Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Andre meddelelser Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: THE IDEA BOOK (730) Indehaver: Yellow Pages Publishers Association (a Delaware corporation), 3773 Cherry Creek North Drive Suite 920 Denver, CO 80209, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske oversigter over butikker, forretninger og virksomheder, med information om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 16: Oversigter i papirform over butikker, forretninger og virksomheder, med informationer om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 35: Information vedrørende forretningsvirksomhed. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmerne af Yellow Pages Publishers Association (YPPA), herunder medlemmerne af YPPAs Advertising Council. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun bruges i trykte medier og kun i forbindelse med reklame for YPPAs varer og tjenesteydelser og reklame for annoncering, samt for at fremme den af og for foreningen fastlagte reklamestrategi. Brugen forudsætter indgåelse af en standardlicensaftale og skal være i overensstemmelse med YPPAs Standards Manual. (730) Indehaver: Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune, v/formand Niels Lundsberg Marsk Stigs Alle 39, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 36: Rådgivning af ejendomsmæglere, advokater og grundejere om køb og salg af fast ejendom. (511) Klasse 41: Foredrag og kursusvirksomhed om grundejerforhold. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer det til enhver tid siddende forretningsudvalg har ret, såvel som pligt, til at benytte mærket i forbindelse med al korrespondance, der vedrører Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Ingen medlemmer må benytte Sammenslutningens mærke i forbindelse med deres arbejde for deres respektive lokale grundejerforeninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: THE IDEA PAGES (730) Indehaver: Yellow Pages Publishers Association (a Delaware corporation), 3773 Cherry Creek North Drive Suite 920 Denver, CO 80209, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske oversigter over butikker, forretninger og virksomheder, med information om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 16: Oversigter i papirform over butikker, forretninger og virksomheder, med informationer om disse, herunder om deres brancher, produkter, priser, adresser, telefon- og faxnumre, adresser og hjemmesider. (511) Klasse 35: Information vedrørende forretningsvirksomhed. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmerne af Yellow Pages Publishers Association (YPPA), herunder medlemmerne af YPPAs Advertising Council. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun bruges i trykte medier og kun i forbindelse med reklame for YPPAs varer og tjenesteydelser og reklame for annoncering, samt for at fremme den af og for foreningen fastlagte reklamestrategi. Brugen forudsætter indgåelse af en standardlicensaftale og skal være i overensstemmelse med YPPAs Standards Manual. (730) Indehaver: REC Computers AS, Postboks Lierstrada, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr og datamaskiner; databærere og optagne dataprogrammer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer; papirbånd eller -kort til optagelse af computerprogrammer; trykte instruktionsbøger og brochurer; farvebånd. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; udarbejdelse, ajourføring og vedligeholdelse af computerprogrammer; udlejning af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid, grøn, rød og sort. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge 2997

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KIRITEC (730) Indehaver: Trond Inge Johansen, Chr. Winthersvej 55, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, import- og eksportagentur, demonstration af varer, salgsfremstød for andre samt samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighged for, på en enkelt måde, at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer samt arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, kongresser, seminarer, symposier og workshops inden for det kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinærmedicinske område. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, præparater til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektinsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og vedrørende svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skodsborg Sundhedscenter I/S, Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg, ; SKODSBORG KURHOTEL & SPA A/S, Skodsborg Strandvej , 2942 Skodsborg, (740/750) Fuldmægtig: Skodsborg Sundhedscenter I/S, Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg, (511) Klasse 16: Brochurer, tryksager. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Kurhotelvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BTS DA-System (730) Indehaver: Bo Tveden Development A/S, Smouenvej 4, 8410 Rønde, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour, Lille Torv 6, 8100 Århus C, (511) Klasse 09: Compactdisks, hukommelseskredsløb, compactdisks med lyd og/eller billede, computerprogrammel, computerprogrammer, telefonsvarere. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation via computerskærme, biltelefoner og fiberoptiske netværk, transmissioner af data, meddelelser og billeder formidlet via computer, udsendelse af meddelser, elektronisk post, personsøgning (pr. radio, telefon eller andre elektroniske kommunikationsmidler), telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre etc.), information om telekommunikation. (511) Klasse 42: Ajourføring af computerprogrammer, analyse af computersystemer, design af computerprogrammer, computerprogrammering, edb-programmering, udlejning af computerprogrammel, vedligeholdelse af computersoftware, leasing af accesstid til computer databaser, leasing af accesstid til computer for bearbejdning af data. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DA-System (730) Indehaver: Bo Tveden Development A/S, Smouenvej 4, 8410 Rønde, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour, Lille Torv 6, 8100 Århus C, (511) Klasse 09: Compactdisks, hukommelseskredsløb, compactdisks med lyd og/eller billede, computerprogrammel, computerprogrammer, telefonsvarere. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation via computerskærme, biltelefoner og fiberoptiske netværk, transmissioner af data, meddelelser og billeder formidlet via computer, udsendelse af meddelser, elektronisk post, personsøgning (pr. radio, telefon eller andre elektroniske kommunikationsmidler), telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre etc.), information om telekommunikation. (511) Klasse 42: Ajourføring af computerprogrammer, analyse af computersystemer, design af computerprogrammer, computerprogrammering, edb-programmering, udlejning af computerprogrammel, vedligeholdelse af computersoftware, leasing af accesstid til computer databaser, leasing af accesstid til computer for bearbejdning af data. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAFÉ-PLUS (730) Indehaver: Eurogran A/S, P.O. Box 59 Stejlhøj 20, 4400 Kalundborg, (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 30: Kaffe, herunder pulverkaffe; te, herunder pulverte; pulverchokoladedrikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HUMANAGEMENT (730) Indehaver: Skodsborg Sundhedscenter I/S, Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg, ; SKODSBORG KURHOTEL & SPA A/S, Skodsborg Strandvej , 2942 Skodsborg, (511) Klasse 16: Brochurer, tryksager. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Kurhotelvirksomhed. (730) Indehaver: BK-Organisation ApS, Møllegade 9, 6280 Højer, (511) Klasse 35: Bistand vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration, herunder rådgivning vedrørende omkostningsanalyser, rationalisering, personale- og lønadministration, opbygning, implementering og efterprøvning af administrative styresystemer til produktionsstyring, kvalitetsstyring og logistikstyring. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling vedrørende måle- og styresystemer samt udvikling af IT-systemer vedrørende organisations- og medarbejderudvikling. 2998

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARIBO PATRONER (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, (511) Klasse 30: Lakridsvarer (ikke farmaceutiske), vingummivarer, drageevarer samt skumvarer (på sukkerbasis). (730) Indehaver: CM FOOD APS, Slotsgade 27, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Ejner Sørensen, Skovbrynet 5, 9530 Støvring, (511) Klasse 29: Kød, fjerkræ og vildt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (230) Udstillingsprioritet: Skalborggaardhallen Aalborg (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANBORG (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEXUS (730) Indehaver: Nexus A/S, Palsgårdvej 10, 7130 Juelsminde, (511) Klasse 42: Forskning og udvikling, laboratorievirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DICO (730) Indehaver: Dico A/S, Pilestræde 41, 1.sal, 1112 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information vedrørende forretningsvirksomhed; organisationsrådgivning; omlægning af erhvervs- og forretningsvirksomheder; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmægler virksomhed; finansiel informations- og rådgivningsvirksomhed; investering af kapital; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); lån (finansiering); kautionering. (511) Klasse 42: Restaurations virksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinær virksomhed, juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; rådgivning vedrørende computer hardware og software; ajourføring og design af computerprogrammer; design af websider, drift af web-servere og www-hoteller, homepage administration, udlejning af access-tid til computer databaser; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig); rådgivning vedrørende industriel ejendomsret. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENOTECA (730) Indehaver: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; spisesteder i form af kantiner, caféer, cafeterier, selvbetjeningsrestauranter, restauranter, hoteller, moteller, pensionater; diner transportable, catering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOBLINE (730) Indehaver: Jobline Norden AB, Box 7053, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 35: Personalerekruttering, virksomhedsundersøgelser, konsulentvirksomhed vedrørende virksomhedsorganisation og personaleadministration, søgning i databaser for tredjemand. (511) Klasse 38: Dataoverføring af meddelelser og billeder, elektronisk post, afsendelse af meddelelser, adgang til internet, personsøgning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangering af undervisning og af uddannelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRISURF (730) Indehaver: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; spisesteder i form af kantiner, caféer, cafeterier, selvbetjeningsrestauranter, restauranter; hoteller, moteller, pensionater; diner transportable, catering. (730) Indehaver: Telenor Nextel AS, Drammensvn Oslo, Norge (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, dataassisteret overførsel af beskeder, billeder og lyd; elektronisk post; information om telekommunikation, kommunikation via dataterminaler, kommunikation via optiske fibernetværk, overførsen af beskeder og billeder via computer. (511) Klasse 42: EDB-programmering, udleje af tilgangstid til computerdatabaser, udleje af tilgangstid til computere til brug ved bearbejdning af data, ajourføring og vedligeholdelse af dataprogrammer og software, udarbejdelse af dataprogrammer, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke om forretning), konsulentvirksomhed vedrørende computere. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge 2999

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Forlaget Carlsen A/S, Krogshøjvej 32, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 09: Elektroniske medier; lydbøger herunder elektroniske bøger, compact discs, mini discs, CD-ROM, magnetiske disketter, kassettebånd. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, udgivelse af bøger, udgivelse af elektroniske medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Strand (730) Indehaver: A. Arp- Hansen Hotel A/S, Nybrovej 75, 2820 Gentofte, (511) Klasse 42: Hotel og restaurant. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LFO (730) Indehaver: TRANS CONTINENTAL RECORDS, INC., a corporation of the State of Florida, 7380 Sand Lake Road, Suite 350 Orlando Florida 32819, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 09: Indspillede grammofonplader, compact disks, lydkassetter og videokassetter, herunder musikvideoer. (511) Klasse 16: Papirvarer og tryksager; papirhandlervarer, især adressebøger, albummer, fotografialbummer og scrapbøger, kort, aftalebøger, poser af papir til emballage, ringbind til løsblade, bogomslag, bogmærker, bøger, bordkalendere, kalendere, malebøger, overføringsbilleder, skriveunderlag, tegneblyanter, papirhatte (til festbrug), markeringstuscher, nodeblade, notesbøger, blokke, penneetuier, - holdere og -æsker, blyantsholdere og -æsker, penalhuse, blyantspidsere, blyanter, penne, fotografier, spillekort, postkort, plakater, prissedler, trykte diplomer, emblemer, klistermærker og selvklæbende etiketter, også til anvendelse på kofangere, skriveblokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, nemlig bandanas, pandebånd, svedbånd, manchetter, badebukser, boxershorts, trusser, ørevarmere, handsker, gymnastikshorts, hatte, hovedbeklædning, jakker, muffedisser, natkjoler, natskjorter, pyjamasser, benklæder, tørklæder, halstørklæder, skjorter, shorts, joggingbukser, sweatshirts, træningsshorts, træningsdragter, joggingdragter, sweaters, T-shirts, ærmeløse toppe, undertøj. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder koncerter med levende musik samt play back koncerter, telefonisk information om tourneer og biografier (information om underholdning). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E-VALUE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QILOXIN (730) Indehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6 D Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Analgetica og antiinfectiva med undtagelse af ophthalmologiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOPCRAFT (730) Indehaver: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, Eckenbergstrasse 16 D Essen, Tyskland (511) Klasse 03: Slibepapir. (511) Klasse 06: Skruer (af metal), skruetilbehør i form af skruesplinter, underlagsskiver, skruelåseringe, møtrikker. (511) Klasse 07: Højtryksspulere, sugeapparater til industrielt brug til våd- og tørsugning, batteridrevne boremaskiner, boremaskiner, håndslibemaskiner, herunder slibeskiver; kædesave, rundsave, bordsave, maskinelt og/eller elektrisk drevet værktøj, håndværktøj hånddrevet med udskiftelige gevindlåse til skruning, klæbebånd til remskiver. (511) Klasse 08: Boremaskiner, save (håndredskaber), håndværktøj hånddrevet. (511) Klasse 09: Elektriske loddeapparater, især i pistolform, genopladelige elektriske akkumulatorer og batterier, opladere til batterier og elektriske akkumulatorer, ikke-opladelige elektriske batterier. (511) Klasse 11: Elektriske lommelygter, varmluftsapparater. (511) Klasse 17: Isolerbånd, klæbebånd, ikke papirhandlervarer, ikke til medicinsk brug og ikke til husholdningsformål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OUTPUTIT (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza Islandia NY , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Computer software, herunder software til brug for samling og distribuering af specielt tilpassede data til overførselsudstyr som omfatter , printere, filer og filtransmissionsprotokoller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EDBC (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza Islandia NY , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Computer software, herunder software som gør det muligt at offentliggøre data fra en centralenhed på en global netværksforbindelse. (730) Indehaver: Dell Computer Corporation, a corporation of the State of Delaware, One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, USA (511) Klasse 40: Produktion på bestilling af computere for andre. 3000

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: O & S Holdings Pty. Ltd, Prest Street Ballarat Victoria 3350 Australia, Australien (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager, (511) Klasse 09: Sikkerhedsfodtøj. (511) Klasse 25: Støvler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QUIXTAR (730) Indehaver: Quixtar, Incorporated, 2905 Lucerne, S.E. Grand Rapids, Michigan US, USA (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for on-line - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, forretningsmæssig bistand vedrørende formidling af forretningstilbud, salgsfremmende foranstaltninger for andre, forretningsmæssig bistand vedrørende etablering og drift af forretninger, herunder fremme af forretningsnetværk via et computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HR Counseling ApS, Hovedgaden 33, 2, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Michael H. Steffensen, Sankt Annæ Plads 28, 1021 København K, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder professionel rådgivning og information, forretningsmæssig bistand vedrørende virksomheders konpetence- og lederudvikling samt vedrørende medarbejderressourcer, forretningsmæssig bistand vedrørende organisationsanalyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende personaleudvikling. (511) Klasse 42: Rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende virksomheders individuelle behov, herunder udførelse af psykologiske tests. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FirstOffice (730) Indehaver: Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, cigarer og cigaretter (alle varer af afrikansk oprindelse). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Vestergade 2, 1456 København K, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand til virksomheder og institutioner, nemlig formidling af kontrakter og rådgivning vedrørende købeordninger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand vedrørende udarbejdelse af købskontrakter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Hansa Business Solutions A/S, Lykkes Holm Allé 102, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfuldmægtig Jan Hvarre, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computerhardware, udlejning af computerprogrammel, ajourføring af computerprogrammer, design af computerprogrammer, computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hansa Financials (730) Indehaver: Hansa Business Solutions A/S, Lykkes Holm Allé 102, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfuldmægtig Jan Hvarre, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computerhardware, udlejning af computerprogrammel, ajourføring af computerprogrammer, design af computerprogrammer, computerprogrammering. 3001

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SamfundSind, Skyttemarksvej 13, 4700 Næstved, (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBICOM (730) Indehaver: DME Dansk Mejeri Elektronik A/S, Samsøvej 21-23, 8382 Hinnerup, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol i form af mekaniske og elektroniske apparater anbragt på last- og tankbiler til analyse, dataopsamling, kontrol og vejning af flydende og granulerede produkter fra fødevareindustrien, især til analyse, dataopsamling, kontrol og vejning af mælkeprodukter fra mejerier og fra iscreme-industrien, øl og spiritusprodukter fra bryggerier og destillerier, foderstoffer fra grovvareselskaber og foderproducenter og til kontrol af flydende og faste affaldsprodukter fra husholdning, landbrug og industri, især til analyse, dataopsamling, kontrol og vejning af husholdningsaffald og fra privat husholdning og gylle fra industri. (511) Klasse 12: Understel til befordringsmidler, især understel på lastog tankbiler, træktøj til påhængsvogne, især kongetap på semitrailer. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, installation og reparation af apparater anbragt på last- og tankbiler til analyse, dataopsamling, kontrol og vejning af flydende og granulerede produkter fra fødevareindustrien og flydende og faste affaldsprodukter fra husholdning, landbrug og industri. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JAGTEN PÅ ØRKENGULDET (730) Indehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094 S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 41: Produktion af tv-programmer; tv-underholdning; organisering af konkurrencer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRUCOOK (730) Indehaver: Trucook, L.L.C, 6600 Lincoln Avenue Lincolnwood, III , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske termometre med gaffelformede følere (ikke til medicinsk brug). (730) Indehaver: Henrik Bo, Tværvej 3, 2960 Rungsted Kyst, ; Majken Alkil, Tværvej 8, 2960 Rungsted Kyst, (740/750) Fuldmægtig: Kristian Alkil Advokatfuldmægtig, Tværvej 8, 2960 Rungsted Kyst, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i faver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THERMOFORK (730) Indehaver: Trucook, L.L.C, 6600 Lincoln Avenue Lincolnwood, III , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske termometre med gaffelformede følere (ikke til medicinsk brug). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMFORTRONIC (730) Indehaver: Fiat Auto S.p.A, Corso Giovanni Agnelli 200 I Torino, Italien (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, gearkasser til motorkøretøjer. (300) Prioritetsoplysninger: IT N.T099C Italien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANPLAN (730) Indehaver: Scania A/S, Generatorvej 12, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder administration af vognparker for erhvervsvirksomheder, administrativ styring af reparations- og vedligeholdelsesaftaler m.v. vedrørende køretøjer. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af befordringsmidler, især køretøjer. 3002

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Superfos Health Care A/S, Smedeland 20 B, 2600 Glostrup, (511) Klasse 01: Kunstige sødestoffer og blandinger heraf, kemsike produkter til industrielle formål, herunder fedterstatningsstoffer, fyldestoffer, smagsstoffer, tablethjælpestoffer. (511) Klasse 05: Diætiske præparater til medicinsk brug, nærende tilsætningsstoffer til medicinsk formål. (511) Klasse 30: Naturlige sødemidler, sukkererstatning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Weyerhaeuser Company a corporation of the State of Washington, Weyerhaeuser Way South Federal Way, Washington 98003, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; papirmasse. (730) Indehaver: Roland DG Corporation, Shin Miyakoda Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken Japan, Japan (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 07: Numerisk styrede formnings- og modelleringsmaskiner, herunder datamatstyrede universal-styreapparater til bl.a. skæring, fræsning, boring, slibning og indgravering, numerisk styrede formnings- og modelleringsmaskiner til professionel brug og hjemmebrug, datamatstyret universal-maskinværktøj til bl.a. skæring, fræsning, boring og slibning, graveringsmaskiner, lasergraveringsmaskiner, tredimensionale formnings- og modelleringsapparater, dele og tilbehør (ike indeholdt i andre klasser) til alle nævnte varer. (511) Klasse 09: Datamatstyrede aparater, herunder displays, printere, floppy disk drive styled Z-Y plotters, samt perifert udstyr hertil, videnskabelige, elektriske, elektroniske apparater og instrumenter (herunder radiotekniske), fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og overvågning, talemaskiner, plotterprintere, skæreplottere til fremstilling af skilte og tegn, trykke- og skæremaskiner, printere, drev til floppy disks, datamatstyret maskinværktøj, X-Y plottere, tredimensionale scannere, perifere dataapparater til alle nævnte varer, optagne dataprogrammer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle nævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATLAS REJSER (730) Indehaver: Fritidsresor AB, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, booking af rejser og transport; transport af rejsende; sightseeing; arrangering af rundrejser og rundture. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUSTOMCATH (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation of the State of Florida, N.W. 60th Avenue Miami Lakes Florida, USA (511) Klasse 42: Design af medicinsk udstyr herunder design af katetre efter kundebehov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tomos (730) Indehaver: T. Hansen Gruppen A/S, Damgårdvej 11, 5500 Middelfart, (740/750) Fuldmægtig: Pagh, Thygesen & Werlauff advokataktieselskab, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 12: Knallerter, motorcykler, scootere, cykler, køretøjer og befordringsmidler til brug på land eller i vandet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IRIS (730) Indehaver: ORELIS, 25 quai Paul Doumer Courbevoie, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 01: Organiske og/eller mineralske kemiske produkter brugt til fremstilling af filtreringsmaterialer, filtre og filtreringsmembraner. 3003

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMINOFIN (730) Indehaver: Finnfeeds Finland Ltd., Kyllikinportti Helsinki, Finland (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULTISYNC (730) Indehaver: NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computerhardware og optaget computersoftware; elektriske compurtere og perifert udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til computere, computere-servere, dataskærme, visningsenheder (computerdisplays), computermonitorer, katodestrålerør (CRTs), projektorer, printere, harddisk-drev (HDDs). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROVISACOR (730) Indehaver: Zeneca Limited, 15 Stanhope Gate London W1Y 6LN, Storbritannien (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VERTEC (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORICA (730) Indehaver: ORICA AUSTRALIA PTY LTD, 1 Nicholson Street Melbourne Victoria, 3000, Australien (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, på skinner, i luften eller i vandet; alle de nævnte varer til brug i mineindustri, stenbrud og sprængningsindustrien. (300) Prioritetsoplysninger: AU Australien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EuroCIS (730) Indehaver: Advokatfirmaet Pedersen & Jantzen, Nyropsgade 45, 1602 København V, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Pedersen & Jantzen, Att: Advokat Karsten Kielland Nyropsgade 45, 1602 København V, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARCO (730) Indehaver: Dragsbæk Margarinefabrik A/S, Simons Bakke 46, 7700 Thisted, (511) Klasse 29: Margarine og minarine. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAN-SPRAY (730) Indehaver: Hjort Plast A/S, Mylius Erichsensvej 93, 7330 Brande, (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHATEAU CAUDEVAL (730) Indehaver: DANISCO A/S, Langebrogade 1,P.O. Box 17, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen, Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: Acma Limited, The Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QF, Storbritannien (511) Klasse 01: Kemiske stoffer til brug ved rensning af kemiske levnedsmiddel-materialer og portioner af industrielle væsker, dampe og gasser; katalysatorer, polymerisationskatalysatorer, kemiske absorbenter, kemiske stoffer til brug ved rensning af naturgas, industrielle olier og petrokemikalier. 3004

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kasper Tornvig Andersen, Vejlevej 24, 7300 Jelling, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder taxikørsel, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A1 (730) Indehaver: A 1 Olie A/S (Kai Dige Bach Olie A/S), Klausdalsbrovej 480,, 2730 Herlev, (511) Klasse 04: Brændstofolier, brændstof. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af opvarmningsanlæg. (511) Klasse 39: Distribution af brændstofolier og brændstof. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THE ROAD TO YOUR NEXT CAR (730) Indehaver: autobytel.com, inc., a Delaware corporation, MacArthur Boulevard,, 2nd Floor Irvine, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, herunder assistance i forbindelse med andres salg af varer og tjenesteydelser ved at lette kontakten mellem personer og detailvirksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REFLASH (730) Indehaver: Axel Ketner Glostrup A/S, Fabriksparken 23 P.O. Box 1313, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Thyregod & Elmer, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOICE (730) Indehaver: KIA MOTORS CORPORATION, Siheung-Dong Kumchon-Gu Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RELIGHT, Rosenfeldt 58, 3600 Frederikssund, (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter til sikkerhed og signalering, nemlig elektrisk sikkerheds signaludrustning til cykler. (511) Klasse 28: Legetøj og sportsartikler, nemlig signaludrustning til cykler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: B. O. Lamm A/S, Brudelysvej 26, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering og kontrol, herunder niveaumålere og niveaustyring af alle typer væsker og granulater. (730) Indehaver: JUVENTUS F.C. SpA, Piazza Crimea Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. 3005

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pakke-Trans AS, Jernkroken Oslo, Norge (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, befragtning, forsendelsesvirksomhed, spedition, udbringning og levering af meddelelser og varer, kurérvirksomhed (meddelelser eller varer). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MTV (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway New York New York , USA (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billeder, film og videobånd, videoplader og optagne magnetbånd med lyd og/eller billeder, lydoptagelser, fonografiske optagelser, fonografiske plader; computerstyrede underholdningsapparater, kassetter til computer-videospil og video-uddata-spillemaskiner, computerspilkassetter, computerspil-programmer, computerspilbånd, videospil uden eget display, CD-ROM-spil uden eget display, computervideospil uden eget display, video-uddata-spil uden eget display. (511) Klasse 16: Tryksager, tidsskrifter, bøger og aviser, papir- og papvarer (ikke indeholdt i andre klasser), plakater, kalendere, artikler til brug for kunstnere, skriveredskaber, blyanter, penne, pensler, papirhandlervarer, skriveunderlag, lykønskningskort, overførselsbilleder, fotografier, statuetter af papmaché, spillekort, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), kontormaskiner (ikke indeholdt i andre klasser) og skrivemaskiner. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, hovedbeklædning og fodtøj. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af adgang for flere brugere til informationer på ansøgers fjernsynsprogrammer samt andre ydelser, såsom adgang til begivenheder og aktiviteter med forbindelse til disse programmer, alt via Internettet; restaurationsvirksomhed. (730) Indehaver: Bonniers Specialmagasiner A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 42: Afprøvning af materialer, arkitektvirksomhed, blomsterdekoration og -arrangering, boligindretning, udarbejdelse af bygningsplaner, rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, industriel design, indretningsarkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, landskabsgartnere, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. 3006

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonniers Specialmagasiner A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 42: Afprøvning af materialer, arkitektvirksomhed, blomsterdekoration og -arrangering, boligindretning, udarbejdelse af bygningsplaner, rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, industriel design, indretningsarkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, landskabsgartnere, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PC privat (730) Indehaver: IDG DANMARK A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, (511) Klasse 16. (511) Klasse 35. (511) Klasse 41. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ERHVERVSDUÉT (730) Indehaver: Tele A/S, Kannikegade 16, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Tele A/S, Juridisk Afdeling Nørregade 21, 0900 København C, (511) Klasse 09: Apparatur, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og montageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, edb-software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnementer som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: TeIekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skogsgreven BV, Goudhaver 45 NL-4007 SJ Tiel, Holland (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Computers And Chemistry ApS, Hollandsvej 15, 1., 2800 Lyngby, (511) Klasse 09: Computerprogrammer, herunder elektroniske publikationer og undervisningsprogrammer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder manualer. (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed vedrørende forretning, rådgivning vedrørende markedsføring. (511) Klasse 42: Udvikling af computerprogrammer, edb-design og edb-udvikling, rådgivning vedrørende edb, edb-design af internetløsninger, herunder web-sider, installation og vedligeholdelse af software. (730) Indehaver: Dansupport A/S, Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand til tredje mand, herunder formidling af leasingordninger vedrørende IT-produkter samt bistand vedrørende anskaffelse og implementering af IT-udstyr. (511) Klasse 37: Installation og reparation af edb-hardware. 3007

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansupport A/S, Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand til tredje mand, herunder formidling af leasingordninger vedrørende IT-produkter samt bistand vedrørende anskaffelse og implementering af IT-udstyr. (511) Klasse 37: Installation og reparation af edb-hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jydsk PC Center ApS, Sandøvej 1B, 8700 Horsens, (511) Klasse 09: Edb-software, kasseapparater, databehandlingsudstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansupport A/S, Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand til tredje mand, herunder formidling af leasingordninger vedrørende IT-produkter samt bistand vedrørende anskaffelse og implementering af IT-udstyr. (511) Klasse 37: Installation og reparation af edb-hardware. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Jens Ingolf Nørgaard, Kokildehøjen 2, 8800 Viborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANPLAN (730) Indehaver: Scania A/S, Generatorvej 12, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder administration af vognparker for erhvervsvirksomheder, administrativ styring af reparations- og vedligeholdelsesaftaler med videre vedrørende køretøjer. (730) Indehaver: Den Blå Avis A/S, Generatorvej 8 D, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jens Gehl, Ved Stranden 18, 1012 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 3008

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TIMEWAP (730) Indehaver: Time/System International A/S, Gydevang 25, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 09: Computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PRINFO AMBA, Ravnsøvej 7, 8240 Risskov, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BYKAMPEN (730) Indehaver: Jarowskij AB, Box 4706 S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 38: Jordbaseret spredning af fjernsynsprogrammer, spredning af fjernsynsprogrammer via kabel eller satellit samt spredning af radioprogrammer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; produktion af fjernsynsdramaserie. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AURA (730) Indehaver: Bondo Gravesen a/s, Smedeholm 16, 2730 Herlev, (511) Klasse 20: Kontormøbler, konferencemøbler, institutionsmøbler, undervisningsmøbler, skranker (møbler) og skærmvægge (møbler). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flow security (730) Indehaver: Ingeniørfirmaet Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEO IDEO (730) Indehaver: Neo Ideo A/S, Kanonbådsvej 4, 1437 København K, (511) Klasse 37: Reparation, installation og vedligeholdelse af computer hardware. (511) Klasse 38: Telekommunikation. (511) Klasse 42: Reparation, installation og vedligeholdelse af computer software, design og programmering af computerprogrammer, teknisk bistand vedrørende Internet og andre globale netværk, strategisk rådgivning (ikke forretningsmæssigt og ikke finansiel) vedrørende anvendelse og indkøb af computer hardware og software, design og ajourføring af home-pages. (730) Indehaver: Miller Freeman Sweden AB, Box 468, Malmö, Sverige (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, arrangement af og afholdelse af konferencer, kongresser, symposier, kollokvier, seminarer og messer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OFF THE RECORD (730) Indehaver: CMC RECORDS A/S, Adelgade 12, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billeder, grammofonplader, kassettebånd, compactdisks med lyd og/eller billede. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. 3009

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CORTICEIRA AMORIM S.G.P.S., S.A., Lugar de Meladas Santa Maria da Feira 4535 Mozelos, Portugal (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 19: Byggematerialer, ikke af metal, især kork, herunder sammensatte eller ikke-sammensatte korkagglomerater, med eller uden gummi til forbedring af gulv- og vægbeklædning og limet eller ikke-limet underbelægning, træpaneler, gips eller fibercement; korkparket eller trægulve. (511) Klasse 20: Propper fremstillet af plastic og træ, især korkpropper. (511) Klasse 27: Væg- og gulvbeklædning, ikke af tekstilmateriale, især sådan beklædning indeholdende kork. (730) Indehaver: Plus Forsikring A/S, Filosofgangen 18, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Saltum-Houlbjerg Bryggerier, Sdr. Saltumvej 4, 9493 Saltum, (511) Klasse 32: Sodavand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Templeton Global Investors Ltd., Saltire Court 20 Castle Terrace, Edinburgh Skotland EH1 2EH, Storbritannien (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser, nemlig finans- og investeringsforvaltning, administration, rådgivning, analyse, konsulentbistand og information vedrørende finansielle ydelser, kapitalinvestering, vedligeholdelse, udstedelse og kancellering af aktier og obligationscertifikater samt vedligeholdelse af oplysninger om ejere af aktier og obligationer, investeringsassurance, fondsbørsmæglervirksomhed, information om investeringer, bankvirksomhed, långivning mod pant, kreditkortsservice, finansiering af billån, investeringsfonde, forvaltning af fast ejendom udstedelse af forbrugerkreditter, udestedelse af forbrugslån, udstedelse og administration af livsforsikringer og livrentekontrakter, genforsikring af livsforsikringer og livrentekontrakter udstedt af andre autoriserede assurandører, administration af investeringer, hvis udbytte understøtter livsforsikringer og livrentekontrakter. (511) Klasse 41: Seminarer angående finansielle forhold og ydelser. (511) Klasse 42: Juridisk rådgivning i forbindelse med dannelse, udstedelse, tilbud af og ledelse af kommanditselskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cream A/S, Sortedam Dossering 7D 1. Baghus 2. sal, 2200 København N, (740/750) Fuldmægtig: Ulla Rafn Kleinert, Ingolfs Alle 35, 2300 København S, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3010

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Templeton Global Investors Ltd., Saltire Court 20 Castle Terrace, Edinburgh Skotland EH1 2EH, Storbritannien (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser, nemlig finans- og investeringsforvaltning, administration, rådgivning, analyse, konsulentbistand og information vedrørende finansielle ydelser, kapitalinvestering, vedligeholdelse, udstedelse og kancellering af aktier og obligationscertifikater samt vedligeholdelse af oplysninger om ejere af aktier og obligationer, investeringsassurance, fondsbørsmæglervirksomhed, information om investeringer, bankvirksomhed, långivning mod pant, kreditkortsservice, finansiering af billån, investeringsfonde, forvaltning af fast ejendom udstedelse af forbrugerkreditter, udestedelse af forbrugslån, udstedelse og administration af livsforsikringer og livrentekontrakter, genforsikring af livsforsikringer og livrentekontrakter udstedt af andre autoriserede assurandører, administration af investeringer, hvis udbytte understøtter livsforsikringer og livrentekontrakter. (511) Klasse 41: Seminarer angående finansielle forhold og ydelser. (511) Klasse 42: Juridisk rådgivning i forbindelse med dannelse, udstedelse, tilbud af og ledelse af kommanditselskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEMPLETON (730) Indehaver: Templeton Global Investors Ltd., Saltire Court 20 Castle Terrace, Edinburgh Skotland EH1 2EH, Storbritannien (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser, nemlig finans- og investeringsforvaltning, administration, rådgivning, analyse, konsulentbistand og information vedrørende finansielle ydelser, kapitalinvestering, vedligeholdelse, udstedelse og kancellering af aktier og obligationscertifikater samt vedligeholdelse af oplysninger om ejere af aktier og obligationer, investeringsassurance, fondsbørsmæglervirksomhed, information om investeringer, bankvirksomhed, långivning mod pant, kreditkortsservice, finansiering af billån, investeringsfonde, forvaltning af fast ejendom udstedelse af forbrugerkreditter, udestedelse af forbrugslån, udstedelse og administration af livsforsikringer og livrentekontrakter, genforsikring af livsforsikringer og livrentekontrakter udstedt af andre autoriserede assurandører, administration af investeringer, hvis udbytte understøtter livsforsikringer og livrentekontrakter. (511) Klasse 41: Seminarer angående finansielle forhold og ydelser. (511) Klasse 42: Juridisk rådgivning i forbindelse med dannelse, udstedelse, tilbud af og ledelse af kommanditselskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRANKLIN TEMPLETON (730) Indehaver: Templeton Global Investors Ltd., Saltire Court 20 Castle Terrace, Edinburgh Skotland EH1 2EH, Storbritannien (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser, nemlig finans- og investeringsforvaltning, administration, rådgivning, analyse, konsulentbistand og information vedrørende finansielle ydelser, kapitalinvestering, vedligeholdelse, udstedelse og kancellering af aktier og obligationscertifikater samt vedligeholdelse af oplysninger om ejere af aktier og obligationer, investeringsassurance, fondsbørsmæglervirksomhed, information om investeringer, bankvirksomhed, långivning mod pant, kreditkortsservice, finansiering af billån, investeringsfonde, forvaltning af fast ejendom udstedelse af forbrugerkreditter, udestedelse af forbrugslån, udstedelse og administration af livsforsikringer og livrentekontrakter, genforsikring af livsforsikringer og livrentekontrakter udstedt af andre autoriserede assurandører, administration af investeringer, hvis udbytte understøtter livsforsikringer og livrentekontrakter. (511) Klasse 41: Seminarer angående finansielle forhold og ydelser. (511) Klasse 42: Juridisk rådgivning i forbindelse med dannelse, udstedelse, tilbud af og ledelse af kommanditselskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRANKLIN MUTUAL SERIES (730) Indehaver: Templeton Global Investors Ltd., Saltire Court 20 Castle Terrace, Edinburgh Skotland EH1 2EH, Storbritannien (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser, nemlig finans- og investeringsforvaltning, administration, rådgivning, analyse, konsulentbistand og information vedrørende finansielle ydelser, kapitalinvestering, vedligeholdelse, udstedelse og kancellering af aktier og obligationscertifikater samt vedligeholdelse af oplysninger om ejere af aktier og obligationer, investeringsassurance, fondsbørsmæglervirksomhed, information om investeringer, bankvirksomhed, långivning mod pant, kreditkortsservice, finansiering af billån, investeringsfonde, forvaltning af fast ejendom udstedelse af forbrugerkreditter, udestedelse af forbrugslån, udstedelse og administration af livsforsikringer og livrentekontrakter, genforsikring af livsforsikringer og livrentekontrakter udstedt af andre autoriserede assurandører, administration af investeringer, hvis udbytte understøtter livsforsikringer og livrentekontrakter. (511) Klasse 41: Seminarer angående finansielle forhold og ydelser. (511) Klasse 42: Juridisk rådgivning i forbindelse med dannelse, udstedelse, tilbud af og ledelse af kommanditselskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gealakton (730) Indehaver: Gea Farmaceutisk Fabrik A/S, Holger Danskes Vej 89, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 05: Medicin, herunder medicin mod væskeophobning. 3011

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Åbenrå, (740/750) Fuldmægtig: Sydbank A/S, Juridisk afdeling Peberlyk 4, 6200 Åbenrå, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Samatex A/S, Damvej 9, 8471 Sabro, (511) Klasse 20: Gardinstænger og -skinner, kroge og holdere hertil, møbler, madrasser, persienner til indendørs brug, sengeudstyr, herunder forhæng, soveposer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADVANTIC (730) Indehaver: Ditas A/S, Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 19: Gulvbrædder; gulve, ikke af metal; lofter, ikke af metal; lister, ikke af metal, til bygninger; beklædningsmateriale, ikke af metal, til bygningsbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AXA Color (730) Indehaver: Royal Scandinavian Bathrooms a/s, Fabriksvej 21, 7441 Bording, (511) Klasse 20: Møbler til badeværelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Betalol (730) Indehaver: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, Holger Danskes Vej 89, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 05: Medicin, herunder medicin med immunosuppressiv virkning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANATEX TEXTILES HERNING ApS, Taksvej 24, 7400 Herning, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRODUKTBUREAU (730) Indehaver: Lønberg A/S, Produktbureau Strandvejen 343, 2930 Klampenborg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIFA (730) Indehaver: Fédération Internationale de Football Association, Hitzigweg 11 CH-8032 Zürich, Schweiz (511) Klasse 25: Beklædning i form af skjorter, strikkede skjorter, striktrøjer, jumpere og toppe, T-shirts, shorts, korte bukser, lange bukser, sweatere, huer, kasketter, hatte, tørklæder, skærf og sjaler, visirer og solskærme, opvarmings- og overtræksdragter, sweatshirts, jakker, trøjer, uniformer, slips, manchetter, håndledsbånd, hovedbånd, pandebånd, handsker, forklæder, hagesmække, pyjamaser, baby- og børnelegedragter, sokker og strømper, fodtøj, seler, festhatte. (511) Klasse 28: Sportsbolde, brætspil, udstoppede dukker og dyr, legetøjskøretøjer, -fly og -fartøjer, puslespil, balloner (legetøj), oppusteligt legetøj, fodboldudstyr, nemlig bolde, handsker, knæbeskyttere, albue- og skulderbeskytter; håndbetjente elektroniske spil, dog ikke sådanne udelukkende til brug i forbindelse med fjernsynsmodtagere. (300) Prioritetsoplysninger: CH 7831/ Schweiz (730) Indehaver: Gunn Marie Krafoss, Nedre Brånen 1827 Hobøl, Norge (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 05: Diætetiske substanser til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, urtetheer. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, frugtsauce; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparter til fremstilling af drikke. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge 3012

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITAL-ARKITEKTEN (730) Indehaver: Ruth Landbo Henriksen, Bernstorffsvej 20-4.sal, 2900 Hellerup, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder bygningsrenovering; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, foredrags- og kursusvirksomhed, forfattervirksomhed. (511) Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje, herunder i form af alternativ behandler- og terapivirksomhed, lægevirksomhed, hospitaler, videnskabelig forskning, restaurationsvirksomhed, industriel design, arkitektvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tina Dupont Holdt Matthiesen, Forupsvej 8 Bredballe, 7120 Vejle Øst, (511) Klasse 24: Gardiner og rullegardiner af tekstil, tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Vask af gardiner. (511) Klasse 40: Syning og reparation af gardiner, puder og badeforhæng. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STÆRKT SOM BARE... (730) Indehaver: F. Engel Produktionsselskab A/S & Co. K/S, Simmerstedvej 26, 6100 Haderslev, (511) Klasse 25: Arbejdstøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nimrod Jagtrejser (730) Indehaver: On Stage v/knut Sejten, Lynghøjvej 27 Stilling, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Buhl's Jagtrejser I/S, Tjelevej 14 Tjørring, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Boll & Partnere A/S, Torvet 12, 7400 Herning, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Create Medical Systems ApS, Roskildevej 48A, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 06: Væg- og skillerumsbeklædning; byggematerialer; rørgennemføringer; rullegardiner. Alle de førnævnte varer hovedsageligt af metal og til afskærmning mod elektromagnetisk stråling. (511) Klasse 09: Beskyttelsesindretninger mod røntgenstråler, ikke til medicinske formål; elektriske stikkontakter. (511) Klasse 10: Beskyttelsesindretninger mod røntgenstråler til medicinske formål. (511) Klasse 11: Stikkontaktdåser til elektrisk belysning. (511) Klasse 37: Bygningsisolering mod elektromagnetisk stråling. (511) Klasse 42: Professional rådgivning vedrørende og i forbindelse med afskærmning mod elektromagnetisk stråling. (730) Indehaver: John Nissen, Åstrup Søndermark 18, 6100 Haderslev, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3013

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sydbanks NetBank (730) Indehaver: Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Åbenrå, (740/750) Fuldmægtig: Sydbank A/S, Juridisk afdeling Peberlyk 4, 6200 Åbenrå, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AC-Stål A/S, Industrileddet 5A Svogerslev, 4000 Roskilde, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLAS EMULTAINER (730) Indehaver: AC-Stål A/S, Industrileddet 5A Svogerslev, 4000 Roskilde, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COLAS, société anonyme, 7, Place René Clair F Boulogne-Billancourt, Frankrig (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, forstærkningsmateriale af metal til beton, ledningsrør og rør af metal, ikke-elektriske kabler og wires af uædelt metal, isenkramvarer af metal, paneler (bygnings-) af metal, autoværn af metal, stilladser af metal, containere af metal (oplagring, transport), transportpaller af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, bitumen, beton, bindemidler, mørtel til bygningsbrug, tjære, grus, bituminøse emulsioner og bituminøse påstrygningsmidler (bygningsmaterialer) til konstruktion, til vedligeholdelse, til opfriskning af bygninger, af veje og af al slags bygningsingeniørsarbejde, bindemidler til vedligeholdelse af veje, bygningspaneler, ikke af metal. (511) Klasse 20: Containere, ikke af metal (oplagring, transport), lukkere til containere, ikke af metal, kapsler, ikke af metal, til brug som propper, store kar, ikke af metal, tønder, ikke af metal, transportpaller, ikke af metal. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, udlejning af byggemateriel, brolæggerarbejde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Beloit Corporation, 1 St. Lawrence Avenue Beloit, Wisconsin 53511, USA (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel teknisk konsultation og/eller bistand ved tegning af konstruktioner vedrørende maskiner til tømmerpladser, maskiner til fremstilling af papirmasse, maskiner til fremstilling af papir og maskiner til efterbehandling af papir. (730) Indehaver: Eksperto a.m.b.a., Himmelev Bygade 57-59, 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: Jarding & Kyed, Frederiksberggade 2, 1006 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3014

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 119. årgang. 1998-12-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1943 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 120. årgang. 1999-09-08 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2069 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 123. årgang. 2002-04-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1641 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 18. 122. årgang. 2001-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1229 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 120. årgang. 1999-10-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2311 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 120. årgang. 1999-07-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1529 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 120. årgang. 1999-06-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1271 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 121. årgang. 2000-03-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 695 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3361 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 13. 122. årgang. 2001-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 869 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 122. årgang. 2001-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3903 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 7. 123. årgang. 2002-02-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 537 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere