: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie"

Transkript

1 : Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans Pedersen Veje ca ), søn af Peder Christensen Veje, hus no 8 ~1735 i V. Vandet, Maren Madsdatter, død år i Sjørring 1743 Christen Jensen af Hørsted, kaldet Veje (ca ) ~Maren Madsdatter, Hans Vejes enke. ca 1776 Niels Jensen Hørdum (ca )~i Vejhuset 1776 Maren Christensdatter, dt. af Christen Jensen Hørsted Folketælling 1787 i Torsted, et hus Niels Pedersen (fejl for Jensen), mand, 58 år, i 1. ægteskab, fæstebonde og husmand Maren Christensdatter, hans kone, 46 år Maren Madsdatter, konens mor, 87 år, enke, aftægtskone Folketælling Torsted 1801, husmand Niels Jensen Hørdum, 73 år, husmand Maren Christensdatter, 56 år, hans kone Præsteembedet. i Sjørring -. u. matrikel for Sjørring præsteg., ny matr.torsted no 1 hk ¾ Huset 1834, brandforsikringsprotokol side 253, Et hus på byens mark, ejes og bruges af Niels Jensen Rask. Huset i øst-vest 16 fag 10 alen dyb, indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn og kobberkedel samt lo, lade, fæhus og fåresti ændres forsikringen. Huset er udbygget med 7 fag forsikres yderligere et hus i vester ende af stuehuset, på 6 fag, indrettet til vognhus, fåresti og lade. Skøde og Panteprotokol , fol. 20 ( solgt fol. 163) 1812? Fæstebrev Niels Jensen Rask, en udlod af Sjørring pråstegårds ejendom fra pastor Fabricius - resten af teksten tabtgået Skøde og panteregister fol. 163, matr. no 1 i Torsted hk ¾ 1853

2 Niels Jensen Rask s enke Maren Poulsdatter, en, den Sjørring præstegård tilhørende marklod no 1 hk ¾. som hun hidtil har haft i fæste for 500 rdl. og årlig afgift for loddens tiendekorn 2 td. 3 skp. byg efter kapiteltakst til sognekaldet. Folketælling Torsted 1834, et hus Niels Jensen Rask, 56 år, afbyggerhusmand Maren Poulsdatter, 43 år, hans kome Jens Nielsen, 16 år, søn Poul Nielsen, 13 år, søn Niels Nielsen, 10 år, søn Maren Kirstine Nielsdatter, 7 år, datter Folketælling Torsted 1845, et hus Niels Jensen Rask, 66 år, født i Sjørring, husmand, lever af sin jordlod Maren Poulsdatter, 54 år, født i Sjørring, hans kone Jens Nielsen, 26 år, ugift, født i sognet, søn Poul Nielsen, 24 år, ugift, født i sognet, søn Maren Kirstine Nielsdatter, 18 år. født i sognet Maren Nielsdatter, 10 år, født i sognet 1854 Skøde Poul Nielsen, søn, matr. No. 1 med besætning m.v. 200 rdl. og afgift til sælgerinden, der har 1. prioritet i det afhændede hus - afgift for tiendekorn bemærket 1855 Skøde Poul Nielsen i Torsted på boet efter Hans Christian Pedersen i Skinnerup tilhørende kærskifte i Dollerup no 8 hk ½ - /solgt igen) Folketælling Torsted 1860, et hus Poul Nielsen Rask, 39 år, født i sognet, jordbruger Ane Pedersdatter, 28 år, født i Hillerslev, hans kone Maren Poulsdatter, 69 år, enke, født i Sjørring. hans mor, der af ham forsørges Jens Nielsen Rask, 41 år, ugift, født i Snedsted, snedker Folketælling Torsted 1880, en gård Poul Nielsen sognefoged, 58 år, født i Torsted, Ane Pedersen, 47 år, født i Brund, hans kone Niels Poulsen, 19 år, født i Torsted, søn, sømand Peder Poulsen, 16 år, født i Torsted, søn, medhjælper Christen Poulsen, 10 år, født i Torsted Jens Poulsen, 7 år, født i Torsted, søn Maren Poulsen, 5 år, født i Torsted,datter, Ved folketælling 1890 bor parret i gården tillige med børnene Jens og Maren Ejerliste og panteregister fol. 1 ( fra gl. register Sjørring fol. 163) matr. no 1 hk ¾, no 29 hk ½, no 21c hk ¼ adkomst Arvinger efter Poul Nielsen Rask og hustru, iflg. skifte, samme ejendom 1915

3 Chr. Poulsen Rask, fra arvinderne til medarving, samme ejendom 1919 Niels Chr. Nielsen, matr. no 1, 29, 21p med bygninger Folketælling Torsted 1921, matr. no 1, Niels Christian Nielsen, født 1886 i Sjørring, gift, husmand Vilhelmine Antonie Nielsen, født 1883 i Snedsted, gift, ankom 1912 fra Snedsted, husmor Erna Katrine Nielsen, født 1913 i Sjørring, barn Aksel Krogsgård Nielsen, født 1914 i Sjørring, barn Lars Krogsgård Nielsen, født 1917 i Sjørring, barn Magda Kirstine Nielsen, født 1919 i Sjørring, barn Christian Andersen Dragsbech, født 1899 i Vandet, ankom 1919 fra Klitmøller, tyende 1923 Mads Kudsk Christensen, samme ejendom 1946 adkomst Enken Birgitte Christensen, iflg. skifte, matr. no 1, 29, 21c nyt tingbog 1957, blad 1 Annexgården, matrikel 1688 no 16 ( no 13 på udskiftningskortet, der bruges sammen med no 14) Annexgården, NordreThorstedvej 1. Navnet stammer fra dengang gården hørte under Sjørring kirke. D.v.s at indtægterne fra dette annex til kirkegodset tilfaldt Sjørring kirke. I 1992 ejes gården af Jørgen Kappel, der bebor et stuehus fra Gården er blevet moderniseret flere gange siden dette billede blev taget. Alle udhuse er blevet fornyet i I t på gården findes den dag i dag stadig en bestemmelse om, at præsten fra Sjørring har ret til at få stillet staldeplads for 2 heste og et omklædningsrum til rådighed, når han skal prædike i Torsted kirke.) 1844 matrikel no 2 Matrikel 1664, Annexgården hartkorn 4 td., ejer præsten til Sjørring kirke, bruger Peder Christensen Markbog Torsted 1683, ejer præstens annexgård. 1685, kirkens gods, bruger Peder Clemmensen: gården er forarmet og må anses for øde. Matrikel 1688 no 16, hartkorn (gl. 2.4.), ejer Annexpræstegården, bruger Peder Clemmensen Amtets fortegnelse over præsternes annexgårde 1694, hartkorn , Sjørrring præstegårds annexgård, bruger Peder Clemmensen Matrikel 1688b no 16, hk , ejer Annexgården, bruger Peder Clemmensen - nu Mourits Andersen

4 Matrirkel 1688c no 16, hk , ejer Annexgården, bruger Moust Andersen Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: Annexbonden Jens Mouritsen, afgift 8rd. for landgilde, ægt og arbejde, alle 3 korn og kvægtiender Specifikation 1778, amtets strøgods, no 16 hk , selvejer af no 12, Jens Mouritsen. No 12 og no 16 bruges samlet Hartkornsspecifikation 1789 no 11, hk , bruges af annexbonde Mourits Andreas Jensen - se også under gl. matr. no 12 Hartkornsekstrakt 1820/39, hk , ejer præsteembedet i Sjørring, bruger annexbonde Jens Christensen, ny matr. no2, nye hk ¾ Fæstere Før 1664 Peder Christensen ( se også gl. matr. no 12, ny no 15) Før 1680 Peder Clemmensen 1680 får Peder Clemmensen gårdens hartkorn nedsat, grundet sandflugt. Peder Clemmensen nævnes i tingbogen fra nævnes at han er søn af Clemmen Pedersen i Ø. Vandet og har en bror Poul Clemmensen er han og Hr. Poul Jensen i Sjørring udvalgt til syns afsigelse på et hussted og kålgårdssted i Torsted, synsmændene havde været østen Peder Clemmensens gård, der så de et nyt dige, 8 skaft (digetørv) langt og somme steder 5 skaft og somme steder 8 digetørv høj, og vesten for dette stykke nyt dige stod der åbent 4 skaft. Nør ad var begyndt et stykke dige 2 digetørv højt og intet gammelt hus eller værested eller gammelt dige var kendeligt. Samme år bliver Peder Clemmensen beskyldt for at have slået Jens Christensen med en vognkæp i Dollerup, da han kørte på alvejen mellem Skårup og Sjørring. Peder Clemmensen stævnes siden, hvor der blev givet last og klage over ham for sår og skade. (sagen udsættes) 1667 tiltales Peder Clemmenen for kornskade, idet hans hest havde været løs og forvoldt skade må en bygmark tiltales Peder Cleemmensen for gæld på 2 sldl. for en vadmelsskjorte lader sognepræsten i Sjørring Poul Jensen Snedsted tiltale Peder Clemmensen i Annexgården i Torsted for penge for sædebyg og penge til et par støvler. Dom: hans skal betale blev Poul Clemmensen i Sjørring og Peder Clemmensen i Torsted, (der havde tjent hos sin søster i Tvorup i 4 år for 28 år siden) indkaldt som vidner. Sagen drejede sig om et stk. jord til fælles græsning, hvor der var blevet gravet fladtørv. Ifølge markbog 1683, bruger Peder Clemmensen desuden et hus. Før 1704 Ove Pedersen, annexbonde under pastor Anders Harding. Han stævnes v. retten, tiltalt for at have udlejet en del af sin i fæste havende gårds jord, tilsået med sort havre, ud til Anders Bertelsen i Stentoft, Anders Jensen i Tandrup og Søren Nielsen Baun i Skinnerup. Derved havde han overtrådt både sit fæstebrevs bestemmelser og kongens lov og fradømmes gården. ( se hus gl. matr. no 4 Før 1710 Mourits Andersen (der er selvejer af gl. matr. no 12, ny matr. no 15, se der søn af Anders Nielsen Ulgård i gård no 10 før 1740 Jens Mouritsen (der er selvejer af gl. matr. no 12, ny no 16, se der)

5 Før 1789 Mourits Andreas Jensen, gift med Helle Christendatter Stentoft, flyttet til Nørtorp og derefter til Nebel. ( selvejer af gl.no 12) se gård no 12 Iflg. og panteprotokol fol. 185, har Christen Jensen 1798 på hk , resten haves i fæste af præsten Hr. Steeenstrup Før 1801 Christen Jensen ( ), der også kaldes Mouritsen (er selvejer af gl. matr. no 12 og no 8) Han har haft gården matrikel no 8, som sælges i småparceller 1797,1798 se tillige gård no 8 og 12 - søn af Jens Mouritsen den yngre Skøde og panteprotokol , fol. 185, hartkorn , ny matr. no 2. anmærkning: efter nedenstående er hjemmel for hartkorn resten (hk ) haves i fæste af præsten Hr. Steenstrup- se fol. 206 er hk (ejerforhold m.v. for hartkornet og huset ½ har jeg flyttet til gl. matr. no 12 - se der) Hk og et hus hk ½ (sælges 1813) her fra fol. 185: 1820 gårdforlig Christen Moustsen i Torsted og Mourits Andreas i Nebel, deres inden Hillerslev Hundborg Herreders forligskommission den indgåede forlig, hvorefter de skal betale gæld med... Peder Jensen 45 rbd. sedler - se register for Vandet fol udslettes som forældet 1824 forlig Christen Jensens indgåede forlig hvorefter han skal betale assessor Lützhoff rd.s. - udslettes som forældet Folketælling 1801 Christen Jensen, husbonde, 38 år, gift 1. gang, gårdmand Mette Jespersdatter, hans kone, 39 år, gift 2. gang (Lars Sørensen Elskjær i gl. matr.no 8) Jens Christensen, 12 år, deres søn Laurids Christensen, 10 år, deres søn Mads Christensen, 4 år, deres søn Mette Larsdatter, 23 år, ugift, barn af 1. ægteskab Jens Larsen, 23 år, ugift, søn af 1. ægteskab Dorthe Jensdatter, mandens søster, 36 år. enke 1. gang, syr og strikker 1830 fæstebrev Jens Christensen ( ) på Sjørring præstekalds annexgård i Torsted af hk og andel besætning og inventarium. ( = selvejr af gl. matr. no 12) 1854 Jens Christensen eller Moustsen, fra pastor Madeling i Sjørring, på ovenstående annexgård i Torsted, hartkorn ¾ for 1300 rd. og årlig afgift af 2 td. rug, 2 td. byg og 2 td. havre, aftrædelseslokale og staldrum i gården og skal køber vedblive at svare alle 3 tiender og småredsel af gården.ydelse og skal herunder fra Jens Christensen eller Mouritsen til Christen Jensen på bl.a.

6 a. sælgers efter , en gård i Torsted mat. no 2, hk ¾ for 2100 rd., kornafgift aftrædelsesydelse etc. for præsten (solgt matr. 2b ¼ album) anm. se fol.206 ( som også er Christen Jensens ejendom): aftægtskontrakt hvorved bl.a. er bestemt at Christen Jensen skal indbetale i arv til Jens Christensen eller Mouritsens børn 2050 rd. Herfor er givet 1.pr. i ovenn, ejendom, næst kornafgift og det præsten er resterende til aftrædelsespenge - udslettet se også gård no altså tiende til præsteembedet af matr. no 2 er ansat til 8 td. 5 skp. byg (1884 sælges, matr. 2b ¼ album til Statskassen, nyt tingblad, matr. 4f - se også gård no 12, ny mar. no 15 Ejerliste og panteregister fol. 2. matr. no 2a hk 3.2.1¾ (solgt: alb., ee ¼, f, i ¼ alb.) 34a k 1 alb, ( 34b ½ alb. solgt består ejendommen af matr. no 2a hk ¼, 34a 1 alb 1888 Niels Nielsen Rask, matr. no 2a, 2d med bygninger og præstationer til sælger og hustru. Kornafgift bem,ærket (udslettet 1922) - fra Christen Jensen Pantegæld kr do. no 34 - fra et udvalg af Torsted sogns beboere Folketælling Torsted 1890, en gård Niels Nielsen,, 28 år, født i Hundborg, gårdejer Dorthe Jørgensen, 31 år, født i Skjoldborg, hans hustru Nancy Andersen, 19 år, født i Skinnerup, tjenestepige Folketælling Torsted 1921, matr. 2a, landbrug Niels Nielsen Rask, født 1861 i Hundborg, gift Dorthea Rask, født 1858 i Kallerup, gift Nikoline Rask, født 1892 i Torsted, barn Niels Rask, født 1892 i Torsted, barn 1930 Niels Nielsen Rask, søn. no 2a, 2f, Sælger og hustru Dorthea har ret til at blive boende i det nyopførte stuehus - aflyst 1955 Matr. 2i Skøde og panteregister fol. 132, matr. no 2i hk ¼ album, 34b hk ½ album 1936 Johannes Jespersen, - sælger Niels Nielsen Rask En gård, matrikel 1688 no 1 (no 3 efter udskiftningskortet), ny matrirkel no 4a m.fl.

7 Matrikel 1664, hartkorn 8.7., ejer Albert Baltzer Brends arvinger af Ørum gods, bruger Christen Jensen ved kirken Markbog Torsted sogn 1683, ejer Poul Klingenberg til Ørum, bruger Mikkel og Mads Christensen i en gård Matrikel 1688, no 1 hartkorn (gl. hk 6.0.) ejer Ørum, bruger Mikkel og Mads Christensen Matrikel 1688b no 1, hk , ejer Ørum bruger Mikkel og Mads Christensen - nu Christen Mikkelsen 1722 sælges gården af Poul Klingenberg til Mikkel Jensen, Skårupgård, V. Vandet, brugere Chr. Mikkelsen og Jep Pedersen Matrikel 1688c no 1, hk , ejer Mikkel Tøfting i Skårup, bruger Christen Mikkelsen og Jep Pedersen Specifikation 1778, amtets strøgods, no 1, hk , bruger Christen Christensen Kirk rapport 1778,sognefogeden i Torsted: hk , ejer enken i Skårup, (V.V) bruger Christen Christensen, landgilde 11rd. Hartkornsspecifikation 1789 no 9, hk , ejer Peder Skårup i Kåstrup, bruger Christen Kirk Hartkornsekstrakt 1820/39, hk , ejer Jens Pedersen Skårup (ell. Jannerup), ny matr. no 4a hk ¼ Hartkornsekstrakt 1820/39, hk , ny matr. no 4b hk , ejer skolelærer Christen Jensen Landgilde 1664:6 td. byg, 2 pund smør, 1½ pund flæsl, 1 får, 6 td. havre, 1 gås, 2 høns, 3 snese ål = 8.7. Gårdens bygninger 1801: Brandforsikringen, taksationsprotokol for Hundborg herred , fol. 36 Torsted by En gård ejes og bruges af Mikkel Skårup hartkorn a. Stuehuset i sønder 21 fag, 10 alen dyb, dels eg og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer, dels murede, dels klinede vægge og stråtag, indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og brygers. I stuen et fiel gulv, loft, vinduer og døre samt en jern bilægger kakkelovn, og i bryggersen er indmuret kobberkedel på 1 tønde, en dito ½ tønde. Skorsten og bageovn er af brændte sten:. 850 b. Det nordre hus 14 fag, 14 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede væge og stråtag, indrettet til lo og lade: 550 c. Det vestre hus 19 fag, 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stald, fæhus og karlekammer: 550. d. Det østre hus 2 fag, 8½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til lynghus: 50. e. En brønd opsat af planker med fiel skur, trisse og spande: 50 Forsvarlig mod ildsfare og ikke tilforn forsikret, ialt : forhøjes forsikringen, bygningerne er de samme, dog uden brønden. forsikret for ialt 2040, ejeren er Jens Pedersen 1849 foretages en ny brandforsikring, idet gården er forandret, ejeren Jens Pedersen Skårup a. Stuehuset i sønder, nu 23 fag 8½ alen dyb med udskud 15 fag i nordre side og med do for 9 fag i søndre side, samt ibygget kvist i syd 4 fag 9 alen dyb, opbygget dels af grundmur og del

8 af bindingsværk med mur, fyrre overtømmer og stråtag, er således indrettet fra østre side til gæstekammer, storstue, gang, spisekammer, dagligsture, sovekammer, køkken og bryggers med forsvarlig skortsten og ovn samt tørveplads, ooveralt er loft - blev nu takseret 900 rdl., forhen 450. Forhøjelse 450 b. Det nordre hus består nu af 16 fag 7½ alen dyb, dels grundmur, dels klinede vægge, fyrre over og undertømmer samt stråtække. Indrettet til lade, nu takseret til rdl., forhen 300. Forhøjelse 400 c. Vestre hus består nu af 25 fag 10 alen dyb, hel grundnur, fyrre overtømmer og stråtække. Indrettet fra nordre ende til hestestald, karlekammer og fæstald samt fåresti. Over 20 fag fra nord er indsat loft. Blev takseret til 300 rdl., før 200. Forhøjelse 100 d. Østre hus består nu af 8 fag 8½ alen dyb, dels grundmur, dels klinede vægge, fyrre overtømmer og stråtag med loft over det hele. Indrettet til fra søndre ende til tømmerstue, vognhus. Nu takseret 100, forhen 50. Forhøjelse 50 Ialt forhen 1000 rbd., nu 2000 Fæstere: før 1664 Christen Jensen ved Kirken, omtales i tingbogen i årene , dels som vurderingsmand, vidne m.v. 1668: Christen Jensen ved kirke og Christen Jensen på Bach fremstilles af Anders Moustsen og Mogens Smed i Torsted, i anledning, at de har skiftet en gård i Torsted. Til Anders Moustsen er tilfalden den søndre part som er lo og stald, Mogens Christensen fik ralingshuset. Markjorden blev ligeledes delt. før 1678 Mikkel Christensen, der nævnes som sendemand, 1676 en søn født ca 1685: Peder Mikkelsen Mads Christensen gift 1674 Rær med Bennet Mikkelsdatter, nævnt i tingbogen 1676, hvor Mads Christensen gav afkald på sin hustrus vegne, på efterhendes far Mikkel Christensen i Sårup Gårdens hartkorn blev 1678 nedsat til 5.0, da en del af jorden var ødelagt ved sandflugt Amtet 1678 hartkorn: 5.0., grundet sandflugt, brugere Mikkel og Mads Christensen før 1722 Chr. Mikkelsen ~1709 med Maren Hansdatter Børn: Mikkel, født 1709 Maren, født 1718 Peder, født 1721 Hans, født 1729 desuden 3 børn døde Jep Pedersen,( ) ~1721 i Nors, Mette Jensdatter Skårup fra Nors Jep Pedersen Skårup var søn af Peder Sørensen Smed, fæster af Skårupgård i Vester Vandet og Birgitte Sørensdatter., skifte 1721 efter Peder Sørensen Smed. Jep Pedersen 1734, enken Mette Jensdt., blev 1735 gift med Jens Jensen. Mette Jensdt =skifte 1749 Kølbygård, fol 657 efter Jens Pedersen Skårup i Skinnerup, hvis bror Jeppe Pedersen, forhen boende i Torsted Kirkegård, og efterladt Peder Jepsen, 26 år* Jens Jepsen, 22 år * Christen Jepsen 14 år* Birgitte Marie Jepsdatter, gift i sin fars fradøde gård med Christen Christensen (Kirk) Maren Jepsdatter, 20 år, i Øster Skårup

9 Anna Jepsdatter, 18 år værende i stervboen i Skinnerup. * Jens Jepsen bliver fæster i gård no 4, Peder bliver gårdmand i Kallerup, Maren bliver ~ med Niels Frost i Øster Skårup., Anne bliver ~ Jens Mikkelsen i Skinnerup * Christen Jepsen flytter til Nors, men vender tilbage til Torsted på sine ældre dage - se et hus af hk ½, gl. matr. et boel no Jens Jensen, der bliver gift med forrige fæsters enke~mette Jensdatter, 1741 ca 1742 Christen Christensen (Smed) Kirk (ca ), han kom fra Smedegårde i Tved~ Birgitte Marie Jepsdatter ( ), datter af Jep Pedersen, her i gården~ Mette Madsdatter Børn af 1. ægteskab: Dorthe, født 1745, ~Niels Nielsen fra Tved Mette født 1747, ~Jens Christensen Skriver fra Kallerup Kirsten født 1752, ~1790 Peder Pedersen Svendsen af Hundborg Jeppe Christia Kirk født 1761, ~Anna Andersdatter Christen, født 1764 ~Anna Andersdatter Folketælling 1787, Torsted Christen Christensen, 67 år, gift 2. gang, bonde og gårdbeboere Mette Madsdatter, hans kone 46 år,gift 1.gang Anne Christensdatter dt. af 1. ægteskab,18 år Maren Christensdatter, dt. af 2. ægteskab,14 år Mette Christensdatter,dt. af 2. ægteskab, 12 år Graves Madsen, tjenestekarl,31 år, ugift Ejerliste Skøde og panteregister Torsted sogn , fol. 179, 282, ( nyt register fol. 6) hartkorn , ejer Mikkel Skårup ny matrikel no 4a hartkorn ¼ 1795 Mikkel Mikkelsen Skårup på hartkorn 6 tdr. 6 skp.3 fjk. 1 album, gården Kjærgård for 799 rdl. - fra Peder Mikkelsen Skaarup Peder Skårup har ifl. t, arvet gården efter sin mor Johanne Pedersdatter, Skårupård, V. Vandet do. hk for 164 rd. - fra Jens Andersen Bech ( solgt igen 1825) 1812 tiende do, kirke korn og kvægtinede til hk , 486 rd. Mikkel Mikkelsen Skårup var søn af Mikkel Skårup, Skårupgård i V. Vandet, født 1749, død 1828 Folketælling Torsted 1801 Mikkel Mikkelsen Skårup husbonde 52 begge i 1. gårdmand Karen Christensdatter hans kone 30 ægteskab Niels Christensen Munch tjenestekarl 24 ugift Jens Christian Andersen 23 ugift enrolleret matros Niels Lauridsen tjenestefolk 14 Maren Christensdatter tjenestefolk 28 ugift

10 Jens Christensen til ophold 22 ugift tømmermand..... Pantegæld i gården: rd. til sin bror Peder Skårup i Kåstrup ( herredstinget) rbd. 1. pr. i hk med ind og udbo - til Niels Tøfting i Jølbygård ( ikke noteret afmeldt) rd. sølv, omskrevet til 500 rd. sedler til søsterdt. Zidsel Pedersdt.. 1. pr. hk udsl rbd sedler 1. pr. i gården hk med tiener - udslettet adkomst Jens Pedersen Jannerup, ( ) plejesøn, iflg. testamente oprettet af Mikkel Mikkelsen Skaarup, læst som adkomst og hjemmel forskud på gården af hk , med kirke korn og kvægtiende kontrakt Jens Pedersen Jannerup med sin moster Maren Christensdatter om aftægt og underhold. Udslettet Jens Pedersen Skaarup en parcel af Salman Jensens gård hk ½ med tiender, 300 rbd. sedler, sælger Niels Pedersen Find Jens Skaarup, en englod parcel, ¾ album, 50 rd, kommer fra Hundborg, solgt igen til Hundborg 1854 tiende Jens Pedersen Skaarup eller Jannerup, halve komgetiende til gård hk og en parcel hk ½, 50 rd do., en parcel matr. no 35f ¾ album med tiende, 100 rd. - sælger Poul Stensgård i Hundborg - solgt igen til Hundborg 1857 do., hk ¼ med tiender, 400 rd. - fra fol.216 matr. 6ac fra Christen Nielsen Søndergård Jens Pedersen var søn af Peder Christensen Gade, sognefoged i Jannerup og Anne Christensdatter, der var søste til Mikkel Skårups hustru Folketælling Torsted 1834, en gård Jens Pedersen Skorup, 38 år, gift, gårdmand Maren Madsdatter, 33 år, gift, hans kone Mikkel Jensen, 4 år, søn Peder Jensen, 3 år, søn Ane Katrine Jensdatter, 1 år, datter Johannes Pedersen, 24 år, ugift, tjenestefolk Erik Nielsen, 19 år, ugift, tjenestefolk Peder Christian Mortensen, 16 år, tjenestefolk Johanne Christensdatter, 24 år, ugift, tjenestepige

11 Ingeborg Nielsdatter 15år, tjenestepige Folketælling Torsted 1845, en gård Jens Skorup, 50 år, gift, født i Jannerup, gårdmand, sognefoged og lægdsmand Maren Madsdatter, 44 år, gift, født i Ø.Vandet, gans kone Peder Jensen, 13 år, født her i sognet, deres søn Mikkel Jensen, 10 år, født her i sognet, søn Mads Jensen, 4 år, født her i sognet, søn Ane Jensen, 8 år, født her i sognet, datter Karen Marie Jensen, 5 år, født her i sognet, datter Nicoline Jensen, 1 år, født her i sognet, datter ved folketøllingen 1860, er de 5 børn stadig hjemme og ugifte desuden 3 tjenestefolk: Mikkel Jensen, 33 år, gift, født i Sennels Anders Poulsen, 17 år, født i Sjørring Søren Pedersen, 17 år. født i Rær 1869 Mikkel Jensen Skaarup, fra sin far Jens Pedersen Jannerup eller Skårup, på a. hovedparcel matr. no 4a hartkorn ½ med bygninger, kirke og kvægtiende og halve kongetinede, b. parcel no 4d hk med tiende. c. matr. no 6ac, hk ¼ med tiender. Sælger har for livstid forbeholdt sig brug af matr. no 6ac i Torsted Pantegæld: 1869, til kreditforeningen 5000 rd, 1. prioritet i matr. 4a og 4d med tiender ind og udbo med mere. til sin søster Karen Marie Jensen, 4000 rd med prioritet, næst 5000 rd. i samme gård og tiende. Folketælling Torsted 1880, en gård Mikkel Jensen Skårup, 44 år,født i Torsted, gårdejer Karen Andersen, 35 år, født i Hvidbjerg vesten å. hans kone Jens Mikkelsen Skårup, 6 år, født i Torsted, søn Christen Mikkelsen Skårup, 4 år, født i Torsted, søn Hans Tavsen Mikkelsen Skårup, 3 år, født i Torsted, søn Johannes Mikkelsen Skårup, 1 år, født i Torsted, søn en dreng, under et år(johannes) Jens Pedersen, 83 år, enekemand, født i Jannerip, gårdejerens far, der af ham forsørges Marie Andersen, 27 år, ugift, født i Nørhå, tjenestetyende Mette Krogsgård Christensen, 19 år, født i Tilsted, tjenestetyende Johanne Nielsen, 21 år, født i Sønderhå, tjenestetyende Martin Pedersen, 14 år, født i Vang, tjenestetyende Peder Christensen, 19 år, født i Grurup, tjenestetyende Anders Oddershede Pedersen, 31 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende Niels Jensen, 26 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende 1890:parret bor med de ovennævnte børn i gården, desuden Christian Mikelsen Skårup, 10 år, født i Torsted, søn Frederik Mikkelsen Skårup8 år, født i Torsted, søn Maren Mikkelsen Skårup, 5 år, født i Torsted, datter Holger Mikkelsen Skårup, 4 år, født i Torsted, søn Svend Mikkelsen Skårup, 3 år, født i Torsted, søn Jens Nielsen Sørensen, 23 år, født i Svendborg, tyende, lærer, Martha Jensen, 19 år født i Skallerup, tjenestepige Inger Kristine Christensen, 23 år, født i Torsted, tjenestepige Else Marie Nebel, 19 år, født i Ø. Vandet, tjenestepige Ejerliste, og panteregister fol. 6, matr. 4a hk ¾, (4h frasolgt), 6ac

12 0.2.3.¼ underlagt 4a) Kirkely 1916 Christen Mikkelsen Skårup, 4a, 6ac fra sin far 1943 adkomst Jutta Skårup født Hamborg, 4a, 6ac, iflg. skifteudskrift Folketælling Torsted 1921, landbrug, matr. 4a Christen Mikkelsen Skårup, født 1875 i Torsted,gift, tro:frimenighed Jutta Skårup, født 1884 i Torsted, gift, tro: frimenighed, husmor Karen Skårup, f dt 1917 i Torsted. tro frimenighed, barn Signe Skårup, født 1918 i Torsted, tro:frimenighed, barn Dorthe Skårup, født 1920 i Torsted, tro:frimenighed, barn Oluf Grønkjær, født 1892 i Sjørring, ugift,, ankom 1894 fra Silstrup, tyende Jens Jensen, født 1901 i Vang, ankom 1905 derfra, tyende Marta Kusk, født 1902 i Hundborg, ankom 1920 fra Nors, tyende Astrid Mikkelsen, født 1905 i Hansted, ankom 1912 derfra, tyende Mikkel Skårup, ødt 1835 i Torsted, gift, tro:frimenighed, fhv. landbruger Karen Skårup, født 1844 i Nørhå, gift, ankom 1870 fra Nørhå, tro frimenighed, husmor Holger Skårup, født 1885 i Torsted, ugift, barn 1948 adkomst arvinger efter do og tidl. afdøde ægtefælle Christen Mikkelsen Skårup, 4a, 6ac hæftelse 1948: fredlysning af gravhøj på 4a under nationalmusæet 1948 Svend og Holger Skårup, 4a, 6ac - arveudlægs 1948 Svend Skårup - fra Holger består ejendommen af matr. no 4a hk ny tingbog a Hartkornsekstrakt 1820/39, hk , ny matr. no 3 og 4b hk , ejer skolelærer Christen Jensen, Skolebygningen, opført 1828/29, brandforsikres 1829, Brandtaksationsprotokol, Hundborg Herred , fol.223: Skolebygningen ejes af distriktet og af nye opført sidste sommer. Bygningen i øst og vest, 19 fag, 10½ alen dyb, opført af grundmur med fyrre overtømmer og stråtække. Indrettet fra østre ende til skolestue, gang, skolekøkken, dagligstue, gæstekammer, spisekammer, sovekammer, børnekammer, køkken, bryggers, saltkammer, tørvehus og hønsehus, fæ og fårestald, lo og lade I skolestuen er gulv af brændte sten og i gangen af kampesten og i stuen og kammerene fielgulv, dog mangler samme i sove og børnekammeret, mene fielen var tilstede og blev

13 forevist. Over 12 fag er loft og i huset fornødne vinduer og døre. Skillerummet imellem køkkenet og 2 kamre mangler, såvelsom køkken køkken, skorsten og bageovn, men materialerne blev forevist. I skolestuen er en bilægger kakkelovn og forsvarlig skoleskortsten opført - alt er særdeles godt og forsarlig og grundmuren opført i ren kalk. forsikringssum 760 rd. sølv. - Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret. Ligger Skolehuset på Christen Jensens egen grund? - på hartkornsspecifikationen 1820/39 anføres : hidtil uden særskilt hartkorn, ny matr. no 3 hk ¾, som kirkesanger og skolelærer Christen Jensen bruger, 1834 sælger skolelærerembedet det nævnte hartkorn til Niels Ravn, der sælger det videre til Chr. Jensen En lade 1851, brandtaksationsprotokol side 192, et hus ejes af skolelærer Jensen Huset i øst-vest, 10 fag, 12 alen dyb, indrettet til lade - ej tilforn forsikret Ejerliste Skøde og panteprotokol fol. 220 (nyt reg.fol. 61) 1834 Christen Jensen, en jordlod hk rd fra Niels Pedersen Ravn som Niels Raun havde købt samme år, på en del af sognet, ved udskiftningen tillagt skolelod, hk med tiender - mageskifte fra Torsted sogns skolekommission do., skolelærer, en parcel matr. 21b af sælgeren Poul Nielsen Højs hus hk ½ med kirketiende, 400 rd tiende do, halve kongetiende til 21b og 4b, hk ¾, 25 rd adkomst Ane Andersdatter Hove, enke efter Christen Jensen og svigersøn Peder Christensen jordlod gl. hk , ny matr. 4b hk ¾, parcel 21b hk ½ med kirkekorn og kvægtiender og halve kongetiender og derpå stående bygninger Peder Christensen matr. 3b, hk ¾ - fra Sjørring Torsted sogneråd..... Pantegæld 1871: 500 rd 1. pr. i ejendommen - udsl : 300 rd. næst 500, pr. i huset 4b og 21b, til unkarl Jens Kr. Andersen - udsl Folketælling Torsted 1834 Skolehuset Christen Jensen, 39 år, gift, skolelærer Ane Andersen, 30 år, hans kone Kirsten Christensen, 2 år, datter Anders Christensen, 1 år, søn Ane Marie Nielsdatter, 33 år, ugift, tjenestepige Folketælling Torsted 1845 Skolehuset Christen Jensen, 50 år, gift, kirkesanger, skolelærer Ane Andersdatter, 44 år, født i Vandet, hans kone Anders Hove Christensen, 12 år, født i sognet, søn Jens Christensen, 9 år, født i sognet, søn Kristine Christensen, 13 år, født i sognet, datter Folketælling Torsted 1860, sognets skolehus

14 Chr. Jensen, 63 år, født i Vang, skolelærer Ane Jensen født Hove, 56 år, født i Vang, hans kone Kirstine Jensen, 28 år, ugift, født i sognet, datter Anders Hove Jensen, 24 år, født i sognet, søn Niels Jensen, 19 år, født i Sjørring, tjenestekarl. Christen Jensen( ) var født i Vang, søn af Jens Madsen Smed. Ane Andersdatter Hove ( ), født i Vang, var datter af Anders Christensen Hove Ifølge mindeplade i Torsted Kirke demiterede Christen Jensen 1828 fra det Kongelige Skolelærer-Seminarium i Snedsted, og ansattes samme år som fast skolelærer og kirkesanger i Torsted. Se også matr. no 19b, skolelærerembedet 1876 Jens Pedersen Kjærgård, samme lod matr. 3b..... Pantegæld 1876 Jens P. Kjærgård til Kreditforeningen, kr i matr. 4b og 21b hk ¼ med tiende + 3b hk ¾ - udsl ( se fol 197 ) kr til Niels Fårtoft i Torsted, pr. næst se videre matr. no 13 Jens Pedersen Kjærgård Matrikel 1844 no 4c, 6ab, 6g Ejerliste og panteregister fol. 8, 4c hk ½, 6ab hk ½, 6g ½ 1875 Jesper Larsen, 4c med bygninger, 6ab, der deltager i ydelsen af kornafgift til degnen - fra Mads Jensen Skårup Pantegælde kr overtages. 1886: 3000 kr, næst 4000 kr. til Chr. Vestergård i Ø. Vandet - udsl : 4000 kr., næst udsl : kr. til kreditf. - udsl Folketælling Torsted 1880, en gård Jesper Larsen, 45 år, født i Hillerslev, gårdejer Ane Marie Madsen, 49 år, født i V. Vandet, hans kone Martin Larsen, 16 år, født i Arup, søn Else Marie Pedersen, 30 år, ugift, født i V. Vandet, tjenestepige Folketælling Torsted 1890, en gård Jesper Larsen, 55 år, født i Kjelstrup, gårdejer Hanne Larsen, 53 år, født i Østrild, hans hustru Niels Andersen, 22 år, født i Harring Otto Christensen, 15 år, født i Næstrup, tjenestedreng Mariane Sørensen, 14 år, født i Torsted, tjenestepige 1911 Niels Christian Bjerregård, samme ejendom m. tiende Folketælling Torsted 1921, matr. 4c, landbrug Niels Chr. Bjerregård, født 1880 i Heltborg gift, tro:frimenighed Katrine Bjerregård, født 1883 i Villerslev, gift, tro:frimenighed, husmor Anders Chr. Bjerregård, født 1910 i Heltborg, tro: frimenighed, barn Ejlif Bjerregård, født 1912 i Torsted, tro: frimenighed, barn Poul Kjeldgård Bjerregård, født 1913 i Torstedm, tro: frimenighed, barn

15 Asger Bjerregård, født 1914 i Torsted, tro: frimenighed, barn Eva Bjerregård. født 1919 i Torsted, tro: frimenighed, barn Vilhelm K. Nielsen, født 1898 i Klitmøller, ugift, tyende Jens Peter Jensen, født 1905 i Sjørring, tyende 1932 Niels Chr. Sindberg, samme ejendom 1935 Chr. Kjærgård Simonsen Tousgård 1937 do., 6g - fra Chr. Andersen Sø 1949 Holger Visby, 4c, 6ab, 6g. Matrikel 1844 no 4e, 1869 Ejerliste, og panteregister no 4e hk ¾, 2d hk 1 album (2d solgt 1910) 1869 Peder Jensen Skårup, parcel no 4e fra sin far Jens Pedersen Jannerup eller Skårup (forenes med 5d) 1888 do., parcel 2d - fra Niels Nielsen Rask Folketælling Torsted 1880, et hus Peder Jensen, 48 år, ugift, født i Torsted, husmand Kristiane Madsen, 43 år, ugift, født i V. Vandet, husholderske 1890: Peder Jensen Skårup, 58 år, ugift, particulier Maren Kirstine Jørgensen, 42 år, født i Vang, husholderske 1917 Christen Jensen Bonnerup, 4e 1919 Hans Holm, samme ejendom 1921 Ingvard Poulsen, udlægs fra fogeden Folketælling Torsted 1921, matr. 4e

16 Ingvard Martinus Poulsen, født 1889 i Vang, gift, ankom 1920 fra Silstrup, husmand Dorthe Poulsen, født 1895 i Vang, gift, anko m 1920 fra Silstrup, husmor Jenny Marie Poulsen, født 1915 i Sjørring, barn Ejnar Verner Poulsen, f dt 1920 i Silstrup, barn Matr. 4f, Parceller solgt til Statskassen fra forskellige lodsejere 1884 ½ album fra Mikkel Jensen Skårup, matr. no 4f ½ album fra Niels Jensen Fårtoft matr. 5e 1884 ¼ album, matr. 6d fra Christen Nielsen Søndergård 1889 u. hartkorn, 6e, fra Else Marie Justesen 1884 ½ album fra 7m Jens Nielsen Nordentoft 1883 matr. no 12b 1¾ album - sælger Niels Christensen 1919 Sandflugtskommissionens protokol: matr. 12c hk ¼, indraget til beplantning på statskassens vegne matr. 14c fra Christoffer Andersen 1883 matr. no 17e, hk ¾ album - fra Niels Rysgård 1884 matr. no 26b, ¼ alb. -fra F. C. C. Bach Matr. 4g, fra år 1900 Skøde og panteregister fol. 111, matr. no 4g hk ½, 2g hk ½ album, 15c hk ¼ 1900 Peder Christensen, parcel 4g med tiender ( pant i bygningrer)- sælger Mikkel Jensen Skårup 1921 Søren Peter Salmansen, samme ejendom

17 1928 do., no 2g 1921 do., 15c 1946 Otto Hundahl 4g, 15c, 2g 1946 Svend Åge Andersen, samme ejendom 1948 Niels Tingstrup Christensen, samme ejendom nyt tingbogsblad g Matr. 4i Skøde og panteregister fol. 143, matr. 4i hk August Skårup og J. K. Poulsen (i 5d) nyt tingogsblad i En gård, matrikel 1688 no 20 ( under ny matr. no 5a) Matrikel 1664, hartkorn 4.0, ejer Erik Hardingberg Gyldenstrjerne, bruger Anders Laursen 1680, hartkornsnedsættelse, gr. af sandflugt, bruger Christen Enevoldsen, før Anders Laursen Markbog Torsted 1683, ejer Jens Sehested, bruger Christen Enevoldsen, ½ gård Matrikel 1688 no 20, hartkorn (gl. hk 2.4.), ejer Jens Sehested, bruger Christen Enevoldsen Tilkøbt Ullerupgård 1691, hk , sælger fru Sofie Gyldenstjerne, bruger Envold Christensen Matrikel 1688b no 20, hk , ejer Ulstrup, bruger Christen Enevoldsen - nu Salmand Jensen Matrikel 1688c no 20, hk , ejer?, bruger Envold Jensen - se også gård no 2 Specifikation 1778, amtets strøgods, hk , bruger Peder Nielsen Kjærgård sammen med no 3. se videre gl. matr. no 3 Fæstere Før 1664

18 Anders Laursen, nævnt i tingbogen 1666, hvor der holdes syn på hans gård. Der var intet boskab i husene uden et gammelt bord. Anders Laursen udlagde godvillig det korn, der fandtes og det gamle bord. Før 1672 Christen Enevoldsen, søn af Enevold Christensen Juul og Karen Poulsdatter, V, Vandet Han nævnes i tingbogen fra og 1677 nævnes han i en arvesag, som søster til Maren Enevoldsdatte gift med Jens Salmansen i Torsted ( gård no 3), de nævnes begge som søsterbørn til Poul Salmansen i V. Vandet. Han omtales også som købmand og stævner folk for gæld fremlægges et på det hus i Thisted som sal. Christen Enevoldsens hustru Else Bisgård iboede og fradøde Før 1691 Enevold Christensen 1707 holdtes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården af hk , bruger Envold Christensen, nu Salmand og Envold Jenssønner som bruger til deres iboende gårde, som er på hr. Etatsråd Klingenbergs gods, dog fører avlingen på gårdstedet, hvor på bygningen findes nogenlunde forsvarlig, har svaret kongl. skatter og hosbonden sin landgilde.. Før 1710 Salman Jensen 1720 fæstebrev Poul Salmansen, fæstebrev fra Ulstrup gods til Poul Salmansen og Enevold Jensen, begge af Torsted, den gård i bemeldte Torsted, som Enevold Christensen tilforn har haft i fæste og i mindelighed forflytter, hartkorn Enevold Jensen og Poul Salmansen svarer i samme gård alle kongelige skatter som allerede er påbudt eller påbudt bliver. Herudover skal fæsterne vedligeholde gårdens bygninger og dyrke markerne forsvarligt, gøde m.v. og til hvert års Martini betale husbonden landgilde og arbejdspenge. se gård no 2 og 13. se videre gård no 3 En gård, matrikel 1688 no 3 (no 2 på udskiftningskortet) matriklen no 5a Før 1406 gården tilhørte Vig Gods i Øster Vandet. hvor den tils kronen af Thorkel Myg og hustru Bodil Gunnesdatter tilhører Kronen, fæstere Laurs Pedersens enke og Jens Salmansen, hk 7.2., nedsat 1678, grundet sandflugt Matrikel 1664,en gård, hartkorn 7.2., ejer Ørum, bruger Jens Salmansen Landgilde 1664:6 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 6 td. havre = 7.2 Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Jens Salmansen i en gård Matrikel 1688, no 3 hartkorn (gl. hk. 5.4.) ejer Ørum, bruger Jens Salmansen Matrikel 1688b no 3, hk , ejer Ørum, bruger Jens Salmansen - nu Envold Jensen, sognefoged

19 1722 solgtes gården med det øvrige af Vig Gods til Niels Christensen Vestergård i Øster Vandet af Poul Klingenberg jun. Efter Niels Vestergårds død 1735 ejede hans enke Maren Pedersdatter Knakkergård gården. Ved hendes død 1765 var gården stadig hendes (Hun var søster til Enevold Jensens kone) Matrikel 1688c no 3, hk , ejer Niels Vestergård i Vandet, bruger Jens Enevoldsen Specifikation 1778, amtets strøgods, no 3, hk , bruger Peder Nielsen Kjærgård, bruges samlet med no 20 hk Rapport 1778, sognefogeden i Thorsted: hk , ejer Niels Dige i Tved, bruger Peder Kjærgård, landgilde 12 rd. Hartkornsspecifikation 1789 no 10, hk , ejer Niels Kjærgård i Tved, bruger Peder Kjærgårds enke Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn , ejer Jens Pedersen Kjærgård, ny matrikel no 5a hk , do., hk , ny matrikel no 5b, hk ¼, ejer Møller Enevold Andersen Torp 1801: Ved udskiftningen i 1803 ejedes gården af deres søn, Jens Pedersen Kjærgård ( ), der er gift med Maren Nielsdatter Fårtoft (Tøfting) ( ) Ved udskiftningen i 1803 protesterede Jens Pedersen Kjærgård over den lod, som var foreslået ham, dels fordi han syntes, han beholdt for lidt jord inde ved sin gård, og dels fordi at lodden ikke trak sønden på til den vej, som går til Skinnerup. Ellers var han tilfreds med hedelodden. Gårdens bygninger 1851, en gård ejes og bebos af Niels Jensen Kjærgård, forhen Jens Kjærgård, tidligere forsikret for 1250 rd. nu ændret således: a. stuehus i øst-vest, består nu af 21 fag, 11 alen dyb. Indrettet til gæstekammer, storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og oven og tørveplads b. laden i øst-vest består nu af 26 fag, 14½ alen dyb, indrettet til lade, heste og fæstald. c. østre hus 19 fag, 10¾ alen dyb, indrettet til tømmerstue, vognhus og lade. forhen forsikret for 1250 rdl. nu 1900 forheb forsikret under Jens Kjærgård ( ingen forsikring her) Fæstere før 1661 Lars Pedersen og Jens Salmansen, der 1664 er fæster af hele gården, søn af Salman Pedersen og Mette Jensdatter. Jens Salmansen (ca ) ~gift med Maren Enevoldsdatter (ca ), der nævnes i herredets tingbog 1672 i forbindelse med en arvesag, hun nævnes som søsterbarn til Poul Salmansen i V.Vandet. (Maren Enevoldsdatter var datter af Enevold Christensen Juul og Karen Poulsdt. i V. Vandet, hendes søster Karen var gift med Christen Moensen i Torsted og hendes bror Christen Enevoldsen boede ligeledes i Torsted) 1679 Jens Salmansen i Torsted fremlægger en kontrakt med sin mor Mette Jensdatter* og forplligter sig til at give hende ophold hendes livstid, med sko og klæder og alt og give hende en hæderlig begravelsen. Derimod skal Jens Salmansen efter hendes død beholde beholde alt hendes gods, undtagen hendes igangsklæder. Medunderskriver er hans bror Anders Salmansen i Vang. Desuden hvor Jens Salmansens børn giver afkald på arv efter forældrene Jens Salmansen og hustru Maren Enevoldsdt. Sønnerne Salmand, Enevold og Christen Jensen i Torsted. Datteren Anne Jensdatters mand,

20 Jens Christensen af Tøfting giver afkald på sin hustrus egne og datteren Ingeborg Jensdatters mand, Anders Nielsen i Øster Vandet på sin hustrus egne * Det fremgår af tingbogen 1672 at Mette Jensdatter var gift med Salman Pedersen, som boede og døde i Torsted. Hendes søn Mikkel, født i Torsted, får skudsmål fra 24 personer i Torsted før 1710 Enevold Jensen (ca ), fæstebonde under Ørum, hartkorn , tillige sognefoged og søn af foregående fæster.~1693 i Ø. Vandet, Anne Pedersdatter Knakkergård ( ), datter af Peder Olufsen Knakkergård Deres søn Peder Enevoldsen, der var født i Torsted, døde i Øster Baun, Skinnerup, uden at efterlade sig livsarvinger. Ullerupgård gods afholder skifte 1743 fol. 138,, hvor hans arvinger nævnes: Hans mor Anne Pedersdt. og søskende Jens Enevoldsen i Torsted ( se nedenfor) Jens Enevoldsen i Brund Anders Enevoldsen på Mors( Jølbygård) Mette Enevoldsdatter, gift med Christen Torsen af Holme, Øster Vandet 1734 Jens Enevoldsen ( ), søn, overtager fæstet efter sin fars død. Han var gift med Anne Jensdatter Kappel ( ), datter af Jens Kappel i gård no 10 En datter Sidsel ( blev gift med Peder Nielsen Kjærgård fra Tved, se nedenfor. Børn: Enevold, født 1743,- senere i Silstrup Anne født 1744,~Christen Munk på Nebel Mette født 1749 ~Anders Pedersen af Silstrup Jens født 1751 ca 1762 Peder Nielsen Kjærgård død 1783, svigersøn, fæstebonde, hartkornet bruger han sammen med gård no 20 hk ialt hartkorn Af sit hartkorn, hvis ejer nu er Niels Dige, Peder Kjærgård svarer 12 rd. i årlig landgilde Peder Nielsen Kjærgård var født i Tved sogn og blev 1762 gift med Sidsel Jensdatter, født her i gården 1742, datter af forrige fæster Jens Enevoldsen. Folketælling Torsted 1787, en gårdmand Zidsel Jensdatter, madmoder, 46 år, enke 1. gang. bondeenke og gårdbeboer Jens Pedersen, hendes søn, 23 år, ugift Christen Pedersen, søn, 22 år, ugift Niels Pedersen, 17 år, søn Christen Pedersen, 7 år, søn Karen Pedersdater, 14 år, datter Christen Peitersen, 33 år, tjenestefolk, ugift Dorthe Jensdatter, 21 år, tjenestefolk Hun fortsætter fæstet af gården efter sin mands død. Sønnen Jens bliver selvejer af gården efter sin mors død skifte Sidsel Jensdt., Peder Nielsen Kjærgårds enke, Hill/Hundborg Herreders skifteprotokol 1796 fol. 170, 179. hendes børn Jens Pedersen, født ca Christen Pedersen, født ca. 1765

21 Niels Pedersen, født ca Christian Pedersen, født ca 1781 Karen Pedersdatter Under skiftet udtalte den ældste søn Jens at han havde til sinds at ovetage stervbogården, enten til eje eller fæste. Husbonden Niels Dige i Kjærgård i Tved, indgård aftale om at han overdrager ham stervbogården og den derværende besætning på de vilkår at Jens Pedersen betaler gårdens gæld og giver hver af sine brødre 100 rd., en dyne og en hovedpude og lagen. Søsteren Karen 50 rd og en forsvarlig seng og betaler hendes bryllups bekostning. Husbonden Niels Dige fremlagde en over stervbostedet og sammes besætning og inventar afholdt syn ogtaksation af d..å. Indtægten i boet udgør rd Niels Dige har tilgode i boet rd , der tillige m. skiftets omkostning, udgør i alt rd hvorefter der bliver til skifte og deling rd Jens Pedersen forpligter sig til at betale sine søskende de nævnte arvelodder, til den yngste bror, når han bliver myndig og til Karen når hun gifter sig. Af børnene blev Niels Pedersen Kjærgård bonde i gård no 17 og Karen blev 1801 ~Christen Pedersen fra Kallerup Selvejere, ejerliste. Skøde og panteregister Torsted sogn , fol. 180 ( nyt register fol 12), hartkorn Jens Pedersen Kjærgård, søn, hartkorn , 1250 rd. - sælger Niels Dige ( hk frasælges) 1812 tiende do., kirketiende til hk rd. - fra Johs. Birch Jens Pedersen Kjærgård var gift med Maren Nielsdatter Fårtoft (Tøfting) ( ), datter af Niels Pedersen Fårtoft i V. Vandet Folketælling Torsted 1801 Jens Pedersen Kjærgård, husbonde, 38 år, i 1. ægteskab, gårdmand Maren Nielsdatter, hans kone, 25 år Peder Jensen, søn, 4 år Anne Jensdatte, datter, 2 år Christen Pedersen, mandens bror tjenestekarl. 36 år, ugift Niels Pedersen, mandens bror og tjenestekarl, 32 år, ugift Christian Pedersen, mandens bror og tjenestekarl, 21 år, ugift Karen Pedersdatter, mandens søster og tjenestepige, 27 år, ugift Mette Marie Sørensdatter, tjenestepige, 19 år, ugift Folketælling 1834, Torsted, en gård Jens Pedersen Kjærgård, 71 år, gift, gårdmand Maren Nielsdatter, 57 år, gift, hans kone Niels Jensen, 26 år, ugift, søn Anders Christian Jensen, 21 år, ugift, søn Zidsel Jensdatter, 31 år, ugift, datter Else Marie Jensdatter, 28 år, ugift, datter Anders Pedersen, 17 år, tjenestedreng (Peder blev gårdmand i gård no 7. Sidsel blev gift med Jens Thomsen Vestergård) 1843 adkomst arvingerne, iflg.attest fra skifteforvalteren for Jens Pedersen Kjærgårds arvinger til hk

22 med tiener..... Pantegæld: 1802, 999 rd. med 1. prioritet i hk , til fuldmægtig Rasmus Nielsen, Thisted- udl Niels Jensen, (søn) en gård hk med kirketiende fra sine medarvinger (5c,, d, e frasolgt) 1855 Niels Jensen, parcel no 3e, hk. ¾ album, 100 rd., sælger Peder Jensen af Todbøl tiende do., på halve kongetiende til hans gård matr. no 5a, hk , 50rd. - auktions Fra gården sælges nogle jorder Pantegæld: rdl. sølv, 1. prioritet i hk med tiende ind og udbo, udslettet kr.1.pr. i matr. no 5a hk ¼ kirkekorn og kvægtiende, besætning m.v.- udsl Folketælling Torsted 1845, en gård, Niels Jensen, 37 år, ugift, født her i sognet, gårdmand Inger Pedersdatter, 35 år, ugift, født i sognet, husholderske Peder Christensen, 59 år, ugift født i Snedsted, tjenestefolk Niels Jensen, 15 år, født i Skjoldborg, tjenestefolk Johanne Pedersdatter, 24 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk Folketælling Torsted 1860, en gård Niels Jensen, 52 år, født i sognet, gårdmand Inger Pedersdatter, 50 år,født i Hørsted, hans kone Mariane Nielsen, 10 år, født i sognet, datter Marie Nielsen, 7 år, født i sognet, datter Niels Ch. Nielsen, 18 år, født i Hundborg, tjenestekarl Andreas Jacobsen, 12 år,født i Hundborg, tjenestedreng Folketælling Torsted 1880, en gård Niels Jensen Fårtoft,71 år, født i Torsted, gårdejer Inger Pedersen, 69 år, født i Hørdum, hans kone Peder Andersen, 33 år,gift, født i Rær, svigersøn, gårdbestyrer Dorthe Marie Nielsen, 26 år,gift, født i Torsted, datter, husbestyrer Niels Fårtoft Andersen, 5 år, født itorsted, barnebarn Christen Vestergård Andersen, 3 år, født i Torsted, barnebarn Jensine Marie Andersen, 30 år, ugift, født i Sjørring, tjenestetyende Margrethe Nielsen, 16 år, født i V. Vandet, tjenestetyende Thomas Jespersen Andersen, 18 år, født i Tved, tjenestetyende Anders Christian Pedersen, 14 år,født i Grurup, tjenestetyende Jens Jensen, 28 år, ugift, født i Sjørring, tjenestetyende Ejerliste og panteregister fol. 12, matrikel 5a hk ¾ ( 5f ¼ solgt 1943) 1891

23 adkomst Peder Andersen Frøkjær, iflg. skifte, 5a med tiender Pantegæld 3600 overtages..... Pantegæld kr. til kreditforeningen,- udsl , deklaration: en del af 5a pålagt fredskovsforpligtelse 1899 obl kr. til Niels Andersen Fårtoft - udsl Folketælling Torsted 1890, en gård Peder Andersen, 44 år, født i Borup, gårdejer Marie Nielsen, 37 år, født i Torsted, hans hustru Niels Fårtoft Andersen, 15 år, født i Torsted, søn Christen Vestergård Andersen, 13 år, født i Torsted, søn Anders Tommas Andersen, 7 år, født i Torsted, søn Martin Andersen, 6 år, født i Torsted, søn Luise Andersen, 3 år, født i Torsted, datter Mariane Andersen, 2 år, født i Torsted, datter Niels Jensen Fårtoft, 81 år, enkemand, født i Torsted, aftægtsmand Jens Martinus Nørby, 19 år, født i Hillerslev, tjenestekarl Anton Skårup, 21 år, født i Rær, tjenestekarl Kirsten Marie Havsgård, 15 år, født i Klitmøller, tjenestepige Ane Marie Nebel, 21 år, født i Ø. Vandet, tjenestepige 1914 Frederik Mikkelsen Skårup, samme ejendom Folketælling Torsted 1921, matr. 5a, landbrug Frederik M. Skårup, født 1881 i Torsted, gift, tro:frimenighed Marie Skårup, født 1891 i Torsted, gift, tro: frimenighed, husmor Rigmor Kjærgård Skårup, født 1916 i Torsted, tro: frimenighed, batn Gudrun Skårup, født 1918 i Torsted, tro: frimenighed, barn Christiane Kjærgård Skårup, født 1919, tro: frimenighed, barn Dreng, født 1921 i Torsted, tro frimenighed, barn Ejnar Jensen, født 1900 i Tingstrup, tyende Hans Nielsen, født 1902 i Sjørring, tyende Marie Oddershede, født 1902 i Ø. Vandet, tyende Helga Skårup, født 1905 i Tingstrup. tro: frimenighed, tyende Mariane Hamborg, født 1865 i Hillerslev, tyende 1948 Mikkel Skårup og Niels Kjærgård Skårup, sønner, 5a 1952 Niels Kjærgård Skårup ½ fra sin bror En gård, matrikel 1688 no 5, (gård no 4 på udskiftningskort), ny matrikel no 6aa Matrikel 1664, hartkorn 4.4. ejer Ørum, bruger Anders Jensen.

24 1664 Landgilde til Torsted Kirke 4 td. byg, og til husboden 1 svin, 4 td.havre gæsteri 1678: hartkorn nedsat fra 4.4. til 2.6 for sandflugt, bruger Niels Andersen ved Kirke Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Niels Andersen ved Kirken, en gård Matrikel 1688 no 5 hartkorn ( gl. hk 3.0., kirken heraf 2½ td), ejer Ørum, bruger Niels Anderen Kgl. Majestæts kirkegods i amtet 1689: Niels Andersen hk. 2.4., nu , 1700: ½ Matrikel 1688b no 5, hk , ejer Torsted kirke, bruger Niels Andersen ved kirken - nu Jens Pedersen Matrikel 1688c no 5, hk , ejer Mikkel Tøfting, bruger Jens Pedersen, til Torsted kirke ½, til husbond ½ Specifikation 1778, amtets strøgods, no 5 hk , ejer Torsted kirke bruger Anders Sallingbo Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, hk bruger Anders Nielsen, der ejer herlighedsskylden til Torsted kirke. han forrenter over 200 rd. på herlighedsskylden og svarer bygskyld til Torsted kirke, 26 mark årlig Hartkornsspecifikation 1789 no 14, hk , ejer Torsted Kirke, bruger Anders Sallingbo ikke på hartkornsekstrakt 1820/39 - se Skjoldborg register fol.169 Gårdens bygninger 1801, hk , brandtaksation, protokol s. 31 En gård ejes og bebos af Anders Sallingbo a. Stuehuset i nord 19 fag 8 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. I stuerne er loft, vinduer og døre, en jern bilægger kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel ½ tønde. Skorsten og bageovn af brændte sten. Forsikringssum 350 rd. b. Det søndre hus 16 fag 10 alen dyb, dels ege og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer og klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo og lade. Sum 250 rd. c. Det vestre hus 13 fag 8½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til stald, fæhus, fåresti og vognhus. Sum 200 rd. Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret. - Ialt 800 rd. 1831, ved brandtaksation, protokol s. 233, gården ejes nu af Peder Jensen Helleberg, forhen Peder Sallingbo Stuehuset, det søndre hus og vestre hus udslettes af forsikringen Fæstere Før 1664 Anders Jensen ved Kirke, gift med Ingeborg Nielsdatter Anders Jensen nævnes i tingbogen 1668, som tingsvidne 1653, læst 1668, en sag omhandlende jord i Silstrup. En datter Ingeborg blev gift med Thomas Andersen i Tingstrup, nævnt tingbog ca Niels Andersen ved kirken ( )~ Maren Nielsdatter ( ) 1681 giver Niels Andersen kirkelandgilde td til Torsted Kirke. Niels Andersen nævnes i tingbogen i årene ,hvor han omtales. dels som vidne og synsmand tiltales af delefogeden for Ørum gods for restance, men hævder at have betalt med græshavre.1666 nævnes hans søster Ingeborg Andersdt., enke efter Thomas Pedersen i Tingstrup og hendes

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Hillerslev sogn, Lille Hillerslev by, gårde og huse ca. 1660-1970 ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn

Hillerslev sogn, Lille Hillerslev by, gårde og huse ca. 1660-1970 ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn Lille Hillerslev by, Hillerslev sogn Lille Hillerslev gl. matrikel no 7, hk. 2.7.3.2. Bak ell. Bakgård, ny matrikel no 1 Kommissionsmatrikel 1661/62, ejer Ørum, bruger Thomas Mikkelsen, forarmet matrikel

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Brund by, Hillerslev sogn og herred

Brund by, Hillerslev sogn og herred Brund by, Hillerslev sogn og herred Gård i Brund, gl. no 1., ny matrikel no 1 Kommissionsmatrikel.1661/62, hartkorn 12.6., ejer Ørum, bruger Lars Jørgensen matrikel 1664, hartkorn 10.4., ejer Ørum, bruger

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser , Ballerum, hk. 4.3.3.1. M.1664 hk. 10.0., ejer Daniel Bild, bruger Chr. Andersen M. 1688 no 5, hk. 4.3.3.1. ejer Anne Brahe, bruger Chr. Andersen M.1688b no 5, ejer Envold Nielsen, bruger nu Peder Christensen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Folketælling 1834 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1834 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1834 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet 8-5-1996 af Ejnar Buhrkal, Vindelevgaard 79, 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

Hillerslev sogn, Oddershedegård, de gamle enestedsgårde, ca 1660-1970 ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn

Hillerslev sogn, Oddershedegård, de gamle enestedsgårde, ca 1660-1970 ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn De gamle enestedgårde i Hillerslev sogn ejerlav, ny matrikel: Oddershedegård folketællinger under Skovsted Oddershede, ny matr. Oddershedegård no 1a kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 7.7., ejer Ørum,

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Folketælling Grindsted 1840

Folketælling Grindsted 1840 Nollund by, 1. familie en gård Niels Mortensen, 52, g, gårdmand Maren Nielsdatter, 41, g, hans kone Johanne Kirstine Nielsdatter, 21, u, deres datter Morten Nielsen, 12, u, deres søn Nollund by, 2. familie

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere