Velkommen til Kirkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Kirkedal"

Transkript

1 Velkommen til Kirkedal

2 Velkommen til Kirkedal Plejecenter Kirkedal Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Juelsminde Tlf / mail adr: Udarbejdet september 2013 Plejecenter Kirkedal - Hedensted Kommune - Senior Service - Distrikt Øst 2

3 Kirkedal er et lille hyggeligt plejecenter i landlige omgivelser. Hjemmet blev oprindelig opført i 1954, og blev om- og tilbygget i Efter endnu en om- og tilbygning i 2012, fremstår stedet som et moderne plejecenter med 28 tidssvarende 2-rums boliger, og fællesarealer med køkken og stuefaciliteter til 2 bo-enheder. Ved indretningen af plejecentret er der lagt vægt på, at fjerne institutionspræget, så fællesarealerne fremstår med en blanding af klassiske tidløse arkitekttegnede møbler, gamle antikke møbler og gode gedigne og komfortable møbler. På gangarealerne er der løbende kunstudstillinger. Plejecentret råder over et gæsteværelse med eget toilet. Gæsteværelset kan lejes af overnattende pårørende. Der er en fantastisk udsigt fra fællesarealerne og fra de fleste af lejlighederne, hvor man kan nyde den smukke natur, som omgiver plejecentret. Et fint anlagt haveareal omkranser plejecentret, med gangarealer, terrasser, sansehaver, højbede m.v. Terrænet er velegnet til gangtræning, med niveauforskelle, og trapper. Samtidig er det muligt, at færdes hele vejen rundt i kørestol. Plejecentret har mange servicearealer, med blandt andet store og gode mødelokaler / festlokaler, træningslokaler m.v. Lokalerne lånes ud til beboerne, men også til aktiviteter for omegnens pensionister og efterlønnere. 3

4 På Kirkedal arbejder vi ud fra Hedensted Kommunes overordnede mål: Ansvar, dialog og udvikling Overordnet Mål for Kirkedal At Kirkedal opleves som et rart og hyggeligt lille sted, hvor beboere, personale og gæster trives. På Kirkedal arbejder vi for At beboerne oplever tryghed og trivsel ved, at personalet møder dem som individuelle mennesker, med egne værdier og behov. At beboere og gæster føler sig velkommen og bliver mødt af personalet på en professionel måde. At det faglige niveau for hjælpen og opgaveløsningen er højt. At beboernes livshistorie og tidligere liv er omdrejningspunkt for livet på Kirkedal. At beboere og personale oplever at have en værdi. At beboerne oplever at livet leves i egen bolig med muligheder for at deltage i socialt samvær og aktiviteter efter ønsker. At de fysiske rammer er smukke, velholdte, hyggelige og inspirerende. 4

5 Praktiske oplysninger Indflytning Lejlighederne på Kirkedal, lejes gennem boligselskab. Praktiske spørgsmål vedrørende lejemålet og boligen kan rettes til: Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab Rousthøjs Alle 8 C 7130 Juelsminde Tlf: Fax: På Kirkedal er ansat en vicevært, som kan kontaktes på hverdage fra kl 7-15 på tlf Inden lejligheden overtages, laves indflytningssyn sammen med repræsentanter fra boligselskabet. Dato for indflytningssynet aftales samtidig med, at huslejekontrakten fremsendes. Lejligheden må indrettes efter eget ønske, dog under hensyntagen til arbejdsmiljøet for personalet, og i forhold til den hjælp, der skal ydes i lejligheden. Der findes 3 forskellige lejlighedstyper på Kirkedal. På side 16, 17 og 18 kan du se plantegning over de 3 forskellige lejlighedstyper. Udover faste skabe, køkkeninventar, vaskesøjle, lys i soveværelset, lys på badeværelset og over køkkenbordet samt et lille aflåseligt medicinskab, er der intet fast inventar i lejligheden. Hvis der er behov for plejeseng udlånes dette fra Kirkedal. 5

6 Øvrige hjælpemidler, bevilliges fra hjælpemiddeldepotet i Hedensted Kommune. Hjælpemidler, som er bevilliget inden indflytning på Kirkedal, medtages. Porcelæn og køkkenservice til brug i egen lejlighed, medtages i det omfang du ønsker og har mulighed for selv at lave mad. Det er under alle omstændigheder at anbefale, at der som minimum er service, så der kan laves kaffe af gæster i lejligheden. Rengøringsredskaber som eksempelvis støvsuger, kost, gulvspand/ moppe, skraldespande m.v. og tørrestativ medbringes ved indflytning. Hjælp til rengøring i lejlighederne tildeles ud fra Hedensted Kommunes kvalitetsstandard. Der er arbejdsmiljømæssige krav til rengøringsredskaber m.v., når personalet hjælper med rengøring. Du kan læse mere herom i Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune. Vinduespolering tilbydes som en del af huslejen. 6

7 Servicekasse Ved indflytningen er der mulighed for at tilmelde sig Servicekassen. Servicekassens formål er at sørge for indkøb og betaling af diverse produkter og ydelser, og derved lette dagligdagen for dig og dine pårørende. Der er truffet beslutning om oprettelse af Servicekassen i Bruger-pårørenderådet. Personalet er behjælpelig med at bestille varer hjem, og Formanden for Bruger-pårørenderådet er ansvarlig for Servicekassens drift. Der betales 300 kr/måned til servicekassen (2013). Priser reguleres efter årsregnskab. Servicekassen dækker Rengøringsmidler Basale hudplejemidler (shampo / bodysæbe). Vaskepulver Køkkenrulle / toiletpapir / affaldsposer mv. Engangsvaskeklude Lys servietter duge i fællesarealer Blomster i fællesarealer Kaffe / forplejning til frivillige Gave til frivillige (vin til èn der kommer og spiller / underholder eller andet) Aktiviteter / Underholdning / Buskørsel til udflugter Avis fremlagt i opholdsstuerne Blomst til beboernes mærkedage (f.eks indflytning / runde fødselsdage / bisættelse andet) Elpærer (almindelige standardpærer) Evt. andet som er til fælles brug i fællesarealer eller til brug for alle beboere 7

8 TV antenne - IT - Telefon Der er antennestik i alle lejligheder. Betaling til antenneforeningen er en del af huslejen. Der er mulighed for at se DR1, DR2, og TV2. Ønsker man yderligere programmer, kan den enkelt beboer selv bestille og betale for udvidelsen af pakken, og den box, der skal installeres i lejligheden. Licens betaler beboeren selv efter gældende regler, hvis man har radio og/eller fjernsyn i lejligheden. Der er fælles TV i de 2 opholdsstuer. Der er internetstik i alle lejligheder. Der er telefonstik i alle lejligheder. Flytning af telefon påhviler beboeren. Vask I alle lejligheder er der vaskemaskine og tørretumbler. Der er i begrænset omfang mulighed for vask af større ting som dyner, gardiner m.v, i industrimaskine i kælderens vaskerum. 8

9 Der betales til boligforeningen for vask i industrimaskinen gennem anvendelse af polétsystem. Polèt til hver lejlighed, findes i vaskerummet. Hjælp til at få vasket bevilliges i henhold til Hedensted Kommunes serviceniveau. Du kan læse mere herom i Indsatskataloget, Senior Service, Hedensted Kommune. Forsikring Det påhviler beboeren selv at tegne indbo- og evt. ansvarsforsikring. Kirkedal påtager sig ikke ansvaret for værdigenstande. Det anbefales, at du har få kontanter og værdigenstande liggende. Kommer personalet til at ødelægge beboerens personlige ejendele, under arbejdet, kan der søges om erstatning. Kost Der kan købes fuld kostforplejning på Kirkedal. Der kan også laves aftale om køb af f.eks kun middagsmaden, hvis du ønsker selv at sørge for øvrige måltider. Der gives refusion ved sygehusophold, ferie og andet fravær, dog kun hele dage. Maden laves dagligt i Kirkedals 2 decentrale køkkener, der har ansat kostfagligt personale. Der er mulighed for diætmad efter lægeordination. Der tilbydes udarbejdelse af individuelle kostplaner, ved behov. Det er muligt at komme med ønsker i forhold til kosten. Der er også mulighed for at lave mad i egen lejlighed, eller købe maden andetsteds. Personalet kan i begrænset omfang være behjælpelige, i henhold til kommunens serviceniveau. Det kan f.eks være at varme færdigretter i mikroovn. Der kan købes kaffe / the til gæster. Efter forudgående aftale med køkkenet, kan der købes kaffe med brød samt varm mad. Det varme mad til gæster, skal bestilles 4 dage forud. 9

10 Efter ønske kan maden indtages i egen lejlighed eller i fælles stuerne. Morgenmad kl Middagsmad kl Aftensmad kl Aftenskaffe kl Fødselsdage og andre mærkedage Vi flager på alle fødselsdage, hvis det ønskes. Hvis man har købt fuld kostforplejning, kan beboerne gratis invitere 10 gæster til kaffe med brød. For øvrige gæster skal der betales i henhold til cafèprisliste (Se informationsskærm ved indgangene). Aftal mindst 14 dage før med kontaktpersonen, hvordan du ønsker at holde din fødselsdag. Der er mulighed for at låne større lokaler på Kirkedal, hvis der kommer mange gæster. Det er også muligt at fejre fødselsdagen sammen med øvrige beboere i fælles stuerne. 10

11 Rygepolitik Der må ryges i egen lejlighed, når personalet ikke arbejder i lejligheden. Der henstilles til, at der luftes ud efter rygning, og inden personalet skal arbejde i lejligheden. Det er ikke tilladt at ryge i fællesarealerne. Post Der hører postkasse med til hver lejlighed. Postkassen er placeret i indgangspartiet ved hovedindgangen. Hvis man ikke ønsker reklamer, skal der udfyldes blanket, som fås på posthuset. Aftal ved indflytningssamtalen, hvem der tager sig af posten, og hvor den evt. skal lægges i lejligheden, hvis ikke beboeren eller dennes pårørende selv kan varetage opgaven. Husk at melde adresseændring ved flytning til Kirkedal. Frisør/fodpleje Der kommer frisør og fodplejer i huset. Det er frivilligt om man vil bruge disse, eller selv har aftale med andre. Beboeren afregner direkte med den konkrete frisør og fodplejer. Læge Ved indflytning beholder man egen læge, hvis afstanden til lægen ikke er over 15 km. Er der længere end 15 km, skal lægen acceptere fortsat at være din læge, ellers skal du skifte læge. Når du udfylder flytteblanket til folkeregistret, skal du angive, om du ønsker at beholde nuværende læge. Folkeregistret udsteder og sender nyt sygesikringsbevis til dig, i forbindelse med flytningen. Hvis ikke du har foretaget dig noget i forhold til lægevalg, tildeler Folkeregistret dig automatisk en læge, inden for 15 km s grænsen. Hvis du har spørgsmål i øvrigt til lægeskift, kan du kontakte Folkeregistret, Hedensted Kommune. På Kommunens hjemmeside kan man desuden finde blanketten, som skal udfyldes til lægeskift. 11

12 Hvis du får brug for hjælp til lægekontakt, og ikke selv kan give samtykke, kan der laves en aftale med dine pårørende om, hvem der giver samtykke. Der laves aftaler herom ved indflytningssamtalen. Aktiviteter Kirkedal har traditioner, som fastholdes, herunder blandt andet afholdelse af den årlige Høstfest. Personalet på Kirkedal, indarbejder aktiviteter i dagligdagen som en del af daglig levevis, og kan i begrænset omfang samarbejde med frivillige om aktiviteter. Præsten i Rårup afholder gudstjeneste på Kirkedal, den sidste torsdag i måneden. Hvis man gerne vil i kirke, er der mulighed for at bestille kirkebil. Aktiviteter bliver annonceret i husavisen Bindeleddet, som udkommer hver anden måned, og som omdeles til alle beboere. Desuden udgiver Aktivitetscenter Kirkedal en folder med deres arrangementer. Oversigt over alle aktiviteter kan ses på infoskærm ved indgangene. 12

13 Aktivitetscenter Kirkedal I tilknytning til Kirkedal er der oprettet en frivillighedsforening. Navnet er Aktivitetscenter Kirkedal. Formålet er, at skabe rammer for et mangfoldigt aktivitetstilbud, som både er rettet mod beboere på og omkring Kirkedal og efterlønnere og pensionister i Rårup og omegn. Foreningen vil arbejde for, at Kirkedal Plejecenter bliver integreret med lokalsamfundet. Aktiviteterne kan omfatte alt fra snapseting, sang og musik, stolegymnastik, internet og SMS-kurser, foredrag, petanque, ledsagede kørestolsgåture, udflugter, individuelle besøgsvenneaftaler m.m. Beboerne på Kirkedal kan efter ønske deltage i alle aktiviteter der planlægges til at foregå på Kirkedal. Bruger-pårørenderåd Kirkedal har et bruger-pårørenderåd. Rådets formål er, at skabe et forum for dialog mellem kommunen og bruger/pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for de beboere, der modtager kommunale ydelser. Rådet består af 4 beboere og/eller pårørende, 2 personalerepræsentanter og områdelederen på Kirkedal. Referater fra møder udgives i hus avisen Bindeleddet Der er generalforsamling årligt. Indflytningssamtale Allerede inden indflytningen er der udpeget 2 medarbejdere, som kontaktpersoner for beboeren. Kontaktpersonerne er ansvarlige for, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med beboeren og dennes pårørende. Hjælpen tilbydes i henhold til kommunens standard. Nærmere information herom findes i Indsatskatalog Senior Service, Hedensted Kommune. Nye beboere og deres pårørende bliver tilbudt en indflytningssamtale inden 4 uger efter indflytningen. Samtalen kan også finde sted i hjemmet inden indflytning på Kirkedal. 13

14 Ved indflytningssamtalen deltager Kirkedals sygeplejerske, sammen med kontaktpersonen. Ved samtalen kan der aftales mere detaljeret, hvordan hjælpen tilrettelægges, også i forhold til mere praktisk områder som økonomi, post, frisør, fodpleje, indkøb, lægebesøg, omsorgstandpleje, specielle ønsker ved livets afslutning, livstestamente, samtykke erklæring m.v. Fraflytning Lejligheden opsiges skriftligt til Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab. Lejligheden skal afleveres tømt og rengjort. Der afholdes udflytningssyn med repræsentanter fra boligforeningen. Der udarbejdes overslag over istandsættelse af lejligheden. Udgifter modregnes i det indbetalte depositum. 14

15 Løbende dialog Vi ønsker, du bliver rigtig glad for at bo på Kirkedal. Vi håber, at denne folder har givet dig svar på nogle af de spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med indflytning. Alle ansatte på Kirkedal arbejder ud fra værdierne ANSVAR, DIALOG OG UDVIKLING, så sig endelig til, hvis du har yderligere spørgsmål, eller hvis der er noget, du synes der skal gøres anderledes. 15

16 Lejlighederne 1-14 Nogle lejligheder er spejlvendte i forhold til tegningen 16

17 Lejlighederne og Nogle lejligheder er spejlvendte i forhold til tegningen 17

18 Lejlighederne og Nogle lejligheder afviger lidt i størrelsen, og nogle er spejlvendte i forhold til tegningen 18

19 19 Velkommen til Kirkedal

20

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn Velkommen til Gudbjerg Plejecenter Byvej 27, 5892 Gudbjerg Sydfyn Plejecenter Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen til Gudbjerg Plejecenter 3 Værdier 4 Hvordan får jeg en plejebolig i Gudbjerg? 5 Gudbjergs

Læs mere

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende Plejecentre Til GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse. 1. Velkomme til Plejecenter Grønnegården. 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret indeholder.

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Plejecenter Øst Svendborg Kommune

Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen Egemosevej 3, 5882 Vejstrup Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen 3 Hvordan får jeg en plejebolig på Ådalen? 4 Indretning 4 Samarbejde 5 Kontaktpersoner

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere