REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Hotel Trinity Gl. Færgevej Fredericia. Lørdag den 13. juni kl. 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Hotel Trinity Gl. Færgevej 30 7000 Fredericia. Lørdag den 13. juni kl. 16."

Transkript

1 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Hotel Trinity Gl. Færgevej Fredericia Lørdag den 13. juni kl

2 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard A/S, bød velkommen til årets generalforsamling i Guldsmedebranchens Leverandørforening. 1) VALG AF DIRIGENT Bent Raymond Jørgensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at forsamlingen dermed var beslutningsdygtig. 2) FORELÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING TIL GODKENDELSE Bestyrelsesformand Søren Lynggaard aflagde beretning for Sammenfatning af formandens beretning Søren Lynggaard bød velkommen til de fremmødte og til de nye medlemmer af foreningen: Maria Prokesch Gitte Bjørn H. C. Andersen Watches ApS Aagaaard/Kranz & Ziegler A/S Ziegler Jewelry A/S I meget lang tid, har omsætningen i branchen været for nedadgående. Det var derfor meget glædeligt at kunne meddele, at branchen endelig kunne melde om positive omsætningstal. Eksportaktiviteter Foreningen forsøger stadig at etablere eksportgrupper med tilskud fra Eksportrådet. For 2016 planlægger foreningen at ansøge om tilskud til deltagelse i fremstød på messerne i München og Freiburg, og iværksætter gerne yderligere tiltag, hvis medlemmerne ønsker dette. CPHJWS Messen (Copenhagen Jewellery and Watch show) blev for andet år i træk afholdt i Lokomotivværkstedet med væsentligt flere udstillere og besøgende end året før. En god messe trods en del skønhedsfejl som der vil blive rettet op på til messen i august Vi kan allerede nu konstatere at der i 2015 bliver endnu flere udstillere end sidste år også flere ur-firmaer udstiller. Brand new - Stedet for upcoming designere blev i 2014 vundet af et nyt ur-firma, som i 2015 får stillet en gratis stand til rådighed - Aktiviteten fortsætter i 2015, hvor vi allerede nu kan melde alle pladser besat. Nordic Gold Blev i 2014 vundet af Danmark, som også var så ubeskeden at tage 2. pladsen og Finland på 3. pladsen. Konkurrencen gentages i 2015 med forventet deltagelse fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. Fra Danmark deltager de to guldsmede der vandt hhv. 1. og 2. pladsen ved Danmarksmesterskaberne i Guldsmedehåndværk, der blev afholdt i marts 2015 på messen i Vejle. Side 1 af 4

3 Uddannelse Resultaterne ved DM og Nordic Gold viser vi har en god uddannelse. Foreningen er meget fokuseret på uddannelserne og er derfor også repræsenteret i det faglige udvalg UG6, i de lokale uddannelsesudvalg på EUC Lillebælt og KTS, København. Også i den designorienterede uddannelse professionsbachelor i smykker og design på KEA er foreningen repræsenteret i uddannelsesudvalget for design på KEA. Bestyrelsen finder det vigtigt at kunne sætte tydelige spor i uddannelsen og er med til at sikre de rigtige uddannelser, med de rigtige kandidater, med de rigtige kompetencer. Vi forsøger i det hele taget at påvirke og udvikle, der hvor vi har mulighed for at gøre indflydelse gældende. Som Stemplingskontrol foreningen er repræsenteret i Ædelmetalnævnet og har dermed indflydelse på retningslinjer for kontrollen. Omvendt betalingspligt på moms på guld. Dialog med Skat konstruktiv dialog og medlemsvirksomheder, der blev berørt af dette. Synes at være landet på et fornuftigt leje. CSR På baggrund af sidste års generalforsamling hvor Claus Teilmann fra Pandora havde et godt indlæg om CSR, besluttede bestyrelsen at igangsætte et arbejde, omkring CSR i guldsmedebranchen. Vejen har været over miniseminarer, task-force, der har givet vejledning, og lige nu test af det udarbejdede materiale, en vejledning i Fair forhold i Guldsmedebranchen. Et arbejde der kan hjælpe alle medlemsvirksomheder i at dokumentere, at de har orden i eget hus når det gælder de samfundsmæssige forhold hos sig selv og sine leverandører. Forventes lanceret i august/september og munder ud i et diplom for de virksomheder, der gennemgår forløbet. Vigtigt og forhåbentligt af værdi for alle medlemmer. Internationalt samarbejde CIBJO Vigtigheden af deltagelse i det internationale samarbejde kan ikke overvurderes men det koster. Derfor etableredes Nordic Jewellery Confederation der er navnet på de nordiske landes fælles deltagelse i CIBJO. Dette har medført væsentligt bedre samarbejde mellem de nordiske lande hyppige møder med erfaringsudveksling. Lavere kontingent til CIBJO et medlemskab fordelt på fire lande. Væsentlige internationale problemer/udfordringer: Konfliktmineraler ny EU-forordning der er under udarbejdelse, kan påvirke importører af guld og andre såkaldte konfliktmineraler. Striden i EU går lige nu på om det skal være tvungen eller frivillig certificering af importører. Vi følger nøje udviklingen. Side 2 af 4

4 Danske Guldsmede og Urmagere og Guldsmedebranchens Leverandørforening har samme målsætning at få solgt flest mulige produkter til forbrugerne. Derfor er det også naturligt med øget samarbejde, hvilket sker gennem etablering af fælles brancheaftaler som fx: Lyreco indkøb af kontorartikler, HDI Gerling, Nokas, JSA Sikring indkøb af sikring og forsikring - Samarbejdsaftaler der forhåbentligt er til fordel for medlemmerne Men også et samarbejde om fælles aktiviteter som, Nytårskur for begge foreningers medlemmer. Med spændende indslag fra Vinderstrategi om strategi-udvikling, SKAT om den omvendte betalingspligt og Jens Prebensen om fair forhold i guldsmedebranchen. Seneste udspil er det vi står midt i samtidige generalforsamlinger og fest i aften hvor vi skal hylde nogle af fyrtårnene i branchen. Fælles aktiviteter der forhåbentligt kan gøre guldsmedebranchen til en endnu bedre branche. Foreningens økonomi Aktiviteter koster penge og foreningens økonomi er skrøbelig. Det er derfor vigtigt at alle medvirker til: At sikre det er de rigtige områder foreningens ressourcer bruges på. At sikre stadig medlemstilgang så vær aktive i medlemshvervning af jeres kollegaer At deltage i debatten her. Formanden afsluttede beretningen med en tak til bestyrelsen for en god og konstruktiv indsats i det forløbne år. Herefter blev formandens beretning godkendt. 3) FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE Den udsendte årsrapport for 2014, der viser et overskud på kr præsenteredes kort. Det blev oplyst at foreningen fortsat er presset på indtægtssiden og at fokus på reduktion af omkostninger fastholdes. Årsrapporten for 2014 blev godkendt af forsamlingen. 4) FASTLÆGGELSE AF SERVICEBIDRAG FOR KOMMENDE KALENDERÅR Der blev vedtaget et uændret servicebidrag for ) VALG TIL BESTYRELSEN Jævnfør vedtægterne består bestyrelsen af syv medlemmer og to suppleanter. I ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen og den ene suppleant. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Side 3 af 4

5 I 2014 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg og blev genvalgt for 2014 og 2015: Søren Lynggaard, Ole Lynggaard (valgt for 2014 og 2015) Anette Korf, Georg Jensen (valgt for 2014 og 2015) Birdie Wendelboe, By Birdie (valgt for 2014 og 2015) Lone Christensen, Aktiv Guld (valgt for 2014 og 2015) Dermed er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i 2015 Camilla Siersbøl, Herman Siersbøl (på valg i 2015) Mai Manniche, JewlsCPH (på valg i 2015) Tony Nordberg, Frits Pedersen (på valg i 2015) Camilla Siersbøl og Mai Manniche ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede derfor Tony Nordberg til genvalg for yderligere to år, samt Kim W. Olsen, Spinning Jewelry ApS og Peter K. Jørgensen, Ziegler Jewellery A/S til nyvalg for to år. Da der ikke var modtaget forslag til andre kandidater, blev de forslåede valgt til bestyrelsen for to år. Camilla Siersbøl og Michael Nordahl Andersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. Den nye bestyrelse består således af: Tony Nordberg, Frits Pedersen A/S (2015 og 2016) Kim W. Olsen, Spinning Jewelry ApS (2015 og 2016) Peter K. Jørgensen, Ziegler Jewellery A/S (2015 og 2016) Søren Lynggaard, Ole Lynggaard (valgt for 2014 og 2015) Anette Korf, Georg Jensen (valgt for 2014 og 2015) Birdie Wendelboe, By Birdie (valgt for 2014 og 2015) Lone Christensen, Aktiv Guld (valgt for 2014 og 2015) Suppleanter Camilla Siersbøl Michael Nordahl Andersen 6) VALG AF REVISOR SAMT TO FORENINGSREVISORER Revisor Palle Valentin Kubach blev genvalgt. Som foreningsvalgte revisorer blev valgt Michael Nordahl Andersen, Nordahl Andersen ApS og Torben Skov, Torben Skov Pearls. Side 4 af 4

6 7) EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG/ELLER FORENINGENS MEDLEMMER Der var ikke indkommet forslag til behandling. 8) EVENTUELT Hvor dirigenten takkede for god ro og orden. Side 5 af 4

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S Torsdag den 8. maj 2014 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og takkede for en

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen.

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen. Onsdag den 28. november 2012 kl 19:00 afholdtes i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård

Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård 20 medlemmer var mødt. Bestyrelsesformand H. C. Holmstrand bød velkommen. Dagsorden fulgte vedtægterne og var udsendt sammen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Marts 2015 18.00: Dørene åbnes 18:15 Medlemsmødet starter og velkomst v/ Formand

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere