej, men vil indtil videre se, hvordan bumpene virker. Gruppen drøfter også affaldssortering, efter at kommunen har meddelt, at affaldet skal placeres i tre åbne affaldscontainere på Refshalevej. Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv Poul Cohrt oplyste, at Forretningsudvalget har møde med forvaltningen den 13. maj om indretningen af torvet. Repræsentanter fra Torvegruppen vil deltage. 5. Ændret koncept for lokaludvalgene - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forslaget til ændret koncept for lokaludvalgene. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING Økonomiforvaltningen har sendt ændringer i koncept og regelsæt for lokaludvalgene i høring med svarfrist den 3. maj Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts de indstillinger, der ligger til grund for høringen: Principper for ændringer i koncept for Lokaludvalg og reviderede valgbarhedsregler for 13

13 Lokaludvalg med den tilføjelse, at Økonomiforvaltningen frem mod Økonomiudvalgsmødet d. 31. maj, skal undersøge muligheden for at sænke opstillings- og valgretsalderen i forbindelse med valg til lokaludvalg til 16 år. Af høringsbrevet fremgår det, at revideret Kommissorium for Lokaludvalg og udkast til reviderede Regler for valg til lokaludvalg er til høring, men at lokaludvalget også er velkomne til at indsende kommentarer til formuleringen af den fremtidige miljøopgave. LØSNING Formanden foreslår følgende høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 27. april 2011 drøftet forslaget om ændret koncept for lokaludvalgene. (Udkast til høringssvar eftersendes) Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand Intet ØKONOMI VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. 14

14 Tidspunkt Hvad Bemærkninger 3. maj 2011, kl maj juni eller 16. juni 2011 Efterår 2011 December 2011 Frist for høringssvar fra lokaludvalg ØU behandler indstilling om ændret Kommissorium for lokaludvalg BR behandler indstilling om ændret Kommissorium for lokaludvalg Ændringer i regulativ for lokaludvalg Nyt koncept for bydelsplanlægning Lokaludvalgene afgiver høringssvar om revideret kommissorium for lokaludvalg BR behandler også ændrede valgbarhedsregler for lokaludvalg Eventuelle ændringer af regulativ for lokaludvalg i BR og godkendes i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Behandling i ØU og eventuelle ændringer i kommissorium for lokaludvalg som følge heraf, vedtages. BILAG 1. Høringsmaterialet (Er tidligere udsendt på papir og mail) 2. Udkast til høringssvar (eftersendes) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Til mødet forelå et udkast til høringssvar. Høringssvaret blev godkendt, idet afsnittet om valg af suppleant rettes, så der foreslås, at såvel lokaludvalgsmedlemmer som suppleanter udpeges om nødvendigt efter afstemning af Opstillingsmødet. Høringssvaret ses i bilag 2 til dette referat. 6. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om Regionens Hospitals- og Psykiatriplan INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 15

15 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING Københavns Kommune har fra Region Hovedstaden modtaget forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring. Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen har bedt lokaludvalgene om eventuelle kommentarer senest den 2. maj LØSNING Arbejdsgruppen om Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg vil inden lokaludvalgsmødet fremsende et udkast til høringssvar. Formandskabet har drøftet sagen og foreslår følgende høringssvar: Da Regionen har planlagt borgermøder om Hospitals- og Psykiatriplan 2020, har lokaludvalget ikke haft borgerdialog om den, men en arbejdsgruppe under lokaludvalget har drøftet sagen. De har følgende bemærkninger: XXX Men derudover mener Christianshavns Lokaludvalg, at sagen ikke egner sig til behandling i lokaludvalgene, da den angår kommunen som helhed og ikke er bydelsrelateret. Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet et høringssvar, sender sekretariatet det til forvaltningen. 16

16 BILAG 1. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Til mødet forelå et udkast til høringssvar. Lokaludvalget godkendte høringssvaret. Høringssvaret kan ses i bilag 3 til dette referat. 7. Aktiv og tryg hele livet - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om et reformprogram for ældrepleje og sundhed i kommunen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 11. april 2011 sendt et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune i høring med svarfrist den 6. maj Reformprogrammet hedder Aktiv og tryg hele livet. Det er et forpligtende politisk rammeprogram for perioden med en række indsatser. LØSNING Arbejdsgruppen om Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg vil inden lokaludvalgsmødet udarbejde et udkast til høringssvar. Forretningsudvalget har drøftet sagen og mener, at det af høringssvaret bør fremgå, at lokaludvalget finder høringsfristen uacceptabel kort. ØKONOMI Intet 17

17 VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet et høringssvar, sender sekretariatet det til forvaltningen. BILAG 1. Høringsmaterialet Aktiv og tryg hele livet. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Til mødet forelå et udkast til høringssvar. Med en enkelt redaktionel rettelse godkendte lokaludvalget høringssvaret. Høringssvaret kan ses i bilag 4 til dette referat. 8. Ønsker til det lokale miljøarbejde ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte ønske til det lokale miljøarbejde generelt og særligt til årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2. halvår INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter ønsker til det lokale miljøarbejde, særligt for 2. halvår 2011 PROBLEMSTILLING Aftalen med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om udførelsen af det lokale miljøarbejde for lokaludvalget træder i kraft den 1. juli Inden da skal Christianshavns Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg og Miljøpunktet aftale en ½-årsplan for det lokale miljøarbejde i 2. halvår Medlemmerne af de to lokaludvalg samt bestyrelsen for Miljøpunktet er inviteret til et møde den 18. maj 2011, hvor det er hensigten, at deltagerne skal arbejde sig frem til en grovskitse for ½- årsplanen. 18

18 LØSNING Christianshavns Lokaludvalg drøfter ønsker til det lokale miljøarbejde, særligt for 2. halvår 2011 ØKONOMI Af sekretariatsmidlerne er der afsat kr. til det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2. halvår Derudover har Christianshavns Lokaludvalg afsat kr. af sine puljemidler til opgaven, mens Indre By Lokaludvalg har afsat kr. Miljøpunktets budget er således som det ser ud nu underfinansieret med kr. VIDERE PROCES Christianshavns Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg og bestyrelsen for Miljøpunktet mødes den 18. maj 2011 for at udarbejde et udkast til en ½-årsplan for det lokale miljøarbejde i 2. halvår ½-årsplanen skal formelt godkendes i Christianshavns Lokaludvalg inden sommerferien. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalg drøftede ønsker til det lokale miljøarbejde, særligt for 2. halvår Følgende blev foreslået: - Det lokale miljøarbejde skal være synligt - Fokus på bundmalingen på bådene i kanalerne, hvis det er et problem - Fokus på kanalrundfarternes drivmiddel - Fokus på affaldssortering og håndtering - Kampagne for anvendelse af tørresnore i stedet for tørretumblere - Kampagne mod anvendelse terrassevarmere Forslagene tages med til mødet den 18. maj med indre By Lokaludvalg og bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. 9. Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om dokumentet "Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København". 19

19 INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt dokumentet "Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København" i høring med svarfrist den 25. april Christianshavns Lokaludvalg har fået udsættelse til den 28. april LØSNING Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen har ikke haft lejlighed til at drøfte sagen, men formandskabet foreslår, at lokaludvalgets høringssvar tager udgangspunktet i høringssvaret fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (Bilag 2). ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til forvaltningen. BILAG 1. Uddrag af "Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København": Forslag til tiltag i parker og naturområder Område City Hele strategien kan ses på aspx 2. Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar (eftersendes) 20

20 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Før mødet fik lokaludvalget tilsendt Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar. Lokaludvalget tilsluttede sig dette høringssvar. Det ses i bilag 5 til dette referat. 10. Medlemsforslag: Planerne for Christianias voldanlægs fremtid ( ) Julius Lund foreslår, at Christianshavns Lokaludvalg skriver til Slots- og Ejendomsstyrelsen om Christianias voldanlægs naturmæssige og rekreative værdier. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg sender brevet til Slots- og Ejendosmsstyrelsen, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Julius Lund har foreslået, at lokaludvalget sender et brev til Slots- og Ejendomsstyrelsen, om at Christianias voldanlægs naturmæssige og rekreative værdier hænger godt sammen med Københavns kommunes politik om en grøn og CO2-neutral by med en mangfoldig natur. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget sender følgende brev til Slots- og Ejendomsstyrelsen med kopi til Borgerrepræsentationen: Slots- og Ejendomsstyrelsens plan om at ændre på Christianias voldanlæg, så det fremstår som det militære anlæg, det var en gang, er at øve vold på naturen og fratager borgerne unikke naturoplevelser for en storby som København. Det viser det vedlagte materiale fra Foreningen Bevar Christianias Frie Natur om Christianias voldanlægs naturmæssige og rekreative værdier. Lokaludvalget vil derfor indtrængende opfordre Slots- og Ejendomsstyrelsen til at skrinlægge planerne for voldanlægget og i stedet samarbejde med Københavns Kommune, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Foreningen Bevar Christianias Frie Natur og andre interessenter i området om, at udvikle voldanlæggets mangfoldige natur til glæde for nuværende og kommende beboere på Christianshavns og ikke mindst de mange besøgende. 21

21 Lokaludvalget er meget optaget af problemstillingen og vil senere i år holde et borgermøde om sagen, hvor vi forventer, at Slots- og Ejendomsstyrelsen vil være til stede. Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har godkendt henvendelsen, sender sekretariatet den til Slots- og Ejendomsstyrelsen og til Borgerrepræsentationen, samt de lokale medier. BILAG Materialet fra Foreningen Bevar Christianias Frie Natur CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalget besluttede følgende brev til Slots- og Ejendomsstyrelsen: Slots- og Ejendomsstyrelsens plan om at ændre på Christianias voldanlæg, så det fremstår som det militære anlæg, det var en gang, er at øve vold på naturen og fratager borgerne naturoplevelser, der er unikke for en storby. Det viser det vedlagte materiale fra Foreningen Bevar Christianias Frie Natur om Christianias voldanlægs naturmæssige og rekreative værdier og det vil også være i overensstemmelse Københavns Kommunes Plads til Naturen - strategi for biologisk mangfoldighed i København, som er i høring for tiden. Lokaludvalget vil derfor indtrængende opfordre Slots- og Ejendomsstyrelsen til at skrinlægge planerne for voldanlægget og i stedet samarbejde med Københavns Kommune, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Foreningen Bevar Christianias Frie Natur, Christianias Kontaktgruppe og andre interessenter i området om at udvikle voldanlæggets mangfoldige natur til glæde for nuværende og kommende beboere på Christianshavns og de mange besøgende. Lokaludvalget er meget optaget af problemstillingen og vil senere i år holde et borgermøde om sagen, hvor vi forventer, at Slots- og Ejendomsstyrelsen vil være til stede. Lokaludvalget har vedtaget dette brev i sit møde den 27. april Københavns Borgerrepræsentation har fået en kopi. 22

22 Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand 11. Orientering om Christiania ( ) På baggrund af urolighederne på og omkring Christiania den 11. april 2011 og Slots- og Ejendomsstyrelsens ultimatum til Christiania om stillingtagen til områdets fremtidige ejerforhold drøfter Christianshavns Lokaludvalg status på forholdene på Christiania. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter forholdene på Christiania set i lyset af urolighederne på og omkring Christiania den 11. april 2011 og Slots- og Ejendomsstyrelsens ultimatum til Christiania om stillingtagen til områdets fremtidige ejerforhold PROBLEMSTILLING Det førte til voldsomme uroligheder på og omkring Christiania, da politiet den 11. april 2011 havde en razzia i området. LØSNING Arbejdsgruppen Christiania-Christianshavn orienterer om forholdene på Christiania. Lokaludvalget drøfter forholdene på Christiania og lokaludvalgets opgave i forhold hertil. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES 23

23 Afhænger af drøftelsen. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Richard Lee Stevens orienterede om - om forholdene på Christiania set i lyset af urolighederne på og omkring Christiania den 11. april om status på Slots- og Ejendomsstyrelsens påbud vedr. bygninger i området - om drøftelserne om områdets fremtidige ejerforhold - om Christianias beslutning om at holde lukket og konsekvenserne heraf 2. Lokaludvalget drøftede orienteringen 3. Lokaludvalget bemyndigede Poul Cohrt til at skrive til politidirektøren om ikke at anvende tåregas i beboelseskvarterer. Brevet ses i bilag 6 til dette referat. 24

24 12. Krøyers Plads ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte den videre proces for byggeprojektet på Krøyers Plads samt udpeger en repræsentant til en følgegruppe for projektet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg på baggrund af et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen drøfter den videre proces for byggeprojektet på Krøyers Plads 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger en repræsentant til en følgegruppe for projektet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget og NCC har holdt 3 offentlige workshops om byggeprojektet på Krøyers Plads. LØSNING Inden lokaludvalgsmødet den 27. april 2011 sender Teknik- og Miljøforvaltningen et notat til lokaludvalget om den videre proces for byggeprojektet, som lokaludvalget kan drøfte. Lokaludvalget udpeger en repræsentant til en følgegruppe for projektet. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer forvaltningen og NCC om hvem, man har udpeget til følgegruppen. BILAG Notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen (eftersendes) 25

25 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Poul Cohrt orienterede om de tre workshops, lokaludvalget og NCC har holdt for borgerne 2. På baggrund af et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der forelå til mødet, drøftede lokaludvalget den videre proces for byggeprojektet på Krøyers Plads. Lokaludvalget besluttede at meddele forvaltningen, at høringen af lokaludvalget ikke skal ske hen over sommerferien medmindre høringsfristen forlænges 3. Lokaludvalget udpegede Poul Cohrt til følgegruppen for projektet 4. Lokaludvalget besluttede at bede NCC og Københavns Kommune om på et lokaludvalgsmøde at orientere om projektet. Det skal ske i et lokaludvalgsmøde i starten af høringsperioden. 13. Lokaludvalgets hjemmeside ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en arbejdsdeling for opdateringen af lokaludvalgets nye hjemmeside og den nye facebook-side. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender arbejdsdelingen for opdateringen af lokaludvalgets hjemmeside, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har fået en ny hjemmeside og ny facebook-side. LØSNING INFO-gruppen foreslår følgende arbejdsdeling for opdatering af hjemmesiden og facebook-siden: Sekretariatet lægger følgende på hjemmesiden og facebook-siden: - Høringsmateriale - Høringssvar - Dagsordener for lokaludvalgsmøder 26

26 - Referater af lokaludvalgsmøder - Foromtale af Christianshavnermøderne inkl. plakat for møderne - Referat fra Christianshavnermøderne - Information fra forvaltningerne i kommunen - Opdaterer oversigt over støttede projekter og arrangementer - Opdaterer kalenderen for så vidt angår lokaludvalgets møder og arrangementer Arbejdsgruppernes tovholdere lægger følgende på hjemmesiden og facebook-siden: - Dagsordener for arbejdsgruppemøder - Referaterne af arbejdsgruppemøder - Artikler om arbejdsgruppens virke - Opdaterer kalenderen for så vidt angår arbejdsgruppens møder Formandskabets opgaver: - Forholder sig til ideer, modtaget på idekortet - Principiel godkendelse af udadrettet kommunikation INFO-gruppens opgaver: - Lægger evalueringer af støttede projekter og arrangementer på hjemmesiden - Back up for arbejdsgruppernes tovholdere - Artikler om lokaludvalgets virke - Udsender nyhedsbrev mindst 1 gang om måneden - Opdaterer facebook-siden - Følger debatten på facebook-siden - Opdaterer foto-arkiv Sekretariatet er indforstået med den foreslåede arbejdsdeling. ØKONOMI 27

27 Intet VIDERE PROCES De, der skal opdatere hjemmesiden og facebook-siden, får efter mødet udleveret adgangskoder og vil senere få en vejledning om, hvad der ikke er lovligt at lægge på internettet. INFO-gruppen vil til stadighed følge hjemmesiden og sørge for, at den fremstår opdateret. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalget godkendte arbejdsdelingen for opdateringen af lokaludvalgets hjemmeside, der fremgår af løsningsafsnittet, idet sekretariatet tillige har til opgave at vedligeholde listen over lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter samt listerne over arbejdsgruppemedlemmerne. 14. Christianshavnermøderne 2011 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte og beslutte temaer for Christianshavnermøderne i juni, september, oktober, november og december. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter og beslutter temaer for Christianshavnermøderne i juni, september, oktober, november og december. 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger tovholdere for de møder, lokaludvalget måtte beslutte tema for PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har tidligere besluttet, at der i 2011 skal holdes et Christianshavnermøde om voldanlæggene på Christiania. Derudover er der ikke besluttet temaer for Christianshavnermøderne i

28 LØSNING Forretningsudvalget har besluttet, at Kom Og Brok Dig er temaet for Christianshavnermødet den 4. maj Julius Lund har oplyst, at et Christianshavnermøde på denne side af sommerferien om voldanlæggene på Christiania ikke er aktuelt. Lokaludvalget drøfter og beslutter temaer for Christianshavnermøderne i juni, september, oktober, november og december og udpeger tovholdere for møderne. ØKONOMI Lokaludvalget har af puljemidlerne afsat kr. til Christianshavnermøderne i Hidtil er der brugt kr. af puljen. VIDERE PROCES De udpegede tovholdere planlægger Christianshavnermøderne i samarbejde med formandskabet og Info-gruppen. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Lokaludvalget besluttede, at Christianshavnermødet i juni afholdes den 8. juni kl og at det har renovationen og fortovsrengøringen som temaer. Arbejdsgruppen vedr. Teknik- og Miljø er tovholder for mødet. 2. Lokaludvalget besluttede, at Christianshavnermødet i september har Christianias voldanlæg som tema. Julius Lund er tovholder for mødet i samarbejde med Christianshavns Lokalråd. 15. Frivillighedens Dag den 30. september ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte, hvordan Frivillighedens Dag skal gribes an på Christianshavn INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 29

29 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter aktiviteter i forbindelse med Frivillighedens Dag den 30. september 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger mindst to tovholdere, som i samarbejde med sekretariatet står for lokaludvalgets aktiviteter PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen har besluttet, at vi skal have en årligt tilbagevendende Frivillighedens Dag i København. Det er en festdag, hvor frivillighed i al sin bredde og mangfoldighed skal synliggøres, hyldes og fejres. Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at få aktiveret de lokale miljøer i byen, som de opfordrer til at deltage og bidrage til selve dagen. LØSNING Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser bl.a.: Centralt fra vil vi opfordre til, at man lokalt deltager i fejringen af frivillighed med lokale arrangementer, der alle vil blive synliggjort i et fælles program. Til gengæld sørger vi så for at synliggøre de bidrag, der kommer til dagen centralt fra. Derudover arbejder vi på en fælles fejring på Rådhuset om aftenen, hvor vi i skrivende stund er ved at finde ud af, hvad indholdet skal være helt konkret. Det er således som udgangspunkt de lokale aktører, der selv bestemmer, på hvilken måde de har lyst til at bidrage. Vi har dog imidlertid forsøgt at hjælpe lokalmiljøerne lidt på vej, idet vi har reserveret et centralt kulturhus/ en sportshal i hver bydel, som lige nu står og venter på at blive fyldt ud med et indhold. I jeres bydel har vi reserveret Christianshavns Beboerhus. Det er her, vi gerne vil opfordre jer til at spille ind. ( ) Som lokaludvalg er I bindeled mellem lokalmijøet og Rådhuset, og I har mulighed for at fremme lokale aktiviteter via lokalpuljen. Det er vores håb, at I har lyst til at hjælpe med at gøre denne dag til noget ganske særligt, så vi kan få sat fokus på alle de engagerede mennesker, der frivilligt lægger engagement og en ekstra indsat i København. Konkret forslag til at hjælpe: Kunne I forestille jer, at I sender en opfordring ud til jeres lokalmiljø om at fylde Christianshavns beboerhus ud? Kunne I have lyst til at være tovholder for de henvendelser, der måtte komme fra jeres lokalmiljø i dén forbindelse, således at I koordinerer, hvem der får mulighed for at gøre brug af hallen på selve dagen? Koordinering af aktiviteter skal naturligvis ske i samarbejde med Christianshavns beboerhus. 30

30 I det Frivilligcentrene også er i gang med at planlægge arrangementer i forbindelse med dagen, vil vi gerne opfordre jer til også at tage evt. lokale Frivilligcentre med i tankerne, hvis I vælger at gå videre med vores opfordring til jer. Det er naturligvis helt op til jer, hvordan I går ind i sagen - men vi har allerede nu erfaret, at Frivilligcentrene er godt i gang med planer for dagen rundt omkring i byen. Vi håber meget, at vi kan få et samarbejde op at køre og vil naturligvis skrive jer på som samarbejdspartner på hjemmesiden og i det trykte program, hvis I har lyst til at deltage aktivt. Kultur- og Fritidsforvaltningen har præciseret, at de har lejet hele Beboerhuset til arrangementet. Sofiebadet har den 13. april 2011 oplyst, at de gerne vil deltage i dagen. ØKONOMI Kultur- og Fritidsforvaltningen har oplyst, at forvaltningen betaler for lejen af Beboerhuset, men at lokaludvalget selv må finde midler til de lokale aktiviteter. VIDERE PROCES I samarbejde med sekretariatet udarbejder tovholderne en beskrivelse af aktiviteterne, lokaludvalget måtte ønske skal indgå i Frivillighedens Dag, indeholdende et overslag på udgifterne, som lokaludvalget tager stilling til inden sommerferien. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Sagen blev udsat til lokaludvalgets møde den 25. maj Status på puljeøkonomien ( ) Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status for puljemidlerne til efterretning (bilag 1) PROBLEMSTILLING 31

31 Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i næste møde i lokaludvalget. BILAG 1. Puljeøkonomien, april 2011 (eftersendes) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalg tog status for puljemidlerne til efterretning. 17. Puljeansøgninger, april 2011 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal træffe beslutning om 3 ansøgninger om puljemidler. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg giver BørneJazzKlubben tilsagn om kr. til projektet BørneJazzFestival. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, da lokaludvalget har begrænset midler og ønsker at sprede anvendelsen af sine midler. 2. At Christianshavns Lokaludvalg giver Kulturhuset Islands Brygge, som den ansvarlige tovholder, tilsagn om kr. til projektet Historier fra mit kvarter. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb ud fra en principiel reservation om, at lignende projekter burde være i et kommunalt regi 32

32 3. At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til Landskaberne på ansøgningen om kr. til projektet Ande Glad H. C. Andersen", idet lokaludvalget vurderer, at formålet med projektet ikke står klart. PROBLEMSTILLING Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 3 ansøgninger om puljemidler, der kort er præsenteret i løsningsafsnittet. LØSNING 1. BørneJazzFestival i Christians Kirke 2011 BørneJazzKlubben ansøger om kr. til afholdelse af en musikfestival for børn i Christians Kirke. Festivalen vil kombinere musik og dans i forskellige workshops og cirkusforestillinger. Ansøger forventer ligeledes, at arrangementet vil være med til at gøre Christians Kirke til et samlingssted for lokalområdet, ligesom det styrker Christianshavns kreative kræfter. Arrangementet er støttet med kroner fra Jazz Danmark og vil løbe af stablen den 9 juli Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrettet, netværksdannende og dialogskabende, ligesom arrangementet også er med til at styrke Christianshavns kulturelle ressourcer. Dog bemærker sekretariatet, at der vil blive taget entré til arrangementet. Derudover ser sekretariatet intet til hinder for at lokaludvalget støtter arrangementet. Arbejdsgruppen anbefaler: BørneJazzKlubben har ansøgt kr. til afholdelse af BørneJazzFestival i Christians Kirke. Arbejdsgruppen anser arrangementet som værdifuldt og i overensstemmelse med de kriterier som Lokaludvalget arbejder ud fra. Vi anbefaler en støtte på kr. Det anføres, at man agter at søge Nordea Danmark, og man kunne tilføje at lokaludvalget kan henvise til også at søge Indre By om puljemidler. Christians Kirke modtager besøgende fra en stor del af byen til sine musikalske arrangementer, herunder må man formode ikke mindst fra Indre By. De mindst 400 besøgende, man venter, peger også i denne retning. Endelig råder lokaludvalget dette år ikke over de nødvendige midler, så vi kan stå som vigtigste økonomiske partner ved afholdelsen af arrangementet. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg giver BørneJazzKlubben tilsagn om kr. til projektet BørneJazzFestival. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, da lokaludvalget har begrænset midler og ønsker at sprede anvendelsen af sine midler. 33

33 2. Historier fra mit kvarter: Fortællinger fra Christianshavn og Islands Brygge set fra børneperspektiv Kulturhuset Islands Brygge m.fl. ansøger om kr. til at afholde et projekt, som gennem fortællerkunst skal være med til at inspirere børn fra Christianshavn og Islands Brygge til at skabe historier om deres bydel og lokalmiljø. Projektet vil samarbejde med de lokale skoler og der vil ligeledes blive afholdt en udstilling til sidst i projektet hvor børnenes historier og tegninger vil blive vist. Børnene fra de 2 bydele vil gennem historiefortællingerne få et indblik i hvordan livet ser ud på henholdsvis Christianshavn og Islands Brygge. Projektet vil involvere 5. eller 6. klasser fra henholdsvis Christianshavns Skole og Islands Brygge Skole. Selve udstillingen vil foregå den 22. november Ansøger har søgt Amager Vest Lokaludvalg om kr. til projektet. Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer, at projektet er bydelsrettet, netværksdannende, dialogskabende og lokalkulturelt bevarende, ligesom projektet styrker de sociale og kulturelle ressourcer og sammenhængen mellem de forskellige boligområder på Christianshavn, og skaber dialog om bydelen. Sekretariatet ser intet til hinder for at Lokaludvalget støtter projektet. Arbejdsgruppen anbefaler: Kulturhuset Islands Brygge, som økonomisk ansvarlig tovholder, har ansøgt kr. til projektet Historier fra mit kvarter. Arbejdsgruppen anser arrangementet som værdifuldt og værdsætter ikke mindst formidlingen af relationerne mellem Christianshavn og Islands Brygge (både historisk og geografisk) som en god og konstruktiv idé. Vi nærer fuld tillid til at "historiedamen" vil være en god projektleder, hvilket støtten fra Amager Vest Lokaludvalg da også understøtter. Vi mener dog umiddelbart kun at kunne anbefale en støtte på kr. Man kan f.eks. bemærke visse uklarheder i opstillingen af udgifter incl. og excl. moms. Endelig rejstes en mere principiel reservation ud fra synspunktet, at opgaven kunne anses for at være kommunal. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg giver Kulturhuset Islands Brygge, som den ansvarlige tovholder, tilsagn om kr. til projektet Historier fra mit kvarter. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, ud fra en principiel reservation om at lignende projekter burde være i et kommunalt regi. 3. Ande glad H C Andersen 34

34 Landskaberene ansøger om kr. til at renovere en række HC Andersen tableauer, som de havde skabt i forbindelse med HC Andersen året. Tableauerne er solcelle drevne og forestiller forskellige figurer fra diverse HC Andersen eventyrer. De har de sidste 3 år drevet rundt ved Nordsjællands Legetøjsmuseum, men Landskaberene ønsker at give dem en sæson mere i Christianshavns Kanal samt i Stadsgraven til christianshavnernes fornøjelse. Projektet er også en måde at skabe mere opmærksomhed på vandet i Christianshavn. Udsætningen af tableauerne vil være i ultimo maj Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer, at projektet er bydelsrettet og dialogskabende og lokalkulturelt udviklende. Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter projektet Arbejdsgruppen anbefaler: Arrangørerne LANDSKABERNE ønskede støtte på kr. til renovering af solcelle drevne blomster med H.C. Andersen tableauer samt afholdelse af en happening. Arrangementet blev afholdt uden støtte i H.C. Andersen-året og fandt ikke den store genklang i arbejdsgruppen. Vi forstår ikke ganske meningen med sætningen "Mere kunst til Amager og Christianshavn. Farvel til figurer og goddag til de overlevende ænder...", og anser beskrivelsen af happeningen som mere end vag og selvmodsigende. Arbejdsgruppen anbefaler derfor et afslag til støtte. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til Landskaberne på ansøgningen om kr. til projektet Ande Glad H. C. Andersen", idet lokaludvalget vurderer, at formålet med arrangementet ikke står klart. ØKONOMI Af det samlede puljebudget på kr. har lokaludvalget afsat kr. til puljeansøgninger. Hidtil har lokaludvalget disponeret kr. af de kr. Hvis ovennævnte indstillinger følges, vil lokaludvalget have disponeret for yderligere kr. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer ansøgerne om lokaludvalgets beslutning. Får ansøgerne tilsagn om støtte, skal vedkommende aflægge regnskab samt evaluering af projekt/arrangementet, før støtten kan udbetales. BILAG Puljeansøgningerne 35

35 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Asbjørn Kaasgaard forlod mødet under behandlingen af denne sag, da han var inhabil vedr. ansøgningen Historier fra mit kvarter: Fortællinger fra Christianshavn og Islands Brygge set fra børneperspektiv. 1. BørneJazzFestival i Christians Kirke 2011 Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give BørneJazzKlubben tilsagn om kr. til projektet BørneJazzFestival. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, da lokaludvalget har begrænset midler og ønsker at sprede anvendelsen af sine midler. 2. Historier fra mit kvarter: Fortællinger fra Christianshavn og Islands Brygge set fra børneperspektiv Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give Kulturhuset Islands Brygge, som den ansvarlige tovholder, tilsagn om kr. til projektet Historier fra mit kvarter. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb ud fra en principiel reservation om, at lignende projekter burde være i et kommunalt regi. 3. Ande glad H C Andersen Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give afslag til Landskaberne på ansøgningen om kr. til projektet Ande Glad H. C. Andersen", idet lokaludvalget vurderer, at formålet med projektet ikke står klart. 18. Suppegryde på Dødsruten ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte at afsætte midler til suppe-aktiviteten i Sikker By-ugen INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg afsætter kr. af puljemidlerne til suppeaktiviteten i Sikker By-ugen. Midlerne tages af puljen til bydelsplanrelaterede aktiviteter. 36

36 PROBLEMSTILLING I mødet den 30. marts besluttede lokaludvalget, 1. at stå for et mad-stop på Torvet en fredag eller lørdag aften i Sikker By-ugen, hvor lokaludvalgets medlemmer deler suppe ud og sørger for en god stemning. 2. at udpege Jette Arendrup og Julius Lund som tovholdere på aktiviteten. LØSNING Jette Arendrup og Julius Lund har fået et tilbud på suppen, der skal uddeles. Uddelingen sker fredag d. 27. maj kl på hjørnet af Dronningensgade og Sankt Annægade ved gitteret ind til Vor Frelsers Kirkes grund. ØKONOMI Lokaludvalget afsætter kr. af puljemidlerne til suppe-aktiviteten i Sikker By-ugen. Midlerne tages af puljen til bydelsplanrelaterede aktiviteter. Lokaludvalgets budget ser herefter således ud: Fordelt på poster BUDGET Puljeansøgninger Sekretariatsopgaver Det lokale miljøarbejde, 2. halvår Christianshavnermøder i Bydelsplanrelaterede aktiviteter Havnens Pris Christianshavnerdagen Juletræ på torvet Drift af hjemmeside Nytårskur Øvrige egne projekter Alladin-gruppen Suppegryde på Dødsruten Sum

37 VIDERE PROCES I samarbejde med sekretariatet, Vilde Liv og menighedsrådet arbejder tovholderne videre med arrangementet, som foregår fredag d. 27. maj kl på hjørnet af Dronningensgade og Sankt Annægade ved gitteret ind til Vor Frelsers Kirkes grund. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalget besluttede at afsætte kr. af puljemidlerne til suppe-aktiviteten i Sikker Byugen. Midlerne tages af puljen til bydelsplanrelaterede aktiviteter. 19. Regnskab 2010 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage regnskab 2010 for sekretariatsmidlerne til efterretning og godkende regnskab 2010 for puljemidlerne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager regnskab 2010 for sekretariatsmidlerne til efterretning (bilag 1) 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender regnskab 2010 for puljemidlerne (bilag 2) PROBLEMSTILLING Regnskab 2010 er afsluttet. LØSNING Lokaludvalget tager regnskab 2010 for sekretariatsmidlerne til efterretning og godkender regnskab 2010 for puljemidlerne. I mødet den 30. marts 2011 udsatte lokaludvalget sagen. ØKONOMI 38

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-46743) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-46979) 3. Cykelruten over Christianshavn (2010-47041) 4. Skitseforslag for Christianshavns Torv (2010-47071) 5. Fredningen af kanalerne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. 1. Åben spørgetid 2. Referat og godkendelse af dagsordenen 3. Restaurationsplan høringssvar 4. Ældrerådet fra 1. januar 2013 høringssvar 5. Planerne for Christianshavns Torv 6. Christianshavnermøderne

Læs mere

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53.

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. PROTOKOL for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. 1. Åben spørgetid (2009-124527) 2. Godkendelse af dagsorden (2009-124537) 3. Lokaludvalget og lokalrådet

Læs mere

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-10728) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-10731) 3. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-59576) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-59582) 3. Bydelsplanen: Valg af projekter (2012-59028) 4. Udkast til restaurationsplan - høringssvar (2012-58514) 5. Koordinering

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429)

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429) Tillægsdagsorden: T1 Ansøgning om puljemidler Ordinære dagsorden 1. Åben spørgetid (2009-162130) Intet 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-162161) 3. Status på økonomien (2009-162170) 4. Bydelsplanlægning

Læs mere

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-180055) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2010-180075) T 1. Konceptet for lokaludvalgene Materialet fra Økonomiforvaltningen 3. Orientering fra arbejdsgrupperne (2010-180090)

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid 2. Referat og dagsorden 3. Bydelsplanen høringssvar 4. Kommunens budget for 2012 høringssvar 5. Bemærkninger til det ændrede fredningsforslag for kanalerne 6. Trafikdæmpende bump i Prinsessegade

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 For mødet den 30. juni 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-83586) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-83595) 3. Drøftelse af klyngeledelse på børneinstitutionsområdet

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 19. januar 2011, kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 19. januar 2011, kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-6933) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-6944) 3. Det lokale miljøarbejde - høringssvar (2011-4231) 4. Ændring i konceptet for lokaludvalg - høringssvar (2011-4282)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det andet ordinære møde. Christianshavn Lokaludvalgs beslutning på mødet den 20.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det andet ordinære møde. Christianshavn Lokaludvalgs beslutning på mødet den 20. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE: AFBUD FRA GUNHILD LEGAARD (DANSK FOLKEPARTI). DER ER IKKE UDPEGET SUPPLEANTER FOR GUNHILD LEGAARD. KIRSTEN VIRRING ANDERSEN (HAVNEN, IDRÆT OG FRITID 1) HAVDE INDEN MØDETS

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

14. Puljeansøgningen "Christianshavn en dag i februar 2011" (2011-38696)

14. Puljeansøgningen Christianshavn en dag i februar 2011 (2011-38696) 1. Åben spørgetid (2011-38473) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-38494) 3. VM i cykling (2011-41883) 4. Klimatilpasningsplan - høringssvar (2011-42599) 5. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet.

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE Lars Schou Pedersen. I stedet deltog hans suppleant Bodil Ranklev. Jette Rosenkrantz Arendrup. I stedet deltog hendes suppleant Peter Birch. Marie Kruchov. Ingen af hendes

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486)

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486) 1. Åben spørgetid (2012-30821) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-30824) 3. Bydelsplanprocessen (2012-28825) 4. Sikker bydel (2012-29534) 5. Ændring i retningslinierne for tildeling af puljemidler

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34 REFERAT for mødet den 27.02.2013, kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2013-39634) 1 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2013-39637) 2 3. Decentral forvaltningsorganisering

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 25. maj 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 25. maj 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid 2. Referat og dagsorden 3. Status på Krøyers Plads-projektet 4. Medlemsforslag om mandat vedrørende Krøyers Plads 5. Bydelsplanen 6. Orientering fra arbejdsgrupperne 7. Torvet 8. Tilgængelighed

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Fritidsrådet. Onsdag den kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset

Fritidsrådet. Onsdag den kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset Fritidsrådet Onsdag den 29.08.2012 kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset Medlemmer Pernille Beckmann - KFU Jette Andersen - KFU Inge Wulff - AOF Arne Ipsen - FOF Leif Jørgensen Tune Borgerhus Jytte Schou

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 REFERAT for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 1. Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet (2013-22128) 1 2. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2013-19971) 3 1. Borgerdialog

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Åben Referat Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Medlemmer: Preben Elstrøm, Jakob Bigum Lundberg, Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen, Inge-Lise Pedersen, Lone Høgenhaug, Ole Gjermandsen,

Læs mere

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014.

Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplanstrategi 2014 i offentlig høring med svarfrist den 13. oktober 2014. Christianshavns Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen har sendt forslag til

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Helle Bruhn Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 16/922 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Mandag den 25.11 2013 kl. 17.00 18.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Trine Henriksen (MB) Klaus Kjær

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere