HELHEDSPLAN For Vordingborg by 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN For Vordingborg by 2013"

Transkript

1 HELHEDSPLAN For Vordingborg by 2013 Hvidbog 7. marts

2 Indledning... 3 Forslag til ændringer i Helhedsplanen for Vordingborg by... 4 Oversigt over indkomne breve... 5 Generelle bemærkninger vedrørende butikscenter og administrationsbygning... 7 Høringssvar med administrative bemærkninger og indstillinger Allan Huglstad Vordingborg Handicapråd Bo Brebøl Carsten Nøhr Larsen Arbejdsgruppe, Eva Sommer-Madsen Finn Ihlemann Jette og Hans-Jørgen Henriksen Henrik Pape Hansen Vordingborg by Lokalråd Jens O. Jensen Jens O. Jensen Sydsjællands Klatreklub Vordingborg Ro- og Kajakklub Kaj Flinta Karsten Blem Paolo Nani Teater Præstø Lokalråd Bygnings- og Landskabskultur Møn Cantabile 2, Teater Radikale Venstre Østmøn Lokalråd Vordingborg Handelsforening Hanne Frederiksen og Ole Andersen Peter Tillisch Teaterforeningen Storstrømmen og Musikforeningen Cæcilia, v Mogens Frandsen Per Woodrow Nielsen

3 Lars Herbert Silz Møn og Præstø Handelsforening Beboerforeningen Vordingborg NV

4 Indledning Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2012 forslag til helhedsplan for Vordingborg by. Helhedsplanen er en vision og et billede på i hvilken retning, Kommunalbestyrelsen gerne vil udvikle byen. Forslaget til helhedsplanen har været til debat /i høring hos borgerne i januar og halvdelen af februar 2013 (indtil 17. februar). Der er i debatperioden indkommet 32 høringssvar (fra 30 borgere/foreninger) til forslaget til helhedsplan for Vordingborg by. Høringssvarene med administrationens bemærkninger og indstillinger er samlet i denne hvidbog. Hovedkonklusion En stor del af høringssvarene handler om visionerne om et butikscenter, nogle af dem i kombination med administrationsbyggeri, hvor af hovedparten er bekymrede for/uenige i om der skal være et butikscenter eller om placeringen er den rigtige. En del høringssvar stiller sig kritiske overfor Vordingborg bys rolle contra de øvrige byer/hele kommunen. Mange høringssvar giver udtryk en meget positiv holdning til helhedsplanen og til at kommunen forsøger at skabe en retning for byen og indeholder mange idéer og forslag til yderligere udvikling af planen. Opbygning af hvidbogen Hvidbogen indeholder til en start en oversigt over indkomne høringssvar. Herefter følger hvert enkelt høringssvar med administrationens bemærkninger. Da spørgsmål om butikscenter og administrationsbyggeri går igen i mange høringssvar indledes dog med administrationens bemærkninger om butikscenter og rådhus /administrationsbyggeri. 3

5 Forslag til ændringer i Helhedsplanen for Vordingborg by Følgende ændringer til Helhedsplanen foreslås: Indstilling 1: I kapitlet Levende bymidte, indskrives et afsnit om Algade: Algade er byens hovedstrøg og den røde tråd som skal forbinde byens vigtige funktioner og understøtte sammenhæng og synergi i byen. Gaden vil være det naturlige knudepunkt mellem byens centrale funktioner, dette betyder, at bilen placeres ét sted og Algade benyttes som færdselsårer (gang) til de forskellige aktiviteter, som er i byen. Gaden skal både være attraktiv for turister som besøger Danmarks Borgcenter og kommunens borgere. Indstilling 2: Der indarbejdes kort beskrivelse af parkeringsproblematikken og skiltningen til denne i afsnittene vedrørende Danmarks Borgcenter (helhedsplanen s. 34) og Nyt butikscenter (helhedsplanen s. 12) Indstilling 3: Idéen om overførsel af mindre del af sommerhusområdet Ore Strand til byzone udgår af helhedsplanen. Formuleringen mulighederne for pleje af de kystnære strandarealer på side 30 ændres til mulighederne for at udføre naturpleje på strandengene. Indstilling 4: Det tydeliggøres i helhedsplanen, at der bør arbejdes for at koncentrere offentlige og private servicefunktioner i bymidten med tilføjelse af følgende afsnit på side 12 i helhedsplanen (efter første afsnit): Især kan der arbejdes for at koncentrere de kundeorienterede servicefunktioner inden for sundhedsområdet som tandlæger, læger, fysioterapeuter m.fl. i bymidten omkring Algade, Voldgadekvartet og det nye butikscenter i tæt tilknytning til butikslivet. En mere central placering af biblioteket, der genererer mange besøgende til bymidten vil være en stor fordel for byen og handelslivet. Det undersøges om det er muligt at flytte biblioteket til bymidten, enten til et nyt butikscenter eller i forbindelse med omdannelse/nybyggeri i Voldgadekvarteret eller ved Stentorvet. Indstilling 5: Der indarbejdes kort beskrivelse af parkeringsproblematikken og skiltningen til denne i afsnittene vedrørende Danmarks Borgcenter (helhedsplanen s. 34) og Nyt butikscenter (helhedsplanen s. 12) Indstilling 6: For at sikre tilstrækkelig udviklingsmuligheder for et kultur og idrætscenter, anbefales det at Helhedsplanen tilpasses, således at boliger ikke indgår i udviklingen af Solbakken, men at etablering af overnatningsmuligheder indgår som et muligt element i den videre planlægning af området. Indstilling 7: At musik og koncertlivet tilføjes specifikt i teksten omkring udnyttelsen af Solbakken Indstilling 8: At der indføjes i teksten at arealet tænkes indrette så også mere smalle idrætter kan tilgodeses. Indstilling 9: At musik og koncertlivet tilføjes specifikt i teksten omkring udnyttelsen af Solbakken. 4

6 Oversigt over indkomne breve Løbe nr. Afsender Stikord /13 Allan Huglstad Huglstads Bogsalg Risvænget Vordingborg Butikscenter/rådhus Trafik Vand Masnedsund Turisme 12681/13 Vordingborg Handicapråd Tilgængelighed 17122/13 Bo Brebøl Butikscenter/rådhus Fortætning/ nedrivning 16869/13 Carsten Nøhr Larsen Butikscenter/rådhus 12686/13 Arbejdsgruppe, Eva Sommer- Madsen Maritime tilbud Torvehandel Silo Masnedsund 16900/13 Finn Ihlemann Solbakken, kultur & fritid 12679/13 Jette og Hans-Jørgen Henriksen Butikscenter/rådhus Sundhedscenter trafik 17156/13 Henrik Pape Hansen Butikscenter/rådhus Trafik, parkering Ore strand Erhverv 17162/13 Vordingborg by Lokalråd Butikscenter/rådhus Netværk Bymønster Vand Masnedsund 16888/ /13 Jens O. Jensen Butikscenter/rådhus Trafik, Ore strand Turisme 17208/13 Sydsjællands Klatreklub Solbakken Klatreklubbens behov 12680/13 Vordingborg Ro- og Kajakklub k Maritime tilbud Vandrerhjem Autocampere 17169/13 Kaj Flinta, Bevar Kalvehave Butikscenter/rådhus 17189/13 Karsten Blem Butikscenter/rådhus Processen Vordingborg kontra resten af kommunen 17152/13 Paolo Nani Teater Vordingborg som teaterby Solbakken 17194/13 Præstø Lokalråd Butikscenter/administrationsbygning 5

7 17200/13 Bygnings- og Landskabskultur Møn Processen Erhverv Hotel konferencecenter Butikscenter/administrationsbygning Trafik Algade, bymiljø 17100/13 Cantabile 2, Teater Teater Solbakken 17185/13 Radikale Venstre Butikscenter/administrationsbygning Trafik Boliger på Solbakken 17175/13 Østmøn Lokalråd Butikscenter/administrationsbygning 7440/13 Vordingborg Handelsforening Butikscenter/administrationsbygning 12685/13 Hanne Frederiksen og Ole Trafik Andersen 7445/13 Peter Tillisch Camping Byudvidelse Hotel/konferencecenter 17434/13 Teaterforeningen Storstrømmen og Solbakken Teater og koncerter Musikforeningen Cæcilia V/Mogens Frandsen 17453/13 Per Woodrow Nielsen Bymidte Butikscenter/administrationsbygning Fortætning Natur Trafik Bevaringsværdier 17455/13 Lars Butikscenter/administrationsbygning Bosætning 12683/ /13 Herbert Silz 17954/13 Møn og Præstø Handelsforening Storegade Stege 19922/13 Beboerforeningen Vordingborg NV. v/ Per M. Hermansen Platanvej Vordingborg trafik Trafik, parkering Forskønnelse af veje Turisme Natur/stier Butikscenter/administrationsbygning Trafik 6

8 Generelle bemærkninger vedrørende butikscenter og administrationsbygning Et samlet bycenter med blandede funktioner Det skal understreges, at butikscenteret og rådhusbyggeriet er to selvstændige projekter, og at planen blot forholder sig til, at der her er en mulighed for at sammentænke forskellige funktioner, som skaber mest muligt liv i Vordingborg By. Planerne om en ny administrationsbygning har været på tale siden 2009, hvor de nuværende bygningers stand blev undersøgt. Der har desuden været undersøgt forskellige placeringer for etableringen af et nyt administrationsbyggeri. Dette betyder, at hvis et butikscenter ikke bliver vedtaget i maj 2013, så arbejdes der stadig for placeringen af et nyt administrationsbyggeri på den nuværende Rådhusgrund. Biblioteket er tænkt ind i den samlede udvikling, da denne funktion yderligere kan generere byliv i den centrale del af byen. Dette vil have en positiv effekt, når der kommer turister, som ligeledes bidrager til bylivet i den samme del af byen. Bylivet i og omkring et bycenter, vil med de rigtige forbindelser til Algade og slotstorvet bidrage til skabelsen af et stærkt centrum med Danmarks Borgcenter, den historiske Algade og et nyt multifunktionelt bycenter som hovedelementer. Nedenstående forholder sig til de konkrete spørgsmål, som er forbundet med de to projekter og uddyber, baggrund, udviklingspotentialer, økonomiske aspekter, forudsætninger og perspektiver forbindelse med butikscenterplanerne og et nyt administrationsbyggeri. Generelle bemærkninger om butikscenter Detailhandelsanalyse af Vordingborg Kommune er en opgørelse over kommunens overdetailhandel på et givent tidspunkt. Denne fremstilles som baggrundsmateriale for kommuneplanen. Detailhandelsanalysen udarbejdes hvert 4. år og beskriver udviklingen siden sidste opgørelse. Af analysen fremgår det, at Vordingborg Kommune har tabt markedsandele i forhold til nabokommunerne. Den samlede handelsbalance er i perioden fra faldet fra 89 % til 79 %. Omsætning i kommunen er i perioden faldet med 1 %. Vordingborg by har siden 2008 mistet 23 butikker og omsætningen er faldet med 7 %. Helhedsplanen forholder sig til af et butikscenter, grundet de udarbejdede baggrundsanalyser, som viser at der er nedgang i Vordingborg Kommunes detailhandel og i særdeleshed i Vordingborg by. Grundet butikslukninger virker bymidten spredt og uklar, der er ikke en sammenhængende struktur i byens detailhandel, hvilket helhedsplanen forsøger at genskabe. Herudover har kommunen modtaget henvendelse fra en privat investor, som ønsker at investere i udviklingen af Vordingborg By, sådanne henvendelser tages alvorligt af administrationen og Kommunalbestyrelsen. Helhedsplanen forsøger at genskabe en struktur i bymidten ved at koncentrere detailhandlen omkring bymidten, ved placeringen af et butikscenter i den ene ende af Algade og Danmarks Borgcenter i den anden. Algade bliver således den naturlige forbindelse mellem disse to elementer. Bycenteret planlægges opført i forlængelse af de eksisterende butikker i bymidten, så der kan skabes sammenhæng og synergi mellem det etablerede handelsliv i byen og butikkerne i det kommende center. Med beslutningen om at opføre et bycenter går Vordingborg Kommune aktivt ind i kampen mod den landsdækkende tendens med butikslukninger. Algade er og bliver byens hovedstrøg, men detailhandlen skal koncentreres i den østlige ende, for at der skabes et byliv, som understøtter Danmarks borgcenter, når turisterne kommer til byens nye turistattraktion. Vordingborg By har mange specialbutikker placeret i Algade, disse er attraktive for både turister og lokalbefolkningen, byen mangler nogle større kædebutikker hvilket betyder, at kommunens borgere på nuværende tidspunkt kører til nabokommunerne, når der skal handles i kædebutikkerne. Butikscenteret er attraktivt for disse kædebutikker, og Algade er attraktiv for de mindre specialbutikker, det er denne struktur som helhedsplanen vil sikre. Jf. detailhandelsanalysen har byens nuværende detailhandel en attraktionsværdi lidt under middel, ved et større udbud vil byens attraktionsværdi stige markant. 7

9 Placeringen i Vordingborg er sammenhængende med byens status som kommunecenter, hvor 1/3 af kommunens borgere bosiddende i eller omkring Vordingborg By. Det er ikke et spørgsmål om centralisering fra kommunens side, men da interessen for projektet omhandler placering centralt i Vordingborg By, så tager kommunen henvendelser og interesse alvorligt, når private investorer ønsker at investere i byernes udvikling. Vordingborg har siden den første planstrategi i 2008, været udpeget til kommunecenter, da byen rummer en række servicefunktioner, herunder uddannelsesinstitutioner mv., som er tæt knyttet til byens tilgængelighed og status som stationsby. Hvis der ikke fra kommunens side er fokus på at tiltrække og fastholde disse funktioner, vil disse flytte til nabokommunernes kommunecentre, og denne centralisering vil have alvorlige konsekvenser for hele Vordingborg Kommune. Rådhusgrunden har været en attraktiv placering i Vordingborg By, da Kvickly flytter og Kommunen i en anden sammenhæng skal have bygget en ny administrationsbygning. Dette muliggør en central placering, som har været interessant for private investor. Andre centrale placeringer kunne have været attraktive, hvis arealerne til et byggeri af denne størrelse, havde været ledige. I Høringsperioden er kommet en række forslag til udviklingen af en løsning, med overdækning eller en mindre butiksarkade omkring Stentorvet/Voldgade. Denne tankegang er interessant, og vil tænkes ind i det videre arbejde med udviklingen af Algade. Forhold som er omfattet af projekteringsfasen herunder p-forhold mv. forholder helhedsplanen sig ikke til, men vil naturligvis indgå i det endelige projekt, hvis kommunalbestyrelsen vedtager, at byen skal have et butikscenter. En invester har adspurgt kommunen om muligheden for at udbyde grunden til salg med henblik på at den kan bruges til center. Vordingborg Kommune ser positivt på interessen, når private investorer ønsker at investerer et tocifret millionbeløb i kommunen. Vordingborg Kommune har bestilt analyserne af Institut for Centerplanlægning (ICP) for at få en vurdering af konsekvenserne, hvis der er et politisk ønske om projektet. Vordingborg Kommune kan således ikke udtale sig om de analyser som investor har foretaget, for at fremsætte forslag om et butikscenter, da det ikke er kommunen som finansierer opførelsen af bycenterbebyggelse. Vordingborg Kommune har fået udarbejdet en analyse omkring konsekvenserne for hele Vordingborg Kommune samt for Vordingborg By, ved et eventuelt butikscenter. Konsekvensvurderingen viser, at Vordingborg øger sin samlede betydning i oplandet med 176 mio.kr årligt i forhold til Det vurderes, at handel med udvalgsvarer i Præstø og Stege vil falde med % hvis det bygges et butikscenter i Vordingborg. Derfor vil der laves selvstændige udviklingsprojekter i Præstø og Stege, for at modvirke denne udvikling, således at kommunens tre købstæder udvikles med udgangspunkt i deres individuelle særpræg. For at undgå de eventuelle negative konsekvenser, et butikscenter vil have på kommunes øvrige detailhandel i Præstø og Stege, er der i budgetforliget af 5. september 2012 indskrevet, at der i disse to byer, skal gennemføres købstadsprojekter. Det skal understreges, at butikscenteret stadig ikke er besluttet. Først til maj, når det vides om der er indkommet egnede bud, skal Kommunalbestyrelsen formelt træffe beslutning, om der skal indgås en aftale om udvikling af et bycenter og i givet fald om hvem af de prækvalificerede virksomheder, som så skal tildeles aftalen. Generelle bemærkninger om Rådhus/Administrationsbyggeri Planerne om etableringen af en ny administrationsbygning i Vordingborg By har eksisteret siden, der i 2009 blev lavet en bygningsvurdering af det nuværende administrationsbyggeri. Bygningsrammen for det eksisterende Rådhus i Vordingborg er i så dårlig stand, at en omfattende renovering er påkrævet. Den påkrævede renovering vurderes at ville koste ca. 40 mio. kr. hvilket vurderes som en relativt høj investering i forhold til den værdi, der skabes. 8

10 Samtidig viser undersøgelser udført af Grontmij i 2010, at Kommunen vil kunne opnå en betydelig årlig driftsbesparelse, hvis man i samme åndedrag samler de administrative funktioner helt eller delvist under samme tag. Driftsbesparelserne vil kunne frigøre midler fra administrationen til kommunekassen og på den måde give flere penge til service til borgerne. Ifølge Grontmijs undersøgelser, vurderes en delvis sammenlægning af administrationen at kunne gennemføres indenfor en anlægsramme på ca. 90 mio. kr. En økonomisk analyse viser, at investeringen vil kunne tilbagebetales over 11 år og at der over et 25- årigt sigte vil kunne tilvejebringes et væsentligt overskud som følge af besparelser på energi, kørsel og udgifter til bygningsvedligehold og leje. I oplæget til et nyt administrationsbyggeri vil funktionerne fra Teknik og miljø (Langebæk), samt arbejdsmarkedsfunktionerne (Marienbergvej) blive samlet med den administration, som i dag er placeret i Vordingborg by. 5.september 2012 indgik Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti budgetforlig for , her er afsat 90.mio.kr. til finansieringen af den kommunale del af et bycenter (nyt administrationsbyggeri). Indstilling: I kapitlet Levende bymidte, indskrives et afsnit om Algade: Algade er byens hovedstrøg og den røde tråd som skal forbinde byens vigtige funktioner og understøtte sammenhæng og synergi i byen. Gaden vil være det naturlige knudepunkt mellem byens centrale funktioner, dette betyder, at bilen placeres ét sted og Algade benyttes som færdselsårer (gang) til de forskellige aktiviteter, som er i byen. Gaden skal både være attraktiv for turister som besøger Danmarks Borgcenter og kommunens borgere. 9

11 Høringssvar med administrative bemærkninger og indstillinger Allan Huglstad 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 Administrationens bemærkninger: Bycenteret, rådhus Vordingborg by er kommunens største by og er i både den gældende og den kommende kommuneplan udpeget som kommunecenter, dvs. center for administration, uddannelse og service. Det ændrer ikke ved at byen ligesom Stege og Præstø skal være en attraktiv handelsby og et attraktivt sted at bo og arbejde. Derudover betyder Borgcenteret og byens placering ved kysten at Vordingborg har et potentiale som turistby, et potentiale, der hvis det udnyttes klogt også vil være til gavn for byens borgere og erhvervsdrivende. De elementer Allan Huglstad peger på som kan udnyttes er alle en del af planen. Planens hovedide er netop at styrke byen som helhed også for at styrke byen som turistby. Se også generelle bemærkninger vedrørende butikscenter. Parkering borgcenter Udfordringen er behandlet i udarbejdelsen af lokalplan O Under udarbejdelsen af lokalplanen blev der foretaget en undersøgelse for at kortlægge, hvilke forventninger man kan regne med i forhold til antallet og spredningen af besøgende til Borgcentret. Forventningerne er, at der med det nye Borgcenter vil være spidsbelastning i weekenderne, og især om formiddagen, hvor antallet af biler forventes at ligge på ca Ligeledes blev der foretaget en undersøgelse af udnyttelsen af de eksisterende offentlige parkeringspladser i en afstand op til 750 m fra billetlugen, svarende til en gåafstand på maks. 15 min. Undersøgelsen viste en spidsbelastning lørdag formiddag, hvor 90 % af de eksisterende ca pladser var benyttede. Man skal huske, at ca. 175 af disse biler var besøgende til Borgcenteret. Dermed vil der med det nye Borgcenter skulle findes parkering til yderligere 175 biler. Dette burde dog ikke være et problem, da der iht. undersøgelsen vil være ca. 256 ledige pladser. Det øgede antal biler vil presse alle biler længere ud i periferien af bykernen også nogle af de bilister, som i dag er vant til at holde tættere på. Der forventes et behov for at trimme tidsbegrænsningerne til så vidt muligt at tilgodese alle interesser. Korttidsparkering på Valdemarstorvet, Karolineparkeringen og Lilletorv på max. 1 time skal stadig forbeholdes besøgende til butikker/indkøb. Besøgende til Borgcenteret med tidsbegrænsning på max. 3 timer henvises til enten den helt nære parkering ved Domhuset eller byens øvrige parkeringspladser. Skiltningen til disse pladser skal forbedres med større overskuelighed for at undgå strejfende trafik, f. eks. ved elektronisk angivelse af hvor der er ledige pladser. Vand Masnedsund Det omtalte afsnit i helhedsplanen omhandler oversvømmelsestruede boligområder. Kirkeengen og Stadion er derfor ikke indtegnet på kortet s. 15, selvom de ganske rigtigt er blødbundsområder. Kulturens rolle som tilbud for turister Vordingborg by har det kulturelle potentiale til at være interessant for gæster og turister som besøger byen. 17

19 Samtidig vil de tilbagevendende store arrangementer som teaterfestivalen Waves, børnemusikfestivalen Vilde Vulkaner Vordingborg og Vordingborg Festuge, som tiltrækker gæster langt udenfor kommunens grænser være vigtige elementer i en samlet markedsføring overfor turister. En samlet satsning på hele det kulturelle felt er væsentlig. Jollemuseum/Storstrømsmusum Helhedsplanens forslag om et jollemuseum skal ses på baggrund i dels arkæologiske fund af en jolle i voldgraven og dels i byens historie som kystby. Ideen om et jollemuseum skal også ses i sammenhæng med muligheder for at lave et arbejdende værksted, hvor jollen kunne produceres. Forslaget om et Storstrømsmuseum kan opfattes som et fint supplement til arbejdet på borgcenteret. Indstilling: Der indarbejdes kort beskrivelse af parkeringsproblematikken og skiltningen til denne i afsnittene vedrørende Danmarks Borgcenter (helhedsplanen s. 34) og Nyt butikscenter (helhedsplanen s. 12) 18

20 Vordingborg Handicapråd Høringssvar om helhedsplan for Vordingborg by I ovensstemmelse med visionen i den gældende handicappolitik anbefaler Handicaprådet, at der i helhedsplanens videre forløb arbejdes konkret på at nå målet om, at alle skal kunne færdes og deltage aktivt på lige fod med andre over alt i Vordingborg by. Med venlig hilsen Anders J. Andersen Formand Administrationens bemærkninger: Hensynet til tilgængelighed varetages i den konkrete byggesagsbehandling samt evt. lokalplanlægning. 19

21 Bo Brebøl 20

22 21

23 22

24 23

25 Administrationens bemærkninger: Nyt rådhus Se generelle bemærkninger om rådhus/administrationsbyggeri. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. Fortætning I helhedsplanen er fastsat et fortætningsprincip for byens udvikling, dels for at koncentrere byfunktioner og de bylivsskabende aktiviteter og for at skabe en mere urban by. Det gælder både i forhold til boligområder, men også andre byfunktioner. Derudover er det også for at præcisere, at vi vil udnytte ledige og forskønnelsesegnede arealer og bygninger frem for at bygge nyt på åben mark. Som der står i helhedsplanen er der qua befolkningsprognosen ikke umiddelbart behov for nyudlæg, hvorfor der heller ikke udlægges nye (med undtagelse af et mindre areal ved Solbakken). Her skal det dog også bemærkes, at administrationen af andre årsager anbefaler, at boligområdet på Solbakken tages ud af planen. Samtidig må det også forventes, at der i takt med at der bliver flere ældre, vil være et større behov for bynære boliger med service og handelsmuligheder tæt på. Om det giver mening at planlægge for fortætning, når der ifølge befolkningsprognosen forventes et fald afhænger af hvilken strategi, man vælger: At tage befolkningsprognosen til efterretning eller forsøge at vende udviklingen. Vi har valgt det sidste. Nedrivningspulje Når der i helhedsplanen foreslås at man kan arbejde med en nedrivningspulje er der ikke taget konkret stilling til hvorfra sådanne midler skal komme, men blot foreslået at lade sig inspirere af det allerede kendte økonomiske redskab, den såkaldte nedrivningspulje, der rigtigt nok er tænkt at skulle virke i landdistrikterne. Hvis der er et politisk ønske om at arbejde med et sådant redskab kan der igangsættes en undersøgelse af mulige finansieringskilder. Boliger i oversvømmelsestruede områder Forsumpningen af bydelen Masnedsund skyldes mange forskelligartede faktorer. Vordingborg Forsyning A/S, Vordingborg Kommune og Masnedsund Vandafledningslaug samarbejder om at afhjælpe vandproblemerne i bydelen. Tungt erhverv Placering af arealer til tungt erhverv skal ifølge helhedsplanen placeres på Masnedø sammen med havnerelateret erhverv. Derudover er der i kommuneplanen udlagt arealer til tung industri i erhvervsområdet i Ørslev. Helhedsplanen forholder sig til Vordingborg by, og derfor nævnes Ørslev ikke i denne sammenhæng. I forhold til vejnettets egnethed til tunge transporter er omfartsvejen rundt om Vordingborg by fra Masnedsundbroen, Brovejen, Mønvejen og videre til motorvejen statsveje og særdeles egnet til tung transport. Netop denne strækning er godkendt til de helt tunge transporter med modulvogntog. 24

26 Kultur og idrætscenter konferencehotel Der er ikke tilstrækkelige arealer til byggeri og aktiviteter på kasernearealerne, men at vi vil arbejde for en god og trafiksikkerforbindelse over Københavnsvej. Det kunne være i form af gangbro eller tunnel. Marine Fritidstilbud Helhedsplanens ideer til udvikling af Nord- og Sydhavnen skal konkretiseres i planforslag til fremtidig brug og indretning af arealerne der, herunder eventuel placering af iskiosk! Ideen med den fremtidige brug af havnene er en bedre udnyttelse af anlæggene her til gavn for såvel søsporten, borgere og turister. Mht. de sikkerhedsmæssige aspekter omkring indretning af nye faciliteter skal disse naturligvis indgå i den fremtidige planlægning. Det skal oplyses, at Banedanmark i forbindelse med planlægning af en ny dobbeltsporet Storstrømsbro forudsætter, at Masnedsundbroen lukkes for gennemsejling. Derved skabes nye muligheder for søsport øst for broen. Ore Strand Formuleringen mulighederne for pleje af de kystnære strandarealer på side 30 i helhedsplanen er upræcis. Der burde stå mulighederne for at udføre naturpleje på strandengene. Planerne om at overføre mindre dele af sommerhusområdet til byzone er skrinlagt i forbindelse med kommuneplanprocessen, hvor dialogen med Naturstyrelsen har vist at det ikke er muligt. Rådhusparken, Grøn Plan Vordingborg Kommune arbejder på grønne udviklingsplaner for alle lokalområder i kommunen, herunder Vordingborg by. Borgcenter Det er rigtigt, at de nye udgravninger viser, at borgen er væsentligt ældre end hidtil antaget. Borgen er formentlig opført af Valdemar den Store i 1100 tallet, men Gåsetårnet tilskrives Valdemar Atterdag, der udvidede borganlægget betragteligt I begge kongers tid har der formentlig været vand i voldgraven. Omlægning af Næstvedvej med ny bro. Omlægningen af Næstvedvej til Valdemarsgade med en ny jernbanebro er opstået i en kombination imellem Banedanmarks Femern Bælt relaterede projekter og en trafikanalyse i forbindelse med det nye butikscenter. Trafikanalysen viste, at der vil være trængselsudfordringer med det nuværende vejnet. Disse kan afhjælpes ved at anlægge svingbaner på den eksisterende jernbanebro, men det er ikke den optimale løsning. Samtidigt er det en afvigelse fra Banedanmarks projekt, som Vordingborg Kommune vil skulle bekoste. Udgifterne for denne afvigelse vil være forholdsvis høje, hvis man tager i betragtning, at det ikke er den optimale løsning man får. En ny bro afviger også fra Banedanmarks projekt, men da det ikke vil kræve en større bro end den eksisterende, vil selve broen ikke have nogen merudgifter for Vordingborg Kommune. Kommunen vil dog skulle stå for tilslutningerne i begge ender, men taget i betragtning, at det er den bedste og mest fremtidssikrende løsning iht. trafikanalysen, så er det den løsning, som administrationen har anbefalet, at der arbejdes videre med. 25

27 Overnatningsmuligheder I helhedsplanen er der mulighed for etablering af vandrerhjem tre forskellige steder: I Sydhavnen, på Færgegårdsvej og på Solbakken. De tre steder er forskellige, en placering på Solbakken kan understøtte idrætsaktiviteter, en placering i Sydhavnen eller på Færgegårdsvej kan understøtte turismetiltag langs kysterne. Etablering af vandrerhjem kræver en detaljeret planlægningsindsats, der skal finde sted som opfølgning på helhedsplanen. Kommunen ønsker generelt at tiltrække flere turister og hvis dette skal ske, må der være forskellige tilbud til forskellige former for overnatning, derfor er der ønsker om både bedre vandrerhjem, muligheder for udvidelse af campingplads og tilbud til autocampere. På Nordhavnen og ved lystbådehavnene generelt kan tilbud til lystsejlere med fordel også tilbydes til autocampere de har samme behov for bad og toiletter, og ved en placering i Nordhavnen har de let adgang til at undersøge Vordingborg bys herligheder. Ønsket om at tiltrække flere turister til Vordingborg by handler om at udnytte potentialet i borgcenteret, lystbådehavnene og byen generelt til gavn og glæde for detailhandel og andre relaterede erhverv. Fremhæver Københavnsvej og Algade som prioriteter. Med hensyn til Københavnsvej, så er det vedtaget, at der skal realiseres en forskønnelse af strækningen fra Chr. Richardtsvej og ind til Slotstorvet i I skitseprojektet er der anlagt parkeringsbåse langs vejen. Placeringen og antallet af disse vil dog først blive afdækket under detailprojekteringen. At Algade skal have en høj prioritet er Vordingborg Kommune ikke uenig i. I forbindelse med områdefornyelsen og helhedsplanen er der lagt store kræfter og gennemført flere trafikanalyser for at finde den bedst mulige løsning for byen og for Algade. Se i øvrigt de generelle bemærkninger og indstilling vedrørende bymidten og Algade. Indstilling: Idéen om overførsel af mindre del af sommerhusområdet Ore Strand til byzone udgår af helhedsplanen. Formuleringen mulighederne for pleje af de kystnære strandarealer på side 30 ændres til mulighederne for at udføre naturpleje på strandengene. 26

28 Carsten Nøhr Larsen Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by. Vordingborg by skal styrkes som kommunecenter står der i forslag til helhedsplan for Vordingborg by. Det er som om centralisering er blevet et bevidstløst mål i sig selv. Men har borgerne i Vordingborg by krav på bedre indkøbsmuligheder end borgerne i Stege og Præstø? Skal vi arbejde for at skævvride kommunen endnu mere end det allerede er tilfældet? Et butikscenter skal trække kunderne hjem fra Næstved, men også fra Præstø og Stege, og fra Algade. Selv hvis det skulle lykkes at gennemføre planen, så står spørgsmålet tilbage: var det sådan en by vi ville have? Var det den form for centralisering vi drømte om? Efter min mening bør ambitionen være, at gøre Vordingborg til en bedre by for byens egne borgere. Jeg har to konkrete forslag: Skal rådhuset bevares eller rives ned? Jeg vil foreslå en mellemting. Bevar den smukke byrådssal og de nærmeste fløje, med den nye kantine. Den resterende del rives ned og gøres til P-plads. Det fine miljøet omkring hovedindgangen bevares, men skal selvfølgelig have lagt fliserne på plads, så det ikke ligner en pløjemark. På Kvickly-grunden bygges en ny administrationsbygning på 2-3 etager efter behov. Butiksnære P-pladser er vigtige for kunderne. Fra P-pladsen ved rådhuset skabes en direkte trafikal sammenhæng med P-pladserne lige bag Algade. Gyderne ved Fakta og det tidligere Superbest glasoverdækkes, og bliver til butiksarkader. Butikkerne i Algade får adgang både fra det fri og fra arkaderne og bliver dermed en del af et butikscenter på godt 4000 m2, eller 5000 m2, hvis den næste gyde ved Sadolin bliver taget med. Så har man et bynært butikscenter med facade mod Algade. Måske ikke så stort at det vil trække kunder fra hele regionen, men stort nok til at gøre shopping mere attraktiv for byens egne borgere. Hvis det bliver en succes kan centeret vokse; Der er faktisk plads til m2, mellem Algade og Voldgade, men så begynder det nok at knibe med P-pladserne. Hvor skal man i øvrigt parkere, hvis man lægger rådhus, bibliotek og butikscenter på hele rådhusgrunden? Illustrations bilag (baggrundskort fra Geodatastyrelsen, kort 10, februar 2013): Rådhus. Butikscenter. Oversigtsplan. Oversigtsplan med kommentar. Rådhus (baggrund er foto hentet fra Krak) Bycenter (baggrund er foto fra Krak) Carsten Nøhr Larsen Arkitekt MAA Hovvejen Kalvehave Tlf.:

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 Administrationens bemærkninger: Rådhus/administrationsbyggeri Se generelle bemærkninger om rådhus/administrationsbyggeri. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. 34

36 Arbejdsgruppe, Eva Sommer-Madsen Høringssvar fra min gruppe på det åbnemøde på Rådhuset den 28. januar 2013 Ro og kajak klubben i Nordhavnen, vil lave liv og miljø, vil gerne tages med på råd, de vil gerne ind og præge. Maritimt billigt, turisme der hele grøn og blå kommune, nemt at markedsføre Maritimt vandrehjem. Autocampere ved roklubben, sheltere, vil gerne hjælpe turister. Nordhavnen bevares med miljøet. Klubben vil gerne mere med Børn, mere udveksling med andre foreninger, og vil gerne samarbejde. Det rolige vand kan bruges meget mere,? svømmeklubben? Flere faciliteter.: Vi skal give en Anløbsbro til en udflugtsbåd. Bibliotek, det er Ok at flytte, eller lave en filial inde i byen. Vandrehjem. Kulturarkaden, værkerne eller solbakkevej. Kulturhuset, eks. teaterfolk sammen der, med musikskole og vandrehjem. Handelstandsforeningen bør samarbejde om Torvedage på torvet. Spørge stege om torvedage og hvorfor indkøbs muligheder forsvinder i bymidten Siloen riv den ned. Det var hvad min gruppe kom med. Med venlig hilsen Eva Sommer-Madsen (V) Kommunalbestyrelsen, Vordingborg Tlf.:

37 Administrationens bemærkninger: Bibliotek i bymidten Ved en flytning af bibliotek og musikskole samlet til en mere central placering, fastholdes den synergi der allerede er opnået, samtidig med at den centrale beliggenhed med nærhed til bycenter og administration vil give mulighed for øget antal af brugere til begge institutioner. Indretning af en del af den gamle bygningsmasse på Solbakken vil kunne give mulighed for at det unikke teatermiljø som Vordingborg rummer, vil kunne samles med øget synlighed, aktivitet og synergi til følge. Udflugtsbåd Der har i Vordingborg kommune været arbejdet på mulighed for udflugtsbåd langs med kysterne. Et spændende projekt projektet lider lidt under, at omkostningerne ved at opretholde tursejlads i de to sommermåneder er store. Hvis private skulle ønske, at starte en rute med tursejlads, vil kommunen se meget positivt på et sådan tiltag. Færgen Virus, der sejler til Lindholm vil pga. udflytningen af funktionerne fra Lindholm blive overflødig og vil kunne bruges til formålet. DTU er ejer af Virus Silo Masnedsund Siloen på Sydhavnen er privatejet, pt er det et konkursbo, der ejer det. Der har tidligere været en række ønsker til en udnyttelse enten som bolig eller hotel. I Helhedsplanen lægges op til at Siloen anvendes som hotel. 36

38 Finn Ihlemann Indlæg vedr. Helhedsplanens afsnit om Kultur- og idrætscenter på Solbakken Det må ses som en stor gevinst for Vordingborg kommune, hvis der etableres et kultur- og idrætscenter på Solbakken. Placeringen betyder nem tilkørsel for kommunens borgere og ikke mindst for besøg udefra. De mange muligheder for benyttelse af bygninger og grund vil kunne skabe liv og fornyelse i området og være af betydning for mange mennesker. Specielt vedr. Helhedsplanens intention om etablering af en multihal ønsker jeg med dette høringssvar at understrege behovet for en fleksibel hal, som også kan anvendes til koncerter, men her leder jeg forgæves efter udtryk som koncerter og musik i den foreliggende tekst. Naturligvis falder koncerter ind under den generelle omtale af benyttelsen til kulturelle formål, men alligevel er det af stor betydning, at benyttelse af multihallen til koncerter explicit omtales i teksten. Vordingborg kommune har i forvejen et etableret musikliv, der genremæssigt spænder vidt fra rytmisk til klassisk musik med mange undergenrer. Derfor bør koncertlivet på lige fod med f.eks.omtalen af teater og billedskabende aktiviteter få en omtale i planen. Koncertlivet i Vordingborg får med en egnet multihal mulighed for en betydelig udvidelse bl.a. via den gode beliggenhed på Solbakken. Jeg mener, at det er vigtigt at Helhedsplanen omtaler muligheden for, at hallen kan fungere som koncertsal, så også efterfølgende tiltag ( eksempelvis udarbejdelse af en lokalplan for området) og anden udmøntning af planen kan videreføre denne intention. Jeg håber, at mit forslag om at indføre ordet koncert eller koncertliv eller lign. finder en plads i den foreliggende tekst. Med venlig hilsen Finn Ihlemann Åvænget 2, 4792 Askeby mail: 37

39 Administrationens bemærkninger: Solbakken Den store hal på Solbakken er tænkt indrettet så fleksibelt som overhovedet muligt. Koncertvirksomhed vil være en hel naturlig del af udnyttelsen af det store rum, idet det vil give mulighed for at få større aktører og større arrangementer til området. Indstilling: At musik og koncertlivet tilføjes specifikt i teksten omkring udnyttelsen af Solbakken 38

40 39

41 Jette og Hans-Jørgen Henriksen Hermed fremsendes et forslag til en anderledes helhedsplan. Det er efter min mening synd at ændre på Algade som hovedstrøg i Vordingborg. Jeg tænker her på, når der bl.a. afholdes Vordingborg festuge late night julehandel med boder o.s.v. Her er min opfattelse til fremmelse af dette miljø evt. en gågade hele vejen igennem Algade, så vi binder livet sammen med torvet. For udefra kommende (turister) ville det være nærliggende at gå en tur igennem Algade (gågade) uden at skulle orientere sig om, hvor der må køre biler eller ej, og samtidig aflægge et besøg i det nye borgcenter. Her kunne det måske være oplagt for butikkerne at få mulighed for at skabe en rød tråd i fællesskab. Er det i øvrigt ikke planen, at der netop på torvet skal være boder, så der skabes liv på dette store areal? Min næste kommentar er angående butikscentret. Dette kunne evt. omdannes til et sundhedscenter. Her tænker jeg på tandlæger læger fysioterapi o.s.v. I denne forbindelse kunne man måske også indrette et nyt apotek, og da jeg fornemmer, at biblioteket også er i spil, vil dette område gøre det nemt for alle at komme til, da kørselforholdene er perfekte. Jeg kunne da også forestille mig en besparelse på kørsel af borgere til og fra behandling, idet man også kan evt. overstå apotekbesøg i samme bygning. Jeg nævner lige en ting, der er meget upraktisk for vores svage borgere og det er lægevagten og tandlægen på Sankelmarksvej. Har oplevet dette med egen familie. Når jeg nævner biblioteket, kunne det måske have sin berettigelse i samme bygning, da man som ventende på kørsel kunne benytte tiden i en læsesal, da vi somme tider må vente længe på en fri bil. Her må der også skabes større mulighed for samkørsel. Måske kunne den nuværende kantine omdannes til en cafe for evt. ventende borgere. Den sidste ting jeg vil nævne i forbindelse med det som jeg kalder (sundhedscenter), er en udvidelse af akut-læge funktionen. Hvis man placerer lægevagten i centret, kunne man måske få læge(r) i dette lokale i dag-timerne (åben konsultation), og med en tom biblioteksbygning er dette måske vejen til en ny biograf kulturliv. Med venlig hilsen Jette Henriksen Erantisvej Vordingborg 40

42 Administrationens bemærkninger: Algade skal være gågade Se generelle bemærkninger om butikscenter, samt indstilling vedrørende levende bymidte side 4. Sundhedscenter i stedet for butikscenter Sundhedscenteret, som varetages af Regionsjælland ligger pt. På Sankelmarksvej, hvor også den kommunale tandpleje samt flere lægehuse har til huse. Derudover ligger der tandlæger, og andre speciallæger spredt rundt i byen. Sådanne servicefunktioner kan med fordel koncentreres mere i bymidten end de ligger i dag, således, at butikker, caféer og offentlige og private servicefunktioner blandes, for derved at skabe tæthed og synergi mellem de forskellige byfunktioner, som også er én af hovedprincipperne i helhedsplanen. I helhedsplanen er flytning af biblioteket også nævnt som en mulighed, som vil kunne bidrage positivt til bylivet ved at genere flere oplevelser og flere besøgende til bymidten, der også kan benytte de øvrige funktioner og tilbud. Om flytningen af biblioteket er økonomisk er for tidligt at sige, men med helhedsplanen er muligheden til stede, hvis lejligheden byder sig. Indstilling: Det tydeliggøres i helhedsplanen, at der bør arbejdes for at koncentrere offentlige og private servicefunktioner i bymidten med tilføjelse af følgende afsnit på side 12 i helhedsplanen (efter første afsnit): Især kan der arbejdes for at koncentrere de kundeorienterede servicefunktioner inden for sundhedsområdet som tandlæger, læger, fysioterapeuter m.fl. i bymidten omkring Algade, Voldgadekvartet og det nye butikscenter i tæt tilknytning til butikslivet. En mere central placering af biblioteket, der genererer mange besøgende til bymidten vil være en stor fordel for byen og handelslivet. Det undersøges om det er muligt at flytte biblioteket til bymidten, enten til et nyt butikscenter eller i forbindelse med omdannelse/nybyggeri i Voldgadekvarteret eller ved Stentorvet. 41

43 Henrik Pape Hansen Til Vordingborg kommune. Jeg har med stor fornøjelse læst Helhedsplanen for Vordingborg by, samt deltaget i orienteringsmødet på Vordingborg rådhus. Jeg syntes det er dejligt med nogle store planer og nytænkning, det er noget Vordingborg trænger til. Jeg har en række kommentarer til planen. Solbakken: Den er selvfølgelig oplagt til et idrætsmekka, hvor man kan samle så mange foreninger som muligt, hvad enten det er idrætsforeninger, spejdere og andre kulturelle foreninger. Hvis man skal opnå en synergieffekt er det vigtigt at få samlet så mange som muligt, hvis man påtænker at lægge det nye Vordingborg stadion ved Iselingeskolen, vil man ikke opnå denne effekt, da der vil være for langt fra banerne til eventuelle klublokaler / kiosk / kantine forhold på Solbakken. Her kan jeg frygte at fodboldklubben vil ønske sit eget klublokale og få det bevilget, da de har et i dag. Klubben vil så bliver forfordelt frem for øvrige foreninger i kommunen. Den nuværende fabrikshal er selvfølgelig oplagt som idræts- / multihal, min påstand er på trods dens store størrelse, vil den stadig væk være for lille til at tiltrække de helt store sports og kultur begivenheder, så når man skriver i helhedsplanen at man kan tiltrække store begivenheder, tror jeg man tager fejl. Trafikale forhold: I planen omtales flere forskellige løsninger af broer over jernbanen. Jeg mener det er vigtigt at man tænker de bløde trafikanter ind i planen. Der er en lang række børn og unge der skal fra Kastrup området og ind til skolerne i Vordingborg, her tænker jeg at man bør lave en løsning hvor cykelstien fra Kastrup langs banen til Svend Heinild centeret forlænges langs banen, hvor der så laves en ny bro på siden af jernbanen over Brovejen, sådan at de kommer over på Elmealle. På den måde undgår man at de skal krydse Næstvedvej 2 gange for at komme i skole. Hvis man kombinere det med en ny gangbro fra Elmealle til Kullekjærvej. På den måde vil børn og unge fra Kastrup ( herunder kollegiet ) og Vordingborg NV kunne komme uhindret til skole. Borgcenteret: Der skal ikke herske tvivl om at Borgcenteret er en kæmpe gevinst for Vordingborg by, jeg kan læse i helhedsplanen at man regner med op imod besøgende om året. Har man tænkt på hvor disse gæster skal parkerer, for man må jo regne med en stor del af disse besøgende vil komme i egen bil. Som området er indrettet nu, er det meget sparsomt med parkeringspladser. Det er vigtigt at helhedsindtrykket for turisterne incl. De trafikale forhold er i orden, det vil give det bedste feedback. Parkeringspladserne kunne eventuelt placeres så de besøgende til Borgcenteret guides igennem byens handelsgade. 42

44 Storcenter: Om vi skal have et storcenter, vil nok altid være til diskussion. Jeg mener bestemt at ikke vi skal stå tilbage hvis der er private investorer som vil investerer i Vordingborg. Mange er bange for at handelslivet i Algade vil dø, hvis der kommer et storcenter. Jeg mener at Algade vil dø alligevel. De erhvervsdrivende i Algade mener at det er kommunen der skal redde dem. Jeg mener det må være op til dem at sørge for at deres forretninger tiltrækker kunderne, det skal de gøre igennem udbuddet af varer, samt yde en service som kunderne sætter pris på. I bund og grund gælder det om at tiltrække flere kunder til Vordingborg, det kan kun gøres ved at udbuddet af varer / forretninger kan trække dem til fra andre storbyer som fx Næstved og Nykøbing. Kommunen bør arbejde på at få flere større kædebutikker til byen, ( om de så skal ligge i et storcenter, er mig ikke vigtigt ), det kunne fx være ILVA, IKEA, H&M, eller andre butikker som folk i dag pendler til Næstved eller København for at besøge. Jeg vil dog sige at det kan være en fordel for Algade at det eventuelle center placeres, sådan at man kan gå fra centeret og direkte til Algade. Den helt store udfordring som jeg ser det bliver parkeringspladser, min vurdering er at rigtig mange at de kommende brugere af et storcenter vil komme i bil ( især hvis man vil trække kunder til fra andre byer ), de har behov for at kunne parkere forholdsvis tæt på centeret. Når man ser hvor stor parkeringspladsen er ved andre storcentre, kan jeg have svært ved at se hvordan der både skal blive plads til rådhus, bibliotek og storcenter med tilhørende parkeringsplads på det nuværende Kvickly / rådhus område. Camping: Ideen om at etablere en Autocamper parkering ved Nordhavnen er et genialt forslag, hvis man kunne flytte de campere fra Farø og ind til Vordingborg vil kunne give en øget omsætning i byen butikker og cafeer. Hvis man ønsker en øgning af besøgstallet på Ore campingplads, er det vigtigt at stranden forbedres på Ore, sådan at den fremtræder som en reel badestrand og mindre som en naturstrand, vi er den kommune med den længste kystlinje, men måske den med den korteste badestrand ( reelt er det kun Feddet i Præstø og Ulvshale der er rigtig badestrand. Etablering af et søbad, kunne også være en ide, om placeringen skal være på Ore eller ved Oringe skal jeg være usagt. Bosætning: For at mange at de fine forslag skal kunne blive til noget er det vigtigt at Vordingborg er attraktiv for eventuelle besættere, her tænker jeg på de mange personer der skal arbejde på Udbetaling Danmark og de mange som kommer til at arbejde på kasernen når livgarden flytter her ned. Det er derfor vigtigt at alle de bløde parametre er i orden, her tænker jeg på skolestrukturen, idrætsfritidsfaciliteter skal være helt i top. De frivillige foreninger yder en kæmpe indsats for sundhed og trivslen, hvorfor det er vigtigt at de også har de bedste rammer at agerer i. Naturen har vi i overflod, hvis de erhvervsdrivende strammer sig an og sørger for at deres butikker er i top, så er der ingen undskyldning for ikke at bosætte sig i Vordingborg. 43

45 Erhvervslivet: Bosætning hænger sammen med erhvervslivet, for folk vil bosætte sig her skal der være arbejde til dem, så det VIGTIGSTE må være at man arbejder på at tiltrække virksomheder og arbejdspladser til, ikke kun Vordingborg men hele kommunen. En udbygning er erhvervshavnen på Masnedø kunne være en måde at tiltrække virksomheder. Ligesom man måske i forbindelse med den nye baneføring over Masnedø skal overveje om der skal laves en godsterminal, så man kan videre distribuere gods som enten kommer med tog, skib eller lastbil. Når man ser hvordan en by som Næstved hele tiden udvider sig med nye industriområder, bygger omfarts veje, så mener jeg at Vordingborg er lysår bagefter. Jeg ved det er krisetider i Danmark, men kommunen bør gå forrest for at tiltrække virksomheder, tilbyde virksomheder attraktive forhold, hvis de vil lægge deres virksomhed i vores kommune. Hvis bare nogen af de fine tiltag som er beskrevet i Helhedsplanen skal kunne blive til noget skal vi være flere om at betale, ikke kun for opførelsen, men også for den fremtidige drift af tingene. For et er at lave alle disse fine ting men de skal vedligeholdelses, ellers ender de med at være i samme dårlige stand som mange af kommunens bygninger er i dag. Man vil altid diskutere hvad der kom først hønen eller ægget. Nogen vil sige vi skal have flere indbyggere før vi kan lave disse dejlige ting, andre vil mene vi skal have tingene for at kunne tiltrække indbyggere. Begge dele kan være lige rigtige. Jeg mener man skal satse på at få begge dele, sigt højt og arbejd målrettet på at få flere indbyggere, så bliver det selvforstærkende, hvos succes avler mere succes. Med venlig hilsen Henrik Pape Birkealle Vordingborg

46 Administrationens bemærkninger: Vordingborg Stadion Den nødvendige flytning af Vordingborg stadion er endnu ikke endelig planlagt; men såfremt det ville kunne lade sig gøre at indgå de tilstrækkelige samarbejdsaftaler, ville en placering på området mellem Gåsetårnskolens Iselingeafdeling og Vordingborg Gymnasium være en mulighed. Det ville således være hensigtsmæssigt at udbygge de nuværende omklædningsfaciliteter beliggende ved Vordingborg Svømmehal til også at kunne dække det kommende øgede behov. Det samlede område dækkende Iselingehallen, VU-hallen og den kommende store hal på Solbakken vurderes at være attraktive for større landsdækkende arrangementer. Forslag om stiforbindelse fra Kastrup + Parkering ved Borgcenteret. Forslaget om en stiforbindelse fra Kastrup langs banen til Elme Alléog evt. videre over banen til Kullekjærvej har været drøftet tidligere. Der er pt. Ikke nogen planer om at realisere projektet. Der blev i 2012 ændret på krydset Krondrevet/Næstvedvej netop for at skabe bedre og sikrere krydsningsmuligheder for cyklisterne. Ligeledes vil forholdene blive forbedret, når Banedanmark går i gang med udskiftningen af jernbanebroen ved Banegårdspladsen. Om det bliver med en løsning, hvor der etableres svingbaner i vejkrydset eller om man ender med at lave en ny bro forbindelse til Valdemarsgade er uvist endnu. Parkering Borgcenteret: Udfordringen med parkering ved Borgcenteret er behandlet i udarbejdelsen af lokalplan O Under udarbejdelsen af lokalplanen blev der foretaget en undersøgelse for at kortlægge, hvilke forventninger man kan regne med i forhold til antallet og spredningen af besøgende til Borgcentret. Forventningerne er, at der med det nye Borgcenter vil være spidsbelastning i weekenderne, og især om formiddagen, hvor antallet af biler forventes at ligge på ca Ligeledes blev der foretaget en undersøgelse af udnyttelsen af de eksisterende offentlige parkeringspladser i en afstand op til 750 m fra billetlugen, svarende til en gå-afstand på maks. 15 min. Undersøgelsen viste en spidsbelastning lørdag formiddag, hvor 90 % af de eksisterende ca pladser var benyttede. Man skal huske, at ca. 175 af disse biler var besøgende til Borgcenteret. Dermed vil der med det nye Borgcenter skulle findes parkering til yderligere 175 biler. Dette burde dog ikke være et problem, da der iht. undersøgelsen vil være ca. 256 ledige pladser. Det øgede antal biler vil presse alle biler længere ud i periferien af bykernen også nogle af de bilister, som i dag er vant til at holde tættere på. Der forventes et behov for at trimme tidsbegrænsningerne til så vidt muligt at tilgodese alle interesser. Korttidsparkering på Valdemarstorvet, Karolineparkeringen og Lilletorv på max. 1 time skal stadig forbeholdes besøgende til butikker/indkøb. Besøgende til Borgcenteret med tidsbegrænsning på max. 3 timer henvises til enten den helt nære parkering ved Domhuset eller byens øvrige parkeringspladser. Skiltningen til disse pladser skal forbedres med større overskuelighed for at undgå strejfende trafik, f. eks. ved elektronisk angivelse af hvor der er ledige pladser. 45

47 Ore Strand De forbedringer af Ore Strand, som beskrives i helhedsplanens afsnit side 30 nederst, vil blive udført så de spiller sammen med etableringen af højvandsdiget. En badeanstalt ved Badevej, kunne være et aktiv også for campingpladsen der, kan eventuelt indgå i arbejdet m højvandsdige og skabelse af en ny sandstrand ved Ore Strand. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. Erhvervslivet Vordingborg Kommune arbejder hele tiden på at skabe gode rammer for erhvervslivet og på at tiltrække nye virksomheder. I forbindelse med bygningen af Femernforbindelsen lagde kommunen billet ind på at blive produktionshavn til betonelementerne, og argumenterede i den forbindelse også for etableringen af en godsterminal i tilknytning til Vesthavnen. På det tidspunkt var det måske realistisk med en godsterminal, fordi Banedanmark planlagde for en mulig overhalingsstation netop på Masnedø. Dette er imidlertid taget ud af planerne efter at der nu arbejdes med en ny dobbeltsporet Storstrømsbro. Som bekendt var det Rødby Havn, der vandt opgaven, men Vordingborg Kommune stiller sig stadig til rådighed i det omfang, vi kan komme i spil. Muligheden kommer igen i forbindelse med når Storstrømsbroen - forhåbentligt skal bygges. Indstilling: Der indarbejdes kort beskrivelse af parkeringsproblematikken og skiltningen til denne i afsnittene vedrørende Danmarks Borgcenter (helhedsplanen s. 34) og Nyt butikscenter (helhedsplanen s. 12) 46

48 Vordingborg by Lokalråd Høringssvar vedr. helhedsplan for Vordingborg Vordingborg by lokalråd har behandlet helhedsplanen for Vordingborg og finder den meget inspirerende som et idegrundlag for byens udvikling. Der er lidt af det ene, og lidt af det andet, men realiseringen afhænger jo af de investorer, man kan tiltrække til projekterne. Det er første gang, der er udarbejdet en helhedsplan for Vordingborg, og planen er et udmærket redskab for kommende politikerne, så man har mulighed for at få en sammenhængende byudvikling. Vi støtter stort set alt, (ikke rockerne) som kan give mere dynamik i Vordingborg by, men vi mener, at man ikke isoleret kan se på Vordingborgs udvikling uden at se på et helhedsbillede for hele kommunen. Som vi ser helhedsplanen, er Vordingborg udnævnt til at være hovedstaden i kommunen, hvor vi opfatter at alle de tre gamle købstæder skal udvikles ligeværdigt, blot med hver sin byidentitet. I planen satser man på kultur, turisme og detailhandel, i mange tilfælde meget sæsonbetonede erhverv, hvilket ligger tæt op ad kommunens hidtidige satsning på pendling, men skal vi udvikle hele kommunen til et sted med alsidige erhverv også med plads til yngre børnefamilier, så bør der skabes rammer for skabelsen af mange forskelligartede erhverv. Når man pendler langvejs, så er der for de yngre familier ikke tid til at deltage i forenings- og det øvrige kulturelle liv, som i dag stort set udelukkende henvender sig til middelklase pensionister, børn og unge. Kultur er ofte sammenhængskraften i et samfund, og overalt mangler man den fornyelse, som kommer med den aldersmæssige midtergruppe af voksne, dynamiske mennesker. I dag har denne gruppe, hvis de er i arbejde, meget, meget travlt, hvilket også afspejles i indkøbsmønsteret, idet kun de store supermarkeder kan overleve. Restgruppen af mennesker uden jobs har i mange tilfælde ikke råd til hverken kultur el. de store indkøb. Vi vil have liv og dynamik. I dag ligger udviklingsafdelingen i Vordingborg Kommune i privat regi, men vi kunne se en fordel i, at denne udviklingsafdeling var en integreret del af administrationen. I en lille by har man en tendens til at ensrette og skabe harmoni, men dynamik skabes kun gennem forskellighed og interaktion, måske oven i købet fredelige magtkampe mellem mange forskellige aktører. Det kunne være kommunens opgave på rådhuset at samle borgere fra forskellige jobs og foreninger på tværs af alder og baggrund og dermed være med til at støtte skabelsen af utraditionelle netværk, hvor man har mulighed for at inspirere 47

49 hinanden og tænke kreativt med henblik på synergi og en anderledes tænkemåde. Byen skal generelt op i gear og være langt mere inkluderende, Når brikker ligger fredeligt ved siden af hinanden, sker der som regel ikke meget, hvorimod blot det at flytte på brikkerne el. tilføre en ny brik, kan skabe nye, spændende mønstre. Et nyt indkøbscenter i Vordingborg kan være den nødvendige brik for at skabe dynamik, idet de tidligere forretninger så skal til at udvikle deres koncept for at overleve i konkurrencen. Fehmern-tunellen vil om 10 år blive en mega stor ny brik, som, hvis vi forstår at udnytte de nye muligheder, sammenhængen med Nordtyskland giver, kan få stor betydning. Også Borgcentret I Vordingborg kan få stor betydning for byens udvikling, men det fordrer, at der er de nødvendige overnatningssteder og P-pladser. En væsentlig forudsætning for succes er også, at befolkningen generelt får lært fremmedsprog og er åbne for at indlemme de mange gæster i de lokale aktiviteter. Vi opfatter, at de store udviklingsmæssige hop først sker, når man lærer at organisere på en ny måde, og vi forestiller os, at kommunen i samspil med de private virksomheder får etableret private servicecentre, som kommunens mange små virksomheder vidensmæssigt kan trække på. Dynamik og energi smitter, så når man først begynder at flytte på brikkerne, så får man ofte afledte sidegevinster, man ikke altid kan forudse el. planlægge. Det nuværende bibliotek, kaldet Kulturarkaden, ligger et utroligt charmerende sted direkte til vandkanten, hvorimod en placering i bymidten ville gøre denne kulturinstitution mere tilgængeligt for alle borgere i Vordingborg by. Tilgængeligheden til biblioteket kunne dog afhjælpes ved bedre og billigere busdrift, hvilket til dels er realiseret i det nye kommunale budget. Hvis man flytter Kulturarkaden, betyder det en yderligere udtømning af funktionerne i Sydhavnen, hvilket vi er stærkt imod. Kulturarkaden opfatter vi som en livlig oase i et ellers øde område. Arealerne langs banelegemet på Marienbergvej er i planen udlagt som boligdetailhandel og erhverv uden miljøgener. Passagen af de nye godstogsstammer på ca. 1 km. som i fremtiden mange gange i døgnet er planlagt at skulle passere det smalle jordstykke mellem skinnearealet og Marienbergvej, vil støjmæssigt hver gang fylde 2½ min, og vi opfatter det derfor som yderst urealistisk at udlægge dette jordstykke til andet end til et parklignende friareal, bedst til en nåleskovslund, som også om vinteren kan fungere som støjværn. 48

50 Vi er bekymrede for, hvordan man i fremtiden med klimaforandringerne i Vordingborg kan undgå oversvømmelser, og vi mener, at kommunen allerede nu skal tage initiativer til en forhøjelse af bolværkerne på de udsatte steder, ligesom der skal planlægges diger. I planen vises en oversigt over oversvømmelsestruede områder i de lavtliggende villaområder i Masnedsund, og vi mener, at det er kommunens opgave at etablere kanaler og underliggende drænrør, således at vandet i haverne afledes. Vi opfatter i Vordingborg Lokalråd, at helhedsplanen er et fint værktøj til en videre diskussion om byens fremtid, og vi håber senere på et seriøst plan at blive medinddraget i den videre proces. På vegne af Vordingborg by lokalråd. Inger Nielsen og Gitte Kongstad Administrationens bemærkninger: Bibliotek og Musikskole Bibliotek og Musikskole har gennem den tætte beliggenhed oplevet en øget synergi. Denne synergi kan fastholdes og udvides gennem en kommende central placering i et bycenter. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. Netværk Angående forslag om kommunens opgave med at samle borgere i netværk på tværs af alder, erhverv mv., så arbejder Vordingborg Kommune aktivt for at etablere og understøtte formelle og uformelle netværk, herunder bl.a. netværk for microvirksomheder, gennem Vordingborg.nu (samler relevante links og informationer om, hvad Vordingborg Kommune har at byde på ), og nærdemokratimodellen med lokalråd. Netop lokalrådene kan meget fint opfylde den foreslåede rolle helt i overensstemmelse med den rolle lokalrådet er tænkt i nærdemokratimodellen, hvor det beskrives, at lokalrådets bestyrelses rolle er, at skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde borgerne imellem og mellem borgerne og kommunen inden for lokalområdet. Vordingborg by contra Præstø og Stege og hele kommunen Helhedsplanen for Vordingborg by handler om Vordingborg by og er en opfølgning på en idékonkurrence fra Med helhedsplanen er der taget fat på mere konkrete tanker om hvordan vi udvikler Vordingborg by inden for blandt andet handel, erhvervsudvikling, bosætning, natur mv. Andre dele af kommunen beskrives i andre planer. 49

51 Når der er fokus på Vordingborg by er det dels fordi Vordingborg er kommunecenter og dermed hovedbyen - og dels fordi Vordingborg by, i modsætning til de to velbevarede købstæder Præstø og Stege, trænger til en samlet plan for byens udvikling og forskønnelse. At der skal udarbejdes en helhedsplan for Vordingborg by er en beslutning, der er truffet i forbindelse med planstrategien i Mens helhedsplanen for Vordingborg by handler om Vordingborg by, handler planstrategien om hele kommunens udvikling. Planstrategien indeholder en vision for hele kommunen og herunder også en prioritering af byernes overordnede rolle. Prioriteringen af Vordingborg by som kommunecenter er fastlagt helt tilbage i planstrategien fra 2008 og i den gældende kommuneplan. Derudover behandles hele kommunen i kommuneplanen. Her fastlægges blandt andet retningslinjer og rammer for bymønsteret (og byernes rolle og funktioner), og for byudviklingen af arealeranvendelsen i hele kommunen. I Stege er der udarbejdet en helhedsplan for Sukkerfabrikken, som et nyt stort udviklingsprojekt i Stege, mens der i Præstø arbejdes med en samlet lokalplan for Præstø bymidte. Derudover er i 2008 gennemført købstadsprojekter i alle tre byer og i forbindelse med budgetforliget indgået september 2012 er det vedtaget, at der skal arbejdes med nye købstadsprojekter for de to købstæder, Præstø og Stege. Købstadsprojekterne er tænkt at skulle udvikle og markedsføre byerne og deres profil ud fra hver deres særlige kvaliteter. Dette er overordnet drøftet af udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i januar 2013 og der forventes konkret stillingtagen til igangsætning af projekter i maj Der arbejdes også på at finde midler til en citymanager for alle tre købstæder, der skal udvikle og koordinere nye og sammenhængende aktiviteter i byerne. Areal mellem Marienbjergvej og Jernbanen Det er ikke meningen at planlægge for boliger mellem Marienbergvej og jernbanen. Arealet udnyttes i dag til erhverv og ved Skovvej et lille grønt areal. Der er ikke planer om at ændre på dette Afvanding Masnedsund Ifølge lovgivningen (Vandløbsloven og kystbeskyttelsesloven) er Vordingborg Kommune ikke forpligtet til at etablere kanaler og drænrør. Den, der har gavn af sådanne tiltag, afholder udgifterne. Forsumpningen af bydelen Masnedsund skyldes mange forskelligartede faktorer. Vordingborg Forsyning A/S, Vordingborg Kommune og Masnedsund Vandafledningslaug samarbejder om at afhjælpe vandproblemerne i bydelen. 50

52 Jens O. Jensen 1 Hermed mine kommentarer til Helhedsplan for Vordingborg by Først tak for et godt møde i rådhusets kantine d. 28/1, dog ærgrer det mig lidt at mødet stort set kun kom til at omhandle et evt. nyt butikscenter på rådhusgrunden, og det ville have været rart hvis mødet var blevet afsluttet med en konklusion, da min umiddelbare fornemmelse er at stemningen er for et butikscenter, men bare ikke lige på rådhusgrunden. Jeg har gennemlæst hele planen som indeholder rigtig mange gode ideer. Med denne helhedsplan kan der diskuteres lige fra nu af og indtil man finder ud af at der alligevel ikke kan findes finansiering til andet end en brøkdel af det, men når planen ligger der vil alle kunne se en sammenhæng i det der vil ske i årene fremover. Det gælder med dette, som med alt muligt andet, meget om følelser og tryghed, og mange af de kommentarer man både hører og læser om, bunder måske i virkeligheden i, at det er da vældig godt med udvikling og fornyelse bare det ikke går ud over det man har i forvejen. Jeg kan fuldt ud bakke op om handelsforeningens modvilje til at etablere et butikscenter sammen med et nyt rådhus. Jeg gjorde allerede for mere end ét år siden, bla. med læserbreve, opmærksom på hvordan jeg som borger ser den optimale bymidte i fremtiden, nemlig at den allerbedste løsning vil være at samle så meget som muligt omkring Algade/Stentorvet. Det er den helt rigtige løsning at lave gågade fra Badstuegade over Slotstorvet til Københavnsvej. Jeg forestiller mig et butikscenter i det "gamle SuperBest og Fakta" omkring Stentorvet, som så, sammen med et stykke af gågaden, kan overdækkes. Med en god løsning kan man sikkert få Imerco med på ideen og et sådan center vil kunne blive på omkring 5000m2. Prøv at se det for jer et butikscenter med adgang fra både gågaden og fra voldgade, jo jeg tror det kan blive rigtig godt med en sammenhæng af byens centrum og Borgcentret. Find dog i stedet en investor til dette projekt, og hvis så man mener at der er behov for et nyt rådhus så skulle der være plads nok på rådhusgrunden og om nødvendigt kan det "gamle Kvickly" inddrages i processen. Som nævnt tidligere handler helhedsplanen om meget andet end et fremtidigt butikscenter, her vil jeg blot kommentere på nogle få af områderne. Solbakken er som skabt til at udvikle et idræts- og kulturcenter, evt. i samarbejde med DGI (DGI-byen i Vordingborg, det klinger da godt i ørene) Sammen med dette vil det være et perfekt sted at etablere "VOR-PARK", (byens nye stadion til fodbold og atletik) 51

53 Ore strand trænger, som der også står skrevet i helhedsplanen, til en modernisering. Jeg håber blot at man ser det i sammenhæng med etableringen af det forestående højvandsdige. Jeg mener at digets placering bør genovervejes og tages med i den samlede plan for Ore strand, og for resten, hvad blev der egentlig af det store projekt søbad for enden af Badevej, som var meget tæt på at blive virkelighed for måske 10 år siden. Jeg ved det ligger i en skuffe et sted i det kommunale system hos de gamle tovholdere på dette projekt. Et havnebad ved silogrunden er en superidé, mere er der ikke at sige om det, andet end at jeg tror det vil kunne sætte noget i gang i Masnedsund. Trafikken i byen er et kapitel for sig. Jeg tror stadig på at når jeg kan finde rundt i byen uden at køre over Slotstorvet så kan alle andre sikkert også. Min erfaring fra mange andre provinsbyer siger mig at man sagtens kan finde ud af at lede trafikken uden om fodgængerområder bare ved hjælp af skilte og hvide streger på asfalten. Hvis man i den kommende proces påtænker at inddrage borgerne endnu mere, f.eks. i nogle mindre arbejdsgrupper stiller jeg mig gerne til rådighed. Med venlig hilsen Jens O. Jensen Goldschmidtsvej 8A 52

54 Jens O. Jensen 2 Webformular: Har du kommentarer eller forbedringsforslag til visionen eller principperne? Generelt vil jeg sige at det er godt at man nu vil sætte fokus på at udvikle byen efter en plan der rækker langt ud i fremtiden. Tak for et godt møde igår d. 28/1. Hvis man påtænker at inddrage byens borgere endnu mere stiller jeg mig gerne til rådighed. Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Levende bymidte" Jeg forestiller mig at Stentorvet og "Irma-passagen" kunne blive overdækket, og kunne indgå i en helhed med det "gamle" SuperBest og Fakta som kunne bruges til basar med specialbutikker eller lign. Måske kunne man overtale Imerco og Kop&Kande til at indgå i et helt nyt projekt og etablere butikcenteret her, hvis man inddrager Algade må der blive mange kvadratmeter til rådighed. På den måde bliver Voldgade en naturlig del af bymidten. Hvilke butikker mangler du i Vordingborg by? Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Boliger" Skrif her dit forslag eller kommentar til temaet "Erhvervs- og handelslivet" Jeg tror at når Algade bliver gågade fra Badstuegade til Københavnsvej, vil detailbutikkerne automatisk søge hertil, og andre erhverv vil så naturligt kunne etablere sig i den vestlige del af algade, og hvem siger at det ikke kunne være atraktivt at etablere en bolig i en ejendom hvor der p.t er butik? Hvordan gør vi Vordingborg by til en mere attraktiv handelsby Vordingborg by vil blive mere attraktiv hvis man centrerer handelen omkring Algade, byens hjerte, f.eks med et center i forbindelse med overdækning af Stentorvet Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Kultur- og fritidslivet" Det vil fantastisk med et kulturcenter, f.eks. et DGI-hus med svømmehal på Solbakken. Ideen med et søbad i Sydhavnen er en rigtig god ide ligesom det vil være en god ide at genoplive ideen med en badeanstalt ved Badevej når nu det ser ud til at der skal etableres et højvandsdige i området. Har du konkrete forslag til hvad vi skal anvende Solbakken til? Jeg mener at Solbakken vil være det oplagte sted at etablere et konferencehotel med ny svømmehal evt. i samarbejde med DGI Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Oplevelser i naturen" Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Vordingborg som turistmål" Borgcenteret vil trække mange turister til byen men vi er allerede bagud med hensyn til faciliteter, vi kommer hurtigt til at mangle indkvarteringsmuligheder for at holde på 53

55 turisterne. Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Trafikken i byen" Jeg mener at Algade skal være gågade fra Badstuegade og mod øst til Københavnsvej, og dermed mener jeg også at vi skal have gågadeområde på Slotstorvet. Al trafik til bymidten fra øst vil således naturligt blive ledt ad solbakkevej eller ad Københavnsvej og Voldgade. Sydfra bør der etableres en ny viadukt under Brovejen ved Orevej. På sigt bør man nok etablere en adgang til Kirketorvet, en smuk allé fra Skovvej op forbi kirken. Har du andre idéer og forslag til helhedsplanen? Jeg mener IKKE at man skal opføre et butikscenter på Rådhusgrunden, da jeg mener handelen skal forblive i algade som nævnt ovenfor. Jeg mener at det skulle være muligt at finde investorer til at bygge et nyt rådhus uden at medtage butikscenter i planerne. Kunne det nuværende Kvickly ikke ombygges sammen med en renovering af rådhuset, jeg mener at vores Rådhus skal være et af kommunens vartegn og så skal det ikke ligge sammen med et halvtomt butikscenter. Navn Jens O. Jensen Postnr Administrationens bemærkninger: Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. Ore Strand De forbedringer af Ore Strand, som beskrives i helhedsplanens afsnit side 30 nederst, vil blive udført så de spiller sammen med etableringen af højvandsdiget. En badeanstalt ved Badevej, kunne være et aktiv også for campingpladsen der, kan eventuelt indgå i arbejdet m højvandsdige og skabelse af en ny sandstrand ved Ore Strand. Vordingborg som turistmål Kommunen ønsker generelt at tiltrække flere turister og hvis dette skal ske må der også være forskellige tilbud til forskellige former for overnatning, derfor indeholder planen både muligheder for konferencehotel, bedre vandrerhjem, muligheder for udvidelse af camingplads og tilbud til autocampere. På Nordhavnen og ved lystbådehavnene generelt kan de tilbud der er til lystsejlere med 54

56 fordel også tilbydes til autocampere de har samme behov for bad og toiletter, og ved en placering i Nordhavnen har de let adgang til at undersøge Vordingborgs herligheder. Regulering af trafikken Slotstorvet, Algade Administrationen er enig i, at det bør og sandsynligvis er tilstrækkeligt at regulere trafikken i og omkring Slotstorvet og Algade med skilte og afstribning. Den samme holdning har politiet og den trafikrådgiver, som har udarbejdet skilteplanen. Derfor er det også den løsning, som administrationen har anbefalet. Der vil dog sandsynligvis blive lavet ændringer omkring Slotstorvet med udskiftning af belægninger, og der bliver udført bump på Færgegårdsvej inden Slotstorvet, efter aftale med politiet. Gågade Algade, Slotstorvet Der vil blive etableret gågadezone fra Badstuegade til Københavnsvej. Dog vil der være nogle strækninger, hvor kørsel vil være tilladt på forskellige niveauer og tidspunkter. Det er ikke helt afklaret, hvordan dette vil fordele sig. Som udgangspunkt kan man dog regne med, at der vil være vareog beboerkørsel i Algade, samt kørsel tilladt på Slotstorvet for køretøjer under 3500 kg. Ligeledes vil kørsel være tilladt fra Lilletorv til Torvestræde. Dette er for at kunne komme frem og tilbage fra Kirketorvet. Viadukt under Brovej Hvad der sker med viadukten under Brovejen ved Orevej afhænger af de forhandlinger som pågår med Banedanmark om deres Femern Bælt relaterede projekter. Vordingborg Kommune er stærkt optaget af, at forbedre forholdene der. Adgang til Kirketorvet fra Skovvej Der er ingen planer om at etablere en adgang fra Skovvej til Kirketorvet. 55

57 Sydsjællands Klatreklub 56

58 57

59 Administrationens bemærkninger: Idrætsaktiviteter på Solbakken Den detaljede udformning af indretningen af Solbakken vil naturligt kunne medindrage forskellige idrætslige aktiviteter. Indstilling : At der indføjes i teksten at arealet tænkes indrette så også mere smalle idrætter kan tilgodeses. 58

60 Vordingborg Ro- og Kajakklub Høringssvar til forslaget til HELHEDSPLAN VORDINGBORG BY Vordingborg Ro- og Kajakklubs bestyrelse har med stor interesse læst kommunalbestyrelsens forslag til HELHEDSPLAN VORDINGBORG BY og i øvrigt deltaget i Åbent Hus den 28. januar Vi hilser planen velkommen og ser den som bestræbelser på at gøre Vordingborg levende. Afsnittet MARITIME FRITIDSTILBUD har selvsagt haft vores største fokus. Vi er enige med planen i beskrivelsen af Nordhavnens muligheder og vi imødekommer kommunalbestyrelsens opfordring til samarbejde for blandt andet oprettelsen af sejlerskoler om end vi for vores vedkommende kalder dem for kajak-skoler og ro-skoler. Som det antydes i planen forestiller vi os ligeså, at slotsområdet kobles tæt sammen med Nordhavnsområdet i bestræbelserne på at skabe liv og at tiltrække publikum. Efter en oplevelsesrig tur i museet og på Borgen vil det være nærliggende at besøge Vordingborg Nordhavn. Eller i omvendt rækkefølge. Men så må havneområdet opgraderes. Vordingborg Ro og Kajakklub har mange ideer til faciliteter såvel som til events og aktiviteter. Vi har netop udarbejdet vores visionspapir samt udarbejdet vore handleplaner. Således forventer vi at blive inddraget i det videre arbejde med forslaget HELHEDSPLAN VORDINGBORG BY hvad angår MARITIME FRITIDSTILBUD. Det ville være hensigtsmæssigt også at inddrage Nordhavnens øvrige interessenter og hertil Vordingborg Svømmeklub, der kunne tænkes at have interesse i Åbent Vand satsning og eventuelt vinterbadning. Vi ser for os en Nordhavn med gode og ordentlige udfoldelsesmuligheder et sted, hvor Vordingborgs egne indbyggere såvel som turister i stigende grad søger til for aktivitet og adspredelse. Udflugtsbåd: Det kan undre at ingen her i nyere tid har budt ind med en udflugtsbåd i Nordhavnen. Området er fyldt med smukke steder broer - Masnedø Oringepynten - Sydhavnen Knudshoved Odde og meget mere. Vordingborg Kommunes indsats i denne henseende er at indtænke en fast anløbsplads for denne soleklare turistattraktion. Vordingborg Vandrerhjem: Der skal findes en ny placering for vandrehjemmet, idet lokalerne er udlejet til anden side. Det ligger ligefor at placere det kommende vandrerhjem i den tidligere Vordingborg Forsyning - bygning. Alternativt i Kulturarkaden såfremt en flytning af biblioteket bliver en realitet. Begge placeringer er gode og vil tilføre liv og positiv aktivitet i områderne. Man bør selvfølgelig indtænke anløbspladser for kajakker, kanoer og robåde, når man alligevel tænker i nye baner. 59

61 Shelters: Konkret kan vi foreslå, at man etablerer sig med et antal shelters langs kysten i Vordingborg storkommune. Vi kommer gerne med konkrete forslag til placering og hvilke faciliteter, der i øvrigt skulle være i forbindelse med en shelterplads. Skal vi holde os til Vordingborg BY altså nærområdet vil vi konkret foreslå en shelter på området ved den gamle losseplads. For at gøre det attraktivt også for udefrakommende roere vil vi foreslå etablering af en lille anløbsbro. Vi er bekendt med at Friluftsrådet kan ansøges om faciliteter af denne art. Autocamperparkering: Vi har læst forslaget om at inddrage vejareal ved Havnevej og Nordhavnsvej til autocamperparkering. I denne forbindelse anmoder vi om hensyntagen til eksisterende parkeringsplads ved Roklubbens Hus og at man ikke lægger yderligere beslag på græsarealerne foran roklubbens og søspejdernes klubhuse. Disse græsarealer indgår for roklubbens vedkommende i klubbens aktiviteter hen over hele året - sommer som vinter. Såfremt et kommende vandrerhjem placeres i Vordingborg Forsyningen vil det være nærliggende at have autocamperparkering i tæt tilknytning hertil. Og hvis ikke, ja så kan der være autocamperparkering alligevel. Aktiviteter og events: Multibro: Vi medgiver at det lave vand og det smukke kystmiljø indbyder til mangeartede aktiviteter. Vi er med på at samarbejde med Vordingborg Kommune om at servicere turisterne og i øvrigt de mange forskellige idrætsgrene, der kunne dyrkes i området. Men det fordrer etablering af nødvendige faciliteter. Vi kan foreslå etablering af multibro, der kunne anvendes af flere forskellige grupper: roere, kajakroere, søspejdere. Åbentvandsvømmere, vinterbadere, kano- og kajakudlejning mv., surfere. Ja og almindelige badegæster som i forvejen anvender den eksisterende bro foran roklubben Vi har ikke det færdige forslag men ved at sætte os sammen de forskellige interessenter i Nordhavnen - og senere med repræsentanter fra kommunen, ville man kunne nå frem til noget attraktivt og anderledes og ganske sikkert leve op til de ideer og tanker, der fremgår af HELHEDSPLAN VORDINGBORG BY Vordingborg Ro- og Kajakklub Vivi Larsen Formand 60

62 Administrationens bemærkning: Solbakken Vordingborg Kommune påtænker at inddrage alle interessenter i den mere detaljere ideudvikling omkring aktiviteter både omkring udvikling af arealet på Solbakken og svømme og vandaktiviteter i forbindelse med svømmehal og muligt havbad. Udvikling af Nordhavnen I forbindelse med konkretisering af planer og aktiviteter på Nordhavnen, vil alle relevante klubber og foreninger blive inddraget. Før der planlægges/etableres offentlige faciliteter til badning i Nordhavnen, bør vandkvaliteten undersøges. (Det kan som udgangspunkt ikke anbefales at bade i Nordhavnen, svømme og badeanlæg planlægges udført ved Sydhavnen og ved Ore strand.) Udflugtsbåd Der har i Vordingborg kommune været arbejdet på mulighed for udflugtsbåd langs med kysterne. Et spændende projekt projektet lider lidt under, at omkostningerne ved at opretholde tursejlads i de to sommermåneder er store. Hvis private skulle ønske, at starte en rute med tursejlads, vil kommunen se meget positivt på et sådan tiltag. Færgen Virus, der sejler til Lindholm vil pga. udflytningen af funktionere fra Lindholm blive overflødig og vil kunne bruges til formålet. DTU er ejer af Virus Vandrerhjem I helhedsplanen er der mulighed for etablering af vandrerhjem tre forskellige steder: I Sydhavnen, på Færgegårdsvej og på Solbakken. De tre steder er forskellige, en placering på Solbakken kan understøtte idrætsaktiviteter, en placering i Sydhavnen eller på Færgegårdsvej kan understøtte turismetiltag langs kysterne. Etablering af vandrerhjem kræver en detaljeret planlægningsindsats, der skal finde sted som opfølgning på helhedsplanen. Anløbsbro, shelters langs kysten Når den endelige placering af vandrerhjemmet er kendt, bør det undersøges om ideen om anløbsbro for udefrakommende roere, kajakker m.fl. i forbindelse med et nyt vandrerhjem kan realiseres. En sådan anløbsbro i Vordingborg by ville bidrage til at opfylde målsætningerne omkring maritim turisme (helhedsplanen s. 36). Broen bør udformes så den følger principperne for universelt design. Arbejdet med at placere shelters langs hele Vordingborg Kommunes kyststrækning er i fuld gang. Vordingborg Kommune samarbejder med erhvervsliv og lokale foreninger om faciliteter til det maritime friluftsliv. Forslaget om etablering af sheltere på Trellemarken er nævnt i helhedsplanens afsnit om Oringepynten, s. 30. Autocampere Autocamper er tænkt på gruspladsen for enden af Nordhavnsvej. Det er meningen, at arealudlejning forestås af Nordhavnens personale og kun i sommermånederne. Græsarealerne foran roklub og søspejderne er forbeholdt disse foreninger. Autocamperplads vil vanskeligt kunne indpasses i forbindelse med et eventuelt nyt vandrerhjem på Færgegårdsvej 3 (De Kommunale Værker). Bygningen har høj bevaringsværdi og med en smuk placering ved kysten. Placering af autocamperplads vurderes at skæmme helhedsindtrykket. 61

63 Kaj Flinta Sag : Helhedsplanen for Vordingborg by Kommunens side : fungerer ikke. Min kommentar til Helhedplanen fremsendes som Kommentaren - der bl. a. bygger på input fra brugere af min personlige facebook-side "Bevar Kalvehave" - er som følger: Er det mon hele Kommunens Helhedsplan for Vordingborg BY? Forslaget til helhedsplan oplyser, at Vordingborg by er... "...kommunens vækstcenter, og her skal fremtidige større investeringer ske. Det er nødvendigt at prioritere Vordingborg by for at sikre alle tre købstæders og hele kommunens konkurrenceevne, i forhold til andre byer og områder i regionen..." - hedder det i forslaget. Denne vision og prioritering - som henviser til og udbygger den tidligere ordflom i forarbejderne ( de strategiske handleplaner m. m.) fra Embedsværket - gælder således tillige for hele Kommunen. Visionen ER meget ærlig og provokerende og bringes ikke i Helhedsplanens Indledning. Den havde ellers været på sin plads her, fordi den er egnet til at afvæbne debatten for borgere og aktører i andre købstæder og landdistrikter. Nu bliver debatten nemlig pludselig til teknisk snak om midlerne i forhold til udviklingen af Vordingborg BY - og ikke om mål for udvikling af Vordingborg BY i forhold til HELE KOMMUNEN. Men, borgerne er - som debatten har vist - ikke enige i, at formålet med en prioritering er "..købstædernes og hele kommunens konkurrenceevne.."? Det er klart, at konkurrencehensyn kan indgå i prioriteringen, men hele visionen og prioriteringen, som forslaget fremstiller det, trænger til at blive nuanceret. Og det drejer sig ikke kun om detailspørgsmål som f. eks. et butikscenter. I stikordsform handler det om, at købstæder, landsbyer og andre aktører skal gøre dét, de er bedst til. Selvom Vordingborg by HAR mange kvaliteter og ER kommunecenteret, så følger det ikke heraf, at vi skal lægge alle kommunens æg dér. Der må prioriteres efter, hvilke geografiske og andre saglige forudsætninger de enkelte bycentre OG lokalcentre OG landsbyer har for at løse opgaverne til gavn for HELE Kommunen Altså en vision og prioritering for Hele Kommunen med fokus på specialisering. Følger man op på dette synspunkt, står det klart, - at Stege og Præstø by har særlige fortrin som handelsbyer, der som minimum bør prioriteres på linie med Vordingborg by, og - at Klintholm har særlige fortrin for lokalisering af et havcenter og -at Kalvehave har særlige for lokalisering af et maritimt sports- og naturcenter i Den Gule Stald ( - hvor det hverken kan eller må være afgørende, at Vordingborg by får en bygning ( Kulturarkaden ) ledig til formålet. ( ends ) Med venlig hilsen Kaj Flinta Søvej Kalvehave

64 Administrationens bemærkning: Rådhus/administrationsbyggeri Se generelle bemærkninger om rådhus/administrationsbyggeri. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. 63

65 Karsten Blem Vedr. forslag til Helhedsplan for Vordingborg by Iflg. indledningen til forslag til helhedsplan for Vordingborg by står der, at den er et billede af, hvordan byen kan se ud i fremtiden. Videre kan man læse: De foreslåede tiltag er idéer og projekter, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde videre med, og understøtte i dialog med byens parter. Der er ikke på forhånd taget stilling til de enkelte forslag. Når man læser videre i helhedsplanen fremgår det imidlertid i modsætning til ovenståen-de citat fra indledningen, at kommunalbestyrelsen allerede er langt fremme med at gen-nemføre etablering af et butikscenter, som bl.a. skal indeholde et nyt rådhus og evt. bibliotek. Dette understøttes også af den løbende avisdebat, hvor der udtales stor mod-stand mod dette projekt. En modstand, som jeg kan tilslutte mig. På side 11 i helhedsplanen viser et kort, at bymidten nu skal være Butikscentret med et nyt rådhus. Algade, som tidligere har været Vordingborg bymidte er nærmest udeladt på dette kort. Det understøtter, at Kommunalbestyrelsen og i særdeleshed borgmesteren og udviklingsstaben allerede er i fuld gang med gennemførelsen af butikscentret. I aviserne har man gennem den seneste tid også kunne læse, at kommunen har indbudt entreprenører til at komme med tilbud på et butikscenter, som også skal rumme et nyt rådhus. Tilbuddet skal indeholde både en lejemulighed for kvadratmetrene til det nye rådhus og en tilbagekøbsmulighed alt efter kommunalbestyrelsens beslutning. Man indhenter altså på nuværende tidpunkt tilbud på etablering af butikscentret og rådhuset før helhedsplanen er færdigbehandlet, og før der er truffet beslutning om gennemførelsen af Kommunalbestyrelsen. Det står i stærk kontrast til citatet fra indledningen om, at der ikke på forhånd er taget stilling til helhedsplanens enkelte forslag. Det har været nævnt i debatten, at den udefra kommende butikscenter-investor har 60% af finansieringen på plads, men stadig mangler de sidste nødvendige 40%. Jeg mener borg-mesteren og udviklingsstaben har set det som en mulighed for at få et nyt rådhus, ved at lade de mange kvadratmeter dække de sidste 40%, som investoren mangler. Det er derfor min opfattelse, at man arbejder med en skjult dagsorden. Et nyt rådhus koster naturligvis også mange gange mere end en istandsættelse af det nuværende rådhus vil koste. Samtidig vil et nyt rådhus på sigt også betyde nedlæggelse af de kommunale afdelinger på de tre gamle rådhuse i Stege, Præstø og Langebæk med deraf følgende pendling og øget CO2 udslip til følge. Desuden vil det betyde, at Stege, Præstø og Langebæk mister et stort antal lokale arbejdspladser og dermed også mister omsætning i disse byers lokale butikker fra disse medarbejdere

66 Hvis politikerne overhovedet ønsker at lytte til borgerne, er der tydeligt en stor modstand mod et butikscentret i den offentlige debat. Det skyldes blandt andet, at et butikscenter vil medføre yderligere aflivning af Algades butikker både pga den øgede konkurrence fra et butikscenter samt pga planen om at gøre Algades østlige ende og Badstuestræde til gågade. Til butikscentret vil der blive etableret en kæmpe p- plads lige ved døren, mens Algades handlende må håbe, folk synes, det er helt ok, f.eks. at skulle bære 6 flasker rødvin mange hundrede meter fra Skjold Burne til den parkerede bil langt væk. Det er min opfattelse, at kommunen inkl. udviklingsstaben i bedste mening tror de ved, hvad der er godt for byen og handelslivet, selv om f.eks. udviklingsdirektøren ikke engang bor i Vordingborg kommune og derfor har et meget ringe lokalkendskab og fornemmelse for byens handelsliv. At kommunen yderligere støtter sig til en analyse fra Institut for Center-Planlægning (ICP), understreger for mig at se blot, at man kun har ønsket rådgivning fra ICP, som er kendt for altid at mene ethvert handelsproblem i en by kan løses med et butikscenter. Da ICP s analyse ovenikøbet viser, at et butikscenter i Vordingborg by vil betyde en tilbagegang for detailhandlen i Præstø på 30% og i Stege på 20%, er det helt uforståeligt at kommunen arbejder videre med disse planer. I stedet bør kommunalbestyrelsen arbejde for udviklingen af handelslivet ligeligt i de tre købsteder Vordingborg, Præstø og Stege. Når turister m.m. besøger vores gamle købstæder, så siger sund fornuft, at de ikke er kommet til f.eks. Vordingborg by for at gå i et butikscenter men i stedet er kommet for at opleve den gamle middelalderby, den smukke arkitektur, borgcentret, naturen og undersøge byens stisystemer. Det bringer dem rundt i byen med mulighed for besøg på byens caféer og restauranter samt måske også handel i Algades butikker, som er mere kreative i udvalget end et butikscenters mærkevare-butikker, som er magen til alle andre centres mærkevarebutikker. Jeg har valgt at koncentrere min indsigelse omkring planerne for et butikscenter med nyt rådhus, fordi dets etablering allerede er langt fremme uden at være reelt behandlet i Kommunalbestyrelsen. De øvrige mange forslag i helhedsplanen vil jo nødvendigvis skulle fremlægges i forbindelse med forslag til lokalplaner, så dem vil jeg vente med at kommentere til vi ser, om der er muligheder og penge til en gennemførelse. Venlig hilsen Karsten Blem Langgade Stege 65

67 Administrationens bemærkninger: Rådhus/administrationsbyggeri Se generelle bemærkninger om rådhus/administrationsbyggeri. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. Processen Helhedsplanen er en visionsplan. Ikke en lokalplan, hvor alt er på plads og besluttet. Dialogen om helhedsplanen startede allerede da Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2012 inviterede til offentligt debatmøde på Slotstorvet og byture rundt i byen. Formålet med debatmødet var at borgerne fik mulighed for at høre om byudviklingsprojekter rundt omkring i byen og debattere og komme med idéer til Vordingborg bys fremtidige udvikling samt finde nye måder at samarbejde om byens udvikling. Efterfølgende har borgerne haft mulighed for at høre om og debattere helhedsplanen og Vordingborg bys udvikling med de medarbejdere, der har stået for at udarbejde helhedsplanen i en butik i Algade 89. Både på debatmødet og i butikken har vi fået en masse idéer og kommentarer til byens udvikling, som vi har indarbejdet i forslaget til helhedsplanen i det omfang, det har været muligt. 66

68 Paolo Nani Teater Vordingborg Teaterby Paolo Nani Teater støtter Vordingborg Kommunes spændende tanker om at omdanne det tidligere Panther Plast til et nyt kulturhus med teater i centrum, og vi vil gerne byde med ind med idéer til den praktiske udformning af projektet og skabelsen af de fysiske rammer. En samlet Teaterby på den gamle fabrik Panther Plast skal gerne rumme fælles prøvesale, kontorfaciliteter, teknikbank, værksted og scenografilager for Cantabile 2, Paolo Nani Teater og Neander Teater. Det vil bringe mange fordele med sig ift. kreativ sparring og samarbejde omkring det praktiske på tværs af teatrene, dele viden, udstyr, faciliteter og know-how, og på samme tid forstærker det Vordingborgs identitet og brand som Innovativ Teaterby. Krydsbestøvning Ved at placere de tre teatre og andre kulturaktiviteter tæt sammen, så de deler både lokale og faciliteter, vil der naturligt blive skabt, hvad en førende virksomhed inden for innovation og kreativitet som Apple aktivt tilskynder under navnet "krydsbestøvning". Grundtanken er, at egnede fysiske rammer og delte faciliteter skaber en uformel kontakt og ikke-formaliserede netværk mellem branchefolk, som ellers ikke kommer i kontakt med hinanden. Fællesskab og de rigtige fysiske rammer Essentielt er det, at Teaterbyens centrum nøje gennemtænkes og designes således, at krydsbestøvningen bliver let og uforceret. Det gør man fx med de delte kontorfaciliteter, åbne/lukkede mødelokaler og arbejdsrum, og man skaber naturlige åbne mødesteder som fx en café, både for kunstnere og publikum, som samtidig giver informationer om, hvad der sker i centrum til enhver tid, og hvad man kan glæde sig til at se i fremtiden. Det skaber en følelse af at være en del af, hvad der sker i byen - og samtidig skaber det en oplevelse af at være en aktiv del af et fællesskab og en levende by, og borgerne og kunstnerne bliver bragt tættere på hinanden. For at kunne være en professionel og velfungerende Teaterby af format er det vigtigt, at de fysiske rammer både indeholder store og mindre spillesale samt prøvesale for de aktive teatre. På den måde er både selve kunstværket og den kunstneriske proces samlet på samme sted, og man kunne evt. forestille sig også at åbne op for, at interesserede skoler, branchefolk og borgere kunne få indsigt i processerne ved at arrangere åbne prøver og arbejdsdemonstrationer. Dette kunne man fx understøtte med en teaterbus, som gjorde transporten fra skoler og gymnasier til Teaterbyen let og overskuelig. Kurser til teaterfolk og virksomheder 67

69 Teaterbyen kan blive et kreativt væksthus af kaliber med de rigtige fysiske rammer. Oplagt ville det være med overnatningsmuligheder for kursister, kombineret med spisefaciliteter i caféen, når der fx arrangeres kulturfestivaler, teaterkurser for teaterfolk og kurser i anvendt innovation og kreative processer for virksomheder. Og man kunne tilbyde "konferencepakker" til danske virksomheder, som inkluderer en teateroplevelse som et supplement til virksomhedernes eget arbejdsprogram. Vordingborg Kommune kan sammen med Cantabile 2, Paolo Nani Teater og Neander Teater fasttømre Vordingborgs position som én af Danmarks væsentligste teaterbyer, og ved at skabe en ny Teaterby, som kombinerer det krydsbestøvende arbejdsfællesskab for de tre teatre og skaber et tæt fællesskab mellem både teatre og borgere, kan vi sikre os en endnu bedre position i Danmark som landets mest Innovative Teaterby. Til slut en lille, sjov Youtube-video på 4 minutter, set af mere personer, hvor kommunikationseksperten Steven Johnson forklarer, hvordan Historien viser den store vigtighed i kommunikation mellem kreative mennesker: Mange hilsner. Paolo Nani Paolo Nani Teater Solvang Vordingborg Administrationens bemærkninger: Teater på Solbakken Ideerne om lokaler på det kommende center på Solbakken, hvor Vordingborgs landskendte teatre arbejder sammen indgår i den eksisterende plan. Teaterlivet vil blive medinddraget i den videre proces. 68

70 Præstø Lokalråd PRÆSTØ LOKALRÅD. Høringssvar: Helhedsplan for Vordingborg by Præstø Lokalråd indsender hermed sit bidrag til den såkaldte debat om Helhedsplanen for Vordingborg by. På kommunens hjemmeside og i selve planen anvendes nogle steder ordet høring, mens det af Kommunalbestyrelsens godkendelse fremgår, at der er tale om en debatperiode, og altså netop IKKE en høring. Præstø Lokalråd vil gerne opponere mod denne fremgangmåde, idet vi opfatter det som en grov tilsidesættelse af kommunens nærdemokratimodel, at en så vigtig og for alle andre områder end Vordingborg by nærmest ødelæggende plan, ikke sendes i officiel høring hos kommunens lokalråd. Præstø Lokalråd kan og skal naturligvis ikke forholde sig til planer for et lokalområde som Vordingborg by, med mindre planerne får en konsekvens for Præstø Lokalråds område. At dette er tilfældet fremgår direkte af Helhedsplanens tekst side 19: Mål : Vordingborg by udvikler sig til et regionalt handelscenter, med øget konkurrenceevne i forhold til nabo - byer Det erhvervsmæssige mål med planen er således direkte at forringe konkurrenceevnen for nabobyerne! Dette finder Præstø Lokalråd fuldstændig uacceptabelt, og det kan undre, hvordan hele Vordingborg kommunes kommunalbestyrelse for politikerne er vel valgt for hele kommunen? så fuldstændig ensidigt kan planlægge at forringe handelslivets konkurrenceevne i resten af kommunen, herunder Præstø. Dette er ganske enkelt ikke acceptabelt! Det fremgår videre af planen, at: Kommunalbestyrelsen vil skabe optimale kommunale rammebetingelser for etablering og tiltrækning af nye virksomheder i Vordingborg by Der tones altså rent flag: Resten af kommunen skal således have minimale kommunale rammebetingelser for nye virksomheder. Igen må det undre, at en kommunalbestyrelse så fuldstændig ensidigt kan fokusere på et byområde og direkte forringe vilkårene for resten af kommunen. Dette er ganske enkelt ikke acceptabelt! 69

71 Endvidere fremgår det: Der er generelt brug for et større hotel- og konferencecenter i Sydsjælland. Der foreslås tre muligheder for placering af et hotel- og konferencecenter i Vordingborg by Igen må det undre, at hele Sydsjælland nu reduceres til Vordingborg by. Det fremgår ingen steder, efter hvilke kriterier resten af kommunen udelukkes, det fremgår faktisk ikke, om man overhovedet har undersøgt om andre områder kunne være relevante og eksempelvis være mere specielle og tiltrækkende end endnu et center som alle de andre. Helhedsplanen indledes med at slå fast, at: Målet er en helhedsplan, som politikere, borgere og virksomheder kan samles om og bakker op om. Sådan som planen er lagt frem, må man konstatere, at selve hovedmålsætningen IKKE er nået. Det fremgår selvfølgelig ikke, om der her også menes borgere og virksomheder UDEN FOR Vordingborg by, for i Præstø lokalområde er dette i hvert fald ikke tilfældet. Selv inden for Vordingborg by s område falder planen tilsyneladende klart på sin målsætning. Uden i øvrigt at gå i detaljer om planens andre elementer, så har Præstø Lokalråd denne generelle kommentar: Den fremlagte plan er jo bredt forsynet med en lang række positivt ladede udsagn, som gerne skal give læseren et billede af, hvor ovenud god planen er. Det er der ikke noget nyt i, og vi ser jo ofte publikationer fra Vordingborg kommune udformet på denne måde. Når man læser de gode intentioner får man et broget billede af de mange problemer for Vordingborg by, som Helhedsplanen åbenbart skal løse: En Spredt bymidte Ringe konkurrenceevne i forhold til nabobyer For lille butiksudbud Gammel administrationsbygning For fjernt bibliotek Lav frekvens af medarbejdere og besøgende i bymidten En kedelig bagside af Algade Et ikke-pænt bymiljø Kedeligt byrum Ikke-attraktivt handelsmiljø Lavt og varierende serviceniveau De gamles by På den baggrund kan man godt forstå, at Kommunalbestyrelsen vil gøre noget, men måske skulle man koncentrere sig om at finde de vigtigste udfordringer og løse dem uden at det skal gå ud over resten af kommunen. 70

72 Præstø Lokalråd skal således klart protestere mod planerne om handelscenterbebyggelsen, mod at Vordingborg by får særlige rammebetingelser for etablering af virksomheder, som ikke gælder andre områder og endelig mod at andre placeringer af et eventuelt hotel- og konferencecenter udelukkes. På baggrund af planens overordnede mål om opbakning og støtte til planen fra borgere og virksomheder, må vi konstatere, at Helhedsplanen har fejlet, og vi forventer derfor at en revideret plan tager højde for skadevirkninger for andre lokalområder. Præstø Lokalråd forventer derfor også at få den revidere Helhedsplan i officiel høring for så vidt angår påvirkning og effekter for Præstø Lokalområde. Henrik Reiche og henny Jørgensen Præstø Lokalråd Administrationens bemærkning: Processen Helhedsplanen er en visionsplan. Ikke en lokalplan, hvor alt er på plads og besluttet. Dialogen om helhedsplanen startede allerede da Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2012 inviterede til offentligt debatmøde på Slotstorvet og byture rundt i byen. Formålet med debatmødet var at borgerne fik mulighed for at høre om byudviklingsprojekter rundt omkring i byen og debattere og komme med idéer til Vordingborg bys fremtidige udvikling samt finde nye måder at samarbejde om byens udvikling. Efterfølgende har borgerne haft mulighed for at høre om og debattere helhedsplanen og Vordingborg bys udvikling med de medarbejdere, der har stået for at udarbejde helhedsplanen i en butik i Algade 89. Både på debatmødet og i butikken har vi fået en masse idéer og kommentarer til byens udvikling, som vi har indarbejdet i forslaget til helhedsplanen i det omfang, det har været muligt. Da forslaget til helhedsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen blev denne samtidig offentliggjort og udlagt til offentlig debat i 1½ måned. I debatperioden holdt Kommunalbestyrelsen et velbesøgt åbent hus-arrangement, hvor borgere kunne komme og drøfte helhedsplanen med kommunalbestyrelsen. Når vi skriver at helhedsplanen er til debat i modsætning for i høring, der af nogle betragtes som formelt og bureaukratisk, er det for i højere grad at signalere at der er tale om en åben debat om byens udvikling, og at planen ikke er endelig. Derfor var der også tale om et uformelt åbent husarrangement, hvor borgerne kunne drøfte helhedsplanen med kommunalbestyrelsen i stedet for et traditionelt og formelt høringsmøde. 71

73 Lokalrådene har ikke været inviteret særskilt til involvering, da det ikke har været muligt inden for den tidsmæssige ramme, men har haft mulighed for at komme med input til Vordingborg bys udvikling gennem hele sommeren og efteråret 2012 og i debatperioden i januar/februar 2013 på lige fod med borgere, foreninger generelt. Vordingborg Lokalråd blev dog særskilt inviteret til debatmødet og blev orienteret om butikken. Der er ikke lagt op til yderligere debat / høring om helhedsplanen, men der kan i forbindelse med den nærmere planlægning og igangsættelse af konkrete projekter ske yderligere involvering. Erhvervslivets rammebetingelser Vordingborg Kommune arbejder hele tiden på at skabe gode rammer for erhvervslivet i hele kommunen og på at tiltrække nye virksomheder, hvilket fremgår af planstrategien. I helhedsplanen for Vordingborg by koncentrerer vi os om Vordingborg by og ikke hele kommunen. Hotel- og konferencecenter Der er i dag begrænsede overnatningsmuligheder i Vordingborg by og med Borgcenteret og de øvrige tiltag, der ligger i helhedsplanen som fx Kultur og Idrætscentret vil de bliver yderligere behov for overnatningsfaciliteter. Derudover er der mangel på større konferencecentre i Sydsjælland, som det er og længe har været et politisk ønske at Vordingborg Kommune lægger areal til. Der har tidligere været peget på afkørsel 41 og Vordingborg by. Helhedsplanen beskriver hvor i Vordingborg by, et sådant hotel- og konferencecenter eventuelt kan placeres. Alle tre mulige placeringer har fordele og ulemper, som beskrives i helhedsplanen. 72

74 Bygnings- og Landskabskultur Møn SÆT HELHEDSPLANEN PÅ HYLDEN TIL STORCENTERPLANERNE ER TAGET AF BORDET, OG LAV SÅ EN RIGTIG HELHEDSPLAN - MED RETNING OG KONSEKVENS! Det var med åbent og positivt sind, vi i foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn satte os til at læse Helhedsplanen for Vordingborg By. Godt nok var vi foruroliget over den del af planen, der omhandler de ulyksalige storcenterplaner. Men på den anden er det da positivt, tænkte vi, at byrådet endelig forsøger at skabe en sammenhængende plan for kommunens hovedby. Det har der været brug for i mange år. Og bortset fra storcenterplanerne kunne der jo være mange gode ting i Helhedsplanen. Den kan sagtens være andet og mere end bare en legitimering af storcenterplanerne. Tænkte vi. Nu da vi har læst planen, må vi desværre konstatere, at det er svært at se anden mening med Helhedsplanen, end at den netop skal være den legitimering af storcenterplanerne, som byrådet åbenbart mener, at der er behov for. Og ikke ret meget andet. Planen kommer rundt om mange ting og rummer masser af gode idéer og fromme målsætninger; men der er ingen klar retning eller holdning i planen. Og det står langtfra klar, hvilke af de mange muligheder, der luftes, byrådet faktisk har tænkt sig at følge op med konkret handling. Bortset fra storcenterplanerne som dog ikke er udtryk for klare holdninger fra politikernes side til, hvordan de ønsker, at fremtidens Vordingborg skal være. Men desværre, ser det ud til, for det modsatte: At politikerne holdningsløst vil overlade det til investorer at bestemme, hvordan vores by skal udvikle sig fremover. Udgangspunkt i en centralistisk bymønster-opfattelse Da Helhedsplanen med bycenteridéen blev fremlagt, havde vi meget svær ved at forstå, at byrådet kunne tage initiativ til et storcenterprojekt, som kommunens samlede detailhandel er imod, og som ingen borger har ønsket. Et projekt, der har som udtrykt mål at stjæle detailhandelsandele fra Stege og Præstø. Vi har fortsat svært ved at forstå det. Den eneste forklaring, vi kan komme på, er at byrådsflertallet og de kommunale ledere har ladet sig forføre af troen på, at BIG IS BEAUTIFUL. At det, der er godt for Vordingborg, også pr. automatik er godt for hele kommunen. Det samme billede gennemsyrer kommuneplanstrategien og kommunens anlægsinvesteringer, der massivt koncentreres i Vordingborg by i disse år. Idéen om, at man må satse på den stærkeste by, hvis man skal skabe udvikling i kommunen, kan være forståelig i andre kommuner. F. eks. i Guldborgsund og i Næstved. Men i Vordingborg kommune har vi ikke 73

75 een altdominerende hovedby. Kun 1/3 af befolkningen bor i Vordingborg-området - incl. forstæder. Kommunens bystruktur består af tre mindre købstæder, og selv om den ene er dobbelt så stor som de to andre, er der intet, der tyder på, at udvikling i Vordingborg er mere sandsynlig eller mere gavnlig for helheden end udvikling i de andre byer. I en kommune som vores bør vi arbejde for en udvikling af alle tre købstæder (+ Lundby), med et vågent øje for byroller de særlige potentialer, den enkelte by har, og som kan udvikles til gavn for hele kommunen. Vordingborg er kommunens naturlige center m.h.t. uddannelse, men IKKE (i modsætning til, hvad byrådsflertallet antager) m.h.t. industri, bosætning eller detailhandel. Kommunens langt største industrivirksomhed ligger i Stege. Præstø har (i forhold til vigtige målgrupper) større potentialer som bosætningsby end Vordingborg. Og indenfor detailhandlen er Vordingborg i tilbagegang, medens Præstø og især Stege er i vækst. Byrådsflertallet drømmer om, at Vordingborg kan blive et regionalt center som Næstved og Nykøbing. Glem det, det er totalt urealistisk! Tværtimod er der stor risiko for, at et nyt storcenter kan ødelægge det for Stege og Præstø, uden at det gavner Vordingborg! At vores handelsliv går yderligere tilbage i forhold til nabokommunerne, og at kommunens udvikling får endnu et ryk tilbage. Alternativet synes klart: Det er oplagt at satse på udvikling af de klassiske købstads-handelsmiljøer i alle tre byer. At udvikle smukke og oplevelsesrige bymiljøer, som et alternativ til de sjælløse storcentre i nabokommunerne. Det vil give en mere ligelig udvikling, hvor vi ikke hindrer udviklingsmuligheder i Stege og Præstø, af misforstået hensyn til kommunehovedstaden. For Vordingborg bys vedkommende handler det om at tage udgangspunkt i byens sjæl og de unikke kvaliteter, som den rummer. Det er der faktisk en række bud på i disse år i forlægeglse af Borgcenter-planerne. Du skal lære at tro på dig selv, Vordingborg! Borgernes eller investorernes by? Det har undret os og mange andre, at alle de politiske partier mener, at såkaldte investorer og ikke borgerne og deres repræsentanter - skal bestemme hvilken by, Vordingborg skal blive til. Selv bycenterskeptiske politikere mener, at vi skal vente og se, om der kommer investorer. Hvorfor skal vi vente, hvis vi allerede nu kan blive enige om, at vi ikke vil have det storcenter? Flere politikere har udtrykt, at byrådet ikke bør lægge hindringer i vejen for investorer, hvis de vil sætte penge i Vordingborg by. Hvorfor dog ikke, må man spørge? Hvis investorerne nu vil noget helt andet med byen, end borgerne synes er ønskværdigt, så har man vel netop sine valgte politikere til at gå op imod stærke interessegrupper og sikre, at hensynet til borgernes livskvalitet, til byen og dens miljø kommer til at veje lige så tungt som pengenes magt? Vordingborgs planlægning: En serie af Hovsa-beslutninger 74

76 Holdningsløsheden overfor investorerne er så meget mere paradoksal, som det langt hen ad vejen er samme eftergivenhed overfor pengemændene, der er årsagen til det morads, Vordingborg by er havnet i. Syv Søstre -projektet, der har været en katastrofe for byen, byggede på samme følgagtighed. For at få pengemændene til at investere, gav man dem ikke blot lov til at bygge, hvad de ville, men fulgte op med detailhandelsareal og udflytning af vigtige kommunale funktioner som bibliotek og jobcenter. Uden at stille selvindlysende spørgsmål såsom: Kan en lille by med kun indbyggere virkelig bære to bycentre med 2 km.s afstand? Og hvad sker der, hvis investorerne alligevel ikke gennemfører deres planer? I dag ser vi resultatet: Et forblæst betonhusområde på en øde kaj uden attraktionsværdi, et kulturhus in the middle of nowhere og vigtigst - undergravning af bycentret omkring Algade, med butikslukninger og forarmelse af bymiljøet til følge. Stå ved byens kvaliteter styrk det historiske bycenter omkring Algade! I det hele taget ligger Vordingborg desværre, som den selv (både den gamle og den nye kommune) har redt. Byens planlægning er én lang historie om hovsa-beslutninger og manglende tro på egne bykvaliteter og visioner. Når Vordingborgs bymidte ikke er nær så charmerende som bymidterne i Stege og Præstø, skyldes det historisk slappere planbestemmelser for midtbyen end i de to andre byer. Og når dele af Algade ligner noget fra Vestlolland, skyldes det manglende konsekvens i styringen af facader og skiltning. Vi troede, at kommunen endelig var kommet til fornuft m.h.t. Vordingborgs planlægning: Byudviklingskonkurrencen, renoveringen af Slotstorvet og Banegårdspladsen, og Områdefornyelsen peger alle på styrkelse af Algadeområdet. Men så kommer bycenter-idéen pludselig ind fra højre, oprindelig for at sikre borgmesterens drøm om et storrådhus på Panter Plast-grunden, og selv om dén plan (tilsyneladende?) er opgivet, er politikerne faste i troen på, at nu kommer pengemændene og redder byen! Andre uklare forudsætninger Helhedsplanen bygger på forudsætninger, der langtfra alle fremstår med den nødvendige klarhed. En af dem er, at der skulle være brug for et nybygget rådhus. Vi har søgt information om de tilstandsvurderinger af det nuværende rådhus, der må ligge bag en sådan konklusion, samt de alternativer til nybyggeri, som må være udarbejdet, men har ikke kunnet finde noget. Sådanne forudsætninger bør da frem i lyset, så borgerne kan vurdere, om der overhovedet er brug for dét, som tilsyneladende er en væsentlig del af begrundelsen for storcentret nemlig at byrådet gerne vil have et gratis nyt rådhus. Øvrige elementer i helhedsplanen Tilbage til tanken om, at der jo principielt også kan være mange gode ting i Helhedsplanen, selv om vi ikke kan lide storcenterplanen. Der udtrykkes mange gode målsætninger og nogle rigtige hovedprincipper for byudviklingen. De bliver bare dementeret af, at forfatterne synes at mene, at de kan realiseres med 75

77 storcenterplanen som vigtigste redskab. Planen kommer også omkring en del konkrete problemstillinger revl og krat, kan man sige, stort og småt. Fra storcenter til ishus på havnen. Der er også en del spændende forslag til konkrete handlinger, men igen relevante og irrlevante forslag mellem hinanden, realistiske handlingsmuligheder og rene luftkasteller i én pærevælling. Til sidstnævnte hører planerne om et stort konferencecenter og om et havcenter på Sydhavnen. Det er OK at forsøge at være idérig, men når realistiske og urealistiske handlingsmuligheder på denne måde blandes sammen og fremsættes med samme styrke der er ingen form for prioritering af de mange handlingsmuligheder i Helhedsplanen skaber man snarere forvirring blandt borgerne end klare fremtidsbilleder, og man risikerer at afspore debatten. Blandt de gode og realistiske ting skal nævnes idéerne til udvikling af uddannelsesmiljøet og af nye fritidsfaciliteter i byen. Samt tankerne om nye byerhverv, måske i stationsområdet. Igen savner man dog konsekvens og handlingsorientering: Hvad skal der til for at realisere disse idéer, og er byrådet villig til at satse ressourcer på det? Et andet emne, vi så frem til med spænding, var planens trafik-afsnit. Et af de største planlægningsbehov i Vordingborg by har i mange år været en klar og gennemarbejdet trafikplan. Byrådet har i de senere år produceret det ene byudviklingsinitiativ efter det andet uden at have haft en så fundamental forudsætning som en trafikplan på plads. Også på dette punkt ligger man, som man selv har redt: Balladen om trafikafvikling over slotstorvet for et års tid siden var ren selvskabt plage. Et godt tilløb til en trafikplan i Helhedsplanen følges dog desværre ikke op. Den trafikale situation i morgendagens Vordingborg er derfor fortsat uafklaret. Udskyd storcenter-beslutningen, sæt Helhedsplanen på hylden og skab forudsætningerne for en rigtig helhedsplan! Vi vil opfordre til, at byrådet undlader at beslutte noget om bycentret på denne side af valget. At politikerne ærligt fremlægger deres holdninger til spørgsmålet i valgkampen, og lader vælgerne sammensætte et nyt byråd, der så i dialog med borgerne kan fastlæge, hvad det er for en by, vi ønsker. Når storcentret er taget af bordet, kan man vende tilbage til handlingsplanen og lave en rigtig handlingsplan med holdning, klarhed og konsekvens. I mellemtiden kunne man fint bruge tiden til at tilvejebringe de grundigere forudsætninger, som den nuværende helhedsplan mangler: 76

78 Er hotelplanerne realistiske, og hvordan kan man fremkalde investorer til dette projekt (man har jo, så vidt vi ved, prøvet i årevis hvorfor er det ikke lykkedes?) Og hvad er udsigten til, at det, der ikke kunne lade sig gøre under højkonjunkturen, kan ske i en lavkonjunktur? Hvordan færdiggøre områdefornyelsen, og hvordan kan P-området nord for Algade gøres mere attraktivt og kan forbindelserne til de flygtende dagligvarebutikker forbedres? Hvordan kan man konkret styrke bymiljø og byliv i Algade? Er de bebyggelsesregulerende bestemmelser og styringen af facader og skiltning stærke nok? Hvordan sikres en konsekvent trafikplan, med en troværdig plan for det overordnede vejnet, for forbindelserne mellem bydelene (incl. Vordingborgruten hvad er der blevet af den?), trafikforsyning af og parkering i bymidten. Som andre har påpeget, er en fundamental ting som hvor de mange forventede gæster til Borgcentret skal parkere fortsat ubesvaret. Med venlig hilsen Bygnings- og Landskabskultur Møn v/ Rigmor Nielsen, Sprovegade 20, 4780 Stege. Tlf.: E- mail: Administrationens bemærkning: Se generelle bemærkninger om rådhus/administrationsbyggeri. Se generelle bemærkninger om butikscenter. Trafikplan Opførslen af det nye Borgcenter og det nye Bycenter har forholdsvis store trafikale påvirkninger for trafikken i en by af Vordingborgs størrelse. Samtidigt pågår der forhandlinger med Banedanmark, som kan resultere i en omlægning af Næstvedvej med en ny broforbindelse til Valdemarsgade. Også afgørelsen om trafikken over Slotstorvet og gågadestatus i Algade har påvirket trafikplanlægningen. 77

79 Der er naturligvis blevet udarbejdet analyser i forbindelse med disse tiltag og der vil også blive udarbejdet en overordnet trafikplan, når de sidste uvisheder er faldet på plads. Områdefornyelsen vil blive afsluttet, som planlagt. Nærmere oplysninger om projektet kan ses på kommunens hjemmeside på Som det fremgår af projektet vil der blive skabt forbindelser på tværs af Voldgade med fodgængerfelter på hævede flader. Dermed sænkes bilernes hastighed og fodgængerfelterne bliver niveaufrie til fordel for handicappede og andre gangbesværede. Bymiljø I forbindelse med den igangværende områdefornyelse forskønnes parkeringsarealerne ved Voldgade/Karolineparkeringen. Desuden synliggøres de eksisterende forbindelser for gående fra parkeringsarealet og ind til Algade. Lokalplanen for Algade regulerer, som nævnt i høringssvaret, ikke facadeudformning og skiltning i væsentlig grad. Vordingborg Facaderåd har gennem længere tid ønsket, at der blev udarbejdet en ny lokalplan for Algadeområdet også med henblik på at sørge for et ensartet administrationsgrundlag. Hovedparten af Algade er udpeget som en del af kulturmiljøet Vordingborg middelalderby. Det vil være hensigtsmæssigt for Algades udtryk, for sikring af bevaringsværdier og kulturmiljøet at udarbejde en ny lokalplan for Algade. Realisme i hotelprojekter Investorer i hotelprojekter findes, hvis der er økonomi i at drive et hotel. Opgaven er derfor at skabe gode rammer og tilbud til forskellige former for turister, hvilket både helhedsplanen og andre af kommunens initiativer handler om. Helhedsplanen er en langsigtet plan, i perioder med lavkonjunktur er det vigtigt at planlægge, så man ved hvad man vil når der igen bliver højkonjunktur. 78

80 Cantabile 2, Teater Forslag til visionen eller principperne: Vi mener at Vordingborgs stærke teatermiljø bør have en større vægtning i den overordnede vision. Vordingborg har 3 innovative producerende teatre med en meget international profil; Neander, Paolo Nani teater og Cantabile 2. Disse teatre er med til at sætte nationale standarder for scenekunst. Desuden huser byen en af landets største teaterfestivaler nemlig Waves Festivalen. Desuden har byen et rigt teatermiljø med flere børneteatre, scenografer, kostumedesignere m.fl. Vi har et ganske særligt kreativt, innovativt og eksperimenterende kunstnerisk miljø. Anne Middelboe Christensen sagde i sin tale ved overrækkelsen af Kulturprisen 2012 til de tre ovennævnte teatre, at Vordingborg er smækforkælet. Byen har noget der ikke findes tilsvarende på landsplan andet end i de store byer. Det betyder at: i Vordingborg er det muligt at se forestillinger, der ellers kun spiller i København eller udlandet. Der er lokale kulturelle aktører med et stort nationalt og internationalt netværk, der kan være med til at skabe kvalificerede større og mindre events. Folkeskoler, gymnasium og University College Sjælland modtager undervisning af professionelle skuespillere/instruktører i workshopforløb. Det er muligt at opleve en stor teaterfestival, med anerkendte kompagnier fra hele verden, der skaber cutting edge scenekunst, lige uden for hoveddøren. Tusindvis af børn og unge møder international scenekunst ude på skolerne, hvor der afholdes både workshops og forestillinger i forbindelse med Waves Festivalen. Byen hvert år modtager kunstnere fra resten af Europa, der kommer for at skabe teater sammen med byens producerende teatre. Det kommer borgerne til gode gennem åbne visninger, generalprøver for skoleklasser m.m. Der skabes store samarbejdsprojekter med byens egnsteater som primus motor, hvor amatører involveres. Vordingborg har noget helt unikt på det kulturelle område. Hvis byen i højere grad satser på det, kan det være med til at skabe en stolthed og kulturel identitet, som bygger på en lang og meget stabil historie for innovativ scenekunst, siden Her er der en force som ikke skal bygges op fra bunden. Den skal blot synliggøres og sættes i spil. Vordingborg som teaterby. Det må kunne gå fint i spænd med det historiske. Kulturarven og den nyskabende fremadstræbende kunst. Tema: Kultur og fritidsliv/konkrete forslag til Solbakken Kultur og idrætscenter på Solbakken: Vi mener at det kan være godt at tænke stort i forhold til et nyt kulturcenter. Vi synes at man skal tænke det som en teaterby, et produktionssted, hvor byens producerende teatre har øvefaciliteter, og hvor der samtidig er faciliteter nok, så det også kan være et sted hvor andre nationale eller internationale kompagnier kan være i residency for kortere perioder. Det kan gøre stedet relevant i en national kontekst og kan måske åbne mulighed for at hente støtte hjem til 79

81 projektet gennem f.eks. Realdania eller andre store fonde, som kan sikre at det fulde potentiale udnyttes i kulturcentret. Det kan skabe en fysisk ramme, et vartegn, for det produktionssted byen i forvejen er. Der skal tilknyttes overnatningsmuligheder for de mange udenlandske kunstnere der producerer med byens teatre, eller kompagnier som arbejder i byen for en periode. Stedet bør have en velfungerende intimscene (op til pers) med tilknyttet café/ foyer, der kunne holdes levende som cafe og mødested for alle aktørerne i huset. Det kunne også være en café der skaber et link til byens ungdomsmiljøer. Det er bedre at skabe mindre sale, der udelukkende bruges til teater og kan indrettes professionelt og funktionelt end at have større sale der bærer præg af gymnastiksal eller sportshal. For byens teatre, der alle arbejder visuelt, er det ødelæggende at præsentere i et sportsmiljø. Det samme gælder for øvesale, der også gerne skulle kunne indrettes med lys, lyd og øvrig teknik m.m. til teaterbrug, som ikke hele tiden skal hænges op og pilles ned. Vordingborg by som turistmål: Hvis man skaber et visionært kulturcenter med et levende miljø med løbende forestillinger, vil dette samt den biennale festival Waves kunne være med til at tiltrække kulturelt interesserede gæster. Der burdes satses fra kommunalt hold på Waves Festivalen som turistmål for både nationale og internationale gæster. Med venlig hilsen Siri Facchini Haff Cantabile 2 Administrationens bemærkninger: Solbakken Ideerne om lokaler på det kommende center på Solbakken, hvor Vordingborgs landskendte teatre arbejder sammen indgår i den eksisterende plan. Teaterlivet vil blive inddraget i den videre proces. 80

82 Radikale Venstre 81

83 Administrationens bemærkning: Rådhus/administrationsbyggeri Se generelle bemærkninger om rådhus/administrationsbyggeri. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. Trafikafsnit Punkt 3: Der er ingen planer om at etablere en adgangsvej til Kirketorvet fra Skovvej eller Færgegårdsvej. Vejet op med behovet for at betjene Kirketorvet med en bedre vejadgang, er administrationen uenig i bemærkningen om, at tilkørselsforholdene er problematiske. 82

84 Svømmehal En kommende svømmehal til afløsning af den eksisterende meget nedslidte ville kunne indtænkes i en samlet plan for området på Solbakken. Boliger Solbakken I høringssvaret foreslås det at undlade udstykning til nye boliger på Solbakken, for at sikre at fremtidige kulturaktiviteter har den fornødne plads. Henset mulighederne for boligbyggeri på eksisterende ledige arealer ved Iselingen og mulighederne for nye boliger i bymidten ved byfortætning, er behovet for udlæg til boliger på Solbakken begrænset. For at understøtte udviklingen til Kultur- og Idrætscenter på Solbakken, vil det være mere hensigtsmæssigt at planlægge for visse overnatningsmuligheder i tilknytning til faciliteterne, som der kan blive behov for i forbindelse med afholdelse af større kulturelle arrangementer. Området kan derved få en skarpere profil i forhold til kultur- og idrætstilbud, hvis boligerne udgår og der i stedet indgår overnatningsmuligheder. Indstilling: For at sikre tilstrækkelig udviklingsmuligheder for et kultur og idrætscenter, anbefales det at Helhedsplanen tilpasses, således at boliger ikke indgår i udviklingen af Solbakken, men at etablering af overnatningsmuligheder indgår som et muligt element i den videre planlægning af området. 83

85 Østmøn Lokalråd Østmøn lokalråd vil gerne give følgende høringssvar: Lokalrådet på Østmøn vil gerne bakke op om høringssvaret fra Stege Handelsstandsforening. Vi deler bekymringen om at et nyt center i Vordingborg By vil skade handelslivet på Møn. Som et udkantsområde er det meget vigtigt at fastholde et attraktivt handelsmiljø både for fastboende og for turister. I lokalrådet arbejder vi for bosætning og udviklings af erhvervslivet på øen, og vi ønsker at styrke en aktiv handelsby som Stege er. Stege er kendt som en aktiv handelsby og ikke mindst kendt for "tirsdags markeder", som tiltrækker mange. Østmøn lokalråd kan derfor ikke bakke op om et nyt center i Vordingborg By. På vegne af Østmøn lokalråd Med venlig hilsen Torben Nielsen Skalbjerggård Nøddelundvej Borre mobil: tlf Administrationens bemærkning: Rådhus/administrationsbyggeri Se generelle bemærkninger om rådhus/administrationsbyggeri. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. 84

86 Vordingborg Handelsforening 85

87 86

88 87

89 Administrationens bemærkning: Rådhus/administrationsbyggeri Se generelle bemærkninger om rådhus/administrationsbyggeri. Butikscenter Se generelle bemærkninger om butikscenter. 88

90 Hanne Frederiksen og Ole Andersen Vi er rigtig bekymrede! Vi er meget bekymrede for vores bys fremtid. Vi er rigtig meget bekymrede for vores families fremtid. I forbindelse med helhedsplanen for Vordingborg By og det nye Bycenter der er foreslag om, går vores bekymringer på forringelserne for byen, som handelsby og for de mange borgere, der rundt omkring kommer til, at lide under dette. Borgere hvis grund og dermed hus bliver eksproprieret til ny vej. Byen som handelsby, hvor der er ofret penge på et nyt torv og renovering af Algade til gavn og glæde for de handlende og for butiksejerne. Samt den renoverede Banegårdsplads. Alt dette har været til ingen gavn, hvis Algade uddør som handelsstrøg. Vi mener desuden, at det virker meget ufornuftigt, at lede trafikken ind mod bycentrum. Da ingen af vejene har plads til de flere biler, samt den tunge trafik ( lastbiler med varer til bycenter mv.) Her tænkes på Næstvedvej, Valdemarsgade og evt. den nye vejforbindelse.. Og dertil kommer støjgener, forurening og risici ved den øgede trafik med fare for personpåkørseler osv. Dette gælder for alle byens borgere. Forslag til et andet vejforløb Der laves en svingbane som er uafhængig af lyskrydset ude på Næstvedvej, så trafikken bliver ledt ned på omfartsvejen og frem til Københavnsvej. Her ville det også være meget nemt at komme til det nye sport- og kulturcenter, der er planer om. Og derved få ledt den tunge trafik udenom byen. Her kan Københavnsvej uden problemer udvides. Dette vil nok også være en meget billigere løsning. Da der stort set kun skal etableres en svingbane udenom lyskrydset på Næstvedvej. 89

91 Ved denne løsning vil det være meget begrænset med trafik, som skal over jernbanebroen med den nuværerne placering. Der skal ikke etableres nogen ny bro, den eksisterende skal blot ændres efter Bane Danmarks ønske (hvis der vel og mærke vælges ikke, at tilføre flere svingbaner på broen, kan kommunen spare de udgifter.) Evt. kan en rundkørsel etableres mellem Algade og Boulevarden, så man herved sikrer sig en mere glidende trafik. Bekymring for os som familie Som tidligere nævnt er vi meget bekymrede for vores familie. Hvis I, som kommunalbestyrelse vælger den løsning for vores boligområde, der hedder en vej igennem ved Årssleffsgade påstødende Boulevarden ved nummer Får vi denne vej løbende som nabo til vores grund(bagtil i vores have). Det vil for det første betyde, en forringelse af vores ejendoms værdi. For det andet vil det give megen voldsom trafik og dermed støj. Som absolut vil være til stor gene for os. I forvejen oplever vi tit en voldsom gene ved megen voldsom kørsel med høj fart på Jernbanegade, som vores hus ligger optil. Der kører desuden også busser, lastbiler og traktorer. Dvs. megen tung trafik som påvirker vores hus. Hvis denne vej skal gennemføres i baghaven vil vi også få denne tunge trafik bagved vores hus, hvilket jo ikke vil optimere vores hus trivsel. Dette gælder jo ikke kun vores hus, men også alle de andre gamle unikke ejendomme som forefindes i dette boligområde. Efter plantegningerne var vores hus desuden, et af de første på Jernbanegade, For at vende tilbage til vores familie, vil dette med en vej i baghaven påvirke vores familie meget. Vores familie består nemlig også af Simon, Ole`s søn, som er multihandicappet. Det vil blandt andet sige, at Simon er meget sensitiv mht. alle udefrakommende pludselige lyde, larm osv. Dette påvirker Simon meget, hvilket kan resultere i, at Simon kan gå i krampe. Og i værste fald betyde akut indlæggelse på hospital. Så det ville være en stor sorg for familien, hvis vi ikke vil kunne nyde vores 90

92 have mere, som et fælles udendørs samlingspunkt, men skulle være lukket inde i huset pga. uro, larm, støj osv. Desuden modtog vi et anbefalet brev fra kommunens Plan & Miljøchef Peter Møller Kristensen d. 21.Dec 2012 med beslutning om nedlæggelse af 14 forbud, hvori der stod at klubaktiviteter var forbudt på vores matrikel Jernbanegade 7. Forbudet er begrundet i, at klubaktiviteter kan være væsentlig kilde til larm og støj. Området er i høj grad et boligområde, som kan generes af larm og støj citat i brev fra Plan & Miljøchef Peter Møller Kristensen Plansekretariatet, Vordingborg Kommune. Vi mener, at en vej løbende igennem et tæt bebygget ældre boligområde er en væsentlig kilde til larm og støj. Hvilket Miljøchef Peter Møller Kristensen jo selv påpeger, at det ikke må være, så her modsiger kommunen kraftig sig selv i dette forbud.( 14-forbud). Så kære kommunalbestyrelse, tænk jer rigtigt godt om før I bestemmer jer. Jeres beslutning vil påvirke rigtig mange familiers fremtid. Specielt vores familie!! Med venlig hilsen Hanne Fredeeriksen og Ole Andersen Jernbanegade Vordingborg Administrationens bemærkninger: Ny bro og vejforløb Næstvedvej Valdemarsgade Administrationen forstår familiens bekymringer og/eller irritation ved at få en større og mere befærdet vej tæt på. Faktum er dog, at hvis Vordingborg by skal udvikle sig, så er man nødt til at skabe plads for at tiltrække nye borgere og erhvervsdrivende. Med det nye borgcenter og især for det nye bycenter er en af forudsætningerne, at man kan som handlende kan komme tæt på med bil. Der er foretaget trafikanalyser med en prognose som viser, at Næstvedvej vil være en flaskehals ved Banegårdspladsen med det nuværende vejnet. Denne kan afhjælpes ved at anlægge svingbaner på den eksisterende jernbanebro, men det er ikke den optimale løsning. Samtidigt er det en afvigelse fra Banedanmarks projekt, som Vordingborg Kommune vil skulle bekoste. Udgifterne for denne afvigelse 91

93 vil være forholdsvis høje, hvis man tager i betragtning, at det ikke er den optimale løsning man får. En ny bro afviger også fra Banedanmarks projekt, men da det ikke vil kræve en større bro end den eksisterende, vil selve broen ikke have nogen merudgifter for Vordingborg Kommune. Kommunen vil dog skulle stå for tilslutningerne i begge ender, men taget i betragtning, at det er den bedste og mest fremtidssikrende løsning iht. trafikanalysen, så er det den løsning, som administrationen har anbefalet, at der arbejdes videre med. Administrationen er glad for det fremsendte alternative forslag, men desværre tror vi ikke på, at det vil afhjælpe de trafikale udfordringer. Bilerne fra Næstvedvej som skal ind til det nye bycenter eller parkeringen i Voldgade vil ikke køre udenom byen. De vil sandsynligvis hellere vælge Vordingborg fra og køre andre steder hen eller holde i kø ind ad Næstvedvej. Tung trafik Med hensyn til den tunge trafik, så vil der snarest blive udarbejdet et rutenet. Rutenettet vil blive skiltet, så de tunge køretøjer ved, hvor de skal køre. Støj Med hensyn til støj fra en kommende vej, skal der ved anlæg af ny vej laves støjkonsekvensberegninger og projekteres med foranstaltninger mod støj i henhold til gældende regler på området.. 92

94 Peter Tillisch Hej Torben, Tak for oplægget. Jeg er meget glad for, at I har været så venlige at fremsende dette. Jeg har ikke de store kommentarer. Det er jo jeres oplæg, og det forholder jeg mig til. Men jeg skal dog bemærke, at sandsynligheden for golf er væsentlig mindre end boliger. Men jeg regner med, at det er formuleret på denne måde af taktiske årsager. Denne bemærkning blot for at præcisere, at det nok er boliger, kommunen får brug for på området. Det glæder mig, at kulturmiljøet er nævnt, hvad angår Rosenfeldt, og heri formoder jeg, at I planlægningsmæssigt inddrager 1 km. sikkerhedszone rundt om Rosenfeldt hovedgård og uden for dette den fremtidige bebyggelse. Jeg er helt klar over, at den igangværende planlægning går på en overordnet og fremtidig strategi for Vordingborg byområde. Det er dog utrolig vigtigt for mig, at Rosenfeldt Gods bliver inddraget så tidligt som muligt. Med venlig hilsen Peter Oxholm Tillisch (Ny mail: ) Vedr. visioner for Vordingborg Kommune: Da Rosenfeldt ligger i umiddelbar nærhed af Vordingborg, ønsker jeg at komme med følgende forslag: 1. Campingplads: Der er i kommuneplanen udpeget et område vest for Ore. Jeg finder, at en ny campingplads vil være et aktiv for Vordingborg Kommune, idet det må antages, at en del af de mange besøgende til det kommende borgcenter og andre seværdigheder i kommunen vil give et øget antal turister, der ønsker at bo på en campingplads. Det omtalte område (vest for Ore) ligger naturskønt og er dermed attraktivt. Rosenfeldt Gods ønsker ikke selv at stå for campingpladsen, men vi ønsker umiddelbart at bevare ejendomsretten til jorden. 2. Konferencecenter: I planen nævnes ønske om konferencecenter i Vordingborg Kommune. Her vil jeg nævne det fredede gårdanlæg på Rosenfeldt som værende en evt. lokation. Det historiske og landskabsmæssige miljø giver et helt specielt miljø og nærheden til Vordingborg by forenes i en god oplevelse. Dette er nævnt for kommunens videre overvejelse. 3. Byudvidelse med vest: Da man må forvente en byudvidelse i fremtiden og samtidig ser på mulighederne for dette, er jeg tidligere blevet konfronteret med et ønske 93

95 om byudvidelse mod vest (på Rosenfeldts jord). Det er vigtigt, at der bliver en dialog om dette, da herregården og herregårdslandskabet skal integreres i den fremtidige udvikling. Ovennævnte er kun en kort beskrivelse og kan naturligvis præciseres nærmere, såfremt der måtte være ønske herom. Lad mig høre om dette. Med venlig hilsen Peter Oxholm Tillisch Administrationens bemærkning: Byudvidelse Rosenfeldts jorder + Campingplads Campingpladsen indgår også i kommuneplanen som en mulighed, der skal udpeges konkrete arealer i et kommuneplantillæg eller i kommende kommuneplanrevision. En byudvikling mod Rosenfeldt ligger langt ude i fremtiden og bliver måske aldrig aktuel. Der er da heller ikke i kommuneplanen udlagt arealer til det. Kulturmiljøet omkring godset er en stor kvalitet, og bevarelsen af herregårdslandskabet bør gå forud for en eventuel fremtidig byudvikling. Konferencecenter Miljøet omkring Rosenfeldt passer godt til et konferencecenter, og kunne være attraktivt i forhold til at tiltrække større arrangementer til byen. Beliggenheden er dog ikke optimal i forhold til at skabe liv og omsætning i bymidten. Her vil en placering andre steder være bedre. I forhold til at tiltrække investorer til et konferencecenter bør tilbuddet absolut overvejes. 94

96 Teaterforeningen Storstrømmen og Musikforeningen Cæcilia, v Mogens Frandsen Har du kommentarer eller forbedringsforslag til visionen eller principperne? Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Levende bymidte" Hvilke butikker mangler du i Vordingborg by? Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Boliger" Skrif her dit forslag eller kommentar til temaet "Erhvervs- og handelslivet" Hvordan gør vi Vordingborg by til en mere attraktiv handelsby Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Kultur- og fritidslivet" Teaterforeningen Storstrømmen og Musikforeningen Cæcilia har ønske om at udtrykke følgende i tilslutning til planerne om at etablere idræts- og kulturcenter på arealet ved Solbakkevej: Den Jyske Opera, har i mange år haft forestillinger i VU-hallen, men kommer ikke mere til Vordingborg pga for vanskelige forhold for scenearbejderne. Teaterforeningen og musikforeningen mener, det er et tab for Vordingborg, at dette er sket, og at der bør arbejdes på, at få operaen tilbage. Sjællands Symfoniorkester spiller stadig i VU-hallen, som rent akustisk fungerer acceptabelt. Imidlertid er tilskuerforholdene ikke tilfredsstillende. Udsynet fra tilskuerpladserne på gulvet er ikke godt og foyer/cafeområdet bærer præg af at være indrettet til gymnasiet og handelsskolens brug. Lysforholdene i hallen er klart til sportsaktiviteter og ikke til en klassisk koncertsal. Teaterforeningen har behov for et sted til større teaterforestillinger: Musikteater og teatercirkus. I forhold til tilskuerefaciliteter har teaterforeningen og musikforeningen ønske om, at der er opmærksomhed om følgende områder: Gode tilkørsels og parkeringsforhold Tilskuerpladser med godt udsyn til scenen. Så stor grad af fleksibilitet som muligt hvad angår stoleopsætning og sceneopbygning som for eksempel i Flensburger Halle hvor stole hænger fladt på væggene når de ikke bruges og kan tages i anvendelse på kort tid og uden behov for megen arbejdskraft.. Tilfredsstillende akustiske forhold (særlige krav til symfonisk musik). Der bør sikkert arbejdes på akustiske løsninger, som er fleksible og tilgodeser flere behov. Garderobeforhold Toiletter Foyer - evt. med muligheder for kunstudstillinger Cafe/bar med salg og mulighed for at sidde ned. Plads til cafeens lager. Handicapadgang til sal, toilet, foyer Teleslyngeanlæg til hørehæmmede Informationstavler - evt. elektroniske Billetkontor med mulighed for at faste brugere har aflåste skabe. - og i forhold til Den Jyske Opera: Scene m. tilfredsstillende lysforhold Garderobe til kunstnere Arbejdsmiljørigtige forhold for scenearbejdere - transport af instrumenter og scenografi -i forhold til Copenhagen Phil: Godt lys over orkesteret Garderobe til kunstnere Arbejdsmiljørigtige for hold for scenearbejdere - transport af instrumenter. -i forhold til teaterforestillinger: Lagerplads bag scenen til rekvisitter Parkeringsmuligheder for teatrenes sættevogne Mulighed for mindre møder med de optrædende før og efter forestillingerne f.x. i foyer. Hallen foreslås indrettet så den kan anvendes til helt store teaterforestillinger som musikteater / teatercirkus og åbne forestillinger uden fast scene. Både Den Jyske Opera og Sjællands Symfoniorkester bør kontaktes for gode råd i forbindelse med indretning af salen og især i forhold til de akustiske forhold. Med venlig 95

97 hilsen Erik Rasmussen, Teaterforeningen Bøgestrømmen Mogens Frandsen, Musikforeningen Cæcilia Har du konkrete forslag til hvad vi skal anvende Solbakken til? Teaterforeningen Storstrømmen og Musikforeningen Cæcilia har ønske om at udtrykke følgende i tilslutning til planerne om at etablere idræts- og kulturcenter på arealet ved Solbakkevej: Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Oplevelser i naturen" Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Vordingborg som turistmål" Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Trafikken i byen" Har du andre idéer og forslag til helhedsplanen? Der er åbenbart ikke plads til ret megen tekst under overskriften "Har du et konkret forslag til, hvad vi skal anvende solbakken til" derfor sendes udtalelsen under teamet "Kultur og fritidslivet". Med venlig hilsen Mogens Frandsen, Musikforeningen Cæcilia Navn Mogens Frandsen Postnr Administrationens bemærkning: Koncerter på Solbakken Den store hal på Solbakken er tænkt indrettet så fleksibelt som overhovedet muligt. Koncertvirksomhed vil være en hel naturlig del af udnyttelsen af det store rum, idet det vil give mulighed for at få større aktører og større arrangementer til området. Indstilling: At musik og koncertlivet tilføjes specifikt i teksten omkring udnyttelsen af Solbakken. 96

98 Per Woodrow Nielsen Har du kommentarer eller forbedringsforslag til visionen eller principperne? Gør det modsatte af alle andre byers i forvejen fejlslagne indsatster med butiks/bycentre. Det slår hele det nuværende centrum ihjel. Tænk anderledes end hvad hidtil er fremme. Skæve ideer giver pote. Det nuværende forslag virker som det næsten er vedtaget! Del Vordingborg i to bydele: Vordingborg og Masnedsund/Ore. De kan alligevel ikke hænge sammen befolkningsmæssigt - der er hverken underlag eller beboelser nok i en uoverskuelig fremtid. Meget mere fokus på fritids- og turistinitiativer. Giv Vordingborg en profil som Sjællands idrætsby nummer et. Hvis det kan lade sig gøre at sætte Oure på Fyn på landkortet ved hjælp af en idrætsefterskole, bør Vordingborg også kunne gøre det. I forvejen er her seminaret og VUC som store spillere. Det er en stor fejl at tro at Vordingborg er i stand til at konkurrere med de omliggende købstæder på butikker; det tog er kørt for mange år siden. Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Levende bymidte" Bymidten skal koncentreres ved og omkring Slotstorvet. Vestlige del af Algade er til liberale erhverv og boliger, østlige del til butikker og boliger. Lad være med at dele de to ting skarpt op. Få trukket biblioteket ind midt i byen. Lav torvedage på Slotstorvet med lokale sælgere en gang om ugen, evt. med stader som kan stilles op og tages ned på et kvarter. Brug nogle af de større lokaler til bibliotek osv. Hvilke butikker mangler du i Vordingborg by? Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Boliger" "Byen skal kendetegnes ved både tæt karréstruktur og områder..." Hvorfor i alverden skal det gøres tæt?? Få dog lys, luft og liv ind i stedet! Skrif her dit forslag eller kommentar til temaet "Erhvervs- og handelslivet" Handelsstandsforeningen skal tage sig selv i kraven og blive med- fremfor modspillere. Pt virker det som om de er bistandsklienter som ikke skal yde for at kunne nyde. Kommunen kan ikke selv stå for at få næringslivet til at bevæge sig ind i fremtiden, og hvis ikke foreningen kommer afsted er der snart ikke længere nogen medlemmer at være forening for. Hvordan gør vi Vordingborg by til en mere attraktiv handelsby Gør den "komprimerede" gågade til et sted hvor man kan opholde sig i næsten al slags vejr ved hjælp af overdækninger. Udgifterne kan deles mellem kommune og erhvervsliv. Drop ideen om bycenter, det dræber alt gågade-liv i Algade. Frederikssund, Nykøbing F, Hillerød har oplevet det. Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Kultur- og fritidslivet" Sats hårdt på idrætsfaciliteter i topklasse. Det vil tiltrække mange fra det meste af Sjælland hvis der findes svømmehal med olympiske mål og tårnspringsmuligheder - den nærmeste ligger i Greve og er booket op stort set uafbrudt. Se på Skøjtehaller er også en mangelvare på hele Sjælland, så her er en oplagt mulighed for at profilere byen, også i forbindelsen med større sportarrangementer - Danmark har næsten ingen issportshaller af større betydning og de 97

99 nærmeste (små) ligger i Sundby på Amager og Gladsaxe Har du konkrete forslag til hvad vi skal anvende Solbakken til? Adventurepark til børn/unge/studerende i forbindelse med VUC Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Oplevelser i naturen" Lav en moutainbike-bane på Oringe. Der kan laves en meget større og mere udfordrende Klatreskov på det gamle stadionanlæg - se Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Vordingborg som turistmål" Faciliteter til autocampere som eksempelvis kan bestyres af Ore Camping, eller andre med interesse for det. Det skal ligge tæt på Nordhavnen, så det er nemt at komme ind i byen til fods. Camperfolket er nogen af de absolut mest pengestærke turister, så her er der meget potentiale hvis Vordingborg reklamerer for sig selv på europæisk plan. Hjælp Ore Camping med at få plads til udvidelse. Sæt shelters til cykelturister op ved Skovvej/Havnevej Få en professionel fotograf til at fotografere byen fra alle spændende vinkler og læg billeder ind på Google Earth, det gøres allerede flere steder i Tyskland. Lav en portal og en app med henvisning til websites, til vandrehjem, B&B, hoteller, kroer, camping, til alle turistbolig-muligheder inden for Vordingborg kommune. Byg en svævebane(!) mellem Slotsruinen og Oringe - der findes intet tilsvarende i Danmark, så det vil kunne blive en turistmagnet :) TV-Øst vil nok meget gerne være nabo til et hotel- og kongrescenter, og her er transportfaciliteterne allerede til stede, ligesom "Babette" også vil kunne nyde godt af det. Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Trafikken i byen" Luk IKKE for gennemkørsel ved Slotstorvet! Kun ved arrangementer på torvet, ellers myrder I østbyen. Har du andre idéer og forslag til helhedsplanen? Lad være med at fokusere så hårdnakket på nybyg. Sørg hellere for at få Vordingborg til igen at ligne det som byen er: en perle lige ud til vand og strand og skov og med nemme muligheder for transport. Renovér den eksisterende boligmasse, og byg først nyt når der begynder at tegne sig en stigende interesse for det. Ellers bliver parcelhusgrundene bare til lossepladser i de nye kvarterer. Køge kommune har netop nedsat deres grundpriser fra kr. 900 pr m2, til kr. 580, og der skal først sælges grunde ind mod byen før ringene breder sig mod syd til Vordingborg. Navn Per Woodrow Nielsen Postnr

100 Administrationens bemærkning: Solbakken, overnatning Der vil i forbindelse med arbejdet omkring overnatningsmuligheder for både kort,- og langtidsturister blive overvejet hvorledes så mange forskellige brugere kan tilgodeses. Levende bymidte Det er et væsentligt princip i helhedsplanen at koncentrere bymidten og dermed også at koncentrere handels og andre bylivsfunktionerne i bymidten. Algade er som handelsgade uhensigtsmæssigt lang, hvilket er blevet fremhævet som en udfordring i de seneste to detailhandelsanalyser. I kommuneplanen ( ) blev der lagt op til, at der skulle arbejdes for at koncentrere bymidten og handelen omkring en kortere strækning og skabe mere bredde. Til gengæld åbnes op for andre byformål som byboliger og erhverv i stationsenden af Algade. Se i øvrigt generelle bemærkninger om butikscenter, og indstilling om levende bymidte side 4. Fortætning I helhedsplanen er fastsat et fortætningsprincip for byens udvikling, dels for at koncentrere byfunktioner og de bylivsskabende aktiviteter, for at forskønne byen og for at skabe en mere urban by. Det gælder både i forhold til boligområder, men også andre byfunktioner. Derudover er det også for at præcisere, at vi vil udnytte ledige og forskønnelsesegnede arealer og bygninger frem for at bygge nyt på åben mark. Vordingborg har meget smuk natur i og omkring byen, som vi også skal værne om og integrere mere i byen, hvilket vi mener at helhedsplanen også lægger op til. Grøn Plan PWNs detaljerede forslag til udvikling af grønne områder og friluftsfaciliteter vil komme med som input til det igangværende arbejde med en grøn udviklingsplan for Vordingborg lokalområde. Trafikken i byen Det er tidligere besluttet, at der på Slotstorvet vil blive etableret gågadezone med kørsel tilladt op til 3500 kg. Renovering af bygningsmassen, forskønnelse af byen Der er i planlægningen fokus på kvaliteter ved eksisterende bebyggelser og i helhedsplanen nævnes også tiltag som lokalplaner til sikring af bevaringsværdier/kulturarv. Der gælder visse procedurer når der ansøges om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse. I mange områder er det dog op til grundejer selv om eksisterende bygninger bevares eller om der bygges nyt. Generelt lægger helhedsplanen op til at byudvikling sker ved fortætning og ikke ved nyudlæg på bar mark, hvilket også er i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet. 99

101 Lars Har du kommentarer eller forbedringsforslag til visionen eller principperne? Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Levende bymidte" En levende bymidte skabes ikke ved at bygge et nyt Rådhus og et eller andet center. Det skabes af den stemnig eller miljø der er/bliver der. Levende bymidte!!!! En levende bymidten skabes ikke ved at bygge et torv om eller ved at der laves en ny "borg" Bymidten dør i taakt med at det ikke er attraktivt at bo der eller drive forretninger. Senest har Algade fået en anden belysninge som da ikke trækker flere borgere/handlende til. Parkeringmulighederne er ligeledes blevet forreinget og alle dagligvare forretningerne er væk. Bymidten skabes ved en aktiv handelsforeningen og ikke ved at der laves en bycenter. Hvilke butikker mangler du i Vordingborg by? Flere af den slags specialbutikker som de seneste 2-3 er lukket. Ikke et nyt storcenter med store kæder etc. Folk køber alligevel den slags vare på nettet eller tager til Næstved, Nykøbing eller København. Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Boliger" Skab hellere et attraktiv miljø for boligere hvor der er ro fred og dermed trivsel. Skrif her dit forslag eller kommentar til temaet "Erhvervs- og handelslivet" Handelselivet kommer via de borgere der bor i Vordingborg by og som kan få et arbejde i nærområdet. Derfor bør der skabes gode rammer for bosætning via hensigtsmæssige pasningsordninger, skoler idræt etc. Borgerne skal først være der inden al det andet kommer... Hvordan gør vi Vordingborg by til en mere attraktiv handelsby Sikker at der bliver gode muligheder for bosætning - muligheder som i dag er fordårlige og som blot er blevet ringere de sidste år. Befolkningstallet falder og der bliver flere ældre???? De ældre har ikke brug for et bycenter, de unge som gerne skulle blive her eller tiltrækkes skal ikka have have en dagligdag hvor der er mange store biler i midtbyen og ringe pasningsmuligheder og skoler som det er i dag. Prioriteringen skal være omkring pasning, skoler og tiltrækning af borgere og arbejdspladser. Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Kultur- og fritidslivet" Har du konkrete forslag til hvad vi skal anvende Solbakken til? Center Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Oplevelser i naturen" Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Vordingborg som turistmål" 100

102 Skriv her dit forslag eller kommentar til temaet "Trafikken i byen" Trafikken skal ikke ind til byen - den skal uden om byen. Vejene og beboelserne i bymidten er ikke bygget til tung trafik. Har du andre idéer og forslag til helhedsplanen? Set det nu i øjenen der kommer ikke borgere til Vordingborg fordi der bygges et nyt rådhus og et butikscenter!!! Skab nu noget attraktivt bosætningsmæssit og ikke noget hvor der skal store lastbiler eller flere biler ind i byen. Succesen i Næstved og Nykøbing i relation til bydmidten og indkøbsmuligheder er jo skabt som følge af at der er etableret indkæbscentre udenfor bymidten der hvor folk let kan komme til og der kan skabes mange parkeringspladser. Så byg rådhus og storcenter uden fr Vordingborg på Næstvedvej ude i det område hvor der allerede er "industri", plads og luft. Alternativt kunne de vel placeres ved siden af Udbetaling Danmark eller på noget af Rosenfeldts "Sorte Jord" i det område. Navn Lars Postnr

103 Administrationens bemærkning: Bosætning Vordingborg Kommune arbejder hele tiden på at skabe en attraktiv kommune for dem, der bor og arbejder i kommunen og på at tiltrække nye borgere og nye virksomheder. I helhedsplanen handler det om hvad vi vil gøre i Vordingborg by for at fastholde og tiltrække borgere i Vordingborg by såvel som i kommunen. Butikscenter Det kan ikke anbefales at placere et butikscenter uden for bymidten. Tværtimod er det en væsentlig forudsætning for at projektet lykkes, at et eventuelt nyt butikscenter knyttes tæt sammen med det eksisterende handelsmiljø i bymidten for at skabe en aktiv og levende bymidte. Dette er også helt i tråd med kommuneplanens mål for at skabe en levende bymidte. Se i øvrigt generelle bemærkninger om butikscenter. Trafikken i byen Med det nye Borgcenter og især for det nye butikscenter er en af forudsætningerne, at man som handlende kan komme tæt på med bil. Kan man ikke det, vil bilisterne vælge Vordingborg fra eller holde i lange køer ind til byen. Samtidigt må man erkende, at det er vigtigt at regulere trafikken så bilerne ikke kører tilfældigt rundt i hele byen. Her er det afgørende, at indfaldsvejene leder trafikken de rigtige steder hen. En eventuel omlægning af Næstvedvej med en ny broforbindelse til Valdemarsgade lede trafikken direkte ind til det nye bycenter og parkeringen i Voldgade. Derved vil den nye trafikmængde, som bycenteret vil generere kun kunne mærkes i begrænset omfang i resten af byen. Med hensyn til den tunge trafik, så vil der snarest blive udarbejdet et rutenet. Rutenettet vil blive skiltet, så de tunge køretøjer ved, hvor de skal køre. 102

104 Herbert Silz BYUDVIKLING Helhedsplanem for Vordingborg By OMRÅDEFORNYELSEN - Projekter og tiltag - afsluttede og igangværende Kom videre, men lær også af de fejl, der er gjort hidtil. Stationspladsen er blevet omdannet og forskønnet? Der er skabt mange nye P-pladser og pladsen er blevet pænere og mere overskuelig (men: På Marienbergvej er der stadig problemer med parkerede privatbiler der generer trafikken. Der burde sættes skilte op med holdeforbud.) Hvem kan lide de pukler på pladsen? - Jeg kender ingen og jeg savner EOS på banegårdspladsen! - Det er en anden løsning, der nu er valgt for at genopstille springvandet. Denne løsning koster meget mere end hvis man havde genopstillet EOS på pladsen, hvor Ny Carlsberg Fondet havde ladet den opstille. Det burde have været et krav at opstille EOS igen på pladsen. Pukler? - som legeplads for børn på et meget befærdet/trafikeret hjørne!? Stelerne skulle som hovsa-løsning sikre børn så de ikke kunne rulle på vejene. De guidelinier for svagtseende, der blev lagt ind i fortovet, var sikkert sat på tegningen, inden etableringen af stelerne blev besluttet. - De ligger alt for tæt på stelerne, - meget uhensigtsmæssig. * Slotstorvet har gennemgået en større forvandling og fremstå nu som en stor og åben plads, der byder velkommen til byen såvel som til Danmarks Borgcenter. Det har allerede vist sig, at pladsen er meget anvendelig for kulturelle arrangementer. Hvem skal fremover styre aktiviteterne/arrangementerne på Slotstorvet? Det må da være en kommunal opgave. Jeg fik oplyst, at det er "Vej og Trafik", der skal administrere det. * Foreningen Norden vil benytte sig af muligheden til at bruge byens nye, dejlige plads til Sankt Hans arrangementet! Hvis det bliver muligt, vil vi gerne indvie det lille sprøjtehus som udsalgssted af forfriskninger, Jeg har hørt, at det er Borgcentret, der skal stå for driften af sprøjtehuset. Denne løsning bliver kompliceret og upraktisk. En kommunal ansat enkeltperson ville være bedst. Pladsen har jo allerede dannet rammen om festugen, open-air film og markeder. Der er mange anvendelsesmuligheder. Tak for et fint nyt torv! Vordingborg Kommune er med i udviklingen af Danmarks Borgcenter, som bl.a. opfører en helt ny og arkitektonisk meget smuk udstillingsbygning på ruinterrænet og en fin administrationsbygning i Det gamle Rådhus (den tidl. retsbygning). Er det kun Danmarks Borgcenter (Museerne.dk) der skal bruge huset, eller bliver der også lidt plads til andre kulturelle foreninger i administrations-bygningen? Slotstorvet må ikke lukkes for trafik! Den eksisterende kørebane, som jo allerede var aftegnet i planerne, skal bibeholdes. Der er en mulighed for at forlænge murstensbelægningen helt til Københavnsvej, evt helt til Glambæksvej. Dette vil give det nye 103

105 Borgcenter en god synlighed. Mulighed for hastighedsbegrænsende foranstaltninger er der mange af. Mulighed for ærindekørsel til Algades første del over Stentorvet, med adgang til Kirketorvet skal bevares. Ensrettet forbindelse fra Stentorvet til Voldgade skal bevares. Det var også de oprindelige planer, hvorfor skulle de ændres? Områdefornyelsesprojekterne omkring Algade, Kirketorvet og Voldgade er igang og delvis afsluttet. Forskønnelse af dele af Algades bagside er igang. Adgang til bymidten bliver forbedret. Det er vi meget glade for, fordi det er en af mulighederne for at skabe en mere oplevelsesrig bymidte. Vi håber, at der tages mere hensyn til de ideer, der kom frem ved følgegruppe- /børgermøderne. Algade Algade blev i starten af 90 erne delvist omdannet til gågade og trafikken blev ledt af bagvedliggende gader. Sådan skal det også være i fremtiden. Gågade i midten forhindrer gennemgående trafik og sivegade, evt, ensrettet i den vestlige del hen mod midten, er en praktisk løsning. Har man tænkt sig at flytte apoteket til butikscentret i stedet for at bevare den smukke bygning i Algade? - Hvordan kan vi skabe liv i Algade? - Ikke ved at flytte kulturværdier. Vordingborg by har brug for en interessant og oplevelsesrig bymidte. Og det er Algade, der er bymidten! Områdefornyelsesprojektet med delvis nye armaturer, bedre skiltning og hensigtsmæssige reklamestandere og oplysningstavler, bænke og papirkurve liver op i gadebilledet. Blomsterkupler og -kummer er allerede værdsat og pynter bybilledet på en fin måde. Den nye belysning og træernes reduktion og beskæring er fin. Først og fremmest bør kommunalbestyrelsen nu arbejde for, at der ikke er så mange tomme forretninger i bymidten. Tag kontakt til ejerne, de må da også være interesseret i, at lokalerne bliver udlejet. Tilbyd dem favorable vilkår. Omdannelse af Voldgadekvarteret Fint med de forbedrede parkeringspladser! For at forbinde butikkerne i Algade ønsker vi lige som Kommunalbestyrelsen, at bagsiden af Algade langs Voldgade bliver forskønnet og videreudviklet som planlagt.- og Glem ikke Valdemarsstien når der forskønnes og ryddes op! Kan bulerne fra stationen bruges til at skabe liv og aktivitet andre steder i byen? Ja, på nye legepladser - f. eks. i Rådhusparken, nord for Karolinegangen på det store frie græsareal ved bøligblokkene, på en del af Kirkeengen hvis den drænes (og der er mange andre muligheder ) MEN IKKE I FORBINDELSE MED INDKØRSLEN TIL PARKERINGSPLADSEN PÅ VOLDGADE. For at opnå synergieffekt mellem de forskellige byfunktioner og parkeringspladser er det vigtigt med god tilgængelighed mellem handelsstrøgene; det nye butikscenter, Voldgade, Algade, Valdemarsgade og Prins Jørgens Allé. Glem ikke Valdemarsstien! Bymidten og Banegårdspladsen forbindes med flere og gode stiforbindelser. Stiforbindelsen fra Banegårdspladsen til Borgcentret (det er delvis Margrethestien, langs Aages Grav og Kirkeengen) er en god forbindelse, der heller ikke må glemmes. 104

106 Hvordan finder man vej til dådyrene i den nye Dyreeng? - Stien fra parkeringspladsen foran Medborgerhuset er den bedste mulighed, hvis der bliver skiltet! Renovering af Kirketorvet Det nedslidte og længe oversete Kirketorv er nu med i "Områdefornyelsesprojekterne" og man er i fuld gang med at foretage den tiltrængte fornyelse. Lige som på de andre byfornyelsesprojekter blev borgerne ogfordret til at være med i workshops, arbejds- og følgegrupper. >Hvordan skal Kirketorvet være i fremtiden - hvad syntes du der er målet?< spurte man. Kirketorvet skal udvides, så en del af græsarealet inddrages. Kan bruges som markedsplads. Der skal også være mulighed for parkering i fremtiden. Der kom mange gode forslag, Kirketorvet skal være et torv, hvor der også kan blive plads til borde og bænke, grillplads, en petanquebane, en legeplads til mindre børn, plads til teaterforestillinger og andre små og større arrangementer, koncerter - også i Festugen. Ved at nedbryde en del af kirkemuren og flytte P. A. Heibergs mindesten, kan der etableres en åben plads med udsigt til kirkeengen og rigelig parkeringsplads til kirkegængere samt til et spændende opholdssted med masser af blomster. Der skal også være adgang til Åges grav (den gamle middelaldergrav vest for Kirketorvet). >Hvad syntes du er godt ved Kirketorvet - hvad er kvaliteterne?< spurte man videre. Parkeringsarealet skal bevares for beboere, relevante brugere og dem der skal deltage ved kirkelige handlinger. Torvet er roligt med begrænset trafik. Der er god plads og grønne arealer lige ved torvet.< Etabler en historisk mindepark på græsarealet ved kirken! Det blev bestemt at Frederik den 7. skal flyttes, og indkørslen fra Stentorvet skal lukkes? Jeg mener, at der fortsat skal være mulighed for at komme til Kirketorvet i bil, som hidtil over Lille Torv og over Stentorvet fra Algade. Statuen af Fr.7. skal efter 135 år som centrum på Kirketorvet blive flyttet til en skammekrog i et hjørne. For 135 år siden kunne ingen vide, at det smukke Kirketorv skulle ende som en ren parkeringsplads. Da man som borger måtte komme med forslag til Kirketorvets ombygning, mente jeg, at man kunne lave en historisk mindepark i området omkring Vor Frue Kirke. Her skulle Fr.7 have en æresplads. Der skal være oplysningstavler på dansk, engelsk og tysk af hensyn til turisterne med besked om Danmarks grundlov. Langs kirkemuren mod engen kunne P.A. Heiberg og Suhr stå side om side - også med oplysningsskilte. Selvfølgelig skulle der også være oplysning om Vor Frue Kirke på dansk, tysk og engelsk.desuden skal et skilt berette om Latinskolen og de berømte mænd, der engang trådte deres sko her. Bl.a. besøgte H.C. Andersen skolen i Der er så megen historie i Vordingborg, og den skal helst ikke blive glemt. Når der kommer mange turister til Vordingborg for at se Borgen, vil det være passende at lægge turen forbi Kirketorvet enten ad Algade eller ad stien langs Kirkeengen, Kan man blive hørt? 105

107 Det er fint med at reducere antallet af p-pladser. De er hovedsagelig for beboere og besøgende til kirken, tandlægen, Ældresagen m.fl. Skaf en plads der giver kulturelle oplevelser. Og så gjorde det ikke noget, hvis der kom en cafe eller en lille vinstue på Torvestræde. Helhedsplanen for Vordingborg by skal revideres, når DSB har besluttet sig til den endelige linieføring ved Femernforbindelsen. Trafikplanen for overordnet og gennemkørende trafik til det overordnede vejnet. Der skal være god tilgængelighed til bymidten fra udenbys besøgende via indfaldsveje og til byens større virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det er da klart. Fra nord og København er ingen problemer. Men tænk på ringvejen og adgangen til Vordingborg SYD. Viadukten til Masnedsund skal prioriteres højt! det afhænger af DSBs planer. Fra øst: Vi kan håbe på mange turister der kommer over Farøbroerne og feriegæster fra Møn: Hvad skal man gøre, når man er nåewt over "Mariehønerne" eller "Skildpadderne" til Vordingborg. Tydelig skiltning er en forudsætning for at finde parkeringspladser. Og slotspladsen skal ikke lukkes for trafik til Masnedsund og den første del af Algade og Kirketorvet. Fra vest: Hele Planlægningen afhænger af DSBs planer med Femern-forbindelsen. Men hvorfor Skal vi have en ny vejføring og en ny bro over banen? Dengang broen blev renoveret, blev der sagt, at den bare kan hæves. Et alternativ vil jo være, at lægge skinnerne lid lavere. Der skal jo alligevel laves en ny linieføring med 3 spor uden sporskifte i Vordingborg. Er det virkelig nødvendig at eksprop. så mange ejendomme? Hvor mange bilister kommer fra vest?? Fra syd: Trafikforholdene over rampen og under banelinien skal prioriteres meget højt når DSBs planer med Femern-forbindelsen er kendt. Der er to muligheder for at besøge Vordingborg fra syd, Trafikken til Vordingborg-Syd skal foregå over Rampen og under banen. Indkørsel til Vordingborg by kan ske over Kuskevej og Næstvedvej. Det ville være bedst hvis man lavede en rundkørsel ved krydset VUC/Elmealle. De trafikaje problemer i krydset er kendte. Men det er da ikke nødvendigt at ændre vejføringen. Oprindelig skulle den nyrenoverede bro bare hæves, Hvad koster det at skinnerne bliver sænket i stedet for. Det har man gjort i Lübeck. Togtrafikken må kunne afvikles på 3 spor uden sporskifte fra Masnedsund og i nord til bag broen ved ringvejen. Spørg DSB! Valdemarsgade kan ikke klare en større belastning. Trafik til det nye bycenter kan komme fra nordsiden. Forskønnelse og kvalitet 106

108 Indfaldsveje skal forskønnes og renoveres, så adgangen til Vordingborg by afspejler byens kvaliteter. EOSspringvandet skal hilse besøgende velkommen på trekanten, når de kommer fra vest. Der kunne tænkes på noget lignende på de andre indfaldsveje. En skulptur på rundkørslen f.eks. Velkommen i Vordingborg. De nuværende 4 velkomsttavlers placering: Kun den tavle, der står ved Københavnsvej er velplaceret. Dér er p-plads til 2+3 biler, en tavle med et bykort med gadefortegnelse og en velkomsttavle med en aktuel begivenhed i byen - fin. Måske skulle der være en box til brochurer i et standardformat - f.eks. A5. (velkommen i Vordingborg). Sådan skulle det også være de andre steder + en velkomsttavle ved indfaldsvejen fra Storstrømsbroen ved Masnedøfortet f. eks. Altså ialt 5 velkomsttavler. Velkomsttavlerne bliver brugt til Festuge - Teaterfestival - Musikarrangementer - Kunstudstillinger, andre udstillinger, andre kulturelle tiltag, markeder - osv.) Den nuværende administration m.h.t. opsætning og reservation af plakater er ikke tilfredsstillende. De i byen opstillede buslæskure og oplyste infotavler var til behandling i Facaderådet: Mange af infotavlerbne er uhensigtsmæssig placeret. Referat fra møde i Facaderådet. Torsdag den 11. marts 2010 Citat: > Opsætning af buslæskure og infotavler Status på arbejdet. Beslutning: Orientering givet om at tavler forventes opsat i foråret. Placeringer fremgår af tidligere fremsendt bilag, dog vil der måske blive ændret på to af placeringerne. Facaderådet efterspørger stadig reklameplads for foreningers arrangementer. Facaderådet påpeger endvidere, at der bør reserveres areal til parkeringsmulighed i planlægningen for infotavler ved byens indfaldsveje.< Det endte med at der blev opstillet buslæskure og belyste reklamestandere. Dette bør ændres, velkomsttavlerne og infotavlerne bør behandles under: Tydelighed - Synergi 2+2=5". Den samlede positive effekt af to stimuleringer er større end effekten af hver de to stimuleringer isoleret set og derefter "lagt sammen". Hvor stor er effekten, når reklamerne for en optiker eller en ligegyldig annoncør skal tage pladsen for det, der sker i byen? Og endnu nogle strøtanker: Tænk også på sikre skoleveje, gående, gangbesværede, blinde og cyklister. Tænk på gode stiforbindelser. - Den meningsløse vejføring/forbindelse fra Skovvejen til Marienbergvej bør ændres. Etabler en fornuftig udkørsel og lav nogle P-pladser til besøgende til dyreengen. Vordingborg by som turistmål Danmarks Borgcenter og Slotstorvet skal skabe liv i byen Skaf flere og mere alsidige overnatningsmuligheder Hotel- og konferencecenter - Er der planer for SILOEN?? Den maritime turisme med mange muligheder - Maritime fritidstilbud Hvor findes der gårdmiljøer? Værn om dem! Gåsegangen kan også gøre opmærksom på gårdmiljøer: 107

109 Udviklingsselskabet har udgivet den lille brochure Gåsegangen og kort tid efter opstillede man nogle træstolper med en messinggås. Den forundrede besøgende spørger: Hvorfor står de DER? Det ville være fint, hvis der var en kort forklaring på en messingplade, hvorfor gåsen netop fandtes dér. Eksempler på oplysningstaver er set i mange andre byer: Lübeck, Ystad m.fl. Aktivitetsområde og bevægelseslandskab ved kasernen I Vordingborg bys nordlige udkant ligger der langs Chr. Richardtsvej et grønt bælte med TV2-Øst stationen, Hvis Vordingborg får lov til at beholde kasernen, kunne forsvaret ehrverve landbrugsjorden overfor kasernen som øvelsesareal og kommonen kunne udvikle området til et nyt aktivitetsområde og bevægelseslandskab for friluftsliv, spejderaktiviteter, nye fodboldanlæg osv - eller: Et egnet sted for UNGDOMSBYEN - Se særskilt indsendt indlæg. Grøn plan for Vordingborg by: Vordingborg bys blomsterprogram skal fremhæves som kvalitet i oplevelsen af vor by. Oringepynten rekreative vandrestier og Trellemarken Ore Strand - Oprensning. Kystsikring - Søbad med Blåt Flag Camping Rådhusparken - legeplads for børn Herbert Silz Elmealle 24 Vordingborg Administrationens bemærkninger og indstilling, se s

110 109

111 110

112 111

113 112

114 113

115 114

116 115

117 116

118 117

119 118

120 119

121 120

122 121

123 122

124 123

125 124

126 125

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 Baggrund Partnerskab om Algade Konkrete forslag til revitalisering af Vordingborg Bymidte Hvidbog præsenteret på borgermøde april 2015 1 af 5 forslag var dannelse

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Del 3 Udfordringer og potentialer. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1

Del 3 Udfordringer og potentialer. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1 Del 3 Udfordringer og potentialer Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 3.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger 19. januar 2017 Helhedsplan Præstø Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger Høringssvar fra beboerne, Fasanvej 6, 4720 Præstø: I Forslag til helhedsplan Præstø ses på

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Fremtidens Skanderborg 2001 Vision: Skanderborg by attraktiv for nuværende og kommende borgere virksomheder

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Lokalplan nr. 003, 009 og 018 Butikker i facaderne, ingen nye boliger Banker og liberale erhverv max.

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere VORDINGBORG KOMMUNE AFDELINGEN FOR PLAN OG BY Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere nov. 2017 vordingborg.dk Ideoplæg - Campingplads for autocampere INDLEDNING

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere