E/F Rentemestergården 2400 København NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Rentemestergården 2400 København NV"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESGENNEMGANG E/F Rentemestergården 2400 København NV Gaihede a/s Trekronergade 126 H, Valby tlf: cvr: Juni 2009

2 Indhold: 1. Indledning og formål 3 2. Overordnet konklusion 5 3. Ejendomsoplysninger / forsikringsforhold 6 4. Rapportens opbygning og indhold Generelt Forudsætninger for gennemgangen 8 5. Ejendomsbesigtigelse Tag og tagterrasser Facader / altaner / vinduer / døre Indvendige fællesarealer og trapper VVS-installationer og ventilation Elevatorer Øvrigt Teknisk rådgivning 24 Bilag: - Fotoserie - Budgetter (separat) - 2 -

3 1. Indledning og formål Formålet med denne gennemgang er, at få etableret et grundlag for håndtering af nuværende og fremtidige behov for vedligehold og reparationer/udskiftninger på ejendommens tag, tagterrasser, facader, altaner (og herunder svalegange), vinduer, døre, indvendige fælles arealer, trapper, VVS-installationer, ventilationsanlæg samt elevatorer. Gaihede A/S har foretaget en besigtigelse på ejendommen med repræsentanter fra foreningens bestyrelse, der har fremvist bygningsdele og lejligheder, der kunne give indtryk af den generelle tilstand. Der er således ikke foretaget en total gennemgang af alle bygningsdele og installationer. Ejendommen er beliggende på adressen: Rentemestervej 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 21A, 21B,21C, 21D, 21 E Thoravej 4, 4A, 6, 8A, 8B, 8C, 10, 12A, 12B, 12C, København NV (foreningens P-hus er beliggende Thoravej 2) Gennemgangen indeholder en kortfattet orientering om de behandlede emner efterfulgt af forslag til aktiviteter, som bør iværksættes indenfor en overskuelig årrække. På denne måde kan gennemgangen anvendes som beslutningsgrundlag for bestyrelsens prioritering af løbende vedligehold eller som samlede renoverings- eller forbedringsprojekter. Der er ikke taget stilling til bygningsdele/installationer og særlige forhold i lejligheder udover de i det efterfølgende anførte. Udover det efterfølgende nævnte skal ejendommen løbende vedligeholdes med rengøring, og vedligeholds-/malerarbejder i fællesarealer, ligesom der selvfølgelig kan og bør udføres løbende forbedringer af bygningsdele og fællesarealer. Den videre bearbejdning af de foreslåede aktiviteter bør ske i samarbejde mellem bestyrelsen, administrator og teknisk rådgiver, så alle forhold herunder økonomiske, tekniske og holdningsmæssige betragtninger der vedrører ejendommen, samlet kan medtages i en optimal behandling. Hvor der foreslås udført arbejder, er der oplyst overslagspriser beregnet på grundlag af V & S Byggedatas priser samt erfaringstal fra lignende arbejder. Alle priser er beregnet som 2009 priser. Alle budgetter og prisfastsættelser af håndværkerudgifter og driftsomkostninger, er angivet med forbehold for en efterfølgende indhentelse af overslag/tilbud fra håndværker

4 Evt. angivne restlevetider angives alene på baggrund af tilgængelige levetidstabeller, og omfatter kun bygningsdele, der er angivet heri. Gaihede A/S tager ikke stilling til fortolkninger eller vurdering af disse. Alle priser er eksklusive moms, rådighedsbeløb til uforudseelige udgifter, beløb til teknisk rådgivning og evt. administration/finansieringsløsninger. I forbindelse med gennemgangen har følgende dokumenter været til gennemsyn: a. BBR-oplysninger fra pr. 18. maj 2009 b. Byggetilladelse fra 21. februar 2005 c. Byggetegninger fra d. Energimærke 2007 e. Rapport fra Bolius, udført februar 2009, vedr. resterende fejl og mangler f. Restmangelliste fra entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, udskrevet november 2007 g. Driftsinstruktion vedr. boligventilation udført af JT3 KLIMA h. Driftsinstruktion vedr. afværgeventilation udført af JT3 KLIMA - 4 -

5 2. Overordnet konklusion Ejendommen fremstår i de besigtigede lejligheder som velpasset, og beboerne i de besigtigede lejligheder opretholder et godt niveau af indvendig vedligehold. Vedligehold af fællesarealer er udført ved normale renholdelses- og pasningsprocedurer, og der forestår i de kommende år vedligeholdsarbejder og renoveringer af bygningsdele og reparationer, der har overskredet den tekniske levetid. Der kan konstateres bygningsdele og installationer, som på grund af alder og tilstand trænger til ekstra vedligeholdelse, eller helt bør udskiftes. Følgende områder drøftes ved møde mellem foreningens bestyrelse og Gaihede A/S d. 11. juni 2009: Tag og tagterrasser Facader, altaner, vinduer og døre Indvendige fælles arealer og trapper VVS-installationer og ventilationsanlæg Elevatorer - 5 -

6 3. Ejendomsoplysninger / forsikringsforhold Arealer Nedennævnte oplysninger er hentet fra BBR / oplysninger fra foreningen. Ejendommen består af to bygninger: Bygning nr. 1 Rentemestervej 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 21A, 21B,21C, 21D, 21 E Thoravej 4, 4A, 6, 8A, 8B, 8C, 10, 12A, 12B, 12C, København NV Matr. Nr.: 5 I, Utterslev Kbh. Opført: 1989 Bebygget areal: 4234 m² Samlet bygningsareal: m² Samlet boligareal: m² Kælderens samlede areal: 822 m² Antal etager (ekskl. tagetage og kælder): 4 Antal beboelseslejligheder: 124 Øvrigt Elevatorer Bygning nr. 2 P-hus beliggende Thoravej København NV Matr. Nr.: 5 I, Utterslev Kbh. Opført: 2008 Bebygget areal: 780 m² Samlet bygningsareal: 1560 m² Samlet erhvervsareal: 1560 m² - 6 -

7 Forsikringsforhold Der er ikke fremskaffet police vedr. ejendomsforsikring, hvorfor forsikringsforhold ikke behandles specifikt for den aktuelle ejendom. Det kan måske efter en evt. renovering og dermed forbedret vedligeholdsstand/ejendom være muligt at forhandle priser og dækninger enten med dette eller andet selskab. Denne forhandling kan evt. foretages gennem administrator. Forsikringsforhold bør jævnligt gennemgås af administrator. Generelt Ejendommen, der iht. BBR-meddelelsen er fra 1989, er opført på Skovs Sæbefabrikkers gamle grund. Oprindeligt blev ejendommen anvendt til laboratorier samt kontorer. I perioden blev der projekteret og gennemført en ombygning af hele ejendommen til i alt 124 boliger. I denne forbindelse blev der bl.a. etableret tagterrasser, altaner, svalegange samt terrassedøre med direkte adgang fra stuelejligheder til det fri. Der blev ligeledes udført knap 200 P-pladser, nogle af disse i nyt P-hus, samt renovering af udenomsarealer. Byggeprojektet blev gennemført med Rentemestergården A/S (c/o Nordic Consulting v. Ole Pagels) som bygherre, Einer Kornerup A/S som hoved- eller totalentreprenør samt EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Rambøll Danmark A/S og Arkitektfirmaet MW A/S som tekniske rådgivere

8 4. Rapportens opbygning og indhold 4.1 Generelt Efterfølgende gennemgås de konstaterede forhold vedr. ejendommens tag, tagterrasser, facader, altaner, vinduer, døre, indvendige fælles arealer, trapper, VVS-installationer, ventilationsanlæg samt elevatorer. (Det er med foreningen aftalt, at det er disse dele, der behandles.) I de efterfølgende afsnit beskrives ovennævnte bygningsdeles opbygning, materialer m.v. mht.: Konstruktion (hvordan er delen opbygget) Stand (vedligeholdelsesstand) Foranstaltninger (aktivitet med budget) Herunder evt. foreslået tidsinterval for dette Der beskrives hvilke foranstaltninger, der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse tilfælde kan foreslås alternative foranstaltninger eller etablering af alternative konstruktioner. De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt ekskl. moms. 4.2 Forudsætninger for gennemgangen Gennemgangen er foretaget i maj/juni En periode, hvor vejrliget har været blandet tørt og med nedbør. Periodens temperaturer har ligget på ml. ca. +2 o C og +26 o C med døgnmiddeltemperatur omkring +12 o C. Nedbørmængde har været lidt over normalen. Besigtigelse af ejendommens facader og vinduer er foretaget fra gade og gård samt fra altaner og svalegange. Besigtigelse af tag og tagrum er sket på taget og i tagrummet. Installationer er besigtiget i enkelte skakte samt i tagrummet. Installationer i lejligheder er udført som skjulte installationer. Der er ikke foretaget hultagning eller nogen form for destruktive indgreb i forbindelse med gennemgangen, hvorfor ingen øvrige skjulte installationer og bygningsdele generelt er besigtiget. Denne vedligeholdsgennemgang omfatter generelt ikke fugt skjult i etageadskillelser eller råd- og svampeskader i trækonstruktioner, der er placeret i eller på opfugtet murværk, som ikke er synligt eller tilgængeligt

9 5. Ejendomsbesigtigelse 5.1 Tag og tagterrasser Konstruktion Ejendommen har et såkaldt københavnertag, hvor der er ståhøjde i tagrummet. Etageadskillelsen mod 3. sal er udført i betonelementer. Både tagets skrå (nedre) del samt den flade (øvre) del er beklædt med tagpap udlagt på tagflade udført af krydsfinér. Den underliggende spærkonstruktion er i træ. I overgangen/knækket mellem den flade og den skrå del er der udført metalinddækning i hele ejendommens længde (formodentligt overfladebehandlet stål). Som pynt på den skrå del er der udført listedækning med trekantsprofiler i metal (formodentligt overfladebehandlet stål) fastgjort med bøjler.tagrender og nedløbsrør er udført i zink. Generelt vurderes tagpapdækning og inddækninger at være de oprindelige fra Ved ombygningen i er der blevet lavet adskillige reparationer/ændringer. Tagfladerne er gennembrudt af: Afkasthætter af zink. Faldstammeudluftninger Enkelte ovenlyskupler Der er indbygget i alt 6 stk. tagterrasser i tagkonstruktionen. Disse er stort set udført ens. Halvdelen af tagterrassernes areal er overdækket. Gulvbelægning af terrassebrædder er i lyst træ (formodentligt lærketræ). Vægbeklædning af klinkbrædder er i lyst træ (formodentligt lærketræ). Værn er udført i galvaniseret stål isat glasplader og monteret med håndlister udført i hårdttræ. Overgang til tagpap er udført med aluminumsprofiler. På overside af etagedækket (betonelementer) mod 3. sal er der udlagt 200 mm mineraluldsisolering. Oprindelig isolering er stenuld (rockwool) og nyere isolering er glasuld. Altså er der ikke foretaget egentlig efterisolering med større isoleringstykkelse ved ombygningen i , men kun reparation efter arbejder i loftrummet. Der er 200 mm isolering og derover under tagterrasser. Isoleringen er kileskåret for at opnå fald til afvanding. Fordelingsledninger for vand og varme samt diverse ventilation er placeret i tagrummet. Stand Den eksisterende tagdug samt diverse inddækninger har defekter. Taget har overskredet den tekniske levealder, og kan altså forventes at have en begrænset restlevetid. Dette understøttes af, at det er oplyst, at der har været flere utætheder i taget, der nu er blevet udbedret. Dette er primært ved overgangen/knækket mellem den flade og den skrå del, hvilket anses - 9 -

10 som det kritiske sted på taget. Her er generelt registreret adskillige reparationer. Med baggrund i tegninger har tagterrasserne en fornuftig opbygning. Der er dog problemer med vægbeklædningen, da klinkbrædderne svinder/kryber og vrider sig, så fer og not flere steder ikke har indgriben. Således er der altså åbninger i beklædningen (eksempelvis opgang 14). Forklaringen kan være, at brædderne ikke har været tilstrækkeligt tørre ved monteringen, ligesom sømmene umiddelbart ikke har tilstrækkelig dimension. Beklædningen trænger til overfladebehandling med træolie eller andet, for at hindre yderligere udtørring. Det bør nævnes at tagterrasser generelt er en kritisk bygningsdel, hvor der er risiko for skader, hvorfor disse jævnligt skal gennemgås. Terrassebrædder og håndlister har tendens til revner, og trænger til overfladebehandling med træolie eller andet. Flere døre til tagterrasser er defekte, hvor dørbladet går på karmen i modsatte side af hængsler (eksempelvis opgang 19B og 14). Nogle steder trænger tagrender til at blive renset. Både oprindelig isolering (rockwool) og ny isolering (glasuld) er generelt udlagt fornuftigt, dog er det flere steder trådt ned. Ved de oprindelige gangbroer (med bredde 1,2 m), der stort set løber i hele bygningens længde, er den nyere isolering dog generelt ikke i orden. Pladerne på gangbroen har tilsyneladende ikke været demonteret, hvilket nok havde været hensigtsmæssigt. Foranstaltninger Inden for 1 år: Der foreslås gennemført følgende vedligehold/renovering: På tagterrasser foretages overfladebehandling af terrassebrædder, vægbeklædning samt håndliste med træolie eller andet for at hindre yderligere udtørring Alle defekte døre til tagterrasser repareres Rensning af tagrender Budget ekskl. moms: ca. kr.: Der foreslås gennemført følgende vedligehold/renovering: Ny isolering under oprindelige gangbroer

11 Retablering af både oprindelig isolering (rockwool) og ny isolering (glasuld) der er trådt ned Supplerende gangbroer Budget ekskl. moms: ca. kr.: Inden for 2 år: Der foreslås gennemført følgende vedligehold/renovering: På tagterrasser foretages reparation af vægbeklædningen, hvor der er åbninger i denne, da klinkbrædderne svinder/kryber og vrider. (Omfang fastsættes ved nærmere gennemgang). Budget ekskl. moms: ca. kr.: Som alternativ til ovenstående foreslås gennemført følgende renovering: På tagterrasser udskiftes vægbeklædningen, da der er åbninger i denne, idet klinkbrædderne svinder/kryber og vrider. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Inden for 5 år: Der foreslås gennemført en hovedrenovering af taget omfattende: Klargøring af eksisterende tagpap som underlag for ny pap Nye tagrender i zink Ny tagpap inkl. diverse inddækninger Budget ekskl. moms: ca. kr.: Det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre tagrenoveringen samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på facader. Ovennævnte budgetpris er inkl. stillads, der udgør ca. kr ekskl. moms. Løbende kontrol (årligt): Indtil foreningen beslutter udskiftning, er det nødvendigt løbende og systematisk at overvåge for utætheder, og reparere disse. Derudover kan der forekomme enkeltudgifter eksempelvis i forbindelse med vandskader (er ikke medregnet i budgettal). Normale eftersynsintervaller skal under alle omstændigheder overholdes, og registrerede utætheder omgående afhjælpes. Der anbefales årlig tagkontrol af entreprenørfirma med kontrol på indvendig og udvendig side af tagfladen

12 Rensning af tagrender bør også som udgangspunkt gennemføres årligt. Ligeledes bør tagterrasser gennemgås årligt for defekter. Budget for løbende kontroller og småreparationer: Budgettal ekskl. moms: årligt ca. kr.: Efter nærmere drøftelse: Iht. Energimærke 2007 er en efterisolering af tagfladen ikke økonomisk rentabel, men kan overvejes af komfortmæssige hensyn. Umiddelbart virker det dog økonomisk og teknisk mere fornuftigt at supplere det eksisterende isoleringslag ved at udlægge yderligere 200 mm isolering på oversiden af etagedækket mod 3. sal, hvorfor dette er prissat. Der isoleres ikke ved installationer. Gangbroer hæves, og der sikres tilstrækkelig ventilation langs tagkant m.v. Investeringen er ikke økonomisk rentabel. Budget ekskl. moms: ca. kr.:

13 5.2 Facader/altaner/vinduer / døre Konstruktion Ejendommen er opført som betonelementbyggeri, hvor dækpladerne primært spænder mellem en langsgående bjælke/søjle-konstruktion midt i bygningen og bærende facadevægge mod hhv. gade- og gårdfacade. Facadevæggene er udført som sandwichelementer med 70 mm ydervæg, 150 mm isolering samt 70 mm indervæg. Samlinger mellem sandwichelementer er fuget med elastisk fugemasse for tæthed mod vejrliget. Kældre til varmecentral, pulterrum og cykelparkering er udført i in-situ støbt beton (støbt på stedet), og kælderydervægge er isoleret med 100 mm på udvendig side. Størstedelen af ejendommens vinduer er oprindelige vinduer, dvs. fra 1988/1989. Disse er fabrikat H.E.J. Vinduer A/S, og udført i træ med termoruder, hvor bundglaslister er udført i aluminium. Bortset fra de nordvendte facader, er vinduer forsynet med solafskærmning med faldarmsmarkiser. Nye vinduer og døre isat i forbindelse med ombygningen 2005/2006 er fabrikat Storke Vinduer A/S, og udført i træ med energiruder (termo), hvor bundglaslister er udført i aluminium. Det drejer sig primært om altandøre samt terrassedøre, som er forsynet med spalteventiler for frisklufttilførsel. Ved 6 stk. indgange til opgange er der oprindelige glaspartier fra stueetage til 3. sals højde. Disse er forsynet med dobbelte indgangsdøre. Herudover er der i alt 8 stk. oprindelige dobbelte indgangsdøre. Indgangsdøre er forsynet med dørpumper samt elektrisk slutblik (lås), der betjenes via dørtelefon. Alle oprindelige døre, glaspartier samt vinduer er blevet oplyst malervedligeholdt omkring 2005/2006. I boliger er vinduer også blevet forsynet med spalteventiler for frisklufttilførsel. Svalegange og altaner er udført i forbindelse med ombygningen 2005/2006 med bærende dele i galvaniseret stål, bund af fiberbeton og værn isat glasplader. Altaner er placeret spredt på facaden, da disse er individuelt tilkøbt. Stand Overordnet set er facaderne i fornuftig stand, idet der ikke er registreret skader i betonen. Den elastiske fugemasse i samlingerne mellem sandwichelementerne har dog væsentligt omfang af revner samt manglende vedhæftning til betonen. Dette betyder, at der er risiko for, at vand kan trænge ind

14 Byggetilladelsen fra d. 21. november 2005 nævner at facadernes noget monotone præg udvikles i samråd med Plan og Arkitektur (nu Center for Bydesign) ved en kombination af farver, beplantning og kunstnerisk udsmykning, gerne ved tilknytning af en kunstner. Byggetilladelsen nævner ligeledes at alle bygningens dele, herunder gavle, facadebehandles eller begrønnes. Montering af altaner og svalegange mv. har hjulpet på ejendommens facader, dog har disse stadig et noget monotont præg. Altså er kommunens krav eller ønske ikke rigtigt blevet ført ud i livet. Ejendommens vinduer er i varierende stand. På de mest udsatte facader trænger vinduer og døre til snarlig vedligehold/renovering eller udskiftning. Malerbehandlingen på udvendig side viser tegn på nedbrydning. Mange vinduer har revner i træet samt løs og afskallende maling på glaslister og bundstykker mv. En god malerbehandling kan ofte forventes at have en levetid mellem 5 og 9 år afhængig af verdenshjørne orientering. Med udgangspunkt i vinduernes alder forventes det, at der vil komme et stigende antal punkterede termoruder. Markiser virker til at være i fornuftig kvalitet og stand. Ejendommens oprindelige indgangsdøre er ikke i god stand, og trænger til snarlig vedligehold/renovering eller udskiftning. Dørene har problemer med dørpumper, der går for løst eller for hårdt, løse og skæve hængsler samt flækkede karme m.v. Glaspartierne ved opgange er i bedre stand. De nye svalegange og altaner er i god stand. Foranstaltninger Inden for 2 år: Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod syd og øst Glaspartier, døre og vinduer renoveres, omfattende snedkerreparation samt afrensning og maling (inkl. fals og kant). Der er ikke medregnet indvendige malerarbejder. Samtidigt med renovering af vinduer udføres begrænset omfang af betonreparationer på facader. Evt. nødvendige udskiftninger af defekte termoruder er ikke indeholdt. Budget ekskl. moms: ca. kr.:

15 Det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre malerenoveringen samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på tag. Ovennævnte budgetpris er inkl. stillads. Inden for 5 år: Udskiftning af bygningens indgangsdøre Der foreslås en udskiftning af bygningens oprindelige indgangsdøre og glaspartier umiddelbart herved. Dørene forsynes med dørpumper og tilsluttes dørtelefon. I budget er indeholdt efterfølgende afslutning med lister indvendig samt malerarbejde/reparation. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Udskiftning af glaspartier ved bygningens indgangsdøre Ved 6 stk. indgange til opgange foreslås de oprindelige glaspartier fra stueetage til 3. sals højde udskiftet. Dette kan betragtes som et supplement til udskiftningen af bygningens indgangsdøre. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Malerrenovering af alle partier, døre og vinduer mod vest og nord Glaspartier, døre og vinduer renoveres, omfattende snedkerreparation samt afrensning og maling (inkl. fals og kant). Der er ikke medregnet indvendige malerarbejder. Samtidigt med renovering af vinduer udføres begrænset omfang af betonreparationer på facader. Evt. nødvendige udskiftninger af defekte termoruder er ikke indeholdt. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre malerenoveringen samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på tag. Ovennævnte budgetpris er inkl. stillads. Udskiftning af vinduer Som alternativ til snedker- og malerreparation af vinduer er budgetsat en udskiftning af ejendommens vinduer til nye kombivinduer træ/alu med energiruder

16 Budget ekskl. moms: ca. kr.: Det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre udskiftning af ejendommens vinduer samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på tag. Ovennævnte budgetpris er inkl. stillads. Renovering af fuger i facader Fugerne i samlingerne mellem sandwichelementerne foreslås renoveret ved: Udskæring af eksisterende fuger, afrensning af flader samt etablering af ny fuge Budget ekskl. moms: ca. kr.: Ovennævnte budgetpris er ekskl. stillads, da det er forudsat at fugerenoveringen gennemføres samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på taget. Dette er mest økonomisk fordelagtigt. Maling af facader For at forbedre udtrykket på ejendommens facader foreslås maling af facaderne. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Dette kan evt. suppleres med beplantning og kunstnerisk udsmykning med eksempelvis vægmalerier. (Ikke medtaget i budgetprisen). Ovennævnte budgetpris er ekskl. stillads, da det er forudsat at maling af facader gennemføres samtidigt med, at der udføres reparationsarbejder på taget. Dette er mest økonomisk fordelagtigt. Løbende renovering (En gang årligt): Med udgangspunkt i vinduernes alder forventes det, at der vil komme et stigende antal punkterede termoruder, ligesom nogle af ejendommens markiser vil få defekter. Hvis disse arbejder eksempelvis foretages en gang årligt må der forventes en besparelse. Budgettal ekskl. moms: årligt ca. kr.:

17 5.3 Indvendige fællesarealer og trapper Konstruktion Ejendommen har 6 store opgange, hvor der i stueetagen er gennemgang fra den ene side af bygningen til den anden. Altså er der to indgangsdøre. Det drejer sig opgangene nr. 19A, 19B, 21A, 6, 10 og 14. Ejendommen har 2 mindre opgange, hvor der i stueetagen kun er en indgangsdør. Det drejer sig opgangene nr. 21E og 4. I stueetagen er der støbt en tynd gulvbelægning med hulkehl ved vægge. Hovedtrappe og reposer er udført i beton med gummibelægning med fodpaneler i plast. Gelændere er udført i stål, og døre til lejligheder er udført som nye malede pladedøre fra 2005/2006. Vægge er generelt beklædt med malet glasvæv. Trappelys betjenes med tryk. Hver opgang har egen trappeautomat. Ejendommen har et internt telefonsystem, der også betjener dørtelefoner. Stand Opgange fremstår generelt i pæn stand. Hvornår trapper skal generelt malerrenoveres, er primært et spørgsmål om foreningens ønske til udseende. Flere steder er der dog ikke god finish på gulvbelægningen i stueetagen. Tilsyneladende har underlaget for gulvbelægningen ikke været tilstrækkelig plan, hvilket betyder, at der ses ujævnheder. Nogle steder er hulkehlen løs og afskallende, vel nok pga. manglende lagtykkelse og vedhæftning. Flere steder er der dog ikke god finish på gummibelægning på hovedtrappe og reposer. Tilsyneladende har underlaget for gulvbelægningen ikke været tilstrækkelig plan, hvilket betyder, at der ses ujævnheder og huller. Nogle steder er plastfodpanelet løst og bulende, vel nok pga. manglende vedhæftning og fejlmontering. Enkelte hængende lysarmaturer er defekte. Trappeautomater har problemer med relæer, der brænder af. I forbindelse med dørtelefoner er der driftsproblemer med det interne telefonsystem

18 Foranstaltninger Finish på gulvbelægningen Det kan overvejes, om sælger kan forpligtes til at forbedre finishen på gulvbelægningen. Dette primært af æstetiske årsager. Dog bør gulvene gås efter, og enkelte ujævnheder, huller, defekte hulkehle samt defekte plastfodpaneler repareres. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Nye lysarmaturer i trappeopgange En udskiftning af hængende lysarmaturer i opgange kan overvejes. Pris på disse er naturligvis afhængig af udseende og funktionalitet. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Trappeautomater og dørtelefoner Der foretages ingeniørgennemgang af projektmateriale samt de faktiske forhold vedr. trappeautomater og dørtelefoner i forbindelse med driftsproblemer. Budget ekskl. moms: ca. kr.:

19 5.4 VVS-installationer og ventilation Konstruktion Vandafledning Ejendommens spildevand og regnvand afledes til offentlig kloak. Udledningen (forbruget) afregnes og betales efter målt vandforbrug. Vandforsyning Ejendommen får leveret vand fra offentlig forsyning. Vandstik er placeret varmecentral i kælder. Varmeforsyning Varmeanlægget er forsynet ved fjernvarme. Varmecentral I varmecentralen er opstillet 2 stk. pladevarmevekslere, der overfører varme fra fjernvarmevandet til radiatorernes centralvarmevand. Cirkulationspumpen er fabrikat Grundfos. Anlægget er forsynet med en Pneumatex PNU 200 l trykekspansionsbeholder fra 1995 med fortryk på 1,5 bar. Sikkerhedsventiler har 3,5 bar blæsetryk. En automatik (klimastatanlæg) fra Reflex fra 2005 regulerer fremløbstemperaturen på centralvarmevandet til radiatorerne afhængig af udetemperaturen. Ved -12 o C er fremløbstemperaturen 70 o C. Ejendommens varmtvandsbeholder, der er fabrikat Reflex, type DF 3208 har en volumen på 3200 l og er fra Cirkulationspumpen er fabrikat Grundfos. Temperatur på varmt brugsvand, styres af automatik, og blev aflæst til 55 o C i beholderens top. Ejendommens brugsvand er forsynet med et trykforøgeranlæg fra Desmi Pumper. VVS-installationer Generelt er alle lodrette rørinstallationer - dvs. faldstammer, brugsvand, centralvarme samt udsugning - ført i installationsskakte. Ejendommen er generelt forsynet med indvendige afløb i støbejern udført i 2005/2006. Faldstammerne (lodrette afløbsrør) tager spildevand fra både bad og køkkener. Der er ikke monteret renselem over gulv i stueetage. Liggende afløbsledninger under bygning (kloak) er ligeledes fra 2005/2006. Faldstammerne er udluftet over tag. Der har ikke været mulighed for at se tegning (50)1.000 fra EKJ ingeniører vedr. afløbsledninger i terræn

20 Brugsvandinstallation er generelt udført i 2005/2006. Hovedledninger, der er ført vandret på loftet, er rustfri stålrør fabrikat Nirosan med pressede samlinger. Dog er hovedledningen for koldt brugsvand den oprindelige fra 1989, og er udført i galvaniseret stålrør. Fordelingsledninger, der er ført lodret i skakte, er rustfri stålrør fabrikat Nirosan med pressede samlinger. Ved hver skakt er cirkulationsledningen for det varme brugsvand reguleret med en termostatisk virkende reguleringsventil af fabrikat Frese, type Circon+. Over sænkede lofter i de enkelte badeværelser er monteret individuelle vandmålere. Efter vandmålere er placeret fordelerrør, hvorfra der er koblingsledninger (PEX rør-i-rør) til hvert enkelt tapsted. Varmeanlægget er et 2-strenget centralvarmeanlæg med hovedledninger ført vandret på loftet. Fordelingsledninger, i alt 5 stk., er ført lodret i skakte. Størstedelen af anlægget er det oprindelige fra 1989, dog tilpasset den nye indretning i 2005/2006. Anlægget er udført i almindelige sorte rør med gevindsamlinger og forsynet med afspærrings- og strengreguleringsventiler. Radiatorer er generelt med konvektorer (ribber), og er forsynet med termostatventiler samt elektroniske varmefordelingsmålere. Boligventilation Der er i alt 7 stk. fælles udsugningsanlæg til boligventilation med standard opbygning, hvor ventilatorer er placeret i tagrummet. Ventilatorer er fabrikat Exhausto, type BESF, og disse reguleres med konstantregulator fabrikat Exhausto, type MAC I badeværelser er etableret en udsugningsventil med fast luftmængde, og i køkkener en emhætte (fabrikat Exhausto) med variabel luftmængde. For tilførsel af erstatningsluft til lejligheder er der etableret spalteventiler i vinduer. Som udgangspunkt er anlægget til boligventilation dimensioneret og udført til kontinuerlig bortledning af brugt indeluft fra lejligheder i mængder svarende til nuværende krav/anbefalinger. Afværgeventilation Der er i alt 6 stk. udsugningsanlæg til afværgeventilation med ventilatorer placeret i tagrummet. Ventilatorer er fabrikat Lindab, type IRE 200C, og disse reguleres trinløst med regulator fabrikat Lindab, type CORU 15A. Ved fejl på anlægget falder trykket, og der gives alarm via rød lampe. Via lodrette kanaler suges konstant fra kapillarbrydende lag under bygningen

21 Stand Varmecentral og VVS-installation indvendig Varmecentralen er generelt bestykket med stort omfang af nyere komponenter, og der er i den forbindelse valgt gode materialer med lang levetid. Ejendommens varmecentral og øvrige varmeinstallation er i god stand, og vil ved normalt vedligehold kunne holde mindst yderligere 10 år. Dog er pladevarmevekslere for centralvarmen ikke fra 2005/2006, og har altså en mere begrænset restlevetid. Iht. Energimærke 2007 har ejendommen et lavt varmeforbrug. Med udgangspunkt i varmeforbruget nævnt i Energimærke 2007 er det nødvendige volumen for en ekspansionsbeholder beregnet til knap 400 liter. Eksisterende beholder har volumen på 300 liter. Altså kan dette være forklaringen på, at der må påfyldes vand på centralvarmeanlægget 6-8 gange årligt. Der er ikke synlige tæringer på centralvarmen (radiatoranlægget) i lejligheder. Det er ikke oplyst, at beboere ikke er tilfredse med centralvarmen. Der er ikke oplyst om tæringer eller utætheder på den oprindelige hovedledning for koldt brugsvand. Teknisk isolering er generelt intakt, og der er udført rørmærkning. Ventilation Anlæggene til ventilation er i god stand. Det bør nævnes, at emhætter tilsluttet et centralt udsugningsanlæg, ikke suger med samme kraft som emhætter med egen integreret motor. Ved forceret drift vil på ejendommens emhætter kunne fjernes 75 % af emmen ved almindelig madlavning. Foranstaltninger Inden for 1 år: Der foreslås en udskiftning af ekspansionsbeholderen til passende størrelse. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Øvrige bemærkninger Ejendommen har fået lavet Energimærkning i 2007, der gælder indtil En årlig energiopfølgning kan anbefales. Der er taget udgangspunkt i aflæsning af 6 stk. målere. Budget ekskl. moms: ca. kr.: pr. år

22 5.5 Elevatorer Ejendommen har 8 stk. vare- og personelevatorer, der er angivet at være fra Fem af elevatorerne kan tage 22 personer eller 2000 kg. Tre af elevatorerne kan tage 8 personer eller 630 kg. Det forventes at elevatorerne har en levetid på over 10 år. Service vedr. drift og vagt varetages af OTIS, og det anbefales at dette fortsættes

23 5.6 Øvrigt El-installationer I tagrummet er der flere steder registreret uafsluttede el-installationer. Det foreslås, at elektriker gennemgår og udbedrer. Budget ekskl. moms: ca. kr.: Uddrag fra Energimærke 2007: Der er ingen rentable besparelsesforslag i ejendommen. Såfremt ejendommen skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen og følgende foranstaltninger bør overvejes: Efterisolering af loftet med mineraluldbatts. Udskiftning af termoruder til energiglas. Der er ikke ført driftsjournal i varmecentralen

24 5.7 Teknisk rådgivning I forbindelse med flere af de foreslåede arbejder anbefales det, at der medvirker en rådgivende ingeniør/byggesagkyndig, således at de optimale løsninger vælges. Teknisk rådgivning omfatter normalt i forbindelse med en byggesag: Fastlæggelse af omfang med bestyrelsen Indledende og løbende beboerinformation Udarbejdelse af projektmateriale, beskrivelser/tegninger mv. for arbejdets gennemførelse og indhentning af korrekte og sammenlignelige tilbud Indhentelse af tilbud fra kvalificerede entreprenører for de enkelte delentrepriser Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør Tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring Byggeledelse / byggemøder Iværksættelse og vurdering af ekstraarbejder/uforudseelige udgifter indenfor aftalt budget Evaluering og godkendelse af entreprenørernes fakturaer Månedlig budgetopfølgning af håndværkerudgifter Afholdelse af afleveringsforretning Afsluttende byggeregnskab for håndværkerudgifter Afholdelse af 1-års eftersyn Afholdelse af 5-års eftersyn

25

26

27

28

29 Alternativ 1 Fornufløsning med fugereparation i 2013 Alternativ 2 Fornufløsning med fugereparation i 2009/2011 Alternativ 3 Alle arbejder udføres omgående

30 Juni 2009 Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen EF Rentemestergården Alternativ 1 Bygningsdel Årstal / beløb i kr. (2009-priser) senere Tag og tagterrasser Diverse vedligehold/renovering på tagterrasser Isolering og supplerende gangbroer (reparation) Reparation af vægbeklædning på tagterrasser Udskiftning af vægbeklædning på tagterrasser Hovedrenovering af tag Løbende kontroller og småreparationer Isolering på overside af etagedæk og hævning af gangbroer Facader / altaner / vinduer /døre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod syd og øst Udskiftning af indgangsdøre Udskiftning af glaspartier ved indgangsdøre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod vest og nord Udskiftning af vinduer Renovering af fuger i facader Løbende renovering Indvendige fællesarealer og trapper Gennemgang og reparation af gulve og fodpaneler Nye lysarmaturer i trappeopgange Gennemgang af trappeautomater og dørtelefoner VVS-installationer og ventilation Udskiftning af ekspansionsbeholder Årlig energiopfølgning Elevatorer Umiddelbart ingen arbejder Øvrigt Uafsluttede el-installationer gennemgås og udbedres Uforudseelige udgifter (10%) Administration Rådgiver I alt ekskl. moms Moms I alt inkl. moms

31 Juni 2009 Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen EF Rentemestergården Alternativ 2 Bygningsdel Årstal / beløb i kr. (2009-priser) senere Tag og tagterrasser Diverse vedligehold/renovering på tagterrasser Isolering og supplerende gangbroer (reparation) Reparation af vægbeklædning på tagterrasser Udskiftning af vægbeklædning på tagterrasser Hovedrenovering af tag Løbende kontroller og småreparationer Isolering på overside af etagedæk og hævning af gangbroer Facader / altaner / vinduer /døre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod syd og øst Udskiftning af indgangsdøre Udskiftning af glaspartier ved indgangsdøre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod vest og nord Udskiftning af vinduer Renovering af fuger i facader Løbende renovering Indvendige fællesarealer og trapper Gennemgang og reparation af gulve og fodpaneler Nye lysarmaturer i trappeopgange Gennemgang af trappeautomater og dørtelefoner VVS-installationer og ventilation Udskiftning af ekspansionsbeholder Årlig energiopfølgning Elevatorer Umiddelbart ingen arbejder Øvrigt Uafsluttede el-installationer gennemgås og udbedres Uforudseelige udgifter (10%) Administration Rådgiver I alt ekskl. moms Moms I alt inkl. moms

32 Juni 2009 Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen EF Rentemestergården Alternativ 3 Bygningsdel Årstal / beløb i kr. (2009-priser) senere Tag og tagterrasser Diverse vedligehold/renovering på tagterrasser Isolering og supplerende gangbroer (reparation) Reparation af vægbeklædning på tagterrasser Udskiftning af vægbeklædning på tagterrasser Hovedrenovering af tag (incl. stillads) Løbende kontroller og småreparationer Isolering på overside af etagedæk og hævning af gangbroer Facader / altaner / vinduer /døre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod syd og øst Udskiftning af indgangsdøre Udskiftning af glaspartier ved indgangsdøre Malerrenovering af alle glaspartier, døre og vinduer mod vest og nord Udskiftning af vinduer Renovering af fuger i facader Løbende renovering Indvendige fællesarealer og trapper Gennemgang og reparation af gulve og fodpaneler Nye lysarmaturer i trappeopgange Gennemgang af trappeautomater og dørtelefoner VVS-installationer og ventilation Udskiftning af ekspansionsbeholder Årlig energiopfølgning Elevatorer Umiddelbart ingen arbejder Øvrigt Uafsluttede el-installationer gennemgås og udbedres Uforudseelige udgifter (10%) Administration Rådgiver I alt ekskl. moms Moms I alt inkl. moms

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Generelt om oplæg Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Nedennævnte oplæg er fremkommet efter dialog mellem og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og Gaihede. Gaihede, ingeniører & arkitekter,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snoghøjvej 43 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-098611 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Marstrandsgade 9 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-303874-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tove Ditlevsens Vej 36 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-110577 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bentzonsvej 34 2000 Frederiksberg 147-008201-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Fynsgade 26 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. april 2014 Til den 3. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-167633 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnevej 64 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-215756-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ådalen 2 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2015 Til den 3. juni 2025. Energimærkningsnummer 311116839

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Lundingsgade 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-284721-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-079128-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 30 Adresse: Postnr./by: Gadelandet 2A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-171477-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Colbjørnsensvej 23 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Christiansgade 40 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-36911 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vads Dal 4 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere