Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet 06/09 december Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening tur til SORT SOL Formandsmøde Side 4 Side 6 Brev til Folketingets partier 9 dages ferie i Østrig Nyt fra klubberne Side 11 Side 12 Overvågning og postcensur Side 22

2 Indhold Tur til SORT SOL 4 Formandsmøde 6 Løvfaldstur til Trehøje Naturpark 10 Satspuljeforliget Brev til Folketingets partier 11 Postpensionister fra Vanløse på en 9 dages ferie i Østrig 12 Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening 13 Mallorca - Ansøgning om ferieophold Vinterdage på Esbjerg Højskole NORDISK SAMARBEJde 20 Pensionistkursus II 21 Overvågning og postcensur 22 Pensionistkursus III 23 Nyt fra Klubberne 24 4Vi vandrede ca. 3 km ud til siv skoven, der er stærenes natlogi. Det var alle anstreng elserne værd. Stærene (ca ) gav en formidabel opvisning, inden de gik til ro. 14 De der elsker sol, varme, badeliv og golf får nu alle tiders mulighed i Tjenestemændenes Forsikringsforenings nye lejlighed på Mallorca. side 14 side 4 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 6 December årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Ebbesen (ansv.) Bent Christensen, redaktør I redaktionen endvidere Per Lund Simonsen. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 4. januar ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Jørgen Ebbesen, Telefon Mobil Næstformand: Henning Dam Krag, tlf Kasserer: Per Lindgaard Tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf Johnny Madsen, tlf Vi besøger den berømte blomsterø Mainau, hvor der var tid til frokost og nyde den enestående botaniske farvepragt, herefter en flot sejltur over Bodensøen, hvor bussen ventede på os. side 12 Suppleanter: Palle Husum Frederiksen, tlf Leif Aage Hansen, tlf Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Leder Satspuljen - Politikerne undviger seriøs stillingtagen I 2009 udmøntes der næsten en milliard kroner fra satspuljen, hvoraf kun et meget beskedent beløb afsættes til ældreområdet. Finansieringen af satspuljen er fordelingspolitisk helt skævt. Det er baggrunden for, at Postpensionisternes Landsforening i begyndelsen af november i år har skrevet til Folketingets partier med henblik på at få klarhed over de enkelte partiers holdning. Brevet er optrykt andetsteds i dette nummer af Posthornet. Brevet er ikke sendt til Enhedslisten, der går ind for afskaffelse af satspuljen. Indtil nu har Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet svaret på Landsforeningens henvendelse. Tværtimod bærer svarene desværre præg af en iøjnefaldende mangel på bæredygtige argumenter, og som følge heraf en åbenbar ulyst til relevant og seriøst at forholde sig til problemkomplekset. Det er faktisk beskæmmende, fordi det afslører en fatal mangel på indsigt i og forståelse for den samfundsmæssige ulighed, som satspuljen repræsenterer. Tendensen til stigende ulighed på en lang række områder ud over satsreguleringen, eksempelvis på skatteområdet, er beklageligvis markant i disse år. Det er en kendsgerning og et yderligere incitament til bestandigt over for politikerne at påvise de uligheder, som satspuljen i sig selv er udtryk for. Det er tankevækkende, at ingen af de tre partier konkret tager stilling til de basale spørgsmål, der er rejst. Herunder om det rimelige i, at overførselsindkomsterne, herunder folkepensionen, reguleres med 0,3 pct. mindre end lønningerne for at finansiere projekter, der rettelig hører hjemme på Finansloven. Jørgen Ebbesen Formand Posthornet december

4 Postpensionisterne Nordvestsjælland tur til SORT SOL i dagene oktober glade og forventningsfulde pensionister tog af sted mandag morgen. første stop var i Lunderskov, hvor vi spiste frokost på kroen og vi fik noget meget flot smørrebrød. Turen gik videre til Bredebro, hvor vores guide Niels Chr. Thomsen blev samlet op. Videre til Kommandørgården på Rømø. Efter indkvartering kørte vi lidt syd for grænsen. Her vandrede vi ca. 3 km ud til sivskoven, der er stærenes natlogi. Det var alle anstrengelserne værd. Stærene (ca ) gav en formidabel opvisning, inden de gik til ro. Vejret var perfekt, så det var en dejlig stor oplevelse. Vi spiste middag på Højkroen i nærheden af Højer. Vel hjemme på Kommandørgården varede det ikke længe, før alle var gået til ro. I øvrigt rigtige dejlige værelser. 4 Posthornet december 2009

5 Vi vågnede op til en flot solskinsdag, og efter et skønt morgenbord tog guiden os med på rundtur på Rømø. Først et smut nede og se den nyanlagte golfbane, så Rømø kirke, der er meget speciel og absolut et besøg værd. Derefter til Lakolk hvor vi kørte ud på stranden, der er meget bred, i sommerperioden besøger ca turister dagligt strand en. På denne tid er det drageflyvning, der er populært. Turen gik videre til Døstrup, hvor en dejlig frokostbuffet ventede os. Landevejskroen var netop åbnet efter en større renovering. Foruden restaurant var en lille lækker butik med salg af kryddersnapse, te, chokolade og souvenirs. Kroen kan anbefales. Næste mål var Tønder. Vi startede med ca. 2 timers rundtur på museet og en tur op i vandtårnet, hvorfra der var en hel formidabel udsigt over Tønder og marsken. Museet er også kendt for sin udstilling af tønderkniplinger, Wegner møbler og hollandske kakler. Vi osede lidt i Tønder by og et kig ind i Det gamle Apotek. Vi kørte hjem til Kommandørgården, hvor der blev serveret en flot fiskebuffet. Onsdag stod i afrejsens tegn, men vi var naturligvis lige over grænsen efter lidt forsyninger. Frokosten var igen på Lunderskov kro, denne gang en god biksemad. Resten af turen hjem gik uden problemer, og de sidste blev sat af bussen kl. 19. Alle var enige om, at det var en vellykket tur, og det er ikke sidste gang, vi besøger Sønderjylland. Turen var arrangeret af Spar rejser, Kalundborg. Jørgen Pedersen Posthornet december

6 Af Per Lund Simonsen Formandsmøde med perspektivering af overenskomstforhandlingerne i 2011 og fokus på medlemshvervning Formandsmødet den 5. november 2009 blev traditionen tro afholdt i Fuglsangcentret i Fredericia, hvor 50 lokale klubber var repræsenteret. 2 klubber havde meldt afbud, medens 4 klubber ikke havde sendt en repræsentant. Landsforeningens formand, Jørgen Ebbesen, åbnede mødet med en særlige velkomst til Arild Øynes fra Norge Bertil Larsson fra Sverige havde på grund af sygdom meldt afbud og til de nye klubformænd. Og sidst, men ikke mindst, vil jeg byde velkommen og rette en tak til alle klubformænd for det store arbejde, I udfører for medlemmerne, og for det gode samarbejde, vi i Landsforeningerne har med jer. Hovedpunkterne på mødet var: Overenskomstforhandlinger 2011 v/henning Dam Krag Meddelelser fra bestyrelsen Gensidig orientering. Overenskomstforhandlingerne 2011 (OK 2011) Landsforeningens næstformand, Henning Dam Krag, gav - anskueliggjort ved hjælp af flipovers - en fyldig orientering om overenskomstforhandlingerne, ligesom han kom ind på nogle af de krav, statspensionisterne formentlig vil rejse ved OK Forhandlingssystemet Tjenestemandspensionisternes forhandlingsret udøves med hjemmel i Tjenestemandslovens 49 gennem de forhandlingsberettigede centralorganisationer, der efter samme paragraf tilsammen skal give samtlige pensionerede tjenestemænd adgang til repræsentation, indledte Henning Dam Krag. Centralorganisationerne: Akademikernes Centralorganisation (AC), COII Statstjenestemændenes Centralorganisation, Lærernes Centralorganisation (LC) og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), har organiseret sig i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der fører alle forhandlinger - herunder om pension - med Finansministeriet. Centralorganisationerne har i forening etableret et forhandlingsudvalg og valgt Flemming Vinther fra OAO som forhandlingsleder. Jeg skal ikke trætte med flere detaljer eller om forhandlingsfællesskaber centralorganisationerne imellem, men vil begrænse mig til at konstatere, at postpensionisternes mulighed for at øve indflydelse på pensionsforhold mv. primært sker gennem Statspensionisternes Centralforening (SC), der er tilknyttet Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), sagde Henning Dam Krag, der efterfølgende kom ind på Milepæle i forhandlingsforløbet Forhandlingskrav formuleres inden udgangen af august 2010, og i december 2010 mødes man i CFU og koordinerer kravene fra de forskellige centralorganisationer. I januar/februar 2011 afholdes det første møde i Finansministeriet. Dette møde, hvor også hængepartierne fra de sidste overenskomstforhandlinger indgår, ender sædvanligvis med, at der nedsættes tekniske grupper med repræsentanter fra Finansministeriet og CFU. De tekniske grupper suppleres med de såkaldte regnedrenge fra begge parter. Efterfølgende kommer finansministeren på banen til forhandlingerne omkring det store bord, og hvis der ikke opnås enighed her, og forhandlingerne bryder sammen, går 6 Posthornet december 2009

7 hele maskineriet i gang med varsel af konflikt m.v. Det plejer nu ikke at komme så vidt, fastslog Henning Dam Krag. Sædvanligvis indgås der forlig, som efterfølgende skal godkendes af de enkelte centralorganisationer, der hver for sig har vetoret. Hvis forliget forkastes, tager finansministeren det med i Folketinget til behandling og evt. godkendelse ved lov. Et strategiudvalg skal forberede overenskomstforhandlingerne og komme med forslag til de kompetente instanser i Statspensionisternes Centralforening. Henning Dam Krag er medlem af udvalget og fortalte bl.a. om koordinering med andre organisationer og de overvejelser, udvalget indtil nu har gjort sig. Vore krav skal være underbyggede og bæredygtige, understregede han, og gjorde gældende, at det rent forhandlingstaktisk nok vil være klogt at tage udgangspunkt i nogle grundlæggende basiskrav. der blandt andet sat spørgsmålstegn ved det realistiske i at få vedtaget en ændring af Tjenestemandspensionsloven 27, og en mødedeltager spurgte, hvad der i givet fald kan byttes med under forhandlingerne. Der er forskellige forhandlingstekniske muligheder, herunder også de af finansministeren ved OK 2008 frafaldne krav, sagde Henning Dam Krag bl.a. Statspensionisternes Centralforening (SC) Efter sin gennemgang af forhandlingsforløbet, der her er refereret sammenfattende, kom Henning Dam ind på de muligheder Postpensionisternes Landsforening (PL) har for at øve indflydelse på overenskomstforhandlingerne. Det sker primært gennem Statspensionisternes Centralforening (SC), som jeg var inde på før, understregede han. I kraft af Tjenestemandslovens 49 er vi faktisk medspiller fra dag et. Hvis vi får denne lovændring gennemført, har vi taget et stort skridt mod en ligelig udvikling af løn og pension Som eksempel herpå nævnte han en tekstmæssig ændring af Tjenemandspensionslovens 27, der vil betyde, at procentreguleringen af pensioner og efterindtægt af pension svarer til, hvad alt i alt er afsat til lønformål på det offentlige område. Meddelelser fra bestyrelsen og gensidig orientering Vi har i dag medlemmer i Postpensionisternes Landsforening (PL), det er en nettotilgang på 40 i forhold til 2008, men vi kunne være langt flere, indledte Jørgen Ebbesen. Hvis vi får denne lovændring gennemført, har vi taget et stort skridt mod en ligelig udvikling af løn og pension, fastslog han. Under den efterfølgende debat blev Han fortsatte med at oplyse, at der i alt er ca postfolk, som modtager statspension, og alene her ligger der en potentiel medlemsforøgelse. Posthornet december

8 Henning Dam Krag Arild Øynes Solveig Elbek Jørgen Ebbesen Men hvad skal der til, for at få de sidste med?, sagde han og fortsatte: Bestyrelsen stiller meget gerne op i de lokale klubber til arrangementer og generalforsamlinger for at fortælle om Landsforeningen, kaste lys over overenskomstforhandlingerne og andre ting af fælles interesse. Vi er nemlig sikre på, at flere vil melde sig ind, hvis de får et dybere indblik i Landsforeningens store arbejde for alle postpensionister. Og jeg understreger alle postpensionister. For jeg tror desværre, at mange postpensionister slet ikke kender til Landsforeningens eksistens. Klubberne og bestyrelsen har en fælles udfordring her. Og var det en idé, hvis klubberne fik en kontant belønning for hvert nyt medlem, idet jeg forudskikker den bemærkning, at jeg udmærket er klar over, at der i klubberne gøres et stort arbejde for at hverve medlemmer til PL? Jørgen Ebbesens indlæg gav anledning til en livlig debat, hvor flere formænd havde ordet. Indlæg og synspunkter er sammenfattet i det følgende. Ideen om at udlodde en kontant belønning for hvert nyt medlem er selvfølgelig fristende, men vil næppe have den store effekt, da klubberne i forvejen er motiveret. I rigtig mange klubber udfoldes der store og alsidige bestræbelser for at udbrede kendskabet til PL og skaffe nye medlemmer. Det er positivt, hvis PL s bestyrelse besøger klubberne, for kendskabet til Landsforeningens virksomhed er nok ikke udbredt i tilstrækkeligt omfang. Overenskomstforhandlingerne er kompliceret stof, så bestyrelsen er i høj grad velkommen i klubberne til at redegøre for problemstillingerne. Mange postpensionister navnlig blandt medlemmer af HK/Post&Kommunikation kender slet ikke PL, så der ligger i det hele taget en stor opgave i at promovere Landsforeningen. Nogle opfatter PL som en populært sagt brevbærerforening. PL bør være mere synlig i den brede offentlighed. Som eksempel herpå blev nævnt FN s internationale ældredag den 1. oktober, hvor Pensionisternes Samvirke havde arrangeret en demonstration på Christiansborg Slotsplads. Postpensionisterne kan for nogle lyde lidt anakronistisk (forældet). Var det en idé at ændre foreningens navn, så man i stedet opererede med eksempelvis betegnelsen Postseniorer? Samarbejde med andre stedlige pensionistklubber kan med baggrund i indhøstede erfaringer anbefales, det styrker det lokale samarbejde. PL s hjemmeside fik ros, og det blev foreslået at indlægge oplysninger om lokale arrangementer på hjemmesiden. Baggrundsfarverne på nogle af siderne i Posthornet medfører en stærkt forringet læsbarhed. Jørgen Ebbesen takkede for de mange indlæg, ideer og synspunkter, som nu vil indgå i bestyrelsens videre overvejelser om at øge medlemstallet i Landsforeningen m.v. Men vi beskæftiger os også med meget andet end overenskomstfornyelse og medlemshvervning, føjede han til, og nævnte som eksempel et brev, som Landsforeningen i begyndelsen af november har sendt til samtlige Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten om Satspuljen. Enhedslisten går nemlig som det foreløbig eneste parti ind for afskaffelse af Satspuljen. Forslaget vedrørende hjemmesiden vil blive imødekommet, når der er mulighed herfor, og synspunkterne vedrø- 8 Posthornet december 2009

9 rende baggrundsfarverne i Posthornet er noteret og taget ad notam. Henning Dam Krag fandt ideen om en navneændring af PL en overvejelse værd, da det er en kendsgerning, at der i både navn og logo ligger en signalværdi. Med hensyn til synliggørelse af PL, oplyste han, at Post Danmarks ledelse har givet tilsagn om, at der ved passende lejlighed igen bringes en omtale/interview i NyhedsPosten, og at noget tilsvarende bør forsøges optaget i HK/ Post&Kommunikations medlemsblad Tidende. Henning Dam Krag orienterede endvidere om de mange tilbud, som Pensionisternes Samvirke (PS) har i form af rejsevirksomhed, foredragsholdere m.v. og opfordrede klubberne til at gøre brug af tilbuddene. Statspensionisterne Centralforening har 2 repræsenterer i PS, hvor Henning Dam Krag er den ene, og PS har egen hjemmeside: Solveig Elbek fortalte om nordiske aktiviteter i 2010, hvoraf nogle fortsat er på planlægningsstadiet og appellerede til at tilmelde sig de forskellige arrangementer, som vil blive annonceret i Posthornet i 2009 har tilslutningen ikke været helt tilfredsstillende. Afslutning Arild Øynes takkede for deltagelsen i formandsmødet og bragte en hilsen fra Bertil Larsson, der på grund af sygdom havde været forhindret i at være til stede. Han havde noteret sig, at postpensionisterne i Norge er optaget af spørgsmål, der på rigtig mange områder svarer til de danske, og oplyste bl.a., at en hvervekampagne havde medført en forøgelse af medlemstallet på omkring 700 i den norske pensionistorganisation. Arild Øynes betegnede det Nordiske Kursus i september som en stor succes, gav en fyldig orientering om programmet for Nordisk Post Seniortræf i Norge i 2010 og opfordrede til, at man tilmelder sig træffet, men også de øvrige arrangementer i nordisk regi. Efter Jørgen Ebbesens afsluttende bemærkninger, rundede ordstyreren, Svend Svendsen, formandsmødet af med at ønske alle en god hjemrejse. Nye Klubformænd: Finn Jørgen Pørksen, Kolding Lolly Sørensen, Vesterbro og Pakkeposten Per Larsen, Sorø Karl Duus, Esbjerg Arne Andersen, Vendelboen Ove Jørgensen, Roskilde Villy Pedersen, Hobro Posthornet december

10 P&T Pensionisterne Randers Løvfaldstur til Trehøje Naturpark den 2. oktober 2010 Der var afgang fra Elro Arena kl , 47 deltagere og allerede højt humør, så det tegnede til at blive en god dag. Vores chauffør Aage havde lavet kaffe, og da vi havde kørt 1 times tid, blev der serveret kaffe med rundstykker. Vi skulle være i Aulum kl , der skulle vores guide til turen samles op. Vi kørte til Vildbjerg, forbi herregården Møldrup, hvor det i dag er tidligere kriminelle, alkoholikere og farende svende, som arbejder. Vi skulle besøge kunstnerparret Ester og Peter Mosekjær, det var en stor oplevelse. En meget flot have anlagt med rindende vand samt alle mulige store som små stenskulpturer, som Peter havde lavet. Hans kone Ester var ligeså kreativ til mange ting, et meget flittigt ægtepar, hvis hænder aldrig er i ro. Klokken nærmede sig 12.00, så vi kørte til Sørvad Kultur & Idrætscenter, hvor vi fik dejlig Flæskesteg med hele balladen, efter det hjemmelavet Is m/frugter. Efter middagen blev der lige kigget lidt på stedet, hvor vi var, inden der igen var afgang. Turen gik videre over Aulum, Nybro til Ørre Hede med Kjeltringstenen, Helene Krarups hus, derefter til flygtningekirkegården i Grove. Turen gik videre gennem Feldborg plantage til Den gamle Mølle i Aulum. Det var sidste stop på vores guidet tur, her skulle vi have vores eftermiddags kaffe med bolle og lagkage. Medens kaffen blev drukket, blev der fortalt om den Gamle Mølle, som er fint restaureret i dag, og udlejes til mange fester. Det er tid at gå i bussen igen for at køre mod Randers. Klokken blev 18.30, inden vi var hjemme, men alle syntes, det havde været en dejlig dag med mange oplevelser. Husk julefrokost den 14.december kl Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Anna Jørgensen 10 Posthornet december 2009

11 Satspuljeforliget Brev til Folketingets partier 2. november 2009 Udmøntning af satspuljen for 2009 anskueliggør med al ønskelig tydelighed et asocialt og helt igennem fordelingspolitisk skævt system. Der udloddes i år en lille milliard kroner fra satspuljen, hvoraf kun et forholdsmæssigt meget beskedent beløb selektivt afsættes til ældreområdet. Det er i sig selv paradoksalt, fordi satspuljens midler genereres ved, at overførselsindkomsterne, herunder folkepensionen, reguleres med 0,3 pct. mindre end lønningerne - rent bortset fra, at overførselsindkomsterne halter ca. 10 pct. bagud i forhold til lønningerne siden Men dertil kommer, at det rent de facto betyder, at de dårligst stillede medborgere finansierer indsatsområder, der isoleret betragtet kan være essentielle og fornuftbetonede, og som derfor ud fra enhver ræsonnabel synsvinkel burde være et fælles samfundsmæssigt anliggende. Da (..) er medansvarligt for aftalen om udmøntning af satspuljen for 2009, finder Postpensionisternes Landsforening det væsentligt at kende partiets stillingtagen til hele problemkomplekset omkring satspuljen. Finder (.), der i hvert fald i offentligheden gerne vil fremstå som et socialt ansvarligt parti, det således rimeligt, at reguleringen af overførselsindkomsterne, der oppebæres af landets økonomisk svageste grupper, hvert år decimeres med 0,3 pct., og at midlerne herfra anvendes til projekter, som alle skatteborgere over finansloven burde bidrage til - og i bekræftende fald, hvordan motiverer (..)denne holdning? Satspuljeforliget indebærer som bekendt, at der i perioden udmøntes knap 4,3 mia. kr., hvoraf kun en brøkdel kommer den over en million medborgere i Danmark, som er på offentlig pension, til gode. Men det er de medborgere, der betaler. Sammenfattende kan det konstateres, at satspuljen i sin opbygning repræsenterer et asocialt og fordelingspolitisk skævt system, der basalt indeholder fornuftstridige og lidet retfærdige for ikke at sige uforklarlige elementer. Med henvisning til foranstående skal Postpensionisternes Landsforening herved tillade sig at anmode (.) om at redegøre for partiets holdning til hele problemkomplekset vedrørende satspuljen, herunder med bæredygtige og valide argumenter, hvis partiet går ind for at opretholde puljen. Vi tillader os også at forvente et svar på dette brev inden for rimelig tid. Postpensionisternes Landsforening Jørgen Ebbesen Formand Posthornet december

12 Postpensionister fra Vanløse på en 9 dages ferie i Østrig Den 1. august kl stod 32 forventningsfulde pensionister på Vanløse station og ventede på en bus fra Gislev rejser, som skulle bringe os til Østrig. Turen gik over Fyn til Kolding, hvor Gislevs busser udveksler gæster mellem deres busser til hele Europa. Herefter gik turen til Tyskland, nærmere bestemt til Kassel, som var overnatningssted på både ud - og hjemturen. På 2. dagen gik turen videre gennem Bayern og forbi München ind i Østrig til byen Wagrain, hvor vi boede på et godt hotel med danske værter. Byen er omgivet af pragtfuld natur og flotte bjerge, hvorfra kaskader af smeltevand kommer brusende ned i floden. Vi besøgte byen Salzburg (Mozarts fødeby). På 5. dagen på vej til vores næste danske hotel i Grosswalsertal over Gerlospasset til det imponerende Krimmi vandfald. Herefter var der frokostpause i Tyrols hovedstad Innsbruck. Dagen efter kørte vi forbi bjerge og alpesøer, vi kom gennem Liechtenstein og når til Konstanz i Schweiz og Bodensøen. Vi besøger den berømte blomsterø Mainau, hvor der var tid til frokost og nyde den enestående botaniske farvepragt, 12 Posthornet december 2009

13 Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening Ansøgning om ledige julelegater For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, er der et antal julelegater ledige, som kun kan søges af foreningens medlemmer. herefter en flot sejltur over Bodensøen, hvor bussen ventede på os. Den sidste dag i Grosswalsertal tog vi med den lokale bus op på bjerget, det foregik ad så små veje, som vores egen bus ikke kunne køre på, vi besøgte et ostemejeri deroppe, hvor der var smagsprøver. Vi sluttede med at spise frokost deroppe, hvor vi kunne nyde den smukke natur. Herefter gik turen hjemad igen med overnatning i Kassel, og efter yderligere 800 kilometer landede vi igen på Vanløse station efter en vidunderlig ferietur. Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, lønkontonummer, CPR-nr. samt en begrundelse, da behovet for hjælp desværre bliver større år for år. Vi skal have jeres CPR-nr., da legaterne bliver indberettet til Skat. Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest den 15. december Man skal være medlem for at kunne søge legat. Har man ikke hørt fra os senest den 18. december 2009, er ansøgningen ikke blevet imødekommet. Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 2000 Frederiksberg Arne Gylling Posthornet december

14 Mallorca De der elsker sol, varme, badeliv og golf får nu alle tiders mulighed i Tjenestemændenes Forsikringsforenings nye lejlighed på Mallorca. På 3. sal øverst oppe ligger denne flotte Penthouse-lejlighed i det lukkede område Sa Vinya i byen Bendinat, 17 km. fra Palma. Lejligheden er fra Der er 4 sovepladser i 2 soverum, desuden bliver der mulighed for 2 ekstra sovepladser på luftmadrasser. Begge værelserne har indbygget garderobeskabe, det store værelse har direkte adgang til et stort flot badeværelse med badekar. Yderlige er der et badeværelse med toilet og brusebad i lejligheden. Et kombineret opholdsrum og spisestue med åben luge som forbinder dette med køkkenet. I stuen er der radio med cd og fladskærms tv. Køkkenet har alt som kan forventes i et moderne køkken; køle/fryseskab, mikroovn, ovn, komfur, opvaskemaskine og vaskemaskine. Der er 2 store terrasser, en på forsiden af lejligheden og en på bagsiden. Det betyder at begge soveværelser har adgang til en terrasse, og ligeledes er der adgang fra stuen og gangen til terrasse. For at fuldende denne elegante lejlighed er der en dejlig og mægtig stor tagterrasse øverste oppe som nås af en vindeltrappe. Her bliver man mødt med en fantastisk panoramaudsigt over Palmabugten. På denne store terrasse er der en indbygget grill, et brusebad og en helt ny Jacuzzi. Til lejligheden hører der også en parkeringsplads i den underjordiske parkering med direkte adgang til elevator op til lejligheden. Området er fantastisk smukt med et stort fællesområde med haver, blomster, træer og buske i fuld flor. To dejlige og store pool-områder og en indendørs swimmingpool tilhører også området til fri benyttelse. Et par strande findes inden for rimelig gå-afstand. For golf interesserede er der direkte adgang til den berømte Bendinat Golfbane fra fællesområdet. I området bydes der også på den internationale Marina Puerto Portals, som udover flotte lystbåde byder på restauranter, barer, natteliv og designerbutikker. Lejligheden forventes at kunne udlejes i begyndelsen af det nye år, når den er helt færdigindrettet. Fra hvornår vil fremgå af under ledige uger. 14 Posthornet december 2009

15 Sådan foregår lodtrækningen Når ansøgningsskemaerne ankommer til Feriekontoret indtastes de i EDB-booking-programmet. I programmets database er alle ansøgningsberettigede lagt ind. Den enkelte kan kun indtastes 1 gang, så man kan ikke forøge sin chance ved at indsende flere ansøgningsskemaer. Når ansøgningsfristen er udløbet, og alle er indtastet, foretages den elektroniske EDB-lodtrækning. Rækkefølge og årstal i lodtrækningen. Lodtrækning i Tjenestemændenes Forsikringsforening foregår først. Dette er besluttet, fordi de, der kan søge disse ferieboliger, er den gruppe også pensionister der har flest muligheder. Når de er på plads foretages så lodtrækning i Postfonden, hvor aktive og pensionister deltager på lige fod. I Forsikringsforeningen og Postfonden har det betydning, hvornår du sidst havde et feriehus. Søger 2 personer det samme hus i den samme uge, så bliver den trukket ud, der har det laveste årstal for sidste benyttelse af et feriehus. Hvilket feriehus er underordnet. Pointsystem i Ferieforeningen. I Ferieforeningen foregår sommerlodtrækningen i første omgang KUN blandt de aktive, som dermed har en fortrinsret før de pensionerede kolleger. Og her foregår det efter pointsystemet. Man kan max. have 10 point. EDB systemet trækker først lod blandt dem med 10 point, derefter 9 osv. Et 7 dages ophold koster 5 point og et 14 dages ophold koster 10 point. Men man kan ikke komme i minus, og man kan godt vinde et 14 dages ophold, selvom man kun har 1 point. Der tildeles 1 point hvert år. 14 dages ophold Lodtrækningen foregår på den måde, at der først trækkes lod blandt ansøgere til 14 dages ophold, og dernæst til 7 dages ophold. De ansøgere der søger 14 dages ophold, men ikke vinder et 14 dages ophold, deltager automatisk i lodtrækningen om et 7 dages ophold. De steder, hvor der kan søges 14 dages ophold, f.eks. på Bornholm, er det kun halvdelen af husene, der kan lejes i 14 dage. Så på denne måde sikres det, at de der søger 14 dages ophold ikke snupper alle ferieugerne, så der ikke bliver plads til dem, der kun søger 7 dages ophold. Sol og vind fordeles på denne måde mere ligeligt. Et 14 dages ophold starter altid i lodtrækningen i en ulige uge. Hvis du søger f.eks. uge 27, 28 og 29 på skemaet, så er du med i 14 dages lodtrækningen for uge 27 og 28 samt 29 og 30 (selvom du ikke skrev 30 i skemaet). Du kan faktisk søge 3 x 14 dages perioder ved f.eks. at skrive uge 27, 29 og 31. Pensionistrunde i Ferieforeningen De aktive har fortrinsret i Ferieforeningen, til gengæld har pensionisterne rabat. Pensionistrunden kommer i Postbladet og Posthornet senest 1. april. Her vil ugerne i sommerferien være snuppet af de aktive de fleste steder, så dem kan pensionisterne ikke søge. Kig på hjemmesiden Ansøgningsskemaerne kan du printe ud fra hjemmesiden Her meddeler vi også hvilke ledige uger, der er efter ansøgningen. Så er du ikke heldig i lodtrækningsrunden, så tjek hjemmesiden eller ring ind og hør, om der skulle være noget ledigt i en anden uge end du har søgt, eller om der er meldt afbud fra en anden heldig. Frister, betaling og afbud Ansøgningsskemaet skal være Feriekontoret i hænde senest fredag den 5. februar 2010 med morgenposten. Hvis du vinder i lodtrækningen vil du modtage brev med indbetalingskort senest lørdag den 13. februar. Betalingsfrist for det vundne ophold er 1. marts Der sendes ikke brev til dem, der ikke bliver trukket ud. Der kan meldes afbud uden betaling op til betalingsfristen den 1. marts. Senere afbud koster op til halv leje. Du kan afmelde et ferieophold ved at returnere vinderbrevet påskrevet afbestilling. FERIEKONTORET: TLF: >> Posthornet december

16 2010 Sovepladser i alt Heraf i opholdsrum Heraf i alm. seng Heraf i køjeseng Heraf i hems / alkove Antal soverum Meter til badestrand Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine Spa Sauna NY Pris pr. uge for aktive NY Pris for pensionister Forbrug fast pris Ferieforeningen Hasle, Bornholm * X Marielyst, Falster Kramnitze, Lolland X Langeland, ældre 4/6 (2) NY Langeland X X Hejsager, Haderslev X X Blåvand ** X Skyum, Thy Lyngså ved Sæby Grenå X X Rørvig ** 5/6 1/ X Tutten Dyngbylund ** X Postfonden Fanø X X X Udsholdt X X X X X Hvide Sande X X X X Mols X X X X Christianshavn, 4.sal X X X Nørlev Strand X X X X Liseleje X X X NY Kramnitze, Lolland X X Christianshavn, stuen X X X Tjenestemændenes Forsikringsforening Skagen, Gl. Kirkesti ** X X Skagen, Lars Bødkersvej X X X Nykøbing Sj Samsø nord X X X Samsø syd X X X Rømø X X X X ## NY Blåvand X X X X X Fjellerup ** X X X Berlin Alsace ** X X X Norge ** X X Prag ** X X X Budapest X X X ## Paris X Nice, St. Raphael ** X X Marino, Rom ** X X Barcelona X X Lissabon ** X X X X Oslo X X X Berlin 2, stor X X X London 1, stor X X X London 2, lille X X X Amsterdam X X X Mallorca ** 4/6 (2) 4 2 X X X Forbrug er afgift for el, vand mm. Beløbet skal tillægges pris pr. uge, og er en fast pris. Ankomst er søndag kl. 15, afgang søndag kl. 15 (## her er afgang søndag kl. 12.) * = Bornholm: Der er vaskemaskine i Klympen 14, 20, 22, 24 og 26. ** = ikke egnet til gangbesværede. Et ferieophold er strengt personligt, og må ikke overdrages til andre. Ferieboligernes faciliteter, toiletforhold, renovation m.v. er kun beregnet til det anførte antal sengepladser. I alle husene er der dyner og hovedpuder svarende til antal sovepladser. Sengelinned medbringes. Der er service til mellem 8 og 12 personer i hvert hus, samt køkkengrej til alm. madlavning. Der er TV, radio og CD afspiller i alle husene. Lejerne gør selv rent til næste lejer når ferieboligen forlades. Det er tilladt at tage hund/kat med i ferieboligerne, men skån møbler med et medbragt tæppe og gør ekstra grundigt rent. 16 Posthornet december 2009

17 Ansøgning om ferieophold 2010 KAN IKKE SØGES AF PENSIONISTER. Pensionistansøgning i næste nr. af Posthornet. Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F Kan søges af medlemmer med tilknytning til DPF/3F og med forsikring i Tjenestemændenes Forsikringsforening. Ferieforeningen 14 dage 7 dage A2 Hasle Bornholm 6 pers. B1 Marielyst B2 Kramnitze v. Rødby C1 Langeland, toilet ude C2 Langeland, toilet inde C3 NY Langeland D1 Hejsager Nej E1 Hvide Hus Blåvand Nej F1 Skyum F2 Lyngså G1 Grenå H1 Rørvig H2 Tutten Nykøbing Sj J1 Dyngbylund Odder Postfonden P1 Fanø Nej P2 Udsholt Nej P3 Hvide Sande Nej P4 Mols Nej P5 Christianshavn Kbh, 4. sal Nej P6 Nørløv Strand, Hjørring Nej P7 Liseleje Nej P8 NY Kramnitze, Lolland Nej P9 Christianshavn, Kbh, stuen Nej Tjenestemændenes Forsikringsforening R1 Gl. Kirkesti 1 Skagen Nej R2 Lars Bødkersvej Skagen Nej T1 Nykøbing Sj. Stranderbovej Nej S1 Samsø Nord S2 Samsø Syd Nej T2 Rømø Nej T4 Ny Blåvand Nej T5 Fjellerup Nej U1 Berlin, 4 pers. Nej U2 Alsace Nej U3 Norge, Telemarken Nej U4 Prag Nej U5 Budapest Nej U6 Paris, Clichy Nej U7 St. Raphael, syd for Nice Nej U8 Marino, syd for Rom Nej U9 Barcelona Nej V1 Lissabon, Expo Nej V2 Oslo Nej V3 Berlin 8 pers. Nej V4 London Kensington 8 pers. Nej V5 London Grenwich, 6 pers. Nej V6 Amsterdam Nej V7 Mallorca, Bendinat Nej Ansøgning om ferieophold 2010 fra uge 19 den til og med uge 39 søndag den Cprnr: - Fulde navn: Adresse: Postnr: Tlf: By: Jeg søger ferieophold i: Uge nr. 1 Uge nr. 2 Uge nr. 3 Du kan vælge mellem 3 mulige uger, hvor du ønsker ophold. Prioriter dine ugeønsker. Første prioriet i felt Uge nr. 1 osv. 14 dages ophold skal starte i en ulige uge. Denne ansøgning indsendes til: Feriekontoret Peter Ipsens Alle København NV Tlf: Og skal foreligge med morgenposten Senest fredag den 5. februar Obs! Kun vindere af ferieophold får svar senest lørdag den 13. februar BETALING for opholdet er 1. marts Du kan printe ansøgningsskema ud fra hjemmesiden I ansøgningsrunden kan der søges 10 steder i prioriteret rækkefølge. Skriv 1, 2, 3, 4. osv. Posthornet december

18 Vinterdage på Esbjerg Højskole 2010 Kursusprogram: Søndag den 14. februar Kl Ankomst og indkvartering mellem - kaffe og te i Forhallen. Kl Middag Kl Velkomst i Foredragssalen ved Niels Ole Frederiksen og Mats Rudklint. rundvisning på skole og herefter Fællessang i Cafe Laura kaffe/te Mandag den 15. februar Kl Tilbud om morgengymnastik ved Mats Rudklint Kl Morgenmad Kl Morgensang Kl Esbjerg By og Højskole gennem 100 år v Niels Ole Frederiksen Kl Frokostpause Kl Rundtur i Esbjerg. Kl Middag Kl Skolens aften: Enhedslisten kommende støtteparti for en S-SF regering? Ved Folketingsmand Frank Aaen, København Tirsdag den 16. februar Kl Tilbud om morgengymnastik ved Mats Rudklint Kl Morgenmad Kl Morgensang Kl Ribe under den tyske besættelse v/ Poul Henrik Jensen Kl Frokostpause Kl Hva nu tidl. Direktør Helge Isrealsen, København Kl Middag Kl Sande og mindre sande historier Niels Ole Frederiksen Onsdag den 17. februar Kl Morgenmad Kl Morgensang Kl Heldagsudflugt til Christiansfelt Brødremenigheden og Haderslev Domkirke Niels Ole Frederiksen Kl Middag Kl Ønsk en fællessang Mats Rudklint Torsdag den 18. februar Kl Tilbud om morgengymnastik ved Mats Rudklint Kl Morgenmad Kl Morgensang Kl en formiddag med digte og fællessange af og med digteren Jens Rosendal Kl Frokostpause Kl Skagens malerne og deres kvindfolk! Lene Kirkegaard Kl Middag Kl Hans Thimes spiller og fortæller om Vestjylland. Fredag den 19. februar Kl Tilbud om morgengymnastik ved Mats Rudklint Kl Morgenmad Kl Morgensang Kl Sven Auken oplæg ved journalist Hans Mortensen, Weekendavisen Kl Frokostpause Kl Evaluering Kl Afslutningsmiddag Lørdag den 20. februar Kl Morgenmad Kl Kort morgensang kursusafslutning. Kl Afrejse - bus til banegården. 18 Posthornet december 2009

19 Vinterdage på Esbjerg Højskole Postpensionisternes Landsforening tilbyder et højskoleophold i februar måned. Der er fortsat plads på højskoleopholdet i Esbjerg fra søndag den 14. februar til lørdag den 20. februar Der var i oktobernummeret desværre opgivet et forkert beløb, som her bliver berigtiget. Kursuspris: Kr ,00. Prisen inkluderer undervisning, udflugter, foredrag, sengelinned og fuld forplejning. Ønskes der eneværelse, opkræves der et tillæg på kr. 150,00. Ankomst på første dagen mellem Der er arrangeret fælles bus med afhentning ved Esbjerg Banegård kl Afrejse lørdag kl Adressen: Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg, Telefon Tilmelding sker ved indsendelse af ansøgningsblanketten til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia. Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes Landsforening i hænde senest mandag den 4. januar 2010 med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 90. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning. Der vil i løbet af januar måned blive udsendt information til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej. Program til højskoleopholdet kan ses på vores hjemmeside kan også rekvireres ved henvendelse til Esbjerg Højskole. Vinterdage esbjerg højskole 09 Ønsker enkeltværelse Ønsker bofællesskab med CPR.-nr. Tlf.nr. Navn Adresse Postnr./By Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja Nej CPR.-nr. Navn Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives. Posthornet december

20 Nordisk samarbejde NORDISK SAMARBEJDE Nordisk Post Pensionist Union (NPPU) har planlagt en række spændende arrangementer i Nordisk Post Seniortræf i Norge august bliver et af højde punkterne i det nordiske postsamarbejde i Med et førsteklasses hotel, Rica Victoria Hotel i Lillehammer, som base har vore norske kolleger tilrettelagt et særdeles spændende program, der bl.a. omfatter: Besøg i Bjerkebæk Nobelpristager Sigrid Undsets hjem Norges Olympiske Museum, Håkons Hall Peer Gynt vegen fra Gala via Fefor til Espedalen Besøg i Helvete Naturpark Besøg på Aulestad Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem et af Norges bedst bevarede kunstnerhjem Omvisning i Hunderfossen Familiepark Der er ikke tvivl om, at det bliver nogle overordentlig oplevelsesrige dage i selskab med nordiske pensionistkolleger fra Norge og Sverige. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved august Nordisk Golfturnering. Afholdes i dagene september på Himmerland Golf & Country Club. Prisen er endnu ikke fastlagt. Nordisk Bridgeturnering, Bowling og Petanque. Disse aktiviteter, der alle er på planlægningsstadiet, vil blive afviklet i Sverige. Nærmere om tid, pris og sted vil komme i Posthornet. Det kulturelle samarbejde i NPPU på tværs af landegrænserne er med til at befæste samhørigheden blandt postpensionister i Norden, så der al mulig grund til at slutte op om vore arrangementer. Mange hilsener med ønsket om en glædelig jul og et Godt Nordisk Nytår. Solveig Elbek. 20 Posthornet december 2009

21 Postpensionisternes Landsforenings Pensionistkursus II Der afvikles i foråret et Pensionistkursus II. Pensionistkursus II omhandler socialpolitiske emner som Arbejdsmarkedspension, Tjenestemandspension, Ældreydelse / -pleje, Livskvalitet. En udflugt bliver der også tid til. Formålet med kurset er at give deltagerne indblik i pensionsordninger og ydelser mm. i Danmark. Pensionistkursus II afvikles i dagene fra den april (Deltagelse i Pensionistkursus II er betinget af gennemført deltagelse i Pensionistkursus I) Pris for deltagelse af ægtefælle/samlever er kr ,00. For medlemmer af landsforeningen er deltagelse gratis. Kurset afholdes som sædvanlig på Rørvig Centret Program til ovennævnte kurser kan ses på vores hjemmeside Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes Landsforening i hænde senest mandag den 4. januar 2010 med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 30 på hvert kursushold. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning. Der vil i løbet af januar måned blive udsendt information til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej. Pensionist kursus II april 09 CPR.-nr. Tlf.nr. Navn Adresse Postnr./By Ægtefælles/samlevers deltagelse (pris kr ,00) CPR.-nr. Navn Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives. Posthornet december

22 Af Per Lund Simonsen Overvågning og postcensur Mulighederne for overvågning af det enkelte menneske overstiger i dag de dystre profetier i George Orwells roman 1984, som han skrev i Romanen er blevet berømt for sin skildring af overvågning og statens stigende indgreb på individets rettigheder. Den trækker linjer frem til i dag, selv om den teknologiske udvikling siden 1948 overgår forfatterens fantasi. I nutidens samfund kan borgernes færden følges næsten døgnet rundt på nettet, mobilen eller på indkøb. Og det rejser et alvorligt dilemma, nemlig spørgsmålet om, hvor langt vi skal tillade myndighederne at gå for at beskytte samfundet mod bandekriminalitet, gadekriminalitet og international terrorisme mv. Dilemmaet er ikke nyt. Overvågning har eksisteret i mange hundrede år, om end præmisserne for at udøve den har ændret sig, og den moderne teknologi har medført en radikalisering. Brevhemmeligheden har siden tidernes morgen været fundamental i beskyttelsen af det enkelte menneskes privatsfære. Reglerne findes i straffelovens 263 og hjemler straf i op til 6 måneders fængsel for overtrædelse af brevhemmeligheden. Men også brevhemmeligheden har været under pres, for postcensur har sine rødder helt tilbage til 1700 tallet som et led i magthavernes overvågning af borgerne. I årene 1940 til 1945 gennemførte den tyske besættelsesmagt således i varierende omfang udover postcensur telefon- og telegrafcensur. Men brevåbning og spionage stortrivedes under enevælden ( ). Det har museumsinspektør ved Post & Tele Museum, Sune Christian Pedersen, skrevet en læseværdig og uhyre interessant bog om med titlen Brudte segl. Spionage og censur i enevældens Danmark. Brevåbning og spionage hørte til blandt tidens mindst ærefulde hverv, ligesom det i sagen natur måtte være en lyssky affære, og bogen handler om postovervågningen som hemmelig teknologi og om dens storpolitiske konsekvenser. Den handler også om de overvågedes skæbner, ofrene, for hvem postovervågningen kom til at afgøre liv og i visse tilfælde død. To konger spiller hovedrollen i bogen: Frederik 4. ( ) og kronprins Frederik, den senere Frederik 6. ( ). Frederik 4. benyttede især den hemmelige postspionage ved hjælp af sin uforlignelige intrige- og spionmester, postkontrollør Christian Christoffer Erlund, som bl.a. afslørede den svenske krigshelt Magnus Stenbocks hemmelige planer, medens Stenbock ( ) sad i dansk fangenskab i Kastellet, hvor han døde. Frederik 6. anvendte brevcensur til at kontrollere og undertrykke regeringskritiske stemninger i befolkningen. Sune Christian Pedersen præsenterer i sin bog postovervågningen i et internationalt perspektiv og trækker linjer til den danske enevældes politiske kultur, udenrigspolitik og statsforvaltningens mentalitetshistorie. Bogen er på 462 illustrerede sider og koster 375 kr. Ved forsendelse tillægges kr. 60,-. Den kan købes i Post & Tele Museum, tlf Posthornet december 2009

23 Postpensionisternes Landsforenings Pensionistkursus III Der afvikles i dagene fra den maj 2010 et Pensionistkursus III. Kurset omhandler herboende muslimer og jøders skikke og syn på danskerne, et foredrag om et bondesamfund i Senegal og et besøg på Roskilde Kloster. (Deltagelse i Pensionistkursus III er betinget af gennemført deltagelse i Pensionistkursus I) Pris for deltagelse af ægtefælle/samlever er kr ,00. For medlemmer af Landsforeningen er deltagelse gratis. Kurserne afholdes som sædvanlig på Rørvig Centret Program til ovennævnte kurser kan ses på vores hjemmeside Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes Landsforening i hænde senest mandag den 4. januar 2010 med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 30 på hvert kursushold. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning. Der vil i løbet af januar måned blive udsendt information til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej. Pensionist kursus III maj 09 CPR.-nr. Tlf.nr. Navn Adresse Postnr./By Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja Nej CPR.-nr. Navn Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives. Posthornet december

24 Pensionistklubben Postnisterne Bornholm Postnisternes besøg på BOFA, en virksomhed, der behandler det Bornholmske affald. Den 7/ var vi 22 personer fremmødt til et meget interessant besøg på BOFA, hvor en af de ansatte, Steffen, gav en meget uddybende og flot orientering om hele BOFA projektet, som vil være svært at gengive her på skrift. BOFA har forkøbsret til en mark, der ligger lige op til BOFAs arealer, og som, når den bliver taget i brug, vil give plads nok til de næste år. Der er 5 container pladser rundt på øen foruden Rønne (BOFA) + flere miljøstationer specielt nede ved Dueodde området og andre turistområder. Vi fik fortalt i grove træk, hvad der var farligt affald, og hvad der var genbrugs affald m.m. Puha, det var en hel jungle at tænke på. Der står en container til møbler og brugbare ting på BOFA, som går til en institution, for der at blive sat i stand og solgt til fordel for denne institution. Vandtårnet er ved at blive ombygget og sat i stand til et auditorium for bl.a. skoleklasser og pensionist grupper som os m.m. Der er ingen Rotteplage på BOFA, da rotter vil have fred og vand, hvad de ikke har og får på BOFA. BOFA leverer al fjernvarme til Rønne hele sommeren og bliver suppleret af Østkraft om vinteren. Al renovations kørsel er i udbud til private vognmænd, for nuværende er det Fugato. Af ansatte er der 1 direktør, 5 afdelingsledere og 40 skifteholds ansatte. BOFA var vært ved kaffen. Benner, vores formand, takkede af med 2 flasker vin til Steffen. Gunver Hansen. Sekretær Købmagergades Pensionist Klub Snart rinder det gamle år ud, og et nyt begynder. Vi afslutter årets arrangementer med en julefrokost for medlemmerne. Indbydelsen er sendt ud. Forårssæsonen starter med vort 15 års jubilæum. Det afholdes mandag den 25. januar 2010 kl i selskabslokalerne på Lundebjerggårdsvej 262. Indbydelse med nærmere oplysninger vil blive sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling, som afholdes tirsdag den 9. april, 2010 kl Ligeledes udsendes det endelige program for forårssæsonen. Sommerudflugten er foreslået som en firedages tur til Nordjylland med start den 3. maj og hjemkomst den 6. maj, Medlemmerne har fået tilsendt en beskrivelse af turen med pris. Bestyrelsen opfordrer hermed interesserede til at tilmelde sig snarest og senest onsdag den 31. marts. Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til denne tur, vil bestyrelsen arrangere en udflugt ud i det blå til at finde sted tirsdag den 4. maj i stedet. Med dette indlæg ønsker bestyrelsen alle en glædelig jul og et godt nytår. Mogens Jensen Sekretær Pensionistklubben POSTEN Silkeborg Mandag den 14. september kl mødte vi 7 personer op ved Shell på Østergade for at tage på bustur med Sørens Rejser i 5 dage. Vi var i alt 41 personer i bussen, og vi fik en kanon god tur, et rigtig godt hotel, god mad, en rigtig god chauffør, en skide god guide og en fantastisk masse oplevelser, vi var hjemme igen fredag den 18. september kl Tirsdag den 6. oktober var vi i Skanderborg for at se deres apotek. Vi var mødt 47, så det var meget flot. Vi kørte i egne biler fra Hallerne, hvor der blev fyldt op. Vi startede derude kl. 19 og var først færdige kl. 22. Det var utrolig spændende det er landets største apotek. Der var 2 damer til at vise rundt, og 1 dame til at beværte os. Vi startede med et glas hvidvin, og så fik vi forklaret en hel del om apoteket. Derefter blev vi delt i 2 hold inden rundvisningen, hvor vi fik en masse at vide. Undervejs skiftede de 2 damer. Vi så bl.a. deres produktion, og her kunne vi kun komme ind med overtræksfutter på. Deres sterilafdeling måtte vi kun se udefra. Vi var også nede at se forretningen, og hvor var den stor. Huset var et meget gammelt hus i flere etager, men trods det havde de virksomheder et par steder i byen. De har levnedsmiddelafdeling ude, så den så vi ikke. Efter den meget fine rundvisning blev der serveret kaffe, wienerbrød og småkager, og derefter kunne der 24 Posthornet december 2009

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie.

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie. Sæsonen 2011-2012 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2011-2012. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTUR- FORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet København Thorshavnsgade 23, stuen, København

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2 Hold da helt ferie 2010 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side 1 Side 2 Revideret juni 2010 - Varenummer 3506 Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950 Ringkøbing Nyhed Lejligheden

Læs mere

Velkommen til Politiforbundets ferieboliger

Velkommen til Politiforbundets ferieboliger 2018/2019 Gl. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia / Rødby Berlin / Tyskland Wagrain / Østrig Velkommen til Politiforbundets ferieboliger

Læs mere

Ferietur til Dresden Dag for dag

Ferietur til Dresden Dag for dag Ferietur til Dresden Dag for dag Søndag den 22. maj 2016 går turen til Dresden i Tyskland. Afgang fra Vamdrup er kl. 7.50 i 5 stjernet bus med Christian som Chaufføren Anne Lise som rejseleder 34 deltager

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX PETANQUE I FRANKRIG 01. 07. juni 2009 CHÂTEAUROUX Arrangeret af Niels og Birthe Toft Med hjælp af Jean Claude Besnard, UFOLEP DGI s samarbejdspartner UFOLEP i Frankrig har inviteret DGI petanquespillere

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM FORÅR 2018 Søren Jochumsen. Eliteidrætskonsulent og tidligere målmand hos AC Horsens. Søren Jochumsen har hele sin karriere spillet som målmand

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 6. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 18.15 Aftensmad 19.00 Velkommen og introduktion

Læs mere

Greve Lærerforening 1

Greve Lærerforening 1 Greve Lærerforening 1 År 2016 Vilkår for aktivitetsgruppens arbejde Puljen fra Greve Lærerforening bruges således: Der afholdes minimum 2 fuldt betalte arrangementer for medlemmer af fraktion 4, evt. spisning

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. Hold da helt ferie 2009 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Revideret februar 2009 - Varenummer 3506 Ringkøbing

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Sæsonen 2013-2014. Ulrik Salmonsen Formand for Forsikringsagenturforeningen

Sæsonen 2013-2014. Ulrik Salmonsen Formand for Forsikringsagenturforeningen Sæsonen 2013-2014 FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN stiller et sommerhus i Blåvand og en ferielejlighed i Prag til rådighed for de afdelinger, som ikke har haft mulighed for at tilbyde forsikringstagerne i

Læs mere

Bridge på Askov ASKOV HØJSKOLE

Bridge på Askov ASKOV HØJSKOLE Bridge på Askov 20.08.17 26.08.17 ASKOV HØJSKOLE Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et kursus for dig. Et kursus, hvor der veksles mellem teori og praksis,

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Nordjylland - toppen af Danmark tirsdag d. 8. august torsdag d. 10. august 2017

Nordjylland - toppen af Danmark tirsdag d. 8. august torsdag d. 10. august 2017 Vestjysk Landboforening - Landboseniorklub Sommer-ekskursion til Nordjylland - toppen af Danmark tirsdag d. 8. august torsdag d. 10. august 2017 Virksomhedsbesøg på Dansk Nutidsmuseum Virksomhedsbesøg

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Tæt på universitetsbyen Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I groningen kan I besøge Martinikirkens grå tårn fra 1400-tallet, spise frokost i guldkontoret

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM FORÅR 2017 Hvordan kan man komme igennem livet trods manglende kvindetække, stærkt begrænsede intellektuelle evner og en usportslig kropsbygning?

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Sæsonen 2012-2013. Blåvand side 4-5. Prag side 6-7

Sæsonen 2012-2013. Blåvand side 4-5. Prag side 6-7 Sæsonen 2012-2013 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2012-2013. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTURFORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. Kort Blåvand

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

FERIEBOLIGER 2017/2018. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain

FERIEBOLIGER 2017/2018. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain FERIEBOLIGER 2017/2018 Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain Velkommen til Politiforbundets ferieboliger 2017-2018 HUSK LODTRÆKNING

Læs mere

Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 8. november 15.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i Spisesalen 18.15 Aftensmad i Spisesalen 19.00 Velkomst ved højskoleforstander Jørgen Kløve

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit

Læs mere

Ferie i Danmark eller i udlandet

Ferie i Danmark eller i udlandet Ferie i Danmark eller i udlandet Århus Kommunes Feriefond Indholdsfortegnelse Lejeregler... side 3 Ferieboliger i Nordjylland...side 4 Ferieboliger i Nordvestjylland...side 8 Ferieboliger i Vestjylland...side

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Program Efterår Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer.

Program Efterår Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer. Program Efterår 2016 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer Side 1 Heldagsudflugt til Sønderjylland, Højer, Grænsen og Brøns

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE

Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE Velkommen til en uge, hvor man møder mange spændende mennesker. Smilet, humoren og livsglæden er gennemgående tema. Bjarne Nielsen Brovst, forfatter,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby 28.-30. oktober 2016 Du er inviteret 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby Pårørende weekend 28.-30. oktober 2016 En weekend for dig, som er ægtefælle

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere