Intensiv Terapiklinik ITA 4131

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intensiv Terapiklinik ITA 4131"

Transkript

1 Intensiv Terapiklinik ITA 4131

2 Denne pjece er udarbejdet af: Intensiv Terapiklinik ITA 4131, Rigshospitalet Foto: Fotograf Karina Blicher og fotograf Tomas Bertelsen Oktober 2006 (revideret Maj 2014)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLNIK... 4 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 5 At være patient på intensiv afdeling... 5 Overvågnings- og behandlingsudstyr... 6 HVAD KAN DU GØRE FOR DIN PÅRØRENDE UNDER INDLÆGGELSEN PÅ INTENSIV AFDELING?... 9 At tale med en patient i respirator AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN PATIENT INDLAGT PÅ INTENSIV AFDELING Hvem kan du tale med Hvem kan du ellers kontakte eller tale med PRAKTISKE OPLYSNINGER DIN OG DIN PÅRØRENDES OPLEVELSER ER VIGTIGE FOR OS

4 VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLNIK Pjecen er tænkt som et supplement til den mundtlige information vi som personale giver dig, så spørg endelig hvis der er noget du er i tvivl om eller gerne vil have uddybet. Denne pjece indeholder informationer og praktiske oplysninger til dig, som har et familiemedlem eller nær ven indlagt på intensiv afdeling. Vi håber med denne pjece at give dig indblik i, hvad der foregår omkring din pårørende under indlæggelsen på intensiv afdeling, og hvordan du kan støtte din pårørende. Samtidig skal pjecen informere dig om de muligheder og rammer afdelingen kan tilbyde, og hvilke muligheder du selv har for at få støtte og praktisk hjælp under indlæggelsesforløbet. Med denne pjece får du som pårørende også udleveret en dagbog til fortællinger om tiden på intensiv. Om du skriver i bogen eller ej, hvor meget eller hvad der bliver skrevet i den, har ingen indflydelse på behandlingen eller kommunikationen vi tilbyder. På dagbogens første side, har vi skrevet nogle forslag til hvordan bogen kan bruges. Dagbogen findes ved at vende denne pjece. 4

5 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING? Intensiv Terapiklinik 4131 er en stor intensiv afdeling der varetager pleje og behandling af patienter med komplicerede sygdomme og sygdomsforløb. Afdelingen har indenfor flere områder landsdækkende specialefunktion, og behandlingen foregår i tæt samarbejde med Rigshospitalets øvrige kirurgiske og medicinske specialer. Behandling, pleje og diagnostik varetages af en fast stab af læger og sygeplejersker med specialuddannelse indenfor intensiv terapi. At være patient på intensiv afdeling Man bliver indlagt på intensiv afdeling, hvis man har brug for hjælp til vejrtrækningen, understøttelse af kredsløbet eller har behov for tæt overvågning efter større ulykker, infektioner eller en større operation. Når din pårørende bliver indlagt på intensiv afdeling, tilkobles en del teknisk behandlings- og overvågningsapparatur, som skal hjælpe personalet med at holde øje med din pårørendes tilstand. Apparaturet er udstyret med alarmer, som kan virke stressende, da man som patient og pårørende ikke altid ved hvad de betyder. Personalet kan derimod tolke alarmerne og ved hvordan de skal reagere på disse. Opfat alarmen som en tryghed. 5

6 Mange patienter på intensiv afdeling vil i kortere eller længere perioder have brug for behandling med smertestillende eller beroligende medicin, for at kunne acceptere den nødvendige pleje og behandling. Din pårørende kan som følge af medicinen, eller som følge af sygdom være sovende eller ikke altid i stand til at reagere på, at du taler til ham/hende. Det betyder ikke nødvendigvis at din pårørende ikke kan registrere, at du er hos ham/hende. Overvågnings- og behandlingsudstyr Patienter med behov for intensiv terapi, vil få tilkoblet overvågningsudstyr, der gør det muligt tæt at følge udviklingen i deres fysiske tilstand. Derudover tilkobles forskelligt teknisk behandlingsudstyr, afhængig af den enkelte patients behov. Patienter på intensiv afdeling bliver overvåget af personalet døgnet rundt. 6

7 Overvågningsskærm Skærmbillede: En del af de fysiologiske observationer registreres ved hjælp af overvågningsudstyret og vises på en skærm over patienten samt i observationsrummet. Infusionspumper Infusionspumper: De fleste patienter på intensiv afdeling er ikke i stand til at spise og drikke normalt. De vil derfor få medicin, væske og eventuelt ernæring via et tyndt plastikkateter indlagt i en blodåre (drop), eller gennem en plastikslange indlagt gennem næsen og ned i mavesækken (sonde). Medicin, væske og ernæring vil oftest blive givet via infusionspumper. 7

8 Respirator Respirator: De fleste patienter på intensiv afdeling har i en periode brug for respiratorbehandling. En respirator er en maskine der i en periode kan hjælpe patienten med at trække vejret. Har en patient brug for respiratorbehandling, vil der blive lagt et plastikrør (tube) gennem munden ned i luftrøret. Patienten vil så trække vejret gennem denne tube. En patient der respiratorbehandles, kan ikke selv hoste sit slim op, hvorfor det er nødvendigt at suge i luftrøret med jævne mellemrum. Dette kan være ubehageligt og medføre hoste og alarmer fra respiratoren. Forskning På afdelingen pågår der flere forskningsprojekter, fordi vi mener, det er vigtigt, for at kunne give den bedste behandling. Det er derfor muligt, at du vil blive kontaktet for at samtykke til projektdeltagelse på vegne af din pårørende. I så fald vil du få mundtlig og skriftlig information om projektet og mulighed for betænkningstid, inden du beslutter om din pårørende skal deltage. 8

9 HVAD KAN DU GØRE FOR DIN PÅRØRENDE UNDER INDLÆGGELSE PÅ INTENSIV AFDELING? Vi ved fra personer, der tidligere har været indlagt på intensiv afdeling, at pårørendes besøg og tilstedeværelse kan være en stor trøst og støtte. I den akutte fase, hvor din pårørende ikke selv kan sige om han/hun ønsker besøg, er det som oftest hensigtsmæssigt, at det kun er de nærmeste, der kommer på besøg. Som patient udtrættes man hurtigt, og det kan være stressende at skulle forholde sig til mere end en eller to besøgende af gangen. Når du taler til og med din pårørende, skal du være opmærksom på, at han/hun kan have svært ved at bevare koncentrationen og huske hvad der er blevet sagt. Så ind imellem er det fint bare at sidde stille ved siden af sengen, måske holde i hånd og lade din pårørende fornemme dit nærvær. Mange gange er det fint bare at sidde stille ved siden af sengen, måske holde i hånd og lade din pårørende fornemme dit nærvær 9

10 Det er en god ide at tage fotografier af din pårørende og jeres familie, eller vigtige begivenheder, med. Det giver en forbindelse til hverdagslivet, og kan være en stor opmuntring og støtte. Samtidig kan det give personalet et bedre indtryk af, hvilket menneske de har med at gøre og kan danne baggrund for en snak om noget velkendt. Hvis der er børn eller børnebørn, kan det være fint med en tegning eller andet, som en hilsen fra dem. Ligeledes er det en god ide at tage nogle personlige toiletartikler med, således at din pårørende har noget genkendeligt hos sig. At tale med en patient i respirator Så længe en patient respiratorbehandles kan han/hun midlertidigt ikke tale, fordi tuben går ned forbi stemmelæberne. Dette kan medvirke til at mange respiratorbehandlede patienter bliver forvirrede, vrede eller opgivende over situationen. Det er vigtigt at huske på, at selv om din pårørende ikke kan tale og måske sover eller er påvirket af beroligende medicin, kan han/hun høre hvad der bliver sagt, og fornemme hvad der foregår. Vi forsøger derfor at informere om hvad der sker, og taler også om dagligdags ting, selv om din pårørende måske ikke reagerer på det vi siger. Det kan måske føles mærkeligt for dig, hvis din pårørende ikke reagerer på hvad du siger. Alligevel vil vi opfordre dig til at tale til ham eller hende, når du er på stuen. 10

11 Vi vil foreslå at du også fortæller din pårørende om dagligdags ting. Hvis du stiller spørgsmål, skal du tænke på, at din pårørende ikke kan tale, så dit spørgsmål skal kunne besvares med et nik eller rysten på hovedet. Er din pårørende tilstrækkeligt vågen, kan han/hun eventuelt prøve at skrive til dig eller på anden måde gøre sig forståelig. Vi har papir og blyant samt pegetavler som evt. kan bruges til at lette kommunikationen. En del patienter vil i løbet af deres indlæggelse på intensiv afdeling, i kortere eller længere perioder, være forvirrede, have mærkelige drømme og forestillinger, eller virke anderledes end de plejer at være. Dette er meget almindeligt forekommende for patienter indlagt på intensiv afdeling, men kan virke skræmmende og give anledning til mange spekulationer. Personalet kan forklare dig mere om hvad dette skyldes, og kan vejlede dig i forhold til, hvordan du bedst kan hjælpe din pårørende i den situation. Musik På afdelingen har vi et musikprogram med en blanding af naturlyde og klassisk musik der er specielt komponeret til intensiv afdelinger. Formålet med dette er at dæmpe stress niveauet hos din pårørende og flytte opmærksomheden væk fra støj og alarmer fra behandlings- og overvågningsudstyr. Besøgstid Afdelingen har fri besøgstid, og du er som familiemedlem eller nær ven til en patient indlagt her på afdelingen velkommen døgnet rundt. Det er vigtigt, at din pårørende får besøg af sine nærmeste og ser kendte ansigter og hører kendte stemmer. Dette kan medvirke til at skabe tryghed. Børn med nære relationer til patienten er også velkomne til at komme på besøg. Tal med personalet hvis du er i tvivl om hvorvidt det er en god ide, at børn eller børnebørn kommer på besøg. Personalet kan også 11

12 vejlede dig i forhold til at forberede børnene på besøget, og hvad der kan være brug for at tale med dem om efterfølgende. Da der er en del aktiviteter omkring din pårørende i formiddagstimerne (personlig pleje, stuegang, eventuelle undersøgelser og lignende), kan det være mest praktisk at lægge besøgene efter middag. Da ikke alle patienter ligger på enestue, kan hensynet til medpatienten betyde, at du bliver bedt om at vente i pårørenderummet. På grund af pladsforholdene, og for at tilgodese din pårørendes behov for hvile, anbefaler vi, at der kun er to besøgende på stuen hos din pårørende af gangen. Personlige ejendele Da det er småt med skabsplads på stuerne, beder vi dig om at tage din pårørendes tøj og værdigenstande med hjem så længe han/hun er indlagt på intensiv afdelingen. Da det er småt med skabsplads på stuerne, beder vi dig tage din pårørendes tøj og værdigenstande med hjem, så længe han/hun er indlagt på intensiv afdeling. 12

13 AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN PATIENT INDLAGT PÅ INTENSIV AFDELING. Det kan virke voldsomt, når ens pårørende er alvorligt syg, og indlæggelse på intensiv afdeling er nødvendig. Man kan have svært ved at forstå hvad der sker og føle, at man slet ikke har kontrol over situationen. Samtidig kan mængden af overvågnings- og behandlingsudstyr og alt det der foregår virke overvældende. Når man ved hvad der foregår, kan det mange gange hjælpe en til at få styr på situationen og gøre den mindre voldsom. Vi bestræber os på at fortælle og forklare hvad der foregår - men er du usikker eller har brug for at vide mere, er du altid velkommen til at spørge. Hvem kan du tale med I afdelingen tildeles den enkelte patient en kontaktlæge, fra det team der varetager din pårørendes pleje- og behandling. Du er altid velkommen til at henvende dig til kontaktlægen eller det øvrige personale i teamet, hvis du har spørgsmål eller har brug for at tale med nogen. Hvis der melder sig spørgsmål og der ikke lige er nogen i nærheden, du kan spørge, f.eks. når du er derhjemme, opfordrer vi til at du skriver spørgsmålene ned, så du husker at få spurgt, næste gang du har mulighed for det. 13

14 Vi bestræber os på, at du føler dig velinformeret. Som nærmeste pårørende vil du altid blive informeret om væsentlige beslutninger og ændringer i din pårørendes tilstand. Det er muligt at arrangere en samtale med den læge, der behandler din pårørende. Disse samtaler skal helst foregå i dagtiden, da lægerne i aften- og nattetimerne uden varsel kan kaldes til akutte opgaver. Aftal med plejepersonalet eller stuegangsgående læge, hvis du gerne vil have en lægesamtale. Af hensyn til beskyttelse af patienternes integritet og under henvisning til gældende lovgivning, er journaler forbeholdt hospitalets personale. 14

15 Hvem kan du ellers kontakte eller tale med Som pårørende til en intensiv patient kan tilværelsen virke kaotisk. Det er vigtigt at dele dine tanker med nogen familie, venner eller personalet i afdelingen. Præst: Det kan være en hjælp at tale med en af hospitalets præster også selv om du ikke til daglig er bruger af kirken, eller tænker på dig selv som specielt religiøs. Hvis du ønsker at tale med en af hospitalets præster, formidler vi gerne kontakten, men du er også selv velkommen til at henvende dig direkte til en af dem. Hospitalets præster har kontor i stueetagen mellem opgang 4 og 5. Præst: Lotte Mørk Pedersen Tlf.: Præst: Henning Nabe-Nielsen Tlf.: Præst: Christian Busch Tlf.: En samtale med præsten er fortrolig og hverken øvrige familie, personalet eller journal får referat af samtalen. 15

16 Skulle du have behov for at tale med et kirkeligt medlem fra en anden trosretning, kan du henvende dig til sygeplejersken, som vil være behjælpelig med at skaffe kontakt. PRAKTISKE OPLYSNINGER Afdelingens adresse: Intensiv Terapi Klinik 4131 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Telefonnumre til afdelingen: Afdelingens reception: Team1: Team 2: Team 3: Team 4: Du er velkommen til at ringe på alle tider af døgnet. Dog opfordrer vi, af praktiske grunde til, at du ikke ringer lige i vagtskifte og rapport. Dette foregår i følgende tidsrum: Af hensyn til patienten og i henhold til lovgivningen informerer vi udelukkende de nærmeste pårørende om patientens tilstand. Det er en stor hjælp for os, hvis I aftaler, at en eller to af jer er kontaktpersoner, som ringer og får oplysninger, og så informerer resten af familien og de nære venner. 16

17 Pårørenderum Når du ikke er på patientstuen, har du mulighed for at opholde dig i et af vores pårørenderum. Pårørende kan ikke opholde sig i vores observationsrum, da der her ligger fortrolige oplysninger om alle patienter. Afdelingen har 4 pårørenderum. Der kan til tider være mange pårørende så vis hensyn, så andre pårørende også kan benytte rummet. Garderobe Der er et garderobeskab til overtøj i gangen. Grundet risiko for tyveri på hospitalet, opfordrer vi til ikke at efterlade penge og andre værdigenstande uden opsyn. Tekøkken I afdelingen har vi et tekøkken, hvor du har mulighed for at lave kaffe, te og kakao. Tekøkkenet ligger til højre for receptionen. I øvrigt henviser vi til forhallen, hvor der er café og kiosk. Cafeen har følgende åbningstider: Mandag til fredag: 6:30 19:00 Weekend og helligdage: 8:00 18:00 Kiosken (7-Eleven) har følgende åbningstider: Alle dage: Hele døgnet Mobiltelefoner På grund af følsomt overvågningsudstyr er det ikke tilladt at have mobiltelefonen tændt i afdelingen. Hvis du har brug for at ringe fra afdelingen, er der en telefon du kan benytte i tekøkkenet. Ligeledes kan vi omstille til denne telefon, hvis nogen ringer til dig, mens du er på besøg. 17

18 Parkeringsforhold: Man kan parkere gratis på Rigshospitalets personaleparkering i følgende tider: Hverdage: 14:45 06:45 Weekender og helligdag: Hele døgnet Uden for disse tidspunkter henvises til parkering på offentlig vej. På grund af de mange byggeprojekter på Rigshospitalet er parkeringsmulighederne begrænset i øjeblikket, vores sekretær kan hjælpe med en opdateret oversigt. 18

19 Overnatningsmulighed Afdelingen har ikke egentlige overnatningsmuligheder for pårørende, men i en helt akut situation kan du sove i pårørenderummet. Dyne og pude findes i metalkurv og sengetøj udleveres af personalet. Af hensyn til de øvrige pårørende på afdelingen, skal vi bede dig om at rydde rummet om morgenen. Hvis du har brug for at overnatte mere end en enkelt nat, er der følgende muligheder: Mc Donaldshuset: Pårørende til alvorligt syge børn indlagt på Rigshospitalet har, i den udstrækning der er plads, mulighed for at leje et familierum i McDonaldshuset. Grønlænderhjemmet: Pårørende til patienter indlagt på Rigshospitalet fra Grønland har mulighed for at overnatte på Grønlænderhjemmet. Hotel Thorshavn: Pårørende til patienter indlagt på Rigshospitalet fra Færøerne har mulighed for at overnatte på Hotel Thorshavn Patienthotellet: Pårørende har, i den udstrækning der er plads, mulighed for at indlogere sig på patienthotellet. Sekretærerne i afdelingen kan være dig behjælpelig med oplysninger om overnatningsmuligheder, priser og mulighed for refusion af udgiften. 19

20 DIN OG DIN PÅRØRENDES OPLEVELSER ER VIGTIGE FOR OS. Vi håber denne pjece har givet dig svar på nogle af de spørgsmål, der opstår, når man har en nær pårørende indlagt på intensiv afdeling. Du er selvfølgelig altid velkommen til at spørge, hvis du er i tvivl, har brug for yderligere information eller bare har brug for at tale med nogen. Vi bestræber os i afdelingen om at skabe en atmosfære af åbenhed, troværdighed, respekt og medmenneskelighed. Har du forslag til hvordan vi i afdelingen kan forbedre forholdene for såvel patienter som pårørende, vil vi meget gerne høre om det. 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Med denne dagbog vil vi gerne give dig muligheden for at skrive dine tanker og oplevelser som pårørende ned, i håb om det kan gavne dig og din kære der er indlagt, under og efter forløbet på intensiv afdeling. At skrive i en dagbog giver god mening for mange pårørende i en tid med bekymringer og uvished. Din kære der er indlagt her, får også en mulighed for at læse den i efterforløbet, hvilket kan hjælpe til at få en mere faktuel og sammenhængende forståelse af forløbet, der ellers kan være svær at huske eller måske kun huskes i fragmenter. At have muligheden for at læse og snakke sammen om hvad der er skrevet i dagbogen, kan senere hjælpe jer til at huske, forstå og bearbejde forløbet. Den kan også være en anledning for dig og din kære eller hele familien til at tale om det, der måske har været svært i forløbet. Hvordan og i hvilket omfang du vælger at bruge denne dagbog er op til dig. Om du vil lade den ligge her, eller tage den med dig hjem afgør du, både under selve indlæggelsen og ved udskrivelsen. Har du spørgsmål til dagbogen er du velkommen til at henvende dig til personalet. For at hjælpe dig i gang med at bruge dagbogen, er her nogle forslag til, hvad du kan skrive om: Hvad tænker du om det at være her på afdelingen? Hvordan ser din kære ud liggende i sengen? Fortæl gerne om de fremgange og ændringer du ser. Hvad har du lavet i dag, hvad sker der omkring dig når du ikke er her på hospitalet? Hvordan er din hverdag, nu hvor den ikke er som den plejer? Er der hilsner fra venner og bekendte? Hvad sker der i resten af familien/blandt venner?

39

40

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLINIK 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings-

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Velkommen til Intensiv afsnit A710

Velkommen til Intensiv afsnit A710 Patientinformation Velkommen til Intensiv afsnit A710 Velkommen til Vejle Sygehus Intensiv afsnit Rev. Juli 2008 Velkommen til Intensiv afsnit A710 På afsnit A710 indlægges patienter, der har behov for

Læs mere

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA)

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk Afdeling Velkommen til Intensiv Terapiafsnit (ITA). I denne pjece vil du finde praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Pårørendeinformation Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56. Regionshospitalet Viborg. Neonatalafsnit B56

Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56. Regionshospitalet Viborg. Neonatalafsnit B56 Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56 Regionshospitalet Viborg Neonatalafsnit B56 Kære forældre Velkommen til neonatalafsnit B56. Vi er en af Region Midtjyllands fire specialafdelinger, der plejer

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Delirium Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Delirium Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Delirium Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Kære pårørende til patienter med intensiv delirium Din nærmeste/vores patient har svært ved at holde

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Information til pårørende om Intensiv afsnit

Information til pårørende om Intensiv afsnit Patientinformation Information til pårørende om Intensiv afsnit Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og operationsafdelingen Intensiv afsnit Vi vil gerne byde velkommen til Intensiv afsnit. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til Apopleksi Afsnit N

Velkommen til Apopleksi Afsnit N Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Apopleksi Afsnit N Velkommen til Apopleksi Afsnit N Freskomalerier malet af maleren Jaris Nielsen 1928-35 Velkommen til Apopleksi Afsnit

Læs mere

Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit

Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit FORSAMTALE OG NARKOSETILSYN...dag den... kl.... Skal du møde til forsamtale og narkosetilsyn på Urologisk Dagafsnit. Vi vil gennemgå operationsforløbet med dig, tage

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Pårørendeinformation ITA

Pårørendeinformation ITA ITA IIII Information til pårørende Vi vil gerne byde velkommen til, og fortælle om emner, der kan have betydning for både patienter og pårørende under indlæggelsen her. Det kan være rigtig svært at have

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1 og M2 Indhold Velkommen til Medicinsk Afsnit

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til FAM. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Akutcenter-FAM

Til patienter og pårørende. Velkommen til FAM. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Akutcenter-FAM Til patienter og pårørende Velkommen til FAM Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Akutcenter-FAM Det er vores ønske, at din indlæggelse på FAM bliver så god som mulig. Vi lægger vægt på respektfuldt samarbejde,

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Velkommen til Rigshospitalet!

Velkommen til Rigshospitalet! Velkommen til Rigshospitalet! Hver dag bliver børn i alle aldre og med forskellige sygdomme indlagt og behandlet på rigshospitalet. Derfor har vi samlet en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringsafdelingen

Velkommen til Rehabiliteringsafdelingen Afdelingen Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune Velkommen til Rehabiliteringsafdelingen Ledelsen og personale på Rehabiliteringsafdelingen vil med denne pjece gerne byde dig velkommen til dit ophold her

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Du har fået tilbudt operation i Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til at: du møder

Læs mere

Velkommen til afdeling 320 KIRURGISK AFDELING

Velkommen til afdeling 320 KIRURGISK AFDELING Velkommen til afdeling 320 KIRURGISK AFDELING I denne folder findes en række oplysninger, som kan være nyttige for dig og din familie, under din indlæggelse på kirurgisk afdeling. Mad og drikke Som patient

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Neurologisk Afdeling 652

Neurologisk Afdeling 652 Velkommen til Neurologisk Afdeling 652 Patientinformation Velkommen til Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse Side 1 Om afdelingen Kontakt - Telefonnummer - Telefontid - Besøgstid Side 5 Telefon TV,

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling 4 Afsnit 420 Gynækologisk Afdeling Indhold Velkommen til Gynækologisk Afdeling 3 Når du bliver indlagt 4 I gang igen efter operationen 8 Hjem igen 9 Praktiske oplysninger 10 Personlig rådgivning 12 Faciliteter

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Støtteperson. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Støtteperson. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Støtteperson Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Patientinformation om inddragelse af støtteperson Ved patientforløb på sygehuse kan patienter have stor gavn af, at deres pårørende

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter til og med 14 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter til og med 14 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter til og med 14 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt, er målet

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

RFA Radiofrekvensablation

RFA Radiofrekvensablation RFA Radiofrekvensablation 2 Sidst revideret d. 3. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 4 3. RFA (Radiofrekvensablation)... 5 4. Generel information...

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

VELKOMMEN TIL. B1531 Hillerød Hospital. Hillerød Hospital. Velkomstpjece februar 12 B1531. Hillerød Hospital

VELKOMMEN TIL. B1531 Hillerød Hospital. Hillerød Hospital. Velkomstpjece februar 12 B1531. Hillerød Hospital Hillerød Hospital VELKOMMEN TIL B1531 Velkomstpjece februar 12 B1531 Hillerød Hospital Hillerød Hospital Børneafdelingen Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Telefon: 4829 4390 www.hillerodhospital.dk Velkommen

Læs mere

Patientinformation. Anlæggelse af. Velkommen til Vejle Sygehus. Øre - næse - halsafdelingen

Patientinformation. Anlæggelse af. Velkommen til Vejle Sygehus. Øre - næse - halsafdelingen Patientinformation Anlæggelse af Tracheostomi Velkommen til Vejle Sygehus Øre - næse - halsafdelingen 1 Kontaktlæge: Kontaktsygeplejerske 2 Info om anlæggelse af Tracheostomi Undersøgelsesdato:... Du skal

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Øre-Næse-Halsafdeling H Ambulatoriet: Tlf.: +45 7846 3194

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Velkommen til Ernæringsenheden

Velkommen til Ernæringsenheden Til patienter og pårørende Velkommen til Ernæringsenheden Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Velkommen til Ernæringsenheden Velkommen til Ernæringsenheden, som er placeret på Patienthotellet.

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

Patientinformation. Velkommen. til børn i Dagkirurgisk klinik, Sønderborg

Patientinformation. Velkommen. til børn i Dagkirurgisk klinik, Sønderborg Patientinformation Velkommen til børn i Dagkirurgisk klinik, Sønderborg Kvalitet Døgnet Rundt Sammedagscenter Velkommen til dig Vi vil nu fortælle dig og dine forældre, hvad der skal ske den dag du kommer

Læs mere

Praktisk patientinformation. Regionshospitalet Viborg

Praktisk patientinformation. Regionshospitalet Viborg Praktisk patientinformation Regionshospitalet Viborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................ 5

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

VELKOMMEN TIL REGIONSHOSPITALET HAMMEL NEUROCENTER

VELKOMMEN TIL REGIONSHOSPITALET HAMMEL NEUROCENTER VELKOMMEN TIL REGIONSHOSPITALET HAMMEL NEUROCENTER P å Regionhospitalet rehabiliterer vi børn og voksne som har pådraget sig en hjerneskade. Både som patient og som pårørende bliver den næste tid turbulent

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune - Midlertidige døgnpladser

Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune - Midlertidige døgnpladser Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune - Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringsafdelingen Døgnrehabilitering i Syddjurs Kommune intensiv sygepleje og genoptræning Sundhedsteamet Velkommen til Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere