En ny jobindsats til gavn for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny jobindsats til gavn for alle"

Transkript

1 En ny jobindsats til gavn for alle

2 Velkommen v. Frida Frost, Ingeniørforeningen

3 Introduktion v. Udviklingsdirektør Stine Carsten Kendal

4 Frida Frost, formand i Ingeniørforeningen og Udviklingsdirektør Stine Carsten Kendal introducerer programmet Koch-udvalgets anbefalinger og analyser v. Carsten Koch, formand for ekspertgruppen Debatpanel om anbefalingerne og udfordringerne: Vil de ledige kunne få ny mening, sammenhæng og et jobperspektiv Hovedkasserer Torben Poulsen, Dansk Metal Direktør Henrik Bach Mortensen, DA Formand Majbritt Berlau, Dansk Socialrådgiverforening Direktør Verner Sand Kirk, A-kassernes Samvirke Arbejdsmarkedsanalytiker Niels Lykke Jensen Advisor Bolette Mohr Sillassen, IDA Åben debat :50 Buffet og frokostpause

5 Et kompetence- og produktivitetsløft på det danske arbejdsmarked v. Leo Larsen, adm. direktør og formand for Leo Larsen-udvalget og Peter Birch Sørensen, professor og formand for Produktivitetskommissionen Debat-panel om nytænkning i systemet Kaffepause Hvordan får vi udbud og efterspørgsel til at hænge sammen Underdirektør Charlotte Rønhof, Dansk Industri Professor Asbjørn Sonne Nørgaard, SDU Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri Professor Per Kongshøj Madsen, Aalborg Universitet Formand, Morten Thiessen, IDAs Arbejdsmarkedsudvalg

6 Historiske erfaringer og fremtidige pejlinger v. Professor Asbjørn Sonne Nørgaard, SDU Afsluttende politisk debat Hvad er vigtigst i det kommende politiske reformarbejde? MF Leif Lahn Jensen, Socialdemokraterne MF Hans Andersen, Venstre MF Nadeem Farooq, Det Radikale Venstre MF Christian Juhl, Enhedslisten MF Eigil Andersen, SF MF Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti Afslutning på konferencen

7 Koch-udvalgets anbefalinger og analyser v. Carsten Koch

8 Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats: Overordnede overvejelser En ny jobindsats til gavn for alle IDA konference d. 22. januar 2014 Carsten Koch, Ekspertgruppen

9 Processen 1. Rapporten er færdiggjort 2. Sendes til parterne 3. Parterne har ca. 14 dage til kommentering 4. Beg. af februar: Udvalget gransker parternes kommentarer 5. rapporten præsenteres på et pressemøde i uge 9 ssv. d. 25. februar

10 Kommissoriet Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Hvordan sikres en meningsfuld beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov uden at svække princippet om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, herunder sikres et optimalt jobmatch fx, så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og ledige kommer i varig beskæftigelse?

11 Hvad er udfordringerne for udvalget? Bl.a: Skift til 2-årig dagpengeperiode Afklare om uddannelsestiltag virker overfor de ledige og i givet fald hvilke Tage stilling til hvor stor fleksibilitet og autonomi, de ledige skal have i deres ledighedsforløb Sanktioner Tage stilling til fordeling af regelstyring og målstyring overfor de ledige, jobcentrene/øvrige aktører Tage stilling til arbejdsfordeling mellem jobcentre/akasser/private udbydere Tage stilling til hvordan virksomhedsindsatsen kan optrappes Sikre sig, at den strukturelle ledighed reduceres Sørge for konjunkturrobusthed

12 De forskellige effekter ved aktiveringsindsatsen

13 Aktiveringsinspaletten: Hvad virker og hvad ikke? Samtale Løntilskudsjobs Privat Offentlig Virksomhedspraktik Vejledning og opkvalificering Ordinær uddannelse Øvrig vejledning og opkvalificering Særlige indsatser Jobrotation Voksenlærlinge 6 ugers selvv. udd.

14 Hvad virker? Generelt gælder: Evidens for, at alle aktiveringsinstrumenter på samfundsniveau reducerer ledighedsniveauet - bortset fra offentlige løntilskud - både under højog lavkonjunktur. Effekten størst under lavkonjunktur skyldes især at samtaler har en stærk effekt i lavkonjunktur, men ingen i højkonjunktur

15 Hvad virker? Generelt gælder: Indikation for, at løntilskudsjob ikke fortrænger ordinære jobs. En tidlig indsats øger sandsynligheden for beskæftigelse, men ødelægges af for langvarig indsats Indikation for motivationseffekter i aktivindsatsen Moderat indikation af at sanktioner virker

16 De enkelte aktiveringstilbud: Hvad kan vi sige om virkningen? Stærk evidens for at samtaler har positive beskæftigelseseffekter Rådgivende samtaler bedre effekt end monitorerende eller rådighedscheckende samtaler Private løntilskudsjobs det mest effektive instrument og med stærk evidens for, at de hjælper den ledige til bedre arbejdsmarkedstilknytning

17 De enkelte aktiveringstilbud. Hvad kan vi sige om virkningen? Indikation for, at offentlige løntilskud forlænger den gennemsnitlige ledighedsperiode for den enkelte Modstridende viden om effekterne af uddannelsesaktivering under ét: Danske studier: entydig negative Udenlandske: Positive skyldes nok, at disse er mere fagrettede

18 De enkelte aktiveringstilbud. Hvad kan vi sige om virkningerne? Modstridende viden om effekter af øvrig vejledning og opkvalificering: Danske studier: forlænger ledigheden for den enkelte Udenlandske: Stærk evidens for positive resultater nok fordi de i højere grad foregår i virksomhederne. Da megen opkvilificeringsindsats har været led i pligtaktivering i DK, kan det også bidrage til de nedslående ringe danske resultater

19 De enkelte aktiveringstilbud. Hvad kan vi sige om virkningerne? Særlige indsatser ( 6 ugers selvvalgt, Varslingsindsats, Jobrotation, Voksenlærlinge): Kendetegnet ved manglende viden om effekterne vi må bruge analogier

20 Kan vi sige noget om Cost Benefit ved de forskellige instrumenter? Privat løntilskud giver overskud for samfundet som helhed. Ligeledes offentligt løntilskud om end mindre. Gevinsterne ved vejledning og opkvalificering under ét kan ikke modsvare omkostningerne: samfundsøkonomisk tab.

21 Tak for ordet

22 Vil de ledige kunne få ny mening, sammenhæng og et jobperspektiv Hovedkasserer Torben Poulsen, Dansk Metal Direktør Henrik Bach Mortensen, DA Formand Majbritt Berlau, Dansk Socialrådgiverforening Direktør Verner Sand Kirk, A-kassernes Samvirke Arbejdsmarkedsanalytiker Niels Lykke Jensen Advisor Bolette Mohr Sillassen, IDA

23 Åben debat

24 Frokostpause

25 Et kompetence- og produktivitetsløft på det danske arbejdsmarked v. Leo Larsen, adm. direktør og formand for Leo Larsen-udvalget & Peter Birch Sørensen, professor og formand for Produktivitetskommissionen

26 De store infrastrukturinvesteringer Formand for ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov adm. direktør Leo Larsen A/S Sund og Bælt Holding

27

28 Kortlagte infrastrukturprojekter, anlægssum og forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft Den samlede anlægssum for de kortlagte infrastrukturprojekter. Frem til 2020 og årene umiddelbart efter gennemføres en række store offentlige infrastrukturprojekter til en samlet anlægssum på ca. 200 mia. kr. Den forventede direkte efterspørgsel efter arbejdskraft som følge af infrastrukturprojekterne Projekterne vil betyde et midlertidigt løft i behovet for arbejdskraft på bygge- anlægsområdet svarende til i alt ca mandår eller i gennemsnit knap job årligt i perioden Arbejdskraftbehov fordelt på regioner Ca. 61 pct. af arbejdskraftbehovet i perioden vil være i Hovedstaden og Sjælland Faggrupper der især forventes berørt af infrastrukturprojekterne Der vil i perioden især vil blive efterspørgsel efter ikke-faglærte (med særlige kvalifikationer, herunder struktører), ingeniører, elektrikere og chauffører. Indirekte efterspørgsel efter arbejdskraft som følge af infrastrukturprojekterne Ekspertudvalget vurderer de direkte og indirekte beskæftigelseskonsekvenser i Danmark for samtlige af de store infrastrukturinvesteringer i perioden til i alt knap mandår svarende til årligt ca

29 Kortlagte infrastrukturprojekter, inklusiv anlægssum og forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft Sygehusbyggeri 16 store sygehusprojekter gennemføres til en samlet anlægssum på ca. 45 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mandår. Femern Bælt forbindelsen Det dansk-tyske projekt har en anlægssum på ca. 40 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mellem og mandår. Heraf forventes mellem og mandår beskæftiget i Danmark. Ny Storstrømsbro Projektet er anslået til ca. 4 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mandår. Metro Cityringen Projektets anlægsbudget er på ca. 21 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mandår. Letbaner Den samlede anlægssum for letbaneprojekterne i Aarhus, Odense og Storkøbenhavn er anslået til ca. 6,7 mia. kr. I Aarhus og Odense er den forventede ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft opgjort til mandår. En sådan opgørelse foreligger endnu ikke i Storkøbenhavn eller Aalborg. Modernisering og udbygning af jernbanenettet Anlægssummen for jernbaneprojekterne er anslået til ca. 40,8 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår. Modernisering og udbygning af motorvejsnettet Anlægssummen for motorvejsprojekterne løber op på ca. 14,4 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår. Havvindmølleparker Anlægssummen kendes endnu ikke, men projekterne skønnes at have en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mandår. Øvrige infrastrukturinvesteringer. Der planlægges en række øvrige offentlige investeringer, især på landets universiteter. Anlægssummen for projekterne er samlet anslået til ca. 8,8 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår.

30 Arbejdskraftbehovet på de planlagte større infrastrukturinvesteringer i de kommende 10 år. Projekttyper I alt Sygehuse mv Motorveje Jernbane Letbaner/ metro Bro og tunnel Universitetsbyggeri mv Havvindmølleparker I alt Kilde: COWI, maj 2013.

31 Udviklingen i arbejdskraftbehovet på de planlagte større infrastrukturprojekter i de kommende 10 år fordelt på regioner Region I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Landsdækkende I alt Kilde: COWI, maj 2013

32 Skøn over udviklingen i behovet for arbejdskraft til de planlagte infrastrukturprojekter i perioden fordelt på uddannelsesgrupper. Uddannelsesgrupper I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere- og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (byggeteknikere og anlægsteknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører incl. ledelse Andre LVU I alt

33 Arbejdskraftefterspørgslen inkl. de afledte og inducerede effekter I alt ( ) Antal Procent Landbrug mv Råstofudvinding Energi- og vandforsyning Fødevare-, drikkevare- og tobaksindustri Mineralolieindustri Øvrig fremstillingsindustri Bygge- og anlægsvirksomhed Boliger Finansiel virksomhed Søtransport Andre private tjenesteydelser Offentlige tjenester Alle erhverv Kilde: CRT på basis af Adam

34 Balancen mellem udbud og efterspørgsel de enkelte faggrupper Antal ansatte i 2011 Andel beskæftiget inden for B&A Ikke-faglærte, grundskole udd % Ikke-faglærte, gymnasial udd % Struktører % Murere, flisemontører % Tømrere, snedkere % Vvs-ere % Malere, bygningsmalere % Elektrikere % Chauffører % Smede mv % Øvrige, EUD inden for byggeriet % Teknikere % Ingeniører, MVU % Ingeniører, LVU % Øvrige, LVU, ph. d % Rekrutteringsproblemer Overskud Mangel

35 Mangel på faggrupper Fremskrivningerne viser, at der i de kommende år frem mod 2020 vil være mangel på følgende faggrupper i hele perioden: Elektrikere Smede mv. Øvrige EUD inden for byggeriet Teknikere De områder, hvor der forventes at opstå mangel i løbet er perioden omfatter: Murere Tømrer og snedker VVS ere Malere Ingeniører, MVU Kilde: CRT på basis af Adam

36 Arbejdskraftefterspørgslen inkl. de afledte og inducerede effekter - hvor kommer arbejdskraften fra? Gennemsnit I alt Tilgang til beskæftigelse: Antal Pct. Arbejdsløse (1) Personer med bopæl i udlandet (2) Personer uden for arbejdsstyrken med bopæl i Danmark (3) Samlet tilgang til beskæftigelsen (4)=(2)+(3)-(1) Kilde: CRT på basis af Adam

37

38 Uddannelsesudbydere Overblik over erhvervsuddannelser og indgange Der findes 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Der er også særlige muligheder for unge, der gerne vil have en erhvervsuddannelse med stort fokus på det praktiske og unge, der gerne vil have både en erhvervsuddannelse og en gymnasiel eksamen.

39 Bygge og anlæg Erhvervsuddannelsernes indgang Bygge og anlæg Indgangens uddannelser Indgangens uddannelser: Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Boligmontering Byggemontagetekniker Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-energiuddannelsenfører til uddannelser, hvor du lærer om alt det, der foregår på en byggeplads.

40 Strøm, styring og it Erhvervsuddannelsernes indgang Strøm styring og it fører til uddannelser, hvor du beskæftiger dig med tekniske installationer og it-systemer Indgangens uddannelser: Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronikoperatør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Forsyningsoperatør Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Procesoperatør Teater-, udstillings- og eventtekniker

41 VEU-centrene Formålet er at skabe et større overblik over mulighederne og vejene til efteruddannelse for alle Der er kun én rigtig løsning på en god brugeroplevelse, hvor man kan blive dygtigere gennem uddannelse - nøglen hedder samarbejde og koordinering af de spændende tilbud, som der tilbydes på markedet. Det har partnerinstitutionerne forpligtet sig til med deres engagement i de nye VEU-centre. VEU-centrene arbejder med: At koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde At vejlede og rådgive personer At afdække behov for og koordinere den strategiske prioritering af uddannelsesindsatsen i de enkelte regioner Hvilke institutioner er med i et VEU-center: Hvert VEU-center består af flere forskellige typer af skoler: AMU-centre (arbejdsmarkedsuddannelser) EUC (erhvervsuddannelsescentre) Erhvervsskoler/tekniske skoler Handelsskoler Landbrugsskoler Private udbydere inden for voksen- og efteruddannelse Professionshøjskoler SOSU-skoler (social- og sundhedsskoler) VUC (voksenuddannelsescentre)

42 Jobcentrene Fokus på job Jobcentrenes vigtigste opgave er: At hjælpe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere. Jobcentrene tilbyder den samme service, som AF og kommunerne tidligere har tilbudt hver for sig, men nu er det samlet ét sted, for at kunne yde en bedre mere ensartet og koordineret service I jobcentrene kan du fx: Til- og afmelde dig som ledig Få hjælp til at rekruttere nye medarbejdere Blive indkaldt til samtaler om formidling af job og kontaktforløb. Få lavet en jobplan. Jobcentre over hele landet Hvis du er ledig, hører du som udgangspunkt til det jobcenter, der ligger i den kommune, hvor du bor. Der er nogle få steder i landet, hvor flere kommuner har slået sig sammen om et jobcenter. I de tilfælde hører du måske til et jobcenter, der ligger i nabokommunen

43 Udvalget kommer med 12 anbefalinger De tre væsentligste anbefalinger: En mere offensiv virksomhedsservice i jobcentre og beskæftigelsesregioner. En styrket regional samordning og koordinering af indsatsen gennem et udbygget sekretariatssamarbejde mellem beskæftigelsesregionerne, vækstfora/regioner og VEU-centre En målretning af særskilte uddannelsesmidler administreret af Beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige.

44 Ekspertudvalgets 12 anbefalinger 1. Offensiv virksomhedsservice i jobcentre og beskæftigelsesregionerne 2. Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne 3. Målretning af særskilte uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikkefaglærte ledige 4. Opfølgning, vejledning og information over for ledige 5. Fokus på øget information og brug af realkompetencevurdering af ledige 6. Bedre information om konkrete jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til ledige 7. Målrettede CV-oplysninger fra ledige i forhold til bygge- og anlægsområdet 8. Jobrotation rettet mod bygge- og anlægsområdet 9. Systematisk, løbende ajourføring af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering 10. Fokus på at få højtuddannede ledige til bygge- og anlægsområdet 11. Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud 12. Særligt informationsmateriale om jobcentrene og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige

45 Hvordan sikrer vi en bedre sammenhæng mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg til IDA-konferencen En ny jobindsats til gavn for alle i Ingeniørhuset den 22. januar 2014

46 Dagsorden Problemer i ungdomsuddannelserne Problemer i de videregående uddannelser Løsningsmuligheder

47 Baggrund: Tæt sammenhæng mellem vækst i uddannelsesniveau og vækst i produktivitet Produktivitet, gns. årlig vækst, pct.. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 00'erne 90'erne 80'erne 60'erne 70'erne 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Vækst i befolkningens uddannelsesniveau, antal år.

48 Danmark er det land, der investerer mest i uddannelse Udgifter til uddannelse, 2010 (eksklusive støtte til studerende) Pct. af BNP 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

49 Alligevel er der store problemer: Eleverne i folkeskolen klarer sig middelmådigt og mange dumper til afgangsprøven Erhvervsskolerne har massivt frafald og mange får aldrig eller først meget sent en ungdomsuddannelse Mange studenter har ikke de kompetencer, der kræves for at starte på en videregående uddannelse De unge søger i stigende grad mod de videregående uddannelser, der giver de dårligste beskæftigelsesmuligheder og den laveste løn Det faglige niveau er under pres mange steder, og mange uddannelser tilbyder kun ganske få undervisningstimer

50 Produktivitetskommissionens hovedkonklusioner Problemerne i uddannelsessystemet er en væsentligt medvirkende årsag til Danmarks produktivitetsproblem Behov for at satse på kvalitet frem for kvantitet i uddannelsespolitikken: Uddannelser med højere fagligt niveau og mere relevans for arbejdsmarkedet Problemerne skyldes i høj grad de økonomiske tilskyndelser, som finansieringen af uddannelserne giver de studerende og uddannelsesinstitutionerne

51 Ungdomsuddannelserne

52 Problemer i ungdomsuddannelserne Danske unge (16-24-årige) klarer sig dårligere end medianlandet i OECD mht. læsefærdigheder, talfærdigheder og it-færdigheder Erhvervsuddannelserne har Europas højeste frafaldsprocent Gennemsnitsalderen for dem, der gennemfører en erhvervsuddannelse, er 28 år Mange tager flere ungdomsuddannelser: 18 pct. af studenterne fra år 2001 har efterfølgende taget en erhvervsuddannelse (omkostning for samfundet: 1,4 mia. kr. årligt plus tabte skatteindtægter) Antallet af kursister, der må tage suppleringskurser i matematik og naturvidenskabelige fag for at opfylde optagelseskravene på de videregående uddannelser, er seksdoblet efter gymnasiereformen Der bliver generelt givet højere karakterer i gymnasiefag, der ikke er adgangsgivende til de videregående uddannelser

53 De videregående uddannelser

54 Danmark er det land, hvor uddannelse er mest subsidieret.. USD Studerendes direkte nettoomkostninger ved at uddanne sig USA Japan Storbritannien Sydkorea Australien Canada Israel Spanien New Zealand Portugal Tjekkiet Polen Slovakiet Frankrig Italien Ungarn Slovenien Estland Belgien Irland Tyskland Grækenland Holland Sverige Østrig Norge Finland Danmark Note: De direkte omkostninger er brugerbetaling og andre studierelaterede udgifter fratrukket studiestøtte.

55 og hvor de unge er mindst optaget af, hvad de skal leve af efter endt uddannelse: Pct. 40 Andel nyoptagne studerende der har valgt studie på baggrund af arbejdsmarkedssituationen Danmark Sverige Tyskland England

56 Lønpræmien for videregående uddannelse er generelt lav i Danmark Indeks (ungdomsuddannelse eller derefter) USA Irland Grækenland Portugal Polen Tyskland Luxembourg Østrig EU21 gnst. Storbritannien OECD gns. Holland Schweiz Finland Japan Italien Sydkorea Frankrig Spanien Canada Australien Norge Danmark Sverige New Zealand Note: Andenaksen viser gennemsnitslønnen for personer med videregående uddannelse sammenlignet med gennemsnitslønnen for personer, der alene har en ungdomsuddannelse.

57 men nogle uddannelser øger indtjeningsevnen væsentligt mere end andre Erhvervsindkomst i forhold til en søskende, der har læst humaniora Erhvervsindkomst, humaniora= Humaniora Naturvidenskab Teknisk videnskab Samfundsvidenskab Note: Indkomstforskellene er korrigeret for effekten af forskelle i alder, køn og karaktergennemsnit i gymnasiet.

58 Mange højtuddannede bruger ikke deres uddannelse Arbejdsløshed og overuddannelse blandt akademikere 2011 Sundhedsvidenskab Jordbrugsvidenskab Teknisk Naturvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora Kunsterisk Arbejdsløs Arbejder som ufaglært Pct. af arbejdsstyrken

59 Arbejdsløshed og overuddannelse blandt teknisk uddannede akademikere i 2011 Pct. af arbejdsstyrken Arbejdsløs Arkitekter Arbejder som ufaglært Ingeniører

60 Dårlige beskæftigelsesmuligheder er ikke uforudsigelige Arbejdsløshed blandt akademikergrupper Relativ arbejdsløshed 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Sundhed Teknisk Teknisk eks. arkitekter

61 Alligevel: Jo større arbejdsløshed, jo større tilstrømning Antal dimittender fra humaniora Arbejdsløshed for humanister Antal dimittender Pct Traditionel humaniora Erhvervssprog Anden humaniora Traditionel humaniora Erhvervssprog Anden humaniora

62 og jo lavere indkomst, jo større tilstrømning! Erhvervsindkomst og studievalg på lange videregående uddannelser Vækst i dimmitender, 1990'erne-2000'erne 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% 0 0,5 1 1,5 2 Relativ indkomst i 1990erne Note: Den relative indkomst er gennemsnitsindkomsten for personer med den pågældende uddannelse i forhold til gennemsnitsindkomster for alle med en lang videregående uddannelse.

63 Andre problemer Taxametersystemet tilskynder uddannelsesinstitutionerne til at slække på de faglige krav og omfanget af undervisning og til at oprette nye spændende uddannelser, men ikke til at tage hensyn til uddannelsernes anvendelighed på arbejdsmarkedet Produktivitetskommissionens analyse viser, at 1 times ekstra ugentlig undervisning på universiteterne i gennemsnit øger indkomsten efter endt uddannelse med op mod kr. om året Alligevel tilbyder mange studier kun ganske få ugentlige undervisningstimer

64 De vigtigste anbefalinger angående uddannelse

65 Tværgående hovedanbefalinger Styringen af uddannelsesinstitutionerne indrettes i højere grad efter at sikre høj kvalitet målt på bl.a. elevernes præstationer og på studerendes indkomst efter endt uddannelse. De resultater, uddannelsesinstitutioner leverer, offentliggøres systematisk og på en lettilgængelig måde. Vigtige resultater er elevpræstationer, progression i uddannelsessystemet og indkomst efter endt uddannelse. Fremtidige reformer af uddannelsespolitikken baseres i højere grad på konkret viden om, hvad der sikrer læring i undervisningen, herunder kvantitative forskningsresultater.

66 Hovedanbefaling angående ungdomsuddannelser Gennemgribende eftersyn af ungdomsuddannelserne for at sikre at udbud og indhold af uddannelserne svarer til arbejdsmarkedets og de videregående uddannelsers behov. Eftersynet bør ikke forsinke det igangværende arbejde med en reform af erhvervsuddannelserne.

67 Hovedanbefalinger angående de videregående uddannelser Bedre information til de studerende: Løbende offentliggørelse af sammenlignelige nøgletal for uddannelsernes kvalitet og relevans på arbejdsmarkedet. Væsentligt stærkere økonomiske tilskyndelser til de studerende til at vælge uddannelser med gode muligheder for beskæftigelse og høj løn. Overvej mere direkte styring af optag på uddannelser, hvor dimittenderne systematisk klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet. Væsentligt stærkere tilskyndelser til uddannelsesinstitutionerne til at levere uddannelser, der indebærer høj studieintensitet og sikrer dimittenderne gode indtjeningsmuligheder (radikal gentænkning af finansieringssystemet). Undersøg om opbygningen af de videregående uddannelser sikrer uddannelser af optimal længde og relevant indhold i forhold til arbejdsmarkedet.

68 Supplerende materiale om uddannelse

69 Humankapital Uddannelse Canada Finland Sverige Schweiz Østrig USA Irland Tyskland Frankrig Holland Norge Storbrit. Belgien Danmark Andel årige med ungdomsuddannelse i 2010 Canada Irland Norge Storbrit. Belgien Frankrig Sverige USA Holland Schweiz Finland Danmark Tyskland Østrig Andel af årige med videregående uddannelse i 2010

70 Fordelingen af højtuddannede på tværs af brancher Pct Privat sektor heraf privat service Offentlig sektor heraf sundheds- og socialområdet heraf uddannelsesområ det heraf offentlig administration Danmark Sverige Holland Tyskland USA EU Note: Højtuddannede er defineret som universitetskandidater og professionsbachelorer. Der er korrigeret for forskalle i afgrænsingen af den offentlige sektor på tværs af lande.

71 Undervisningstimer på universitetet og årlig erhvervsindkomst DKK Gennemsnitligt antal undervisningstimer per uge Note: Den positive sammenhæng gælder også, når der korrigeres for forskelle i personlige karakteristika, uddannelsesretning og universitet.

72 Andel årige med fuldført ungdomsuddannelse Pct Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse I alt

73 Danmarks RESULTAT I PIAAC-undersøgelsen (OECD-lande) Pointforskel i forhold til gennemsnit 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4, årige årige årige Læsefærdigheder Talfærdigheder It Note: Den vandrette akse angiver den gennemsnitlige testscore i OECD.

74 Frafald på ungdomsuddannelser Frafald pct Denmark Norway Gymnasial uddannelse France Netherlands Finland Erhvervsuddannelse Sweden Belgium (Fl.) Note: Frafald er defineret som andelen af elever, der ikke har færdiggjort uddannelsen to år efter normeret tid.

75 Antal kursister på gymnasiale suppleringskurser Antal kursister

76 Karakterer i B-niveau fag på det almene gymnasium Karakter, korrigeretl BiologiB FysikB KemiB MatematikB NaturgeogrB BilledkunsB DramatikB IdrætB MediefagB MusikB PsykologiB ReligionB SamfundsfaB EngelskB Fransk_forB Tysk_forB

77 Hvordan får vi udbud og efterspørgsel til at hænge sammen Underdirektør Charlotte Rønhof, Dansk Industri Professor Asbjørn Sonne Nørgaard, SDU Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri Professor Per Kongshøj Madsen, Aalborg Universitet Formand Morten Thiessen, IDAs Arbejdsmarkedsudvalg

78 Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Hvordan får vi udbud og efterspørgsel til at hænge sammen? Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet En ny jobindsats til gavn for alle Onsdag d. 22. januar 2014 i Ingeniørhuset

79 Ubalancer i 2020 Udbud af og efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft Kilde: AE Økonomiske Tendenser 2013

80 Men mange kommer aldrig så langt Kilde: AE Økonomiske Tendenser 2013

81 Fordi de falder fra! Kilde: AE Økonomiske Tendenser 2013

82 Kilde: AE Økonomiske Tendenser 2013 Igen og igen!

83 Med kurs mod arbejdsløshed! Kilde: AE Økonomiske Tendenser 2013

84 Hvad kan der gøres for (erhvervs)uddannelserne? Styrke basale skolekundskaber Fokus på negativ social arv og etnisk baggrund Øge kvaliteten af undervisningen Bedre vejledning og brobygningsforløb Løse praktiskpladsproblemet forpligte arbejdsgiverne! Der er en vigtig opgave for arbejdsmarkedspolitikken når det gælder et kvalifikationsløft for de (ældre) ufaglærte!

85 Med kurs mod arbejdsløshed! Kilde: AE Økonomiske Tendenser 2013

86 Tak for opmærksomheden Det skal nok blive bedre engang!

87 Kaffepause

88 Historiske erfaringer og fremtidige pejlinger v. Professor Asbjørn Sonne Nørgaard, SDU

89 Historiske erfaringer, fremtidige pejlinger IDA 22. januar En ny jobindsats til gavn for alle Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

90 Tre kommissioner Leo-Larsen Udvalget Produktivitetskomm. Koch-Udvalget Infrastrukturprojekter: jobs, kvalifikationer, matching Årsager samt forslag til mere produktivitet i hele samfundet Udrede aktiv beskæft.politik, + forslag (meget detaljeret) Snævert opdrag Bredt (meget bredt) opdrag [ Velfærdskommissionen] Snævert opdrag, ikke hele beskæftigelsespolitikken Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

91 Tre kommissioner Leo-Larsen Udvalget Produktivitetskomm. Koch-Udvalget Infrastrukturprojekter: jobs, kvalifikationer, matching Årsager samt forslag til mere produktivitet i hele samfundet Udrede aktiv beskæft.politik, + forslag (meget detaljeret) Snævert opdrag Bredt (meget bredt) opdrag [ Velfærdskommissionen] Snævert opdrag, ikke hele beskæftigelsespolitikken Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Sektor- eksperter + LL Økonomi-professorer (mv.) Eksperter + CK Sekretariat BM mv. Eget sekretariat, oecon er Sekretariat BM (+FM) Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

92 Tre kommissioner Leo-Larsen Udvalget Produktivitetskomm. Koch-Udvalget Infrastrukturprojekter: jobs, kvalifikationer, matching Årsager samt forslag til mere produktivitet i hele samfundet Udrede aktiv beskæft.politik, + forslag (meget detaljeret) Snævert opdrag Bredt (meget bredt) opdrag [ Velfærdskommissionen] Snævert opdrag, ikke hele beskæftigelsespolitikken Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Sektor- eksperter + LL Økonomi-professorer (mv.) Eksperter + CK Sekretariat BM mv. Eget sekretariat, oecon er Sekretariat BM (+FM) Løbende partsinddragelse Begrænset indspil fra parter m.fl. Løbende partsinddragelse Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

93 Tre kommissioner Leo-Larsen Udvalget Produktivitetskomm. Koch-Udvalget Infrastrukturprojekter: jobs, kvalifikationer, matching Årsager samt forslag til mere produktivitet i hele samfundet Udrede aktiv beskæft.politik, + forslag (meget detaljeret) Snævert opdrag Bredt (meget bredt) opdrag [ Velfærdskommissionen] Snævert opdrag, ikke hele beskæftigelsespolitikken Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Sektor- eksperter + LL Økonomi-professorer (mv.) Eksperter + CK Sekretariat BM mv. Eget sekretariat, oecon er Sekretariat BM (+FM) Løbende partsinddragelse Begrænset indspil fra parter m.fl. Løbende partsinddragelse Ca. ½ år Ca. 2 år Plan 2 år, foreløbigt 1 år Få selvst. analyser (købt) Nogle selvst. analyser Få selvst. Analyser (?) Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

94 Tre kommissioner Leo-Larsen Udvalget Produktivitetskomm. Koch-Udvalget Infrastrukturprojekter: jobs, kvalifikationer, matching Årsager samt forslag til mere produktivitet i hele samfundet Udrede aktiv beskæft.politik, + forslag (meget detaljeret) Snævert opdrag Bredt (meget bredt) opdrag [ Velfærdskommissionen] Snævert opdrag, ikke hele beskæftigelsespolitikken Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Givne økonomisk rammer Sektor- eksperter + LL Økonomi-professorer (mv.) Eksperter + CK Sekretariat BM mv. Eget sekretariat, oecon er Sekretariat BM (+FM) Løbende partsinddragelse Begrænset indspil fra parter m.fl. Løbende partsinddragelse Ca. ½ år Ca. 2 år Plan 2 år, foreløbigt 1 år Få selvst. analyser (købt) Nogle selvst. analyser Få selvst. Analyser (?) 12 konkrete anbefalinger, men også bløde forslag, én lille rapport Mange konkrete & mange ukonkrete anbefalinger (mere analyse); 5 store rapporter Mange konkrete/detaljerede; foreløbigt én stor rapport (mere på vej) Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

95 Tre kommissioner Peters kommission Leos ekspertudvalg Carstens ekspertgruppe Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

96 Leo Larsen Udvalget 1. Offensiv virksomhedsservice i jobcentre og beskæftigelsesregionerne 2. Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne 3. Målretning af særskilte uddannelsesmidler til ikke-faglærte ledige 4. Opfølgning, vejledning og information overfor ledige 11. Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud 12. Informationsmateriale om jobcentrene og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

97 Leo Larsen Udvalget 1. Offensiv virksomhedsservice i jobcentre og beskæftigelsesregionerne 2. Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne 3. Målretning af særskilte uddannelsesmidler til ikke-faglærte ledige 4. Opfølgning, vejledning og information overfor ledige 11. Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud 12. Informationsmateriale om jobcentrene og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige - 95% af al job-matching sker uden om AF/Jobcentre - entreprenørvirksomheder opfatter det ikke som relevant at kontakte jobcentre mhp besættelse af ordinære jobs - Samme konklusion i Koch-udvalget Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

98 Produktivitetskommissionen 1 Den offentlige sektor er en stor og kompleks organisation. Det vil ofte afhænge af særlige lokale forhold, hvilke konkrete midler der er bedst egnede til at fremme produktiviteten i den enkelte enhed. En stor del af anbefalingerne i denne rapport er derfor formuleret som generelle principper for arbejdet med at fremme produktivitet og effektivitet i det offentlige. En del af anbefalingerne er opfordringer til at fremskaffe ny viden på områder, hvor bestræbelserne på at fremme produktiviteten i dag fx hæmmes af mangel på gode data. I en række tilfælde vil det således kræve yderligere udredninger, før rapportens anbefalinger kan omsættes til konkret praksis. Rapporten indeholder dog også en del specifikke anbefalinger, der umiddelbart kan føres ud i livet, hvis den politiske vilje er til stede. (Analyserapport 3, Forord) Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

99 Produktivitetskommissionen 1 Den offentlige sektor er en stor og kompleks organisation. Det vil ofte afhænge af særlige lokale forhold, hvilke konkrete midler der er bedst egnede til at fremme produktiviteten i den enkelte enhed. En stor del af anbefalingerne i denne rapport er derfor formuleret som generelle principper for arbejdet med at fremme produktivitet og effektivitet i det offentlige. En del af anbefalingerne er opfordringer til at fremskaffe ny viden på områder, hvor bestræbelserne på at fremme produktiviteten i dag fx hæmmes af mangel på gode data. I en række tilfælde vil det således kræve yderligere udredninger, før rapportens anbefalinger kan omsættes til konkret praksis. Rapporten indeholder dog også en del specifikke anbefalinger, der umiddelbart kan føres ud i livet, hvis den politiske vilje er til stede. (Analyserapport 3, Forord) Arbejdsmarkedets parter arbejder for at sikre, at de offentlige midler til kompetence-udvikling bliver anvendt der, hvor behovet og effekten skønnes at være størst. Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

100 Produktivitetskommissionen 2 Konkrete forslag Ukonkrete forslag (målsætninger, sigte mod, tænkes ind, fokus på, undersøge om, Heraf forslag som kræver flere data, ny viden, analyse etc. Fakta-ark Fakta-ark Fakta-ark Fakta-ark Fakta-ark (4) Fakta-ark Fakta-ark Fakta-ark I alt 55% (27) 45% (22) 59% (29) Analyserapport 4: Uddannelse og Innovation - Når der er et hovedforslag efterfulgt af underforslag er alene sidstnævnte kodet Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

101 Produktivitetskommissionen 3 Forslag/ideer: Afbureaukratisering og mindre (unødvendig) regulering på alle områder Mere fleksible overenskomster, mere ledelsesautonomi, større lønspredning Infrastruktur: Projekter prioriteres ift samfundsøkonomisk afkast, ikke politik Langt mere effektfokus, resultatløn og resultatstyring i det offentlige Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

102 Produktivitetskommissionen 3 Forslag/ideer: Afbureaukratisering og mindre (unødvendig) regulering på alle områder Mere fleksible overenskomster, mere ledelsesautonomi, større lønspredning Infrastruktur: Projekter prioriteres ift samfundsøkonomisk afkast, ikke politik Langt mere effektfokus, resultatløn og resultatstyring i det offentlige Dimensionere uddannelser ift effekt: (uddannelse) beskæftigelse & indkomst Lavere SU til studerende på brødløse uddannelser Incitamenter for studerende, men ikke universiteter for at gennemføre uddannelse Færre (nye) uddannelser og færre kandidater (over-uddannede) Målrettet efteruddannelse, konkrete færdigheder ( Leo Larsen) Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

103 Koch-udvalget (det lækkede udkast) 5 overskrifter: A.Individuel, jobrettet indsats hyppige samtaler, siden virksomhedsrettet tilbud B.Målrettet opkvalificering (ikke tvang, men ret/mulighed for nogle) C.Fokus på service overfor virksomhederne større matching rolle D.Styrkede incitamenter for kommunerne ens, faldende refusion E.Ny styring (og driftsanansvar?) 8-12 TAR med partsinddragelse Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

104 Koch-udvalget (det lækkede udkast) Mange detaljerede forslag vel en 100 stykker Følger nøje kommissoriet intet glemt, intet undsagt Mange sympatiske forslag, meget optimistisk plan Mange interessenter på området, kan skiftevis være glade og skuffede Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

105 Koch-udvalget (det lækkede udkast) Mange detaljerede forslag vel en 100 stykker Følger nøje kommissoriet intet glemt Mange sympatiske forslag, meget optimistisk plan Mange interessenter på området, kan skiftevis være glade og skuffede KL: Flexibilitet i aktiveringen Ledige kan stille krav Nye TAR skal bestemme mere Nye refusionsregler / Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

106 Koch-udvalget (det lækkede udkast) Mange detaljerede forslag vel en 100 stykker Følger nøje kommissoriet intet glemt Mange sympatiske forslag, meget optimistisk plan Mange interessenter på området, kan skiftevis være glade og skuffede KL: Flexibilitet i aktiveringen Ledige kan stille krav Nye TAR skal bestemme mere Nye refusionsregler / Fagforeninger/A-kasser: Mere hensyn til ledige Mere indflydelse, lokalt/regionalt Begrænsninger i selvvalgt uddannelse, jobrotation, voksenlærlinge Egenbetaling ved erhvervsudd. Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

107 Koch-udvalget lidt malurt 1. Virksomhedsrettede tilbud hvorfor skulle det lykkes denne gang? 2. Jobcentrene en stor formidlings rolle ift virksomhederne skal & kan de? 3. Dokumenteret positiv effekt af hyppige, individuelle samtaler kan være for optimistiske 4. Kapacitet/omkostninger - ledige skal vælge mødetid, sagsbehandler, jobcenter/a-kasse, tilbud de ledige ønsker 5. Netto Spareforslag? 6. Store IT-projekter og mere selv-administration af de ledige 7. Optimisme vedrørende systemunderstøttelse, koordination, samarbejde og opkvalificering det kvalificerede skøn, bliver hurtigt regel-bundet 8. Hurtigst muligt i varig beskæftigelse er jobbene derude? - Beskæftigelsespolitik trusler mv. virker bedst i højkonjunkturer - Aktiv-delen foregår altid i samspil med passiv-delen (retten til at få ydelser). 9. Implementering/realisering fare for selvskabte fiaskoer Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

108 Generelt Kommissioner er mange ting bruges til mange ting Noget bredt og debat-skabende, fortsat reform-behov Konkrete anvisninger, på konkrete udfordringer Stor optimisme ift planlægning, koordination & offentlige myndigheders/ansattes kompetence til at løse samfundets store udfordringer Viden & analyse er godt, men gør det ikke alene At finde en politisk troværdig balance Asbjørn Sonne Nørgaard - - tel

109 Hvad er vigtigst i det kommende politiske reformarbejde? MF Leif Lahn Jensen, Socialdemokraterne MF Hans Andersen, Venstre MF Nadeem Farooq, Det Radikale Venstre MF Christian Juhl, Enhedslisten MF Eigil Andersen, SF MF Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti

110 Afslutning v. Frida Frost

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 4 på pressemøde den 17. december 2013 Produktivitet, gns.

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Produktivitetskommissionens analyser og anbefalinger vedrørende uddannelse og innovation

Produktivitetskommissionens analyser og anbefalinger vedrørende uddannelse og innovation Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 174 Offentligt indske Produktivitetskommissionens analyser og anbefalinger vedrørende uddannelse og innovation Peter Birch Sørensen Formand for

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation ved VUC årsmøde Produktivitetskommissionens analyserapport Uddannelse og innovation 4. april 2014 Philipp Schröder Professor, Aarhus Universitet Medlem af

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Oversigt over faktaark - Ekspertudvalgets 12 anbefalinger - Centrale tal - Oversigt over kortlagte infrastrukturprojekter - Ekspertudvalgets sammensætning og kommissorium - Erfaringer fra hver af de fire

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd 11. december 2012 1 12-12-2012 Overblik Bygge- og anlægsprojekterne

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag 89 6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Det fremgår af kommissoriet, at Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsesindsatsen over for ledige inden for den afsatte økonomiske

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Dette notat er en forkortet udgave, af ekspertudvalgets analyse, omhandlende de områder, der har med Middelfart

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Nyt i beskæftigelsespolitikken

Nyt i beskæftigelsespolitikken Nyt i beskæftigelsespolitikken v. Karl Schmidt, direktør, Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dagens program 09.00 09.30 Nyt i beskæftigelsespolitikken udfordringer og indsatser

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 21.maj 2014 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Sagsid 14/11020 Notat Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen 1. Indledning

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND NOVEMBER 2015 REGION SJÆLLAND DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Virksomhedskonference

Virksomhedskonference Virksomhedskonference Beskæftigelsesmuligheder og uddannelseskrav i offshore sektoren olie/gas og vind, d. 18. juni 2013 Økonomisk Redegørelse siger forsigtig optimisme for dansk økonomi Det kan siges

Læs mere

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem?

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Handelsgymnasiet, København Nord 28. September 2015 Ved Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www.ae.dk acebook Baggrund 1988 1991 Student Frederiksborg Gymnasium,

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Videregående uddannelser 6

Videregående uddannelser 6 En høj kvalitet i uddannelsessystemet og et højt uddannelsesniveau bidrager til at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer og produktivitet. En veluddannet arbejdsstyrke er således en forudsætning for fremadrettet

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere