Vilkår for udenlandske betalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for udenlandske betalinger"

Transkript

1 Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge fra udlandet. Udenlandske betalinger dækker også over valutabetalinger i Danmark. Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte din rådgiver. De nødvendige informationer Det er vigtigt at bruge de korrekte informationer ved udenlandske betalinger. Nedenfor kan du se de vigtigste. IBAN IBAN står for International Bank Account Number (internationalt bankkontonummer). Det er et nummer, der er tilknyttet alle konti i EU-landene samt en del øvrige lande. IBAN er en kode, der identificerer land, bank og kontonummer. Dit IBAN-kontonummer står nederst på dine kontoudtog. I Jyske Netbank Privat kan du finde dit IBAN-kontonummer på et kontoudtog i Netboks BIC BIC står for Bank Identifier Code (bank-identifikations-kode). BIC er på 8 eller 11 tegn. De første seks tegn er altid bogstaver, og resten er bogstaver og/eller tal, fx JYBADKKK (Jyske Bank, København). BIC hed tidligere SWIFT-adresse. Betalingstjenesteloven Betalingstjenesteloven er baseret på EU-regler, der har til formål at sikre borgere og virksomheder mere ensartede rettigheder på tværs af landegrænserne med henblik på at fremme det indre marked for betalinger i EU. Betalingstjenesteloven omfatter betalinger i eurolandenes og EØS-landenes valutaer og betalinger til og fra de nævnte lande. Loven regulerer bl.a. fordelingen af omkostninger, informationer og gennemførelsestiden på både ind- og udbetalinger. 1

2 Fordelingen af omkostninger Fordelingen af omkostninger kan aftales mellem afsender og modtager på tre måder: 1. Omkostninger i Danmark og udlandet betales af ordregiver (OUR). Ved betalinger, der er omfattet af lov om betalingstjenester, kan OUR kun bruges i nogle tilfælde. Omkostninger i udlandet kan være beregnet som en procentdel af beløbet. Dette beløb kan være stort. 2. Omkostninger i Danmark betales af ordregiver og i udlandet af beløbsmodtager (SHA) 3. Omkostninger i Danmark og udlandet betales af beløbsmodtager (BEN). Ved betalinger, der er omfattet af lov om betalingstjenester, kan BEN ikke bruges. Vi anbefaler at bruge omkostningskoden SHA i alle tilfælde. Betalinger til udlandet Betalinger Når du foretager en betaling, er det i begge parters interesse, at betalingen når betalingsmodtageren. Det er derfor meget vigtigt, at du er i besiddelse af de korrekte informationer : BIC/modtagers bank/clearingskode IBAN/modtagers kontonummer Modtagers navn (det navn, som kontoen er oprettet i) Gerne modtagers adresse Gerne modtagerbanks adresse Nogle overførsler kræver specifikt en eller flere af disse oplysninger og kan ikke gennemføres uden. Vi tilbyder flere forskellige typer af overførsler til udlandet. Dit valg vil bl.a. afhænge af beløbets størrelse, valuta, vilkår, og likviditet. Du har mulighed for at overføre direkte til en konto i udlandet via Jyske Netbank Privat eller ved at bestille en overførsel i en afdeling med blanketten Anmodning om overførsel til udlandet og du kan bestille en check til udlandet med blanketten Checkbestilling til udlandet. Blanketterne kan du finde på jyskebank.dk, eller du kan få dem udleveret i banken. Er du kunde i Jyske Bank Private Banking Copenhagen kan du overføre til en konto i udlandet via Jyske Netbank eller sende en instruks til din rådgiver. 2

3 Overførsler via Jyske Netbank Privat Det er billigere at lave en udenlandsk overførsel i netbanken end i en Jyske Bank-afdeling. Prisen for en udenlandsk overførsel afhænger af, hvilken valuta der overføres, og hvilket land der overføres til (modtagerbankens land). Kunder i Privat Banking Copenhagen henvises til Privat Banking Copenhagens prisliste. Omkostningsfordelingen er SHA. Det vil sige, at afsender betaler omkostninger i Danmark, og modtager betaler eventuelle omkostninger i modtagerlandet. Du kan fortsat bestille en udenlandsk overførsel i din afdeling, hvis du har brug for det. Betalinger du kan vælge mellem ved bestilling i en afdeling SEPA betaling Du kan sende EUR-betalinger til Danmark, resten af EU samt Norge, Liechtenstein og Island. Du skal anvende BIC, IBAN og omkostningskoden SHA. Vælger du en SEPA overførsel kan du sende særlige SEPA specifikke oplysninger vedr. betalingen med direkte til modtager, det kan være et ønske eller krav fra modtager. Standard betalinger Vi sender overførslen som SEPA, hvis oplysningerne, valutaen og modtager gør det muligt. Ellers sendes overførslen til en af Jyske Banks korrespondentbanker. I særlige tilfælde, eks. en valuta til et andet land, kan der forekomme videreformidlingsgebyrer til pengeinstitutter i udlandet. Ved overførsler inden for EU+EØS i disse landes valutaer kan du kun anvende omkostningskode SHA. For øvrige lande og valutaer kan alle omkostningskoder bruges. Ekspres betalinger En ekspres betaling koster ekstra. Ved overførsler inden for EU+EØS i disse landes valutaer kan kun omkostningskode SHA bruges. Ved øvrige lande og valutaer kan alle omkostningskoder bruges. Gennemførelsestid og kurs Gennemførelsestiden er den tid, der går, fra vi modtager en bestilling af en overførsel, til beløbet er til rådighed for modtagerbanken. Afregningsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Ved evt. omveksling bruges markedskurs plus bankens marginal, når overførslen bogføres Medmindre beløbet overstiger grænsen for individuel kurs. Grænsen for individuel kurs er: NOK, SEK, GBP, USD og EUR 5 mio. DKK og derover og for øvrige valutaer 1 mio. DKK og derover. Markedskurser og valutamarginaler kan du finde på bankens hjemmeside. 3

4 Standard Ekspres Ekspres Ekspres 1-2 bankdage efter afregning På afregningsdagen, dog afhængig af modtagelsestidspunktet Dagen efter afregningsdagen (debetvalør dagen efter afregningsdagen) 2 bankdage efter afregningsdagen (debetvalør 2 dage efter afregningsdagen) OVERFØRSELSTYPER PÅ BETALINGER TIL UDLANDET Type Antal dage efter afregning, Bemærkninger hvor beløbet er til rådighed i den udenlandske bank (gennemførelsestid) SEPA betalinger 1 bankdag efter afregning EUR m. IBAN, BIC med omkostningskoden SHA 1 bankdag: EUR bestilt i en afdeling. Herudover skal IBAN og BIC være oplyst, samtidig med at omkostningskoden SHA er anvendt. 2 bankdage: Øvrige DKK, EUR, GBP modtaget inden kl USD, CAD modtaget inden kl SEK, NOK, ISK modtaget inden kl Øvrige valutaer modtaget inden kl Kontakt os i særlige situationer Det er altid en god idé at kontakte din rådgiver i konkrete situationer ved betalinger til specielle lande. 4

5 Øvrige betalingsmuligheder: Checks Kender du ikke modtagerens bankforbindelse, kan det være en idé at betale med check, hvis det drejer sig om mindre beløb. Ulempen ved checks er, at de skal sendes med posten. De kan være længe undervejs, og de kan risikere at forsvinde. Du kan bestille en check med blanketten checkbestilling til udlandet via din afdeling og du kan bestille en check via netbanken. Checks til udlandet afregnes til markedskurs efter de samme grænser for individuel kurs som overførsler. Er du kunde i Jyske Bank Private Banking Copenhagen, kan du bestille en check ved at kontakte din rådgiver. SEPA Direct Debit ligner betalingsservice i EUR Hvis du overfører EUR til en modtager, der er oprettet som SEPA Direct Debit kreditor (kan du få oplyst af kreditor ), kan du indgå en betalingsaftale med kreditor, der herefter automatisk kan hæve pengene på din konto efter aftale (ligesom Betalingsservice). Før du kan indgå betalingsaftaler, skal du aftale det med din rådgiver. Du kan læse mere om SEPA Direct Debit på jyskebank.dk. Betalinger fra udlandet samt euro betalinger fra Danmark Overførsler Den hurtigste og enkleste måde at modtage en betaling fra udlandet på er at bede afsenderen om at indsætte penge direkte på din bankkonto. Når du skal modtage betalinger, er det vigtigt, at du giver alle dine kontoinformationer. Dit navn og adresse, som kontoen tilhører, dit IBAN-kontonummer og bankens BIC: JYBADKKK. Din afsender kan evt. have forskellige overførselstyper at vælge mellem. Det vigtigste for dig er, at du tydeligt har fortalt, at du ønsker en overførsel direkte til din konto (med de nævnte oplysninger) og forfaldsdagen. Hvis der mangler oplysninger i overførslen, kan vi have vanskeligt ved at placere pengene, og i nogle tilfælde kan vi sende pengene retur til afsender. Betalinger fra EU + EØS lande Jyske Bank modtager overførsler fra en række europæiske banker, herunder også danske banker. Beløbets modtagelse afhænger af afsenderland, valuta og valuta på kreditkonto. 5

6 Sådan afregner vi: BELØB MODTAGET FØR KL Overførsel fra EU/EØS-land i DKK/EUR til DKK/EUR ANVENDT KURS* Til markedskurs minus bankens marginal INDSÆTTES PÅ DIN KONTO Samme dag Overførsel fra EU/EØS-land i EU/EØS-valuta til konto i samme valuta. Overførsel fra EU/EØS-land i EU/EØS-valuta til konto i anden valuta Veksles ikke Til markedskurs minus bankens marginal Samme dag Dagen efter * Medmindre beløbet overstiger grænsen for individuel kurs. Grænsen for individuel kurs er: NOK, SEK, GBP, USD og EUR 5 mio. DKK og derover og for øvrige valutaer 1 mio. DKK og derover. Andre overførsler I skemaet nedenfor kan du se eksempler på, hvis din afsender er uden for EU+EØS-landene eller har valgt at anvende en valuta, der ikke er omfattet af betalingstjenesteloven. Ved overførsler uden for EU+EØS-landene er det fortsat muligt at anvende alle tre omkostningsfordelinger. Det er afsenderbanken, der bestemmer dispositionsdagen. Sådan afregner vi: BELØB MODTAGET FØR KL Fx USD, JPY, CAD EUR, DKK, EU/EØS-valuta fra ikke EU/EØS lande ANVENDT KURS* Til markedskurs minus bankens marginal Til markedskurs minus bankens marginal INDSÆTTES PÅ DIN KONTO Dagen efter. Dog tidligst dagen efter at beløbet er stillet til Jyske Banks rådighed. Dagen efter. Dog tidligst dagen efter at beløbet er stillet til Jyske Banks rådighed. * Medmindre beløbet overstiger grænsen for individuel kurs. Grænsen for individuel kurs er: NOK, SEK, GBP, USD og EUR 5 mio. DKK og derover og for øvrige valutaer 1 mio. DKK og derover. 6

7 Indgå en Serviceaftale Aftalen vedrører alle dine indgående betalinger fra udlandet og/eller i udenlandsk valuta og giver dig følgende fordele: Når du modtager indbetalinger, har vi i Serviceaftalen på forhånd aftalt, hvilke konti du vil have dine valutaindbetalinger indsat på. F.eks. EUR-betalinger på virksomhedens EUR-konto eller SEK-betalinger på DKK-kontoen, selv om din betaler evt. har overført til en anden konto. Du kan når som helst ændre i aftalen, der kan gælde indtil videre - eller til en bestemt dato. Du bestemmer. Serviceaftalen er gratis. Det er ikke muligt for kunder i Jyske Bank Private Banking Copenhagen at indgå en Serviceaftale. Checks Du kan også vælge at modtage betalinger via check. Du skal dog være opmærksom på, at checks bliver købt i Jyske Bank under forbehold, hvilket vil sige, at du kan risikere, at vi hæver beløbet inkl. omkostninger fra din konto igen, hvis checken ikke bliver betalt i udlandet. Vi kan også fremsende din check til inkasso i udlandet, hvorefter du vil modtage beløbet uden forbehold. Der kan gå meget lang tid, fra du modtager checken, til beløbet bliver indsat på din konto. Denne løsning er også forbundet med større omkostninger. Vær også opmærksom på, at en check, der er indløst, kan returneres langt frem i tiden, hvis den er forfalsket. Det gælder også en check, der er indløst via inkasso i udlandet. Generelle vilkår Advisering Når du sender eller modtager betalinger til/fra udlandet, modtager du en nota fra Jyske Bank. Adviseringen kan du også se i betalingsoversigten i JNP, når den er endeligt afregnet. Hvis du har valgt at få notaen i netbanken i E-arkiv, vil den være klar til læsning eller udprintning, dagen efter betalingen er endeligt afregnet. 7

8 Priser I Jyske Bank kan du få en liste med priser på de forskellige betalingsformer. Ofte vil der også være omkostninger for den, der skal modtage pengene i udlandet. Vi kender ikke priserne, da de kan være aftalt mellem beløbsmodtager og dennes bank. Betalinger sker for din egen regning og risiko. Jyske Bank er ikke ansvarlig for forsinkelser eller fejl, som bliver begået af de udenlandske banker, vi samarbejder med. Forespørgsler Du kan forespørge i din afdeling, hvis der er noget ved en udenlandsk overførsel, der skal undersøges nærmere. Se også I øvrigt henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser, Sådan handler Jyske Bank. Senest opdateret oktober

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende.

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere