Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er vigtigt at være en god formidler og taler"

Transkript

1 Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke hinanden. Sprog gør det muligt at formidle budskaber, ændre adfærd, påvirke og overbevise andre om noget bestemt, men det er ikke nok at kunne formulere sig godt. Af Lamis Farid Majid Den 29. december 2012 Hvis man ønsker at blive en hensigtsmæssigt taler eller formidler, er det ikke nok at kunne formulere sig korrekt og forståeligt. Man skal benytte flere retoriske redskaber for at holde en hensigtsmæssig og overbevisende tale. I denne artikel ønsker jeg at give nogle nyttige retoriske redskaber til alle, som ønsker at blive bedre formidlere og talere. Først og fremmest er det vigtigt, at man formår at viderebringe sine budskaber klart, enkelt og tydeligt. Dette kan blive en realitet, hvis man er god til at formidle sine budskaber på en overbevisende og troværdig måde og endvidere være i stand til at argumentere for dem. Det er ikke udelukkende vigtigt at være en hensigtsmæssig formidler i forbindelse med oplæg eller taler, da der også findes andre situationer, hvor det er vigtigt at kunne formidle budskaber på en tydelig og overbevisende måde. Nogle af de situationer kunne være en jobsamtale, i arbejdssammenhænge, forretningsaftaler, når du skal overbevise nogen om noget, eller når du interagerer med andre individer. I alle disse sammenhænge er det vigtigt, at du etablerer og bibeholder en god ethos, hvilket gør dig troværdig. Desuden skal du kunne benytte retoriske redskaber, såsom at argumentere for din sag, give gode, konkrete og letforståelige eksempler og begrunde dine budskaber og pointer. Det er vigtigt for alle at kunne formidle deres budskaber på en overbevisende og hensigtsmæssig måde. Nogle af de mest nyttige retoriske redskaber er strukturering af tale og tid, kropsholdning/kropssprog, brug af hænder (gestik), mimik, brug af sprog, stemmeføring, brug af tempo, rytme, pauser, gestikulation, scenebrug og stemmens volumen. Desuden er det vigtigt at kunne begrunde, argumentere og benytte gode eksempler. Det er endvidere en god ide at strukturere en tale eller et oplæg,

2 således, at man har en indledning, to argumenter, et eksempel, en gendrivelse og en afslutning. Her er det også fremstående at huske metakommunikation for at binde talens dele sammen og vejlede publikum i forhold til, hvordan talen eller oplægget forløber, og hvad de kan forvente. Det er vigtigt at have en hensigtsmæssig struktur, da det ikke er særlig funktionelt at give en lang række af informationer, uden at forklare, hvorfor de er anbragt på denne måde. Med struktur kan man nemlig også præsentere sine taleelementer og vejlede publikum omkring, hvad de kan forvente undervejs i talen eller oplægget. Når man ønsker at formidle viden eller informere om et emne til andre, kan man gøre det lettere for sig ved at tænke på den retoriske pentagon. Den retoriske pentagon kan være en god vejledning og hjælp til, hvilke ting man skal tage stilling til, når man skriver en tale. Den retoriske pentagon indeholder fem retoriske elementer: det retoriske problem, formålet, omstændighederne, taleren og publikum. Disse elementer kan være en god vejledning eller huskeregel, til at konstruere en vellykket tale. Således glemmer man heller ikke et- eller elementer, som kan have stor betydning for den færdige tale og modtagelsen af denne. Først og fremmest er det vigtigt at have et klar formål og arbejde ud fra et retorisk problem. Det er betydeligt at have et tydeligt formål, allerede, inden man skriver sin tale. Således kan man stille følgende spørgsmål: Hvad er formålet med min tale? Hvad vil jeg gerne formidle og hvorfor? Vil jeg overbevise nogen om noget, informere om noget, undervise eller sælge noget m.m.? Hvis man ikke har et formål, bliver talen forvirrende, og publikum vil ikke kunne tage stilling til de informationer de får, eller være i stand til at se den røde tråd gennem talen. Hvis man derimod har et klar og tydeligt formål med sin tale, vil publikum huske, hvad du egentlig havde tænkt dig at formidle til dem og hvorfor. Man kan skelne mellem følgende former for formål: refleksion, forståelse, enighed, engegement, holdningsskifte eller handlingsændring. Desuden skal man huske, at talen udelukkende skal have et formål. Formålet med talen skal være realistisk og skal kunne formuleres kort og præcist i én sætning. Når man går i gang med at skrive en tale skal man finde det retoriske problem, som man

3 ønsker at arbejde ud fra. Et retorisk problem er den årsag til, at man taler, men ikke alle problemer er retoriske. Et problem bliver først retorisk, når man er i stand til at påvirke det ved at tale om det. Her skal man altså vide, hvilken problemstilling man kan påvirke ved at tale om det. Det kan være alt fra, at man vil overbevise sit publikum om noget bestemt, sælge noget, forbyde noget m.m. Det retoriske problem skal være så konkret som muligt og kun problemer, der kan påvirkes gennem tale er retoriske. Endnu et væsentligt element i den retoriske pentagon er publikum. Man skal vide noget om sit publikum, da formålet skal tilpasses ens publikum. Man skal desuden kunne identificere sig med sit publikum, appellere til dem og have deres værdier og holdninger i minde. Endvidere skal man som taler tage stilling til omstændighederne under selve talen. Her skal man blandt andet tage stilling til, hvor mange man skal tale til, hvor man skal holde tale henne, hvilken anledning talen bliver holdt i, om man er den eneste taler, eller om der er flere talere før og efter en selv, scenebrug, og brug af eksempelvis mikrofon eller talerpult. Derudover skal man reflektere over sin egen rolle som taler, da man selv spiller en vigtig rolle. Her er det nødvendigt, at man er tro mod den relation man har til sit publikum. Man er også nødsaget til at gøre det klart for sit publikum, hvorfor man ønsker at tale til dem. Desuden skal man forsøge at være troværdig og tage udgangspunkt i den opfattelse som publikum har af en som taler. For at opsummere, er det væsentligt for alle at være hensigtsmæssige formidlere. Hvis man har et klart formål med sin tale og kan argumentere for sine pointer, holdninger og budskaber, vil publikum også tage en mere alvorligt og huske budskaberne, og måske endda tage dem til sig og ændre adfærd, holdning eller blive overbevist om noget. Alle kan blive hensigtsmæssige talere, oplægsholdere og formidlere, og hvis man benytter nogle få retoriske redskaber, er man allerede godt på vej til at blive en bedre taler og formidler.

4 Redegørelse Jeg ville publicere min artikel i Berlingske Business, i karrieresektionen, da denne henvender sig til læsere, som arbejder i virksomheder, med handel og i forretningsmæssige sammenhænge og vil på en eller anden måde få behov for mundtlig formidling i forbindelse med deres arbejde og karriere. Det er især vigtigt for denne målgruppe at formulere sig hensigtsmæssigt og tydeligt og argumentere for deres budskaber, så de undgår misforståelser og udfordringer med at formidle deres budskaber. For at blive en hensigtsmæssig formidler er det vigtigt at have et klar formål, strukturere stoffet til en tale/et oplæg (dispositio) og fremføre talen på en overbevisende og troværdig måde (actio) (Gabrielsen og Juul Christiansen, 2011:26). Målgruppen til min artikel er veludannede mænd og kvinder i aldrene 25-65, som bruger mundtlig formidling i forbindelse med deres arbejde. For denne målgruppe er det primært vigtigt at kunne formidle budskaber på en tydelig og overbevisende måde. De fleste individer i min målgruppe benytter mundtlig formidling i forbindelse med deres arbejde, og derfor er denne artikel nyttigt for dem og vil kunne appellere til dem (Signitzer og Windahl, 2009:229). Igennem artiklen vil jeg være i stand til at give modtagerne nogle brugbare redskaber indenfor mundtlig formidling, så de bliver mere opmærksomme på deres mundtlige præsentationer. Da jeg definerede min målgruppe, skulle jeg først og fremmest finde frem til deres behov og ønsker i forhold til mundtlig formidling, da dette var mit tema og udgangspunkt. Derefter skulle jeg tage stilling til blandt andet eksponering, indledende opmærksomhed, fortsat opmærksomhed, forståelse og erindring, for at få målgruppen til at lægge mærke til min artikel, læse den og benytte den viden de får i praksis (Sepstrup, 2010:147). Mit medie er en artikel i Berlingske, som er lettilgængeligt for de fleste i målgruppen. Jeg skulle desuden tage stilling til mine modtageres relevansopfattelse og informationsbehov for at kunne ramme dem og deres behov og ønsker på bedst mulige vis (Sepstrup, 2010:164). Jeg har primært sat fokus på et godt og relevant indhold og væsentligheden og relevansen af denne i forhold til min målgruppe, og har derfor bevidst fokuseret mindre på layout og farver. Jeg kunne formodentlig have valgt et dekorativt design, flotte billeder, alternativ layout og farver, men jeg tror, at der i denne artikel er brug af nyttige informationer mere væsentligt end brug af flotte billeder, en flot layout og brug af forskellige skrifttyper. I min artikel er det primært informationer om mundtlig formidling, som er i centrum. Det er disse informationer, som kan være med til at forbedre målgruppens mundtlige præsentationer. Sproget i formidlingsartiklen er også vigtigt. Jeg

5 har tilpasset sproget således, at det hverken er for let eller for svært. Jeg har desuden undladt at benytte akademisk sprog, ved for eksempel at bruge svære ord, vendinger, begreber, eller komplicerede sætningskonstellationer, så jeg sikrer mig, at alle informationer i artiklen er lette at forstå. På denne måde forekommer der heller ikke nogen misforståelser eller besværligheder med at forstå budskabet i artiklen (Grunwald, 2005:19-39). Endnu et vigtigt aspekt er valg af medie. Mit medie er en artikel i Berlingske Business. Ifølge Signitzer og Windahl er valg af medie væsentligt i forhold til kommunikationsprocessen. Man skal vælge et medie, som er tilgængeligt og relevant for målgruppen. Artiklen i Berlingske er lettilgængeligt for de fleste individer i min målgruppe, og vil kunne nå ud til de fleste af dem, da de både kan læse artiklen i avisen og på nettet. Målgruppen kan forvente en række vigtige og brugbare informationer omkring mundtlig formidling. De kan blandt andet forvente at få kendskab til nogle centrale retoriske redskaber, som kan hjælpe dem til at blive endnu bedre til at formidle deres budskaber på en hensigtsmæssig, overbevisende og troværdig måde. Indholdsmæssigt vil målgruppen kunne få nyttige redskaber til at blive endnu bedre formidler, oplægsholdere/talere. Artiklen er relevant for målgruppen, da de vil få kendskab til nogle nyttige retoriske redskaber til, hvordan de kan blive endnu bedre til at formidle og holde taler/oplæg. Min målgruppe er veluddannede kvinder og mænd, men det er ikke sikkert, at de har fået kurser i mundtlig formidling, eller har kendskab til retoriske redskaber. Derfor er det relevant at give dem nogle retoriske redskaber, så de kan blive endnu bedre talere og formidlere. Ifølge Sepstrup er det vigtigt, at ens målgruppe synes det man ønsker at formidle til dem, er relevant og nyttigt for dem (Sepstrup, 2010:167). Desuden sorterer målgruppen i den viden de får og tager blot de oplysninger med sig, som de selv synes er relevante og vigtige for dem, mens resten bliver valgt fra. Det er dog ikke muligt at huske al den viden, som de faktisk ønsker at beholde i deres hukommelser. Det er blot de meget vigtige oplysninger, som bliver integreret som dybere viden i deres hukommelser (Jensen, 2003:121). Jeg har desuden benyttet fasen, viden fra Windahls- og Signitzers procesrelateret segmentering, da jeg havde til hensigt at give min målgruppe nyttig og relevant viden omkring mundtlig formidling, og med artiklen ønsker jeg at give mine modtagere de mest centrale retoriske redskaber til forbedring af deres mundtlige præsentationer (Signitzer og Windahl, 2009:229).

6 Litteraturliste Bøger og artikler Gabrielsen og Juul Christiansen, Jonas og Tanja, 2011, Talens Magt (det meste af bogen), 2. udgave, 3. oplag, Hans Reitzels forlag (ISBN: ) Grunwald, Smitstrup og Veirup, Ebbe, Gert og Hans, 2005, Skriv forståeligt, Journalistens sprog, (side 19-39) Århus, forlaget Ajour (ISBN ) Jensen, Leif Becker, 2003, Formidling og selektion, (side ), Den sproglige dåseåbner, Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag (ISBN-13: ) Mourier, Eric, 1989, Typografi og layout på skærmen, (side 72-73), Teknisk Forlag S, København (ISBN: ) Sepstrup, Preben, 2010, Model for kommunikationsprocessen, Kommunikations og kampagneplanlægning, (side ), Academica, København (ISBN ) Windahl og Signitzer, Sven og Benny, 2009, Defining the audience, Using communication theory, (side ), Sage, London, (ISBN ) Hjemmeside hentet den 30. december 2102

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Roskilde Universitet. Udarbejdet af:

Roskilde Universitet. Udarbejdet af: K1 Kommunikationsprojekt 2014 Roskilde Universitet Projekttitel: Jarlsberg Afleveringsdato: 06. Januar 2014 Vejleder: Sine Carlsen Antal sider i alt: 53,5 skrevne sider (á 2400 anslag) Antal anslag: 128494

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Kommunikation F2011 socca.dk

Kommunikation F2011 socca.dk Kommunikation F2011 socca.dk Kommunikation på et socialt netværkssite Thomas Ege, Aysu Mola, Thomas Helt Pedersen og Troels Freud-Magnus Vejleder: Sine Carlsen Antal normalsider: 29,26(ved 2400 tegn) 2

Læs mere

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR (K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Samfundslitteratur

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Skriveværksted Skriv klare akademiske tekster

Skriveværksted Skriv klare akademiske tekster Skriveværksted Skriv klare akademiske tekster ATU, oktober og november, 2014 Christina Pontoppidan, cand. mag. Ekstern lektor i retorik på KU & CBS 1 Bevidst uklar tekst Ubevidst uklar tekst Bevidst klar

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

MODEBLOGS. moderne mediebrug eller mainstream? About. Categories. Frontpage Bachelor project Appendix

MODEBLOGS. moderne mediebrug eller mainstream? About. Categories. Frontpage Bachelor project Appendix Frontpage Bachelor project Appendix MODEBLOGS moderne mediebrug eller mainstream?... About... Caroline Evald Bundgaard Johannes Therkelsen Kristine Havbo Kaalund Line Cecilie Westrup Gleie Categories...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

FIND BALANCEN MELLEM KOMPETENCE OG SERVICE I DIN IT-AFDELING

FIND BALANCEN MELLEM KOMPETENCE OG SERVICE I DIN IT-AFDELING IT-SERVICE EXCELLENCE FIND BALANCEN MELLEM KOMPETENCE OG SERVICE I DIN IT-AFDELING DET VIGTIGSTE ORGAN En IT-afdeling er på mange måder både hjertet Omvendt lukker dine medarbejdere af, hvis og hjernen

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Kommunikation i udførelsesfasen

Kommunikation i udførelsesfasen Kommunikation i udførelsesfasen [Skriv undertitlen på dokumentet] Mads Kannik 7. semester 2013 1 Titelblad Titel: Udarbejdet af: Studie: Projekttype: Kommunikation i byggeprocessen Mads Kannik Bygningskonstruktør

Læs mere

ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB

ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB Bacheloropgave Engelsk 19. april 2013 Studerende Vejledere Karen Lassen Bruntt Jette Steensen Opgavens anslag: 65.268 Side 0 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere