Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Ane nr. 1528/ /1531 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Spejlsby 764/765 Niels Pedersen Skou Keldbylille 382 Maren Nielsdatter Keldbylille 191 Anne Bendsdatter Keldbylille 95 Maren K. Hansdatter Tøvelde 47 Karen K. Andersdatter Tøvelde 23 Mette K. Nielsdatter Hjelm 11 Dora Pedersen Hjelm 5 Leo Sørensen Åbyhøj 2 Grete A./Emil H. Sørensen Lind/Værløse 1 anerf3\00764/sep.2011 Side 0

2 anerf3\00764/sep.2011 Side 1

3 PEDER JENSEN SKOUF & MAREN LAURIDSDATTER Peder Jensen Skouf er født i Udby ca som søn af gårdmand Jens Laursen Skou og? -datter. Maren Lauridsdatter er født i Råbylille i 1655 som datter af gårdmand Lasse Pedersen Kamp og? -datter. Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter bliver gift i De bosætter sig i Spejlsby. Her får de 7 børn i tidsrummet 1686 til Maren Lauridsdatter dør i Spejlsby i 1699, Peder Jensen Skouf samme sted i anerf3\00764/sep.2011 Side 2

4 Tidsbillede Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter bliver gift samme år som Hestgarden gør sit indtog på Møn. I de følgende år har de måske drømt om en tilværelse, som maleren C. W. Eckersberg udpenslede hundrede år senere, med malkepiger i folkedragter og en regnbue, der fortæller, hvor en skat ligger begravet. Motivet er fra Spejlsby. Keldby kirke ses i baggrunden til højre. anerf3\00764/sep.2011 Side 3

5 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter Peder Jensen Skouf er vokset op hos sine forældre i Udby sammen med 4 søskende. Maren Lauridsdatter er vokset op hos sine forældre i Råbylille sammen med en søster. Peder og Maren gifter sig i 1685, han 25 år og hun 30 år gammel, i Elmelunde kirke: De bosætter sig i Spejlsby, hvor Peder bliver gårdmand på gård nr. 6, af hartkorn lidt over 8 tønder. Her får de følgende Børn: , 1.aug. - Judith Pedersdatter, begr. 1706, 1.mar , 2.sep. - Laurids Pedersen Skou, , 22.dec. - Mette Pedersdatter, begr. 1706, 4.feb , 10.apr. - Maren Pedersdatter Skou, , 11.feb. - Niels Pedersen Skou, , 29.mar. - Jens Pedersen, begr. 1697, 18.jan , 21.nov. - Jens Pedersen, begr. 1698, 9.mar. I 1685 består gården af 30 fag hus, har en besætning bestående af 2 heste, 8 hopper, 4 føl, 2 køer, 2 kalve, 4 faar, 5 lam og 5 svin, samt 8 ½ tønde rug, 9 tønder byg, 3 tønder havre og 3 skæpper ærter. anerf3\00764/sep.2011 Side 4

6 I 1697 består gården kun af 17 fag hus, 14 fag mod nord og 3 mod øst, og har en besætning bestående af 6 heste, 6 køer, 4 stykker ungkvæg og 5 får. Keldby sogns kirkebog med sønnen Jens es begravelse 2. søndag efter Hellig 3 Konger 1697 Maren Lauridsdatter dør i 1699, 44 år gammel. Datteren Maren arver 25 Rigsdaler efter moderen. Peder Jensen Skouf og Birgete Andersdatter I 1701 gifter Peder sig igen, med Birgete Andersdatter fra Keldby. De får følgende børn på gården i Spejlsby: , 29.mar. Maren Pedersdatter begr. 1702, 5.apr , 5.sep. Karen Pedersdatter , 2.nov. Maren Pedersdatter , 6.jan. Ane Pedersdatter begr. 1710, 4.maj , 15.maj Judith Pedersdatter , 16.jun. Jens Pedersen , 8.feb. Mette Pedersdatter , 4.sep. Anna Pedersdatter. anerf3\00764/sep.2011 Side 5

7 I 1697 er Peder blandt de bønder, der indsender klagemaal og besværinger til stiftsbefalingsmanden og kongens kommissærer over Hestgardens overgreb i årene fra 1685 til Klagemålet lyder som følger: Højædle og højvelbårne Hr. Stiftsbefalingsmand Hr. Otto Krabbe. Velædle og velbyrdede herrer kongelige Commissarier. Jeg fattige mand højlig forårsages de fromme herrer min nød og anliggende allerydmygst at andrage, hvorledes jeg af forrige herredsfoged Sr. Hendrich Pedersen, med lov og dom er forfulgt anlangende, at jeg skulle give ham for 5 års tærsket rug årlig 2 skp med det gamle mål, hvilket jeg til tinge beviste med trende mænd, som gården før mig beboet havde, at de aldrig forhen til nogen øvrigheds forpagter havde ydet nogen tærskning, eller de nogen tid til hove havde tærsket, hvorefter jeg mig og ville forholde; men dette mog ikke måtte godtgøres; mens blev af Jacob Øster, som da retten udi dommerens sted betjente, tilkendt at yde tærskning. Og da jeg ikke rug eller penge havde at betale efter dommens indhold, måtte jeg levere til Hendrich Pedersen 2 de stude, det ene i 3 de og det andet i 4 de år. Endog tildrog det sig, at en usamdrægtighed er mellem Ullemarke, Kielbymænd og mig fattig mand sig øvet har, anlaggende gærdelukket imellem deres marker og mit vænge, som ingen af mine formænd af Arilds tider for samme vænge (bæster) havde, mens alene Ullemarke og Kielbymænd, som markerne tilhørte, og efter gammel sædvane markerne havde indhegnet; dog jeg foruden i samme gærde huset min andel, og svarede dem sæd udi deres kornmarker. Hvorpå herredsfogden dem til tinge faldt, at bemeldte tvende bymænd skulle holde gærderne vedlige udi 2 år, og jeg det 3 de, hvilke gærde- (inde)lukker ikke forhen været har. Thi ville det falde mig fattige mand alt for besværligt gærderne imod bemeldte tvende bymænd at vedligeholde. Mens jeg indflyer i største ydmyghed til de velædle herrer Commissarier, at de af egen medfødte nåde kommer mig her udi til hjælp, at gærderne herefter måtte forholdes som de af Arilds tider været har. Så lever jeg udi den dybeste forsikring, at de højbårne herrer kommer mig fattige mand her udi til hjælp, at Hendrich Pedersen mig igen måtte give, hvad de høje herrer synes, og hvad jeg af min enfoldighed formener mig at være forurettet. Jeg ervarter udi største ydmyghed de højbårne herrer gunstig resolution og milde svar. Jeg bliver stedse de højædle velbårne velædle og velbyrdige herrer og kongelige Commissariers allerydmygste tjener. Speilsby, 6.aug Peder Jensen Skou. For Hestgardens overgreb får Peder udbetalt en erstatning på 13 Rigsdaler og 5 Mark. Pengene bliver afskrevet på hans gæld til kongen. anerf3\00764/sep.2011 Side 6

8 I 1713 er Peder indstævnet for tinget. Sagen drejer sig om nogle læs tjørn, som Peder i forbindelse med køb af en hest skulle levere til sælgeren Hans Olsen Winter i Stege. I forbindelse med sagen indkaldes Peder s søn Niels til at vidne i sagen. Sønnen Laurs Pedersen Skou gifter sig i 1714 med Anne Mogensdatter fra Stege. De bosætter sig i Keldbylille. Her får de en søn Peder Laursen. Anne Mogensdatter dør i I 1718 gifter Laurs Pedersen Skou sig med Anna Pedersdatter. Laurs Pedersen Skou dør i Datteren Maren Pedersdatter Skou troloves i 1716 med skovfogden i Mandemarke Peder Clausen, der er enkemand. Trolovelsen foregår i skovriderens hus i Elmelunde. De bosætter sig i Mandemarke. Her får følgende børn: Bodil -, Hans og Bodil Pedersdatter/Pedersen. Peder Clausen dør i Samme år gifter Maren Pedersdatter sig med Jens Rasmussen. De får en søn Laurits. Sønnen Niels Pedersen Skou (ane nr. 382) gifter sig i 1717 med Bodild Nielsdatter (ane nr. 383) fra Ullemarke. Peder Jensen Skou dør i 1729, 69 år gammel. Gården overtages af sønnen Laurs Pedersen Skou. Peder s sønnesøn Peder Jensen Skou bliver i 1772 selvejer på gård nr. 2 i Keldbymagle, kaldet Hougården. anerf3\00764/sep.2011 Side 7

9 Oversigt over kildemateriale 1. Kirkebøger for Keldby sogn Kirkebøger for Elmelunde sogn Kirkebøger for Stege sogn Møns amtsregnskaber Diverse sager vedrørende Møn og dens inddeling til ryttergods Justitsprotokoller for Mønbo herred Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer Jordebog og matrikel angående Møn og Bogø Opmålingsforretninger og hartkornsberegninger angående Møn og Bogø Landgildejordbøger for Møn Skøde- og panteprotokoller, Møns herred Register over køberne til det mønske gods Kirkebøger for Magleby sogn 1645 I det følgende refererer tallene i ( ) til ovennævnte kildemateriale-numre. anerf3\00764/sep.2011 Side 8

10 anerf3\00764/sep.2011 Side 9

11 Kildemateriale (2) Kirkebøger for Elmelunde sogn: 1685, 26.apr. trol., 28.jun. viet Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter: (5) Diverse sager vedrørende Møn og dens inddeling til ryttergods: Specifikation af besætninger m.v. i Speilsby, Peder Skou: 8 ½ td. rug, 9 td. byg, 3 td. Aur, 3 sk. erter, 2 heste, 8 hopper, 4 føl, 2 køer, 2 kalve, 4 faar, 5 lam, 5 svin, 30 fag hus. (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1686, 1.aug. døbt Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Judith. Faddere: Sophia hl. Mogensis i Hiertebierg, Johannes Mogensen og Ida Hansdtr. paa gaarden, Jacob Øster og Peder Østers datter i Speilby; 1688, 2.sep. døbt Peder Jensen Skoufs søn i Speilsby Laurids. Faddere: Inger Jacob Østers ib., Peder Øster, Rasmus Jørgensen i Aalebæk, Laurids Jensen i Udby, Johanne Lauridsdtr. og Cathrina Aagesdtr. paa Elmelundegaard: 1689, 22.dec. døbt Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Mette. Faddere: Mette Andersis (ane nr. 1511), Jacob Øster, Haagen Madsen liffg., Anne Gierts, Simons hustru: anerf3\00764/sep.2011 Side 10

12 (3) Kirkebøger for Stege sogn: 1691, 18.dec. døbt Lars Jensen Skou i Udby s dtr. Maren. Faddere: - Peder Skous hustru i Speilsby, -. (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1692, 10.apr. døbt Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Maren. Faddere: Inger Østers, Liffg. Christian Peitersen, Giert Pedersen, Laurids Skou, Anders Andersen ib., Margrete Jacobsdtr. af Hoffedskouf, Johanna - Peder Østers dtr., og Elne Haagen Madsens hustru i Speilsby: l694, 11.feb. døbt Peder Jensen Skoufs søn i Speilsby Niels. Faddere: Kirsten Jan Peitersens udi Stege, Jacob Øster, Giert Pedersen i Speilsby, Anders Øster i Ullemarke, Dorothea Cathrina - præstens dtr. og Giertrud Jens Ibsens: (3) Kirkebøger for Stege sogn: 1695, 15.sep. døbt Jørgen Jensen Skous dtr. i Udby Maren. Faddere: - Peder Skous hustru i Speilsby, -. (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1696, 29.mar. døbt Peder Jensen Skoufs søn i Speilsby Jens. Faddere: Inger Jacob Østers ib., Giert Pedersen, Niels Jacobsen Øster ib., Christopher Jensen i Keldby, Dorothea Cathrina Teglgandt og Anna - Jacob Østers dtr. i Speilsby: anerf3\00764/sep.2011 Side 11

13 (7) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer: XII Particulaire klagemål og besværinger fra bønderne på Møn om det som - - skal være graveret - - mod forordninger og regler. 1 bd. No Højædle og højvelbårne Hr. Stiftsbefalingsmand Hr. Otto Krabbe. Velædle og velbyrdede herrer kongelige Commissarier. Jeg fattige mand højlig forårsages de fromme herrer min nød og anliggende allerydmygst at andrage, hvorledes jeg af forrige herredsfoged Sr. Hendrich Pedersen, med lov og dom er forfulgt anlangende, at jeg skulle give ham for 5 års tærsket rug årlig 2 skp med det gamle mål, hvilket jeg til tinge beviste med trende mænd, som gården før mig beboet havde, at de aldrig forhen til nogen øvrigheds forpagter havde ydet nogen tærskning, eller de nogen tid til hove havde tærsket, hvorefter jeg mig og ville forholde; men dette mog ikke måtte godtgøres; mens blev af Jacob Øster, som da retten udi dommerens sted betjente, tilkendt at yde tærskning. Og da jeg ikke rug eller penge havde at betale efter dommens indhold, måtte jeg levere til Hendrich Pedersen 2 de stude, det ene i 3 de og det andet i 4 de år. Endog tildrog det sig, at en usamdrægtighed er mellem Ullemarke, Kielbymænd og mig fattig mand sig øvet har, anlaggende gærdelukket imellem deres marker og mit vænge, som ingen af mine formænd af Arilds tider for samme vænge (bæster) havde, mens alene Ullemarke og Kielbymænd, som markerne tilhørte, og efter gammel sædvane markerne havde indhegnet; dog jeg foruden i samme gærde huset min andel, og svarede dem sæd udi deres kornmarker. Hvorpå herredsfogden dem til tinge faldt, at bemeldte tvende bymænd skulle holde gærderne vedlige udi 2 år, og jeg det 3 de, hvilke gærde- (inde)lukker ikke forhen været har. Thi ville det falde mig fattige mand alt for besværligt gærderne imod bemeldte tvende bymænd at vedligeholde. Mens jeg indflyer i største ydmyghed til de velædle herrer Commissarier, at de af egen medfødte nåde kommer mig her udi til hjælp, at gærderne herefter måtte forholdes som de af Arilds tider været har. Så lever jeg udi den dybeste forsikring, at de højbårne herrer kommer mig fattige mand her udi til hjælp, at Hendrich Pedersen mig igen måtte give, hvad de høje herrer synes, og hvad jeg af min enfoldighed formener mig at være forurettet. Jeg ervarter udi største ydmyghed de højbårne herrer gunstig resolution og milde svar. Jeg bliver stedse de højædle velbårne velædle og velbyrdige herrer og kongelige Commissariers allerydmygste tjener. Speilsby, 6.aug Peder Jensen Skou. anerf3\00764/sep.2011 Side 12

14 (8) Jordebog og matrikel angående Møn og Bogø: jordebog for Speilsby, gaard nr.6. Peder Skouf. Hartkorn: 8 td. 1 sk. 6 bæster, 6 kiør, 4 ungnød, 5 faar, Nord 14, Øst 3, ialt 17 fag (hus). (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1697, 21.nov. døbt Peder Jensen Skoufs søn i Speilsby Jens. Faddere: Inger Jacob Østers, Giert Pedersen ib., Jørgen Jacobsen i Hoffedskou, Hans Jensen Skouff i Udby, Laurids Hansens hustru i Udby og Anna - Jacob Østers dtr. i Speilsby: 1698 begravet Jens: 1699, 17.maj begravet sal. Maren Lauridsdtr., Peder Skouffs hustru i Speilsby, som døde i sit alders 46. aar, blef baade præket og ringet: (4) Møns amtsregnskaber: 1700, d. 5.jan. holdt skifte efter Peder Skous hustru. Datteren Maren tilfalder 25 rd. 2 mk. 12 sk. Arven er hos faderen bestaaende. anerf3\00764/sep.2011 Side 13

15 (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1701, 24.jul. trol. Peder Jensen Skouff af Speilsby og Birgete Andersdtr. af Keldby: 1702, 29.mar. døbt Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Maren, begravet l702, 5.apr. Faddere: Mette Gierts ib., Hans Bentsen og Anders Degns søn Jørgen i Keldby, Laurids Skous hustru og Giertrud Andersdtr., som er degnens datter: (3) Kirkebøger for Stege sogn: 1703, 23.feb. Jørgen Jensen Skou og Maren Andersdatter i Udby døbt en søn Laurids. Faddere: - Bente Peder Skou i Speilsby, Anders Jensen Skou ib. (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1703, 5.sep. døbt Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Karen. Faddere: Mette hr. Rasmussis, Giert Pedersen, Hans Bødker, Rasmus Andersen, Anders Bondesen, Jens Jacobsen Øster, Rasmus Pedersen Øster, Kirsten Jens Pedersens af Stege, Anna Sophie Rasmusdtr. i præstegaarden, Anna Rasmusdtr. i Speilsby: (3) Kirkebøger for Stege sogn: 1704, 10.sep. Jørgen Jensen skou og Maren Andersdatter i Udby døbt en søn Jens. Faddere: - Peder Skous datter Judith i Speilsby. anerf3\00764/sep.2011 Side 14

16 (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1704, 2.nov. Peder Skous 3. barn i Speilsby, som han haffde med degnens datter, døbt Maren. Faddere: Hendes moders moster Mette Jørgensdtr. fra Kiøbenhafn, Jørgen Christensen af Hovedskov, Giert Pedersen, Rasmus Pedersen, Peder Jensen, Johanna Rasmusdtr., Giertrud Andersdtr., som er barnets moster og Johanna Lars Skous i Spei1sby: 1706, 6.jan. døbt Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Ane. Faddere: Inger Brandts ib., Rasmus Jørgensen i Aalebæk, Laurs Skou i Udby, Rasmus Andersen, Hans Øster, Rasmus Pedersen Øster, Peder Hansen, Mademoisille Anna Sophie Rasmusdtr., Giertrud - Anders degns dtr., Buold Jørgensdtr. og Anna Jørgens i Hoffedsskou, Mette Giert Pedersen i Speilsby: 1706, 4.feb. begravet Peder Skous dtr. Mette i Speilsby - 16 aar. 1706, 1.mar. begravet Peder Skous dtr. i Speilsby Judith - 20 aar. anerf3\00764/sep.2011 Side 15

17 (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1707, 15.maj Peder Jensen Skous 5. dtr. i Speilsby som han hafde med Anders degns dtr., døbt Judith. Faddere: Madamoisille Lisbeth Hansdtr. - præstens dtr. af Stege, Mons. 01luff Jensen, Mons. Jacob Madsen Brysting, Jørgen Christensen af Hovedskou, Bendt Hansen af Spei1sby, Madamoisi1le Anne Sophie Rasmusdtr. af præstegaarden, Anders degns dtr. Giertrud, Kirsten Rasmusdtr. af Speilsby: (6) Justitsprotokoller for Mønbo herred: Udbetaling af erstatninger efter von Plessen i Speilsby, gaard nr. 6. Peder Skou ved gaard i de 12 aar ( ). Erstatning: 13 rd. 5 mk. 4 ½ sk. Hartkorn: 8 td. 1 sk. 13 alb. Peder Skou stod i restands til Hs. Maj., som disse penge blev afskreven paa. (3) Kirkebøger for Stege sogn: 1708,18.nov. døbt Hans Jensen Skou og Ane Hansdtr. s søn i Tiørnemarke - Hans. Faddere: - Peder Skou i Speilsby, -. (1) Kirkebøger for Keldby sogn: l709, 16.jun. døbt Peder Jensen Skoufs søn i Speilsby Jens: 1710, 4.maj begravet Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Ane - 4 aar. anerf3\00764/sep.2011 Side 16

18 (3) Kirkebøger for Stege sogn: 1710, 20.maj døbt Jørgen Skou og Maren Andersdtr. i Udby en søn Jørgen. Forgik Peder Skous hustru Birte i Speilsby. (1) Kirkebøger for Keldby sogn: l711, 8.feb. døbt Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Mette: l712, 4.sep. døbt Peder Jensen Skoufs datter i Speilsby Anna: (6) Justitsprotokoller for Mønbo herred: Side , 3.apr. hidstevned Peder Jensen Skou udi Speilsby for hvis hand til Hans Olsen Winter af stege er skyldig paa en hest som Peder Skou har købt af Hans Winter. Peder Skou skulle betale for hesten 21 (Sl.dlr.) og 4 læs tiørn, nemlig de 2 læs paa Peder Skous vogn og hans bekostning, og de andre toe læs skulle Hans Winter sielf afhente paa sin bekostning med heste og wogn. Pengene er batalt, mens Peder Skou har vægred sig ej widere tiørne at ville lade Hans Winter bekomme med enten et læs eller penge herfor. Peder Skou formeener at hans og Hans Winter s accordering icke sig saaledes forholder som Hans Winter have ladet indføre. Sagen beror til i dag 8. dagen, hvor Hans Winters tienestepige Kirstine og Peder Skous søn Niels vil møde. (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1729, 25.feb. begravet Peder Schou af Speilsby: anerf3\00764/sep.2011 Side 17

19 (10) Landgildejordbøger for Møn: Jordebog for Speilsby, gaard nr. 6: Peder Skov, nu Laurs Pedersen Skov. Hartkorn: 9 td. 1 sk. 3 fk. 1 77/293 alb. Landgilde: 4 td. rug, 7 td. byg. (4) Møns amtsregnskaber: 1736, 26.maj skifte efter Maren Pedersdtr., hmd. Jens Hansens hustru i Magleby. Barn: Hans Jensen - 3 3/4 aar, arv 8 rd. 1 mk. 10 3/4 sk. Formynder Laurs Pedersen Skov i Speilsby. l754, 28.mar. skifte efter boemand Jens Pedersen Schou i Keldbymagle. Arving: Peder Jensen Schou - l7 ½ aar. Formynder: Boemand Niels Pedersen Schou i Speilsby. (12) Register over køberne til det mønske gods: Kieldbymagle: Peder Jensen Schou. Pris: 493 rd. 44 1/3 sk. Skøde 12.feb (11). Skøde- og panteprotokoller, Møns herred: 1789, 23.mar. panteobligation af Peder Jensen Skou, ejer af gaard nr. 2 i Keldbymagle, til Jørgen Andersen i Ullemarke - 40 rd. (6) Justitsprotokoller for Mønbo herred: ca. 1790: Peder Skous gaard i Speilsby kaldes -- "Hougaarden". anerf3\00764/sep.2011 Side 18

20 Kirkebogsuddrag vedrørende: Laurids Pedersen Skou og Anna Mortensdatter (3) Kirkebøger for Stege sogn: 1714, 6.jul. trol. ungkarl Lars Pedersen Skou og Anne Mogensdatter i Stege. Forlovere: Peder Jensen Skou i Speilsby, Jørgen Lund: (1) Kirkebøger for Keldby sogn: 1715 døbt Peder: 1715 begravet Lars Pedersens hustru: anerf3\00764/sep.2011 Side 19

21 Laurids Pedersen Skou og Anna Pedersdatter (13) Kirkebøger for Magleby sogn: 1718 trolovet Lauritz Pedersen og Anna Pedersdatter: (1) Kirkebøger for Keldby sogn: l738, 23.jul. begravet Lars Pedersen Schou af Speilsbye: anerf3\00764/sep.2011 Side 20

22 Oplysninger vedrørende: Peder Clausen og Maren Pedersdatter (2) Kirkebøger for Elmelunde sogn: 1716, 2.aug. viet Skoufogden af Mandemarke i Magleby sogn Peder Clausen og skourideren Chirstian Bruuns tien. pige Maren Pedersdtr. Skou trol. i skouriderens hus i Elmelunde: (13) Kirkebøger for Magleby sogn: 1717 døbt Bodil: anerf3\00764/sep.2011 Side 21

23 Peder Clausen og Maren Pedersdatter fortsat 1718 døbt Hans: 1721 døbt Bodil: anerf3\00764/sep.2011 Side 22

24 Peder Clausen og Maren Pedersdatter fortsat 1722 begravet skoufogden Peder Clausen: (4) Møns amtsregnskaber: 1722, 1.okt. skifte efter skovfoged og boemand Peder Clausen i Mandemarke. Hans børn fra sidste ægteskab med Maren Pedersdtr.: Hans Pedersen - 5 aar, arv l2 rd. 2 mk. 4 ½ sk., Bodel Pedersdtr. 1 ½ aar, arv 6 rd. 1 mk. 2 1/4 sk. Formynder Laurs Skov i Speilsby. Deres arf er staaende hos stiffaderen Jens Rasmussen i Mandemarke. anerf3\00764/sep.2011 Side 23

25 Jens Rasmussen og Maren Pedersdatter (13) Kirkebøger for Magleby sogn: 1722 trolovet Jens Rasmussen og Maren Pedersdatter: 1723 døbt Lauritz: anerf3\00764/sep.2011 Side 24

26 anerf3\00764/sep.2011 Side 25

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Om gård nr. 12 i Hjelm: Fæstere af gård nr. 12 af Hjelm fra omkring 1680 til 1772 1 Ejere af gård nr. 12 af Hjelm fra 1774 til 1989 1 Forskellige

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 156/157

Generation VII Ane nr. 156/157 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Peder Nielsen Bruun s opvækst 4 Margrethe Thuresdatter s opvækst 5 Peder Nielsen Bruun og Margrethe Thuresdatter 6 Margrethe Thuresdatter efter 1744 8 Oversigt

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Philip...... Dominicussen............ Lauritzen.................................................... 1...

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962)

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) PALLE RODSTEEN OG INGEBORG SKEEL efterlod en betydelig arv til deres børn. I 1638 var deres samlede gods ansat til 837

Læs mere

Efterkommere efter Christen Pedersen

Efterkommere efter Christen Pedersen Efterkommere efter Christen Pedersen Generation nr. 1 1. CHRISTEN 2 PEDERSEN (PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1764 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 17 april 1837 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Fremstillet af Bent Skovsende Marts 2009 Indhold Forord... 3 Tak til... 4 Efterkommere af Christen Jensen, Baggisgaard... 5 Epilog... 31 Kilder og slutnoter...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde.

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde. Piletgård Piletvej Nr.5. Matr.Nr.1a. (PI-A) Piletgård Matr.Nr.1a. Ejendommen Fæstegård. Ifl. Ldbr. Min: Skv 9-9-1927 udgør Matr.Nr.3c og 7f i forening med Matr.Nr.1a, 2, 3a, 7i og 7h et Landbrug Kl.1.

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde

Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde Indholdsfortegnelse..............af..Søren Efterkommere..... Sørensen......................................................1.. 1... generation.......................................................................1..

Læs mere