Simpel Lineær Regression

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simpel Lineær Regression"

Transkript

1 Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Vi antager at sammenhængen mellem y og x er beskrevet ved y = β 0 + β 1 x + u. y: Afhængige variabel x: Forklarende/uafhængige variabel u: Fejlleddet Fejlleddet u forklarer den del af variationen i y, som ikke kan forklares af x.

2 En tegning β 0 : Skæring-punktet β 1 : Hældnings koefficienten y (Salg) y i u i (x i, y i ) β 0 + β 1 x i x i x (Budget) Det hedder simpel lineær regression, fordi β 0 og β 1 indgår liniært (dvs. som sig selv gange en konstant) og fordi vi kun har en forklarende variabel, nemlig x.

3 Fejlleddet For at komme videre, skal vi antaget lidt mere of fejlleddet u. Vi antager at fejlleddet har middelværdi nul uanset værdien af x: E[u x] = 0 Vi siger at u er middelværdi-uafhængig af x. Håndvifte-fortolkning: Fejlleddet har i gennemsnit ingen betydning det er lige meget over som under. Hvis x og u er uafhængige, og E[u] = 0 opnår vi det samme. Uafhængighed er en stærkere antagelse end middelværdi-uafhængighed.

4 Middelværdi-uafhængighed, E[u x] = 0 medfører følgende E[y x] = E[β 0 + β 1 x + u x] = β 0 + β 1 x Dvs., givet x, så er den forventede værdi af y lig β 0 + β 1 x. Ex: Hvis Budget = 1500, så siger vores antagelser, at vi i gennemsnit vil observere et udbytte på β 0 + β

5 Model-fortolkning Vores model siger: y = β 0 + β 1 x + u β 0 er den forventede værdi af y når x = 0. Har i mange tilfælde ikke den store interesse. Den forventede værdi af y ændres med β 1, når x vokser med 1 enhed. Med andre ord: Hvordan y forklares af x er beskrevet gennem β 0 og β 1... som vi ikke kender... Antag vi har n par af observationer: (x 1, y 1 ), (x 2, y 2 ),...,(x n, y n ). Vi vil finde estimater af β 0 og β 1.

6 Indledende knæbøjninger Vores estimation tager udgangspunkt i to middelværdier: Antag x og y er stokastiske variable. Kovariansen mellem x og u er da Cov[x, y] = E[(x E[x])(u E[u])] = E[xu E[x]u] = E[xu] E[x]E[u] = E[xu] = E[E[ux x]] = 0 Vi har altså E[u] = 0 og E[xu] = 0.

7 Armstræk Vores model siger y = β 0 + β 1 x + u, hvilket vi kan omskrive til u = y β 0 β 1 x. Dvs. E[u] = 0 kan omskrives til og E[xu] = 0 kan omskrives til E[y β 0 β 1 x] = 0 E[x(y β 0 β 1 x)] = 0 Tænker vi på x og y som kendte stokastiake variable, så har vi to ligninger med to ubekendte (β 0 og β 1 ). Vi skal altså bare finde β 0 og β 1, der løser ovenstående ligninger. Denne fremgangsmåde kaldes method of moments. Problem: Vi kender intet til E[x]...

8 Løselige ligninger Ide: Erstat de forventede værdier med stikprøve-gennemsnit: Den teoretiske ligningen E[y β 0 β 1 x] = 0 erstatter vi med stikprøve-versionen 1 n (y i ˆβ 0 ˆβ 1 x i ) = 0 (1) og E[x(y β 0 β 1 x)] = 0 erstatter vi med erstatter vi med 1 n x i (y i ˆβ 0 ˆβ 1 x i ) = 0 (2) Vi lader løsningerne, ˆβ 0 og ˆβ 1, til ovenstående ligninger være vores estimater af β 0 og β 1. Løsningsstrategi: Isolér ˆβ 0 i (1) og indsæt i (2).

9 Isolér ˆβ 0 Vi starter med ligninge (1): 1 n (y i ˆβ 0 ˆβ 1 x i ) = 0 Som vi kan skrive lidt om på 1 n y i = 1 n (ˆβ 0 + ˆβ 1 x i ) ȳ = ˆβ 0 + ˆβ 1 x ˆβ 0 = ȳ ˆβ 1 x. Dvs. når vi kender ˆβ 1 (estimatet af hældningen), så kender vi ˆβ 0.

10 Indsæt ˆβ 0 i (2) Vi indsætter ˆβ 0 = ȳ ˆβ 1 x i (2): 1 n 1 n x i (y i ˆβ 0 ˆβ 1 x i ) = 0 x i (y i (ȳ ˆβ 1 x) ˆβ 1 x i ) = 0 x i (y i ȳ) = ˆβ 1 x i (x i x) ˆβ 1 = n (x i x)(y i ȳ) n (x i x) 2, hvor sidste ligning forudsætter at n (x i x) 2 > 0.

11 OLS Estimaterne Vores model er y = β 0 + β 1 x + u, hvor β 0 og β 1 estimaeres ved ˆβ 0 = ȳ ˆβ 1 x og ˆβ 1 = n (x i x)(y i ȳ) n (x i x) 2. Disse to estimatorer kaldes OLS (Ordinary Least Squares) Estimatore.

12 Estimerede regressions-linje Regressions-linjen er estimeret ved ŷ = ˆβ 0 + β 1 x. Prædikteret værdi: ŷ i = ˆβ 0 + ˆβ 1 x i den prædikterede værdi for y i. Residual û i = y i ŷ i = y i ˆβ 0 ˆβ 1 x i. Estimat af fejlleddet u i. y (Salg) y i û i ˆβ 0 + ˆβ 1 x ŷ i Linjen ˆβ 0 + ˆβ 1 x går altid igennem punktet ( x, ȳ)! x i x (Budget)

13 Egenskaber for residualerne Summen af residualerne er nul: û i = 0 Stikprøve-kovariansen mellem û og x er nul: (û i 0)(x i x) = û i x i = 0

14 Sums of Squares (Et lille sidespring) Den totale variation i y i erne er beskrevet ved Total Sum of Squares (SST): SST = (y i ȳ) 2 y (Salg) y i y i ȳ ȳ û i ˆβ 0 + ˆβ 1 x ŷ i ȳ x i x (Budget) Den totale afvigelse y i ȳ kan opdeles i en forklaret del, ŷ i ȳ og en uforklaret del y i ŷ i.

15 Opsplitning af SST Den totale variation, SST kan splittes op i to: SST = SSE + SSR. Hvor SSE er Explained Sum of Squares (den forklarede variation): SSE = (ŷ i ȳ) 2 Hvor SSR er Residual Sum of Squares (den uforklarede variation): SSR = (y i ŷ i ) 2 = û 2 i

16 Determinations Koefficienten Den totale variation SST kan opdeles i en uforklaret del SSR og en forklaret det SSE. Andelen af den totale variation, der er forklaret kaldes determinations koefficienten R 2 = SSE SST = 1 SSR SST. Hvis R 2 = 0.7 betyder det at modellen kan forklare 70% af variationen i y i erne. De sidste 30% er tilfældig, uforklaret variation.

17 Bevis for SST = SSE + SSR (y i ȳ) 2 = [(y i ŷ i ) + (ŷ i ȳ)] 2 = = [û i + (ŷ i ȳ)] 2 ûi = SSR + 2 û i (ŷ i ȳ) + (ŷ i ȳ) 2 û i (ŷ i ȳ) + SSE. Færdig, da n ûi(ŷ i ȳ) = 0, idet n ûi = 0 og n ûix i = 0.

18 Eksempel I dette eksempel skal vi se på sammenhængen mellem Salg og Reklame-budget. Start R og start derefter R-commander med library(rcmdr). I dette tilfælde importere vi data-filen salg.dat vha. Data Import data From text file... Vi starter med at lave et scatter-plot: Graphs Scatter plot... Det ser rimligt ud.

19 Eksempel fortsat Næste trin er at opstille vores simple lineære regressionsmodel. Dette gøres under Statistics Fit models Linear Regression... Her kan i give modellen et navn samt angive hvilken variabel, der er afhængig (Response), og hvilken der er den forklarende (Explanatory). I output vinduet læg mærke til kommandoen lm(salg budget, data=reklame). Denne kommando angiver en lineær regressionsmodel (lm), hvor salg afhænger af budget (salg budget). Kommandoen Summary(RegModel.1) får vi bl.a. ˆβ 0 = (Intercept) ˆβ 1 = (budget) R 2 =

20 Centralitet Vi har estimater ˆβ 0 og ˆβ 1, men hvilke egenskaber har de? Hvis vi tænker på y i erne som tilfældige er estimatorerne ˆβ0 og ˆβ1 det også. Vi vil gerne have, at vores estimatore er centrale (unbiased), dvs. E[ˆβ 0 ] = β 0 og E[ˆβ 1 ], mao. vi i gennemsnit får det rigtige svar. For at vi kan vise centralitet, skal vi gøre os nogle antagelser.

21 Antagelser Antagelse SLR.1 (Lineære parametre) I populations-modellen er sammenhængen mellem y, x og u givet ved y = β 0 + β 1 x + u. Antagelse SLR.2 (Tilfældig stikprøve) Vi har en tilfældig stikprøve af størrelse n, (x 1, y 1 ), (x 2, y 2 ),...,(x n, y n ) fra populations-modellen i SLR.1. Antagelse SLR.3 (Variation i x i erne) Alle x i erne må ikke have samme værdi. Antagelse SLR.4 (Betingel nul-middelværdi) Fejlleddet u har forventet værdi nul uanset værdien af x, mao. E[u x] = 0

22 Centrale estimatorer Under antagelse SLR.1 til SLR.4 gælder E[ˆβ 0 ] = β 0 og E[ˆβ 1 ] = β 1, dvs. ˆβ0 og ˆβ1 er centrale estimatorer.

23 Bevis for centralitet af ˆβ 1 Vi starter at skrive lidt om på ˆβ 1 : ˆβ 1 = n (x i x)y i n (x i x) 2 = n (x i x)(β 0 + β 1 x i + u i ) SST x I tælleren kan vi gange ind i parentesen: (x i x)β 0 + (x i x)β 1 x i + β 0 (x i x) + β 1 (x i x)x i + Sætter vi tilbage får vi ˆβ 1 = β SST x (x i x)u i = (x i x)u i = 0 + β 1 SST x + (x i x)u i (x i x)u i

24 Bevis for centralitet af ˆβ 1 (fortsat) Vi tager udgangspunkt i Den forventede værdi er [ ˆβ 1 = β SST x E[ˆβ 1 ] = E β SST x (x i x)u i ] (x i x)u i 1 = E[β 1 ] + E[ (x i x)u i ] SST x = β (x i x)e[u i ] SST x = β 1, hvor vi har brugt at E[u i ] = 0.

25 Variansen af Estimatorerne Estimatoerne ˆβ 0 and ˆβ 1 er altså rigtige i gennemsnit, men hvad med variansen? Vi antager at fejlleddene har konstant varians: Antagelse SLR.5 (Homoskedastisk) Fejlledet u har samme varians uanset værdien af den forklarende variabel, x, mao. Var[u x] = σ 2. En konsekvens af SLR.4 (E[u x] = 0) og SLR.5 er at E[y x] = β 0 + β 1 x og Var[y x] = σ 2.

26 Genkald jer, at ˆβ 1 = β SST x (x i x)u i Vi kan nu udregne variansen for ˆβ 1 : [ ] Var[ˆβ 1 ] = Var β (x i x)u i SST x ( ) [ 1 2 ] = Var (x i x)u i SST x ( ) 1 2 = (x i x) 2 Var[u i ] SST x = σ2 SST x

27 Var[ˆβ 0 ] udregnes på tilsvarende vis. Vi har altså Var[ˆβ 1 ] = σ2 SST x og Var[ˆβ 0 ] = σ2 n 1 n x2 i SST x Bemærk, hvordan variansen for ˆβ 1 falder når SST x vokser hvorfor er det ikke overraskende?

28 Estimation af Fejlledsvariansen σ 2 En central estimator for σ 2 er ˆσ 2 = 1 n 2 ûi 2 = SSR/(n 2). Nævneren, n 2, svarer til antallet af frihedsgrader. Vi har altså mistet to frihedsgraderne pga. følgende begrænsninger: û i = 0 og x i û i = 0 Tommelfingerregel: û i afhænger af to estimater ˆβ 0 og ˆβ 1, derfor to mistede frihedsgrader.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86. Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com

Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86. Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86 Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 28. august 2002 1 Indledning Matrix algebra er et uundværligt redskab til økonometri, herunder

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 14. marts 2006 1 Indledning Formålet

Læs mere

Statistik for ankomstprocesser

Statistik for ankomstprocesser Statistik for ankomstprocesser Anders Gorst-Rasmussen 20. september 2006 Resumé Denne note er en kortfattet gennemgang af grundlæggende statistiske værktøjer, man kunne tænke sig brugt til at vurdere rimeligheden

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression Statistik II 4. Lektion Logistisk regression Logistisk regression: Motivation Generelt setup: Dikotom(binær) afhængig variabel Kontinuerte og kategoriske forklarende variable (som i lineær reg.) Eksempel:

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple binomialfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple binomialfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple binomialfordelingsmodeller Jørgen Larsen IMFUFA Roskilde Universitetscenter Februar 1999 IMFUFA, Roskilde Universitetscenter, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jørgen Larsen: STATISTIKNOTER:

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik.

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Uge, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Generelt om statistik Dataanalysen - Deskriptiv statistik - Statistisk inferens Sammenligning af to grupper med kontinuerte

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1. Værdisætning af skov

Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1. Værdisætning af skov Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1 Værdisætning af skov Praktiske anvisninger til individuel tag-hjem eksamen i Økonometri 1: Start med at sikre dig at du kan få adgang til data, opgavetekst

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

IMFUFA TEKST NR 435 2004. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER BASISSTATISTIK. Jørgen Larsen 2004, 2005

IMFUFA TEKST NR 435 2004. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER BASISSTATISTIK. Jørgen Larsen 2004, 2005 TEKST NR 435 2004 BASISSTATISTIK Jørgen Larsen 2004, 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG FYSIK SAMT DERES FUNKTIONER I UNDERVISNING, FORSKNING OG ANVENDELSER

Læs mere

KAPITEL 10 flere eksempler

KAPITEL 10 flere eksempler KAPITEL 10 flere eksempler Afsnit 10.3 Matematik i virksomhedsøkonomiske problemstillinger E3a GROMS og GROMK til bestemmelse af optimale afsætning, hvis salgsprisen er konstant I eksempel 3 i kapitel

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere