TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag."

Transkript

1 INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport (RA) pkt SIGNALLERING For at kunne kommunikere med deltagerne benytter løbslederen og flagposterne sig af flag. Følgende flag benyttes: Nationalflag..Start Ternet flag Mål Sort/hvidt flag..advarsel Sort flag Straf Sort m. orange skive.teknisk defekt Rødt flag Løbet stoppet Gult flag Fare Gult m. røde striber...nedsat friktion Grønt flag..banen klar Hvidt flag..langsomt køretøj Blåt flag Overhaling De fem første flag vises af løbsledelsen, normalt ved start/mål, mens de øvrige flag kan vises overalt på banen. Ved mål findes en omgangs eller tids tæller. En tavle ved mål kan benyttes til at vise startnumre på kørere, der har tyvstartet. En ildslukker kan vises for at fortælle en kører, at der er ild i hans bil. NATIONALFLAG Nationalflaget benyttes som startsignal. I Danmark og Sverige er startordre givet, når flaget påbegynder en opadgående bevægelse. Internationalt er startordre givet, når flaget påbegynder en nedadgående bevægelse. Hvis der benyttes lys, er startordre givet, når det røde lys slukker efter 0-5 sek.. TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. SORT/HVIDT FLAG Sort/hvidt flag/tavle delt diagonalt betyder advarsel. Vises sammen med startnr. Flaget er en advarsel til køreren om, at hans kørsel er usportslig. Ved strafbane, skal denne køres senest 2 omgange efter, ellers udelukkelse. SORT FLAG Sort flag betyder straf, og vises sammen med startnr. Flaget fortæller køreren, at han skal køre i depot straks p.g.a. ikendt stop and go eller udelukkelse. SORT FLAG MED ORANGE SKIVE Sort flag med orange skive vises sammen med startnr. Flaget betyder, at der er en mekanisk defekt på bilen. Køreren skal straks køre i depot. Køreren må køre ud igen, når defekten er udbedret.

2 RØDT FLAG Rødt flag betyder, at løb eller træning er stoppet. Flaget vises bevægelig samtidigt på alle flagposter. Køreren skal nedsætte farten, må ikke overhale og forsigtigt køre i depot. Bruges også ved tyvstart på off road baner. GULT FLAG Gult flag betyder fare. Overhaling forbudt. Et bevægeligt: Nedsæt farten, vær parat til at ændre bane. Der er en fare udenfor eller delvist på banen. To bevægelige: Nedsæt farten, vær parat til at ændre bane eller helt at stoppe. Der er en fare, som helt eller delvist spærrer banen. Eet bevægeligt + SC-skilt: Safety Car. Når forhindringen er væk, afløses det gule flag med grønt flag (dog ikke på off-road baner). GULT FLAG MED RØDE STRIBER Gult flag med røde striber betyder nedsat friktion. Normalt betyder flaget, at der er spildt olie i den følgende zone. Det kan også betyde fare for aquaplaning, f.eks. ved en lokal regnbyge. Der vises ikke efterfølgende grønt flag. GRØNT FLAG Grønt flag betyder klar bane. Flaget bruges: -ved ophør af zone med gult (ej off-road) -til afløsning af gult, hvis zonen er ryddet -ved start på træning eller opvarmning HVIDT FLAG Hvidt flag betyder langsomt køretøj på banen. Flaget vises ubevægeligt, hvis man er ved at nå en meget langsomt kørende og bevægeligt, hvis man kan blive alvorligt forhindret af denne. BLÅT FLAG Blåt flag betyder, at køreren skal give plads for overhaling. Vist bevægeligt, skal køreren straks give plads for overhaling. Under træning betyder flaget, at man er ved at blive indhentet af en hurtigere bil. Under heat betyder flaget, at man er ved at blive overhalet med en omgang. Flaget kan også vises til en bil, der efter pitstop kommer ud midt i trafikken. STARTBESTEMMELSER En kører er under starterens kommando fra det øjeblik, starteren holder sin venstre hånd i luften / rødt lys tændes. En kører, der ikke har været under starterens kommando anses for ikke at have startet. TYVSTART Tyvstart foreligger, når en bil under starterens kommando bevæges fremad fra sin startplacering og ikke bringes tilbage inden startsignalet er givet. Der findes flere forskellige strafmuligheder, alt efter forseelsens art.

3 REGLER FOR KØRSEL PÅ BANE Bliver en kører indhentet på et lige stykke af en hurtigere bil, skal der gives plads for overhaling. Enhver manøvre, der direkte har til hensigt at spærre, er forbudt. Vil en kører forlade banen, skal han i god tid give signal, og han er ansvarlig for, at manøvren bliver udført uden unødig fare. Ved havari, skal køreren øjeblikkeligt forlade bilen. SAFETY CAR Safety Car på banen markeres med bevægeligt gult flag og SC-skilt på alle flagposter. Alle kørere skal slutte op, så der højst er 5 vognlængder til den forankørende. Overhaling forbudt. DELTAGERE En deltager i baneløb har pligt til at kende og overholde både DASU s reglement og den internationale motorsportsorganisation FIA s regler. Enhver deltagelse i et arrangement sker på deltagerens eget ansvar. LICENS For at kunne deltage som anmelder eller kører, skal man være medlem af en motorklub og have gyldig licens. En licens er gyldig i det kalenderår, den er udstedt eller fornyet. ANMELDERE En anmelder kan være køreren selv, eller en fysisk eller juridisk person og skal have gyldig licens. En anmelder er ansvarlig for alle handlinger begået af hans kørere, mekanikere og andre hjælpere. Og han hæfter for betaling af bøder ikendt de pågældende. Udebliver en anmelder eller kører fra et løb, uden at have givet et begrundet skriftligt afbud, vil han blive straffet, og deltager han på samme dato i en anden konkurrence vil han blive suspenderet. KØRERE Bortset fra ungdomskørere skal man for at få udstedt kørerlicens til baneløb: -være fyldt 18 år -må ikke være fradømt førerretten til -motorkøretøj -opfylde unionslægens krav -have bestået baneprøve - (EU) B-LICENS B-licens er en national banelicens, som er gyldig til baneløb i Danmark og med anmelderlicens også nationale løb i EU landene. B-licensen kan fornyes efter deltagelse i 1 løb indenfor 3 år, ellers kræves ny teoretisk baneprøve.

4 A2-LICENS A2-licens er en international banelicens, som er gyldig til baneløb i Danmark og EU samt internationale baneløb i øvrige lande. A-2 licens udstedes efter ansøgning, når man har gennemført mindst to konkurrencer i løbet af 12 måneder og har gennemgået den krævede lægeundersøgelse. A-2 licensen kan fornyes, hvis man i de forgående 3 år har deltaget i mindst et internationalt løb eller gennemført mindst to nationale løb. OFFICIALS Enhver deltager er pligtig til at efterkomme anvisninger fra officials. Dommeren er banens øverste myndighed. Løbslederen står for løbets afvikling. Øvrige officials er løbslederens hjælpere. PERSONLIG UDRUSTNING Alle kørere skal såvel under træning som konkurrence være iført følgende udrustning: -en FIA godkendt køredragt ( Godkendelses mærke broderet ind i nakken -undertøj, sokker og ansigtsmaske -handsker og sko Udrustningen skal være af flammehæmmende materiale, alt skal være mærket FIA Yderligere skal man være iført styrthjelm af godkendt type uden hagekop. Hvis man kører i en åben bil, skal man benytte visir eller briller med splintfrit glas. KØRETØJERS UDRUSTNING Biler, der deltager i baneløb, skal overholde en række sikkerhedskrav. Kravene er forskellige fra klasse til klasse, se reglement 2 (teknisk reglement). Den vigtigste udrustning er: -sikkerhedsseler -ildslukningsudstyr -styrtbøjle -spejle -hovedafbryder -trækkrog -lamineret forrude -regnlygte i bagrude SIKKERHEDSSELER Sikkerhedsselen skal være en 5- eller 6- punkts FIA godkendt sele med drejelås. ILDSLUKNINGSUDSTYR Hvis man har ildslukningssystem, skal det udvendige udløsergreb placeres sammen med hovedafbryderen og markeres med et rødt E i en hvid 10 cm cirkel med rød kant. STYRTBUR Et styrtbur skal overholde reglementets specifikationer, eller man skal kunne forevise et godkendt certifikat. SPEJLE Banebiler skal have 2 udvendige spejle. Lukkede biler skal også have et indvendigt.

5 HOVEDAFBRYDER Hovedafbryderen skal afbryde for alle elektriske kredsløb undtaget evt. ildslukningssystem og skal kunne betjenes såvel indefra som udefra. Det udvendige betjeningsgreb skal mærkes med et rødt lyn i en blå trekant med hvide 12 cm sider. I lukkede biler skal grebet være under forruden i førersiden. I åbne biler skal grebet være på nederste del af hovedbøjlen. TRÆKKROG Lukkede biler skal have rød, gul eller orange trækkrog for og bag. NASCAR-NET Stort set alle biler skal være forsynet med et såkaldt NASCAR net som dækker sidevinduet i førersiden. STARTNUMRE Ved både træning og konkurrence skal biler have startnumre, 25 cm høje, stregtykkelse 3 cm, et på hver side og et på fronten, samt øverst i forruden. De skal fjernes, hvis bilen ved egen kraft forlader konkurrenceområdet. VOGNBOG Alle biler skal have en vognbog udstedt af DASU. Hvis du ikke har din vognbog med, skal du betale et depositum. HOMOLOGERINGSATTEST Stort set alle lukkede biler ( std. Vogne )skal udover vognbog også have en homologeringsattest udstedt af FIA. REKLAMER Reklamer må ikke være vildledende eller provokerende. TILLÆGSREGLER Som indbydelse til en konkurrence udsender en arrangør tillægsregler, som angiver de specielle forhold, som gælder for konkurrencen, - tid sted klasser længde m.m. ANMELDELSE Hvis man ønsker at deltage i en konkurrence, sender man sin anmeldelse på en blanket til arrangøren, som dog uden begrundelse kan nægte at godtage den. En anmeldelse er en kontrakt om deltagelse mellem deltageren og arrangøren, som begge parter har pligt til at overholde. Anmelder man sig til et løb i udlandet udenfor EU, skal man have DASU s godkendelse (ASN godkendelse). SLUTINSTRUKTION En slutinstruktion er en meddelelse til deltagerne med oplysninger, der er nødvendige for konkurrencens afvikling eller til gavn for deltagerne. En slutinstruktion kan offentliggøres på følgende måder: -tilsendes deltagerne -udleveres ved licenskontrol -meddeles på førermødet -opslås på resultattavlen

6 LICENS OG TEKNISK KONTROL Før enhver træning & løb på bane, skal køreren møde til licens kontrol og teknisk kontrol, samt efterfølgende førermøde. LICENS KONTROL Ved licenskontrol vil følgende blive kontrolleret: -anmeldelsesblanket -anmelderlicens -kørerlicens -evt. ASN godkendelse TEKNISK KONTROL Ved teknisk kontrol vil følgende blive kontrolleret: -vognbog -evt. homologeringsattest -bilens sikkerhedsudstyr -startnummer -personligt udstyr DOPING Da DASU er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), gælder DIF s dopingregler, og deltagerne har pligt til at lade sig dopingteste. M.h.t. alkohol er promillegrænsen 0,00. Overtrædelse af dopingreglerne medfører suspension. TRÆNING Deltagere, der ikke tidligere har kørt på banen, skal inden løb træne mindst 6 omgange. Ved rally-cross 3 omgange. Der må kun være én person i hver bil ved træning og løb. Standardvogne og formelvogne må ikke træne samtidig. FORSIKRING Alle kørere der har løst en licens, er automatisk dækket af DASU s ulykkesforsikring. RESULTATLISTER Resultatlister ophænges på det i tillægsreglerne anførte sted. Resultatlisten er endelig, når dommeren har kontrasigneret den. Deltagerne og konkurrencebiler må ikke forlade banen før, dommeren har kontrasigneret resultatlisten. STRAFFE Enhver deltager, der overtræder reglementer, forskrifter eller officials anvisninger kan straffes. Følgende straffe kan ikendes af dommeren: -intern eller offentlig advarsel -strafbane -bøde -tidsstraf ( Stop an go penalty ) -strafsekunder -udelukkelse Deltagere har pligt til uopfordret at henvende sig til dommeren for at kvittere for evt. strafmeddelelse. Følgende straffe kan kun ikendes af DASU: -udelukkelse fra åbne løbsdage -suspension ( KAN være national, men også international ) -diskvalifikation ( Er ALTID international )

7 BØDE En bøde skal være betalt inden 48 timer, ellers risikeres suspension. Anmelderen hæfter for en bødes betaling. UDELUKKELSE Udelukkelse kan ikendes for hele konkurrencen eller en del af denne. UDELUKKELSE FRA LØBSDAGE Hvis en deltager er ikendt mere end 3 straffe på en sæson, kan der efter konkret vurdering ikendes skærpet straf. SUSPENSION/DISKVALIFIKATION En deltager, der ikendes suspension eller diskvalifikation skal straks aflevere sin licens til DASU. Retten til mesterskab fortabes i det år ikendelsen sker. KLAGEMULIGHEDER En deltager har følgende klagemuligheder: -protest.behandles af dommeren eller juryen -appel behandles af amatør- og ordensudvalg PROTEST (gebyr kr. 750,-) En protest skal: -være skriftlig -afleveres til løbslederen -henvise til overtrådte regler -kun omfatte eet forhold -være vedlagt protestgebyr Der kan ikke protesteres mod afgørelser truffet af faktadommere. PROTESTFRISTER (se RA ) De vigtigste protestfrister er: Anmelder / kørers ret til deltagelse: 2 timer efter maskinkontrols afslutning Slutinstruktion / heatsammensætning:: 1 time før start Teknisk kontrol: Straks Resultatliste / anden kørers bil: Senest 30 min. efter resultatlistens offentliggørelse Se også RA pkt og APPEL (gebyr kr ,-) Nogle dommerkendelser kan appelleres. Fristen er 1 time. I RA fremgår hvilke kendelser, der ikke kan appelleres. Se RA pkt og MYNDIGHEDER FIA ( Federation Internationale de l'automobile ) er den øverste myndighed inden for al 4 hjulet motorsport. Marts Hans-Jørn Søgård Andersen Copyright : Racerskoler, samt Søgård Kurser

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Bedømmelsesreglement for

Bedømmelsesreglement for Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2012 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på DGF s hjemmeside Copyright 2004-2012, Danmarks Gymnastik Forbund 2 TeamGym Bedømmelsesreglement

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere