Animationlinjens elevhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Animationlinjens elevhåndbog"

Transkript

1 2013 Animationlinjens elevhåndbog

2 Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Animationslinjen Lidt om TV-linjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Animationslinjen Evalueringssamtaler, refleksion og portfolio Opsigelse af uddannelsesaftale Praktik og aktiviteter ude af huset Studiebesøg Mere om TV Glad TV Glad og Glad Fagskole Morgensamling Fester Administration Betaling af uddannelsen Transport Adgangsforhold Forsikring Praktisk Mødetid og sted Fravær/sygemelding Frokost Skema/produktionsplan Hjemmedage Filmklub Ferier/fridage Adresseliste og kontakt

3 velkommen til Animationlinjen Her i elevhåndbogen er der samlet en masse information som er godt at kende til, når man skal være elev på Animationslinjen. Informationerne skal give dig og evt. kontaktpersoner en fornemmelse af, hvad der foregår på Animationslinjen samt give dig et overblik over praktiske oplysninger. God fornøjelse Erling og Louise

4 ...lidt om Animationlinjen Forudsætninger Animationlinjen henvender sig til alle med funktionsnedsættelse, der har lyst til at arbejde indenfor området. Både til dem der har arbejdet med animation før og til dem for hvem det er helt nyt. Der kræves ingen specielle forudsætninger for at blive optaget/ansat, udover lyst og motivation til at arbejde med området. Dette er til gengæld meget vigtigt! 4 Mål Målet er at styrke deltagernes personlige og faglige udvikling, med henblik på at opnå tilknytning til en blivende plads på arbejdsmarkedet. Indhold og form Forløbene tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Arbejdet på Animationslinjen veksler mellem undervisning og arbejde med konkrete opgaver. Ofte vil undervisningen tage afsæt i disse opgaver. På Animationslinjen støttes man både i at styrke sine faglige, personlige og sociale kompetencer. At være en del af et arbejdsfællesskab øger selvværdet og højner livskvaliteten! I samarbejde med den enkelte fastsættes de personlige mål og forløbet tilpasses og justeres. Der bliver taget individuelle hensyn, og der støttes op om løsning af eventuelle personlige og sociale problemer og udfordringer, der kan være en hindring for et ordentligt udbytte af undervisningen. Se også: for mere uddybende gennemgang af indhold.

5 kommunikation er vigtig i hverdagen... -fordi vi indimellem gør tingene anderledes end planlagt Som udgangspunkt tilrettelægger vi arbejdet og dagen med afsæt i den enkeltes ønsker og behov. Det betyder rent praktisk at vi tager mange individuelle hensyn, hvor elever og medarbejdere har mulighed for at præge hverdagen. Der kan opstå en mulighed for at se en spændende udstilling, en film eller få besøg af en gæstelærer. Eller vi synes vi trænger til inspiration, så vi tager på tur til f.eks. Zoo for at blive inspireret eller lave skitser/tegninger. Vi bestræber os på at informere om større ændringer og udflugter mv. i så god tid som muligt. fordi samarbejde er nødvendigt på Animationslinjen Det er vigtigt at man behandler hinanden på en venlig og hensynsfuld måde. Når der er et trygt og rart miljø på Animationen, kan vi koncentrere os og arbejde kreativt. fordi vi arbejder godt, når vi har det godt Det er vigtigt at man behandler hinanden på en venlig og hensynsfuld måde. Når der er et trygt og rart miljø på animationslinjen kan vi koncentrere os og arbejde kreativt. Samtaler og specialmoduler den personlige og sociale udvikling På Glad Fagskole har vi fagligheden i højsædet. Det betyder, at størstedelen af elevens hverdag foregår på faglinjen, hvor der i det faglige arbejde skabes personlig og social udvikling. Men at tage en ungdomsuddannelse betyder også, at der stilles krav til kendskabet til voksenlivet uden for det fag, man har valgt at arbejde med. Derfor er der i elevens uddannelsesplan også mål for personlige og sociale udvikling, der falder uden for faglinjen. Til hver faglinje er der knyttet en kurator, der skal hjælpe eleven med at nå de mål, der handler om personlig og social udvikling. På Glad Fagskole er der løbende samtaler med en kurator samt specialmoduler, hvor eleven trænes i andre sider af voksentilværelsen end den faglige. Det at kunne tænke og forstå sin egen rolle og styrker, hvordan man sætter grænser, skaber gode relationer til andre elever og hvad, der skal til for at kunne begå sig så selvstændigt som muligt, er nogle af de ting specialmodulerne og samtalerne vil træne eleverne i. 5

6 ...arbejdet på animationen Evalueringssamtaler, refleksion og digitalt CV Alle elever øves gennem deres uddannelse på Animationslinjen i at reflektere over deres egne kreative processer og udvikling, såvel fagligt som socialt. Eleven lærer at præsentere sit arbejde og argumentere for sine valg. Rent praktisk skal alle lave et video CV med eksempler og udsnit af egne arbejder. Og alle vil lære at præsentere eget arbejde for resten af TV-linjen, som til gengæld lytter aktivt og deltager med konstruktiv, positiv kritik. Alt sammen vigtigt for at blive bedre til at løse sine opgaver, samt formidle de tanker og de valg man har truffet, overfor en given modtager en væsentlig del i arbejdet med mediet. Der bliver løbende afholdt evalueringssamtaler, hvor eleven sammen med undervisere/fagpersoner evaluerer på, hvordan det sidste forløb har været og sammen sætter nye læringsmål. Mindst en gang om året bliver UU planen justeret sammen med dig, kurator på Glad Fagskole og dine faglærere. Opsigelse af uddannelsesaftale Ligesom elever har mulighed for at stoppe deres uddannelsesforløb, hvis det viser sig at uddannelsen alligevel ikke er det rigtige for dem, forbeholder Animationslinjen sig også retten til at opsige uddannelsesaftalen, hvis eleven ikke lever op til de krav, der stilles på Animationslinjen. Vigtigt: En opsigelse af aftalen er ikke noget der sker fra den ene dag til den anden. Hvis én af parterne skulle være utilfreds med den måde uddannelsen forløber på, vil man tage samtaler der også kan involvere evt. kontaktpersoner, så man så tidligt som muligt kan få afklaret evt. misforståelser, eller andet der kan være årsag til utilfredsheden. En opsigelse med efterfølgende eksklusion fra skolens side forekommer ikke på baggrund af at eleven ikke er dygtig nok. Det vil kun være i yderste instans hvis eleven gentagne gange og efter adskillige samtaler stadig groft misligholder de aftaler, der er indgået på Animationslinjen. 6

7 praktik Praktik er en del af uddannelsesforløbet. Det kan både arrangeres som intern praktik på Glad eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder, eller lign. som vil være relevant for den enkelte elev. aktiviteter ud af huset Studiebesøg En del af uddannelsen og arbejdet består i at gå på udstillinger, i biografen, i teatret, komme ud i naturen, besøge andre medieskoler mm, både i og udenfor arbejdstiden. På studiebesøg skal du selv medbringe evt. hjælper. Vi vil ofte sørge for fælles transport, men den kan også være individuel. Til studiebesøg i dagtimerne sørger vi for at Animationslinjen får frokost med fra Glad Mad, så vidt det er muligt. Når det ikke kan lade sig gøre må eleven selv medbringe penge eller madpakke. Vi vil forsøge at give besked til elev og evt. bosted i så god tid som muligt. De fleste studiebesøg vil være gratis. 7

8 ...mere om TV Glad TV Glad og Glad fagskole Animationslinjen er en del af TV Glad og på en gang en producerende enhed og en linje på Glad Fagskole. Det betyder at vi deltager i morgenmøderne hver dag, sociale arrangementer, fester mm. De fælles arrangementer plejer at være sjove og fyldt med meget forskellige mennesker. På Glad vil man møde elever og medarbejdere fra Glad Radio, Glad Teater, Glad Mad, TV Glad og glad)tegnestue. Vi forventer at man går til det sociale samvær i en fælles ånd med energi og åbenhed og respekterer at vi er en del af en større organisation. Morgensamling Hver morgen modes Animationslinjen med resten af Glad til morgensamling i Tarteletten. Morgenmødet varer ca. 10 min. Tirsdag morgen er der mulighed for at give en sang eller fortælle en historie og lign. Det er også tirsdag morgen at Glad Teater deltager. Tirsdag varer morgenmødet ofte lidt længere. Det er vigtigt for Animationslinjen at deltage i morgenmøderne. Både for at vi kan følge med i hvad der sker overordnet på Glad, og for at vi kan lære resten af huset af kende. Fester TV Glad kan godt lide at feste! Festerne kan være meget forskellige. Nogle må man gerne have gæster med til udefra, andre er mere lukkede. Festerne varer ofte til langt ud på natten. Ved deltagelse i fester på TV Glad, er det elevens eget ansvar sammen med evt. bosted el. lign. at sørge for transport og evt. hjælper under festen. Vi kan fra skolens side selvfølgelig godt hjælpe med at ringe efter en taxa el.lign. men ellers er det overordnede ansvar for transport, toiletbesøg, alkoholindtag osv. elevens eget. 8

9 administration Administration Betaling af uddannelsen: Betaling pr semester sker forud. Betalingsdatoer er: 1/1 og 1/7 Hvis din uddannelse finansieres af din kommune, sørger TV Glad også for fakturering. Husk at meddele os evt. ændringer af sagsbehandler, kommune mm. Transport Skolen har almindeligvis ikke ansvar for transport til daglig, ligesom vi heller ikke finansierer denne. Er du afhængig af transport, skal du aftale en kørselsordning med din kommune. Du kan bestille transporten til TV Glads reception: Rentemestervej (ind gennem gården). Så har du et sted at vente i tørvejr. Trafiktræning Vi arrangerer trafiktræning efter behov, så de fleste af vores elever opnår at blive selvtransporterende. Sådan finder man TV Glad: Buslinjerne 5A, 350S og 21 stopper hhv m. fra adressen: Rentemestervej Nærmeste S togstation er Nørrebro Station, hvorfra buslinje 5A og 350s afgår Adgangsforhold Lokaler og toiletforhold er tilgængelige for kørestolsbrugere. Forsikring Når du er elev og opholder dig på Animationslinjen, er du dækket af Glad Fagskoles forsikring. Det betyder, at du er dækket, hvis du skulle komme til skade i undervisningstiden. 9

10 praktisk information Mødetid og sted Kl 8.30 Mødes alle til fælles morgensamling med resten af TV Glad i kantinen, Tarteletten, der ligger på Rentemestervej Efter morgensamling samles vi på Animationslinjen. Vi starter hver dag med et kort og orienterende produktionsmøde, hvor vi gennemgår dagens arbejde, kurser og projekter. Såvel undervisning som produktion foregår normalt på Animationslinjen Normal mødetid er mandag torsdag: Herudover kan der opstå situationer/behov for ekstraundervisning/overarbejde eller specielle arrangementer/udflugter, som betyder at Animationslinjens arbejdstid må forlænges, ud over det sædvanlige. Det vil som regel kunne blive afspadseret efter aftale. Fravær og sygemelding Mødepligt: Sygemelding skal foregå pr. telefon til receptionen inden kl. 8:30 samme dag: Eleverne har mødepligt til alle timer på alle hold og niveauer, medmindre der er tale om gyldig fraværsgrund. Skolens forstander skal give tilladelse til, at en elev kan få fri fra undervisningen. Skolen kan forlange en lægeattest hvis eleven er væk mere end 2 uger på grund af sygdom. Skolen rapporterer til elevens UU-vejleder, hvis elevens fravær er mere end 2 uger på et semester. Eleverne skal holde ferie i de planlagte ferieperioder, der fremgår af elevhåndbogen. Hvis der ønskes ferie på andre tidspunkter, skal helt særlige forhold gøre sig gældende. Der skal ansøges skriftligt om dispensation. Ansøgningen stiles til forstander Casper Jensen Frokost Frokostpausen på 1/2 time holdes mellem kl Glad Mad tilbyder hver dag både varmt og koldt mad fra deres buffet, i TV Glads kantine Tarteletten. Madkort med 10 klip til 250 kr. eller 4 klip til 100 kr. kan købes i receptionen. I Tarteletten kan man også spise sin egen medbragte mad. Kaffe, the og frugt kan uden betaling hentes i kantinen. Skema Alle elever får ved studiestart udleveret en elevhåndbog. Der udleveres løbende undervisnings- og lektionsplaner. Hjemmedag eller valgfag Fredag er hjemmedag eller frivillig deltagelse i valgfag. I foråret 2013 undervises i dansk og engelsk. Caféaftener Der arrangeres løbende caféaftener, som du som animationselev vil blive inviteret med til. Cafeaftener i forårssemesteret 2013 ligger på følgende dage: 31. januar: cafeaften: spil kl februar: cafeaften: fastelavn kl marts: cafeaften: singstar kl april: cafeaften: kl maj: cafeaften: kl

11 praktisk information...fortsat Billeder, tekst og film på internettet og i medier For at billeder og film fra TV Glad ikke skal komme til at optræde i forkerte situationer i mediebilledet har TV Glad retten til al billede og film- materiale herfra. TV Glad forbeholder sig retten til at bruge film og billedmateriale fra skolen på hjemmeside og i medier i forbindelse med markedsføring og under hensyntagen til privatlivets fred. Skolens elever må ikke bruge materiale fra skolen / eleverne på internettet eller i medier uden aftale med skoleledelsen. Ferier/fridage GLAD FAGSKOLES FERIER OG FRIDAGE 2013 Adresseliste Alle elever og medarbejdere får udleveret en telefon og adresseliste ved start. Inden udleveringen har du mulighed for at meddele hvis du har informationer, du ikke vil have på listen. Animationslinjen skal have besked hvis du ændrer adresse, mail eller telefonnummer. Det gælder også for ændringer på din kontaktperson/sagsbehandler. Kontakt Al kontakt om uddannelsen skal ske til Forstander Casper Jensen, mobil: , tel: Du kan også altid kontakte klasse- og faglærer Erling Budde på tel: , på Animationslinjen, eller kurator Robert Nielsen på tel: hvis du har nogle spørgsmål, eller har noget du gerne vil tale om. 11 Alle nævnte datoer inklusive 11/2 15/2 (uge 7) Vinterferie 25/3 1/4 (uge 13) Påskeferie 26/4 - St.Bededag 9/5 + 10/5 Kristi Himmelfartsferie 20/5-2.pinsedag 24/6 2/8 (Uge 26 31) Sommerferie 14/10 18/10 (uge 42) Efterårsferie God fornøjelse med din uddannelse i Glad Fagskole! GLAD FAGSKOLE

Servicelinjens elevhåndbog

Servicelinjens elevhåndbog 2013 Servicelinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Servicelinjen Lidt om Servicelinjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Servicelinjen

Læs mere

Æblegård Friskoles A-Z

Æblegård Friskoles A-Z A-Z for Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor...

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009

Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009 Udviklingskontrakt Kulturhuset 2008 2009 1 1 Indhold 1 Indhold...2 2 Forord...4 3 Del 1: Kulturhusets historie...5 3.1 KULTURHUSETS FORMÅL OG OPGAVE...7 3.2 Definition af vigtige begreber:...7 3.3 Organisationen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2015-2016 HF Højere Forberedelseseksamen 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 Prototype: www.guesswhat.dk/nextgen/ 1 INDLEDNING Køge Bibliotek

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere