SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler"

Transkript

1 SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler

2 R E K T O R Vibeke Margrethe Hansen Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet leves efter enkle, klare regler og i rammer, hvor frihed under ansvar er den bærende værdi. Samtidig rækker dens historie mere end 400 år tilbage i tiden, og dette sætter sit klare præg på skolen. Kostskolen er det sted, hvor du bor, mens du tager din studentereksamen eller 10-klasses eksamen fra Sorø Akademis Skole. Skolegangen er en forudsætning for at bo på kostskolen, og du skal uanset din alder overholde skolens og kostskolens regler ellers har du meldt dig selv ud. Der bor ca. 135 elever på kostskolen, og for kosteleverne er skolen et hjem hjemme-fra. Derfor bestræber vi os på at få dagligdagen til at forløbe, som den ville gøre det i et normalt hjem. Livet på kostskolen indebærer en stor udfordring. Som kostelev bor, spiser, arbejder, fester og lever du sammen med mennesker fra andre miljøer end dem, du er vant til. Dette fællesskab døgnet rundt er kernen i kostskolens liv. Du møder andre måder at tænke og være på. Du lærer andre normer og værdier at kende, og du har mulighed for at få åbnet nye horisonter. Hver enkelt har et ansvar for, at fællesskabet fungerer i en venlig og tryg atmosfære, og vi forventer, at du er med til at tage din del af ansvaret. Vi kræver noget af dig; men vi kan også love, at hvis du er parat til at yde en indsats, vil du få meget igen. Vi ser frem til at møde dig på skolen. Vibeke Margrethe Hansen

3 Kostskolen fra A til Z Aflåste huse Fra kl til er der formiddagsro på husene. I denne periode foretages der rengøring på husenes fællesarealer, og der må ikke være gæster på husene. I tidsrummet til 8.00 er husene aflåst, og ophold på husenes fællesarealer er ikke tilladt. Aktiviteter På kostskolen er der en række aktiviteter, som vi hvert år gennemfører, dels for at fejre mærkedage, dels for at have nogle gode stunder sammen. Det drejer sig om festmiddage som Mortensaften og juleafslutningen, samt andre arrangementer, som f.eks. Holbergs fødselsdag d. 3/12. Desuden laver vi en række sportsarrangementer. Eksternt drejer det sig om Røper Petersen turneringen i fodbold mod Herlufsholm skole, og internt har vi en række tilbud om sportsudøvelse. På de enkelte huse er der ligeledes en række årligt tilbagevendende begivenheder, startende med en overnatningstur til vores egen lejrskole, Munkedamshuset ved Susåen. En husmiddag og en hustur er også faste traditioner, ligesom julehygge naturligvis indgår i husets aktiviteter. Alkohol Kosteleverne skal have en fornuftig og ansvarlig omgang med alkohol både på og udenfor kostskolen. I weekenden (fredag og lørdag) og ved særlige lejligheder kan der efter aftale med vagthavende kostlærer gives tilladelse til indtagelse af alkohol på skolens område. Det er desuden tilladt for kosteleverne at indtage alkohol udenfor skolens område i weekenden (fredag og lørdag), såfremt dette sker på en fornuftig og ansvarlig måde og på steder, hvor det ikke er til gene for den offentlige ro og orden. Der kan efter aftale med vagthavende kostlærer opbevares alkohol hos denne. Den opbevarede alkohol skal være indkøbt til brug samme aften. Der må ikke opbevares alkohol på værelserne. Alumneråd Alumne er den betegnelse, vi bruger om en kostelev på Sorø Akademis Skole. Kostskolen har et Alumneråd, der mødes mindst en gang om måneden og består af to repræsentanter fra hvert hus (en ny og en gammel alumne). Alumnerådet er et demokratisk organ, der drøfter alle anliggender på kostskolen og er kostelevernes officielle talerør. Alumnerne vælger således en repræsentant til skolens bestyrelse. Der er en kostlærer fast tilknyttet Alumnerådet. Cykler Det er en god idé at have en cykel på skolen. Der er cykelstativer uden for husene ved Store Plads, og under Hauchs Hus er der en cykelkælder. Depositum I forbindelse med betaling af 1. rate af opholdsafgiften opkræves samtidig et depositum, som skal dække f.eks. hvis undervisningsmateriale bortkommer, inventar forsvinder eller går i stykker ved hårdhændet behandling, eller hvis det bliver nødvendigt at male værelset p.g.a. graffitistreger, mærker eller lignende. Depositum returneres, så snart der har fundet en opgørelse sted, når du fraflytter kostskolen.

4 Euforiserende stoffer I hele den periode, du er elev på Sorø Akademis Skole, er opbevaring, indtagelse af eller omgang med euforiserende stoffer af enhver art forbudt, og medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Mistanke om brug af euforiserende stoffer kan medføre krav om testning. Folkeregister Hvis du kommer fra udlandet, Grønland eller Færøerne skal du melde dig til folkeregistret i Sorø. Det ligger på Rådhusvej 8 og er åbent man-tirs kl , onsdag lukket, torsdag tillige kl og fredag kl Her får du også sygesikringsbevis. Hvis du kommer fra en dansk kommune, skal du ikke tilmeldes folkeregistret i Sorø. Forsikring Sorø Akademis Skole er en statslig institution og kan derfor ikke tegne forsikring. Du skal derfor selv sørge for dækning via en ansvars-, ulykkes- og/eller tyveriforsikring. Fravær fra kostskolen Du kan ikke være fraværende fra kostskolen uden en aftale. Fravær på enkeltdage aftales med præceptor eller den vagthavende kostlærer. Fravær udover én dag skal aftales med Rektor. Fritid I fritiden har kosteleverne adgang til alle skolens sportsfaciliteter: gymnastiksalen, hallen, styrketræningsrum, bådehuset (kanoer, kajakker og robåd), cricket-, basket-, tennis- og fodboldbanerne, ligesom musikøvelokale er til rådighed. Udlån af kanoer, kajakker og råbåd fra bådehuset tilbydes efter fri-roning. Cricket og fodbold er faste frisportstilbud, men efter ønsker kan yderligere idrætter tilbydes, herunder aerobics, kampsport m.m. Billedkunst er ligeledes et fritidstilbud, og alumnerne kan deltage i årets skoleforestilling, hvor der øves i første halvdel af skoleåret. Gangene Af hensyn til rengøringen, brandsikkerheden og almindelig sikker passage og ryddelighed må der ikke være sko, cykler eller andre personlige genstande på gange og fællesarealer. Strygebræt og støvsugere skal stilles på plads efter brug. Gæster Efter forudgående aftale med den kostlærer, der har weekendvagten, kan du have en gæst på besøg i tidsrummet fra fredag efter skoletid til søndag. Gæsten må gerne overnatte hos dig. Såfremt gæsten skal spise med, skal du sørge for, at køkkenet får besked. Du skal altid aftale gæsteovernatning og evt. spisning med vagthavende kostlærer senest torsdag, og du kan kun have én gæst. Forældre kan ikke overnatte på kostskolen. I forbindelse med fester på skolen og elevfester kan der dog ikke gives tilladelse til at have overnattende gæster. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr af nogen art. Huskasse Alle betaler hvert år til en fælles huskasse, der dækker avishold, fællesantenne og sociale arrangementer på huset. Beløbet opkræves sammen med første rate af opholdsafgiften. Husvagt I hvert hus er der på skift en elev, der har husvagt. Vagten er for en uge ad gangen og omfatter følgende pligter: Hente vand og post i Spisesalen Dække bord og rydde af i Spisesalen om aftenen Se efter om alle er hjemme kl og give besked til vagthavende kostlærer Sørge for at køkkenet, inkl. komfur og køleskab, bliver gjort rent hver onsdag Sørge for at fællesarealer er ryddet op Hvis man en aften er forhindret i at varetage sine pligter som husvagt, er man forpligtet til at finde en afløser.

5 Indflytning/fraflytning Når du flytter ind på kostskolen, skal du underskrive en inventarliste. Kontroller, at de ting, der står opført på listen, også findes på værelset. Ved skoleårets afslutning skal du flytte ud af dit værelse. Ejendele, som du skal have med dig ind på et nyt værelse efter sommerferien, kan opbevares i skolens depotrum. Det tilrådes, at du ikke lader værdigenstande opbevare på skolen sommeren over, da skolen ikke har nogen forsikring, der kan dække skade eller tyveri. Når du flytter ud af dit værelse, hvad enten du kommer igen efter sommerferien eller endeligt fraflytter kostskolen, skal du gennemgå inventarlisten med din kostlærer, vagtlæreren eller en af skolens pedeller, og du skal aflevere din nøgle. Når du endeligt flytter ud af kostskolen efter endt skolegang på Sorø Akademis Skole, skal du begynde at pakke, når du har været oppe i sidste fag og sørge for at have fået gennemgået inventarlisten og dit værelse inden dimissionen. Senest på dimissionsdagen skal dine ting være afhentet og din værelsesnøgle være afleveret. IT Skolen stiller netadgang gratis til rådighed. Der er Internetforbindelse via fastnet på alle værelser, og der er trådløst net på hele kostskolen. Sidstnævnte (SAS-public) er ikke åbent for spil, og der er ikke altid trådløs adgang i eksamensperioden. Når du logger på netværket, registreres din tilstedeværelse, tidspunkt/dato og IP-adresse automatisk, og du skal overholde skolens IT-regler: Du skal beskytte din computer med firewall og antivirusprogram Du må ikke begå ulovligheder, så som at distribuere ophavsretligt materiale (film, musik, programmer, spil) eller bruge din computer til at sprede virus og spammails eller foretage hacking Din computer må ikke fungere som server for delte filer Din computer og andre strømforbrugende apparater skal være slukkede når du kke er på dit værelse. Du skal derfor bruge den udleverede el-spareskinne. Du skal tage hensyn til andre brugere og bruge netværket med omtanke, da alle brugere på kostskolen deler en bestemt båndbredde Overtrædelse af disse regler medfører sanktioner: advarsel og/eller afkobling af netværket i en periode eller permanent. Politianmeldelse finder sted, hvis du begår ulovligheder, ligesom bøde og erstatningskrav kan komme på tale. Kontaktadresse i Danmark For kostelever, hvis forældre har bopæl i udlandet, skal der oplyses en kontaktperson med kontaktadresse i Danmark, der kan anvdendes ved akut opståede situationer, herunder i nødstilfælde at huse kosteleven i en kort periode. Læge Du skal vælge en af lægerne i de 3 lægehuse i Sorø: Lægerne i Apotekergården - Asger Torp, Peer Juhl & Kirsten Petersen - Vestergade 1. Tlf Telefonkonsultation / samtale med læge kl Tidsbestilling kl og Lægehuset, Rådhusvej 12. Tlf Telefonkonsultation / samtale med læge Kl Gosia Nielsen og Michael Fløystrup. Tids- og medicinbestilling kl Lægerne Dr. Kaarsbergsvej, Dr. Kaarsbergsvej 7, Tlf Telefonkonsultation kl Tidsbestilling / receptfornyelse kl og Husk at medbringe dit sygesikringsbevis. Ved uheld og akut sygdom eller tilskadekomst i den almindelige skoletid, skal du henvende dig til Oldfruen eller på skolens kontor. Udenfor skoletid skal du kontakte den vagthavende kostlærer, der vil hjælpe dig. Skolen har et Falck abonnement, som kan benyttes i akutte tilfælde. Læsero og læsetid I læseroen fra kl skal der være ro på huset. Du må gerne opholde dig i opholdsstuen og du må se TV. I læsetiden kl skal du opholde dig på dit eget værelse. Det er ikke tilladt at have gæster eller at opholde sig på fællesarealer.

6 Mobning Jf. skolens Studie- og ordensregler er mobning et eksempel på manglende respekt og er en klar overtrædelse af regelsættet. Alle skal vise hinanden gensidig respekt. Det betyder, at man behandler hinanden ordentligt, respekterer andres synspunkter og forskelligheder og er villig til at indgå i en konstruktiv dialog. Nattero Fra er der nattero. D.v.s. du skal være på dit eget værelse, ingen gæster og ingen madlavning. Hvis du undtagelsesvis ønsker at overnatte et andet sted, skal du have en aftale med din præceptor. Alumner under 18 år skal endvidere have forældrenes accept. Nøgle Når du flytter ind på kostskolen, får du udleveret en værelsesnøgle. Denne nøgle kan anvendes til dit værelse, hoveddøren på dit hus og til skolens vaskeri. Det er din personlige nøgle, og du må ikke låne den ud til andre. Ved bortkomst af nøglen skal cylinderen i din værelsesdør omkodes, og du vil blive pålagt at betale for omkodningen. Ved fraflytning skal nøglen returneres. Præceptor Præceptor er en anden titel for din kostlærer, som også kaldes kostinspektor. Præceptor bor (med sin familie) på kostskolen og har direkte ansvar for de alumner, der bor i hans/hendes hus. Præceptor kan du trygt henvende dig til om stort og småt. Mellem kl. 15 og 8, samt i weekenderne, er der en kostlærer, der fungerer som vagthavende. Hos vagtlæreren kan du f.eks. låne nøgle til idrætshallen, bådehuset m.v. Ham/hende kan du altid komme i kontakt med via vagttelefonen: Rengøring Du har selv ansvar for oprydning og rengøring af dit værelse. På Ny Alumnat og Skjalm Hvide skal eleverne på værelser med lige numre gøre rent på egne gangarealer, toiletter og badeværelser i lige uger; elever på værelser med ulige numre tilsvarende i ulige uger. Rygning Sorø Akademis Skole er røgfri. Det betyder, at rygning ikke må foregå på skolens område, synligt fra skolen eller til gene for skolens beboere. Alumner, der ønsker at ryge, skal have forældrenes skriftlige tilladelse. Spisetider Hverdage: kl morgenmad kl frokost kl aftensmad Lørdag: kl brunch kl aftensmad Søndag: kl brunch kl aftensmad Ekstra mad kan hentes i køkkenet udenfor måltiderne. Mad må ikke medbringes til husene fra Spisesalen, bortset fra frugt. Læs endvidere køkkenets brochure, der uddeles ved skolestart. Hvis du er syg og ikke kan forlade dit værelse, kan du få bragt en bakke med mad. Dette aftales med den vagthavende kostlærer. Hvis du ønsker at deltage i aftensmåltidet, skal du senest ved frokosten skrive dig på tilmeldingslisten. Sygdom Ved sygdom skal du hænge den røde seddel Jeg er syg uden på døren senest kl I skoletiden kan du kontakte Oldfruen via mobiltelefon: , og efter kl. 15 kan du kontakte din kostlærer eller vagtlæreren.

7 Tandlæge Hvis du kommer fra udlandet, Grønland eller Færøerne og er under 16 år, kan du gratis kontakte Sorø Kommunale Tandpleje, Rådhusvej 15, tlf , Hvis du er mellem 16 og 18 år har du samme tilbud; men kan også vælge gratis at kontakte en af byens tandlæger. Kommer du fra en dansk kommune og er under 16 år, skal du benytte den Kommunale Tandpleje i din hjem kommune. Er du mellem 16 og 18 år, har du samme mulighed; men kan også vælge gratis at kontakte Sorø Kommunale Tandpleje, Rådhusvej 15, tlf , eller en af byens tandlæger. Vask Du vasker selv dit tøj og dit sengetøj, der skal vaskes hver 14. dag. På vaskeriet kan du få råd og vejledning om vask og syning. Vaskedage Hvert hus har en vaskedag om ugen. Vaskeplanen ses på opslag i husene. Torsdag til søndag er vaskeriet åbent for alle. Vaskeriet er åbent alle dage kl Værelset Når du flytter ind på dit værelse, vil det være møbleret. Der er lidt forskel på, hvilke møbler der findes på værelserne, men den typiske indretning er: en seng med rullemadras, et natbord og en læselampe, et skrivebord med lampe, en skrivebordsstol, 2 reoler, en lænestol og en papirkurv. Du medbringer selv dyne og hovedpude, betræk og håndklæder. Du skal ved din indflytning kvittere for, at det er dit ansvar, at alt det udleverede inventar tilbageleveres i samme stand, som da du overtog. Ingen af møblerne må fjernes fra værelset uden aftale med præceptor. I de værelser, hvor der er monteret billedskinner, skal disse anvendes til ophæng, eller der kan anvendes tegnestifter og nåle. Der må ikke bores huller i væggene. Hvis væggene, loftet eller døren er blevet hullede, påført graffiti-streger eller lignende, vil det betyde at du skal erstatte skolen for maling af dit værelse, når du fraflytter. Hærværk mod gulv kan betyde, at der skal erstattes for, hvad en afslibning koster. Ved fraflytning skal værelse og badeværelse afleveres ryddet og rengjort. Weekend Om torsdagen skal du aflevere en weekendseddel til din præceptor, hvor der står, hvor du sover fredag nat og lørdag nat: På skolen, hjemme, eller hos din familie eller venner. Du skal være tilbage på kostskolen søndag aften, med mindre du har en særlig aftale med din præceptor. Skoletøj Der har i de sidste 25 år ikke været uniformstvang på Sorø Akademis Skole; men nogle elever anskaffer sig alligevel en skoleblazer, som de har på ved særlige lejligheder. Skoletøj kan købes i Fredagscaféen, i Skjalm Hvides Hus.

8 Telefonnumre Kostlærer Meiske von Holck, Hauchs Hus / Holbergs Hus Tlf Kostlærer Martin Gartmann, Skjalm Hvide Tlf Kostlærer Jane Sørensen Brenøe, Skjalm Hvide Tlf Kostlærer Svend Lyngberg-Larsen, Bülows Hus / Heises Hus Tlf Kostlærer Jakob Meibom, Absalons Hus / Frederik II s Hus Tlf Kostlærer Morten Moldrup, Rektorgårdens bagbygning Tlf Kostlærer Peter Henrik Rasmussen, Rektorgårdens forbygning Tlf Mobil til vagthavende kostlærer Tlf Sorø Akademis Skole, Ingemanns Hus (Rektorkontoret) Tlf Sorø Akademis Skole, Molbechs Hus (Regnskabskontoret) Tlf Rektor Vibeke Margrethe Hansen, Rektorgården (privat) Tlf SORØ AKADEMIS SKOLE Ingemanns Hus Akademigrunden 8, DK-4180 Sorø Telefon Fax /2012

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Birkerød Gymnasiums. Husorden

Birkerød Gymnasiums. Husorden Birkerød Gymnasiums Kostskole Husorden 2 indhold Velkommen til Kostskolen 3 Birkerød Kostskoles vision, værdier og kultur 4 Mad og måltidspolitik 6 Ind- og udflytning samt brug af værelset 7 Indflytning

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Kollegianerens 10 gode grunde til at flytte på kollegium:

Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Kollegianerens 10 gode grunde til at flytte på kollegium: Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Få en rundvisning Ønsker du en rundvisning eller har du nogle spørgsmål eller andet, så kontakt kollegiets leder Anders Høgenhaug Johnsen på 29930438 Hos

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk Juni 2013 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere