Vedr.: Altanprojekt Jægersborggade og Stefansgade 41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Altanprojekt Jægersborggade 40-56 og Stefansgade 41"

Transkript

1

2 Sorø den 15.oktober 2014 Carsten Ahlstrøm Jægersborggade 40, 3. tv København N Tilbudsnummer: Vedr.: Altanprojekt Jægersborggade og Stefansgade 41 Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/ forening. Tilbuddet indeholder følgende: Tilbudsbeskrivelse indeholdende forudsætninger for projektets udførelse, en estimeret tidsplan samt en specifikation af entreprisesummen. Produktblade med tegninger af de valgte elementer og løsninger. Altan.dk's Almindelige Forretningsbetingelser af september Diverse informationsmateriale. Jeg håber tilbuddet er i overensstemmelse med jeres forventninger ellers kontakt mig endelig. Hvis tilbuddet kan accepteres som værende en bindende aftale, bedes I venligst underskrive og returnere tilbuddet, hvorefter projektet kan startes op. Jeg ser frem til at kunne opfylde jeres altandrømme! Med venlig hilsen Altan.dk a/s Niels Urban Hansen Altan.dk a/s

3 Tilbudsbeskrivelse: Myndighedsprojekt (projektering) Forud for altanprojektets gennemførelse udarbejdes og indsendes myndighedsprojekt til kommunen indeholdende tegninger og statiske beregninger med henblik på opnåelse af byggetilladelse. Byggeplads Ved opstart af altanprojektet på ejendommen indrettes byggeplads i et nærmere aftalt område ved/ omkring ejendommen. Byggepladsen indeholder følgende materiel/ ydelser. Arbejdsplatform med mastekran. Paller med altanelementer, døre og ophængningsstål. Materiale- og værktøjscontainer. Skurvogn med toilet- og opholdsfaciliteter. Udlægning af køreplader (krydsfiner). Etablering af byggestrøm. Bortkørsel af byggeaffald. Klargøring til montage Døre Såfremt der måtte være placeret nedløb hvor altanerne planlægges fastgjort, så vil nedløbet blive flyttet uden meromkostning for bygherre. Dørtype Der leveres DVC-godkendte dørpartier fremstillet i knastfrit fyrretræ. Dørpartierne har smalle rammer, lavenergiglas med varmkant og trepunkts lukning med indvendigt paskvil-greb. Dørpartierne tilstræbes udført i udseende og med faginddeling som eksisterende vinduer. Antal (tegning D220VU) 80 stk. 2 fags dør, venstre udadgående med sidehængte vinduer. Størrelse Dørpartiets bredde og højde vil være som størrelsen på det eksisterende vindueshul. Dørene vil have en højde på ca mm. Højden på vinduerne over dørene udgøres af den resterende frihøjde. Farve Dørene leveres hvid (RAL9010) indvendigt og udvendigt. Dørhul og udvendig afslutning Ved det vindue hvor der ønskes udgang, vil murværket under vinduet og den indvendige brystning fra vinduespladen ned til gulvet blive fjernet i hele vindueshullets bredde. Den udvendige murfals vil blive skåret. Altan.dk a/s

4 Altaner Isætning af dør Det eksisterende vindue vil blive udtaget og bortskaffet. Den nye dør vil blive monteret efter leverandørens forskrifter. Der vil blive stoppet med mineraluld mellem karm og mur. Udvendigt vil der blive lukket med bagstop og elastisk gummifuge. OBS.: Er der placeret en radiator eller andet under det pågældende vindue, så skal dette være fjernet inden opstart. Indvendig afslutning ved lysning (tegning AF100) På det stykke hvor brystningen under det tidligere vindue er fjernet repareres lysningen med en glat MDF plade. Indvendig afslutning ved gulv (tegning AF150) Bag altandøren mellem altandørens bundkarm og det oprindelige gulv monteres nye gulvbrædder i fyrretræ parallelt med dørens bundstykke. Antal Levering og montering af 80 stk. altaner model A1. Størrelse 4 stk. ca. 1250x3200 mm (SG41tv, sal) 4 stk. ca. 1250x3600 mm (SG41th, 1.-4.sal) 40 stk. ca. 1250x3000 mm (SG54tv/th, 52th, 50tv/th, 48th, 46tv/th, 42tv/th) 4 stk. ca. 1250x4000 mm (JG40th, 1.-4.sal) 24 stk. ca. 1250x3000 mm (JG56tv/th, 52tv, 48tv, 44tv/th) 4 stk. ca. 1100x3600 mm (JG40tv, 1.-4.sal) Placering Altanerne i SG41tv placeres under 2-fags og 1-fags vinduerne til højre for bagtrappen. Altanerne i SG41th placeres under det skrå 3-fags 1-fags og 2-fags vinduerne til venstre for bagtrappen. Altanerne i JG56th/tv, 52tv, 48tv og 44th/tv placeres under 2-fags og 1-fags vinduet, således at bunden går ind i hakket. Altanerne i JG54tv/th, 52th, 50tv/th, 48th, 46tv/th, 42tv/th placeres under 2-fags og 1-fags vinduerne. Bemærk at altanerne i 52th og 48th vil blive med skrå afslutning ind mod hakket. Altanerne i JG40th placeres under 2 stk. 2-fags vinduer. Altanerne i JG40tv placeres mod gaden under 2 stk. 2-fags vinduer umiddelbart til højre for hovedtrappen. Bund (tegning AB100 og SB130) Mod gården: Aluminiumsbund med skridhæmmende overflade og blank underside. Mod gaden: Stålbund med glat frontprofil. Forberedt til afvanding over forkant. Gulvbelægning (tegning AG230) Mod gård og gade: Trægulv i FSC-godkendt hårdttræ. Gulvbrædderne monteres på strøer og gummilister og lægges parallelt med facaden med den glatte side opad. Underbeklædning (tegning UB410b) Mod gaden: 4 stk. Hvid aluminiumsplade (brandhæmmende DIBOND 3 mm) monteret under stålbund. Altan.dk a/s

5 Rækværk (tegning SA110 og A121) Mod gården: Tremmer i kvadratiske aluminiumsprofiler monteret mellem rækværkets stolper. Tremmerne stopper ved overkanten af bunden og giver et synligt bundprofil. Rækværket fastgøres med stolpebeslag på bundens forkant. Mod gaden: Tremmerækværk udført i aluminium, monteret på bundens forkant Håndliste (tegning H100) Mod gård og gade: Halvrundt håndlisteprofil i FSC-godkendt hårdttræ. Hjørnerne skæres i smig med ca. 2 mm. mellemrum. Farve Mod gården: Rækværk lakeres i Grafit grå (RAL 7024). Bund og ophængningsstål fremstår i henholdsvis natur-aluminium og galvaniseret stål. Mod gaden: Rækværk og bundramme lakeres i Trafik grå (RAL7042). Afskærmning (tegning G100h) 40 stk. rektangulær gavl med hvidt glas i aluminiumsramme (SG41tv, JG56th, 54tv, 52th, 50tv, 48th, 46tv, 44th, 42tv, 40th, sal). Iht. de kommunale krav skal der monteres forhøjede gavle mod indblik op mod matrikelskel. Ophængning (forventet) (tegning F160 og F150) Altanerne forventes ophængt med konsoller og indspændt stål, der fastgøres i murværket eller i etageadskillelsen. I nærværende projekt er der inkluderet fastgørelser i etageadskillelsen. Omkring bærejern vil der blive ommuret med murskaller. Bemærk: Den angivne ophængningsmetode beror på en udvendig besigtigelse og eventuelt udleverede tegninger af ejendommen. Den endelige ophængningsmetode kan først fastslås ved udarbejdelse af statiske beregninger samt kortlægning af de faktiske forhold i ejendommen. Eventuelle ændringer i ophængningsmetoden har ingen økonomisk konsekvens for bygherre. Afvanding/ Nedløb Bunden har en svag hældning væk fra facaden, så afvanding sker over altanens forkant. Eksisterende nedløb på facaden bliver siddende og føres gennem altanbund. Altan.dk a/s

6 Forudsætninger Det forudsættes, at det beskrevne projekt kan godkendes af de lokale myndigheder (herunder evt. dispensation for niveaufri adgang ved eksisterende døre). Der forudsættes frie og egnede tilkørselsforhold for arbejdsplatform og materialer. Der er i dette tilbud inkluderet Hejs over tag. Arealer foran facaden skal være frie og ryddede i en afstand på 4-5 meter fra facaden til opstilling af arbejdsplatform. (Senest 4 uger inden opstart af montage afholdes opstartsmøde, hvor eventuel rydning af arealer aftales nærmere). El- og telefonledninger, der sidder i vejen for montagen, skal være fjernet inden opstart. Flytning af radiatorer eller anden rørføring, der kræver VVS-arbejde, er ikke medregnet. Efterfølgende malerarbejde ind- og udvendigt er ikke medregnet. Forbrug af strøm og vand betales af bygherre. Afgifter til kommunen vedrørende bygge- og ibrugtagningstilladelse samt eventuelle udgifter til parkering/ råden over vejareal betales af bygherre. Ejendommen skal opmåles af landmåler ifm. udarbejdelse af myndighedsprojeket. Den estimerede tidsplan i tilbuddet er angivet under forudsætning af, at facaderne er frit tilgængelige til opmåling. Særlige forhold Altan.dk gør opmærksom på, af hensyn til brandmyndighederne vil det være påkrævet at blænde de eksisterende vinduer på bagtrappen i 56th og 44th. Vinduerne flyttes til gavlen på trappetårnet, dette er inkluderet i tilbuddet for disse altaner. Altan.dk gør opmærksom på, at ved altanerne i 56tv/th, 52tv, 48tv, 44tv, 44th vil dybden på altanen ved 1-fags vinduet risikere at overskride de kommunale krav, hvorfor der kan komme indsigelser fra kommunen. Altan.dk gør opmærksom på at ved altanerne mod gaden, kan der fremkomme krav fra kommunen til ændret størrelse og placering. Estimeret tidsplan Intern overdragelse: 1 uge Udarbejdelse af hovedprojekt (tegninger): 4-5 uger. Myndighedsbehandling (arkitektafdeling): 6-8 uger (afhængig af kommune). Udarbejdelse af konstruktionsprojekt (statiske beregninger): 4-5 uger. Myndighedsbehandling (ingeniørafdeling): 6-8 uger (afhængig af kommune). Produktion af døre og altaner: 6-8 uger. Samlet montagetid: uger (ca. 2-3 dage pr. altan). Altan.dk a/s

7 Entreprisesum Antal Beskrivelse Stykpris Total 3 Altan * ca. 1250x3200 * 2-fags * Gavl * SG41, 1.-3.tv Altan * ca. 1250x3200 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl * SG41, 4.tv Altan * ca. 1250x3600 * 2-fags * Skrå afskæring * SG41, 1.-3.th Altan * ca. 1250x3600 * Udvekslinger * 2-fags * SG41, 4.th Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags *JG56tv, 52tv, 48tv, 44tv, sal Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags *JG56tv, 52tv, 48tv, 44tv, 4. sal Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags * Gavl *JG56th, 44th, sal Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl *JG56th, 44th, 4. Sal Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags *SG54th, 50th, 46th, 42th, 1.-3.sal Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * SG54th, 50th, 46th, 42th, 4.sal Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags * Gavl * SG52th, 48th, tv Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl * SG52th, 48th, 4.tv Altan * ca. 1250x4000 * 2-fags * Gavl *JG40, 1.-3.th Altan * ca. 1250x4000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl *JG40, 4.th Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags * Gavl * SG54tv, 50tv, 42tv, 1.-3.tv Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl * SG54tv, 50tv, 42tv, 4. sal Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags * Gavl * SG46tv, 1.-3.sal Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl * SG46tv, 4.sal Altan * ca. 1100x3600 * 2-fags * JG41tv, 1.-3.sal Altan * ca. 1100x3600 * Udvekslinger * JG41tv, 4.sal Fællesomkostninger (byggeplads og logistik) Fællesomkostninger (projektering) Sum Altan.dk a/s

8 Moms (25 %) Pris inkl. moms Tilvalgspriser: Beskrivelse Indadgående dør: Ny lysning omkring dør: Forhøjet gavl: Højde=1800 mm.: Pris ekskl. moms Kr pr. stk. Kr pr. stk. Kr pr. stk. Alternative priser: Andel af fællesomkostninger ved det primære tilbud (kr )/80 altaner: Andel pr altan: kr ekskl. moms Materialevalg, størrelse og placering forbliver uændret, antal ændres til 35 altaner: Andel pr. altan: kr ekskl. moms Bemærk at prisen pr. altan er den samme samt at andelen af fællesomkostninger på de 35 altaner kun kan betragtes som vejledende, da der kan komme ændringer, når de aktuelle placeringer samt korrekte typer af altaner kendes. Den viste pris er baseret på et valg af placering og antal foretaget af Altan.dk. Accept Nærværende tilbud nr af den 15. oktober 2014 accepteres hermed: For Altan.dk a/s: Dato: For bygherre: Underskrift: Niels Urban Hansen Dato: Underskrift: Altan.dk a/s

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19. Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C Frederiksberg, den 16. marts 2009 Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund...

Læs mere

Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: Side 4 Altanen gennem 100 år. Side 5 Vi realiserer dine altandrømme

Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: Side 4 Altanen gennem 100 år. Side 5 Vi realiserer dine altandrømme Altan drømme 2006 Drømmer du om din egen altan? Indhold Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: En altan øger livskvaliteten og den indre ro Side 4 Altanen gennem 100 år Side 5 Vi realiserer

Læs mere

Arbejds- og omfangsbeskrivelse. Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården. Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v..

Arbejds- og omfangsbeskrivelse. Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården. Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v.. Sagsnummer: 090301 Sags-id: brogården Dato: 3. november 2014 Arbejds- og omfangsbeskrivelse Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v.. IDEAS Aps en rådgivningsvirksomhed

Læs mere

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon 3538 7988 Fax 3538 7938 e-mail: post@rios.dk www.rios.dk Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent

Læs mere

Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv.

Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv. Tag, vinduer, facader mv. PROJEKTFORSLAG 02.12.2008 Frost arkitektfirma a/s - Lyngby Hovedgade 35, 2800 Kgs. Lyngby 45 28 13 02 - frost@rkitekt.dk Side 1 af 14 Projektforslag Side: 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER E/F Ungarnsgade 35-41/Albaniensgade 2-4/Østrigsgade 32-38 UDSKIFTNING AF TAG SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. JANUAR 2012 FALKON A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I. Nordre

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse 2013.06.12 Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af 4. 4.1 Orientering Arbejdet udføres i

Læs mere

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Indhold El-installationer... 1 VVS-installationer... 2 Badeværelse... 3

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 03 Sag: Dato: 26. maj 2014 Ombygning af varmeanlæg Deltagere: Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede A

Læs mere

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag 993444 J.nr. B0012-1-CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato 2000-03-10 Godk. CHJ

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. februar 2015

Læs mere