Kommunebeskrivelse 2011 Ringkøbing-Skjern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunebeskrivelse 2011 Ringkøbing-Skjern"

Transkript

1 Kommunebeskrivelse 11 Ringkøbing-Skjern Beskæftigelsesregion April 11

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I RINGKØBING-SKJERN FREM MOD 12 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning i langtidsledigheden må ikke sætte sig fast Tidlig og intensiv kontakt øger chancerne for at afkorte ledighedsperioden Høj faglig og geografisk mobilitet øger chancerne for job Aktive tilbud målrettet langtidsledige borgere BEDRE HJÆLP TIL LEDIGE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET 8 Antallet af førtidspensionister er stigende De nye førtidspensionister kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge Fokus på risikogrupper blandt de sygemeldte borgere Flere ikke-jobklare på kontanthjælp øger risikoen for flere førtidspensionister FOKUS PÅ AT SKABE EFFEKTER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 12 Effekten af en tidlig indsats for jobklare ledige Effekten af aktivering af de jobklare ledige Effekten af aktivering af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Effekten af indsatsen for unge ledige STYRKET SAMARBEJDE MED DE LOKALE VIRKSOMHEDER 17 Omfanget af virksomhedssamarbejde i Ringkøbing-Skjern Stort potentiale for at øge omfanget af privat løntilskud, som har størst effekt MINISTERMÅL 1 LEDIGE SKAL HURTIGT TILBAGE I JOB MINISTERMÅL 2 FÆRRE MENNESKER PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE 22 MINISTERMÅL 3 UNGE SKAL I UDDANNELSE ELLER I JOB 24 MINISTERMÅL 4 FLERE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE SKAL I JOB 26 Udgiver: Beskæftigelsesregion

3 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I RINGKØBING-SKJERN FREM MOD 12 Arbejdsmarkedet i Region er fortsat mærket af finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur. Og på trods af flere tegn på, at beskæftigelsessituationen overordnet set er i bedring, er udsigten til egentlig vækst i beskæftigelsen fortsat lang. Frem mod 12 forventes en svag stigning i antallet af beskæftigede i den private sektor, mens beskæftigelsen forventes at falde i dele af den offentlige sektor. De beskedne forventninger til beskæftigelsesudviklingen gør, at jobcentrene i de kommende år i endnu højere grad skal udnytte de mange tilgængelig jobåbninger og samtidig drive resultaterne gennem en effektiv indsats, som sikrer de unge uddannelse og job, begrænser langtidsledigheden, modvirker marginalisering samt undgår en for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og sikrer en udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Sammenfatning Udfordringerne gælder både regionalt og i Ringkøbing-Skjern, hvor der aktuelt er o 554 unge kontanthjælps- eller dagpengemodtagere under 30 år. o 1.1 i arbejdskraftreserven, o 608 langtidsledige, hvoraf 106 er unge under 30 år. o 279 som er tilgået permanente forsørgelsesydelser det seneste år I lyset af de kommende års udfordringer kan der peges på 5 strategiske fokusområder, som der bør være særligt fokus på i den lokale beskæftigelsesindsats i 12: Bekæmpelse af langtidsledigheden, bedre hjælp til de udsatte ledige, forøgede effekter af den lokale indsats, et styrket samarbejde med lokale virksomheder og flere unge skal i uddannelse. Indsatsen mod langtidsledighed særligt fokus på de unge Langtidsledigheden er flerdoblet de seneste år i Ringkøbing-Skjern, og jobcentrets opgave er nu at sikre, at flere ledige vendes i døren og undgår lange ledighedsperioder. Samtidig skal flere ledige, som allerede har en lang ledighedsperiode bag sig, have en indsats, som giver genbeskæftigelse. Et særligt fokus har gruppen af de unge ledige, som både kan have brug for kompetencegivende uddannelse og en jobrettet indsats, så de sikres kompetencer og et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Både i Ringkøbing-Skjern og regionens øvrige kommuner er der et stort potentiale i at begrænse langtidsledigheden, og vejen til at udnytte potentialet bedre for den enkelte kommune er gennem en effektiv indsats i flere spor. En tidlig og intensiv kontakt med fokus på progression mellem jobcenteret og den enkelte ledige båret af en konkret viden om aktuelle jobåbninger og mulighederne ved en målrettet jobsøgning baseret på faglig og geografisk fleksibilitet vil være et væsentligt middel til at imødegå langtidsledigheden. For andre vil der være behov for målrettet opkvalificering, kompetencegivende uddannelse og/eller et forløb i en konkret virksomhed, for at målet om ordinær beskæftigelse kan nås. 1

4 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Et stigende antal personer placerer sig på kanten af arbejdsmarkedet. I Ringkøbing- Skjern er der aktuelt ca permanent offentligt forsørgede, og antallet er stigende. Det er en udvikling, som udfordrer mulighederne for at øge arbejdsudbuddet, øger risikoen for marginalisering for den enkelte og har langsigtede og betydelige konsekvenser for samfundsøkonomien herunder økonomien i den enkelte kommune. Ca. ¾ af nytilgangen til permanent offentligt forsørgelse kommer enten fra kontanthjælp eller sygedagpenge. Et hovedfokus for den lokale beskæftigelsesindsats er derfor at begrænse omfanget af langvarige forløb på kontanthjælp og sygedagpenge og understøtte, at der findes nye veje for den enkelte borger. Massivt fokus på resultatskabelse og styrket virksomhedssamarbejde De beskæftigelsespolitiske udfordringer og den nye situation efter lavkonjunkturen øger behovet for at skabe bedre effekter i beskæftigelsesindsatsen. Potentialet i kommunerne er stort. Et bredt og velfungerende virksomhedssamarbejde bliver nøglen til en effektiv og resultatskabende beskæftigelsesindsats i de kommende år. Jo tættere virksomhedssamarbejdet er, jo bedre rustet er jobcentret til at levere en beskæftigelsesindsats, som bringer de ledige i job. Sammenfatning På alle områder i den lokale beskæftigelsesindsats kan der med fordel arbejdes med at skabe bedre effekter og resultater og realisere gevinster. I Ringkøbing-Skjern vil en forbedring af effekterne af indsatsen betyde: o Yderligere 66 personer kommer i beskæftigelse, hvis 10 pct. flere får job i løbet af de første tre måneders ledighed. o Yderligere 44 jobklare ledige kommer i selvforsørgelse, hvis resultaterne efter afsluttet indsats hæves til samme niveau som den bedste kommune i klyngen. o Mere end dobbelt så mange indsatsklare vil få positive progressionseffekter, hvis resultaterne efter afsluttet indsats hæves til samme niveau som den bedste kommune i klyngen. o Yderligere ca. 73 personer i en ungdomsårgang i Ringkøbing-Skjern vil få en ungdomsuddannelse, hvis 95 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Forbedrede resultater af beskæftigelsesindsatsen har ikke kun betydning for den enkelte borgers muligheder og fremtidsudsigter, men har også stor betydning for det offentlige udgiftspres og mulighederne for fremtidig velfærd i Ringkøbing-Skjern Kommune. De 4 ministermål for den lokale beskæftigelsesindsats i 12 Omdrejningspunktet for at tilrettelægge en effektiv beskæftigelsesindsats er de 4 mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for indsatsen i 12: 1. at nedbringe arbejdskraftreserven, 2. at nedbringe tilgangen til permanent forsørgelse, 3. at nedbringe antallet offentligt forsørgede af unge under 30 år og 4. at nedbringe antallet offentligt forsørgede ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I er ambitionsniveauet i forhold til målene højt, og lykkes det Ringkøbing- Skjern Kommune at indfri målsætningerne for 12, vil det betyde bedre betingelser for vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern og omegn. 2

5 Faktaark med centrale nøgletal for Ringkøbing-Skjern og Jobcenterklynge 9* RINGKØBING-SKJERN JC-KLYNGE 9* INDSATSEN FOR LANGTIDSLEDIGE Faktiske tal Udvikling det Udvikling det Faktiske tal seneste år seneste år Langtidsledige december % % Gennemsnitstidspunkt for nylediges første samtale (uger) 1 9,0 2,7 uge 7,4 0,1 uge Samtaler pr. fuldtidsledig i 4. kvartal 10 1,8 0,4 samtale 1,6 0,2 samtale Gennemsnitstidspunkt for nylediges første tilbud (uger) 2 23,9 5,2 uge 21,3-0,1 uge Andel langtidsledige i aktivering i uge 48, 10 41% - 56% - INDSATSEN TIL LEDIGE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET Førtidspensionister i alt 10 (helårstal) ,9% ,0% Fremskrevet antal førtidspensionister i 15 (helårstal) Antal nye førtidspensionister fra kontanthjælp i % 198-3% Antal nye førtidspensionister fra sygedagpenge i % % Indsatsklare og midl.passive kontanthjælpsmodtagere i alt, dec % % Sygedagpengeforløb over 26 uger, dec % % FOKUS PÅ AT SKABE EFFEKTER Andel nyledige i job inden for 3 måneder 4 37% 2,3 pct.point 31% -4,4 pct.point Jobklares selvforsørgelsesgrad efter aktivering 5 21% -5 pct.point 25% -3 pct.point Andel indsatsklare med positive resultater af aktivering 6 18% 2 pct.point 23% 2 pct.point Andel unge der opnår mindst en ungdomsuddannelse % - 84% - Andel unge der starter voksenlivet på kontanthjælp 8 4,3% - 7,6% - STYRKELSE AF VIRKSOMHEDSINDSATSEN Andel i virksomhedsrettede forløb 4 kvt % 4,6 pct.point 16% 4,9 pct.point Antal private løntilskudsforløb per beskæftigede 10 1,4-1,9 - MINISTERMÅL 1 Personer i arbejdskraftreserven december ,1% ,0% Andel i arbejdskraftreserven blandt ledighedsberørte december 10 65% 4,6 pct.point 64% 2,4 pct.point Regionalt mål december MINISTERMÅL 2 Nytilgang til permanente ydelser i % % Modtagere af permanente ydelser dec ,4% ,2% Andel modtagere af permanente ydelser i befolkningen (16-64 år) dec. 10 9,9% 0,45 pct.point 7,7% 0,11 pct.point Regionalt mål december MINISTERMÅL 3 Offentligt forsørgede ml år december ,0% ,8% Andel forsørgede blandt årige, december 10 10,4% 0,5 pct.point 11,0% 0,3 pct.point Regionalt mål december MINISTERMÅL 4 Offentligt forsørgede med ikke vestlig-baggrund dec ,1% ,5% Andel forsørgede blandt personer med ikke-vestlig baggrund, dec % 0,9 pct.point 28% 1 pct.point Regionalt mål december BEFOLKNING, ARBEJDSSTYRKE OG OFFENTLIGT FORSØRGEDE Befolkningen januar ,6% ,5% Arbejdsstyrken 09 (16-64 år) ,0% ,0% Arbejdspladser i alt ,9% ,1% Beskæftigede i alt i ,2% ,7% Offentligt forsørgede i alt december ,2% ,2% Andel offentligt forsørgede i befolkningen (16-64 år) 22,5% 0,3 pct.point,6% 0,09 pct.point *JC-KLYNGE 9 indeholder følgende jobcentre: Ringkøbing- Skjern,Tårnby/Dragør,Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Skanderborg, Stevns. Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet og egne beregninger. Anm.: *Ringkøbing-Skjern indgår ikke i opgørelserne for JC-klyngen. 1) Opgjort for nyledige tilgået i perioden fra 3kv09 til 2kv10 som efterfølgende har modtaget A-dagpenge eller kontanthjælp som jobklar i minimum ½ år uden afbrud af 4 sammenhængende uger. 2) Opgjort for nyledige tilgået i 09 som efterfølgende har modtaget A-dagpenge eller kontanthjælp som jobklar i minimum 1 år uden afbrud af 4 sammenhængende uger. 3) Beregnet udvikling som følge af afgang fra førtidspension som følge af alder og bortgang, hvis tilgangen til førtidspension fortsættes fremadrettet på samme niveau som i årene 09 og 10. 4) Opgjort for nyledige modtagere af A- dagpenge og jobklar kontanthjælp i perioden 4kv09-3kv10. 5) Selvforsørgelsesgrad i ½ år efter aktiveringsforløb afsluttet i perioden 2kv09-1kv10 der måles kun på aktiveringsforløb af minimum 4-ugers varighed. 6) Afsluttede forløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i 1. halvår 10 status mål ½ år efter afslutning positive resultater er: revalidering, opmatchning, beskæftigelse/selvforsørgelse og uddannelse. 7) Undervisningsministeriets profilmodel mindst en ungdomsuddannelse på 25 års sigt. 8) Andelen af årige, der på et tidspunkt har modtaget kontanthjælp kun unge, der er bosat i kommune som 15-årige, er medtalt. Opgjort 3. kvartal 10. 9) Opgjort for modtagere af A-dagpenge, jobklar og indsatsklar kontanthjælp og sygedagpenge. 10) Afsluttede private løntilskudsforløb fra oktober 09 til september 10. 3

6 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES Beskæftigelsen i Ringkøbing-Skjern er siden finanskrisen faldet med 8,2 pct. (aug.08 - aug.10). Samlet er der i dag ca færre beskæftigede i Ringkøbing-Skjern end i perioden før krisen. Udviklingen betyder, at beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern og i står over for store udfordringer i 12 i forhold til at imødegå konsekvenserne af krisen og at understøtte et kommende opsving. Det handler i særlig grad om at sikre, at den høje ledighed ikke fører til en permanent stigning i antallet af langtidsledige, og at de mange unge, som er blevet ledige kommer i uddannelse eller i job. Den store stigning i langtidsledigheden må ikke sætte sig fast Siden 08 er antallet af langtidsledige mere end femdoblet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den kraftige stigning har særligt fundet sted i løbet af 09, og i løbet af 10 er stigningstakten aftaget gradvist. Aktuelt er der 608 langtidsledige i Ringkøbing-Skjern, hvoraf de 495 er dagpengemodtagere, jf. figur 1. FIGUR 1: UDVIKLINGEN I ANTALLET AF LANGTIDSLEDIGE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Personer kv06 2kv06 3kv06 4kv06 1kv07 2kv07 3kv07 4kv07 1kv08 2kv08 3kv08 4kv08 1kv09 2kv09 3kv09 4kv09 1kv10 2kv10 3kv10 4kv10 I alt A- dagpenge Kontanthjælp Kilde: Beskæftigelsesministeriets DREAM database Anm.: Langtidsledige defineres som antal aktuelt jobklare ledige (kontanthjælp eller dagpenge) som har været ledige i 80 pct. af tiden inden for seneste år. Langtidsledigheden i Ringkøbing-Skjern har i særlig grad ramt ufaglærte og faglærte mænd i alderen mellem 30 og 49 år, som typisk har mistet deres job inden for den private sektor (industri og handel). Samtidig omfatter de langtidsledige også en gruppe af unge (17 pct.), jf. faktaboksen nedenfor. Erfaringer viser, at jo længere ledighedsperioden bliver for den enkelte, jo vanskeligere bliver det at vende tilbage til beskæftigelse. Stigende langtidsledighed øger dermed risikoen for, at flere borgere mister kontakten til arbejdsmarkedet, marginaliseres eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af ledighed (eksempelvis til efterløn). En stigende langtidsledighed kan således føre til et mindsket og mindre kvalificeret arbejdsudbud i det midtjyske område og dermed vanskeliggøre betingelserne for et nyt opsving i de kommende år. 4

7 Hvad kendetegner de langtidsledige i Ringkøbing-Skjern i december 10? o De 608 langtidsledige i Ringkøbing-Skjern udgør 2,1 pct. af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet blandt klyngekommunerne er 2,4 pct. o Størstedelen af langtidsledige er dagpengemodtagere (81 pct.). o Lidt under halvdelen er år (45 pct.), mens 17 pct. er under 30 år og 38 pct. over 50 år. Over halvdelen er mænd (62 pct.), og 87 pct. har dansk oprindelse o I Ringkøbing-Skjern er andelen af unge langtidsledige større (17 pct.) end i sammenligningskommunerne (10 pct.). o De langtidsledige har senest haft beskæftigelse i følgende brancher: Industri (49 pct.), handel (13 pct.), offentlige brancher (8 pct.), bygge og anlæg (7 pct.) o Langtidsledige dagpengemodtagere er oftest forsikret i følgende fem a-kasser: 3F (62 pct.), Kristelig (10 pct.), Metal (7 pct.), HK (5 pct.) og ASE (3 pct.) Tidlig og intensiv kontakt øger chancerne for at afkorte ledighedsperioden For at lykkes med at reducere langtidsledigheden er det vigtigt, at den lokale beskæftigelsesindsats både har fokus på, at færrest mulige nye ledige får lange perioder med ledighed og derfor ender i langtidsledighed, og samtidig at de nuværende langtidsledige hjælpes effektivt og hurtigt tilbage i job. Et vigtigt fokus for den lokale beskæftigelsesindsats i Ringkøbing-Skjern i 12 bliver derfor at udpege og tilrettelægge en målrettet og individuel indsats for forskellige grupper af ledige, som vurderes at have risiko for at blive langtidsledige. Landsdækkende forsøg har vist, at en tidlig og intensiv kontakt med den ledige, øger den enkeltes chance for at afkorte ledighedsperioden og komme hurtigere i job. Aktuelt er der stor variation på tværs af kommunerne med hensyn til hvor tidligt og intensivt, der sættes ind over for nyledige, jf. figur 2. FIGUR 2: TIDLIG OG INTENSIV INDSATS FOR JOBKLARE I 10 Antal afholdte samtaler per fuldtidsledig Samtaler 2 Hedensted Favrskov 1,9 1,8 Ringkøbing-Skjern 1,7 Gribskov Klynge Stevns 1,6 Hele landet Skanderborg 1,5 1,4 1,3 Tårnby/Dragør Odder 1,2 1, Gns. tidspunkt før nyledige modtager en samtale (uger) Kilde: Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger Anm.: Opgjort for modtagere af a-dagpenge og jobklar kontanthjælp/starthjælp. Y-aksen viser antallet af jobsamtaler i 4. kvartal 10 (DREAM) per fuldtidsledig. X-aksen viser det gennemsnitlige tidspunkt nyledige modtager deres første samtale (jobindsats.dk) der måles på nyledige tilgået i perioden fra 3. kvartal 09 til 2. kvartal 10 og kun på forløb af minimum 6 måneders varighed. Set i forhold til sammenligningskommunerne sættes der i Ringkøbing-Skjern senere ind med samtaler med nyledige, hvorimod intensiteten i samtalerne er højere, jf. figur 2. Der kan således være et potentiale for at styrke den tidlige indsats for nyledige i Ringkøbing-Skjern med henblik på at forebygge langtidsledighed ved at fremrykke den første samtale. 5

8 Effekten af en tidligere indsats for de ledige afhænger imidlertid ikke alene af, at kontakten er tidlig og intensiv, men også af kvaliteten i samtalerne. Et centralt fokus er her at understøtte et konstant fokus på målrettet jobsøgning hos den enkelte ledig med vægt på både faglig og geografisk mobilitet og som motiverer den enkelte til at skabe resultater i sin egen jobsøgning. Høj faglig og geografisk mobilitet øger chancerne for job Undersøgelser af de lediges jobsøgning viser, at en stor del af dem, som finder ny beskæftigelse, skifter til et job inden for en anden branche eller en anden kommune, end den, som de senest havde beskæftigelse i. Det viser, at en høj grad af faglig og geografisk mobilitet er en væsentlig faktor for, at den enkelte ledige kommer i job. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de kommuner i regionen, hvor en lidt mindre andel af de ledige skifter til en ny branche (42 pct.) for at opnå genbeskæftigelse. Samtidig er der en større andel af langtidsledige (46 pct.) end korttidsledige (41 pct.), som skifter til en ny branche, for at opnå ny beskæftigelse, jf. figur 3. FIGUR 3: FAGLIG MOBILITET ANDELEN DER HAR FÅET JOB INDEN FOR EN NY BRANCHE I Samsø Favrskov Odder Skive Lemvig Ringkøbing-Skjern Viborg Langtidsledige Ikast-Brande Silkeborg Herning Randers Hedensted Syddjurs Holstebro Struer Skanderborg Aarhus Horsens Korttidsledige Kilde: DREAM og egne beregninger Anm.: Personer bosat i den enkelte kommune, som har været hhv. korttidsledig eller langtidsledig (modtagere af a-dagpenge og jobklar kontanthjælp/starthjælp.) og som i 10 har opnået genbeskæftigelse. Måling af hvorvidt disse personer har fundet job i en anden branche end den, de tidligere var ansat i. Ovenstående illustrerer, at det omgivende arbejdsmarked i og omkring Ringkøbing- Skjern stiller store krav til, at de ledige udviser en høj grad af faglig mobilitet i jobsøgningen. Og at der samtidig stilles særligt store krav til de langtidslediges mobilitet. Der kan således være et potentiale for yderligere at styrke den faglige mobilitet i jobsøgningen i Ringkøbing-Skjern, så flere hurtigere opnår genbeskæftigelse og undgår langtidsledighed. Norddjurs Hele landet Udover faglig mobilitet har også geografisk mobilitet stor betydning for, hvor hurtigt den enkelte ledige kommer i job. Antallet af relevante jobåbninger og jobchancer for den enkelte ledige øges således markant, jo længere den enkelte er villig til at pendle. I Ringkøbing-Skjern er det gennemsnitligt knap hver femte ledig, som tidligere var beskæftiget i Ringkøbing-Skjern, der - for at opnå genbeskæftigelse - skifter til et job uden for kommunen, jf. figur 4. Andelen, som skifter arbejdssted til en ny kommune, er dermed lidt mindre end gennemsnittet for regionen ( pct.). Samtidig er der i 6

9 Ringkøbing-Skjern en lidt højere andel af langtidsledige (19 pct.) end korttidsledige (18 pct.), som skifter arbejdssted til en ny kommune. FIGUR 4: GEOGRAFISK MOBILITET ANDELEN DER HAR FÅET JOB I EN NY KOMMUNE I Samsø Skanderborg Ringkøbing-Skjern Odder Lemvig Struer Favrskov Skive Ikast-Brande Herning Viborg Syddjurs Aarhus Hedensted Horsens Norddjurs Silkeborg Holstebro Randers Hele landet Langtidsledige Korttidsledige Kilde: Beskæftigelsesministeriets DREAM database Anm.: Personer bosat i den enkelte kommune, som har været hhv. korttidsledig eller langtidsledig (modtagere af a-dagpenge og jobklar kontanthjælp/starthjælp.) og som i 10 har opnået genbeskæftigelse. Målingen viser, hvor stor en andel af de personer, der tidligere var beskæftiget inden for kommunegrænsen, der efter ledighed har fundet job på en virksomhed beliggende i en anden kommune. Ovenstående illustrerer, at det omgivende arbejdsmarked i og omkring Ringkøbing- Skjern stiller store krav til den geografiske mobilitet blandt de ledige i Ringkøbing- Skjern, hvis en højere andel af de ledige skal opnå genbeskæftigelse. Aktive tilbud målrettet langtidsledige borgere Udover at understøtte en målrettet jobsøgning med en høj faglig og geografisk mobilitet blandt de ledige i Ringkøbing-Skjern, kan der være grupper, som har behov for et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud for at opnå genbeskæftigelse. En tidlig og intensiv aktiveringsindsats blandt de ledige, som er langtidsledige eller er i risiko for at blive langtidsledig - kan bidrage til, at flere kommer hurtigere i job, og at færre oplever perioder med langtidsledighed. Det kan være i form af forløb på private og offentlige virksomheder eller ved målrettet opkvalificering, hvor den enkelte ledige får mulighed for at ajourføre og erhverve nye kompetencer og derved får styrket sin faglige mobilitet og jobchancer. Aktuelt er der stor variation på tværs af kommunerne med hensyn til hvor tidligt og intensivt der aktiveres blandt de langtidsledige, jf. figur 5. Set i forhold til sammenligningskommunerne har Ringkøbing-Skjern en lav aktiveringsgrad for langtidsledige (41 pct.), mens aktiveringsgraden i Hedensted eksempelvis er op mod 90 pct. Samtidig sættes der gennemsnitlig senere ind med det første aktive tilbud til gruppen af langtidsledige i Ringkøbing-Skjern. Der er derfor et potentiale for at styrke den tidlige og aktive indsats for personer med risiko for langtidsledighed i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette skal også ses i lyset af, at de nye regler om en samlet dagpengeperiode på 2 år vil være fuldt indfaset medio 12, og at en del af gruppen af langtidsledige risikerer at miste dagpengeretten herefter. Aktuelt er der 353 ledige i Ringkøbing-Skjern, som har mere end 1½ års an- 7

10 ciennitet i dagpengesystemet, og som derfor har risiko for at miste dagpengeretten, hvis de ikke kommer i job i det kommende år. FIGUR 5: TIDSPUNKTET FOR LEDIGES FØRSTE TILBUD OG ANDELEN AF LANGTIDSLEDIGE DER DELTAGER I AKTIVE TILBUD Andelen af langtidsledige der deltager i aktivering Skanderborg Hedensted Hele landet Stevns Klynge Tårnby/Dragør Gribskov Ringkøbing-Skjern Favrskov Odder Gns. tidspunkt før nyledige bliver aktiveret (uger) Kilde: Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger Anm.: Opgjort for modtagere af a-dagpenge og jobklar kontanthjælp/starthjælp. Y-aksen viser andelen af langtidsledige, der i uge deltog i et aktiveringstilbud. X-aksen viser det gennemsnitlige tidspunkt nyledige modtager deres første aktive tilbud (jobindsats.dk) der måles på nyledige tilgået i 09 og kun på forløb af minimum 12 måneders varighed. Samlet set kan der peges på følgende fokusområder og potentialer i de kommende års indsats for at begrænse langtidsledigheden i Ringkøbing-Skjern: FOKUSOMRÅDER Centrale fokusområder i indsatsen i Ringkøbing-Skjern o At nedbringe antallet af langtidsledige fra det nuværende niveau på ca. 608 personer, herunder særligt sikre at de unge med langvarig ledighed opnår uddannelse eller job o At understøtte en målrettet jobsøgning i forhold til de mange jobåbninger, som der trods den moderate forventning til beskæftigelsen i 12, fortsat vil være på det omgivende arbejdsmarked. o At sikre at jobåbningerne synliggøres effektivt for de ledige, og at de ledige i højere grad understøttes i at søge bredt både fagligt og geografisk o At identificere risikogrupper for langtidsledighed og tilrettelægge en individuel indsats for de forskellige grupper o At styrke det tidlige kontaktforløb for nyledige: I Ringkøbing-Skjern sættes der senere ind med samtaler med nyledige, hvorimod intensiteten i samtalerne er højere o At styrke den tidlige og aktive indsats for langtidsledige og personer truet af langtidsledighed: I Ringkøbing-Skjern sættes der senere ind med det første tilbud til langvarige ledige, og intensiteten er lavere end klyngen BEDRE HJÆLP TIL LEDIGE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET I de senere år er antallet af personer, som modtagere permanente forsørgelsesydelser (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob) vokset betydeligt. Det gælder også i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der aktuelt er ca borgere, som modtager permanente ydelser, svarende til 9,9 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Der er derfor et stort potentiale for at øge arbejdsudbuddet i Ringkøbing-Skjern og i regionen som helhed, hvis tilgangen til de permanente ydelser kan nedbringes, herunder særligt tilgangen til førtidspension. 8

11 Antallet af førtidspensionister er stigende I Ringkøbing-Skjern Kommune er antallet af førtidspensionister steget med ca. 240 personer siden 05. I alt er der aktuelt ca personer, som modtager førtidspension i Ringkøbing-Skjern, jf. figur 6. FIGUR 6: FREMSKRIVNINGSSCENARIE AF DEN LANGSIGTEDE UDVIKLING I ANTALLET AF FØRTIDSPENSIONISTER, SÅFREMT DET HIDTIDIGE TILGANGSMØNSTER FORTSÆTTER Personer Uændret nytilgang Reduktion 10% Reduktion % Reduktion 30% Kilde: DREAM og egne beregninger Anm.: Der foretages en estimering af den årlige aldersbetingede afgang fra gruppen samt antagelser om en konstant årlig tilgang svarende til gennemsnittet for 09 og 10. Fremskrivningsscenarierne viser effekten af at reducere tilgangen. Fortsætter tilgangen til førtidspension som hidtil, vil der om 5 år imidlertid være ca. 129 personer flere, som modtager førtidspension i Ringkøbing-Skjern. Dette skyldes, at det nuværende tilgangsmønster til førtidspension overstiger den aldersbetingede afgang fra gruppen, som forventes de kommende år. Hvis ikke tilgangen bremses i de kommende år, vil de økonomiske konsekvenser heraf isoleret set føre til en kommunal merudgift til førtidspension på ca. 9,4 mio. kr. i 15 i Ringkøbing-Skjern. Hvis udviklingen på førtidspensionsområdet skal ændres, så antallet af førtidspensionister varigt forbliver på samme niveau som i dag, så kræver det at en reduktion i tilgangen til ordningen på omkring pct. i forhold til det nuværende niveau, jf. figur 6. Det bliver derfor et vigtigt fokus for den lokale beskæftigelsesindsats i Ringkøbing- Skjern i 12 at tilrettelægge en forebyggende og målrettet indsats for de personer, som har risiko for at ende på førtidspension, med henblik på at finde nye veje til, hvordan den enkelte kan sikres tilknytning til arbejdsmarkedet. De nye førtidspensionister kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge Det er især blandt modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge, at de persongrupper, som har størst risiko for at overgå til førtidspension, skal findes. Ca. 3/4 af de borgere, som tilkendes førtidspension på tværs af sammenligningskommunerne kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge, jf. figur 7. Ringkøbing-Skjern placerer sig blandt de kommuner, hvor hovedparten af de nye førtidspensionisters seneste forsørgelsesgrundlag var sygedagpenge (54 pct.), mens færre kommer fra kontanthjælp (23 pct.), jf. figur 7. 9

12 FIGUR 7: HVILKE YDELSER KOMMER NYE FØRTIDSPENSIONISTER FRA I Skanderborg Odder Stevns Tårnby/Dragør Favrskov Hedensted Gribskov 54 Ringkøbing- Skjern 42 Klynge sygedagpenge Fleksjob/led.yd. Kontanthjælp Forrevalidering og revalidering Selvforsørgelse Hele landet Kilde: DREAM og egne beregninger Anm.: Borgernes forsørgelsesstatus før overgang til førtidspension. En strategi for at reducere tilgangen til de permanente ydelser i Ringkøbing-Skjern handler derfor i høj grad om at øge effekterne af indsatsen for sygedagpengemodtagere og for de svageste kontanthjælpsmodtagere. Fokus på risikogrupper blandt de sygemeldte borgere En af nøglerne til at bremse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser i Ringkøbing-Skjern i de kommende år er at sikre gode resultater i sygedagpengeindsatsen. Det er her centralt at undgå at længerevarende sygeforløb blandt borgerne udvikler sig til en situation, hvor den enkelte borger ikke kan vende tilbage til beskæftigelse, og hvor førtidspension i stedet bliver sidste mulighed. FIGUR 8: ANDELEN AF IGANGVÆRENDE SYGEDAGPENGEFORLØB MED VARIGHED +26 UGER Stevns Odder 22 Skanderborg 24 Hedensted Gribskov Favrskov Ringkøbing- Skjern Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Opgjort for december 10 (tidligere ministermål) Omfanget af langvarige sygedagpengeforløb på over ½ år varierer betydeligt på tværs af kommunerne, hvor andelen svinger fra 18 til 32 pct., jf. figur 8. I Ringkøbing-Skjern har hver fjerde sygedagpengeforløb (27 pct.) en varighed på over ½ år, hvilket er på niveau med gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne. I 10 er antallet af lange sygedagpengeforløb faldet i Ringkøbing-Skjern, mens antallet er steget svagt i klyngen i øvrigt. 32 Tårnby/Dragør 25 Klynge Hele landet 10

13 Samlet set er der fortsat et potentiale for yderligere at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune og finde nye veje for den enkelte borger til at forblive på arbejdsmarkedet. Et centralt element i denne indsats er at understøtte, at den enkelte sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdspladsen under sygeforløbet og eventuelt modtager støtte i form af aktive tilbud, hvilket erfaringsmæssigt kan bidrage til hurtigere raskmelding og tilbagevenden til job. Flere ikke-jobklare på kontanthjælp øger risikoen for flere førtidspensionister Siden konjunkturskiftet i 08 er antallet af kontanthjælpsmodtagere, som vurderes som indsatsklare og midlertidigt passive steget markant i Ringkøbing-Skjern og i som helhed. Dermed er antallet af personer, der er i risiko for at blive de nye førtidspensionister, også steget, jf. at knap en fjerdedel af alle nytilkendelser til førtidspension i Ringkøbing-Skjern aktuelt sker fra kontanthjælp. I forhold til sammenligningskommunerne har Ringkøbing-Skjern en mindre andel af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere ud af den samlede befolkning i kommunen, jf. figur 9. Samtidig har Ringkøbing-Skjern imidlertid oplevet en større procentuel tilgang til målgruppen det seneste år end de øvrige kommuner. FIGUR 9: IKKE-JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE ANTAL OG UDVIKLING Andel ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i bef. 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Gribskov Odder Hele landet Hedensted Stevns Klynge Ringkøbing-Skjern Tårnby/Dragør Skanderborg Favrskov Udviklingen i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere (pct.) Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Y-aksen viser antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i den årige befolkning i december 10. X-aksen viser udviklingen i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere fra december 09 til december 10 Samlet set er det et vigtigt fokusområde for den lokale beskæftigelsesindsats i 12 at bremse tilgangen af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere og nedbringe varigheden af de langvarige kontanthjælpsforløb i Ringkøbing-Skjern. I den forbindelse er det centralt at sikre, at jobcenterets visitationspraksis og matchvurdering af borgerne understøtter et stort fokus på hver borgers ressourcer og jobparathed i forhold til arbejdsmarkedet. Der kan peges på følgende fokusområder og potentialer i de kommende års indsats for at nedbringe antallet af permanent forsørgede i Ringkøbing-Skjern: 11

14 FOKUSOMRÅDER Centrale fokusområder i indsatsen i Ringkøbing-Skjern o At bremse tilgangen til permanent forsørgelse, herunder især førtidspension o At nedbringe antallet af langvarige ydelsesforløb (dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge m.v.), idet langvarige ydelsesforløb generelt øger risikoen for at den enkelte borger ender på en permanent forsørgelsesydelse. o At identificere risikogrupper blandt de langtidsledige, herunder blandt det stigende antal ikke-jobklare og de svageste kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere med henblik på at tilrettelægge en individuel indsats og finde nye veje til at fastholde den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet o At der i jobcenterets visitationspraksis og matchkategorisering fastholdes et massivt fokus på den enkelte borgers ressourcer og jobparathed i forhold til arbejdsmarkedet o At vende udviklingen og nedbringe antallet af nytilkendelser til førtidspension: Hvis det nuværende tilkendelsesmønster fortsætter forventes antallet af førtidspensionister i Ringkøbing-Skjern at vokse med 129 personer frem til 15. Det svarer isoleret set til en merudgift for Ringkøbing-Skjern Kommune på 9,4 mio. kr. o At nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb i Ringkøbing-Skjern yderligere og understøtte en mindre tilgang til førtidspension fra sygedagpenge FOKUS PÅ AT SKABE EFFEKTER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den største udfordring for arbejdsmarkedet i på kort og længere sigt er at sikre en udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. For at imødegå udfordringen er det afgørende, at det lykkes at skabe gode resultater i kommunernes lokale beskæftigelsesindsats, så det effektive arbejdsudbud øges, langtidsledighed og marginalisering modvirkes, tilgangen til permanente forsørgelsesordninger bremses og at de unge sikres en uddannelse. Gode resultater er afgørende både for de lokale virksomheder, som har behov for arbejdskraften og for de enkelte borgere, hvis privatøkonomi og integration i lokalsamfundet i høj grad afhænger af tilknytningen til arbejdsmarkedet. Resultaterne af den lokale beskæftigelsesindsats har samtidig også stor betydning for kommunens økonomi, hvor gode resultater kan medføre betydelige økonomiske gevinster og dermed bidrage til at skabe sikkerhed omkring den samlede økonomi i kommunen. Endelig viser opgørelser af kommunernes resultater af beskæftigelsesindsatsen, at der på tværs af kommunerne er et stort potentiale for at øge resultaterne i indsatsen og dermed at realisere mulige gevinster. Et centralt strategisk fokusområde for den lokale beskæftigelsesindsats i 12 er derfor at skabe bedre effekter af de forskellige indsatser som jobcenteret gennemfører for borgere og virksomheder. Blandt de resultatområder, som der med fordel kan sættes fokus på er blandt andet: en tidlig indsats for ledige, som sikrer en hurtigere afgang til job en målrettet indsats for de langvarigt ledige en indsats for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere en indsats for unge, som sikrer dem uddannelse eller job Neden for belyses effekterne af de forskellige indsatser: Effekten af en tidlig indsats for jobklare ledige Et væsentligt resultatområde i den lokale beskæftigelsesindsats er at sikre, at nye ledige kommer hurtigst muligt i job. I Ringkøbing-Skjern fandt gennemsnitligt 37 pct. af 12

15 de nye ledige job inden for 3 måneder i 10. Det er den højeste andel i klyngen, jf. figur 10. FIGUR 10: ANDELEN AF LEDIGHEDSFORLØB DER AFSLUTTES MED BESKÆFTIGELSE INDEN FOR 3 MÅNEDER Tårnby/Dra gør Stevns Gribskov Skanderbo rg Favrskov Odder Hedensted Ringkøbing -Skjern Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Opgjort for modtagere af a-dagpenge og jobklar kontanthjælp/starthjælp, der er nyledige i perioden fra 4. kvartal 09 til 3. kvartal 10 Selvom Ringkøbing-Skjern Kommune har den bedste placering i klyngen, er det fortsat vigtigt at fokusere på, at en høj andel af nye ledige hurtigt vender tilbage i job. Klynge Hele landet Der kan således fortsat være et potentiale i Ringkøbing-Skjern Kommune for at øge andelen af nye ledige, som opnår beskæftigelse inden for 3 måneder. Hvis andelen, som hurtigt opnår job, eksempelvis kan øges med 10 pct. fra de nuværende 37 pct., vil det medføre, at ca. 41 pct. vil komme i job inden for de første 3 måneders ledighed. En forøgelse på 10 pct. af niveauet i 10 ville have betydet, at 66 flere ledige i Ringkøbing-Skjern var kommet hurtigt i job. Hvis 66 personer opnår job frem for at være i offentlig forsørgelse i 12 måneder, falder kommunens udgifter til forsørgelse med ca. 4,9 mio.kr. Økonomi Økonomiske konsekvenser af forbedrede resultater Hvis yderligere 10 pct. af nye ledige i Ringkøbing-Skjern opnår job efter 3 måneder frem for fx 12 måneder, vil det medføre en kommunal mindreudgift til forsørgelse på ca. 4,9 mio.kr. Effekten af aktivering af de jobklare ledige Et andet væsentligt resultatområde i jobcenterets indsats er effekten af aktiveringsindsatsen for de jobklare kontanthjælps- og dagpengemodtagere. I lighed med sammenligningskommunerne anvender Ringkøbing-Skjern fortrinsvis vejledning og opkvalificering (66 pct.) i aktiveringsindsatsen for jobklare ledige, mens de virksomhedsrettede tilbud bruges i langt mindre omfang. I Ringkøbing-Skjern Kommune var det hver 3. aktivering, som var direkte virksomhedsrettet, mens det kun var hver 4. aktivering, som var virksomhedsrettet blandt klyngekommunerne i øvrigt, jf. figur

16 FIGUR 11: REDSKABSVIFTE OG SELVFORSØRGELSESGRAD ½ ÅR EFTER AFSLUTTET AKTIVERING Vejl./opkval. 2 Pri. løntilskud 4 Redskabsfordeling Off. løntilskud Virksomhedspraktik - Voksenlærlinge 1 Ringkøbing-Skjern Vejl./opkval. Selvforsørgelsesgrad 65 Pri. løntilskud Off. løntilskud Virksomhedspraktik Klyngen Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Målt for aktiveringsforløb blandt modtagere af a-dagpenge og jobklare kontanthjælp/starthjælp i perioden fra 2. kvartal 09 til 1. kvartal 10. Der indgår kun aktiveringsforløb af mindst 4 ugers varighed. Samtidig viser figuren, at de virksomhedsrettede tilbud giver de bedste resultater, herunder især voksenlærlingeforløb og private løntilskud. Eksempelvis var 65 pct. af de ledige, som afsluttede et forløb i privat løntilskud i Ringkøbing-Skjern selvforsørgende ½ år efter. Dermed har private løntilskudsforløb ca. tre gange så høj effekt som resultaterne af de gennemførte vejlednings- og opkvalificeringsforløb (19 pct.). - Voksenlærlinge 85 Gennemsnit FIGUR 12: SELVFORSØRGELSESGRAD ½ ÅR EFTER AFSLUTTET AKTIVERING AF JOBKLARE LEDIGE Ringkøbing- Skjern Tårnby/Dragør Favrskov Odder Gribskov Stevns Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: Opgjort for modtagere af a-dagpenge og jobklar kontanthjælp/starthjælp. Målt for aktiveringsforløb afsluttet i perioden fra 2. kvartal 09 til 1. kvartal 10. Kun aktiveringsforløb med en varighed på minimum 4 uger indgår i opgørelsen Samlet set er effekten af aktiveringsindsatsen for de jobklare ledige i Ringkøbing- Skjern betydeligt lavere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne, jf. figur 12. Skanderborg Hedensted Klynge Hele landet Opgørelsen af effekter peger på, at der kan være et stort potentiale i Ringkøbing- Skjern Kommune for at øge anvendelsen af virksomhedsrettede forløb i aktiveringsindsatsen for jobklare og samtidig øge effekterne af de enkelte redskaber i indsatsen. Hvis Ringkøbing-Skjern formår at øge effekterne til samme niveau som den bedste kommune i klyngen, vil det betyde, at selvforsørgelsesgraden stiger til godt 28 pct. for de jobklare ledige et halvt år efter afsluttet aktivering i stedet for 21 pct. Er effekten 14

17 permanent betyder det, at Ringkøbing-Skjern vil reducere antallet af jobklare ledige med 44 personer. Økonomi Økonomiske konsekvenser af forbedrede resultater Den årlige besparelse i Ringkøbing-Skjern ved at øge selvforsørgelsesgraden med permanent effekt til samme niveau som den bedste kommune i klyngen, er en beregnet kommunal mindreudgift til forsørgelse på 3,0 mio. kr. Effekten af aktivering af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er borgere, som ikke vurderes i stand til at tage et ordinært arbejde indenfor 3 måneder, men som samtidig vurderes at være klar til en aktiv beskæftigelsesrettet indsats for at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsessigtet er typisk længere for indsatsklare ledige end for jobklare ledige, men med den rette indsats er det muligt at forbedre de indsatsklares chancer for igen at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. I Ringkøbing-Skjern Kommune er det under hver femte indsatsklare kontanthjælpsmodtager (18 pct.), som efter afsluttet aktivering enten er tilbage i beskæftigelse eller uddannelse eller som er kommet tættere på arbejdsmarkedet og vurderet som jobklar, jf. figur 13. FIGUR 13: AKTIVERING AF INDSATSKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE RESULTATER Ringkøbing-Skjern (N=97) Tårnby/Dragør (N=81) Gribskov (N=69) Favrskov (N=72) Skanderborg (N=80) Stevns (N=52) Odder (N=27) Hedensted (N=92) Klyngen i alt Hele landet Beskæftigelse Uddannelse Anden selvforsøgelse Jobklar KTH Revalideringsforløb Kilde: Beskæftigelsesministeriets DREAM database og egne beregninger Anm.: Status ½ år efter afsluttet aktivering opgjort for aktiveringsforløb afsluttet i 1. halvår 10. Kun indsatsklare, der har forbedret deres situation efter aktiveringsforløbet, er medtaget i opgørelsen. Et aktiveringsforløb ses som afsluttet, når borgere i 4 sammenhængende uger ikke er berørt af pågældende aktiveringsforløb Der er stor forskel på, hvor gode resultater der opnås i aktiveringsindsatsen for de indsatsklare ledige på tværs af kommunerne. I nogle kommuner opnår over 40 pct. af de indsatsklare en forbedret situation efter endt aktivering, mens det i andre kommuner er langt færre. Derudover er der stor forskel på, hvor mange som henholdsvis opnår job/uddannelse eller kommer tættere på arbejdsmarkedet i form af revalidering eller vurdering som jobklar, jf. figur 13. Variationen mellem kommunerne og placeringen af Ringkøbing-Skjern med den laveste andel peger på, at der er et stort potentiale i Ringkøbing-Skjern for at øge effekten af aktiveringen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Hvis Ringkøbing-Skjern formår at øge effekterne til samme niveau, som den kommune i klyngen, som gør det 15

18 bedst, vil mere end dobbelt så mange af indsatsklare ledige opleve en progression efter endt beskæftigelse. Havde progressionen været bedre i 10, ville yderligere ca. indsatsklare ledige være afgået fra offentlig forsørgelse. Økonomi Økonomiske konsekvenser af forbedrede resultater En forbedret effekt svarende til personer færre i offentlig forsørgelse i ét år medfører en kommunal mindreudgift på forsørgelsesudgifterne på ca. 1,3 mio. kr. Hertil kommer yderligere potentielle mindreudgifter på social og sundhedsområdet m.v. som følge af en øget arbejdsmarkedsintegration for gruppen. Effekten af indsatsen for unge ledige En af de grupper, som i de kommende år skal sikres en effektfuld indsats, er de unge ledige. Krisen har ramt de unge under 30 år hårdt, og en stor del af de unge, som er ledige nu, har brug for en uddannelse for at kunne opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Perspektivet ved ikke at nå de nødvendige resultater for de unge ledige er, at der vil opstå en gruppe ledige med høj risiko for marginalisering, som er afhængig af permanent offentlig forsørgelse, og som vil have vanskeligt ved at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet. Selv når konjunkturerne vender vil denne gruppe ledige se sig overhalet af nye unge, som er mere efterspurgte på arbejdsmarkedet. En måde at vurdere resultaterne i ungeindsatsen i kommunen i bred forstand er at opgøre omfanget af unge, som forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse (regeringens 95 pct. målsætning), samt opgøre hvor stor en andel af de unge, som debuterer deres voksenliv i kontanthjælpssystemet. FIGUR 14: ANDELEN AF UNGE DER FORVENTES AT OPNÅ MINDST EN UNGDOMSUDDANNELSE ( KLASSE ÅRGANG 08), OG ANDELEN AF UNGE DER DEBUTERER I KONTANTHJÆLPSSYSTEMET I ÅRS ALDEREN. 88 Favrskov 87 Ringkøbing-Skjern Andel der opnår mindst en ungdomsuddannelse Skanderborg Odder Klynge gns. Tårnby/Dragør Hele landet Hedensted Gribskov Stevns Andel unge der starter i kontanthjælpssystemet som årige (pct.) Kilde: Undervisningsministeriet (profilmodel), DREAM og egne beregninger Anm: Målingen af andelen af unge som debuterer i kontanthjælpssystemet som årige baseres på DREAM. I kørslen medtages kun unge, som har været bosat i kommunen som 15 årige dvs. at der tages højde for eventuelle flytninger. I Ringkøbing-Skjern Kommune forventes 86 pct. af en ungdomsårgang givet det nuværende uddannelsesmønster at gennemføre og afslutte en ungdomsuddannel- 16

19 se. Det er en væsentligt højere andel end gennemsnittet for sammenligningskommunerne samt for hele landet jf. figur 14. På trods af den gode placering, står Ringkøbing-Skjern Kommune dog fortsat overfor en stor udfordring i forhold til at realisere målsætningen om, at 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig har Ringkøbing-Skjern en markant mindre andel af unge, som starter voksenlivet på kontanthjælp. I Ringkøbing-Skjern er det knap hver. ung, som debuterer som årig i kontanthjælpssystemet, mens det tilsvarende er mere end hver 13. i klyngen i øvrigt, jf. figur 14. Statistikken har vist, at unges risiko for at blive ledig er 75 pct. mindre, når unge har en ungdomsuddannelse i forhold til unges ledighedsrisiko uden ungdomsuddannelse (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 10). Hvis andelen af unge, som opnår en ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern, øges, så det svarer til det nationale mål på 95 pct., betyder det, at yderligere ca. 73 personer ud af en årgang forventes at få en ungdomsuddannelse. Samlet set kan der peges på følgende fokusområder og potentialer i de kommende års indsats for at styrke effekterne af den lokale beskæftigelsesindsats i Ringkøbing- Skjern: FOKUSOMRÅDER Centrale fokusområder i indsatsen i Ringkøbing-Skjern o At have fokus på at skabe bedre effekter af jobcenterets forskellige indsatser i jobcenteret og blandt jobcenterets samarbejdspartnere o Fokus på redskabssammensætningen: Hvilke redskaber skaber de bedste effekter for forskellige målgrupper o Virksomhedsrettede forløb giver typisk de højeste effekter. Et styrket samarbejde med lokale virksomheder vil øge effekterne af indsatsen o Fokus på potentialet i Ringkøbing-Skjern for at øge udslusningseffekten for nyledige jobklare, sådan at flere opnår job inden for de første 3 måneder o Fokus på potentialet i Ringkøbing-Skjern for at øge omfanget af virksomhedsrettede tilbud til jobklare ledige og derigennem at øge effekten af aktiveringsindsatsen o Fokus på potentialet i Ringkøbing-Skjern for at øge resultaterne af aktiveringsindsatsen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere o Udfordring i forhold til at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse STYRKET SAMARBEJDE MED DE LOKALE VIRKSOMHEDER Et vigtigt fokusområde for den lokale indsats i 12 bliver at udvikle og styrke samarbejdet med virksomhederne om praktik- og løntilskudspladser, voksenlærlingepladser, jobrotation, arbejdsfastholdelse, delvis raskmelding m.v. Udviklingen af samarbejdet bør sigte på, at de lokale virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft, at de ledige får adgang til jobåbninger og får optrænet kvalifikationer, at sygemeldte fastholdes på arbejdspladsen og ikke mindst at sikre gode effekter i beskæftigelsesindsatsen. Samarbejdet med virksomhederne skal således understøtte at både virksomheden, den ledige/sygemeldte borger samt kommunen / jobcenteret får gevinst heraf. 17

20 Med hensyn til de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Ringkøbing-Skjern er 8 pct. af målgruppen i virksomhedsrettede forløb, heraf størstedelen i virksomhedspraktik. På sygedagpengeområdet omfatter virksomhedssamarbejdet pct. i form af forløb med delvis raskmelding eller virksomhedspraktik, jf. figur 15. FIGUR 15: ANDELEN AF MÅLGRUPPERNE DER DELTAGER I VIRKSOMHEDSRETTET AKTIVERING A-dagpenge KTH match 1 KTH match 2 Sygedagpenge Omfanget af virksomhedssamarbejde i Ringkøbing-Skjern I Ringkøbing-Skjern er ca. 17 pct. af dagpengemodtagerne i virksomhedsrettet aktivering, mens 19 pct. af de jobklare kontanthjælpsmodtagere er i virksomhedsrettede forløb, jf. figur 15. Dagpengemodtagere er primært i offentlig og privat løntilskud frem for i virksomhedspraktik, mens det omvendte er tilfældet for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Ringkøbing- Skjern Klynge Ringkøbing- Skjern Klynge Ringkøbing- Skjern Klynge Ringkøbing- Skjern Virksomhedspraktik Offentligt løntilskud Privat løntilskud Delvis raskmelding Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Kontanthjælp inkluderer modtagere af starthjælp. Den virksomhedsrettede aktiveringsgrad (fuldtidsaktiverede divideret med fuldtidsmodtagere) i 4. kvartal 10 fordelt efter målgrupper. Aktiveringsgraden for delvis raskmelding er opgjort som andelen af sygedagpengemodtagere, der er omfattet af delvis raskmelding Klynge Set i forhold til sammenligningskommunerne og regionen som helhed anvender Ringkøbing-Skjern virksomhedsrettet aktivering for de job- og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i nogenlunde samme omfang, mens omfanget af virksomhedssamarbejde om sygedagpengemodtagerne er højere end klyngegennemsnittet. Virksomhedsrettet aktivering for dagpengemodtagere svarer ligeledes omtrent til klyngegennemsnittet, omend Ringkøbing-Skjern i højere grad anvender offentligt løntilskud. Stort potentiale for at øge omfanget af privat løntilskud, som har størst effekt Privat løntilskud er den type af virksomhedsrettede aktivering, som har den største beskæftigelseseffekt. Samtidig anvendes redskabet kun i begrænset omfang. På tværs af kommunerne i blev der i løbet af den seneste årsperiode afsluttet forløb med løntilskud, hvoraf gennemsnitligt 43 pct. af de ledige efterfølgende opnåede ordinær beskæftigelse, jf. tabel 1 neden for. Det er især ledige, som har haft et forløb med løntilskud inden for transport, vidensservice eller offentlige brancher, som efterfølgende er kommet i beskæftigelse. I Ringkøbing-Skjern Kommune blev der i løbet af den seneste årsperiode gennemført 39 private løntilskudsforløb for dagpengemodtagere, hvoraf ca. halvdelen af forløbene 18

Kommunebeskrivelse 2011 Syddjurs

Kommunebeskrivelse 2011 Syddjurs Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I SYDDJURS FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Hedensted

Kommunebeskrivelse 2011 Hedensted Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I HEDENSTED FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Lemvig

Kommunebeskrivelse 2011 Lemvig Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I LEMVIG FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Odder

Kommunebeskrivelse 2011 Odder Kommunebeskrivelse 11 Beskæftigelsesregion April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I ODDER FREM MOD 12 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning i

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Holstebro

Kommunebeskrivelse 2011 Holstebro Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I HOLSTEBRO FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Horsens

Kommunebeskrivelse 2011 Horsens Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I HORSENS FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Silkeborg

Kommunebeskrivelse 2011 Silkeborg Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I SILKEBORG FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Aarhus

Kommunebeskrivelse 2011 Aarhus Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I AARHUS FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Herning

Kommunebeskrivelse 2011 Herning Kommunebeskrivelse 11 Beskæftigelsesregion April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I HERNING FREM MOD 12 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED... 4 BESKÆFTIGELSEN I HEDENSTED

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR RINGKØBING-SKJERN... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I RINGKØBING-SKJERN... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR IKAST-BRANDE... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I IKAST-BRANDE... 4 BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKANDERBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKANDERBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SKANDERBORG

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Struer Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR STRUER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I STRUER... 5 BESKÆFTIGELSEN I STRUER STABILISERES...

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 4 BESKÆFTIGELSEN I HERNING STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SILKEBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SILKEBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SILKEBORG

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere