32. årgang. Udstyr til stereo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "32. årgang. Udstyr til stereo"

Transkript

1 Nr december årgang Udstyr til stereo på TV Store dele af Europa går nu ind for et nyt system til udsendelse af digital stereolyd på TY.Udstyret, der skal benyttes på senderstationerne, er udviklet hos Philips på Amager. På side 2 fortæller medarbejderne i afdelingen for professionelt TV-måleudstyr om udviklingen af det nye apparat. Ole Topp er så småt på vej af erhvervstjeneste, men fortæller selv på side 5, at han stadig har fundet det rimeligt at være»in«som menneske. Derfor har han bl.a. kastet sig over naturmaterialer, han ændrer til de rene kunstværker. Her er han med» Veteranen fra Leros«, som indgik i den udstilling, Kunstforeningen i december viste i kantinerne, hvor 12 Philips-medarbejdere præsenterede deres værker.»ytphilishopet«ønsker sine læsere glædelig jul og godt nytår l 400 børn tiljulefester hos Philips: Nouember og december er traule måneder for personaleforeninger og klubber. Andespil og julefester kræuer en stor indsats af bestyrelserne. Også i år bleu disse sammenkomster en stor succes. Størst uar nok glæden hos de mere end 400 børn, der rundt i kantinerne samledes til dans omkring træet, til underholdning og til uddeling af de flotte gauer. Her er børnene ued Kuindernes Klub'sjulefest på fabrikken i Jenagade.

2 Nyt udstyr til stereo-lyd i TV PTY-afdelingen har i ekspres-tempo udviklet udstyr til TY-sendestationer i et nyt system, der får premiere til april Danmarks Radio har besluttet at følge bl.a. Sveriges og Englands eksempel og sende stereo-tv efter NICAM-systemet, og ikke efter A2-systemet, som Vesttyskland og Holland benytter. Afdelingen for professionelt TV-måleudstyr (PTV) i Philips Elektronik Industri gik derfor i februar i år i gang med udviklingen af en modulator, der styrer udsendelsen af lyd til modtagerne. Denne modulator skulle selvfølgelig bygges til at sende efter NICAM-systemet, da markedet for NICAM ventes at stige kraftigt. Udover Danmark, Sverige og England har Finland, Norge, New Zealand og Spanien vist deres interesse for NICAM. Selv Kina er interesseret i en modificeret udgave af systemet. bejde mellem laboratoriet, salg og produktion, der gjorde det muligt. Vi har arbejdet tæt sammen om de enkelte opgaver i projektet. Marketingafdelingen har arbejdet meget ihærdigt med at skaffe os alle relevante oplysninger. Fabrikken har startet en produktion - en såkaldt pilotserie - på basis af vore latoratorieprøver og -skitser, altså inden en egentlig fabriksdokumentation var færdiggjort. Laboratoriet må nødvendigvis hjælpe med at afprøve og eventuelt fejlrette i denne første serie, men fabrikkens erhvervede kendskab til delprodukterne i apparatet vil muliggøre, at vi meget tidligt i 1988 vil være oppe på fuld produktions-kapacitet. Hvad med forbrugerne Samarbejde øger effektiviteten - Sjældent er noget udviklet så hurtigt hos PTV, siger lederen af projektgruppen Claus Wittrock til Philiskopet. - Og det til trods for, at udviklingsarbejdet ikke på forhånd var lagt ind i afdelingens planer for Selve laboratoriearbejdet har kun taget 8 måneder. Det er et tæt sarnar- - De nuværende stereo-tv, som er på markedet, skal ikke nødvendigvis udskiftes, siger Claus Wittrock på spørgsmålet om, hvad NICAM vil betyde for brugerne. - Herhjemme vil de, der allerede har købt stereo-tv, komme til at stå overfor valget mellem kun at se tysk TV med stereolyd på deres nuværende fjernsyn eller at investere i den deko- der, der skal indbygges for at kunne modtage dansk og svensk TV i stereo, fortsætter Claus Wittrock. I Københavns-området starter DR prøveudsendelser i stereo i april 1988, og det nye landsdækkende TV2 følger i oktober samtidig med, at Philipskoncernen er klar til at markedsføre de nye stereo-fjernsyn. - NICAM er et digitalt transmissions-system, der har en lang række fordele, siger Claus Wittrock. - Det vil f.eks. være muligt at sende et sprog i hver sin kanal. Det gør det muligt for brugeren at vælge for eksempel dansk eller udenlandsk lyd på udsendelserne. DR sender ikke efter-synkroniserede film, som tysk TV, men man kunne forestille sig undervisningsprogrammer på to sprog, eller programmer for etniske minoriteter. Digital lyd er som en cykellås Da lyden i NICAM sendes digitalt, vil der ikke opstå problemer med forringet lyd som i dag. Digital lyd er et langt mere sikkert signal, end det vi har i dag. Modtageren behandler nemlig signalet og»filtrerer«det, så der ikke er støj fra billedsignalet eller støj fra den ene stereo-kanal til den anden. Hvis man forestiller sig en BASTAcykellås med tapper, som enten skal hives ud eller trykkes ind, så er digital lyd i princippet det samme. Modtageren -lytter- efter signaler, der er enten -ind- eller»ud«eller 1 og O for at bruge det tekniske udtryk. Dermed udsendes kun den lyd i højttalerne, som modtageren har opfattet som den rigtige -kode«, Fremtiden og PTV Lederen afprojektgruppen, Claus Wittrock, præsenterer den nye stereo-modulator sammen med de øvrige medarbejdere i gruppen. Fra venstre: Sten Andersen, Gert Nielsen, Jan Poul Andersen og Lise Hammer. 2 - Vi har igen bevist, at Philips er på forkant med udviklingen på dette nye område, siger Claus Wittrock. - Det var jo PTV, der i 1968 opfandt den generator, der i 60 lande verden over bruges til at sende det kendte prøvebillede i farver. - Og med den nye modulator har vi bevist, at vi følger med i fremtidens udvikling og sælger produkter, der svarer til vore kunders behov. Kunder i denne forbindelse er TVstationer verden over samt TV-fabrikanter, der bruger en modulator til at teste nye fjernsyn. - Desuden er samarbejdet i PTV ~ blevet styrket, slutter Claus Wittrock. - Vi har bevist, at et tæt samarbejde mellem den kommercielle afdeling, laboratoriet og fabrikken løser problemerne langt nemmere og gør os stærkere på markedet. Vi er med til at vise verden over, at Philips er med i den hastige digitale udvikling, også med produkter fra fabrikken i Jenagade.

3 Året, der nu snart slutter, har bestemt ikke været problemfrit og har budt på mange forskellige udfordringer til medarbejderne. J eg har flere gange tidligere peget på nødvendigheden af, at vi er fleksible og stadig tilpasser os den aktuelle situation. Og vi kan vel roligt sige, at adskillige afdelinger har fået sat deres fleksibilitet på en hård prøve. Omlægning klaret med bravour Sammenlægningen af aktiviteten for Philips' hårde hvidevarer med Bauknechts tilsvarende aktivitet betød således en halvering af Philips Elapparat's arbejdsområde og dermed en dramatisk forandring i deres organisation. Vi kan nu se, at denne omlægning er klaret med bravour. Resultaterne er gode, og afdelingen arbejder mere entusiastisk end nogensinde. Som det vil erindres, betød et svigtende marked for vore dataprodukter, at vi før sommerferien måtte foretage en drastisk reduktion af Philips Datasystemer's organisation. Det var en ubehagelig opgave for de implicerede, men det er glædeligt at se, at også her arbejder man med en høj grad af motivation og er i færd med at etablere en ny og mere slagkraftig afdeling. Krav til omstillingsevne Kravet tilomstillingsevne har også været stort i vor elektronikfabrik. Vi ved alle, hvor stor en opgave det var at indføre SMD teknologien sidste år, og nu er man ved at tage de første skridt til at etablere en egentlig flow-produktion, d.v.s. at de enkelte ar- bejdsprocesser sker i direkte forlængelse af hinanden, uden at der etableres mellemlagre. Det vil når processen er helt gennemført - betyde, at når der blot et enkelt sted går noget galt i produktionen, stopper hele forløbet. Det vil stille enorme krav til de involverede medarbejdere, specielt til arbejdets kvalitet, og vort slogan»gør det rigtigt første gangfår afgørende betydning. På Nordisk Glødelampe Industri har man måttet realisere sig, at produktionen af glødelamper vil falde drastisk i 1988, fordi nye former for lyskilder tager en stadig større del af markedet. Dette problem diskuteres nu mellem NGI's ledelse og medarbejdernes repræsentanter, og på vort centrallager er man i gang med at diskutere en eventuel omlægning af vor varedistribution. Hvis det bliver besluttet at gennemføre dette projekt, vil det også stille store krav til medarbejdernes evne til at tilpasse sig nye forhold. Forandringer sker der altså mange af, også flere end der er nævnt her. J eg synes, mange grupper i vor organisation har vist, at de har den dynamik og fleksiblitet, der kræves for a.t håndtere disse omstillinger, men vi kan også se, at kravene til os i den henseende ikke bliver mindre i fremtiden. Markeder har svigtet Forretningsmæssigt har 1987 for de allerfleste gruppers vedkommende ikke rigtigt levet op til vore forventninger. Markederne har svigtet på flere væsentlige områder. Det er imidlertid en stor trøst, at vi ikke synes at have tabt markedsandele. Tværtimod ser det ud, som om vi har vundet markedsandel på visse produktområder. Det er naturligvis udtryk for en aktiv indsats fra alle medarbejdere, hvad enten de beskæftiger sig med produktion, salg eller varedistribution. Jeg vil derfor gerne takke for en god indsats i 1987 og ønske jer og jeres familier en god jul og et godt nytår. Jørgen Hegelund 3

4 Ny Navigatør søsat Kun kort tid efter markeringen af, at fabrikken i Jenagade havde produceret af den populære og prisbillige ap navigator MK-4 er der nyt igen på navigator-området. En ny navigator er blevet søsat. Den nye ap navigator MK-5 blev i begyndelsen af november på færgen mellem Helsingfors og Stockholm præsenteret og demonstreret for 44 agenter og forhandlere fra ni nationer. I færgens konferencerum var installaret 12 eksemplarer af verdensnyheden, der indeholder features, som ikke tidligere er set i Decca-navigatorer. De største nyheder er automatisk positionsinitiering, hvorved den automatisk inden to minutter viser sin position med meters nøjagtighed. Det er også den første navigator, der kan vise strømretning og fart. Ved tryk på en knap kan disse blive vist digitalt, idet navigatoren kan tale med bådens log og kompas og sammenholdebådens retning og fart over vandet med de tilsvarende data»over bunden«, Sejlsportsinteresserede vil også forstå, hvor avanceret MK-5 er, når det oplyses, at den har 25 sejlplaner og 200 waypoints. Præsenteret for europæisk presse Agenter og forhandlere var meget begejstrede for det nye produkt, de nu skal til at markedsføre. Det havde apchefen C. J. Mørck og hans medarbej- -Haumågen- på vej ud fra Langelinie til nauigator-sejladsen. De europæiske lystbådskribenter er allerede under dæk. De deltagende ap-folk vinker igen efter at være ønsket god tur. der også regnet med, men de var spændte på, hvilken modtagelse det nye produkt ville få hos de meget kritiske sejlsportsjournalister. De stiftede bekendtskab med den nye navigator under et europæisk pressemøde i København i midten af november, og deres dom ser vi først i bådmagasinerne omkring nytårstid, men deres umiddelbare anerkendelse af produktet var ikke til at tage fejl af. Efter en kort introduktion på fabrikken i Jenagade gik turen til Langeliniekajen, hvor man gik om bord i kutteren»havmågen- og stod ud på Øresund i hårdt og koldt vejr. Her fik alle deltagerne lejlighed til selv at afprøve MK-5's mange fortrin. Den europæiske lystbådpresse fik lejlighed til at preoe den nye navigator under sejlads på Øresund. Her er nogle af redaktørerne i kahytten på kutteren -Haomågen- sammen med Carl Johan Mørck fra ap radiotelefon (nr. 2 fra venstre) Best navigator Salesman in Europe in 1987 I forbindelse med det europæiske agentmøde er Bosse Johansson fra ap radiotelefon i Sverige med stor applaus udnævnt til -Best European Salesman in 1987«Bosse Johansson er forholdsvis ny i ap-organisationen. Han overtog ansvaret for navigatorsalget i Sverige 1. januar i år. Gennem en fantastisk indsats, hvor han - hovedsagelig om aftenen og i weekend'erne - har holdt 52 foredrag i yachtklubber og for diverse forhandlere og potentielle købere, er det lykkedes at fordoble navigatorsalget fra i 1986 til godt i Bosse Johansson har gjort en utrættelig indsats for at motivere og engagere vore forhandlere på det svenske marked, fortæller ap-chefen Carl John Mørck. - Og han har selv kreeret en del af forhandlerne s lokale annoncering. Bosse J ohansson har ikke forpasset nogen chance for at sælge, end ikke da han var travlt engageret med introduktionen afmk-5 på Finlandia på vej fra Stockholm til Helsinki. Før han gik fra borde, havde han skrevet kontrakt på levering af 2 stk. til skibets kaptajn.

5 Philip Stehmann fortæller kunstforeningens formand E. Martinus Andersen om den teknik, han bruger til sine billeder: Med spartel og kniv påføres farverne overfladen. Farverne er selvfølgelig trykfarver, når Philip nu er ansat i trykkeriet. Kunstforeningens bestyrelse og de Øvrige udstillere ser interesseret til. 12 Philips-kunstnere udstiller 12 Philips-ansatte har haft mod til at vise deres kunstneriske talent frem for kollegerne. I december har deres værker kunnet ses i kantinerne i Jenagade og på Industrigården, og der er faldet mange både anerkendende og kritiske bemærkninger. De 12, der udstillede, var E. Martinus Andersen, Lars Buus, Leif Jensen, Jørgen Kiel, Erling Kjær, Philip Stehmann, Titia Panhorst, Steen Poulsen, Ole Topp, Svend Westergaard, Lise-Lotte Woltemath og Niels Øberg. De udstillede arbejder inden for maleri, akvarel, tegning, væveri, foto, grafik og skulptur. velvære også giver os ting, som er»yt«, men kun»yt«på den måde, at de er overgået fra en tilstand til en anden! Heri ligger så materialevalget, som fortrinsvis er naturproduceret træ. Afknækkede grene og strandingsgods, som ved første indtryk tegner en kontur - uden at give nogen helhed lagres, for senere i kombination med en enkelt forarbejdning i form af farve Steen Poulsen foran sit eget værk»en livagtig tyr«, som er speciel, idet den er malet med spritfarver af den slags, vi alle har i vores skrivebordsskuffer. Steen forklarer, at det vanskelige ved spritfarver er, at har man først lagt en farve på, er der ingen vej tilbage. Det kan ikke laves om. eller tilskæring, at skabe luft for nogle af alle de indtryk, som har hobet sig op. Dette overført til de udstillede ting kan være indtryk af: MIk-debatter, krigsulykker, afbalanceret sund kost, ud af busken og cyklen rundt. Turid Budtz, Steen Poulsen og E. Martinus Andersen diskuterer Niels Øberg's skulpturelle relief Skulpturelementerne udgøres af strandede træstykker fra den jyske veskyst. De taler deres eget sprog, idet de alle bærer præg af deres tidligere anvendelse, og at de har ligget længere tid i saltvand. Træstykkerne er anvendt i relieffet, som de er fundet og kun bearbejdet i deres fysiske størrelse. Ønsker stadig at være»in«som menneske Ved udstillingens åbning fortalte Ole Topp, hvorfor han var blevet aktiv på dette område: - På vej»yt«af aktiv erhvervstjeneste har jeg fundet det rimeligt at være»in- som menneske. Dette har foranlediget mig til at afprøve forskellige former, hvorunder jeg kunne skabe engagement i en hverdag, som ikke skelner mellem flex- og fixtid. Mangeårig flirt med skrivemaskine og tegneblyant har udviklet sig til en tredje udtryksform, som har stærk tilknytning til naturen. Den natur, som udover form, farver, strukturer og /\ Ole Topp viser Henning Friis sin skulptur»kenshootering«lavet af materialer fra naturen. ~ " Ena Henriksen fortæller om sin opfattelse af Svend Westergaards væverier. John Christiansen og Erling Kjær lytter. Erling Kjær deltager selv i udstillingen med fire oliemalerier. 5

6 Det skrev vi for 40 Det skal være sjovt at være år siden: I Begyndelsen af det nye Aar eller i heldigste Tilfælde allerede naar dette Nummer af Philips Nyt ligger paa Deres Bord er den nye Philishave atter fremme paa det danske Marked. Det er nu snart 7 Aar siden, den blev indført på Markedet her, og i Løbet af disse Aar har den skabt en stadig voksende Interesse for den elektriske Tørbarberingsmetode. Det er derfor med særlig Glæde, vi introducerer den ny Model- selvom vi dog straks må indrømme, at uden Malurt er dette Glædens Bæger ikke: det vil ikke være muligt med den begrænsede Produktion, der i Øjeblikket er planlagt, at tilfredsstille Efterspørgslen. Den nye Philishave Type 7733 fremstilles paa vor Fabrik her i København. (Philips Nyt) for 25 år siden: Fornylig tog Philips Lampe sine to nye demonstrationslokaler i brug. Et afsnit er indrettet til demonstration af lyseffekter såvel med lysstofrør som med glødelamper. De specialbyggede armaturer indeholder flere sæt lysstofrør, som kan tændes uafhængigt af hinanden og således vise både direkte og indirekte belysning. Endvidere kan denne belysning fra lysstofrør suppleres med glødelampelys fra spotlights indbygget i loftet. På vægtavler er monteret et udvalg af lyskilder, der spænder lige fra fotolamper over glødelamper til forskellige former for fluorescerende lyskilder. Her er samlet mange lyskilder, men alligevel repræsenterer de kun et beskedent udsnit af de typer, Philips kan levere. (P hiliskopet) for 10 år siden: Kvindernes Klub i Jenagade har fået ny formand. Ved en ekstraordinær generalforsamling mandag d. 10. oktober frasagde Vanda Jensen sig posten, efter at hun er blevet valgt til vicekasserer i Kvindeligt Arbejderforbund. Som ny formand blev valgt Gerda Frederiksen. Efter generalforsamlingen, hvor Vanda Jensen fik megen ros for sin indsats, sagde hun til Philiskopet med et lunt glimt i øjet: - Det var alt for meget med de ord. Nu er det jo lige ved, at jeg tror, de holder af mig. Men nu har jeg valgt, og jeg venter mig meget af arbejdet i forbundet. Jeg glæder mig, slutter Vanda. (Philiskopet) 6 PCUs nye slogan»det skal være sjovt at være PCUer«kom på en prøve fredag den 4. december. Både fagligt og fornøjeligt. Kl. 17 samledes samtlige cirka 100 medarbejdere til kvalitetsmøde i kantinen, hvor Jens Erik Dalsgaard fortalte om udviklingen i kvalitetsarbejdet. Han berettede blandt andet om, hvordan det var gået med gennem- Vellykket introduktionsdag Et af personaleafdelingens kvalitetsprojekter er en bedre introduktion for nye medarbejdere. Indvendingen mod den hidtidige introduktion har været, at den var for kort. Torsdag den 19. november løb første forsøg på et nyt program af stabelen. Der indledtes i Foredragssalen med en video om den internationale og danske koncern. Derefter besøgte s demonstrationslokaler rundt på Industrigården, og de 15 deltagere så også telefonbord, trykkeri og postafdeling. Derpå var der afsat en halv time til spørgetid. I J enagade besøgtes SMDcenter og sundhedscenter, og efter frokost gik turen blandt andet til PCL. Med svarene fra et spørgeskema, som alle udfyldte efter rundturen, har personaleafdelingen fået mange positive kommentarer, men også forslag til forbedringer, som nu indgår i det videre arbejde. De deltog i introduktionsmødet: (Forreste række fra Søndergaard og Lisbeth Wolthemath, (bageste rækk Madsen, Hanne Puggaard og Marianne Johansen &

7 PCl:er. "", ter 10%. De fastlagte mål var henholdsvis 6, 8, 8 og 5%. Stor var derfor interessen for novembertallene. De viste 7, 5 Y2, 11og 1%. Et par meget fine resultater samt et der giver anledning til ny aktion. Claus Christensen viste derefter filmen -Som mester så hans svende«, der satte mange tanker i gang om det daglige arbejde med styring af kvalitetsaktiviteter. Diskussionen herom fortsættes ude i afdelingerne. Festen en succes Om den efterfølgende fest på Solrød Kro fortæller Kurt Bøje Petersen, at meningen med festen var, at alle 100 skulle lære hinanden at kende. - Det må siges, at det blev en succes. Under middagen gik snakken livligt, og når ventetiden blev for lang, strøg man ud på dansegulvet og fik en svingom. Egon Høegh stod for en sang på 17 vers. De glade PCl1ere sang bl.a.: Adel og borger-hus mænd og bønder handler hos Philips og be'r stille bønner! Pakkerne fly'r Glostrup er med Alle påjob - her på PCL løbstiden for ordrer. I maj, da målingerne indledtes, var antallet af ordrer, der havde ligget over mere end 24 timer således: Lys 8%, audio/video 13%, elapparater 10 Y2% og komponen- Stemningen var stadig høj, da busserne kl. 1 returnerede til København med glade og feststemte PCl1ere, der håber, festen må blive en tilbagevendende oplevelse. Alle var de enige om, at»det er sjovt at være PCl1er«. for nyansatte enstre) Gerda Frederiksen, Susanne Iversen, Marylin Motet, Anette Poulsen, Jette WolffZimmer, Aage ) Vipan Kukar, Laust Laursen, Preben Ove Madsen, Hans Nygaard, Ingolf Heinsen, Kaj Ove Mosekær ml dagens værter, Niels Laursen og Hanne Larsen. Kina: Philips-koncernen har for alvor fået en fod indenfor i Kina. I byen Jiangmen har Philips installeret den 2. bank-automat for Bank of China's lokale afdeling. Automaten giver kunderne mulighed for at hæve og indsætte kontanter døgnet rundt. Philips har indgået en række aftaler med Jiangsu-provinsen i Kina om salg og produktion af forskellige produkter. En aftale drejer sig om fremstilling af billedrør til farve-tv, hvor Philips deltager med en 30%s andel. Fabrikken skal producere 1,6 mill. billedrør om året, og vil være baseret på Philips' viden om flade billedrør. En anden aftale drejer sig om fremstillingen af energisparende lamper, som skal sælges på det kinesiske marked. Begge aftaler blev underskrevet af Philips-koncernens præsident, C. J.. van der Klugt, under hans nylige besøg i Kina. Holland: Alverdens børser har for nylig været i fokus. Kurserne steg først utroligt og siden hen er de faldet mere end ved krakket i Wall Street i Philips har på børsen i Amsterdam installeret en række produkter inden for lyd, lys og sikkerhed, der skal hjælpe børs-forretningerne mest muligt. Der er f.eks. installeret højttalere og mikrofoner, adgangskontrolanlæg og detektorer samt parkerings- og trafikkontrolsystemer. Polen: Under Pave Johannes PaulIl's besøg i Polen i juni blev Philips bedt om at oprette et pressecenter til brug for de mange internationale pressefolk. Philips Datasystemer i Apeldoorn, Holland, installerede derfor computer og arbejdspladser på det fine Victoria Hotel i Warszawa. To PC'ere blev anvendt i et mobilt pressecenter med kontakt til hovecomputeren via telefonlinier. England: Philips, England, har leveret udstyr til Scotland Yard i London, til højnelse af sikkerheden på gaderne. Der er installeret mere end 100 kameraer rundt omkring på gader og pladser, og et fælles overvågningsanlæg på hovedpolitistationen kan således overvåge en stor del af byen. Samtidigt har Philips leveret bærbare radioer til de politibetjente, der til fods overvåger det samme område. Med denne ordre er Scotland Yard Philips Telekomrnunikations største kunde i England med ialt 1800 bærbare radioer. 7

8 Røde, grønne og gule flamme~ri Foredragssalen I oktober inviterede Philips Analysesystemer til 2 velbesøgte demonstrationer af spektrometre i Foredragssalen på Industrigården. Og her lyste gule, røde og grønne flammer op for gæsterne, som var professorer, laboratoriechefer, institutledere og andre fagfolk. V ærten var Otto B. Schrøder, afdeling I & E, der demonstrerede, at Philips er andet lyd og lys end det der kommer ud af et fjernsyn eller en højttaler. Hvad er en grundstofanalyse? Grundstoffer omgiver os alle i hverdage. Salt kender vi, men ikke alle ved, at salt findes i kroppen. På hospitalet hedder salt -Natrium«og det kan analyseres sammen med andre grundstoffer. F.eks. kviksølv i fisk, eller i spildevand. Instrumentet til disse målinger hedder et spektrometer. En prøve, der skal undersøges, suges ind i instrumentet, tvinges med en høj temperatur ( C), deraf flammerne, i en såkaldt -atomartilstand og lyser op. De forskellige farvede flammer (gul, rød, grøn osv.) gør det muligt at skelne mellem de enkelte grundstoffer. - Med en pris på er det ikke beregnet til den hjemlige husholdning, siger Otto B. Schreder, medens han demonstrerer et analyse-apparat, der udsender grønne flammer. Spektrometre er for fagfolk, hvilket prisen tydeligt viser: Analysesystemer koster nemlig fra til kr. - Skønt gæsterne ved de to demon- strationer, var meget positive, er det for tidligt at sige om det salgsmæssigt blev en succes, det vil først vise sig om et års tid eller så, siger Otto B. Schrøder, Så flytter vi - igen Philips Elapparat i nye lokaler: Efter ændringerne i Philips Elapparat, hvor afdelingen for hårde hvidevarer blev overført til Bauknecht, flyttede den øvrige del af medarbejderne til nye og lyse lokaler på 4. sal i Industrigårdens sydfløj. I demonstrationslokalet viser Henrik Dorph-Jensen (t.u.) og Benny SØrensen den nye Cafe Therm og Kirsten Hansen den nye Philishave. 8 Mange har sikkert bemærket, at vi er i gang med omflytninger. Nogle vil endda undre sig over, om der kan være fornuft i, at flytnin~er foregår næsten kontinuerligt. Det er der! De stadige forandringer i vor organisation skaber behov for et ændret lokaleforbrug for de enkelte afdelinger - og en ændret placering af hensyn til samarbejdet med andre afdelinger. Så selv med risiko for, at næste personaleforenings revy igen vil indeholde en vise om vor flyttedille, så fortsætter vi processen. Der er flere årsager til de omflytninger, der er i gang nu: For at øge sikkerheden på fabrikken i Jenagade ønsker vi alle afdelinger, der ikke har med produktion og udvikling at gøre, bort fra fabrik sområdet. For at effektivisere vore hjælpeafdelinger bedst muligt, ønsker vi så vidt muligt alle kommercielle afdelinger placeret på Industrigården. De planlagte omplaceringer tyder på, at vi kan rykke helt ud af ejendommen Strandlodsvej 1 a (den gamle toldbygning), som derefter kan frasælges. Desuden kan vi frigøre nogle lejede områder og derved spare en betydelig lejeudgift. Derfor: Hvis I har tænkt, at det virker lidt hovedløst med vore omflytninger, så vil I måske nu forstå, at der er en fornuftig plan bag. Jørgen Hegelund

9 PCL forbereder sig pi ophævelsen af toldgrænserne Philips i Danmark er blandt de første, som tager et nyt edb-system i anvendelse, efter beslutningen om i 1992 at fjerne toldgrænserne mellem EF-landene rer over grænserne uden udfyldelse af en lang række dokumenter. Fremover vil papirfakturaer blive erstattet af fakturaer sendt som elektronisk post. FOREX vil endvidere give mulighed for direkte kommunikation med Toldvæsenet, idet alle transport-data lagres i en database. FOREX er udviklet af ISA i England, og er nu accepteret som et koncernsystem. Ud over England bruges FOREX også i en fabrik i Frankrig, men Danmark er den første nationale organisation, hvor systemet kører for alle produktdivisioner. Abning på PCL Den officielle åbning af FOREX i Damark blev foretaget den 21. oktober i år af den nordiske chef for finans og administration, direktør J. C. Lobbezoo. Han takkede det danske projekt- team for -Europe 88«, hvis formand er Ebbe Nielsen, og Claus Christensen fra IMPEX. Herefter gennembrød direktør Lobbezooen kæmpefaktura, som var sat op i en døråbning, overvåget af projektdirektør C. R. von Lindem, Eindhoven, samt direktør Jørgen Hegelund og regnskabsdirektør Ole Herstad. Det nye system blev derefter demonstreret i praksis fra en dataskærm, for alle deltagere. C. R. von Lindern, som er projektdirektør for hele -Europe 88«spurgte interesseret medarbejderne i IMPEX om deres forventninger til FOREX. De gav udtryk for, at de var spændte på at påbegynde arbejdet med det nye edbsystem. J. C. Lobbezoohåbede at systemet snart ville blive adopteret af andre nordiske lande. Den forstørrede»hsempefahtura«var sat op i en dørkarm for at symbolisere PCEs overgang til edb-fakturaer ved åbningen af FOREX. På Philips Central Lager (PCL) blev der den 1. oktober 1987 taget et nyt eksportsystem i anvendelse, som vil give mange fordele. Systemet hedder FOREX, som står for»forwarding Export«, på dansk»forsendelse af Eksportvarer«. Det er en del af et Philips koncernprojekt, kaldet»europe 88«. Baggrunden for»europe 88«er Europaparlamentets beslutning om, at man fra slutningen af 1992 vil ophæve alle grænser mellem EF-landene, i hvert fald hvad angår fortoldning og undersøgelse af de varer, der findes inden for Det Europæiske Fællesmarked. Europe 88 Philips-koncernen besluttede i år, at iværksætte en plan, der skulle fremskynde denne proces, og et særligt projekt,»europe 88«, blev startet. Ideen er, at alle Philips' nationale organisationer i 1988 skal opnå betegnelsen -Authorized Trader«, hvilket betyder at Philips kan eksportere va- Ved en sammenkomst på PCL i anledningen af åbningen af FOREX i Danmark, hjalp direktør J. C. Lobbezoo direktør Jørgen Hegelund igennem den -sidste- papirfaktura, i forstørret udgave. 9

10 PPR-parodi på Peter Belli og June Dennis Nielsen fandt den rigtige»gyldne negle- og vandt en cykel. -June og Peter Belli- som aftenens værtspar. Hvem skulle have troet, at PPR kunne lokke Peter Belli og hans kone June til det årlige andespil? Det kunne de heller ikke! I stedet optrådte to medlemmer i "Peter og June kosturne- og lavede en fin parodi over det kendte TV-par. Efter en flot middag tilberedt af den fremragende kantine i Jenagade, blev der spillet seks spil over 50 forskellige kødpræmier, lige fra and og gås til rulle- og spegepølser, foruden side-side gevinster og side-side-side gevinster. Undervejs blev der trukket lod om "Den gyldne nøgle«, og Dennis Nielsen blev den heldige vinder: Han fandt den rigtige nøgle til en flot ny cykel! Alice Andersens jubilæum: Mødelokale C i Jenagade dannede ramme om 25-års jubilaren, Alice Andersen's, reception fredag den 20. november. Hun er ved ankomsten ledsaget af direktør Preben Hejberg og blev modtaget af kollegerne med viftende Dannebrogsflag. Hun blev lykønsket i taler af SMD-centerchefen Neubert Kronow og fællestillidsrepræsentant Birgit 0rnskjold. Det var en glad jubilar, der på gavebordet bl.a. kunne se krystalkaraffel, porcelainsfigur og øreringe i guld. Det blev en fin dag. Udstillere i januar 10 Lisa Kaas Hansen bliver første udstillende kunstner i det nye år i Philips Kunstforening. Hendes udstillingsaktivitet startedei 1964 og det er siden blevet til mange udstillinger. Lisa Kaas Hansen er født i København i Hun er uddannet porcelænsmaler og har modtaget tegneundervisning af billedhuggeren Johs. Hedegård. Gennem de seneste år har Velgerenhedsspillet var sponsoreret af Philips med en strøm af flotte gaver. Overskuddet gik til Børnenes Kontor og mange spillede med for den gode sag. Endelig sang "Peter Belli- en af sine kendte sange med en sådan indlevelse og passion, at der ikke var et øje tørt. Efter et da capo takkede gæsterne "Peter og June- og fulgte dem ud under store klapsalver. DanDisk spillede op til dans den lange nat, og mange var glade og trætte, da de nåede natmaden. Det var et andespil, som PPR's medlemmer sent vil glemme. PPR hun hentet inspiration fra maleren Hanne Svane. I januar udstiller desuden Stig Weye Hansen. I sin præsentation af kunstneren skriver Ulf Gudmundsen blandt andet: "Stig Weye Hansen er noget så usædvanligt som en naivistisk mystiker. Han ligner ingen anden på det hjemlige Parnas, men inspireres i Øvrigt også nok så meget under subtropiske himmelstrøg. Weye er en malende eventyrfortæller med en på det nærmeste magisk kolorit. Hans univers er Mester Jakelverdenen med al dens forunderlige, sørgmuntre prægnans. Det er helt naturligt, at man lader et par venlige tanker glide bagud til f.eks. Bosch og Ensor. Men Stig Weye Hansen er på sin egen paradoksale måde helt sig selv. En omstrejfer, der vil fange det usigelige. Absolut uden patentløsninger, men med en egen underfundig styrke.. Stig Weye Hansen bor på sydspidsen af Lolland og kigger ned over Europa, hvor han har haft sine fleste udstillinger. Vort hjemlige udstillingsliv har ikke interesseret ham så meget. Men nu er han her altså. Rigtig god fornøjelse. E. Martinus Andersen

11 Birgit Ørnskjold blev ny fællestillidsrepræsentant selskab, Philips Medico Systemer A/S. På et senere tidspunkt vil aktierne blive overtaget af Philips and Picker Medicai Systems. Navnet ændres til Philips og Picker Medico Systemer Birgit 0rnskjold, der er tillidsrepræsentant i afdeling MA 2 i Philips Elektronik Industri, efterfulgte i efteråret Gerda Frederiksen som formand for Kvindernes Klub i Jenagade. Nu har Birgit 0rnskjold også overtaget posten som fællestillidsrepræsentant. Valget, som foretages af samtlige tillidsrepræsentanter, skete den 30. oktober. Den nære tilknytning til Philips Industri og Handels AIS fortsætter i det daglige arbejde, idet selskabet indtil videre bliver boende på Industrigården, hvor man også benytter samtlige Philips' hjælpeafdelinger. Direktør Jørgen Hegelund bliver formand for det nye selskabs bestyrelse. Olaf Brask, der har stået i spidsen for den hidtidige medico-aktivitet, bliver adm. direktør. Der sker ingen ændringer i medarbejderstaben. AIS. Udnævnelser Udviklingsingeniør Svend Ferdinandsen, PEI, er pr. 1. november udnævnt til teknisk fuldmægtig. Teknisk overassistent Finn Ove Brendstrup, PEI, er pr. 1. november udnævnt til serviceleder, teknisk fuldmægtig. Lagerekspedient Finn Holm, PCL, er pr. 1. december udnævnt til lagerforvalter. På pension Philips og Pieker bliver et selskab De tidligere omtalte planer om sammenlægning af Philips' og GEClPicker's medieo-aktiviteter er nu en realitet. Det nye selskab, Philips and Picker Medicai Systems, omfatter Philips' medicinske virksomhed og GEC's USA-baserede datterselskab Picker International. Selskabet bliver en af verdens største leverandører af terapiog diagnostik-udstyr med tilsammen medarbejdere, hvoraf kommer fra Philips. Det nye selskab ejes med 50 procent af Philips og 50 procent af det britiske GEC. Det får hovedkontor i USA, men en dominerende del af udvikling og produktion vil foregå i Europa. Et europæisk center, hvortil Danmark refererer, er placeret i Best i Holland. Præsident for selskabet er den hidtidige vicepræsident hos Philips i USA, Frank A. Hopkins, der har været chef for samtlige professionelle grupper. Philips og Picker i Danmark For at forberede overgangen til den nye selskabsopbygning er aktiviteten herhjemme siden 1. oktober foregået i det 100 procent Philips-ejede datter- Jørn Riemann Hansen er død Ekspedient Mogens Egelund Jensen, Philips Lampe, går på pension den 31. december efter 36 år hos Philips. Lagerforvalter Egon Høegh, Philips Central Lager, går på pension den 31. december efter 38 år hos Philips. Afdelingschef Jørgen Christensen, hovedselskabet, går på pension den 31. december efter 45 år hos Philips. Tak Mange tak til alle for gaver og hilsener. Jeg ønsker jer alt godt fremover. Thor Askerud Tak til kolleger og medarbejdere i Philips AIS, der tænkte på mig ved min overgang til pension Tak til alle for et godt samarbejde i stort og småt gennem mange år. Poul Jacobsen Jeg vil gerne på denne måde sige tak til alle, der gjorde min sidste arbejdsdag til et uforglemmeligt minde. Ikke blot tak for afskedsgaverne jeg fik, men også tak for et godt kollegialt samarbejde gennem riæsten 38 år. Hertling Luther Tak til alle kære kolleger, der deltog ved mit jubilæum hos Philips. Og tusind tak for de varme og sjove taler, og endnu engang tak for de fine gaver. Alice Andersen Det var med dyb vemod, vi den 23. november modtog meddelelsen om, at direktør Jørn Riemann Hansen var omkommet ved en bilulykke. Han blev kun 51 år. Jørn Riemann Hansen havde en lang international karriere bag sig, da han i 1985 vendte hjem til Danmark for at overtage ansvaret for koncernens konsumentvare-service i de nordiske lande. Denne karriere begyndte i koncerncentret i Eindhoven, hvor han specialiserede sig i værkstedseffektivitet, og det førte ham siden rundt til Costa Rica, Saudi Arabien, Afghanistan, Uruguay, Indonesien og Zambia, inden han igen endte i koncerncentret, hvor han blandt andet blev bindeled til de nordiske lande. Det var derfor en højt kompetent leder, der for to år siden blev nordisk service chef. Jørn Riemann Hansen var et hjerteligt og åbent menneske, for hvem alle var ligeværdige. Ved hans bortgang har vi ikke blot mistet en værdifuld medarbejder, men mange af os også en god ven. Jørgen Hegelund Dødsfald Inger Breither, der var montrice på PEI, indtil hun gik på efterløn i 1986, døde i november i en alder af 61 år. Inger Breither gik på efterløn efter 16 år hos Philips. Produktionstekniker Bo Lund Hanssen, PEI, døde i november efter længere tids sygdom i en alder af 24 år. PHILISKOPET UDGIVET AF PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS Prags Boulevard København S. Redigeret af: Henning Bjerno (ansvarhavcndc) og Michael Nord. Lay-out: Steen Poulsen. Blad udvalg: Kate Krog, Alice Haxholrn, John Jensen. Jørgen Jensen, Kurt Bøje Petersen. Alfredo Pedini, Swenn Poulsen og Lena Tolstrup. Næste nummer udkommer medio februar Stof må være redaktionen i hænde senest fredag den 29. januar 11

12 Philiskopets Julekonkurrence 'ii~~:~u,;~~~::;~=t ~::e::~tc;:r is:a~~? fik m handler om en række af årets begi-.... venheder eller andre forhold hos Philips. Når du har fundet de 18 svar og N'i skrevet dem vandret i skemaet, så har ~ du sikkert fundet det rigtige kodeord. ~ Sender du det til os, deltager du i "'f" årets julekonkurrence om en Philips Compact Disc afspiller, en Philishave, et gas-pigkrøllejern, 20 softone-glødelamper, 3 videobånd og ti gavekort til personale butikken på hver 100 kroner. 18 spørgsmål 1. Den 19. europæiske opfinderkonkurrence fandt sted i I hvilken by foregik finalen? 2. Philips har et nordisk udviklingsprogram for ledere. Hvad hedder det? besøgte Philips' veteraner koncerncentret i Eindhoven. Hvilket busselskab kørte de med? 4. I den nye James Bond film deltog Philips med en lang række produkter. Skriv det manglende ord i titlen:» dør ved daggry«? 5. Skriv fornavnet på årets stemmesluger ved bestyrelsesvalget i marts. 6. Et antal elever blev i juli udlært hos Philips, hvor mange? 7. Philips lancerede i 1987 en ny mat glødelampe, hvad hedder den? 8. På hvilken ø cyklede 80 Philipsmedarbejdere 42 km? 9. Philips har lanceret en ny vaskemaskine, som har en række fordele, bl.a. skåner den ryggen. Hvad hedder den? 10. Philips Elektronik Industri havde besøg af udenlandske fagforeningsfolk. Hvilket land ringede de hjem til på en ap mobiltelefon? 11. I Sverige afvikledes årets nordiske Philips sportsstævne. Hvad hed byen? 12. To faglige klubber kunne fejre 25 års jubilæum. I hvilken virksomhed skete det? 13. Den interne edb-afdeling fik et fælles idegrundlag. Hvad hedder afdelingen? 14. ap navigator deltog som sponsor for tre danske skibe i en havkapsejlads. Hvad hed denne cup? 15. Et dagblad anmeldte Philips' kantiner på Amager. Hvad hedder dagbladet? 16. ap mobiltelefoner har fået stor anerkendelse. Hvad hed den pris, de fik i februar? 17. En ny afdeling er startet hos Philips Elektronik Industri, hvad hedder den? 18. Jyllands-Posten tildelte Philips Elapparat en annoncepris, hvad hedder prisen? l::) ') "\ IV C D J / l/ 3. V' / j O -, ('/ I " E ;,. / - j'\ r- '- --, I" 4. '-' ~ / 5. Cr /.:: 1\ 0 A I 6. f I S O F rjl O 1'/ F l'" r- 8. / 'n " ;1 t r I 'I c: 10. r- 11. /J r : O ;O S v.j LI j Iv r- "I./ 12. (Y/ 13. / ~ ;Q '-- I /. -' S :J 1\/ -- < ~, - I r\/ E I 14. f.j [) (VJ I r; f-j J- ",'; 17. :J 15. /:!; N rz S r- rv I r F )0, /~ / S '--' C- I 18. f) U (2 a ~ A PHILIPS TRYK

13 Sætternissen har også haft juletravlt! I Jørgen Hegelund's julehilsen har nissen gjort omsætning til omkostning. Den rigtige ordlyd skal være sådan:

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kunstforeningen Brundur Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kære kollega Ansatte ved Brønderslev Kommune stiftede for mange år siden en kunstforening. Du kan læse mere om foreningen på kommunens

Læs mere

Så kom der gang i aktiviteterne!

Så kom der gang i aktiviteterne! ildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Så kom der gang i aktiviteterne! Efter at eleverne kom godt i gang med skolearbejdet, skulle vi afholde årets temauge denne gang under titlen De Nordiske Lande. Oktober

Læs mere

Resume. Kim Lykke Sørensen og Ole Mikkelsen i Bikubentrøjer.

Resume. Kim Lykke Sørensen og Ole Mikkelsen i Bikubentrøjer. Resume Kim Lykke Sørensen og Ole Mikkelsen i Bikubentrøjer. Perioden begynder godt med at Sønderborg Cykle Klub får nye sponsorer til cykeltøjet. De gamle gule Bikuben-trøjer bliver udskiftet med blå/hvide

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

1. Jeg kører sådan rimelig ofte

1. Jeg kører sådan rimelig ofte 1. Jeg kører sådan rimelig ofte 1. Hvor gammel er Birgitte? 2. Hvad er det for tre ting, der gør Birgitte lidt bange og nervøs? 3. Hvordan har Katrine det med at køre? 4. Hvad skal Birgitte på Fyn? Tidsudtryk

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Vandværker Del. Vandværker. Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010. Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse

Vandværker Del. Vandværker. Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010. Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse Del Vandværker Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010 Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse Del 1 Indhold Indhold: 1 Før besøget på museet Lær og læs om vand, om koncept-kunst, samtids-kunst

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Støt gigtsagen - spil med i Efterårslotteriet og vind

Støt gigtsagen - spil med i Efterårslotteriet og vind SPIL MED OG VIND Støt gigtsagen - spil med i Efterårslotteriet og vind Store vinderchancer Se her, hvor mange lodder du får for pengene... 75 kr. Du får 13 lodder 125 kr. Du får 29 lodder HOVEDTRÆKNINGEN

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Af Brian Seitzberg Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Som privat person besluttede min kone Lene Marie Seitzberg og jeg den 15. Juni 2012 at tage til Norge for at afprøve to ud af vores tre beagler på

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere