DanmarkC TV indbringer hermed hørringssvar i forbindelse med Fredericia kommunes budget 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanmarkC TV indbringer hermed hørringssvar i forbindelse med Fredericia kommunes budget 2015."

Transkript

1 HØRRINGSSVAR - FREDERICIA KOMMUNES BUDGET 2015 DanmarkC TV indbringer hermed hørringssvar i forbindelse med Fredericia kommunes budget DanmarkC TV har sendt relevant lokal-tv i Fredericia siden 2012, og gennemgår en konstant udvikling hvad angår programfladen og idegrundlaget for udsendelser. Tv-kanalen rammer alle husstande fra Horsens og ned til grænsen via DvBT (Luftbårret signal) og via kabel-tv. Derudover sender DanmarkC TV 24 timer i døgnet, på vores egen kanal på bynettet ( Yousee kabel-tv der kan ses i tekantsområdet). DanmarkC TV er en ud af fem lokal-tv stationer der har fået sendetilladelse i region Syd. Foruden Fredericia, kan Sønderborg og Esbjerg kommuner glæde sig over at være blandt de få kommuner der har en lokal-tvstation. DanmarkC TV producerer dagligt 30 minutters nyt tv, herunder kultur, nyheder, aktualitet, lokalmusik og andet lokalt. Nye programmerne sendes mandag til torsdag, hvorefter programfladen genudsendes fredag søndag. Alle dage sendes ligeledes genudsendelser af tidligere udsendte programmer. Et færdigt tv-minut tager ca. 1 time at producere, for optagelse til udsendelse. Driften af en så aktiv lokal-tv station er økonomisk tung, og investeringen af mandetimer ligger langt over hvad man kan forvente af en ugentlig arbejdstid. I 2015 ønsker DanmarkC TV at udsende gudstjenester fra de lokale kirker, herunder også fortælle historien om de lokale kirker. Endvidere arbejdes der på at sende direkte ud til borgernes tvapperater. Teknisk er vores systemer klar til at sende direkte, det kræver blot flere hænder. Endvidere er det muligt for Fredericia kommune at benytte indslag fra DanmarkC TV til brug på kommunens hjemmeside. Dermed kan nuværende og kommende borgere via kommunens hjemmeside se alle de gode historier omkring Fredericia, bl.a. når der udnævnes grønne dagplejere, se et aktivt foreningsliv og se fremskridtet der dagligt sker på det nye FredericiaC. Alle programmer kan ses på TV og via vores hjemmeside hvor der både er et livestream af tv-signalet samt videoarkiv. DanmarkC TV indsendte i juni måned 2014 en ansøgning til Fredericia kommune vedr. drifttilskud. At drive en energisk og velfunderet lokal-tvstation er en tung økonomisk post. Derfor anmoder DanmarkC TV Fredericia kommune om at overveje muligheden for at yde drifttilskud til DanmarkC TV for budget 2014 og fremadrettet. Vedlagt: Tidligere fremsendt ansøgning om drifttilskud samt artikkel om tilskud til Lokal-tv i Middelfart.

2 TIDLIGERE FREMSENDT ANSØGNING Ansøgning om driftstilskud DanmarkC TV ansøger herved økonomiudvalget om driftstilskud til foreningen DanmarkC TV, gældende for 2014 og fremadrettet. Fremstilling.: DanmarkC TV har siden 1.november 2012, sendt daglige lokalnyheder og lokalt-producerede programmer til borgerne i Fredericia kommune. Udsendelserne kan ses på Yousee kabel-tv i hele trekantsområdet. Foreningen har indtil marts 2014 været drevet for medlemmernes egne investeringer. DanmarkC TV ansøgte i januar 2014 Kulturministeriet om en af de 5 sendetilladelser gældende for Region Syd. Kulturministeriet afgjorde i marts 2014, at følgende tv-stationer i Region Syd kunne tildeles sendetilladelse.: ES TV (Esbjerg) TV Alternativ (Esbjerg) TV Kik (Esbjerg) Sønderborg lokal-tv (Sønderborg) DanmarkC TV (Fredericia) Dermed blev der overraskende ikke tildelt sendetilladelse til TV-Kolding eller andre lokal-tv stationer udover ovenstående i område SYD. Sendetilladelsen indebærer at DanmarkC TV skal sende to timers nyproduceret tv om ugen på kanal SYD. Sende udgifterne til opkobling på kanal syd andrager godt kr. årligt. Dertil kommer sendeudgifterne til Yousee kabel-tv. DanmarkC TV kan ses af godt seere i Region syd både via kabel-tv og via det luftbårne DVB signal. Sendetilladelsen gælder frem til og med år Sendetilladelsen til Region syd åbner op for endnu større mulighed for udbredelse af budskabet omkring den gode historie i Fredericia. DanmarkC TV dækker mange af de arrangementer der foregår i Fredericia, og man møder ofte DanmarkC TV s raportere på alle tider af døgnet. DanmarkC TV optager og udsender kommunens byrådsmøder på tv og web-tv endvidere dokumenterer DanmarkC TV hændelser i byen i nyhedsudsendelsen. Derudover laver DanmarkC TV dokumentarprogrammer med bl.a. den lokale Falckstation, en udekørende dyrlæge og det lokale orkester UNODERNE der består af brugere på aktivitetscenteret PROAKTIV. DanmarkC TV udvider løbende kompetenceområdet og afprøver nye innovativer ideer til at producere nytænkende lokaltv. Herunder Live udsendelser fra arrangementer i lokalområdet. Endvidere arbejdes der på et samarbejde med de lokale kirker omkring transmission af gudstjenester fra lokalområderne. DanmarkC TV består i dag af to ansatte, hvoraf en person i løntilskud og en del frivillige med forskellige specialer. Det vægtes at kvalitetsniveauet fortsat skal højnes og stationen udvikles. DanmarkC TV tager socialt ansvar og har i en længere periode frivilligt engageret flere borgere med invaliderende psykiatriske lidelser. Der er endvidere en dialog med jobcenteret omkring etablering af en enhed med borgere der er svært tilpasset arbejdsmarkedet.

3 Med DanmarkC TV er der en enestående mulighed for at nå ud til borgerne på en ny og innovativ måde og de allerede producerede programmer benyttes af både Fredericia kommune, erhvervsdrivende og de mange foreninger der har medvirket i nogle af DanmarkC TV s programmer. I juni 2014 gennemførte DanmarkC TV en kvantitativ seeranalyse. Resultatet viser en statistisk beregning af indkomne svar således : Seertal i Fredericia kommune : 73% Seertal i Region SYD : 40 % Seeranalysen ligger i skrivende stund hos vores Revisor med henblik på en Revisionspåtegning. Det skal vægtes at der er tale om en statistisk seeranalyse, heraf tages højde for en statistisk usikkerhed dog skal der også henvises til at seeranalysen ikke medtager borgere fra før det 18. leveår, eller over det fyldte 65. leveår. Det er alment kendskab at en stor del af de ældre borgere bruger netop lokal tv til at holde sig orienteret om deres by. Disse ældre er ikke med i ovennævnte beregning. DanmarkC TV har jvfr. medsendte budget, store poster til drift. Opmærksomheden henledes særligt på den voldsomme stigning på udgiften til fremføring og udsendelse af tv signal til DIGI-TV, der modtager og udsender signalet på Kanal SYD. Udgiften har til og med år 2013 andraget godt kr pr. tvstation der har fået tildelt sendetilladelse fra Kulturministeriet. Fra og med år 2014er dette tal stedet til i omegnen af kr. årligt. Derudover kræver produktionen af kvalitets lokal-tv kendskab til videoproduktion og en journalistisk flair. Denne form for uddannelse af frivillige er en ikke ubetydelig timebekostning hos de ansatte på Tv-stationen. Flere af de andre kommuner, der er så heldige at have en lokal-tv station der har fået tildelt en af de få sendetilladelser, har fået øjnene op for de mange muligheder, en lokal tv-station bibringer byen. Her er linket til Middelfart kommunes byrådsmøde, hvor man tildeler Middelfart lokal-tv støtte. Med et innovativt lokal-tv i god kvalitet, samles og fortælles historier om det der sker nu og før, samtidig med at lokalområdet vil opleve en hel særlig promovering. DanmarkC TV ansøger hermed på ovenstående grundlag, Fredericia kommune om et årligt driftstilskud. Det ansøgte driftstilskud ventes anvendt til øgede driftsudgifter herunder udvidelse af aktivitets- og kvalitetsniveau, ophør af løntilskud og ønsket om udvidelse af personalenormering Fremtidige visioner DanmarkC TV starter optagelserne til en ny programserie omkring en ude-kørende dyrlæge i lokalområdet. Programserien tager seeren med ud til alt lige fra akutbesøg til aflivninger og fødsler. Vi arbejder derudover på følgende projekter: Lokale gudstjenester Vi er i skrivende stund i gang med at opstarter et projekt der går ud på at vise gudtjenester fra de lokale kirker. Der er meget historie gemt i hver enkelt kirke, og tanken er at hver gudstjeneste skal indledes med præstens fortælling omkring kirkens historie. Vi forventer at der vil være et større seertal på disse udsendelser, da kirkerne er en del af lokalhistorien. Derudover er der en del borgere der ikke selv har mulighed for at opsøge deres lokale kirke grundet helbred eller et presset dagsprogram. Derfor har vi høje forventninger til netop denne programserie.

4 Direkte udsendelser DanmarkC TV arbejder på at kunne sende direkte tv-programmer fra alt lige fra byrådsmøder til events i lokalområdet. Det er tanken at også kulturelle satsninger, rød løber interviews ved premierer på musicals og alt andet der kunne være en ide at sende live, skal sendes direkte. Derved vil den enkelte seer opleve en skærpet intensivitet og i flere situationer blive inspireret til at opsøge den aktivitet der er sendt direkte. Ved Tallships var der flere borgere også udefrakommende der opfordrede DanmarkC TV til at sende direkte tv fra eventen på FredericiaC. Den gennemgående begrundelse var, at de selv ville blive inspireret til at tage til et arrangement hvis de blev præsenteret for det på tv. Ofte var man ikke klar over hvad et arrangement består af og ofte på det grundlag ikke vælger at tage dertil. Det var en generel stemning. Dette må kunne kopieres over på flere af byens aktiviteter, herunder også byrådsmøder, gymnastikopvisninger eller release-fester på lokalmusikeres CD udgivelser i pakhuset. DanmarkC TV har tidligere sendt båndede optagelser fra Fredericia gymnasiums arrangementer, herunder Coffeehouse og musikfestival. Dette har været store seermagneter, og med en live udsendelse koblet på ville det blot blive mere autentisk og intensivt. Flere visioner DanmarkC TV har i den seneste tid haft fokus på lokalsporten og sendt et ugentligt sportsprogram. Dette produkt skal videreudvikles og sportsforeningerne skal inddrages. Denne inddragelse skal indbefatte at foreningerne skal stille en person til rådighed der lave enkelte videoklip fra weekendens sportsturneringer, og sender dem med resultater til DanmarkC TV. Derved er sportsklubberne selv med til at promovere deres sportsgren og deres forening. DanmarkC TV arbejder pt. På at bringe indslag fra den lokale Cricketklub og deres spillere der er udtaget til landsholdet. DanmarkC TV ønsker at foreningerne i lokalområdet skal have muligheden for en sådan medinddragelse og story-telling. Derfor vil alle foreninger i lokalområdet få muligheden for at bidrage på netop den samme måde at være med til at fortæle historien og deres forening. DanmarkC TV ønsker at finde sponsorstøtte til indkøb af en antal kameraer der kan benyttes af sports og andre fritidsforeninger, således der udover engagement også kan præsteres et resultat i god kvalitet. Bilag: Avisartikel Theis Søndergaard Foreningen DanmarkC TV, Finsensvej 18, 7000 Fredericia mail.: CVR.:

5 Vedtægter Vedtægter for DanmarkC TV 1. Foreningens navn er DanmarkC TV. Foreningen er hjemmehørende i Fredericia kommune. 2. Foreningens formål er at drive lokal tv-virksomhed i Fredericia kommune og på sigt i Vejle kommune og opland, i overensstemmelse med lovgivningen om lokal radio- og tv-virksomhed. Foreningen har ingen politisk eller religiøs retning eller tilhørsforhold. 3. Foreningen har mulighed for at være medlem af en fælles fritidssammenslutning af foreninger, der har til formål at bistå nærradio- og lokal-tv-virksomhed samt evt. andre foreninger til gavn for Foreningen DanmarkC TV. 4. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent. Hvert medlemskab har 1 stemme. Som medlemmer kan optages alle interesserede. De enkelte medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun foreningens medlemmer har stemmeret og er valgbare på foreningens generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer skal være bosat I kommunen. 6. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af Januar måned, og indkaldes med 3 ugers varsel ved bekendtgørelse I foreningen DanmarkC TV s medier. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af årsbudget, 4. Fastsættelse af kontingent, 5. Indkomne forslag, 6. Valg af bestyrelse, 7. Valg af 2 suppleanter, 8. Valg af revisorer, Eventuelt 8. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på foreningen DanmarkC TV s hjemmeside Alle afstemninger, afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter krav om det, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 10. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 3 7 medlemmer. 3 medlemmer er på valg i lige år og resterende medlemmer er på valg i ulige år. På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der er på valg hvert år. Desuden vælges en revisorer, der er på valg hvert år. 11. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter den ordinære generalforsamling med formand, en kasserer og en sekretær. Sekretæren fører foreningens protokol. Kassereren og formanden sikrer en god regnskabsførelse. 12. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn. Heraf kan hæves af kassereren samt de personer, som bestyrelsen giver fuldmagt hertil. Bestyrelsen kan ikke optage lån. Bestyrelsen fastsætter derudover selv sin forretningsorden. Den daglige ledelse kan inden for en ramme, tiltræde fornødne investeringer i foreningen DanmarkC TV s interesse. Foreningen DanmarkC TV er en non-profit forening, hvorfor der tilsigtes af budgettet holdes indenfor rammerne.

6 14. Bestyrelsen kan efter eget skøn og efter samråd med valgte revisor afgøre, hvorvidt det er fordelagtigt at lade foreningen momsregistrere. 15. Bestyrelsen kan ansætte personale, eller danne en redaktion til at forestå foreningens daglige drift. Bestyrelsen kan efter eget skøn antage konsulentbistand. 16. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, og inden udgangen af januar måned er kassereren pligtig til at overgive årsregnskabet til revisionen. 17. Ændring af foreningens vedtægter kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og endvidere at 2/3 af de mødte stemmer for ændringen. Såfremt vedtægtsændringerne ikke kan ændres som følge af, at der ikke er mødt tilstrækkelige medlemmer, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med i 10 gældende varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor beslutning om vedtægtsændring ligeledes kræver 2/3 majoritet af de fremmødte. 18. Forslag om evt. opløsning af foreningen skal ske på to efter hinanden indvarslede generalforsamlinger afholdt med mindst 3 ugers varsel. Opløsningen skal på generalforsamlingerne vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmer. Foreningens midler tilfalder, efter bestyrelsens afgørelse, andet frivilligt kulturelt eller socialt arbejde i Fredericia Kommune. Bestyrelsens sammensætning pr. 1.juni 2014 : Formand Theis Søndergaard, Næstformand Martin Gulløv, Sekretær Tommy Raun, Kasser Elin Søndergaard, menig Jane Vestergaard Budget DanmarkC TV 2014 (Forening) TILSKUD ,00 kr Løn refusion ,00 kr Husleje & forbrug ,00 kr Transportudgifter ,00 kr Koda ,00 kr Gramex -400,00 kr Revisor ,00 kr Shopping -600,00 kr Digi-TV ,00 kr Løn ,00 kr Diverse 0,00 kr Årsresultat 60,00 kr

7 Artikel

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 14 3. Indhold... 15 4. Handicap fopligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 344894 Produktionsnummer 10178447 Foreningens navn DanmarkC

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 16 3. Indhold... 18 4. Handicap forpligtigelser... 22 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 11 3. Indhold... 14 4. Jordbaseret digitalt TV... 18 5. Arkiver... 19 6. Dialog med

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 10 3. Indhold... 12 4. Handicappede... 15 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Beskrivelse af programflade på DanmarkC TV

Beskrivelse af programflade på DanmarkC TV Beskrivelse af programflade på DanmarkC TV DanmarkC TV producerer mange programmer og der søges at ramme en så bred del af lokalbefolkningsgruppen som muligt. Programmerne evalueres på ugentligt plan,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Præsentation af projekt Glad Mad

Præsentation af projekt Glad Mad 3. maj 2010 Denne evaluering er udarbejdet af projektkonsulent Selena Forchhammer Thønnings og projektmedarbejder Kristine Pedersen, fra Videns-og Formidlingsenheden (VIFO), Kommunikationscentret i Hillerød

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 13 3. Indhold... 15 4. Handicap forpligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

FRIVILLIGCENTER HILLERØD FRIVILLIGCENTER HILLERØD Bestyrelsens nyhedsbrev Nr. 1 (april 2006) Frivilligcenter Hillerød Indhold Velkommen 1 Stiftende generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød 2 Frivilligcenter Hillerøds lokale

Læs mere

Visionen. Mindmap. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, 2011 - version 1.4 Side 1. Båring d. 24-05-2011

Visionen. Mindmap. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, 2011 - version 1.4 Side 1. Båring d. 24-05-2011 Båring d. 24-05-2011 Plan for NYT LIV I BÅRING FORSAMLINGSHUS Af Helge Møller Madsen, medlem af bestyrelsen samt Asperup-Roerslev lokaludvalg. Version 1.4. Visionen Det er bestyrelsens ambition at bringe

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere