Informationshæfte. Velkommen til Skoleåret 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte. Velkommen til Skoleåret 2013/2014"

Transkript

1 Informationshæfte Velkommen til Skoleåret 2013/2014 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: Fax:

2 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag for Thyland Idrætsefterskole... 2 Undervisning, oplevelser og fællesskab... 3 De ansatte på Thyland Idrætsefterskole... 4 Anderledes uger/dage:... 6 Ankomst:... 6 Bank:... 6 Besøg på skolen:... 7 Busser:... 7 Bøger og undervisningsmidler:... 7 Computer:... 8 Cykel og knallert:... 8 Daglig rytme:... 9 Elevbank og lommepenge Elevliste: Forsikring: Forældrekontakt: Fri fra skole: Hjemmeside: Indkvartering: Indkøbsmuligheder: Kontaktlærer: Kontoret: Køkkenet: Lægebesøg: Mad og Sundhed Medbring: Følgende må ikke medbringes: Mobiltelefon: Nøgler: Post: Praktisk hjælp: Rengøring: Rygepolitik: Handleplan ved overtrædelse af rygepolitik: Skolens almindelige reglement: Skole- og gymnastikdragt: Skolevejledning: Stilletime: Sygdom: Telefon: TV og musikanlæg: Udenlandstur: Vask: Weekender: Egne noter:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

3 Værdigrundlag for Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole virke bygger på det Grundtvig-Koldske livssyn, hvilket for skolen betyder, at kulturen, traditionen og historien op gennem tiderne har en stor værdi og giver kommende generationer et godt fundament at bygge videre på. Skolen lever i et spændingsfelt mellem tradition og fornyelse, mellem det klassiske og det moderne. Det er derfor vigtigt, at vi forholder os positiv kritisk til tidens tendenser. Ethvert menneske er unikt og ligeværdigt og skal kunne færdes trygt i skolens faciliteter med hensyntagen til hinanden både i tale og handling. Skolen er et forpligtende fællesskab, som bygger på både frihed og ansvar, og hvor der for hver enkelt af os er konsekvenser forbundet med handlinger og adfærd. Centralt for fællesskabet er samtalen. Vi tror på det gode i mennesket og ønsker at styrke glæden ved livet og den enkeltes selvværd. 2

4 Undervisning, oplevelser og fællesskab Undervisningen er for eleverne på 9. og 10. årgang tilrettelagt således, at eleverne kan tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klassesprøven (FS10) ved skoleårets slutning. Undervisningen foregår på niveaudelte hold. I 8. årgang har vi kun en klasse. Derudover er Sang, Gymnastik og TI-Form obligatoriske fag for alle elever. I gymnastikken sammensættes elevernes forskellige forudsætninger på bedste måde, og fællesskabet bliver hurtigt det bærende i faget. Eleverne vokser gennem skoleåret med opgaven og fremviser sidst på året gode resultater ved de forskellige opvisninger, vi deltager i. I gymnastikken er det også et mål at give eleverne en god grundform og finde glæden ved at bevæge sig. En gang i ugen holder vi husmøder ude i de enkelte huse. Her drøftes forhold, som gavner fællesskabet og sammenholdet i såvel huset som skolen, og forskellige arbejdsopgaver planlægges. Hus/kontaktlæreren kan viderebringe information fra lærermøder, afklare eller videregive spørgsmål fra huset til ledelsen eller lærergruppen. Ved husmødet deltager 1 eller 2 huslærere afhængig af husets størrelse. De første 4 hverdage har vi fællessamling med sang og nyheder de fleste dage. Her kan alle videregive informationer om aktiviteter af generel relevans. Man kan stille opklarende spørgsmål, og små drøftelser kan også finde sted på fællessamling. Forummet for større diskussioner og debatter hedder samlestund. Alle elever kan stille forslag til hvilke emner, der 3

5 ønskes til debat eller afklaring på samlestund. Samlestund arrangeres efter behov og ledelsen deltager. De ansatte på Thyland Idrætsefterskole Forår 2013 Gert Tøgersen forstander Dorthe Tøgersen skolemor Franz Sigl konstitueret viceforstander Dorte Kirk Jensen lærer Dorthe Jensen lærer Karina Yde lærer Birte Kildahl-Høgh lærer Lars Larsson lærer Leo Jensen lærer 4

6 Charlotte Thomsen lærer Ole Nielsen lærer Anders Kristensen lærer Henning Pedersen TFC/fodbold Frede Jensen tysk & historie Louise S Bruun gymnastiklærer Vi bruger også andre relevante timelærere, når situationen kræver det. I 2013/14 har vi Christian Flint, kommende U19 træner i TFC. Nanny Nørgård sekretær Tove Møller bogholder Flemming Nielsen køkkenleder Hanne Bodin køkkenassistent Marianne Andersen køkkenassistent Rie Hassing køkkenassistent 5

7 Mona Petersen rengøringsassistent Lars Hansen pedel Ruth Vigsø pedelmedhjælper Anderledes uger/dage: I løbet af året er der en del uger og dage, som adskiller sig fra det normale skema: Introuge, introcykelture, linjedage, diverse stævner f.eks. i håndbold, fodbold, volleyball og gymnastik, projektuge, brobygning, dramusuge, skikursus i Østrig, terminsprøveuge, påskeemneuge & afslutningstur. I skoleåret 2013/14 håber vi på en linjetur/tur til Berlin. Ankomst: Du ankommer normalt til en ny uge på skolen søndag aften i tidsrummet kl. 19 til 22. Når du møder melder du din ankomst på lærerværelset. Er du forhindret i at møde op, forventer vi besked fra hjemmet. Bussen fra Thisted til skolen hedder linje 313. For rutevejledning se Bank: Skolen benytter Den Danske Bank (reg. nr kontonr ). Ønsker du en hurtig overførsel af penge til f.eks. elevbank, skal du gå i en af Den Danske Banks afdelinger. Almindelige overførsler fra andre banker kan tage op til 2 dage. Se også elevbank længere nede. 6

8 Besøg på skolen: Din familie er selvfølgelig altid velkommen til at besøge dig på skolen. Vi arrangerer en bedsteforældredag og søskendeweekend. Besøg for andre vil kun være muligt på specielle besøgsaftener og -weekender. Gamle elever er velkomne til at besøge skolen om aftenen, når de melder deres ankomst til tilsynet. Gamle elever må komme på skolen første gang ca. midt i september. Busser: NT linje 313 fra Thisted har stoppested lige ved skolen. For rutevejledning se Bøger og undervisningsmidler: Da eleverne selv har computere med, bruger skolen mest på at udbygge (nu på 1 Gigabit) og vedligeholde trådløs forbindelse. Skolens efterhånden få computere har elektroniske ordbøger til sprogundervisningen og hvis du medbringer en computer, stiller skolen Gyldendals Online ordbøger til rådighed. Ligeledes giver skolen adgang til aktuelle & faglige programmer og hjemmesider via Uni-login. Bøger og papir bliver udleveret ved skoleårets start og bliver suppleret ved behov. Vi har en lille kiosk, hvor du kan købe, hvad du mangler af blyanter, linealer, lommeregnere, mapper og lignende. 7

9 Computer: Vi vil gerne opfordre til, at du medbringer en bærbar PC til primær brug i undervisningen. Du er selv ansvarlig for din computer og forsikringen af den. Cykel og knallert: Du skal medbringe en velfungerende cykel, refleksvest og cykelhjelm, idet vi flere gange i løbet af året tager ud på ture i skolens omegn. Du er selv ansvarlig for at medbringe cykellappegrej. Du må medbringe knallert, men kun til transport mellem hjem og skole. 8

10 Daglig rytme: Morgentur Morgenmad, mødepligt Værelsestjek lektion Pause med forfriskning lektion lektion lektion Middag, mødepligt Samling lektion lektion Tid med forfriskning i spisesalen lektion lektion lektion lektion Aftensmad, mødepligt Rengøring Stilletime med lektiehjælp Diverse aftenaktiviteter Aftenservering I husene, hustjek På eget værelse Lyset slukkes Har du fritimer i løbet af dagtimerne, må du forlade skolen, hvis du skriver dit ærinde i bogen ved lærerværelset og i øvrigt passer tiderne. Har du en enkelt gang brug for at forlade skolen efter aftensmad, skal du senest til middag sørge for at få lov. Beskæftiger du dig seriøst med en sportsgren eller anden vigtig aktivitet, kan du ansøge om en ugentlig friaften til dette gennem din kontaktlærer eller forstander. 9

11 Elevbank og lommepenge: Elevbanken har åbent hver dag i kontorets åbningstid. Vi opfordrer kraftigt til at bruge elevbanken, så man ikke har større beløb til at ligge på værelset. Tyveri er meget ubehageligt på en efterskole! Ikke kun for den der mister sine penge, men for hele stemningen på elevholdet. Forældre kan sætte lommepenge ind på skolens konto i Den Danske Bank (reg.nr kontonr ) med angivelse af lommepenge til elevnavn og -nr. Pengene vil vi så overføre til elevbanken. Ønsker du en hurtig overførsel, skal du gå i en af Den Danske Banks afdelinger. Almindelige overførsler fra andre banker kan tage op til 2 dage. Elevliste: Ved skoleårets start vil der ligge to ens elevlister på værelset. Denne liste vil være brugbar til at aftale fællestransport og lignende og dine forældre vil kunne følge med i, hvem du taler om og eventuel besøger i weekender. Forsikring: Du er ansvarlig for eventuelle skader, som du forvolder på skolens eller andres ejendom. Skolen er ikke forsikret mod tab eller tyveri af elevers ejendele. Vi anbefaler, at I kontakter jeres forsikringsselskab og sikrer jer, at du er forsikret mod sådanne situationer gennem jeres familieforsikring. En privat ulykkesforsikring opfordrer vi til at tegne, da skolens ulykkesforsikring ikke er så stor. Forældrekontakt: Forældrene er til enhver tid velkomne til at kontakte os m.h.t. de problemer, der eventuelt måtte være. Kontaktlæreren, skolemor, sekretæren eller forstanderen er de 10

12 mest oplagte at kontakte alt efter problemets art. Vi vil også kontakte hjemmet, hvis vi finder behov herfor. I løbet af året er der planlagt 2 forældremøder, en vurdering af elevens opstart på skolen i september og en faglig vurdering i januar. Fri fra skole: Skolen må ikke give eleven fri udenfor afsatte ferier og fridage. Familierne bør planlægge besøg hos tandlæge, egen læge og ferier indenfor disse rammer. Såfremt eleven tages fri fra undervisning i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde eleven. Der ydes ikke statsligt tilskud til disse uger. Derfor skal forældrene betale fuld skolepenge samt 2000,- kr. til dækning af skolens mistede statstilskud for hele ugen, der er berørt af fritagelsen. Undtaget er selvfølgelig afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i vigtige familiebegivenheder. Hvis det bliver nødvendigt at bede eleven fri, ud over almindelige weekends og ferier, må forældrene i hvert enkelt tilfælde kontakte skolen. Vi opfordrer meget til, at familierne orienterer sig på skolens kalender. 11

13 Hjemmeside: På kan du foruden praktiske oplysninger følge dagligdagen på skolen gennem billeder. Indkvartering: Vores 9 huse rummer mellem 10 og 21 elever. De fleste bliver indkvarteret på tomandsværelser, men vi har også et antal tremandsværelser. Hvert hus har en eller to hus- /kontaktlærere tilknyttet. På det tilsendte skema beder vi dig om nogle personlige oplysninger, som vi vil bruge til at finde en værelseskammerat, som passer til dig. I det omfang, det er muligt, bliver du indkvarteret med en på dit eget klassetrin, men helst ikke en du kender i forvejen. Indkøbsmuligheder: Vi har ca. 2 km til Brugsen i Hundborg og ca. 4 km til Super Spar og Bager i Sjørring. Altså inden for gå- og cykelafstand. Kontaktlærer: Du bliver tildelt en kontaktlærer på skolen. Kontaktlæreren vil ofte være den naturlige kontakt, hvis der opstår spørgsmål, som forældrene ønsker drøftet. Det første forældremøde er mellem eleven, forældrene og kontaktlæreren. Kontoret: Kontoret er bemandet stort set alle hverdage fra Tlf: Fax:

14 Køkkenet: Alle elever kommer på et tidspunkt i løbet af året til at hjælpe i køkkenet. Der er 3 elever i køkkenet en uge ad gangen. Lægebesøg: Akutte lægebesøg aftales med skolemor, som bestiller tid hos lægehuset i Hundborg, eller hos elevens egen læge i Thisted/Snedsted. Ikke akutte lægebesøg skal foregå hos egen læge, helst i forbindelse med ferier eller forlængede weekends. Husk altid at have det gule sygesikringsbevis med på skolen. Det blå sygesikringsbevis skal bruges ved udlandsrejser. Mad og Sundhed På Thyland skal måltiderne være en oplevelse for eleverne, personalet og gæster på skolen. Maden hos os er sund og varieret, den er moderne og blandet med traditionelle retter, som sammen giver en afvekslende menu. Vi modtager gerne menuforslag samt ris og ros fra eleverne, og bruger disse tilbagemeldinger til at måltiderne hos os bliver en daglig positiv oplevelse. Medbring: Det er en god ide at mærke alt med dit navn. Sygesikringsbevis, skal altid opbevares hos eleven. Blå sygesikringsbevis med på ski. Dyne, hovedpude, sengelinned samt rullemadras til sengen, sengetæppe og vasketøjskurv. Vækkeur. Gerne mobiltelefon. Toiletsager, håndklæder og lignende. Gerne egen computer eller tablet. 13

15 Skriveredskaber, mapper, lommeregner, passer, tegnetrekant og vinkelmåler, USB-hukommelsesnøgle. Skoletaske med synligt navn. Fodtøj sportsfodtøj til indendørs/udendørs brug. Løbesko er vigtige. Gymnastiktøj/idrætstøj indendørs/udendørs. Tøj med tydelig mærkning af navn. Regntøj og gummistøvler. Kop/krus, bestik og tallerken til brug i husets tekøkken og på små overnatningsture. Sovepose og liggeunderlag til brug under overnatnings ture. Vedligeholdt og velfungerende cykel, der kan klare såvel skov- som grusveje. Cykelhjelm, cykellygter, pumpe og lappegrej. Refleksvest til cykel-/løbeture i de mørke timer. Kopi af afgangsbevis for 9. kl., hvis du starter i 10. kl. Kopi af karakterer for 8. kl., hvis du starter i 9. kl. Hvis du medbringer små elektroniske apparater er det på eget ansvar og forsyn dem med navn. Følgende må ikke medbringes: Video-/DVDafspiller. TV (der er dog mulighed for, at en i huset senere kan medbringe et TV til brug i husets opholdsstue) Fyrværkeri og andre ulovlige eller farlige genstande eller kemikalier. 14

16 Mobiltelefon: Du må medbringe en mobiltelefon. Reglerne for brug af mobiltelefon på skolen og på ture er du selv med til at bestemme i de første uger. Vi opfordrer kraftigt forældre og venner til ikke at ringe efter kl. 23, da eleverne har meget stort behov for søvn. Er der en vigtig besked, ring til skolen på Nøgler: Ved ankomsten får du udleveret en nøgle, som passer til dit værelse og et skab eller en skuffe, hvor du kan placere værdigenstande. Bliver nøglen væk, skal du købe en ny, som koster 150 kr. Post: Al post til eleven bedes adresseret således: Elevens navn Thyland Idrætsefterskole Vorupørvej Thisted Posten bliver normalt udleveret efter middagsmaden. Uden for kontoret er der opsat en postkasse til udgående post. Praktisk hjælp: Hvis elever fravælger tysk eller fysik, kan de blive udtaget til praktisk arbejde eller rengøring. 15

17 Rengøring: Alle elever har et rengørings- og oprydningsjob, som skal klares i løbet af ugen ved aftenrengøringen kl eller 22. En gang i ugen hjælper vi hinanden en time med at rengøre hele skolen. Eleven er ansvarlig for, at værelse og hus altid ser ordentligt ud. Rygepolitik: Skolen accepterer ikke, at elever ryger på skolens område eller andre steder, når vi har ansvaret for dem. Skolen har lavet en handleplan, der træder i kraft ved overtrædelse, og i den situation forventer vi et aktivt forældresamarbejde. Handleplan ved overtrædelse af rygepolitik: Opdager vi en elev, der ryger, når vi har ansvaret, sættes følgende plan i gang. 1. gang: Påtale til eleven fra den pågældende lærer, der har taget eleven i at ryge, Det noteres i dagsrapporten. Kontaktlæren kontakter hjemmet. 2. gang: Forældre og eleven indkaldes hurtigst muligt til samtale med kontaktlæren, hvor en plan laves i fællesskab. 16

18 3. gang: Eleven og forældrene indkaldes til samtale med skolens ledelse. Skolens almindelige reglement: Vi forventer i alle forhold en positiv indstilling fra elev og hjem til skolen, personalet og de øvrige elever 1. Alkohol samt brug af rusgifte er ikke tilladt på skolen, på skolens område, eller på vej til eller fra skolen. 2. Ingen adgang i hinandens huse uden for den aftalte tid. 3. Seksuelt samvær på skolen accepteres ikke. 4. Tyveri accepteres ikke. 5. Skolen accepterer ikke, at elever ryger på skolens område eller andre steder, når vi har ansvaret for dem. 6. Der er naturligvis mødepligt til morgentur, undervisning, fællessamlinger og arrangementer samt de tre hovedmåltider. Vi betragter det som en selvfølge, at elevens opførsel er medvirkende til, at den enkelte kan færdes frit og trygt i skolens faciliteter under hensyntagen til hinanden, både i tale og handling. Overtrædelse af disse regler kan medføre hjemsendelse 17

19 18

20 Skole- og gymnastikdragt: Alle får udleveret en T-shirt med elevnummer, et par shorts og en skoledragt inden Efterskolernes Dag og en gymnastikdragt til opvisningssæsonen. Disse dragter bliver brugt i mange sammenhænge i dagligdagen samt på ture og besøg, til turneringer og gymnastikopvisninger osv. Derfor skal dragten altid være på skolen, når eleven er her. Eleven har selv ansvaret for korrekt brug af tøjet og skal ved bortkomst eller ødelæggelse af tøjet selv erstatte det. Skolevejledning: På Thyland Idrætsefterskole indeholder skolevejledning følgende hovedområder: Samtaler med skolevejlederen efter behov Udarbejdelse af uddannelsesplan, som medsendes til en senere ungdomsuddannelse Udarbejdelse af selvvalgt opgave for 10. klasse med udgangspunkt i uddannelsesplan Besøg på eller fra lokale virksomheder Erhvervelse af kendskab til uddannelsessystemet med fokus på ungdomsuddannelserne Tilbud om besøg på eller fra relevante ungdomsuddannelser Undervisning i brug af informationssøgning ved brug af databaseprogrammer og internet Vejledning i ansøgningsprocedure mht. optagelse på ungdomsuddannelse. Stilletime: Fra kl skal man opholde sig i huset, hvor man bor. I stilletimen tilbydes lektiehjælp i klasselokale 6. 19

21 Sygdom: Hvis du bliver syg i løbet af natten, melder du dig syg ved morgentilsynet. Skolemor vil sikkert tage din temperatur og snakke med dig om, hvor slemt det står til. Hvis I bliver enige om, at du skal være sengeliggende, gælder dette hele dagen. Man bliver ikke pludselig rask, når undervisningen er overstået. Vi opfordrer kraftigt forældrene til at kontakte skolen, inden man beslutter at hente en syg elev hjem. Telefon: Hovednummer med omstilling: Tilsynsmobil: lærer Nattelefon: lærer Forstanderpar: Gert: Dorthe: TV og musikanlæg: I alle huses dagligstue er der antennestik. I huset kan en elev tage et TV med, som alle må benytte. Film og andet ophavsretsligt beskyttet materiale må ikke vises på skolen gennem diverse computere, spillemaskiner og lignende. Maskiner, der kun er beregnet til filmforevisning, må ikke medbringes. Musikanlæg af begrænset størrelse må medbringes til behersket aflytning på værelset. Udenlandstur: Udenlandsturen er et skikursus i Alpbach i Østrig. 20

22 Eleverne gennemgår et alpint skikursus. Ved hjælp af østrigske instruktører lykkes det faktisk for alle at opnå gode færdigheder på skiene, som man ikke turde drømme om hjemmefra og så er det masser af frisk luft, god motion og ikke mindst sjov! Når vi nærmer os, vil du få en masse information om turen. Blandt andet vil hjemmet få en folder med alle relevante oplysninger. I dette skoleår vil vi også bestræbe os på at få en linjetur eller en tur til Berlin. Vask: Eleverne råder over 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler som står til fri rådighed. Man skal dog selv medbringe vaskepulver og overholde vasketiderne. Weekender: Der vil blive arrangeret fælles weekender (se hjemmesidens kalender), hvor alle er på skolen og derudover også weekender, hvor udvalgte grupper skal være på skolen. Man er naturligvis velkommen til at blive i andre weekender herudover, da det er med til at give efterskoleopholdet en anden oplevelse. Der vil tilbydes forskellige aktiviteter og tilbud til de, der ønsker at blive på skolen. 21

23 22

24 23

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2015/16

Informationshæfte skoleåret 2015/16 Informationshæfte skoleåret 2015/16 tilhører: gældende fra 1. august 2015 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger skoleåret 2014-15 Skolens adresse Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære elev og elevforældre - årgang 2014/2015 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre! Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig

Læs mere