Tækkemanden. Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug."

Transkript

1 Tækkemanden Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug 2 Mødekalender 2 Tema: om stråtag 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag Pas godt på dig selv 2 Vi har et etisk ansvar 2 Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond 2 Overenskomstforhandlingerne 2007

2 Formanden har ordet Sommer i Danmark og det går ufattelig godt. Den største opgave er vel at tøjle alle henvendelserne fra kunderne. Jeg fornemmer at kunderne i øjeblikket mere spørger til hvornår vi kan udføre et stykke arbejde, end der spørges til prisen. Efterspørgslen på tækkearbejde er enorm i øjeblikket. Men jeg håber, midt i al det positive, at der er tid til korte pauser hvor der tænkes over om man gør det rigtige. Er prisen i orden?, er det etiske i orden?, er det faglige i orden? og er ens egen viden om faget opdateret med de seneste oplysninger? - Så man er klar til at møde den moderne kunde og rådgive korrekt. Det handler jo ikke om at lave en forretning for enhver pris. Dette bør alt andet lige afføde en justering af prisen. Mængden af tækkearbejde bliver ikke mindre fordi prisen bliver justeret til det realistiske. Kundernes krav til stråtaget stiger også. Kravet til arbejdsmiljø stiger, det koster. Måske ansættes en ekstra mand for at nå det man har lovet. Det er dyrt at øge kapaciteten, men nødvendigt. De fleste jeg snakker med har en helt fyldt ordrebog. Men er det til den rigtige pris? Hvis man går ud med for lave priser ødelægger man forretningen både for sig selv og sine kollegaer. Jeg tror det bliver meget sjovere at være tækkemand hvis man også tjener lidt penge på det. Brug lidt tid på at kalkulere jeres kostpris i stedet for bare at knokle derudaf med en forkert pris. Som syns- og skønsmand ser jeg masser af eksempler på priser der er urealistisk lave, disse lave priser gør at der ikke er råd til at udføre et godt stykke håndværk. Kunderne har samme forventning til det billige tag og hvis disse forventninger ikke bliver indfriet havner man måske i retten. Og her bliver det dyrt. Jeg undgår jo ikke her at nævne bomsagen, der jo desværre har fyldt alt for meget de senere år. Senest på bindedagen ved Jens Greve og generalforsamlingen i marts. DTL s bestyrelse har lovet medlemmerne at se på sagen endnu engang. Det er vi i fuld gang med, i samarbejde med Dansk Byggeri. En større delegation var samlet i Odense for at gennemgå hele forløbet. I øjeblikket undersøges lovligheden af arbejdstilsynets krav om min. 28 cm. gangbroer - alternativt en ny forlænget frist for brug af bomme. Der er stadig en stor opgave med at udvikle grej til befæstigelse på tagfladen. Her tænkes på tage syet med fortløbende syning uden kæppen, eller ældre tage syet med kokosgarn el. lignende. Her kan de nuværende kendte gangbroer ikke umiddelbart anvendes. Når resultatet af denne meget omfattende undersøgelse foreligger, sættes der så samtidig punktum i bomsagen. For tækkefaget skal videre med andre krævende opgaver. Med dette forord, håber jeg der er lagt op til en dialog om nogle vigtige emner der ikke må glemmes midt i al travlheden. Med de bedste ønsker om en god sommer på de danske stråtage. Med venlig hilsen Henrik Henriksen Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup Redaktionsudvalg: Erling Bach Pedersen, Henrik Henriksen Tryk: Elbo. papir: 140 gram Multi Offset Opsætning: Forsidefoto: Simon Ladefoged. Dtp: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTIORDNING for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Vestergade 21, Vojens Tlf.:

3 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug Af Petter Astrup, sekretær Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug afholdt sin årlige generalforsamling, den 17. marts på den smukke Kryb-i-ly Kro ved Fredericia Traditionen tro, blev direktør Michael H. Nielsen, fra Dansk Byggeri valgt til dirigent, af de i alt 22 fremmødte tækkemænd. Formand Søren Vodder, aflagde beretning for DTLs aktiviteter siden sidste generalforsamling. Og kom ind på følgende: 2 DTLs samarbejde med Jysk Tækkemandslaug, som ikke har været let. Vi håber dog det fører til noget godt og fortsætter den lange proces, som vi har sat i gang Opstramningen af bygningsreglementet, som følge af Kyoto-aftalen. Kyoto-aftalen, er en international traktat, hvis formål er at beskytte jordens klima. Danmark skal opnå besparelser i varmeregningen på 25-30% for nybyggeri. Ændringerne i bygningsreglementet giver en del flere opgaver, ikke mindst for os, når vi ændrer på klimaskærmen. Bindedagen, som sidste år blev afholdt hos Jens Greve i Mariager: Dagen blev arrangeret af DTL Jylland, i samarbejde med Jysk Tækkemandslaug. På bindedagen var temaet arbejdsmiljø, med vægt på tækkebroer, hvilket gav en heftig debat DTL fik i 2006 en svendeprisliste, som svendene kan arbejde efter og vi som mestre kan beregne prisen til svenden, når vi skal kalkulere et nyt tag. Der skal lyde en opfordring til at bruge den, så vi i prøveperioden på 3 år, kan få den tilpasset. Årets højdepunkt, seminaret, var denne gang præget af fagets problem, råd i stråtage. Derfor havde DTL allieret sig med Henk Horlinks fra den hollandske tækkeorganisation, som har forsket i problemet i mange år. Overenskomsten 2007, som netop for byggeriets vedkommende er færdig. Nyt er bl.a. en uddannelsesfond, et krav fra folketinget, for at få sat efteruddannelse i gang. Michael H. Nielsen overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen Gangbrosproblematikken blev diskuteret og der blev spurgt "Hvad bestyrelsen har besluttet i sagen?" Til det kunne Erling Bach Pedersen forklare hans synspunkt i sagen, hvor han mener at DTL er gået med til alt for meget. Han mener ikke, at det er DTLs bestyrelses opgave, at gøre reglerne strengere end kravene fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har fået gennemtrumfet mere end de har beføjelse til, mener Erling Bach Pedersen. Der var flertal i bestyrelsen, til at få sagen genoptaget. Splittelsen i bestyrelsen og udmeldinger i bladet Tækkemanden har gjort, at Dansk Byggeri ikke vil gå ind i sagen. Hvis DTL der imod, kan stille med en enig holdning, er Dansk Byggeri villig til, at genoptage sagen. Der blev spurgt til, hvad samarbejdet med Jysk Tækkemandslaug gik ud på? Søren Vodder mener, at Jysk Tækkemandslaug går for meget enegang. Erling Bach Pedersen redegjorde for sin opfattelse af samarbejdet og sagde at han ikke længere har tillid til Søren Vodder som formand. Derefter blev beretningen overgivet til generalforsamlingens godkendelse. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ny formand Som følge af mistillid til den siddende formand, blev der kampvalg i bestyrelsen og Søren Vodder, måtte forlade bestyrelsen og ind kom tækkemand Finn Hansen fra Nykøbing Falster. Efterfølgende fik bestyrelsen konstitueret sig således: 2 Formand: Henrik Henriksen, Fyn 2 Næstformand: Erling Bach Pedersen, Jylland 2 Kasserer: Brian Randrup Nielsen, Jylland 2 Bestyrelsesmedlem: Jens Carl Kuno Nielsen, Sjælland 2 Bestyrelsesmedlem: Finn Hansen, Sjælland Bestyrelsessuppleanter er stadig: 2 Per Keis, Morud på Fyn 2 Finn Guld, Køge Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 2007 Fredag den 7. september kl. 14 bestyrelsesmøde, ved Egeskov Slot Lørdag den 8. september kl. 10 bindedag, på Egeskov Slots arealer

4 Bye-bye brand Hvis et stråtag brænder, er skaderne naturligvis store. Men i forhold til gamle dage, hvor man brugte halm, er nutidens tagrør langt mere robuste over for brandfare. Forsikringsselskabet Topdanmark har gennemgået 10 års brandstatistik, og tallene viser, at der ikke opstår brand i brandsikrede stråtage oftere end i andre tagtyper. Der er to måder at brandisolere på: Enten ved at hindre lufttilførsel til tagets underside eller ved at imprægnere med en brandhæmmende væske, som sprøjtes på tagets over- og underside. Brandsikring af nyt stråtag 1) Et undertag af gipsplader lægges direkte oven på spær. Mellem alle lægtemellemrum anbringes stenuld eller anden brandisolering. 2) Glasfiberdug monteres direkte på lægterne udefra. Metode brugt siden Brandsikring af eksisterende tag 1) Sprayisolering sprøjtes på undersiden af tagkonstruktionen, efter at taget er tækket. Isoleringen består af stenuldsgranulat blandet med en speciel beton. 2) Fra undersiden af eksisterende stråtag fyldes alle mellemrum mellem lægterne med stenuld eller tilsvarende, og herefter monteres en lægte på siden af alle spær. Priser Ved eksisterende huse er man nødt til at indhente pris hos håndværkeren. Ved et nyt stråtag er prisen for brandsikring cirka 150 til 200 kr. pr kvm. plus moms. Du kan også blive tilknyttet en brandmærkeordning. Det er nemlig vigtigt for brandvæsenet at vide, om dit stråtag er brandsikret eller ej. Brandforsikring Det er stadig dyrere at forsikre et hus med stråtag end med et almindeligt tag, fordi skaderne er større, hvis stråtaget brænder. Ifølge Topdanmark skal man regne med at betale cirka 1000 kr. mere om året for en samlet ejendomsforsikring på et mindre stråtækt hus på cirka 100 kvm - og mere for et større hus. Hvis taget er brandsikret, yder de store forsikringsselskaber dog oftest op til 30 procent rabat på ejendommens brandforsikring. Kilder: Jørgen Kaarup Jensen, forfatter til bogen 'Det levende tag', dk og Arne Hansen, kontorchef Topdanmark Få bugt med fugt Vores huse bliver tættere isoleret, og det betyder, at man skal tænke nøje over, hvordan fugten slipper væk, hvis man overvejer et stråtag. I de tætte huse er stråtaget nemlig det eneste sted, fugten kan trække ud. De seneste år er tækkemændene blevet meget opmærksomme på at lægge dampspærre. Så undgår man, at fugten danner kondensvand inde i stråtaget, så taget rådner indefra. Det kan også være svært at slippe af med fugten, hvis man får et stråtag, der er for tykt og dermed for kompakt. I Nordtyskland er man begyndt at tække tykkere og tykkere og samtidig bruge meget fine tækkerør i den tro, at taget så holder længere. Men kombination af de to ting medfører, at taget bliver så kompakt, at det ikke kan tørre ud, hvilket betyder at nogle stråtage rådner væk på få år. I Danmark har tækkebranchen været opmærksom på problemet i længere tid, og derfor kan man være tryg ved stråtagene. Endelig skal man være opmærksom på, at vores varme og fugtige vejr også skaber risiko for råd. Bor man samtidig nær en svineproduktion, er der risiko for højt syreindhold i luften, hvilket heller ikke er godt for stråtagene. Kilder: Tækkefirmaet Carlo F. Christensen og formanden for 'Foreningen Straatag', Torben Lindegaard Jensen Om stråtag Hvilke materialer? 2 I gamle dage og helt op til 1980'erne brugte man halm til at tække med, men i dag bruges primært tagrør. Enkelte tækker også med elefantgræs, som dyrkes. Prisen er omtrent den samme for de to materialer. 2 Tagrør gror naturligt i sumpede områder og skal hverken sprøjtes eller gødes. De er typisk over to meter og høstes en gang om året i januar/februar. De vokser i Danmark, men i de sidste 10 til 15 år har man været nødt til at importere især fra Østeuropa. 2 I rygningen/mønningen bruger man enten havrehalm, lyng, græstørv eller kobber.. Havrehalm har et højt olieindhold og virker derfor som en slags imprægnering. En halmmønning skal typisk skiftes efter fire til seks år.. Lyng og græstørv er noget dyrere, men meget holdbart. En græstørvsmønning holder ofte 25 til 30 år.. Kobber er det dyreste, men holder til gengæld i 50 år. Hvornår? 2 Man kan få lagt stråtag året rundt. En tækker kan lægge cirka 8-10 kvm om dagen. Hvor meget? 2 Prisen afhænger af mange ting. For eksempel vil to kviste på en lille tagflade hæve kvadratmeterprisen meget. 'Tommelfinger'-prisen er cirka 600 kr. pr. kvm. på en lige tagflade klar til tækning. Ofte vil prisen på et standard hus være kr. pr. kvm. inklusive alt - også brandisolering. Hvordan? 2 Indtil for år siden syede man taget fast til lægterne, og derfor var der nødt til at være en tækkemand på hver sin side af taget til at stikke tækkenålen igennem. I dag skruer man stråene på fra ydersiden af taget. Hvad så bagefter? 2 De fleste stråtage har en levetid mellem 30 og 50 år. 2 Man skal holde sit tag nogenlunde fri for mos, men det vigtigste er at holde øje med og reparere rygningen. Et gammelt trick til at hindre begroning på stråtage er at sy tynde strimler af zinkplade ind i taget lige under rygningen. Regnvandets udvaskning af zinksalte på stråtaget holder nemlig mos og lav væk. Fugle, mus og andre smådyr skal også holdes væk fra stråtaget. Kilder: Jørgen Kaarup Jensen, forfatter til bogen 'Det levende tag', interviews med Søren Vodder, tækkemand Carlo F. Christensen og Torben Lindegaard Jensen, formand for Foreningen Straatag, og 4

5 Stråtage er inde i varmen Stråtage har de seneste årtier været på vej væk. Men nu begynder de at dukke op igen i det danske landskab. foto Henk Horlings De seneste årtier har det set sløjt ud for stråtage i Danmark, men nu er de gule tage på vej ind igen. "Stråtagene er atter kommet til ære og værdighed. Efterspørgslen har været så stor, at mange tækkemænd sidste år manglede materialer. Det er slet ikke ualmindeligt, at tækkemænd har arbejde to år frem i tiden," siger Torben Lindegaard Jensen, formand for 'Foreningen Straatag'. Han mener, at danskernes gode økonomi er en stor del af forklaringen på de populære stråtage, som ikke kun lægges på landejendomme men også på sommerhuse. Økobølge At interessen for stråtage er tiltagende kan også mærkes hos Dansk Tækkemandslaug. "Vi har rigtig meget at lave og piller eternittage af adskillige gamle huse og lægger stråtag på. Jeg tror, vi rider med på den nye økologiske bølge, for der findes ikke noget andet materiale, som kan måle sig miljømæssigt med den her tagform. Især hvis man bruger danske tækkerør, kan det næsten ikke blive mere økologisk," siger Søren Vodder, tidligere formand for Dansk Tækkemandslaug. Han forklarer, at tækkerør er en såkaldt 'økologisk nulløsning', det vil sige, at der ikke er noget CO2-udslip fra fødsel til død - på nær i selve transporten. Hollandsk rollemodel I Holland har der været en enorm udvikling i mængden af stråtag. Her er der nu dobbelt så mange stråtag som for 10 år siden. Det skyldes, at der for 10 år siden blev oprettet et tækkekontor og ansat ingeniører og arkitekter til at rådgive om stråtag. "I dag bruges stråtag derfor ikke kun som tag på traditionelle landejendomme, men også på moderne byggeri og sågar som vægge," forklarer Carlo F. Christensen fra tækkefirmaet af samme navn. Carlo F. Christensen var medstifter af det første danske tækkemandslaug i Holland er et af de lande, som Danmark importerer tagrør fra, men rørene kommer også fra østlande som Polen, Ungarn og Rumænien - og endda helt fra Kina. Huse med stråtag 2 Pr. januar 2007 var der individuelle bygninger med stråtag i Danmark. Heraf er cirka beboelsesejendomme (inklusive sommerhuse) med en eller flere stråtækte bygninger. 2 Hvis du skifter tagtype, skal du huske at sende oplysninger til kommunen. Kilde: Bygnings- og Boligregistret (BBR) hos Erhvervs- og Byggestyrelsen Et godt eksempel på stråtag, integreret i et moderne byggeri fra Holland % Tagrør eller elefantgræs? Skal stråtaget være lavet af tagrør, som vokser naturligt, eller af elefantgræs, som dyrkes. Tækkefolk er uenige, forsker mener, de to typer er lige holdbare Langt størstedelen af stråtagene i Danmark er lagt med tagrør, som vokser frit i naturen. Men nogle steder bruger tækkemænd i stedet elefantgræs, som skal dyrkes. Om det naturlige eller dyrkede er bedst, er tækkemændene uenige om. "Når materialet er der i naturen, og de områder har godt af naturplejemæssigt at blive høstet, synes jeg, det er lidt poppet at dyrke tækkemateriale som afgrøde på markene. Jeg synes også, det er godt at kigge på det globalt. Når man for eksempel importerer tækkerør fra Østeuropa og Kina, er man jo med til at pleje naturen der," siger Carlo F. Christensen. Tidligere formanden for Dansk Tækkemandslaug, Søren Vodder, ser derimod fordele ved at dyrke tækkerør. Han understreger også, at det er misvisende bare at snakke om elefantgræs, fordi der findes mange arter. Han dyrker selv en art, som hedder 'miscanthus', der har været brugt i Japan de sidste par tusinde år og i Danmark siden "Når det er mig selv, der bestemmer, hvordan materialet skal behandles fra fødsel til død, er jeg sikker på kvaliteten. Det er man ikke altid med de materialer, man køber i østeuropæiske lande. Miscanthus optager heller ikke fugt så godt som tækkerør, og det betyder, at der er en rimelig stor chance for, at det holder længere," siger Søren Vodder. Han mener også, at det kan blive et problem fremover at høste naturligt. "FN's klimapanel spår jo, at vi må vænne os til større nedbørsmængde og dermed højere vandstande, så det kan blive et problem at høste i lavområder. Det problem har vi ikke på en veldrænet mark," siger han. Lige holdbare På Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har seniorforsker Uffe Jørgensen i slutningen af 90'erne arbejdet på et projekt om at bruge elefantgræs til tækning. Her har man i dag en genbank med omkring 100 sorter af 'miscanthus', som blev hentet fra Japan i forbindelse med forskningsprojektet. "Der er endnu ikke nogen, som kan sige endeligt, om elefantgræs holder længere. I Japan mener man, at tagrør og elefantgræs holder lige længe. Så indtil videre tyder alt på, at de to materialer forgår i samme takt," siger han. Han ser ikke noget problem i at dyrke et godt naturmateriale som elefantgræs og bruge det som byggemateriale, fordi der ikke er nok tagrør til at dække behovet i Danmark, og fordi han ikke tror, der kommer væsentlig flere tagrørsområder fremover. Uffe Jørgensen mener, at elefantgræs godt kan være med til at presse prisen, forudsat at dyrkningsprocessen optimeres. Ifølge Søren Vodder er prisen i dag den samme på de to materialer. Temaet om stråtag er skrevet af Kirsten Gregers Jørgensen, Dansk Landbrugs Medier og artiklerne har tidligere været bragt i Land & liv 5

6 KVISTVINDUER Kvistvinduerne udføres i høj kvalitet af lamineret vacuum-imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt. Kan mod tillæg leveres i mahogni. Alle vinduer leveres med 2-lags isoleringsruder med 5 års garanti. Type 120/70, 120/85 og 150/90 leveres med koblede rammer, kitfalse til enkelt glas med 22 mm tynde sprosser. Leveringstid må påregnes. Priserne er gældende pr. april 2007, ekskl. moms og levering. Ved køb af flere end 5 vinduer ydes der rabat. Type 90/55 Bredde: 90 cm; Højde: 55 cm Bundhængt vinduesramme med udskyder. Fyr DKK 5.100,00 Mahogni DKK 5.800,00 Maling tillæg DKK 650,00 2 farvet tillæg DKK 600,00 Type 120/70 Bredde: 120 cm; Højde: 70 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Fyr DKK 6.200,00 Mahogni DKK 7.200,00 Maling tillæg DKK 800,00 2 farvet tillæg DKK 700,00 Till. kobl. rammer DKK 1.050,00 Type 120/85 Bredde: 120 cm; Højde: 85 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Fyr DKK 6.300,00 Mahogni DKK 7.300,00 Maling tillæg DKK 800,00 2 farvet tillæg DKK 700,00 Till. kobl. rammer DKK 1.100,00 Type 178/85 Bredde: 178 cm; Højde: 85 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Fyr DKK 9.400,00 Mahogni DKK ,00 Maling tillæg DKK 1.200,00 2 farvet tillæg DKK 1.100,00 Type 150/90 Bredde: 150 cm; Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast midterpost. Fyr DKK 6.400,00 Mahogni DKK 7.400,00 Maling tillæg DKK 900,00 2 farvet tillæg DKK 800,00 Till. kobl. rammer DKK 1.150,00 Type 223/90 Bredde: 223 cm; Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast midterpost. Fyr DKK 9.700,00 Mahogni DKK ,00 Maling tillæg DKK 1.300,00 2 farvet tillæg DKK 1.200,00 Venligst indhent tilbud for andre vinduesmål på telefon Randersvej Mariager Tlf.: Fax: Mobil:

7 Danmarks mest solgte Fra 13 hk 68 hk Bredde fra 79 cm Stor løftekapacitet fra 800 kg. Lille egenvægt fra 800 kg. Brugte på lager fra kr. Over 100 forskellige redskaber Den perfekte medhjælper Finansieringseksempel: 20% udbetaling 20% rest kun 36,00 kr. pr. dag. Jylland Fyn Sjælland

8 NYT FRA DANSK BYGGERI Kør hjem på gule plader Dansk Byggeri foreslår nu, at reglerne for varevogne forenkles, så beskatningsforholdene for håndværkerens varevogn sidestilles med de lempeligere regler for specialindrettede varebiler. Det betyder, at håndværkere vil kunne køre direkte fra hjemmet til de skiftende arbejdssteder. Gardinmontøren må køre fra hjem til arbejdssted, fordi varebilen er specialindrettet. Men også andre håndværkere bruger deres bil som værksted og til transport af materialer. De bliver imidlertid beskattet, hvis bilen ikke er specialindrettet. Nu vil Dansk Byggeri have ligestillet almindelige varebiler med de specialindrettede. "Vi skal have en forenkling af de nuværende regler for varebiler på gule plader. Det er anvendelsen og ikke indretningen, som bør være afgørende. Jeg har derfor bedt skatteminister Kristian Jensen om at tage affære i denne sag, fordi de nuværende regler er en pestilens i dagligdagen for en meget stor del af de danske håndværkervirksomheder," siger administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Byggeri. Forslaget fra Dansk Byggeri går ud på at fjerne beskatningen af medarbejdernes transport i varebil mellem hjem og de skiftende arbejdssteder. "Vi ved, at de nuværende beskatningsregler er et stort problem for de mange håndværkere, der kører fra hjemmet og til skiftende byggepladser, og som er afhængige af værktøjer og materialer i firmabilerne. For det første er der en betydelig risiko for, at medarbejderne ikke vil eller kan yde virksomhederne den nuværende fleksibilitet, hvilket vil føre til faldende effektivitet i opgaveløsningen og en fordyrelse for kunderne. For det andet vil det kunne føre til faldende mobilitet hos medarbejderne, hvilket kan få alvorlige konsekvenser set i lyset af den nuværende arbejdskraftmangel i bygge- og anlægsbranchen," skriver Dansk Byggeris direktør, Jens Klarskov, i et åbent brev til skatteministeren. "I øjeblikket bliver kørsel imellem hjem og arbejde i en erhvervsregistreret bil betragtet som privatkørsel, og når privatkørslen foregår i en firmabil, så skal den, ifølge skattereglerne, beskattes. Undtaget er de varevogne, der er specialindrettede, fx med fastmonterede hylder. Men lad os nu få forenklet reglerne og få fokus på arbejdsfunktionen og bilens anvendelse i stedet for de kropumulige regler om specialindretning," slutter Jens Klarskov. 8 Få din egen medarbejderhåndbog På danskdyggeri.dk er værktøjet 'Den elektroniske medarbejderhåndbog' lanceret. Den giver medlemsvirksomhederne mulighed for nemt og hurtigt at lave deres egen skræddersyede medarbejderhåndbog. Teksterne er udformet som en lang række emner, der typisk indgår i en medarbejderhåndbog. Man kan 'klippe og klistre' i emnerne og tilpasse teksterne, så de kommer til at passe til virksomheden. Det indeholder medarbejderhåndbogen 2 Virksomhedens baggrund 2 Løn og ansættelsesvilkår 2 Akkord 2 Arbejdstid 2 Sygdom 2 Ferie 2 Personalegoder 2 Alkoholpolitik 2 Seniorpolitik 2 It-politik 2 Efter- og videreuddannelse 2 Arbejdsredskaber 2 Arbejdsmiljø 2 Kvalitetskontrol 2 Forsikringsforhold 2 Elever 2 Ansættelsesforholdets ophør Her ses et udsnit af 'Den elektroniske medarbejderhåndbog' Sådan gør du Det er nemt og hurtigt at lave din egen medarbejderhåndbog. Du skal blot: 2 Klikke dig ind på Dansk Byggeris elektroniske medarbejderhåndbog. 2 Oprette dig som bruger. Til det formål skal du bruge dit medlemsnummer. 2 Udvælge de emner, du ønsker, din medarbejderhåndbog skal indeholde. 2 Evt. tilpasse nogle af teksterne. 2 Gemme og udskrive håndbogen. www danskbyggeri.dk Tolerancer på nettet 400 siders håndbøger om tolerancer og kontrolmetoder er nu frit tilgængelige på internettet Den nye hjemmeside er en del af den byggetekniske videnportal bygviden.dk og hedder 'Tolerancer på bygviden.dk'. Hjemmesiden indeholder hele materialet fra Dansk Byggeris fem tolerancehåndbøger i serien 'Hvor går grænsen?' og alle måleregler og kontrolmetoder. Tekster, skemaer, udfaldskrav, forudsætninger og kontrolmetoder er konverteret og lagt op på internettet. "Internet versionen af tolerancematerialet viser meget klart, at der både er sammenhæng og enighed mellem fagene, og det er jo det der er hele grundlaget for tværfaglige og overensstemmende tolerancer," siger chefkonsulent i Dansk Byggeri og forfatter til tolerancehåndbøgerne, Niels Strange. På hjemmesiden er der mulighed at navigere på kryds og tværs af hele materialet fra tolerancehåndbøgerne. "På 'Tolerancer på bygviden. dk' kan man gå direkte videre fra et udfaldskrav til den målemetode der skal anvendes bare ved ét klik," forklarer Strange. Også sammenhængen mellem de forskellige bygningsdele og fag er blevet mere synlig. Det er tydeligt, at udfaldskravene for et fag stemmer overens med indfaldskravene for det efterfølgende fag. Hvordan du finder det du har brug for Materialet om tolerancer og kontrolmetoder er koblet til husets bygningsdele på bygviden.dk - ligesom alle andre kilder til den byggetekniske viden. Det betyder at tolerancer for fx tagkonstruktion findes under bygningsdelen Tag. Når man som bruger først er blevet vist over på 'Tolerancer på bygviden.dk' kan man surfe videre her selv, på tværs af bygningsdele og fag. Det er også muligt at printe enkeltsider, fx et skema over udfaldskrav eller illustrationen af en bestemt kontrolmetode.

9 Tækkerør sælges Ring og hør om pris og levering. Kina: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet Leveringsgaranti hele året. Chr. Sørensen Stensbækvej 19 Arnum 6510 Gram Ungarn: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Tlf eller Tlf Rumænien: 1. kl. tækkerør god og fin kvalitet. leveringsgaranti hele året. Har i andre ønsker skaffer vi alle slags tækkerør. Annoncevilkår i Tækkemanden Bladet "Tækkemanden" udkommer ca. 4 gange om året i et oplag pr. gang på ca Det sendes gratis til alle ca. 230 tækkemænd i Danmark, enkelte tekniske skoler der har en tømrerafdeling samt diverse abonnenter og biblioteker. Bladet er derfor et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte til vores faggruppe. Bladets størrelse er A4. Vi kan tilbyde annoncering til nedenstående priser: Størrelse H X B mm Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 271 X , ,00 Halv side 133 X , ,00 Kvart side 133 X , ,00 De udkomne numre kan ses på Henvendelser for annoncering skal ske til: Dansk Tækkemandslaug Dorte Bøttcher Vestergade 21, Vojens Tlf eller Annoncemateriale modtages på mail, cd eller dvd, som færdigt trykklart materiale. Hvis materialet ikke er trykklart, sætter Dansk Byggeris dtp-afdeling annoncen op til tryk. Det koster 550 kr. for mindre annoncer og højst kr. ekskl moms. Materiale i Microsoft Publisher og Powerpoint, modtages ikke. Materiale der skal gennem dtpafdelingen, leveres på denne måde: tekster i word og billeder i orginalt grafisk format. Billederne skal ikke være indsat i word. Annoncestigning i Tækkemanden For ikke at bladet Tækkemanden, skal blive til et annonceblad, er bestyrelsen enig om, at sætte priserne op, fra og med næste nummer. Ved annoncører der har tegnet for hele året, kommer stigningen først ved årsskiftet. Priserne bliver efter næste blad: Ved en til og med tre gang(e) Størrelse H X B mm NYE PRISER Ved fire gange NYE PRISER Hel side 271 X Halv side 133 X Kvart side 133 X

10 Bindedag 2007 Igen i år arrangeres bindedagen af Dansk Tækkemandslaug og Jydsk Tækkemanslaug i fællesskab. Bindedagen finder sted lørdag den 8. september. Denne gang har vi forladt traditionen med at mødes hos en tækkemand. Det er vanskeligt at finde et fynsk tækkefirma, der har plads til et så stort arrangement. Så for at være rigtig al- Tekster og fotos: Erling Bach Pedersen ternative arrangeres bindedagen på Egeskov Slots arealer. Vi mødes til morgenkaffe og velkomst i slottets cafeteria, og afholder om formiddagen indslaget om ergonomi og arbejdets indvirkning på kroppen. Dette finder sted i slottets riddersal. Om eftermiddagen er der frit slag. Der bliver stillet arealer til rådighed for udstilling og her vil der også være indslag vedrørende tækkerør og tækning. Der vil blive tale om et entrebeløb, som også giver adgang til slottet og de tilhørende udstillinger. Derfor er der stor chance for, at medbragte koner og børn, ikke kommer til at kede sig. Mere information om bindedagen kommer senere. 10 Bindedagens indhold Tækkemand! kend din krop kunne være overskriften for det tema, vi har besluttet skal være bindedagens stillesiddende indhold. Når man har nået min alder, er man på mange måder, af egen erfaring kommet til at kende sin krop på godt og ondt. Nu har man nemlig de gode dage, hvor man synes at kroppen stadig virker, som da man var 25. Der er ikke noget, der gør ondt og man føler sig frisk og elastisk. Så er der de dage, hvor man føler sig stiv i kroppen, øm i knæene og håndledene eller døjer med en tennisalbue. Andre tækkemænd fortæller om sammengroede skuldre og dårlig ryg. I bagklogskabens lys er det jo let at se, at mange af disse daglige genvordigheder skyldes fortidens synder. De første mange år brugte jeg ikke knæbeskyttere på arbejdet. Jeg arbejdede mange timer, så jeg var af sted i al slags vejr året rundt. Tagskæg blev sat mens jeg lå på knæ ofte på kolde og våde stilladsbrædder. Først mange år senere fandt jeg ud af, at det ikke tog ret meget længere tid at tilpasse stilladshøjden, så tagskægget kunne sættes stående og så bagefter hæve stilladset til tagskægshøjde. Af simpel nød jeg overbelastede mit højre håndled lærte jeg at bruge tækkeskovlen med begge hænder, så jeg kunne skifte tækkeretning. Da skrueteknikken startede, kom der yderligere belastning på det håndled, som bruges til at trykke med, når der strammes. Faktisk er mine håndled i dag lidt svækkede ikke så jeg har ondt i dem men de bliver langt hurtigere overbelastede end før i tiden. Det er rigtig svært at indse, at kroppen er skrøbelig når man er 25, og at belastninger i de unge år, kan vise sig som skader, når man fylder 50. Til årets bindedag har vi nu hyret Pernille Vedsted fra Byggeriets Arbejdsmiljø, som er ekspert i hvordan kroppen virker og hvad den kan tåle. Forleden var hun inviteret ud til arbejdspladsen, hvor Per Keis var i gang med et stykke tækkearbejde. Her fortalte Per og jeg om vores hverdag. Hvordan er arbejdsstillingerne, hvilke belastninger er vi udsat for, hvilket udstyr og værktøj gør vi brug af. Derfor er hun nu forberedt på, hvem det er hun skal fortælle til, og rede til at kunne forstå og svare på de spørgsmål, vi er sikre på der vil blive stillet en række af. På næste side er en appetitvækker fra Pernille Vedsted. Der er ingen billeder fra Bindedagen endnu, så her er billeder fra et hus som Per Keis er igang med at tække

11 Pas godt på dig selv Af Pernille Vedsted, arbejdsmiljøkonsulent, Dansk Arbejdsmiljø, foto Erling Bach Pedersen At tage på arbejde kan have fysiske nedslidende konsekvenser for medarbejdere i alle brancher, hvis vi ikke tænker os om. Indenfor tækkemandsfaget er der også arbejdstillinger, som kan give besvær i både muskler og led, hvis vi arbejder i bestemte stillinger for længe ad gangen, eller i det hele taget mangler muskelstyrke eller -udholdenhed. Hvis vi glemmer at variere vores arbejdstillinger, kan der opstå besvær i form af muskelømhed, muskelsmerte, 'ondt i ryggen' eller ømhed i led. Derfor er det utrolig vigtigt at være opmærksom på at variere vores arbejdsstillinger mange gange i løbet af dagen, og ikke komme til at udføre de samme typer arbejdsopgaver. Variation er med til, at vores led og muskler tit er i bevægelse og dermed skaber bedre betingelser for vores krop, så den på sigt ikke nedslides. Det kan godt være, at vi ikke kan mærke ømheden eller smerten i morgen, fordi vi er unge eller i det hele taget bare føler os friske, men efter 5-10 år i faget med samme arbejdsbevægelser og kropsbelastninger, kan problemerne begynde at opstå. Og det er lige præcis her, at du kan gøre en forskel for din krops velbefindende, ved at sætte fokus på forebyggelse - også selvom det lyder lidt langhåret! Forebyggelsen, kan altså derfor være variation i løbet af arbejdsdagen og at få planlagt arbejdsdagen, så vi får skabt så meget bevægelse og fysisk aktivitet som muligt. Fysisk aktivitet både i arbejdstiden og fritiden er med til at forbedre både vores muskelstyrke, - udholdenhed og almen kondition. Udover at reducere risikoen for arbejdsrelateret besvær i både muskler og led, reducerer fysisk aktivitet også risikoen for hjertesygdom og død af alle årsager, med mindst 30 procent. Hvis vi herudover dyrker fysisk aktivitet med højere intensitet, som giver sved på panden og vanskelighed ved at føre en samtale, er der en yderligere forebyggende effekt. Udover at motion/fysisk aktivitet har effektive virkninger på lang sigt, er der også mange gevinster på kort sigt. Når vi motionerer får vi bl.a. større Pernille Vedsted var på taget, hvor hun fik en grundig vejledning af Per Keis og Erling Bach Pedersen, så hun er forberedt til bindedagen muskler, mindre fedt, bedre humør, større selvtillid, bedre koncentrationsevne, færre smerter og vi bliver mindre trætte. Så alt i alt er budskabet enkelt: - bevægelse af muskulaturen hver dag er godt for os, dig og mig, idet en stærk muskulatur og en god fysisk form forebygger fysisk nedslidning af kroppen. 11

12 Tagstillads og gavlgelænder Broholdere og tækkebroer fra Stråmanden.dk Broholdere og tækkebroer fra stråmanden er et simpelt, holdbart og billigt system der er tilpasset til at hænge i den tykke tråd. Man kan således bruge brandsikrings dug eller tække på plader uden at ødelægge underlaget. Et sæt består af 2 broholdere af aluminium/rustfrit stål og en tækkebro lavet af T1 lægter. Systemet bruges på samme måde som bomholdere og kan løftes op af tagsiden på samme måde af en enkelt mand. Specielt er modellen med trin velegnet til at løfte en hel række tækkebroer uden for meget ekstra udstyr. Der bruges krogstiger til adgangen. Tegning til fremstilling af tækkebro medfølger. Broholdere: Slimline: 495 kr. Bred med trin: 611 kr. Udgift til materialer til tækkebroen er ca. 35 kr./m. Gavlgelænder til en hel tagside komplet med 2 dragere, 4 søjler, 8 koblinger og 16 vægforankringer. Alt i stykker under 4 m. I alt kr. Tilbud i rustfrit stål: retnål 80 kr. tagkrog 80 kr. tagkrog lang 100 kr. Hør om tilbud på kviststillads og bukkestillads fra Vinderup a-s Stråmanden.dk Åshøjvej 8, 4600 Køge

13 GiANT Minilæsser - kvalitet kombineret med fl exibilitet - minilæsser med eller uden teleskoparm - kraftige maskiner bygget til det hårde slid - utrolig manøvredygtig via knækstyring - fåes i 19 størrelser fra HK - med eller uden kabine For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg - Mobil BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Importør: Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej , 6760 Ribe Tlf Fax

14 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail 14

15 15

16 Vi har et etisk ansvar Salg af ukrainske tækkerør - god kvalitet Tækkemand KURT N. SEGALL ApS Malmose 11, 5540 Ullerslev Tlf Bil Fax Web: Af Henrik Henriksen, formand Det er vigtigt at vi bevarer vores bygningskultur med de egnspræg der er så karakteristiske, for de gamle bondehuse. Jeg tror, at kunder der køber et 200 år gammelt bondehus, meget gerne vil bevare stilen. Det kan vi hjælpe dem med. Men jeg ser en trend, med specielt rygninger, hvor der laves løsninger meget langt fra det oprindelige. Der ses lyngrygninger over hele landet, enkelte kobberrygninger på et gammelt bondehus, og det sidste er en hollandsk muret rygning, på en gammel 4-længet bindingsværksgård på Tåsinge. Jeg mener, vi har et etisk ansvar for at passe på disse gamle kulturperler. De nye huse kan bære hvad som helst, og gerne med Holland som forbillede. Miljørigtig maling fra WLT Bygnings- og restaureringsartikler - som fås på bestilling Linoliemaling Væg- og loftsmaling - nu med indeklimamærke Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk og fæhår Lagret Rødvig kulekalk Indfarvet kalk Sandkalk Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering - rensede - fås i mange størrelser Farvepigmenter Jura hydratkalk Kalkmørtel, 12% Indfarvet mørtel L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup (ved Ryslinge), 5750 Ringe åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller

17 Bygge- og anlægsbranchen etablerer en udviklingsfond Af Petter Astrup, sekretær Dansk Tækkemandslaug Arbejdsmarkedets parter er fra folketinget blevet pålagt, at etablere en udviklingsfond for at der skal arbejdes for øget produktivitet, færre fejl, bedre arbejdsmiljø m.m. Der er derfor behov for øget fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, så de bliver klædt på til fremtidens udfordringer. Dette kan samtidig medvirke til at virksomhederne fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Derfor etableres Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter - og videreuddannelse. Indbetalingerne til nuværende uddannelsesfonde indgår i Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond. Frihed til uddannelse Medarbejdere med minimum 3 måneders anciennitet gives, efter aftale med virksomheden, ret til at deltage i selvvalgt uddannelse af op til 2 ugers varighed. Uddannelsen skal være relevant i forhold til beskæftigelse indenfor overenskomstens område. Uddannelsen kan omfatte deltagelse i en individuel kompetencevurdering i forhold til relevant erhvervs- og markedsuddannelse indenfor overenskomstområdet. På baggrund af kompetence-vurderingen udarbejdes der en personlig uddannelsesplan, og medarbejderen har efter aftale med virksomheden ret til at deltage i uddannelse i henhold til uddannelsesplanen. Ved jobskifte, til anden virksomhed indenfor overenskomstens område, kan uddannelsen i henhold til medarbejderens personlige uddannelsesplan gennemføres under hensyntagen til virksomhedens drift. Økonomiske midler Med virkning fra 1. januar 2008 indbetaler virksomheden 260 kr. pr. medarbejder pr. år. Beløbet forhøjes pr. 1. januar 2009 til 520 kr. pr. år. Beløbet omregnes til et beløb pr. arbejdstime jfr. de nuværende bidrag til uddannelsesfonde efter nærmere aftale. Fondens midler kan bl.a. anvendes til: 2 Kompetencevurdering 2 Almen og faglig efter - og videreuddannelse 2 Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder 2 Kampagner målrettet uddannelsesplanlægning i virksomhederne Herudover kan midlerne anvendes efter retningslinier besluttet af fondens bestyrelse, f.eks. lederudviklingsaktiviteter. Ledelse og administration Overenskomstens parter etablerer eller tilslutter sig et administrationsselskab, som administrerer de indbetalte bidrag. De nærmere retningslinjer herfor fastlægges i vedtægter, som parterne udarbejder i fællesskab inden d Parterne etablerer sig med en paritetisk bestyrelse. Posten som formand for bestyrelsen besættes på skift 2 år ad gangen med en repræsentant fra henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiver. På tilsvarende vis besættes næstformandsposten. Arbejdstagerorganisationerne besætter formandsposten i den første 2-årige periode og arbejdsgiverorganisationerne besætter næstformandsposten i samme periode. Fondens bestyrelse træffer nærmere beslutning om: 2 Opkrævning og administration af bidrag 2 Retningslinjer for uddeling af midler 2 Udbetaling af tilskud, herunder til:. udviklingsaktiviteter. Regnskab mv., idet fondens regnskab skal underkastes revision, (Fastlæggelse og opkrævning af VEU-bidrag i det omfang dette overdrages til arbejdsmarkedets parter.) Fondens midler kan ansøges fra 1. januar 2008 Der skal ved tildeling af støtte tilstræbes en rimelig balance mellem de forskellige overenskomstområder og faggrupper under overenskomsterne i forhold til indbetalinger for disse. Herudover skal der tages behørigt hensyn til bidrag indbetalt til de forud for overenskomstfornyelsen eksisterende uddannelsesfonde. Der udarbejdes særskilt aftale herfor. Ansøgninger Fondens midler kan ansøges af virksomheder efter anmodning fra medarbejdere, som er ansat under de overenskomster som er indgået mellem parterne. Fonden kan inden for fondens økonomiske muligheder yde helt eller delvist tilskud til dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelse, (efter retningslinier som nuværende Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond) deltagerbetaling, rejseomkostninger mv. Fonden udarbejder et ansøgningsskema, der nærmere beskriver retningslinjerne for udbetaling. Uoverensstemmelser Såfremt en af organisationerne skønner, at bestemmelserne i protokollatet ikke virker efter deres hensigt, kan spørgsmål gøres til genstand for en drøftelse i bestyrelsen. Konkrete uoverensstemmelser kan gøres til genstand for fagretslig behandling, (men kan dog ikke videreføres til faglig voldgift.) Grundbetingelser for ordningen Vedtægterne godkendes af stifterne efter afslutning af de planlagte 3 parts drøftelser om VEU. Endelig stilling til bestemmelserne i uddannelsesfonden og evt. yderligere rettigheder til frihed til uddannelse afventer afslutningen og opfølgningen på ovennævnte drøftelser. Hvis Folketinget i overenskomstperioden vedtager regler, der på efteruddannelsesområdet fast-sætter yderligere betalingsforpligtelser eller forpligtelser i øvrigt for overenskomstparterne, medlemsvirksomhederne og/eller medarbejderne, bortfalder nærværende aftale og parterne aftaler fremtidig anvendelse. 17

18 Overenskomstforhandlingerne 2007 Resultatet på afstemningen om forligsmandens mæglingsforslag foreligger nu. Mæglingsforslaget er vedtaget. Det betyder, at overenskomsten er fornyet for en treårig periode med de resultater, der blev aftalt ved forhandlingerne mellem Dansk Byggeri og TIB. Det betyder også, at eventuelle lokalforhandlinger om reguleringer af lønningerne kan finde sted. Overenskomsten ligger på danskbyggeri.dk. Overenskomsterne trådte i kraft den 1. marts Det betyder desværre også, at en række overenskomstmæssige betalinger skal tilbagereguleres. Bygningsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og TIB er gældende for tækkemænd, som er medlem af Dansk Tækkemandslaug. Det drejer sig om følgende reguleringer pr. 1. marts 2007: Mindstebetaling Satserne forhøjes pr. 1. marts 2 007: med 3,00 kr. til 104,40 kr : med 2,50 kr. til 106,90 kr : med 2,50 kr. til 109,40 kr. Mindstebetaling også kaldet minimallønnen er den mindste samlede løn der kan udbetales Lønningen for den enkelte medarbejder aftales mellem virksomheden og medarbejderen uden indblanding fra organisationerne. Hjemsendelse Som ny i overenskomsten indføres følgende bestemmelse: Hjemsendelse i løbende akkord Der er mellem parterne enighed om, at medarbejdere ansat i henhold til Bygningsoverenskomsten mellem Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Dansk Byggeri under hjemsendelse i løbende akkord ikke har pligt til at vende tilbage og færdiggøre akkorden, såfremt der under hjemsendelsen påbegyndes andet arbejde, og virksomheden har fået meddelelse herom. Dette er også gældende ved øvrige hjemsendelser i henhold til overenskomsten. Aftalen drejer sig kun om medarbejdere, der under hjemsendelse skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet som betingelse for udbetaling af dagpenge. Pension Som ny stk. 1 i pensionsreglerne indsættes følgende bestemmelse: Virksomheden betaler pension til medarbejdere og elever, der er fyldt 20 år og som i 6 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem forbundene i BAT-kartellet og Dansk Byggeri eller Tekniq eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde. Pensionssatser Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori: 2 juli 2007 falder, forhøjes pensionsbidraget med 0,6 %. 2 juli 2008 falder, forhøjes bidraget med yderligere 0,6 %. Arbejdsgiveren betaler 2/3 lønmodtageren betaler 1/3. Herefter udgør det samlede bidrag 12% Ny bestemmelse Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov. Som ny bestemmelse i 36 indføjes følgende bestemmelse: Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: 2 Fra 1. juli 2007: kr. pr. måned/ 7,50 kr. pr. time 2 Fra 1. juli 2008: kr. pr. måned/ 7,80 kr. pr. time 2 Fra 1. juli 2009: kr. pr. måned/ 8,25 kr. pr. time Arbejdsgiveren betaler 2/3 og lønmodtageren betaler 1/3 Sygeløn Satserne forhøjes pr. 1. marts 2 007: med 4 kr. til 122 kr. pr. time : med 3 kr. til 125 kr. pr. time 2 009: med 3 kr. til 128 kr. pr. time Ny bestemmelse om fravær på grund af tilskadekomst. I 38, stk. 1 indføjes en bestemmelse om, at virksomheden betaler sygeløn ved fravær på grund af tilskadekomst i indtil 8 uger. Skyldes uarbejdsdygtigheden uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheder, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed, kan medarbejderen ikke opsiges inden for de første 8 uger af den periode, hvori vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af tilskadekomst. I 38, stk. 5 tilføjes en bestemmelse om, at det er en betingelse, at medarbejderen er dagpengeberettiget i henhold til Dagpengelovens bestemmelser. Barns første sygedag Satserne forhøjes pr. 1. marts : med 4 kr. til 122 kr. pr. time : med 3 kr. til 125 kr. pr. time : med 3 kr. til 128 kr. pr. time Barsel Anciennitet I 41, stk. 1 ændres anciennitetskravet på 9 måneder til 6 måneders beskæftigelse inden for de seneste 18 måneder. Barselsløn 41, stk. 5 udgår og erstattes af følgende: Lønnen svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog fra begyndelsen afden lønningsuge hvori 1. marts indgår: 2 Pr. 1. marts 2007 med 4 kr. til 122 kr. pr. time 2 Pr. 1. marts 2008 med 3 kr. til 125 kr. pr. time 2 Pr. 1. marts 2009 med 3 kr. til 128 kr. pr. time Forældreorlov pr. 1. juli 2007 (ny) I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder virksomheden betaling under fravær i indtil 9 uger (uge 15-23) Betalingen svarer til fuld løn, dog maks. 122 kr. pr. time Ny deling af de 9 uger: 2 3 uger samtidig (betaling far/mor) 2 3 uger far 2 3 uger mor 2 Betalingen bortfalder hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes.

19 Af Petter Astrup, sekretær Dansk Tækkemandslaug Elever Mindsteløn Mindstelønnen for elever forhøjes 2 Pr. 1. marts 2007 med 3,5% 2 Pr. 1. marts 2008 med 3,5% 2 Pr. 1. marts 2009 med 3,5% Arbejdstøj Elever har i hvert uddannelsesår ret til at modtage 2 sæt arbejdstøj, leveret af virksomheden. Arbejdstøjet skal være af sædvanlig og god kvalitet. Søgnehelligdags og feriefridagsbetaling Opsparing I 53, stk. 1 ændres søgnehelligdagsog feriefridagsopsparingen fra begyndelsen af den lønningsuge, 2 Pr. 1. marts 2007 til 6,25% 2 Pr. 1. marts 2008 til 6,65% 2 Pr. 1. marts 2009 til 6,90% Forskudsbeløb Pr. 1. maj 2007 udgør forskudsbetalingen til søgnehelligdage og feriefridage for voksne arbejdere 850 kr. pr. dag for ungarbejdere 525 kr. pr. dag. Restbeløb I stk. 6 tilføjes efter 2. afsnit følgende: med mindre medarbejderen inden 30. november har fremsat ønske om at restbeløbet - eller en del heraf indbetales som ekstraordinært pensionsbidrag. Tilpasningsforhandling Parterne er enige om, at overenskomsten er områdeoverenskomst, som finder anvendelse overfor alle beskæftigede arbejdere indenfor overenskomstens gyldighedsområde, hvorfor parterne er enige om at modvirke ethvert forsøg på at omgå overenskomstens bestemmelser. Der er derfor enighed om, at som nyt i 3 i overenskomstens regler om optagelse af nye medlemmer og for behandling af faglig strid indsættes følgende bestemmelse til tilpasningsforhandling: Når forbundet bliver bekendt med, at en virksomhed er blevet overenskomstdækket i Dansk Byggeri, kan forbundet begære organisationsmøde, jf. 65, stk. 10. Formålet med organisationsmødet er at undersøge mulighederne for, hvorledes medarbejderne kan indpasses i gældende overenskomstforhold med henblik på, at overenskomstens regler overholdes, samt at overenskomstparterne kan gøre sig bekendt med eksisterende løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne. Under tilpasningsforhandlingerne kan gældende løn- og ansættelsesforhold dokumenteres. Ferie- og søgnehelligdagsregler for udstationerede medarbejdere Som ny i overenskomstens ferieregler indsættes en bestemmelse om, at 43 til 53 med virkning fra optjeningsåret 2008 ikke gælder for udstationerede medarbejdere, dvs. medarbejdere, som sædvanligvis udfører deres arbejde i et andet land end Danmark, og som midlertidigt arbejder i Danmark, jf. lov nr. 849 af 21. juli 2006 om udstationering af lønmodtagere. Forbundene i BAT-Kartellet etablerer fra samme tidspunkt en fælles ferie- og søgnehelligdagskasse som skal administrere ferie- og feriebetaling, feriefridags- samt søgnehelligdags-betalingen for de udstationerede medarbejdere. Ferie- og søgnehelligdagskassens indhold skal svare til bestemmelserne i Træ-Industri-Byg Feriekasse med de nødvendige redaktionelle tilpasninger. Overenskomstparterne aftaler inden 1. oktober 2007 de nærmere retningslinier for etablering og administration af ferie- og søgnehelligdagskassen. Feriereglerne optrykkes som bilag til overenskomsten. Arbejdstid Tilføjelser til arbejdstidsreglerne: Den normale effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer, der fordeles på ugens 5 første hverdage, således at ingen dage er over 8 timer. Prislistetillæg Prislistetillægget tillægges: 2 Pr. 1. maj % 2 Pr. 1. januar % 2 Pr. 1. marts % Akkordudbetaling 2 Pr. 1. maj Pr. 1. marts Pr. 1. marts kr. 126 kr. 129 kr. Priskurant for veludført tømrerarbejde Der er mellem parterne enighed om, at i priskurant for veludført tømrerarbejde gennemføres små ændringer. Der er tale om redaktionelle ændringer og fejlrettelser. Kørepenge Redaktionel ombrydning af overenskomstens tekster vedrørende kørepengeregler. Det ændrer ikke grundlaget for betalingen Uddannelsesfond/kørepenge Der er enighed mellem parterne om, at nedsætte et udvalg til forhandling af 27 med henblik på en ny kørepengeordning. I samme forbindelse er parterne enige om, at såfremt der indgås forlig om ny kørepengeordning etableres en uddannelsesfond hvor virksomheden indbetaler 0,05 kr. pr. arbejdstime til fonden. Dette udvalgsarbejde skal være afsluttet senest 1. marts 2008 Nye bestemmelser om minimalløn for ungarbejdere og forpraktikanter Det er bestemmelsens formål at: 2 Virksomheden og den unge får mulighed for at opbygge et samarbejde, som efterfølgende ville kunne resultere i en uddannelsesaftale. 2 Virksomheden får mulighed for at danne sig et indtryk af den unges personlige og almene kvalifikationer, og om disse passer ind i virksomhedens organisation. 2 Den unge får afprøvet evner og interesser for det valgte fag. 2 Mindske frafaldet blandt lærlinge. 2 Skabe flere potentielle praktikpladser blandt flere virksomheder. 2 Den unge kan udføre relevant arbejde i virksomheden, mens der arbejdes i forpraktik med henblik på at skabe et realistisk vurderingsgrundlag for begge parter. Minimalløn for ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år. Der er aftalt følgende timeløn pr. 1. marts 2007: 2 15 år men ikke 16 år 41,76 kr. pr. time 2 16 år men ikke 17 år 52,20 kr. pr. time 2 17 år men ikke 18 år 73,08 kr. pr. time Satserne reguleres i overensstemmelse med Bygningsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og TIB der generelt er gældende for ansættelsesforholdet. 19

20 Dansk Tækkemandslaug Vestergade 21, Vojens Et budskab fra redaktøren Vores gode blad Tækkemanden mangler indlæg, særligt små historier fra jer. Jeg appellerer til jer, om at komme med indlæg eller selv skrive en artikel, notits eller holde øje med artikler fra andre blade. Det kan være en spændende artikel i har læst, og gerne vil dele med andre tækkemænd. Et blad som Tækkemanden, er et fagblad der henvender sig til alle tækkemænd og interessenter i Danmark. Det vil sige lige fra enkeltmandsfirmaer til større virksomheder, med flere faggrupper. Det kan kun lade sig gøre, at producere bladet fordi, der gives stor støtte af Dansk Byggeri og ikke mindst fra Træsektionen i Dansk Byggeri. Derfor kære tækkemænd, det er en enestående chance, vi har for at bringe budskaberne ud til hinanden og andre interessenter inden for tækkefaget. Indlæg kan mailes til: eller sendes med posten til Dansk Tækkemandslaug Venlig hilsen Petter Astrup

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Udviklings- og Samarbejdsfond Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 2. Selvvalgt uddannelse. Den enkelte medarbejder har dog efter 9 måneders beskæftigelse ret til 2 ugers frihed om året placeret under fornødent

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 Tækkemanden Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 2 Klimaændringer og betydningen for Tækkefaget 2 Vær omhyggelige med brandsikring!!! 2 Overdækning 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Seminaret

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG Fra FORLIGSMANDEN 2. marts 2008 MÆGLINGSFORSLAG Nedenstående overenskomster mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) Gartnerier og planteskoler

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere