Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg"

Transkript

1 Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

2 Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender vi til dig? dages sagsbehandlingstid... 6 Skal praktikstedet besøges?... 7 Koordinering af besøg... 7 Besøg på praktikstedet... 8 Din indstilling til sagens afgørelse...10 Afgørelsen...11 Praktikstedet får begrænset godkendelse...12 Hvis vi får en klage...13 Honorar...13 Hvis du ønsker at vide mere

3 Til dig, der besigtiger praktiksteder Vi sætter stor pris på, at du som besigtiger vil bidrage til vores fælles arbejde med at skabe flere praktikpladser. Vi vil gerne bruge dine evner bedst muligt, så vi sikrer en effektiv, ensartet og smidig behandling af de ansøgninger, vi modtager. I denne vejledning kan du læse, hvordan vi gerne vil sikre: En hurtig sagsbehandling, hvor virksomheden får svar på ansøgningen inden for 14 dage Bedst mulig anvendelse af din tid og dine evner som besigtiger Bedst mulig anvendelse af vores og dine ressourcer både økonomisk og administrativt God læsning. Med venlig hilsen Industriens Uddannelser 3

4 Hvem godkender praktiksteder? Det faglige udvalgs rolle Det er det faglige udvalgs opgave at vurdere, om en virksomhed kan blive godkendt som praktiksted. Metalindustriens Uddannelsesudvalg er et af de faglige udvalg i Industriens Uddannelser. Derfor er Metalindustriens Uddannelsesudvalg formelt afsender på en godkendelse som praktiksted. I Industriens Uddannelser behandler Team Praktiksted sagerne. De lokale uddannelsesudvalgs rolle De lokale uddannelsesudvalg består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. De har indsigt i både faget og det lokale arbejdsmarked. Derfor har Metalindustriens Uddannelsesudvalg lagt det faglige skøn i sager om godkendelse af praktiksteder ud i de lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg udpeger selv besigtigere. Hvor mange besigtigere sender vi sagen til? Det lokale uddannelsesudvalg beslutter selv, om sager skal behandles af én eller to besigtigere. Udvalget kan vælge, at ansøgninger behandles af én besigtiger. Det forudsætter, at både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden i det lokale uddannelsesudvalg bakker op om indstillingerne. Udvalget kan også vælge, at alle sager sendes til to besigtigere én repræsentant for arbejdsgiversiden og én repræsentant for arbejdstagersiden. Din rolle som besigtiger Din rolle er at tage stilling til de ansøgninger, som lokale virksomheder sender til Industriens Uddannelser på de specialer, som dit lokale uddannelsesudvalg dækker. Du modtager ansøgninger fra os på mail. Du giver dit faglige skøn i sagen. Måske ud fra dit kendskab til virksomheden, måske ud fra et kig på deres hjemmeside, en telefonsamtale eller et besøg på praktikstedet. Du sender din indstilling til sagens afgørelse til Team Praktiksted i Industriens Uddannelser, som færdigbehandler sagen. 4

5 Hvilke ansøgninger sender vi til dig? Praktiksted Praktikstedet er den adresse, hvor eleven skal være i praktik. Virksomheden udfylder et ansøgningsskema på Industriens Uddannelsers hjemmeside. Så er sagen oprettet i vores online system for behandling af praktiksteder i daglig tale EVG - elektronisk virksomhedsgodkendelse. Sager vi sender til dig Vi vil gerne bruge din tid effektivt. Vi sender derfor kun sagen til dig, når vi har brug for dit faglige skøn. Det har vi: når det er første gang, virksomheden søger om godkendelse inden for en uddannelse Sager vi selv tager stilling til I alle øvrige tilfælde vurderer vi, om ansøgningen kan behandles uden besigtigelse. Det kan være: når virksomheden vil flytte godkendelsen til en ny adresse når virksomheden har skiftet selskabsform (fx ny ejer) når virksomheden vil godkendes til flere elever på praktikstedet Vores vurdering beror på oplysninger angivet i ansøgningsskemaet samt øvrige oplysninger, fx fra skolernes administrationssystem om elever, der har gennemført uddannelsen. Hvis vi er i tvivl, kontakter vi dig for at få din faglige vurdering. når virksomheden søger om at blive godkendt til et højere trin på uddannelsen Du får sagen, når du er besigtiger i det lokale uddannelsesudvalg ved skolen tættest på praktikstedet, og hvis skolen er godkendt til at udbyde specialet. 5

6 14 dages sagsbehandlingstid Virksomheden har krav på et svar inden for 14 dage ifølge Bekendtgørelsen om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser. For at overholde kravet om 14 dages sagsbehandlingstid er det vigtigt for os at have et effektivt samarbejde med dig som besigtiger. Vi sender ansøgningen til dig med det samme Vi bestræber os på at sende ansøgningen til dig inden for 24 timer. Meld tilbage til os inden for 5 hverdage Hvis du kan tage stilling i sagen uden besøg, vil vi gerne have din indstilling til sagens afgørelse inden for 5 hverdage. Hvis du har brug for at besøge praktikstedet, vil vi gerne høre fra dig inden for 5 hverdage. Hvis virksomheden har travlt, kan I godt aftale en dato for besøg, der ligger mere end 14 dage ude i fremtiden. Det afgørende er, at virksomheden inden for 14 dage har en dato for besøg i kalenderen og ved, hvornår de kan forvente en afgørelse i sagen. Hvis vi ikke hører fra dig inden for 5 hverdage Hører vi ikke fra dig inden for 5 hverdage, ringer vi til dig. Får vi ikke fat i dig på telefonen, afgør vi selv sagen. Vi afgør i så fald sagen dels ud fra virksomhedens oplysninger, dels ud fra skolernes administrationssystem, sparring med vores uddannelseskonsulent på området eller sparring med andre besigtigere på området men altså uden besigtigelse. Hvis det senere viser sig, at en virksomhed ikke lever op til de oplysninger, de har angivet i ansøgningsskemaet, kan vi fratage dem deres godkendelse igen. Hvis du i en periode ikke kan kontaktes Det er vigtigt for os at kunne komme i kontakt med dig. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du planlægger ferie eller er syg i længere tid. 6

7 Skal praktikstedet besøges? Som udgangspunkt er du velkommen til at tage ud og besøge de virksomheder, der søger om godkendelse. Nogle virksomheder kender du måske i forvejen. Måske kan du få de nødvendige oplysninger på deres hjemmeside eller ved at ringe til den uddannelsesansvarlige. Så behøver du ikke besøge praktikstedet. Hvis du tager stilling i sagen uden besøg, og det lokale uddannelsesudvalg eller Industriens Uddannelser på et senere tidspunkt får mistanke om, at virksomheden har opgivet urigtige oplysninger i ansøgningsskemaet, kan vi foretage en ekstraordinær besigtigelse for at undersøge, om vi skal begrænse eller fratage godkendelsen. Hvis du er i tvivl om, hvad virksomheden kan tilbyde eleven Det kan være en god idé at besøge praktikstedet, hvis du er i tvivl om deres opgaver dækker uddannelsens praktikmål. Hvis du vil vejlede virksomheden Det kan også være en god idé at besøge praktikstedet, hvis det er første gang, de søger om godkendelse, og du gerne vil vejlede dem i, hvad det vil sige at have en elev i praktik. Koordinering af besøg I de tilfælde, hvor du gerne vil besøge virksomheden, er det vigtigt at få lagt en dato for besøg i kalenderen hurtigt. Det er vigtigt, for at vi kan efterleve kravet om 14 dages sagsbehandlingstid. Koordinering mellem to besigtigere Er I to besigtigere på opgaven, kan vi anbefale, at I har en fast aftale om, hvordan I får koordineret besøg indbyrdes. Det kan for eksempel være, at én besigtiger sender en mail med sine ledige eftermiddage de næste 14 dage, og så ringer du og aftaler besøg med virksomheden ud fra det. Koordinering med virksomhed Skal du aftale besøg med virksomheden, kan vi anbefale, at du har en rutine for at indlede denne dialog. Det kan for eksempel være, at du altid sender en mail til den uddannelsesansvarlige, hvor du præsenterer dig selv og foreslår et konkret tidspunkt for besøg. Husk, at du repræsenterer dit lokale uddannelsesudvalg på vegne af Metalindustriens Uddannelsesudvalg, når du henvender dig til virksomheden. 7

8 Besøg på praktikstedet Der er flere formål med et besøg. Du skal selvfølgelig først og fremmest vurdere uddannelsesmulighederne på praktikstedet. Du kan også vejlede virksomheden i, hvad det indebærer at have en elev i praktik. Her er et forslag til en dagsorden for besøget, hvor du kommer rundt om begge dele. 1. Introduktion Du præsenterer dig og fortæller, at du er udpeget af det lokale uddannelsesudvalg til at foretage en faglig vurdering af praktikstedet på vegne af Metalindustriens Uddannelsesudvalg. 2. Faglig vurdering af uddannelsesmulighederne Du gennemgår faciliteter, opgaver, faglærte på praktikstedet. Du kan tage udgangspunkt i ansøgningsskemaet. Spørgsmålene i ansøgningsskemaet afspejler nemlig de opgaver, eleven skal arbejde med i sin praktiktid. Vi lægger vægt på, at du har fokus på at godkende praktikstedet til så mange af opgaverne på specialet som muligt. Vurdering af arbejdsmiljø Du kan lægge vægt på arbejdsmiljøforhold, hvis de er af afgørende betydning for elevens mulighed for at opnå en tilfredsstillende oplæring i virksomheden. Det er Arbejdstilsynets opgave at kontrollere, at virksomheder overholder lovgivningen, men hvis du som besigtiger konstaterer omfattende mangler, kan det begrunde et helt eller delvist afslag på at blive godkendt som praktiksted. Vurderer du, at virksomheden ikke helt eller delvist kan godkendes på grund af, at arbejdsmiljøet ikke er i orden, skal din indstilling indeholde en detaljeret begrundelse for manglerne samt en vejledning til virksomheden om, hvad de skal gøre for at blive godkendt. I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kræver svendebrev for at være mester for en elev. Derfor spørger vi i ansøgningsskemaet til, hvor mange faglærte eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer, der er på praktikstedet. Overenskomst er ikke en del af vurderingen Vi spørger ikke til overenskomstdækning i ansøgningsskemaet, og det er heller ikke noget, du skal lægge vægt på, i din vurdering af praktikstedet. 8

9 3. Vejledning Hvad vil det vil sige at have en elev i praktik? Hvem skal tage sig af eleven og lære op? Hvilke opgaver skal eleven begynde med? Hvilke opgaver kommer eleven derefter til at arbejde med? Du kan fortælle, hvordan de kan søge efter en elev gennem hvor praktikstedet vil være synligt efter godkendelsen. 4. Mulighed for flere praktikpladser? Vi vil helst godkende virksomheden til så meget som muligt. Du er derfor velkommen til at undersøge, om de også kan godkendes til andre specialer på uddannelsen. Det kan også være til andre uddannelser - herunder eux. Du kan også overveje, om de har kapacitet til at blive godkendt til flere elever eller flere praktiksteder, end de har søgt om. 5. Dine indstillingsmuligheder a. Hvis du vil indstille til godkendelse, så sig det endelig på besøget. b. Hvis du overvejer begrænsninger i godkendelsen eller et afslag så husk, at du på dette besøg blot foretager en faglig vurdering. Den endelige afgørelse ligger hos det faglige udvalg. Denne fordeling er nødvendig, fordi afgørelser om praktikstedsgodkendelser skal leve op til visse lovkrav. Fortæl, at du vil indstille til det faglige udvalg, at virksomheden får en begrænset godkendelse eller et afslag. Du kan fortælle om de muligheder, de har for at indgå kombinationsaftaler eller aftale udstationering. Disse aftaler kan måske virke indviklede for en virksomhed, der ikke før har haft elever. Derfor er det vigtigt at understrege, at skolen og praktikcentrene gerne vil hjælpe med at stable sådan en aftale på benene. 6. Orientering om det videre forløb Informér virksomheden om, at du nu sender din indstilling. Vi vil herefter sende virksomheden en afgørelse i deres sag på den mailadresse, de har opgivet i ansøgningen. I nogle tilfælde sender vi en sag i høring, inden vi træffer afgørelse. 9

10 Din indstilling til sagens afgørelse Det, vi afgør en sag ud fra, er: 1. om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i henhold til de praktikregler, der er fastsat i uddannelsens bekendtgørelse og 2. om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Indstilling til en begrænset godkendelse skal indeholde: Hvilke praktikmål i ansøgningsskemaet praktikstedet ikke kan godkendes til. Konkret begrundelse for, hvorfor praktikstedet ikke kan godkendes (ud for hvert enkelt praktikmål). Så snart du er klar med din faglige vurdering, vil vi gerne have din indstilling til afgørelse i sagen. Hvilken periode i uddannelsen de ikke kan godkendes til. Du finder blot den mail frem, vi har sendt dig om sagen, og klikker på linket til tilbagemeldingsfunktionen. Her indtaster du din indstilling. Vores afgørelser følger faste regler for god forvaltningspraksis. Det er vigtigt, at du beskriver årsagen til de enkelte begrænsninger. Når vi sender afgørelsen til virksomheden, skal de nemlig kunne se, hvad der skal til for at få en fuld godkendelse. Ring til os, hvis du er i tvivl. En fuld godkendelse Du kan indstille til en fuld godkendelse, hvis du vurderer, at praktikstedet skal godkendes fuldt ud til det, de har søgt om. En begrænset godkendelse Du kan indstille til en begrænset godkendelse, hvis du vurderer, at praktikstedet ikke kan godkendes fuldt ud til det, de har søgt om. Et afslag Du kan indstille til et afslag. Her har vi brug for samme uddybning som ved begrænset godkendelse. En høring af virksomheden I de fleste sager, hvor praktikstedet ikke kan godkendes fuldt ud, skal virksomheden høres, inden vi træffer den endelige afgørelse. I praksis foregår det sådan, at vi sender en mail til den uddannelsesansvarlige med de oplysninger, vi har fået fra dig. Virksomheden har mulighed for at komme med supplerende oplysninger. Hvis virksomheden uddyber, forelægger vi de nye oplysninger for dig. Først herefter kan vi træffe en afgørelse. 10

11 Afgørelsen Sagens afgørelse ligger formelt hos det faglige udvalg. Det er derfor Team Praktiksted i Industriens Uddannelser, der på vegne af Metalindustriens Uddannelsesudvalg sender afgørelsen til virksomheden. Vi har ansvaret for, at afgørelsen lever op til de formelle krav. Vi sender afgørelsen på mail til den uddannelsesansvarlige på virksomheden. Du får en kopi. Hvis virksomheden ikke får det, de har søgt om Et afslag skal overholde kravene i forvaltningsloven. Det gælder også, hvis virksomheden får begrænset godkendelse. Afgørelsen skal være begrundet, og virksomheden skal vejledes i, hvad der skal til for at få en fuld godkendelse. Vi registrerer samtidig afgørelsen i det system, som erhvervsskolerne bruger til at oprette uddannelsesaftaler. Hvis virksomheden er fuldt eller begrænset godkendt, bliver den herefter synlig på Afgørelsen skal også indeholde en klagevejledning. Hvis virksomheden bliver godkendt til én elev Når vi godkender til én elev på et praktiksted, indebærer det altid at praktikstedet kan ansætte en ny elev, når den første elev har ét år tilbage af sin uddannelsestid. Denne mulighed gælder på alle uddannelser for Metalindustriens Uddannelsesudvalg. 11

12 Praktikstedet får begrænset godkendelse En virksomhed har flere muligheder for at gøre brug af en begrænset godkendelse. Hvis du kender disse muligheder, er det nemmere for dig at vejlede en virksomhed, der får en begrænset godkendelse. Erhvervsskolerne kan ofte også hjælpe virksomheden med at indgå en uddannelsesaftale ud fra en begrænset godkendelse. Udstationering Virksomheden kan lave en uddannelsesaftale med udstationering. Det betyder, at virksomheden (hovedvirksomheden) forpligter sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre, enten: Kombinationsaftale Virksomheden kan lave en kombinationsaftale med en elev. Det vil sige, at uddannelsesansvaret deles mellem to eller flere virksomheder. Hver virksomhed opretter en uddannelsesaftale med den pågældende elev for netop de praktik- og skoleophold, som den enkelte virksomhed skal stå for. Alle praktik- og skoleophold i den samlede aftaleperiode skal tilsammen være dækket af aftalerne. Hver af de deltagende virksomheder skal være godkendt af det faglige udvalg til den del af uddannelsen, som de påtager sig at gennemføre. i en anden virksomhed (udstationeringsvirksomheden) eller evt. i flere andre udstationeringsvirksomheder, som supplerende skolepraktik fx i et praktikpladscenter eller gennem udsendelse til en filial fx i udlandet. Ved udstationeringsaftaler er der kun én uddannelsesaftale. Omstændighederne for udstationeringen skal fremgå af aftalens punkt 9. Det er hovedvirksomheden, der er ansvarlig for uddannelsesforholdet. Både hovedvirksomheden og udstationeringsvirksomheden skal være godkendt til de dele af praktikuddannelsen, som skal foregå i den enkelte virksomhed. Dette er også hovedvirksomhedens ansvar. Hvis en elev bliver udstationeret via en dansk virksomhed til udlandet, skal den udenlandske virksomhed ikke godkendes. 12

13 Hvis vi får en klage Virksomheden kan klage over vores afgørelse, hvis de ikke har fået det, de søgte om. Det er en del af virksomhedens retssikkerhed, at den kan få afprøvet vores afgørelse hos Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Ankenævnet behandler derefter sagen. De har mulighed for at omgøre vores afgørelse eller bede os behandle sagen igen. Hvis vi får en klage, skal vi skrive en sagsfremstilling til Ankenævnet, der forholder sig til klagens indhold. I den forbindelse vil vi ofte kontakte besigtigeren på sagen. Honorar Vi er afhængige af din faglige viden i vores sagsbehandling. Du får derfor betaling for den tid, du bruger på sagerne. Du kan læse regler om honorar for besigtigere på vores hjemmeside. 13

14 Hvis du ønsker at vide mere Du er altid velkommen til at kontakte Industriens Uddannelser, hvis du har spørgsmål. Industriens Uddannelser Team Praktiksted Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK-1780 København V Januar 2014

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator og -assistent

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator og -assistent Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for og -assistent Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Reddere inden for erhvervsuddannelsen til redder Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon Adresse Postnummer Postdistrikt Virksomheden ønskes

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Handelsuddannelsen

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Handelsuddannelsen Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Det faglige Udvalg for December 2014 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars- og kompetencefordeling mellem de faglige udvalg

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnet overgik september 2014 til at benytte EASY P modulet Sag til at kommunikere med skolerne om Uddannelsesnævnets

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser August 2015 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen vejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen Januar 2014 Sådan uddanner du en: Butiksguldsmed Guldsmed Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Indhold Butiksguldsmed-elev... 3 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev. Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1

Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev. Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1 Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1 2 Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev Indhold Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER

SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER Tidspunkt: 3. september 2009 Deltagere: Arbejdsgivere, praktikansvarlige og skolen Referent: Anne Høyrup Referat AD 1. orientering vedrørende SOSU uddannelsen Fællestaxameteret

Læs mere

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! nu med mulighed for yderligere tilskud Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale?

Læs mere

Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1 Formål Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) December 2010 1.1 Metalindustriens uddannelsesudvalg er det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalget påmetalindustriens område. MI

Læs mere

praktiske råd og oplysninger

praktiske råd og oplysninger PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Ta en elev praktiske råd og oplysninger November 2006 Før eleven ansættes 1 Før institutionen ansætter en elev bør man overveje, hvad der skal til

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg.

Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem skole

Læs mere

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser April 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne

Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Uddannelsesnævnet Vesterbrogade 6 D, 4. 1620 København V Tlf: 33366600

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere