Intensiv Terapiklinik ITA 4131

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intensiv Terapiklinik ITA 4131"

Transkript

1 Intensiv Terapiklinik ITA 4131

2 Denne pjece er udarbejdet af: Intensiv Terapiklinik ITA 4131, Rigshospitalet Foto: Fotograf Karina Blicher og fotograf Tomas Bertelsen Oktober 2006 (revideret Maj 2014)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLNIK... 4 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 5 At være patient på intensiv afdeling... 5 Overvågnings- og behandlingsudstyr... 6 HVAD KAN DU GØRE FOR DIN PÅRØRENDE UNDER INDLÆGGELSEN PÅ INTENSIV AFDELING?... 9 At tale med en patient i respirator AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN PATIENT INDLAGT PÅ INTENSIV AFDELING Hvem kan du tale med Hvem kan du ellers kontakte eller tale med PRAKTISKE OPLYSNINGER DIN OG DIN PÅRØRENDES OPLEVELSER ER VIGTIGE FOR OS

4 VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLNIK Pjecen er tænkt som et supplement til den mundtlige information vi som personale giver dig, så spørg endelig hvis der er noget du er i tvivl om eller gerne vil have uddybet. Denne pjece indeholder informationer og praktiske oplysninger til dig, som har et familiemedlem eller nær ven indlagt på intensiv afdeling. Vi håber med denne pjece at give dig indblik i, hvad der foregår omkring din pårørende under indlæggelsen på intensiv afdeling, og hvordan du kan støtte din pårørende. Samtidig skal pjecen informere dig om de muligheder og rammer afdelingen kan tilbyde, og hvilke muligheder du selv har for at få støtte og praktisk hjælp under indlæggelsesforløbet. Med denne pjece får du som pårørende også udleveret en dagbog til fortællinger om tiden på intensiv. Om du skriver i bogen eller ej, hvor meget eller hvad der bliver skrevet i den, har ingen indflydelse på behandlingen eller kommunikationen vi tilbyder. På dagbogens første side, har vi skrevet nogle forslag til hvordan bogen kan bruges. Dagbogen findes ved at vende denne pjece. 4

5 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING? Intensiv Terapiklinik 4131 er en stor intensiv afdeling der varetager pleje og behandling af patienter med komplicerede sygdomme og sygdomsforløb. Afdelingen har indenfor flere områder landsdækkende specialefunktion, og behandlingen foregår i tæt samarbejde med Rigshospitalets øvrige kirurgiske og medicinske specialer. Behandling, pleje og diagnostik varetages af en fast stab af læger og sygeplejersker med specialuddannelse indenfor intensiv terapi. At være patient på intensiv afdeling Man bliver indlagt på intensiv afdeling, hvis man har brug for hjælp til vejrtrækningen, understøttelse af kredsløbet eller har behov for tæt overvågning efter større ulykker, infektioner eller en større operation. Når din pårørende bliver indlagt på intensiv afdeling, tilkobles en del teknisk behandlings- og overvågningsapparatur, som skal hjælpe personalet med at holde øje med din pårørendes tilstand. Apparaturet er udstyret med alarmer, som kan virke stressende, da man som patient og pårørende ikke altid ved hvad de betyder. Personalet kan derimod tolke alarmerne og ved hvordan de skal reagere på disse. Opfat alarmen som en tryghed. 5

6 Mange patienter på intensiv afdeling vil i kortere eller længere perioder have brug for behandling med smertestillende eller beroligende medicin, for at kunne acceptere den nødvendige pleje og behandling. Din pårørende kan som følge af medicinen, eller som følge af sygdom være sovende eller ikke altid i stand til at reagere på, at du taler til ham/hende. Det betyder ikke nødvendigvis at din pårørende ikke kan registrere, at du er hos ham/hende. Overvågnings- og behandlingsudstyr Patienter med behov for intensiv terapi, vil få tilkoblet overvågningsudstyr, der gør det muligt tæt at følge udviklingen i deres fysiske tilstand. Derudover tilkobles forskelligt teknisk behandlingsudstyr, afhængig af den enkelte patients behov. Patienter på intensiv afdeling bliver overvåget af personalet døgnet rundt. 6

7 Overvågningsskærm Skærmbillede: En del af de fysiologiske observationer registreres ved hjælp af overvågningsudstyret og vises på en skærm over patienten samt i observationsrummet. Infusionspumper Infusionspumper: De fleste patienter på intensiv afdeling er ikke i stand til at spise og drikke normalt. De vil derfor få medicin, væske og eventuelt ernæring via et tyndt plastikkateter indlagt i en blodåre (drop), eller gennem en plastikslange indlagt gennem næsen og ned i mavesækken (sonde). Medicin, væske og ernæring vil oftest blive givet via infusionspumper. 7

8 Respirator Respirator: De fleste patienter på intensiv afdeling har i en periode brug for respiratorbehandling. En respirator er en maskine der i en periode kan hjælpe patienten med at trække vejret. Har en patient brug for respiratorbehandling, vil der blive lagt et plastikrør (tube) gennem munden ned i luftrøret. Patienten vil så trække vejret gennem denne tube. En patient der respiratorbehandles, kan ikke selv hoste sit slim op, hvorfor det er nødvendigt at suge i luftrøret med jævne mellemrum. Dette kan være ubehageligt og medføre hoste og alarmer fra respiratoren. Forskning På afdelingen pågår der flere forskningsprojekter, fordi vi mener, det er vigtigt, for at kunne give den bedste behandling. Det er derfor muligt, at du vil blive kontaktet for at samtykke til projektdeltagelse på vegne af din pårørende. I så fald vil du få mundtlig og skriftlig information om projektet og mulighed for betænkningstid, inden du beslutter om din pårørende skal deltage. 8

9 HVAD KAN DU GØRE FOR DIN PÅRØRENDE UNDER INDLÆGGELSE PÅ INTENSIV AFDELING? Vi ved fra personer, der tidligere har været indlagt på intensiv afdeling, at pårørendes besøg og tilstedeværelse kan være en stor trøst og støtte. I den akutte fase, hvor din pårørende ikke selv kan sige om han/hun ønsker besøg, er det som oftest hensigtsmæssigt, at det kun er de nærmeste, der kommer på besøg. Som patient udtrættes man hurtigt, og det kan være stressende at skulle forholde sig til mere end en eller to besøgende af gangen. Når du taler til og med din pårørende, skal du være opmærksom på, at han/hun kan have svært ved at bevare koncentrationen og huske hvad der er blevet sagt. Så ind imellem er det fint bare at sidde stille ved siden af sengen, måske holde i hånd og lade din pårørende fornemme dit nærvær. Mange gange er det fint bare at sidde stille ved siden af sengen, måske holde i hånd og lade din pårørende fornemme dit nærvær 9

10 Det er en god ide at tage fotografier af din pårørende og jeres familie, eller vigtige begivenheder, med. Det giver en forbindelse til hverdagslivet, og kan være en stor opmuntring og støtte. Samtidig kan det give personalet et bedre indtryk af, hvilket menneske de har med at gøre og kan danne baggrund for en snak om noget velkendt. Hvis der er børn eller børnebørn, kan det være fint med en tegning eller andet, som en hilsen fra dem. Ligeledes er det en god ide at tage nogle personlige toiletartikler med, således at din pårørende har noget genkendeligt hos sig. At tale med en patient i respirator Så længe en patient respiratorbehandles kan han/hun midlertidigt ikke tale, fordi tuben går ned forbi stemmelæberne. Dette kan medvirke til at mange respiratorbehandlede patienter bliver forvirrede, vrede eller opgivende over situationen. Det er vigtigt at huske på, at selv om din pårørende ikke kan tale og måske sover eller er påvirket af beroligende medicin, kan han/hun høre hvad der bliver sagt, og fornemme hvad der foregår. Vi forsøger derfor at informere om hvad der sker, og taler også om dagligdags ting, selv om din pårørende måske ikke reagerer på det vi siger. Det kan måske føles mærkeligt for dig, hvis din pårørende ikke reagerer på hvad du siger. Alligevel vil vi opfordre dig til at tale til ham eller hende, når du er på stuen. 10

11 Vi vil foreslå at du også fortæller din pårørende om dagligdags ting. Hvis du stiller spørgsmål, skal du tænke på, at din pårørende ikke kan tale, så dit spørgsmål skal kunne besvares med et nik eller rysten på hovedet. Er din pårørende tilstrækkeligt vågen, kan han/hun eventuelt prøve at skrive til dig eller på anden måde gøre sig forståelig. Vi har papir og blyant samt pegetavler som evt. kan bruges til at lette kommunikationen. En del patienter vil i løbet af deres indlæggelse på intensiv afdeling, i kortere eller længere perioder, være forvirrede, have mærkelige drømme og forestillinger, eller virke anderledes end de plejer at være. Dette er meget almindeligt forekommende for patienter indlagt på intensiv afdeling, men kan virke skræmmende og give anledning til mange spekulationer. Personalet kan forklare dig mere om hvad dette skyldes, og kan vejlede dig i forhold til, hvordan du bedst kan hjælpe din pårørende i den situation. Musik På afdelingen har vi et musikprogram med en blanding af naturlyde og klassisk musik der er specielt komponeret til intensiv afdelinger. Formålet med dette er at dæmpe stress niveauet hos din pårørende og flytte opmærksomheden væk fra støj og alarmer fra behandlings- og overvågningsudstyr. Besøgstid Afdelingen har fri besøgstid, og du er som familiemedlem eller nær ven til en patient indlagt her på afdelingen velkommen døgnet rundt. Det er vigtigt, at din pårørende får besøg af sine nærmeste og ser kendte ansigter og hører kendte stemmer. Dette kan medvirke til at skabe tryghed. Børn med nære relationer til patienten er også velkomne til at komme på besøg. Tal med personalet hvis du er i tvivl om hvorvidt det er en god ide, at børn eller børnebørn kommer på besøg. Personalet kan også 11

12 vejlede dig i forhold til at forberede børnene på besøget, og hvad der kan være brug for at tale med dem om efterfølgende. Da der er en del aktiviteter omkring din pårørende i formiddagstimerne (personlig pleje, stuegang, eventuelle undersøgelser og lignende), kan det være mest praktisk at lægge besøgene efter middag. Da ikke alle patienter ligger på enestue, kan hensynet til medpatienten betyde, at du bliver bedt om at vente i pårørenderummet. På grund af pladsforholdene, og for at tilgodese din pårørendes behov for hvile, anbefaler vi, at der kun er to besøgende på stuen hos din pårørende af gangen. Personlige ejendele Da det er småt med skabsplads på stuerne, beder vi dig om at tage din pårørendes tøj og værdigenstande med hjem så længe han/hun er indlagt på intensiv afdelingen. Da det er småt med skabsplads på stuerne, beder vi dig tage din pårørendes tøj og værdigenstande med hjem, så længe han/hun er indlagt på intensiv afdeling. 12

13 AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN PATIENT INDLAGT PÅ INTENSIV AFDELING. Det kan virke voldsomt, når ens pårørende er alvorligt syg, og indlæggelse på intensiv afdeling er nødvendig. Man kan have svært ved at forstå hvad der sker og føle, at man slet ikke har kontrol over situationen. Samtidig kan mængden af overvågnings- og behandlingsudstyr og alt det der foregår virke overvældende. Når man ved hvad der foregår, kan det mange gange hjælpe en til at få styr på situationen og gøre den mindre voldsom. Vi bestræber os på at fortælle og forklare hvad der foregår - men er du usikker eller har brug for at vide mere, er du altid velkommen til at spørge. Hvem kan du tale med I afdelingen tildeles den enkelte patient en kontaktlæge, fra det team der varetager din pårørendes pleje- og behandling. Du er altid velkommen til at henvende dig til kontaktlægen eller det øvrige personale i teamet, hvis du har spørgsmål eller har brug for at tale med nogen. Hvis der melder sig spørgsmål og der ikke lige er nogen i nærheden, du kan spørge, f.eks. når du er derhjemme, opfordrer vi til at du skriver spørgsmålene ned, så du husker at få spurgt, næste gang du har mulighed for det. 13

14 Vi bestræber os på, at du føler dig velinformeret. Som nærmeste pårørende vil du altid blive informeret om væsentlige beslutninger og ændringer i din pårørendes tilstand. Det er muligt at arrangere en samtale med den læge, der behandler din pårørende. Disse samtaler skal helst foregå i dagtiden, da lægerne i aften- og nattetimerne uden varsel kan kaldes til akutte opgaver. Aftal med plejepersonalet eller stuegangsgående læge, hvis du gerne vil have en lægesamtale. Af hensyn til beskyttelse af patienternes integritet og under henvisning til gældende lovgivning, er journaler forbeholdt hospitalets personale. 14

15 Hvem kan du ellers kontakte eller tale med Som pårørende til en intensiv patient kan tilværelsen virke kaotisk. Det er vigtigt at dele dine tanker med nogen familie, venner eller personalet i afdelingen. Præst: Det kan være en hjælp at tale med en af hospitalets præster også selv om du ikke til daglig er bruger af kirken, eller tænker på dig selv som specielt religiøs. Hvis du ønsker at tale med en af hospitalets præster, formidler vi gerne kontakten, men du er også selv velkommen til at henvende dig direkte til en af dem. Hospitalets præster har kontor i stueetagen mellem opgang 4 og 5. Præst: Lotte Mørk Pedersen Tlf.: Præst: Henning Nabe-Nielsen Tlf.: Præst: Christian Busch Tlf.: En samtale med præsten er fortrolig og hverken øvrige familie, personalet eller journal får referat af samtalen. 15

16 Skulle du have behov for at tale med et kirkeligt medlem fra en anden trosretning, kan du henvende dig til sygeplejersken, som vil være behjælpelig med at skaffe kontakt. PRAKTISKE OPLYSNINGER Afdelingens adresse: Intensiv Terapi Klinik 4131 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Telefonnumre til afdelingen: Afdelingens reception: Team1: Team 2: Team 3: Team 4: Du er velkommen til at ringe på alle tider af døgnet. Dog opfordrer vi, af praktiske grunde til, at du ikke ringer lige i vagtskifte og rapport. Dette foregår i følgende tidsrum: Af hensyn til patienten og i henhold til lovgivningen informerer vi udelukkende de nærmeste pårørende om patientens tilstand. Det er en stor hjælp for os, hvis I aftaler, at en eller to af jer er kontaktpersoner, som ringer og får oplysninger, og så informerer resten af familien og de nære venner. 16

17 Pårørenderum Når du ikke er på patientstuen, har du mulighed for at opholde dig i et af vores pårørenderum. Pårørende kan ikke opholde sig i vores observationsrum, da der her ligger fortrolige oplysninger om alle patienter. Afdelingen har 4 pårørenderum. Der kan til tider være mange pårørende så vis hensyn, så andre pårørende også kan benytte rummet. Garderobe Der er et garderobeskab til overtøj i gangen. Grundet risiko for tyveri på hospitalet, opfordrer vi til ikke at efterlade penge og andre værdigenstande uden opsyn. Tekøkken I afdelingen har vi et tekøkken, hvor du har mulighed for at lave kaffe, te og kakao. Tekøkkenet ligger til højre for receptionen. I øvrigt henviser vi til forhallen, hvor der er café og kiosk. Cafeen har følgende åbningstider: Mandag til fredag: 6:30 19:00 Weekend og helligdage: 8:00 18:00 Kiosken (7-Eleven) har følgende åbningstider: Alle dage: Hele døgnet Mobiltelefoner På grund af følsomt overvågningsudstyr er det ikke tilladt at have mobiltelefonen tændt i afdelingen. Hvis du har brug for at ringe fra afdelingen, er der en telefon du kan benytte i tekøkkenet. Ligeledes kan vi omstille til denne telefon, hvis nogen ringer til dig, mens du er på besøg. 17

18 Parkeringsforhold: Man kan parkere gratis på Rigshospitalets personaleparkering i følgende tider: Hverdage: 14:45 06:45 Weekender og helligdag: Hele døgnet Uden for disse tidspunkter henvises til parkering på offentlig vej. På grund af de mange byggeprojekter på Rigshospitalet er parkeringsmulighederne begrænset i øjeblikket, vores sekretær kan hjælpe med en opdateret oversigt. 18

19 Overnatningsmulighed Afdelingen har ikke egentlige overnatningsmuligheder for pårørende, men i en helt akut situation kan du sove i pårørenderummet. Dyne og pude findes i metalkurv og sengetøj udleveres af personalet. Af hensyn til de øvrige pårørende på afdelingen, skal vi bede dig om at rydde rummet om morgenen. Hvis du har brug for at overnatte mere end en enkelt nat, er der følgende muligheder: Mc Donaldshuset: Pårørende til alvorligt syge børn indlagt på Rigshospitalet har, i den udstrækning der er plads, mulighed for at leje et familierum i McDonaldshuset. Grønlænderhjemmet: Pårørende til patienter indlagt på Rigshospitalet fra Grønland har mulighed for at overnatte på Grønlænderhjemmet. Hotel Thorshavn: Pårørende til patienter indlagt på Rigshospitalet fra Færøerne har mulighed for at overnatte på Hotel Thorshavn Patienthotellet: Pårørende har, i den udstrækning der er plads, mulighed for at indlogere sig på patienthotellet. Sekretærerne i afdelingen kan være dig behjælpelig med oplysninger om overnatningsmuligheder, priser og mulighed for refusion af udgiften. 19

20 DIN OG DIN PÅRØRENDES OPLEVELSER ER VIGTIGE FOR OS. Vi håber denne pjece har givet dig svar på nogle af de spørgsmål, der opstår, når man har en nær pårørende indlagt på intensiv afdeling. Du er selvfølgelig altid velkommen til at spørge, hvis du er i tvivl, har brug for yderligere information eller bare har brug for at tale med nogen. Vi bestræber os i afdelingen om at skabe en atmosfære af åbenhed, troværdighed, respekt og medmenneskelighed. Har du forslag til hvordan vi i afdelingen kan forbedre forholdene for såvel patienter som pårørende, vil vi meget gerne høre om det. 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Med denne dagbog vil vi gerne give dig muligheden for at skrive dine tanker og oplevelser som pårørende ned, i håb om det kan gavne dig og din kære der er indlagt, under og efter forløbet på intensiv afdeling. At skrive i en dagbog giver god mening for mange pårørende i en tid med bekymringer og uvished. Din kære der er indlagt her, får også en mulighed for at læse den i efterforløbet, hvilket kan hjælpe til at få en mere faktuel og sammenhængende forståelse af forløbet, der ellers kan være svær at huske eller måske kun huskes i fragmenter. At have muligheden for at læse og snakke sammen om hvad der er skrevet i dagbogen, kan senere hjælpe jer til at huske, forstå og bearbejde forløbet. Den kan også være en anledning for dig og din kære eller hele familien til at tale om det, der måske har været svært i forløbet. Hvordan og i hvilket omfang du vælger at bruge denne dagbog er op til dig. Om du vil lade den ligge her, eller tage den med dig hjem afgør du, både under selve indlæggelsen og ved udskrivelsen. Har du spørgsmål til dagbogen er du velkommen til at henvende dig til personalet. For at hjælpe dig i gang med at bruge dagbogen, er her nogle forslag til, hvad du kan skrive om: Hvad tænker du om det at være her på afdelingen? Hvordan ser din kære ud liggende i sengen? Fortæl gerne om de fremgange og ændringer du ser. Hvad har du lavet i dag, hvad sker der omkring dig når du ikke er her på hospitalet? Hvordan er din hverdag, nu hvor den ikke er som den plejer? Er der hilsner fra venner og bekendte? Hvad sker der i resten af familien/blandt venner?

39

40

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Velkommen til Rigshospitalet!

Velkommen til Rigshospitalet! Velkommen til Rigshospitalet! Hver dag bliver børn i alle aldre og med forskellige sygdomme indlagt og behandlet på rigshospitalet. Derfor har vi samlet en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Værd at vide - når I bliver forældre

Værd at vide - når I bliver forældre Værd at vide - når I bliver forældre Patientinformation Revideret Februar 2015 Side 36 Hospitalsenhenden Vest Svangre-barselsafsnit, Herning Indhold FORORD GENSIDIGE FORVENTNINGER TIL OPHOLDET Forventninger

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner Denne bog tilhører: 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed 1 Spørg hellere for meget end for lidt 2 Fortæl os om dine vaner 3 Skriv ned undervejs 4 Flere ører hører bedre 5 Lad eventuelt en anden

Læs mere

Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet. Se på mig. jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn

Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet. Se på mig. jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet Se på mig jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn 1 INDHOLD Se på mig jeg taler til dig! Se på mig jeg taler til dig!...3 Tingene

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient P a t i e n t i n f orm a t i o n Operation for diskusprolaps i nakken Kære patient Denne pjece er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres på Center for Rygkirurgi. Her kan du og dine pårørende

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Hjerteoperation. Patientinformation. Indholdsfortegnelse

Hjerteoperation. Patientinformation. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Patientinformation Hjerteoperation Revideret november 2012 1. Forord... 4 2. Kort om Hjertekirurgisk Afsnit T2... 5 2.1. Indretning... 5 2.2. Mad, drikke og rygning... 5 3. Stuegang...

Læs mere

Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4

Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4 Forældremappe Børneonkologisk afsnit A4 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnittet... 4 2. Åbent brev til forældrene... 5 3. Dagligdagen på Afsnit A4... 6 4. Personale på Afsnit A4... 7 Sekretærer...7

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Gode råd. plejehjem. når din demente pårørende skal på. Løvfald

Gode råd. plejehjem. når din demente pårørende skal på. Løvfald Løvfald foreningen for demente og pårørende Gode råd når din demente pårørende skal på plejehjem Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvornår skal man fl ytte? 2. Hvordan vælger man det rigtige plejehjem?

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere