INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 ALFABETISK INFORMATION...7 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER...7 ANSVARLIGHED...7 ARBEJDSTELEFONNUMMER...8 BEFORDRING...8 BODEN...8 CENTERKLASSER...8 DIMISSON...8 DUS ORDNING...8 DUS2...9 EKSKURSIONER...9 ELEVRÅD...9 ERGO- OG FYSIOTERAPI...9 ERHVERVSPRAKTIK...9 ERHVERVSORIENTERING...9 FERIEPLAN...9 FLYTNING...10 FOLKESKOLENS FORMÅL...10 FORDYBELSESUGER...10 FORSIKRING...11 FORSØMMELSER...11 FORÆLDREKONTAKT...12 FOTOGRAFERING...12 FRITAGELSE FOR IDRÆT...12 FRITAGELSE FOR UNDERVISNING...12 FRITTEREN...12 GLEMTE EFFEKTER...12 GANG-/GÅRDVAGT...12 HJEMMEARBEJDE...12 INDSKOLING...13 KARAKTERER/EVALUERING...13 KLASSEDANNELSE...14 KLASSE/ÅRGANGSFORÆLDREMØDER...14 KLASSEFORÆLDRERÅD...14 KLASSELÆRERFUNKTIONER...14 KOMPETENCECENTER...14 KONTAKTBOGEN...15 KOR...15 LEJRSKOLE...15 LUS...15 DEN MUSISKE SKOLE...15 MÆLKEORDNING

2 NYE ELEVER...15 ORDENSREGLER...16 PROJEKTOPGAVE...16 PRØVER...16 PÆDAGOGISK SERVICECENTER...16 RYGNING...17 SKOLEBESTYRELSEN...17 SKOLEBESTYRELSENS KONTAKTPERSON I KLASSERNE...18 SKOLEBLADET SPIREN...18 SKOLEPLAN...18 SKOLEPATRULJE...19 SKOLEPSYKOLOG...19 SKOLESUNDHEDSPLEJE...19 SKOLEVEJLEDNING...20 SSP...21 SVØMNING...21 SYGDOM...21 TALE/HØRELÆRER...21 TANDKLINIK...21 TEAMSAMARBEJDE...21 TEMAUGE...22 TERMINSPRØVER...22 TRADITIONER...22 TRAFIKPRØVE...23 UDDANNELSESBOG/-PLAN...23 UDVIKLINGSPROJEKTER...23 UNGDOMSSKOLEN...23 UNGDOMSVEJLEDNING...24 VALGFAG I KLASSE...24 VIKAR...24 VÆRDIGRUNDLAG...24 VÆRKSTEDSSKOLEN/PRODUKTIONSSKOLEN...24 ÅBENT HUS...25 ÅRSNORM

3 SKOLENS TELEFONTAVLE Skolens telefonnummer Skolens hjemmeside... Omstilling til: Skoleleder/skoleinspektør... Grethe Andersen Mobil telefon Viceskoleinspektør... Christian Hyltoft Hellum Afdelingsleder (Center)... Hans Jørgen Jensen DUS-fællesleder... Hans Sørensen Fritter -leder... Mogens Tomra Laursen Ledende ergoterapeut... Lisbeth Jønsson Ledende fysioterapeut... Birthe Andersen Psykolog for C-klasser... John Overgaard Pædagogisk Servicecenter... Anders P. Nielsen Serviceleder... Finn Kjærsgaard Skolelæge for C-klasser... Harald Lie Skolepsykolog... Lotte Wenstrup Skolesekretær... Helena Jensen Skolesekretær... Kirsten Nielsen Skolevejleder... Arnt Johansen Øvrige telefonnumre: Behandlingsafdelingen/terapien DUS Kometen DUS Stjernen DUS Pluto Personaleværelset Skolesundhedsplejersken Tandlæge Jesper Howe KØRSEL MED CENTERELEVER Kirsten Johnstrup, Nordjyllands Amt

4 PERSONALE Der er et billedgalleri af skolens personale på gangen ved kontoret. LÆRERPERSONALET AB AJ AM AN AP AT AØ BA BB BK BM BN BP BU CB CJ CMJ CN DV ED ES FJ FT GJ HJ HK HR HV IG IWC JM KB KG KJ KK KL KP LJ LP LT MA MF MJ Anne Marie Bech Arnt Johansen Anette Møller Mortensen Anne-Marie Nedergaard Anders P. Nielsen Anne Stobbe Nielsen Anne Østergaard Jensen Brita Als Bente Brinkmann Sørensen Birgitte Kappel Bodil Møller Bitten Nedergaard Bagger Birgitte Poulsen Birgitte Ugilt Hansen Carsten Braa Andersen Christian Jordansen Connie Maibritt Jensen Carl Nicolaisen Dorthe Vestergaard Ellen Dehn Pedersen Eva Sloth Flemming Jensen Finn Theilmann Jensen Gitte Juel Helle Johnsen Henriette Kristensen Heidi Ravnholt Thomsen Henrik Vejen Ida Grymer Inger Winther Christensen Jens Møller Christensen Karin Boock Klaus Gregersen Karin Janum Karen Kofoed Kirsten L. Hansen Knud Poulsen Lillian Jensen Lilian Pedersen Lone Thomsen Minna Ashtar Majbritt F. Enoksen Mads Lind Jespersen 4

5 MK MP MR PK PR RK SL SM STS TB TJ TN TR TS VØ Margrethe Kristensen Mette Pagter Mogens Randrup Preben Kyneb Poul Routhe Rasmus Kaiser Svend Lund Søren Mikkelsen Steen Schlätzer Tina Bak Tove Jørgensen Torben Nymann Tine Risager Lohmann Torben Søndergaard Jensen Vibeke Ødum Nielsen TOSPROGEDE MEDARBEJDERE Muna M. Ibrahim Bashir Ismail Hassen DUS PERSONALE DUS fællesleder: Hans Sørensen Ahmed M. Mohamud Allan Larsen Anette Guldfeldt Anette Nymand, leder Stjernen Anja J. Rosa Ann Hinrup Preuss Anne Lykke Langloe Anne Mikkelsen Birgitte Ari Birthe Godiksen, leder Kometen Carina Rye Hansen Carsten Christoffersen Christina Pedersen Diana Mølholt Bak Dragana Jovetic Else Marie Andersen Gitte Bollerup Madsen Gitte T. Pedersen Lotte B. Lunddorf Merethe Muldbjerg Michael Kvas Jensen Thomas Guldbæk Thomas Hegelund Tina Pedersen Vibeke Henriksen, leder Pluto 5

6 ERGOTERAPEUTER Leder: Lisbeth Jønsson Anna Villadsen Bettina Friis Jakobsen Bodil H. Nielsen Hanne Hyldal Månsson Lisbeth Andersen Lola Maibrit Jørgensen Trine Hansen FYSIOTERAPEUTER Leder: Birthe Andersen Bente Huch Madsen Dorte Rytter Gunnar Seidel Lone Bred Riskjær Lone Johns Rikke Elmstrøm Larsen STØTTEPÆDAGOGER OG STØTTEMEDHJÆLPERE Socialpædagog/leder: Mogens Tomra Laursen Mette Storgaard Jensen Astrid Thrysøe Bitten Sørensen Bodil Nielsen Britta Hansen Fetamen Safari Gitte Bengtson Christensen Hanne Leth Kristiansen Jette Hansen Kirsten Frandsen Kirsten Sjøberg Lene Vibeke Støve TEKNISK SERVICEMEDARBEJDERE Teknisk serviceleder Finn Kjærsgaard Håndværker Johnny Nyborg Sørensen Carsten Madsen Preben Knudsen RENGØRINGSASSISTENTER Tilsynsassistent Anni Pedersen Britta Doktor Hanne Davidsen Jytte Kirsten Jensen Kirsten E. Gramkow Pia Kappel Kristensen Samka Kozarcanin 6

7 ALFABETISK INFORMATION AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER Af såvel sikkerhedsmæssige som praktiske hensyn er det særdeles vigtigt, at alle der afleverer/afhenter deres børn i bil følger skolens henstilling. Vi sikrer alle børn bedst muligt ved at man som forældre afleverer/afhenter sit barn på skolens parkeringsplads imellem de to ind-/udkørsler. Man skal køre ind på parkeringspladsen over for Vegavej, derefter dreje til venstre og parkere bilen i en bås. For de mindste elevers vedkommende er det hensigtsmæssigt at følge sit barn til en af nedgangene til skolen. Kør ud af P-pladsen ved at benytte den nordlige udkørsel. Ved at bruge P-båsene mellem de to ind- og udkørsler til afsætning af elever, giver det mindre trafik i nord- og sydenden, således der tages hensyn til de gående elever, der kommer fra Stjerne- og Vegavej. Derfor er parkering her forbeholdt personale, så trafikken kun bliver envejs. Vegavej Bus tilladt Stjernevej Over Kæret P-pladser personale Udkørsel P-Båse Indkørsel Fodgængere Bus tilladt P-Båse P-pladser personale Aflevering/afhentning af centerelever Trappe Trappe ANSVARLIGHED Ansvarlighed er et af skolens værdiord, ligesom det indgår i skoleudviklingsprojektet: Elevansvarlig. Ansvarlighed er altså et vigtigt nøgleord på Vester Mariendal skole såvel i form af selvansvarlighed som medansvarlighed. Vi kommer ikke langt med en forståelse af, at det er andres skyld, vi kommer længere med en forståelse af, at det er mit og vores ansvar. Går man som forældre til rette vedkommende, så vil der altid blive taget hånd om sagen. Den lærer, pædagog eller anden fagperson, der har part i sagen, skal man først gå til. Er det af en eller anden grund ikke muligt at finde ud af det sammen, er ledelsen klar til at støtte op, lytte, gå i dialog og afhjælpe problemerne. Hvis vi taler ordentligt til hinanden, er ærlige og loyalt støtter op om fælles beslutninger og aftaler, så tror vi på, at vi altid sammen kan finde løsninger på eventuelle problemer. Som forældre har man ofte nøglen til, hvorledes vi på bedste vis kan støtte eleven. Samtidig har vi som professionelle i kraft af uddannelse, erfaringer og fortsat kompetenceudvikling en bred vifte af mulige tiltag. En god skole er alles ansvar. Børnene lærer af vi voksne. 7

8 ARBEJDSTELEFONNUMMER Det er vigtigt at skolen altid kan komme i kontakt med elevernes forældre. Sørg derfor for at oplyse arbejdstelefonnummer også ved jobskifte. BEFORDRING Elever, der på grund af længerevarende sygdom eller skader har problemer med at komme i skole, kan bevilges taxakørsel. Kontakt skolens sekretær. BODEN Skolen har en bod, hvor eleverne bl.a. kan købe toast, mælk, yoghurt juice, kakaomælk og frugt. Boden er åben i middagspausen. 8. årgang står for boden. Det er en del af undervisningsprojekter i 8. årgang at få en virksomhed som boden til at fungere. Overskud går til 8. årgangs lejrskole. CENTERKLASSER Undervisningscentret for Nordjyllands Amt underviser handicappede elever i specialklasser på fire folkeskoler i Aalborg. Vester Mariendal Skole indeholder undervisningscentret for Nordjyllands Amt, hvor Hans Jørgen Jensen er afdelingsleder, han er samtidig er en del af skolens overordnede teamledelse. Her på skolen undervises bevægelseshæmmede elever i centerklasser fra børnehaveklasse til 10. klasse. Centerklasserne er en naturlig del af skolen. Nogle lærere underviser kun i centerklasserne, og mange lærere underviser både i centerklasser og almindelige klasser. Centerelever, som kan følge den almindelige undervisning i nogle fag, integreres i almindelige klasser. I tilknytning til centerklasserne er ansat fysio- og ergoterapeuter samt støttepædagoger/medhjælpere. Eleverne kommer fra hele Nordjyllands Amt. På grund af den lange transporttid har centerelever samme mødetid i hele skoleforløbet. DIMISSON Onsdag aften i den sidste skoleuge holder vi traditionelt dimissionsfest med afgangselever, tilknyttet personale og forældre. DUS ORDNING På Vester Mariendal skole findes der DUS-ordning med tre afdelinger: Stjernen, Kometen og Pluto for centerelever. DUS er en integreret del af skolens samlede virksomhed, idet DUS-fællesleder Hans Sørensen er daglig leder for såvel DUS som indskolingen og en del af skolens overordnede teamledelse. Ordningen henvender sig til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, som går på Vester Mariendal skole, og som bor i Aalborg kommune. For Pluto gælder derudover, at det er et tilbud for centerbørn fra hele amtet. Åbningstiden er mandag - fredag fra kl også i skolens sommerferie. Der er fast lukket mellem jul og nytår pga. udvidet morgenåbning. Der er lukket en uge i sommerferien (uge 29). En uge i sommerferien er vi på koloni. Da er DUSen også lukket. 8

9 DUS2 På Vester Mariendal skole er der en DUS2-ordning for fortrinsvis 4. klasses elever. Der er plads til ca. 20 elever. DUS2 har kun åbent på skoledage. EKSKURSIONER I forbindelse med undervisningen kan elever komme på ekskursion af 1 eller 2 dages varighed. ELEVRÅD På skolen er der et elevråd for klasse. Til dette er tilknyttet kontaktlærer Finn Teilmann og viceskoleinspektør Christian Hellum. Elevrådsrepræsentanterne går på besøg i de yngre klasser inden møderne for at drøfte dagsorden og eventuelle problemstillinger eller ønsker. De kommende år udvikles miniråd for de yngste elever. Der vælges 2 elever fra hver klasse, som deltager i elevrådsmøderne. 2 elevrådsrepræsentanter deltager i skolebestyrelsens møder. Endvidere tilknyttes eleverne i stigende omfang til forskellige udvalg på skolen. ERGO- OG FYSIOTERAPI I undervisningscenteret er ansat 5 ergoterapeuter og 6 fysioterapeuter, der yder undervisningsrelateret behandling for at bedre de handicappede elevers forudsætninger for at modtage undervisning. Derudover ydes der hjælp til at finde relevante hjælpemidler til det enkelte barn. Terapien samarbejder med lærere, pædagoger, talepædagoger, pædagogiske medhjælpere, forældre, psykolog og børnelæge. I terapien er ansat såvel ledende fysioterapeut Birthe Andersen som ledende ergoterapeut Lisbeth Jønsson. Begge er en del af det ledelsesteam, der varetager ledelsesmæssige opgaver i undervisningscenteret i samarbejde med afdelingsleder Hans Jørgen Jensen. Terapi/Behandlingen foregår f.eks. ved: - Svømning og leg i varmtvandsbassin. - Hjernegymnastik bl.a. via computer. - Leg og motorik i tumlesal. - Styrke- balance- og funktionstræning. - Fin- og mundmotorisk træning. - Træning i brug af teknologiske hjælpemidler. ERHVERVSPRAKTIK Alle 9. klasserne tilbydes hvert år ønske praktik i 1 uge. Selve praktikaftalen formidles af skolevejleder Arnt Johansen ERHVERVSORIENTERING Rådgivning om uddannelse, erhverv og arbejdsmarkedsorientering tilbydes elever og forældre af klasselæreren bistået af skolevejlederen, som igen formidler kontakten til forskellige uddannelsessteder. FERIEPLAN Hvert år før sommerferien får alle elever en ferieplan for det kommende skoleår. 9

10 FLYTNING Adresseændring samt ændring af telefonnummer skal altid meddeles til skolens kontor. Ved flytning til andet skoledistrikt vil ny skole modtage flyttebevis fra Vester Mariendal skole. Der er mulighed for at fortsætte skolegang på Vester Mariendal skole, hvis flytningen sker inden for Aalborg kommune. Henvendelse til skolens kontor. FOLKESKOLENS FORMÅL Skolen som organisation har et formål - en Opgave - som er udtrykt i folkeskolelovens 1. Formålsparagraffen er en overordnet politisk tilkendegivelse, der er retningsgivende for folkeskolens virksomhed på alle niveauer. "Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati." Folkeskolens formål er tredelt. Den består af en: - kundskabsmeddelende børnene skal tilegne sig viden og færdigheder - personlighedsdannende børnene skal opnå en realistisk selvforståelse - socialt dannende del børnene skal opnå samfunds- og naturforståelse baseret på de værdier, som kendetegner dansk kultur og dansk folkestyre. Mulighederne for at tilegne sig kundskaber ses i en undervisning, der er demokratisk, og som øger elevens lyst til at lære. Alle tre aspekter er således sammenvævet i en helhedsbetragtning på fænomenet dannelse. Det er skolens opgave at udvikle eleven både personligt og fagligt og i forlængelse heraf at udvikle en række kompetencer, som sætter eleven i stand til at begå sig i en kompleks og omstillingskrævende omverden. Eleverne skal ikke blot lære indhold og færdigheder, men også at tage ansvar for egen læring og behov. Dette er i høj grad en opgave, som skolen skal hjælpe til med at løse ved at udvikle nye måder at lære og undervise på. FORDYBELSESUGER Eleverne skal i skoleårets løb opleve undervisningsformer, der veksler mellem emne-, tema-, projekt-, klasse-, hold, og årgangsundervisning og skal, hvor det er relevant, indeholde elementer af tværfaglighed. Fordybelsesugerne afholdes for at skabe helhed og sammenhæng. Der afholdes fire årlige fordybelsesuger. Varighed pr. uge for børnehaveklassen - 3. klasse: 22 lektioner. 10

11 Varighed for klasse: 30 lektioner. Årgangsteamet/Lærerteamet omkring klassen er ansvarlige for planlægningen af fordybelsesugerne, som indgår konstruktivt i klassens årsplan. Fordybelsesugerne giver f.eks. mulighed for at fordybe sig i: - tysk grammatik - naturvidenskabelige emner, f.eks. inden for biologi - læsekursus - obligatoriske emner, som eksempelvis færdselslære eller sundhedsundervisning FORSIKRING Ved skader på kommunens ejendom/ting, der skyldes hændeligt uheld, kan skolen ikke kræve erstatning af skadevolder. (Anmeldes eventuelt til kommunens forsikring.) Ved uagtsomhed (simpel eller grov) f.eks. på grund af voldsom leg og overtrædelse af skolens ordensregler er skadevolder ansvarlig, og skolen kan kræve erstatning. Det er derfor meget vigtigt, at forældrene har en familieforsikring, som også omfatter ansvarsforsikring for børnene, således at erstatningskrav kan anmeldes dertil. Hvornår erstatter (familie)ansvarsforsikring? Er handlingen forsætlig, er der ingen forsikringsdækning, - Dog er det praksis, at forsikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Hvornår erstatter skolen/kommunen? De ansatte har tilsynspligt med børnene i skolen. Skyldes en skade f.eks. svigtende tilsyn, vil kommunen være ansvarlig og skal eventuelt betale erstatning. (Anmeldes til kommunens forsikringsselskab.) Aalborg Kommune har ikke tegnet generel børneulykkesforsikring. Dog er der undtagelsesvis tegnet sådan dækning for skolepatruljerne. Brilleskader: Til skader opstået i skoletiden yder kommunen et beløb til reparation til brillens oprindelige standard. Tandskader: Nødvendig behandling udføres vederlagsfrit som et led i den kommunale tandpleje indtil elevens 18 års fødselsdag. Al senere behandling må ske for egen regning (eller privat tegnet ulykkesforsikring). Hvornår erstatter skolen/kommunen ikke? - hvis børn skader hinanden (medmindre skaden skyldes manglende tilsyn) - hvis børn beskadiger hinandens ting (mellemværende mellem to parter) - ved tyveri fra elever. FORSØMMELSER Hvis elever i børnehaveklasse - 3. klasse ikke kan møde på skolen, vil vi gerne have telefonisk besked herom. Ring venligst til DUS en, tlf Når elever møder på skolen igen efter et fravær, skal klasselæreren have skriftlig besked om grunden til fraværet. (Kontaktbogen anvendes). 11

12 FORÆLDREKONTAKT Som udgangspunkt afholdes i hver klasse et klasseforældremøde og to forældresamtaler om året. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolen, hvis der er et eller andet, man gerne vil spørge om, lige som skolen vil henvende sig til forældrene, når der er behov for det. Endelig er der mulighed for at kontakte skolebestyrelsen, hvis man har spørgsmål af mere principiel art. FOTOGRAFERING Hvert år bliver 1., 4., 7., og 9. klasse fotograferet - både portræt (enkeltvis) - og klassebillede. Hjemmene får billederne til gennemsyn, ønsker man at købe, afregnes der direkte med fotografen på et vedlagt girokort. Centerklasserne får tilbudt fotografering hvert år. FRITAGELSE FOR IDRÆT Der kan anmodes om fritagelse for deltagelse i idræt, med begrundelse derfor i Kontaktbogen. Fritagelsen kan gælde fra én dag og op til en uge og kan fornyes 4 uger i træk. Fritagelse udover 4 uger kan kun gives på grundlag af lægeattest. Udgifter til lægeattest afholdes af hjemmet. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne. Af hygiejniske grunde kan fritagelse for bad ikke finde sted. Er en elev rask nok til at deltage i idrætsaktiviteterne, kan eleven også bade. FRITAGELSE FOR UNDERVISNING Fritagelse for en enkelt time kan gives af faglæreren. Klasselæreren kan give fri i op til to dage. Hvis fritagelsen strækker sig over flere dage, skal der søges skriftligt hos Skolelederen. Kontaktbogen anvendes. FRITTEREN Fritidsordning for centerelever i de timer, de er på skolen, hvor de ikke modtager undervisning. Leder er Mogens Tomra Laursen GLEMTE EFFEKTER Værdigenstande, såsom ure og smykker opbevares hos servicelederen, tøj og sko i henholdsvis indskolingsafdelingen hos servicelederen. Uafhentet glemt tøj lægges frem til gennemsyn i sidste uge før henholdsvis sommerferien og juleferien i glasgangen ved administrationen. GANG-/GÅRDVAGT I hvert frikvarter er der mindst 2 lærere, der hjælper eleverne med af holde pauser inde og ude. HJEMMEARBEJDE Hjemmearbejde/lektier er en fuldt indarbejdet praksis, der hører ind under lærerens metodefrihed og tilrettelæggelse af undervisningen. Hjemmearbejde skal i alle tilfæl- 12

13 de tilpasses den enkelte elevs evner og muligheder for selvstændigt at kunne løse opgaverne - inden for en overskuelig/overkommelig tid. Hjemmearbejde anvendes som pædagogisk redskab til fordybelse og træning af specifikke færdigheder. INDSKOLING Udgangspunktet for forståelsen af samarbejdet pædagoger, lærere og andre faggrupper i indskolingen er et ligeværdigt, men ikke ligebyrdigt samarbejde. Læreren har ansvaret for undervisningen. Den socialpædagogiske indsats er det væsentligste element i pædagogernes arbejder i klasserne, idet det overordnede mål for lærer/pædagogteamet er barnet/klassens faglige og sociale udvikling. Kontaktpædagogerne er tilknyttet svarende til 5 timer pr. uge pr. klasse. Forældresamtaler foregår samlet med lærere og pædagoger. De enkelte årgange gennemfører minimum fire tværfaglige undervisningsforløb. Der er 8 fællessamlinger pr. år for indskolingen. Børnehaveklasserne deltager først efter efterårsferien af hensyn til ro til klassedannelsen. Centerklasserne kan deltage i indskolingen. KARAKTERER/EVALUERING Elever på årgang får ikke udleveret karakterer. I forbindelse med skolehjemsamtalerne orienteres mundtligt om barnets interesse, initiativ, selvstændighed i arbejdet, koncentration og fordybelse, præcision og ansvarsbevidsthed, krav til egen indsats, samarbejde og standpunkt. Folkeskoleloven fastslår, at der som integreret del af undervisningen på alle klassetrin i alle fag løbende skal foretages en intern evaluering. Denne evaluering sætter fokus dels på elevens faglige udvikling, dels på den sociale og personlige udvikling. - Evalueringen skal informere lærere, elever og forældre om, i hvilket omfang undervisningen har givet et tilfredsstillende resultat. Evalueringen danner grundlag for lærerens vejledning af eleven og forældrene og for den videre planlægning af undervisningen. - Eleverne skal inddrages i evalueringen, hvilket giver dem mulighed for at tage medansvar for deres egen læring. - Evalueringen skal danne grundlag for fastlæggelse af nye mål for eleven/eleverne og dermed være med til at sikre progressionen i undervisningen. - Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner som internt arbejdsredskab. Mål for det enkelte barn drøftes med barnet i forbindelse med elevsamtaler. - DUS-pædagoger deltager i skole-hjemsamtalerne i indskolingsafdelingen (bh.kl-3.årg.). - I årgang får eleverne udleveret karakterblad efter 13-skalaen i november, februar og juni måned. 13

14 KLASSEDANNELSE Vi ønsker at børnene og klasserne gøres trygge og socialt velfungerende, for at skabe et godt undervisningsmiljø. Ved dannelse af nye børnehaveklasser indgår følgende elementer i overvejelserne: - vi tager udgangspunkt i det enkelte barn - ligelig fordeling af drenge og piger - børn med erkendte problemer fordeles mellem klasserne - begrundet forældreønske om placering - bred lokalgeografisk sammensætning Børnehaveklasseledere og DUS-fællesleder medvirker i placeringen. Klassedannelsen i børnehaveklasserne er foreløbig, idet eleverne observeres frem til december, hvor den endeligt fastlægges. KLASSE/ÅRGANGSFORÆLDREMØDER Der afholdes årgangs/klasseforældremøde mindst én gang om året. På mødet præsenteres klassens nye lærere. Til klasseforældremøderne skal der foreligge en dagsorden, som klasselæreren er ansvarlig for at udarbejde - i samarbejde med klasse/årgangsteam og klasseforældrerådet. Relevant information i forbindelse med f.eks. læse- eller årsplan, afgangs-prøver m.v. fremsendes så vidt muligt skriftligt forud for mødet. Et godt møde er en fælles sag. På klasseforældremødet skal læreren og forældrene tilkendegive, hvad der forventes af skole-hjem- samarbejdet både fagligt og socialt. ÅRGANGS/KLASSEFORÆLDRERÅD I hver klasse skal der oprettes et årgangs/klasseforældreråd. Årgangs/Klasseforældrerådet kan være med til at styrke sammenholdet i klassen blandt forældre, elever og lærere. De kan f.eks. i samarbejde med klasselærer ordne det praktiske i forbindelse med forældremøder og arrangementer, som rækker ud over den egentlige undervisning. Ligesom årgangs/klasseforældrerådet kan være med til at skabe vilkår for et godt samarbejde dels imellem eleverne og forældrene dels i relation til skolen (se Idékatalog). KLASSELÆRERFUNKTIONER Hver klasse har sin klasselærer (som regel dansklæreren), der i særlig grad tager sig af klassen. Klasselæreren står for afvikling af forældremøder og samarbejde med klasseforældrerådet. Klasselæreren søger endvidere for kontakten til klassens øvrige lærere og er en central person med hensyn til elevens og klassens trivsel. Henvendelser fra forældrene vil ofte ske til klasselæreren. KOMPETENCECENTER På kompetencecenteret kan elever, forældre og lærere få hjælp, hvis der er problemer omkring et barns undervisning. Der kan ydes hjælp i form af: 1. Specialundervisning i alle fag. 2. Sprogundervisning (to-kulturel) 3. Lektiehjælp i eller uden for skoletiden. 4. Intensive læsekurser. 5. Klasseterapi 14

15 6. Hjælp til enkelte elever, hold og klasser i forbindelse med adfærdsproblemer eller sociale problemer. Hjælpen kan fås ved at kontakte kompetencecenterkoordinator Knud Poulsen, klasselærer, en af kompetencecenterets lærere, skolens ledelse eller skolens psykolog. KONTAKTBOGEN Kontaktbogen er et lille hæfte, som udleveres ved skolestart. Kontaktbogen bruges i hele skoleforløbet til meddelelser mellem hjem og skole ved f.eks. forsømmelser, sygdom, ønske om fritagelse for undervisning og spørgsmål i øvrigt. KOR Skolen har tre kor: Solamini-kor klasse VM-koret klasse LEJRSKOLE Eleverne får en gang i skoleforløbet mulighed for at komme på en lejrskole af ca. en uges varighed. Lejrskolen afholdes i slutningen af 8. klasse eller i begyndelsen af 9. klasse. Lejrskolen forberedes og efterbehandles som en del af skolens øvrige undervisning, og forældrene informeres nøje om turens indhold. Centereleverne har mulighed for at komme på lejrskole flere gange i skoleforløbet. LUS Konstaterer I lus hos jeres barn, kontakt venligst skolen. Konstaterer skolen lus hos jeres barn eller i klassen, vil I straks blive orienteret. DEN MUSISKE SKOLE Eleverne får tilbud om at deltage i Den Musiske Skole. Hvert forår får eleverne en folder med hjem, hvorefter de kan tilmelde sig undervisningen, som starter i august og følger skoleåret. MÆLKEORDNING Eleverne tilbydes mælkeordning på skolen. 8. årgang hjælper med at fordele mælk til duksene NYE ELEVER Klasselærerne på det relevante klassetrin inddrages, inden placeringen af eleven finder sted. Der dannes bedst muligt skøn over den nye elevs forudsætninger inden placering. Den relevante årgangsklasser vurderes med hensyn til: - social og faglig parathed til at modtage ny elev. - fordeling af drenge og piger. Den valgte klasses klasselærer deltager så vidt muligt i modtagesamtalen med forældre og elev. 15

16 ORDENSREGLER Skolebestyrelsen godkender skolens overordnede ordens- og samværsregler. De enkelte klasser, årgange og afdelinger indgår derudover aftaler om spilleregler for en god social adfærd. Det sker i et samarbejde med elever og forældre. Disse gennemgås for eleverne af klasselæreren en gang om året. Blandt andet kan nævnes, at der kun er tre pauser i løbet af dagen. Den første pause er fra kl , hvor eleverne ikke må forlade skolen. Anden pause er fra kl , hvor eleverne må gå hjem for at spise. Tredje pause er fra kl Eleverne i børnehaveklasse - 6. klasse må ikke forlade skolen i pauserne uden tilladelse. Det er ikke tilladt elever at ryge på skolens område. PROJEKTOPGAVE På 9. klassetrin udfører eleverne enkeltvis eller gruppevis en obligatorisk projektopgave som en del af undervisningen. Arbejdet med projektopgaven skal styrke projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med en eller flere problemstillinger. Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne, der kan anskues fra flere forskellige faglige vinkler. Årgangens lærere samt eventuelle andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med projektopgaven. Arbejdet med projektopgaven afsluttes tidligst i januar og senest i april. Eleverne gives 5 sammenhængende dage til det afsluttende arbejde. Projektopgaven skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksform og formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og efter elevens/hjemmets valg med en karakter. PRØVER Årsprøver er en del af praksis i 8. årgang. Elever på 9. årgang kan tilmelde sig afgangsprøver (FA) efter nedenstående oversigt: Dansk FA Engelsk FA Matematik FA Tysk FA Fysik FA PÆDAGOGISK SERVICECENTER Skolens pædagogiske servicecenter (PSC) er skolens pædagogiske krumtap. På pædagogisk servicecenter søges, bearbejdes og formidles informationer af elever og personale. PSC rummer dels skolens mediatek dels IT-området. Skolens mediatek 16

17 er et skolebibliotek med medieværkstedsfunktion, hvor elever og personale kan benytte sig af forskellige materialer og hjælpemidler. Skolens egen samling kan naturligvis ikke dække alle behov for undervisningsmaterialer. Der er således mulighed for at søge og låne fra eksterne samlinger, f.eks. fra Pædagogisk Mediecentral og Amtcentret for Undervisning. Et selvstyrende pædagogiskservicecenterteam består af ansvarshavende skolebibliotekar Anders P. Nielsen, skolebibliotekar Helle Johnsen, skolebibliotekar Gitte Juel og IT-vejleder Svend Lund. Elever kan låne materiale med hjem. Lånetiden er en måned. RYGNING Skolen er røgfrit område bortset fra rygerummet og udeområder, hvor der ikke er børn. Rygeforbudet gælder både i og uden for skoletiden. SKOLEBESTYRELSEN Skolebestyrelsen ved Vester Mariendal skole består af 7 forældrevalgte medlemmer heraf 1 repræsentant for centerklasserne. Desuden skolens leder og viceskoleinspektør, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden. Skolebestyrelsesarbejdet er mangfoldigt. Det kan f.eks. dreje sig om: 1. undervisningens organisering, herunder om elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen. 2. samarbejde mellem skole og hjem 3. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 4. arbejdets fordeling mellem lærere og pædagoger 5. fællesarrangementer 6. godkendelse af budget 7. godkendelse af undervisningsmidler og fastsættelse af ordensregler Hvis man ønsker noget behandlet på skolebestyrelsesmøderne, kan man henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil sørge for, at henvendelsen bliver behandlet. Forretningsgangen for behandling af et emne kan eksempelvis være: 1. Skolebestyrelsen drøfter et tema eks. indskoling enten med udgangspunkt i bestyrelsesmedlemmernes forventninger eller med udgangspunkt i oplæg fra skolelederen 2. Forslag videresendes sammen med supplerende spørgsmål, forslag, m.v. til pædagogisk råd 3. Tilbagemelding fra pædagogisk råd inddrages i den videre proces, idet pædagogisk råd er rådgivende for skolens leder 4. Skolebestyrelsen drøfter, justerer, evt. afgrænser indkommende forslag 5. Endeligt forslag godkendes i skolebestyrelsen De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen er p.t.: Ellen Thomsen, formand, Valmuemarken 39 A, 9000 Aalborg, tlf , Pia Jakobsen, næstformand Marsvej 9, 9200 Aalborg SV, tlf , 17

18 John Bjerregaard-Michelsen, Snebærvej 4, 9230 Svenstrup J, tlf , (centerklasserepræsentant) Finn Jønsson, Spicavej 7, 9200 Aalborg SV, tlf , Lotte Hornung, Pallasvej 10, 9200 Aalborg SV, tlf , Trille Kastberg Mortensen, Spicavej 8, 9200 Aalborg SV, tlf , Henrik Boje Groth, Klintevej 19, 9000 Aalborg, tlf , Medarbejderrepræsentanter i skoleåret 2002/2003: Mogens Randrup Preben Kyneb SKOLEBESTYRELSENS KONTAKTPERSON I KLASSERNE Hver klasse har en kontaktperson blandt skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer. Kontaktpersonen kan efter ønske deltage i forældremøder, klasserådsmøder osv. For skoleåret 2002/2003 har årgangene incl. centerklasserne flg. kontaktpersoner: Børnehaveklasserne Finn Jønsson, Ellen Thomsen 1. årgang Lotte Hornung, Pia Jakobsen 2. årgang Henrik Boje Groth, John Bjerregaard-Michelsen 3. årgang Trille Kastberg Mortensen, John Bjerregaard-Michelsen 4. årgang Finn Jønsson, Lotte Hornung 5. årgang Pia Jakobsen, Trille Kastberg Mortensen, Ellen Thomsen 6. årgang Henrik Boje Groth, Finn Jønsson 7. årgang Trille Kastberg Mortensen, Henrik Boje Groth 8. årgang Ellen Thomsen, Pia Jakobsen 9. og 10. årgang John Bjerregaard-Michelsen, Lotte Hornung DUS Ellen Thomsen, Finn Jønsson SKOLEBLADET Spiren Skolebladet udkommer 4 gange årligt og modtager indlæg fra alle også gerne forældre. SKOLEPLAN Skoleplanen dækker en 2 årig periode og er en virksomhedsplan for hele Vester Mariendal Skoles virksomhed. En skole er et lære- og udviklingssted for såvel børn som voksne, derfor rummer skoleplanen beskrivelser af status og udviklingsplan over en række indsatsområder, der vil være fokusområder i : - Holddannelse på tværs af årgange og afdelinger. Børn lærer ikke kun i klassen som ramme men i små og større grupper sammensat efter opgaven. - Udvikling af en afdelingsorganisering, der passer til vores skole - Selvstyrende medarbejderteam omkring årgange og afdelinger - Fleksible læringsmiljøer og rum for leg, læring, undervisning og udvikling 18

19 - En rummelig skole, hvor vi prioriterer ressourcer til børn, børnegrupper, klasser eller årgange, hvor der er særlige behov med fortsat udvikling af og samordning af de mange tiltag, der er inden for forebyggende specialundervisning, støttecenter, sprogcenter og socialpædagogiske indsatser i et kompetencecenter. - Faglighed med målbare mål i en skole, der er praktisk musisk orienteret. - Fortsat udvikling af Skolens pædagogiske servicecenter (mediatek og ITområde) - Kommunale handleplaner - Igangværende skoleudviklingsprojekter: En praktisk musisk skole, udvikling af elevansvarlighed og E-learning. - Udvikling af demokratiske processer og et godt arbejdsmiljø Vi er en del af et kommunalt system, hvorfra der udgår værdisætning, målsætning, handleplaner, indsatsområder, som vi er forpligtet på at leve op til som en politisk styret organisation. Samtidig er skolen en kulturinstitution i sig selv, hvor vi har vores mange bud på, hvad der gør en god skole. Vester Mariendal Skole er en skole, der ønsker at være på forkant med udviklingen såvel organisatorisk som pædagogisk samtidig med at vi som kulturinstitution værdsætter en række traditioner som et led i at fastholde og videreføre skolens kulturarv SKOLEPATRULJE Skolepatrulje består af 20 elever fra klasse, der hver morgen hjælper eleverne over Stjernevej ved fodgængerfeltet. Både børn og voksne skal rette sig efter de anvisninger, der gives. Patruljen prøver at sikre skolevejen bedst muligt og kendes på den gule vest. Lærer Anders P. Nielsen er kontaktlærer. SKOLEPSYKOLOG Skolepsykologen træffes fast på skolen en gang om ugen. Herudover på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Vest, tlf Forældre vil altid enten af lærer eller skolepsykolog blive orienteret om undersøgelsen, resultatet deraf samt forslag om specielle foranstaltninger m.v. Det vil oftest dreje sig om henvisning til specialundervisning på skolen. Forældre og elever kan selvfølgelig også selv kontakte skolepsykologen, uden at skolen behøver at blive blandet ind i det. Man kan bede klasselæreren eller skolelederen om at formidle kontakten, eller man kan ringe til ovenstående telefonnummer. SKOLESUNDHEDSPLEJE Skolesundhedsplejens tilbud omfatter alle elever fra børnehaveklasse til 9.klasse. Formålet med skolesundhedsplejerskens arbejde er at forebygge og fremme børns sundhed og trivsel i samarbejde med forældre, skolens personale og andre relevante fagpersoner. I skoleforløbet kan der være følgende tilbud: Børnehaveklassen: Her inviteres forældrene sammen med deres barn til indskolingsundersøgelsen, der består af: - En høreprøve, en synsprøve, en farvesynstest samt måling af højde og vægt. - En samtale om barnets sundhed og trivsel. 19

20 1. Klasse: I 1. klasse inviteres forældrene igen sammen med deres barn til en undersøgelse. Undersøgelsen består denne gang af: - En synsprøve og måling af højde og vægt - En samtale om barnets sundhed og trivsel. 3. Klasse: På disse klassetrin består vores tilbud af: - Sundhedssamtale/sundhedsundervisning tilpasset barnets alder, samt barnets og forældrenes ønsker. - En synsprøve 5., 6. og 8. Klasse: Sundhedssamtale/sundheds- og seksualundervisning, herunder pubertetsudvikling. - Undervisningen tilpasses barnets alder samt barnets og forældrenes ønsker. - En synsprøve. 9. klasse: - En sundhedssamtale, bl.a. i forbindelse med erhvervsvalg. - En høreprøve, synsprøve og en farvesynstest. I 2., 4. og 7. Klasse tilbydes ikke alle børn et rutinemæssigt besøg hos skolesundhedsplejersken, men det er altid muligt at få en konsultation ved behov. Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken på skolen vedrørende tvivlsspørgsmål angående barnets sundhed og trivsel. Skolesundhedsplejerskens træffetider: Sundhedsplejerske Susanne Bøss Kristensen Torsdag og Fredag Tlf Centerklasser: Sundhedsplejerske Charlotte Beith Onsdage i ulige uger Tlf Børne-/ungelægerne fungerer som konsulenter i lægefaglige spørgsmål og kan inddrages i sundhedsundervisning og i forhold til den enkelte elevs sundhed og trivsel. Forældre, elever og lærere selv kan tage kontakt til børne-/ungelægerne eller sundhedsplejersken kan formidle en kontakt. - Børne-/ungelæge Dorte Worm, tlf Dorte Noltensmeier, tlf SKOLEVEJLEDNING Skolevejlederens opgaver er bl.a.: - at hjælpe klasselærere og andre lærere ved tilrettelæggelse af undervisning i uddannelses- og erhvervsorientering, herunder fremskaffelse af egnede undervisningsmaterialer. - at hjælpe ved tilrettelæggelse og evt. gennemførelse af undervisningen i valgfaget arbejdskendskab. - at medvirke ved tilrettelæggelse af elevernes besøg og praktikophold i virksomheder og institutioner. 20

21 - at hjælpe ved planlægning af den almindelige forældreorientering om skolens undervisningstilbud. - at hjælpe ved den individuelle rådgivning, vejledning om fag og kurser og om fortsat skolegang og uddannelse. - at medvirke ved formidling af erhvervsmæssig uddannelse og beskæftigelse - at være bindeled mellem skolekonsulenterne i uddannelses- og erhvervsorientering og den enkelte skole. SSP SSP-ordningen er et samarbejde mellem skolen, socialforvaltningen og politi. Formålet er at forsøge at forebygge forhold af kriminel art i lokalområdet. Endvidere skal SSP - læreren bistå kollegaer med undervisning og information af forebyggende art. Forældre er velkomne til at kontakte skolens SSP-medarbejder: Finn Theilmann Jensen. SVØMNING Eleverne i 4. og 5. klasse har obligatorisk svømmeundervisning. Det første år lægges vægt på tilvænning. Derefter følger de forskellige discipliner i forbindelse med skolens svømmeprøver. Formålet er, at så mange som muligt får lært at svømme og klare sig i vandet. SYGDOM Ved elevers fravær på grund af sygdom skal der gives besked til skolen, som beskrevet under forsømmelser. TALE/HØRELÆRER Hvis en elev har problemer med udtale, sprog eller hørelse, kan talepædagogen være behjælpelig med undersøgelse og evt. undervisning af eleven. TANDKLINIK Alle skolebørn indtil 16 år bliver indkaldt mindst en gang om året. Alle elever i 5. klasse undersøges af en tandreguleringsspecialist. Forældrene orienteres og nødvendig behandling iværksættes efter aftale med dem. De årige får tilbud om at fortsætte tandbehandling her eller hos privat tandlæge. TEAMSAMARBEJDE Omkring en årgang/klasse har lærere og evt. pædagoger/andre faggrupper et fælles ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen og øvrige aktiviteter, så de lever op til folkeskoleloven, kommunale værdi- og målsætninger, læseplanerne og skolens målsætninger. Teamet drøfter og fastlægger faglige, sociale og personlige mål for såvel hele klassen som for den enkelte elev. Teamet beslutter ligeledes, hvordan klassens og den enkelte elevs udvikling evalueres. Teamet udarbejder årsplan for klassen/klasserne og undervisningsplaner for det enkelte barn. Undervisningen og øvrige aktiviteter drøftes og fastlægges af teamet. 21

22 Teamet beslutter, hvordan elevmedbestemmelsen skal imødekommes og struktureres, ligesom teamet udarbejder rammer og holdninger til det sociale liv i klassen. Skole-hjem-samarbejdet varetages af teamet, idet det er teamet, der indbyrdes aftaler, hvordan forældresamarbejdet udmøntes. Teamet evaluerer kontinuerligt samarbejdet og reflekterer over, hvordan læringssituationerne og andre aktiviteter fortsat kan udvikles. TEMAUGE Hver andet år afholdes temauge med et fælles tema for hele skolen. TERMINSPRØVER I januar/februar holdes terminsprøver for 9. klasserne i de skriftlige fag, hvori eleverne senere kan gå op til folkeskolens afsluttende prøver. TRADITIONER 1. SKOLEDAG normal- og centerklasser mødes med klasselærer samling i skolegård med flaghejsning og orientering. Resten af dagen afvikles efter skema. Forældre til elever i bh. kl. og 1. årgang er velkommen til at deltage. Skolens leder kommer rundt og byder velkommen til de nye bh. kl. elever. MOTIONSDAG, dagen før efterårsferien med afvikling af forskellige motionsaktiviteter. JULEMÅNEDENS tradition omfatter: Klippe/pyntedag er sidste fredag inden advent, hvor hele skolen pyntes op. Forældre er velkomne. Dagen afsluttes med pensionisttræf for tidligere ansatte. Luciaoptog 13/12 Adventssamlinger afholdes i 2 afdelinger hver mandag i adventstiden. Her tændes lysene på den store adventskrans, der til daglig hænger i gangen ved hovedindgangen. Fødselarer er lysetændere og får som kvittering sunget fødselsdagssang. Der synges 2-3. sange/salmer mellem forskellige underholdningsindslag. Julefest afholdes torsdag i den første hele uge i december for elever, forældre og personale. Der er fest i 3 aldersbestemte afdelinger, kaffestuer, boder og nissemænd, der uddeler juleposer. Skolebestyrelsen og forældreråd hjælper med en række praktiske opgaver. Juleafslutning markeres med en klasselærerdag herunder samlet højtidelighed i Margrethekirken. FASTELAVN bliver på bedste vis fejret med tøndeslagning i indskolingsklasserne. ÅRETS MUSICAL præsenteres af 6. klasserne. 22

23 SIDSTE SKOLEDAG før mundtlige prøver for 9. årgang markeres sådan: 9. klasserne spiser morgenmad med klasselærer og kommer rundt på skolen med flødekarameller sidst i 2. lektion. Vi aftaler forbud mod vandpjaskeri indendørs i frikvarteret. Viceskoleinspektør aftaler dagens øvrige indhold med klasserne i samarbejde med klasselærerne. KLASSELÆRERDAG afvikles på skoleårets 2. sidste skoledag, hvor klasserne rydder op og evt. flytter til nyt lokale. Ellers aktivitet efter eget valg. SIDSTE SKOLEDAG før sommerferien møder eleverne i klasselokalet sammen med klasselæreren de 2 første lektioner. Efter frikvarteret er der fællessamling i hallen eller udendørs med følgende faste programpunkter: Skolens fane føres ind ved start og ud som afslutning, Skolens sommerferiesang, midsommersangen og nationalsangen synges. Der er forskellig underholdning og korte meddelelser. TRAFIKPRØVE Hvert år arrangerer skolen i samarbejde med politiet cyklistprøve for elever i skolens 6. klasser. Prøven består af en teoretisk og en praktisk del. Udover cyklistprøve holdes også gåprøve for børnehaveklassen og 1. klasse samt cykelprøve for 2. og 3. klasse. UDDANNELSESBOG/-PLAN Fra 6. klasse har eleverne min. en samtale med skolevejlederen. Samtalerne skal hjælpe den enkelte elev til et solidt og bredt grundlag til at træffe et valg om den rigtige ungdomsuddannelse. I klasse arbejdes der ikke med konkrete uddannelsesmål. Uddannelsesbogen indeholder samtalernes spørgsmål/svar og bruges af elev, skolevejleder og forældre. Ved folkeskolens afslutning udfylder hver elev en uddannelsesplan sammen med skolevejlederen. UDVIKLINGSPROJEKTER På Vester Mariendal skole arbejdes der i øjeblikket med 3 skoleudviklingsprojekter: - Den praktisk musiske dimension i undervisningen - Elevansvarlighed - E-learning Leg og lær med IT De 2 første projekter kører under Aalborg Skolevæsen i bevægelse og det sidste er et projekt under såvel Aalborg Skolevæsen i bevægelse som Det digitale Nordjylland. Læs mere på skolens hjemmeside og evt. på (Aalborg Skolevæsen) UNGDOMSSKOLEN Aalborg ungdomsskole har en afdeling i Vester Mariendal skoledistrikt, hvor unge mellem 14 og 19 år tilbydes en fritidsundervisning, der omfatter såvel de traditionelle skolefag som aktiviteter, der er mere fritids-, interesse- og hobbybetonede. 23

24 Ungdomsskolen giver mulighed for at erhverve kørekort til knallert. Undervisningen begynder i september og slutter ca. 1. april. Nærmere oplysning om ungdomsskolen gives af: Afdelingsleder Brian Larsen tlf UNGDOMSVEJLEDNING Den kommunale ungdomsvejledning omfatter elever, der forlader skolen fra 9. klasse. Skolevejlederen fra elevens gamle skole vil i mindst 2 år eller til det fyldte 19. år med mellemrum tage kontakt med de elever, der ønsker at være med i ordningen. Denne kontakt har til formål at klarlægge den enkeltes situation vedr. arbejde, uddannelse eller evt. arbejdsløshed. Skolevejlederen vil kunne tilbyde råd og vejledning, især i forbindelse med ansøgninger og lignende. VALGFAG I KLASSE I klasse tilbydes eleverne valgfag. Skolevejlederen fortæller om valgmulighederne de følgende skoleår. VIKAR Selvstyrende team varetager i det omfang det er muligt vikardækningen. Det medfører, at årgangens egne lærere ofte vil varetage undervisningen eller tilsyn med eleverne, medens de arbejder med opgaverne. Nogle af skolens faste lærere er der ud over tillagt vikartimer i tilfælde af sygdom blandt lærerne, ligesom skolens viceskoleinspektør læser vikartimer. I enkelte ydertimer kan de ældste elever få fri. Ved barsels- og forældreorlov samt ved længerevarende sygdom sættes vikar på udefra. VÆRDIGRUNDLAG Vester Mariendal Skole bygger sin virksomhed på værdierne: Ansvarlighed, fællesskab, respekt, tryghed og nærvær. Værdierne er fundamentet såvel i relation til elever, forældre samt samarbejdet ansatte imellem. Ansvarlighed: Vi har et højt udviklingsmæssigt, pædagogisk og fagligt ambitionsniveau og tror på vores service og kvalitet. Respekt: Der hersker høj respekt for andres værd. Fællesskab: Udvikling og forandring er erfarings- og dialogbaseret og sker med respekt for gode traditioner, der skaber vilkår for fællesskab og samhørighed. Tryghed: Vi lægger vægt på initiativer og kreativitet i en tryg kultur, der bygger på tillidsansvarstænkningen. Nærvær: Den enkeltes selvtillid og selvværd styrkes gennem ærlig feedback i form af såvel konstruktiv kritik som anerkendelse. VÆRKSTEDSSKOLEN/PRODUKTIONSSKOLEN Eleverne i 8. klasse får tilbud om 1 uges erhvervsmæssig introduktionskursus på produktionsskolen i Enggaardsgade. Ovenstående tilbud gælder også centerklasserne. Eleverne tilbydes forskellige valgmuligheder og laver mest praktisk arbejde. 24

25 ÅBENT HUS Fem gange årligt inviterer skolen til åbent hus, hvor man som forældre er velkommen til at komme og deltage i en skoledag. ÅRSNORM Selvstyrende team arbejder med årsnorm som ramme for undervisningen. At arbejde med årsnorm betyder, at man i princippet kan gøre som man plejer. Alt det vi har gode erfaringer med skal ikke smides ud med badevandet. Der er stadigvæk discipliner, der læres bedst med traditionel indlæring fordelt over enkelte lektioner, hvor læreren forelæser/gennemgår nyt stof, hvorefter eleverne arbejder med givne opgaver. Men den fleksible planlægning giver derudover mulighed for: - varierende periode- og ugeskemaer - en fleksibel opdeling af dagen - indhold og aktiviteter bestemmer dagens rytme - fordybelses/temauger og projektuger - sammenhængende læreprocesser - samarbejde og samlæsning på tværs af klasser - pædagogisk brug af holddannelse og undervisningsdifferentiering Med årsnorm sikrer vi, at børnene får de lektioner, der er lagt ind som udgangspunkt. I stedet for at planlægge med eksempelvis 4 matematiktimer om ugen bliver der tale om en årsnorm på knap 160 lektioner (40 uger á 4 lektioner). Fagene i skolen er stadig fundamentale enheder, og en høj grad af faglig ekspertise er endog en forudsætning for, at læreren kan gå ind i undervisnings- og læringsforløb, hvor fagene ikke er selvtilstrækkelige enheder, men hvor fagene er det omdrejningspunkt, der leverer viden og metoder til en undervisning, der bygger på undersøgelse, udforskning og problemløsning. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes personlighedsmæssige og sociale forudsætninger, og tilstræbe at skabe sammenhæng og helhed mellem elevernes intellektuelle, følelsesmæssige og handlingsmæssige sider i personligheden. I årgangsteam er der mulighed for at tænke fundamentalt anderledes. Eksempelvis er der mulighed for at dansklærere deler genrer imellem sig. Der er mulighed for at have mange timer i perioder og få i andre ligesom semesterlæsning er forholdsvis nemt at lægge ind. 25

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C.

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Skoleåret 2007/2008 ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Telefoner: HOVEDNUMMER: 86-122577 Åben alle hverdage fra kl. 9.00-14.00 DIREKTE NUMRE: Sekretær Birgitte Lolck...86-203460

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Stolpedalsskolen. Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010.

Stolpedalsskolen. Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010. Stolpedalsskolen Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010. 1 Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Principper og retningslinjer:... 4 Struktur:... 4 Organisering:...

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere