Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E"

Transkript

1 TomTom GO

2 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A C D J F b Forrudeholder B H G E A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor E Nulstillingsknap F Højttaler G Hukommelseskortåbning (SDkort medfølger ikke) til ekstra kort H USB-stik I TomTom-stik/RDS-TMC-stik J Stik til ekstra antenne K Lydudgang c Dokumentationspakke I K d Biloplader e Basis-docken 2

3 Leveres sammen med TomTom GO 520T, 720T og 920T f RDS-TMC-trafikmodtager Leveres sammen med TomTom GO 920 og 920T g Fjernbetjening 3

4 2. Før du starter... Før du starter... Tænd og sluk Du tænder og slukker for TomTom GO ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i to sekunder. Første gang du tænder for enheden, kan det tage lidt tid, før den starter. Bemærk: I sjældne tilfælde starter GO måske ikke korrekt. Hvis dette skulle ske, skal du trykke på nulstillingsknappen og tænde for enheden igen. Installation Når du installerer TomTom GO, skal du svare på et par spørgsmål ved at trykke let på skærmen. Vigtigt: Det er vigtigt, at du vælger det rigtige sprog, fordi det valgte sprog bruges i alle menuer og skriftlige vejledninger. Bemærkninger om batteriet Det anbefales, at du lader TomTom GO helt op, første gang du sætter den i basis-docken. Det kan tage op til 2 timer at lade batteriet helt op. Når du anbringer din GO i din basis-dock, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til computeren. Hvis du vælger Nej, slukkes der for enheden, hvis du ikke trykker let på skærmen i tre minutter. Det sker for, at batteriet kan genoplade hurtigere. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af forbindelse til computeren i Brug af TomTom HOME (90). Bemærk: TomTom GO bruger en smule strøm for at huske det sidste skærmbillede, der blev vist, før der blev slukket for enheden. Hvis du ikke oplader GO gennem længere tid, vises standardstartskærmen, næste gang du tænder for GO. Alle andre enhedsindstillinger bevares. Forbedring af modtagelsen Hvis det tager mere end 5 minutter for TomTom GO at finde din nuværende position, skal du sørge for, at enheden befinder sig i et åbent område uden høje genstande som bygninger eller træer. 4

5 Når du slutter TomTom GO til computeren, kan du via TomTom HOME hente oplysninger om, hvor GPS-satellitterne vil befinde sig de næste syv dage. På den måde kan GO bestemme din position hurtigere. Vigtigt: Nogle biler har en varmeafvisende belægning på forruden. Det kan forhindre GO i at bestemme din aktuelle position. Det ekstra TomTom-antennesæt (fås som tilbehør) kan forbedre modtagelsen. Forrudeholder Basis-docken Brug forrudeholderen til at installere TomTom GO i din bil. Du sætter holderen på ved at trykke sugekoppen godt fast på forruden i din bil på et sted, hvor glasset er fladt. Sørg for, at holderen og forruden er rene og tørre, før du sætter holderen fast. Anbring holderen et sted, hvor den ikke blokerer for udsynet. Basis-docken bruges til opladning af TomTom GO, når den ikke er i bilen. Den bruges også, når du slutter GO til computeren. Når den er koblet op til din computer, kan du bruge TomTom HOME til at administrere din GO. Du kan finde oplysninger om TomTom HOME i Brug af TomTom HOME (90). Vedligeholdelse af TomTom GO Lad aldrig TomTom GO eller tilbehør ligge synligt i bilen, når du forlader den. Det er nemt at stjæle. Du kan angive en adgangskode til TomTom GO, som skal indtastes, hver gang du starter GO. Der er flere oplysninger i Brug af TomTom HOME (90). Det er vigtigt at passe godt på GO. er ikke beregnet til brug i ekstreme temperaturer, og det kan beskadige enheden permanent, hvis den udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.go Åbn ikke kabinettet på GO under nogen omstændigheder. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft. Tør skærmen på GO af med en blød klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler. 5

6 3. Kørselsvisning Kørselsvisning Når TomTom GO starter, vises kørselsvisning sammen med detaljerede oplysninger om din nuværende position. Tryk let midt på skærmen når som helst for at åbne hovedmenuen. Bemærk: Kørselsvisning vises i sort-hvid, indtil GO bestemmer din aktuelle position. A Tryk let på + og - for at zoome ind og ud. B Din aktuelle position. C Navnet på den næste større vej eller oplysningerne fra det næste vejskilt, hvis det er relevant. D Navigationsinstruktioner for det næste stykke vej. Tryk let på dette område for at gentage den sidste stemmeinstruktion og for at ændre lydstyrken. E Navnet på den næste gade/vej, du skal dreje ind på. F Oplysninger om turen som rejsetid, resterende afstand og ankomsttid. Du kan vælge, hvad der skal vises, ved at trykke let på Statuslinjeindstillinger i menuen Indstillinger. G GPS-signalstyrke. H Trafik-sidebjælke Hvis du vil vælge indstillinger til trafikoplysninger, skal du trykke let på Trafik-sidebjælken for at åbne menuen Trafik eller trykke let på TomTom Trafik i hovedmenuen. I Genvejsmenu der er flere oplysninger i den fulde vejledning. 6

7 4. Enhanced Positioning Technology Enhanced Positioning Technology Bemærk: Enhanced Positioning Technology kan benyttes på TomTom GO 920 og 920T. Enhanced Positioning Technology eller EPT anslår din position, når GPSmodtagelsen er dårlig, for eksempel når du kører mellem høje bygninger. Din GO bruger positioneringssensorer til at overvåge din acceleration og retning, som den så bruger til at vurdere din nuværende position. EPT hjælper kun din GOtil at anslå din position. Det er kun muligt at beregne din nøjagtige position, når din GO modtager et kraftigt GPS-signal. Når GO bruger EPT til at anslå din position, vises ikonet EPT på statuslinjen. GO kalibrerer EPT automatisk. Hvis kalibreringen ikke er gennemført, når din GO mister GPS-signalerne, kan EPT ikke bruges, og skærmbilledet vises i gråt, når der f.eks. ikke er nogen GPS-modtagelse ved starten af en tur. Kalibrering A EPT-ikon. B Din aktuelle position. Kalibrering udføres automatisk og kræver ikke nogen indgriben fra din side. Derfor er det alligevel nyttigt at have en grundlæggende viden om kalibreringsproceduren. Din TomTom GO nulstiller positionssensorerne, hver gang enheden tændes. For kunne anslå din position mere nøjagtigt, kalibrere din GO sensorerne i løbet af din tur. De følgende forhold skal være til stede for en vellykket kalibrering: Din GO modtager et kraftigt GPS-signal. Bilen har stået stille i mindst 5 sekunder og har derefter kørt ligeud på jævn vej i mindst et minut. 7

8 5. Din første køretur Din første køretur Med din TomTom GO er det nemt at planlægge en rute. Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge din første rute. Vigtigt: Du skal altid planlægge turen, før du begynder at køre. Det er farligt at planlægge en rute, mens du kører. 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. Bemærk: Knapperne på GO vises i fuld farve, medmindre en knap ikke kan benyttes i øjeblikket. Knappen Find alternativ... i hovedmenuen kan f.eks. først benyttes, når du har planlagt en rute. 2. Tryk let på Naviger til Tryk let på Adresse. Når du angiver en adresse, kan du vælge mellem følgende muligheder: Bymidte - tryk let på denne knap for at indstille bymidte som destination. Gade og husnummer - tryk let på denne knap for at indstille en præcis adresse som destination. Postnummer tryk let på denne knap for at angive et postnummer som destination. Bemærk: Du kan angive et postnummer til et hvilket som helst land. I Storbritannien og Holland er postnumrene detaljerede nok til, at du kan finde en bestemt adresse med dem. I andre lande kan du finde en by eller et område ved at angive et postnummer. Derefter skal du angive en gade og et husnummer. 8

9 Vejkryds - tryk let på denne knap for at indstille destinationen som det punkt, hvor to gader krydser hinanden. Talt adresse tryk let på denne knap for at angive destinationen ved at sige adressen til GO. Der er flere oplysninger i Talt adresse (21). Til din første tur skal du angive en nøjagtig adresse. 4. Tryk let på Gade og husnummer. Bemærk:: Når du planlægger en tur for første gang, beder GO dig vælge et land. Dit valg bliver gemt og brugt til alle de ruter, du planlægger. Du kan ændre denne indstilling når som helst ved at trykke let på landets flag. 5. Begynd at indtaste navnet på den by, hvor du ønsker at køre hen. Efterhånden som du skriver, vises navnene på de byer, der passer til det, du har skrevet. Når destinationen vises på listen, skal du trykke let på bynavnet for at angive destinationen. Tip: I stedet for at skrive navnet kan du trykke let på denne knap og sige adressen højt. Du skal tale henvendt til GO. Flere oplysninger findes i Talt adresse (21) 6. Begynd at skrive navnet på gaden og vælg den, når den bliver vist. Som med navnet på byen, så vises navnene på de gader, der passer til det, du har skrevet. Når destinationen vises på listen, skal du trykke let på gadenavnet for at angive destinationen. 7. Nu skal du angive husnummeret på destinationen og derefter trykke på Udført. 8. spørger dig, om du skal nå frem på et bestemt tidspunkt. GO I denne øvelse skal du trykke på NEJ. 9

10 Ruten beregnes nu af GO. 9. Når ruten er beregnet, skal du trykke let på Udført. begynder med det samme at vise dig vej til destinationen med talte instruktioner og med retningsangivelser på skærmen.go Ankomsttidspunkter Når du planlægger en rute, spørger TomTom GO, om du skal ankomme på et bestemt tidspunkt. Tryk på JA, så du kan angive en ønsket ankomsttid. beregner ankomsttiden, og viser dig, om du ankommer til tiden.go Du kan også bruge disse oplysninger til at regne ud, hvornår du skal tage af sted. Hvis GO viser, at du vil ankomme 30 minutter for tidligt, kan du vente 30 minutter, før du tager af sted. Ankomsttidspunktet genberegnes konstant, mens du kører. Statuslinjen viser, om du ankommer til tiden, eller om du vil være forsinket som vist nedenfor: Du vil ankomme 55 minutter før den angivne ankomsttid. Hvis den anslåede ankomsttid er mere end fem minutter før det tidspunkt, du angav, vises det med grønt. Du vil ankomme 3 minutter før den angivne ankomsttid. Hvis den anslåede ankomsttid er mindre end fem minutter før det tidspunkt, du angav, vises det med gult. Du vil ankomme 19 minutter for sent. Hvis den anslåede ankomsttid er efter det tidspunkt, du angav, vises det med rødt. Tryk på Statuslinje-indstillinger i menuen Indstillinger, så du kan aktivere eller deaktivere besked om ankomsttid. Statuslinjeindstillinger Vælg de ønskede indstillinger i den første menu, der vises, og tryk derefter let på Udført. Hvis du vil aktivere beskeder om ankomsttid, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis spillerum til adgangstid. Hvis du vil deaktivere beskeder om ankomsttid, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis spillerum til adgangstid. 10

11 Hvilke andre navigationsmuligheder findes der? Når du trykker let på Naviger til..., kan du angive din destination på flere måder og ikke kun ved at angive adressen. De andre muligheder er vist nedenfor: Tryk let på denne knap for at navigere til din hjemmeposition. Det vil sandsynligvis være denne knap, du kommer til at bruge mest. Hjem Du kan finde flere oplysninger om angivelse af hjemmeposition i Skift hjemposition (52). Tryk let på denne knap for at vælge en favorit som destination. Der er flere oplysninger om favoritter i Favoritter (32). Favorit Tryk let på denne knap for at angive en adresse som destination Adresse Tryk let på denne knap for at vælge din destination på en liste over steder, du har brugt som destinationer for nylig. Nylig destination Tryk let på denne knap for at navigere til et interessepunkt (IP). Interessepunkt Du kan finde flere oplysninger om interessepunkter og navigering til et interessepunkt i Interessepunkter (38). Tryk let på denne knap for at vælge din GPS-position som destination. Der er flere oplysninger om GPS i GPS (Global Positioning System) (89). GPS-position Tryk let på denne knap for at vælge et punkt på kortet som destination med kortbrowseren. Punkt på kort Der er flere oplysninger om kortbrowseren i Kørselsvisning (6). Tryk let på denne knap for at angive en destination vha. længde- og breddegrader. Længde/ breddegrad Tryk let på denne knap for at navigere til den aktuelle position for en TomTom Buddy. Husk, at din kammerat kan have flyttet sig, før du når frem. TomTom Buddy Flere oplysninger om TomTom Buddies findes i TomTom PLUS (65). 11

12 Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge den position, du sidst har registreret, som din destination. Position ved sidste stop Der er flere oplysninger om GPS i GPS (Global Positioning System) (89). Talt adresse I stedet for at skrive adresser kan du nu angive en adresse ved at tale til GO. Bemærk: Talegenkendelsesfunktionen kan i øjeblikket kun bruges, når du angiver adresser og svarer på bestemte meddelelser. Talt adresse I hovedmenuen skal du trykke let på Naviger til... og derefter på Adresse, Talt adresse eller Talt adresse (dialog). Tal derefter, når du bliver bedt om det. Flere oplysninger findes i Talt adresse (21) Talt adresse (dialog) Planlægning af en rute på forhånd Du kan også bruge GO til at planlægge en rejse hjemmefra ved at vælge både startpunkt og destination. Du kan f.eks.: Finde ud af, hvor lang tid turen vil tage, allerede inden du tager hjemmefra. Finde en rute til en rejse, du er ved at planlægge. Finde en rute til en, der skal besøge dig, så du kan beskrive ruten for vedkommende. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil planlægge en rute, inden du tager af sted: 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på pileknappen for at flytte til næste menuskærmbillede, og tryk derefter let på Forbered rute. Forbered rute 3. Vælg startpunktet for rejsen på samme måde, som du ellers vælger en destination. 4. Angiv rejsens destination. 5. Vælg den rutetype, der skal planlægges. Hurtigste rute - ruten der tager mindst tid. Korteste rute - den korteste afstand imellem de indtastede steder. Det er ikke nødvendigvis den hurtigste rute; specielt ikke, hvis den går gennem en by. Undgå motorveje - en rute der undgår motorveje. 12

13 Spadsererute - en rute der er beregnet til at gå ad. Cykelrute - en rute der er beregnet til at cykle ad. Begrænset hastighed en rute til et køretøj, der kun kan køre med begrænset hastighed. Du skal evt. angive en maksimumhastighed. 6. planlægger ruten mellem de to steder, du har angivet.tomtom GO Flere oplysninger om en rute Du kan få adgang til disse indstillinger for den rute, du senest har planlagt, ved at trykke let på Vis rute i hovedmenuen. Hvis du vil have flere oplysninger om ruten, skal du trykke let på Detaljer i skærmbilledet med ruteoversigten. Derefter kan du vælge følgende muligheder: Tryk let på denne knap for at få vist en liste over alle de steder, hvor du skal svinge eller dreje på ruten. Gennemse som tekst Denne funktion er særdeles praktisk, hvis du skal beskrive ruten for en anden. Tryk let på denne knap for at få vist en liste over alle sving på turen. Tryk let på højre- og venstrepilene for at gå fremad eller tilbage gennem ruten. Gennemse som billeder Tryk let på skærmen for at slå 3D-visning fra, så kortet vises ovenfra. Tryk let på denne knap for at få vist et overblik over ruten med kortbrowseren. Gennemse kort over rute Der er flere oplysninger om kortbrowseren i Kørselsvisning (6). Tryk let på denne knap for at få vist en demo over ruten. Du kan afbryde demoen når som helst ved at trykke let på skærmen. Vis rutedemo Tryk let på denne knap for at åbne skærmbilledet med ruteoversigten. Vis ruteoversigt 13

14 6. Finde alternative ruter Finde alternative ruter Når du har planlagt en rute, vil du måske gerne ændre noget ved den uden at ændre selve destinationen. Hvorfor ændre rute? Der kan være mange gode grunde til at ændre en planlagt rute: Du får måske øje på en vejspærring eller en kø forude. Du vil måske gerne køre via et bestemt sted, hente en, holde frokostpause eller fylde benzin på. Du vil måske undgå et vanskeligt vejkryds eller en vej, du ikke bryder dig om. Tryk let på Find alternativ... i hovedmenuen for at ændre den rute, der er planlagt i øjeblikket. Find alternativ... Tryk derefter let på en af mulighederne nedenfor. Tryk let på denne knap for at udregne et alternativ til den allerede planlagte rute. Udregn alternativ søger efter en anden rute fra din nuværende position til destinationen.go Hvis du beslutter, at du hellere vil følge den oprindelige rute, skal du trykke let på Omberegn oprindelig. Hvorfor skal jeg gøre dette? Bortset fra vejene lige i nærheden af din nuværende position og destinationen, følger den nye rute helt andre veje for at nå frem til destinationen. Derfor er det let at beregne en helt anden rute på denne måde. Tryk let på denne knap, hvis du får øje på en vejspærring eller kø længere fremme. Dernæst skal du vælge, hvor stor en del af ruten du vil undgå. Undgå vejspærring Vælg mellem de forskellige muligheder: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. GO omberegner ruten, så du undgår den del af den, du har angivet. Husk, at når der er udregnet en ny rute, skal du muligvis meget snart dreje væk fra den vej, du kører på. Hvis de trafikale problemer pludselig løser sig, skal du trykke let på Omberegn oprindelig for at vende tilbage til den oprindelige rute. 14

15 Tryk let på denne knap for at ændre ruten, så du kommer forbi et bestemt sted og f.eks. kan samle en person op. Rejs via... Du vælger det sted, du vil passere, på samme måde, som når du vælger en destination. Derfor kan du vælge mellem de samme muligheder, f.eks. Adresse,Favorit, Interessepunkt (IP) og Punkt på kort. GO beregner en ny rute til destinationen, som passerer de steder, du vælger. Du kan kun vælge at rejse via ét sted, når du bruger denne knap. Hvis du vil forbi flere steder, skal du bruge en rejseplan i stedet. Der er flere oplysninger i Rejseplanlægning (43). Omberegn oprindelig Undgå del af rute Tryk let på denne knap, hvis du vil vende tilbage til den oprindelige rute uden omkørsler for at undgå vejspærringer, eller hvis du vil køre via bestemte steder. Tryk let på denne knap for at undgå en del af ruten. Du kan bruge denne knap, hvis du kan se, at ruten omfatter en vej eller et vejkryds, du ikke bryder dig om, eller som er berygtet for at skabe trafikpropper. Du kan derefter vælge den vej, du vil undgå, på en liste over vejene på ruten. Tryk let på denne knap for at omberegne ruten, så du så vidt muligt undgår trafikproblemer. GO kontrollerer, om der er trafikproblemer på ruten og udregner den bedste rute, så du kan undgå problemerne. Minimer trafikforsinkelser For flere oplysninger om, hvordan du bruger TomTom Trafik, se Trafikoplysninger (72). 15

16 7. Lyde og stemmer Lyde og stemmer Lyden i TomTom GO bruges til funktioner som: Talte instruktioner Håndfrie opkald Advarsler Musik Der er flere oplysninger om håndfrie opkald på GO i Håndfrie opkald (46). Der er flere oplysninger om afspilning af musik på GO i. Musik og medier (26) Hvordan ændrer jeg lydstyrken? Du kan ændre lydstyrke på tre måder: Tryk let nederst til venstre på skærmen i kørselsvisning. Den sidst talte instruktion gentages, og lydstyrkeniveauet vises. Juster lydstyrken ved at flytte skyderen. Tryk let på Skift indstillinger i hovedmenuen, og tryk derefter let på Indstillinger for lydstyrke. Tryk let på Test for at kontrollere ændringerne. Du kan indstille GO, så lydstyrken ændres automatisk i forhold til støjniveauet i bilen. Sådan ændrer du lydstyrke automatisk Din TomTom GO kan ændre lydstyrken automatisk. Indstillinger for lydstyrke 1. Tryk let på Skift indstillinger i hovedmenuen. 2. Tryk let på Indstillinger for lydstyrke. 3. Vælg Forbind lydstyrke med støjniveau. 4. Tryk let på Udført. 16

17 Vælg en stemme Hvis du vil ændre den stemme, der bruges på TomTom GO, skal du trykke let på Skift stemme i menuen Indstillinger og vælge en stemme på listen. Skift stemme Du kan vælge mellem to forskellige stemmetyper på TomTom GO: Computerstemmer Disse genereres af GO. De leverer talte instruktioner, mens du kører, og er i stand til at udtale gadenavne og formidle beskeder, trafikmeldinger, vejrudsigter, god råd og vejledninger. Menneskestemmer Disse indtales af en skuespiller. Bemærk: Menneskestemmer kan kun give talte instruktioner. Hvordan fungerer computerstemmer? udnytter tekst til tale-teknologi til generering af computerstemmer. TomTom GO Et tekst til tale-program konverterer tekst på skrift, f.eks. en instruktion som "Drej til højre", til lyden af en menneskestemme. Tekst til tale-programmet ser på hele sætningen for at skabe en lyd, der ligger så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt. Programmet kan også genkende og udtale fremmede stednavne og gadenavne temmelig nøjagtigt. En engelsk stemme kan f.eks. godt læse franske gadenavne. Bemærk: Hvis du vælger en menneskestemme, kan den sige kommandoer, men ikke gadenavne. Hvis du gerne vil have læst gadenavne, skal du vælge en computerstemme. Interne og eksterne højttalere er udstyret med en højttaler af høj kvalitet. TomTom GO Den bruges til at afspille alle lyde på GO, medmindre du opretter forbindelse til eksterne højttaler. Du kan slutte eksterne højttalere til GO på følgende måder: Vha. et lydkabel. Bemærk: Hvis bilens stereoanlæg har et indgangsstik, kan du afspille lyd fra GO gennem bilens højttalere. FM-sender Tilslutning af hi-fi-headset eller -højttalere med Bluetooth. Indstilling af FM-senderen i GO, så den bruger højttalerne til bilens stereoanlæg. er udstyret med en FM-sender, der fungerer ligesom en radiostation. GO Det betyder, at du kan høre instruktionerne fra GO og afspille dine mp3-sange via højttalerne til bilens stereoanlæg. Installation 17

18 Tryk let på Skift indstillinger i hovedmenuen, og tryk derefter let på Højttaler-indstillinger. Tænd for bilradioen. Indstil bilradioen til en frekvens, der ikke bruges af en radiostation. Tryk let på Skift, og indstil frekvensen på GO, så den bruger den samme frekvens på bilradioen. Brug af mere end én højttaler Brug af lydkablet Hvis du kører ind i et område, hvor en radiostation sender på den frekvens, du bruger til FM-senderen, kan du være nødt til at skifte til en anden frekvens. Du kan vælge forskellige højttalere, der skal bruges til bestemte begivenheder. Du kan f.eks. bruge de interne højttalere til TomTom GO-instruktioner og de eksterne højttalere, når du hører håndfrie telefonopkald og lytter til musik. Intern højttaler HI-fi-enhed med Bluetooth Udgående linje (lydkabel) FM til bilradioen Er det svært at høre talte instruktioner, når musikken spiller? Når du vælger at bruge en hi-fi-enhed med Bluetooth til musik og talte instruktioner, bliver du bedt om at sætte musikken på pause, når der lyder talte instruktioner. Musikken sættes som standard altid på pause, når der kommer talte instruktioner. Når du modtager et håndfrit telefonopkald, sættes musikken altid på pause, og du få ingen talte instruktioner. Der er flere oplysninger om håndfrie opkald på GO i Håndfrie opkald (46). For at afspille lyd gennem din bilstereo eller en anden ekstern højttaler ved hjælp af et lydkabel, skal du gøre følgende: 1. Sæt lydkablet i audio out-stikket på din GO. 2. Sæt lydkablet i indgangsstikket i bilens stereoanlæg eller en anden ekstern højttaler. Bemærk: Ikke alle stereoanlæg i biler har et indgangsstik. Kontroller, om der er specifikke instruktioner i håndbogen til bilens stereoanlæg. 3. Hvis du bruger bilens stereoanlæg, skal du vælge indgangsstikket i bilens stereoanlæg som indgangskilde. 4. På GO skal du trykke let på Højttaler-indstillinger i menuen Indstillinger. Tryk let på denne knap for at ændre højttalerindstillingerne. Højttaler-indstillinger 5. Vælg den højttaler, som GO skal bruge til læsning af instruktioner. 18

19 Intern højttaler HI-fi-enhed med Bluetooth Udgående linje (lydkabel) FM til bilradioen 6. Vælg den højttaler, som GO skal bruge til at afspille musik. Intern højttaler HI-fi-enhed med Bluetooth Udgående linje (lydkabel) FM til bilradioen 7. Tryk let på Udført. 8. GO spørger, om du vil bruge en ekstern Bluetooth Hi-Fi-højttaler. Tryk let på NEJ. GO bekræfter, at når enheden er tilsluttet, afspilles den lyd, du har valgt, via lydkablet. Bemærk: Du kan ikke lytte til bilens stereoanlæg og samtidig bruge lydkablet til at afspille lyd fra GO på bilens stereoanlæg. Der er flere oplysninger om at lytte til musik med GO i Musik og medier (26). Brug af Bluetooth Hi-Fi-højttalere GO kan afspille lyd gennem Bluetooth Hi-Fi-højttalere, f.eks. en Bluetooth Hi-Fi-hovedtelefon eller et stereoanlæg i bilen, der bruger Bluetooth. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil afspille lyd via Bluetooth Hi-Fihøjttalere: 1. Tryk på Højttaler-indstillinger i menuen Indstillinger. Tryk let på denne knap for at ændre højttalerindstillingerne. Højttaler-indstillinger 2. Vælg den højttaler, som GO skal bruge til læsning af instruktioner. Intern højttaler HI-fi-enhed med Bluetooth Udgående linje (lydkabel) FM til bilradioen 3. Vælg den højttaler, som GO skal bruge til at afspille musik. Intern højttaler HI-fi-enhed med Bluetooth Udgående linje (lydkabel) FM til bilradioen 4. Tryk let på Udført. 5. GO beder dig bekræfte, at du vil bruge en ekstern Bluetooth Hi-Fihøjttaler. Tryk let på JA. GO begynder at søge efter Bluetooth Hi-Fi-enheder. 6. Vælg din Bluetooth Hi-Fi-enhed på listen over de enheder, som GO har fundet. 19

20 GO forsøger at oprette Bluetooth -forbindelse til enheden. Det kan være, at du skal indtaste en adgangskode til GO, før der kan oprettes en Bluetooth -forbindelse. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til hi-fi-enheden med Bluetooth. Når der er oprettet forbindelse, afspilles lyden gennem den eksterne Bluetooth Hi-Fi-enhed. Hvis GO ikke kan oprette en Bluetooth -forbindelse, afspilles al lyd gennem den interne højttaler eller via lydkablet, hvis det er tilsluttet en ekstern lydenhed med højttalere. 20

21 8. Talt adresse Talt adresse Vigtigt: Du skal altid planlægge ruten, før du begynder at køre. Det er farligt at planlægge en rute, mens du kører. Når du planlægger din tur med din TomTom GO, kan du bruge talegenkendelse og sige adressen i stedet for at trykke let på skærmen for at indtaste en adresse. Tryk let på denne knap for at angive en adresse ved at sige den. Med denne funktion kan din GO genkende følgende: Talt adresse (dialog) Kommandoer: Ja, Nej, Tilbage, Udført, OK, Kryds. Gadenavne. Stednavne. Tal: Tal siges ét ad gangen. F.eks. siger du nummeret 35 ved først at sige "tre" og derefter "fem". Hvis du bruger Talt adresse (dialog), kan du angive oplysninger uden at trykke let på skærmen. Tryk på denne knap for at angive en adresse ved både at bruge tale og trykke på skærmen. Med denne funktion kan din GO genkende følgende: Talt adresse Gadenavne. Stednavne. Det er typisk hurtigere at bruge Talt adresse end Talt adresse (dialog). Når denne knap vises på tastaturet, kan du angive information ved at tale i stedet for at taste. Tryk på denne knap for at angive information ved hjælp af talegenkendelse. Tip: Når denne knap er grå, kan du ikke angive en adresse ved at sige den højt. GO genkender sted- og gadenavne i lokalt sprog og med den lokale udtale. Det er ikke muligt at bruge talegenkendelse til at angive sted- og gadenavne i alle lande. 21

22 Sådan taler du til TomTom GO Når et af de følgende symboler vises på skærmen, er det muligt at angive information ved hjælp af tale. Korrekt lydniveau når optageniveauet vises med grønt, kan enheden høre din stemme på det korrekte niveau. Lavt lydniveau når optageniveauet vises med gult, har enheden svært ved at høre din stemme. Det kan betyde, at du er nødt til at tale højere eller at være tættere på enheden. Højt lydniveau når optageniveauet vises med rødt, har enheden svært ved at høre din stemme. Det kan skyldes, at der er for meget baggrundsstøj, eller at du taler for højt. Planlægning af en tur ved hjælp af talegenkendelse Vigtigt: Du skal altid planlægge ruten, før du begynder at køre. Det er farligt at planlægge en rute, mens du kører. Gør følgende for at planlægge en rute ved hjælp af tale: 1. Tryk let på Naviger til... i hovedmenuen. 2. Tryk på Adresse. I dette eksempel skal du navigere til en adresse ved udelukkende at bruge tale. 3. Tryk let på Talt adresse (dialog). 22

23 4. Sig byens navn. Når du siger byens navn, får du en liste med seks navne, der svarer til, hvad du sagde. GO siger det første navn på listen. Hvis det navn, du hører, er korrekt, siger du "Udført", "OK", "Ja" eller "Et" eller trykker let på navnet. Hvis det bynavn, du hører, ikke er korrekt, men navnet er med på listen, siger du nummeret ud for det korrekte navn eller trykker på det korrekte navn. Hvis det korrekte navn for eksempel er Rotterdam, og dette navn er nummer to på listen, siger du "To" eller trykker på navnet Rotterdam. Hvis byens navn ikke er med på listen, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på knappen Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Derefter siger du byens navn igen. Bemærk: Du skal sige tal på det sprog, der bruges til menuknapperne. 5. Sig gadens navn. Ligesom med bynavnet, vises en liste med seks navne, som svarer til, hvad du sagde. GO siger det første navn på listen. Hvis det navn, du hører, er korrekt, siger du "Udført", "OK", "Ja" eller "Et" eller trykker let på navnet. Bemærk: Forskellige steder kan have navne, der ligner hinanden. Det gælder f.eks. en vej, der har flere postnumre. I de tilfælde vises alle stederne på listen, og du er nødt til at se på skærmen for at vælge det rigtige sted. Hvis det gadenavn, du hører, ikke er korrekt, men navnet vises på listen, siger du nummeret ud for det korrekte navn eller trykker let på navnet. Hvis det korrekte navn for eksempel er Rembrandtplein, og dette navn er nummer tre på listen, siger du "Tre" eller trykker på navnet Rembrandtplein. Hvis for eksempel det rigtige navn på den liste, der er vist her, er Rembrandtplein, kan du sige "To" eller trykke på navnet Rembrandtplein. 23

24 Hvis gadens navn ikke er vist på listen, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på Tilbage, så det forrige skærmbillede vises igen. Sig derefter gadenavnet igen. 6. Sig husnummeret. Tal skal udtales ét ad gangen, men du behøver ikke lave ophold mellem de enkelte tal. Du skal f.eks. sige tallet 357 som en fortløbende sætning: "tre", "fem", "syv". Hvis det viste nummer ikke er korrekt, siger du "Tilbage" eller "Nej" eller trykker på tasten Tilbage. Sig derefter nummeret igen. Tip: Hvis du siger "Tilbage", uden at der står tal på skærmen, vender GO tilbage til det forrige skærmbillede. Når nummeret vises korrekt, siger du "Udført" eller "OK." Du kan også angive nummeret ved at trykke på skærmen. Hvis du vil vælge et vejkryds som sted, siger du "Kryds". Bemærk: Du skal sige tallene på det sprog, der bruges til menuknapperne. 7. GO spørger dig, om du skal nå frem på et bestemt tidspunkt. I denne øvelse skal du trykke på NEJ. Ruten beregnes nu af GO. 8. Når ruten er beregnet, skal du trykke let på Udført. Flere måder at tale til TomTom GO på Der er forskellige måder at angive en adresse på ved at bruge tale. Du kan se de forskellige muligheder ved at trykke let på Naviger til... i hovedmenuen og derefter trykke let på Adresse. Bemærk: Du kan ikke angive en adresse ved at sige et postnummer. 24

25 Bymidte - for at sige midten af en by, trykker du på denne knap og derefter på taleknappen nederst på tastaturet på det næste skærmbillede. Gade og husnummer - for at sige en adresse, trykker du på denne knap og derefter på taleknappen nederst på tastaturet på det næste skærmbillede. Vejkryds - for at sige et punkt, hvor to veje mødes, trykker du på denne knap og derefter på taleknappen nederst på tastaturet på det næste skærmbillede. Talt adresse - tryk på denne knap for at angive en adresse ved at bruge tale samt trykke på skærmen. Talt adresse (dialog) - tryk på denne knap for at angive en adresse ved kun at bruge tale. Du kan stadig trykke på skærmen for at angive visse oplysninger, hvis du foretrækker det. 25

26 9. Musik og medier Musik og medier Vigtigt: Vælg kun musik og medier, når du holder stille. Det er farligt at vælge sange og foretage justeringer, mens du kører. TomTom GO kan afspille mp3-lydfier og Audible -lydbøger og vise HTML- og tekstdokumenter og fotos. Sådan gemmer du musik og fotos på GO Du kan overføre musikfiler og fotografier til TomTom GO fra computeren vha. TomTom HOME. Du kan finde flere oplysninger om brug af TomTom HOME i Brug af TomTom HOME (90) Afspilning af musik og lydbøger 1. Tryk let på Musik og medier i hovedmenuen. 2. Tryk let på TomTom Jukebox for at starte jukeboxen. Bemærk: Du kan oprette afspilningslister ved at bruge et program fra en anden leverandør, f.eks. itunes, Musicmatch eller Winamp. Afspilningsliste tryk let på denne knap for at vælge en afspilningsliste. Kunstner tryk let på denne knap for at vælge en sang af en bestemt sanger eller gruppe. Album tryk let på denne knap for at vælge på en liste over alle albummer på GO. Sang tryk let på denne knap for at vælge mellem alle sangene på GO. Genre tryk let på denne knap for at vælge en bestemt musiktype. Lydbøger tryk let på denne knap for at vælge en lydbog. Bemærk: Ikke alle mp3-filer indeholder oplysninger om sangen som f.eks. kunstner eller genre. Hvis filen ikke indeholder oplysninger, bruges filnavnet som sangtitel. Afspilning Så snart du har valgt en sang eller en lydbog, begynder TomTom GO at afspille det valgte nummer efterfulgt af de øvrige numre på listen. 26

27 A B A Oplysninger om sangen. B Lydstyrke skift lydstyrke ved at flytte skyderen. C Knappen Valg. Du kan f.eks. vælge at gentage en sang eller at blande sangene. Du kan ændre disse indstillinger: Bland sange den næste sang vælges tilfældigt. Gentag sang gentag den sang, der afspilles i øjeblikket. Reducer lysstyrke lysstyrken reduceres kun på afspilningsskærmen. Vis musikknappen i kørselsvisning giver hurtig adgang til din musik. Skift automatisk til kørselsvisning når afpilning af en sang starter, vises kørselsvisning. Diasshow dine fotos vises, mens musikken spiller. D Gå til den forrige eller næste sang. C D D F E E Afspiller eller holder pause i den valgte sang. F Tryk let på knappen Tilbage for at gå tilbage til TomTom Jukeboxafspilleren. Musikken bliver ved med at spille, medmindre du trykker let på knappen Afspiller... i jukeboxen for at stoppe musikken. Når du lytter til en lydbog, kan du trykke på en knap og gå til forrige eller næste kapitel. Når du holder op med at lytte til en lydbog, husker GO, hvor du kom til. Du kan få mere at vide om lydbøger ved at gå til butiksområdet i TomTom HOME. FM-sender er udstyret med en FM-sender, der fungerer ligesom en radiostation. GO Det betyder, at du kan høre instruktionerne fra GO og afspille dine mp3-sange via højttalerne til bilens stereoanlæg. Kom i gang I hovedmenuen skal du trykke let på Skift indstillinger og derefter trykke let på Højttaler-indstillinger. Tænd for bilradioen. Indstil bilradioen til en frekvens, der ikke bruges af en radiostation. Tryk let på Skift, og indstil frekvensen på GO, så den bruger den samme frekvens på bilradioen. Hvis du kører ind i et område, hvor en radiostation sender på den frekvens, du bruger til FM-senderen, kan du være nødt til at skifte til en anden frekvens. 27

28 Sådan bruger du din ipod sammen med TomTom GO Du kan slutte en ipod til GO med TomToms tilslutningskabel til ipod, der fås som tilbehør. Derefter kan du betjene din ipod fra GO. Lyden fra ipod afspilles over den indbyggede højttaler i GO eller gennem en ekstern højttaler, hvis denne mulighed er valgt. Der er flere oplysninger om brug af forskellige højttalere i Interne og eksterne højttalere (17). Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil kunne betjene din ipod via GO: 1. Sæt tilslutningskablet i din ipod og i forrude-docken. 2. Tryk let på Musik og medier i hovedmenuen, og tryk derefter let på ipodkontrol. 3. Følg vejledningen på skærmen, indtil der er oprettet forbindelse mellem enhederne. Nu kan du betjene din ipod fra GO. Du kan vælge sange ved at bruge de knapper, der er vist ovenfor i Afspilning af musik og lydbøger. Se på fotos 1. Tryk let på Musik og medier i hovedmenuen. 2. Tryk let på Fotogalleri. Fotogalleriet åbnes, og der vises miniaturer af alle billederne på GO. Tryk let på pilene for at flytte op og ned på siden med miniaturer. Tryk let på Diasshow for at starte et diasshow. Tryk let på miniaturen for at få vist en større udgave af dette foto. A A B C D A Knapper, der zoomer ind og ud på fotoet. B B Knapper, der flytter til det næste eller forrige foto. C Tryk let på Diasshow for at starte et diasshow. D Tryk let på Slet for at slette et foto. 28

29 10. Hjælp mig! Hjælp mig! Hjælp mig! gør det let at navigere til centre for nødtjenester og andre specialiserede tjenester, som du derefter kan ringe til. Hvis du f.eks. bliver indblandet i en trafikulykke, kan du bruge Hjælp mig!, så du kan ringe til det nærmeste hospital og give dem din præcise position. Tip: Hvis du ikke kan se Hjælp mig! i hovedmenuen, skal du trykke let på Vis ALLE menupunkter i menuen Indstillinger. Hvordan bruger jeg Hjælp mig! til at ringe til en lokal tjeneste? Du kan bruge Hjælp mig! til at finde et servicecenter, du vil kontakte. Når du vælger et servicecenter, vises din nuværende position og telefonnummeret til interessepunktet. Hvis telefonen er tilsluttet GO, vises din nuværende position og telefonnummeret til servicecenteret, og TomTom GO forbereder automatisk et telefonopkald. Der ringes først til telefonnummeret, når du trykker let på Ring. Hvis telefonen ikke er tilsluttet, vises din nuværende position og telefonnummeret til servicecenteret, men TomTom GO forbereder ikke et telefonopkald. Hvis du vil bruge Hjælp mig! til at finde et servicecenter, skal du ringe til centeret og navigere fra din nuværende position til centeret ved at benytte følgende fremgangsmåde: 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Hjælp mig! 3. Tryk let på Ring efter hjælp. 4. Vælg den type tjeneste, du skal bruge, f.eks. Nærmeste hospital. 5. Vælg et center på listen det nærmeste står øverst på listen. GO viser servicecenterets position på kortet samt kontaktoplysningerne. 6. Hvis du vil navigere frem til centeret til fods, skal du trykke let på Gå derhen. GO begynder at guide dig frem til destinationen. 29

30 Valg Brug TomTom GO til at finde frem til en tjeneste og de tilhørende kontaktoplysningerne. Ring efter hjælp Nødtjeneste Nødtjenester ved havari Nærmeste politistation Nærmeste læge Nærmeste hospital Nærmeste offentlige transport Nærmeste bilværksted Nærmeste tandlæge Nærmeste apotek Nærmeste dyrlæge Bemærk: I nogle lande kan der mangle oplysninger om visse tjenester. Brug TomTom GO til at køre til et servicecenter. Nærmeste bilværksted Kør efter hjælp Nærmeste hospital Nærmeste læge Nærmeste politistation Nærmeste apotek Nærmeste tandlæge Bemærk: I nogle lande kan der mangle oplysninger om visse tjenester. Brug TomTom GO til at gå frem til et servicecenter. Nærmeste benzintank Gå efter hjælp Nærmeste offentlige transport Nærmeste politistation Nærmeste apotek Hjem Nærmeste læge Bemærk: I nogle lande kan der mangle oplysninger om visse tjenester. TomTom GO viser din nuværende position. Hvor er jeg? Du kan derefter trykke let på Ring efter hjælp og vælge den type tjeneste, du vil kontakte. 30

31 Tryk let på denne knap, hvis du vil læse førstehjælpsvejledningen fra Røde Kors. Førstehjælpsvejledning Tryk let på denne knap, hvis du vil læse en række nyttige vejledninger. Andre vejledninger 31

32 11. Favoritter Favoritter Hvad er favoritter? Favoritter er steder, du ofte besøger. Du kan oprette favoritter, så du ikke behøver at skrive adressen, hver gang du skal navigere derhen. Det behøver ikke at være steder, du specielt godt kan lide; det kan også bare være adresser, det er praktisk at have. Hvordan opretter jeg en favorit? Tryk let på Tilføj favorit i hovedmenuen. Bemærk: Det er ikke sikkert, at knappen Tilføj favorit er vist på første side i hovedmenuen. Tryk let på pilen for at åbne flere sider i hovedmenuen. Du kan derefter vælge, hvor favoritten skal placeres, på listen nedenfor. Giv favoritten et navn, du let kan huske. foreslår altid et navn. Normalt vil det være adressen på favoritten. GO Du kan bare begynde at skrive et navn. Du behøver ikke først at slette det viste forslag. Du kan angive din hjemposition som favorit. Hjem Du kan ikke oprette en favorit fra en anden favorit. Du vil aldrig kunne vælge denne mulighed i denne menu. Favorit Adresse Hvis du vil omdøbe en favorit, skal du trykke let på Administrer favoritter i menuen Indstillinger. Der er flere oplysninger i Administrer favoritter (52). Du kan angive en adresse som favorit. Når du skriver en adresse, kan du vælge mellem fire muligheder. Bymidte Gade og husnummer Postnummer Vejkryds 32

33 Vælg et favoritsted på en liste over steder, du for nylig har brugt som destinationer. Nylig destination Du kan tilføje et interessepunkt (IP) som favorit. Giver det mening at gøre det? Interessepunkt Hvis du besøger et sted, som du godt kan lide, f.eks. en restaurant, kan du tilføje den som en favorit. Hvis du vil tilføje et interessepunkt som en favorit, skal du trykke let på denne knap og gøre følgende: 1. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, interessepunktet befinder sig i. Du kan vælge en af følgende muligheder: IP'er i nærheden - for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din aktuelle position. IP i en by - for at vælge en IP i en bestemt by. Du skal angive en by. IP nær hjem - for at søge i en liste over IP'er nær dit hjem. Hvis du er ved at navigere til en destination, kan du også vælge på en liste over interessepunkter i nærheden af din rute eller destination. Vælg en af følgende muligheder: IP langs rute IP nær destination 2. Vælg IP-kategorien. Tryk let på IP-kategorien, hvis den vises eller tryk let på pilen, hvis du vil vælge et IP på den samlede liste. Tryk let på Vilkårlig IP-kategori, hvis du vil søge efter navnet på et interessepunkt. Der er flere oplysninger om interessepunkter i Interessepunkter (38). Tryk let på denne knap for at tilføje din aktuelle position som en favorit. Mit sted Hvis du f.eks. standser et sted, du finder interessant, kan du oprette en favorit med det samme ved at trykke på knappen. Tryk let på denne knap for at oprette en favorit med kortbrowseren. Punkt på kort Vælg favorittens position ved at bruge markøren, og tryk derefter let på Udført. Der er flere oplysninger om kortbrowseren i Inspicer kort (36). Tryk let på denne knap, hvis du vil oprette en favorit ved at indtaste værdier for længde/breddegrader. Længde/ breddegrad 33

34 Tryk let på denne knap for at oprette en favorit ud fra den aktuelle position for en TomTom Kammerat. TomTom Buddy Flere oplysninger om TomTom Buddies findes i TomTom PLUS (65). Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge den position, du sidst har registreret, som din destination. Position ved sidste stop Der er flere oplysninger om GPS i GPS (Global Positioning System) (89). Hvordan bruger jeg en favorit? Du kan navigere efter en favorit, så du kan nå frem til det pågældende sted uden at skulle skrive adressen. Benyt følgende fremgangsmåde for at navigere til en favorit: 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Naviger til Tryk let på Favorit. 4. Vælg en favorit på listen. beregner automatisk ruten.go 5. Tryk let på Udført, når ruten er beregnet. begynder med det samme at guide dig til destinationen med talte instruktioner og visuelle instruktioner på skærmen.go Hvor mange favoritter kan jeg oprette? Du kan højst oprette 48 favoritter. Hvis du vil tilføje flere end 48, kan du oprette forskellige IP-kategorier og i stedet tilføje nogle af dine favoritter som interessepunkter. Der er flere oplysninger om interessepunkter i Interessepunkter (38). Hvordan sletter jeg en favorit? 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk på Skift indstillinger for at åbne menuen Indstillinger. 3. Tryk let på Administrer favoritter. Tip: Tryk på pilen for at flytte til næste side. 4. Tryk let på den favorit, du vil slette. 5. Tryk let på Slet. Hvordan ændrer jeg navn på en favorit? 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Skift indstillinger for at åbne menuen Indstillinger. 3. Tryk let på Administrer favoritter. 34

35 Tip: Tryk på pilen for at flytte til næste side med knapper. 4. Tryk let på den favorit, du vil omdøbe. 5. Tryk let på Omdøb. 35

36 12. Inspicer kort Inspicer kort Hvis du vil se på kortet på samme måde som på et helt almindeligt landkort, skal du trykke let på Inspicer kort i hovedmenuen. Du kan flytte kortet ved at pege på skærmen med fingeren og trække den let hen over skærmen. A B C A Målestokken D E F G H B Din aktuelle position. C GPS-knap Tryk på denne knap for at centrere kortet på din nuværende position. D Valg E Markøren F Knappen Find Tryk let på denne knap for at finde bestemte adresser. G Markørknappen Tryk let på denne knap for at navigere til markørens position, markere en favorit på markørens position eller finde et interessepunkt tæt ved markørens position. H Zoomværktøjet Zoom ind og ud ved at flytte skyderen. Markørknap Du kan bruge kortet, når du søger efter adresser og interessepunkter, f.eks. restauranter, togstationer og benzinstationer. 36

37 Tryk let på markørknappen, og tryk derefter let på en af følgende knapper: Tryk let på denne knap for at navigere til det sted, hvor markøren er placeret. Ruten beregnes af GO. Naviger derhen Find IP nærved Tryk let på denne knap for at finde et interessepunkt i nærheden af det sted, hvor markøren er placeret. Hvis du f.eks. har fundet en restaurant, du gerne vil besøge, kan du søge efter en parkeringsplads i nærheden. Tryk let på denne knap for at flytte det sted, der lige nu er fremhævet på skærmen, til skærmens centrum, mens du ser på kortet. Centrer på kort Tryk let på denne knap for at ringe til det sted, hvor markøren er placeret. Knappen vises kun, hvis GO har telefonnummeret til det pågældende sted. Ring til... Der er gemt telefonnumre til mange interessepunkter på GO. Hvis du indtaster telefonnumre til de interessepunkter, du selv har oprettet, kan du også ringe til dem. Der er flere oplysninger om håndfrie opkald i Håndfrie opkald (46). Tryk let på denne knap for at oprette en favorit på det sted, hvor markøren er placeret. Tilføj som favorit Der er flere oplysninger om favoritter i Favoritter (32). Tryk let på denne knap for at oprette et interessepunkt på det sted, hvor markøren er placeret. Tilføj som IP Der er flere oplysninger om interessepunkter i Interessepunkter (38). Tryk let på denne knap for at ændre det sted, der er vist ved markørens position. Korrekt sted 37

38 13. Interessepunkter Interessepunkter Interessepunkter eller IP'er er nyttige steder på kortet. Her er nogle eksempler: Restauranter Hoteller Museer Parkeringshuse Benzinstationer Vise interessepunkter på kortet 1. Tryk let på Vis IP'er på kort i menuen Indstillinger. Vis IP på kort 2. Vælg de IP-kategorier, der skal vises på kortet. Tryk let på Find, hvis du vil søge efter navnet på et interessepunkt. 3. Tryk let på Udført. De IP'er, du har valgt, vises som symboler på kortet. Ringe op til et interessepunkt TomTom GO kan telefonnumrene på mange interessepunkter. Du kan f.eks. ringe til en restaurant for at reservere bord. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan bruge TomTom GO til håndfrie opkald, i Håndfrie opkald (46). Navigere til et interessepunkt Du kan bruge et interessepunkt som destination. Hvis du f.eks. er på vej til en by, du ikke kender, kan du vælge et interessepunkt for at få hjælp til at finde et parkeringshus. 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Naviger til... i hovedmenuen. 3. Tryk let på Interessepunkt (IP). 4. Tryk let på IP i en by. 38

39 5. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, hvor interessepunktet findes. Du kan vælge en af følgende muligheder: IP i nærheden for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din nuværende position. IP i en by for at vælge et IP i en bestemt by. IP i nærheden for at søge på en liste over IP'er i nærheden af dit hjem. Du kan vælge på en liste over IP'er, der findes langs din rute eller tæt på destinationen. Vælg en af følgende muligheder IP langs rute IP nær destination 6. Skriv navnet på den by, du vil besøge, og vælg byen, når den vises på listen. 7. Tryk let på Parkeringshus. 8. Vælg IP-kategorien: Tryk let på Vilkårlig IP-kategori, hvis du vil søge efter navnet på et interessepunkt. Tryk let på IP-kategorien, hvis den vises. Tryk let på pilen for at vælge fra en samlet liste over kategorier. Vælg en kategori på listen, eller begynd at skrive navnet på kategorien, og vælg den derefter, når den vises på listen. 9. Vælg et parkeringshus. Den afstand, der vises ud for hvert interessepunkt, er afstanden fra byens centrum. 10.Vælg det interessepunkt, du vil navigere til, på den viste liste. Oversigten nedenfor forklarer de afstande, der vises ud for hvert interessepunkt. IP i nærheden IP i en by IP nær hjem IP langs rute IP nær destination Seneste IP Afstand fra din nuværende position Afstand fra bymidte Afstand fra din hjemposition Afstand fra din nuværende position Afstand fra destinationen Afstand til det IP, du senest har besøgt Hvis du kender interessepunktets navn, skal du trykke let på Find og skrive navnet. Marker det på listen, når det vises. 11.Vælg et parkeringshus. Den afstand, der vises ud for hvert interessepunkt, er afstanden fra byens centrum. Når du har valgt et interessepunkt, beregner TomTom GO automatisk ruten til det. Ruten til IP'et beregnes derefter af TomTom GO. 39

40 Administrere interessepunkter Tryk let på Administrer IP'er i menuen Indstillinger. Administrer IP'er Bemærk: Knappen Administrer IP'er kan kun ses, når alle menuknapper er vist. Hvis du vil have vist alle menuknapper, skal du trykke let på Vis ALLE menupunkter i menuen Indstillinger. Du kan f.eks. gøre følgende: Oprette dine egne IP-kategorier og føje interessepunkter til dem. Angive, at der skal vises advarsler, når du er i nærheden af et interessepunkt. Hvorfor skal jeg oprette mine egne interessepunkter? Et interessepunkt fungerer som en genvej. Når du har gemt et sted som et interessepunkt, behøver du aldrig skrive adressen på det pågældende sted igen. Og når du opretter et adressepunkt, er det ikke kun adressen, du kan gemme. Telefonnummer - når du opretter et interessepunkt, kan du gemme et telefonnummer sammen med det. Kategorier - når du opretter et interessepunkt, skal det placeres i en bestemt kategori. Du kan f.eks. oprette en IP-kategori, som du kalder "Yndlingsrestauranter". Hver gang du opretter et interessepunkt, er det en god ide også at gemme et telefonnummer, så du kan ringe til stedet fra GO og f.eks. reservere bord. Hvordan opretter jeg selv interessepunkter? 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Skift indstillinger. 3. Tryk let på Administrer IP'er. 4. Inden du kan tilføje et interessepunkt, skal du oprette mindst én IP-kategori. Alle interessepunkter tilknyttes en bestemt IP-kategori. Du kan kun føje interessepunkter til de IP-kategorier, som du selv har oprettet. Tryk let på Tilføj IP-kategori. Tilføj IPkategori 5. Skriv et navn til IP-kategorien, f.eks. "Venner" eller "Yndlingsrestauranter". Vælg derefter en markør til IP-kategorien. 6. Tryk let på Tilføj IP. 40

A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor C D I K. b Biloplader* d Dokumentationspakke

A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor C D I K. b Biloplader* d Dokumentationspakke TomTom GO 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A C D A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor J F H G E B I K E Nulstillingsknap F Højttaler G Hukommelseskortåbning (SDkort

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM GO 930

Din brugermanual TOMTOM GO 930 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Åbning til hukommelseskort

A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Åbning til hukommelseskort TomTom Eclipse 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom D E AB C F G H A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Åbning til hukommelseskort

Læs mere

Når du konfigurerer din navigationsenhed, skal du svare på et par spørgsmål ved at trykke let på skærmen.

Når du konfigurerer din navigationsenhed, skal du svare på et par spørgsmål ved at trykke let på skærmen. TomTom 1. Før du starter Før du starter Sådan tænder du for enheden Montering Følg anvisningerne i starten af denne vejledning, når du skal slutte TomTom til bilens stereoanlæg. TomTom kan også bruges,

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom GO Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A Udløserknap B Mikrofon C Opladningsindikator D Tænd/sluk-knap E Lyssensor F Nulstillingsknap G Højttaler H Åbning til hukommelseskort* b

Læs mere

a Berøringsfølsom skærm b Tænd/Sluk-knap c Hukommelseskortåbning (SDkort) d USB-stik e Ladestik f Nulstillingsknap B Et hukommelseskort (SD-kort)

a Berøringsfølsom skærm b Tænd/Sluk-knap c Hukommelseskortåbning (SDkort) d USB-stik e Ladestik f Nulstillingsknap B Et hukommelseskort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Æskens indhold Æskens indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsfølsom skærm b Tænd/Sluk-knap c Hukommelseskortåbning (SDkort) d USB-stik e Ladestik f Nulstillingsknap B Et hukommelseskort

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM TOYOTA TNS410 http://da.yourpdfguides.com/dref/2378388

Din brugermanual TOMTOM TOYOTA TNS410 http://da.yourpdfguides.com/dref/2378388 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik H Hukommelseskortåbning

A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik H Hukommelseskortåbning TomTom ONE XL 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Hukommelseskortåbning.

A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Hukommelseskortåbning. TomTom 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom D E AB C F G H A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Hukommelseskortåbning b

Læs mere

Æskens indhold. TomTom XL. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter.

Æskens indhold. TomTom XL. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter. TomTom XL 1. Æskens indhold Æskens indhold TomTom XL EasyPort TM -holder Biloplader RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke USB-kabel * Følger ikke med alle produkter. 2 2. Sådan kommer du i gang Sådan

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Kapitel 1 Før du starter...

Kapitel 1 Før du starter... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Før du starter... Før du starter... Installation Hvis du har købt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-hukommelseskort, skal du sætte hukommelseskortet i enheden. Fortsæt derefter til

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom RIDER 2 Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom RIDER 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/sluk-knap 3. Dockingstik 4. Hukommelseskortåbning (SD-kort) 5. USB-stik 6. Opladerstik 7. Nulstillingsknap

Læs mere

c USB-biloplader e Dokumentationspakke

c USB-biloplader e Dokumentationspakke TomTom GO 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO D A B C E A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro-sd-kort) b Active Dock c USB-biloplader d USB-kabel

Læs mere

c Dokumentationspakke Produktet omfatter også enten A eller B: B Active Dock og USB-biloplader

c Dokumentationspakke Produktet omfatter også enten A eller B: B Active Dock og USB-biloplader Blue&Me-TomTom 1. Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A C B D A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Højttaler D Åbning til hukommelseskort (mikro-sd-kort) b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet

Læs mere

Æskens indhold. TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter.

Æskens indhold. TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter. TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold TomTom ONE EasyPort TM -holder Biloplader RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke USB-kabel * Følger ikke med alle produkter. 2 2. Sådan kommer du i gang

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM TOYOTA TNS400

Din brugermanual TOMTOM TOYOTA TNS400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Æskens indhold. TomTom GO inklusive Easy Click-holderen. USB-kabel. USB-biloplader. Monteringstegning. Æsken s indhold

Æskens indhold. TomTom GO inklusive Easy Click-holderen. USB-kabel. USB-biloplader. Monteringstegning. Æsken s indhold TomTom GO 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom GO inklusive Easy Click-holderen USB-kabel USB-biloplader Monteringstegning 2 2. Læs dette først Læs dette først Montering af din enhed i bilen Sørg for,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM RIDER 2ND EDITION

Din brugermanual TOMTOM RIDER 2ND EDITION Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM GO 550

Din brugermanual TOMTOM GO 550 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TomTom Referencevejledning

TomTom Referencevejledning TomTom Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 8 Æskens indhold 9 Æskens indhold... 9 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM GO 630 http://da.yourpdfguides.com/dref/2355406

Din brugermanual TOMTOM GO 630 http://da.yourpdfguides.com/dref/2355406 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

TomTom PRO Online-vejledning

TomTom PRO Online-vejledning TomTom PRO Online-vejledning Indhold Æskens indhold 8 Æskens indhold... 8 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning... 11 GPS-modtagelse... 11 Om

Læs mere

TomTom Rider Referencevejledning

TomTom Rider Referencevejledning TomTom Rider Referencevejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 10 Montere navigationsenheden... 10 Sådan bruger du et headset... 11 Sådan tændes enheden... 12 Konfiguration...

Læs mere

TomTom App for Android Referencevejledning

TomTom App for Android Referencevejledning TomTom App for Android Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App for Android... 5 Opdatering af din TomTom App for Android... 5 Kortopdateringer... 6 GPS-modtagelse... 6 Ruteplanlægning

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom navigation module Bildock USB-kabel MyTomTom-folder 2 2. Læs dette først Læs dette først Bildock Skub din TomTom navigation module på plads

Læs mere

A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Højttaler D Stik til hukommelseskort (mikro-sdkort) c Dokumentationspakke

A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Højttaler D Stik til hukommelseskort (mikro-sdkort) c Dokumentationspakke Blue&Me-TomTom 1. Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A C B A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Højttaler D Stik til hukommelseskort (mikro-sdkort) D b USB-kabel c Dokumentationspakke d Dash Dock

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM XL

Din brugermanual TOMTOM XL Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TomTom Brugervejledning

TomTom Brugervejledning TomTom Brugervejledning Indhold Æskens indhold 5 Æskens indhold... 5 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 7 Opsætning af MyTomTom...

Læs mere

TomTom Referencevejledning

TomTom Referencevejledning TomTom Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 7 Æskens indhold 8 Æskens indhold... 8 Læs dette først 9 Placering af enheden... 9 Montering i bilen... 9 Tænd og sluk... 10 Opsætning...

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Farezoner 3 Farezoner i Frankrig... 3 Farezoneadvarsler... 3 Skift den måde, du advares på... 3 Knappen Rapporter... 4 Rapportering af en ny farezone under kørslen... 4

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom ONE Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A Berøringsfølsom skærm B Opladeindikator C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F Hukommelseskortåbning G USB-stik b Forrudeholder

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Onlinevejledning til Blue&Me TomTom 2

Onlinevejledning til Blue&Me TomTom 2 Onlinevejledning til Blue&Me TomTom 2 Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold...7 Læs dette først 8 Installation af docken...8 Tænd og sluk...8 Opsætning...8 GPS-modtagelse...9 Om MyTomTom...9 Installere

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Mazda Navigation System NB1

Mazda Navigation System NB1 Mazda Navigation System NB1 Indhold Læs dette først 6 Tænd og sluk... 6 Opsætning... 6 GPS-modtagelse... 6 Enheden starter ikke... 6 Pas godt på enheden... 7 Hukommelseskortet 8 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Mazda NB1 Referencevejledning

Mazda NB1 Referencevejledning Mazda NB1 Referencevejledning Indhold Læs dette først 7 Tænd og sluk... 7 Konfiguration... 7 GPS-modtagelse... 7 Enheden starter ikke... 7 Pas godt på enheden... 8 Yderligere oplysninger... 8 Hukommelseskortet

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

TomTom PRO Referencevejledning

TomTom PRO Referencevejledning TomTom PRO Referencevejledning Indhold Æskens indhold 8 Æskens indhold... 8 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning... 11 GPS-modtagelse... 11

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TomTom START Referencevejledning

TomTom START Referencevejledning TomTom START Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Hvad er det nye i denne udgivelse... 6 Kom i gang 7 Montering i bilen... 7 Placering af enheden... 7 Tænd og sluk...

Læs mere