Forældreorientering 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreorientering 2015/16"

Transkript

1 Forældreorientering 2015/16

2 Charlotte Møller Pedersen Forstander, Dannevirke Kostskole Hilsen fra skolelederen Endnu et skoleår er gået og et nyt banker på. Skolens medarbejdere glæder sig til atter at byde elever og forældre velkommen tilbage på Dannevirke Kostskole. Sidste skoleår stod i forandringernes tegn. Institutionen skiftede fra Friskolelov til Servicelov, alle elever bor nu på fine og ny renoverede enkeltværelser og de helt store kostelever har fået deres egen lille afdeling, hvor de gives mulighed for at gøre sig parate til et selvstændigt ungdoms- og voksenliv. I sidder nu med 3. udgave af forældreorienteringen og det er mit håb, at I med den oplever jer godt informerede om jeres børns dagligdag. På side 9 finder I forældrekalenderen her kan I se, hvornår der er arrangementer for forældre og pårørende enten her på institutionen eller hjemme hos jer. Det er institutionens målsætning i samarbejde med jer at skabe et godt skole- og fritidsliv for jeres børn, så vi sammen kan sørge for, at børnene får de bedste forudsætninger for at mestre de udfordringer, der ligger foran dem. At nå dette mål kræver et godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. På skolens hjemmeside, hvorfra denne folder kan downloades, kan I holde jer opdateret om nyheder og aktiviteter. Er der derudover noget, I har brug for at vide mere om, er I altid meget velkomne til at ringe til kontoret eller skolens ledelse. 2

3 Indhold Pædagogik og hverdag på Dannevirke Side 4: Kontor og træffetid Side 5: Om skolen Side 6: En tryg base Side 7: Et strukturet skole- og fritidsliv Side 8: Et tæt forældresamarbejde Side 9: Mødedage og aktiviteter for forældre Side 10: Trivsel Side 11: Elevråd og undervisningsmiljø Side 12: En skoledag på Dannevirke Side 14: Aktiv fritid Side 15: Kost og motion Skolens undervisning Side 16: Undervisning og klasserne Side 18: Særlige uger Side 19: Skolerejser, weekend og ferier Alt det praktiske Side 20: Til og fra skole Side 21: Når noget bliver væk eller går i stykker Side 22: Fysiske rammer Side 24: Skoletid: Mobil og computer Side 25: Fritid: Mobil og computer Side 26: Frikvarter og om at forlade skolens område Side 26: Bibliotek Side 27: Dresscode på Dannevirke Side 28: Videre efter Dannevirke kostskole Bestyrelsen og eksterne samarbejdspartnere Side 29: Vejledning Side 30: Samarbejde med psykologer Side 31: Skolesundhedstjenesten Side 32: Tandplejen Side 33: Institutionens bestyrelse Side 34: Skolens tilsyn Side 35: Skolen er praktiksted Kalender Side 36: Arrangementer og aktiviteter elever 3

4 Kontor og træffetid Som forælder kan du rette henvendelse til skolens kontor om alt vedrørende barnets skolegang og kostophold. I tvivlsspørgsmål sørger skolens sekretær for, at du bliver ringet op af rette vedkommende hurtigst muligt. Skolesekretær Jette Johannsen træffes bedst mellem kl. 7 og på tlf.: Skolens adresse: Dannevirke Kostskole, Færgevej 5, Årøsund, 6100 Haderslev Mail: Web: Spørgsmål om kostophold skal ske til kostafdelingsleder Cita Christesen Staub på tlf (døgnvagt, dog bedst fra kl. 8-16). Spørgsmål om skolegang skal ske til skoleafdelingsleder Don Suleman på tlf (døgnvagt, dog bedst fra kl. 8-16). 4

5 Om skolen Dannevirke Kostskole er en socialpædagogisk kostskole godkendt som opholdssted med intern skole for udsatte børn og unge. Dannevirke Kostskole drives i overensstemmelse med lov om socialtilsyn. Vi har ét overordnet mål på Dannevirke Kostskole: At styrke den enkelte elevs muligheder for at skabe en god fremtid. Derfor arbejder vi målrettet og vedholdende med at give eleverne nye redskaber til at mestre livet. Vores udgangspunkt er: En tryg base Et struktureret skole- og fritidsliv Et tæt forældresamarbejde Formål og målsætning Dannevirke Kostskoles formål er at skabe en velfungerende skole med fagligt kompetente medarbejdere, der med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger altid er i stand til at se nye veje og metoder, som kan udvikle barnet personligt, fagligt og socialt. Det er skolens målsætning, at hver enkelt elev finder glæde i mennesker og samvær og bliver en positiv bidragsyder til samfundet for herigennem at få mulighed for at vælge livet. 5

6 En tryg base På Dannevirke Kostskole har eleverne et trygt fællesskab - en base, hvor de kan vokse. Eleverne bor på små afdelinger og spiser alle måltider sammen med deres klassekammerater. Efter skoletid har hver elev et job - et dagligdags gøremål med et pædagogisk sigte. Her lærer eleverne at tage ansvar for sig selv og fællesskabet, så de senere kan tage vare på deres eget hjem. På Dannevirke sørger omsorgsfulde og stabile voksne for, at elevens samvittighed altid er i orden. At der er ryddet op på værelset. At både små og store kommer i seng til tiden og bliver nattet ordentligt - hvilket vil sige, at der altid kommer to voksne ind for at sige godnat, give et kram, tage en lille snak eller måske læse historie på sengekanten. Vi sørger for, at alle kommer op til tiden og møder velforberedt i skolen. På Dannevirke har eleverne kort sagt en tryg hverdag med gode vaner. Anerkendende pædagogik Dannevirke Kostskole arbejder ud fra den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning kombineret med realitetsterapiens grundprincip: At en lærer/pædagog bør være et varmt og forstående medmenneske frem for at diagnosticere, klassificere og tilrettelægge behandlingsprocedurer. Vi ser potentialet i hver enkelt elev og tager os tiden til at møde eleven med nysgerrighed, nærvær og respekt. 6

7 Et strukturet skole- og fritidsliv På Dannevirke Kostskole er hverdagen forudsigelig og struktureret. Vi arbejder med overskuelige individuelle elevplaner, som rummer målsætninger for både skole og fritid. Elevernes primære fokus er skolen. Det er først og fremmest her, de skal lære at udnytte deres talenter. Vi ser det som noget helt centralt, at hver enkelt elev udnytter sit positive potentiale. Derfor mener vi også, at fritiden skal bruges med omtanke. På Dannevirke deltager eleverne i både frivillige og obligatoriske aktiviteter, som er pædagogisk tilrettelagt, så de giver fysisk, social og psykisk træning. Vi har et tæt samarbejde mellem skole og kostafdeling. Der er fire kostlærere og to skolelærere på hver af skolens afdelinger. De udgør et team omkring afdelingens elever. 7

8 Et tæt forældresamarbejde På Dannevirke Kostskole vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er en væsentlig forudsætning for elevernes trivsel og udvikling, at de oplever et tæt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og lærere. Vi er i løbende dialog med alle forældre. Eleverne får en kombineret kontakt- og lektiebog, som bruges til lektier og korte, praktiske meddelelser mellem hjem og skole. Hjemmebesøg og statusmøde Vi holder statusmøde på skolen to gange om året. Her mødes elev, forældre, skole og sagsbehandler og drøfter barnets aktuelle situation. Det er også her, vi laver nye og fremadrettede aftaler om blandt andet bevilling af yderligere skoleophold eller nye ydelser. Vi kommer på besøg i hjemmet mindst to gange om året. Besøg på skolen Vi har flere årlige familiearrangementer, hvor der er mulighed for overnatning for de af jer, som har langt hjem. I er også velkomne til at besøge skolen og deltage i en helt almindelig skoledag, så I kan opleve, hvordan det er at være elev her. I må også meget gerne besøge jeres børn i weekenderne - husk altid at ringe først, da der kan være ture ud af huset. 8

9 Mødedage og aktiviteter for forældre Dato Tidspunkt Arrangement 7. aug. Hjemmebesøg. Dagsorden sendes før ferien 25. sep Åbent Hus 11. dec Juletræsfest 04. jan. Hjemmebesøg. Dagsorden sendes før ferien 15. maj Årsmøde og efterfølgende middag. Eleverne opfører teater 16. maj Arbejdslørdag for kostforældre 23. juni Dimission Elevplaner i samarbejde med elever og forældre På Dannevirke Kostskole udformer eleverne i samarbejde med kontaktlæreren de individuelle elevplaner. Fra starten tager vi udgangspunkt i 50-undersøgelsen og barnets handleplan, og elevplanen bliver løbende justeret i forhold til elevens aktuelle faglige, sociale og personlige niveau. Planerne evalueres og revideres sammen med forældrene i forbindelse med lærernes besøg i hjemmet på den første skoledag efter sommer- og juleferien. 9

10 Trivsel På Dannevirke Kostskole har vi en ordentlig omgangstone og arbejder aktivt mod mobning. Hvis vi observerer eller hører om mobning, tager vi det straks op med de involverede elever - enten i en lille gruppe, i klassen eller på afdelingen. Sker det i undervisningstiden, lader vi bøgerne ligge, indtil problemet er løst. Ingen skal frygte næste dag i skolen. Trivselsdag Vi har en årlig trivselsdag, hvor fællesskabet er i fokus, og hvor alle kost- og skolelærere er sammen med eleverne fra morgen til aften. Et år deltog vi i et førstehjælpskursus, hvor alle fik bevis. Et andet år havde vi besøg af en stand-up komiker, der selv som barn havde været udsat for mobning. Et tredje år brugte vi dagen på at lave tillidsøvelser og tale om trivsel på skolen. Gå sammen med I den første tid på skolen følges en ny elev med en lærer i både undervisning og fritidsaktiviteter. På den måde får læreren mulighed for at lære eleven at kende - stærke og svage sider, ressourcer og behov. Samtidig får eleven Dannevirke Kostskoles rytme og regler ind under huden og bliver tryg ved stedet. Undervisningsmiljøvurdering Dannevirke Kostskole udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. (Læs mere på skolens hjemmeside.) 10

11 Elevråd og undervisningsmiljø Elevrådet mødes mindst hver anden måned. Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant. En af skolens lærere er kontaktperson og hjælpefunktion for elevrådet. Læreren hjælper eleverne med at finde mødetider, afvikle møder og formidle spørgsmål og ønsker fra rådet til skolens ledelse. Elevrådet gennemfører hvert år en undervisningsmiljøvurdering, som elevrådsformanden fremlægger for skolens MIO. Resultaterne af undersøgelsen danner baggrund for tiltag, der kan forbedre undervisningsmiljøet. Elevrådet har til formål: At styrke sammenholdet og samarbejdet på skolen At motivere skolens elever til at deltage aktivt i at planlægge arrangementer og events i og uden for skoletiden 11

12 En skoledag på Dannevirke På Dannevirke Kostskole er hverdagen lagt i faste rammer. Vi ved, at det kræver en tryg base, hvis vores elever skal have overskud til at fokusere på deres skolegang. Det ansvar tager vi på os. En skoledag ser sådan ud: bliver eleverne vækket, står op, går i bad, klæder sig på og sørger for, at værelset er pænt og ryddeligt er der morgenmad, efterfulgt af tandbørstning er der frikvarter stiller eleverne op på række ved skolebygningen. Alle går ind til morgensamling. Skoledagen går i gang. Der er 30 minutters frikvarter i løbet af formiddagen, gerne delt op i to. I det ene frikvarter er der lidt at spise og drikke. Frikvarterer foregår altid på multibanen og i skolegården bliver den varme middagsmad serveret i spisestuen. Alle smager på maden og holder bordskik er der frikvarter. 12

13 12.45 starter undervisningen igen. Skoledagen slutter med, at lærerne skriver næste dags lektier i elevernes lektiebøger. Alle elever tager skoletasker med de rette bøger med tilbage på afdelingen stiller eleverne op på række og følges med en lærer til eftermiddagsdrik med frugt, boller el. lign er der valgfag, motion og obligatoriske aktiviteter. Eftermiddagsjob. En halv times lektielæsning på afdelingen sammen med de voksne. Skoletasken gøres klar til næste dag er der aftensmad ser alle TV2-nyhederne og diskuterer dagens begivenheder. En aften om ugen er der netcafe i stedet for er der aftenaktiviteter er der aftendrik. Ved sengetid afleveres mobil og computer. Værelser tjekkes, tænder børstes og skoletasken stilles klar. 13

14 Aktiv fritid På Dannevirke Kostskole er alle elever aktive i fritiden. Vi har et bredt udbud af aktiviteter, som tilgodeser den enkeltes interesser og behov. Vi har værksteder med metal, motor, træ, glas og keramik Vi har egen hal, multibane, beachvolleybane og fitnessrum Nede i havnen ligger vores fiskejolle En del af eleverne er medlem af foreningen Jensine, som tager på togt med Danmarks ældste træbåd i weekenderne Flere af vores elever er med i den lokale løbeklub. Nogle har et fritidsjob i lokalområdet. Andre går til spejder, spansk, spring, svømning, dans, klaver, korsang, fodbold, ridning, madlavning eller benytter nogle af de andre ungdomstilbud i Haderslev Kommune Om vinteren bruger vi skolens sportshal og motionsrum eller kører til svømme- eller skøjtehal i en af skolens fire busser. Vi tager også i biografen, ud at bowle, på kunstudstillinger og har wellness på skolen. Om sommeren har eleverne mulighed for at tage en dukkert hver dag - altid sammen med en voksen. Vi har en strand i nærheden og tager på oplevelsesweekender, hvor vi overnatter i naturen. Vores bålhytte bliver også brugt flittigt,både til udeliv og almindelig hygge. Sidste skoleår søsatte vi en ny fritidsaktivitet Udeliv, havkajak og godt sømandskab - det blev en stor succes, så aktiviteten gentages i dette skoleår. Her undervises eleverne i sømandskab, kortlæsning og navigation, svømning, førstehjælp og får mulighed for at erhverve sig et EPP 2 bevis for havkajak-roere. Undervisningen varetages af 2 lærere den ene er uddannet yachtskipper af 3. grad og den anden er uddannet havkajakinstruktør på niveau 2. 14

15 Kost og motion På Dannevirke Kostskole fokuserer vi på kost, motion og det sunde liv. Vi ved af erfaring, at overvægt og andre former for spiseforstyrrelser er et stigende problem blandt børn og unge, ofte forbundet med andre sociale problemer og lavt selvværd. Hos os får eleverne en sund og varieret kost. Hver elev har en individuel motionsplan med mindst en times daglig motion. Alle skolens elever bliver målt og vejet jævnligt. Hvis en elev er under- eller overvægtig, er det en problemstilling, vi tager os af. Målet er at forbedre elevernes sundhedstilstand og livskvalitet, og en del af skolens personale har taget efteruddannelse på området. Vi ved af erfaring, at det tager år at ændre kost og motionsvaner - men det kan godt lade sig gøre. 15

16 Undervisning og klasserne Dannevirke Kostskole følger bestemmelserne i folkeskolelovens Fælles Mål i alle fag, og eleverne afslutter med Folkeskolens afgangsprøver. Vi tror på, at mange børns problemer opstår, fordi de føler sig utilstrækkelige i skolen og i forhold til kammeraterne. Derfor fokuserer vi meget på det faglige, på at (gen)skabe lysten til læring og skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen. Det 10. skoleår er altid et individuelt tilrettelagt skoleforløb, hvor eleven målrettet arbejder på at opkvalificere sig fagligt til en ønsket ungdomsuddannelse eller er i længerevarende erhvervspraktik- og brobygningsforløb med det mål at få en praktikplads. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra individuelle elevplaner og med udgangspunkt i hver enkelt elevs læringsstil, styrker og kompetencer, så eleven konstant bliver udfordret og bygger oven på sit faktiske niveau Vi har et struktureret undervisningsmiljø og små klasser Vi har tolærerordning i undervisningstiden og har et inkluderende læringsmiljø, hvor specialpædagogisk bistand og specialundervisning gives i klassen 16

17 Indskolingsklassen dækker klassetrin og har maksimalt 10 elever. Eleverne i indskolingsklassen er dag-elever fra især Haderslev Kommune. Klassen har tolærerordning i de fleste timer. Fag: Dansk (9 lektioner), matematik (5 lektioner), idræt/motorik (3) billedkunst (2), engelsk (2), natur/teknik (3), kristendomskundskab (1) Mødetid: Kl Der er tilbud om lektiecafé for dagelever. Lektiecafé er obligatorisk for kostelever. Basisklasserne er ikke-årgangsdelte klasser med blandede kost- og dagelever på klassetrin. Hver basisklasse rummer 8 til 14 elever og har tilknyttet to lærere, som begge er tilstede i alle timer. Fag: Dansk (7 lektioner), matematik (5 lektioner), idræt (2), engelsk (3), naturfag (4), kulturfag med hist./samf./krist. (5), P-fag med håndværk & design/madkundskab (2), valgfag med idræt/værksteder (4), fysik/kemi for 8. klasse (2), tysk (3), konfirmationsforberedelse for årets konfirmander (2), Tilbudsfag m. idræt/ridning/værksteder (3) Mødetid: Kl Der er tilbud om lektiecafé for dagelever. Lektiecafé er obligatorisk for kostelever. Afgangsklassen dækker klasse. Her er undervisningen målrettet afgangsprøverne, og eleverne skal kunne og ville opfylde de krav, der stilles til lektier og afleveringer. Det er linjefagslærere, som forestår undervisningen i denne klasse. Eleverne får udleveret en bærbar computer til skolearbejdet. Fag: Dansk (7 lektioner), matematik (5 lektioner), engelsk (3), kristendomskundskab (1), fysik/kemi (3), biologi (1), tysk (3), historie (1), samfundsfag (2), idræt (2), valgfag med idræt/værksteder (2), tilbudsfag m. idræt/ridning/værksteder (4) Mødetid: Kl Der er tilbud om lektiecafé for dagelever. Lektiecafé er obligatorisk for kostelever. 17

18 Særlige uger På Dannevirke Kostskole har vi nogle uger i løbet af året, hvor vi suspenderer det almindelige skema. Emneuger 4-5 gange årligt er der emneuge. Her arbejder eleverne med et tværfagligt undervisningstema, oftest på tværs af klasser og årgange. Forældre vil i god tid forinden kunne orientere sig på hjemmesiden om ugens planlagte indhold. Mindst én emneuge vil blive brugt til at øve projektarbejdsformen, så eleverne helt fra de mindste klassetrin forbereder sig til de obligatoriske projektopgaver i slutningen af deres skoleforløb. Projektopgaver I 9. kl. arbejder eleverne i en uge med den obligatoriske projektopgave OPO. Herefter skal eleven i en periode på 2 uger arbejde videre med opgaven i sin fritid. Senest 4 uger (dato fremgår af årsplanen) efter projektets start fremlægger eleven sin projektopgave. Opgaven og fremlæggelsen bedømmes med en karakter og en skriftlig vurdering, som påføres afgangsbeviset. 10. klasseselever arbejder i samme periode med deres obligatoriske, selvstændige opgave (OSO), som handler om uddannelse og erhverv. Opgave fremlægges og bedømmes ligesom OPOen med en karakter og en skriftlig vurdering. Brug af kildemateriale ved skriftlige opgaver Anvendt rigtigt kan brug af citater og kilder være en fin og ofte uundværlig måde at sætte et emne i perspektiv på. I begyndelsen af skoleåret får klasse udleveret en skriftlig anvisning på hvordan man anvender kilder og citater på en rigtig og acceptabel måde. Det er naturligvis ikke tilladt at aflevere andres opgaver som sine egne - heller ikke opgaver, som er hentet på nettet. 18

19 Skolerejser og ekskursioner Skolerejser og ekskursioner er undervisning og derfor obligatorisk for alle skolens elever. Udgifterne til rejse og ophold er indeholdt i skolepengene. Eleverne skal selv afholde lommepengene. Vi tager på skolerejse en gang om året. Det ene år tager hele skolen af sted sammen, og det næste rejser afdelingerne hver for sig. Vi har været i Egypten, Marokko, Italien, Frankrig, Gran Canaria, Lazanta Sport, Østrig, Norge, Sverige, Tyskland og på Læsø, Samsø, Mandø og Bornholm. Vi beder forældrene sørge for, at elevens beklædning matcher rejsens hovedaktivitet kostelevernes forældre planlægger sammen med elevens kontaktlærer indkøb af tøj og beklædning før rejserne. Informationer om aktuelle rejser eller andre ud-af-huset-aktiviteter fremgår af elevårsplanen og på skolens hjemmeside under punktet Opslagstavlen. Weekend og ferie Der er hjemmeweekend ca. hver anden weekend (se kalender). For elever, der ikke har mulighed for at komme hjem, kan forvaltningerne købe et 365 dages ophold, dvs. inkl. hjemmeweekends og ferier. 19

20 Til og fra skole Vi har gode offentlige transportsmuligheder. Der går bus direkte fra skolen til rutebilstationen i Haderslev. Her er der forbindelse til Vojens og Kolding, hvorfra der afgår tog. Forvaltningerne kan tilkøbe en transportordning, hvor en af skolens medarbejdere kører eleven til hjemadressen, afleverer eleven til forældrene og henter eleven igen. Mange forældre ønsker faste tider for, hvornår deres barn bliver hentet og bragt. Desværre må vi erkende, at dagene aldrig er ens. Der kan være elever, som ikke skal hjem, så ruten afkortes. Der kan være kø på motorvejen, så tiden skrider. Der kan være forældre, som ikke er kommet hjem. Elever, der ikke er stået op, eller som er kede af det. Vi må derfor bede om forståelse for, at tiderne kan skride. Sikkerhed Ved hjemtransport, biblioteksbesøg og ekskursioner transporteres skolens elever så vidt muligt i skolens egne busser. Det er et ufravigeligt krav, at eleverne under hele transporten anvender sikkerhedsselen. I skolens færdselsundervisning arbejder vi på at øge elevernes bevidsthed omkring trafiksikkerhed. Det foregår blandt andet, når vi er på tur i lokalområdet og i natur/teknik og idræt. På cykelture er cykelhjelm obligatorisk. Kostelever kan tage på cykel- og gåture i området uden følgeskab af voksne, når vi skønner, at eleven er trafiksikker. 20

21 Når noget bliver væk eller går i stykker Glemte ting og tøj kan efterlyses under morgensamling og ved henvendelse til rengøringsdamerne eller sekretæren. Et par gange om året lægges høsten frem i forbindelse med et elev-forældrearrangement. Vi henstiller til, at ALT elevens tøj og fodtøj mv. mærkes med elevens initialer. Hvis skolens ejendom eller inventar beskadiges skal kontoret have besked. Der er normal erstatningspligt, og generelt går familiens egne forsikringer altid forud for skolens. Dette gælder også for egne medbragte mobiler, computer og andet elektronik, altså familiens egen forsikring skal dække evt. skader. Skolens forsikringer dækker ikke hærværk og tyveri af elevernes ejendele. Cykler og knallerter vil ved henvendelse til skolens medarbejdere blive låst inde i skolens cykleskur. Medbragte penge, værdigenstande og andre personlige ejendele fx mobiltelefoner, cigaretter, Ipods mv. SKAL deponeres på skolens kontor (dagelever) og på vagtværelset (kostelever) 21

22 Fysiske rammer Dannevirke Kostskole er en lille kostskole, hvor vi lægger stor vægt på trivsel, tryghed og fællesskab. Vi har tre boafdelinger, hver med plads til 12 elever, som bor og går i skole sammen. De små afdelinger gør miljøet hjemligt, og skolen har samtidig en størrelse, hvor eleverne både kan finde tryghed og sociale udfordringer. Vi sørger for, at skolens inventar og dermed elevernes omgivelser fremstår ryddelige og vedligeholdte. Her skal være rart at være - også fordi det giver mere lyst til at tage medansvar og behandle tingene og hinanden ordentligt. Bygninger Dannevirke Kostskole råder over fire bygninger med velindrettede 22

23 undervisnings- og faglokaler, moderne værksteder, idræts-hal og gode bofaciliteter for eleverne. Hovedbygning: Dannevirke Kostskoles hovedbygning var oprindelig en landsbyskole med historie tilbage til Den er nu renoveret og danner rammen for skolens administration, køkken og fælles spiserum. Førstesalen rummer en boafdeling for 10 elever med værelser, toiletfaciliteter, opholdsstue samt hygge- og tv-hjørne. Bygning 1: Bolig for 16 elever, opført i En boafdeling for 10 elever og 6 eneværelser til nogle af de ældste kostelever. Begge afdelinger med værelser, toiletfaciliteter, opholdsstue med køkken, spiseafdeling samt hygge- og tv-hjørne. Bygning 2: Stort fællesrum til morgensamling og andre fællesaktiviteter samt fire klasselokaler opført i Lyse lokaler med whiteboards og trådløst netværk i alle lokaler. Indrettet med fællesborde i midten og separate arbejdsborde langs væggene, så eleverne kan holde koncentrationen. Bygning 3: Opført i Underetagen indeholder idrætshal, motionsrum og metal-, motor-, træ-, glas-, sten- og keramikværksteder samt et natur- og tekniklokale, som også er computerrum. Førstesalen rummer en boafdeling for 12 elever. Elevværelser Eleverne sørger i høj grad for selv at udsmykke deres værelser, så de føler sig hjemme. 23

24 Skoletid: Mobiltelefoner og computere Skolens elever har ekstraordinært brug for, at der er fuld koncentration om undervisningen i timerne. Skolen stiller computere til rådighed for skolens elever i det omfang der er behov. Afgangsklasseelever får udleveret en personlig computer, mens øvrige elever kan bruge det fælles computerlokale. Ipads og mobiltelefoner benyttes som udgangspunkt ikke i undervisningstiden. Alle medier er låst inde enten i elevens personlige skuffe på kontoret/vagtværelset eller i skabet i klassen. Det er suverænt læreren, der bestemmer om de elektroniske medier skal i brug. En betingelse er, at de bruges på en relevant måde for den givne undervisningsopgave. Efterleves det ikke, kan læreren i yderste konsekvens inddrage det givne medie. I det tilfælde udleveres en kvittering og en meddelelse til hjemmet om, at mediet kan afhentes på kontoret tidligst den næstkommende skoledag. Det gælder også op til hjemmeweekends og ferier. Forældremyndighedsindehavere kvitterer i givet fald for modtagelsen af meddelelsen. Anette Paag Køkkenleder Birgit Rasmussen Rengøringsassistent Mogens Skov-Sørensen Chauffør 24

25 Fritid: Computere, mobil- og hustelefon Mobiltelefon: Mobiltelefoner udleveres tidligst efter TV2 Nyhederne, og kun hvis de ikke forhindrer barnets deltagelse i socialt samvær eller aktiviteter. Mobiltelefonen skal afleveres igen, når eleven skal børste tænder før sengetid. Nye elever på skolen har ikke deres mobiltelefoner. Særlige undtagelser kan gælde for de ældste elever. Hustelefon: Vi ser helst, at eleverne har faste ringeaftaler, som er aftalt mellem primærvoksen og familie. Eleverne kan også få lov til at ringe til anden familie eller nærmeste venner ved særlige lejligheder. Opringningerne foretages fra Dannevirke Kostskoles hustelefon. Samtalerne skal være korte, da der er mange elever, som skal have mulighed for opkald. Computertid: Elever i afgangsklassen kan få deres computer udleveret til brug for andet end lektier efter aftendrikken. Elever i basisklassen bruger kun computer, når der er netcafe. Særlige undtagelser kan gives til de ældste elever, som er i gang med sidste skoleår på DV. Dennis Kinastowski Skolelærer Githa Ankjær Wind Kostlærer Ingrid Rasmussen Kostlærer 25

26 Frikvarter og om at forlade skolens område I skoletiden skal eleverne være inden for synsvidde i den indre skolegård, på multibanen, foran boldmuren eller på beachvolleybanen. Boldspil er kun tilladt på de anlagte boldbaner, og sneboldkampe foregår på det øverste af skolens store græsareal. Alle frikvarterer foregår udendørs, og der er altid mindst en gårdvagt pr. klasse. Det kræver tilladelse fra afdelingsleder eller forstander at forlade skolen i skoletiden. I fritiden må hele skolens område benyttes efter konkret aftale mellem elev og kostlærerne, ligesom man også kan lave aftaler om at tage ind til Haderslev eller ture uden for skolens område. Bibliotek Dannevirke Kostskole råder ikke over eget bibliotek, men skolen har et godt samarbejde med Haderslev Bibliotek. Her får eleverne eget lånekort og er personligt ansvarlige for de lånte materialer. Det betyder, at bøder for bortkommet eller for sent afleveret materiale trækkes af elevernes lommepenge. Elever, som ikke får hjælp til administration af lommepenge, vil få en regning med hjem. Alle klasser tager på biblioteket ca. hver 14 dag. Biblioteket servicerer også Dannevirke Kostskole med hjælp til opgaver. Vi har desuden en mindre bogsamling på skolen. Jannie Meltesen Kostlærer Jens Callesen Kostlærer Lars Lysemose Kostlærer 26

27 Dresscode på Dannevirke Vi ser det som skolens opgave at hjælpe eleverne til at blive positive bidragsydere i samfundet. Her spiller elevernes påklædning en vigtig rolle, idet den påvirker omgivelsernes opfattelse af eleverne. Vi forventer, at eleverne lever op til nedenstående dresscode, og at forældrene støtter op om denne politik. Skolens medarbejdere er naturligvis gode rollemodeller. Skolen er en arbejdsplads, hvor man er passende påklædt Påklædningen skal passe til lejligheden og den givne aktivitet. Til idræt har man idrætstøj på, kittel eller arbejdstøj i værkstederne, festtøj til fest Påklædningen må ikke være anstødelig, racistisk, krænkende eller tendere til subkultur. På Dannevirke Kostsskole vil vi ikke se piercinger, bare maver, dybe nedringninger, hængerøvsbukser eller ekstreme frisurer som fx hanekam. Kasket eller caps bruges som udgangspunkt ikke, huer bruges om vinteren og kun udendørs, ligesom drenge som udgangspunkt ikke bærer ørering 27

28 Videre efter Dannevirke Kostskole Dannevirke Kostskole samarbejder med Dannevirkekollegiet, som har hjemme i et stort og dejligt parcelhus i Årøsund, ca. 800 meter fra skolen. Målgruppen er tidligere elever fra Dannevirke Kostskole, der er på en kompetencegivende ungdomsuddannelse i Haderslev. Målet er at hjælpe den unge med at gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt blive selvforsørgende - og at lette overgangen for den unge fra anbringelse på Dannevirke Kostskole til at skulle klare sig selvstændigt i egen bolig. På kollegiet har alle unge deres egen private del af huset og gode fællesfaciliteter. Kollegiet er en forlængelse af det pædagogiske arbejde, der er gjort på Dannevirke Kostskole i tiden op til udslusningen. Yderligere oplysninger om kollegiet kan fås ved henvendelse til kollegiets leder Christen Hammer på tlf

29 Vejledning Dannevirke Kostskoles elever er omfattet af vejledningsloven, som gælder for alle unge mellem år. Lovens hovedformål er at få så mange som muligt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dannevirke Kostskoles erhvervsvejleder Christen Hammer og Rut von Qualen fra Ungdommens uddannelsesvejledning Haderslev (UU) er vejledere for alle skolens elever. De to vejledere står til rådighed i forbindelse med erhvervspraktik, introduktionskurser, brobygning og overgang til ungdomsuddannelserne mm. Vejledningsarbejdet består også i at hjælpe eleverne med udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan, som skal laves både i 8.,9. og 10. klasse. Vejledningen sker individuelt eller i grupper, dog sådan at alle elever får tilbudt mindst en individuel vejledningssamtale. Når elever overgår til ungdomsuddannelse, job eller andet, får de tildelt en UU-vejleder fra den kommune, de bor i. Kontakt: Rut von Qualen kan kontaktes ved henvendelse til skolen eller til UU-Haderslev, Laurids Skausgade 12, 1. sal, 6100 Haderslev, tlf Mail: Find flere oplysninger Christen Hammer Skolelærer, erhvervsvejleder Rut von Qualen Vejleder Mathias Dahl Christiansen Skolelærer 29

30 Samarbejde med psykologer Dannevirke Kostskole samarbejde med Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) i Haderslev Kommune. Rådhuset, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev. Tlf Henvendelse sker enten på skolens foranledning eller på anmodning direkte fra forældre til skolen. Henvendelse direkte til PPR kan også finde sted. (Åben anonym rådgivning). Foruden den psykologiske undersøgelse og vejledning af den enkelte elev samarbejder vi med PPR om den specialpædagogiske indsats her på skolen. Find flere oplysninger og diverse indstillingsskemaer på kommunens hjemmeside Andre psykologer Dannevirke Kostskole samarbejder herudover med forskellige psykologer i lokalområdet. De har hver deres specialer, så vi altid kan tilbyde vores børn og unge en topkvalificeret psykologisk bistand, når behovet er der. Derudover har vi tilknyttet psykologer, som superviserer og underviser personalet og er med til at sikre kvaliteten i skolens specialpædagogiske arbejde. Vi har valgt ikke at have en fastansat psykolog på skolen, fordi vi gerne vil bevare fleksibiliteten og muligheden for at hente inspiration udefra - og fordi vi ved, at det er befordrende og udviklende for elever og personale ind imellem at blive mødt med helt friske øjne og ører. Maria Jørgensen Skolelærer Marianne Burrack Kostlærer Ole Schmidt Kostlærer 30

31 Skolesundhedstjenesten Sundhedsplejerske for Dannevirke Kostskole er Helle Eskildsen Hansen. Hun taler løbende med skolens elever om deres sundhed og trivsel. Samtalerne foregår individuelt, i grupper eller i klassen. Formålet med samtalerne er at hjælpe eleverne til at få et nuanceret syn på sundhed og hvordan de selv eller sammen med andre kan forbedre eller bevare deres sundhed. Forskellige emner drøftes i forhold til alder, ønsker og behov samt efter forældre- og lærerønsker. Kontakt: Helle Eskildsen Hansen Rådgivningsteam Syd Kløvervej Haderslev Tlf.: Mail.: Åbningstider: Mandag-torsdag kl Fredag kl Telefontid: Mandag-fredag kl Daniel Weiss Kostlærer Evi Frøkjær Schøtt Wonsild Tilkaldevikar Lone Mathiasen Tilkaldevikar 31

32 Tandplejen Eleverne på Dannevirke er som udgangspunkt tilknyttet det gratis kommunale tandplejetilbud på Schaumannklinikken, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev, Tlf.: Mail: Åbningstider: Mandag, onsdag og fredag: 8:00-15:00 Tirsdag: 8:00-16:00 Torsdag: 8:00-14:00 Valgmuligheder i Tandplejen Ønsker man ikke at benytte det gratis kommunale tandplejetilbud, kan man få tilskud til sit barns tandpleje hos en praktiserende tandlæge efter eget valg. Tilskuddet udgør 65 procent af prisen på de ydelser, som man ville have fået tilbudt i tandplejen. Tilskuddet træder først i kraft, når Tandplejen har indgået skriftlig aftale med den valgte tandlæge. Unge på år har dog mulighed for at modtage fuldt tilskud til tandpleje hos en praktiserende tandlæge. Poul Reseke Skolelærer Rikke Paag Køkkenassistent Annette Bonde Nielsen Skolelærer 32

33 Institutionens bestyrelse Bestyrelsen på Dannevirke Kostskole er institutionens øverste ansvarlige. Bestyrelsen er sammensat af forældre til elever på institutionen samt gode kræfter fra både lokalområdet og øvrige samarbejdspartnere. Den daglige drift samt det pædagogiske, det administrative og det juridiske ansvar påhviler institutionens forstander. Bestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for institutionens drift. Institutionens regnskab skal være udarbejdet af en statsautoriseret revisor. Institutionen benytter Trekroner Revision A/S, Universitetsparken 2, 4000 Roskilde. Tommy Rasmussen Skolelærer Tove Hansen Skolelærer Thorbjørn Kristensen Kostlærer 33

34 Skolens tilsyn Undervisning Skoleleder Karsten Rudbeck Jensen fra Sønder Otting Skole i Haderslev Er udpeget som tilsynsførende på Dannevirke Kostskole af kommunal- Bestyrelsen i Haderslev Kommune. Som tilsynsførende på skolens undervisning kommer Karsten Rudbeck Jessen 2-4 gange årligt og besøger skolen. Han overværer undervisningen i de forskellige klasser og fag. Hver gang udarbejder han en rapport, som lægges ud på skolens hjemmeside. Kontakt: Karsten Rudbeck Jessen Ballehøj 48, 6100 Haderslev Mail: Kostafdeling Socialtilsyn Syd fører tilsyn med skolens kostafdeling. De besøger skolen flere gange årligt. En gang om året inviteres forældrene til en samtale med de tilsynsførende i forbindelse med det formaliserede tilsyn, hvor også elever, medarbejdere og ledelse har samtale med de tilsynsførende. Kontakt: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Tlf.: Mail: 34

35 Skolen er praktiksted for lærere/pædagoger Dannevirke Kostskole har indgået aftale med University College Syddanmark (UC Syd) om at være praktikskole for lærer- og pædagogstuderende. Det betyder, at klasser og afdelinger fra tid til anden får tilknyttet en studerende enten for en måned eller et halvt år ad gangen. Vikar På Dannevirke Kostskole aflyses undervisningen aldrig heller ikke når en lærer er syg eller på kursus. Timerne læses i stedet af skolens egne lærere og af vores faste vikarer. Som praktikskole holder vi god kontakt til vores dygtigste praktikanter og benytter dem som vikarer. Da vi har tolærerordning i de fleste timer, vil en vikar sjældent være hoved-underviser i en klasse. 35

36 Specielle aktiviteter og arrangementer for elever Uge/dato Klasse Tidspunkt Aktivitet/arrangement 10. august Skolestart 17. aug Tilmelding til brobygning 29. august Afrejse til skolerejse 04. sep Hjemkomst fra skolerejse Uge Brobygning 25. sep Åbent Hus Uge Brobygning Uge Emneuge; Et sundt liv 9. okt Skolernes motionsdag okt. EFTERÅRSFERIE (begge dage inkl.) Uge Læse- og testuge Uge Erhvervspraktik Uge Emneuge; Arbejdsliv Uge Brobygning Uge Brobygning Uge Terminsprøver 11. dec Juletræsfest 18. dec Kirkegang 19. dec. 3. jan. JULEFERIE (begge dage inkl.) Uge Intro til OPO/OSO opgaver Uge OPO/OSO opgaver Uge Emneuge feb. VINTERFERIE (begge dage inkl.) 3. marts Trivselsdag 17. marts Påskeafslutning marts PÅSKEFERIE (begge dage inkl.) Uge Emneuge 15. april Elevopvisning/middag m. forældre 16. april Arbejdslørdag for kostelever 29. april Dagelever Skolefridag 29. april Kostelever Kostskoletræf 30. april Kostelever Kostskoletræf Uge Skriftlige prøver starter Uge Mundtlige prøver starter 5. juni Grundlovsarrangement på Årø for kostelever 21. juni Afslutningstur på Solbakken 22. juni Afslutningstur slutter kl juni Afg. elever Dimission og afrejse 24. juni Sidste skoledag 25. juni 8. aug. SOMMERFERIE (begge dage inkl.) Færgevej Haderslev Tlf

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk 2 af 32 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 01 88 E-mail: info@sprs.dk Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære elev og elevforældre - årgang 2014/2015 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere