SAB-NYT. Leder /// 3. Den lille himmelske cirkel /// 9. Persondataloven /// 7. Få en bedre overgangsalder /// 15. Også i dette nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-NYT. Leder /// 3. Den lille himmelske cirkel /// 9. Persondataloven /// 7. Få en bedre overgangsalder /// 15. Også i dette nummer"

Transkript

1 SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Den lille himmelske cirkel /// 9 Persondataloven /// 7 Få en bedre overgangsalder /// 15 Også i dette nummer ER SAM M E Nyt fra Redaktionen, Månedshoroskoper EN SLU T NIN GEN AF ALTERNATIVE BEH AN D L 230/2014

2 sund livsstil giver styrke året rundt Her kunne din anonce have været helsam.dk mere end varer Danmarks største udvalg af specialprodukter til forebyggelse og behandling. MAGASIN FOR SIND. KROP. ÅND Vil du ha et nyt aspekt i dit liv? Find dine brikker til livets puslespil i Nyt Aspekt & Guiden landets ældste holistiske magasin. Du får: Nyt Aspekt & annoncetillægget Guiden ind ad din dør hver 3. måned. Alsidige artikler og nyheder fra både ind- og udland. Rabat på 100 kr. ved oprettelse på Et eller mange gratis frieksemplarer til vennerne, klinikken... Og meget mere. Nyt Aspekt & Guiden: 4 numre Kun 275 kr. Spar 100 kr. Tilbuddet gælder, hvis du ikke har været abonnent i 2012 Bestil Nyt Aspekt & Guiden: eller tlf Få tilsendt et gratis frieksemplar: tlf

3 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E /// Alt det med småt... SABs telefonnummer: Sekretariat: SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere Telefontid: mandag-fredag, Kåstrupvej 1, 1. sal, 4400 Kalundborg, Telefonnummer: , Formand og ansvarshavende redaktør / tlf / sabnyt.dk Redaktion, layout, horoskoper og boganmeldelser / Ellen-Birgitte Zorn, Peter Bangs Vej th., 2000 Frederiksberg, tlf / ellen. Website; SAB-NYT udgives af Sammenslutningen af Alternative behandlere i Danmark. Oplag Bladet udkommer elektronisk 6 gange årligt og lægges på SAB-nyts hjemmeside til download. Eftertryk tilladt med kildeangivelse, efter indhentet tilladelse hos forfatter eller redaktionen. SAB er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere akupunktører, hypnoterapeuter, kinesiologer, massører, zoneterapeuter og psykoterapeuter og behandlere, der arbejder med Body-SDS. Alle SABs aktive behandleres baggrund og uddannelse er undersøgt og godkendt inden deres optagelse i foreningen. En eventuel klage over et af SABs aktive medlemmer, skal sendes skriftligt til formanden for SABs Etiske Råd, Mette Stauning, se adressen under SABs tillidsfolk. /// Leder v. SABs formand Formandens leder Det virker som om at vinteren er overstået. I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel og overalt ses spirende planter. Vintergækkerne stå i fuldt flor og forsythiaen er ved at gå i blomst. Vi er i begyndelsen af marts ja det er helt utroligt. Før vi får set os om, er sommeren over os. SAB var på messe i Odense. Det er en hyggelig og overskuelig messe, der er godt besøgt. Vi udleverede en masse materiale og indmeldelsesblanketter og regner derfor med flere nye medlemmer. Vi fik også skabt flere interessante kontakter, der fremover kan vise sig meget indbringende for SAB. Tak til Inge der igen deltog på messestanden. Vi hyggede os og havde mange gode samtaler. Næste messe er i Øksnehallen til oktober. Her vil vi igen tilbyde medlemmer muligheden for at lave prøvebehandlinger! Det er en god mulighed for at promovere sin behandling uden at binde sig til alle dagene og en stor udgift. Du betaler for 2 m 2 (ca. 800 kr.) og kan så selv bestemme hvad en prøvebehandling skal koste! Der vil senere komme flere oplysninger om bestilling og afvikling. Nu nærmer tiden sig for generalforsamlingen. Den vil i år blive afviklet i København og det bliver søndag den 27. april Vi ser frem til stor interesse og deltagelse. Vi har behov for en udvidelse af bestyrelsen, så har du lyst til bestyrelsesarbejde i SAB er du velkommen og ønsket kontakt undertegnede eller sekretariatet. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse fra oktober 2012 volder i dag en del besvær. Det er en brancheadministreret registreringsordning, men efter vedvarende tolkningsspørgsmål har styrelsen set sig nødsaget til at fortolke dele af sin egen bekendtgørelse. Og så er det, at vi mener det går galt! Det drejer sig især om benyttelsen af e-learning og krav om anatomi, fysiologi og sygdomslære for psykiske behandlingsformer. Vi vil arbejde for at e-learning, under uddannelsen, kun kan benyttes i teoretiske fag og for en bedre forståelse for de psykiske behandlingsformers fagbehov. Derfor har vi god kontakt til Sundhedsrådet og de øvrige brancheorganisationer for derigennem at opnå en fælles holdning for at få større gennemslagskraft. Vi håber at det lykkes. Jeg vil slutte med at byde vores nye SABnyt velkommen. Jeg håber det bliver en succes til glæde for alle. Og alle ønskes et dejligt forår afsæt tid til at nyde det! Med venlig hilsen Peter Madsen Formand 3

4 Indkaldelse GENERALFORSAMLING i SAB Program: Søndag den 27. april kl Holistisk Institut Marienlystvej 1, st. th Frederiksberg Velkommen Kaffe/te med brød Hvad er hypnose og hvad kan hypnose bruges til? Foredrag med indlagt hypnoseoplevelse med Bodil Møbjerg Cert. Hypnosetræner Frokost Generalforsamling Dagsorden til generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Behandling af eventuel ekskluderings sag(er) 5. Formandens beretning og udvalgsberetninger. 6. Regnskabet fremlægges til godkendelse. 7. Indkomne forslag. (skriftligt til formanden senest 31. marts 2014) 8. Fastsættelse af kontingentets størrelse. 9. Fastsættelse af bestyrelseshonorar 10. Valg i henhold til vedtægterne Valg af intern kritisk revisor 12. Valg af medlemmer & suppleant til Etisk Råd. 13. Eventuelt. Deltagelse i frokost kræver tilmelding til Laila på sekretariatet eller senest mandag den 21. april Betyrelsen. 4

5 /// Fra redaktionen SAB-NYT Om dette blad Dette er det første elektroniske nummer af Sab nyt, og der er rigtigt meget nyt stof i. Der er en spændende artikel om Qi Gong og en hel del lovstof. Nu har vi jo ikke nogen bagside, som er afhængig af Post Danmarks krav til sendt materiale, så den specielle annoncepris på bagsiden er udgået. Bladet kommer til at ligge til download på foreningens hjemmeside, så du kan printe det ud fra din egen printer. Og ligesom i behandlerlisten, er alle hyperlinks i bladet nu levende - dvs klik på et link og bliv ført til den adresse, eller det website linket går til.. Rubrikannoncer Jeg vil lige gentage rammerne for optagelse af rubrikannoncer: Du må gerne selv sættet det pænt op med linjeskift, centreret/venstrestillet, store/små bogstaver, fed/kursiv skrift, tekststørrelse, men vær opmærksom på at jeg bruger en bestemt skrifttype i bladet, og det er måske ikke den du bruger Der må gerne være en baggrundsfarve/tekst-farve/fremhæv-farve, men jeg forbeholder mig ret til at ændre den, hvis den ikke passer ind. Du må gerne bruge specielle tegn så som * eller en prik fra et tekstbehandlingsprogram. Jeg vil gerne modtage teksten til annoncen i Word eller et andet tekstbehandlingsprogram. Maksimum 3 rubrikannoncer pr. medlem pr. SAB-Nyt. Ingen billeder eller logo - kun tekst Maksimum 100 anslag pr. annonce + navn og telefonnummer HUSK: Om materialet til bladet Jeg modtager ofte artikler, skrevet i Microsoft Word med fotos og stregtegninger sat ind i Word-filen. MEN - Word gør noget slemt ved fotos kvalitet, det er et tekstbehandlingsprogram og ikke er layoutprogram, og når jeg får filerne og skal have dem ind i mit layoutprogram går det helt galt med kvaliteten. Så send IKKE Wordfiler med fotos og tegninger i, send venligst Word-filer (eller tekstfiler af et andet format) UDEN fotos og tegninger, og send alle former for illustrationer som separate filer. Alt materiale skal sendes til ellen. Illustrationsmaterialet må gerne være i farver, og det er ok, at billederne bruger det farvesystem, der hedder RGB, der bruges på nettet. Der er stort set ingen, der har sendt mig trykklare billeder i tidens løb - undtagelsen er annoncørerne, der får professionelle til at lave deres annoncer. Da bladet nu udkommer på nettet og ikke på tryk, og da jeg regner med, at dem, der skriver det ud, vil gøre det fra en standard farveblækprinter, er der mindre krav til billedmaterialet end før. En blækprinter skriver ud i ca 100 DPI, hvis den ikke er meget avanceret, og det er nogenlunde den samme opløsning som billeder på nettet. Så i kan altså sende mig fotos fra jeres hjemmesider, hvis i sender artikler osv ind. Men det er stadig ulovlig at finde pæne ting på nettet og sende ind i sit eget navn - alt materiale på nettet er omfattet af copyrightloven, også når det ikke står der. HUSK! Bladet trykkes i farver, så alle annoncer kan være i farver. Husk at lade os vide på hvis du flytter adresse, får nyt telefonnummer osv. God fornøjelse med SAB-NYT nr. 230 Med venlig hilsen Ellen-Birgitte Zorn, Redaktør 5

6 /// Lovgivning Journalføring Hvis du er RAB-registreret behandler, skal du føre journal. Nedenstående har vi vedhæftet en standard journal som er lige til at printe ud og bruge. Journalføring: Krav til den alternative behandler Mange alternative behandlere fører journal over behandlingsforløbet. Journalen indeholder typisk en række personfølsomme oplysninger. Hvis du fører og opbevarer journaler om dine klienter, stiller lovgivningen forskellige krav til dig. Samtidig har dine klienter nogle rettigheder, som du skal være opmærksom på. Krav til den alternative behandler Hvis du indsamler, registrerer, opbevarer, bruger og/eller videregiver personfølsomme oplysninger om dine klienter f.eks. ved journalføring, skal du anmelde behandlingen til Datatilsynet og indhente tilsynets tilladelse. Hvis du har fået tilladelse til at indsamle og opbevare personfølsomme oplysninger, er det også et krav: yy yy at du kun registrer følsomme oplysninger om en klient, hvis oplysningerne er relevante i forbindelse med behandlingsforløbet og at din klient har givet udtrykkeligt samtykke. Datatilsynet anbefaler, at du får et skriftligt samtykke fra din klient til din registrering af følsomme personoplysninger. Nogle alternative behandlinger kan få tilskud fra Sygeforsikringen danmark. I den forbindelse er det nødvendigt, at du oplyser klientens personnummer til sygeforsikringen, men før du gør det, skal du sørge for: yy yy at klienten har givet sit samtykke og eventuelt at foretage ændring i anmeldelsen til Datatilsynet. Datatilsynet om alternative behandleres registrering af personnummer Standardjournal fra SRAB De alternative behandlerorganisationer, der er medlemmer af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB), har udviklet en standardjournal, som rådet bakker op om. Det er frivilligt for de alternative behandlere, om man vil benytte standardjournalen. Den alternative behandler kan vælge at benytte sin egen journal manuel eller elektronisk - i stedet. Men SRAB anbefaler: yy yy at der føres journal at personlige data og oplysninger om f.eks. allergi, nuværende forbrug af medicin eller naturlægemidler samt klientens samtykke indgår i journalen. Standardjournal og vejledning kan downloades her. Standardjournal for RAB-behandlere (word-format) Vejledning til standardjournal for RAB-behandlere (pdf-format) Personfølsomme oplysninger kan være oplysninger om helbredsforhold. Det kan også være personnummer og oplysninger om klientens racemæssige eller etniske baggrund, seksuelle forhold, klientens politiske eller religiøse overbevisning, sociale problemer og andre rent private forhold som ulykkestilfælde, selvmordsforsøg eller længerevarende arbejdsløshed. Datatilsynets skal have givet tilladelse, inden du kan gå i gang med behandling af personoplysninger. Pacifica Parfume Sjove, friske og naturlige. Inspirerende Parfume blends lavet af naturlig alkohol baseret på korn med naturlige essentielle olier. Desuden er brugt de bedste bæredygtige ingredienser. Flaskerne er dekoreret efter vintage stil. Spray & Roll On Parfumerne er veganske og lavet uden grusomme dyreforsøg. Ikke tilsat Propylen Glycol, parabener, phthlater, sulfater og GMOs Købes hos helsekostforretninger og udvalgte materialister. Spray 30 ml. Pris 289 kr. Roll On 10 ml. Pris 169 kr. Duft dem i din lokale helsekost 9 forskellige dufte HUMAN BALANCE ApS Tlf:

7 /// Lovstof Alternative behandlere og persondataloven Hvorfor er alternative behandlere omfattet af persondataloven? En alternativ behandler skal overholde persondataloven, fordi behandleren har en række oplysninger om personer (klienter), der søger behandling. Persondataloven indebærer, at en alternativ behandler kun må indsamle, opbevare, registrere, bruge og/eller videregive oplysninger om sine klienter, hvis lovens regler giver ret til det. Hvornår må en alternativ behandler behandle personoplysninger? Det er reglerne i persondatalovens 5, 6, 7 og 8, som fortæller, hvornår en alternativ behandler må behandle personoplysninger. Udtrykket behandling af oplysninger dækker over en række forskellige måder at håndtere personoplysninger på. Udtrykket omfatter således for eksempel både indsamling, systematisering, registrering, opbevaring, brug og videregivelse af oplysninger. En alternativ behandler har normalt både følsomme og ikke-følsomme oplysninger registreret om sine klienter for at kunne tilrettelægge behandling af klienten og/eller yde rådgivning. Ikke-følsomme oplysninger er f.eks. identifikationsoplysninger, så som klientens navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Sådanne almindelige oplysninger vil normalt kunne registreres, i det omfang den alternative behandler skal bruge oplysningerne som led i aftalen med klienten. Reglerne om behandling af ikkefølsomme oplysninger findes i lovens 6. En følsom oplysning er f.eks. en oplysning om helbredsforhold, herunder misbrug af nydelsesmidler, alkohol m.v., seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer. Følsomme oplysninger er omfattede af bestemmelserne i lovens 7 og 8. Den alternative behandler må som udgangspunkt kun registrere følsomme oplysninger om en klient, hvis oplysningerne er relevante i forbindelse med behandlingsforløbet, og klienten har givet udtrykkeligt samtykke. Hvordan skal samtykket udformes og indhentes? Et samtykke er en aktiv tilkendegivelse, hvor klienten giver tilladelse til, at den alternative behandler registrerer oplysninger om sig. Persondataloven stiller ikke noget krav om, at et samtykke skal være skriftligt for at opfylde kravet om at være et udtrykkeligt samtykke. Men det er den alternative behandler, der skal kunne godtgøre, at der foreligger et samtykke fra klienten. Datatilsynet anbefaler derfor, at den alternative behandler får et skriftligt samtykke fra klienten til sin registrering af følsomme personoplysninger. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en samtykkeerklæring opfylder lovens krav, kan man altid spørge Datatilsynet. Hvornår skal en alternativ behandler anmelde sig til Datatilsynet? Med persondataloven er der indført en ordning, hvor private virksomheder m.v., herunder alternative behandlere, i en række tilfælde skal anmelde deres behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Hvis en alternativ behandler indsamler, registrerer, opbevarer, bruger og/eller videregiver følsomme oplysninger om sine klienter, skal den alternative behandler anmelde behandlingen til Datatilsynet og indhente tilsynets tilladelse. Den alternative behandler må derfor vurdere, om vedkommende har følsomme oplysninger - dvs. oplysninger om klienternes rent private forhold - registreret f.eks. i sit edb-system eller i sit manuelle (papirbaserede) sags-/klientkartotek. Helbredsoplysninger er følsomme oplysninger. Behandling af disse oplysninger vil derfor skulle anmeldes. Følsomme oplysninger er f.eks. også oplysninger om klientens racemæssige eller etniske baggrund, seksuelle forhold eller klientens politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning. Følsomme oplysninger er endvidere oplysninger om væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold. Det kan f.eks. være oplysninger om ulykkestilfælde, selvmordsforsøg eller længerevarende arbejdsløshed. Der skal foretages anmeldelse til Datatilsynet, og tilsynets tilladelse skal foreligge, inden behandling af personoplysninger påbegyndes. 7

8 /// Lovstof, fortsat... Hvordan anmelder du behandling af personoplysninger til Datatilsynet? Anmeldelse kan ske elektronisk via Datatilsynets hjemmeside på adressen Under menupunktet Anmeldelsesblanketter vælges den blanket, der hedder Privat virksomhed. En anden mulighed er at få Datatilsynet til at sende den anmeldelsesblanket, der skal bruges af private virksomheder. Blanketten kan bestilles på tlf.nr i telefontiden, eller ved til Når du udfylder blanketten, er det vigtigt, at du under feltet Behandlingens betegnelse skriver Klientjournal. Ved udfyldelse af blanketten kan du få hjælp i den vejledning, der er skrevet om udfyldelse af blankettens felter. I den elektroniske blanket findes hjælpeteksterne ved at klikke på spørgsmålstegnene i de enkelte felter. Hvis du udfylder papir-blanketten, er vejledningen til blanketten hæftet ved blanketten. I fortegnelsen på Datatilsynets hjemmeside har du mulighed for at finde anmeldelser, som andre alternative behandlere har foretaget. Måske indeholder en sådan anmeldelse formuleringer, som du gerne vil bruge i din egen anmeldelse - og som også er beskrivende for din virksomhed. Hvis du vil bruge en anden anmeldelse som kladde, kan du ved hjælp af en særlig funktion i anmeldelsessystemet genbruge anmeldelsen. Hvordan anmelder du på en nem og hurtig måde? Datatilsynet har også lavet en kladde, som alternative behandlere kan bruge, når de skal anmelde deres behandling af personoplysninger. Hvis du anmelder din behandling af personoplysninger elektronisk, kan kladden overføres til din egen anmeldelse, så du kun skal tilrette de felter, hvor tilsynet har skrevet udfyldes individuelt, og/eller hvor du synes, at din egen anmeldelse skal have et andet indhold end kladden. Du skal selv sørge for, at anmeldelsen svarer til de behandlinger af personoplysninger, som du foretager. Det er den alternative behandlers ansvar, at anmeldelsen svarer til de behandlinger, som foretages. Gå til Datatilsynets kladde til anmeldelse af klientjournaler i forbindelse med altenativ behandling. Når du har fået kladden frem, er det nemmest, hvis du vælger Genbrug hele blanketten som kladde. Hvad sker der, når Datatilsynet har modtaget ameldelsen? Når en anmeldelse er modtaget hos Datatilsynet, vil der blive sendt en kvittering. I kvitteringen er angivet en adresse og et password, så du kan rette anmeldelsen via internettet. Dette gælder, både hvis den er sendt via internettet, og hvis anmeldelsen er sendt på en papirblanket, idet Datatilsynets medarbejdere taster papirblanketten ind i det elektroniske anmeldelsessystem. Du skal ikke foretage rettelser, før du har hørt fra Datatilsynet. Hvis der viser sig et behov for yderligere oplysninger, eller hvis der skal ændres i anmeldelsen, vil Datatilsynet kontakte dig. Når Datatilsynet har vurderet, om anmeldelsen kan godkendes, og på hvilke vilkår tilladelsen vil kunne gives, vil du modtage et brev. Samtidig vil tilsynet iværksætte opkrævning af det gebyr på kr., som skal betales for tilladelsen, jf. persondatalovens 63, stk. 2, nr. 2. Først når betaling er sket, vil Datatilsynets tilladelse blive sendt til dig. Når Datatilsynet har godkendt din anmeldelse, vil den blive offentliggjort i fortegnelsen over anmeldte behandlinger. Fortegnelsen findes på tilsynets hjemmeside. I fortegnelsen kan personer se, hvem der har fået en tilladelse fra Datatilsynet. 8

9 /// Artikel Den lille himmelske cirkel Af Lars Henrik Rasmussen Qigong rejse til Kina Vores krop er fyldt med energifloder, hvor igennem der strømmer Qi, som bedst kan oversættes med livskraft og vitalitet. I disse energifloder, som kineserne kalder meridianer, kan der opstå et ubalanceret flow eller stagnation, som forårsager problemer eller sygdomme i de tilhørende organer eller lemmer. I traditionel kinesisk medicin (TCM) arbejder man med at diagnosticere og afhjælper disse ubalancer og stagnationer, og de fire oprindelige hovedmetoder til dette har været akupunktur, urtemedicin, tuina (en massageform) og Qigong. Et af hovedformålene med medicinsk Qigong er altså at skabe et bedre og mere balanceret energiflow i de tolv hovedmeridianer, som har forbindelse til vores organer. Et andet vigtigt hovedformål er at styrke Qi en i den lille himmelske cirkel, som er et energireservoir, hvor der kan opbevares overskydende Qi, når kroppen har overskud af dette, og hvorfra der kan distribueres Qi til resten af kroppen, når den er i underskud. Den lille himmelske cirkel er altså en slags bank, der er med til at skabe en jævn tilgang af Qi til kroppen. at nære livmoderen og de vigtigste organer. Ifølge TCM så er disse to meridianer forbundne i fostertilstand, hvor Qi en løber op ad Guvernør meridianen på bagsiden og ned ad Konceptionsmeridianen på forsiden. I fostertilstanden bliver vi gennemstrømmet af en himmelsk Qi, som er mere ren og klar end efterfødsels Qi en, som bliver skabt ud fra den mad, vi spiser og den luft, vi indånder. Dette skyldes ikke kun, at vi lever i mere forurenede omgivelser men simpelthen, at omsætning fra føde og ilt til nærende Qi for kroppen medfører en vis form for urenhed, som ikke findes i den oprindelige, himmelske Qi. I fostertilstanden indtager vi ikke ilt og mad gennem mund og næse, og vi udskiller ikke affaldsstoffer Den lille himmelske cirkel Den lille himmelske cirkel består af to af de ekstraordinære meridianer Guvernør meridianen, Du Mai, og Konceptions meridianen, Ren Mai. Guvernør meridianen løber fra halebenet op ad midterlinjen af overkroppens bagside, over kraniet og ned over panden til overlæben. Den kaldes også den styrende meridian, og er den store yang meridian, som bl.a. er med til at beskytte kroppen. Konceptionsmeridianen løber fra mellemkødet op på midterlinjen af overkroppens forside til underlæben. Den kaldes også den ledende meridian og er bl.a. med til 9

10 /// QiGong, fortsat... gennem næse, mund og endetarm, så derfor er der en naturlig bro ved mund og endetarm mellem de to meridianer, som gør, at de er forbundne og danner en cirkel. Man ved, at fostre har spidsen af tungen oppe bag fortænderne, og dermed danner en bro mellem Guvernør og Konceptions meridianerne. Samtidigt har fostre også en hofteholdning, som gør, at Qi en flyder kraftigt ved mellemkødet og over til halebenet, og dermed danner en bro mellem slutning af Konceptions og Guvernør meridianerne. Enhedsplanet og den todelte hverdag Efter fødslen begynder vi at indtage vores egen føde og ilt og udskille kroppens affaldsstoffer. Broen mellem de to meridianer bliver derfor i lange perioder brudt, selvom man dog ofte kan se babyer stadig have tungespidsen oppe bag fortænderne og have en hoftestilling, der muliggør at Qi en kan strømme til halebenet. I stedet begynder Qi en det meste af tiden at strømme i et ottetal op på forsiden og ned i midten af kroppen samt op på bagsiden og igen ned i midten af kroppen. I min oplevelse er vi i fostertilstanden, hvor den lille himmelske cirkel hele tiden er intakt, i enhedsstadiet, som kineserne også kalder Tao, vejen. Efterfølgende bliver cirklen til et ottetal, hvor vi åbner op i næse, mund og endetarm for at kunne indtage næring og udskille affaldsstoffer, som er vigtige funktion i vores liv på jorden. Ottetallet illustrerer også Yin og Yang, det todelte princip med modsatrettede og dog uadskillelige energier. Den lille himmelske cirkel er altså ikke kun en energibank men også et bagvedliggende enhedsplan, som danner et roligt og meningsfyldt grundlag i vores todelte hverdag. Et billede på det kan være et pendul, der svinger fra side til side; nogle gange i små, langsomme udsving, andre gange i hurtige, voldsommere udsving. Hvis man så ser op for enden af pendullet, så bliver det holdt fra et fast sted; vores jordiske liv kan altså indeholde mange udsving, men hvis vores bevidsthed hviler i pendulets ubevægelige udgangspunkt, så vil vi ikke gå med udsvingene og gøre dem større. På samme måde er den lille himmelske cirkel vores port til en større helhed, som giver os en oprindelig vitalitet og livskraft, vi kan benytte i vores dagligliv, som kan synes opdelt og fragmenteret. Qigong og stilarter Som sagt er et af hovedformålene i Qigong at styrke den lille himmelske cirkel, og det gøres med simple, harmoniske kropsøvelser, tankefokusering og åndedræt. Qigong handler om at kultivere vores livsenergi, så vi får bedst muligt udbytte på samme måde, som når man dyrker et stykke jord for at optimere afgrøden. Resultatet er både, at den ydre krop og helbredet styrkes af de harmoniske, fysiske bevægelser, men også at den indre krop kommer i bedre balance med større ro og glæde som resultat. Der findes tusindvis af forskellige stilarter, og jeg underviser i tre af dem. Det er alle medicinsk Qigong, som har til formål at forbedre helbredet og få et langt, sund liv ved at styrke den lille himmelske cirkel og energi flowet i kroppen, men selvom de alle er medicinsk Qigong, og dermed har mange lighedspunkter, så er de også meget forskellige af natur. DaMo Qigong DaMo QiGong er en af de traditionelle, klassiske stilarter, som menes skabt af den indiske prins Bodhidharma eller DaMo på kinesisk. I 500 tallet kom han til Kina for at sprede Buddhismen. Kejseren satte ikke pris på hans lære og udviste ham fra hoffet. DaMo var skuffet over afvisningen og trak sig tilbage til Shaolin klostret, hvor han opdagede, at munkene var i meget dårlig fysisk form. Ifølge legenden gik han derfor op i bjergene, hvor han mediterede uafbrudt i 9 år. Der udviklede han de qigong teknikker, som nu er kendt som DaMo Qigong, ud fra studier af dyr, naturen og universet samt hvordan mennesket skal leve for at opnå harmoni og helse. Det er nogle meget grundlæggende øvelser, som det moderne menneske stadig kan have stor gavn af at udøve. 10

11 /// QiGong, fortsat... Duft Qigong En anden stilart, jeg underviser i, er Duft Qigong, som er en buddhistisk inspireret stilart. Den menes at være opstået i ca. 600-tallet og er kun videregivet fra mester til elev indtil den sidste nulevende Mester Tian. Som barn led han af en livstruende hudsygdom, som en buddhistiske munk, der udøvede Duft Qigong, helbredte ham for. Munken besluttede at lade Tian blive hans elev og fortalte ham, at han efter 50 års træning kunne komme ud i offentligheden med stilarten og hjælpe dem, der havde behov. I 1988 blev Duft Qigong derfor offentligt kendt i Kina, og på få år blev den meget udbredt. Stilarten er speciel ved at bevægelserne er forholdsvis hurtige, og at man ikke skal arbejde med tankekoncentration undervejs; tværtimod så handler det om at være tanketom. Den har fået sit navn af, at der under udførelsen kan opstå dufte, som kommer indefra og menes at stamme fra vores krybdyrhjerne BaGua Xun Dao Qigong Den tredje stilart, BaGua Xun Dao Qigong, er skabt af den nulevende mester Master Wan. Han kommer fra en familie, der i generationer har været TCM læger, og han anses for at være en af de 10 bedste TCM læger i Kina. Stilarten er udviklet efter studier af BaGua, de 8 trigrammer, som bruges i taoistisk tradition, bl.a. i visdomsbogen I Ching. De 8 trigrammer repræsenterer de 8 fundamentale principper i kosmos, og ud fra dem har Master Wan skabt en meget smuk stilart med en stærk healende livsenergi. Man kan læse mere om stilarterne på min hjemmeside hvor jeg også har en video med uddrag af de tre stilarter, så man selv kan få et indtryk af deres forskellige natur. Ligeledes er der fem lette QiGong øvelser, som alle kan lave med et godt udbytte for krop og sjæl. Rejse til Master Wans center En enestående måde at lære mere om Qi og den traditionelle kinesiske helbredskunst er ved at besøge Master Wans center i Beijing. Jeg har derfor lavet en 2 ugers tur til centeret i oktober måned. At være på centeret er som at være i en verden af Qi, hvor man bliver fyldt af livsenergi gennem de daglige behandlinger, BaGua Qigong øvelser, ceremonier og meditationer, den velsmagende, Qi-fyldte mad og det hjertelige personale på stedet. Det er en meget vidunderlig måde at lære om Qi og TCM ved simpelthen at være i det! Behandlingerne består af akupunktur og fodmassage (zoneterapi) samt Wai Qi, som er en healings form, hvor man styrker og afbalancerer den lille himmelske cirkel. Qi en i kredsløbet bliver afbalanceret ved, at der bliver ledt Qi til de steder, hvor der er underskud, og stagneret eller overskydende Qi bliver ledt de rette steder hen. Mange oplever, at deres krop begynder at bevæge sig, selvom de ikke bliver berørt, simpelthen fordi Qi en er så kraftig, at den sætter kroppen i svingninger. Pludselig bliver Qi en helt konkret ting, som man kan mærke, at luften er tyk af! Master Wan og hans elever har igennem mange år optimeret deres egen Qi, således at de også er i stand til at sende Qi til andre personer. Mange mestre i Kina arbejder med Wai Qi, men det som er specielt ved behandlingen på Master Wans center er, at man får Wai Qi fra flere personer på en gang. Master Wan tænkte ganske simpelt, at der var rigtig gode resultater, når han gav Wai Qi til patienter, men hvordan ville det så ikke være, hvis man var mange om at give Wai Qi? Han begyndte derfor at udvælge nogle elever, som han trænede i mange af TCM s grene, f.eks. QiGong, Kung fu, akupunktur, urtemedicin, ernæring, musik mm. Siden 1996 har han haft centeret i Beijing, og der kommer hvert år tusindvis af mennesker fra hele verden til stedet. Centeret er en hel verden for sig selv fyldt med farverige udsmykninger samt taoistiske og buddhistiske symboler. At være på stedet er meget mere end de enkelte elementer; det er en samlet pakke af sundhed, vitalitet og glæde. På turen er der også tid til at besøge parker med god Qi og udvalgte turiststeder sammen med Masters Wans søde personale. Man kan læse mere om turen til Kina, se video fra centeret og meget mere på kina-rejse. Hvis man har spørgsmål til turen til Master Wans center eller til Qigong, så er man meget velkommen til at henvende sig til Lars Henrik Rasmussen, tlf , 11

12 Attraktiv Pensionspakke igennem Sammenslutningen af alternative behandlere Sammenslutningen af alternative behandlere og registrerede forsikringsmæglere, Keller og Partners, har indgået en aftale om at tilbyde en attraktiv pensionspakke til foreningens medlemmer. Ordningen etableres igennem Top Danmark. FORDELS-PENSION / SAB - én af Danmarks bedste pensionspakker - sikring af dig, din familie og din fremtid MULIGHEDER I PENSIONSPAKKEN Gruppeliv ved død Kritisk sygdom Nedsat erhvervsevne Pensionsopsparing HVORFOR VÆLGE FORDELS-PENSION / SAB Da du er en del af en gruppe (Sammenslutningen af alternative behandleres medlemmer), har vi mulighed for at tilbyde dig nogle klare fordele. Eksempelvis på følgende områder: Lave priser på forsikringsdækninger Brede/udvidede forsikringsdækninger Få helbredsoplysninger Lave administrationsomkostninger Ét af markedets højeste afkast på pensionsopsparing SÅDAN KOMMER DU VIDERE: Kontakt Fordels-Pension/SAB: SJÆLLAND / JYLLAND / FYN OG ØERNE eller på mail: - se brochure på EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK

13 Attraktiv sundheds- og behandlingsforsikring igennem Sammenslutningen af alternative behandlere Sammenslutningen af alternative behandlere og registrerede forsikringsmæglere, Keller og Partners, har sammen udviklet en attraktiv sundheds- og behandlingsforsikring til foreningens medlemmer. Ordningen etableres igennem Mølholm Forsikring A/S. Danmarks største udbyder på området! SundhedS- og behandlingsforsikring / SammenSlutningen af alternative behandlere hvorfor: hurtig hjælp og afklaring, hvis du bliver syg eller kommer til skade, så du kan komme tilbage og passe din virksomhed. Behandlingsgaranti indenfor 10 dage FOrDele: Skarp pris kr ,- / år + 1,1% stempel til staten en af de mest udvidede dækninger på området Tegnes uden afgivelse af helbredsoplysninger løbetid helt til 70 år Ægtefælle kan også tilmeldes ordningen til samme pris hvis begge ægtefæller er er omfattet af ordningen, er børn gratis medforsikret til 21 år. SÅdan kommer du videre: Kontakt Fordels-Pension/SAB: SJÆllAND / JYllAND / FYN OG ØerNe eller på mail: - se brochure på - EN ORDNING IGENNEM MØLHOLM FORSIKRING A/S 13

14 /// Forskning Hjernen producerer også østrogen Af Jo Adetunji, Redaktør, Health & Medicine ved Conversation Interview med Ei Terasawa, Professor i pædiatri ved University of Wisconsin-Madison og Philippa Saunders, Professor i reproduktiv sundhed ved University of Edinburgh Det kvindelige kønshormon østrogen kan fremstilles og frigives fra både hjernen og æggestokkene, ifølge en undersøgelse. Forskningen, der for nylig blev offentliggjort i Journal of Neuroscience viser, at hypothalamus - der hjælper med at regulere menstruationscyklus og reproduktion i hjernen - aktivt kan frigive hormon i rhesusaber. Resultaterne har betydning for mennesker, fordi det reproduktive neuroendokrine system, (som frigiver hormoner) hos rhesusaber er identisk med menneskers. Forskerne opdagede, at østradiol - den fremherskende af de tre store naturligt forekommende østrogenhormoner, der er involveret i kvindelig reproduktion - hurtigt kan produceres i hjernen. Østradiol påvirker andre funktioner i kroppen, herunder vores vægt og hukommelse. Forskerne havde mistanke om, at hypothalamusområdet af hjernen spiller en rolle i reguleringen af menstruationscyklus, siger Ei Terasawa, professor ved Wisconsin-Madison School of Medicine og folkesundhed. Konklusionen var, at området hurtigt kunne producere østradiol og hjælpe med at kontrollere gonadotropin hormon (GnRH) - proteinhormoner, der hjælper med at regulere vækst, kønsudvikling og forplantningsevne, men at det stadig kom som en overraskelse. Disse resultater flytter ikke kun konceptet om, hvordan den reproduktive funktion og adfærd er reguleret, men har reelle konsekvenser for forståelse og behandling af en række sygdomme og lidelser, siger Terasawa. Selvom østrogen almindeligvis er forbundet med sex og reproduktion, og bruges i p-piller for at undgå graviditet, kan en ubalance af hormonet være knyttet til en række betingelser, herunder Alzheimers, slagtilfælde og depression. Det kunne også være interessant for kvinder, der har været gennem overgangsalderen, og som får hormoner som østrogen for at forebygge problemer såsom osteoporose og virkningerne af overgangsalderen, herunder svimmelhed og træthed. Eller for piger med problemer i puberteten. Eksperimenterne viste en række måder at udløse hurtig produktion af østradiol i hjernen, herunder ved elektrisk stimulering af en del af hypothalamus. Mens forskerne ikke er sikre på, hvorfor hjernen gør dette, viste undersøgelsen, at hypothalamus direkte kontrollerede frigivelse af GnRH. Selv om forskerne var i stand til at isolere denne funktion, fordi aberne i undersøgelsen ikke har æggestokke, er det ikke klart, hvordan østrogener fra æggestokken påvirker også dette system. Når det er sagt, har vores konklusion vist en mulighed for, at østradiol i hypothalamus under ægløsningscyklus også deltager i kontrol af ovulatoriske GnRH bølge samt normal menstruation, sagde Terasawa. Hun tilføjede: Neuroestradiol kan være meget vigtigt i situationer, hvor æggestokkene er inaktive, såsom overgangsalderen og før puberteten - vi har brug for meget mere forskning. Jeg er sikker på, at et lignende fænomen kan ses i mænd også. Terasawa siger, at det satte spørgsmålstegn ved den gamle dogme om, at steroidhormoner fra kønskirtlerne (i dette tilfælde æggestokkene) regulere hjernen og hypofysesystemet. Vi er begyndt at vide mere om, hvordan kønshormoner produceres i kroppen. Philipa Saunders, en reproduktiv sundhed specialist fra University of Edinburgh, sagde, at det var kendt, at østrogen kunne produceres af mange ikke-gonade-væv, og dette kunne spille en central rolle i sygdomsudviklingen i kræft i bryst for eksempel. Hendes gruppe har for nylig offentliggjort et dokument om østrogenbiosyntese i den menneskelige endometrium, som også fungerer som en foring for livmoderen, som de foreslår bidrager til etablering af graviditeten. 14

15 /// Overgangsalder Få en bedre overgangsalder Af Jacob Rubin Ifølge læge og alternativ behandler Charlotte Bech kunne mange kvinder komme lettere gennem overgangsalderen ved at lægge deres livsstilom. Læge Charlotte Bech lover i en ny bog kvinder en bedre overgangsalder uden brug af hormonpræparater og anden medicin. Prisen er en ændring af dagligdagen, der nok vil falde de fleste svær. Således lyder et af rådene i Hormo ner i balance : Gå i seng før kl. 9 og stå op ved 4.30-tiden. Det gør hun selv.»en god søvn er noget af det vigtigste for at få balance i hormonerne. Under søvnen restituerer kroppen sig og får ny energi. Det er videnskabeligt dokumenteret. Vi er fra gammel tid indstillet til at gå tidligt i seng, og den dybe såkaldte fase 4-søvn opnas bedst før midnat,«siger hun. At rykke sin dagsrytme, så den følger solen, kræver disciplin, men det har Charlotte Bech. I sine tidlige morgenstunder dyrker hun, som er uddannet læge og har undervist på Panum Instituttet i København, motion, mediterer og arbejder, mens resten af landet endnu ligger under dynerne. Unormal læge Charlotte Beck har taget imod i sin klinik i Gentofte, hvor hun efter eget udsagn har behand let over patienter. Væggene prydes af bille der af indiske guruer, en duft af æteriske olier hænger i lokalet, og meditative toner strømmer fra et musikanlæg. Det er altså ingen normal lægeklinik. Ligesom Charlotte Bech langt fra er nogen almindelig læge. Den 52-årige behandler har udvidet den traditionelle lægegerning med elementer fra Orienten, deriblandt ayurvedisk medicin, olie behandlinger, transcendental meditation og yoga. Ved at optimere sin levevis kan man opnå en større hormonel balance og et større velvære. Det gælder om at finde en balance mellem krop og sind. Lever man sundt, kommer man lettere gennem overgangsalderen - ofte uden at skulle tage medicin. Desuden bliver man sundere, slankere, smukkere og stærkere,«siger hun. Omvendt pubertet Kvinders overgangsalder indtræffer i års alderen. Perioden kan være forbundet med lidelser, men ubehaget veksler betydeligt fra kvinde til kvinde. Nogle kommer let igennem overgangs fasen, andre lider af hedeture, svedeture, nedture, udtørring af hud og slimhinder, slappe muskler, sarte knogler, hårtab og overvægt. Overgangsalderen er en omvendt pubertet. Mens der i puberteten dannes en fornyet mængde kønshormoner,nedsrettes produktionen i overgangsalderen. Kroppen forandrer sig dramatisk, hvilket 3 råd til kvinder mellem 36 0g 60 Vær velnæret! Når der dannes færre kvindelige kønshormoner i denne periode, dannes der mere mandligt kønshormon. Derfor får mange kvinder tendens til har på hagen eller fedt på maven, som kan ligne en mands mave. Det manlige kønshormon kan omdannes til kvindelige kønshormoner i kroppens fedtvæv, f.eks. på lårene og hofterne. Forskning har vist, at hvis man er velnæret (ikke overvægtig), kan det udskyde tidspunktet for menstruationsophøret, og det kan hjælpe tit at bevare stærkere knogler. Få sunde fedtstoffer. De kvindelige kønshormoner er dannet ud fra kolesterol, hvilket vilsige, at de er lavet af fedt. Derfor er det vigtigt at fa de sunde fedtstoffer. Sunde fedstoffer er knuste hørfrø, sesamfrø, olivenolie,rapsolie,avocado, oliven, valnødder, andre nødder, græskarkerner og klaret smør. Få bio-identiske hormoner (phyto-østrogener), som er stoffer fra planter, men som har samme virkning på kroppen. De findes f.eks. i oregano, rødkløver og yamsrod. Yamsrodsmel kan spises i grød,brød, stuvninger og sammenkogte retter. Yamsrod kan fas i indvandrerbutikker. Man kan blande olie fra vild yamsrod i en massageolie og bruge den som body lotion over hele kroppen efter badet om morgenen. Kilde: Hormoner I balance 15

16 ///Overgangsalder, fortsat... fysisk og psykisk kan være krævende at komme igennem, forklarer Charlotte Bech. I gennemsnit har kvinder deres sidste menstruation som 51-arig. Ifolge Charlotte Bech er mange kvinder ikke klar over, at kroppens for andringer skyldes hormoner, og at de kan gøre meget selv ved at give sig selv et sundhedstjek. Ofte behandles kvinder i stedet med hormon tilskud for at mindske generne. Min ærinde er at hjælpe kvinder i overgangs alderen til at undgå at tage de syntetisk frem stillede hormonpræparater, da de kan give alvor lige bivirkninger. Statistisk set giver et længerevarende forbrug en trefemdobling af risikoen for bryst- og livmoderkræft, fordøjelsesproblemer, blodprop og hjerneblødning, siger hun. Tre fokusområder Hormoner i balance kredser om tre fokus områder: Mad, søvn og tankerne. Maden Af hensyn til det lave energiniveau, som mange kvinder i overgangsalderen oplever, anbefaler Charlotte Bech, at man spiser energi givende, letfordøjelig mad. Et lille måltid om aftenen og et stort til morgen og frokost.»spis især først pa dagen og så lidt som muligt sidst. Var du en bil, svarer det til, at du tanker op for du kører. Man har brug for energi om dagen. Om natten skal kroppen ikke ligge og forbrænde og fordøje mad. Det går ud over dybden af søvnen og restitueringen,«siger hun. Hendes anbefaling er at spise vegetarisk til aften, men i øvrigt så vidt muligt undgå svært fordøjelige produkter som kød, industri forarbejdet mad og fedtstoffer. Frokosten bør følges af en hvilepause. Mange kvinder har ingen appetit om morgenen. Det skyldes som regel, at de har spist for meget aftenen for. Fordøjelsen, den slanke linje og energiniveauet har det bedst, hvis man spiser så lidt og så let, at man kan fordøje og forbrænde maden inden sengetid. Så vågner man sulten og energisk næste morgen skriver hun i sin bog. Derudover bør kvinder i overgangsalderen, der oplever hede- og svedeture, ikke spise eller drikke varmedannende mad og drikke. Til det hører chili, kaffe, cola, chokolade og peber. Søvn Mange kvinder lider i overgangsalderen af urolig, overfladisk og afbrudt søvn. Løsningen er ikke overraskende at gå tidligere i seng, men kvaliteten af søvnen er også tæt forbundet med den mad, man spiser. Charlotte Bech forklarer, at søvnen har fire faser. Som en cyklus kommer man forbi dem alle en eller flere gange i løbet af en nat. Fase 4 er den dybe søvn, hvorunder kroppen regenererer allerbedst. I denne fase danner kroppen væksthormo ner, som vores celler er afhængige af, og lykke hormonet serotonin Det er dokumenteret, at man kommer lettest i fase 4-søvnen for midnat pga. vores indre ur. Går man tidligt i seng, kan man komme op til 45 minutter i fase 4, mens man efter midnat ofte må nøjes med få minutter ad gangen. Det er svært at gennemføre, men det er gratis og kan spare en for tusinder af kroner i kosttilskud, medicin og hovedpinepiller siger Charlotte Bech.»Desuden er det dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem overvægt og dårlige sovevaner.«tankerne Det er skadeligt for kroppen og vel været at have negative tanker og udføre negative handlinger, mener Charlotte Bech. Det får kroppen til at danne negative signalstoffer af samme slags, som dannes under stress. Stress hormoner er med til at slide kroppen og få den til at virke dårligere, forklarer hun, Tænk positivt. Vend det negative til noget positivt. I stedet for at være irriteret over noget, skal man sige til sig selv: Hvor ville jeg gerne have, at det og det skete. Så bliver minus til plus. Jacob Rubin 16

17 /// Rubrikannoncer Meditation, stilhed og stof til eftertanke Nu tilbyder vi meditationsretreat enten med et touch af tropisk Strand, på en lille næsten uopdaget ø (sig det ikke til nogen ;)) eller i et energifyldt tempel Wat Phra That Phanom. Se mere på Ring eller skriv til Gitte Husbond og Mikael Drumm på tlf. nr eller Qi Gong kursus i Danmark og Spanien Træn helbredsfremmende Qi Gong og styrk din livskvalitet. - Åse Lodal, Tlf Horoskoper Nu også karmiske horoskoper! Fødselshoroskoper og årshoroskoper laves, 1200 kr. ialt for begge. Jeg skal bruge fødselstidspunkt, -tid og -sted. Du skal have tidspunktet fra Landsarkivet eller fra din fødselsattest. Ellen-Birgitte Zorn , ellen. Gerne på Skype. Akupunktør og Zoneterapeut efterspørges til klinik i Spanien Clinica Paca Albir ved Middelhavet, 50 km fra lufthavnen i Alicante. Klinikken er etableret for 3 år siden af dansk ægtepar, som ønsker at fortsætte deres virke 2 dage om ugen med Kranio-sakral terapi, fodpleje og salg af vandrensnings system. Klinikken har været drevet med fokus på en etisk, harmonisk og uforglemmelig helhedsoplevelse for nye og gamle kunder. Klinikken har en fantastisk goodwill, med henvisning fra mange folk samt fra lægepraksis. Kunderne er nordmænd og engelsktalende folk. Klinikken kan lejes med inventar eller købes. Yderligere information og vilkår for overtagelse, venligst kontakt Rikke Wittrup, eller tlf Astrolog, healer & zoneterapeut Indre handling - ydre forvandling Kurser Foredrag Undervisning Læs mere på Rytmisk Massage Grundkursus og Uddannelse. Kig ind på Hanne Kjemtrup Kropsterapeut Jeannette Johnsen udd. v/ Body SDS Helkropsmassage, coaching og grundtræning i Haslev KLINIKLOKALE TIL LEJE I VANLØSE Ålekistevej 190, 2720 Vanløse. Umøbleret, 14m2, rummeligt lokale (3,45m til loftet), med østvendt vindue. 3500,-kr. /måned, incl. varme og el. Fælles venterum og køkken-alrum. Mulighed for skiltning/reklame på facade, gadeskilt og i venterummets lille fremskudte butiksvindue. Jeg er selvstændig kropsterapeut på 13. år og behandler i klinikkens andet lokale. Arbejder med Dybdemassage. Kranio- Sakral Terapi og Øreakupunktur. Klik ind på og se billeder fra klinikken HYPNOSE INSTITUTTET Hypnose NLP Healing Kurser Uddannelser Terapi Faglige kompetencer Personlig udvikling Erfaring Etikken Kvalitet Tlf.: Naturvisdomsskolen Uddannelse til Visdomsterapeut Kurser for alle Supervision af Terapeuter Kompetence udvikling af Terapeuter Skoleleder Pia Gylding Sabroe. Faglighed,bevidsthed,udvikling og mesterlære. MED: ALFA-KINESIOLOGI KAN DU SLIPPE AF MED DIN ALLERGI HELT UDEN BRUG AF MEDICIN LÆS MERE PÅ KONTAKT: ULLA ANDREWS Lymfedrænage Terapeutuddannelse og behandling Uddannelse tilbydes i København og Silkeborg. Behandlingen er effektiv ved væskeophobninger er immunstyrkende, udrensende og afstressende Lymfedrænage er en fjerlet massage der er min foretrukne behandling til klienter med pande- og bihuleprobl. musearme, hælsporer, uro i benene mm, Se mere på Erna Troels, Tlf

18 SABS Bestyrelse 2013 Formand, Peter Madsen Kåstrup Holmevej Kalundborg Tlf Næstformand Ulla Andrews Marielystvej 1, st.th Frederiksberg C Tlf Bestyrelsesmedlem Dortebet Suel Rødegårdsvej Helsingør Tlf Kasserer Shila Jensen Røsnæsvej Kalundborg Tlf.: Bestyrelsesmedlem Thorleif Sørensen Gustav Wieds Vej Århus C. Tlf Suppleant til bestyrelsen Sekretariat Suppleant Dorte Merete Malmgren Hillerødvej Frederiksværk Tlf Sekretariat: Laila Sonnichsen Kåstrupvej 1, 1. sal, 4400 Kalundborg Tlf. nr Lakridsrod Lakridsrod er en af de mest anvendte lægeplanter. Planten vokser i Middelhavsområdet og det sydlige Rusland. Den indeholder mange vitaminer især fra B-gruppen og stoffet glycyrrhin. Undersøgelser viser, at lakridsrod stimulerer produktionen af interferon, en substans, der har betydning for immunforsvaret. Desuden hæver den et for lavt blodtryk og kan afhjælpe forskellige betændelsestilstande som bronkitis, mavekatar, divertikel- og tyktarmsbetændelse. Den renser tyktarmen, stimulerer binyrerne og har en J cortison-lignende virkning, modgår muskelspændinger og øger slimafsondringen fra lunger og bronkierne. Også god ved øm hals, forkølelse og kvalme. På grund af dens indvirkning på blodtrykket bør lakridsrod ikke bruges af mennesker med for højt blodtryk. De hele lakridsrødder kan tygges, eller man laver en kop the af skåren lakridsrod: 1 tsk. pr. kop kogende vand; trækker 10 minutter, 1-3 kopper daglig. Lakridsrod Lakridsrod er en af de mest anvendte lægeplanter. Planten vokser i Middelhavsområdet og det sydlige Rusland. Den indeholder mange vitaminer især fra B-gruppen og stoffet glycyrrhin. Undersøgelser viser, at lakridsrod stimulerer produktionen af interferon, en substans, der har betydning for immunforsvaret. Desuden hæver den et for lavt blodtryk og kan afhjælpe forskellige betændelsestilstande som bronkitis, mavekatar, divertikel- og tyktarmsbetændelse. Den renser tyktarmen, stimulerer binyrerne og har en cortison-lignende virkning, modgår muskelspændinger og øger slimafsondringen fra lunger og bronkierne. Også god ved øm hals, forkølelse og kvalme. På grund af dens indvirkning på blodtrykket bør lakridsrod ikke bruges af mennesker med for højt blodtryk. De hele lakridsrødder kan tygges, eller man laver en kop the af skåren lakridsrod: 1 tsk. pr. kop kogende vand; trækker 10 minutter, 1-3 kopper daglig. 18

19 /// Datoer & priser SAB-NYT, datoer i 2014 Udgivelse og deadline: SAB-NYT nr. 231/201 udkommer i uge 20. Deadline d. 1/5 SAB-NYT nr. 232/201 udkommer i uge 29. Deadline d. 1/7 SAB-NYT nr. 233/201 udkommer i uge 38. Deadline d. 1/9 SAB-NYT nr. 234/201 udkommer i uge 47. Deadline d. 1/11 Såfremt der er rettelser til navn eller adresseregistrering bedes disse sendt til: SAB - Sekretariat Kåstrupvej 1, 1. sal 4400 Kalundborg Tlf.: , Annoncepriser, SAB-NYT Pr. maj /1 side (15.8 x 22.3 cm) kr. 1/2 side (15.8 x 11.1 cm) kr. 1/4 side (7,9 x 11,1 cm) kr. 1/3 side (15,8 x 7,4 cm) 950 kr. 1/6 side (7,9 x 7,4 cm) 550 kr. 1/9 side (4,9 x 7,4 cm) 450 kr. Annoncepriserne er excl. moms og gælder for trykklart materiale. Gentagelsesrabat: Ved 3 fortløbende og enslydende annoncer gives 10% rabat. Ved 6 fortløbende og enslydende annoncer gives 20% rabat. Aktive medlemmer får 50% rabat på annonceprisen. Der kan maximalt opnås 50% rabat på annonceindrykninger. SAB-NYT udkommer medio januar, marts, maj, juli, september og november. Deadline for indlevering af annoncer: Se ved siden af. Tekniske specifikationer for levering af trykklart materiale: Filformat: PSD, EPS eller PDF. Farvemodel: CMYK. Opløsning: 150 DPI. Medlemspriser Er du flyttet? Indmeldelsesgebyr: Kr. 350 Aktive medlemmer: Halvårligt kontingent: Kr Elevmedlemmer: Halvårligt kontingent: Kr RAB registrering: Årligt kontingent pr. terapiform: Kr. 400 Passive medlemmer, skoler/støttemedlemmer: Årligt kontingent: Kr Har du fået ny , ny adresse eller nyt telefonnummer? Husk at give besked til sekretariatet! Sekretariatet Bestyrelsesmøder i 2014 Emner der ønskes behandlet på SABs bestyrelsesmøder, bedes indsendt til formanden, senest 14 dage inden mødet afholdes. NB! Husk: Alt er fradragsberettiget. 19

20 /// Horoskoper for marts/april 2014 Vædderen 20/3 19/4 Tyren 20/4 20/5 Tvillingerne 21/5 21/6 Venus står i dit 11. hus den 5. marts og vil der forbedre dine relationer med venner, der vil støtte dig. Marts måned er den perfekte måned til at udvide din omgangskreds og arbejde med andre. Planeten Mars, din herskende planet, er retrograd i 7. hus, der handler om parforhold og nære relationer, i hele måneden, hvilket sommetider kan betyde, at du på overfladen er rolig og fattet, mens du indeni har dine egne planer, din egen dagsorden og føler dig frustreret. Mars slutter ikke sin retrograd bevægelse før 20. maj. I al denne tid, bør du ikke starte nogen konflikter med andre. I april kan modstand fra din herskende planet, Mars, komme til at spille en rolle i at vække et indre oprør fra din side. Potentielt kan modstanden holde din indsats og vilje til at gøre fremskridt tilbage. Din sårbarhed er vækket, og kan føre dig meget hurtigt ind i magtkampe, især på arbejdspladsen. På den anden side vil dit mod til at være initiativrige, innovative og den, der skaber forandring styrkes. Råd: God tid til at justere på dit parforhold! Krebsen 22/6 22/7 Mars fortsætter med at motivere dig til at arbejde på noget, du synes er vigtigt. Merkur og Venus i 10. hus har en gavnlig effekt på karriere - du kan opnå succes gennem kommunikation og støtte fra andre. Folk siger pæne ting om dig. Forbindelserne med autoriteter forbedres. Da Mars er retrograd mellem den 1. marts og den 20. maj, bør du være forsigtig med dine reaktioner. Du bliver let stresset, men den gode side er, at du er mere metodisk og vedholdende. Med Mars retrograd i 6. hus bør du hellere ikke købe nye maskiner. I april vil Venus indflydelse på dit tegn og din evne til at være tilstede i et aspekt fra Pluto, blæse en snert af lidenskab gennem dit kærlighedsliv og give dig de nødvendige redskaber, så du kan etablere et dybere og tættere forhold til din partner. Single Tyre skulle tage at lade være med at løbe væk fra de situationer, som kan føre til interessante møder, der kunne udvikle sig meget tilfredsstillende - også følelsesmæssigt. Råd: Mindfulness vil være nøglen til din success og glæde i foråret Løven 23/7 22/8 Marts begynder med en nymåne i Fiskene i 10. hus Denne nymåne danner en trigon til Jupiter, hvilket betyder, at dine økonomiske mål ligger klart for dig, du ved, hvad du ønsker at opnå, og hvor meget du ønsker at tjene eller kan tjene, og du er heldig. Min jobsituation vil også være mere stabil. Saturn i Skorpionen er ikke altid den sjoveste eller mest kreative, men du kan regne med stabilitet og langsom succes i stedet. Da Jupiter den 6. marts, slutter sin retrograd bevægelse i Krebsen, kommer penge let til dig, indtil den 16. juli, hvor Jupiter træder ind i Løven. Heldet vil være på din side i april for at kaste lys over besværlige område. Du tager både taktfuldt og fast hånd om tingene på arbejde,og gør derved dig selv uundværlig. Du bliver nødt til at gøre en vedvarende indsats for at konsolidere din situation og fortsætte mod dine mål. Du vil være mere seriøs omkring vigtige spørgsmål, men vil også have sorgløse øjeblikke indimellem. Råd: Husk at slappe af når du har tid! Ellers går tingene for hurtigt. Jomfruen 23/8 22/9 Marts starter med en nymåne i 9. hus. Det betyder at det er et godt tidspunkt for dig at starte nye undersøgelser eller nye relationer. Måske kan du lancere en ny blog eller hjemmeside. Med denne nymåne tør du drømme igen, eller du vågner op og kan nu se virkeligheden fra en helt nyt perspektiv. I virkeligheden er denne måned, god til at studere, rejser til nye og spændende steder og til personlig udvikling. Du føler efterhånden også mere sikker i dig selv. Sørg for at du ikke overdriver tingene eller ofrer dine interesser i april, især på arbejdspladsen. Heldigvis, vil Jupiter beskytte dig mod store omvæltninger og støtte din indflydelse og optimisme. Vær forsigtig og frem for alt, lad være med at overdrive tingene efter 7. april, især i dit kærlighedsliv. En tendens til følelsesmæssig overdrivelse er ikke godt for dit kærlighedsliv. Råd: Mediter! Hver dag! Den 5. marts lander Venus i 7. hus, og får dig til at føle dig tiltrækkende. Beundrere kan også dukke op i dit liv. Men du får større støtte fra dine venner. Med Solen i 8. hus er du samtidig ret sårbar. Måneden starter med en spændende nymåne i Fiskene i 8. hus, mens planeten Mars begynder sin retrograde bevægelse i 3 hus. Det betyder, at du kan kommunikere dybere, og det ændrer, hvordan du kommunikerer med andre. Nogle Løver kan med denne nymåne gøre en investering. Andre går gennem en indre forandring, der føles positiv.. I april vil du håndtere dine finanser alt for impulsivt og det er ikke spor godt. Udvis en vis forsigtighed, hvis du får tilbudt en mulighed, som ser fantastisk ved første øjekast. Prøv at finde ud af, om du er ved at blive manipuleret, selv om tilbuddet er meget flatterende og ser godt ud i første omgang. Du vil få et meget klarere udsyn i dette område sidst i april. Råd: Giv dit bedste i dit parforhold. Selv hvis du arbejder lidt mere end normalt, kan du gøre langsommere og bedre på grund af Venus transit gennem 6. hus. Penge vil også være lettere for dig i denne måned. Planeten Mars er retrograd i 2. hus, men den danner gunstige aspekter til din herskende planet Merkur og pengeplaneten Venus i det 6. hus. Økonomiske aftaler og forretninger går godt, og er også rentable Omkring fuldmånen den 16. marts, er du meget tilfreds med alt det, du har opnået, og den personlige udvikling, som du har været igennem. I april vil du i dit kærlighedsliv og dine nære relationer gennemgå en vis spænding, uanset om den kommer fra dig eller din bedre halvdel. Du bidrager med forskellige synspunkter og kan være meget stædig med, hvordan du ser dit forhold. Vær lidt åben overfor din partners side af sagen. Råd: Vær realistisk i kærlighed. 20

Qigong intro Velkomst E-guide

Qigong intro Velkomst E-guide Qigong intro Velkomst E-guide Vibeke Fraling, Qigong instruktør Kontakt: e-mail kontakt@vibekefraling.dk Telefon 28 83 07 13 www.vibekefraling.dk 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER QIGONG? 2 HVAD KAN QIGONG

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

S O V G O D T E B O G

S O V G O D T E B O G S O V G O D T E B O G FORFATTER P I A T I N G S T E D T 01 S Ø V N E R E N V I T A M I N P I L L E DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIT HELBRED 02 N Å R V I I K K E S O V E R G O D T PÅVIRKER DET PÅ BÅDE KORT

Læs mere

Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing

Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing Lars Henrik Rasmussen Qigong og hele den kinesiske traditionelle medicin er nogle meget håndgribelige værktøjer, som tager

Læs mere

liv&sjæl 10 veje til mere energi Vi skal lytte til hinanden YOGA hele livet Find vej med coaching Skiløb & Mindfulness tema

liv&sjæl 10 veje til mere energi Vi skal lytte til hinanden YOGA hele livet Find vej med coaching Skiløb & Mindfulness tema liv&sjæl magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 4 - august-september 2014 Kr. 54,95 (Norge: 69,00 NOK) magasinet for bevidst livskvalitet YOGA hele livet Find vej med coaching 10 veje til mere energi Skiløb

Læs mere

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt.

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt. Sundhed er at lytte Forøg dit velvære med gode råd om mad og sundhed Nicolay Marcus Zederlinn FLOWFOOD Indledning Her er en lille bog med gode råd om mad og sundhed. Hvert enkelt af rådene kan du erfare

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Svedeture og flossede negle kan behandles

Svedeture og flossede negle kan behandles Svedeture og flossede negle kan behandles Du kender situationen. Kolde sveddråber løber ned af panden. Hænderne ryster, og dine fødder føles som to klumper cement. Snart vandrer nervøsiteten op og ned

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Torsdag den 1. september kl (de første to timer uden tolk) og fredag den 2. september kl

Torsdag den 1. september kl (de første to timer uden tolk) og fredag den 2. september kl Kursusnr. 1 - De fem elementers Qi Gong (trin 3) Torsdag den 1. september kl. 14.00 21.00 (de første to timer uden tolk) og fredag den 2. september kl. 10.00 17.00 Pris: kr. 1.800,- Forudsætninger: At

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Guide: Sov godt - og undgå overvægt

Guide: Sov godt - og undgå overvægt Guide: Sov godt - og undgå overvægt Motion og slankekure er ikke nok. Vil du have styr på vægten, skal du sove nok. Dårlig søvn giver nemlig overvægt, siger eksperterne. Af Line Feltholt, januar 2012 03

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4 F O R Å R 2 0 1 4 Nyhedsbrev Krop- og psykoterapeut Christina Ekmann Tema: Velkommen til foråret og nye læsere og kunder Så er de første forårstegn kommet, og solen har de sidste par dage skinnet fra en

Læs mere

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre?

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre? Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. På den sidste side skal du

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips:

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips: For en bedre syre-base-balance som er godt for: Vægt Energi Afgiftning Ledsmerter Immunforsvaret Styrke og smidighed Med en enkelt viden om syre-base balancen i krop og syre-base værdier i kosten, kan

Læs mere

Med venlig hilsen Hong

Med venlig hilsen Hong Kære læser Du sidder nu med materialet fra mit foredrag. Venligst kontakt mig, hvis du ønsker at kopiere eller gengive tekst og/eller billeder da alt materiale er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke

Læs mere

December 2011. Køge - Holbæk - Odense

December 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 4 NYHEDSBREV December 2011 Havtorn er vildtvoksende mange steder i landet. De er stikkende og ubehagelige at komme i nærheden af. Den er en af Danmarks første planter, der kom hertil for mere end 10.000

Læs mere

Miniguide: Sådan får du energi til vinteren

Miniguide: Sådan får du energi til vinteren Miniguide: Sådan får du energi til vinteren Antallet af lyse timer er faldet og det samme er dit energiniveau. Se hvordan du får mere energi, så du holder helt til foråret. Af Julie Bach,9. oktober 2012

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Magnesium. Connie s Guide:

Magnesium. Connie s Guide: Connie s Guide: Magnesium Magnesium er et mineral, som indgår i mange hundrede processer i kroppen. Især har det stor betydning for nerver og muskler. Magnesiummangel er et udbredt problem i den vestlige

Læs mere

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen Motion Fordele og motionsformer Oplæg af Merete Andreasen 1 Motion / fysisk aktivitet Hvorfor motion / fysisk aktivitet? Forbedrer velværet Er nødvendigt for at vores krop fungerer ordentligt Der er både

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen.

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppens medlemmer: Opgaven skal løses uden brug af bogen eller elementskema. Opgaven skal afleveres når I mener I har løst den på bedst mulige vis. God fornøjelse.

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

Spændende foredrag for krop og Sjæl

Spændende foredrag for krop og Sjæl Spændende foredrag for krop og Sjæl Fire Spændende foredrag: 1. Kvinder - fit, femine og fantastiske. Handler om den nyeste viden i forhold til træning og kost med fokus på at bevare et godt og aktivt

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Syv tegn på at du får for lidt søvn

Syv tegn på at du får for lidt søvn Syv tegn på at du får for lidt søvn 1. Du er afhængig af et vækkeur. 2. Du bliver døsig og træt når du kører bil. 3. Du er afhængig af kaffe. 4. Du laver fejl. 5. Du er glemsom. 6. Du er i dårligt humør

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl..

Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Du/I har bestilt tid til en kostvejledning den, kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til mig senest 3 dage før, vi skal mødes. Udfyld spørgeskemaet så godt du kan

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Tilføj V.O.K.S i de næste 3 dage

Tilføj V.O.K.S i de næste 3 dage For en bedre syre-base-balance som er godt for: Vægt Energi Afgiftning Ledsmerter Immunforsvaret Styrke og smidighed Tilføj V.O.K.S i de næste 3 dage Udgangspunktet er de seks energirige elementer, der

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Stærk ryg og balance. Five Animals Qigong

Stærk ryg og balance. Five Animals Qigong Stærk ryg og balance Five Animals Qigong Five Animal Qigong - Wu Qin Xi Et komplet medicinsk Qigong System Five Animal Qigong (5 dyrs energi træning) er det ældste kendte dynamiske Qigongsystem skabt af

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ lokalafdelinger og samarbejdende skoler

Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ lokalafdelinger og samarbejdende skoler Velkommen til nyheder samt mange spændende arrangementer og oplevelser! FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2016 FDZ udgiver igen et omfattende katalog med en masse spændende kurser og efteruddannelsesmuligheder.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen Hvad sker der med kroppen under vægttab Brugertræf 2. februar 2008 Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk Hvad sker der med din krop Hovedet psykiske Muskler og kraft Hjerte og kredsløb Blodkar

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Sådan får du Lys i en mørk tid

Sådan får du Lys i en mørk tid Sådan får du Lys i en mørk tid Af Fitnews.dk - torsdag 06. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/sadan-far-du-lys-i-en-mork-tid/ Mørkt når du kommer hjem. Mørkt når du vågner. November, December

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Det gjorde Charlotte Bircow for at bekæmpe kræften Spis sundt Kosten er super vigtig, mens man er i kemobehandling. Immunforsvaret skal op igen, maven skal fungere, og man skal samle energi. Jeg spiste

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12-2015: Nu kan jeg se min datter igen tabt på gulvet med

Læs mere

Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund

Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund Bedre fordøjelse, sundere ryg, mindre stress, bedre søvn listen over fordele er lang og du skal blot forbedre noget, du alligevel gør 20.000 gange hver eneste dag:

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere