Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1"

Transkript

1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet at udføre nedenfor anførte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entrepriserne udarbejdede "Særlige betingelser" af d med de eventuelle ændringer til udbudsskrivelsen (US) og senere udsendte tillæg til SB/ US - samt i henhold til specifikationerne i vedhæftede bilag: Overført fra fordelingsliste nr. 1, side 1: Overført fra fordelingsliste nr. E1, side 1: Overført fra fordelingsliste nr. T1, side 1: Tilbudssum i alt Skriver kroner: Evt. forbehold: Dato: Firma: Underskrift:

2 Fordelingsliste nr. 1, side 1 Entrerprise nr. 1 Jord- og terrænarbejde enhed, 101 Anstilling Fast pris Udgravnings- og jordarbejdet, SA afsnit Udgravning for fundamenter m Udgravning for ledninger m Tilfyldning for fundamenter m Tilfyldning knuseros/skærver terrændæk og rampe Fast pris 106 Beskyttelse omkring samletank og olieudskiller Fast pris 107 Beskyttelse omkring vandledning, sand og grus m Øvrig tilfyldning ledninger m Bortkørsel (løst mål) m Betonaflastningsplader over vandledning m Øvrige arbejder under SA -afsnit 3 Fast pris Terrænbefæstelsesarbejde, SA afsnit Belægning med stabilt grus m Øvrige arbejder under SA -afsnit 5 Fast pris

3 Fordelingsliste nr. E1, side 1 For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med: Entrerprise nr. 1 Jord- og terrænarbejde enhed, Timerater E101 Maskinfører timer 20 E102 Ufaglært/ arbejdsmand timer 50

4 Fordelingsliste nr. T1, side 1 For eventuelle tillægsydelser i forbindelse med: Entrerprise nr. 1 Jord- og terrænarbejder Ref. : AP 95, pkt og bilag 5 enhed, 1.1. Vandlæsning 1.11 Anstilling for vandlænsning med 3" stk 1 pumpe 1.12 Vandlænsning med 3" pumpe døgn Frossen jord 2.31 Løsning af frossen jord med luftværktøj m³ 50

5 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks Nuuk TILBUDSLISTE nr. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 2, Betonarbejdet at udføre nedenfor anførte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entrepriserne udarbejdede "Særlige betingelser" af d med de eventuelle ændringer til udbudsskrivelsen (US) og senere udsendte tillæg til SB/ US - samt i henhold til specifikationerne i vedhæftede bilag: Overført fra fordelingsliste nr. 2, side 1: Overført fra fordelingsliste nr. E2, side 1: Overført fra fordelingsliste nr. T2, side 1: Tilbudssum i alt Skriver kroner: Evt. forbehold: Dato: Firma: Underskrift:

6 Entrerprise nr. 2 Betonarbejde Fordelingsliste nr. 2, side 1 enhed, 201 Anstilling Fast pris 202 Betonfundamenter inkl. isolering Fast pris 203 Betondæk inkl dækisolering Fast pris 204 Betonrampe Fast pris 205 Øvrige arbejder under SA -afsnit 7 Fast pris

7 Entrerprise nr. 2 For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med: Betonarbejde Fordelingsliste nr. E2, side 1 enhed, Timerater E201 Faglært timer 50 E202 Ufaglært/ arbejdsmand timer 50

8 Entrerprise nr. 2 For eventuelle tillægsydelser i forbindelse med: Betonarbejde Fordelingsliste nr. T2, side 1 Ref. : AP 95, pkt og bilag 5 enhed, 2.1. Vinterbeton I 2.11 Anstilling for støbning af vinterbeton I fast pris 2.12 Anvendelse af vinterbeton I m³ Vinterbeton II 2.21 Anstilling for støbning af vinterbeton II fast pris 2.22 Anvendelse af vinterbeton II m³ 20

9 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks Nuuk TILBUDSLISTE nr. 3 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 3, Tømrer- og snedarbejder, tagpapdækning samt smederarbejder: at udføre ovenfor anførte entreprise for de angivne priser i henhold til de for entreprisens udarbejdede "Særlige betingelser" af d med de eventuelle ændringer til udbudsskrivelsen (US) og senere udsendte tillæg til SB/ US - samt i henhold til specifikationerne i vedhæftede bilag: Overført fra fordelingsliste nr. 3, side 2: Overført fra fordelingsliste nr. E3, side 1: Tilbudssum i alt Skriver kroner: Evt. forbehold: Dato: Firma: Underskrift:

10 Fordelingsliste nr. 3, side 1 Entrerprise nr. 3 Tømrer-, snedker- og tagpapdækning, smedearbejder m.m. enhed, 301 Anstilling Fast pris Tømrerarbejde, SA afsnit Vægelementer Fast pris 303 Udvendige trapper Fast pris 304 Ydervægsbeklædning, udvendige klimaskærm Fast pris 305 Tagkonstruktioner og tagisolering Fast pris 306 Indvendige trapper og gelændere Fast pris 307 Forsatsvægge, indvendige Fast pris 308 Skillevægge m.m. Fast pris 309 Loftskonstruktioner Fast pris 310 Gulvkonstruktioner inkl. Indskudte dæk Fast pris 311 Diverse inddækninger Fast pris 312 Øvrige arbejder Fast pris I alt at overføre til fordelingsliste 2 side 2

11 Fordelingsliste nr. 3, side 2 Entrerprise nr. 3 Tømrer-, snedker- og tagpapdækning, smedearbejder m.m. enhed, Overført fra fordelingsliste 2 side Tagpapdækning, SA afsnit 10 Fast pris Snedkerarbejde, SA afsnit 11 Fast pris 314 Levering og montering af nye vinduer Fast pris 315 Levering og montering af nye indvendige døre Fast pris 316 Levering og montering af nye udvendige døre Fast pris 317 Inddækning og brædder for døre og vinduer Fast pris 318 Tilsætninger, vinduesplader, indfatninger m.m. Fast pris 319 Levering og montering af ledhejseport Fast pris 320 Øvrige arbejder Fast pris Smedearbejder, SA afsnit Smedearbejder SA afsnit 14 Fast pris Specille gulvbelægninger, SA afsnit Arbejder, jævnfør pkt Fast pris 323 Øvrige arbejder Fast pris

12 Fordelingsliste nr. E3, side 1 For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med: Entrerprise nr. 3 Tømrer-, snedker- og gulvbelægningsarbejder m.m. enhed, E301 Faglært Tømrer/snedker timer 50 E302 Ufaglært Tømrer/snedker timer 50

13 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks Nuuk TILBUDSLISTE nr. 4 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 4, Murerarbejde: at udføre ovenfor anførte entreprise for de angivne priser i henhold til de for entreprisens udarbejdede "Særlige betingelser" af d med de eventuelle ændringer til udbudsskrivelsen (US) og senere udsendte tillæg til SB/ US - samt i henhold til specifikationerne i vedhæftede bilag: Overført fra fordelingsliste nr. 4, side 1: Overført fra fordelingsliste nr. E4, side 1: Tilbudssum i alt Skriver kroner: Evt. forbehold: Dato: Firma: Underskrift:

14 Fordelingsliste nr. 4, side 1 Entrerprise nr. 4 Murerarbejde enhed, 401 Anstilling Fast pris Murerarbejde, SA-afsnit Støbning af afretningslag til gulvfliser Fast pris 403 Vandtætning, priming m.v. Fast pris 404 Lægning af gulvfliser og sokkelfliser Fast pris 405 Opsætning af vægfliser i bad/ wc Fast pris 406 Elastiske fuger Fast pris 407 Udlægning af slidlag i bådhal, værksted og laboratorium Fast pris 408 Dilatationsfuger i bådhal Fast pris 409 Øvrige arbejder Fast pris

15 Fordelingsliste nr. E4, side 1 For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med: Entrerprise nr. 4 Murerarbejde enhed, E401 Faglært Murer timer 50 E402 Ufaglært Murer timer 50

16 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks Nuuk TILBUDSLISTE nr. 5 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 5, Malerarbejde: at udføre ovenfor anførte entreprise for de angivne priser i henhold til de for entrepriserne udarbejdede "Særlige betingelser" af d med de eventuelle ændringer til udbudsskrivelsen (US) og senere udsendte tillæg til SB/ US - samt i henhold til specifikationerne i vedhæftede bilag: Overført fra fordelingsliste nr. 5, side 1: Overført fra fordelingsliste nr. E5, side 1: Tilbudssum i alt Skriver kroner: Evt. forbehold: Dato: Firma: Underskrift:

17 Fordelingsliste nr. 5, side 1 Entrerprise nr. 5 Malerarbejde enhed, 501 Anstilling Fast pris Malerarbejde, SA-afsnit Udvendige træværk, overalt Fast pris 503 Indvendige vægoverflader iht. projekt Fast pris 504 Indvendige loftsoverflader iht. projekt Fast pris 505 Alt snedkertræ, der ikke er færdigbehandlet Fast pris 506 Tekniske installationer Fast pris 507 Øvrige arbejder inkl. Rengøring Fast pris

18 Fordelingsliste nr. E5, side 1 For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med: Entrerprise nr. 5 Malerarbejde enhed, E501 Faglært Maler timer 50 E502 Ufaglært Maler timer 50

19 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks Nuuk TILBUDSLISTE nr. 6 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 6, VVS-arbejder: at udføre nedenfor anførte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entrepriserne udarbejdede "Særlige betingelser" af d med de eventuelle ændringer til udbudsskrivelsen (US) og senere udsendte tillæg til SB/ US - samt i henhold til specifikationerne i vedhæftede bilag: Overført fra fordelingsliste nr. 6, side 1: Overført fra fordelingsliste nr. E6, side 1: Tilbudssum i alt Skriver kroner: Evt. forbehold: Dato: Firma: Underskrift:

20 Fordelingsliste nr. 6, side 1 Entrerprise nr. 6 VVS-arbejder enhed, 601 Anstilling Fast pris 602 Vandledningsarbejde Fast pris (SA afsnit 6A) 603 Indvendige spildevandsledninger Fast pris (SA afsnit 18) 604 Koldt- og varmtvandsinstallationer samt sanitet Fast pris (SA afsnit 19) 605 Varmeanlæg Fast pris (SA afsnit 20) 606 Ventilation Fast pris (SA afsnit 21) 607 Isolering af tekniske Installationer Fast pris (SA afsnit 23)

21 Fordelingsliste nr. E6, side 1 For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med: Entrerprise nr. 6 VVS-arbejder enhed, E601 Faglært timer 100 E602 Ufaglært medhjælp timer 100

22 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks Nuuk TILBUDSLISTE nr. 7 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 7, El-arbejder: at udføre nedenfor anførte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entrepriserne udarbejdede "Særlige betingelser" af d med de eventuelle ændringer til udbudsskrivelsen (US) og senere udsendte tillæg til SB/ US - samt i henhold til specifikationerne i vedhæftede bilag: Overført fra fordelingsliste nr. 1, side 1: Tilbudssum i alt Skriver kroner: Evt. forbehold: Dato: Firma: Underskrift:

23 Fordelingsliste nr. 7, side 1 Entreprise nr. 7 El-arbejder enhed, 701 Anstilling Fast pris 702 Byggestrøm Fast pris 703 Orienteringsbelysning Fast pris 704 El-stikledning Fast pris 705 Lysinatallation Fast pris 706 Armatur Fast pris 707 Tavle Fast pris 708 Ekstrabeskyttelse Fast pris 709 Elfrostsikring Fast pris 710 Installationer for VVS komponenter Fast pris 711 Ventilation Fast pris 712 Installationer for kraft Fast pris 713 Telefon og EDB installation Fast pris 714 Intern varslingsanlæg Fast pris 715 Automatisk indbrudsalarmanlæg Fast pris 716 Øvrige installationer Fast pris

24 Fordelingsliste nr. E7, side 1 For eventuelle ændringsarbejder i forbindelse med: Entreprise nr. 7 El-arbejder enhed, E701 Faglært timer 50 E702 Ufaglært medhjælp timer 50

T I L B U D S L I S T E N R. 4

T I L B U D S L I S T E N R. 4 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 4 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 7 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S UBK 31.01.2013 UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SB bilag 2 Handicapgenoptræningscenter

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100% Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning,

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Bygherre: SA Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Besvarelser til tvivlspørgsmål

Besvarelser til tvivlspørgsmål Bydende entreprenører Dato: 22.3.2013 Sag: 11010 Vores ref.: MR Brev. nr.: 2013-081 Besvarelser til tvivlspørgsmål Byggeopgave: Bygherre: Vedr.: Handicap Genoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuussuaq Namminersorlutik

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker!

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! 154 Lykkesholm 154 m² højisoleret længevilla med valgfri indretning efter Jeres ønsker. I alt kr. 1.535.000,- inkl. moms. Byggeperiode på kun 3-5

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1 S. 1 AB Enghave BUDGET - Byfornyelse Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) S. 2 Indledning I forbindelse med boligforeningen AB Enghaves ønske om udførelse af projekter for renovering og modernisering

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bredstedgade 40 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bredstedgade 40 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Bredstedgade 40 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-595014-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-14 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg (6.) Inventar (7.) Øvrige bygningsdele

Læs mere

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December 2003-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten

Læs mere

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. februar 2015

Læs mere

INFORMATION. Introduktion Side 2-16

INFORMATION. Introduktion Side 2-16 Prisniveau: Januar 2014 Side 1 Introduktion Side 2-16 Faneblad Fundamenter/sokler 1. Kældre/krybekældre/terrændæk 2. Yder- og indervægge 3. Vinduer og døre 4. Lofter/etageadskillelser 5. Gulvkonstruktion

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere