E/F Rentemestergården 2400 København NV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Rentemestergården 2400 København NV"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESGENNEMGANG E/F Rentemestergården 2400 København NV Gaihede a/s Trekronergade 126 H, Valby tlf: cvr: Juni 2009

2 Indhold: 1. Indledning og formål 3 2. Overordnet konklusion 5 3. Ejendomsoplysninger / forsikringsforhold 6 4. Rapportens opbygning og indhold Generelt Forudsætninger for gennemgangen 8 5. Ejendomsbesigtigelse Tag og tagterrasser Facader / altaner / vinduer / døre Indvendige fællesarealer og trapper VVS-installationer og ventilation Elevatorer Øvrigt Teknisk rådgivning 24 Bilag: - Fotoserie - Budgetter (separat) - 2 -

3 1. Indledning og formål Formålet med denne gennemgang er, at få etableret et grundlag for håndtering af nuværende og fremtidige behov for vedligehold og reparationer/udskiftninger på ejendommens tag, tagterrasser, facader, altaner (og herunder svalegange), vinduer, døre, indvendige fælles arealer, trapper, VVS-installationer, ventilationsanlæg samt elevatorer. Gaihede A/S har foretaget en besigtigelse på ejendommen med repræsentanter fra foreningens bestyrelse, der har fremvist bygningsdele og lejligheder, der kunne give indtryk af den generelle tilstand. Der er således ikke foretaget en total gennemgang af alle bygningsdele og installationer. Ejendommen er beliggende på adressen: Rentemestervej 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 21A, 21B,21C, 21D, 21 E Thoravej 4, 4A, 6, 8A, 8B, 8C, 10, 12A, 12B, 12C, København NV (foreningens P-hus er beliggende Thoravej 2) Gennemgangen indeholder en kortfattet orientering om de behandlede emner efterfulgt af forslag til aktiviteter, som bør iværksættes indenfor en overskuelig årrække. På denne måde kan gennemgangen anvendes som beslutningsgrundlag for bestyrelsens prioritering af løbende vedligehold eller som samlede renoverings- eller forbedringsprojekter. Der er ikke taget stilling til bygningsdele/installationer og særlige forhold i lejligheder udover de i det efterfølgende anførte. Udover det efterfølgende nævnte skal ejendommen løbende vedligeholdes med rengøring, og vedligeholds-/malerarbejder i fællesarealer, ligesom der selvfølgelig kan og bør udføres løbende forbedringer af bygningsdele og fællesarealer. Den videre bearbejdning af de foreslåede aktiviteter bør ske i samarbejde mellem bestyrelsen, administrator og teknisk rådgiver, så alle forhold herunder økonomiske, tekniske og holdningsmæssige betragtninger der vedrører ejendommen, samlet kan medtages i en optimal behandling. Hvor der foreslås udført arbejder, er der oplyst overslagspriser beregnet på grundlag af V & S Byggedatas priser samt erfaringstal fra lignende arbejder. Alle priser er beregnet som 2009 priser. Alle budgetter og prisfastsættelser af håndværkerudgifter og driftsomkostninger, er angivet med forbehold for en efterfølgende indhentelse af overslag/tilbud fra håndværker

4 Evt. angivne restlevetider angives alene på baggrund af tilgængelige levetidstabeller, og omfatter kun bygningsdele, der er angivet heri. Gaihede A/S tager ikke stilling til fortolkninger eller vurdering af disse. Alle priser er eksklusive moms, rådighedsbeløb til uforudseelige udgifter, beløb til teknisk rådgivning og evt. administration/finansieringsløsninger. I forbindelse med gennemgangen har følgende dokumenter været til gennemsyn: a. BBR-oplysninger fra pr. 18. maj 2009 b. Byggetilladelse fra 21. februar 2005 c. Byggetegninger fra d. Energimærke 2007 e. Rapport fra Bolius, udført februar 2009, vedr. resterende fejl og mangler f. Restmangelliste fra entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, udskrevet november 2007 g. Driftsinstruktion vedr. boligventilation udført af JT3 KLIMA h. Driftsinstruktion vedr. afværgeventilation udført af JT3 KLIMA - 4 -

5 2. Overordnet konklusion Ejendommen fremstår i de besigtigede lejligheder som velpasset, og beboerne i de besigtigede lejligheder opretholder et godt niveau af indvendig vedligehold. Vedligehold af fællesarealer er udført ved normale renholdelses- og pasningsprocedurer, og der forestår i de kommende år vedligeholdsarbejder og renoveringer af bygningsdele og reparationer, der har overskredet den tekniske levetid. Der kan konstateres bygningsdele og installationer, som på grund af alder og tilstand trænger til ekstra vedligeholdelse, eller helt bør udskiftes. Følgende områder drøftes ved møde mellem foreningens bestyrelse og Gaihede A/S d. 11. juni 2009: Tag og tagterrasser Facader, altaner, vinduer og døre Indvendige fælles arealer og trapper VVS-installationer og ventilationsanlæg Elevatorer - 5 -

6 3. Ejendomsoplysninger / forsikringsforhold Arealer Nedennævnte oplysninger er hentet fra BBR / oplysninger fra foreningen. Ejendommen består af to bygninger: Bygning nr. 1 Rentemestervej 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 21A, 21B,21C, 21D, 21 E Thoravej 4, 4A, 6, 8A, 8B, 8C, 10, 12A, 12B, 12C, København NV Matr. Nr.: 5 I, Utterslev Kbh. Opført: 1989 Bebygget areal: 4234 m² Samlet bygningsareal: m² Samlet boligareal: m² Kælderens samlede areal: 822 m² Antal etager (ekskl. tagetage og kælder): 4 Antal beboelseslejligheder: 124 Øvrigt Elevatorer Bygning nr. 2 P-hus beliggende Thoravej København NV Matr. Nr.: 5 I, Utterslev Kbh. Opført: 2008 Bebygget areal: 780 m² Samlet bygningsareal: 1560 m² Samlet erhvervsareal: 1560 m² - 6 -

7 Forsikringsforhold Der er ikke fremskaffet police vedr. ejendomsforsikring, hvorfor forsikringsforhold ikke behandles specifikt for den aktuelle ejendom. Det kan måske efter en evt. renovering og dermed forbedret vedligeholdsstand/ejendom være muligt at forhandle priser og dækninger enten med dette eller andet selskab. Denne forhandling kan evt. foretages gennem administrator. Forsikringsforhold bør jævnligt gennemgås af administrator. Generelt Ejendommen, der iht. BBR-meddelelsen er fra 1989, er opført på Skovs Sæbefabrikkers gamle grund. Oprindeligt blev ejendommen anvendt til laboratorier samt kontorer. I perioden blev der projekteret og gennemført en ombygning af hele ejendommen til i alt 124 boliger. I denne forbindelse blev der bl.a. etableret tagterrasser, altaner, svalegange samt terrassedøre med direkte adgang fra stuelejligheder til det fri. Der blev ligeledes udført knap 200 P-pladser, nogle af disse i nyt P-hus, samt renovering af udenomsarealer. Byggeprojektet blev gennemført med Rentemestergården A/S (c/o Nordic Consulting v. Ole Pagels) som bygherre, Einer Kornerup A/S som hoved- eller totalentreprenør samt EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Rambøll Danmark A/S og Arkitektfirmaet MW A/S som tekniske rådgivere

8 4. Rapportens opbygning og indhold 4.1 Generelt Efterfølgende gennemgås de konstaterede forhold vedr. ejendommens tag, tagterrasser, facader, altaner, vinduer, døre, indvendige fælles arealer, trapper, VVS-installationer, ventilationsanlæg samt elevatorer. (Det er med foreningen aftalt, at det er disse dele, der behandles.) I de efterfølgende afsnit beskrives ovennævnte bygningsdeles opbygning, materialer m.v. mht.: Konstruktion (hvordan er delen opbygget) Stand (vedligeholdelsesstand) Foranstaltninger (aktivitet med budget) Herunder evt. foreslået tidsinterval for dette Der beskrives hvilke foranstaltninger, der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse tilfælde kan foreslås alternative foranstaltninger eller etablering af alternative konstruktioner. De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt ekskl. moms. 4.2 Forudsætninger for gennemgangen Gennemgangen er foretaget i maj/juni En periode, hvor vejrliget har været blandet tørt og med nedbør. Periodens temperaturer har ligget på ml. ca. +2 o C og +26 o C med døgnmiddeltemperatur omkring +12 o C. Nedbørmængde har været lidt over normalen. Besigtigelse af ejendommens facader og vinduer er foretaget fra gade og gård samt fra altaner og svalegange. Besigtigelse af tag og tagrum er sket på taget og i tagrummet. Installationer er besigtiget i enkelte skakte samt i tagrummet. Installationer i lejligheder er udført som skjulte installationer. Der er ikke foretaget hultagning eller nogen form for destruktive indgreb i forbindelse med gennemgangen, hvorfor ingen øvrige skjulte installationer og bygningsdele generelt er besigtiget. Denne vedligeholdsgennemgang omfatter generelt ikke fugt skjult i etageadskillelser eller råd- og svampeskader i trækonstruktioner, der er placeret i eller på opfugtet murværk, som ikke er synligt eller tilgængeligt

9 5. Ejendomsbesigtigelse 5.1 Tag og tagterrasser Konstruktion Ejendommen har et såkaldt københavnertag, hvor der er ståhøjde i tagrummet. Etageadskillelsen mod 3. sal er udført i betonelementer. Både tagets skrå (nedre) del samt den flade (øvre) del er beklædt med tagpap udlagt på tagflade udført af krydsfinér. Den underliggende spærkonstruktion er i træ. I overgangen/knækket mellem den flade og den skrå del er der udført metalinddækning i hele ejendommens længde (formodentligt overfladebehandlet stål). Som pynt på den skrå del er der udført listedækning med trekantsprofiler i metal (formodentligt overfladebehandlet stål) fastgjort med bøjler.tagrender og nedløbsrør er udført i zink. Generelt vurderes tagpapdækning og inddækninger at være de oprindelige fra Ved ombygningen i er der blevet lavet adskillige reparationer/ændringer. Tagfladerne er gennembrudt af: Afkasthætter af zink. Faldstammeudluftninger Enkelte ovenlyskupler Der er indbygget i alt 6 stk. tagterrasser i tagkonstruktionen. Disse er stort set udført ens. Halvdelen af tagterrassernes areal er overdækket. Gulvbelægning af terrassebrædder er i lyst træ (formodentligt lærketræ). Vægbeklædning af klinkbrædder er i lyst træ (formodentligt lærketræ). Værn er udført i galvaniseret stål isat glasplader og monteret med håndlister udført i hårdttræ. Overgang til tagpap er udført med aluminumsprofiler. På overside af etagedækket (betonelementer) mod 3. sal er der udlagt 200 mm mineraluldsisolering. Oprindelig isolering er stenuld (rockwool) og nyere isolering er glasuld. Altså er der ikke foretaget egentlig efterisolering med større isoleringstykkelse ved ombygningen i , men kun reparation efter arbejder i loftrummet. Der er 200 mm isolering og derover under tagterrasser. Isoleringen er kileskåret for at opnå fald til afvanding. Fordelingsledninger for vand og varme samt diverse ventilation er placeret i tagrummet. Stand Den eksisterende tagdug samt diverse inddækninger har defekter. Taget har overskredet den tekniske levealder, og kan altså forventes at have en begrænset restlevetid. Dette understøttes af, at det er oplyst, at der har været flere utætheder i taget, der nu er blevet udbedret. Dette er primært ved overgangen/knækket mellem den flade og den skrå del, hvilket anses - 9 -

10 som det kritiske sted på taget. Her er generelt registreret adskillige reparationer. Med baggrund i tegninger har tagterrasserne en fornuftig opbygning. Der er dog problemer med vægbeklædningen, da klinkbrædderne svinder/kryber og vrider sig, så fer og not flere steder ikke har indgriben. Således er der altså åbninger i beklædningen (eksempelvis opgang 14). Forklaringen kan være, at brædderne ikke har været tilstrækkeligt tørre ved monteringen, ligesom sømmene umiddelbart ikke har tilstrækkelig dimension. Beklædningen trænger til overfladebehandling med træolie eller andet, for at hindre yderligere udtørring. Det bør nævnes at tagterrasser generelt er en kritisk bygningsdel, hvor der er risiko for skader, hvorfor disse jævnligt skal gennemgås. Terrassebrædder og håndlister har tendens til revner, og trænger til overfladebehandling med træolie eller andet. Flere døre til tagterrasser er defekte, hvor dørbladet går på karmen i modsatte side af hængsler (eksempelvis opgang 19B og 14). Nogle steder trænger tagrender til at blive renset. Både oprindelig isolering (rockwool) og ny isolering (glasuld) er generelt udlagt fornuftigt, dog er det flere steder trådt ned. Ved de oprindelige gangbroer (med bredde 1,2 m), der stort set løber i hele bygningens længde, er den nyere isolering dog generelt ikke i orden. Pladerne på gangbroen har tilsyneladende ikke været demonteret, hvilket nok havde været hensigtsmæssigt. Foranstaltninger Inden for 1 år: Der foreslås gennemført følgende vedligehold/renovering: På tagterrasser foretages overfladebehandling af terrassebrædder, vægbeklædning samt håndliste med træolie eller andet for at hindre yderligere udtørring Alle defekte døre til tagterrasser repareres Rensning af tagrender Budget ekskl. moms: ca. kr.: Der foreslås gennemført følgende vedligehold/renovering: Ny isolering under oprindelige gangbroer

11 Retablering af både oprindelig isolering (rockwool) og ny isolering (glasuld) der er trådt ned Supplerende gangbroer Budget ekskl. moms: ca. kr.: Inden for 2 år: Der foreslås gennemført følgende vedligehold/renovering: På tagterrasser foretages reparation af vægbeklædningen, hvor der er åbninger i denne, da klinkbrædderne svinder/kryber og vrider. (Omfang fastsættes ved nærmere gennemgang). Budget ekskl. moms: ca. kr.: Som alternativ til ovenstående foreslås gennemført følgende renovering: På tagterrasser udskiftes vægbeklædningen, da der er åbninger i denne, idet klinkbrædderne svinder/kryber og vrider. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Inden for 5 år: Der foreslås gennemført en hovedrenovering af taget omfattende: Klargøring af eksisterende tagpap som underlag for ny pap Nye tagrender i zink Ny tagpap inkl. diverse inddækninger Budget ekskl. moms: ca. kr.: Det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre tagrenoveringen samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på facader. Ovennævnte budgetpris er inkl. stillads, der udgør ca. kr ekskl. moms. Løbende kontrol (årligt): Indtil foreningen beslutter udskiftning, er det nødvendigt løbende og systematisk at overvåge for utætheder, og reparere disse. Derudover kan der forekomme enkeltudgifter eksempelvis i forbindelse med vandskader (er ikke medregnet i budgettal). Normale eftersynsintervaller skal under alle omstændigheder overholdes, og registrerede utætheder omgående afhjælpes. Der anbefales årlig tagkontrol af entreprenørfirma med kontrol på indvendig og udvendig side af tagfladen

12 Rensning af tagrender bør også som udgangspunkt gennemføres årligt. Ligeledes bør tagterrasser gennemgås årligt for defekter. Budget for løbende kontroller og småreparationer: Budgettal ekskl. moms: årligt ca. kr.: Efter nærmere drøftelse: Iht. Energimærke 2007 er en efterisolering af tagfladen ikke økonomisk rentabel, men kan overvejes af komfortmæssige hensyn. Umiddelbart virker det dog økonomisk og teknisk mere fornuftigt at supplere det eksisterende isoleringslag ved at udlægge yderligere 200 mm isolering på oversiden af etagedækket mod 3. sal, hvorfor dette er prissat. Der isoleres ikke ved installationer. Gangbroer hæves, og der sikres tilstrækkelig ventilation langs tagkant m.v. Investeringen er ikke økonomisk rentabel. Budget ekskl. moms: ca. kr.:

13 5.2 Facader/altaner/vinduer / døre Konstruktion Ejendommen er opført som betonelementbyggeri, hvor dækpladerne primært spænder mellem en langsgående bjælke/søjle-konstruktion midt i bygningen og bærende facadevægge mod hhv. gade- og gårdfacade. Facadevæggene er udført som sandwichelementer med 70 mm ydervæg, 150 mm isolering samt 70 mm indervæg. Samlinger mellem sandwichelementer er fuget med elastisk fugemasse for tæthed mod vejrliget. Kældre til varmecentral, pulterrum og cykelparkering er udført i in-situ støbt beton (støbt på stedet), og kælderydervægge er isoleret med 100 mm på udvendig side. Størstedelen af ejendommens vinduer er oprindelige vinduer, dvs. fra 1988/1989. Disse er fabrikat H.E.J. Vinduer A/S, og udført i træ med termoruder, hvor bundglaslister er udført i aluminium. Bortset fra de nordvendte facader, er vinduer forsynet med solafskærmning med faldarmsmarkiser. Nye vinduer og døre isat i forbindelse med ombygningen 2005/2006 er fabrikat Storke Vinduer A/S, og udført i træ med energiruder (termo), hvor bundglaslister er udført i aluminium. Det drejer sig primært om altandøre samt terrassedøre, som er forsynet med spalteventiler for frisklufttilførsel. Ved 6 stk. indgange til opgange er der oprindelige glaspartier fra stueetage til 3. sals højde. Disse er forsynet med dobbelte indgangsdøre. Herudover er der i alt 8 stk. oprindelige dobbelte indgangsdøre. Indgangsdøre er forsynet med dørpumper samt elektrisk slutblik (lås), der betjenes via dørtelefon. Alle oprindelige døre, glaspartier samt vinduer er blevet oplyst malervedligeholdt omkring 2005/2006. I boliger er vinduer også blevet forsynet med spalteventiler for frisklufttilførsel. Svalegange og altaner er udført i forbindelse med ombygningen 2005/2006 med bærende dele i galvaniseret stål, bund af fiberbeton og værn isat glasplader. Altaner er placeret spredt på facaden, da disse er individuelt tilkøbt. Stand Overordnet set er facaderne i fornuftig stand, idet der ikke er registreret skader i betonen. Den elastiske fugemasse i samlingerne mellem sandwichelementerne har dog væsentligt omfang af revner samt manglende vedhæftning til betonen. Dette betyder, at der er risiko for, at vand kan trænge ind

14 Byggetilladelsen fra d. 21. november 2005 nævner at facadernes noget monotone præg udvikles i samråd med Plan og Arkitektur (nu Center for Bydesign) ved en kombination af farver, beplantning og kunstnerisk udsmykning, gerne ved tilknytning af en kunstner. Byggetilladelsen nævner ligeledes at alle bygningens dele, herunder gavle, facadebehandles eller begrønnes. Montering af altaner og svalegange mv. har hjulpet på ejendommens facader, dog har disse stadig et noget monotont præg. Altså er kommunens krav eller ønske ikke rigtigt blevet ført ud i livet. Ejendommens vinduer er i varierende stand. På de mest udsatte facader trænger vinduer og døre til snarlig vedligehold/renovering eller udskiftning. Malerbehandlingen på udvendig side viser tegn på nedbrydning. Mange vinduer har revner i træet samt løs og afskallende maling på glaslister og bundstykker mv. En god malerbehandling kan ofte forventes at have en levetid mellem 5 og 9 år afhængig af verdenshjørne orientering. Med udgangspunkt i vinduernes alder forventes det, at der vil komme et stigende antal punkterede termoruder. Markiser virker til at være i fornuftig kvalitet og stand. Ejendommens oprindelige indgangsdøre er ikke i god stand, og trænger til snarlig vedligehold/renovering eller udskiftning. Dørene har problemer med dørpumper, der går for løst eller for hårdt, løse og skæve hængsler samt flækkede karme m.v. Glaspartierne ved opgange er i bedre stand. De nye svalegange og altaner er i god stand. Foranstaltninger Inden for 2 år: Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod syd og øst Glaspartier, døre og vinduer renoveres, omfattende snedkerreparation samt afrensning og maling (inkl. fals og kant). Der er ikke medregnet indvendige malerarbejder. Samtidigt med renovering af vinduer udføres begrænset omfang af betonreparationer på facader. Evt. nødvendige udskiftninger af defekte termoruder er ikke indeholdt. Budget ekskl. moms: ca. kr.:

15 Det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre malerenoveringen samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på tag. Ovennævnte budgetpris er inkl. stillads. Inden for 5 år: Udskiftning af bygningens indgangsdøre Der foreslås en udskiftning af bygningens oprindelige indgangsdøre og glaspartier umiddelbart herved. Dørene forsynes med dørpumper og tilsluttes dørtelefon. I budget er indeholdt efterfølgende afslutning med lister indvendig samt malerarbejde/reparation. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Udskiftning af glaspartier ved bygningens indgangsdøre Ved 6 stk. indgange til opgange foreslås de oprindelige glaspartier fra stueetage til 3. sals højde udskiftet. Dette kan betragtes som et supplement til udskiftningen af bygningens indgangsdøre. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Malerrenovering af alle partier, døre og vinduer mod vest og nord Glaspartier, døre og vinduer renoveres, omfattende snedkerreparation samt afrensning og maling (inkl. fals og kant). Der er ikke medregnet indvendige malerarbejder. Samtidigt med renovering af vinduer udføres begrænset omfang af betonreparationer på facader. Evt. nødvendige udskiftninger af defekte termoruder er ikke indeholdt. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre malerenoveringen samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på tag. Ovennævnte budgetpris er inkl. stillads. Udskiftning af vinduer Som alternativ til snedker- og malerreparation af vinduer er budgetsat en udskiftning af ejendommens vinduer til nye kombivinduer træ/alu med energiruder

16 Budget ekskl. moms: ca. kr.: Det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre udskiftning af ejendommens vinduer samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på tag. Ovennævnte budgetpris er inkl. stillads. Renovering af fuger i facader Fugerne i samlingerne mellem sandwichelementerne foreslås renoveret ved: Udskæring af eksisterende fuger, afrensning af flader samt etablering af ny fuge Budget ekskl. moms: ca. kr.: Ovennævnte budgetpris er ekskl. stillads, da det er forudsat at fugerenoveringen gennemføres samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på taget. Dette er mest økonomisk fordelagtigt. Maling af facader For at forbedre udtrykket på ejendommens facader foreslås maling af facaderne. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Dette kan evt. suppleres med beplantning og kunstnerisk udsmykning med eksempelvis vægmalerier. (Ikke medtaget i budgetprisen). Ovennævnte budgetpris er ekskl. stillads, da det er forudsat at maling af facader gennemføres samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på taget. Dette er mest økonomisk fordelagtigt. Løbende renovering (En gang årligt): Med udgangspunkt i vinduernes alder forventes det, at der vil komme et stigende antal punkterede termoruder, ligesom nogle af ejendommens markiser vil få defekter. Hvis disse arbejder eksempelvis foretages en gang årligt må der forventes en besparelse. Budgettal ekskl. moms: årligt ca. kr.:

17 5.3 Indvendige fællesarealer og trapper Konstruktion Ejendommen har 6 store opgange, hvor der i stueetagen er gennemgang fra den ene side af bygningen til den anden. Altså er der to indgangsdøre. Det drejer sig opgangene nr. 19A, 19B, 21A, 6, 10 og 14. Ejendommen har 2 mindre opgange, hvor der i stueetagen kun er en indgangsdør. Det drejer sig opgangene nr. 21E og 4. I stueetagen er der støbt en tynd gulvbelægning med hulkehl ved vægge. Hovedtrappe og reposer er udført i beton med gummibelægning med fodpaneler i plast. Gelændere er udført i stål, og døre til lejligheder er udført som nye malede pladedøre fra 2005/2006. Vægge er generelt beklædt med malet glasvæv. Trappelys betjenes med tryk. Hver opgang har egen trappeautomat. Ejendommen har et internt telefonsystem, der også betjener dørtelefoner. Stand Opgange fremstår generelt i pæn stand. Hvornår trapper skal generelt malerrenoveres, er primært et spørgsmål om foreningens ønske til udseende. Flere steder er der dog ikke god finish på gulvbelægningen i stueetagen. Tilsyneladende har underlaget for gulvbelægningen ikke været tilstrækkelig plan, hvilket betyder, at der ses ujævnheder. Nogle steder er hulkehlen løs og afskallende, vel nok pga. manglende lagtykkelse og vedhæftning. Flere steder er der dog ikke god finish på gummibelægning på hovedtrappe og reposer. Tilsyneladende har underlaget for gulvbelægningen ikke været tilstrækkelig plan, hvilket betyder, at der ses ujævnheder og huller. Nogle steder er plastfodpanelet løst og bulende, vel nok pga. manglende vedhæftning og fejlmontering. Enkelte hængende lysarmaturer er defekte. Trappeautomater har problemer med relæer, der brænder af. I forbindelse med dørtelefoner er der driftsproblemer med det interne telefonsystem

18 Foranstaltninger Finish på gulvbelægningen Det kan overvejes, om sælger kan forpligtes til at forbedre finishen på gulvbelægningen. Dette primært af æstetiske årsager. Dog bør gulvene gås efter, og enkelte ujævnheder, huller, defekte hulkehle samt defekte plastfodpaneler repareres. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Nye lysarmaturer i trappeopgange En udskiftning af hængende lysarmaturer i opgange kan overvejes. Pris på disse er naturligvis afhængig af udseende og funktionalitet. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Trappeautomater og dørtelefoner Der foretages ingeniørgennemgang af projektmateriale samt de faktiske forhold vedr. trappeautomater og dørtelefoner i forbindelse med driftsproblemer. Budget ekskl. moms: ca. kr.:

19 5.4 VVS-installationer og ventilation Konstruktion Vandafledning Ejendommens spildevand og regnvand afledes til offentlig kloak. Udledningen (forbruget) afregnes og betales efter målt vandforbrug. Vandforsyning Ejendommen får leveret vand fra offentlig forsyning. Vandstik er placeret varmecentral i kælder. Varmeforsyning Varmeanlægget er forsynet ved fjernvarme. Varmecentral I varmecentralen er opstillet 2 stk. pladevarmevekslere, der overfører varme fra fjernvarmevandet til radiatorernes centralvarmevand. Cirkulationspumpen er fabrikat Grundfos. Anlægget er forsynet med en Pneumatex PNU 200 l trykekspansionsbeholder fra 1995 med fortryk på 1,5 bar. Sikkerhedsventiler har 3,5 bar blæsetryk. En automatik (klimastatanlæg) fra Reflex fra 2005 regulerer fremløbstemperaturen på centralvarmevandet til radiatorerne afhængig af udetemperaturen. Ved -12 o C er fremløbstemperaturen 70 o C. Ejendommens varmtvandsbeholder, der er fabrikat Reflex, type DF 3208 har en volumen på 3200 l og er fra Cirkulationspumpen er fabrikat Grundfos. Temperatur på varmt brugsvand, styres af automatik, og blev aflæst til 55 o C i beholderens top. Ejendommens brugsvand er forsynet med et trykforøgeranlæg fra Desmi Pumper. VVS-installationer Generelt er alle lodrette rørinstallationer - dvs. faldstammer, brugsvand, centralvarme samt udsugning - ført i installationsskakte. Ejendommen er generelt forsynet med indvendige afløb i støbejern udført i 2005/2006. Faldstammerne (lodrette afløbsrør) tager spildevand fra både bad og køkkener. Der er ikke monteret renselem over gulv i stueetage. Liggende afløbsledninger under bygning (kloak) er ligeledes fra 2005/2006. Faldstammerne er udluftet over tag. Der har ikke været mulighed for at se tegning (50)1.000 fra EKJ ingeniører vedr. afløbsledninger i terræn

20 Brugsvandinstallation er generelt udført i 2005/2006. Hovedledninger, der er ført vandret på loftet, er rustfri stålrør fabrikat Nirosan med pressede samlinger. Dog er hovedledningen for koldt brugsvand den oprindelige fra 1989, og er udført i galvaniseret stålrør. Fordelingsledninger, der er ført lodret i skakte, er rustfri stålrør fabrikat Nirosan med pressede samlinger. Ved hver skakt er cirkulationsledningen for det varme brugsvand reguleret med en termostatisk virkende reguleringsventil af fabrikat Frese, type Circon+. Over sænkede lofter i de enkelte badeværelser er monteret individuelle vandmålere. Efter vandmålere er placeret fordelerrør, hvorfra der er koblingsledninger (PEX rør-i-rør) til hvert enkelt tapsted. Varmeanlægget er et 2-strenget centralvarmeanlæg med hovedledninger ført vandret på loftet. Fordelingsledninger, i alt 5 stk., er ført lodret i skakte. Størstedelen af anlægget er det oprindelige fra 1989, dog tilpasset den nye indretning i 2005/2006. Anlægget er udført i almindelige sorte rør med gevindsamlinger og forsynet med afspærrings- og strengreguleringsventiler. Radiatorer er generelt med konvektorer (ribber), og er forsynet med termostatventiler samt elektroniske varmefordelingsmålere. Boligventilation Der er i alt 7 stk. fælles udsugningsanlæg til boligventilation med standard opbygning, hvor ventilatorer er placeret i tagrummet. Ventilatorer er fabrikat Exhausto, type BESF, og disse reguleres med konstantregulator fabrikat Exhausto, type MAC I badeværelser er etableret en udsugningsventil med fast luftmængde, og i køkkener en emhætte (fabrikat Exhausto) med variabel luftmængde. For tilførsel af erstatningsluft til lejligheder er der etableret spalteventiler i vinduer. Som udgangspunkt er anlægget til boligventilation dimensioneret og udført til kontinuerlig bortledning af brugt indeluft fra lejligheder i mængder svarende til nuværende krav/anbefalinger. Afværgeventilation Der er i alt 6 stk. udsugningsanlæg til afværgeventilation med ventilatorer placeret i tagrummet. Ventilatorer er fabrikat Lindab, type IRE 200C, og disse reguleres trinløst med regulator fabrikat Lindab, type CORU 15A. Ved fejl på anlægget falder trykket, og der gives alarm via rød lampe. Via lodrette kanaler suges konstant fra kapillarbrydende lag under bygningen

21 Stand Varmecentral og VVS-installation indvendig Varmecentralen er generelt bestykket med stort omfang af nyere komponenter, og der er i den forbindelse valgt gode materialer med lang levetid. Ejendommens varmecentral og øvrige varmeinstallation er i god stand, og vil ved normalt vedligehold kunne holde mindst yderligere 10 år. Dog er pladevarmevekslere for centralvarmen ikke fra 2005/2006, og har altså en mere begrænset restlevetid. Iht. Energimærke 2007 har ejendommen et lavt varmeforbrug. Med udgangspunkt i varmeforbruget nævnt i Energimærke 2007 er det nødvendige volumen for en ekspansionsbeholder beregnet til knap 400 liter. Eksisterende beholder har volumen på 300 liter. Altså kan dette være forklaringen på, at der må påfyldes vand på centralvarmeanlægget 6-8 gange årligt. Der er ikke synlige tæringer på centralvarmen (radiatoranlægget) i lejligheder. Det er ikke oplyst, at beboere ikke er tilfredse med centralvarmen. Der er ikke oplyst om tæringer eller utætheder på den oprindelige hovedledning for koldt brugsvand. Teknisk isolering er generelt intakt, og der er udført rørmærkning. Ventilation Anlæggene til ventilation er i god stand. Det bør nævnes, at emhætter tilsluttet et centralt udsugningsanlæg, ikke suger med samme kraft som emhætter med egen integreret motor. Ved forceret drift vil på ejendommens emhætter kunne fjernes 75 % af emmen ved almindelig madlavning. Foranstaltninger Inden for 1 år: Der foreslås en udskiftning af ekspansionsbeholderen til passende størrelse. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Øvrige bemærkninger Ejendommen har fået lavet Energimærkning i 2007, der gælder indtil En årlig energiopfølgning kan anbefales. Der er taget udgangspunkt i aflæsning af 6 stk. målere. Budget ekskl. moms: ca. kr.: pr. år

22 5.5 Elevatorer Ejendommen har 8 stk. vare- og personelevatorer, der er angivet at være fra Fem af elevatorerne kan tage 22 personer eller 2000 kg. Tre af elevatorerne kan tage 8 personer eller 630 kg. Det forventes at elevatorerne har en levetid på over 10 år. Service vedr. drift og vagt varetages af OTIS, og det anbefales at dette fortsættes

23 5.6 Øvrigt El-installationer I tagrummet er der flere steder registreret uafsluttede el-installationer. Det foreslås, at elektriker gennemgår og udbedrer. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Uddrag fra Energimærke 2007: Der er ingen rentable besparelsesforslag i ejendommen. Såfremt ejendommen skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen og følgende foranstaltninger bør overvejes: Efterisolering af loftet med mineraluldbatts. Udskiftning af termoruder til energiglas. Der er ikke ført driftsjournal i varmecentralen

24 5.7 Teknisk rådgivning I forbindelse med flere af de foreslåede arbejder anbefales det, at der medvirker en rådgivende ingeniør/byggesagkyndig, således at de optimale løsninger vælges. Teknisk rådgivning omfatter normalt i forbindelse med en byggesag: Fastlæggelse af omfang med bestyrelsen Indledende og løbende beboerinformation Udarbejdelse af projektmateriale, beskrivelser/tegninger mv. for arbejdets gennemførelse og indhentning af korrekte og sammenlignelige tilbud Indhentelse af tilbud fra kvalificerede entreprenører for de enkelte delentrepriser Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør Tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring Byggeledelse / byggemøder Iværksættelse og vurdering af ekstraarbejder/uforudseelige udgifter indenfor aftalt budget Evaluering og godkendelse af entreprenørernes fakturaer Månedlig budgetopfølgning af håndværkerudgifter Afholdelse af afleveringsforretning Afsluttende byggeregnskab for håndværkerudgifter Afholdelse af 1-års eftersyn Afholdelse af 5-års eftersyn

25

26

27

28

29 Alternativ 1 Fornufløsning med fugereparation i 2013 Alternativ 2 Fornufløsning med fugereparation i 2009/2011 Alternativ 3 Alle arbejder udføres omgående

30 Juni 2009 Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen EF Rentemestergården Alternativ 1 Bygningsdel Årstal / beløb i kr. (2009-priser) senere Tag og tagterrasser Diverse vedligehold/renovering på tagterrasser Isolering og supplerende gangbroer (reparation) Reparation af vægbeklædning på tagterrasser Udskiftning af vægbeklædning på tagterrasser Hovedrenovering af tag Løbende kontroller og småreparationer Isolering på overside af etagedæk og hævning af gangbroer Facader / altaner / vinduer /døre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod syd og øst Udskiftning af indgangsdøre Udskiftning af glaspartier ved indgangsdøre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod vest og nord Udskiftning af vinduer Renovering af fuger i facader Løbende renovering Indvendige fællesarealer og trapper Gennemgang og reparation af gulve og fodpaneler Nye lysarmaturer i trappeopgange Gennemgang af trappeautomater og dørtelefoner VVS-installationer og ventilation Udskiftning af ekspansionsbeholder Årlig energiopfølgning Elevatorer Umiddelbart ingen arbejder Øvrigt Uafsluttede el-installationer gennemgås og udbedres Uforudseelige udgifter (10%) Administration Rådgiver I alt ekskl. moms Moms I alt inkl. moms

31 Juni 2009 Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen EF Rentemestergården Alternativ 2 Bygningsdel Årstal / beløb i kr. (2009-priser) senere Tag og tagterrasser Diverse vedligehold/renovering på tagterrasser Isolering og supplerende gangbroer (reparation) Reparation af vægbeklædning på tagterrasser Udskiftning af vægbeklædning på tagterrasser Hovedrenovering af tag Løbende kontroller og småreparationer Isolering på overside af etagedæk og hævning af gangbroer Facader / altaner / vinduer /døre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod syd og øst Udskiftning af indgangsdøre Udskiftning af glaspartier ved indgangsdøre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod vest og nord Udskiftning af vinduer Renovering af fuger i facader Løbende renovering Indvendige fællesarealer og trapper Gennemgang og reparation af gulve og fodpaneler Nye lysarmaturer i trappeopgange Gennemgang af trappeautomater og dørtelefoner VVS-installationer og ventilation Udskiftning af ekspansionsbeholder Årlig energiopfølgning Elevatorer Umiddelbart ingen arbejder Øvrigt Uafsluttede el-installationer gennemgås og udbedres Uforudseelige udgifter (10%) Administration Rådgiver I alt ekskl. moms Moms I alt inkl. moms

32 Juni 2009 Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen EF Rentemestergården Alternativ 3 Bygningsdel Årstal / beløb i kr. (2009-priser) senere Tag og tagterrasser Diverse vedligehold/renovering på tagterrasser Isolering og supplerende gangbroer (reparation) Reparation af vægbeklædning på tagterrasser Udskiftning af vægbeklædning på tagterrasser Hovedrenovering af tag (incl. stillads) Løbende kontroller og småreparationer Isolering på overside af etagedæk og hævning af gangbroer Facader / altaner / vinduer /døre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod syd og øst Udskiftning af indgangsdøre Udskiftning af glaspartier ved indgangsdøre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod vest og nord Udskiftning af vinduer Renovering af fuger i facader Løbende renovering Indvendige fællesarealer og trapper Gennemgang og reparation af gulve og fodpaneler Nye lysarmaturer i trappeopgange Gennemgang af trappeautomater og dørtelefoner VVS-installationer og ventilation Udskiftning af ekspansionsbeholder Årlig energiopfølgning Elevatorer Umiddelbart ingen arbejder Øvrigt Uafsluttede el-installationer gennemgås og udbedres Uforudseelige udgifter (10%) Administration Rådgiver I alt ekskl. moms Moms I alt inkl. moms

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013 A/B Søndermarksvænget Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Rapportens opbygning og indhold 9 3.1 Generelt 9 3.2 Forudsætninger

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. Andelsboligforeningen Steenwinkel

Vedligeholdelsesplan. Andelsboligforeningen Steenwinkel Vedligeholdelsesplan Maj 2013 Sag nr.: 12134/15911 Andelsboligforeningen Steenwinkel CT-Consult rådgivende ingeniørfirma ApS Vodroffsvej 61, 1. sal, 1900 Frederiksberg C. Tlf: 32 11 52 20 / 51 28 38 04

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING

CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING Marts 2009 Rev. november 2009 CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING Udført for: KAB Classens Have I Classensgade 52-68 Arendalsgade 2-8 Livjægergade 14-22 Strandboulevarden 5-9 2100 København Ø Tegnestuen

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere