Type HD8754 BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type HD8754 BRUGSANVISNING"

Transkript

1 Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG.

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Intelia EVO Latte+! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Saecos kundeservice. Denne brugsanvisning gælder for modellen HD8754. Maskinen er beregnet til brygning af espressokaffe med hele bønner og er udstyret med en mælkekande til let og hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino eller en latte macchiato. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine. RESUMÉ VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Vigtigt... 4 Vigtigt... 5 Overensstemmelse med regler... 5 INSTALLATION... 6 Oversigt over maskinen... 6 Beskrivelse... 7 KLARGØRING... 8 Maskinens emballage... 8 Installering af maskinen...8 FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...10 Påfyldning af kredsløb Automatisk skyllecyklus/selvrensning Manuel skyllecyklus Måling og programmering af vandets hårdhed Installation af vandfilteret "INTENZA+" Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...18 Saeco Adapting System Regulering af præ-infusion Justering af den keramiske kaffekværn Regulering af aroma (kaffens intensitet) Indstilling af udløb Indstilling af mængden af kaffe i en kop BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO...22 Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe MÆLKEKANDE...24 Fyldning af mælkekande Indsætning af mælkekande Fjernelse af mælkekande Tømning af mælkekande... 26

3 DANSK 3 UDLØB AF EN CAPPUCCINO...27 Indstilling af mængden af cappuccino i en kop UDLØB AF LATTE MACCHIATO...30 Indstilling af mængden af latte macchiato i koppen UDLØB AF VARM MÆLK...33 Indstilling af mængden af varm mælk i koppen UDLØB AF SPECIALPRODUKTER...35 Americano Light Espresso (let espresso) Baby Cappuccino Udløb af varmt vand RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...40 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af mælkekande Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af mælkekande Ugentlig rengøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af mælkekande Månedlig smøring af kaffeenhed Månedlig smøring af kandens udløb Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...58 PROGRAMMERING...63 Justerbare parametre Eksempel på programmering FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER...67 FEJLFINDING OG AFHJÆLPNING...72 ENERGIBESPARELSE...74 Standby Bortskaffelse TEKNISKE KARAKTERISTIKA...75 GARANTI OG ASSISTANCE...75 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...76

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås. Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/eller skader på maskinen. Vigtigt Slut maskinen til et egnet stik i væggen, hvis hovedspænding svarer til maskinens tekniske specifikationer. Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader. Nedsænk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød! Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger! Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne. Tag stikket ud af stikkontakten: - hvis der opstår anomalier; - hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid; - inden maskinen rengøres. Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

5 Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen. DANSK 5 Vigtigt Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder. Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade. Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder. Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenter. Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt vand. Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig. Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen. Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand hver gang maskinen bruges. Overensstemmelse med regler Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF.

6 6 INSTALLATION Oversigt over maskinen

7 DANSK 7 Beskrivelse 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Beholder til formalet kaffe 3. Kaffebønnebeholder 4. Låg til kaffebønnebeholder 5. Betjeningspanel 6. Kaffeudløb 7. Indikator for fuld drypbakke 8. Kopbakke 9. Drypbakke 10. Vandudløb (udtageligt) 11. Skuffe til kafferester 12. Kaffeenhed 13. Skuffe til opsamling af kaffe 14. Inspektionslåge 15. Mælkekande 16. Vandbeholder 17. Stik til strømkabel 18. Afbryderkontakt 19. Nøgle til indstilling af kaffekværn + mål til formalet kaffe 20. Pensel til rengøring 21. Smørefedt til kaffeenhed 22. Strømkabel 23. Test af vandets hårdhed 24. Knap til espresso 25. Knap til kaffeudløb 26. "Aroma"-knap - Formalet kaffe 27. Knap til latte macchiato 28. Knap til cappuccino 29. Knap til varm mælk 30. "MENU"-knap 31. Vælgerknap til specialprodukter 32. ON/OFF-knap 33. Afkalkningsmiddel (sælges separat) 34. Filter (INTENZA+) (sælges separat)

8 8 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Installering af maskinen 1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen. 2 Fjern maskinen fra emballagen. 3 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren. 4 Sæt drypbakken med rist i maskinen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Bemærk: Drypbakken har til formål at opsamle vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecyklusser, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Vigtigt: Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklussen er udført.

9 DANSK 9 5 Tag vandbeholderen ud. 6 Skyl beholderen med frisk vand. 7 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Vigtigt: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 8 Tag låget til kaffebønnebeholderen af, og hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Bemærk: Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen for at undgå at forringe maskinens kværning. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 11 Sæt stikket i den anden ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 2

10 10 DANSK 12 Flyt afbryderkontakten til position I for at tænde maskinen. Displayet viser ikonet for standby. 13 Knappen blinker. Tryk på knappen for at tænde maskinen. Displayet signalerer, at det er nødvendigt at fylde kredsløbet. Gul Sort FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) Det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet. 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensecyklus. 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter. 1 Sæt en beholder under udløbet.

11 DANSK 11 2 Tryk på knappen for at starte cyklussen. Maskinen fylder nu automatisk kredsløbet og lader en smule vand løbe ud igennem udløbet. Gul 3 Bjælken under symbolet viser status for proceduren. Når processen er slut, standser maskinen udløbet automatisk. 4 Herefter viser displayet symbolet for opvarmning af maskinen. Gul Automatisk skyllecyklus/selvrensning Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/ selvrensning med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne operation kræver mindre end ét minut. 5 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den mindre vandmængde, som løber ud. 6 Maskinen viser dette display. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. Gul Bemærk: Tryk på knappen for at stoppe udløbet. 7 Når ovenstående procedurer er udført, viser maskinen dette display. Grøn

12 12 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og det friske vand løber gennem udløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Kontrollér, at maskinen viser det følgende display. Grøn Grøn 3 Vælg funktionen for udløb af formalet kaffe ved at trykke på knappen. Maskinen viser dette display. Bemærk: Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. 4 Tryk på knappen. Maskinen begynder at lade vand løbe ud. 5 Tøm beholderen, når udløbet stopper. Punkt 1 til 4 skal udføres to gange, og derefter kan du fortsætte til punkt 6. 6 Sæt en beholder under vandudløbet. 7 Tryk på knappen.

13 DANSK 13 AMERICANO LIGHT ESPRESS BABY CAPPUCC HOT WATER 8 Tryk på knappen for at gennemse valgmulighederne. Tryk på knappen for at vælge "HOT WATER". Grøn 9 Symbolet her ved siden af vises. Maskinen angiver, at vandudløbet skal installeres. Sørg for, at udløbet er placeret korrekt. Tryk på for at bekræfte. 10 Lad vandet løbe ud, indtil symbolet for mangel på vand bliver vist. Rød 11 Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at tilberede kaffe. Bemærk: Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus og brygge en kaffe som beskrevet ovenfor. Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen tænder (med kold kedel), når maskinen forbereder sig på at gå i standbytilstand eller efter et tryk på knappen (efter brygning af en kaffe).

14 14 DANSK Måling og programmering af vandets hårdhed Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installering af vandfilteret "INTENZA+". Læs det efterfølgende kapitel for at få flere oplysninger om vandfilteret. Følg nedenstående vejledning for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Prøvestrimlen kan kun anvendes til én måling. 2 Vent et minut. 3 Kontrollér, hvor mange felter der bliver røde, og sammenlign i tabellen. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed Bemærk: Tallene på prøvestrimlen svarer til konfigurationen af reguleringen for vandets hårdhed. Nærmere beskrevet: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel). Gul 1 4 Nu er det muligt at programmere indstillingerne for vandets hårdhed. Tryk på knappen og gå gennem valgmulighederne ved at trykke på knappen, indtil symbolet her ved siden af vises. Bemærk: Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er egnet til de fleste typer vand. Gul 5 Tryk på knappen for at øge værdien og på knappen for at mindske værdien. 6 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

15 DANSK 15 7 Tryk på knappen for at forlade programmeringsmenuen. Grøn Installation af vandfilteret "INTENZA+" Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din espresso en mere intens aroma. Vandfilteret INTENZA+ sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i espressotilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer vandkvaliteten. 1 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted. 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 3 Konfigurer filteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = Blødt vand svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen B = Hårdt vand (standard) svarer til 3 på prøvestrimlen C = Meget hårdt vand svarer til 4 på prøvestrimlen

16 16 DANSK 4 Sæt filteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand, og sæt den i maskinen. 6 Lad alt vandet i vandbeholderen løbe ud ved hjælp af varmtvandsfunktionen (se kapitlet Udløb af specialprodukter ). 7 Fyld vandbeholderen igen. Gul 8 Tryk på knappen, og gå gennem valgmulighederne med knappen, indtil skærmbilledet her ved siden af vises. Gul 9 Tryk på knappen for at vælge ON, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. 10 Tryk på knappen for at afslutte. Grøn På denne måde er maskinen programmeret til at fortælle brugeren, når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes. Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" Når vandfilteret "INTENZA+" skal udskiftes, vises dette symbol. 1 Udskift filteret som beskrevet i det forudgående kapitel. Gul

17 DANSK 17 Gul Grøn Gul 2 Tryk på knappen, og gå gennem valgmulighederne med knappen, indti symbolet her ved siden af vises. 3 Vælg valgmuligheden RESET. Tryk på knappen for at bekræfte. 4 Tryk på knappen for at afslutte. Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter. Bemærk: Når filtret allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge indstillingen OFF. Når der ikke er et "INTENZA+"-vandfilter isat, skal du sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, på plads i beholderen.

18 18 DANSK INDSTILLINGER Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret). Maskinen justerer sig automatisk efter udløbet af nogle kaffe, for dermed at optimere kaffeekstrationen i forhold til den malede kaffes kompakthed. Regulering af præ-infusion Den malede kaffe bliver fugtet under præ-infusionen. Dette sikrer kaffen en bedre aroma. Læs kapitlet "Programmering" for at vælge præ-infusionsindstillingerne. Justering af den keramiske kaffekværn Keramikkværnen sikrer altid en nøjagtig grad af kværning for hver type kaffeblanding og undgår at overophede bønnerne. Denne teknologi giver en bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Vigtigt: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn. Hvis man af andre årsager skal justere andre ting inde i kaffebønnebeholderen, skal man først trykke på ON/OFF-knappen og trække stikket ud af stikkontakten. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag. Vigtigt: Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er tændt. Denne justering kan udføres ved at trykke og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen. Brug den medfølgende nøgle til justeringen.

19 DANSK 19 1 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværn et klik ad gangen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 kopper espresso. 2 Referencemærkerne inde i kaffebønnebeholderen angiver graden for den indstillede kværning. Der kan indstilles 5 forskellige grader af kværning, som varierer fra: grov kværning: lettere smag, for blandinger med mørk ristning; til 2 - fin kværning: stærkere smag, for blandinger med lys ristning. Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere maling, får kaffen en stærkere smag. Hvis der ønskes en kaffe med en mildere smag, skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning. Regulering af aroma (kaffens intensitet) Vælg din foretrukne kaffeblanding, og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, afhængigt af din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe. Bemærk: Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe. Når du trykker på knappen Ved hvert tryk på knappen af den valgte mængde:, får du fire valgmuligheder. ændres aromaen med en grad afhængigt Grøn Grøn = mild aroma = mellem aroma = stærk aroma = formalet kaffe

20 20 DANSK Indstilling af udløb Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, som du ønsker at bruge. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper. til store kopper; til kopper til latte macchiato. Man kan stille to små eller store kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

21 Indstilling af mængden af kaffe i en kop DANSK 21 Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne/espressokopperne. Hver gang man trykker på knappen eller, lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt udløb. Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen programmeres. 1 Sæt en kop under udløbet. Grøn 2 Hold knappen nede, indtil symbolet MEMO vises. Slip knappen. Nu kan maskinen programmeres. Kaffen begynder at løbe ud. Grøn 3 Når symbolet STOP bliver vist, skal du trykke på knappen, så snart den ønskede mængde kaffe er opnået. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Bemærk: Følg samme fremgangsmåde for at programmere kaffeknappen. Brug altid knappen til at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået, også når du programmerer kaffeknappen.

22 22 DANSK BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner 1 Stil 1 eller 2 espressokopper under udløbet. 2 Når du vil brygge en espresso eller en kop kaffe, skal du trykke på knappen for at vælge den ønskede aroma. Grøn 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. 4 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede 1 espresso eller 1 kaffe. Symbolet her ved siden af vises. Grøn 5 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede 2 espresso eller 2 kopper kaffe. Symbolet her ved siden af vises. Bemærk: I denne funktionsmåde vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk udføres af maskinen. 6 Når præ-infusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 7 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen.

23 Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe DANSK 23 Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Med funktionen til formalet kaffe kan der kun brygges en kaffe ad gangen. 1 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe. Grøn 2 Løft låget til beholderen, og hæld et mål formalet kaffe i. Brug kun det mål, der medfølger maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe. Vigtigt: Fyld kun beholderen til formalet kaffe med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien. 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. Udløbscyklussen starter. 4 Når præ-infusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen. Når udløbet er standset, vender maskinen tilbage til hovedmenuen. Gentag den ovenstående procedure, hvis du vil brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, eller der hældes 2 eller flere mål kaffe i, brygger maskinen ikke kaffen, og den malede kaffe tømmes ud i skuffen til kafferester.

24 24 DANSK MÆLKEKANDE Dette kapitel illustrerer brugen af mælkekanden til tilberedning af cappuccino, latte macchiato eller varm mælk. Bemærk: Vask mælkekanden grundigt som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse", før den tages i brug. Det anbefales at fylde kanden med kold mælk (cirka 5 C). Stil kanden i køleskabet efter brug. Opbevar IKKE mælken uden for køleskabet i mere end 15 minutter. Vigtigt: Må kun bruges til mælk eller vand til rengøring. Fyldning af mælkekande Mælkekanden kan fyldes før eller under brugen. 1 Løft kandens låg som vist i figuren. 2 Hæld mælken i kanden. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. 3 Mælkekanden er klar til brug.

25 DANSK Indsætning af mælkekande 1 Hvis vandudløbet er installeret, skal det fjernes som vist på figuren: - Tryk på de to knapper på siderne for at frigøre udløbet, og løft det en smule. - Træk udløbet ud for at fjerne det. 2 Åbn udløbet på mælkekanden ved at dreje det mod uret, indtil det klikker i position. 3 Hold mælkekanden en smule skråt, og indsæt den forreste del i maskinens skinner. 4 Indsæt kanden helt i bund på skinnerne. 5 Tryk og drej kanden nedad, indtil den hægtes fast på drypbakken. Undgå at forcere kanden.

26 26 DANSK Fjernelse af mælkekande 1 Drej kanden opad, indtil den automatisk frigøres fra indsatsen på drypbakken. 2 Træk den væk fra maskinen, til den er helt taget ud. 3 Luk udløbet på mælkekanden ved at dreje det med uret. Tømning af mælkekande 1 Tryk på låseknapperne for at fjerne låget. 2 Løft låget. Tøm mælkekanden, og rengør den omhyggeligt. Bemærk: Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse.

27 DANSK 27 UDLØB AF EN CAPPUCCINO Vigtigt: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Fyld kanden med mælk. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Åbn kandens udløb, og indsæt kanden i maskinen. 3 Sæt en kop under udløbet. 4 Tryk på knappen for at starte udløbet.

28 28 DANSK Gul 5 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 6 Når dette symbol er vist, lader maskinen mælken løbe ud. Afbryd udløbet ved at trykke på knappen. Grøn 7 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Afbryd udløbet ved at trykke på knappen. Bemærk: Efter brug af mælkekanden skal den vaskes grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Det er muligt at tilberede en cappuccino med formalet kaffe. Tryk på knappen for at vælge formalet kaffe, og hæld formalet kaffe i beholderen.

29 Indstilling af mængden af cappuccino i en kop DANSK 29 Hver gang du trykker på knappen, lader maskinen en foruddefineret mængde cappuccino løbe ud. Maskinen gør det muligt at regulere mængden af udløbet cappuccino afhængigt af smag og størrelsen på kopperne/espressokopperne. 1 Fyld kanden med mælk, og sæt den i maskinen igen. 2 Sæt en kop under udløbet. 3 Hold knappen nede, indtil symbolet MEMO vises på displayet. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Gul 4 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 5 Når maskinen viser symbolet her ved siden af, begynder mælkeskummet at løbe ud i koppen. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på knappen. Grøn 6 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på knappen. Nu er knappen programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde cappuccino løbe ud.

30 30 DANSK UDLØB AF LATTE MACCHIATO Vigtigt: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Fyld kanden med mælk. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Åbn kandens udløb, og indsæt kanden i maskinen. 3 Sæt en kop under udløbet. 4 Tryk på knappen for at vælge udløb af latte macchiato.

31 DANSK 31 Gul 5 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 6 Når dette symbol er vist, lader maskinen mælken løbe ud. Afbryd udløbet ved at trykke på knappen. Grøn 7 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Afbryd udløbet ved at trykke på knappen. Bemærk: Efter brug af mælkekanden skal den vaskes grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Det er muligt at tilberede en latte macchiato med formalet kaffe. Tryk på knappen for at vælge formalet kaffe, og hæld formalet kaffe i beholderen. Indstilling af mængden af latte macchiato i koppen Hver gang du trykker på knappen, lader maskinen en foruddefineret mængde latte macchiato løbe ud. Maskinen gør det muligt at indstille den udløbne mængde latte macchiato, så den passer til din smag og størrelsen på kopperne. 1 Fyld kanden med mælk, og sæt den i maskinen igen. 2 Sæt en kop under udløbet.

32 32 DANSK 3 Hold knappen nede, indtil symbolet MEMO vises på displayet. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Gul 4 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 5 Når maskinen viser symbolet her ved siden af, begynder mælkeskummet at løbe ud i koppen. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på knappen. Grøn 6 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på knappen. Nu er knappen programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde latte macchiato løbe ud.

33 DANSK 33 UDLØB AF VARM MÆLK Vigtigt: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Fyld kanden med mælk. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Åbn kandens udløb, og indsæt kanden i maskinen. 3 Sæt en kop under udløbet. 4 Tryk på knappen for at vælge varm mælk.

34 34 DANSK Gul 5 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 6 Maskinen lader en foruddefineret mængde varm mælk løbe ud i koppen. Afbryd udløbet ved at trykke på knappen. Bemærk: Efter brug af mælkekanden skal den vaskes grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Indstilling af mængden af varm mælk i koppen Hver gang denne funktion vælges, lader maskinen en foruddefineret mængde varm mælk løbe ud i koppen. Maskinen gør det muligt at regulere mængden af varm mælk afhængigt af smag og størrelsen på kopperne/espressokopperne. 1 Fyld kanden med mælk, og sæt den i maskinen igen. 2 Sæt en kop under udløbet. 3 Hold knappen nede for at vælge varm mælk, indtil symbolet MEMO vises på displayet. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand.

35 DANSK 35 Gul 4 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 5 Når den ønskede mængde varm mælk er nået, skal du trykke på knappen. Nu er knappen programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde varm mælk løbe ud. UDLØB AF SPECIALPRODUKTER Maskinen kan tilberede flere produkter end dem, der er vist i betjeningspanelet. 1 Tryk på knappen for at åbne menuen. AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER Grøn 2 På displayet vil du se det skærmbillede, der viser "specialprodukterne". 3 Vælg det ønskede produkt ved at trykke på knappen eller. 4 Når produktet er valgt, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Bemærk: Hvis du trykker på knappen uden at vælge et produkt, vender maskinen tilbage til hovedmenuen efter 30 sekunder. Funktionen "specialprodukter" giver kun mulighed for at brygge én drik ad gangen. Gentag punkt 1 til 4 for at tilberede flere produkter.

36 36 DANSK AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER Grøn Americano En Americano er en større og mildere kop kaffe. 1 Tryk på knappen for at åbne menuen. 2 Stil en stor kop under udløbet. AMERICANO Grøn 3 Tryk på knappen for at starte tilberedningen. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER Grøn Light Espresso (let espresso) En "light espresso" er en mildere espresso. 1 Tryk på knappen for at åbne menuen. 2 Sæt en kop under udløbet. 3 Tryk på knappen for at vælge menuen "LIGHT ESPRESSO".

37 DANSK 37 LIGHT ESPRESSO Grøn 4 Tryk på knappen for at starte tilberedningen. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. Baby Cappuccino En "Baby Cappuccino" er en mindre cappuccino med mindre mælk og espresso. Vigtigt: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner beholderen. 1 Fyld kanden med mælk. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en god baby cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Åbn kandens udløb, og indsæt kanden i maskinen.

38 38 DANSK 3 Stil en kop under mælkekandens udløb. 4 Tryk på knappen for at åbne menuen. AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER Grøn 5 Tryk på knappen for at vælge "BABY CAPPUCCINO". 6 Tryk på knappen for at starte tilberedningen. Gul 7 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. BABY CAPPUCCINO Grøn 8 Når maskinen viser symbolet her ved siden af, begynder mælken at løbe ud. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. BABY CAPPUCCINO Grøn 9 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. Bemærk: Efter brug af mælkekanden skal den vaskes grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

39 DANSK 39 Udløb af varmt vand Vigtigt: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner vandudløbet. 1 Hold vandudløbet en smule skråt, og indsæt det i bund på skinnerne på maskinen. 2 Tryk og drej vandudløbet nedad, indtil det hægtes fast på maskinen som vist på figuren. 3 Sæt en beholder under varmtvandsudløbet. AMERICANO LIGHT ESPRESSO BABY CAPPUCCINO HOT WATER Grøn 4 Tryk på knappen for at åbne menuen. 5 Tryk på knappen for at vælge menuen HOT WATER. 6 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Grøn 7 Symbolet her ved siden af vises. Maskinen angiver, at vandudløbet skal installeres. Sørg for, at udløbet er placeret korrekt. Tryk på for at bekræfte. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud.

40 40 DANSK Gul 8 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. HOT WATER Grøn 9 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen for at standse udløbsproceduren for varmt vand. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: Punktlig rengøring og vedligeholdelse af maskinen er fundamentalt for at forlænge dens levetid. Maskinen er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk! Dette kapitel beskriver, hvilke operationer du kan udføre og hvor hyppigt. Hvis disse operationer ikke udføres, holder din maskine op med at fungere korrekt. Disse reparationer er IKKE dækket af garantien. Bemærk: - Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. - De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. - Sænk aldrig maskinen ned i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller de tilhørende komponenter i mikroovn og/ eller i almindelig ovn. 1 Skuffen til kafferester skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt. Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske ved slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen.

41 DANSK 41 2 Tøm og rengør skuffen til opsamling af kaffe inde i maskinen. Åbn inspektionslågen, fjern skuffen, og tøm kafferesterne ud. 3 Tøm og vask drypbakken: - Tryk på knapperne i siderne for at fjerne bakken. - Fjern drypbakken. Bemærk: Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. 4 Kandens udløb skal rengøres med en klud efter hver brug.

42 42 DANSK Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) fra beholderen, og vask den med frisk vand. 2 Sæt det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld beholderen med frisk drikkevand. Daglig rengøring af mælkekande Det er vigtigt at rengøre mælkekanden hver dag og efter hver brug for at bevare hygiejnen og sikre tilberedelse af mælkeskum med perfekt konsistens. 1 1 Tryk på låseknapperne, og fjern låget Drej mælkeudløbet frem til mærket ( ). 1 3 Løft udløbet for at tage det ud af kandens låg. 2 4 Vask udløbet med frisk vand. 5 Sæt udløbet på kandens låg igen.

43 DANSK 43 Ugentlig rengøring af maskinen 1 Vask drypbakkens holder. 2 Rengør beholderen til formalet kaffe med den medfølgende pensel. Ugentlig rengøring af mælkekande Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi den fjerner eventuelle mælkerester fra kandens udløb. 1 1 Tryk på låseknapperne, og fjern låget Skyl låget og mælkekanden med frisk vand. Fjern alle mælkerester.

44 44 DANSK 3 Sæt låget på mælkekanden, og sørg for, at det sidder godt fast. 4 Fjern den øverste del, og fyld mælkekanden med frisk vand til niveauet MAX. 5 Sæt den øverste del på plads igen på mælkekanden. 6 Åbn mælkekandens udløb, og indsæt kanden i maskinen. 7 Sæt en beholder under udløbet. 8 Tryk på knappen for at vælge varm mælk.

45 DANSK 45 Gul 9 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 10 Når udløbet stopper, er vaskecyklussen færdig. Fjern og tøm mælkekanden Tryk på låseknapperne, og fjern låget Drej mælkekandens udløb frem til mærket ( ) Løft udløbet for at tage det ud af kandens låg. Mælkekandens udløb består af syv dele, som skal afmonteres. Hver enkelt del er mærket med store bogstaver (A-G), som illustreres i de følgende billeder, der relaterer til de forskellige faser.

46 46 DANSK 14 Fjern ringen (A) fra mælkekandens udløb. A 15 Tryk på knappen, der er angivet af pilen, for at frigøre låget. 16 Skil låget (B) fra mælkekandens udløb ved at trykke nedad og udøve et let tryk på siderne. B 17 Tag mælkeskummeren (C) ud ved at trække den opad. C

47 DANSK 47 D 18 Tag samlingen (D) ud af mælkeskummeren ved at trække den udad. 19 Fjern opsugningsrøret (E). E F 20 Tag samlingen (F) ud ved at trække den udad for at adskille den fra den tilbageværende del (G). G 21 Vask alle komponenterne grundigt i lunkent vand. Bemærk: Komponenterne kan også vaskes i opvaskemaskine. 22 Genmonter alle komponenterne i omvendt rækkefølge af proceduren. Bemærk: Som illustreret i punkt 13 kan udløbet kun indsættes i låget, når det befinder sig i punktet ( ).

48 48 DANSK Ugentlig rengøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres, hver gang kaffebønnebeholderen fyldes og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen og tage stikket ud af stikkontakten. 2 Fjern skuffen til kafferester. Åbn inspektionslågen. 3 Træk skuffen til opsamling af kaffe ud, og rengør den. 4 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. 5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden. 6 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 7 Rengør maskinens indvendige del med en blød klud opblødt i vand.

49 DANSK 49 8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i punkt (9). 9 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden. 10 Sørg for at krogen, som blokerer kaffeenheden, er i den rigtige position. Det kontrolleres ved at trykke hårdt på "PUSH" indtil det høres, at den klikker på plads. Kontroller, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet. 11 Sæt kaffeenheden på plads i rummet igen, indtil den klikker på plads, uden at trykke på knappen PUSH.

50 50 DANSK 12 Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads, og luk inspektionslågen. 13 Sæt skuffen til kafferester på plads. Månedlig rengøring af mælkekande Den månedlige rengøringscyklus forudsætter brug af systemet Saeco Milk Circuit Cleaner til rengøring af mælkekredsløbet for at fjerne eventuelle mælkerester fra kredsløbet. Saeco Milk Circuit Cleaner sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse for at få flere oplysninger. Vigtigt: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. Bemærk: Kontrollér, at vandbeholderen er fyldt helt op til niveauet MAX, før du begynder proceduren. 1 Tryk på knappen for at åbne menuen. Gul 2 Tryk på knappen for at starte cyklussen.

51 DANSK 51 Gul 3 Displayet viser, hvilke handlinger der skal udføres, før rengøringscyklussen startes. Bemærk: Afslut cyklussen ved at trykke på knappen. 4 Fyld mælkekanden med vand til det øverste niveau (MAX). 5 Hæld en pakke rengøringsmiddel i mælkekanden, og vent, til det er fuldstændigt opløst. 6 Tryk på knappen for at starte rengøringscyklussen. Gul 7 Symbolet her ved siden af vises. Sæt mælkekanden i maskinen. 8 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under udløbet. 9 Tryk på knappen for at starte cyklussen. Gul Gul 10 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 11 Når maskinen er opvarmet, begynder maskinen at lade rengøringsopløsningen løbe ud gennem udløbet. Vigtigt: Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes.

52 52 DANSK Gul 12 Efter endt udløb, vises symbolet her ved siden af. Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen. 13 Vask mælkekanden, og fyld den med frisk vand til niveauet "MAX". 14 Indsæt mælkekanden i maskinen, og stil en beholder under udløbet. 15 Tryk på knappen for at starte skyllecyklussen. Gul 16 Maskinen skal først varmes op: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 17 Maskinen starter udløbet af vand, når opvarmningen er slut. Gul 18 Tryk på knappen for at afslutte cyklussen efter endt udløb. Gul 19 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekande".

53 Månedlig smøring af kaffeenhed DANSK 53 Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Saeco-smørefedtet til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også akslen.

54 54 DANSK 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. 4 Luk inspektionslågen. Sæt skuffen til kafferester på plads. Månedlig smøring af kandens udløb Det kan af og til ske, at kandens udløb er vanskeligt at dreje. I så fald benyttes følgende fremgangsmåde: 1 Drej mælkekandens udløb mod uret frem til mærket ( ). 2 Tag det ud af låget ved at løfte det. 3 Påfør 2 dråber SAECO-smørefedt på pakningerne. 4 Sæt udløbet på kandens låg igen.

55 DANSK 55 Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedtningstabletterne sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Affedtningstabletterne må kun bruges til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet "Afkalkning". 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Sørg for at fylde vandbeholderen med frisk vand til niveauet "MAX". 3 Læg en affedtningstablet i beholderen til formalet kaffe.

56 56 DANSK Grøn 4 Tryk på knappen en eller flere gange for at vælge funktionen for formalet kaffe. Du skal ikke tilføje pulverkaffe. 5 Tryk på knappen for at starte en kaffeudløbscyklus. 6 Vent, indtil maskinen automatisk stopper udløbet. 7 Tryk på knappen for at slukke maskinen, og lad afkalkningsmidlet virke i cirka 15 minutter. Tøm beholderen, og sæt den på plads i position. 8 Tænd maskinen, og vent, indtil skyllecyklussen er færdig. 9 Fjern skuffen til kafferester, og åbn inspektionslågen. Fjern skuffen til opsamling af kaffe og kaffeenheden. 10 Vask omhyggeligt kaffeenheden i frisk vand. 11 Når kaffeenheden er skyllet, skal den sættes på plads igen, til den klikker i position (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Indsæt skuffen opsamling af kaffe og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen.

57 DANSK 57 Grøn 12 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe. Hæld ikke kaffe i beholderen til formalet kaffe. 13 Tryk på knappen for at starte en kaffeudløbscyklus. 14 Gentag proceduren, som er beskrevet fra pkt. 12 til pkt. 13, to gange. Tøm beholderen Drypbakken rengøres ved at lægge en affedtningstablet i bakken og fylde den 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt. Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen Rengør kaffebønnebeholderen en gang om måneden, når den er tom, med en fugtig klud for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

58 58 DANSK AFKALKNING Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter. Gul Under brug dannes kalk indvendigt i maskinen, som skal fjernes jævnligt. I modsat fald kan vandkredsløbet og kaffekredsløbet blive tilstoppede. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinens display viser symbolet CALC CLEAN, er det nødvendigt at afkalke maskinen. Vigtigt: Hvis denne procedure ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Brug kun afkalkningsmidlet fra Saeco. Det er fremstillet specielt til at optimere maskinens ydelse. SAECO-afkalkningsmidlet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel Bemærk: Maskinen må ikke slukkes under afkalkningscyklussen. I modsat fald skal cyklussen gentages fra begyndelsen. Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen: Inden du starter afkalkningen: 1 Tøm drypbakken. 2 Indsæt den tomme mælkekande. 3 Tag vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) ud af vandbeholderen.

59 DANSK 59 Rød Gul 4 Tryk på knappen. Tryk på knappen for at gå gennem valgmulighederne, indtil dette display vises. 5 Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen. Bemærk: Hvis knappen trykkes ned ved en fejl, kan du trykke på knappen for at afslutte. 6 Træk vandbeholderen ud, og hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i beholderen. Fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX. 7 Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen. 8 Stil en rummelig beholder (1,5 l) under mælkekandens udløb og kaffeudløbet. 9 Tryk på knappen for at starte afkalkningscyklussen. Rød

60 60 DANSK Rød 10 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet angiver status for cyklussen. Rød Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller forlade maskinen i kort tid. 11 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Rød 12 Fjern og tøm beholderen og mælkekanden. 13 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position Træk vandbeholderen ud, skyl den, og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 15 Installer mælkekanden i maskinen. Stil beholderen tilbage under mælkekandens udløb og kaffeudløbet. Rød 16 Når vandbeholderen sættes på plads, vises det følgende symbol. Tryk på knappen for at starte skyllecyklussen.

61 DANSK 61 Rød 17 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Gentag punkt 13 til 17, og fortsæt til punkt Når vandbeholderen er tom, skal den fjernes fra maskinen. Skyl og fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX. Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen. 19 Fjern og tøm beholderen. Rød 20 Når alt skyllevandet er fuldstændigt løbet igennem, viser maskinen symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at afslutte afkalkningscyklussen. 21 Maskinen udfører en automatisk påfyldning af kredsløbet. Gul 22 Nu udfører maskinen den automatiske opvarmnings- og skyllecyklus for at gøre klar til brygning af produkterne Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position. 24 Nu er afkalkningscyklussen fuldført. 25 Sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads i vandbeholderen. Bemærk: Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". De to skyllecyklusser vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis beholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan maskinen kræve tre eller flere cyklusser for at færdiggøre skylningen.

62 62 DANSK Bemærk: Under afkalkningen kan der af og til dryppe væske fra kandens udløb. Følg nedenstående fremgangsmåde for at mindske eventuelle lækager: 1 Åbn udløbet på mælkekanden ved at dreje det mod uret, indtil det klikker i position. 2 Tryk hårdt på drejesamlingen, og drej den mindst to eller tre gange med en vinkel på 45 som vist i figuren.

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden.

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Ren Besked kaffe Om I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Vi eksporterer til 46 lande, og alle vore kaffebryggere bliver

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING R BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: C*70000275DA_01 INDHOLD INDHOLD...2 GENERELT...3 Introduktion... 3 Advarsler... 3 Forholdsregler... 3 Tilsigtet brug... 3 Fakta... 4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...5 Set

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere