Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)"

Transkript

1 Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig i at skrive en større skriftlig opgave, som du også skal til SRP. Derfor er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan du bedst og klarest formidler den faglige viden, du har. Du har en specifik faglig viden inden for et emne, og du skal vise din(e) læser(e), at du har forstået det faglige stof i detaljer. Du kan med fordel spørge dig selv: Hvad når jeg frem til og hvordan? Det skal forklares præcist og tydeligt, så læseren kan forstå det. Du får en generel introduktion til formalia vedopgaveskrivning, fx dokumentation, kildeoplysning, litteraturliste og noteapparat samt en faglig præsentation af vejledningsforløbet af din lærer. Derudover kommer du til at lave mindre skriveøvelser og bliver præsenteret for andre delelementer af den samlede opgave, fx. en indledning, en kort redegørelse, en kort analyse, eller en kort diskussion. Efter vinterferien starter opgaveperioden, og først skal du vælge fag, og normalt skriver man DHO i enten dansk eller historie, men i særlige tilfælde gives der dispensation til at skrive i begge fag. Derefter skal du vælge område, emneafgrænsning og problemformulering i samråd med din lærer, som er vejleder. Vejledningen foregår uden for den almindelige under- visning i skemalagte lektioner, heraf er noget af vejledningen lagt fast på en halv fordybelsesdag sidst på foråret. Til sidst afslutter du forløbet med tre skrivedage. Opgavens omfang Opgaven skal have et omfang på 6-8 normalsider (en normalside = 2400 tegn) med 1½ linjeafstand og derudover forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og noteapparat. Litteraturomfang For dansk er det svært at sige noget generelt om omfanget af det materiale, der skal ligge til grund for opgaven, for det afhænger af forfatter- og genrevalg, men almindeligvis vil der være tale om analyse/fortolkning af skønlitteratur (fx en roman, et antal noveller eller digte), sagprosatekst (fx taler, avisartikler) eller digitale tekster (fx film, nyhedsudsendelser) samt brug af sekundærlitteratur, som omhandler den valgte primærlitteratur. For histories vedkommende kan det dog generelt siges, at der til grund for opgaven skal udvælges sider fremstillingsstof og 2-10 sider kildestof til indgående metodisk behandling. Emnevalg For historie skal emnet vælges inde for de emner, som er blevet gennemgået i historieundervisningen i 1.g. De kan ses i emnekataloget. For danskfaget gælder det, at området skal have tilknytning til undervisningen i faget. For begge fag skal emneafgrænsningen sikre, at væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for det stof, der er gennemgået, således at historiske kildetekster og andre tekster, som er blevet gennemgået i løbet af undervisningen, ikke genanvendes i opgaven. Hvis du vælger at skrive en flerfaglig opgave, skal teorier og metoder fra begge fag indgå i opgaven. En opgave i dansk og historie skal således både indeholde litterær tekstanalyse og historisk kildekritik. 1

2 Litteraturvalg Først skal du forsøge at skaffe dig et overblik over dit emne, din interesse eller dit analysemateriale igennem oversigtsbøger og - databaser. Derefter skal du undersøge mulighederne for litteratur ved at undersøge litteraturfortegnelserne i oversigterne (de må ikke være for gamle!). Du kan ofte finde nyere materiale i fx digitale databaser. Undersøg hvilke muligheder der er for at skaffe kildemateriale til emnet. Vurdér omhyggeligt relevansen af hver enkelt bog, database og hjemmeside ved fx at kigge på indholdsfortegnelsen. Kig materialet igennem og vær kritisk og realistisk. Det drejer sig om, at du så hurtigt som muligt pejler dig ind på noget materiale, som du mener, er centralt for dit emne og fokus. Husk: Du kan ikke altid låne materialer med hjem fra biblioteket, så det kan være en god idé at fotokopiere eller scanne det. Spørg gerne bibliotekaren om hjælp til at afgøre kvaliteten af dit materiale til den pågældende opgave, og husk at få din vejleder til at godkende de bøger, som du anvender til opgaven. I historie arbejder du med sider fremstillingsstof fra en eller to grundbøger. For at dokumentere og analysere dit emne anvender du samtidigt eller senere kildemateriale, som behandles kildekritisk. I dansk analyserer du dit primære materiale, som kan være skønlitteratur, sagprosa eller digitalt materiale. Den sekundære litteratur, du skal bruge, skal handle om det materiale, du analyserer, og giver dig således yderligere oplysninger om emnet. Dit arbejde med emnet skal være en løbende proces, som foregår samtidig med, at du får vejledning. Opgaveformulering Opgaveformuleringen lægger op til de tre forskellige niveauer, som opgaven skal bevæge sig på: 1. Redegørelse 2. Analyse 3. Vurdering Typiske opgaveudtryk: Redegørelse: en ordnet, forklarende fremstilling/præsentation af et materiale, et emne eller lignende Analyse: en kritisk, metodisk undersøgelse af materialet (kilder/tekst) Vurdering: en afvejning af f.eks. et synspunkts holdbarhed Sammenligning: en undersøgelse af ligheder og forskelle mellem forskelligt materiale eller synspunkter Diskussion: forskellige synspunkter sættes op over for hinanden Stillingtagen: argumentation for og imod et synspunkt eller begivenhedsforløb Husk: emneafgrænsningen og opgaveformuleringen er det vigtigste instrument til at sikre, at opgaven bliver fokuseret og præcis. Dansk- /historieopgavens indhold Tjek inden aflevering rækkefølgen skal overholdes Forside fra skolen evt. også egen forside 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Corpus Konklusion Litteraturliste Bilag HUSK: Du kan se uddybende forklaringer i dokumentet: Praktiske råd vedrørende udformningen af DHO, hvor du også kan få mere at vide om formalia, fx fodnoter, citater osv. Du finder dokumentet her: gym.dk/index.php?id=356 Eksempler på opgaveformuleringer til DHO (Se flere I kataloget, udleveres af din lærer) Historie 1. Overordnet emne: Indførelsen af demokrati i Danmark Der ønskes en kort redegørelse for den danske styreform i årene op til 5. juni 1849 og en beskrivelse af måden, hvorpå den blev ændret. Inddrag her Orla Lehmanns Falstertalen fra 1841 specielt med henblik på hvorfor han anså at en ændring var nødvendig. Analyser herefter væsentlige punkter i Grundloven af 5. juni Sluttelig ønske en kort vurdering af, på hvilke områder demokratiet ændrede det politiske system Danmark. (Her kan du evt. slutte ved Grundlovsændringen i 1866) 2. Overordnet emne: Jernbanernes indtog i Danmark Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af landbrugsproduktionens udvikling ønskes en redegørelse for den industrielle udvikling i Danmark i perioden herunder opførelsen af jernbanerne. Dernæst ønskes en analyse af Stænder- mødet i Viborg 1846 med henblik op at klarlægge synspunkterne for og imod jernbanen. Sluttelig ønskes en kort vurdering af jernbanens betydning for den økonomiske udvikling i Danmark 3. Overordnet emne: Børnearbejde Med udgangspunkt i en kort redegørelse for industrialiseringen i Danmark fra ønskes en beskrivelse af børnearbejdet i industrien. Analysér Fabriksloven af 23. maj 1873 og vurdér dens betydning i de efterfølgende årtier. Inddrag herunder Anton Steenbergs: bemærkninger med hensyn til lovforslaget om børns og unge menneskers arbejde i fabrikker, i Industri- Tidenden 1873 og evt. Arbejdstilsynets første beretning Overordnet emne: Stavnsbåndet 3

4 Med udgangspunkt i en kort redegørelse for indførelse og ophævelse af stavnsbåndet og om landbruget i perioden , ønskes en analyse af kilderne "Forordningen om stavnsbåndets løsning fra godserne for bondestandens mandkøn i Danmark 1788" og "Forordning om bondens rettigheder og pligter 1787" specielt med henblik på, hvilke rettigheder og pligter bønderne havde i perioden Til sidst ønskes en kort vurdering af, hvilke følger det fik for udviklingen i landbruget de efterfølgende år. Dansk 1. Overordnet emne: Tove Ditlevsens syn på barn- og ungdom Der ønskes en analyse og fortolkning af Tove Ditlevsens digte Livets træ, Det tabte land og Umoralsk vise fra digtsamlingen Pigesind (1965) med særlig vægt på digtenes syn på det at være barn og ung. Der ønskes desuden en karakteristik af Ditlevsens skrivestil og billedbrug samt en perspektivering til forfatterens biografi. 2. Overordnet emne: 90 er- realisme hos Jan Sonnergaard Der ønskes en kort redegørelse for 90 er- realismen. Foretag en analyse og fortolkning af novellerne Formel B og Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen fra novellesamlingen Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen af Jan Sonnergaard. I læsningen lægges særlig vægt på en karakteristik af teksternes hovedpersoner samt miljøet. Desuden ønskes novellerne sat i perspektiv til 90 er- realismen. 3. Overordnet emne: Filmatisering af romaner Der ønskes en kort introduktion til grundlæggende forskelle mellem litteratur og film. Dernæst ønskes en komparativ analyse af Erling Jepsens Frygtelig lykkelig (2004) og Henrik Ruben Genz filmatisering af romanen (2008). Der redegøres kort for indholdsmæssige forskelle mellem de to værker, hvorefter fokus lægges på den komparative analyse af de to værkers form. Til sidst diskuteres det, hvorvidt filmatiseringen af romanen er vellykket. 4. Overordnet emne: Analyse af taler Der ønskes en redegørelse for argumentationsanalyse og retorikkens tre appelformer. Dernæst ønskes en analyse af en tale af henholdsvis Helle Thorning- Schmidt og Lars Løkke Rasmussen efter eget valg med fokus på, hvordan de to talere forsøger at argumentere og overbevise deres modtagere. Endelig ønskes en diskussion af de to taleres brug af argumenter og appelformer i forhold til deres publikum. 4

5 Til læreren: Se ABC eller lectio for Pentagon (målrettet vejleding), og Flyum (Dispostion og sammenhæng) 5

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 11. december 2015, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være? TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med

Læs mere

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 2 2.0 Dansk-historieopgave... 3 2.1 Dansk... 4 2.2 Hvordan udarbejdes en indholdsfortegnelse i Word 2010?... 5 2.3 Noteapparat... 6 2.4 Citater... 6

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere