Informationshæfte. Velkommen til Skoleåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte. Velkommen til Skoleåret 2013/2014"

Transkript

1 Informationshæfte Velkommen til Skoleåret 2013/2014 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: Fax:

2 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag for Thyland Idrætsefterskole... 2 Undervisning, oplevelser og fællesskab... 3 De ansatte på Thyland Idrætsefterskole... 4 Anderledes uger/dage:... 6 Ankomst:... 6 Bank:... 6 Besøg på skolen:... 7 Busser:... 7 Bøger og undervisningsmidler:... 7 Computer:... 8 Cykel og knallert:... 8 Daglig rytme:... 9 Elevbank og lommepenge Elevliste: Forsikring: Forældrekontakt: Fri fra skole: Hjemmeside: Indkvartering: Indkøbsmuligheder: Kontaktlærer: Kontoret: Køkkenet: Lægebesøg: Mad og Sundhed Medbring: Følgende må ikke medbringes: Mobiltelefon: Nøgler: Post: Praktisk hjælp: Rengøring: Rygepolitik: Handleplan ved overtrædelse af rygepolitik: Skolens almindelige reglement: Skole- og gymnastikdragt: Skolevejledning: Stilletime: Sygdom: Telefon: TV og musikanlæg: Udenlandstur: Vask: Weekender: Egne noter:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

3 Værdigrundlag for Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole virke bygger på det Grundtvig-Koldske livssyn, hvilket for skolen betyder, at kulturen, traditionen og historien op gennem tiderne har en stor værdi og giver kommende generationer et godt fundament at bygge videre på. Skolen lever i et spændingsfelt mellem tradition og fornyelse, mellem det klassiske og det moderne. Det er derfor vigtigt, at vi forholder os positiv kritisk til tidens tendenser. Ethvert menneske er unikt og ligeværdigt og skal kunne færdes trygt i skolens faciliteter med hensyntagen til hinanden både i tale og handling. Skolen er et forpligtende fællesskab, som bygger på både frihed og ansvar, og hvor der for hver enkelt af os er konsekvenser forbundet med handlinger og adfærd. Centralt for fællesskabet er samtalen. Vi tror på det gode i mennesket og ønsker at styrke glæden ved livet og den enkeltes selvværd. 2

4 Undervisning, oplevelser og fællesskab Undervisningen er for eleverne på 9. og 10. årgang tilrettelagt således, at eleverne kan tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klassesprøven (FS10) ved skoleårets slutning. Undervisningen foregår på niveaudelte hold. I 8. årgang har vi kun en klasse. Derudover er Sang, Gymnastik og TI-Form obligatoriske fag for alle elever. I gymnastikken sammensættes elevernes forskellige forudsætninger på bedste måde, og fællesskabet bliver hurtigt det bærende i faget. Eleverne vokser gennem skoleåret med opgaven og fremviser sidst på året gode resultater ved de forskellige opvisninger, vi deltager i. I gymnastikken er det også et mål at give eleverne en god grundform og finde glæden ved at bevæge sig. En gang i ugen holder vi husmøder ude i de enkelte huse. Her drøftes forhold, som gavner fællesskabet og sammenholdet i såvel huset som skolen, og forskellige arbejdsopgaver planlægges. Hus/kontaktlæreren kan viderebringe information fra lærermøder, afklare eller videregive spørgsmål fra huset til ledelsen eller lærergruppen. Ved husmødet deltager 1 eller 2 huslærere afhængig af husets størrelse. De første 4 hverdage har vi fællessamling med sang og nyheder de fleste dage. Her kan alle videregive informationer om aktiviteter af generel relevans. Man kan stille opklarende spørgsmål, og små drøftelser kan også finde sted på fællessamling. Forummet for større diskussioner og debatter hedder samlestund. Alle elever kan stille forslag til hvilke emner, der 3

5 ønskes til debat eller afklaring på samlestund. Samlestund arrangeres efter behov og ledelsen deltager. De ansatte på Thyland Idrætsefterskole Forår 2013 Gert Tøgersen forstander Dorthe Tøgersen skolemor Franz Sigl konstitueret viceforstander Dorte Kirk Jensen lærer Dorthe Jensen lærer Karina Yde lærer Birte Kildahl-Høgh lærer Lars Larsson lærer Leo Jensen lærer 4

6 Charlotte Thomsen lærer Ole Nielsen lærer Anders Kristensen lærer Henning Pedersen TFC/fodbold Frede Jensen tysk & historie Louise S Bruun gymnastiklærer Vi bruger også andre relevante timelærere, når situationen kræver det. I 2013/14 har vi Christian Flint, kommende U19 træner i TFC. Nanny Nørgård sekretær Tove Møller bogholder Flemming Nielsen køkkenleder Hanne Bodin køkkenassistent Marianne Andersen køkkenassistent Rie Hassing køkkenassistent 5

7 Mona Petersen rengøringsassistent Lars Hansen pedel Ruth Vigsø pedelmedhjælper Anderledes uger/dage: I løbet af året er der en del uger og dage, som adskiller sig fra det normale skema: Introuge, introcykelture, linjedage, diverse stævner f.eks. i håndbold, fodbold, volleyball og gymnastik, projektuge, brobygning, dramusuge, skikursus i Østrig, terminsprøveuge, påskeemneuge & afslutningstur. I skoleåret 2013/14 håber vi på en linjetur/tur til Berlin. Ankomst: Du ankommer normalt til en ny uge på skolen søndag aften i tidsrummet kl. 19 til 22. Når du møder melder du din ankomst på lærerværelset. Er du forhindret i at møde op, forventer vi besked fra hjemmet. Bussen fra Thisted til skolen hedder linje 313. For rutevejledning se Bank: Skolen benytter Den Danske Bank (reg. nr kontonr ). Ønsker du en hurtig overførsel af penge til f.eks. elevbank, skal du gå i en af Den Danske Banks afdelinger. Almindelige overførsler fra andre banker kan tage op til 2 dage. Se også elevbank længere nede. 6

8 Besøg på skolen: Din familie er selvfølgelig altid velkommen til at besøge dig på skolen. Vi arrangerer en bedsteforældredag og søskendeweekend. Besøg for andre vil kun være muligt på specielle besøgsaftener og -weekender. Gamle elever er velkomne til at besøge skolen om aftenen, når de melder deres ankomst til tilsynet. Gamle elever må komme på skolen første gang ca. midt i september. Busser: NT linje 313 fra Thisted har stoppested lige ved skolen. For rutevejledning se Bøger og undervisningsmidler: Da eleverne selv har computere med, bruger skolen mest på at udbygge (nu på 1 Gigabit) og vedligeholde trådløs forbindelse. Skolens efterhånden få computere har elektroniske ordbøger til sprogundervisningen og hvis du medbringer en computer, stiller skolen Gyldendals Online ordbøger til rådighed. Ligeledes giver skolen adgang til aktuelle & faglige programmer og hjemmesider via Uni-login. Bøger og papir bliver udleveret ved skoleårets start og bliver suppleret ved behov. Vi har en lille kiosk, hvor du kan købe, hvad du mangler af blyanter, linealer, lommeregnere, mapper og lignende. 7

9 Computer: Vi vil gerne opfordre til, at du medbringer en bærbar PC til primær brug i undervisningen. Du er selv ansvarlig for din computer og forsikringen af den. Cykel og knallert: Du skal medbringe en velfungerende cykel, refleksvest og cykelhjelm, idet vi flere gange i løbet af året tager ud på ture i skolens omegn. Du er selv ansvarlig for at medbringe cykellappegrej. Du må medbringe knallert, men kun til transport mellem hjem og skole. 8

10 Daglig rytme: Morgentur Morgenmad, mødepligt Værelsestjek lektion Pause med forfriskning lektion lektion lektion Middag, mødepligt Samling lektion lektion Tid med forfriskning i spisesalen lektion lektion lektion lektion Aftensmad, mødepligt Rengøring Stilletime med lektiehjælp Diverse aftenaktiviteter Aftenservering I husene, hustjek På eget værelse Lyset slukkes Har du fritimer i løbet af dagtimerne, må du forlade skolen, hvis du skriver dit ærinde i bogen ved lærerværelset og i øvrigt passer tiderne. Har du en enkelt gang brug for at forlade skolen efter aftensmad, skal du senest til middag sørge for at få lov. Beskæftiger du dig seriøst med en sportsgren eller anden vigtig aktivitet, kan du ansøge om en ugentlig friaften til dette gennem din kontaktlærer eller forstander. 9

11 Elevbank og lommepenge: Elevbanken har åbent hver dag i kontorets åbningstid. Vi opfordrer kraftigt til at bruge elevbanken, så man ikke har større beløb til at ligge på værelset. Tyveri er meget ubehageligt på en efterskole! Ikke kun for den der mister sine penge, men for hele stemningen på elevholdet. Forældre kan sætte lommepenge ind på skolens konto i Den Danske Bank (reg.nr kontonr ) med angivelse af lommepenge til elevnavn og -nr. Pengene vil vi så overføre til elevbanken. Ønsker du en hurtig overførsel, skal du gå i en af Den Danske Banks afdelinger. Almindelige overførsler fra andre banker kan tage op til 2 dage. Elevliste: Ved skoleårets start vil der ligge to ens elevlister på værelset. Denne liste vil være brugbar til at aftale fællestransport og lignende og dine forældre vil kunne følge med i, hvem du taler om og eventuel besøger i weekender. Forsikring: Du er ansvarlig for eventuelle skader, som du forvolder på skolens eller andres ejendom. Skolen er ikke forsikret mod tab eller tyveri af elevers ejendele. Vi anbefaler, at I kontakter jeres forsikringsselskab og sikrer jer, at du er forsikret mod sådanne situationer gennem jeres familieforsikring. En privat ulykkesforsikring opfordrer vi til at tegne, da skolens ulykkesforsikring ikke er så stor. Forældrekontakt: Forældrene er til enhver tid velkomne til at kontakte os m.h.t. de problemer, der eventuelt måtte være. Kontaktlæreren, skolemor, sekretæren eller forstanderen er de 10

12 mest oplagte at kontakte alt efter problemets art. Vi vil også kontakte hjemmet, hvis vi finder behov herfor. I løbet af året er der planlagt 2 forældremøder, en vurdering af elevens opstart på skolen i september og en faglig vurdering i januar. Fri fra skole: Skolen må ikke give eleven fri udenfor afsatte ferier og fridage. Familierne bør planlægge besøg hos tandlæge, egen læge og ferier indenfor disse rammer. Såfremt eleven tages fri fra undervisning i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde eleven. Der ydes ikke statsligt tilskud til disse uger. Derfor skal forældrene betale fuld skolepenge samt 2000,- kr. til dækning af skolens mistede statstilskud for hele ugen, der er berørt af fritagelsen. Undtaget er selvfølgelig afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i vigtige familiebegivenheder. Hvis det bliver nødvendigt at bede eleven fri, ud over almindelige weekends og ferier, må forældrene i hvert enkelt tilfælde kontakte skolen. Vi opfordrer meget til, at familierne orienterer sig på skolens kalender. 11

13 Hjemmeside: På kan du foruden praktiske oplysninger følge dagligdagen på skolen gennem billeder. Indkvartering: Vores 9 huse rummer mellem 10 og 21 elever. De fleste bliver indkvarteret på tomandsværelser, men vi har også et antal tremandsværelser. Hvert hus har en eller to hus- /kontaktlærere tilknyttet. På det tilsendte skema beder vi dig om nogle personlige oplysninger, som vi vil bruge til at finde en værelseskammerat, som passer til dig. I det omfang, det er muligt, bliver du indkvarteret med en på dit eget klassetrin, men helst ikke en du kender i forvejen. Indkøbsmuligheder: Vi har ca. 2 km til Brugsen i Hundborg og ca. 4 km til Super Spar og Bager i Sjørring. Altså inden for gå- og cykelafstand. Kontaktlærer: Du bliver tildelt en kontaktlærer på skolen. Kontaktlæreren vil ofte være den naturlige kontakt, hvis der opstår spørgsmål, som forældrene ønsker drøftet. Det første forældremøde er mellem eleven, forældrene og kontaktlæreren. Kontoret: Kontoret er bemandet stort set alle hverdage fra Tlf: Fax:

14 Køkkenet: Alle elever kommer på et tidspunkt i løbet af året til at hjælpe i køkkenet. Der er 3 elever i køkkenet en uge ad gangen. Lægebesøg: Akutte lægebesøg aftales med skolemor, som bestiller tid hos lægehuset i Hundborg, eller hos elevens egen læge i Thisted/Snedsted. Ikke akutte lægebesøg skal foregå hos egen læge, helst i forbindelse med ferier eller forlængede weekends. Husk altid at have det gule sygesikringsbevis med på skolen. Det blå sygesikringsbevis skal bruges ved udlandsrejser. Mad og Sundhed På Thyland skal måltiderne være en oplevelse for eleverne, personalet og gæster på skolen. Maden hos os er sund og varieret, den er moderne og blandet med traditionelle retter, som sammen giver en afvekslende menu. Vi modtager gerne menuforslag samt ris og ros fra eleverne, og bruger disse tilbagemeldinger til at måltiderne hos os bliver en daglig positiv oplevelse. Medbring: Det er en god ide at mærke alt med dit navn. Sygesikringsbevis, skal altid opbevares hos eleven. Blå sygesikringsbevis med på ski. Dyne, hovedpude, sengelinned samt rullemadras til sengen, sengetæppe og vasketøjskurv. Vækkeur. Gerne mobiltelefon. Toiletsager, håndklæder og lignende. Gerne egen computer eller tablet. 13

15 Skriveredskaber, mapper, lommeregner, passer, tegnetrekant og vinkelmåler, USB-hukommelsesnøgle. Skoletaske med synligt navn. Fodtøj sportsfodtøj til indendørs/udendørs brug. Løbesko er vigtige. Gymnastiktøj/idrætstøj indendørs/udendørs. Tøj med tydelig mærkning af navn. Regntøj og gummistøvler. Kop/krus, bestik og tallerken til brug i husets tekøkken og på små overnatningsture. Sovepose og liggeunderlag til brug under overnatnings ture. Vedligeholdt og velfungerende cykel, der kan klare såvel skov- som grusveje. Cykelhjelm, cykellygter, pumpe og lappegrej. Refleksvest til cykel-/løbeture i de mørke timer. Kopi af afgangsbevis for 9. kl., hvis du starter i 10. kl. Kopi af karakterer for 8. kl., hvis du starter i 9. kl. Hvis du medbringer små elektroniske apparater er det på eget ansvar og forsyn dem med navn. Følgende må ikke medbringes: Video-/DVDafspiller. TV (der er dog mulighed for, at en i huset senere kan medbringe et TV til brug i husets opholdsstue) Fyrværkeri og andre ulovlige eller farlige genstande eller kemikalier. 14

16 Mobiltelefon: Du må medbringe en mobiltelefon. Reglerne for brug af mobiltelefon på skolen og på ture er du selv med til at bestemme i de første uger. Vi opfordrer kraftigt forældre og venner til ikke at ringe efter kl. 23, da eleverne har meget stort behov for søvn. Er der en vigtig besked, ring til skolen på Nøgler: Ved ankomsten får du udleveret en nøgle, som passer til dit værelse og et skab eller en skuffe, hvor du kan placere værdigenstande. Bliver nøglen væk, skal du købe en ny, som koster 150 kr. Post: Al post til eleven bedes adresseret således: Elevens navn Thyland Idrætsefterskole Vorupørvej Thisted Posten bliver normalt udleveret efter middagsmaden. Uden for kontoret er der opsat en postkasse til udgående post. Praktisk hjælp: Hvis elever fravælger tysk eller fysik, kan de blive udtaget til praktisk arbejde eller rengøring. 15

17 Rengøring: Alle elever har et rengørings- og oprydningsjob, som skal klares i løbet af ugen ved aftenrengøringen kl eller 22. En gang i ugen hjælper vi hinanden en time med at rengøre hele skolen. Eleven er ansvarlig for, at værelse og hus altid ser ordentligt ud. Rygepolitik: Skolen accepterer ikke, at elever ryger på skolens område eller andre steder, når vi har ansvaret for dem. Skolen har lavet en handleplan, der træder i kraft ved overtrædelse, og i den situation forventer vi et aktivt forældresamarbejde. Handleplan ved overtrædelse af rygepolitik: Opdager vi en elev, der ryger, når vi har ansvaret, sættes følgende plan i gang. 1. gang: Påtale til eleven fra den pågældende lærer, der har taget eleven i at ryge, Det noteres i dagsrapporten. Kontaktlæren kontakter hjemmet. 2. gang: Forældre og eleven indkaldes hurtigst muligt til samtale med kontaktlæren, hvor en plan laves i fællesskab. 16

18 3. gang: Eleven og forældrene indkaldes til samtale med skolens ledelse. Skolens almindelige reglement: Vi forventer i alle forhold en positiv indstilling fra elev og hjem til skolen, personalet og de øvrige elever 1. Alkohol samt brug af rusgifte er ikke tilladt på skolen, på skolens område, eller på vej til eller fra skolen. 2. Ingen adgang i hinandens huse uden for den aftalte tid. 3. Seksuelt samvær på skolen accepteres ikke. 4. Tyveri accepteres ikke. 5. Skolen accepterer ikke, at elever ryger på skolens område eller andre steder, når vi har ansvaret for dem. 6. Der er naturligvis mødepligt til morgentur, undervisning, fællessamlinger og arrangementer samt de tre hovedmåltider. Vi betragter det som en selvfølge, at elevens opførsel er medvirkende til, at den enkelte kan færdes frit og trygt i skolens faciliteter under hensyntagen til hinanden, både i tale og handling. Overtrædelse af disse regler kan medføre hjemsendelse 17

19 18

20 Skole- og gymnastikdragt: Alle får udleveret en T-shirt med elevnummer, et par shorts og en skoledragt inden Efterskolernes Dag og en gymnastikdragt til opvisningssæsonen. Disse dragter bliver brugt i mange sammenhænge i dagligdagen samt på ture og besøg, til turneringer og gymnastikopvisninger osv. Derfor skal dragten altid være på skolen, når eleven er her. Eleven har selv ansvaret for korrekt brug af tøjet og skal ved bortkomst eller ødelæggelse af tøjet selv erstatte det. Skolevejledning: På Thyland Idrætsefterskole indeholder skolevejledning følgende hovedområder: Samtaler med skolevejlederen efter behov Udarbejdelse af uddannelsesplan, som medsendes til en senere ungdomsuddannelse Udarbejdelse af selvvalgt opgave for 10. klasse med udgangspunkt i uddannelsesplan Besøg på eller fra lokale virksomheder Erhvervelse af kendskab til uddannelsessystemet med fokus på ungdomsuddannelserne Tilbud om besøg på eller fra relevante ungdomsuddannelser Undervisning i brug af informationssøgning ved brug af databaseprogrammer og internet Vejledning i ansøgningsprocedure mht. optagelse på ungdomsuddannelse. Stilletime: Fra kl skal man opholde sig i huset, hvor man bor. I stilletimen tilbydes lektiehjælp i klasselokale 6. 19

21 Sygdom: Hvis du bliver syg i løbet af natten, melder du dig syg ved morgentilsynet. Skolemor vil sikkert tage din temperatur og snakke med dig om, hvor slemt det står til. Hvis I bliver enige om, at du skal være sengeliggende, gælder dette hele dagen. Man bliver ikke pludselig rask, når undervisningen er overstået. Vi opfordrer kraftigt forældrene til at kontakte skolen, inden man beslutter at hente en syg elev hjem. Telefon: Hovednummer med omstilling: Tilsynsmobil: lærer Nattelefon: lærer Forstanderpar: Gert: Dorthe: TV og musikanlæg: I alle huses dagligstue er der antennestik. I huset kan en elev tage et TV med, som alle må benytte. Film og andet ophavsretsligt beskyttet materiale må ikke vises på skolen gennem diverse computere, spillemaskiner og lignende. Maskiner, der kun er beregnet til filmforevisning, må ikke medbringes. Musikanlæg af begrænset størrelse må medbringes til behersket aflytning på værelset. Udenlandstur: Udenlandsturen er et skikursus i Alpbach i Østrig. 20

22 Eleverne gennemgår et alpint skikursus. Ved hjælp af østrigske instruktører lykkes det faktisk for alle at opnå gode færdigheder på skiene, som man ikke turde drømme om hjemmefra og så er det masser af frisk luft, god motion og ikke mindst sjov! Når vi nærmer os, vil du få en masse information om turen. Blandt andet vil hjemmet få en folder med alle relevante oplysninger. I dette skoleår vil vi også bestræbe os på at få en linjetur eller en tur til Berlin. Vask: Eleverne råder over 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler som står til fri rådighed. Man skal dog selv medbringe vaskepulver og overholde vasketiderne. Weekender: Der vil blive arrangeret fælles weekender (se hjemmesidens kalender), hvor alle er på skolen og derudover også weekender, hvor udvalgte grupper skal være på skolen. Man er naturligvis velkommen til at blive i andre weekender herudover, da det er med til at give efterskoleopholdet en anden oplevelse. Der vil tilbydes forskellige aktiviteter og tilbud til de, der ønsker at blive på skolen. 21

23 22

24 23

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: 97937050 - Fax: 97937550 - Email: info@thyland.dk www.thyland.dk Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag for

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 1 Infohæftet er tiltænkt som en praktisk hjælp på alverdens oplysninger om livet på Strib Idrætsefterskole. Lad infohæftet blive hjemme, så familien

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER ELEVHOLDET

INFORMATIONSFOLDER ELEVHOLDET INFORMATIONSFOLDER ELEVHOLDET 2016-2017 1 Forældreinformation - årgang 16/17 Med dette lille informationshæfte bydes I velkommen som forældre på Dybbøl Efterskole. Hæftet indeholder praktiske oplysninger

Læs mere

I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet.

I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Kære forældre I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Søndag, den 8. august 2010 har vi første skoledag.

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2015/16

Informationshæfte skoleåret 2015/16 Informationshæfte skoleåret 2015/16 tilhører: gældende fra 1. august 2015 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Skolens ABC Orientering til elever og forældre om praktiske forhold på Hardsyssel Efterskole

Skolens ABC Orientering til elever og forældre om praktiske forhold på Hardsyssel Efterskole Skolens ABC Orientering til elever og forældre om praktiske forhold på Hardsyssel Efterskole 2016-2017 r livet G e og m slå hæ o fo Venner bru p, når ftet g fo du r de har t Hardsyssel Efterskole Hardsysselvej

Læs mere

Orienteringsfolder med praktiske oplysninger for skoleåret på

Orienteringsfolder med praktiske oplysninger for skoleåret på Orienteringsfolder med praktiske oplysninger for skoleåret 2017-2018 på Dit springbræt til livet Orienteringsfolder med praktiske oplysninger for skoleåret 2017-18 Ting du skal medbringe: Godt humør og

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk Ankomst Den dag du ankommer, vil der være personale på kajen til at byde dig velkommen. Du vil ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at finde sig til rette. Besøg på skolen Forældre, søskende

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2007/08 Indholdsfortegnelse Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole 3 Du kan forvente: 3 Vi forventer: 3 Hvad skal jeg medbringe 4 Hverdag

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

Praktiske oplysninger om skoleåret 2012/2013 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger om skoleåret 2012/2013 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger om skoleåret 2012/2013 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger skoleåret 2012/2013 Skolens adresse Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Håndbog for Skoleåret 2013-2014

Håndbog for Skoleåret 2013-2014 Håndbog for Skoleåret 2013-2014 Forældrenes opbakning har stor betydning i forhold til både elevernes og skolens dagligdag. Derfor har vi lavet denne håndbog, der gerne skulle give svar på en række praktiske

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Sommerkurser 2014 Kære elev Vi har hermed fornøjelsen at fremsende de praktiske oplysninger for dit ophold på Djurslands Folkehøjskole. Har du behov for at der tages specielle kosthensyn

Læs mere

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole Orienteringshæfte for Roholte Efterskole 2010/2011 Praktiske oplysninger om Roholte Efterskole Adresse m.m. Vindbyholtvej 29 a 4640 Faxe Kontor: 56 72 55 58 Telefax: 56 72 55 76 E-mail: kontor@roholteefterskole.dk

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger skoleåret 2014-15 Skolens adresse Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860

Læs mere

Forårsholdet 2015. Forår 2010. Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Forårsholdet 2015. Forår 2010. Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Forårsholdet 2015 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Kære kommende elev & forældre!

Kære kommende elev & forældre! Kære kommende elev & forældre! Introbrevet skal ses som en opsamling og en præcisering af de ting, som er rare at vide, inden du kommer. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolen.

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2016/17

Informationshæfte skoleåret 2016/17 Informationshæfte skoleåret 2016/17 tilhører: gældende fra 1. august 2016 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E - mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune Dit ophold kan give dig mulighed for, at du kan: kan bibeholde og/eller

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Efterårsholdet 2016 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

Værd at vide

Værd at vide Emmerske Efterskole Værd at vide 2016-2017 Ankomst første skoledag 2. årseleverne møder søndag den 7. august 2016 kl. 11.00, hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Der er middag

Læs mere