1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender"

Transkript

1 Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne 2 til 8 findes en mere udførlig gennemgang af indhold, metode og pædagogisk tilgang. God fornøjelse. Dansk e-learning Center. Hvad er det interaktive udtaleprogram for noget? Det interaktive udtaleprogram(iup) er et sprogligt supplement til danskundervisningen til de mennesker 1, der skal lære dansk. IUP er online og ligger på sprogprogrammet DanskABCs hjemmeside. Hvad er fordelen ved IUP en? At kursist og underviser får et udtaleprogram, som bl.a. giver mulighed for: at kursisten selv kan vælge, hvilket et emne han/hun vil træne, og hvornår han/hun vil træne dette emne at kursisten selv kan vælge, om speakeren i programmet skal være en mand eller en kvinde at kursisten selv kan vælge, i hvilket et tempo han/hun vil høre udtalen i programmet at kursisten selv kan tale nye ord, sætninger og vendinger ind i programmet at underviser kan tilføje og tale nye emner, ord, sætninger og vendinger ind i programmet, som kursisten så kan høre, næste gang han/hun logger på at indholdet i programmet er dynamisk, da både kursist og underviser vil kunne indtale nye ord, sætninger m.m., som kursisten vil kunne blive ved med at træne udtalen af. Hvad indeholder IUP en? IUP en indeholder 14 kapitler, der alle indeholder dialoger, sætninger og ord. Følgende 14 kapitler er med i IUP en: *Præsentation *Kalender *På indkøb *Forretninger *Ude at spise *Tal og klokken *Familieforhold *Transport *Vejret *Spørge om vej *Underholdning *På besøg *Hos lægen *Til jobsamtale IUP en indeholder også 4 discipliner, hvor kursisten kan arbejde videre med det, han/hun har mødt i kapitlerne. Indholdet i de 4 discipliner er: Sætninger, hvor kursisten kan læse, høre, udtale og optage de ord, sætninger og vendinger, dhan/hun møder i de 14 kapitler. Udtale, hvor kursisten specifikt kan træne de sproglige problemer, der findes inden for de 14 kapitler. De udtaleområder, vi sætter fokus på, er, sætningstryk, ordtryk, vokaler, forholdet mellem skrift og tale, konsonantgrupper og konsonanter. Mit hjørne, hvor kursisten kan vælge selv at indtale nye ord, sætninger og vendinger som han/hun har hørt på sprogskolen, arbejds- eller privatsfæren. Undervisers hjørne, hvor underviser kan indtale et nyt emne med tilhørende ord, sætninger og vendinger, som underviser gerne vil have, at kursisten lærer at udtale. 1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender sig både til spanieren, der kun skal være i Danmark en kortere periode, men som gerne vil lære dansk, og til den irakiske flygtning, der er kommet til Danmark for at blive. I spanierens tilfælde vil begrebet nydansker være misvisende, mens begrebet udlænding i forhold til irakeren, der gerne vil være dansk statsborger, kan opfattes som diskriminerende. 1

2 Hvem kan bruge Iup en? Målgruppen er den samme som de mere end brugere, der er registreret i sprogprogrammet DanskABC. Dette betyder, at IUP en henvender sig til kursister på: Danskuddannelse 1, modul 5 og 6 (svarer til det tidligere spor 1, trin 3) Danskuddannelse 2, modul 4 og 5 (svarer til det tidligere spor 2, trin 2) Danskuddannelse 3, modul 3 og 4 (svarer til det tidligere spor 3, trin 1) Det betyder ikke, at programmet ikke også med fordel kan benyttes af andre, der ønsker at fokusere på dansk udtale. Hvorfor fokus på udtale? Formålet med vores interaktive udtale program (IUP) er at give kursisterne et sprogligt supplement til den daglige danskundervisning. I vores supplement er fokus lagt på udtale, og at det netop er udtale, skyldes, at vi, dengang vi udviklede sprogprogrammet DanskABC, blev klar over, at udtale i sprogundervisningen ofte var akilleshælen for mange undervisere. Efter samtale med flere sproglærere og andre eksperter, er vi klar over, at udtale ofte stadigvæk er akilleshælen inden for sprogundervisningen. Samme konklusion fremkommer også i Katrine Kirk og Lene M. Jørgensens rapport: På vej mod en effektiv udtaleundervisning 2 I rapporten konkludere forfatterne fx, at mange sprogundervisere er usikre over for at undervise i udtale, og vi mener i den forbindelse at der er behov for efteruddannelse på området. 3 Vi mener, at vores IUP er et skridt i den rigtige retning, og at den vil kunne hjælpe kursisterne til at opnå en bedre udtale. Vi er også af den opfattelse, at IUP en vil kunne være en støtte for de undervisere, der er en smule usikre i forhold til det at skulle undervise inden for dansk udtale. IUP en giver kursisterne en mulighed for at høre det danske hverdagssprog igen og igen, men også en mulighed for at træne (og høre) deres egen udtale igen og igen. Endelig giver IUP en kursister, undervisere og evt. arbejdskollegaer en mulighed for sammen at være med til at udvikle kursisternes ordforråd, sprog og udtale gennem Mit hjørne og Undervisers hjørne 4. Hvilke udtaleområder har vi valgt at fokusere på? Overordnet har vi valgt at sætte fokus på følgende områder: Sætningstryk Ordtryk Vokaler Forholdet mellem skrift og tale Konsonantgrupper Konsonanter Vi har forsøgt at vælge områder, der dækker så bredt som muligt, dvs. som volder de fleste udlændinge besvær. I disciplinen Udtale har kursisterne selv mulighed for at fravælge områder, som han/hun ikke har brug for, og i "Undervisers hjørne" kan supplerende materiale blive lagt ind. Dette skulle tilgodese den enkelte kursists behov. Som du måske har bemærket, optræder områder som: intonation og stød ikke som selvstændige temaer/områder. Dette skal ikke opfattes som udtryk for, at vi opfatter de to områder som mindre vigtige eller relevante, men vi har været nødt til at lave 2 Af Katrine Kirk og Lene Mølgaard Jørgensen. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Oktober Side Dette bliver nærmere gennemgået i afsnittet: Hvad er indholdet i IUP en? 2

3 en afgrænsning. Skulle der være en underviser, som meget gerne vil implementere og arbejde med netop disse områder, henviser vi til Undervisers hjørne, hvor det vil være muligt for den enkelte underviser at oprette og arbejde med de temaer/områder, vi ikke har med i IUP en. Vi mener, at de områder, vi har sat fokus på, vil være med til at hjælpe kursisterne med at forbedre deres udtale. I sidste ende skulle IUP en gerne føre til, at kursisten opnår en bedre udtale, som ikke blot bør føre til større (sproglig)selvtillid, men også til nye job inden for erhverv/brancher, hvor der kræves gode (ud)talefærdigheder. Her tænker vi på erhverv som: receptionist, konsulent/sælger, servicemedarbejder etc. Hvem er målgruppen? Som tidligere nævnt er målgruppen primært de kursister, der findes i sprogprogrammet DanskABC. Målgruppen er dog ikke homogen, da der er tale om mennesker med forskellige nationaliteter, uddannelser, aldre og køn. I udarbejdelsen af indholdet til IUP en har vi taget højde for, at målgruppen ikke er homogen, og der er således indhold for både den kursist, som netop er ankommet til Danmark og ikke kan dansk, og den kursist, der har kendskab til dansk og i højere grad har brug for at træne ord, sætninger og vendinger inden for bestemte emner som eksempelvis en jobsamtale. Hvad er indholdet i IUP en? Indholdet i IUP en er inddelt i 4 discipliner, der betegnes som: Sætninger, Udtale, Mit hjørne og Undervisers hjørne.. I Sætninger kan kursisten læse, høre og selv optage indholdet af de ord, sætninger og vendinger, der optræder i det kapitel, kursisten har valgt Har kursisten fx valgt kapitlet Præsentation, kommer kursisten til at træne de dialoger, sætninger, vendinger og ord, der hører til kapitlet. Du kan se, hvordan det ser ud på billedet Sætninger. Sætninger 3

4 I Udtale er der fokus på udtaleområder som: vokaler, konsonanter, konsonantgrupper, reduktioner, sætningstryk og ordtryk. Formålet med Udtale er at træne de sproglige udtaleområder, der optræder inden for de enkelte kapitler, og som ofte giver mennesker, der ikke kan dansk, problemer. Udtale er forbundet med Ord og vendinger. Hvordan dette fungerer i praksis, vil vi give et eksempel på nedenfor. Udtale I kapitlet Præsentation har en kursist arbejdet med sætningen: Er du gift? Kursisten vil efterfølgende arbejde med temaet Udtale. I Udtale vælger kursisten at arbejde med de konsonantgrupper, der optræder inden for kapitlet Præsentation. Dette betyder, at kursisten kun træner udtale af de ord, hvor der optræder konsonantgrupper, da formålet med øvelsen er at træne ord, der indeholder konsonantgrupper. I sætningen Er du gift? vil kursisten derfor kun udtale adjektivet gift, da det indeholder konsonanterne/konsonantgruppen ft. Vælger kursisten et andet udtaleområde inden for emnet Præsentation, vil kursisten træne et andet område, men stadigvæk inden for samme emne. Du kan se, hvordan det ser ud på billedet Udtale. I Mit hjørne er det meningen, at kursisten selv kan vælge, hvilke ord, sætninger og vendinger, denne gerne vil træne. Lad os antage, at kursisten er i praktik eller har fået et nyt arbejde. På arbejdspladsen bliver kursisten introduceret for en række nye ord og vendinger af faglig/social karakter, som kursisten ikke kender, men gerne skulle lære at kende og udtale for at kunne begå sig optimalt på arbejdspladsen. Kursisten kan nu bede sin chef, mentor eller (danske) arbejdskollega om at indtale og skrive de ord og vendinger, kursisten gerne vil lære eller skal være bedre til at udtale. Mit hjørne Chefen, mentoren, arbejdskollegaen eller en anden dansker kan så skrive og indtale de ord, sætninger eller vendinger, som kursisten skal træne, ind i Mit hjørne, og kursisten kan så træne udtalen igen og igen. Endvidere er det muligt for kursisten at skrive en oversættelse ind i feltet nedenunder, sådan at kursisten ved, hvad det han/hun udtaler og siger på dansk betyder på 4

5 hans/hendes eget modersmål Vi ser intet til hinder for, at kursisterne ikke også skulle kunne bruge hinanden til at lytte, og til at give hinanden kursist-intern feedback i fx studieværkstederne, men i første omgang er det meningen, at kursisten skal få feedback og hjælp fra sin chef, mentor, arbejdskollega eller en anden dansker. Se, hvordan det ser ud på billedet Mit hjørne. I Underviserens hjørne kan underviseren vælge at lægge eget materiale ind, hvis underviseren mener, at et område, som underviseren gerne vil have dækket, ikke er dækket. Lad os antage, at en underviser gennem længere tid har arbejdet med et tema, fx naturen. Underviseren vil derfor gerne have temaet Naturen med i IUP en og skriver og indtaler selv de ord, sætninger og vendinger, som han/hun og kursisterne har arbejdet med i forhold til temaet: Naturen. Når kursisten næste gang åbner programmet, vil han/hun få at vide, at underviseren har lagt nyt materiale ind, og kursisten kan så gå ind i Underviserens hjørne og træne de nye ord, sætninger og vendinger igen og igen. Kursisten kan høre, hvad underviser har indtalt, men også selv lave sin egen indtaling af det, som underviser har indtalt. Eftersom underviser kan oprette alle de kapitler han/hun vil, bliver indholdet aldrig statisk. Se, hvordan det ser ud, når man skriver og indtaler i Undervisers hjørne. 5

6 Gennemgang af de seks udtaleområder Som tidligere nævnt er vores IUP et supplement, der på ingen måde kan eller skal erstatte den daglige undervisning, men det IUP en kan, er, at den kan styrke det individuelle. Den enkelte kursist kan dels arbejde i eget tempo, hvor og hvornår han/hun ønsker det, dels arbejde med lige præcis det, han/hun ønsker at udforske eller har problemer med. Samtidig har underviseren den mulighed, at han/hun kan lægge supplerende individuelt arbejde ind til de kursister, han/hun har. Vi finder det også vigtigt at påpege, at IUP en er et stykke praktisk og ikke teoretisk værktøj. Formålet er at få kursisterne til at træne deres udtale og skærpe deres opmærksomhed på de udtaleområder, der traditionelt kan være problematiske for målgruppen. Vi vil i det følgende forklare, hvordan vi har valgt at arbejde med de forskellige udtaleområder, vi har sat fokus på i IUP en. I IUP en er kursisten vores modtager. Dette betyder, at den måde vi forklarer om de 6 forskellige udtaleområder, er tilpasset kursisten. Formålet er ikke at forklare om teorien bag, men at give kursisten en forståelse af, hvad det er for et udtaleområde han/hun skal træne, hvorfor han/hun skal træne netop dette udtaleområde, samt hvad han/hun skal være opmærksom på inden for dette udtaleområde. Vi mener derfor, at underviserne med fordel kan uddybe og gennemgå de forskellige udtaleområder i den daglige undervisning. Sætningstryk En rigtig rytme er meget væsentlig for en forståelig udtale; mange kursister kommer fra sprog, hvor talestrømmes struktureres på en helt anden måde end på dansk, og det er afgørende, at de får en fornemmelse af trykkenes og pausernes placering i talestrømmen. Vi har valgt at markere trykkene i sætningerne, sådan at kursisten aldrig er i tvivl om, hvor det er, der skal sættes tryk. Et eksempel på en sætning med tryk vil se sådan her ud: Er du englænder? Nej, jeg er australier. I alle øvelserne med sætningstrykkene kan kursisten ikke kun se og høre sætningerne igen og igen, men også selv indtale dem og efterfølgende høre deres egen udtale igen og igen. Ordtryk Under ordtryk er der fokus på to typer ord: Ord, der ikke har tryk på første stavelse, fx alene, goddag Sammensatte ord fx lillesøster, stedmor. Erfaringsmæssigt er sådanne ord vanskelige at udtale sammenhængende. For mange kursister vil en markering af både hoved- og bitryk betyde, at ordet bliver udtalt med to eller flere hovedtryk, og vi har derfor valgt ikke at markere bitryk i de enkelte ord og nøjes med én trykmarkering. I IUP en vil et ordtryk være markeret således: Alene, goddag, lillesøster og stedmor 6

7 Vokaler Dansk har flere vokaler end de fleste andre sprog, og de optræder næsten alle lange, korte og som stødvokaler. For ikke at fjerne fokus fra sproget i brug, som det fremstår i dialogerne, arbejdes der i IUP en ikke med fx minimale par; arbejdet med længde og stød foregår som imitation. Det er ofte individuelt, hvilke vokaler, der volder den enkelte problemer, og det er svært at /finde en fællesnævner/lave en afgrænsning. Vi har valgt at fokusere på de rundede fortungevokaler [y] byen, [ø] søster, [ö] søndag, [ö 5 ] børn, som ikke findes på ret mange andre sprog, og på de halvlukkede vokaler [e] feber og [o] kone. Der vil måske være de undervisere, der ikke er enig med os i vores prioritering/afgrænsning af vokalerne, men de undervisere opfordrer vi til at benytte muligheden for at skrive egne/nye vokaler ind i Undervisers hjørne. Sådan skriver vi, og sådan taler vi På dansk er der stor uoverensstemmelse mellem det skrevne og det talte sprog, og det er nødvendigt at arbejde med dette for at undgå, at kursisterne får en for skriftnær udtale. Sådan skriver vi og sådan taler vi fokuserer på de reduktioner, vi laver i det talte hverdagssprog, fx udeladelse af [l] og [n] i skal og kan og på stumme bogstaver som d i mand. Diftonger er også placeret her. Der er kun medtaget de diftonger, der udtales væsentlig anderledes end de skrives. Det betyder, at ord som smager og laver ikke er med, mens ord høj og vejen er. For ikke at risikere at flytte trykfokus er det kun diftonger med hovedtryk, der er markeret. Afdeling er således markeret, mens grøntafdeling ikke er. 6 Kursisterne vil være informeret om, at hver gang de møder et ord inden for udtaleområdet Sådan skriver vi, og sådan taler vi, og et eller flere af bogstaverne er markeret i ordet, fx skal, mand og vej, så skal de være opmærksomme på, at det udtales på en anden måde end det skrives. Er der både udeladelse og diftong i et ord fx dejligt, kommer det på samme måde som ved flere konsonantgrupper i samme ord flere gange. Konsonantgrupper For kursister, som kommer fra sprog med en anden stavelsesstruktur end den danske, kan det være vanskeligt at udtale to eller flere forskellige konsonanter sammen, og det kan betyde, at en eller flere af konsonanterne udelades, eller at der indsættes støttevokal mellem dem. Under udtaleområdet Konsonantgrupper (kombinationer af to konsonanter som fx i søster er også medtaget her) er den pågældende gruppe markeret. Er der flere konsonantgrupper i ét ord som i fx september, har vi for overskuelighedens skyld valgt at skrive ordet flere gange således: september og september. 5 Som du kan se, så er ö ikke et autentisk tegn fra Dania som de øvrige tegn, vi bruger, er det. Grunden til dette er, at vi ikke har kunnet skabe dette tegn, så derfor har vi måtte opfinde vores eget for den vokallyd, der optræder i forbindelse med ord som fx: børn og lørdag. 6 Eftersom der også optræder diftonger i ord, der indgår i sætninger, hvor der er tryk, har vi valgt at markere diftongerne med kursiv. Det betyder, at en diftong i en sætning som fx: Nå, hvad kan jeg så gøre for dig?, både står i fed og kursiv, da der både er tryk og diftong i ordet: dig. Hvis der ikke er tryk på ordet, vil det kun stå i kursiv, som fx i ordet: ovre. 7

8 8

9 Konsonanter Lige som ved vokalerne er det svært at foretage en afgrænsning, og vi vil igen opfordre underviseren til at lægge yderligere materiale ind i Underviserens hjørne. Både det danske bagtunge-r og det bløde d er fremmede for de fleste kursister og kan betyde artikulatoriske vanskeligheder. Nogle fortolker det bløde d som en l-lyd, andre har flere l-lyd i deres eget sprog og kan have svært ved det at udtale l korrekt i bestemte positioner, og derfor har vi valgt at fokusere på disse lyd. Den relevante konsonant i ordene vil altid være markeret, og det vil se sådan her ud: ro, glad og skilt. 9

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. September 2006 !! " #$%' ) **+**, -**###*+./0 1 2 3 4 5'6 / )1.!74,%/+#$%+/++/ 8 ::; ; ; < $ # + * #* < # $ $ *# # * *$ * *+ <

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen.

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen. Byg og stav - At farvekode (Lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer) understøtter forståelsen af analysen-syntesen. - At eleverne kan klappe stavelser. - At eleverne kan stave til korte lydrette

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

UDTALEVÆRKSTEDET LÆR DANSK PÅ NETTET

UDTALEVÆRKSTEDET LÆR DANSK PÅ NETTET UDTALEVÆRKSTEDET LÆR DANSK PÅ NETTET UDTALEVÆRKSTEDET Udtaleværkstedet i Dansk.nu rummer en mængde materialer, du kan bruge i din undervisning i dansk udtale. Dine kursister kan også bruge udtaleværkstedet

Læs mere

Beskrivelse af praksis

Beskrivelse af praksis Beskrivelse af praksis Introduktion til håndfonemer, klodser og instrumenter Det mest optimale er at tænke håndfonemer, legoklodser og instrumenter ind i klassens bogstavgennemgang i børnehaveklassen.

Læs mere

Udtaleundervisning. (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg

Udtaleundervisning. (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg Udtaleundervisning (Fokus nr. 37, september 2006) af Lisbet Thorborg 1 Hvad skal der til, for at rette op på udtaleproblemer? Skal man som voksen lære et nyt sprog, er udtalen ikke noget, der bare kommer

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

Natural Interactive Systems Laboratory Laboratoriet for Naturligt Interaktive Systemer

Natural Interactive Systems Laboratory Laboratoriet for Naturligt Interaktive Systemer NISLab document Natural Interactive Systems Laboratory Laboratoriet for Naturligt Interaktive Systemer Brugervejledning til Udtaletræneren 29 November 2004 Thomas Hansen, Niels Ole Bernsen og Kirsten Gregersen

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk

Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk INDHOLD Hvilke holdtyper egner Rigtig dansk sig til?... 2 Hvordan kan undervisningen tilrettelægges til hold med løbende optag/differentieret

Læs mere

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE Det danske sprog er en væsentlig kilde til at kunne begå sig i Danmark og blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og samfundet.

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage.

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage. Årsplan for dansk i 2 klasse 2014 15 Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage Materialer: D dansk for 2 klasse, en, Læsebogen, minilæseforståelsen, Læs og forstå i

Læs mere

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver )

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver ) Hvordan kan islændingene komme til at lyde mere danske? - praktiske forslag til øvelser og arbejdsformer med afsæt i danskundervisningen for indvandrere i Danmark - Af Peter Raagaard, udsendt dansk lektor

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant Geoff Plant-testen testen Testmateriale til voksne CI-brugere En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant GP-projektet Projektet omkring oversættelse af en del af Geoff Plants

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND Fortæl om en eller flere konkrete opgaver hjemmefra, der er løst (fx plænen er slået/der er lukket for vandet i sommerhuset). repeteres sammen] (fx brug af papir og blyant). [primært sengeafsnit] Fortæl,

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering DA april 2012 Dansk i DA april 2012. Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Alle bogstaver

Læs mere

Analyse af integrationsflygtninge i Middelfart Kommune.

Analyse af integrationsflygtninge i Middelfart Kommune. Analyse af integrationsflygtninge i Middelfart Kommune. Indledning Denne analyse giver et billede af sammensætningen af voksne integrationsflygtninge i Middelfart Kommune. Analysen skal være med til at

Læs mere

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner Märchen Niveau 8. klasse Varighed 8 lektioner Om forløbet Alle kender til eventyrets magiske verden, eventyrets typiske konstruktion og karaktertræk. Samtidig kender eleverne til de typiske figurer og

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE

ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE 2014/2015 Lærer: Boushra Chami Uge Emne Formål og aktiviteter 33 Repetition af alfabetet: Hvilke er vokaler/konsonanter? 34 Bogstavernes - form og lyd 35 Arbejde med stavelser,

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster fodbolden? 145 kr. 175 kr. 155 kr. 1. Hvor gammel er Peters far? 2. Hvornår begynder pausen?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster fodbolden? 145 kr. 175 kr. 155 kr. 1. Hvor gammel er Peters far? 2. Hvornår begynder pausen? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster fodbolden? 145 kr. 175 kr. 155 kr. X 1. Hvor gammel er Peters far? 48 47 46 2. Hvornår begynder pausen? Kl. 13 Kl. 12 Kl. 11 3. Hvornår åbner biblioteket?

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de?

Restaurant Petit. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de? OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de? 3. Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem?

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC-Vestegnen

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Spor af sproglig identitet i samtaler

Spor af sproglig identitet i samtaler Spor af sproglig identitet i samtaler AF CATHERINE E. BROUWER Der findes efterhånden mange udlændinge, som har boet i Danmark i mange år og som taler det danske sprog flydende. Som dansktalende hollænder

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Majbritt Lunds kursuskatalog

Majbritt Lunds kursuskatalog Majbritt Lunds kursuskatalog Her finder du kurser i: PR Skriv, så det bliver læst Skriv til nettet Det gode medlemsblad Stil de gode spørgsmål Hvad er et godt referat? Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

HIT MED LYDEN. Et inspirationskursus om konceptet Hit med lyden. Oplæg ved Birgitte Hjorth & Fie Kloster Fich

HIT MED LYDEN. Et inspirationskursus om konceptet Hit med lyden. Oplæg ved Birgitte Hjorth & Fie Kloster Fich HIT MED LYDEN Et inspirationskursus om konceptet Hit med lyden. Oplæg ved Birgitte Hjorth & Fie Kloster Fich 1 DAGENS PROGRAM: - Præsentation - Teoretisk baggrund for at arbejde med lydlig opmærksomhed

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere