Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen 1. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011"

Transkript

1 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen 1. marts 2011

2 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en

3 Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler Pause OIOUBL dokumenttyper Vigtige klasser og felter Reference eksempler Forskelle i forhold til OIOXML Udvikling og aftestning Typiske faldgruber Værktøjer Spørgsmål

4 OIOUBL profiler Formål og baggrund Navngivning Typer Et eksempel Konklusion

5 Fra faktura til forretningsprocesser OU001V01 yderligere forretningsprocesser den udvidede indkøbsproces den basale indkøbsproces e-faktura papirfaktura

6 Oversigt over typiske profiler profil Procurement-BilBas-1.0 Procurement-BilSim-1.0 Procurement-PayBas-1.0 Cataloque-CatBas-1.0 Cataloque-CatSim-1.0 Cataloque-CatExt-1.0 Cataloque-CatAdv-1.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NES profil5 X X Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0

7 Introduktion af OIOUBL-2.02 profiler En profil er en overordnet beskrivelse af en eller flere sammenhørende forretningsprocesser, der hver især består af et eller flere forretningsdokumenter En profil er et udtryk for en aftale om udveksling af dokumenter, herunder: Hvilken rolle en part (Party) indtager i forretningsprocessen Hvilke dokumenter en given part kan sende og modtage i den elektroniske forretningsproces Hvilke dokumenter en given part skal kunne sende og modtage Profilerne i OIOUBL er udarbejdet på grundlag af den overordnede forretningsmodel for UBL 2.0, men tilpasset danske forhold

8 Introduktion af OIOUBL-2.02 profiler (fortsat) OIOUBL profiler er et framework der gør det muligt at: Strukturere forretningsprocesser nu og i fremtiden Angive aftaleforhold for de gængse forretningsprocesser uden brug af forudgående udvekslingsaftale At håndtere specielle forretningsprocesser (f.eks. en branchespecifik) Opbygge og vedligeholde et fælles katalog over hvilke forretningsprocesser de forskellige parter understøtter Specificere hvad en part skal foretage sig i forskellige fejlsituationer Øge graden af automatisering f.eks. ved dokumentmodtagelse Øge graden af genbrug idet kendte forretningsgange kan indgå i forskellige profiler Indbygge forretningslogikken i forretningssystemerne Specificere obligatoriske (minimums), frivillige og aftalte processer Indføre e-handel gradvist hen over tid

9 Profiler er sammensat af en eller flere processer Profilerne er sammensat af en eller flere processer ud fra et byggeklodsprincip Hver enkelt proces er selvstændig og kan anvendes isoleret set Profil Proces 1 Proces 2 Proces 3

10 Profiler navngives på en ensartet måde Alle OIOUBL-2.02 profiler er tildelt et navn (ProfileID) ProfileID er sammensat af navnet på et profilområde + identifikation af de processer, der indgår i profilen adskilt ved en bindestreg + versionsnummer. Såfremt der ønskes en kvittering (Response) for den forretningsmæssige behandling af dokumentet inden for en given proces angives dette i ProfileID med et R. Øh Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Procurement Ord Sim R Bil Sim 1.0 profilområde proces procesvariant kvittering ønskes profilens versionsnr Bemærk: Ovennævnte gælder ikke NES profiler

11 Profilområde, proces og procesvariant Profilområde: Procurement Catalogue (Transportation) måske i fremtiden Proces: Catalogue Ordering Billing Payment

12 Profilområde, proces og procesvariant (fortsat) Procesvariant: Basic Den basale dokumentproces Simple Den enkle forretningsproces, der indeholder det minimale sæt af dokumenttyper Extended Et procesniveau med brug af flere dokumenttyper end det simple Advanced Det højeste procesniveau der kan understøttes i OIOUBL-2.02 SEL Sælgerinitieret proces Opdelingen i procesvarianter har taget udgangspunkt i, at den elektroniske forretningsproces skal understøtte såvel den simple forretningsproces som den mere avancerede

13 OIOUBL-2.02 profiler kan opdeles i tre hovedtyper Profilerne i OIOUBL kan opdeles i tre hovedtyper: Minimums profiler (Obligatoriske) Profiler, som man skal understøtte for at kunne sige, at man anvender OIOUBL. Frivillige profiler Profiler, som det er skønnet at der er et bredt behov for, og derfor defineret i OIOUBL. Aftalte profiler Profiler, som aftales bilateralt eller inden for en given branchen. Disse indgår ikke i OIOUBL's officielle kodeliste over profiler.

14 Regler for anvendelse af OIOUBL-2.02 profiler Såvel den offentlige organisation som leverandør skal registrere hvilke profiler de understøtter i NemHandel registeret (dokumentmodtagelse). Et OIOUBL-2.02 dokument skal altid indeholde en værdi for ProfileID Det er altid den part, der starter processen, der beslutter hvilket ProfileID, der anvendes. Afsenderen skal dog altid vælge den mest avancerede profil som begge parter understøtter Profilerne er opbygget så et højere niveau af en forretningsproces f.eks. en avanceret proces også understøtter dokumenterne i en simple proces. Der kan dog være valideringsmæssige forhold i dokumentet, som kan være forskellig fra profil til profil Hvis f.eks. en leverandør, sender en faktura med ProfileID Procurement- BilBas-1.0, og modtageren kun understøtter profilen Procurement-BilSim- 1.0 skal fakturaen afvises, og der skal fremsendes en ny faktura med angivelse af et ProfileID, som modtageren understøtter

15 Et eksempel: Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Profilen understøtter den simple ordreproces og den simple faktureringsproces Anvendes hvor der haves et sammenhængende ordre-til-faktura flow. Faktura og kreditnota vil derfor have reference til en ordre. Der kan udveksles følgende dokumenttyper: Ordre (Order) Ordrebekræftelse (OrderResponseSimple) Faktura (Invoice) Kreditnota (CreditNote) Rykker (Reminder) Kvittering (ApplicationResponse) Mellem følgende parter: Kunde (BuyerCustomerParty) Leverandør (SellerSupplierParty) Kreditor (AccountingSupplierParty) Debitor (AccountingCustomerParty) Afsender (Sender) Modtager (Receiver)

16 Profildiagram ad Procurement-OrdSim-BilSim1.0 «document» «document» «document» «document» «document» Order OrderResponse Simple Inv oice CreditNote Reminder Ordering Simple Proces Billing Simple Process «document» Application Response

17 Proces: Ordering Simple (diagram) ad Ordering Simple Proces BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Start Order Process Create Order «document» Order Process Order Accept or Reject Order [Accept] Need for Business Accept [Reject] [Yes] [No] Create OrderResponseSimple [Accept] Processing Order Process OrderResponseSimple «document» OrderResponse Simple Accepted Order Order Accepted [Accept] [Reject] Accept or Reject Order Response Simple Cancel Order Cancelled Order

18 Proces: Billing Simple (diagram) act Billing Simple Process AccountingCustomerParty AccountingSupplierParty Goods Receipt Goods Delivered Process Inv oice Inv oice Create Inv oice Process CreditNote CreditNote Create CreditNote Accept or Reject Invoicing Document [Accept] [Reject] Processing Inv oicing Invoicing Processed Create Application Response Application Response Receiv e Application Response Application Response Received Process Reminder Reminder Create Reminder Payment Not Received

19 Profiler, konklusion For hver OIOUBL-2.02 profil findes der således en detaljeret beskrivelse af brug af dokumenterne og hvilke forretningsregler der gælder i praksis! Ved elektronisk opslag i NemHandel registeret fremgår det hvilke profiler den givne part supporterer!

20 Pause 13:45 14:10 Pause!

21 OIOUBL dokumenttyper Vigtige klasser og felter Reference eksempler Forskelle i forhold til OIOXML

22 Struktur for et OIOUBL-2.02 dokument Order Cac, cbc, ccts, sdt og udt <rodelement> <namespace> <xsd-reference> UBLExtensions UBLVersionID CustomizationID ProfileID ID UUID <dokument referencer> Signature <linjesektion> UBL-Order-2.0.xsd Extensible content 2.0 OIOUBL-2.02 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Dokument ID UUID: 9756b a-e388fe63f399 Interne + eksterne referencer Digital signatur

23 OIOUBL generelt Validering Schema validerer UBL 2.0 syntax Schematron validerer semantik (og OIOUBL-2.02 delmængde) Elementer/Attributter <cbc:priceamount currencyid="dkk">760.00</cbc:priceamount> Kodelister angiver udfaldsrum <cbc:addressformatcode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 >StructuredDK</cbc:AddressFormatCode> ID-lister <cbc:endpointid schemeid= DK:CVR">DK </cbc:EndpointID> Header/Linje information Header information er fælles for hele dokumentet Linje information er specifik for linjen

24 Namespace <Order xmlns ="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:order-2" xmlns:cac ="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonaggregatecomponents-2" xmlns:cbc ="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponents-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:corecomponentparameters-2" xmlns:sdt ="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:specializeddatatypes-2" xmlns:udt ="urn:un:unece:uncefact:data:specification:unqualifieddatatypesschemamodule:2" xmlns:xsi = xsi:schemalocation= "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:order-2 UBL-Order-2.0.xsd">

25 UBL extensions

26 Dokument referencer

27 Digital signatur

28 Part begrebet i UBL 2.0 UBL 2.0 introducerer et nyt part (party) begreb i forhold til UBL 0.7 og 1.0 OIOUBL-2.02 anvender dette Grundlæggende er der tale om to (abstrakte) parter: Customer (køber) Supplier (sælger) Disse parter er abstrakte da de først skal tildeles en rolle før de kan optræde i et UBL 2.0 dokument Et eksempel: Når køber i et dokument har rollen som kunde, specificeres parten i UBL klassen som: BuyerCustomerParty Men når køber har rollen som debitor, specificeres parten som: AccountingCustomerParty

29 Part begrebet i UBL 2.0 (fortsat) Catalogue Basic Catalogue Simple Catalogue Extended Catalogue Advanced Sourcing ReceiverParty ProviderParty Ordering Simple Ordering Advanced BuyerCustomerParty Ordering SellerSupplierParty Customer DeliveryCustomerParty Billing Basic Fulfilment Billing Simple DespatchSupplierParty Supplier AccountingCustomerParty Billing AccountingSupplierParty Payment Basic Payment

30 Part begrebet i UBL 2.0 (fortsat) En køber kan typisk antage følgende roller: Initierende - OriginatorCustomerParty Kunde - BuyerCustomerParty Debitor AccountingCustomerParty Leveringskunde DeliveryParty ReceiverParty en eventuel tredjepart En sælger kan typisk antage følgende roller: Leverandør - SellerSupplierParty Kreditor AccountingSupplierParty DespatchParty den part hvor varen fysisk befinder sig ProviderParty en eventuel tredjepart Betalingsmodtager PayeeParty (*) Til brug for kvitteringer haves følgende: Afsender - SenderParty Modtager - ReceiverParty

31 Party begrebet i UBL 2.0 (fortsat) I mange tilfælde indgår der kun to reelle parter i et e- handelsforløb. Den samme part vil derfor gå igen i de forskellige roller og i de forskellige klasser Men det er denne fleksibilitet der gør det muligt at håndtere komplekse scenarier f.eks. ved handel mellem store organisationer I et OIOUBL dokument skal afsenderpart og modtagerpart altid specificeres Rent praktisk er den første partangivelse i et dokument altid afsenderen og den efterfølgende modtageren (*)

32 Nøglefelter i klassen Party Endpoint Dette felt benyttes til angivelse af elektronisk adresse for dokumentudveksling. Den elektronisk adresse skal være registreret i NemHandel registeret Skal udfyldes for modtager og afsender af dokumenter, samt for parter som indgår i efterfølgende elektronisk udveksling af dokumenter Afsenders Endpoint er en vigtig forudsætning for elektroniske kvitteringer PartyIdentification Entydig identifikation af en part i form af CVR, SE, P, eller CPR. PartyName Navn for den pågældende part. Er krævet hvis PartyIdentification ikke er udfyldt. Navnet skal være identisk med virksomhedens og/eller personens officielt registrerede navn i det centrale virksomhedsregister eller personregistret. For udenlandske virksomheder skal anvendes virksomhedens officielle virksomhedsnavn

33 Nøglefelter i klassen Party (fortsat) PartyLegalEntity Angiver den juridiske enhed udtrykt ved enten CVR eller CPR nummer PartyTaxScheme En handelspartner identificeret ved et CVR nummer kan vælge at håndtere forskellige afgifter (pligtkoder) under forskellige SE numre. Handelspartneren kan derfor angive en eller flere instanser af klassen PartyTaxScheme, hvor der for et SE nummer specificeres en pligtkode. Dette afspejler den registrering, som handelspartneren har fået foretaget hos SKAT Hvis en virksomhed kun er registreret med ét afgiftsnummer hos SKAT, er CVR nummer og SE nummer identisk. Det er imidlertid altid SE nummer der anvendes som registreringsnummer under PartyTaxScheme Contact Ved afsendelse af faktura til offentlige myndigheder skal der her angives personreference som et udtryk for den person, der er tilknyttet partneren Person Anvendes som reference til en person hos parten

34 Delivery Det er ikke et krav at klassen skal angives Kan gentages for hver delleverance der måtte ønskes Kan forekomme både på headerog linjeniveau Giver mulighed for angivelse af følgende oplysninger: Leveringsmængder Leveringstidspunkt (dato og tid) Leveringsperiode Et antal forretningsparter Et antal adresseoplysninger

35 Delivery (fortsat) Rent forretningsmæssigt er det vigtigt at skelne mellem leveringsadresse* og leveringspart: Leveringspart er den forretningspart der er ansvarlig for modtagelsen af den leverede vare, men adressen på leveringsparten behøver ikke være den adresse hvor varen skal afleveres. Hvis varen skal afleveres på en anden adresse, specificeres den i leveringsadresse Et eksempel kunne være et hjælpemiddel til en privat borger, som skal leveres på borgerens bopæl, men hvor hospitalets lager for hjælpemidler er leveringspart Forsendelsespart: Angiver en eventuel forretningspart hvor varen fysisk befinder sig og hvorfra den skal sendes/transporteres til leveringspart eller leveringsadresse * leveringsadresse = DeliveryLocation.Address

36 TaxTotal Tax er et godt eksempel på hvordan OIOUBL er tilpasset danske forhold: En virksomhed registrerer sig hos Skat under et eller flere SE numre Virksomheden kan vælge at håndtere forskellige afgifter (pligtkoder) under forskellige SE numre En afgift kan være momsfri (66: Registreringsafgift for motorkøretøjer) En afgift kan have forskellige satser (moms: 25%, 0%,??%) En virksomhed kan have behov for at gruppere afgiftsbeløb under de danske toldkoder (punktafgiftskoder) jf. Skats Toldvejledning , bilag 123 Punktafgifter Hvor svært kan dét være? To vigtige regler! Tre danske kodelister!

37 TaxTotal husk 2 regler Klassen TaxTotal gentages for hver pligtkode hvor der ønskes angivet et afgiftsgrundlag og en afgift sum og klassen TaxSubtotal gentages inden for TaxTotal for hver beregningsformel der måtte være angivet i afgiftskategorien Klassen TaxTotal skal indeholde alle skatter, moms og afgifter (punktafgifter), der afregnes til Skat. Afgifter, der afregnes virksomheder i mellem, angives i klassen AllowanceCharge

38 TaxTotal eksempel på alm. moms momsgrundlag

39 TaxTotal eksempel på momsfri ydelse

40 LegalMonetaryTotal Linjetotal uden moms Momstotal Totalbeløb + forudbetalt beløb Rabatsum Gebyrsum Evt. forudbetalt beløb Evt. afrundingsbeløb Totalbeløb Hvor er momsgrundlaget?

41 Prisoplysninger Prisklassen er det centrale omdrejningspunkt for de andre klasser og felter, når priser og mænger skal beregnes Kompliceret sammenhæng mellem basispris, bestillingsenhed, leveringsenhed etc. Men det giver support for specielle situationer (forholdsvis afregning, sampak, anbrud etc.) PriceAmount / BaseQuantity * (BaseQuantity * OrderableUnitFactorRate) = Prisen for en bestillingsenhed. Dette udtryk kan reduceres til PriceAmount * OrderableUnitFactorRate = Prisen for en bestillingsenhed.

42 Prisoplysninger (fortsat) Ordering units OrderingUnit ContentUnitQuantity OrderQuantityIncrement Numeric MinimumOrderQuantity MaximumOrderQuantity Delivery units BatchQuantity ConsumerUnitQuantity Packing units PackQuantity PackSizeNumeric Base units MinimumQuantity MaximumQuantity PriceAmount BaseQuantity OrderableUnitFactorRate

43 Vareoplysninger - momspligt Varen er underlagt 25% momspligt (pligtkode=63) Bemærk: er ikke krævet på en ordre

44 Vareoplysninger - vare En OIOUBL varelinje indeholder en mængde muligheder Klassen går igen i de forskellige dokumenter Man skal kun anvende de felter der er relevante OBS: max 40 karakterer

45 Vareoplysninger vare (avanceret)

46 PaymentMeans Hvis ikke der er angivet nogen betalingsmåde, anvendes den normale betalingsbetingelse, der er gældende mellem en kreditor og debitor Der kan angives mere end én betalingsmåde Elektronisk betalingsform BetalingsMådeKode KortArtsKode International kontooverførsel 31 Indenlandsk kontooverførsel 42 Betalings- eller leverandørservice (incl. Direct Debit) 49 Giroindbetalingskort 50 01, 04 og 15 Fælles indbetalingskort 93 71, 73 og 75 Bilateralt defineret 97 NemKonto

47 PaymentMeans - eksempel reference til betalingsmåde (og betingelser) BetalingsMådeKode betalingsdato Indenlandsk kontooverførsel

48 PaymentTerms Hvis ikke der er angivet nogen betalingsbetingelse anvendes den normale betalingsbetingelse, der er gældende mellem en kreditor og debitor Der kan angives mere end en betalingsbetingelse Betalingsbetingelserne angives efter vigtighed eller efter forfaldstid (rater) Bemærk referencen til betalingsmåde

49 AllowanceCharge Klassen TaxTotal skal indeholde alle afgifter (punktafgifter) og moms, der afregnes med Skat. Afgifter, der afregnes virksomheder i mellem, angives i klassen AllowanceCharge AllowanceCharge = Gebyrer og rabatter! AllowanceCharge på linieniveau medtages ikke i LegalMonetaryTotal, idet det også indgår i LineExtensionAmount, og dermed ville blive medregnet to gange. I LegalMonetaryTotal medtages alene AllowanceCharge på headerniveau Årsagen til rabat eller gebyr angives som en forklarende tekst En bestemt beregningsrækkefølge kan understøttes Angivelse af momspligt

50 AllowanceCharge - eksempel tillæg eller fradrag årsag beregning momspligt

51 OIOUBL-2.02 Kvittering (ApplicationResponse)

52 ApplicationResponse - formål En ApplicationResponse har flere formål: Kan bruges som forretningsmæssig kvittering for alle OIOUBL-2.02 dokumenter (undtaget ordre) Kan bruges til elektronisk at afvise et forretningsdokument pga. forretningsmæssige fejl eller mangler (undtaget ordre) Skal bruges til at afvise et OIOUBL-2.02 dokument med et ProfileID som modtageren ikke understøtter Skal bruges til at afvise et OIOUBL-2.02 dokument med valideringsfejl

53 De vigtigste klasser og elementer ProfileID Normalt svarende til den igangværende profil Men ved afvisning af et dokument med ukendt profil eller valideringsfejl skal profilen angives til: NONE SenderParty ReceiverParty DocumentResponse Response Her skal angives en kode samt en beskrivelse DocumentReference En reference til det dokument der gives respons på LineResponse (optionel) Her kan angives detaljerede oplysninger relateret til en eller flere linjer i det oprindelige dokument

54 ResponseCode og LineResponseCode ResponseCode gælder altid for hele dokumentet En afvisning eller en kvittering gælder altid hele dokumentet LineResponseCode kan bruges til at informere om hvilke dele af et dokument der (forretningsmæssigt) er ok og hvilke der ikke er ResponseCode kan antage følgende værdier: TechnicalAccept (bruges ej i praksis) TechnicalReject ProfileAccept (bruges ej i praksis) ProfileReject BusinessAccept BusinessReject LineResponseCode kan antage følgende værdier BusinessAccept BusinessReject

55 DocumentResponse - overblik

56 ApplicationResponse i praksis En kvittering (=accept) skal altid referere til det højeste niveau (BusinessAccept) En afvisning refererer til det niveau hvor fejlen opdages En ApplicationResponse kan også indeholde fejl Og afsender af en ApplicationResponse kan også anmode om en kvittering En afvisning på teknisk og profil niveau sendes altid med ProfileID = NONE Det er et krav* i OIOUBL-2.02 at en modtager kan sende en ApplicationResponse og at en afsender kan modtage en Det stiller krav til: EndpointID, postkasse og IT infrastruktur Men kravet om brug af ApplicationResponse gør det muligt maskinelt at håndtere en lang række af fejlsituationer

57 ApplicationResponse - reference eksempel OIOUBL_ApplicationResponse_v2p1.xml

58 OIOUBL-2.02 Ordre

59 Ordre - formål e-handel på procesniveau (fra faktura til forretningsprocesser) Høste besparelser ved elektronisk match af ordrer mod fakturaer OIOUBL-2.02 order er en bred ordre: Katalogbaseret ordre Tekstbaseret ordre Alternativt tilbud Sælgerinitieret ordre Stående ordre Vareopfyldning på baggrund af rammeaftale Internethandel International handel Avanceret part (Party) håndtering Tilknytning til OIOUBL profiler

60 De vigtigste klasser og elementer ProfileID ID BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Delivery TaxTotal AnticipatedMonetaryTotal OrderLine Quantity Price Item forretningsproces ordrenr kunde leverandør ønsket leveringsdato momsberegning forventet totalbeløb en eller flere varelinjer

61 ProfileID Procurement-OrdSim-**** Obligatorisk brug af ordre (simpelt procesniveau): Order OrderResponseSimple ApplicationResponse Procurement-OrdAdv-**** Frivillig brug af ordre (avanceret procesniveau): Order OrderResponseSimple OrderChange OrderCancellation OrderResponse Applicationresponse Procurement-OrdSel-**** (OBS: ingen ordre ) Sælger initieret ordre: OrderResponseSimple OrderChange OrderCancellation OrderResponse starter processen Applicationresponse

62 Parter i en ordre Obligatoriske: BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Optionelle: OriginatorCustomerParty FreightForwarderParty AccountingCustomerParty Delivery/DeliveryParty Delivery/DespatchParty Linjeniveau: OriginatorParty Delivery/DeliveryParty Delivery/DespatchParty

63 OrderLine linjenr antal og enhed Linjetotal inklusiv gebyrer og rabatter men eksklusiv moms prisoplysninger vareoplysninger

64 Order - reference eksempler OIOUBL_Order_v2p1.xml OIOUBL_OrderCancellation_v2p1.xml OIOUBL_OrderChange_v2p1.xml OIOUBL_OrderResponse_v2p1.xml OIOUBL_OrderResponseSimple_v2p1

65 OIOUBL-2.02 Faktura

66 Faktura - formål Fakturadokumentet i OIOUBL-2.02 er en videreudbygning af formatet for OIOXML elektronisk regning (e-faktura) Fakturaen i OIOUBL-2.02 giver de samme anvendelsesmuligheder som e-faktura samt en hel del flere OIOUBL-2.02 invoice er en bred faktura: Mangler i nuværende e-faktura er (forsøgt ) fjernet Forsinket betaling Håndtering af tredjepartshandel (avanceret part (Party) håndtering) Rykker og rentenota med i processen Håndtering af forudbetaling Reference til leveringen Rige muligheder for at referere til andre dokumenter Bedre muligheder for ordre/faktura match Kortbetalinger Internethandel International handel Selvafregning (Selfbilled Invoice og Creditnote frigives efter behov) Tilknytning til OIOUBL profiler

67 De vigtigste klasser og elementer ProfileID ID AccountingSupplierParty AccountingCustomerParty Delivery PaymentMeans PaymentTerms AllowanceCharge TaxTotal LegalMonetaryTotal InvoiceLine Quantity Price Item forretningsproces fakturanr kreditor debitor faktisk leveringsdato betalingsmåde betalingsbetingelser gebyr og rabat beregning momsberegning fakturatotaler en eller flere fakturalinjer

68 ProfileID NES profil 5 (urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0) Uden kvittering etc. (basalt procesniveau): Invoice Creditnote Procurement-****-BilSim Obligatorisk brug af faktura (simpelt procesniveau): Invoice Creditnote Reminder ApplicationResponse

69 Parter i en faktura Obligatoriske: AccountingSupplierParty AccountingCustomerParty Optionelle: PayeeParty BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Delivery/DeliveryParty Delivery/DespathParty (bruges ej) Linjeniveau: OriginatorParty Delivery/DeliveryParty Delivery/DespatchParty

70 InvoiceLine linjenr antal og enhed linjetotal inklusiv gebyrer og rabatter men eksklusiv moms reference til ordrelinje prisoplysninger vareoplysninger momstotal (informativ)

71 Invoice - reference eksempler OIOUBL_Invoice_v2p1.xml OIOUBL_CreditNote_v2p1.xml

72 OIOUBL-2.02 Katalogdokumenter

73 OIOUBL-2.02 katalogdokumenter Catalogue Request Afsendes af kunden, og bruges til at efterspørge et katalog hhv. et nyt katalog eller en opdatering til et eksisterende katalog. Det er i Catalogue Request muligt at afgrænse efterspørgslen, således at kun relevante varer modtages i kataloget. Catalogue Bruges til at oprette et nyt katalog eller til at tilføje, opdatere eller slette varelinjer i et eksisterende katalog. Catalogue Item Specification Update Kan anvendes, hvis kun vare specifikationen skal opdateres i et eksisterende katalog. Catalogue Pricing Update Kan anvendes, hvis kun oplysninger relateret til prisen skal opdateres i et eksisterende katalog. Catalogue Deletion Sletning af et helt katalog

74 De vigtigste klasser og elementer ProfileID ID IssueDate RevisionDate VersionID ValidityPeriod ReferencedContract ProviderParty ReceiverParty TradingTerms CatalogueLine ActionCode forretningsproces katalog-id udgivelsesdato revisionsdato evt. versionsnr gyldighedsperiode evt. kontraktreference katalogudbyderen katalogmodtageren evt. betingelser eventuelle kataloglinjer tilføj, opdater, slet

75 Fordeling på OIOUBL-2.02 profiler profil-id X X X X X Cataloque-CatBas-1.0 X X X X Cataloque-CatSim-1.0 X X X X X X X X X Cataloque-CatExt-1.0 X X X X X X Cataloque-CatAdv-1.0

76 Parter i et katalog Obligatoriske: ProviderParty ReceiverParty SellerSupplierParty (obs) Optionelle: ContractorCustomerParty Linjeniveau: SellerSupplierParty ContractorCustomerParty Håndtering af tredje part er således mulig

77 Catalogue the CatalogueLine line ID action code, the whole CatalogueLine is added, replaced or deleted! the unit that can be ordered (in relation to BaseQuantity)

78 Catalogue item description description (long) the name of the item (max. 40 characters) words used to optimize the search the suppliers item identification classification

79 CatalogueRequest CatalogueRequest is send from the ReceiverParty to the ProviderParty Different request parameters: Items from a particular supplier Items from one or more categories Particular items Request a CatalogueItemSpecificationUpdate or a CataloguePricingUpdate Request a particular language Request that the items are classified according to a particular standard The CatalogueRequest can be very complex Profile Catalogue-CatSim-1.0 only allows three request parameters: Supplier Category Item number

80 Catalogue update documents - generel Purpose: To get simpler documents if only prices or item specifications should be updated. Update documents can only be used, if a catalogue already exist. The two update documents are (almost) subsets of the Catalogue document. The differences are: Default language on the header level Related catalogue reference to the catalogue that must be updated The update documents have their own line type

81 CatalogueDeletion rules CatalogueDeletion deletes a full catalogue If only single items must be deleted, the Catalogue document is used If a catalogue provider sends a new catalogue to replace an existing catalogue, it is considered good practice to delete the old catalogue in advance using a CatalogueDeletion The consequence of receiving a CatalogueDeletion should be, that the items in the catalogue is no longer orderable A CatalogueDeletion can not be rejected by the receiver, unless it is in discrepancy with a contract between the parties.

82 Katalog - reference eksempler OIOUBL_Catalogue_v2p1.xml OIOUBL_CatalogueDeletion_v2p1.xml OIOUBL_CatalogueItemSpecificationUpdate_v2p1.xml OIOUBL_CataloguePricingUpdate_v2p1.xml OIOUBL_CatalogueRequest_v2p1.xml

83 Øvrige - reference eksempler OIOUBL_Reminder_v2p1.xml OIOUBL_Statement_v2p1.xml

84 OIOUBL-2.02 UtilityStatement (UTS)

85 Ny OIOUBL dokumenttype: UtilityStatement (UTS). Forsyningsbranchen har med stort flertal besluttet at anvende UTS som efterfølger til OIOXML FSV Høringsproces gennemført med godt resultat Ændringsønsker er medtaget UTS er forankret i UBL 2.1 UtilityStatement (draft), tilpasset danske krav, og med dansk namespace UTS skal (senest) køre produktion når OIOXML udfases Branchen er indstillet på at kombinere overgangen til OIOUBL faktura/kreditnota med overgangen til UTS. UTS pakken består af: Dokumentguideline Valideringspakke (XSD og Schematron) Kodelister Visningsstylesheets (html og MS Excel) Eksempelfiler

86 Forretningsmodellen UTS kan håndtere specifikationer for en lang række forsyningstyper samt scenarier: Forsyning af EL, varme, vand, gas, olie etc. Håndtering af renovation, spildevand, afledning og affald. Teleafregninger herunder fastnet-telefon, mobiltelefon, bredbånd, video/tv, fiber etc. Udvidet samtalespecifikation (samtlige kald fra et givent tlfnummer). Specifikationer relateret til acontoregning, årsopgørelse, slutopgørelse, flytteopgørelse, regulering, annullering etc. Specifikation med multiple underleverandører (f.eks. én leverandør af EL og en anden af ledningsnettet). Specifikationer med energimærke indikering, forbrugsudvikling, gennemsnitspriser og energispareråd. Samlefaktureringer af multiple forbrugssteder og/eller abonnementer. Håndtering af multiafregninger (f.eks. en kommunes samlede specifikation for vand, afledning, varme og renovation). Specifikation med ustrukturede enhedspriser (ifbm. Tele specifikationer).

87 UTS i forhold til FSV OIOXML OIOUBL PIE / PCM OIOUBL Invoice / Kreditnote OIOUBL_D_INV_ xml 1 0..n OIOUBL UtilityStatement (UTS) FSV OIOUBL_D_UTS_ xml Indlejring Selvstændigt dokument

88 Forretningsmodellen (fortsat) UTS header 1..n SubscriberConsumption 0..n SupplierConsumption

89 Forretningsmodellen (fortsat) SubscriberConsumption UtilityConsumptionPoint 1 1 Consumption 0..n SupplierConsumption 0..n UtilityMeter 1 Consumption 1..n ConsumptionLine

90 Forretningsmodellen (fortsat) Consumption 0..1 EnergyWaterSupply 1 totals etc TelecommunicationsSupply

91 Forretningsmodellen (fortsat) EnergyWaterSupply 0..n ConsumptionReport 0..n ConsumptionAverage 0..n EnergyTaxReport 0..n EnergyWaterCorrection

92 Forretningsmodellen (fortsat) TelecommunicationsSupply 1..n TelecommunicationsSupplyLine 1..n TelecommunicationsService 0..n CallDuty 0..n TimeDuty

93 Forskelle i forhold til OIOXML Forretningsmæssigt indhold Namespace Struktur

94 Et anderledes forretningsmæssigt indhold Et anderledes part (Party) begreb En anderledes håndtering af skatter og afgifter En anderledes håndtering af gebyrer og rabatter En anderledes angivelse af betalingsmåde- og frist Brug af OrderableUnitFactorRate ved pris- og mængdeangivelser Nye felter i fakturatotal

95 Sammenhæng med OIOXML parties OIOXML BuyerParty (fakturering) BuyerParty (juridisk) OIOUBL OriginatorCustomerParty BuyerCustomerParty AccountingCustomerParty DeliveryParty DestinationParty SellerParty (Betaling) SellerParty (Vareafsendelse) DeliveryAddress PayeeParty AccountingSupplierParty SellerSupplierParty

96 Et anderledes XML format Namespace Attributter Kodelister Nye klasser og elementer Brug af CDATA i notefelt ej mere lovligt Schematron validering Extensible Content (kun på headerniveau) Øgede muligheder for dokumentreferencer og indlejring

97 Fra e-faktura til OIOUBL-2.01 faktura - eksempel OU001V01 OIOXML OIOUBL-2.01

98 Struktur for en OIOXML faktura / kreditnota Invoice Com og main <rodelement> <namespace> <xsd-reference> ID TypeCode <linjesektion> ValidatedSignature ExtensibleContent Pielax.xsd Dokument ID PIP, PCP, PIE, PCM etc. Digital signatur Extensible content

99 Pause (uofficiel) Pause!

100 Udvikling og aftestning NemHandel processen Metode fra start til slut Validering Typiske faldgruber Værktøjer

101 NemHandel proces klient henter e-dokumentet ERP-system danner e-dokument klient laver opslag i NemHandel registeret NemHandel registeret klient sender e-dokumentet til leveringsstedet over internettet NemHandel registeret oplyser leveringssted og certifikat ERP Udgående Indgående NemHandel klient Kvittering Modtagerens klient sender kvittering for modtagelse klient henter EAN lokationsnummer fra e-dokumentet

102 Metode: Implementer dokumenter Hvilke dokumenter skal sendes fra mit system? Hvilke dokumenter skal jeg kunne modtage? Skal jeg have indlæst modtagne dokumenter direkte i mit indkøbsog økonomisystem, eller vil jeg behandle dem manuelt? Hvordan vil jeg håndtere Kvitteringen (ApplicationResponse)? Download dokumentation for de dokumenter, der skal implementeres på Anvender jeg egne eller internationale standarder for mængdeenheder? Har jeg behov for mapning fra mine interne dokumentformater til OIOUBL formatet? Sikre at dannede dokumenter er valide

103 Metode: Registrering i NemHandel register Kun nødvendig hvis der skal modtages dokumenter Registreringsinformationer Medarbejdercertifikat og kvittering for accept at betingelser Virksomhedens navn og CVR-nummer Hvilke profiler og dokumenter, der understøttes Hvilken rolle (kunde eller leverandør) Hvilke endepunkter (EAN eller CVR), der anvendes Hvilken kommunikationstype ( eller http), der anvendes Funktionscertifikat

104 Metode: Test Test genererede dokumenter OnLine validator Test NemHandel systemet Aftale mellem afsender og modtager om test Benyt diverse NemHandel test-endepunkter Benyt evt. det dedikerede NemHandel test-miljø

105 Metode: Indgå aftaler med kunder / leverandører Hvilke krav har vi til aftaler med vores kunder/ leverandører? Hvem indgår aftalen? Hvem tester og sikrer at NemHandel bliver implementeret korrekt? Dokumentation for mapping af kundeid er, leveringssted, mængdeenheder o. lign.? Er der sammenhæng mellem vores kunde-/ leverandørbegreb og kundens/ leverandørens brug af dokumenterne?

106 Metode: Høst gevinsterne

107 OIOUBL validering Validering Schema validerer UBL 2.0 syntax Schematron validerer semantik (og OIOUBL-2.02 delmængde) OIOUBL schematron validerer følgende: Kardinalitet for felter der er excluded i OIOUBL-2.02 Kardinalitet for felter der er mandatory i OIOUBL-2.02 (men ikke i UBL 2.0) Feltværdier Brug af attributter og udfaldsrum OIOUBL-2.02 generelle forretningsregler OIOUBL-2.02 profilafhængige forretningsregler Kontrolcheck (sammentællinger, beløbsfelter etc.) P.t. haves 420 check i en OIOUBL-2.02 faktura

108 runtime design OIOUBL schematron - arkitektur schematron kildetekst schematron dokumentation OIOUBL dokument guideline.xml ID forretningsregel + ID schematron check(s).xls ID forretningsregel.xls Build schematron stylesheet.xsl OIOUBL testinstans valideringsresultat.xml Parser.XML

109 OIOUBL schematron output fra validering context version + rodelement (dokumenttype) severity ID fejltekst Xpath

110 OIOUBL schematron - dokumentation forankring i XML struktur ID

111 OIOUBL schematron indhold af kittet 15 stk. stylesheets Readme-filer på DK og UK Dokumentation i form af regneark XML parser (msxsl.exe) 15 stk. reference dokument-instanser

112 OIOUBL schematron eksekvering Via msxsl.exe (haves i kittet) Online validator (oioubl.info) RASP klient / toolkit Nemt at indbygge i scripts, programmer etc.: Open source.net VBscript (drag-and-drop til ikon på skrivebordet) Kun fantasien sætter grænser

113 De værste faldgruber Valg af systemløsning i forhold til forretningsmæssig behov Hvis du skal kunne modtage fra det offentlige skal du kunne køre http Vælg de rigtige profiler

114 De værste faldgruber (fortsat) Dataindhold OIOXML og OIOUBL dokumenter har forskellig struktur og indhold Forståelse for partbegrebet og de forskellige part ID er Både afsender og modtager skal have et Endepunkt (EAN, CVR) Konsistens i dataindhold ved ordre-til-faktura profiler Håndtering af bilag DK foran SE- og CVR- numre Adresseangivelser Skat- og afgifter Gebyrer Max 40 tegn i varenavn Enhedsbetegnelser (UnitOfMeasureCode-2.0.gc) Rabat / gebyrer på linjeniveau (er alene informative) Afrundingsfejl

115 De værste faldgruber (fortsat) XML basics Namespace (forkert eller distribueret) Tegnsæt (UTF-8) Reference til xsd filen XML tekster (escaping) Brug af OIOUBL attributter CDATA ej mere lovligt (ej understøttet) Undgå tomme elementer (og klasser)

116 De værste faldgruber (fortsat) Validering Valideringsresultat kan være vanskelig at forstå Valideringen fanger ikke alle fejl! Forskelle mellem forskellige XSLT parsere Noget valideres i schema (XSD) og noget i Schematron Nedkonvertering til OIOXML Ikke alle felter nedkonverteres! Test derfor inden start (hent stylesheetet fra oioubl.info)

117 Spørgsmål Finn Christensen

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010 Introduktion til NemHandel Infrastrukturen Heinrich Clausen 4. november 2010 Komponenter i NemHandel Juridisk ramme Opdateret bekendtgørelse Tekniske standarder (OIOUBL, OIORASP,..) Vilkår Fælles infrastruktur

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014 NemHandelsaktørmøde 21. januar 2014 1 Agenda 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Bordet rundt hvad skaber problemer pt. 3. Status på testmiljø 4. Status på oprydning og forbedring af registreringer

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Teknisk Workshop om NemHandel Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Agenda 09:00-09:30 Velkommen 09:30-10:30 Introduktion til OIOUBL 10:30-10:45 Pause 10:45-11:45 Introduktion

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

IKA e-tænketank 28. Januar 2015

IKA e-tænketank 28. Januar 2015 IKA e-tænketank 28. Januar 2015 1 DAGENS TEKST Et jubilæum Nye profiler Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL 2 10 ÅR MED OBLIGATORISK E-FAKTURERING 3 NYE PROFILER I OIOUBL Basic Order

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.00 Build 23A... 4 2.1 Understøttede versioner... 4 2.2 Ændringer

Læs mere

NemHandelsaktør møde 20. maj 2014

NemHandelsaktør møde 20. maj 2014 NemHandelsaktør møde 20. maj 2014 1 AGENDA 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidst 3. Gennemgang af foreslåede schematron ændringer: 4. Gennemgang af PORS2 5. FOCES1 > FOCES2, herunder

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Juni 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for Tilbud Scenariepakke: ADVQUO S09 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner Revision

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 23-06-2015 14:08:49 Side 1

KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 23-06-2015 14:08:49 Side 1 KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 14:08:49 Side 1 Reg.konto Valør Sted Eksp. År Afst. Bilagsarkiv Nr-type Bruttobeløb Nettobeløb Type Status Proj/Udt Posteringstekst 143 145 00-50 200114 030314

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere