Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning bestyrelsens beretning året der gik REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning 2009. bestyrelsens beretning året der gik REGNSKAB"

Transkript

1 D A N S K G O L F U N I O N Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Årsberetning 2009 bestyrelsens beretning året der gik REGNSKAB H O V E D S P O N S O R

2 Indhold 2009 Bestyrelsens beretning i glimt 12 Årsrapport 30 Regnskab 34 Medlemsstatistik 42 Mennesker i DGU 46 Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre Golf fremmer medmenneskeligt samvær Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre Golf stiller krav til ansvarlighed DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

3 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2009 Året 2009 var et spændende år for bestyrelsen i Dansk Golf Union. Der var nok at se til. Nok at tage stilling til. På både godt og ondt. I det følgende vil vi berøre de væsentligste begivenheder i Ny direktør I 2009 fratrådte den tidligere generalsekretær, og bestyrelsen valgte at indsætte Morten Backhausen, der i en årrække har været ansat i sekretariatet, som ny direktør. Tiden siden udnævnelsen har bestemt bekræftet bestyrelsen i sit valg, og vi vil gerne markere vores tilfredshed med den administrative ledelse af DGU. Antallet af golfbaner Man kan godt forestille sig, at denne overskrift bliver en fast del af beretningen i de kommende mange år. Årsagen er den enkle, at der her i landet er for mange golfbaner i forhold til antallet af medlemmer og greenfee-spillere. I såvel 2008 som 2009 gik enkelte golfanlæg konkurs, hvilket medførte problemer for de klubber, som lejer sig ind. Og vi må ikke lukke øjnene for, at ganske mange medlemsklubber for tiden har økonomiske problemer. Godt nok blev vi lidt flere golfspillere i 2009, men det hører med til billedet, at antallet af golfhuller er steget mere end tilgangen af golfspillere. I 2006 var der 49 spillere pr. golfhul i Danmark. I 2009 var vi nede på 46. Et fald på næsten 10 %. Vi belægger vores anlæg med %. Udnyttelsen er for ringe til at sikre en god økonomi i alle klubber. I vore nabolande er udnyttelsen et godt stykke over 50 %. Nogle steder i verden eksempelvis Dubai udnyttes anlæggene over 90 %. Udnyttelsen af en golfbane måles i, hvor meget den bruges på de tider, hvor det er lyst nok til at spille golf. Udnyttelsen er for ringe til at sikre en god økonomi i alle klubber. I vore nabolande er udnyttelsen et godt stykke over 50 % Ved årets udgang havde to af vore medlemsklubber ingen aftale med baneejeren, og derfor er de for en tid medlemmer af DGU på dispensation. De opfylder ikke kravet om at have rådighed over spilleklar bane. Dispensationen er dog betinget af, at der føres seriøse og målrettede forhandlinger for at opnå en aftale. Vi følger naturligvis meget nøje udviklingen. Ny pesticidaftale Vi havde egentlig forventet, at der i løbet af 2009 skulle indgås en ny aftale med miljøministeren, da en arbejdsgruppe længe har været i arbejdstøjet. Vi har da også set forslaget til ny aftale, som i alt væsentligt går ud på, at man fastholder det oprindelige mål, men forlænger fristen. Det oprindelige udgangspunkt var et forbrug af pesticider på 0,38 kg aktivt stof pr. hektar, som ved udgangen af 2008 skulle være reduceret med 75 %; altså til 0,1 kg/ha. Så langt nåede vi ikke, selv om vi ved, at mange klubber gjorde sig voldsomme anstrengelser. Vi nåede ned på gennemsnitligt 0,23 kg/ha. Den hidtil gældende aftale, som altså udløb med udgangen af 2008, omfatter de medlemsklubber, som selv har ansvaret for pasningen af deres anlæg, og det er jo langt fra alle. Derfor har vi med glæde noteret os, at Foreningen Private Golfbaner (FPG) har deltaget i udvalgsarbejdet. Vi har meddelt ministeren, at vi kan gå ind for betingelserne i den nye aftale, men under den helt klare forudsætning, at aftalen skal gælde for alle golfanlæg i Danmark. Altså også for de anlæg, hvor vores medlemsklubber har lejet sig ind og for de mange Pay & Play anlæg. Der er ingen rimelighed i, at en aftale kun skal gælde for en del af golfdanmark. FPG har meddelt, at man vil anbefale sine medlemmer at indgå aftalen enkeltvis (foreningen kan ikke forpligte medlemmerne), hvis der foretages visse ændringer. FPG s væsentligste ændringer er, at målet ikke skal være 0,1 4 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009

4 Bestyrelsens beretning kg/ha, men 0,2 kg/ha, samt at det oprindelige mål med at udfase pesticiderne på sigt, ændres til alene at begrænse forbruget mest muligt. Vi har meddelt ministeren, at vi kan støtte ønskerne fra FPG, hvis det kan være medvirkende til, at der kan indgås en aftale omfattende alle golfanlæg i Danmark. Når man er med i sådanne forhandlinger, der omfatter noget så væsentligt som reduktion af forbruget af pesticider, kan man ikke lade være med at gøre sig nogle overvejelser om miljø og klima. Der er ingen tvivl om, at vi skal være miljøbevidste, og vi har da også opnået mange gode resultater i de senere år. Om nogle få år har vi forhåbentlig fået mere viden fra det store forsøgsprojekt i Sydsjællands Golfklub samt forsøgene i Asserbo og Furesø golfklubber, men resultaterne af dette arbejde er der ingen jordisk chance for at implementere inden udløbet af den tre-års periode, som en ny aftale forventes at omfatte. Vi ser med nogen undren på, at myndighederne har meget store forventninger til os uden at tilbyde nogen form for hjælp. Det undrer også i nogen grad, at netop golf er i søgelyset. Vores andel af det samlede pesticidforbrug i Danmark er forsvindende lille, og derfor vil en reduktion næppe kunne måles i forhold til det samlede forbrug. Men al denne undren får os ikke til at miste fokus. Vi vil nedbringe det gennemsnitlige forbrug af pesticider på alle golfanlæg i Danmark. Regnskab og budget Vi fremlagde et budget for 2009 med et underskud på ca kr., og ved forelæggelsen blev det understreget, at vi ville gøre alt for at komme ud af 2009 med et driftsresultat nær 0 kr. Det var lidt ambitiøst, men i hvert fald besluttede vi os for at tage opgaven meget seriøst. Det er derfor med tilfredshed, vi kan fremlægge et regnskab med et overskud på 2,5 mio. kr. Naturligvis ved vi, at vi ikke har haft indflydelse på alle afvigelser. En gevinst på værdipapirerne på ca kr. er bestemt ikke vores fortjeneste, ligesom vi er uden skyld i, at vi året forinden havde et stort tab på denne konto. Desuden blev en koncernkonsolidering gennemført med en større momsbesparelse til følge. Men ser vi bort fra ovennævnte, er der stadig tale om en voldsom forbedring i forhold til budgettet, og det skyldes flere faktorer. Dels er der skåret ned på antallet af medarbejdere, og dels har der helt generelt været tale om rettidig omhu i forbindelse med alle udgiftsposter. Der er grund til at rose sekretariatet for et fremragende arbejde i Vi fremlagde et budget for 2009 med et underskud på ca kr., og ved forelæggelsen blev det understreget, at vi ville gøre alt for at komme ud af 2009 med et driftsresultat nær 0 kr. Det var lidt ambitiøst, men i hvert fald besluttede vi os for at tage opgaven meget seriøst. Og det er vores indtryk, at vores medlemmer ikke har haft grund til at klage over serviceniveauet på trods af, at der er færre medarbejdere på kontoret. Sportsligt var 2009 helt i top Her i beretningen skal vi kun meget kort omtale de sportslige resultater, som mere detaljeret er omtalt andetsteds. Vores professionelle herrer fik ikke mindre end tre sejre. Jeppe Huldahl vandt Celtic Manor Wales Open (og fik senere på året Den Gyldne Golfbold), Søren Kjeldsen vandt Andalucia Open, og Anders Hansen vandt Joburg Open og Vodacom Championship, ligesom han sikrede sig den samlede sejr i turneringerne i Sydafrika. Et internationalt golfmagasin har udnævnt Danmark til verdens tredjebedste golfnation, fordi vi har tre i top 50 på verdensranglisten. Det er kun overgået af USA og England. Ved årets udgang mistede vi en af vore seks spillere på Europaturen, idet Mads Vibe-Hastrup ikke fik fornyet det attraktive kort. Til gengæld skaffede Mark Haastrup sig adgang til Touren, og ham kan vi godt tillade os at forvente meget af. Desværre nåede ingen af vores professionelle damer helt til tops i Det skal dog nævnes, at Iben Tinning sikrede sig kortet til den amerikanske Tour, og at Monica Christiansen fra 2010 deltager på Ladies European Tour. I rækkerne under Touren bobler det med masser af dansk talent. Hos amatørerne var det så afgjort vores drenge, som var flyvende. De blev europamestre i 2007 på dansk jord. For at vise, at det ikke var nogen tilfældighed, eller at det skyldtes fordel af hjemmebane, gentog de kunststykket i Denne gang i Holland. Det er en meget stor bedrift. Men der var flere internationale sejre i posen. Andreas Hartø vandt Wales Amateur. Charlotte Kring Lorentzen tog sig af Scandia Lady Junior, og endelig kom Patrick Winther øverst på podiet ved HP Boys Championship. Med den talentmasse, vi har, og med den træningsiver, der udvises, er vi helt sikre på, at vi også i de kommende år er med helt fremme. Nye udfordringer I det forgangne år er der gået megen tid med at drøfte radikale ændringer af optagelsesbetingelserne til DGU og reglerne for udstedelse af DGU kort. Den direkte anledning er, at to medlemsklubber havde indsendt forslag til repræsentantskabsmødet i marts Skulle forslagene vedtages, måtte der foretages ændringer i såvel optagelsesbetingelser som regler for udstedelse af DGU kort. Også bestyrelsen havde indsendt et forslag; nemlig at ordningen om Green Pas skulle administreres centralt og ikke i de enkelte klubber. På forslag fra bestyrelsen valgte repræsentantskabsmødet af få nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde bredt med hele problemkomplekset. Det er mundet ud i fremlæggelse af konkrete forslag, som i korthed går ud på at Klubber, som råder over ni huller med en samlet længde på minimum m kan optages i DGU Der kan udstedes DGU kort til alle medlemmer uanset medlemskategori. Blot kræves der, at vedkommende har erhvervet golfkørekortet eller har et handicap på højst 36. Gensidigheden, for så vidt angår den ubetingede ret til at spille på andre anlæg mod erlæggelse af greenfee, ophæves. Ordningen om Green Pas ophører. Der er tale om ret voldsomme brud med traditioner og rettighe- 6 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

5 Bestyrelsens beretning Der er mindst danskere, som i et eller andet omfang kan spille golf, men som ikke er tilknyttet en golfklub. Det må vi gøre noget ved der. Imidlertid er det bestyrelsens opfattelse, at der skal gøres noget for at få flere til enten at være medlemmer eller til at spille mod betaling af greenfee. Der er mindst danskere, som i et eller andet omfang kan spille golf, men som ikke er tilknyttet en golfklub. Det må vi gøre noget ved. Så langt føler vi, at der er enighed mellem vore meget forskelligartede medlemsklubber. Men når det kommer til konkrete forslag til løsning af problemerne, er meningerne delte. Debatten skal naturligvis ikke føres her, men det er helt magtpåliggende at understrege, at bestyrelsen i Dansk Golf Union kun har ét eneste ønske: At skabe så fleksible muligheder, at der kan opnås eller opretholdes en fornuftig økonomi i vores medlemsklubber. Vi har bestemt ikke noget ønske om at drive golf i en bestemt retning, og vi har bestemt ikke noget ønske om at samle penge sammen i DGU. Vores målsætning er en egenkapital på 10 mio. kr., som er fornuftig i forhold til vores omsætning. Ved indgangen til 2010 er vores kapital 8,4 mio. kr., så vi er tæt på målet. Vi ønsker af et godt hjerte at servicere medlemmerne på bedste vis. Vi ønsker at blande os så lidt som muligt i medlemmernes indre anliggender. Vi anerkender, at medlemmerne er meget forskellige, og det skal der tages hensyn til, hver gang der træffes beslutninger. Vi har alle svært ved klart at kunne forudse virkningen, hvis forslagene vedtages, og yderligere er der den komplikation, at DGU s bestyrelse naturligvis ser på alle klubber under ét, medens den enkelte klubbestyrelse først og fremmest ser på egne forhold. Netop det er den jo også valgt til. Som nogen husker, har bestyrelsen for DGU tidligere foreslået at indføre Green Pas forankret i DGU, men det har klubberne sagt nej til, uanset at en sådan ordning er en ubetinget succes i Tyskland og Holland. Denne ordning har blandt andet den fordel, at der ikke konkurreres på pris. Vi tager naturligvis klubbernes holdning ad notam, og derfor har vi med ildhu deltaget i det udvalgsarbejde, som har ført frem til de forslag, der skal behandles i marts. Noget må der nemlig gøres. Det er alle enige om. For et par år siden advarede vi om, at man ikke skal interessere sig for at fordele kagen (indtægterne) anderledes. Man skulle hellere interessere sig for at gøre kagen større. Med de mangfoldige tiltag, som vi er vidner til for tiden, er der noget som tyder på, at man er i gang med en omfordeling af faldende indtægter, og det synes vi er helt uinteressant. Vi ønsker ikke at give konkrete eksempler, men der tænkes for eksempel på mange former for rabat på greenfee ved køb af hæfter og gennem meget billige medlemskaber i udenlandske klubber, ligesom refundering af en del af indskuddet, hvis man skifter klub, vel næppe medfører en stigning af de samlede indtægter. Men uanset alt andet ser vi frem til debatten på det kommende repræsentantskabsmøde og håber, at der kan træffes beslutninger, som samler os endnu mere. Vi vil gerne favne al golf i Danmark Det er en del af vores målsætning, og derfor er vi ikke glade for, at Royal Golf på Amager har indmeldt sig i United States Golf Association (USGA). Vi har på det administrative niveau haft nogle møder med Royal Golf, og konklusionen er desværre, at de ikke bryder sig om vores optagelsesbetingelser. I det oprindelige udbudsmateriale fra Royal Golf står der, at der vil blive etableret en klub, som skal være fuldgyldigt medlem af Dansk Golf Union. Men ejerne af Royal Golf har senere meddelt aktionærerne, at der alligevel ikke bliver indkaldt til generalforsamling med det formål at stifte en klub, som kan optages i DGU. I stedet for har man valgt at indmelde selskabet i USGA. Man har meddelt aktionærerne, at det blandt andet skyldes, at brug af introduktionskortet vil koste ejerne 6 mio. kr. årligt, og at man ikke kan leve med, at DGU har ret til at belægge banen fire dage om året (reelt er det kun én dag hvert andet år). Det er stadig et stort ønske at favne al golf i Danmark, og derfor håber vi, at Royal Golf Club må blive en realitet, og at alle danske mesterskabsbaner er medlem hos os. I dag mangler kun Royal Golf. DGU Erhverv Som bekendt ejes DGU Erhverv af DGU, men det betyder ikke, at vi i det daglige blander os i dette selskabs arbejde. Det er der slet ingen grund til, fordi det går tilfredsstillende. DGU Erhverv har egne medarbejdere og egen DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

6 Bestyrelsens beretning bestyrelse, og som man kan se af vores regnskab, bidrager Erhverv i høj grad positivt. Selv om vi er midt i en finanskrise, og selv om mange idrætsforbund og mange idrætsforeninger har store vanskeligheder med at skaffe og fastholde sponsorer, har DGU Erhverv givet os den gode nyhed, at man i 2009 har opnået en nettotilgang af sponsorer. Det er godt gået i et vigende marked. DGU Erhverv er dog også blevet ramt af det voldsomme dyk på annoncemarkedet, hvilket betyder, at magasinet Dansk Golf ikke når sit oprindelige budget. Det skal også nævnes, at Erhverv i 2009 gjorde vores medlemskort DGU kortet til et meget værdifuldt fordelskort. Desværre og egentlig ret underligt er der endnu ikke ret mange, som benytter sig af dette gode. Man skulle ellers tro, at 20 % prisnedslag på kvalitetsvarer er et tilbud, som er svært at sige nej til. Men som med andre nye tiltag kan det tage lidt tid at trænge igennem. En anden nyhed kommer i 2010, hvor golf.dk søsættes. Det er et helt nyt initiativ baseret på samarbejde mellem Golfbox og DGU. Golfbox skal stå for den tekniske afvikling, og vi tager os af det redaktionelle. Vi er ret sikre på, at golf.dk bliver det sted, hvor golfspillere henvender sig. Danmarks Idræts-Forbund Ligesom vi har reduceret antallet af medarbejdere, er der også reduceret i DIF. Men spørgsmålet er, om der er reduceret nok. Det er sandt at sige ikke meget, vi bruger DIF til, og derfor kunne vi godt forestille os en radikal ændring, så der bliver flere penge til specialforbundene, som er den samlende betegnelse for de 60 idrætsforbund, der udgør DIF. Ved en drastisk reduktion af DIF s medarbejderstab ville der blive mange flere penge at fordele, og når det så er sket, forestiller vi os, at de enkelte forbund - mod betaling - kan gøre brug af de tilbud, som DIF har. Eller finde bedre muligheder uden for Idrættens Hus. Som det er i dag, servicerer DIF i det daglige først og fremmest en lang række mindre forbund, der ikke har råd til egen ekspertise på alle felter. Det har vi naturligvis sympati for, og vi kan godt forstå, at disse forbund ikke umiddelbart er interesseret i ændringer. Men vi tror på, at de kan se fordelen i at få tilført flere midler, som de så kan vælge at bruge på den måde, som de finder bedst. DIF s formand har stillet os i udsigt, at der er flere penge på vej til DIF og dermed til os, og det venter vi spændt på at høre mere om Med andre ord kunne vi godt tænke os en ændring, hvor DIF i højere grad bliver en interesseorganisation og i mindre grad en serviceorganisation. Sandheden er jo den, at de enkelte forbund har brug for service af meget forskellig art, som derfor er svær og dyr at levere. Eksempelvis har vi valgt at ansætte vores egen jurist, fordi emnerne er så specifikke, at DIF s i øvrigt både dygtige og sympatiske jurister ikke kunne hjælpe os. Vi er med til at betale for den service, DIF yder, men vi gør ikke brug af den. Dette eksempel er blot ét blandt rigtig mange, som specielt de større forbund kan lægge frem. Debatten om DIF s struktur bliver mere og mere påtrængende i takt med, at Danske Spil genererer et stadig mindre overskud, hvilket helt automatisk medfører færre midler til DIF og dermed til os specialforbund. DIF s formand har stillet os i udsigt, at der er flere penge på vej til DIF og dermed til os, og det venter vi spændt på at høre mere om. Olympiske Lege London 2016 Der er godt nok lang tid til, men alligevel skal det her nævnes, at vi efter mange og lange tilløb igen er blevet optaget i den olympiske familie, hvor verdens bedste damer og herrer skal dyste om to sæt medaljer i Det har kunnet lade sig gøre, fordi alle gode kræfter inden for golf på det globale plan er gået sammen om at støtte en ansøgning. De bedste spillere har sagt ja tak til at deltage, og arrangørerne af de store turneringer har lovet ikke at arrangere noget i den periode, hvor OL afvikles. Dermed blev et par af de største anstødssten fjernet, og jeg er sikker på, at vi er mange, som glæder os til endelig at se olympisk golf. I denne sportsgren er Danmark med helt fremme. Team Danmark Også Team Danmark har fået beskåret sine tilskud, og det har gjort meget ondt mange steder. For os betød det, at beløbet fra Team Danmark til elitearbejdet blev beskåret med kr. Hele 25 %, idet vi tidligere fik kr. Vi kan godt forstå Team Danmark. Man kan jo ikke uddele flere penge, end man har. Vi vil dog hele tiden gøre vores indflydelse gældende i retning af, at Team Danmarks midler skal gå derhen, hvor der kan skabes realistiske muligheder for topplaceringer. Og i den forbindelse er vi heldigvis helt enige med Team Danmarks direktør. 10 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009

7 2009 i glimt Anerkendelse til Backspin & Selvværd Backspin & Selvværd er et tilbud til udsatte børn og unge, hvor golf bruges som socialt udviklingsværktøj. Formålet er ikke at skabe elitegolfspillere, men at forbedre elevernes selvforståelse, selvtillid og selvværd, så de får en bedre skolegang fagligt og socialt. Projektet har hidtil kun kørt i Smørum Golfens eget miljømærke Golfcenter, men i 2009 bevilgede Kulturministeriet og Velfærdsministeriet 1,2 millioner kroner til at gøre initiativet landsdækkende i Dette bevirkede, at Backspin & Selvværd startede op i Herning i september måned, og flere andre kommuner har vist interesse for projektet. Efter flere års arbejde i kulissen kunne en samlet golfverden med bidrag fra DGU præsentere en ny international miljøcertificering til golfklubber. Udover Dansk Golf Union står store europæiske golforganisationer, som eksempelvis R&A og EGA, bag Golf Environment Organisation (GEO), hvilket garanterer for bred opbakning til den nye certificering. Viborg Golfklub (bill.) har som den første danske klub meldt sig til ordningen og kommer dermed i selskab med blandt andre Loch Lomond i Skotland. ÅRET DER GIK Golf.dk på vej Dansk Golf Union og Golfbox indgik i 2009 et samarbejde, der bevirker, at de 1. april slår dørene op til det nye fælles site golf.dk. Siden bliver de danske golfspilleres indgang på nettet. Her kan de bestille starttider, læse nyheder, handle udstyr og meget mere. Nye Sponsorer På trods af den økonomiske krise kom der fire nye spændende sponsorer til i DGU Erhverv: optikerkæden Synoptik, Danmarks største arrangør af golfrejser Bravo Golf, vin og delikatessevirksomheden Laudrup Vin & Gastronomi samt hotellet Grand Park i Korsør, der i de næste år skal huse DGU s repræsentantskabsmøder. Krisen kradsede Finanskrisen satte sit gustne præg på den danske golfverden i En række baner havde svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og enkelte af dem måtte give fortabt. Heldigvis er det de fleste steder lykkedes at samle stumperne op, og det har endnu ikke været nødvendigt at pløje en dansk golfbane op. Lille medlemsfremgang Nye medlemstal fra Dansk Golf Union viste, at der findes aktive golfspillere i landet en fremgang på 250 medlemmer i forhold til Vi har fulgt udviklingen nøje hele året, fordi vi på grund af finanskrisen frygtede en mindre medlemsflugt. På den baggrund er vi meget tilfredse med, at vi igen har kunnet konstatere en fremgang, siger DGU s direktør Morten Backhausen. Antallet af golfklubber steg i det forgangne år kun med en enkelt, så der nu er 180 klubber under Dansk Golf Union. DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

8 Året der gik Tragisk ulykke satte sikkerheden i fokus Drama i Holstebro Det var en glad José-Filipe Lima, der fik overrakt præmiechecken af Jesper Thuen fra ECCO som tegn på, at han havde vundet ECCO Tour Championship i Holstebro. Det så længe ud til, at Edoardo Molinari skulle løbe med titlen i den danske challengetour-turnering, men en triplebogey på 17. hul kostede ham sejren. 290 på Camps 290 mennesker havde i årets løb nogle gode dage med golf, hygge og sjove oplevelser på DGU s fem camps: RejseCamp i Spanien, UngdomsCamp i Trehøje, DrengeCamp i Varde, FamilieCamp i Randers og PigeCamp hos Bornholms Golf Klub. DGU vil gerne rette en stor tak til især de fire klubber for et godt samarbejde. Uden den store velvilje fra klubbens ansatte og medlemmer var det ikke muligt at gennemføre disse camps. Mandag 18. maj blev vi på tragisk vis mindet om, hvor farligt et sted golfbanen kan være, når det lyner og tordner. En 64-årig golfspiller blev denne dag dræbt af et lyn på banen i Rold Skov Golfklub, da han og to spillekammerater blev fanget i et tordenvejr. Den ulykkelige hændelse gav genlyd i medierne og satte yderligere fokus på sikkerheden og DGU s og klubbernes rolle i forhold til sikkerhed på golfbanen. Golf uden Filter Juniorernes vilkår var til heftig debat, da tv-vært og provokatør Carsten Werge fyrede op under prominente golfpersonligheder på landsseminaret for junior- og eliteledere i Fredericia i januar. Den levende debat behandlede spørgsmål som: Er det godt nok, at PGA sidder på trænerflæsket? og Sover DGU stadig i timen? og gav anledning til, at paneldeltagerne kom helt op på dupperne. Carsten Werge sørgede for, at der ikke blev lagt fingre imellem, når der blev udvekslet meninger, og publikum havde mange gode spørgsmål og kommentarer til debatten undervejs. I panelet sad Søren Clemmensen, formand i DGU, Marcus Brown, bestyrelsesmedlem i PGA, Jonas Meyer Jensen, bredde- og udviklingschef i DGU, Leif Nyholm, PGA-træner og ekspertkommentator, Christian Andersen, juniorleder i Skovbo GK og Morten Backhausen, direktør i DGU. 210 deltagere gjorde landsseminaret til det største nogensinde. Stud. GOLF Mange danske golfklubber har i det seneste årti gennemgået en stor forvandling fra foreningsdrevet klub til moderne oplevelsesøkonomiske virksomheder. For at imødekomme denne udvikling blev der i 2009 lanceret to nye golfuddannelser, som fik titlerne Drift og service i golfklubben og Diplomuddannelse i golfmanagement. Uddannelserne, der begyndte i januar-februar 2010, præsenteres af Sportsmanagementuddannelsen på UCN Teknologi & Business i Aalborg, Dansk Golf Sekretær Forening (DGSF), Dansk Golf Union (DGU), og Danmarks Idræts-Forbund (DIF). 14 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

9 Året der gik Gulddrengene gjorde det igen DGU og de danske klubbers elitearbejde fungerer og det fungerer godt. Det beviste seks danske drenge, da de for anden gang på tre år sendte Dannebrog til tops ved et junior-em. Efter triumfen i Rold Skov i 2007 gentog juniorlandsholdet kunstværket i Holland, hvor drengene efter en andenplads i slagspilskvalifikationen slog Tjekkiet, Holland og endelig Tyskland i en dramatisk finale. Det skete også i 2009 Klubberne blev fra slutningen af året faktureret på PDF Girls Only satte rekord med i alt ti arrangementer Amatør- og Ordensudvalget afsagde kendelse i tre klagesager 56 piger prøvede kræfter med try out til Talentpiger, hvoraf 46 blev optaget 35 klubber fik besøg af en udviklingskonsulent En arbejdsgruppe, der drøfter golfbaneselskabers indflydelse på banedrift, blev nedsat Fire klubber fik gavn af en medlemsundersøgelse To spillere fik frakendt deres amatørstatus grundet ulovlige præmier 350 folkeskolelærere blev uddannede til at undervise i golf i skolen Kursusafdelingen åbnede for online booking Flere søgte om generhvervelse af amatørstatus I samarbejde med R&A blev der udviklet et elektronisk system til indberetning af Grønne regnskaber 16 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

10 Året der gik Golf Klub Danmark støtter eliten Pitch & Putt på vej Det skete også i 2009 I alt 62 kurser løb af stablen Københavns Golfklub var vært for en international konference for greenkeepere Der blev foretaget 33 genratinger og 15 nyratinger af danske baner EGA-handicapsystemet blev revideret 23 klubber deltog i det årlige uddannelseskursus for nye medlemmer af klubbernes handicapkomitéer De frivillige ratere holdt seminar på Lübker Golf Club for at ensarte rating Hvem husker ikke den prisvindende Nykreditreklame, hvor Amanda Moltke-Leth og Iben Tinning spiller golf midt inde i København City. Umiddelbart var det et scenarie uden hold i virkeligheden, men måske skal danskerne i fremtiden vænne sig til at kunne spille golf i centrum af byerne. I hvert fald blev der i 2009 lagt sidste hånd på Pitch & Putt-sportens organisation i Danmark, og de første Pitch & Putt-klubber begyndte at skyde frem rundt omkring i landet. Sparekniven ramte DGU Der blev udarbejdet nye standardansættelseskontrakter for proer og greenkeepere Claus Klinge Petersen og Thomas Hartwich blev ansat som henholdsvis salgschef og eventkoordinator i DGU Erhverv Marie Kruse Winding blev genansat som regnskabsassistent i DGU s sekretariat DGU s bestyrelse fik to nye suppleanter; nemlig Bjarne Winther og Jakob Thomsen. Aase Møller Hansen blev nyt bestyrelsesmedlem. Golf Klub Danmark består i dag af 60 virksomheder, hvis formål er at støtte DGU s elitearbejde Creating Winners. I august måned blev den festlige årsmatch i Sct. Knuds Golfklub afholdt, og her fik landsholdsspillerne lejlighed til at takke Golf Klub Danmark for deres store bidrag gennem tiden til elitens udvikling. Landsholdsspillerne fik demonstreret, hvad talent og benhård træning kan føre til, og sammen havde sponsorer og landsholdsspillere en dejlig dag på banen. Team Danmark fjernede i efteråret 25 procent cirka en halv million kroner - af elitestøtten til Dansk Golf Union. En beslutning, som kan få stor betydning for talentarbejdet. - Pengene fra Team Danmark er øremærkede, og det bliver primært junior- og talentarbejdet, der står for skud. Træningslejre, mentaltræning og muligheden for at sende spillere ud til livsvigtige turneringer i udlandet kan komme i farezonen, siger DGU s direktør Morten Backhausen. Gennem besparelser andre steder i organisation, er det lykkedes at fastholde elitens 2010-budget på det samme niveau som i Men fra 2011 kan det ske, at der skal spares på eliteområdet. 18 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

11 Året der gik Landsholdet i egne klæder L Factor Danmarks 18 bedste Dansk Golf bad et ekspertpanel om at komme med deres bud på, hvilke 18 huller der er Danmarks bedste. De valgte følgende huller: Par 3-huller Furesø Golfklub, Hestkøbgaard Rungsted Golf Klub Simon s Golf Club, B-sløjfen Skjoldenæsholm Golfklub, RTJ 5. hul 15. hul 1. hul 17. hul Par 4-huller Furesø Golfklub, Hestkøbgaard Helsingør Golf Club Holstebro Golfklub Holstebro Golfklub Lübker Golf Resort, Sky 4. hul 9. hul 9. hul 18. hul 2. hul I dag kan man kende en dansk landsholdsspiller på hundrede meters afstand. Det danske landshold fik nemlig i 2009 nyt og bemærkelsesværdigt tøj, som var udtænkt, tegnet og skabt til det danske landshold alene. Det svenske tøjmærke Abacus styrede den kreative proces sikkert i mål i tæt samarbejde med DGU og skabte en landsholdskollektion med wow-effekt. Som noget nyt arrangerede Dansk Golf Union i år en try out til landsholdet i oktober måned i forlængelse af Talentkursus håbefulde unge mennesker var med til try out en, der foregik over to dage med undervisning, observation og tests styret af landsholdets eksperter. Fire af deltagerne to piger og to drenge blev efterfølgende indlemmet i landsholdstrupperne. Klub nr. 180 Dansk Golf Union sagde goddag til en ny klub i Lyngbygård Golf Klub ved Århus blev den 180. golfklub i Danmark Rungsted Golf Klub Rungsted Golf Klub Silkeborg Golf Club, Sydsløjfen Silkeborg Golf Club, Vestsløjfen Simon s Golf Club, A-sløjfen Par 5-huller Esbjerg Golfklub, Marbæk Lübker Golf Resort, Sand Sct. Knuds Golfklub Silkeborg Golf Club, Sydsløjfen 2. hul 4. hul 2. hul 9. hul 5. hul 4. hul 1. hul 16. hul 8. hul 20 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

12 Året der gik 5000 til Golfens Dag Generationsskifte i Dansk Golf Union Efter syv år på posten som generalsekretær i DGU og direktør i DGU Erhverv A/S takkede Karsten Thuen af i foråret Hans efterfølgere blev fundet internt. Morten Backhausen, der kom fra en stilling som sports- og servicechef i DGU, efterfulgte Karsten Thuen på posten som generalsekretær, og titlen ændredes til direktør for DGU. Morten Backhausen indtræder også i DGU Erhvervs bestyrelse. Samtidig overtog kommunikationschef i DGU Camilla Flindt Hjælmhof stillingen som direktør i DGU Erhverv, og hun bibeholdt ansvaret for DGU s kommunikation. Golfen blev olympisk DGU var med, da København i oktober var vært for den historiske IOC Kongres, som sendte golfen ind på OL-programmet efter 105 års pause. Dansk Golf Unions direktør Morten Backhausen deltog i den delegation, der i Bella Centret fik foretræde for de små 100 IOC-medlemmer, der skulle afgøre golfens olympiske fremtid. Efter en gennemført og professionel præsentation fra nogle af sportens største stjerner blev golfsporten valgt ind med 63 stemmer mod 27. Golf er dermed med på det olympiske program, når OL i 2016 skal afholdes i Rio de Janeiro. Senere på dagen blev golfens nye OL-status fejret i Tivoli, hvor IOC-medlemmer og andet godtfolk fik lov at slå bolde i Tivoli-søen. Næsten 5000 mennesker fandt på en smuk forårsdag i maj vej til en af de 105 klubber, som havde valgt at åbne dørene for nysgerrige sjæle på Golfens Dag. Klubberne regnede med at tegne 1000 nye medlemskaber på baggrund af dagen, som med temaet 5 års ekstra levetid blev en stor succes. Deltagerantallet i den enkelte golfklub varierede mellem én og 300 fremmødte, og i gennemsnit mødte 45 personer op i hver klub. - Golfens Dag viste tydeligt, at der i Danmark findes et stort potentiale for at rekruttere nye personer til golfsporten. De succesfulde klubber har været dygtige til at engagere deres nuværende medlemmer til hvervning af venner, familie og kolleger, siger DGU s udviklingschef Jonas Meyer Jensen. 22 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

13 og få Året der gik Gyldne Huldahl Mark og Monica mod stjernerne To af spillerne i DGU s Proteam, Mark Haastrup og Monica V. Christiansen, leverede sidst på 2009-sæsonen et par saltvandsindsprøjtninger til den danske repræsentation på herrernes og kvindernes europatour, da de på fornemste vis kvalificerede sig fra årets tourskolefinaler i Spanien. Mark Haastrup efterlod ikke megen tvivl, da han med en 7. plads i tourskolens sidste afdeling bookede en plads blandt stjernerne, mens Monica V. Christiansen sikrede sig et fuldt kort på Ladies European Tour i 2010 via en hårdtkæmpet 19. plads i kvindernes afsluttende kvalifikation. Noget for pengene Jeppe Huldahl blevet valgt til Årets Golfspiller 2009 af Sportsjournalisternes Golfklub og fik som et synligt tegn på hæderen overrakt Nykredit og Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold. Den 27-årige europatourspiller fik prisen efter et år, hvor han sikrede sig sin første sejr på europatouren og skrev sig ind i historien som den syvende danske tourvinder gennem tiden. Sejren kom 7. juni, da han vandt Celtic Manor Wales Open. I sommerferien lancerede DGU shoppingportalen DGU Shopping. Her kan alle medlemmer af en dansk golfklub købe en lang række lækre mærkevarer med 20 procents rabat, og dermed blev DGU-kortet pludselig ikke kun noget ved golfen, men også noget ved musikken og elektronikken og køkkenet og personlig pleje og - helt uden, at medlemmerne skulle røre en finger. Dansk Golf Union Dit DGU-kort er nu blevet noget ved musikken og elektronikken og køkkenet og personlig pleje og Klik ind på dgu.org/shopping 20% rabat på de nyeste modeller fra kendte mærkevareproducenter Få 20 % rabat på mærkevarer med dit DGU-kort Nu behøver du ikke længere vente en evighed på, at din drømmevare kommer på tilbud i butikkerne. På DGU s nye shoppingportal har du straks adgang til over 500 spændende mærkevarer med 20 % rabat. Log ind med dit medlemsnummer og personlige DGU-pinkode, og du er klar til at gå på tilbudsjagt. På dgu.org/shopping finder du også fordelagtige services fra DGU s partnere samt en liste med fysiske butikker, der giver rabat ved fremvisning af dit DGU-kort. Tilmeld dig DGU s nyhedsbrev og hold dig opdateret med særlige tilbud så er der birdie-fest på kontoen. Få 20 % rabat på dgu.org/shopping 0546 Fordelskort.indd 1 18/01/ DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

14 Året der gik Kometen Hartø Da sæsonen 2009 begyndte, blev Andreas Hartø indlemmet i landsholdstruppen, og det viste sig at være en god ide. Furesø-spilleren leverede en af årets største individuelle bedrifter, da han vandt den stærkt besatte Wales Amateur, ligesom Hartø viste niveauet ved at blive bedste dansker ved EM individuelt og bedste danske amatør ved Ecco Tour Championship i Holstebro og desuden kronede en sublim sæson med sejr i DM Slagspil. Golf og fodbold spiller sammen Dansk Golf Union og Dansk Boldspil Union har indgået et samarbejde for at højne kvaliteten på golf- og fodboldbaner. Samarbejdet fokuserer på forskning og uddannelse og er et naturligt skridt videre fra de tidligere fællesstøttede forskningsprojekter, som Danmarks to største idrætsforbund har haft. På uddannelsesfronten arbejdes i øjeblikket med en fælles overbygning, hvor både greenkeepere og groundsmen kan gøre brug af hinandens erfaringer og viden. En fælles hjemmeside, er allerede i brug Årets resultater 2009 Danske turneringer Danske turneringer Nykredit Divisionen, Herrer Aalborg Nykredit Divisionen, Damer Sønderjyske Eagles 1. Division Senior Rungsted DIAC Morten Ørum Madsen DILAC Charlotte Kring Lorentzen DIYC, drenge DIYC, piger DGU s Juniorholdturnering Erik Steffensen Jana Niedballa kokkedal En mediestorm i et glas vand En mediestorm i et glas vand Da DGU s banechef Torben Kastrup Petersen skrev en artikel om golfboldes potentielle forurening i vand, endte han med at få skabt en lille mediestorm, som blæste verden rundt. Mediemastodonter som CNN og BBC bragte nyheden og lavede interviews med Da DGU s banechef Torben Kastrup Petersen skrev en artikel om golfboldes potentielle forurening i vand, endte han med at få skabt en lille mediestorm, som blæste verden rundt. Mediemastodonter som CNN og BBC bragte nyheden og lavede interviews med DGU s banechef, der sågar nåede at havne i æteren på New Zealand, hvor en radiostation bragte et indslag. Torben DGU s banechef, Kastrup der Petersen sågar nåede at havne en indledende i æteren på test, New som dog havde lavet Zealand, ikke hvor gav en noget radiostation entydigt svar på bragte et problematikken, indslag. Torben men Ka-hastrup Petersen nu på at havde kunne lavet iværksætte en et håber indledende egentligt test, som forskningsprojekt dog ikke for gav noget at få entydigt afdækket svar spørgsmålet på problematikken. om golfboldes eventuelle forurening i vand. Nykredit Juniorhold turnering, præsenteret af Sportjournalisterne Danske ranglister Ikast Titleist Ranglisten, Herrer Andreas Hartø Titleist Ranglisten, Damer Charlotte Kring Lorentzen Faxe Kondi Junior Ranglisten, Drenge Lucas Bjerregaard Faxe Kondi Junior Ranglisten, Piger Daisy Nielsen Senior Ranglisten, Herrer Ivan Dueholm Senior Ranglisten, Damer else Kalstad 26 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

15 Året der gik Tre priser til Daisy Den danske skole 15-årige Daisy Nielsen fra Frederikshavn Golf Klub blev årets store prishøster. Daisy Nielsen modtog først Bella Prisen på kroner på repræsentantskabsmødet i marts og dernæst et legat på kroner fra Golf Klub Danmark i løbet af sommeren. Ved årets slutning fik hun endnu en pris, denne gang på kroner, fra Gunnar Nu Fonden. Talentet er da også åbenlyst, og Daisy Nielsen har trods sin unge alder allerede opnået en lang række resultater, for eksempel var hun med på det europæiske hold til Ryder Cup for juniorer i Landsholdet på college Flere og flere danske spillere prøver kræfter med det amerikanske collegesystem. I 2009 var en lang række landsholdsspillere tilknyttet et universitet i USA: Morten Ørum Madsen, Oregon State University. Mads Kristensen, University of Kentucky. Therese Kølbæk, University of Las Vegas. Cathrine Orloff Madsen, Georgia State University. Charlotte Kring Lorentzen, Georgia State University. Trine Mortensen, Texas State University. Sara Monberg, University of Tennessee. Victoria Stefansen, Iowa State University. Internationale mesterskaber 2009 EM, HOLD Herrer 10. plads Damer 7. plads Drenge 1. plads Piger 14. plads Senior-herrer 14. plads * Senior-damer 14. plads * EM, individuelt Herrer Andreas Hartø 9. plads Damer Daisy Nielsen 11. plads Senior-herrer Hans Stenderup 31. plads * Senior-damer Else Kalstad 17. plads * EM, mid-amateur Bjørn Nørgaard 20. plads Internationale sejre * Efter seks års pause kom europatouren tilbage til Danmark. Denne gang var det ganske vist ikke eliten, der gæstede Danmark, men derimod de kommende stjerner, der skulle deltage i første runde af tourskolen på Lübker. 39 stillede til start, og efter fire dage kunne 13 af dem glæde sig over at være gået videre til anden runde. Heriblandt danskerne Lars Johansen, Daniel Løkke, Thomas Nørret og Christoffer Lange. Celtic Manor Wales Open (European Tour) Jeppe Huldahl Korunda Ladies Open (SAS Masters Tour) Mette Buus Wales Amateur Andreas Hartø Danish International Amateur Morten Ørum Madsen Danish International Ladies Amateur Charlotte Kring Lorentzen Skandia Lady Junior Charlotte Kring Lorentzen EM drenge, kvalifikationen Lucas Bjerregard HP Boys Championship Patrick Winter *) Kun DGU Spillere 28 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

16 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning for 2009 Regnskabet for 2009 er præget af det forhold, at ledelsen i 2009 satte som mål at hæve DGU s egenkapital fra 5,9 mio.kr. i 2008 til 10 mio.kr. i Grundet økonomisk afmatning i samfundet kunne ledelsen tidligt i regnskabsåret se, at man ikke ville nå de budgetterede indtægter, hvorfor der blev sat ekstra fokus på at reducere omkostningerne i DGU s sekretariat. Indtægterne i 2009 blev 2,3 mio.kr. lavere end budgettet, og det skyldes primært, at DGU Erhvervs resultat blev 1,9 mio.kr. lavere end budgetteret. DGU Erhverv måtte agere i et faldende annoncemarked, som gav et resultat på magasinet Dansk Golf på 2,2 mio.kr. under budgettet. Til gengæld har 2009 givet DGU Erhverv 500 t.kr. mere, end budgetteret på sponsorer. DGU s kontingent fra klubberne har været 400 t.kr. under budget, idet væksten i antallet af golfspillere blev på kun 250 spillere mod budgetteret Ligeledes har indtægter fra kurser været under budget på grund af faldende aktivitet og bannersalget været lavere på grund af annoncemarkedet. På indtægtssiden er der positive afvigelser i tilskuddet fra DIF. Disse tilskud vedrører projektet fordelskort og Golfens Dag 2009, og yderligere har DGU kunnet indtægtsføre en ikke realiseret kursgevinst i værdipapirbeholdningen på 600 t.kr. Endeligt har DGU kunnet tilbageføre en hensat forpligtigelse, under diverse indtægter, for vundet retssag mod Forsikringsmæglerfirma Caplloyd. Omkostningerne blev i år ,6 mio.kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes generelle besparelser på stort set alle poster i DGU s regnskab. Største omkostningsreduktioner findes på ansatte, 1,8 mio. kr., hvor blandt andet tre fuldtidsstillinger blev nedlagt primo året samt på portoomkostningen til magasinet Dansk Golf, som blev lavere på grund af reduceret sideantal. Bestyrelsen og direktionen har i 2009 haft færre aktiviteter end tidligere, og repræsentantskabsmødet 2009 blev gennemført på et lavere omkostningsniveau, hvilket det også vil blive fremadrettet. Besparelser på DGU generelt skyldes primært produktion/salg af færre publikationer og dermed en højere grad af downloads af publikationer på DGU s rådgivningsportal, dguplus.org. Afvigelserne på serviceområdet skyldes lavere aktivitet end forventet på bane- & miljøområdet, og på bredden skyldes det, som tidligere nævnt, færre kurser. På sportsområdet er administrationen af turneringer og nationale træningssamlinger gennemført på et lavere omkostningsniveau end tidligere. Endeligt er det blevet fastlagt, at DGU ikke skal betale erhvervelsesmoms af værdien af sponsorerede naturalier, hvilket har givet en momsbesparelse på 200 t.kr. Det skal afslutningsvist nævnes, at forskningspuljen med udgangen af 2009 er opbrugt. Fremadrettet vil forskning, på bane- & miljøområdet, blive lagt ind i DGU s driftsregnskab og dermed blive prioriteret på lige fod med andre aktiviteter i DGU s budget. Regnskabet for 2009 udviser et samlet overskud på knap 2,5 mio.kr., som af bestyrelsen foreslås overført til egenkapitalen. Egenkapitalen er herefter på 8,4 mio.kr., og med en balance på ca. 14,5 mio.kr., har DGU en soliditet på 58 % ved indgangen til I budgettet for 2010 er der indlagt en kontingentstigning på 3 kr. pr. aktivt medlem. Det svarer til en stigning på 2 %. Der er fra årsskiftet frem til årsrapportens produktion ikke indtruffet forhold, som i væsentlig grad forrykker årets resultat. Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for Dansk Golf Union. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt af foreningens penge-strømme. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Brøndby, den 26. januar 2010 Bestyrelse: Morten Backhausen Direktør Søren Clemmensen (formand) Jim Staffensen Aase Møller Hansen Tuula Undall Ellen Margrethe Duus Tom Holmberg Ib Dam Schultz DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

17 påtegning Anvendt regnskabspraksis Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Til medlemmerne i Dansk Golf Union Vi har revideret årsrapporten for Dansk Golf Union for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsrapporten og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten og ledelsesberetningen. Budgettallene er ikke revideret. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, ledelsesberetningen og den finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 26. januar 2010 Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Claus Hansen statsautoriseret revisor Søren Thorbjørnsen statsautoriseret revisor DGU er omfattet af årsregnskabsloven og dens bestemmelser for aflæggelse af årsregnskab. Foreningen aflægger regnskab som A-virksomhed, der foreskriver regler for opstilling af aktiver og passiver, men giver valgfrihed ved udformningen af resultatopgørelsen. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Der er anvendt følgende regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingentindtægter og tilskud indtægtsføres i de relevante regnskabsperioder. Renteindtægter periodiseres. Balancen Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Automobiler Kontormaskiner og inventar 5 år 3-5 år Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes foreningens andel af virksomhedernes resultat. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Varebeholdninger Beholdninger af informationsmateriale, gaver mv. værdiansættes til anskaffelsespris. Ukurante beholdninger nedskrives til realisationsværdi Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelse til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter obligationer og investeringsbeviser, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Tilgodehavende udbytte Udbytte fra DGU Erhverv A/S indregnes som et tilgodehavende og vises som en særskilt post under omsætningsaktiverne. Egenkapital og henlæggelser Henlæggelser til kommende projekter indregnes under egenkapitalen som en øremærket henlæggelse. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. 32 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2009 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F G Kapital ApS CVR-nr. 25568850 Vestergade

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere