Alle på Køng Idrætsfriskole ønsker Jer en lang, meget solrig og dejlig sommerferie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle på Køng Idrætsfriskole ønsker Jer en lang, meget solrig og dejlig sommerferie!"

Transkript

1 19. juni 2011 Kære børn og forældre! Vi nærmer os Sct. Hans og dermed afslutningen af skoleåret Et skoleår med mange begivenheder, men også det første hele år i de nye lokaler i de gamle højskolebygninger. Her er godt at være, huset viser sig at fungere efter hensigten, og selvom der stadig er ting at vedligeholde og gøre bedre, så må vi blot konstatere at vores rum og rammer er gode at lave skole i. I det forløbne år er vi vokset til næsten 100 elever, og oplevelsen af at bliver flere er kun god og glædelig. Det kræver ekstra opmærksomhed når vi vokser med 25 elever, men samtidig giver det blot endnu mere dynamik, flere muligheder og masser af liv. I den sidste halvdel af året har vi arbejdet meget med planlægning og afvikling af afgangsprøverne for 9. klasse. Som det er lige nu, har det været gode oplevelser for både elever og lærere, og vi afventer de sidste prøver før vi kan sende 9. klasse videre til uddannelse og det pulserende liv. Information og praktiske oplysninger Denne skrivelse indeholder en lang række oplysninger om det kommende skoleår. Vi vil bede Jer læse det hele grundigt igennem, idet det forhåbentlig giver fyldestgørende informationer om idrætsfriskolens daglige praksis. Selvfølgelig vil der være ting der bliver gentaget for nuværende elever og forældre, men der er en del nye børn og forældre, der får disse informationer for første gang. Indhold Denne information er opdelt i 3 afsnit: Køng Idrætsfriskole netop nu Skoleåret Praktiske informationer Alle på Køng Idrætsfriskole ønsker Jer en lang, meget solrig og dejlig sommerferie! Med venlig hilsen Peter 1/10

2 Køng Idrætsfriskole netop nu At lave fri skole Vi er i en tid med forskellige udfordringer til det at lave fri skole. Ikke mindst på det økonomiske område er der brug for at vi fortsat er opmærksomme på at sikre god og fornuftig drift. Der kommer besparelser, som vil udfordre os på de værdier og den praksis vi har for at gøre som vi gør på Idrætsfriskolen. Men glæden ved at have friheden til at gøre, som vi gerne vil, er større end begrænsningerne i de økonomiske vilkår. Derfor ser vi masser af muligheder for også i fremtiden at lave god skole, hvor omdrejningspunkterne er det faglige, det idrætslige, friluftslivet, sundhed, den enkelte elev og fællesskabet. Derfor inviterer vi også i det kommende skoleår til et tæt samarbejde om børnenes skolehverdag. Et samarbejde med dialog og kommunikation hvor både børn, forældre og skolens ansatte arbejder frem mod at skabe det bedste vi kan. Vi glæder os til samværet med Jer både børn og voksne. Medarbejdere Inde i Sofie mave, er en lille børnehave. Hun skal nemlig være mor, til. frit efter Halfdan Rasmussen. Vi sender Sofie på sommerferie og derefter på barselsorlov. Vi opslog derfor et årsvikariat tidligere på foråret. Rigtig mange ansøgere meldte sig, og efter en samtalerunde har vi tilbudt Klaus Fage-Fjord ansættelse på Køng Idrætsfriskole fra august. Vi kender ham fra dette forår, hvor han dels har været i praktik og dels været fast vikar. Klaus bor med sin familie i Køng, er tidligere Falck-redder, 2cv entusiast og nu i gang med at uddanne sig til lærer. Velkommen til Klaus, som vi glæder os til bliver en del af livet på Køng Idrætsfriskole. Han skal i det kommende skoleår være klasselærer i klasse, som han har til projekt og friluftsliv, ligesom han skal have matematik, fysik og friluftsliv i 7. klasse. For at få skemaet til at gå op har vi tilknyttet Louise Sundahl Grønholdt som timelærer og fast vikar for det kommende skoleår. Louise bliver færdig med sin uddannelse på Odense Lærerseminarium denne sommer med hovedfagene idræt, dansk og specialpædagogik. Helle har desværre været sygemeldt i det meste af foråret, hvorfor vi gensidigt har aftalt at hun ikke kommer tilbage efter sommerferien. Vi ønsker det bedste for Helle med en stor tak for medvirken og indsats. Helles timer er indarbejdet i skemaet for det kommende år, så vi ansætter ikke en person i hendes stilling. Den øvrige stab af ansatte er uændret, og består af lærerne Lene Haugaard Andersen, Solveig Arneborg, Kristine Rolskov, Jakob Høvsgaard, Johnny Harboe, Sune Juul Tangaa og Lars Hansen Møller. I køkkenet er Tina Stougaard og Pernille Jørgensen. På kontoret er Lene Holm Nielsen her en gang om ugen, ligesom Bettina Vangsted er viceskoleleder, som vikar for Elise Stenmann Hansen. 2/10

3 Fra 98 til? børn på Idrætsfriskolen Lige nu er vi 98 børn på idrætsfriskolen. Vi skal sige farvel til de 13 elever i 9. klasse, ligesom vi ved at Nataschia og Freja i 8. klasse skal på efterskole, Frida i 8. klasse flytter til Grønland sammen med lillebror Niels i 5. klasse. Der kommer foreløbig 9 nye børn i Børnehaveklassen, ligesom vi ved at der kommer nye elever i øvrige klasser: Vincent og Rosamunde i 3. klasse, Manve, Emma og Victoria i 5. klasse, Mathis, Jeppe, Anton og Rikke i 7. klasse, Frederik i 8. klasse. Dertil kommer at vi har et par forespørgsler, så vi forventer lidt mere en 100 elever efter sommerferien. Umiddelbart før skolestarten udsender vi en klasseliste. Bestyrelsen Bestyrelsen er præsenteret på idrætsfriskolens hjemmeside, men I er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen vedrørende idrætsfriskolens drift og dagligdag. Det er vigtigt at bestyrelsen er i tæt og god dialog med alle forældre, så Bestyrelsens medlemmer er: Formand Berit Schultz Thynebjerg, næstformand Jane Dørffler Pedersen, Uffe Jensen, Linda Kromann, Lars Munk Hansen, Elia Guiterez Villa, Lene Munk Larsen, Inge Warning og Preben Sørensen. Tilsyn Når forældre vælger at deres barn skal gå på en friskole, får de samtidig overdraget ansvaret for at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis er gældende i Folkeskolen i fagene, dansk, matematik og engelsk. Sådan nævnes det i lovbekendtgørelsen. Det er derfor bestyrelsens ansvar, at der hvert år indkaldes til et møde, hvor der vælges en eller flere tilsynsførende. Ved Generalforsamlingen den 9. april 2011 blev Gorm Nielsen og Søren Skousen Jørgensen valgt som tilsynsførende. De to er i gang med at tilrettelægge tilsynet for det kommende skoleår. Lokaler Vi er i gang med at gøre de nødvendige forberedelser til etablering af fysiklokalet, ligesom vi også arbejder på at lave et mindre billedkunst lokale. Derudover er der arbejdsgrupper i gang, som påtænker forskellige maleropgaver, toiletudsmykning, havearbejde m.v. Se mere på vores hjemmeside, hvis du ønsker at deltage i arbejdet. Her finder du bl.a. kontaktpersoner. Hjemmeside Vi forsøger hele tiden at holde opdateret. 3/10

4 Skoleåret Skema I dette skoleår har vi hat gode oplevelser med vores nye struktur med projektfag og basisfag i dansk og matematik. Vi vil jo gerne udfordre og stimulere børnenes evne til læring, så de får mere viden, flere færdigheder, mere lyst og større nysgerrighed. Vi anerkender deres forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på, og ser det daglige læringsmiljø som en proces, hvor børnene er medspillere i at få undervisningen til at lykkes. På basisholdene er det børnenes kompetencer, der er i centrum, og vi sikrer dermed både en differentieret undervisning, og et stærkt fokus på det enkelte barn og den personlige udvikling. I projektfag er det både arbejdet med at erobre viden, og det at bruge sin viden, der er i fokus. Det sker i klassen, og dermed også som en del af et forankret socialt fællesskab. Efter dette års gode erfaringer fortsætter vi med denne struktur. Dog vil der blive 3 ugentlige moduler i basismatematik det kommende år. Det er vigtigt for idrætsfriskolen, at vi formår at skabe fællesskaber på tværs af årgange og alder. Det er et vigtigt parameter for læringsmiljøet, at vi netop har morgensamlinger, fælles skolefrokost, emneuger og tværgående undervisning. Derfor er skemaet bygget op på den måde, at alle elever stort set har de samme fag på samme tid, så det bliver let for lærere at tilrettelægge og gennemføre undervisningen i samarbejde med hinanden. Derfor har vi lavet en ny struktur, der inddeler idrætsfriskolen i 3 grupper: Lillegruppen - med Børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse Mellemgruppen med 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse Storegruppen med 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse. De tre grupper får tilknyttet en række primære lærere, som i et tæt samarbejde med hinanden afvikler undervisningen og sikrer et tværgående læringsmiljø, men også har øje for børnenes sociale relationer samt personlige trivsel og velvære i denne gruppe. Det er inden for disse grupper, at der afvikles både klasseundervisning med projekt, sprog, friluftsliv, men også opdeling på basishold til dansk og matematik sker i disse grupper. Med dette brev er skema for de enkelte klasser, hvoraf det fremgår hvilke fag og lærere, der er tilknyttet klasserne. Med baggrund i klassernes elevtal, sociale relationer og pædagogiske overvejelser, har vi både selvstændige klasser og samlæste klasser. 4/10

5 I skoleåret har vi følgende klasser: Klasse Klasselærer Klasselokale Børnehaveklassen Kristine De nuværende lokaler i Sydfløjen klasse Lene Skolestuen i Sydfløjen klasse Klaus Klasselokale på 1. sal til højre klasse Solveig Klasselokale over gymnastiksalen 7. klasse Jakob Klasselokale på 1. sal til venstre 8. klasse Sune Klasselokale på 2. sal til venstre 9. klasse Johnny Klasselokale på 2. sal til højre Specialundervisning Med baggrund i tildelingen af specialundervisningstimer, vil der i klasse i projekttimerne være 2 lærere tilknyttet. I klasse vil der være to lærere tilknyttet i alle timer ud over basisfag, bortset fra idræt. Der tilgår information til børn og forældre om det. SFO Pernille og Lars er de faste personer i SFO næste skoleår. Der kan vælges mellem 3 moduler hvor langt de fleste benytter modul B ( og ). Modul A er fra til og Modul C er fra Vi har brug for to ting i forbindelse med SFO: 1: Tilmelding af børn til SFO og herunder hvilke moduler I ønsker. Vedhæftet er en tilmelding, som bedes returneret til idrætsfriskolen snarest. Tilmelding gælder for såvel gamle som nye børn i SFO. 2: Tilmelding og brug af SFO i ugerne 26, 31 og 32 i forbindelse med sommerferien. Giv venligst besked på mail til Nuværende SFO børn kan skrive sig på listen, der hænger på døren. SFO er åben i den første uge i sommerferien (uge 26) og åbner igen mandag den 1. august (uge 31). Konfirmandundervisning: Køng Idrætsfriskole har et fint samarbejde med Køng Kirke om konfirmation, som i 2012 finder sted Bededag, fredag den 4. maj 2012 i Køng Kirke ved Jørgen Bendixen. For de som ønsker at blive konfirmeret i Køng Kirke begynder undervisningen i uge 34, og vil være torsdag morgen fra kl til Tilmelding til konfirmation 2012 sker via kirkens hjemmeside på senest den 1. august 2011, eller ved at kontakte kirkekontoret. I juni udgaven af Kirke og Sogn inviterer sognepræsten til orienteringsmøde for børn og forældre i Køng Kirke torsdag den 18. august 2010 kl /10

6 Buskort I skoleåret er det muligt at dække alle udgifter til buskort, idet Assens kommune betaler en del og den resterende del via tilskuddet til idrætsfriskolen. For det kommende år er der varslet en nedgang i tilskuddet, så vi kun modtager 47% af det, vi har fået i dette skoleår. Det kan betyde, at vi knap kan dække alle udgifter til buskort i skoleåret , hvorfor forældre skal forvente en mindre egendækning på op til 250 kr. pr. buskort. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige der mere præcist, men der vil komme en udmelding til Jer, når der forelægger en opgørelse over buskort. Alle elever, der tidligere har haft et buskort, vil få et buskort udleveret på Idrætsfriskolen på første skoledag. De er bestilt og klar. Alle elever, der enten ikke før har haft et buskort eller er nye elever på idrætsfriskolen og har brug for et buskort, skal fremsende et digitalt billede til Hvis ikke det er muligt, så kontakt kontoret. Herefter bestiller vi et buskort og kan det ske inden sommerferien, og vil med stor sandsynlighed være klar til første skoledag. Det er vores opfattelse at buskørsel fungerer godt for børnene. Men det er vigtigt, at vi igen og igen opdrager børnene til at køre med bussen: udvis forsigtighed, gå ikke ud på kørebanen, lad være med at kæmpe om at komme først ind og ud af bussen o.s.v. Vi vil gerne opfordre forældre til at gentage dette ved skolestarten, og måske endda tage et par ture med børnene, så de selv bliver trygge ved det. Står man af og på ved Odensevej, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at børnene benytter fodgængerovergangen ved Statoil. Ved af og påstigning på Fåborgvej må vejen enten krydses i fodgænger overgangen ved Statoil eller med stor forsigtighed. Idrætsfriskolen har ikke skolepatrulje, hvorfor det alene er forældre og børn, der har ansvaret for at krydse vejene. Kalender På vores hjemmeside er der en helt ny kalender, hvor der løbende opdateres med arrangementer. Vi håber den er meget brugbar for alle. I de kommende dage opdaterer vi kalenderen, og vi har forsøgt at placere de forskellige aktiviteter på forhånd, så alle på den måde kan få et overblik over årets gang: forældremøder, emneuger, arrangementer, arbejdsdage, fællesspisning m.v. Arrangementer De festlige sammenkomster på Idrætsfriskolen har stor betydning for relationerne mellem alle børn, forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. Disse festarrangementer gør, at vi lærer hinanden godt at kende på tværs af klasserne, hvilket vi tror, er en vigtig og betydningsfuld del af vores skoleliv. 6/10

7 Det er besluttet at klasserne står som arrangører af disse arrangementer og gerne i et samarbejde mellem børn og forældre. Derfor har nogle af klasserne forskellige opgaver i løbet af året: Arrangement Ansvar Bemærkninger Sommer-fest 1. og 2. klasse Fredag den 26. august Forårs- fest 5. og 6. klasse Marts 2012 Status i Rema og 4. klasse 2 gange årligt, hvor netop denne klasse skal sikre mindst 10 voksne til at hjælpe. Idræts-festival 8. klasse Afvikles i juni 2012 Børnehave-klasse, 9. klasse (afslutning) og 7. klasse (konfirmation) er ikke tænkt ind. Desuden vil der være to arbejdslørdage, hvor det forventes at rigtig mange børn og forældre vil deltage. Første gang lørdag den 3. september 2011 og anden gang den 24. marts Fællesspisning har også været afholdt i det forløbne år, og fortsætter, ligesom der også vil være fællessang-aftener i samarbejde med Køng Kirke, Grundlovsmøde og Fødselsdagsfest. Disse mange arrangementer har det klare formål at give anledning til at mødes på idrætsfriskolen, og ud fra ønsket om, at netop også disse kulturelle arrangementer er med til at styrke fællesskabet på og omkring idrætsfriskolen. Vi håber mange har lyst til at deltage. Lagersalg Lørdag den 24. september afholder Køng Idrætsfriskole det årlige Lagersalg i idrætshallen. Dette arrangement har det formål at give et økonomisk bidrag til skolens økonomi det ønsker vi selv, men det er også nævnt i friskoleloven som en betingelse for tilskud. De sidste år har Lagersalget bidraget med ca kr. til idrætsfriskolens samlede økonomi. Der er brug for forældrehjælp både op til lagersalget og på selve dagen. Først i det nye skoleår giver vi flere informationer om det. Første skoledag Første skoledag efter sommerferien er tirsdag den 16. august 2011 kl Lærerne vil på møder i juni og august udarbejde et program for de første dage, som sendes til Jer lige før skolestarten. 7/10

8 Praktiske informationer Idrætsfriskolen er en skole med få regler. Vi forsøger i hele tiden at være i tæt dialog med børnene, ligesom vi beder dem henvende sig til lærere og personale, når de har brug for hjælp. Det er vigtigt for os at skabe en daglig kultur præget af tillid og samarbejde med børnene, så vi sammen kan skabe de gode rammer for undervisning og fælles samvær. Men alligevel er der en række praktiske informationer om stort og småt: Computere: I mange sammenhænge bruges computere i undervisningen. Idrætsfriskolen råder over enkelte stationære og bærbare computere, som vi kan stille til rådighed for eleverne. Men mange har deres egen bærbare computer med, hvilket er rigtig godt. Vores opfordring er derfor at børnene medbringer computer, hvis det er muligt for dem. Lærerne vil give information om det via mail og klasseinformationer. Det er muligt at opbevare computere på skolen i et aflåst skab på kontoret. Mobiltelefon Børnene må gerne have deres mobiltelefon med i skole. For børn i Børnehaveklassen til 4. klasse afleveres mobiltelefonerne om morgenen til læreren og udleveres først igen, når de har fri. Hvis der er behov for at komme i kontakt med hjemmet, har skolen en telefon, børnene kan ringe fra. Hvis I som forældre har brug for at komme i kontakt med jeres barn er skolens nummer: og Peters mobil: og Bettinas mobil: Det vil være mest hensigtsmæssigt at ringe i de fastlagte pauser klasse må gerne have deres mobiltelefoner med i tasken. Den skal være på lydløs og må kun bruges i undervisningssammenhæng. Sygemelding Ved sygemelding ønsker vi, at der sendes en sms til klasselæreren, så vi blot er orienteret om fraværet. Ved længerevarende sygdom vil det være godt at ringe eller skrive til klasselæreren. Bøger Alle bøger udleveret fra skolen skal bindes ind. Dette gælder dog ikke engangsmaterialer. Bortkomne bøger eller ødelagte bøger skal erstattes. Idrætstøj Vi har meget idræt på Køng og vi vil gerne at alle deltager i idrætsundervisningen. I sommerperioderne udendørs og i vinterhalvåret indendørs i idrætshal og gymnastiksalen. Det er stadig vigtigt at påpege, at børnene skal medbringe idrætstøj, idrætssko og håndklæde til idrætstimerne! 8/10

9 Slik og tyggegummi og en sund profil Hverken slik eller tyggegumme skal med i skole! Vi synes ikke, det passer sig ind i vores skolehverdag, ligesom vi heller ikke har kage-ordninger, og kun ved særlige festlige lejligheder serveres kage. Børnene kan medbringe kage i forbindelse med fejring af fødselsdag, men vi ser gerne andre sunde tiltag: grovboller, frugt, grønt, nødder m.v. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på idrætsfriskolens område i skoletiden. Er det tilfældet at nogle af idrætsfriskolens elever ryger, må dette aftales med forældrene. Vi vil gerne opfordre til, at det aftales, hvor der må ryges før og efter skoletid dette af hensyn til idrætsfriskolens image og relationer til naboer. Besøg af forældre Hvis I som forældre gerne vil med i skole for at opleve skoledagen, vil vi gerne, at I forud ringer til den pågældende lærer og aftaler nærmere. Det er vi enige om, vil være en dejlig og rar måde for alle parter, og ikke mindst at lærerne kan forholde sig til det i deres planlægning af undervisningen og dagens forløb. Kørsel og foto I forbindelse med brug af foto af børnene på idrætsfriskolens hjemmeside og kørsel i private biler, har vi brug for at nye forældre underskriver en erklæring på dette. Erklæring medsendes, og vi vil bede om at nye forældre printer den og afleverer snarest på skolens kontor. Forsikring og ansvar Idrætsfriskolen har en almindelig forsikring, der gælder hvis lærere og ansatte afstedkommer skader. Forældre skal sørge for almindelig ulykkesforsikring for børnene dette gælder i særlig grad i forbindelse med idræt og friluftsliv, hvor idrætsfriskolen ikke har nogen forsikring. Det er naturligt at børnene passer godt på alle idrætsfriskolens ting: stole, bøger, materialer, idrætsrekvisitter, bygningsdele m.v. Hvis der sker forsætlig skade på disse beder vi om erstatning for ødelagte ting Parkering og færdsel Både Fåborgvej og Odensevej er farlige veje, hvor mange bilister gerne vil køre stærkt. Det er vigtigt, at al parkering foregår ved gymnastiksalen ved Odensevej, og at al af- og pålæsning sker ved p-pladsen ved idrætshallen. Parkering på selve Fåborgvej og Odensevej er meget uhensigtsmæssigt, og vi ønsker derfor ikke, at der sker. Der må ikke køres ind i gården eller andre steder på idrætsfriskolen, da børnene bruger området som legeplads. 9/10

10 Vi indskærper over for børnene at ingen må krydse hverken Fåborgvej eller Odensevej i undervisningstiden uden en lærers medvirken, og dette vil vi gerne have at forældre også gentager for børnene. Børnene må ikke forlade skolens områder i undervisningstiden, uden dette er aftalt med en af lærerne. Lukket i sommerferien Idrætsfriskolen holder lukket fra torsdag den 30. juni til 1. august. Lærerne holder pædagogiske møder nogle dage i uge 26 og 32, ligesom der vil være hovedrengøring og andre mindre aktiviteter i løbet af ferien. Kontoret er kun åbent få dage, og vi træffes bedst på mail send til som tjekker mail med jævne mellemrum. 10/10

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Skema for skoleåret

Skema for skoleåret Skema for skoleåret 2013 2014 Følgende lærere nævnes i skemaet: Kristine Rolskov Lars Hansen Møller Solveig Arneborg Christian Heller Johnny Harboe Jakob Høvsgaard Bettina Vangsted Klaus Fage-Fjord Sofie

Læs mere

Sommeren er her stadig, men ferien er snart slut! På Køng Idrætsfriskole er vi i gang med forberedelserne til det kommende skoleår.

Sommeren er her stadig, men ferien er snart slut! På Køng Idrætsfriskole er vi i gang med forberedelserne til det kommende skoleår. 9. august 2012 Kære børn og forældre! Sommeren er her stadig, men ferien er snart slut! På Køng Idrætsfriskole er vi i gang med forberedelserne til det kommende skoleår. Det forgangne år var fyldt med

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2014 2015

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2014 2015 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2014 2015 1/8 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Skema for skoleåret 2014 2015

Skema for skoleåret 2014 2015 Skema for skoleåret 2014 2015 Følgende lærere nævnes i skemaet: Kristine Rolskov Charlotte Birkeland Søren Petersen Pernille Jørgensen Sofie Sandahl Rasmussen Solveig Arneborg Lars Hansen Møller Klaus

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 21. april 2012 kl. 14.00

Køng Idrætsfriskole. Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 21. april 2012 kl. 14.00 Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 21. april 2012 kl. 14.00 1 Velkommen til generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne invitere alle børn, forældre og skolekredsmedlemmer til den årlige generalforsamling.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Hårup Skole. Vi kan så småt skimte elevernes sommerferie i det fjerne. Her ved skoleårets afslutning er der en masse at glæde sig over: vores

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag.

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. SKOLESTART Kære alle Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. Som jeg tidligere har skrevet ud til jer er årets første infomøde onsdag

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Sommer 2015 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41

Sommer 2015 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Sommer 2015 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på Grillaften i Gekko og sommerfest i Kudu & Fritten. Juni måned betyder også,

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Brev til alle hjem og Sommerferienyt

Brev til alle hjem og Sommerferienyt Brev til alle hjem og Sommerferienyt 19. juni 2015 Kære elever og forældre! Nu nærmer vi os stærkt sommerferien, og der er en masse praktiske oplysninger, som er vigtige i den anledning: KYS og KØR Vores

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

til Nordbyskolens SFO

til Nordbyskolens SFO Velkommen til Nordbyskolens SFO Forårs-SFO Velkommen til alle nye børn og forældre. Den 1. april er første dag i ForårsSFO. Dagens rytme 6.30-9.00 : ForårsSFO åbner og der er mulighed for morgenmad frem

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 24. september 2009 Friplads Vi har i år fået 16 ansøgninger om fripladstilskud til skolepenge. Det er en stigning på ca. 40% i forhold til sidste år. Det betyder,

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én!

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én! Fredagsbrev d.3.2.2017 uge 5. Det er naturligvis aldrig rart at skulle sige farvel, og heldigvis har vi også tid til at øve os, for Michelle har valg at opsige sit job her på skolen med virkning fra 1.

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

2017-18 http://www.emu.dk/modul/7-klasse Det 7. klassetrin er det klassetrin, hvor der sker flest ændringer i dit barns undervisning. Når dit barn starter i 7. klasse, er det samtidig starten på udskolingen

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5. Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar o g s å!

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5. Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar o g s å! U S G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5 Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar 2017 o g s å! Ugen der gik: Vi har haft en god almindelig uge! Stine Andersen går på barsel

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 11. Nyhedsbrev uge Generalforsamling

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 11. Nyhedsbrev uge Generalforsamling Nyhedsbrev uge 16-2013 Side 1 Generalforsamling Side 6 S-H-tider 2.-3. klasse Side 2 Logbog fra Bh.kl.-1. klasse Side 3 2.-3. kl. "Tøm et billede" Side 4 Skoleskema for uge 17 Side 7 Side 10 Side 11 Børnehaven

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming Facebook. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming Facebook. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Facebook Friskolen i Lemming Ugebrev 04/16 Kære børn og forældre! Lemming d. 29. januar

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere