Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole"

Transkript

1 Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole

2 Indholdsfortegnelse (alfabetisk rækkefølge) Adresseændring 10 Personale foto 4-5 Afgangsprøver Pæd. indsatsområde 17 Bod og mad 6 Pædagogisk råd 19 Børnesår 24 Ringetider 6 Elevplan 22 Rygning 12 Elevråd 19 SFO Erstatning 12 Skolebestyrelse 18 Ferieplan 7 Skolebibliotek 28 Fodvorter 25 Skolebus 8 Forlade skoles område 12 Skole-hjem samarbejde Forsikringer 13 Skole-hjem samtaler 22 Forældremøder 22 Skolepsykolog 25 Forældreråd 21 Skoleskift 10 Fotografering 7 Skolevejledning 26 Foto på hjemmesiden 11 Specialpæd. undervisning 26 Fritagelse 9 Sundhedstjenesten 23 Fritagelse lektier 9 Sygdom 10 Færdsel ved skolen 9 Telefonnumre 5 Glemte sager 11 Terminsprøver 14 Information skole-hjem 22 Transport i privatbiler 13 Lektier ved fritagelse 9 UU ungdoms uddannelsevejl. 26 Logo 17 VAKS Lus 24 Vision for skolen 17 Mobiltelefon 10 Væksthuset 27 Mælk 6 Ændringer i normalskema 16 Ophold på skolen 11 Åbent hus 7 Personale tlf. og adresse 3 Redigering af dette hæfte er afsluttet 9. august

3 Skolens personale Konstitueret skoleleder Hans Bach Toftevænget 6, Møldrup Lærere Birgit Hatt Pedersen Hovvej 82, Hadsten Britta Hasselager Hvorslev Fægteborgbakken 19, Løgstrup Camilla Thybo Christensen Sødalvej 12, Rødding Jesper Hoberg B.S. Ingemanns Vej 33, Viborg Jette Kolding Skovbakkevej 110, Viborg Johanne Skaarup Bæk Vindumvej 75, Bjerringbro Jørgen Severinsen Frederiksberg 5, Hammershøj Lars H. Larsen Veldsvej 52, Velds Laila Hedegaard Christensen Koldkurvej 14, Resen, Karup J Lisa Lindgreen Sct. Laurentii Vej 15, Viborg Lisbeth Sloth Hesselberg Brinken 9, Hald Ege, Viborg Maria Klogborg Jensen Engtoften 3 st 26, Viby J Morten Buhl Aarup Dunhammervej 3, Rødding Mette Roed Frederiksberg 28, Hammershøj Minna Sørensen Falkevej 54,1. th, Viborg Ole Simonsen Johannes Ewalds Vej 17, Viborg Rikke Richtendorff Hobro Landevej 134, Sjørring Signe Marmolin Thalwitzer Lille Årup 2, Årup Vibeke Vendelboe Viborgvej 65, Kvorning Sekretær Camilla Lægsgaard Liseborg Toft 50, Viborg Serviceleder Johny Engholm Gl. Viborgvej 394, Ålum SFO-leder Pernille Frank Juulsmarken 16, Valsgård, Hobro SFO-personale Brit Jagtfelt Hjermind Byvej 10 B, Bjerringbro Kirsten Berger Sørensen Birkevænget 10, Viborg Marlene Pedersen Viborgvej 13, Hammershøj Martin Fisker Sørensen Hedevænget 56, Viborg Ole Kirk Borgåvej 38, Viborg

4 Hans Bach Konst.skoleleder HB Britta H. Hvorslev Lærer BR Camilla Thybo Christensen Bh.kl.leder CT Jesper Hoberg Lærer JH Jette Kolding Lærer JK Johanne Skaarup Lærer JO Jørgen Severinsen Lærer JS Lars H. Larsen Lærer LA Laila Christensen Lærer LC Lisa Lindgreen Bh.kl.leder LL Lisbeth Hesselberg Lærer LH Maria Klogborg Jensen Lærer MK Minna Sørensen Lærer MS Morten Aarup Lærer MA Mette Roed Lærer ME Skolebibliotekar Ole Simonsen Lærer OS Rikke Richtendorff Lærer RR Signe Thalwitzer Lærer ST Vibeke Vendelboe Lærer VV Birgit Hatt Pedersen Lærer BP 4

5 Camilla Lægsgaard Sekretær Johny Engholm Serviceleder Pernille Frank SFO/-klub leder Marlene J. Pedersen Pæd. assistent Ole Kirk Pædagog Martin Fisker Pædagog Brit Jagtfelt Pædagog Kirsten Berger Sørensen Pædagog Praktiske informationer Telefonnumre: Hammershøj Skole Skoleleder Viceskoleleder SFO SFO-Klub Bibliotek Hjemmeside: 5

6 Ringetider: 1. time: modul 2. time: Pause time: modul 4. time: pause time: time: time: Boden Udvalget i boden skifter engang imellem så vi opfordre til at man selv holder lidt øje. Bestyrelsen og elevrådet drøfter løbende indholdet i boden. Vi ønsker en sund bod. P.t. serveres der: Pizzasnegl, foccacia og pølsehorn. Alle bagt med fuldkornsmel. Vi opfordrer alle børn til at have en madpakke med hjemmefra Mælk: Eleverne kan købe mælkemærker på kontoret. De købes i ark på 10 mærker til én bestemt slags mælk. Et ark koster 30 kroner. Mælken udleveres i skoleboden i 10- og 12-pausen mod aflevering af et mælkemærke. 6

7 Fotografering Der udsendes særskilt orientering omkring fotograferingen som i år er den 29. oktober Ferieplan for skoleåret 2013/14: Sommerferie Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie St. Bededag Kr. Himmelfartsdag Grundlovsdag+Pinseferie Sommerferie 2012 de nævnte dage er inkl. Ferieplan for skoleåret 2014/15: Sommerferie Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie St. Bededag Kr. Himmelfartsdag Pinseferie Grundlovsdag Sommerferie 2012 de nævnte dage er inkl. Åbent hus 2013/2014 Forældre er ALTID velkomne på ALLE skoledag efter forudgående aftale med klasselærere. Der planlægges dog på 2 forældre dage i hver afdeling. 7

8 Skolebus/elevbefordring pr. 1. august 2013 Elever, der er befordringsberettiget med VAFT skal have et skolebuskort. Ved nye buskort afleveres et foto i pasfotostørrelse (med navn, fødselsdag og kl.) på skolens kontor. Ved fornyelse af buskort byttes skolekortet på skolens kontor. Viborg Kommune yder gratis kørsel: 1. Når skolevejen er erklæret trafikfarlig: Baunehøjvej (0.-7. kl.) Hobro Landevej (0.-7. kl.) Hviddingvej (0.-9. kl.) Løvskal Landevej (0.-9. kl.) Nørbækvej (0.-9. kl.) Tindbækvej (0.-6. kl.) Vorningvej (0.-6. kl.) Hovedvej A16 (0.-7. kl.) Gælder kun for elever, der bor udenfor bygrænsen og som skal krydse hovedvejen for at komme på cykelstien. Gælder ikke for elever, der bor inden for bygrænsen, hvor der er hastighedsbegrænsning, heller ikke selvom de skal krydse hovedvejen. 2. Eller når afstanden mellem hjemmet og skolen er over: kl. 2,5 km kl. 6,0 km kl. 7,0 km Selv om eleven er kørselsberettiget, har han/hun ikke krav på at blive kørt helt til og fra hjemmet. Eleven kan pålægges at gå en distance på op til halvdelen af den nævnte afstand for det pågældende klassetrin. Er eleven syg eller er kommet til skade, kan han/hun blive kørt til og fra skolen. Kontakt skolens kontor. Tilkøb Er eleven ikke kørselsberettiget, har han/hun mulighed for at blive kørt mod betaling, hvis der er plads. Gælder også for taxakørsel. Vælges et andet skoledistrikt, skal eleven/forældrene selv sørge for kørsel. Der er mulighed for tilkøb af plads som nævnt ovenfor. I vinterperioden (1. november 31. marts) yder Viborg Kommune tilskud til køb af buskort med 50 % (2012/13 er prisen 612,50 kr.) 8

9 Færdsel ved Hammershøj Skole Ved parkeringspladsernes ophør er der opsat et skilt, som meddeler, at al indkørsel i skolegården er forbudt. Dette skilt skal respekteres. Der er oprettet skolepatrulje ved skolen. Skolepatruljen består af elever fra klasse. Skolepatruljen står ved Vorningvej om morgenen (kl. 7.45), og når eleverne får fri. Cyklister og gående skal rette sig efter skolepatruljen. Fritagelser Vi opfordrer til at alle elever har lys på cyklen i de mørke timer. Anmodning om fritagelse for skolegang op til 1 dag sker hos klasselæreren. Gælder fritagelsen flere dage kontaktes skolens ledelse. Benyt forældreintra. Hvis en elev skal fritages for idræt og/eller badning, skal hjemmet give skriftlig besked i kontaktbogen om fritagelsen. Fritagelse gælder højst én uge. Ved fritagelse ud over 4 uger kan kræves lægeattest. Lektier i ferier udenfor skolens ferieplan Såfremt man vælger at trække sit barn/børn ud af skolen udenfor skolens ferieplan, skal man selv holde sig ajour på forældreintra mht. lektier osv. Klassens lærere laver ikke særlige ferielektier. Vi opfordrer dog til, at man tager en læsebog med. 9

10 Sygdom Hvis jeres barn har været fraværende, skal skolen underrettes i kontaktbogen. Bliver et barn syg i skoletiden, sørger vi for at hjemmet kontaktes, så barnet kan komme hjem eller vi sikrer lægebehandling. Det er derfor vigtigt, at børnene/skolen så vidt muligt har viden om, hvor vi kan få fat i en af forældrene, gerne mobilnummer. Adresseændring m.v. Ved adresseændring, ændring af telefonnumre og andre vigtige oplysninger er det meget vigtigt, at skolen får meddelelse om dette. Her kan kontaktbogen anvendes, eller alternativt: Henvend jer direkte til kontoret. Skoleskift Hvis I flytter eller på anden måde vælger at flytte jeres barns skolegang, SKAL kontoret kontaktes og en samtale med ledelsen aftales derefter. Udmeldelsesblanket SKAL udfyldes. Politik for brugen af mobiltelefoner Skolens grundlæggende holdninger er: Eleverne i overbygningen må gerne benytte mobiltelefon i pausetiden (på lydløs) på Hammershøj skole Mobiltelefoner skal for alle parter være slukket i undervisningstiden Telefonen kan i enkelte tilfælde være tændt i undervisningstiden af personlige årsager, men de aftales med den enkelte lærer 10

11 Telefonens funktioner kan anvendes i timerne såfremt læreren har givet lov Telefonens kamera må kun anvendes efter aftale med en lærer. Brud på rammeaftalen behandles på følgende måde: Alle afdelinger/lærere afstemmer forventninger med de klasser, man har undervisning i og vurderer, hvorvidt rammeaftalen/forventningerne brydes Ved brud på rammeaftalen og den sunde fornuft afleveres den på kontoret og kan afhentes der, efter endt skoledag. Telefonen kan de første 2 gange afhentes af eleven selv. Dernæst er det forældrene der afhenter den på kontoret. Glemte sager - Samles sammen og anbringes på pedellens kontor. Eleverne kan ved henvendelse til pedellen få lov til at lede blandt de glemte sager. - En uge før sommerferien lægges det sidste års glemte sager frem i en udstilling i SFO. - Ting, der glemmes i skolebussen, må man spørge efter hos busselskabet. Ophold på skolen inden og efter skoletid Eleverne er ikke under opsyn uden for skoletid. Forældre anmodes derfor om ikke at sende børnene i skole før åbningstiden, som er kl Ligeledes må eleverne ikke opholde sig på skolen uden aftale efter sidste time på deres skema. Har man brug for pasning om eftermiddagen, kan man tilmelde sit barn skolefritidsordningen tlf eller klubben

12 Foto af eleverne på hjemmesiden Ved indskrivning udleveres en blanket mht. tilladelser til fotografering mm. Rygning På Hammershøj Skole er rygning ikke tilladt. Forlade skolens område Eleverne må ikke forlade skolens område i hele deres skemalagte tid. Erstatning Skolen har ingen forsikring, der dækker elevernes briller, cykler eller andre personlige ejendele. Hvis der sker skade på eller tyveri af elevernes ejendele, f.eks. i form af iturevet tøj, maling på tøj, m.v. henvises til familieforsikringen. Men det er langtfra sikkert, at den dækker den type af skader. Læs evt. selv betingelserne i policen igennem. Derimod vil direkte tyveri af elevernes tøj fra garderobe som hovedregel blive dækket af familieforsikringen. Skolen vil altid søge at hjælpe med at finde frem til den eller de personer, som har forvoldt skaden, når det handler om hærværk. Det skal dog alligevel pointeres, at: Cykler medbringes/parkeres på eget ansvar. Eleverne kan komme udfor at skulle benytte deres cykel i undervisnings øjemed. Vi vil sørge for lappegrej og forsvarlig transport af cykler, såfremt det skulle være nødvendigt. 12

13 Hvis elever forvolder skader på skolen Forsikringsmæssigt er eleverne personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar. Skolen vil ved enhver skade søge at finde frem til den eller de personer, som har forvoldt den for at få refunderet udgifterne til udbedring af skaden. Typisk kan der være tale om, at en ituslået rude betales af forældrenes familieforsikring. Skadesanmeldelse udarbejdes i samarbejde med skolen. Skolens forsikringer Viborg Kommune er forsikret hos Alm. Brand Forsikringen dækker kun skader på elever, hvor der er tale om svigtende tilsyn fra skolens side. Benyt derfor lejligheden til at se på familiens egne forsikringer, f.eks. ulykkesforsikring og familieforsikring. Er der dækning, hvis barnet slår sine fortænder i stykker hvis tøjet beskadiges på skolen hvis man kommer til at beskadige en kammerats briller, så de bliver ødelagt osv. Transport af elever i privatbil Forældre må gerne være behjælpelige med transport af skoleelever (ekskursioner o.l.) blot de almindelige regler i færdselsloven overholdes (f.eks. antal personer/ brug af sikkerhedsseler), og den lovpligtige ansvarsforsikring er tegnet. Der er f.eks. ikke noget krav om, at der skal være tegnet en særlig ulykkesforsikring for passagererne, for at forældre eller lærere kan befordre skoleelever i privatbiler. Terminsprøver Terminsprøver afholdes i hele overbygningen i slutningen af Datoer meldes ud i god tid inden afholdelse. 13

14 Afgangsprøver Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne aflægge syv obligatoriske prøver, der består af fem bundne og to prøver til udtræk. Prøvefagene i 9. klasse Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Følgende fag skal man op i: Dansk - to prøver matematik - en prøve engelsk - en prøve fysik/kemi - en prøve. Prøver til udtræk Der trækkes en prøve inden for hver af fagblokkene: naturfag (biologi og geografi) humanistiske fag (engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag og tilbudsfagene tysk og fransk). Valgfag En elev kan vælge at indstille sig til folkeskolens afgangsprøver, i tysk, hvis eleven har afsluttet undervisningen i det pågældende skoleår. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 3. Vi har en forventning om, at alle elever i 7. kl. har tysk. Såfremt man ikke skal have tysk, kontaktes skolens ledelse. 14

15 Folkeskolens afsluttende prøver MAJ/JUNI 2014 De skriftlige prøver Mandag den 5. maj Kl Dansk, retskrivning FSA Kl Dansk, læsning FSA Tirsdag den 6. maj Kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA Onsdag den 7. maj Kl Matematiske færdigheder FSA Kl Matematisk problemløsning FSA Torsdag den 8. maj Kl Engelsk udtræksfag FSA Fredag den 9. maj Kl Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA Tirsdag den 13. maj Biologi udtræksfag FSA Onsdag den 14. maj Geografi udtræksfag FSA De mundtlige/praktiske prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 2. juni - onsdag den 25. juni

16 Ændringer i normalskema 11. oktober Indskolingen har fri kl Mellemtrin fri efter samling og præmieoverrækkelse Overbygning har fri efter motionsløb 29. november: Klippe klistredag -Alle afdelinger har normal skolegang fra Man er i egen klasse fra Klippe-klistredag fra for alle. Lærere og pædagoger deltager denne dag. Man sørger selv for tidsafregningen i afd. 20. december ALLE klasser møder kl Overbygning i kirke fra og har derefter fri Mellemtrin i kirke og har derefter fri Indskolingen i kirke fra og har derefter fri. SFO overtager eleverne, når vi er tilbage på skolen februar Normal dag for alle. Fastelavn: Indskoling og elevråd planlægger sammen dette arrangement i januar måned. De fastlægger en fælles dato. SFO sørger selv for fastelavnsfest. 9. klasse sidste skoledag: Fælles samling derefter i egen klasse. 9. klasse kommer rundt med karameller. Man følger normalt skema konkurrencer på sportspladsen klasse har fri derefter, normalt skema for indskoling og mellemtrin. 26. juni Lokale flytte dag - 2. sidste skoledag - normalt skema 27. juni 0. kl. 6. kl. er i friluftsbadet fra kl. går i SFO eller på sommerferie kl kl. har sommerferie kl kl kl. har sommerferie efter 2. lektion Klasselæreren er i egen klasse. ALLE andre dage op til påske, kr. himmelfartsferie, bededagsferie mm. er efter normalt skema for alle afdelinger 16

17 Vores profil og pædagogiske indsatsområder Vision for Hammershøj Skole Hammershøj Skole arbejder for at gøre eleverne nysgerrige på livet og udnytte deres faglige potentiale. Eleverne skal være glade, trygge og kunne indgå i forpligtende relationer. Indsatsområder 2013/14 Inklusionsprojekt Tidlig opsporing og indsats 2013/14 Styrke læsningen i alle afdelinger Trivselsplan for skolen (klassetrivsel/regler) Overholde budget 2013 Skolens logo hvad betyder det? Logoet signalerer glade børn, der trives I vores fællesskab (cirklen), glade børn, der lærer og leger (rækken af dansende børn). Kort sagt udstråler logoet, at læring skal gå hånd i hånd med glæde og trivsel. 17

18 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens dagligdag. Den beskæftiger sig ikke med enkeltsager. Det er skolelederens arbejde at gøre dette på grundlag af de fastlagte principper. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden. Efter hvert møde udsendes et forældrereferat, som også vil kunne ses på skovlens hjemmeside, Skolebestyrelsens medlemmer, tiltrådt 1. august 2012: Marie Kjær Jelle Pedersen, Vorningvej 51, Formand Kirsten Remmevad Andersen, Lille Årup Kristian Poulsen, Stadionvej 46, Hammershøj, N-Fmd Marian Van der Maat, Hviddingvej Michael Larsen, Nymarksvej 23, Kvorning Susanne Skamriis, Vesterled 11, Kvorning Carsten Østergaard Poulsen Foto af medlemmerne kan ses på skolens hjemmeside. I skolebestyrelsens møder deltager lærer- og elevrepræsentanter samt skolelederen og viceskolelederen. De to lærer repræsentanter: Laila Hedegaard Christensen og Jette Kolding, samt de to elevrådsrepræsentanter har stemmeret i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er til enhver tid interesseret i kontakt med forældre, der har idéer til, hvordan vi kan forbedre hverdagen for vore børn. Der bliver koblet et skolebestyrelsesmedlem på den enkelte årgang. Hvis der er problemer i dit barns klasse bedes du kontakte klasselæreren eller faglæreren direkte. 18

19 Pædagogisk Råd Pædagogisk råd består af alle lærere samt personalet i skolefritidsordningen. Mødeleder vælges for et år ad gangen. I skoleåret 2013/14 er Jesper Hoberg valgt som mødeleder. Pædagogisk råd er et rådgivende organ for skolens ledelse, men arbejder i øvrigt med mange forskellige faglige og pædagogiske opgaver. Rådet kan også behandle emner, det selv tager initiativ til. Elevråd Skolen har et fælles elevråd for kl. Eleverne holder møde ca. 1 gang om måneden. Til disse møder udarbejdes der dagsordner og efterfølgende referat. Jesper Hoberg deltager i møderne som vejleder og kontaktperson. Formand og næstformand fra elevrådet deltager i skolebestyrelsesmøderne. Ved disse møder del-tager eleverne i alle forhandlinger undtagen i personsager. Eleverne har stemmeret. Der er valg til elevrådet efter sommerferien 19

20 Forventninger til samarbejdet imellem skolen/hjem og hjem/skole Hammershøj skole skal være en god og tryg skole for elever, medarbejdere og forældre. Denne opgave kan skolen ikke klare alene, det kræver et velfungerende og engageret samarbejde på flere plan. Det kræver noget af alle parter: imellem skolen og elever imellem skolen og forældrene På Hammershøj skole har vi udarbejdet seks punkter, som sætter fokus på hvad vi forventer af jer som forældre, og nogle punkter til hvad I kan forvente af os som skole. Vi forventer: 1. At eleverne møder til tiden, veludhvilet og arbejdsparate. Dvs. at de har haft en rolig morgen, fået morgenmad og medbringer madpakke, pakket arbejdstaske mm. 2. At eleverne tager hensyn og udviser social ansvarlighed, samt tiltaler alle på skolen i et pænt og høfligt sprog. 3. At eleverne følger de voksnes anvisninger. 4. At eleverne aldrig skal være i tvivl om, at forældrene bakker skolen op og at evt. uenigheder drøftes med skolen og ikke med barnet. 5. At forældrene kigger i skoletasken og sammen med barnet føler medansvar for indholdet i denne. At I som forældre følger med i barnets skoleliv. 6. At forældrene respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og lærere. Vi ønsker en positiv og åben dialog om jeres barns skolegang og opfordrer til, at forældrene besøger skolen jævnligt. 20

21 Forventninger hjem-skole: I kan som forældre forvente, at personalet i samarbejde med eleven gør sit bedste for at leve op til følgende: 1. Kontakter hjemmet, hvis der en bekymring for eleven. Desuden får hjemmet løbende information om klassens hverdag. 2. Udviser respekt og anerkendelse for den enkeltes personlighed. 3. Er positiv og åben. 4. Er autentisk. 5. Er synlig og tydelig. 6. Er velforberedt med høj faglighed og opstiller relevante udviklingsmuligheder for den enkelte elev. 7. Motiverer eleven til at lære. 8. På forskellig vis arbejder på at udvikle klassens sociale liv. Forældreråd I alle klasser er der valgt et forældreråd bestående af 2-3 forældre. Forældrerådet er omdrejningspunktet for det gode forældresamarbejde. Deres vigtigste opgave er at styrke og udvikle samarbejdet omkring den enkelte klasse/årgang, eksempelvis: Deltage i planlægningen af forældremøder sammen med klasselæreren Tage initiativ til i samarbejde med klasselæreren at planlægge sociale arrangementer med henblik på trivsel i klassen/ årgangen/ forældregruppen Deltage i årligt møde med skolebestyrelsen, hvor et aktuelt emne drøftes 21

22 Skoleintra fra skole til hjem Hammershøj Skole prioriterer et højt informationsniveau. På skolens hjemmeside under forældre-elevintra udsendes diverse informationer. DERFOR TJEK INTRA JÆVNLIGT. Forældre-informationer fra lærere eller ledelsen Der kan løbende opstå behov for informationer til forældrekredsen, f.eks. i forbindelse med projektuger, idrætsdage og hytteture. Forældre-breve Udarbejdes af lærerne i de enkelte klasser. Det vil typisk være information om stort og småt i klassens arbejde. Hyppigheden af disse breve vil variere fra klasse til klasse. Forældre-referat Fra skolebestyrelsen udsendes efter hvert skolebestyrelsesmøde et forældrereferat, forfattet af ét af skolebestyrelsens medlemmer. Møder mellem skole og hjem Forældremøder Forældremøder, 2 gange årligt (et møde efterår og et forår). Forældremøder skal gerne udvikle sig til at være forum for åbne drøftelser i forældrekredsen om forskellige aktuelle emner, der vedrører elev - forældre - skole. Indholdet aftales i samarbejde med klasseforældrerådet på årets første møde. Skole-hjem samtaler Er samtaler mellem lærere, forældre, evt. SFO-personale og det enkelte barn. I særlige tilfælde kan ledelsen deltage. Afholdes normalt 2 gange årligt. Elevplan Sammen med indbydelsen til skole-hjem samtalerne udsendes en elevplan, som eleverne drøfter sammen med deres forældre inden samtalen. Elevplanen udarbejdes til samtalen i efteråret og evalueres i det efterfølgende forår. 22

23 Skolesundhedstjenesten - skal medvirke til, at eleverne udvikler og bevarer kreativitet, kropsbevidsthed, livsmod, livsglæde og lysten til at lære. Sundhedstjenesten arbejder med elevernes sundhed. Sundhedstjenesten beskæftiger sig med elevens levevilkår, elevens miljø på skolen, livsstil og med at hjælpe elev og forældre til at finde egne ressourcer til at bedre sundhed. Sygdomme henvises til praktiserende læge, øjenlæge eller øre- næse- hals-læge. Sundhedstjenesten arbejder tværfagligt. Vi arbejder sammen med lærere, psykologer, socialrådgivere og praktiserende læger om at sikre at elever får den bedst mulige skolegang. 0. KLASSE - samtaler med alle børn og deres forældre 1. klasse - højde, vægt og synsprøve/ høreprøve efter behov 5. klasse - individuel trivselssamtale 8. klasse - individuel trivselssamtale Skolelægen Jørgen Falk er til rådighed efter behov og kan kontaktes via sundhedsplejen. Sundhedstjenesten har tavshedspligt. Oplysninger om barnets helbred og private forhold bliver kun viderebragt til samarbejdspartnere med forældrenes tilladelse. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolesundhedsplejen, hvis der opstår små eller store problemer i årets løb. Skolesundhedsplejerske: Dorte Wiederholt, tlf.:

24 Lus en tilbagevendende plage Lus er i dag meget modstandsdygtige, og vi er, ligesom alle andre skoler i landet, i perioder meget plaget af gentagne luseangreb, specielt i pigehår. I nogle klasser er det et stort problem. Igen og igen skal man igennem turen med kæmning og gift, som i dag desværre ikke altid er kraftig nok til at slå æggene ihjel. Da problemet stadig er stort og vi tit bliver kontaktet af fortvivlede forældre, gør vi i aktuelle tilfælde forældre opmærksomme på luseplagen ved at sende brev med hjem. Giv besked til skolen, hvis du opdager, dit barn har lus. Skolebestyrelsen har udarbejdet en handleplan der beskriver kampen mod lus. Læs mere om vores handleplan på hjemmesiden: Børnesår Er også et tilbagevendende problem. Børnesår er meget smitsomme sår, der skyldes bakterier (stafylokokker eller streptokokker). Smitten overføres ved direkte berøring og via genstande. Symptomer på børnesår: Sårene begynder oftest som en rød plet, der hurtigt udvikler sig til et væskende sår, der dækkes af gullige skorper. Sårene kan sidde overalt på huden, men er hyppigst omkring næse og mund. Behandling: Børnesår kræver normalt lægebehandling. Forholdsregler ved børnesår: Børn i skolealderen, der kan overholde renlighed (ikke klø og pille i sårene samt vaske hænder hyppigt) må modtages i skole og institution, hvis sårene behandles efter lægens anvisning, og sårene ikke er meget udbredte. Dæk alligevel altid sårene med plaster! 24

25 Fodvorter Mange elever har fodvorter, og virus er meget smitsomt. På trods af daglig, grundig rengøring i omklædningsrum, får børn alligevel fodvorter. Vil man som forældre forsøge at forebygge smitte af fodvorter, kan alle elever medbringe badesandaler til badet og sko til idrætstimerne. Elever med fodvorter skal selvfølgelig have sko på i idrætstimerne, samt medbringe badesandaler, da alle bader efter idræt. Skolepsykologen Henvendelse til skolepsykolog Mette Forsberg kan ske gennem skolen eller direkte på tlf og 3. mandag i måneden er Mette til stede på skolen og kan som udgangspunkt træffes der. Hvis et barn får vanskeligheder med f.eks. indlæring, eller der opstår spørgsmål omkring trivsel og tilpasning, kan forældre, børn og lærere henvende sig til Anne om råd og vejledning. Indstilling til skolepsykologisk undersøgelse sker altid i et tæt samarbejde imellem skole og hjem. Skolen eller skolepsykologen kan også hjælpe med kontakt til socialforvaltningen, hvis der skulle være behov for det. Henvisning til talehørelærer/ talepædagog sker også gennem PPR, Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning. 25

26 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UU skal vejlede alle unge mellem 12 og 25 år omkring valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Der er tilknyttet en vejleder til vores skole: Gitte Langeskov, der normalt er at træffe på tlf , mail: UU er opsøgende i forhold til unge under 19 år. Vejlederen er den person, som er med på sidelinien gennem elevernes uddannelsesforløb, og som kan hjælpe med at foretage de valg der er vigtige for eleven. Gitte vil således jævnligt være her på skolen om onsdag mellem og 12.00, og have kontakt til vore elever fra 7. klasse og opefter. Det er en god idé at kontakte vejlederen, hvis der er spørgsmål vedr. job eller uddannelse, så man kan få inspiration og ideer eller sammen kan undersøge mulighederne for en uddannelse. Læs mere om UU påwww.uu-viborgegnen.dk VAKS Et andet af storkommunens tiltag er at lave en fælles screening af alle elever i 2. klasse for at finde de børn der er i risiko for at have dyslektiske vanskeligheder (risiko for ordblindhed). De elever som viser sig bekymrende tester man individuelt i starten af 3. Klasse og er der fortsat risiko for at eleven kan få læsevanskeligheder tilbydes 26

27 eleven et 20 timers VAKS kursus. VAKS står for Vælg AfKodningsStrategi. Undervisningen bygger på den nyeste forskning inden for hvad der kan afhjælpe ordblindhed. Hele undervisningen har fonemerne (lydene) som det centrale. Samtidig er lektionerne bygget meget struktureret op, så eleverne føler stor tryghed i rammerne. Ved al individuel undervisning bliver forældrene selvfølgelig inddraget og der er tale om et tæt forældresamarbejde. Hvis en elev i 4. klasse og fortsat i skoleforløbet har læsevanskeligheder kan der tilbydes ophold i læseklassen på Houlkærskolen i 6-8 uger, hvis PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) finder, at eleven kan få udbyttet af det. Skolen kan udelukkende indstille til læseklasse, men ikke henvise dertil. Her vil forældrene også få besked og der vil igen være tale om et tæt samarbejde. Ole Simonsen i klasse. Mette Roed er skolens læsevejleder i kl. Laila Christensen er skolens læsevejleder i kl. Væksthuset Mål for Væksthusets arbejde: at fastholde eleven i det almene skoleforløb på Hammershøj Skolen. I Væksthuset-teamet kan vi: efter aftale med eleven, forældrene og kontaktlæreren tilbyde et forløb på 4 til 6 uger, hvor det sociale og dansk/matematik går hånd i hånd for om muligt, at hjælpe eleven til at få et positivt skoleforløb i klassen sammen med de øvrige kammerater. Rykke ud med få sekunders varsel, hvis en elev pludselig af en eller anden grund enten ikke kan rumme klassen eller ikke kan rummes i klasse. Ole Kirk og Lisbeth Hesselberg 27

28 Skolebiblioteket Alle klasser har en ugentlig bibliotekstime, hvor eleverne har mulighed for at låne bøger. Nogle klasser er delt i hold, og de går på biblioteket på skift i løbet af udlånstimen. Udlånstimerne kan bl.a. blive brugt til at fortælle om - eller oplæse uddrag fra nye bøger, sætte fokus på en god bog eller en forfatter, lave elevpræsentation af eget arbejde eller boganmeldelser. Timerne kan også bruges på IT-opgaver eller andet der er relevant i forhold til klassen øvrige arbejde. De sidste nye bøger bliver altid udstillet, så eleverne kan se hvilke bøger, der er købt hjem. På skolebiblioteket er der mulighed for at vise elevarbejder frem. Der er ofte en udstilling at se på - og måske blive inspireret af. Skolebiblioteket er åbent i frikvartererne i vinterperioden for årgange, og for årgange hele skoleåret. Alle undervisningsbøger skal være pakket ind hele skoleåret, og de skal afleveres ved skoleårets afslutning. Bøger skal betales hvis de bortkommer, misligholdes eller mod forventning ikke afleveres. Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at ringe til Skolebiblioteket. Mette Roed Tlf. nr.:

29 Hammershøj SFO Allerførst et varmt velkommen til Hammershøj SFO. Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende og vil gøre vores bedste for, at vi får et godt samarbejde omkring jeres barns trivsel hos os. I vores SFO modtager vi børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Vi har i øjeblikket tilmeldt 70 glade SFO børn. Vores lokale ligger i forbindelse med indskolingen, og vi har et tæt samarbejde med indskolingens lærere. SFOèns medarbejdere er med i undervisningen, hvor de støtter op om børnenes sociale trivsel. I skoleåret er følgende pædagoger ansat i SFO: Diana Præstegaard Thomasen, Brit Jagtfelt, Marlene Perdersen, Martin Fisker Sørensen, Ole Kirk og Pernille Frank. Vores visioner er at: Skabe en glad og tryg SFO som børnene er glade for at komme i. Børnene bliver præsenteret for nogle gode og sunde aktiviteter, hvor det enkelte barn føler sig værdsat. Vi ønsker at skabe et positivt samarbejde med det enkelte barns hjem. 29

30 Fokusområder i skoleåret Udeliv: Vi har udearealer med sportsplads og særlig fokus på der ofte være gang som f.eks.: bål, primitiv sløjd, forskellige lege i andet. nogen fantastiske skovområde, skolegård. Vi har udeliv. Derfor vil udeaktiviteter i madlavning over hulebyggeri, naturen og meget Bevægelse: Vi vil gerne gøre en indsats for, at alle børn får den motion, de har brug for. Derfor tilbyder vi mange forskellige bevægelsesaktiviteter i gymnastiksalen, hallen og udendørs. Udover motion har vi i vores bevægelsesaktiviteter fokus på motorik, sociale relationer, øget selvværd og ikke mindst livsglæde. Vores SFO har titlen som leg og bevægelses SFO og i den forbindelse er der udarbejdet en aktivitetsplan for efteråret 2013 med fokus på motion og kost. Aktivitetsplanen kan findes på intra. Fakta. Vores åbningstider er: Mandag torsdag og Fredag og Normalt holder vi åbent i skoleferierne, men i ugerne 28, 29,30 i 2014 har vi lukket. Ligeledes har vi lukket mellem jul og nytår. Desuden er der lukket følgende dage: fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag. 30

31 Daglige rutiner Vi serverer morgenmad i SFO en i tidsrummet Morgenmaden består af cornflakes el. havregryn med mælk eller grovboller med smør og pålæg. Hver morgen har børnene mulighed for at lege sammen, spille spil m.m. Dagens aktiviteter foregå typisk mellem Kl serverer vi eftermiddagsfrugt, som forældrene betaler for løbende. Eftermiddagsfrugten koster 5 kr. pr. gang. Månedsplan. Der vil hver måned blive udsendt en månedsplan, så I som forældre kan følge med i hvilke aktiviteter, der foregår i SFO en. Den sidste torsdag i hver måned holder vi fødselsdag for alle de børn, der har haft fødselsdag i den pågældende måned. Varmt tøj og skiftetøj Vi er meget ude, og derfor skal alle børn have tøj med, der passer til årstiden. Skiftetøj er også en nødvendighed, og i SFO en har vi ikke skifte tøj liggende. Børnene har hver en kasse til skifte tøj. Så vi opfordrer jer forældre til at tage kassen med hjem en gang om måneden. Ind og udmelding. Det er muligt at melde barnet ind i SFO en med dagsvarsel. Udmelding skal ske pr. d. 1. i måneden og med en måneds varsel. Ligeledes skal nednormeringen i SFO plads fra eksempelvis fuldtidsplads til en eftermiddagsplads ske pr. d. 1. i måneden og med måneds varsel. En opnormering i SFO plads kan ske med en dags varsel. Ind og udmeldelsesseddel fås ved henvendelse til SFO personalet eller skolens sekretær. 31

32 ROLLESPILSDAGE JUNI 2013 Vi glæder os rigtig meget til, at du skal starte i vores SFO. Har I spørgsmål, som I ikke har fået besvaret, er I altid velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen personalet i Hammershøj SFO SFO telefon: Pernille: Pernilles Pernille Spåbæk Frank. SFO-Leder. 32

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2012/2013 42. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme...................... 5 Skolestart 2012/13 Tidsskema for skoledagen......................

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2014/2015 44. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Leder....................................... 3 Skolebestyrelsens klumme...................... 4 Skolestart 2014/15

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15

Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15 - EN KRISTEN FRISKOLE Skolehåndbog 2014/15 Skolens grundlag Skolen bygger sit virke på den kristne tro, som den er udtryk i den apostolske trosbekendelse og på den overbevisning, at Bibelen er Guds inspirerede

Læs mere

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens

Læs mere

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole:

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole: INFO HÆFTE 2013 / 2014 SJØRSLEV SKOLE I dette informationshæfte kan du finde oplysninger om mange forskellige emner fra skolens hverdag. Du kan finde endnu flere emner på skolens hjemmeside www.sjorslevskole.dk.

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk 2 af 32 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 01 88 E-mail: info@sprs.dk Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø

Læs mere