INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 ALFABETISK INFORMATION...7 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER...7 ANSVARLIGHED...7 ARBEJDSTELEFONNUMMER...8 BEFORDRING...8 BODEN...8 CENTERKLASSER...8 DIMISSON...8 DUS ORDNING...8 DUS2...9 EKSKURSIONER...9 ELEVRÅD...9 ERGO- OG FYSIOTERAPI...9 ERHVERVSPRAKTIK...9 ERHVERVSORIENTERING...9 FERIEPLAN...9 FLYTNING...10 FOLKESKOLENS FORMÅL...10 FORDYBELSESUGER...10 FORSIKRING...11 FORSØMMELSER...11 FORÆLDREKONTAKT...12 FOTOGRAFERING...12 FRITAGELSE FOR IDRÆT...12 FRITAGELSE FOR UNDERVISNING...12 FRITTEREN...12 GLEMTE EFFEKTER...12 GANG-/GÅRDVAGT...12 HJEMMEARBEJDE...12 INDSKOLING...13 KARAKTERER/EVALUERING...13 KLASSEDANNELSE...14 KLASSE/ÅRGANGSFORÆLDREMØDER...14 KLASSEFORÆLDRERÅD...14 KLASSELÆRERFUNKTIONER...14 KOMPETENCECENTER...14 KONTAKTBOGEN...15 KOR...15 LEJRSKOLE...15 LUS...15 DEN MUSISKE SKOLE...15 MÆLKEORDNING

2 NYE ELEVER...15 ORDENSREGLER...16 PROJEKTOPGAVE...16 PRØVER...16 PÆDAGOGISK SERVICECENTER...16 RYGNING...17 SKOLEBESTYRELSEN...17 SKOLEBESTYRELSENS KONTAKTPERSON I KLASSERNE...18 SKOLEBLADET SPIREN...18 SKOLEPLAN...18 SKOLEPATRULJE...19 SKOLEPSYKOLOG...19 SKOLESUNDHEDSPLEJE...19 SKOLEVEJLEDNING...20 SSP...21 SVØMNING...21 SYGDOM...21 TALE/HØRELÆRER...21 TANDKLINIK...21 TEAMSAMARBEJDE...21 TEMAUGE...22 TERMINSPRØVER...22 TRADITIONER...22 TRAFIKPRØVE...23 UDDANNELSESBOG/-PLAN...23 UDVIKLINGSPROJEKTER...23 UNGDOMSSKOLEN...23 UNGDOMSVEJLEDNING...24 VALGFAG I KLASSE...24 VIKAR...24 VÆRDIGRUNDLAG...24 VÆRKSTEDSSKOLEN/PRODUKTIONSSKOLEN...24 ÅBENT HUS...25 ÅRSNORM

3 SKOLENS TELEFONTAVLE Skolens telefonnummer Skolens hjemmeside... Omstilling til: Skoleleder/skoleinspektør... Grethe Andersen Mobil telefon Viceskoleinspektør... Christian Hyltoft Hellum Afdelingsleder (Center)... Hans Jørgen Jensen DUS-fællesleder... Hans Sørensen Fritter -leder... Mogens Tomra Laursen Ledende ergoterapeut... Lisbeth Jønsson Ledende fysioterapeut... Birthe Andersen Psykolog for C-klasser... John Overgaard Pædagogisk Servicecenter... Anders P. Nielsen Serviceleder... Finn Kjærsgaard Skolelæge for C-klasser... Harald Lie Skolepsykolog... Lotte Wenstrup Skolesekretær... Helena Jensen Skolesekretær... Kirsten Nielsen Skolevejleder... Arnt Johansen Øvrige telefonnumre: Behandlingsafdelingen/terapien DUS Kometen DUS Stjernen DUS Pluto Personaleværelset Skolesundhedsplejersken Tandlæge Jesper Howe KØRSEL MED CENTERELEVER Kirsten Johnstrup, Nordjyllands Amt

4 PERSONALE Der er et billedgalleri af skolens personale på gangen ved kontoret. LÆRERPERSONALET AB AJ AM AN AP AT AØ BA BB BK BM BN BP BU CB CJ CMJ CN DV ED ES FJ FT GJ HJ HK HR HV IG IWC JM KB KG KJ KK KL KP LJ LP LT MA MF MJ Anne Marie Bech Arnt Johansen Anette Møller Mortensen Anne-Marie Nedergaard Anders P. Nielsen Anne Stobbe Nielsen Anne Østergaard Jensen Brita Als Bente Brinkmann Sørensen Birgitte Kappel Bodil Møller Bitten Nedergaard Bagger Birgitte Poulsen Birgitte Ugilt Hansen Carsten Braa Andersen Christian Jordansen Connie Maibritt Jensen Carl Nicolaisen Dorthe Vestergaard Ellen Dehn Pedersen Eva Sloth Flemming Jensen Finn Theilmann Jensen Gitte Juel Helle Johnsen Henriette Kristensen Heidi Ravnholt Thomsen Henrik Vejen Ida Grymer Inger Winther Christensen Jens Møller Christensen Karin Boock Klaus Gregersen Karin Janum Karen Kofoed Kirsten L. Hansen Knud Poulsen Lillian Jensen Lilian Pedersen Lone Thomsen Minna Ashtar Majbritt F. Enoksen Mads Lind Jespersen 4

5 MK MP MR PK PR RK SL SM STS TB TJ TN TR TS VØ Margrethe Kristensen Mette Pagter Mogens Randrup Preben Kyneb Poul Routhe Rasmus Kaiser Svend Lund Søren Mikkelsen Steen Schlätzer Tina Bak Tove Jørgensen Torben Nymann Tine Risager Lohmann Torben Søndergaard Jensen Vibeke Ødum Nielsen TOSPROGEDE MEDARBEJDERE Muna M. Ibrahim Bashir Ismail Hassen DUS PERSONALE DUS fællesleder: Hans Sørensen Ahmed M. Mohamud Allan Larsen Anette Guldfeldt Anette Nymand, leder Stjernen Anja J. Rosa Ann Hinrup Preuss Anne Lykke Langloe Anne Mikkelsen Birgitte Ari Birthe Godiksen, leder Kometen Carina Rye Hansen Carsten Christoffersen Christina Pedersen Diana Mølholt Bak Dragana Jovetic Else Marie Andersen Gitte Bollerup Madsen Gitte T. Pedersen Lotte B. Lunddorf Merethe Muldbjerg Michael Kvas Jensen Thomas Guldbæk Thomas Hegelund Tina Pedersen Vibeke Henriksen, leder Pluto 5

6 ERGOTERAPEUTER Leder: Lisbeth Jønsson Anna Villadsen Bettina Friis Jakobsen Bodil H. Nielsen Hanne Hyldal Månsson Lisbeth Andersen Lola Maibrit Jørgensen Trine Hansen FYSIOTERAPEUTER Leder: Birthe Andersen Bente Huch Madsen Dorte Rytter Gunnar Seidel Lone Bred Riskjær Lone Johns Rikke Elmstrøm Larsen STØTTEPÆDAGOGER OG STØTTEMEDHJÆLPERE Socialpædagog/leder: Mogens Tomra Laursen Mette Storgaard Jensen Astrid Thrysøe Bitten Sørensen Bodil Nielsen Britta Hansen Fetamen Safari Gitte Bengtson Christensen Hanne Leth Kristiansen Jette Hansen Kirsten Frandsen Kirsten Sjøberg Lene Vibeke Støve TEKNISK SERVICEMEDARBEJDERE Teknisk serviceleder Finn Kjærsgaard Håndværker Johnny Nyborg Sørensen Carsten Madsen Preben Knudsen RENGØRINGSASSISTENTER Tilsynsassistent Anni Pedersen Britta Doktor Hanne Davidsen Jytte Kirsten Jensen Kirsten E. Gramkow Pia Kappel Kristensen Samka Kozarcanin 6

7 ALFABETISK INFORMATION AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER Af såvel sikkerhedsmæssige som praktiske hensyn er det særdeles vigtigt, at alle der afleverer/afhenter deres børn i bil følger skolens henstilling. Vi sikrer alle børn bedst muligt ved at man som forældre afleverer/afhenter sit barn på skolens parkeringsplads imellem de to ind-/udkørsler. Man skal køre ind på parkeringspladsen over for Vegavej, derefter dreje til venstre og parkere bilen i en bås. For de mindste elevers vedkommende er det hensigtsmæssigt at følge sit barn til en af nedgangene til skolen. Kør ud af P-pladsen ved at benytte den nordlige udkørsel. Ved at bruge P-båsene mellem de to ind- og udkørsler til afsætning af elever, giver det mindre trafik i nord- og sydenden, således der tages hensyn til de gående elever, der kommer fra Stjerne- og Vegavej. Derfor er parkering her forbeholdt personale, så trafikken kun bliver envejs. Vegavej Bus tilladt Stjernevej Over Kæret P-pladser personale Udkørsel P-Båse Indkørsel Fodgængere Bus tilladt P-Båse P-pladser personale Aflevering/afhentning af centerelever Trappe Trappe ANSVARLIGHED Ansvarlighed er et af skolens værdiord, ligesom det indgår i skoleudviklingsprojektet: Elevansvarlig. Ansvarlighed er altså et vigtigt nøgleord på Vester Mariendal skole såvel i form af selvansvarlighed som medansvarlighed. Vi kommer ikke langt med en forståelse af, at det er andres skyld, vi kommer længere med en forståelse af, at det er mit og vores ansvar. Går man som forældre til rette vedkommende, så vil der altid blive taget hånd om sagen. Den lærer, pædagog eller anden fagperson, der har part i sagen, skal man først gå til. Er det af en eller anden grund ikke muligt at finde ud af det sammen, er ledelsen klar til at støtte op, lytte, gå i dialog og afhjælpe problemerne. Hvis vi taler ordentligt til hinanden, er ærlige og loyalt støtter op om fælles beslutninger og aftaler, så tror vi på, at vi altid sammen kan finde løsninger på eventuelle problemer. Som forældre har man ofte nøglen til, hvorledes vi på bedste vis kan støtte eleven. Samtidig har vi som professionelle i kraft af uddannelse, erfaringer og fortsat kompetenceudvikling en bred vifte af mulige tiltag. En god skole er alles ansvar. Børnene lærer af vi voksne. 7

8 ARBEJDSTELEFONNUMMER Det er vigtigt at skolen altid kan komme i kontakt med elevernes forældre. Sørg derfor for at oplyse arbejdstelefonnummer også ved jobskifte. BEFORDRING Elever, der på grund af længerevarende sygdom eller skader har problemer med at komme i skole, kan bevilges taxakørsel. Kontakt skolens sekretær. BODEN Skolen har en bod, hvor eleverne bl.a. kan købe toast, mælk, yoghurt juice, kakaomælk og frugt. Boden er åben i middagspausen. 8. årgang står for boden. Det er en del af undervisningsprojekter i 8. årgang at få en virksomhed som boden til at fungere. Overskud går til 8. årgangs lejrskole. CENTERKLASSER Undervisningscentret for Nordjyllands Amt underviser handicappede elever i specialklasser på fire folkeskoler i Aalborg. Vester Mariendal Skole indeholder undervisningscentret for Nordjyllands Amt, hvor Hans Jørgen Jensen er afdelingsleder, han er samtidig er en del af skolens overordnede teamledelse. Her på skolen undervises bevægelseshæmmede elever i centerklasser fra børnehaveklasse til 10. klasse. Centerklasserne er en naturlig del af skolen. Nogle lærere underviser kun i centerklasserne, og mange lærere underviser både i centerklasser og almindelige klasser. Centerelever, som kan følge den almindelige undervisning i nogle fag, integreres i almindelige klasser. I tilknytning til centerklasserne er ansat fysio- og ergoterapeuter samt støttepædagoger/medhjælpere. Eleverne kommer fra hele Nordjyllands Amt. På grund af den lange transporttid har centerelever samme mødetid i hele skoleforløbet. DIMISSON Onsdag aften i den sidste skoleuge holder vi traditionelt dimissionsfest med afgangselever, tilknyttet personale og forældre. DUS ORDNING På Vester Mariendal skole findes der DUS-ordning med tre afdelinger: Stjernen, Kometen og Pluto for centerelever. DUS er en integreret del af skolens samlede virksomhed, idet DUS-fællesleder Hans Sørensen er daglig leder for såvel DUS som indskolingen og en del af skolens overordnede teamledelse. Ordningen henvender sig til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, som går på Vester Mariendal skole, og som bor i Aalborg kommune. For Pluto gælder derudover, at det er et tilbud for centerbørn fra hele amtet. Åbningstiden er mandag - fredag fra kl også i skolens sommerferie. Der er fast lukket mellem jul og nytår pga. udvidet morgenåbning. Der er lukket en uge i sommerferien (uge 29). En uge i sommerferien er vi på koloni. Da er DUSen også lukket. 8

9 DUS2 På Vester Mariendal skole er der en DUS2-ordning for fortrinsvis 4. klasses elever. Der er plads til ca. 20 elever. DUS2 har kun åbent på skoledage. EKSKURSIONER I forbindelse med undervisningen kan elever komme på ekskursion af 1 eller 2 dages varighed. ELEVRÅD På skolen er der et elevråd for klasse. Til dette er tilknyttet kontaktlærer Finn Teilmann og viceskoleinspektør Christian Hellum. Elevrådsrepræsentanterne går på besøg i de yngre klasser inden møderne for at drøfte dagsorden og eventuelle problemstillinger eller ønsker. De kommende år udvikles miniråd for de yngste elever. Der vælges 2 elever fra hver klasse, som deltager i elevrådsmøderne. 2 elevrådsrepræsentanter deltager i skolebestyrelsens møder. Endvidere tilknyttes eleverne i stigende omfang til forskellige udvalg på skolen. ERGO- OG FYSIOTERAPI I undervisningscenteret er ansat 5 ergoterapeuter og 6 fysioterapeuter, der yder undervisningsrelateret behandling for at bedre de handicappede elevers forudsætninger for at modtage undervisning. Derudover ydes der hjælp til at finde relevante hjælpemidler til det enkelte barn. Terapien samarbejder med lærere, pædagoger, talepædagoger, pædagogiske medhjælpere, forældre, psykolog og børnelæge. I terapien er ansat såvel ledende fysioterapeut Birthe Andersen som ledende ergoterapeut Lisbeth Jønsson. Begge er en del af det ledelsesteam, der varetager ledelsesmæssige opgaver i undervisningscenteret i samarbejde med afdelingsleder Hans Jørgen Jensen. Terapi/Behandlingen foregår f.eks. ved: - Svømning og leg i varmtvandsbassin. - Hjernegymnastik bl.a. via computer. - Leg og motorik i tumlesal. - Styrke- balance- og funktionstræning. - Fin- og mundmotorisk træning. - Træning i brug af teknologiske hjælpemidler. ERHVERVSPRAKTIK Alle 9. klasserne tilbydes hvert år ønske praktik i 1 uge. Selve praktikaftalen formidles af skolevejleder Arnt Johansen ERHVERVSORIENTERING Rådgivning om uddannelse, erhverv og arbejdsmarkedsorientering tilbydes elever og forældre af klasselæreren bistået af skolevejlederen, som igen formidler kontakten til forskellige uddannelsessteder. FERIEPLAN Hvert år før sommerferien får alle elever en ferieplan for det kommende skoleår. 9

10 FLYTNING Adresseændring samt ændring af telefonnummer skal altid meddeles til skolens kontor. Ved flytning til andet skoledistrikt vil ny skole modtage flyttebevis fra Vester Mariendal skole. Der er mulighed for at fortsætte skolegang på Vester Mariendal skole, hvis flytningen sker inden for Aalborg kommune. Henvendelse til skolens kontor. FOLKESKOLENS FORMÅL Skolen som organisation har et formål - en Opgave - som er udtrykt i folkeskolelovens 1. Formålsparagraffen er en overordnet politisk tilkendegivelse, der er retningsgivende for folkeskolens virksomhed på alle niveauer. "Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati." Folkeskolens formål er tredelt. Den består af en: - kundskabsmeddelende børnene skal tilegne sig viden og færdigheder - personlighedsdannende børnene skal opnå en realistisk selvforståelse - socialt dannende del børnene skal opnå samfunds- og naturforståelse baseret på de værdier, som kendetegner dansk kultur og dansk folkestyre. Mulighederne for at tilegne sig kundskaber ses i en undervisning, der er demokratisk, og som øger elevens lyst til at lære. Alle tre aspekter er således sammenvævet i en helhedsbetragtning på fænomenet dannelse. Det er skolens opgave at udvikle eleven både personligt og fagligt og i forlængelse heraf at udvikle en række kompetencer, som sætter eleven i stand til at begå sig i en kompleks og omstillingskrævende omverden. Eleverne skal ikke blot lære indhold og færdigheder, men også at tage ansvar for egen læring og behov. Dette er i høj grad en opgave, som skolen skal hjælpe til med at løse ved at udvikle nye måder at lære og undervise på. FORDYBELSESUGER Eleverne skal i skoleårets løb opleve undervisningsformer, der veksler mellem emne-, tema-, projekt-, klasse-, hold, og årgangsundervisning og skal, hvor det er relevant, indeholde elementer af tværfaglighed. Fordybelsesugerne afholdes for at skabe helhed og sammenhæng. Der afholdes fire årlige fordybelsesuger. Varighed pr. uge for børnehaveklassen - 3. klasse: 22 lektioner. 10

11 Varighed for klasse: 30 lektioner. Årgangsteamet/Lærerteamet omkring klassen er ansvarlige for planlægningen af fordybelsesugerne, som indgår konstruktivt i klassens årsplan. Fordybelsesugerne giver f.eks. mulighed for at fordybe sig i: - tysk grammatik - naturvidenskabelige emner, f.eks. inden for biologi - læsekursus - obligatoriske emner, som eksempelvis færdselslære eller sundhedsundervisning FORSIKRING Ved skader på kommunens ejendom/ting, der skyldes hændeligt uheld, kan skolen ikke kræve erstatning af skadevolder. (Anmeldes eventuelt til kommunens forsikring.) Ved uagtsomhed (simpel eller grov) f.eks. på grund af voldsom leg og overtrædelse af skolens ordensregler er skadevolder ansvarlig, og skolen kan kræve erstatning. Det er derfor meget vigtigt, at forældrene har en familieforsikring, som også omfatter ansvarsforsikring for børnene, således at erstatningskrav kan anmeldes dertil. Hvornår erstatter (familie)ansvarsforsikring? Er handlingen forsætlig, er der ingen forsikringsdækning, - Dog er det praksis, at forsikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Hvornår erstatter skolen/kommunen? De ansatte har tilsynspligt med børnene i skolen. Skyldes en skade f.eks. svigtende tilsyn, vil kommunen være ansvarlig og skal eventuelt betale erstatning. (Anmeldes til kommunens forsikringsselskab.) Aalborg Kommune har ikke tegnet generel børneulykkesforsikring. Dog er der undtagelsesvis tegnet sådan dækning for skolepatruljerne. Brilleskader: Til skader opstået i skoletiden yder kommunen et beløb til reparation til brillens oprindelige standard. Tandskader: Nødvendig behandling udføres vederlagsfrit som et led i den kommunale tandpleje indtil elevens 18 års fødselsdag. Al senere behandling må ske for egen regning (eller privat tegnet ulykkesforsikring). Hvornår erstatter skolen/kommunen ikke? - hvis børn skader hinanden (medmindre skaden skyldes manglende tilsyn) - hvis børn beskadiger hinandens ting (mellemværende mellem to parter) - ved tyveri fra elever. FORSØMMELSER Hvis elever i børnehaveklasse - 3. klasse ikke kan møde på skolen, vil vi gerne have telefonisk besked herom. Ring venligst til DUS en, tlf Når elever møder på skolen igen efter et fravær, skal klasselæreren have skriftlig besked om grunden til fraværet. (Kontaktbogen anvendes). 11

12 FORÆLDREKONTAKT Som udgangspunkt afholdes i hver klasse et klasseforældremøde og to forældresamtaler om året. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolen, hvis der er et eller andet, man gerne vil spørge om, lige som skolen vil henvende sig til forældrene, når der er behov for det. Endelig er der mulighed for at kontakte skolebestyrelsen, hvis man har spørgsmål af mere principiel art. FOTOGRAFERING Hvert år bliver 1., 4., 7., og 9. klasse fotograferet - både portræt (enkeltvis) - og klassebillede. Hjemmene får billederne til gennemsyn, ønsker man at købe, afregnes der direkte med fotografen på et vedlagt girokort. Centerklasserne får tilbudt fotografering hvert år. FRITAGELSE FOR IDRÆT Der kan anmodes om fritagelse for deltagelse i idræt, med begrundelse derfor i Kontaktbogen. Fritagelsen kan gælde fra én dag og op til en uge og kan fornyes 4 uger i træk. Fritagelse udover 4 uger kan kun gives på grundlag af lægeattest. Udgifter til lægeattest afholdes af hjemmet. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne. Af hygiejniske grunde kan fritagelse for bad ikke finde sted. Er en elev rask nok til at deltage i idrætsaktiviteterne, kan eleven også bade. FRITAGELSE FOR UNDERVISNING Fritagelse for en enkelt time kan gives af faglæreren. Klasselæreren kan give fri i op til to dage. Hvis fritagelsen strækker sig over flere dage, skal der søges skriftligt hos Skolelederen. Kontaktbogen anvendes. FRITTEREN Fritidsordning for centerelever i de timer, de er på skolen, hvor de ikke modtager undervisning. Leder er Mogens Tomra Laursen GLEMTE EFFEKTER Værdigenstande, såsom ure og smykker opbevares hos servicelederen, tøj og sko i henholdsvis indskolingsafdelingen hos servicelederen. Uafhentet glemt tøj lægges frem til gennemsyn i sidste uge før henholdsvis sommerferien og juleferien i glasgangen ved administrationen. GANG-/GÅRDVAGT I hvert frikvarter er der mindst 2 lærere, der hjælper eleverne med af holde pauser inde og ude. HJEMMEARBEJDE Hjemmearbejde/lektier er en fuldt indarbejdet praksis, der hører ind under lærerens metodefrihed og tilrettelæggelse af undervisningen. Hjemmearbejde skal i alle tilfæl- 12

13 de tilpasses den enkelte elevs evner og muligheder for selvstændigt at kunne løse opgaverne - inden for en overskuelig/overkommelig tid. Hjemmearbejde anvendes som pædagogisk redskab til fordybelse og træning af specifikke færdigheder. INDSKOLING Udgangspunktet for forståelsen af samarbejdet pædagoger, lærere og andre faggrupper i indskolingen er et ligeværdigt, men ikke ligebyrdigt samarbejde. Læreren har ansvaret for undervisningen. Den socialpædagogiske indsats er det væsentligste element i pædagogernes arbejder i klasserne, idet det overordnede mål for lærer/pædagogteamet er barnet/klassens faglige og sociale udvikling. Kontaktpædagogerne er tilknyttet svarende til 5 timer pr. uge pr. klasse. Forældresamtaler foregår samlet med lærere og pædagoger. De enkelte årgange gennemfører minimum fire tværfaglige undervisningsforløb. Der er 8 fællessamlinger pr. år for indskolingen. Børnehaveklasserne deltager først efter efterårsferien af hensyn til ro til klassedannelsen. Centerklasserne kan deltage i indskolingen. KARAKTERER/EVALUERING Elever på årgang får ikke udleveret karakterer. I forbindelse med skolehjemsamtalerne orienteres mundtligt om barnets interesse, initiativ, selvstændighed i arbejdet, koncentration og fordybelse, præcision og ansvarsbevidsthed, krav til egen indsats, samarbejde og standpunkt. Folkeskoleloven fastslår, at der som integreret del af undervisningen på alle klassetrin i alle fag løbende skal foretages en intern evaluering. Denne evaluering sætter fokus dels på elevens faglige udvikling, dels på den sociale og personlige udvikling. - Evalueringen skal informere lærere, elever og forældre om, i hvilket omfang undervisningen har givet et tilfredsstillende resultat. Evalueringen danner grundlag for lærerens vejledning af eleven og forældrene og for den videre planlægning af undervisningen. - Eleverne skal inddrages i evalueringen, hvilket giver dem mulighed for at tage medansvar for deres egen læring. - Evalueringen skal danne grundlag for fastlæggelse af nye mål for eleven/eleverne og dermed være med til at sikre progressionen i undervisningen. - Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner som internt arbejdsredskab. Mål for det enkelte barn drøftes med barnet i forbindelse med elevsamtaler. - DUS-pædagoger deltager i skole-hjemsamtalerne i indskolingsafdelingen (bh.kl-3.årg.). - I årgang får eleverne udleveret karakterblad efter 13-skalaen i november, februar og juni måned. 13

14 KLASSEDANNELSE Vi ønsker at børnene og klasserne gøres trygge og socialt velfungerende, for at skabe et godt undervisningsmiljø. Ved dannelse af nye børnehaveklasser indgår følgende elementer i overvejelserne: - vi tager udgangspunkt i det enkelte barn - ligelig fordeling af drenge og piger - børn med erkendte problemer fordeles mellem klasserne - begrundet forældreønske om placering - bred lokalgeografisk sammensætning Børnehaveklasseledere og DUS-fællesleder medvirker i placeringen. Klassedannelsen i børnehaveklasserne er foreløbig, idet eleverne observeres frem til december, hvor den endeligt fastlægges. KLASSE/ÅRGANGSFORÆLDREMØDER Der afholdes årgangs/klasseforældremøde mindst én gang om året. På mødet præsenteres klassens nye lærere. Til klasseforældremøderne skal der foreligge en dagsorden, som klasselæreren er ansvarlig for at udarbejde - i samarbejde med klasse/årgangsteam og klasseforældrerådet. Relevant information i forbindelse med f.eks. læse- eller årsplan, afgangs-prøver m.v. fremsendes så vidt muligt skriftligt forud for mødet. Et godt møde er en fælles sag. På klasseforældremødet skal læreren og forældrene tilkendegive, hvad der forventes af skole-hjem- samarbejdet både fagligt og socialt. ÅRGANGS/KLASSEFORÆLDRERÅD I hver klasse skal der oprettes et årgangs/klasseforældreråd. Årgangs/Klasseforældrerådet kan være med til at styrke sammenholdet i klassen blandt forældre, elever og lærere. De kan f.eks. i samarbejde med klasselærer ordne det praktiske i forbindelse med forældremøder og arrangementer, som rækker ud over den egentlige undervisning. Ligesom årgangs/klasseforældrerådet kan være med til at skabe vilkår for et godt samarbejde dels imellem eleverne og forældrene dels i relation til skolen (se Idékatalog). KLASSELÆRERFUNKTIONER Hver klasse har sin klasselærer (som regel dansklæreren), der i særlig grad tager sig af klassen. Klasselæreren står for afvikling af forældremøder og samarbejde med klasseforældrerådet. Klasselæreren søger endvidere for kontakten til klassens øvrige lærere og er en central person med hensyn til elevens og klassens trivsel. Henvendelser fra forældrene vil ofte ske til klasselæreren. KOMPETENCECENTER På kompetencecenteret kan elever, forældre og lærere få hjælp, hvis der er problemer omkring et barns undervisning. Der kan ydes hjælp i form af: 1. Specialundervisning i alle fag. 2. Sprogundervisning (to-kulturel) 3. Lektiehjælp i eller uden for skoletiden. 4. Intensive læsekurser. 5. Klasseterapi 14

15 6. Hjælp til enkelte elever, hold og klasser i forbindelse med adfærdsproblemer eller sociale problemer. Hjælpen kan fås ved at kontakte kompetencecenterkoordinator Knud Poulsen, klasselærer, en af kompetencecenterets lærere, skolens ledelse eller skolens psykolog. KONTAKTBOGEN Kontaktbogen er et lille hæfte, som udleveres ved skolestart. Kontaktbogen bruges i hele skoleforløbet til meddelelser mellem hjem og skole ved f.eks. forsømmelser, sygdom, ønske om fritagelse for undervisning og spørgsmål i øvrigt. KOR Skolen har tre kor: Solamini-kor klasse VM-koret klasse LEJRSKOLE Eleverne får en gang i skoleforløbet mulighed for at komme på en lejrskole af ca. en uges varighed. Lejrskolen afholdes i slutningen af 8. klasse eller i begyndelsen af 9. klasse. Lejrskolen forberedes og efterbehandles som en del af skolens øvrige undervisning, og forældrene informeres nøje om turens indhold. Centereleverne har mulighed for at komme på lejrskole flere gange i skoleforløbet. LUS Konstaterer I lus hos jeres barn, kontakt venligst skolen. Konstaterer skolen lus hos jeres barn eller i klassen, vil I straks blive orienteret. DEN MUSISKE SKOLE Eleverne får tilbud om at deltage i Den Musiske Skole. Hvert forår får eleverne en folder med hjem, hvorefter de kan tilmelde sig undervisningen, som starter i august og følger skoleåret. MÆLKEORDNING Eleverne tilbydes mælkeordning på skolen. 8. årgang hjælper med at fordele mælk til duksene NYE ELEVER Klasselærerne på det relevante klassetrin inddrages, inden placeringen af eleven finder sted. Der dannes bedst muligt skøn over den nye elevs forudsætninger inden placering. Den relevante årgangsklasser vurderes med hensyn til: - social og faglig parathed til at modtage ny elev. - fordeling af drenge og piger. Den valgte klasses klasselærer deltager så vidt muligt i modtagesamtalen med forældre og elev. 15

16 ORDENSREGLER Skolebestyrelsen godkender skolens overordnede ordens- og samværsregler. De enkelte klasser, årgange og afdelinger indgår derudover aftaler om spilleregler for en god social adfærd. Det sker i et samarbejde med elever og forældre. Disse gennemgås for eleverne af klasselæreren en gang om året. Blandt andet kan nævnes, at der kun er tre pauser i løbet af dagen. Den første pause er fra kl , hvor eleverne ikke må forlade skolen. Anden pause er fra kl , hvor eleverne må gå hjem for at spise. Tredje pause er fra kl Eleverne i børnehaveklasse - 6. klasse må ikke forlade skolen i pauserne uden tilladelse. Det er ikke tilladt elever at ryge på skolens område. PROJEKTOPGAVE På 9. klassetrin udfører eleverne enkeltvis eller gruppevis en obligatorisk projektopgave som en del af undervisningen. Arbejdet med projektopgaven skal styrke projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med en eller flere problemstillinger. Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne, der kan anskues fra flere forskellige faglige vinkler. Årgangens lærere samt eventuelle andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med projektopgaven. Arbejdet med projektopgaven afsluttes tidligst i januar og senest i april. Eleverne gives 5 sammenhængende dage til det afsluttende arbejde. Projektopgaven skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksform og formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og efter elevens/hjemmets valg med en karakter. PRØVER Årsprøver er en del af praksis i 8. årgang. Elever på 9. årgang kan tilmelde sig afgangsprøver (FA) efter nedenstående oversigt: Dansk FA Engelsk FA Matematik FA Tysk FA Fysik FA PÆDAGOGISK SERVICECENTER Skolens pædagogiske servicecenter (PSC) er skolens pædagogiske krumtap. På pædagogisk servicecenter søges, bearbejdes og formidles informationer af elever og personale. PSC rummer dels skolens mediatek dels IT-området. Skolens mediatek 16

17 er et skolebibliotek med medieværkstedsfunktion, hvor elever og personale kan benytte sig af forskellige materialer og hjælpemidler. Skolens egen samling kan naturligvis ikke dække alle behov for undervisningsmaterialer. Der er således mulighed for at søge og låne fra eksterne samlinger, f.eks. fra Pædagogisk Mediecentral og Amtcentret for Undervisning. Et selvstyrende pædagogiskservicecenterteam består af ansvarshavende skolebibliotekar Anders P. Nielsen, skolebibliotekar Helle Johnsen, skolebibliotekar Gitte Juel og IT-vejleder Svend Lund. Elever kan låne materiale med hjem. Lånetiden er en måned. RYGNING Skolen er røgfrit område bortset fra rygerummet og udeområder, hvor der ikke er børn. Rygeforbudet gælder både i og uden for skoletiden. SKOLEBESTYRELSEN Skolebestyrelsen ved Vester Mariendal skole består af 7 forældrevalgte medlemmer heraf 1 repræsentant for centerklasserne. Desuden skolens leder og viceskoleinspektør, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden. Skolebestyrelsesarbejdet er mangfoldigt. Det kan f.eks. dreje sig om: 1. undervisningens organisering, herunder om elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen. 2. samarbejde mellem skole og hjem 3. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 4. arbejdets fordeling mellem lærere og pædagoger 5. fællesarrangementer 6. godkendelse af budget 7. godkendelse af undervisningsmidler og fastsættelse af ordensregler Hvis man ønsker noget behandlet på skolebestyrelsesmøderne, kan man henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil sørge for, at henvendelsen bliver behandlet. Forretningsgangen for behandling af et emne kan eksempelvis være: 1. Skolebestyrelsen drøfter et tema eks. indskoling enten med udgangspunkt i bestyrelsesmedlemmernes forventninger eller med udgangspunkt i oplæg fra skolelederen 2. Forslag videresendes sammen med supplerende spørgsmål, forslag, m.v. til pædagogisk råd 3. Tilbagemelding fra pædagogisk råd inddrages i den videre proces, idet pædagogisk råd er rådgivende for skolens leder 4. Skolebestyrelsen drøfter, justerer, evt. afgrænser indkommende forslag 5. Endeligt forslag godkendes i skolebestyrelsen De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen er p.t.: Ellen Thomsen, formand, Valmuemarken 39 A, 9000 Aalborg, tlf , Pia Jakobsen, næstformand Marsvej 9, 9200 Aalborg SV, tlf , 17

18 John Bjerregaard-Michelsen, Snebærvej 4, 9230 Svenstrup J, tlf , (centerklasserepræsentant) Finn Jønsson, Spicavej 7, 9200 Aalborg SV, tlf , Lotte Hornung, Pallasvej 10, 9200 Aalborg SV, tlf , Trille Kastberg Mortensen, Spicavej 8, 9200 Aalborg SV, tlf , Henrik Boje Groth, Klintevej 19, 9000 Aalborg, tlf , Medarbejderrepræsentanter i skoleåret 2002/2003: Mogens Randrup Preben Kyneb SKOLEBESTYRELSENS KONTAKTPERSON I KLASSERNE Hver klasse har en kontaktperson blandt skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer. Kontaktpersonen kan efter ønske deltage i forældremøder, klasserådsmøder osv. For skoleåret 2002/2003 har årgangene incl. centerklasserne flg. kontaktpersoner: Børnehaveklasserne Finn Jønsson, Ellen Thomsen 1. årgang Lotte Hornung, Pia Jakobsen 2. årgang Henrik Boje Groth, John Bjerregaard-Michelsen 3. årgang Trille Kastberg Mortensen, John Bjerregaard-Michelsen 4. årgang Finn Jønsson, Lotte Hornung 5. årgang Pia Jakobsen, Trille Kastberg Mortensen, Ellen Thomsen 6. årgang Henrik Boje Groth, Finn Jønsson 7. årgang Trille Kastberg Mortensen, Henrik Boje Groth 8. årgang Ellen Thomsen, Pia Jakobsen 9. og 10. årgang John Bjerregaard-Michelsen, Lotte Hornung DUS Ellen Thomsen, Finn Jønsson SKOLEBLADET Spiren Skolebladet udkommer 4 gange årligt og modtager indlæg fra alle også gerne forældre. SKOLEPLAN Skoleplanen dækker en 2 årig periode og er en virksomhedsplan for hele Vester Mariendal Skoles virksomhed. En skole er et lære- og udviklingssted for såvel børn som voksne, derfor rummer skoleplanen beskrivelser af status og udviklingsplan over en række indsatsområder, der vil være fokusområder i : - Holddannelse på tværs af årgange og afdelinger. Børn lærer ikke kun i klassen som ramme men i små og større grupper sammensat efter opgaven. - Udvikling af en afdelingsorganisering, der passer til vores skole - Selvstyrende medarbejderteam omkring årgange og afdelinger - Fleksible læringsmiljøer og rum for leg, læring, undervisning og udvikling 18

19 - En rummelig skole, hvor vi prioriterer ressourcer til børn, børnegrupper, klasser eller årgange, hvor der er særlige behov med fortsat udvikling af og samordning af de mange tiltag, der er inden for forebyggende specialundervisning, støttecenter, sprogcenter og socialpædagogiske indsatser i et kompetencecenter. - Faglighed med målbare mål i en skole, der er praktisk musisk orienteret. - Fortsat udvikling af Skolens pædagogiske servicecenter (mediatek og ITområde) - Kommunale handleplaner - Igangværende skoleudviklingsprojekter: En praktisk musisk skole, udvikling af elevansvarlighed og E-learning. - Udvikling af demokratiske processer og et godt arbejdsmiljø Vi er en del af et kommunalt system, hvorfra der udgår værdisætning, målsætning, handleplaner, indsatsområder, som vi er forpligtet på at leve op til som en politisk styret organisation. Samtidig er skolen en kulturinstitution i sig selv, hvor vi har vores mange bud på, hvad der gør en god skole. Vester Mariendal Skole er en skole, der ønsker at være på forkant med udviklingen såvel organisatorisk som pædagogisk samtidig med at vi som kulturinstitution værdsætter en række traditioner som et led i at fastholde og videreføre skolens kulturarv SKOLEPATRULJE Skolepatrulje består af 20 elever fra klasse, der hver morgen hjælper eleverne over Stjernevej ved fodgængerfeltet. Både børn og voksne skal rette sig efter de anvisninger, der gives. Patruljen prøver at sikre skolevejen bedst muligt og kendes på den gule vest. Lærer Anders P. Nielsen er kontaktlærer. SKOLEPSYKOLOG Skolepsykologen træffes fast på skolen en gang om ugen. Herudover på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Vest, tlf Forældre vil altid enten af lærer eller skolepsykolog blive orienteret om undersøgelsen, resultatet deraf samt forslag om specielle foranstaltninger m.v. Det vil oftest dreje sig om henvisning til specialundervisning på skolen. Forældre og elever kan selvfølgelig også selv kontakte skolepsykologen, uden at skolen behøver at blive blandet ind i det. Man kan bede klasselæreren eller skolelederen om at formidle kontakten, eller man kan ringe til ovenstående telefonnummer. SKOLESUNDHEDSPLEJE Skolesundhedsplejens tilbud omfatter alle elever fra børnehaveklasse til 9.klasse. Formålet med skolesundhedsplejerskens arbejde er at forebygge og fremme børns sundhed og trivsel i samarbejde med forældre, skolens personale og andre relevante fagpersoner. I skoleforløbet kan der være følgende tilbud: Børnehaveklassen: Her inviteres forældrene sammen med deres barn til indskolingsundersøgelsen, der består af: - En høreprøve, en synsprøve, en farvesynstest samt måling af højde og vægt. - En samtale om barnets sundhed og trivsel. 19

20 1. Klasse: I 1. klasse inviteres forældrene igen sammen med deres barn til en undersøgelse. Undersøgelsen består denne gang af: - En synsprøve og måling af højde og vægt - En samtale om barnets sundhed og trivsel. 3. Klasse: På disse klassetrin består vores tilbud af: - Sundhedssamtale/sundhedsundervisning tilpasset barnets alder, samt barnets og forældrenes ønsker. - En synsprøve 5., 6. og 8. Klasse: Sundhedssamtale/sundheds- og seksualundervisning, herunder pubertetsudvikling. - Undervisningen tilpasses barnets alder samt barnets og forældrenes ønsker. - En synsprøve. 9. klasse: - En sundhedssamtale, bl.a. i forbindelse med erhvervsvalg. - En høreprøve, synsprøve og en farvesynstest. I 2., 4. og 7. Klasse tilbydes ikke alle børn et rutinemæssigt besøg hos skolesundhedsplejersken, men det er altid muligt at få en konsultation ved behov. Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken på skolen vedrørende tvivlsspørgsmål angående barnets sundhed og trivsel. Skolesundhedsplejerskens træffetider: Sundhedsplejerske Susanne Bøss Kristensen Torsdag og Fredag Tlf Centerklasser: Sundhedsplejerske Charlotte Beith Onsdage i ulige uger Tlf Børne-/ungelægerne fungerer som konsulenter i lægefaglige spørgsmål og kan inddrages i sundhedsundervisning og i forhold til den enkelte elevs sundhed og trivsel. Forældre, elever og lærere selv kan tage kontakt til børne-/ungelægerne eller sundhedsplejersken kan formidle en kontakt. - Børne-/ungelæge Dorte Worm, tlf Dorte Noltensmeier, tlf SKOLEVEJLEDNING Skolevejlederens opgaver er bl.a.: - at hjælpe klasselærere og andre lærere ved tilrettelæggelse af undervisning i uddannelses- og erhvervsorientering, herunder fremskaffelse af egnede undervisningsmaterialer. - at hjælpe ved tilrettelæggelse og evt. gennemførelse af undervisningen i valgfaget arbejdskendskab. - at medvirke ved tilrettelæggelse af elevernes besøg og praktikophold i virksomheder og institutioner. 20

21 - at hjælpe ved planlægning af den almindelige forældreorientering om skolens undervisningstilbud. - at hjælpe ved den individuelle rådgivning, vejledning om fag og kurser og om fortsat skolegang og uddannelse. - at medvirke ved formidling af erhvervsmæssig uddannelse og beskæftigelse - at være bindeled mellem skolekonsulenterne i uddannelses- og erhvervsorientering og den enkelte skole. SSP SSP-ordningen er et samarbejde mellem skolen, socialforvaltningen og politi. Formålet er at forsøge at forebygge forhold af kriminel art i lokalområdet. Endvidere skal SSP - læreren bistå kollegaer med undervisning og information af forebyggende art. Forældre er velkomne til at kontakte skolens SSP-medarbejder: Finn Theilmann Jensen. SVØMNING Eleverne i 4. og 5. klasse har obligatorisk svømmeundervisning. Det første år lægges vægt på tilvænning. Derefter følger de forskellige discipliner i forbindelse med skolens svømmeprøver. Formålet er, at så mange som muligt får lært at svømme og klare sig i vandet. SYGDOM Ved elevers fravær på grund af sygdom skal der gives besked til skolen, som beskrevet under forsømmelser. TALE/HØRELÆRER Hvis en elev har problemer med udtale, sprog eller hørelse, kan talepædagogen være behjælpelig med undersøgelse og evt. undervisning af eleven. TANDKLINIK Alle skolebørn indtil 16 år bliver indkaldt mindst en gang om året. Alle elever i 5. klasse undersøges af en tandreguleringsspecialist. Forældrene orienteres og nødvendig behandling iværksættes efter aftale med dem. De årige får tilbud om at fortsætte tandbehandling her eller hos privat tandlæge. TEAMSAMARBEJDE Omkring en årgang/klasse har lærere og evt. pædagoger/andre faggrupper et fælles ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen og øvrige aktiviteter, så de lever op til folkeskoleloven, kommunale værdi- og målsætninger, læseplanerne og skolens målsætninger. Teamet drøfter og fastlægger faglige, sociale og personlige mål for såvel hele klassen som for den enkelte elev. Teamet beslutter ligeledes, hvordan klassens og den enkelte elevs udvikling evalueres. Teamet udarbejder årsplan for klassen/klasserne og undervisningsplaner for det enkelte barn. Undervisningen og øvrige aktiviteter drøftes og fastlægges af teamet. 21

22 Teamet beslutter, hvordan elevmedbestemmelsen skal imødekommes og struktureres, ligesom teamet udarbejder rammer og holdninger til det sociale liv i klassen. Skole-hjem-samarbejdet varetages af teamet, idet det er teamet, der indbyrdes aftaler, hvordan forældresamarbejdet udmøntes. Teamet evaluerer kontinuerligt samarbejdet og reflekterer over, hvordan læringssituationerne og andre aktiviteter fortsat kan udvikles. TEMAUGE Hver andet år afholdes temauge med et fælles tema for hele skolen. TERMINSPRØVER I januar/februar holdes terminsprøver for 9. klasserne i de skriftlige fag, hvori eleverne senere kan gå op til folkeskolens afsluttende prøver. TRADITIONER 1. SKOLEDAG normal- og centerklasser mødes med klasselærer samling i skolegård med flaghejsning og orientering. Resten af dagen afvikles efter skema. Forældre til elever i bh. kl. og 1. årgang er velkommen til at deltage. Skolens leder kommer rundt og byder velkommen til de nye bh. kl. elever. MOTIONSDAG, dagen før efterårsferien med afvikling af forskellige motionsaktiviteter. JULEMÅNEDENS tradition omfatter: Klippe/pyntedag er sidste fredag inden advent, hvor hele skolen pyntes op. Forældre er velkomne. Dagen afsluttes med pensionisttræf for tidligere ansatte. Luciaoptog 13/12 Adventssamlinger afholdes i 2 afdelinger hver mandag i adventstiden. Her tændes lysene på den store adventskrans, der til daglig hænger i gangen ved hovedindgangen. Fødselarer er lysetændere og får som kvittering sunget fødselsdagssang. Der synges 2-3. sange/salmer mellem forskellige underholdningsindslag. Julefest afholdes torsdag i den første hele uge i december for elever, forældre og personale. Der er fest i 3 aldersbestemte afdelinger, kaffestuer, boder og nissemænd, der uddeler juleposer. Skolebestyrelsen og forældreråd hjælper med en række praktiske opgaver. Juleafslutning markeres med en klasselærerdag herunder samlet højtidelighed i Margrethekirken. FASTELAVN bliver på bedste vis fejret med tøndeslagning i indskolingsklasserne. ÅRETS MUSICAL præsenteres af 6. klasserne. 22

23 SIDSTE SKOLEDAG før mundtlige prøver for 9. årgang markeres sådan: 9. klasserne spiser morgenmad med klasselærer og kommer rundt på skolen med flødekarameller sidst i 2. lektion. Vi aftaler forbud mod vandpjaskeri indendørs i frikvarteret. Viceskoleinspektør aftaler dagens øvrige indhold med klasserne i samarbejde med klasselærerne. KLASSELÆRERDAG afvikles på skoleårets 2. sidste skoledag, hvor klasserne rydder op og evt. flytter til nyt lokale. Ellers aktivitet efter eget valg. SIDSTE SKOLEDAG før sommerferien møder eleverne i klasselokalet sammen med klasselæreren de 2 første lektioner. Efter frikvarteret er der fællessamling i hallen eller udendørs med følgende faste programpunkter: Skolens fane føres ind ved start og ud som afslutning, Skolens sommerferiesang, midsommersangen og nationalsangen synges. Der er forskellig underholdning og korte meddelelser. TRAFIKPRØVE Hvert år arrangerer skolen i samarbejde med politiet cyklistprøve for elever i skolens 6. klasser. Prøven består af en teoretisk og en praktisk del. Udover cyklistprøve holdes også gåprøve for børnehaveklassen og 1. klasse samt cykelprøve for 2. og 3. klasse. UDDANNELSESBOG/-PLAN Fra 6. klasse har eleverne min. en samtale med skolevejlederen. Samtalerne skal hjælpe den enkelte elev til et solidt og bredt grundlag til at træffe et valg om den rigtige ungdomsuddannelse. I klasse arbejdes der ikke med konkrete uddannelsesmål. Uddannelsesbogen indeholder samtalernes spørgsmål/svar og bruges af elev, skolevejleder og forældre. Ved folkeskolens afslutning udfylder hver elev en uddannelsesplan sammen med skolevejlederen. UDVIKLINGSPROJEKTER På Vester Mariendal skole arbejdes der i øjeblikket med 3 skoleudviklingsprojekter: - Den praktisk musiske dimension i undervisningen - Elevansvarlighed - E-learning Leg og lær med IT De 2 første projekter kører under Aalborg Skolevæsen i bevægelse og det sidste er et projekt under såvel Aalborg Skolevæsen i bevægelse som Det digitale Nordjylland. Læs mere på skolens hjemmeside og evt. på (Aalborg Skolevæsen) UNGDOMSSKOLEN Aalborg ungdomsskole har en afdeling i Vester Mariendal skoledistrikt, hvor unge mellem 14 og 19 år tilbydes en fritidsundervisning, der omfatter såvel de traditionelle skolefag som aktiviteter, der er mere fritids-, interesse- og hobbybetonede. 23

24 Ungdomsskolen giver mulighed for at erhverve kørekort til knallert. Undervisningen begynder i september og slutter ca. 1. april. Nærmere oplysning om ungdomsskolen gives af: Afdelingsleder Brian Larsen tlf UNGDOMSVEJLEDNING Den kommunale ungdomsvejledning omfatter elever, der forlader skolen fra 9. klasse. Skolevejlederen fra elevens gamle skole vil i mindst 2 år eller til det fyldte 19. år med mellemrum tage kontakt med de elever, der ønsker at være med i ordningen. Denne kontakt har til formål at klarlægge den enkeltes situation vedr. arbejde, uddannelse eller evt. arbejdsløshed. Skolevejlederen vil kunne tilbyde råd og vejledning, især i forbindelse med ansøgninger og lignende. VALGFAG I KLASSE I klasse tilbydes eleverne valgfag. Skolevejlederen fortæller om valgmulighederne de følgende skoleår. VIKAR Selvstyrende team varetager i det omfang det er muligt vikardækningen. Det medfører, at årgangens egne lærere ofte vil varetage undervisningen eller tilsyn med eleverne, medens de arbejder med opgaverne. Nogle af skolens faste lærere er der ud over tillagt vikartimer i tilfælde af sygdom blandt lærerne, ligesom skolens viceskoleinspektør læser vikartimer. I enkelte ydertimer kan de ældste elever få fri. Ved barsels- og forældreorlov samt ved længerevarende sygdom sættes vikar på udefra. VÆRDIGRUNDLAG Vester Mariendal Skole bygger sin virksomhed på værdierne: Ansvarlighed, fællesskab, respekt, tryghed og nærvær. Værdierne er fundamentet såvel i relation til elever, forældre samt samarbejdet ansatte imellem. Ansvarlighed: Vi har et højt udviklingsmæssigt, pædagogisk og fagligt ambitionsniveau og tror på vores service og kvalitet. Respekt: Der hersker høj respekt for andres værd. Fællesskab: Udvikling og forandring er erfarings- og dialogbaseret og sker med respekt for gode traditioner, der skaber vilkår for fællesskab og samhørighed. Tryghed: Vi lægger vægt på initiativer og kreativitet i en tryg kultur, der bygger på tillidsansvarstænkningen. Nærvær: Den enkeltes selvtillid og selvværd styrkes gennem ærlig feedback i form af såvel konstruktiv kritik som anerkendelse. VÆRKSTEDSSKOLEN/PRODUKTIONSSKOLEN Eleverne i 8. klasse får tilbud om 1 uges erhvervsmæssig introduktionskursus på produktionsskolen i Enggaardsgade. Ovenstående tilbud gælder også centerklasserne. Eleverne tilbydes forskellige valgmuligheder og laver mest praktisk arbejde. 24

25 ÅBENT HUS Fem gange årligt inviterer skolen til åbent hus, hvor man som forældre er velkommen til at komme og deltage i en skoledag. ÅRSNORM Selvstyrende team arbejder med årsnorm som ramme for undervisningen. At arbejde med årsnorm betyder, at man i princippet kan gøre som man plejer. Alt det vi har gode erfaringer med skal ikke smides ud med badevandet. Der er stadigvæk discipliner, der læres bedst med traditionel indlæring fordelt over enkelte lektioner, hvor læreren forelæser/gennemgår nyt stof, hvorefter eleverne arbejder med givne opgaver. Men den fleksible planlægning giver derudover mulighed for: - varierende periode- og ugeskemaer - en fleksibel opdeling af dagen - indhold og aktiviteter bestemmer dagens rytme - fordybelses/temauger og projektuger - sammenhængende læreprocesser - samarbejde og samlæsning på tværs af klasser - pædagogisk brug af holddannelse og undervisningsdifferentiering Med årsnorm sikrer vi, at børnene får de lektioner, der er lagt ind som udgangspunkt. I stedet for at planlægge med eksempelvis 4 matematiktimer om ugen bliver der tale om en årsnorm på knap 160 lektioner (40 uger á 4 lektioner). Fagene i skolen er stadig fundamentale enheder, og en høj grad af faglig ekspertise er endog en forudsætning for, at læreren kan gå ind i undervisnings- og læringsforløb, hvor fagene ikke er selvtilstrækkelige enheder, men hvor fagene er det omdrejningspunkt, der leverer viden og metoder til en undervisning, der bygger på undersøgelse, udforskning og problemløsning. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes personlighedsmæssige og sociale forudsætninger, og tilstræbe at skabe sammenhæng og helhed mellem elevernes intellektuelle, følelsesmæssige og handlingsmæssige sider i personligheden. I årgangsteam er der mulighed for at tænke fundamentalt anderledes. Eksempelvis er der mulighed for at dansklærere deler genrer imellem sig. Der er mulighed for at have mange timer i perioder og få i andre ligesom semesterlæsning er forholdsvis nemt at lægge ind. 25

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33 Centerklasserne Januar 2008 Skolen er ikke for livet, og livet indretter sig ikke efter skolen, det er skolen, som skal indrette sig efter livet Karen Blixen

Læs mere

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Hvorfor er vi her? Vi har en fælles interesse: Jeres børns dannelse og uddannelse. Grundlaget er folkeskoleloven 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Deltagere: Elin B. Danielsen, Grethe Andersen, Lilian Mardell, Mariann Bjerregaard Sørensen, Marie Jull Sørensen; Rasmus

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

3. Principper s. 2. 4. PALS s. 3. 5. Trivselsprofil s. 3. 6. Læseindlæring i indskolingen er et højt prioriteret på Ikast Østre s.

3. Principper s. 2. 4. PALS s. 3. 5. Trivselsprofil s. 3. 6. Læseindlæring i indskolingen er et højt prioriteret på Ikast Østre s. Ikast Østre Skole Ikast Østre Ikast Østre er en byskole fra 1961. Skolens elever kommer primært fra skolens eget distrikt. Et distrikt som er bredt sammensat af såvel meget resurse stærke familier, som

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART

Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART 2017-2018. Program 17:30 - Velkomst & præsentation 17: 35 Om Kratbjergskolen & om skole og overgang fra børnehave til skole

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

Kursus for nye skolebestyrelser. Varde Kommune

Kursus for nye skolebestyrelser. Varde Kommune Kursus for nye skolebestyrelser Varde Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Christensen 2 piger i den danske folkeskole Maja (3.kl), Signe (7.kl) Medlem af skolebestyrelsen på

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN For børn med epilepsi BØRNESKOLEN Børneskolen ved Epilepsihospitalet Børneskolen underviser og observerer børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens de er indlagt på Epilepsihospitalet. Børnene, som

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere