Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994"

Transkript

1 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994

2 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia Billard Klub er medlem af Den Danske Billard Union 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER Som aktive seniormedlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktive juniormedlemmer kan bestyrelsen optage enhver under 18 år. Indmeldelse skal ske på klubbens formularer.

3 5 KONTINGENT Bestyrelsen fastsætter de årlige kontingenter. Kontingent betales forud, Når et medlem er i kontingentrestance udover 1. måned, slettes medlemskabet. Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem, før gælden er betalt. Udmeldelse skal foretages skriftligt og betragtes kun som gyldig, når klubbens vedtægter er overholdt. 6 EKSKLUSION/KARANTÆNE Eksklusion : Udelukkelse Karantæne: Tidsbestemt udelukkelse fra klubben. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Ved beslutning om udelukkelse skal bestyrelsen være fuldtallig. Vedkommende har ret til at fremføre sit forsvar, forinden bestyrelsen afgør udelukkelsen. Vedkommende har endvidere ret til at møde op på førstkommende generalforsamling.

4 7 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING (Der vælges enkeltvis af generalforsamlingen) Formand - vælges lige år Kasserer - vælges ulige år Turneringsleder - vælges lige år 1. Bestyrelsesmedlem - vælges lige år 2. Bestyrelsesmedlem - vælges ulige år herudover vælges: 1. suppleant til bestyrelsen - vælges lige år 2. suppleant til bestyrelsen - vælges ulige år 1. revisor - vælges lige år 2. revisor - vælges ulige år Revisorsuppleant - vælges hvert år Udtræder i løbet af året en af de valgte medlemmer, indtræder suppleanten. 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april/maj måned og er klubbens øverste myndighed Generalforsamlingen med dagsorden- indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i klubbens lokaler. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5 Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over 18 år, der har betalt et kontingent der svarer til et aktivt kontingent i Fredericia Billard Klub, og som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Æresmedlemmer er altid valgbare og har stemmeret. Skriftlig afstemning finder sted på foranledning af ét medlem. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved lovlig indvarsling. Dagsorden for den ordinære generalforsamling SKAL omfatte følgende punkter: a. valg af dirigent b. formandens beretning c. forelæggelse af årsrapport d. turneringslederens beretning e. indkomne forslag f. valg i henhold til vedtægterne 7. g. eventuelt 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller kravet til bestyrelsen, der herefter indkalder til den ekstraordinære generalforsamling, hvor dagsorden med de ønskede punkter skal fremgå. Indkaldelsen skal ske snarest og senest 1. mdr. efter kravets fremsættelse.

6 Forslag til klubbens opløsning kan kun komme til behandling på en i dette øjemed sammenkaldt generalforsamling, på hvilken mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, sammenkaldes da ved lovlig varsel en ny generalforsamling, på hvilken bestemmelser om opløsning kan vedtages med ovennævnte kvalificerede majoritet, uanset det mødte antal. Denne generalforsamling tager stilling klubbens aktiver/passivers afvikling. Såfremt foreningen opløses med overskud, tilfalder dette Samvirkende idrætsforeninger i Fredericia SIF. 10 REGNSKAB På generalforsamlingen fremlægger kassereren en årsrapport opstillet med assistance af registreret revisor. Klubbens regnskab følger kalenderåret. 11 BESTYRELSENS ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDE Billardklubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af klubbens bestyrelse indgåede forpligtigelser, for hvilke klubben alene hæfter med dens formue

7 Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for klubbens ejendele og sine økonomiske handlinger. Fredericia Billard Klub tegnes af klubbens formand og kasserer. Det påhviler formanden og i dennes fravær næstformanden at sammenkalde til bestyrelsesmøde, lede forretningerne og i øvrigt sørge for hensigtsmæssig fordeling af forretningerne blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Sammenkaldelse sker med mindst 2 dages varsel, dog kan der i særlige tilfælde dispenseres herfor. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt med mindst 4 medlemmers tilstedeværelse. 12 ÆRESMEDLEMMER Medlemmer, der har udført et usædvanligt stort arbejde for klubben, og som har været værdige repræsentanter for klubben, kan udnævnes til æresmedlemmer. Forslag herom, med begrundelse, kan indsendes til forelæggelse på bestyrelsesmøde samt evt. generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

8 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændringer i klubbens vedtægter har kun gyldighed, når de er vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Vedtaget på klubbens generalforsamling den 27. april Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj Sidste ændring foretaget på generalforsamlingen 15. maj 2009 (Paragraf 11 angående tegningsregler) 10 Regnskab Rettet den 7/5-2013

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere