1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender"

Transkript

1 Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne 2 til 8 findes en mere udførlig gennemgang af indhold, metode og pædagogisk tilgang. God fornøjelse. Dansk e-learning Center. Hvad er det interaktive udtaleprogram for noget? Det interaktive udtaleprogram(iup) er et sprogligt supplement til danskundervisningen til de mennesker 1, der skal lære dansk. IUP er online og ligger på sprogprogrammet DanskABCs hjemmeside. Hvad er fordelen ved IUP en? At kursist og underviser får et udtaleprogram, som bl.a. giver mulighed for: at kursisten selv kan vælge, hvilket et emne han/hun vil træne, og hvornår han/hun vil træne dette emne at kursisten selv kan vælge, om speakeren i programmet skal være en mand eller en kvinde at kursisten selv kan vælge, i hvilket et tempo han/hun vil høre udtalen i programmet at kursisten selv kan tale nye ord, sætninger og vendinger ind i programmet at underviser kan tilføje og tale nye emner, ord, sætninger og vendinger ind i programmet, som kursisten så kan høre, næste gang han/hun logger på at indholdet i programmet er dynamisk, da både kursist og underviser vil kunne indtale nye ord, sætninger m.m., som kursisten vil kunne blive ved med at træne udtalen af. Hvad indeholder IUP en? IUP en indeholder 14 kapitler, der alle indeholder dialoger, sætninger og ord. Følgende 14 kapitler er med i IUP en: *Præsentation *Kalender *På indkøb *Forretninger *Ude at spise *Tal og klokken *Familieforhold *Transport *Vejret *Spørge om vej *Underholdning *På besøg *Hos lægen *Til jobsamtale IUP en indeholder også 4 discipliner, hvor kursisten kan arbejde videre med det, han/hun har mødt i kapitlerne. Indholdet i de 4 discipliner er: Sætninger, hvor kursisten kan læse, høre, udtale og optage de ord, sætninger og vendinger, dhan/hun møder i de 14 kapitler. Udtale, hvor kursisten specifikt kan træne de sproglige problemer, der findes inden for de 14 kapitler. De udtaleområder, vi sætter fokus på, er, sætningstryk, ordtryk, vokaler, forholdet mellem skrift og tale, konsonantgrupper og konsonanter. Mit hjørne, hvor kursisten kan vælge selv at indtale nye ord, sætninger og vendinger som han/hun har hørt på sprogskolen, arbejds- eller privatsfæren. Undervisers hjørne, hvor underviser kan indtale et nyt emne med tilhørende ord, sætninger og vendinger, som underviser gerne vil have, at kursisten lærer at udtale. 1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender sig både til spanieren, der kun skal være i Danmark en kortere periode, men som gerne vil lære dansk, og til den irakiske flygtning, der er kommet til Danmark for at blive. I spanierens tilfælde vil begrebet nydansker være misvisende, mens begrebet udlænding i forhold til irakeren, der gerne vil være dansk statsborger, kan opfattes som diskriminerende. 1

2 Hvem kan bruge Iup en? Målgruppen er den samme som de mere end brugere, der er registreret i sprogprogrammet DanskABC. Dette betyder, at IUP en henvender sig til kursister på: Danskuddannelse 1, modul 5 og 6 (svarer til det tidligere spor 1, trin 3) Danskuddannelse 2, modul 4 og 5 (svarer til det tidligere spor 2, trin 2) Danskuddannelse 3, modul 3 og 4 (svarer til det tidligere spor 3, trin 1) Det betyder ikke, at programmet ikke også med fordel kan benyttes af andre, der ønsker at fokusere på dansk udtale. Hvorfor fokus på udtale? Formålet med vores interaktive udtale program (IUP) er at give kursisterne et sprogligt supplement til den daglige danskundervisning. I vores supplement er fokus lagt på udtale, og at det netop er udtale, skyldes, at vi, dengang vi udviklede sprogprogrammet DanskABC, blev klar over, at udtale i sprogundervisningen ofte var akilleshælen for mange undervisere. Efter samtale med flere sproglærere og andre eksperter, er vi klar over, at udtale ofte stadigvæk er akilleshælen inden for sprogundervisningen. Samme konklusion fremkommer også i Katrine Kirk og Lene M. Jørgensens rapport: På vej mod en effektiv udtaleundervisning 2 I rapporten konkludere forfatterne fx, at mange sprogundervisere er usikre over for at undervise i udtale, og vi mener i den forbindelse at der er behov for efteruddannelse på området. 3 Vi mener, at vores IUP er et skridt i den rigtige retning, og at den vil kunne hjælpe kursisterne til at opnå en bedre udtale. Vi er også af den opfattelse, at IUP en vil kunne være en støtte for de undervisere, der er en smule usikre i forhold til det at skulle undervise inden for dansk udtale. IUP en giver kursisterne en mulighed for at høre det danske hverdagssprog igen og igen, men også en mulighed for at træne (og høre) deres egen udtale igen og igen. Endelig giver IUP en kursister, undervisere og evt. arbejdskollegaer en mulighed for sammen at være med til at udvikle kursisternes ordforråd, sprog og udtale gennem Mit hjørne og Undervisers hjørne 4. Hvilke udtaleområder har vi valgt at fokusere på? Overordnet har vi valgt at sætte fokus på følgende områder: Sætningstryk Ordtryk Vokaler Forholdet mellem skrift og tale Konsonantgrupper Konsonanter Vi har forsøgt at vælge områder, der dækker så bredt som muligt, dvs. som volder de fleste udlændinge besvær. I disciplinen Udtale har kursisterne selv mulighed for at fravælge områder, som han/hun ikke har brug for, og i "Undervisers hjørne" kan supplerende materiale blive lagt ind. Dette skulle tilgodese den enkelte kursists behov. Som du måske har bemærket, optræder områder som: intonation og stød ikke som selvstændige temaer/områder. Dette skal ikke opfattes som udtryk for, at vi opfatter de to områder som mindre vigtige eller relevante, men vi har været nødt til at lave 2 Af Katrine Kirk og Lene Mølgaard Jørgensen. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Oktober Side Dette bliver nærmere gennemgået i afsnittet: Hvad er indholdet i IUP en? 2

3 en afgrænsning. Skulle der være en underviser, som meget gerne vil implementere og arbejde med netop disse områder, henviser vi til Undervisers hjørne, hvor det vil være muligt for den enkelte underviser at oprette og arbejde med de temaer/områder, vi ikke har med i IUP en. Vi mener, at de områder, vi har sat fokus på, vil være med til at hjælpe kursisterne med at forbedre deres udtale. I sidste ende skulle IUP en gerne føre til, at kursisten opnår en bedre udtale, som ikke blot bør føre til større (sproglig)selvtillid, men også til nye job inden for erhverv/brancher, hvor der kræves gode (ud)talefærdigheder. Her tænker vi på erhverv som: receptionist, konsulent/sælger, servicemedarbejder etc. Hvem er målgruppen? Som tidligere nævnt er målgruppen primært de kursister, der findes i sprogprogrammet DanskABC. Målgruppen er dog ikke homogen, da der er tale om mennesker med forskellige nationaliteter, uddannelser, aldre og køn. I udarbejdelsen af indholdet til IUP en har vi taget højde for, at målgruppen ikke er homogen, og der er således indhold for både den kursist, som netop er ankommet til Danmark og ikke kan dansk, og den kursist, der har kendskab til dansk og i højere grad har brug for at træne ord, sætninger og vendinger inden for bestemte emner som eksempelvis en jobsamtale. Hvad er indholdet i IUP en? Indholdet i IUP en er inddelt i 4 discipliner, der betegnes som: Sætninger, Udtale, Mit hjørne og Undervisers hjørne.. I Sætninger kan kursisten læse, høre og selv optage indholdet af de ord, sætninger og vendinger, der optræder i det kapitel, kursisten har valgt Har kursisten fx valgt kapitlet Præsentation, kommer kursisten til at træne de dialoger, sætninger, vendinger og ord, der hører til kapitlet. Du kan se, hvordan det ser ud på billedet Sætninger. Sætninger 3

4 I Udtale er der fokus på udtaleområder som: vokaler, konsonanter, konsonantgrupper, reduktioner, sætningstryk og ordtryk. Formålet med Udtale er at træne de sproglige udtaleområder, der optræder inden for de enkelte kapitler, og som ofte giver mennesker, der ikke kan dansk, problemer. Udtale er forbundet med Ord og vendinger. Hvordan dette fungerer i praksis, vil vi give et eksempel på nedenfor. Udtale I kapitlet Præsentation har en kursist arbejdet med sætningen: Er du gift? Kursisten vil efterfølgende arbejde med temaet Udtale. I Udtale vælger kursisten at arbejde med de konsonantgrupper, der optræder inden for kapitlet Præsentation. Dette betyder, at kursisten kun træner udtale af de ord, hvor der optræder konsonantgrupper, da formålet med øvelsen er at træne ord, der indeholder konsonantgrupper. I sætningen Er du gift? vil kursisten derfor kun udtale adjektivet gift, da det indeholder konsonanterne/konsonantgruppen ft. Vælger kursisten et andet udtaleområde inden for emnet Præsentation, vil kursisten træne et andet område, men stadigvæk inden for samme emne. Du kan se, hvordan det ser ud på billedet Udtale. I Mit hjørne er det meningen, at kursisten selv kan vælge, hvilke ord, sætninger og vendinger, denne gerne vil træne. Lad os antage, at kursisten er i praktik eller har fået et nyt arbejde. På arbejdspladsen bliver kursisten introduceret for en række nye ord og vendinger af faglig/social karakter, som kursisten ikke kender, men gerne skulle lære at kende og udtale for at kunne begå sig optimalt på arbejdspladsen. Kursisten kan nu bede sin chef, mentor eller (danske) arbejdskollega om at indtale og skrive de ord og vendinger, kursisten gerne vil lære eller skal være bedre til at udtale. Mit hjørne Chefen, mentoren, arbejdskollegaen eller en anden dansker kan så skrive og indtale de ord, sætninger eller vendinger, som kursisten skal træne, ind i Mit hjørne, og kursisten kan så træne udtalen igen og igen. Endvidere er det muligt for kursisten at skrive en oversættelse ind i feltet nedenunder, sådan at kursisten ved, hvad det han/hun udtaler og siger på dansk betyder på 4

5 hans/hendes eget modersmål Vi ser intet til hinder for, at kursisterne ikke også skulle kunne bruge hinanden til at lytte, og til at give hinanden kursist-intern feedback i fx studieværkstederne, men i første omgang er det meningen, at kursisten skal få feedback og hjælp fra sin chef, mentor, arbejdskollega eller en anden dansker. Se, hvordan det ser ud på billedet Mit hjørne. I Underviserens hjørne kan underviseren vælge at lægge eget materiale ind, hvis underviseren mener, at et område, som underviseren gerne vil have dækket, ikke er dækket. Lad os antage, at en underviser gennem længere tid har arbejdet med et tema, fx naturen. Underviseren vil derfor gerne have temaet Naturen med i IUP en og skriver og indtaler selv de ord, sætninger og vendinger, som han/hun og kursisterne har arbejdet med i forhold til temaet: Naturen. Når kursisten næste gang åbner programmet, vil han/hun få at vide, at underviseren har lagt nyt materiale ind, og kursisten kan så gå ind i Underviserens hjørne og træne de nye ord, sætninger og vendinger igen og igen. Kursisten kan høre, hvad underviser har indtalt, men også selv lave sin egen indtaling af det, som underviser har indtalt. Eftersom underviser kan oprette alle de kapitler han/hun vil, bliver indholdet aldrig statisk. Se, hvordan det ser ud, når man skriver og indtaler i Undervisers hjørne. 5

6 Gennemgang af de seks udtaleområder Som tidligere nævnt er vores IUP et supplement, der på ingen måde kan eller skal erstatte den daglige undervisning, men det IUP en kan, er, at den kan styrke det individuelle. Den enkelte kursist kan dels arbejde i eget tempo, hvor og hvornår han/hun ønsker det, dels arbejde med lige præcis det, han/hun ønsker at udforske eller har problemer med. Samtidig har underviseren den mulighed, at han/hun kan lægge supplerende individuelt arbejde ind til de kursister, han/hun har. Vi finder det også vigtigt at påpege, at IUP en er et stykke praktisk og ikke teoretisk værktøj. Formålet er at få kursisterne til at træne deres udtale og skærpe deres opmærksomhed på de udtaleområder, der traditionelt kan være problematiske for målgruppen. Vi vil i det følgende forklare, hvordan vi har valgt at arbejde med de forskellige udtaleområder, vi har sat fokus på i IUP en. I IUP en er kursisten vores modtager. Dette betyder, at den måde vi forklarer om de 6 forskellige udtaleområder, er tilpasset kursisten. Formålet er ikke at forklare om teorien bag, men at give kursisten en forståelse af, hvad det er for et udtaleområde han/hun skal træne, hvorfor han/hun skal træne netop dette udtaleområde, samt hvad han/hun skal være opmærksom på inden for dette udtaleområde. Vi mener derfor, at underviserne med fordel kan uddybe og gennemgå de forskellige udtaleområder i den daglige undervisning. Sætningstryk En rigtig rytme er meget væsentlig for en forståelig udtale; mange kursister kommer fra sprog, hvor talestrømmes struktureres på en helt anden måde end på dansk, og det er afgørende, at de får en fornemmelse af trykkenes og pausernes placering i talestrømmen. Vi har valgt at markere trykkene i sætningerne, sådan at kursisten aldrig er i tvivl om, hvor det er, der skal sættes tryk. Et eksempel på en sætning med tryk vil se sådan her ud: Er du englænder? Nej, jeg er australier. I alle øvelserne med sætningstrykkene kan kursisten ikke kun se og høre sætningerne igen og igen, men også selv indtale dem og efterfølgende høre deres egen udtale igen og igen. Ordtryk Under ordtryk er der fokus på to typer ord: Ord, der ikke har tryk på første stavelse, fx alene, goddag Sammensatte ord fx lillesøster, stedmor. Erfaringsmæssigt er sådanne ord vanskelige at udtale sammenhængende. For mange kursister vil en markering af både hoved- og bitryk betyde, at ordet bliver udtalt med to eller flere hovedtryk, og vi har derfor valgt ikke at markere bitryk i de enkelte ord og nøjes med én trykmarkering. I IUP en vil et ordtryk være markeret således: Alene, goddag, lillesøster og stedmor 6

7 Vokaler Dansk har flere vokaler end de fleste andre sprog, og de optræder næsten alle lange, korte og som stødvokaler. For ikke at fjerne fokus fra sproget i brug, som det fremstår i dialogerne, arbejdes der i IUP en ikke med fx minimale par; arbejdet med længde og stød foregår som imitation. Det er ofte individuelt, hvilke vokaler, der volder den enkelte problemer, og det er svært at /finde en fællesnævner/lave en afgrænsning. Vi har valgt at fokusere på de rundede fortungevokaler [y] byen, [ø] søster, [ö] søndag, [ö 5 ] børn, som ikke findes på ret mange andre sprog, og på de halvlukkede vokaler [e] feber og [o] kone. Der vil måske være de undervisere, der ikke er enig med os i vores prioritering/afgrænsning af vokalerne, men de undervisere opfordrer vi til at benytte muligheden for at skrive egne/nye vokaler ind i Undervisers hjørne. Sådan skriver vi, og sådan taler vi På dansk er der stor uoverensstemmelse mellem det skrevne og det talte sprog, og det er nødvendigt at arbejde med dette for at undgå, at kursisterne får en for skriftnær udtale. Sådan skriver vi og sådan taler vi fokuserer på de reduktioner, vi laver i det talte hverdagssprog, fx udeladelse af [l] og [n] i skal og kan og på stumme bogstaver som d i mand. Diftonger er også placeret her. Der er kun medtaget de diftonger, der udtales væsentlig anderledes end de skrives. Det betyder, at ord som smager og laver ikke er med, mens ord høj og vejen er. For ikke at risikere at flytte trykfokus er det kun diftonger med hovedtryk, der er markeret. Afdeling er således markeret, mens grøntafdeling ikke er. 6 Kursisterne vil være informeret om, at hver gang de møder et ord inden for udtaleområdet Sådan skriver vi, og sådan taler vi, og et eller flere af bogstaverne er markeret i ordet, fx skal, mand og vej, så skal de være opmærksomme på, at det udtales på en anden måde end det skrives. Er der både udeladelse og diftong i et ord fx dejligt, kommer det på samme måde som ved flere konsonantgrupper i samme ord flere gange. Konsonantgrupper For kursister, som kommer fra sprog med en anden stavelsesstruktur end den danske, kan det være vanskeligt at udtale to eller flere forskellige konsonanter sammen, og det kan betyde, at en eller flere af konsonanterne udelades, eller at der indsættes støttevokal mellem dem. Under udtaleområdet Konsonantgrupper (kombinationer af to konsonanter som fx i søster er også medtaget her) er den pågældende gruppe markeret. Er der flere konsonantgrupper i ét ord som i fx september, har vi for overskuelighedens skyld valgt at skrive ordet flere gange således: september og september. 5 Som du kan se, så er ö ikke et autentisk tegn fra Dania som de øvrige tegn, vi bruger, er det. Grunden til dette er, at vi ikke har kunnet skabe dette tegn, så derfor har vi måtte opfinde vores eget for den vokallyd, der optræder i forbindelse med ord som fx: børn og lørdag. 6 Eftersom der også optræder diftonger i ord, der indgår i sætninger, hvor der er tryk, har vi valgt at markere diftongerne med kursiv. Det betyder, at en diftong i en sætning som fx: Nå, hvad kan jeg så gøre for dig?, både står i fed og kursiv, da der både er tryk og diftong i ordet: dig. Hvis der ikke er tryk på ordet, vil det kun stå i kursiv, som fx i ordet: ovre. 7

8 8

9 Konsonanter Lige som ved vokalerne er det svært at foretage en afgrænsning, og vi vil igen opfordre underviseren til at lægge yderligere materiale ind i Underviserens hjørne. Både det danske bagtunge-r og det bløde d er fremmede for de fleste kursister og kan betyde artikulatoriske vanskeligheder. Nogle fortolker det bløde d som en l-lyd, andre har flere l-lyd i deres eget sprog og kan have svært ved det at udtale l korrekt i bestemte positioner, og derfor har vi valgt at fokusere på disse lyd. Den relevante konsonant i ordene vil altid være markeret, og det vil se sådan her ud: ro, glad og skilt. 9

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Dansk udtale - en undervisningsvejledning

Dansk udtale - en undervisningsvejledning Dansk udtale - en undervisningsvejledning Danskuddannelse til voksne udlændinge September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning Udgiver:

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 37 > SEPT. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 TEMA: Udtale side 3 Undervisning i digitalt sproglaboratorium side 3 Kontrastiv fonetik og diagnosticering af udtalevanskeligheder

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole

Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole Rengøring Multimedieordbog Vejledning Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole Rengøring Multimedieordbog Multimedieordbogen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 19-2004 og kan hentes

Læs mere

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR (K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Samfundslitteratur

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

På vej mod effektiv udtaleundervisning

På vej mod effektiv udtaleundervisning www.nyidanmark.dk På vej mod effektiv udtaleundervisning Oktober 2006 På vej mod effektiv udtaleundervisning Katrine Kirk og Lene Mølgaard Jørgensen, Københavns Universitets Humanistiske Fakultet Danskuddannelse

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

Den individuelle læringsplan

Den individuelle læringsplan Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ Resume De fleste er enige om, at vi lever og bevæger os i en globaliseret verden. En verden, der er under konstant forandring. Disse forandringer kræver at vi mennesker både har kundskab til og kan kommunikere

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret

Læs mere