REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. EUC LILLEBÆLT Teknikervej Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. EUC LILLEBÆLT Teknikervej 2 7000 Fredericia"

Transkript

1 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING EUC LILLEBÆLT Teknikervej Fredericia Tirsdag den 28. maj 2013

2 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard A/S, byder velkommen til årets generalforsamling i Guldsmedebranchens Leverandørforening. 1) VALG AF DIRIGENT Advokat Johan Løje fra advokatfirmaet Sandel, Løje & Partnere vælges som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at forsamlingen dermed er beslutningsdygtig. 2) FORELÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING TIL GODKENDELSE Bestyrelsesformand Søren Lynggaard aflægger beretning for Sammenfatning af formandens beretning 2012 var et begivenhedsrigt år i Guldsmedebranchens Leverandørforening. Christoffer Ritzau havde valgt at forlade stillingen som direktør og i perioden frem til en ny direktør blev ansat fik foreningen på konsulentbasis assistance fra Ivan Lauridsen. Jens R. Møller tiltrådte den første juni som foreningens direktør og første opgave var en konsolidering af foreningen. Efter to år med underskud blev årets resultat et overskud på kr og til information nævnes at forventningerne til 2013 er et 0-resultat eller et mindre underskud. Planerne om hussalg og visionerne om samarbejde med Kopenhagen Für samt Dansk Mode og tekstil er foreløbigt blevet skrinlagt. Endvidere nævnes at Danske Guldsmede og Urmagere i foråret 2012 har ansat ny direktør, Trine Thorning, som foreningen har et rigtig godt samarbejde med. Vi måtte konstatere at messen i Bella Center og flytningen til modeugen ikke var en udpræget succes. Derfor blev samarbejdet med Bella Center opsagt og der blev indledt et nyt samarbejde med Lokomotivværkstedet, som vi har store forventninger til. Fremadrettet kan ikke-medlemmer udstille på lige vilkår med medlemmer, dog er der en væsentlig medlemsrabat på kvadratmeterprisen. Desuden er der indgået et positivt samarbejde med Henrik Westerlund, der står for Vejlemessen. Foreningens direktør, Jens R. Møller er af Ole Sohn, Erhvervs- og Vækstministeriet, formelt udpeget som medlem i Ædelmetalnævnet, der har en vejledende rolle i forhold til Force (Ædelmetalkontrollen). Gennem foreningens virke i nævnet er der sikret et årligt tilskud på kr , som går til at dække driften. Hvis foreningen ikke forestår det arbejde risikeres at tilskuddet bortfalder, og at alle virksomheder i branchen igen pålægges at føre et kompliceret regnskab over deres forbrug af ædelmetaller, hvilket vil være en betydelig belastning både økonomisk og ressourcemæssigt. Ved sin repræsentation i Industriens Uddannnelser (UG6) er foreningen er involveret i branchens uddannelser (guld- og sølvsmedeuddannelserne) på både Københavns Tekniske Skole og EUC Lillebælt. Senest er der på Københavns Erhvervsakademi (KEA) etableret en professionsbacheloruddannelse i smykker, teknologi og business med et førsteoptag på 30 elever, der er færdige om to Side 1 af 4

3 år. Foreningen er her repræsenteret i uddannelsesudvalget, der er med til at rådgive skolen om indhold og retning. Dertil kommer foreningens engagement på Institut for ædelmetal. En anden vigtig aktivitet i foreningen er Kreditorforeningen, der varetager medlemmers interesser og tilgodehavender i konkursboer. Desværre må det konstateres, at der på grund af virksomhedspant sjældent er meget tilbage i de konkrete sager og foreningen har måttet gå i egen kasse for at kunne finansiere driften af kreditorforeningen. Foreningen råder også over Debitortjek, en service der for nuværende ikke bliver brugt så meget, men som flere medlemmer kan drage nytte af. Sidst på året blev der indgået en meget attraktiv ordning om inddrivelse af fordringer med Instrum Justitia, hvor foreningens medlemmer ikke betaler inkassosalær, hvis debitor betaler inden sagen når i fogedretten. Via fællesrådet er foreningen medlem af CIBJO - et Internationalt samarbejde, hvor Danmark har deltaget aktivt i udviklingen af de fem blue books, der findes på hjemmesiden The Gemstone Book / Smykkestensbogen har en ekspertgruppe bestående af Torben Steffensen, Niels Ruddy Hansen, Flemming Hertz, Karen Høgskilde og Claus Antonsen oversat til dansk og der er udsendt et eksemplar af bogen til alle foreningens medlemmer. Der er iværksat eksportaktiviteter og for andet år i træk har der været en fælles stand på Inhorgenta. Dette fortsættes sandsynligvis i 2014 ligesom der er planlagt fælles aktiviteter på ILJ 2013 og på den nye messe, der placeres i Freiburg. Projekterne faciliteres af sekretariatet, der til hver aktivitet søger eksportrådet om tilskud, der kan dække op til halvdelen af omkostningerne til standleje, opbygning, markedsføring mv. Foreningen er forsat presset på økonomien og det oplyses at branchen siden 2007 har oplevet en tilbagegang på 16 % på detailsiden og 25 % på leverandørsiden, hvilket medfører at mange virksomheder overvejer deres fremadrettede medlemskab. Formanden pointerer at uden foreningen er der ingen samlet branche. Ingen til at repræsentere branchen i forskellige fora, hvor fælles problemstillinger kan drøftes. Foreningen er lydhøre overfor nye ideer og tiltag der fortsat gør foreningen attraktiv og som afslutning opfordrer formanden til et fortsat medlemskab. Efterfølgende rejses spørgsmål om de skærpede regler for nikkel i hvidguld og om problematikken om konfliktguld. Information herom efterspørges i foreningens nyhedsbreve. Sidst stilles der spørgsmål om datoen for smykkemessen i København, der uheldigvis falder sammen med afholdelsen af varemessen i Norge. Det oplyses, at messen i København gennem 10 år har været placeret på den pågældende termin, som er fastlagt efter branchens ønske. I Norge er der en drøm om at flytte den norske messe til en anden termin, så messen kan koncentreres om smykker. Herefter godkendes bestyrelsens beretning. Side 2 af 4

4 3) FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE Den udsendte årsrapport for 2012, der viser et overskud på kr præsenteres kort. Det oplyses at foreningen fortsat er presset på indtægtssiden og at fokus på omkostningssiden fastholdes. I 2012 er der ekstraordinært hensat kr til driften af kreditorforeningen. Årsrapporten for 2012 godkendes af forsamlingen. 4) FASTLÆGGELSE AF SERVICEBIDRAG FOR KOMMENDE KALENDERÅR Der er ikke modtaget forslag om ændring af servicebidraget. Til orientering meddeles at kontingentet som vanligt er blevet pristalsreguleret og at bidragsoversigten er udsendt til foreningens medlemmer. 5) VALG TIL BESTYRELSEN Jævnfør vedtægterne består bestyrelsen af syv medlemmer og to suppleanter. I ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen og den ene suppleant. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Den nuværende bestyrelse består af: Anette Korf, Georg Jensen (valgt for 2012 og 2013) Birdie Wendelboe, By Birdie (valgt for 2012 og 2013) Lone Christensen, Aktiv Guld, indtrådt efter Birgitte Falk (valgt for 2012 og 2013) Søren Lynggaard, Ole Lynggaard (valgt for 2012 og 2013) Camilla Siersbøl, Herman Siersbøl (på valg i 2013) Mai Manniche, JewlsCPH (på valg i 2013) Tony Nordberg, Frits Pedersen (på valg i 2013) Der er ikke modtaget forslag til andre kandidater og dermed anses de tre kandidater for genvalgt. Bestyrelsen har foreslået Mads Heindorf som suppleant, hvilket forsamlingen godkender. Den nye bestyrelse består således af: Anette Korf, Georg Jensen (valgt for 2012 og 2013) Birdie Wendelboe, By Birdie (valgt for 2012 og 2013) Camilla Siersbøl, Herman Siersbøl (valgt for 2013 og 2014) Lone Christensen, Aktiv Guld, indtrådt efter Birgitte Falk (valgt for 2012 og 2013) Mai Manniche, JewlsCPH (valgt for 2013 og 2014) Søren Lynggaard, Ole Lynggaard (valgt for 2012 og 2013) Tony Nordberg, Frits Pedersen (valgt for 2013 og 2014) Suppleant Mads Heindorf Side 3 af 4

5 6) VALG AF REVISOR SAMT TO FORENINGSREVISORER Statsautoriseret revisor Ernst & Young A/S genvælges. Som foreningsvalgte revisorer genvælges Helle Lund, Lund of Copenhagen og Johnna Frisch, TJ Design. 7) EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG/ELLER FORENINGENS MEDLEMMER For at begrænse medlemmernes udgifter til revisorerklæringer havde bestyrelsen foreslået følgende ændring af vedtægterne, hvilket forsamlingen godkendte enstemmigt. Paragraf 6.10 er således ændret til: Til kontrol af de indsendte oplysninger kan foreningens statsautoriserede revisor vilkårligt vælge indtil tre medlemsvirksomheder, hvis revisor skal bekræfte rigtigheden af de indsendte oplysninger. Sker dette ikke senest en måned efter anmodningen, sidestilles det med servicebidragsrestance. 8) EVENTUELT Et medlem beder om at der fremadrettet udsendes en kopi af bestyrelsens underskrifter på regnskabet, hvilket blev taget til efterretning. Der spørges til dialogen med Danske Guldsmede og Urmagere om messen og det oplyses at dialogen er yderst positiv, detailsiden værdsætter en messe i København og Danske Guldsmede og Urmagere vil gøre en ekstra indsats for at markedsføre messen overfor deres medlemmer. Sidst spørges til kreditorforeningen og til nødvendigheden af dennes fortsatte virke. Dette set i lyset af det manglende udbytte (på grund af virksomhedspant). Det oplyses, at størstedelen af de nye sager håndteres af foreningen og da mange er glade for at foreningen anmelder et samlet krav, fortsættes denne procedure. Herefter takkede dirigent Johan Løje for god ro og orden og Søren Lynggaard takkede Johan Løje for kompetent ledelse af årets generalforsamling. Side 4 af 4

Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat!

Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat! 1!! Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat! Mødetindledtesmedatværtsforeningensfaneblevførtind,hvorefterPræsidenten, FlemmingRytter,bødvelkommen.IdenneforbindelsefikvicepræsidentforregionI,

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion GeneralforsamlingiAarhus1900Volleyball referat Torsdagd.19.februar2015 kl.1900 IkantinenpåSvømmestadion Dagsorden: 1.Valgafdirigent. KasperPedersen 2.Valgafreferent. DorteToft NB:Dagsordenenerblevetrettidigtsendtud,regnskabeterikke.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967

REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967 Advokat:firrna Dato J.nr. 3D. april 2D14 1188D9-#DokID# REFERAT GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2014 HERNING VAND A/S CVR 35385967 Den 25. april 2014 kl. 9,00 afholdtes der på selskabets adresse Ålykkevej

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere