FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: 7. og 8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLØBSVEJLEDNING. NIVEAU: 7. og 8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen"

Transkript

1 Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7. og 8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Dagbog i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne møder i sitet. Listen her viser de faser, forløbet består af: Kom godt i gang Faglige mål Undersøg Opgave Planlæg Skriv Evaluer KOM GODT I GANG Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. FAGLIGE MÅL Eleverne præsenteres for de faglige mål for forløbet, og de får en kort præsentation af genren. Herunder er målene udbygget til lærerens brug i forbindelse med planlægningen af undervisningen i overensstemmelse med Fælles mål. Faglige mål for forløbet Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de kan skrive en dagbog. Eleverne skal lære at: skrive som en anden person ud fra oplysninger om personen skrive kommentarer og reflektere over en hændelse bruge adjektiver i udtryk for følelser skrive personligt med brug af adverbier, udbrud, ufuldstændige sætninger o.a. Side 1 / 11

2 Om genren En privat dagbog er beregnet til kun at blive skrevet i og læst af den person, der skriver dagbogen. Formålet med at skrive dagbog er at fortælle og huske oplevelser, for at få luft for sine følelser, for at reflektere og få klarhed over sine tanker. Man skriver til dagbogen næsten som til en ven, man kan betro sig til. I den private dagbog er sproget uformelt, personligt og talesprogsagtigt. Der kan være ufuldstændige sætninger og indforståede udtalelser, som er er vanskelige at forstå for andre end den, der har skrevet dem. Dagbogsnotater er forsynet med dato og bringes i kronologisk rækkefølge. Se også genreplakaten for en privat dagbog her. UNDERSØG Fasen Undersøg indledes med en eksempeltekst, altså et typisk eksempel på en dagbog. Den skal eleverne læse og efterfølgende undersøge med henblik på at finde frem til de kendetegn, der er typiske for genren. Se eksempelteksten her. Eleverne skal undersøge tekstens opbygning, sprog, hensigt og særlige kendetegn ved at svare på undersøgelsens spørgsmål. Alle fagudtryk er forklaret, så elever, der har behov for det, kan få termer forklaret ved at klikke på dem. Forklarede ord og fagudtryk er markeret med gråt. Eleverne kan arbejde alene, med en makker eller i smågrupper med denne del af arbejdet. Eleverne kan dele svarene i undersøgelsen med hinanden, så alle elever i en gruppe har adgang til gruppens svar. Det gøres på sidste side i Undersøg, hvor eleverne ved hjælp af delefunktionen selv vælger, hvem de vil dele med. Elevernes svar bliver automatisk opsamlet og gemt, og de kan finde deres opsamling i Min opsamling. Her har læreren også mulighed for at kommentere elevernes undersøgelse. Har eleverne delt deres svar, vil det fremgå af opsamlingen. Opsamlingen af undersøgelsen kan eleverne bruge til den efterfølgende samtale om eksempelteksten og genren. Side 2 / 11

3 Samtale om teksten og genren Når eleverne er færdige med undersøgelsen, bør klassen tale om den og om de svar, eleverne har givet på spørgsmålene. Samtalen er vigtig, for her får eleverne sammen med læreren talt om teksten og genren og får sat ord på genrekendetegn for en dagbog. Samtalen giver også læreren mulighed for at sikre sig, at eleverne har fået den nødvendige forståelse for og viden om genren. Elevernes undersøgelse af eksempelteksten er udgangspunkt for samtalen. Eleverne kan printe deres opsamling eller have den fremme på skærmen under samtalen. Kommentarer til de enkelte spørgsmål i undersøgelsen Spørgsmålene i tekstundersøgelsen er gengivet herunder og kommenteret med svarmuligheder og uddybende/opfølgende spørgsmål, som kan anvendes efter behov. SIDE 2 Formål 01 Hvad er formålet med at skrive en privat dagbog? Formålet med at skrive en privat dagbog er at huske oplevelser og reflektere over dem, at få luft for sine følelser og få klarhed over sine tanker ved at nedskrive dem. Jegpersonen i dagbogsnotatet skriver for at huske sine oplevelser, for at få luft for sine følelser og for at reflektere over oplevelsen. 02 Skriv eksempler fra teksten, der viser, at den er skrevet i 1. person. Jeg er totalt smadret efter den vildeste følelsesmæssige rutsjebanetur, hvor jeg både har været helt nede i kulkælderen og helt oppe i skyerne. Jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor lykkelig jeg føler mig lige nu. 03 Forklar, hvorfor en dagbog er skrevet i 1. person. Fordi det er jegpersonen selv, der skriver om sine egne oplevelser, tanker, meninger og følelser. Side 3 / 11

4 SIDE 3 Afsender og modtager 04 Hvem er dagbogens afsender? Dagbogens afsender er jegpersonen. 05 Hvem er modtager? Det er også jegpersonen, der er dagbogens modtager. Hun skriver til sig selv for at huske sin oplevelse hvad der skete den dag, hendes mor blev raskmeldt og for at få luft for sine følelser. 06 Hvad betyder det for indholdet og sproget i dagbogen? Indholdet og sproget er subjektivt og præget af jegpersonens opfattelse af begivenhederne og hendes reaktioner, tanker og følelser i forbindelse med begivenhederne. Sproget er personligt og uformelt med mange udbrud, ufuldstændige sætninger og korte perioder, og ordvalget er følelsesladet med brug af adjektiver og adverbier. Se eksempler under overskriften Sprog længere fremme i denne vejledning. Ofte, når eleverne skal skrive et privat dagbogsnotat, skal de forestille sig at være en anden person, fx en person fra en tekst, de har læst. Det stiller ekstra krav til eleverne, som skal have forstået indholdet i teksten og forstået, hvordan den pågældende person er. De skal have skabt sig et billede af personen for at kunne skrive som denne person. SIDE 4 Indhold 07 Hvilken dato er dagbogsnotatet skrevet? Dagbogsnotatet er fra fredag d Der er kun få formelle krav til et dagbogsnotat. Et af dem er, at hvert dagbogsnotat skal være dateret. Tal med eleverne om det. 08 Hvad skriver jegpersonen om? Hun skriver om den dag, hendes mor bliver erklæret helt rask efter et længere sygdomsforløb med behandlinger og kontrolbesøg. Side 4 / 11

5 SIDE 5 Oplevelser 9-10 Giv eksempler fra teksten, hvor jegpersonen: skriver om sine oplevelser. Da jeg kom hjem fra skole i dag, var mor der ikke, som hun ellers plejer om fredagen, hvor hun får tidligt fri. Pludselig smækkede hoveddøren i med et brag. Vi løb ud i gangen, og der stod mor med favnen fuld af poser og et megastort smil. Vi var alle tre helt oppe at køre og pjattede og grinede, mens vi pakkede vores gaver ud og begyndte at lave burgere. udtrykker tanker, følelser, meninger og kommentarer til sine oplevelser. Jeg er totalt smadret efter den vildeste følelsesmæssige rutsjebanetur, hvor jeg både har været helt nede i kulkælderen og helt oppe i skyerne. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg smed mig bare på sengen og tudbrølede. Jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor lykkelig jeg føler mig lige nu. Er fuldstændig udmattet, men det har været den bedste dag i mit liv. SIDE 6 Sproget Sproget i en privat dagbog er uformelt, personligt og talesprogsagtigt med brug af mange adjektiver, adverbier, udbrud, talemåder og ufuldstændige sætninger. Der er ingen formelle krav om at skrive korrekt, og ofte kan der være indforståede udtalelser, som læseren ikke umiddelbart kan forstå, og der kan være brug af slangudtryk, hjemmelavede ord, lydord og tegn og figurer som smileys. Dagbogsskriveren skriver jo til sig selv. Man kan tale med eleverne om, at de skal skrive personligt, talesprogsagtigt og uformelt, når de skriver dagbogsnotater, men at de i en prøvesituation samtidig skal skrive forståeligt her er der jo en slags læser. 11 Giv eksempler på adjektiver og andre ord og udtryk, der fortæller om jegpersonens følelser. totalt smadret, den vildeste følelsesmæssige rutsjebanetur, helt nede i kulkælderen, helt oppe i skyerne, urolig, glad, lykkelig, latterligt, superrart, megastort, helt oppe at køre, fuldstændig udmattet, den bedste dag i mit liv. Side 5 / 11

6 12 Find eksempler på talesprog, fx adverbier, udbrud, talemåder, og ufuldstændige sætninger og superkorte perioder. Talemåder: helt nede i kulkælderen, helt oppe i skyerene, starte på en frisk, helt oppe at køre Adverbier: totalt, bare, endelig, pludselig, vildeste, altid, sådan, helt, fuldstændig, garanteret, godt Udbrud og superkorte perioder: Sikke en dag. Nogensinde. Endelig. Mor var helt rask. Og så begyndte jeg at tude. Og grine. Og danse. Jeg kunne bare mærke det. Det var ikke til at fatte. Ufuldstændige sætninger: Ville ikke have, at han skulle se, Som en helt normal familie. Tal også om, hvor der er brugt udråbstegn, og hvordan det virker. 13 Skriv eksempler på, at jegpersonen taler direkte til dagbogen. I en privat dagbog skriver man til dagbogen som til en ven, man kan betro sig til, man taler direkte til dagbogen. I dagbogsnotatet er det i begyndelsen og i slutningen, at jegpersonen taler direkte til dagbogen: Kære dagbog, jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor lykkelig jeg føler mig lige nu. Du var gaven fra mor at starte dig og til at starte på en frisk. Jeg er sikker på, at vi to nok skal blive venner. Side 6 / 11

7 OPGAVE Sådan lyder den opgave eleverne møder i sitet: Forestil dig, at du er til koncert den aften, som bliver beskrevet i reportagen Sidste aften på Roskilde. Skriv et dagbogsnotat om den dag. Gennem arbejdet med eksempelteksten og den efterfølgende samtale er eleverne blevet klar til selv at planlægge og skrive et dagbogsnotat. Den opgave, som er foreslået i forløbet, er meget bred, så alle burde kunne skrive et dagbogsnotat ud fra den. Når opgaven præsenteres for eleverne, kan der tales om: hvilken skriverrolle eleverne skal have hvad formålet med teksten er hvilke andre krav opgaven stiller 1 1 Det er et krav, at eleverne bringer oplysninger, de har fået i reportagen, fx hvem der spiller den sidste aften, oplysninger om lejren, vejret. Derudover kan de frit skrive om andre oplevelser fra den sidste aften og evt. reflektere over festivalen. Side 7 / 11

8 PLANLÆG Inden eleverne går i gang med at skrive dagbogsnotatet, skal de planlægge det. Eleverne har to valgmuligheder for, hvordan de vil planlægge teksten: A er en planlægningsassistent, der hjælper eleverne igennem planlægningsprocessen. Assistenten stilladserer elevernes refleksioner og strukturerer forberedelsen til at kunne skrive et dagbogsnotat. Ved at svare på spørgsmålene i assistenten, får eleverne tænkt over og skrevet delelementer af deres dagbogsnotat. Assistenten introducerer og forklarer relevante faglige udtryk, og den hjælper eleverne med at sørge for, at de får opfyldt genrekendetegnene for en dagbog. Assistenten husker elevernes svar, så de undervejs i planlægningsprocessen kan huske og forholde sig til egne svar uden at skulle gå tilbage i forløbet. B giver mulighed for, at de elever, der er klar til at gå i gang med at skrive, kan springe assistenten over og i stedet bruge genreplakaten og skrivemålene for en privat dagbog til at planlægge, hvad og hvordan de vil skrive. De kan også bruge et af værktøjerne, fx tidslinjen. Det er op til læreren sammen med eleven at afgøre, hvad den enkelte elev skal vælge. Før og under planlægningen kan læreren vejlede eleverne og holde skrivekonference med nogle af eleverne. SKRIV Eleverne er nu klar til at skrive deres dagbogsnotat. De skal følge de fire trin, der er angivet i fasen Skriv. 1) Åbn skrivemål Eleverne skal være helt på det rene med, hvilke krav der stilles til dem i en given opgave. At kende kravene er forudsætningen for at kunne opfylde dem og dermed også forudsætningen for, at eleverne kan besvare en opgave tilfredsstillende. Derfor er der i iskriv lavet skrivemål til hver genre. Skrivemålene er en liste, der åbner i et selvstændigt vindue fra siden Skriv. Skrivemålene kan placeres ved siden af tekstdokumentet, så eleverne har mulighed for at orientere sig i dem under hele skriveprocessen. Ved at have skrivemålene ved hånden under skrivningen kan eleverne få hjælp til at opfylde skrivemålene og sideløbende tjekke, om de opfylder de stillede skrivekrav. Det er vigtigt, at læreren sikrer sig, at eleverne kender skrivemålene og forstår dem, før eleverne begynder på en skriveopgave. Det kan læreren gøre ved at gennemgå og tale om skrivemålene sammen med Side 8 / 11

9 eleverne. Læreren kan differentiere skrivemålene for enkelte elever eller vælge nogle ud, som der skal sættes særligt fokus på. Læreren har adgang til en pdf med skrivemålene fra infoboksene i mosaikken. Se også skrivemålene for en privat dagbog her. 2) Åbn skriveprogram Eleverne skriver deres tekster i det tekstbehandlingsprogram, de har på deres computer. Under skrivningen kan læreren vejlede eleverne og holde skrivekonference med enkelte elever. Før eleverne gør klar til at udgive deres dagbogsnotat, skal de læse teksten grundigt igennem og tjekke retstavning og tegnsætning. De skal opfordres til at gå indholdet kritisk igennem og se, om ordvalget er præcist og varieret, om sætningsopbygningen og sætningslængden er varieret, så der er en god læserytme. Denne fase går eleverne ofte for let hen over, så her skal eleverne vejledes i at være omhyggelige. 3) Få gode råd til layout Når eleverne har skrevet deres tekst, skal de layoute den. Husk eleverne på, at teksten først skal layoutes, når den er skrevet. I layoutguiden kan eleverne få hjælp til at layoute teksten, så layoutet passer til genren. 4) Upload din tekst Eleverne kan uploade deres færdige tekster til sitet, så de har alt deres arbejde samlet på ét sted. Upload sker fra fasen Skriv, hvor der kan klikkes en vejledning frem om upload på hhv. computer og ipad. Elevernes tekst bliver gemt under den pågældende genre i Min opsamling. Her har læreren mulighed for at se og kommentere teksten. Hvis eleverne retter i teksten, skal de uploade en ny version. Her skal de huske at gemme ændringerne på deres computer først og uploade seneste version af deres tekst. Elever, der har behov for hjælp til upload, kan klikke en kort instruktion frem på siden EVALUER Til hver genre er der udarbejdet en evalueringsassistent, som eleverne kan bruge til selv at evaluere deres tekst, før den afleveres. Evalueringsassistenten er lavet som en lille tjekboks, der trin for trin fører eleverne gennem de forskellige dele af evalueringen. Assistenten åbner i et selvstændigt vindue, så eleverne kan have den placeret ved siden af teksten. Eleverne kan evaluere deres egen tekst eller få en anden til at evaluere den. Gennem iskriv kan eleverne sende en anmodning og deres tekst til én eller flere klassekammerater. De valgte elever vil modtage en notifikation øverst på deres startside. Side 9 / 11

10 Evalueringen munder ud i en opsamlingsside. Den kan eleven åbne fra Min opsamling, og eleven kan nu lægge sidste hånd på sin tekst. Eleven kan aflevere den færdige tekst ved at uploade den til sitet. Upload sker fra fasen Skriv. LÆRERENS VURDERING AF ELEVENS BESVARELSE Som en hjælp til lærerens arbejde med at vurdere elevernes besvarelse og evt. give karakterer for dem, er der i iskriv et vurderingsskema, som læreren kan anvende. Skemaet findes her. I en undervisningssituation bør en vurdering af elevernes besvarelser i skriftlig fremstilling ledsages af en samtale mellem elev og lærer, hvor læreren forklarer og rådgiver eleven om, hvad eleven har gjort godt, og hvad eleven skal koncentrere sig om ved den næste opgave i skriftlig fremstilling. Først når denne samtale er gennemført, kan man betragte elevens arbejde med en opgave i skriftlig fremstilling som færdig. Til hver genre og opgave i iskriv er der, som tidligere omtalt, lavet et skema med skrivemål for den aktuelle opgave, og dette skema vil være et meget velegnet redskab til at strukturere samtalen og dens indhold med. Under samtalen kan elev og lærer også aftale eller korrigere, hvilke generelle skrivemål eleven fremover skal forsøge at opfylde, så eleven ved, hvad hun/han skal være særlig opmærksom på i sit arbejde med skriftlig dansk. SPROGKASSEN Sprogkassen består af en række forløb om basale sproglige forhold, og mange af forløbene vil derfor kunne bruges i forbindelse med genreforløbet om en privat dagbog. Særligt relevant for Dagbog er sprogforløbet Talemåder, da brugen af talemåder kan medvirke til at gøre sproget personligt og talesprogspræget. Side 10 / 11

11 SKRIVEMÅL Privat dagbog Dater din tekst. Start med en henvendelse til dagbogen fx Hej dagbog Skriv i jegform. Skriv, hvad jegpersonen oplevede. Skriv tanker, meninger, følelser og kommentarer. Brug ord og udtryk, som passer til den person, som skriver, og til det du skriver om. Brug adjektiver, når du beskriver følelser og vurderinger. Skrivemål, du altid skal opfylde: Del teksten i passende afsnit. Varier dit ordvalg. Varier din sætningsopbygning. Kontroller tegnsætning og retstavning. Brug fx Retskrivningsordbogen på Side 11 / 11

12 GENREKENDETEGN PRIVAT KÆRE OPBYGNING OG KENDETEGN Dato og sted for dagbogsnotatet er angivet. En privat dagbog er beregnet til kun at blive skrevet i og læst af den person, der skriver dagbogen. Personen skriver til dagbogen næsten som til en ven, man kan betro sig til. FORMÅL Formålet med at skrive dagbog er at huske begivenheder, få luft for følelser, reflektere og få klarhed over sine tanker. Henvendelse til dagbogen, Kære... Beretter om begivenheder. Giver udtryk for tanker og følelser. Reflekterer over begivenhederne. SPROG Uformelt, dagligdags og personligt. Tydelig jegfortæller. Brug af adjektiver til at beskrive følelser. Brug af adverbier, udbrud, ufuldstændige sætninger, indskud og indforståede bemærkninger. Direkte henvendelser til dagbogen næsten som til en person. Alinea

13 PRIVAT 1:2 Ikast, fredag d Kære dagbog Sikke en dag! Jeg er totalt smadret efter den vildeste følelsesmæssige rutsjebane tur, hvor jeg både har været helt nede i kul kælderen og helt oppe i skyerne. Men lad mig begynde fra starten. Da jeg kom hjem fra skole i dag, var mor der ikke, som hun ellers plejer om fredagen, hvor hun får tidligt fri. Hun havde ikke sagt noget om aftaler, og mens jeg gik rundt og ledte efter hende, kunne jeg bare mærke, hvordan jeg blev mere og mere urolig. Det ligner hende ikke sådan at forsvinde. Jeg sendte en sms, men fik ikke noget svar, og hun plejer ellers altid at skrive tilbage med det samme. Jeg var helt sikker på, at der var noget galt. Hun var garanteret blevet syg igen! Jeg kunne bare mærke det. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg smed mig bare på sengen og tudbrølede. Da Mikkel kom hjem fra fritten, måtte jeg tage mig sammen. Ville ikke have, at han skulle se, hvor urolig jeg var, så han også blev ked af det. Så jeg løj og sagde, at mor var ude at handle. Jeg gav mig til at spille Mindcraft med ham, og det var superrart at tænke på noget andet. Pludselig smækkede hoveddøren i med et brag. Vi løb ud i gangen, og der stod mor med favnen fuld af poser og et megastort Alinea

14 PRIVAT 2:2 smil. Hun havde været til kontrol på sygehuset og havde fået at vide, at hun nu var fuldstændig rask. Det var det sidste kontrol besøg. Nogensinde. Det var ikke til at fatte. Hun sagde, at hun ikke havde sagt noget i morges, fordi hun ikke ville have, at vi skulle gå og være urolige. Lige så snart hun havde fået beskeden af sin læge, var hun styrtet ned i byen for at købe gaver til os og noget lækkert til aftensmad for at fejre det. Derfor var hun ikke nået tidligt hjem, som hun ellers havde regnet med. Mor var helt rask! Det varede lidt, før beskeden trængte ind. Og så begyndte jeg at tude. Og grine. Og danse. Det var latterligt, men jeg var bare så glad! Efter alt for mange måneder med ondt i maven og nætter uden søvn, kunne jeg endelig trække vejret normalt igen. Vi var alle tre helt oppe at køre og pjattede og grinede, mens vi pakkede vores gaver ud og begyndte at lave burgere. Som en helt normal familie. Endelig. Kære dagbog, jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor lykkelig jeg føler mig lige nu. Er fuldstændig udmattet, men det har været den bedste dag i mit liv. Du var gaven fra mor, og denne dag er den helt rigtige til både at starte dig og til at starte på en frisk. Jeg er sikker på, at vi to nok skal blive venner. Og frem for alt er jeg sikker på, at jeg endelig kan sove godt i nat. Alinea

15 VURDERING Elevens navn DATO Opgave Samlet karakter Fremragende Fremragende Fortrinligt Godt Jævnt Tilstrækkeligt Utilstrækkeligt Ingen eller få uvæsentlige fejl Mindre væsentlige mangler En del mangler Adskillige væsentlige mangler Minimalt acceptabelt Uacceptabel besvarelse KARAKTER /-3 VURDERING AF INDHOLD Lærerens bemærkninger Besvarelsen er dækkende i forhold til opgavens formulering Genrekravene er opfyldt Indholdet er struktureret korrekt og hensigtsmæssigt Indholdet er relevant og tilstrækkeligt Sproget er forståeligt entydigt og varieret Retstavning og tegnsætning VURDERING AF LAYOUT/ORDEN Besvarelsens grafiske opsætning fx margen, afsnitsinddeling, skrifttype og størrelse m.m. Passende layout til genren fx spalter m.m.

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet personligt brev i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse.

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING

PRØVEOPGAVER 10. KL. - PRØVEOPGAVE 1 FORLØBSVEJLEDNING Om Prøveopgaver i modtagerrettet kommunikation Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsfoløb

Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsfoløb Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsfoløb Maj 2014 Region Hovedstaden Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb En opfølgning tre år efter den erhvervede hjerneskade Udarbejdet

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere