Økonomiudvalget. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat"

Transkript

1 2015no Forside Referat Torsdag den 13. august 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Indkaldt Poul Hansen (D) Erling Madsen (A) pr. telefon

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Organisationsændringer i Borgmestersekretariatet Forespørgsler Ingen Beslutninger A Høringssvar vedr. kongelig anordning om persondataloven B Ansøgning om tildeling af alkoholbevilling type A til Nuuk Oil aps, Nuuk Sager til Kommunalbestyrelsen A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 2. kvartal C Indkøbspolitik for Kommuneqarfik Sermersooq D ERP Projekt Pisariillisaaneq Lukkede punkter A Leje af 24 boliger Brøndum Hus, B-4036, Kujallerpaat 24, 3900 Nuuk B Køb af ejendom til etablering af bo-enhed C Boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk Eventuelt Godkendelse af referat... 37

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden De lukkede punkter 07A til 07C tages først. Punkt 05A udsættes til økonomiudvalgsmøde den 2. september. Punkt 05C ændres til 06C da sagen skal videre til orientering i Kommunalbestyrelsen. Punkt 05D til 06D, da det er en beslutning derfor ændres indstillingen. Sagen videresendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Dagsorden godkendt med ovenstående ændringer.

4 Side 4 2. Meddelelser Der er ingen meddelelser fra Borgmester til den 13. august 2015.

5 Side 5 3. Orienteringer 03A Organisationsændringer i Borgmestersekretariatet Harmonisering af struktur i og uden for Nuuk Til orientering J.nr.: Adm. direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL - Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Direktionen besluttede i juni 2015, at borgerforvaltningslederne/afdelingslederne pr. 1. august 2015 flytter reference fra stabschefen i Borgmestersekretariatet til Borgerservicechefen, hvortil, at lederne får det faglige ansvar for den leverede service på kysten, i stedet for som før, hvor afdelingslederne kun havde det ledelsesmæssige lokalt, og hvor hele det faglige ansvar var placeret hos borgerservicechefen. Hertil, at der nedlægges en borgerservicemedarbejder i Nuuk og oprettes en borgerservice afdelingsleder stilling i Nuuk. I forbindelse med, at der ultimo juli ikke længere er ansat en stabschef i Borgmestersekretariatet, har direktionen pr. 29. juli 2015 besluttet, at der sker en yderligere organisationsændring, der stemmer godt i tråd med strukturen ude på kysten nemlig, at Borgerservice og Borgmestersekretariatet varetages og ledes af samme enhed under Fælles Service. Herved, at Borgmestersekretariatet flytter ressort fra den administrerende direktør til direktøren for Fælles Service, der i forvejen har Borgerservice som ansvarsområde. Både Borgmestersekretariatet og Borgerservice refererer til. Borgerservicechef skifter i den anledning titel til Sekretariatschef med fortsat reference til direktør for Fælles Service. Herved nedlægges en stabschef stilling i Borgmestersekretariatet. Indstilling Fælles Service indstiller overfor : - at tage orienteringen til efterretning Beslutning s beslutning den 13. august 2015: tager orienteringen til efterretning. Med bemærkning om: Idet minder om, at lokaludvalgene også betjenes af Borgmestersekretariatet. Sagsfremstilling Direktionen besluttede i juni 2015, at borgerforvaltningslederne/afdelingslederne pr. 1. august 2015 flytter reference fra stabschefen i Borgmestersekretariatet til Borgerservicechefen, hvortil, at lederne får det faglige ansvar for den leverede service på kysten, i stedet for som før, hvor afdelingslederne kun havde det ledelsesmæssige lokalt, og hvor hele det faglige ansvar var placeret hos borgerservicechefen. Hertil, at der nedlægges en borgerservicemedarbejder i Nuuk og oprettes en borgerservice afdelingsleder stilling i Nuuk. I forbindelse med, at der ultimo juli ikke længere er ansat en stabschef i Borgmestersekretariatet, har direktionen pr. 29. juli 2015 besluttet, at der sker en yderligere organisationsændring, der stemmer godt i tråd med strukturen ude på kysten nemlig, at Borgerservice og Borgmestersekretariatet varetages og ledes af samme enhed under Fælles Service. Herved, at Borgmestersekretariatet flytter ressort fra den administrerende direktør til direktøren for Fælles

6 Side 6 Service, der i forvejen har Borgerservice som ansvarsområde. Både Borgmestersekretariatet og Borgerservice refererer til. Borgerservicechef skifter i den anledning titel til Sekretariatschef med fortsat reference til direktør for Fælles Service. Herved nedlægges en stabschef stilling i Borgmestersekretariatet. Løsningsforslag faglig vurdering Organisationsændringen forventes at foregå i 2 faser: 1. Første august flytter borgerforvaltningslederne/afdelingslederne i Ittortoqqortoormiit, Tasiilaq og Paamiut reference til Sekretariatschef og opbygger kompetencer i forhold til det faglige ansvar de får ift. Borgerservice. 2. Første september overtager Sekretariatschefen Borgmestersekretariatet. Fra første august til første september varetager direktøren for Fælles Service den midlertidige ledelse af Borgmestersekretariatet i Nuuk. Herved fås følgende organisationsstruktur, hvor Sekretariatschefen har ansvaret for 5 afdelingsledere/borgerforvaltningsledere, der hver især har ansvaret for udførelsen af områdets opgaver: Mads Byrialsen Afd. leder i Borgmestersekretariatet Simigaq Broberg Sekretariatschef Heidi Jerimiassen Paamiut Karen Mølgaard Tasiilaq Karoline Lorentzen Ittoqqortoormiit Vakant Nuuk Borgmestersekretariatet Sekretariatschefen har ansvaret for, at afdelingslederen sikrer den løbende sekretariatsbetjening af borgmester, kommunalbestyrelse, økonomiudvalg og bygdebestyrelse. Sekretariatschefen har ansvaret for, at afdelingslederen i borgmestersekretariatet skaber en sammenhængskraft og et solidt og fagligt stærkt fundament for borgmesteren og administrerende direktør. Sekretariatschefen har ansvaret for, at: Sikre kvalificerede beslutningsgrundlag for borgmester, kommunalbestyrelse, administrerende direktør, økonomiudvalg, politikere, bygdebestyrelser og direktion

7 Side 7 Sikre at borgmestersekretariatet har et politisk fokus og udvikler tværgående politisk og administrativt rekvirerede implementeringsstrategier i samarbejde med direktion Sikre rette prioritering af opgaver i borgmestersekretariatet Sikre en høj faglig servicering og rådgivning af borgmesteren, herunder fortsat implementering af borgmesterplanen Sikre klare samarbejdsrelationer og snitflader mellem relevante/centrale fagchefer Sikre, at Borgmestersekretariatet kan bistå de enkelte forvaltningsområder i udvalgte projekter Sikre koordinering og afvikling af politiske møder herunder styrke samarbejdet mellem udvalgene Sekretariatschefen deltager efter direktionens anmodning i direktionens møder Sikre afholdelse af kommunal, landstings- og folketingsvalg Borgerservice Den lokale afdelingsleder/borgerforvaltningsleder for Borgerservice i henholdsvis Nuuk, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Paamiut vil have ansvaret for borgerservice i pågældende by samt bygder og vil kunne vejlede mv. omkring lovgivning og regler inden for sagsområder der løftes i Borgerservice. Der er i dag en god kontakt mellem hovedby og tilhørende bygder som dette forslag vil underbygge. Konkrete ansvarsområder i Borgerservice er bl.a.: - Erhvervsfanger og fritidsjæger bevis samt årlig genvurdering om fornyelse - Udstedelse af licenser og ansøgninger til kvoter samt tilbagemeldinger til Selvstyret om fangst i samarbejde med erhvervskonsulenter i Velfærds stab. - Administration af borgerlige vielser og tilhørende navneændringer - Offentlige arrangementer/alkoholbevilling - Blanketter og venteliste oplysninger for institutionsområdet - Administration af børnetilskud/månedsbasis - Folkeregister: Registreringer/indberetninger, flytteanmeldelser, registreringer fra anstalten / Skibe, bestilling af CPR numre, administration uden fast adresse, indvandring/udvandring, bopælsattest og historisk bopælsattest - Valg: Valglister og brevstemmer - Udstedelse af NemID - Ansøgning til Hunde og Kattehold - Adresse forespørgsler - Hyrevognstilladelser - Blanketter inden for skoleområdet - Ansøgning til boligsikring og barsel - Udstedelse af ferieattest - Betalinger/Kassen samt rekvisitioner - Ansøgninger til A-bidrag - Registrering og fordeling af indgående post - Modtagelse af alle blanketter (9) inden for Anlægs og Miljøforvaltningen. Arbejdsopgaver i bygderne er noget anderledes. Da bygdemedarbejdere i Borgerservice også sagsbehandlinger indenfor det sociale område, såsom udbetaling af offentlighjælp, beregning af rådighedsbeløb mv. Det betyder så også, at bygdemedarbejdere ikke sagsbehandler i børnetilskud eller flytteanmeldelser. De modtager henvendelser og videresender til sagsbehandlere til Borgerservice i byerne. Stort set alle bygder og Ittoqqortoormiit har opgaver fra Iserit A/S og Ini A/S.

8 Side 8 Organisering pr. 1. august 2015: Sekretariatschef 1 Afdelingsleder Borgmestersekretari at 1 Jurist 3 AC fuldmægtige 1 Fuldmægtig/Post 3 Sekretærer Høj faglig servicering og rådgivning af borgmester, herunder fortsat implementering af borgmesterplanen Sikre kvalificerede beslutningsgrundlag for borgmester, kommunalbestyrelse, administrerende direktør, økonomiudvalg, politikere, bygdebestyrelser og direktion Afholdelse af valg Borgmesterbesøg officielle besøg. Politikerservicering Koordinering og afvikling af politiske møder 1 Afdelingsleder Ittoqqortoormiit 2 BS i ITT 1 Pedel/Rengøring Forskelligt fra Borgerservice Nuuk Sagsbehandling af Iserit området, AMF og boligsikring Afholdelse af valg Borgmesterbesø g officielle besøg. 1 Afdelingsleder Tasiilaq 2 BS i Tasiilaq 5 BS i bygderne 2 Pedel/Rengøring Forskelligt fra Borgerservice Nuuk Sagsbehandling af institutions området og boligsikring Afholdelse af valg Borgmesterbesø g officielle besøg. 1 Afdelingslede r Nuuk 5 BS i Nuuk 2 telefonomstillin g 2 BS i bygderne Valg begrænset til: Valglister og brevstemmer Registrering og fordeling af indgående post, og borgerservice fællesmail 1 Afdelingsleder Paamiut 2 BS i Paamiut 1 BS i Arsuk 2 Pedel/Rengøring Forskelligt fra Borgerservice Nuuk Sagsbehandling af A-bidrag Afholdelse af valg Borgmesterbesø g officielle besøg. Politikerserviceri ng Politikerserviceri ng Politikerserviceri ng Pedel funktion Pedel funktion Pedel funktion Kommunens Kommunens Kommunens hovedbygning hovedbygning hovedbygning

9 Side 9 Direktionsassistent er ikke medregnet i ovenstående organisationsændring, da denne refererer til den adm. direktør. Betjentene er ikke medregnet, da disse lægges over til afdelingsleder i Staben i Fælles Service, der allerede varetager ledelsen af tolkene. Pedellerne flyttes over til den strategiske indkøber, eftersom der er fælles snitfladeri forhold til indkøb af inventar og kontorartikler. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det forventes en mindre besparelse ved ovenstående løsning i form af en stabschefstilling. Der vil være nogle mindre lønjusteringer til gengæld for Sekretariatschef og afdelingsleder i staben. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Den kommunale styrelseslov. Det videre forløb Ultimo juli oplyses medarbejderne i Borgmestersekretariatet, ligesom betjentene og viceværterne vil oplyses flytning. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til sagen, udover at det giver god mening. Bilag Ingen

10 Side Forespørgsler Ingen.

11 Side Beslutninger 05A Høringssvar vedr. kongelig anordning om persondataloven Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Digitaliseringsstyrelsen har fremsendt hørringsbrev om, at sætte persondataloven i kraft for Grønland ved kongelig anordning. Forslaget betyder en opdatering af lovområdet og ophævelse af de nugældende registerforskrifter. Tilsynsmyndigheden vil fortsat være Datatilsynet. Borgmestersekretariatet søgte om udsættelse af høringsfristen men fik afslag herpå. Anvendelsesområde: Persondataloven finder anvendelse ved elektronisk behandling af personoplysninger og personoplysninger, som behandles manuelt med henblik på at blive indeholdt i et register. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at tager orienteringen om det administrative høringssvar til efterretning - at træffer beslutning om 1. Ikrafttrædelse, - at træffer beslutning om 2. Kongelig anordning - at træffer beslutning om 3. Anmeldelse til Datatilsynet Beslutning s beslutning den 13. august 2015: udsætter sagen til økonomiudvalgsmøde den 2. september. Sagsfremstilling Ved en kongelig anordning, er det den danske persondatalov, som træder i kræft for Grønland med enkelte afvigelser, som skyldes at der i Danmark er andre love, som har indvirkning på persondatalovens anvendelsesområde. Lovudkastets 2 medfører, at anden lovgivning, som giver borgeren en bedre retsstilling går forud for reglerne i persondataloven. Selvom Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention ikke gælder for Grønland, finder persondatalovens bestemmelser ikke anvendelse, hvis den er i strid med beskyttelsen af informations og ytringsfriheden i EMRK s artikel 10. Hensigten er et opdateret lovgrundlag, der balancere hensynene til både borgernes retssikkerhed i forhold til privatlivets fred og en effektiv udnyttelse af sagligt indsamlede data ved hjælp af moderne teknologi. Hvis persondataloven træder i kraft for Grønland skal Kommuneqarfik Sermersooq indarbejde følgende nye arbejdsgange i forhold til følgende områder: - Hvordan skal medarbejderne instrueres i datasikkerhed/ sikkerheds instruks - Hvornår og hvordan skal samtykke fra borgerne indhentes

12 Side 12 - Hvilke data indsamles der på borgerne og hvordan bruges dataene - Hvordan skal it systemerne indrettes og hvem har adgang til de enkelte datakilder - Procedure for internkontrol og Datatilsynets kontrol Lovudkastets 5 betyder, at selvom der ikke foretages lovændring vil måden, hvorpå loven skal fortolkes udvikler sig kontinuerligt i takt med kutymen for god databehandlingsskik. Administrativt høringssvar afsendt den 2. juli 2015 Denne høring vil blive forlagt til en politisk besvarelse på Kommuneqarfik Sermersooqs vegne. Imidlertid bliver Kommuneqarfik Sermersooq grundet den korte høringsfrist nødsaget til at anmode om udsættelse af høringsfristen indtil efter næste Økonomiudvalgsmøde den 15. august Digitaliseringsstyrelsen har ved brev af 22. maj 2015, sags nummer fremsendt høring om udkast til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger. På opfordring af KANUKOKA har digitaliseringsstyrelsen udarbejdet supplerende høringsmateriale som blev fremsendt den 5. juni Kommuneqarfik Sermersooq har gennemgået udkastet fra Digitaliseringsstyrelsen og I forhold til det fremsendte lovudkast har Kommuneqarfik Sermersooq følgende administrative bemærkninger: - at Digitaliseringsstyrelsen bør tilvejebringe det juridiske grundlag for at persondataloven kan implementeres ved kongelig anordning. - at indførslen af persondataloven i Grønland vil medfører udgifter til uddannelsesmæssig opkvalificering af medarbejdere og etablering af nye arbejdsrutiner, der sikre den nødvendige datasikkerhed i kommunerne. Derfor bør kommunerne modtage en økonomisk kompensation for de uddannelsesudgifter, der er nødvendige for at sikre at medarbejderne bliver fortrolige med kravene i persondataloven. - at der sker en tilpasning af de nuværende it systemer, der sikre beskyttelsen af personfølsomme oplysninger. - at den nuværende registerlov fra 1978 ophæves, hvilket medfører at kommunens pligt til at udarbejde en registerforskrift erstattes af en anmeldelsespligt til Datatilsynet. - at det vil være påkrævet, at selvstyret forholder sig til afgrænsningen af persondataloven i forhold til sagsbehandlingsloven og arkivloven. - at indførslen af persondataloven vil sikre en bedre retssikkerhed for borgerne i Grønland og en harmonisering med de grønlandske regler og EU reglerne på det globaliserede it område må anses som et positivt tiltag. - at indførslen af persondataloven vil på længere sigt sikre en smidigere udveksling af relevante personoplysninger imellem myndighederne både internt i Grønland og med eksterne myndigheder udenfor Grønland. På kortere sigt vil implementeringen af persondataloven medføre øgede udgifter til uddannelse af personalet, oprettelse af nye kontrolforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af personfølsomme oplysninger og nye procedure i forhold til at informere borgerne omkring indhentelse af personfølsomme oplysninger.

13 Side 13 Såfremt persondataloven Implementeres over en længere overgangsfase og selvstyret supplere med kompensation for de øgede omkostninger til uddannelse og oprettelse af kontrolforanstaltninger vil indførslen af persondataloven være et positivt tiltag for alle involverede parter. Idet der er tale om administrative bemærkninger henledes opmærksomheden på at kommunen tager forbehold for, at disse bemærkninger ikke nødvendigvis fuldt ud repræsentere s holdning til emnet og derfor ikke kan tages til indtægt for kommunens officielle holdning. Forslag til s indstilling: - at orienteringen til efterretning - at komme med en kort indstilling 1. Ikrafttrædelse Ifølge høringsmaterialet forventes persondataloven at træde i kraft pr. 1. januar Imidlertid er der behov for en implementeringsfase, ligesom der var i Danmark. Administrativ bemærkning En længere implementeringsperiode vil afbøde både de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved indførslen af persondataloven i Grønland. Forslag til s indstilling: - at tiltræde forslaget - at forkaste forslaget med forslag om en implementeringsperiode på 6 måneder fra årsskiftet - at komme med en kort indstilling 2. Kongelig anordning Digitaliseringsstyrelsen påtænker, at indfører den danske persondatalov i Grønland ved kongelig anordning. Dette begrænser mulighederne for, at foretage ændringer i lovforslaget sammenlignet med lovgivning vedtaget som særlovgivning. Administrativ bemærkning En ensartet retstilstand med Europa betyder at Grønland hurtigt vil kunne anerkendes, som et sikkert 3. land for udveksling af personoplysninger og drage nytte af erfaringerne fra Danmarks implementering af lovgivningen. Ulempen er at der ikke kan stilles ændringsforslag til lovteksten og Grønland bliver underlagt en EU retlig fortolkning af lovgivningen. Forslag til s indstilling: - at tiltræde forslaget - at indstille til Digitaliseringsstyrelsen, at der udarbejdes en landstingslov for Grønland om beskyttelse af personfølsomme oplysninger. - at komme med en kort indstilling 3. Anmeldelse til Datatilsynet I persondatalovens kapitel 12 pålægges offentlige myndigheder en anmeldelsespligt. Det betyder at kommunen før den kan begynde at indsamle data til brug for en bestemt sagsbehandlingsprocedure, skal indgive en anmeldelse til Datatilsynet omkring, hvilke oplysninger

14 Side 14 den ønsker at indsamle og hvordan de indsamlede data skal behandles i forbindelse med sagsbehandlingsproceduren. Administrativ bemærkning Administrativt vil det være em fordel, at overlade anmeldelsespligten til en samlet enhed for hele Grønland, hvis der kan oprettes en enhed med indsigten til at løfte denne opgave. Forslag til s indstilling: - at Kommuneqarfik Sermersooq selvstændigt varetager anmeldelsespligten i persondataloven - at Kommuneqarfik Sermersooq indstiller til Datatilsynet, at Selvstyret opretter en enhed for fællesanmeldelse for alle offentlige myndigheder i Grønland - at komme med en kort indstilling Løsningsforslag faglig vurdering Implementeringen af persondataloven medfører øgede udgifter til uddannelse af personalet, oprettelse af nye kontrolforanstaltninger og nye procedure i forhold til at informere borgerne omkring indhentelse af personoplysninger. De ressourcemæssige konsekvenser kan minimeres ved at lovgivningen implementeres over en længere periode og forvaltningerne gives en passende omstillingsperiode. Persondataloven smidiggør udveksling af personoplysninger imellem myndighederne både internt i Grønland og med eksterne myndigheder udenfor Grønland. Økonomiske og ressourcemæssig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq vil i indkøringsfasen skulle investere ressourcer i uddannelse af personalet, tilpasninger af it systemerne efter lovens forskrifter og procedure for indhentelse af samtykke. Modsat registerlovene er persondataloven bundet op på udviklingen indenfor god databehandlingsskik og persondataloven skal fortolkes i lyset af dette. I Europa har det i praksis vist sig vanskeligst, at efterleve reglerne omkring indhentelse af samtykke og videregivelse af oplysninger til andre myndigheder. Manglende overholdelse af disse regler kan medfører klagesager ved Datatilsynet og erstatningssager ved domstolene. Lov grundlaget Lov nr. 294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre (med senere ændringer) Lov nr. 293 af 8. juni 1978 Lov om private registre m.v. (med senere ændringer) Det videreforløb Borgmestersekretariatet videreformidler høringssvaret til Digitaliseringsstyrelsen og offentliggør høringssvaret inde på kommunens høringsportal under kommunens hjemmeside. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag 1. Høringsbrev 2. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland om behandling af personoplysninger 3. Selvstyrets bemærkninger til lovforslaget 4. med afslag på forlængelse af høringsprocessen

15 Side 15 05B Ansøgning om tildeling af alkoholbevilling type A til Nuuk Oil aps, Nuuk Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet - administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Nuuk Oil har ansøgt om type A alkoholbevilling. Bevillingen ønskes ved udstedt til Nuuk Oil aps ved Bodil Høegh. Den nye bevilling gælder fra 1. september 2015 til 1. september Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at tildeler følgende alkoholbevilling til Nuuk Oil aps. ved administrerende direktør Bodil Høegh: - Type A bevilling til salg af stærke og svage drikke Beslutning s beslutning den 13. august 2015: godkender indstillingen. Med bemærkning om: I afsnit 4 under Sagsbehandling ændres formuleringen fra fornyelse til tildeling af alkoholbevilling. Afsnit 5 under Sagsfremstilling omkring oversigt over alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq slettes. Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har den 11. juli 2015 modtaget en førstegangs ansøgning om tildeling af alkoholbevilling type A bevilling til salg af stærke og svage drikke ved Nuuk Oil aps, Nuuk. Der er tale om en førstegangs ansøger. Løsningsforslag faglig vurdering Brandmyndighederne har besigtiget stedet og har ingen bemærkninger. Politiet har ikke modtaget klager eller bemærkninger på det nævnte sted, idet de ikke tidligere har haft en alkoholbevilling. Borgmestersekretariatet vurderer derfor, at Nuuk Oil aps. ved Bodil Høegh lever op til kravene om tildeling af alkoholbevilling. Ved tildelingen af alkoholbevillinger i forbindelse med udskænkning har kommunalbestyrelsen vide rammer, jf. orientering til kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2011: Lovens forarbejder beskriver, hvornår kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele afslag: - Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie - Medborgerhuse skal være alkoholfrie - Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge stærke drikke. Men kommunalbestyrelsen kan beslutte at give disse udskænkningssteder mulighed for at udskænke svage drikke.

16 Side 16 Lovens forarbejder beskriver også, hvornår kommunalbestyrelsen på legal vis kan fravige den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning: - Kommunalbestyrelsen kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder - I områder med mange udskænkningssteder kan kommunalbestyrelsen meddele afslag, hvis det f.eks. kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem bevillingshaverne og føre til hård udskænkning I andre situationer skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning på grundlag af sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme ædrueligheden: - Kommunalbestyrelsen kan f.eks. meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale om et udskænkningssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og lignende steder, som søges af unge mennesker Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg og udskænkning af alkoholiske drikke Bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke Bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger Det videre forløb Ved s godkendelse Nuuk Oil aps og Bodil Høegh alkoholbevillingen i henhold til gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for administrationen af alkoholbevillinger. Ved s afslag meddeler Borgmestersekretariatet den politiske beslutning til ansøger. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen.

17 Side Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet adm. Steffen Ulrich-Lynge / STUL Børn, Familie og skole direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende første halve år 2015 samt en status over mulighedskatalogerne. Hovedområde Bogført Ajourført budget Forbrugsprocent 1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET ,85 % 2 - DET TEKNISKE OMRÅDE ,01 % 3 - ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET ,39 % 4 SOCIALOMRÅDET ,29 % 5 - UNDERVISNING OG KULTUR ,34 % 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,67 % 7 ANLÆGSUDGIFTER ,47 % 8 INDTÆGTER ,53 % Udvalgsområder Bogført Ajourført budget Forbrugsprocent 1 Økonomiudvalg ,70 % 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø ,86 % 4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv ,33 % 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole ,64 % Indstilling De stående udvalg og Økonomisk Sekretariat indstiller overfor - at budgetopfølgningen godkendes - at status på mulighedskatalogerne tages til efterretning - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse Beslutning s beslutning den 13. august 2015: godkender indstillingerne.

18 Side 18 Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning for første halve år 2015 for drifts- og anlægsudgifter samt indtægter for forvaltningernes områder. Der er i samme ombæring udarbejdet et status overblik på de mulighedskataloger, som blev besluttet i forbindelse med budget Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det bogførte forbrug pr. 30. juni 2015 og anvendes til at gøre opmærksom på de bevillingsområder, der allerede nu er under pres samt mulige tiltag for at imødegå eventuelle efterfølgende bevillingsansøgninger Administrationsbygninger Årsagen til merforbruget skyldes at der for nogle af kommunes lejemål betales forud for et år af gangen. Dermed vil det se ud som om der er et merforbrug. Merforbruget udlignes dog over tid Kantinedrift Der er forsat visse steder et efterslæb med at få implementeret de vedtagne besparelser. Der arbejdes forsat på at realisere disse Fælles IT-virksomhed Merforbruget på området skyldes nogle uforudset udgifter i forbindelse med opgørelse af licenser samt indgåelse af nogle aftaler med forudbetaling. Merforbruget forventes nedbragt i løbet af året Forsikring og vagtværn Merforbruget bunder i at der er nogle forsikring, som bliver betalt i første kvartal, men de vedrør hele Merforbruget forventes udlignet i løbet af året Kontingenter og tilskud m.v. Årsagen til merforbruget skyldes, at vi betaler for KANUKOKA et halvtår af gangen. Derved vil merforbruget udligne sig i løbet af året Øvrige servicefaciliteter Der er mindre indtægt end budgetteret. Den mindre indtægt er marginal og forventet. Det forventes at det udlignes i løbet af året Gæstehuse og fangsthytter Der er en større indtægt end forventet Udlejning af erhvervsejendomme Indtægterne har været lidt højere end forventet Kommunal entreprenørvirksomhed Overforbruget /den manglende indtægt skyldes, at der ikke er lavet interne overførsler fra konto 2 og 6. Overforbruget/den manglende indtægt udgør ca. kr. 11,6 mio. På de afgivende konti (eksempelvis 2002, ) ses et tilsvarende underforbrug på knap 13 mio. kr Asfaltværker Ud over indkøb af materialer er der ingen aktivitet på denne konto endnu, derfor også afvigelse Kommunale aktiveringsprojekter Der ligger ikke nogen bevilling på kontoen. Midlerne der er blevet forbrugt på kontoen er til

19 Side 19 aktivitetsprojekter, bl.a. et husflidsværksted og en skindsystue, hvor man afventer en rapport fra Sermersooq Erhvervsråd Kommunalt erhvervsengagement Fast kvartalsvis bevilling betalt forud. Udlignes Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Der er her tale om sæson ledighed. Der er flere ledige i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Det forventes dermed at forbruget vil udligne sig hen over sommeren Fripladser på daginstitutionsområdet Omplacering til dækning af merforbruget foretages under TB Kontaktpersoner og personlig rådgiver Flere anbringelser og effekten af arbejdet med Udviklingsplanen endnu ikke synlige Førtidspension tildelt før 1/ % Lov Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov Manglende refusion Offentlig hjælp Grunde 1) nedsatte offentlig hjælp-takster, 2) flere i revalidering, 3) flere i regulært arbejde 4) kommende større anlægsprojekter, som skaber endnu flere arbejdspladser senere på året forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr Offentlig hjælp - ikke skattepligtig Der mangler indbetalinger til begravelsesudgifter Dagpenge ved barsel m.v. Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Alderspension Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Aktiviteter handicappede voksne Merforbruget skyldes at den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning omkring besparelser på 1 mio. ved organisatorisk omlægning af aktiviteter på handicap Voksne har afventet behandling i HSU samt partshøringer, hvorfor den er implementeret senere end forventet Kollegier og skolehjem Udgifter til driften af kollegiet Marlulissat betales fra konto uden bevilling. Korrigeres under TB2 i samarbejde med Piareersarfik Firtidsundervisning Det er et lille merforbrug på området, hvilket kan forklares ved at aktivisterne på området fordeler sig på 1. og 4. kvartal. Så i princippet er der et mindreforbrug. Dette skyldes, at der har været

20 Side 20 færre hold til fritidsundervisninger end planlagt. Der er planer om at gøre det bedre til efteråret, hvilket medfør at budget overholdes Kommunalt biblioketsvæsen Folkebibliotek er sæsonpræget, hvorfor resterende bevillinger forventes at holde for resten af året Tilskud til kulturhus Tilskuddet til Katuaq er fastsat til månedlige rater, der udbetales løbende Kulturrådet Der er to årlige ansøgningsfrister til Sermeq fonden. Når udbetalingerne til de godkendte ansøgninger er overstået vil det næste forbrug først være ved næste ansøgningsfrist. Et overforbrug på nuværende tidspunkt er derfor ikke unaturligt Renovationsanstalten Der er tale om et mindre merforbrug som forventes hentet i løbet af Modtagerstationer for miljøfarligt affald Der har været flere indtægter end budgetteret i løbet af de første måneder i Infrastruktur generelt Der er tale om en periodeforskydning. Vi er ikke rigtigt kommet i gang med terrænarbejderne endnu, grundet den lange vinter. Vi har derfor ikke kunnet opkræve de tilskud, der er betinget af disse terrænarbejder Ældreområdet Overskridelsen er et udtryk for en periodeforskydning. Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk. Byggeriet er ibrugtaget. Der henstår et større inventarprojekt, samt opsætning af altaner. Det forventes at byggeriet kan holdes indenfor bevillingen Renteindtægter Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året 8,8 mio.kr. som er indtægtsført plejer at komme i slutningen af marts måned. Status på mulighedskatalogerne er at langt de fleste er godt i gang med at blive realiseret og forvaltningerne forventer at nå i mål i løbet af året. Der er nogle, som endnu ikke er kommet i gang grundet forskellige årsager. De forskellige forvaltninger arbejder videre i andet halvår. Løsningsforslag faglig vurdering Ingen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse -Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen - Inatsisartuts Finanslov for 2014

21 Side 21 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger. Bilag 1. Halvårs rapport 2. Status mulighedskatalog 2015

22 Side 22 06B Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 2. kvartal 2015 Til beslutning J.nr Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet adm. Steffen Ulrich-Lynge / STUL Børn, Familie og skole direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet budgetopfølgninger vedrørende indtægter og udgifter i årets første 6 måneder. Gennemgangen har vist, at der på en række områder er betydelige afvigelser i forholdt til det godkendte budget for Der er fortaget en vurdering af netto effekten af disse afvigelser set for hele budgetåret. Samlet set er nettoeffekten af tillægsbevillingerne et mindreforbrug på t. kr. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindreforbrug. Samlet merforbrug: t. kr. Samlet mindreforbrug: t. kr. I alt mindreforbrug t. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 29,016 mio. kr. Konto Område TB + TB - Omp. + Omp Kommissioner, råd og nævn Valg Udgifter til øvrige folkevalgte 750 *1102 Borgmester Sekretariatet Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Kantinedrift IT - Fælles Standard Kontingenter og tilskud m.v Veje, broer og trapper Asfaltværker Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Fælles indsats på børne- og ungeområdet Familiebehandling Offentlig hjælp Daginstitutionsområdet - Fælles formål Vuggestuer Integrerede institutioner Den kommunale skole MISI (PPR), Nuuk 275 netto

23 Side Forbrændingsanlæg Anlægsudgifter Større vedligeholdelse eksisterende bygninger - Administrationsbygning SAI-MIA *7420 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed Betaling byggemodning Personlig indkomstskat TOTAL *7420 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed TB Særskilt dagsordenspunkt TOTAL TB + TB - Omp. + Omp. - netto Velfærd ISI Anlæg SAI Børne og Familie, Skole MIA AII Samlet Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomisk Sekretariat indstiller overfor : at godkende følgende tillægsbevillinger: - Konto Kommissioner reduceres med 1,940 mio. kr. i budget Konto Valg bevilges yderligere kr. i budget Konto Udgifter til øvrige folkevalgte bevilges yderligere kr. i budget Konto Borgmester Sekretariatet bevilges yderligere kr. i budget Konto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv bevilges yderligere kr. i budget Konto Kantinedrift bevilges yderligere kr. i budget Konto IT-Fælles Standard bevilges yderligere 1,660 mio. kr. i budget Konto Kontingenter og tilskud m.v. bevilges yderligere kr. i budget Konto Veje, broer og trapper reduceres med kr. i budget Konto Asfaltværker reduceres med 1,5 mio. kr. i budget Konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet bevilges yderligere 1,7 mio.kr. i budget Konto Fælles indsats på børne- og ungeområdet reduceres med kr. i budget 2015

24 Side 24 - Konto Familiebehandling reduceres med kr. i budget Konto Offentlig hjælp reduceres med 10,0 mio. kr. i budget Konto Daginstitutionsområdet fælles formål reduceres med kr. i budget Konto Vuggestuer bevilges yderligere kr. i budget Konto Integrerede institutioner bevilges yderligere kr. i budget Konto Den kommunale skole reduceres med kr. i budget Konto MISI (PPR), Nuuk bevilges yderligere kr. i budget Konto Forbrændingsanlæg reduceres med kr. i budget Konto 7 Anlægsudgifter bevilges yderligere 5,291 mio. kr. i budget Konto Større vedligeholdelse eksisterende bygninger bevilges yderligere 4,0 mio. kr. i budget Konto Køb af ejendom til etablering af bo-enhed bevilges yderligere 3,695 mio. kr. i budget Konto Personlig indkomstskat opjusteres med 30,0 mio.kr. i budget Konto Betaling byggemodning bevilges yderligere kr. i budget 2015 Beslutning s beslutning den 13. august 2015: godkender de ting, der vedrører. godkender alle øvrige indstillinger. Med bemærkning om: Sætning *1102 Borgmester Sekretariatet TB særkilt dagsordenspunkt udgår. Der sker en præcisering i indstillingspind vedrørende Konto 7 Anlægsudgifter. Der sker en præcisering i indstillingspind vedrørende Konto Personlig indkomstskat. Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende indtægter og udgifter på kommunens områder for de første 6 måneder af 2015 Der er ved gennemgangen af forbruget i årets første 6 måneder konstateret en række afvigelser i forhold til det budgetterede, som der nedenfor redegøres nærmere for. Der er tale om en kombination af forbrugsafvigelser såvel på udgift som indtægtssiden. Konto Kommissioner, råd og nævn Blevet reduceret med i alt 1,940 mio. kr. som er årsag til omplacering af midler fra Lokaludvalgets pulje til seminar for direktionen, repræsentation af AWG, Repræsentation ved Dronningens besøg, Projekt Tuujuk. Der omplaceres også midler mht. (ØU besluttet den 18. november 2014) lokaludvalgets pulje til månedslønnede Borgmester Sekretariatet samt tjenesterejser og befordring. Konto Valg Der omplaceres 250 t.kr. til vederlag, honorarer og mødediæter samt til fremmede tjenesteydelser. Pengene tages fra Kommissioner, råd og nævn Konto Udgifter til øvrige folkevalgte Der omplaceres i alt 750 t.kr. Medlemskab af kommunale netværk, Samarbejdsaftaler, Initiativpris.

25 Side 25 Pengene tages fra Kommissioner, råd og nævn Konto Borgmester Sekretariatet Borgmestersekretariatet har ved en gennemgang af egne budgetter ift. politiske ønsker og andre administrative initiativer (bl.a. AWG, dronningebesøg, folketingsvalg, Aalborgdage, initiativpris og seminar for direktionen) konstatereret, at der er brug for yderligere midler til at betale for disse kommende og afholdte arrangementer/tiltag. Derfor ønsker borgmestersekretariatet at få omplaceret midler fra konti, som sekretariatet ikke vil udnytte fuldt ud i Der omplaceres 275 t.kr. til Seminar for direktionen, 500 t.kr. til månedslønnede og 100 t.kr. tjenesterejser og befordring. Pengene tages fra Kommissioner, råd og nævn Der er igangsat en Benchmarkingundersøgelse af Ittoqqortoormiit og 5 bosteder af lignende størrelser der anmodes om en tillægsbevilling på 109,6 t.kr. *TB særskilt dagsordenspunkt. Konto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Vedrørende budget 2015 foreslår forvaltningen, at der foretages omplaceringer svarende til 5 måneders løn fra konto til konto Omplaceringen foretages med virkning fra 1. august 2015, hvor der foreløbigt ansættes vikarer i stillingerne. Under forudsætning af politisk godkendelse af indstillingen ansættes 5 medarbejdere i faste stillinger fra 1. oktober Konto Kantinedrift Da der ikke længere er kantinedrift i Tasiilaq og ikke længere er indtægter skal indtægtsbevillingen 601 t.kr. nulstilles. Konto IT-Fælles Standard For fælles IT licenser har der ikke været taget højde for central allokering af Licenser hvorfor der anmodes om en forhøjelse på 1,660 mio.kr. for denne. Dette dækker de ikke-budgetterede licens midler for hhv. Microsoft software og Citrix. Konto Kontingenter og tilskud m.v. Da der ikke er afsat tilstrækkelige midler på konto Tuujuk til dækning af underskudsgarantien mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Iserit A/S, ansøges endvidere om en omplacering på 65 t.kr. Pengene tages fra Kommissioner, råd og nævn Konto Veje, broer og trapper Besparelse 400 t.kr. grundet den vigende belastning på vejene forventes et mindre vejvedligehold i forhold til det budgetterede. Konto Asfaltværker På baggrund af de indrapporterede asfaltønsker forventes en yderligere nettoindtægt i forhold til det budgetterede merindtægt på 1,5 mio.kr. Konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Grundet en fejl i sagsoplægget vedrørende ansøgte tillægsbevillinger efter 1. kvartal 2015 (TB1) vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april er budgetteret for konto Fællesudgifter sat 700 t.kr. for lavt. Kommunens finansieringsandel i den ekstraordinære

26 Side 26 beskæftigelsesindsats er på 4 mio.kr. Ovennævnte fejl har bevirket, at budgettet på denne konto kun er på t.kr. Forvaltningen søger derfor om en tillægsbevilling på 700 t.kr. Under arbejdsmarkedsorienteret Bygdeindsats anbefales, at 1 mio.kr. bevilges yderligere under konto Konto Fælles indsats på børne- og ungeområdet & Familiebehandling Der er igangsat en del delprojekter med relation til Udviklingsplanen for familieområdet. I den forbindelse skal der omplaceres bevillinger fra konto fælleskonto til driftskonti under udførerdelen og dermed til Børne- og familiecentret. På børne- og unge område er der en negativ afvigelse på ca. 6,5 mio.kr. Merforbruget skyldes flere anbringelser samt projektet med fokus på hele familier stadigvæk er under forberedelsesfasen. Familierådet mangler boliger til de familier, hvis hjemgivelse af deres børn er sat til effektuering til 01. juli Familieafdelingen har en dialog med Iserit omkring boliger. Noget af merforbruget modsvares af mindreforbrug på Familiebehandlingsområde, på fælles indsatser for børn og ungeområdet samt skole og dagtilbudsområdet. Konto Offentlig hjælp - På konto forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio.kr. ved årets udgang. Mindreforbruget forventes af følgende grunde: - Harmonisering af takster og offentlig hjælp og centralisering af ydelser - Tilflytning af ledige borgere fra andre kommuner er faldet betragteligt - Betragtelig nedgang i ledigheden, hvilket især skyldes kommunens styrkede indsats på arbejdsmarkedsområdet: Fokus på resultatmål, handlingsplaner for ledige og målrettet indsats for at få ledige i revalidering og uddannelse. - Tildeling af ekstra elevkvoter - Fortsat nedgang i ledigheden resten af 2015 som følge af beskæftigelse i rubinminen i Qeqertarsuatsiaat og nyligt igangsatte og kommende anlægsprojekter i Nuuk (havnen, anstalten og kollegieboliger) samt merbeskæftigelse på ældre- og handicapområdet Konto Daginstitutionsområdet Fælles formål & Vuggestuer & Integrerede institutioner Der omplaceres 644 t.kr. fra konto til konto med 182 t.kr. og til Integrerede institutioner med 462 t.kr. Konto Den kommunale skole & MISI (PPR), Nuuk I henhold til omstruktureringen i Forvaltningen for Børn, Familie og Skole er der omplaceret flere ansatte fra deres respektive afdelinger. To vakante stillinger som pædagogiske konsulenter under dagtilbuddet og 1 pædagogisk medhjælper under skoleafdelingen blev omplaceret til rådgivningsstaben Misi. Bevillinger til deres løn skal i den forbindelse også omplaceres. Konto Forbrændingsanlæg Det vurderes at den øgede byggetakt i Nuuk vil generere øgede indtægter i forbindelse med takstbetaling til forbrændingsanlægget. Merindtægt på 200 t.kr. Konto 7 Anlægsudgifter Er justeringer indenfor konto 7 Anlægsudgifter.

27 Side 27 Konto Større vedligeholdelse eksisterende bygninger En større vedligeholdelse af administrationsbygning (Anlæg & Miljø) SAI-MIA vurderes til at koste 4,0 mio.kr. Konto Køb af ejendom til etablering af bo-enhed - At Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked godkender købet og indstiller over for, at - At der gives en tillægsbevilling på kr til købet af ejendommen - At der yderligere gives en tillægsbevilling på kr til istandsættelse af ejendommen med henblik på etablering af bo-enhed for yngre psykisk handicappede Dette behandles i en særskilt sagsfremstilling. Konto Kollegiebyggeri i Nuuk Grundet ny udlicitering og nyt A-overslag forventes projektet at blive 3,7 mio.kr. dyrere. Pengene forventes dog at blive brugt i 2016 og ændringen har dermed ikke indflydelse på 2015 budgettet. Konto Personlig indkomstskat Årets første 6 måneder har vist at skattegrundlaget er større end først antaget og derfor bør indtægten opjusteres. Konto Betaling byggemodning 600 t.kr. flyttes til konto Betaling byggemodning, dvs. egentlig er disse en omrokering fra konto 7. Det videreforløb At følger ovenstående indstilling og efter følgende videresender sagen til Kommunalbestyrelsens endelige beslutning Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. SAI - Anlæg oversigt over bevillinger 3. MIA - Børne og Familie, Skole oversigt over bevillinger 4. ISI - Velfærd oversigt over bevillinger 5. Borgmestersekretariatet over bevillinger

28 Side 28 06C Indkøbspolitik for Kommuneqarfik Sermersooq Sermersooq s grundtanke er indkøb med omtanke Til beslutning J.nr.: Forvaltning Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé I forbindelse med oprettelsen af Den Centrale Indkøbsfunktion, er den eksisterende Indkøbspolitik i Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring, blevet gennemgået og tilpasset. Dette er gjort med mindst mulig administration for øje. Herudover er Indkøbspolitikken blevet operationaliseret med henblik på en egentlig ibrugtagelse i HELE kommunen. Det er således formålet, at Indkøb af varer og tjenesteydelser til såvel drift som anlæg, skal foregå så effektivt som muligt, ved at HELE kommunen skal ses som én kunde hos leverandørerne. Det er samtidig formålet, at indkøb som udgangspunkt og ud fra en helhedsbetragtning skal placeres lokalt. Videreudviklingen af Indkøbspolitikken i Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring, sker ved en operationalisering og efterfølgende implementering. Der er blevet ansat en Strategisk Indkøber, der er sket en tilpasning af indkøbspolitikken, der er udfærdiget en Strategi vedrørende indkøb for Kommuneqarfik Sermersooq, ligesom der er udfærdiget Retningslinjer for Indkøb i Kommuneqarfik Sermersooq. Indstilling Forvaltningen for Økonomi og Personale indstiller over for : - at godkender bilag 11 i Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring - at tager Strategi vedrørende Indkøb (bilag 2) til efterretning - at tager Retningslinjer for Indkøb (bilag 3) til efterretning Beslutning s beslutning den 13. august 2015: godkender indstillingerne. Sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I forbindelse med oprettelsen af Den Centrale Indkøbsfunktion, er den eksisterende Indkøbspolitik i Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring blevet gennemgået og tilpasset til den nuværende organisering af funktionen. Dette er gjort med mindst mulig administration for øje. Herudover er Indkøbspolitikken blevet operationaliseret med henblik på en egentlig ibrugtagelse i HELE kommunen. Det er således formålet, at indkøb af varer og tjenesteydelser til såvel drift som anlæg, skal foregå så effektivt som muligt, ved at HELE kommunen skal ses som én kunde hos leverandørerne. Det er samtidig formålet, at indkøb som udgangspunkt og ud fra en helhedsbetragtning skal placeres lokalt. Dette skal ske ud fra forretningsmæssige kriterier såsom eksempelvis pris, kvalitet, leveringsforhold og leveringsbetingelser. Videreudviklingen af Indkøbspolitikken sker ved en operationalisering og efterfølgende implementering. Der er blevet ansat en Strategisk Indkøber, der er udfærdiget en Strategi

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde novem Forside Dagsorden Ekstraordinært Møde Onsdag den 22. april 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 5. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 5. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 5. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 25. august 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. december 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Fredag den 30. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Onsdag den 2. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Torsdag den 26. marts 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 27. februar 2017 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Nicolaj Heinrich (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Fredag den 30. oktober kl. 13.00 og mandag den 2. november kl. 9.00 2015 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Dato: 17. sept. 2015 Forside Dagsorden Torsdag den 17. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) (via telefon) Ingvar

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00)

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Forside referat Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Medlemmer Else Lea Olsen (Formand) Laannguaq Lynge (Næst formand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo Larsen (Tasiilaq) Jørgen Sanimuinaq

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 6. juni 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Tilstedeværende: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 30. juni 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Per Berthelsen (S) Afbud Peter Davidsen (S) Ado Holm (IA)

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere