Forældreorientering 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreorientering 2015/16"

Transkript

1 Forældreorientering 2015/16

2 Charlotte Møller Pedersen Forstander, Dannevirke Kostskole Hilsen fra skolelederen Endnu et skoleår er gået og et nyt banker på. Skolens medarbejdere glæder sig til atter at byde elever og forældre velkommen tilbage på Dannevirke Kostskole. Sidste skoleår stod i forandringernes tegn. Institutionen skiftede fra Friskolelov til Servicelov, alle elever bor nu på fine og ny renoverede enkeltværelser og de helt store kostelever har fået deres egen lille afdeling, hvor de gives mulighed for at gøre sig parate til et selvstændigt ungdoms- og voksenliv. I sidder nu med 3. udgave af forældreorienteringen og det er mit håb, at I med den oplever jer godt informerede om jeres børns dagligdag. På side 9 finder I forældrekalenderen her kan I se, hvornår der er arrangementer for forældre og pårørende enten her på institutionen eller hjemme hos jer. Det er institutionens målsætning i samarbejde med jer at skabe et godt skole- og fritidsliv for jeres børn, så vi sammen kan sørge for, at børnene får de bedste forudsætninger for at mestre de udfordringer, der ligger foran dem. At nå dette mål kræver et godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. På skolens hjemmeside, hvorfra denne folder kan downloades, kan I holde jer opdateret om nyheder og aktiviteter. Er der derudover noget, I har brug for at vide mere om, er I altid meget velkomne til at ringe til kontoret eller skolens ledelse. 2

3 Indhold Pædagogik og hverdag på Dannevirke Side 4: Kontor og træffetid Side 5: Om skolen Side 6: En tryg base Side 7: Et strukturet skole- og fritidsliv Side 8: Et tæt forældresamarbejde Side 9: Mødedage og aktiviteter for forældre Side 10: Trivsel Side 11: Elevråd og undervisningsmiljø Side 12: En skoledag på Dannevirke Side 14: Aktiv fritid Side 15: Kost og motion Skolens undervisning Side 16: Undervisning og klasserne Side 18: Særlige uger Side 19: Skolerejser, weekend og ferier Alt det praktiske Side 20: Til og fra skole Side 21: Når noget bliver væk eller går i stykker Side 22: Fysiske rammer Side 24: Skoletid: Mobil og computer Side 25: Fritid: Mobil og computer Side 26: Frikvarter og om at forlade skolens område Side 26: Bibliotek Side 27: Dresscode på Dannevirke Side 28: Videre efter Dannevirke kostskole Bestyrelsen og eksterne samarbejdspartnere Side 29: Vejledning Side 30: Samarbejde med psykologer Side 31: Skolesundhedstjenesten Side 32: Tandplejen Side 33: Institutionens bestyrelse Side 34: Skolens tilsyn Side 35: Skolen er praktiksted Kalender Side 36: Arrangementer og aktiviteter elever 3

4 Kontor og træffetid Som forælder kan du rette henvendelse til skolens kontor om alt vedrørende barnets skolegang og kostophold. I tvivlsspørgsmål sørger skolens sekretær for, at du bliver ringet op af rette vedkommende hurtigst muligt. Skolesekretær Jette Johannsen træffes bedst mellem kl. 7 og på tlf.: Skolens adresse: Dannevirke Kostskole, Færgevej 5, Årøsund, 6100 Haderslev Mail: Web: Spørgsmål om kostophold skal ske til kostafdelingsleder Cita Christesen Staub på tlf (døgnvagt, dog bedst fra kl. 8-16). Spørgsmål om skolegang skal ske til skoleafdelingsleder Don Suleman på tlf (døgnvagt, dog bedst fra kl. 8-16). 4

5 Om skolen Dannevirke Kostskole er en socialpædagogisk kostskole godkendt som opholdssted med intern skole for udsatte børn og unge. Dannevirke Kostskole drives i overensstemmelse med lov om socialtilsyn. Vi har ét overordnet mål på Dannevirke Kostskole: At styrke den enkelte elevs muligheder for at skabe en god fremtid. Derfor arbejder vi målrettet og vedholdende med at give eleverne nye redskaber til at mestre livet. Vores udgangspunkt er: En tryg base Et struktureret skole- og fritidsliv Et tæt forældresamarbejde Formål og målsætning Dannevirke Kostskoles formål er at skabe en velfungerende skole med fagligt kompetente medarbejdere, der med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger altid er i stand til at se nye veje og metoder, som kan udvikle barnet personligt, fagligt og socialt. Det er skolens målsætning, at hver enkelt elev finder glæde i mennesker og samvær og bliver en positiv bidragsyder til samfundet for herigennem at få mulighed for at vælge livet. 5

6 En tryg base På Dannevirke Kostskole har eleverne et trygt fællesskab - en base, hvor de kan vokse. Eleverne bor på små afdelinger og spiser alle måltider sammen med deres klassekammerater. Efter skoletid har hver elev et job - et dagligdags gøremål med et pædagogisk sigte. Her lærer eleverne at tage ansvar for sig selv og fællesskabet, så de senere kan tage vare på deres eget hjem. På Dannevirke sørger omsorgsfulde og stabile voksne for, at elevens samvittighed altid er i orden. At der er ryddet op på værelset. At både små og store kommer i seng til tiden og bliver nattet ordentligt - hvilket vil sige, at der altid kommer to voksne ind for at sige godnat, give et kram, tage en lille snak eller måske læse historie på sengekanten. Vi sørger for, at alle kommer op til tiden og møder velforberedt i skolen. På Dannevirke har eleverne kort sagt en tryg hverdag med gode vaner. Anerkendende pædagogik Dannevirke Kostskole arbejder ud fra den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning kombineret med realitetsterapiens grundprincip: At en lærer/pædagog bør være et varmt og forstående medmenneske frem for at diagnosticere, klassificere og tilrettelægge behandlingsprocedurer. Vi ser potentialet i hver enkelt elev og tager os tiden til at møde eleven med nysgerrighed, nærvær og respekt. 6

7 Et strukturet skole- og fritidsliv På Dannevirke Kostskole er hverdagen forudsigelig og struktureret. Vi arbejder med overskuelige individuelle elevplaner, som rummer målsætninger for både skole og fritid. Elevernes primære fokus er skolen. Det er først og fremmest her, de skal lære at udnytte deres talenter. Vi ser det som noget helt centralt, at hver enkelt elev udnytter sit positive potentiale. Derfor mener vi også, at fritiden skal bruges med omtanke. På Dannevirke deltager eleverne i både frivillige og obligatoriske aktiviteter, som er pædagogisk tilrettelagt, så de giver fysisk, social og psykisk træning. Vi har et tæt samarbejde mellem skole og kostafdeling. Der er fire kostlærere og to skolelærere på hver af skolens afdelinger. De udgør et team omkring afdelingens elever. 7

8 Et tæt forældresamarbejde På Dannevirke Kostskole vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er en væsentlig forudsætning for elevernes trivsel og udvikling, at de oplever et tæt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og lærere. Vi er i løbende dialog med alle forældre. Eleverne får en kombineret kontakt- og lektiebog, som bruges til lektier og korte, praktiske meddelelser mellem hjem og skole. Hjemmebesøg og statusmøde Vi holder statusmøde på skolen to gange om året. Her mødes elev, forældre, skole og sagsbehandler og drøfter barnets aktuelle situation. Det er også her, vi laver nye og fremadrettede aftaler om blandt andet bevilling af yderligere skoleophold eller nye ydelser. Vi kommer på besøg i hjemmet mindst to gange om året. Besøg på skolen Vi har flere årlige familiearrangementer, hvor der er mulighed for overnatning for de af jer, som har langt hjem. I er også velkomne til at besøge skolen og deltage i en helt almindelig skoledag, så I kan opleve, hvordan det er at være elev her. I må også meget gerne besøge jeres børn i weekenderne - husk altid at ringe først, da der kan være ture ud af huset. 8

9 Mødedage og aktiviteter for forældre Dato Tidspunkt Arrangement 7. aug. Hjemmebesøg. Dagsorden sendes før ferien 25. sep Åbent Hus 11. dec Juletræsfest 04. jan. Hjemmebesøg. Dagsorden sendes før ferien 15. maj Årsmøde og efterfølgende middag. Eleverne opfører teater 16. maj Arbejdslørdag for kostforældre 23. juni Dimission Elevplaner i samarbejde med elever og forældre På Dannevirke Kostskole udformer eleverne i samarbejde med kontaktlæreren de individuelle elevplaner. Fra starten tager vi udgangspunkt i 50-undersøgelsen og barnets handleplan, og elevplanen bliver løbende justeret i forhold til elevens aktuelle faglige, sociale og personlige niveau. Planerne evalueres og revideres sammen med forældrene i forbindelse med lærernes besøg i hjemmet på den første skoledag efter sommer- og juleferien. 9

10 Trivsel På Dannevirke Kostskole har vi en ordentlig omgangstone og arbejder aktivt mod mobning. Hvis vi observerer eller hører om mobning, tager vi det straks op med de involverede elever - enten i en lille gruppe, i klassen eller på afdelingen. Sker det i undervisningstiden, lader vi bøgerne ligge, indtil problemet er løst. Ingen skal frygte næste dag i skolen. Trivselsdag Vi har en årlig trivselsdag, hvor fællesskabet er i fokus, og hvor alle kost- og skolelærere er sammen med eleverne fra morgen til aften. Et år deltog vi i et førstehjælpskursus, hvor alle fik bevis. Et andet år havde vi besøg af en stand-up komiker, der selv som barn havde været udsat for mobning. Et tredje år brugte vi dagen på at lave tillidsøvelser og tale om trivsel på skolen. Gå sammen med I den første tid på skolen følges en ny elev med en lærer i både undervisning og fritidsaktiviteter. På den måde får læreren mulighed for at lære eleven at kende - stærke og svage sider, ressourcer og behov. Samtidig får eleven Dannevirke Kostskoles rytme og regler ind under huden og bliver tryg ved stedet. Undervisningsmiljøvurdering Dannevirke Kostskole udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. (Læs mere på skolens hjemmeside.) 10

11 Elevråd og undervisningsmiljø Elevrådet mødes mindst hver anden måned. Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant. En af skolens lærere er kontaktperson og hjælpefunktion for elevrådet. Læreren hjælper eleverne med at finde mødetider, afvikle møder og formidle spørgsmål og ønsker fra rådet til skolens ledelse. Elevrådet gennemfører hvert år en undervisningsmiljøvurdering, som elevrådsformanden fremlægger for skolens MIO. Resultaterne af undersøgelsen danner baggrund for tiltag, der kan forbedre undervisningsmiljøet. Elevrådet har til formål: At styrke sammenholdet og samarbejdet på skolen At motivere skolens elever til at deltage aktivt i at planlægge arrangementer og events i og uden for skoletiden 11

12 En skoledag på Dannevirke På Dannevirke Kostskole er hverdagen lagt i faste rammer. Vi ved, at det kræver en tryg base, hvis vores elever skal have overskud til at fokusere på deres skolegang. Det ansvar tager vi på os. En skoledag ser sådan ud: bliver eleverne vækket, står op, går i bad, klæder sig på og sørger for, at værelset er pænt og ryddeligt er der morgenmad, efterfulgt af tandbørstning er der frikvarter stiller eleverne op på række ved skolebygningen. Alle går ind til morgensamling. Skoledagen går i gang. Der er 30 minutters frikvarter i løbet af formiddagen, gerne delt op i to. I det ene frikvarter er der lidt at spise og drikke. Frikvarterer foregår altid på multibanen og i skolegården bliver den varme middagsmad serveret i spisestuen. Alle smager på maden og holder bordskik er der frikvarter. 12

13 12.45 starter undervisningen igen. Skoledagen slutter med, at lærerne skriver næste dags lektier i elevernes lektiebøger. Alle elever tager skoletasker med de rette bøger med tilbage på afdelingen stiller eleverne op på række og følges med en lærer til eftermiddagsdrik med frugt, boller el. lign er der valgfag, motion og obligatoriske aktiviteter. Eftermiddagsjob. En halv times lektielæsning på afdelingen sammen med de voksne. Skoletasken gøres klar til næste dag er der aftensmad ser alle TV2-nyhederne og diskuterer dagens begivenheder. En aften om ugen er der netcafe i stedet for er der aftenaktiviteter er der aftendrik. Ved sengetid afleveres mobil og computer. Værelser tjekkes, tænder børstes og skoletasken stilles klar. 13

14 Aktiv fritid På Dannevirke Kostskole er alle elever aktive i fritiden. Vi har et bredt udbud af aktiviteter, som tilgodeser den enkeltes interesser og behov. Vi har værksteder med metal, motor, træ, glas og keramik Vi har egen hal, multibane, beachvolleybane og fitnessrum Nede i havnen ligger vores fiskejolle En del af eleverne er medlem af foreningen Jensine, som tager på togt med Danmarks ældste træbåd i weekenderne Flere af vores elever er med i den lokale løbeklub. Nogle har et fritidsjob i lokalområdet. Andre går til spejder, spansk, spring, svømning, dans, klaver, korsang, fodbold, ridning, madlavning eller benytter nogle af de andre ungdomstilbud i Haderslev Kommune Om vinteren bruger vi skolens sportshal og motionsrum eller kører til svømme- eller skøjtehal i en af skolens fire busser. Vi tager også i biografen, ud at bowle, på kunstudstillinger og har wellness på skolen. Om sommeren har eleverne mulighed for at tage en dukkert hver dag - altid sammen med en voksen. Vi har en strand i nærheden og tager på oplevelsesweekender, hvor vi overnatter i naturen. Vores bålhytte bliver også brugt flittigt,både til udeliv og almindelig hygge. Sidste skoleår søsatte vi en ny fritidsaktivitet Udeliv, havkajak og godt sømandskab - det blev en stor succes, så aktiviteten gentages i dette skoleår. Her undervises eleverne i sømandskab, kortlæsning og navigation, svømning, førstehjælp og får mulighed for at erhverve sig et EPP 2 bevis for havkajak-roere. Undervisningen varetages af 2 lærere den ene er uddannet yachtskipper af 3. grad og den anden er uddannet havkajakinstruktør på niveau 2. 14

15 Kost og motion På Dannevirke Kostskole fokuserer vi på kost, motion og det sunde liv. Vi ved af erfaring, at overvægt og andre former for spiseforstyrrelser er et stigende problem blandt børn og unge, ofte forbundet med andre sociale problemer og lavt selvværd. Hos os får eleverne en sund og varieret kost. Hver elev har en individuel motionsplan med mindst en times daglig motion. Alle skolens elever bliver målt og vejet jævnligt. Hvis en elev er under- eller overvægtig, er det en problemstilling, vi tager os af. Målet er at forbedre elevernes sundhedstilstand og livskvalitet, og en del af skolens personale har taget efteruddannelse på området. Vi ved af erfaring, at det tager år at ændre kost og motionsvaner - men det kan godt lade sig gøre. 15

16 Undervisning og klasserne Dannevirke Kostskole følger bestemmelserne i folkeskolelovens Fælles Mål i alle fag, og eleverne afslutter med Folkeskolens afgangsprøver. Vi tror på, at mange børns problemer opstår, fordi de føler sig utilstrækkelige i skolen og i forhold til kammeraterne. Derfor fokuserer vi meget på det faglige, på at (gen)skabe lysten til læring og skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen. Det 10. skoleår er altid et individuelt tilrettelagt skoleforløb, hvor eleven målrettet arbejder på at opkvalificere sig fagligt til en ønsket ungdomsuddannelse eller er i længerevarende erhvervspraktik- og brobygningsforløb med det mål at få en praktikplads. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra individuelle elevplaner og med udgangspunkt i hver enkelt elevs læringsstil, styrker og kompetencer, så eleven konstant bliver udfordret og bygger oven på sit faktiske niveau Vi har et struktureret undervisningsmiljø og små klasser Vi har tolærerordning i undervisningstiden og har et inkluderende læringsmiljø, hvor specialpædagogisk bistand og specialundervisning gives i klassen 16

17 Indskolingsklassen dækker klassetrin og har maksimalt 10 elever. Eleverne i indskolingsklassen er dag-elever fra især Haderslev Kommune. Klassen har tolærerordning i de fleste timer. Fag: Dansk (9 lektioner), matematik (5 lektioner), idræt/motorik (3) billedkunst (2), engelsk (2), natur/teknik (3), kristendomskundskab (1) Mødetid: Kl Der er tilbud om lektiecafé for dagelever. Lektiecafé er obligatorisk for kostelever. Basisklasserne er ikke-årgangsdelte klasser med blandede kost- og dagelever på klassetrin. Hver basisklasse rummer 8 til 14 elever og har tilknyttet to lærere, som begge er tilstede i alle timer. Fag: Dansk (7 lektioner), matematik (5 lektioner), idræt (2), engelsk (3), naturfag (4), kulturfag med hist./samf./krist. (5), P-fag med håndværk & design/madkundskab (2), valgfag med idræt/værksteder (4), fysik/kemi for 8. klasse (2), tysk (3), konfirmationsforberedelse for årets konfirmander (2), Tilbudsfag m. idræt/ridning/værksteder (3) Mødetid: Kl Der er tilbud om lektiecafé for dagelever. Lektiecafé er obligatorisk for kostelever. Afgangsklassen dækker klasse. Her er undervisningen målrettet afgangsprøverne, og eleverne skal kunne og ville opfylde de krav, der stilles til lektier og afleveringer. Det er linjefagslærere, som forestår undervisningen i denne klasse. Eleverne får udleveret en bærbar computer til skolearbejdet. Fag: Dansk (7 lektioner), matematik (5 lektioner), engelsk (3), kristendomskundskab (1), fysik/kemi (3), biologi (1), tysk (3), historie (1), samfundsfag (2), idræt (2), valgfag med idræt/værksteder (2), tilbudsfag m. idræt/ridning/værksteder (4) Mødetid: Kl Der er tilbud om lektiecafé for dagelever. Lektiecafé er obligatorisk for kostelever. 17

18 Særlige uger På Dannevirke Kostskole har vi nogle uger i løbet af året, hvor vi suspenderer det almindelige skema. Emneuger 4-5 gange årligt er der emneuge. Her arbejder eleverne med et tværfagligt undervisningstema, oftest på tværs af klasser og årgange. Forældre vil i god tid forinden kunne orientere sig på hjemmesiden om ugens planlagte indhold. Mindst én emneuge vil blive brugt til at øve projektarbejdsformen, så eleverne helt fra de mindste klassetrin forbereder sig til de obligatoriske projektopgaver i slutningen af deres skoleforløb. Projektopgaver I 9. kl. arbejder eleverne i en uge med den obligatoriske projektopgave OPO. Herefter skal eleven i en periode på 2 uger arbejde videre med opgaven i sin fritid. Senest 4 uger (dato fremgår af årsplanen) efter projektets start fremlægger eleven sin projektopgave. Opgaven og fremlæggelsen bedømmes med en karakter og en skriftlig vurdering, som påføres afgangsbeviset. 10. klasseselever arbejder i samme periode med deres obligatoriske, selvstændige opgave (OSO), som handler om uddannelse og erhverv. Opgave fremlægges og bedømmes ligesom OPOen med en karakter og en skriftlig vurdering. Brug af kildemateriale ved skriftlige opgaver Anvendt rigtigt kan brug af citater og kilder være en fin og ofte uundværlig måde at sætte et emne i perspektiv på. I begyndelsen af skoleåret får klasse udleveret en skriftlig anvisning på hvordan man anvender kilder og citater på en rigtig og acceptabel måde. Det er naturligvis ikke tilladt at aflevere andres opgaver som sine egne - heller ikke opgaver, som er hentet på nettet. 18

19 Skolerejser og ekskursioner Skolerejser og ekskursioner er undervisning og derfor obligatorisk for alle skolens elever. Udgifterne til rejse og ophold er indeholdt i skolepengene. Eleverne skal selv afholde lommepengene. Vi tager på skolerejse en gang om året. Det ene år tager hele skolen af sted sammen, og det næste rejser afdelingerne hver for sig. Vi har været i Egypten, Marokko, Italien, Frankrig, Gran Canaria, Lazanta Sport, Østrig, Norge, Sverige, Tyskland og på Læsø, Samsø, Mandø og Bornholm. Vi beder forældrene sørge for, at elevens beklædning matcher rejsens hovedaktivitet kostelevernes forældre planlægger sammen med elevens kontaktlærer indkøb af tøj og beklædning før rejserne. Informationer om aktuelle rejser eller andre ud-af-huset-aktiviteter fremgår af elevårsplanen og på skolens hjemmeside under punktet Opslagstavlen. Weekend og ferie Der er hjemmeweekend ca. hver anden weekend (se kalender). For elever, der ikke har mulighed for at komme hjem, kan forvaltningerne købe et 365 dages ophold, dvs. inkl. hjemmeweekends og ferier. 19

20 Til og fra skole Vi har gode offentlige transportsmuligheder. Der går bus direkte fra skolen til rutebilstationen i Haderslev. Her er der forbindelse til Vojens og Kolding, hvorfra der afgår tog. Forvaltningerne kan tilkøbe en transportordning, hvor en af skolens medarbejdere kører eleven til hjemadressen, afleverer eleven til forældrene og henter eleven igen. Mange forældre ønsker faste tider for, hvornår deres barn bliver hentet og bragt. Desværre må vi erkende, at dagene aldrig er ens. Der kan være elever, som ikke skal hjem, så ruten afkortes. Der kan være kø på motorvejen, så tiden skrider. Der kan være forældre, som ikke er kommet hjem. Elever, der ikke er stået op, eller som er kede af det. Vi må derfor bede om forståelse for, at tiderne kan skride. Sikkerhed Ved hjemtransport, biblioteksbesøg og ekskursioner transporteres skolens elever så vidt muligt i skolens egne busser. Det er et ufravigeligt krav, at eleverne under hele transporten anvender sikkerhedsselen. I skolens færdselsundervisning arbejder vi på at øge elevernes bevidsthed omkring trafiksikkerhed. Det foregår blandt andet, når vi er på tur i lokalområdet og i natur/teknik og idræt. På cykelture er cykelhjelm obligatorisk. Kostelever kan tage på cykel- og gåture i området uden følgeskab af voksne, når vi skønner, at eleven er trafiksikker. 20

21 Når noget bliver væk eller går i stykker Glemte ting og tøj kan efterlyses under morgensamling og ved henvendelse til rengøringsdamerne eller sekretæren. Et par gange om året lægges høsten frem i forbindelse med et elev-forældrearrangement. Vi henstiller til, at ALT elevens tøj og fodtøj mv. mærkes med elevens initialer. Hvis skolens ejendom eller inventar beskadiges skal kontoret have besked. Der er normal erstatningspligt, og generelt går familiens egne forsikringer altid forud for skolens. Dette gælder også for egne medbragte mobiler, computer og andet elektronik, altså familiens egen forsikring skal dække evt. skader. Skolens forsikringer dækker ikke hærværk og tyveri af elevernes ejendele. Cykler og knallerter vil ved henvendelse til skolens medarbejdere blive låst inde i skolens cykleskur. Medbragte penge, værdigenstande og andre personlige ejendele fx mobiltelefoner, cigaretter, Ipods mv. SKAL deponeres på skolens kontor (dagelever) og på vagtværelset (kostelever) 21

22 Fysiske rammer Dannevirke Kostskole er en lille kostskole, hvor vi lægger stor vægt på trivsel, tryghed og fællesskab. Vi har tre boafdelinger, hver med plads til 12 elever, som bor og går i skole sammen. De små afdelinger gør miljøet hjemligt, og skolen har samtidig en størrelse, hvor eleverne både kan finde tryghed og sociale udfordringer. Vi sørger for, at skolens inventar og dermed elevernes omgivelser fremstår ryddelige og vedligeholdte. Her skal være rart at være - også fordi det giver mere lyst til at tage medansvar og behandle tingene og hinanden ordentligt. Bygninger Dannevirke Kostskole råder over fire bygninger med velindrettede 22

23 undervisnings- og faglokaler, moderne værksteder, idræts-hal og gode bofaciliteter for eleverne. Hovedbygning: Dannevirke Kostskoles hovedbygning var oprindelig en landsbyskole med historie tilbage til Den er nu renoveret og danner rammen for skolens administration, køkken og fælles spiserum. Førstesalen rummer en boafdeling for 10 elever med værelser, toiletfaciliteter, opholdsstue samt hygge- og tv-hjørne. Bygning 1: Bolig for 16 elever, opført i En boafdeling for 10 elever og 6 eneværelser til nogle af de ældste kostelever. Begge afdelinger med værelser, toiletfaciliteter, opholdsstue med køkken, spiseafdeling samt hygge- og tv-hjørne. Bygning 2: Stort fællesrum til morgensamling og andre fællesaktiviteter samt fire klasselokaler opført i Lyse lokaler med whiteboards og trådløst netværk i alle lokaler. Indrettet med fællesborde i midten og separate arbejdsborde langs væggene, så eleverne kan holde koncentrationen. Bygning 3: Opført i Underetagen indeholder idrætshal, motionsrum og metal-, motor-, træ-, glas-, sten- og keramikværksteder samt et natur- og tekniklokale, som også er computerrum. Førstesalen rummer en boafdeling for 12 elever. Elevværelser Eleverne sørger i høj grad for selv at udsmykke deres værelser, så de føler sig hjemme. 23

24 Skoletid: Mobiltelefoner og computere Skolens elever har ekstraordinært brug for, at der er fuld koncentration om undervisningen i timerne. Skolen stiller computere til rådighed for skolens elever i det omfang der er behov. Afgangsklasseelever får udleveret en personlig computer, mens øvrige elever kan bruge det fælles computerlokale. Ipads og mobiltelefoner benyttes som udgangspunkt ikke i undervisningstiden. Alle medier er låst inde enten i elevens personlige skuffe på kontoret/vagtværelset eller i skabet i klassen. Det er suverænt læreren, der bestemmer om de elektroniske medier skal i brug. En betingelse er, at de bruges på en relevant måde for den givne undervisningsopgave. Efterleves det ikke, kan læreren i yderste konsekvens inddrage det givne medie. I det tilfælde udleveres en kvittering og en meddelelse til hjemmet om, at mediet kan afhentes på kontoret tidligst den næstkommende skoledag. Det gælder også op til hjemmeweekends og ferier. Forældremyndighedsindehavere kvitterer i givet fald for modtagelsen af meddelelsen. Anette Paag Køkkenleder Birgit Rasmussen Rengøringsassistent Mogens Skov-Sørensen Chauffør 24

25 Fritid: Computere, mobil- og hustelefon Mobiltelefon: Mobiltelefoner udleveres tidligst efter TV2 Nyhederne, og kun hvis de ikke forhindrer barnets deltagelse i socialt samvær eller aktiviteter. Mobiltelefonen skal afleveres igen, når eleven skal børste tænder før sengetid. Nye elever på skolen har ikke deres mobiltelefoner. Særlige undtagelser kan gælde for de ældste elever. Hustelefon: Vi ser helst, at eleverne har faste ringeaftaler, som er aftalt mellem primærvoksen og familie. Eleverne kan også få lov til at ringe til anden familie eller nærmeste venner ved særlige lejligheder. Opringningerne foretages fra Dannevirke Kostskoles hustelefon. Samtalerne skal være korte, da der er mange elever, som skal have mulighed for opkald. Computertid: Elever i afgangsklassen kan få deres computer udleveret til brug for andet end lektier efter aftendrikken. Elever i basisklassen bruger kun computer, når der er netcafe. Særlige undtagelser kan gives til de ældste elever, som er i gang med sidste skoleår på DV. Dennis Kinastowski Skolelærer Githa Ankjær Wind Kostlærer Ingrid Rasmussen Kostlærer 25

26 Frikvarter og om at forlade skolens område I skoletiden skal eleverne være inden for synsvidde i den indre skolegård, på multibanen, foran boldmuren eller på beachvolleybanen. Boldspil er kun tilladt på de anlagte boldbaner, og sneboldkampe foregår på det øverste af skolens store græsareal. Alle frikvarterer foregår udendørs, og der er altid mindst en gårdvagt pr. klasse. Det kræver tilladelse fra afdelingsleder eller forstander at forlade skolen i skoletiden. I fritiden må hele skolens område benyttes efter konkret aftale mellem elev og kostlærerne, ligesom man også kan lave aftaler om at tage ind til Haderslev eller ture uden for skolens område. Bibliotek Dannevirke Kostskole råder ikke over eget bibliotek, men skolen har et godt samarbejde med Haderslev Bibliotek. Her får eleverne eget lånekort og er personligt ansvarlige for de lånte materialer. Det betyder, at bøder for bortkommet eller for sent afleveret materiale trækkes af elevernes lommepenge. Elever, som ikke får hjælp til administration af lommepenge, vil få en regning med hjem. Alle klasser tager på biblioteket ca. hver 14 dag. Biblioteket servicerer også Dannevirke Kostskole med hjælp til opgaver. Vi har desuden en mindre bogsamling på skolen. Jannie Meltesen Kostlærer Jens Callesen Kostlærer Lars Lysemose Kostlærer 26

27 Dresscode på Dannevirke Vi ser det som skolens opgave at hjælpe eleverne til at blive positive bidragsydere i samfundet. Her spiller elevernes påklædning en vigtig rolle, idet den påvirker omgivelsernes opfattelse af eleverne. Vi forventer, at eleverne lever op til nedenstående dresscode, og at forældrene støtter op om denne politik. Skolens medarbejdere er naturligvis gode rollemodeller. Skolen er en arbejdsplads, hvor man er passende påklædt Påklædningen skal passe til lejligheden og den givne aktivitet. Til idræt har man idrætstøj på, kittel eller arbejdstøj i værkstederne, festtøj til fest Påklædningen må ikke være anstødelig, racistisk, krænkende eller tendere til subkultur. På Dannevirke Kostsskole vil vi ikke se piercinger, bare maver, dybe nedringninger, hængerøvsbukser eller ekstreme frisurer som fx hanekam. Kasket eller caps bruges som udgangspunkt ikke, huer bruges om vinteren og kun udendørs, ligesom drenge som udgangspunkt ikke bærer ørering 27

28 Videre efter Dannevirke Kostskole Dannevirke Kostskole samarbejder med Dannevirkekollegiet, som har hjemme i et stort og dejligt parcelhus i Årøsund, ca. 800 meter fra skolen. Målgruppen er tidligere elever fra Dannevirke Kostskole, der er på en kompetencegivende ungdomsuddannelse i Haderslev. Målet er at hjælpe den unge med at gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt blive selvforsørgende - og at lette overgangen for den unge fra anbringelse på Dannevirke Kostskole til at skulle klare sig selvstændigt i egen bolig. På kollegiet har alle unge deres egen private del af huset og gode fællesfaciliteter. Kollegiet er en forlængelse af det pædagogiske arbejde, der er gjort på Dannevirke Kostskole i tiden op til udslusningen. Yderligere oplysninger om kollegiet kan fås ved henvendelse til kollegiets leder Christen Hammer på tlf

29 Vejledning Dannevirke Kostskoles elever er omfattet af vejledningsloven, som gælder for alle unge mellem år. Lovens hovedformål er at få så mange som muligt til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dannevirke Kostskoles erhvervsvejleder Christen Hammer og Rut von Qualen fra Ungdommens uddannelsesvejledning Haderslev (UU) er vejledere for alle skolens elever. De to vejledere står til rådighed i forbindelse med erhvervspraktik, introduktionskurser, brobygning og overgang til ungdomsuddannelserne mm. Vejledningsarbejdet består også i at hjælpe eleverne med udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan, som skal laves både i 8.,9. og 10. klasse. Vejledningen sker individuelt eller i grupper, dog sådan at alle elever får tilbudt mindst en individuel vejledningssamtale. Når elever overgår til ungdomsuddannelse, job eller andet, får de tildelt en UU-vejleder fra den kommune, de bor i. Kontakt: Rut von Qualen kan kontaktes ved henvendelse til skolen eller til UU-Haderslev, Laurids Skausgade 12, 1. sal, 6100 Haderslev, tlf Mail: Find flere oplysninger Christen Hammer Skolelærer, erhvervsvejleder Rut von Qualen Vejleder Mathias Dahl Christiansen Skolelærer 29

30 Samarbejde med psykologer Dannevirke Kostskole samarbejde med Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) i Haderslev Kommune. Rådhuset, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev. Tlf Henvendelse sker enten på skolens foranledning eller på anmodning direkte fra forældre til skolen. Henvendelse direkte til PPR kan også finde sted. (Åben anonym rådgivning). Foruden den psykologiske undersøgelse og vejledning af den enkelte elev samarbejder vi med PPR om den specialpædagogiske indsats her på skolen. Find flere oplysninger og diverse indstillingsskemaer på kommunens hjemmeside Andre psykologer Dannevirke Kostskole samarbejder herudover med forskellige psykologer i lokalområdet. De har hver deres specialer, så vi altid kan tilbyde vores børn og unge en topkvalificeret psykologisk bistand, når behovet er der. Derudover har vi tilknyttet psykologer, som superviserer og underviser personalet og er med til at sikre kvaliteten i skolens specialpædagogiske arbejde. Vi har valgt ikke at have en fastansat psykolog på skolen, fordi vi gerne vil bevare fleksibiliteten og muligheden for at hente inspiration udefra - og fordi vi ved, at det er befordrende og udviklende for elever og personale ind imellem at blive mødt med helt friske øjne og ører. Maria Jørgensen Skolelærer Marianne Burrack Kostlærer Ole Schmidt Kostlærer 30

31 Skolesundhedstjenesten Sundhedsplejerske for Dannevirke Kostskole er Helle Eskildsen Hansen. Hun taler løbende med skolens elever om deres sundhed og trivsel. Samtalerne foregår individuelt, i grupper eller i klassen. Formålet med samtalerne er at hjælpe eleverne til at få et nuanceret syn på sundhed og hvordan de selv eller sammen med andre kan forbedre eller bevare deres sundhed. Forskellige emner drøftes i forhold til alder, ønsker og behov samt efter forældre- og lærerønsker. Kontakt: Helle Eskildsen Hansen Rådgivningsteam Syd Kløvervej Haderslev Tlf.: Mail.: Åbningstider: Mandag-torsdag kl Fredag kl Telefontid: Mandag-fredag kl Daniel Weiss Kostlærer Evi Frøkjær Schøtt Wonsild Tilkaldevikar Lone Mathiasen Tilkaldevikar 31

32 Tandplejen Eleverne på Dannevirke er som udgangspunkt tilknyttet det gratis kommunale tandplejetilbud på Schaumannklinikken, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev, Tlf.: Mail: Åbningstider: Mandag, onsdag og fredag: 8:00-15:00 Tirsdag: 8:00-16:00 Torsdag: 8:00-14:00 Valgmuligheder i Tandplejen Ønsker man ikke at benytte det gratis kommunale tandplejetilbud, kan man få tilskud til sit barns tandpleje hos en praktiserende tandlæge efter eget valg. Tilskuddet udgør 65 procent af prisen på de ydelser, som man ville have fået tilbudt i tandplejen. Tilskuddet træder først i kraft, når Tandplejen har indgået skriftlig aftale med den valgte tandlæge. Unge på år har dog mulighed for at modtage fuldt tilskud til tandpleje hos en praktiserende tandlæge. Poul Reseke Skolelærer Rikke Paag Køkkenassistent Annette Bonde Nielsen Skolelærer 32

33 Institutionens bestyrelse Bestyrelsen på Dannevirke Kostskole er institutionens øverste ansvarlige. Bestyrelsen er sammensat af forældre til elever på institutionen samt gode kræfter fra både lokalområdet og øvrige samarbejdspartnere. Den daglige drift samt det pædagogiske, det administrative og det juridiske ansvar påhviler institutionens forstander. Bestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for institutionens drift. Institutionens regnskab skal være udarbejdet af en statsautoriseret revisor. Institutionen benytter Trekroner Revision A/S, Universitetsparken 2, 4000 Roskilde. Tommy Rasmussen Skolelærer Tove Hansen Skolelærer Thorbjørn Kristensen Kostlærer 33

34 Skolens tilsyn Undervisning Skoleleder Karsten Rudbeck Jensen fra Sønder Otting Skole i Haderslev Er udpeget som tilsynsførende på Dannevirke Kostskole af kommunal- Bestyrelsen i Haderslev Kommune. Som tilsynsførende på skolens undervisning kommer Karsten Rudbeck Jessen 2-4 gange årligt og besøger skolen. Han overværer undervisningen i de forskellige klasser og fag. Hver gang udarbejder han en rapport, som lægges ud på skolens hjemmeside. Kontakt: Karsten Rudbeck Jessen Ballehøj 48, 6100 Haderslev Mail: Kostafdeling Socialtilsyn Syd fører tilsyn med skolens kostafdeling. De besøger skolen flere gange årligt. En gang om året inviteres forældrene til en samtale med de tilsynsførende i forbindelse med det formaliserede tilsyn, hvor også elever, medarbejdere og ledelse har samtale med de tilsynsførende. Kontakt: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Tlf.: Mail: 34

35 Skolen er praktiksted for lærere/pædagoger Dannevirke Kostskole har indgået aftale med University College Syddanmark (UC Syd) om at være praktikskole for lærer- og pædagogstuderende. Det betyder, at klasser og afdelinger fra tid til anden får tilknyttet en studerende enten for en måned eller et halvt år ad gangen. Vikar På Dannevirke Kostskole aflyses undervisningen aldrig heller ikke når en lærer er syg eller på kursus. Timerne læses i stedet af skolens egne lærere og af vores faste vikarer. Som praktikskole holder vi god kontakt til vores dygtigste praktikanter og benytter dem som vikarer. Da vi har tolærerordning i de fleste timer, vil en vikar sjældent være hoved-underviser i en klasse. 35

36 Specielle aktiviteter og arrangementer for elever Uge/dato Klasse Tidspunkt Aktivitet/arrangement 10. august Skolestart 17. aug Tilmelding til brobygning 29. august Afrejse til skolerejse 04. sep Hjemkomst fra skolerejse Uge Brobygning 25. sep Åbent Hus Uge Brobygning Uge Emneuge; Et sundt liv 9. okt Skolernes motionsdag okt. EFTERÅRSFERIE (begge dage inkl.) Uge Læse- og testuge Uge Erhvervspraktik Uge Emneuge; Arbejdsliv Uge Brobygning Uge Brobygning Uge Terminsprøver 11. dec Juletræsfest 18. dec Kirkegang 19. dec. 3. jan. JULEFERIE (begge dage inkl.) Uge Intro til OPO/OSO opgaver Uge OPO/OSO opgaver Uge Emneuge feb. VINTERFERIE (begge dage inkl.) 3. marts Trivselsdag 17. marts Påskeafslutning marts PÅSKEFERIE (begge dage inkl.) Uge Emneuge 15. april Elevopvisning/middag m. forældre 16. april Arbejdslørdag for kostelever 29. april Dagelever Skolefridag 29. april Kostelever Kostskoletræf 30. april Kostelever Kostskoletræf Uge Skriftlige prøver starter Uge Mundtlige prøver starter 5. juni Grundlovsarrangement på Årø for kostelever 21. juni Afslutningstur på Solbakken 22. juni Afslutningstur slutter kl juni Afg. elever Dimission og afrejse 24. juni Sidste skoledag 25. juni 8. aug. SOMMERFERIE (begge dage inkl.) Færgevej Haderslev Tlf

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 Informationsfolder 1 Vi giver eleverne nye redskaber til livet Om Dannevirke Kostskole Dannevirke Kostskole åbnede dørene 1. august 1993. Vi har 25 års erfaring i at skabe trygge læringsmiljøer, hvor den

Læs mere

Forældreorientering 2016/17

Forældreorientering 2016/17 Forældreorientering 2016/17 Charlotte Møller Pedersen Forstander, Dannevirke Kostskole Hilsen fra forstanderen Velkommen tilbage efter en lang, velfortjent og forhåbentlig rigtig dejlig sommerferie, hvor

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Specialklasserækken på Hadbjerg skole

Specialklasserækken på Hadbjerg skole Specialklasserækken på Hadbjerg skole Generelt om klasserne Specialklasserne på Hadbjerg skole er en del af Folkeskolens undervisningstilbud i Favrskov kommune. Elever optages i klasserne i et samarbejde

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kaspo fritidshjem og Klub - info

Kaspo fritidshjem og Klub - info Kaspo fritidshjem og Klub - info --- 2014 --- Indhold Kaspo fritidshjem og Klub -info 3 Velkommen 5 Præsentation 6 Dagligdag i fritidshjem 7 Aktiviteter i fritidshjem 8 Livet i Klubben 9 Annonce Vi tilbyder

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Information om skole- og fritidstilbuddet Huset på Avedøre Skole

Information om skole- og fritidstilbuddet Huset på Avedøre Skole Information om skole- og fritidstilbuddet Huset på Avedøre Skole Specialgruppen på Avedøre Skole i Hvidovre er et kommunalt skoleog fritidstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder ÅBNINGSTIDER

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har derfor gennemgået en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog STUn i bye http.dk gelse u.sla ://cs CSU-Klubben Tilbudskatalog 2015 Økonomi Tilbuddene i kataloget fra CSU-Klubben finansieres gennem takster. Taksterne fastsættes i Slagelse kommune til virkning fra

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere