Skattestigninger skal betale for statens underskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattestigninger skal betale for statens underskud"

Transkript

1 Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige service, som ekspert derfor kalder hellig. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 05/2010 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Skattestigninger skal betale for statens underskud Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt årige Repræsentativt på køn, alder og geografi (region) Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: til Vægtning: Data er vægtet på køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger, samt stemt ved seneste folketingsvalg. Om læsning af tabellerne: Kolonnen "valid percent" angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på "percent" og "valid percent", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som "missing"). Offentliggørelse: Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde. Analyse Danmark A/S Side 1 af 7

3 Frekvenser "På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag" Helt enig ,9 10,9 10,9 Delvist enig ,2 29,2 40,1 Hverken/eller ,1 12,1 52,2 Delvist uenig ,2 21,2 73,4 Helt uenig ,3 22,3 95,8 Ved ikke 42 4,2 4,2 100, ,0 100,0 "Det er en god idé, at regeringen opretholder skattestoppet" Helt enig ,5 20,5 20,5 Delvist enig ,9 21,9 42,4 Hverken/eller ,2 12,2 54,6 Delvist uenig ,7 18,7 73,3 Helt uenig ,3 22,3 95,6 Ved ikke 44 4,4 4,4 100, ,0 100,0 "Dansk økonomi er så dårlig, at det er nødvendigt at mindske udgifterne til den offentlige sektor (eksempelvis til skoler, daginstitutioner og ældrepleje)" Helt enig 32 3,2 3,2 3,2 Delvist enig 90 9,0 9,0 12,1 Hverken/eller ,2 10,2 22,3 Delvist uenig ,1 27,1 49,4 Helt uenig ,7 47,7 97,1 Ved ikke 29 2,9 2,9 100, ,0 100,0 "Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne" Helt enig ,4 25,4 25,4 Delvist enig ,8 27,8 53,2 Hverken/eller 98 9,8 9,8 63,0 Delvist uenig ,7 16,7 79,7 Helt uenig ,1 16,1 95,8 Ved ikke 42 4,2 4,2 100, ,0 100,0 Hvis der skal skæres i de offentlige budgetter, på hvilke af følgende områder bør det, efter din mening, så først og fremmest være? Forsvaret ,8 32,8 37,0 Ulandsbistanden ,1 26,1 63,9 Kultur ,1 21,1 93,3 Kontanthjælpen 52 5,2 5,2 69,1 Dagpengene 32 3,2 3,2 72,2 Offentlig transport 18 1,8 1,8 3,8 Special- og handicapområdet 7,7,7 37,8 Sundhedsvæsenet 7,7,7,7 Ældreomsorgen 6,6,6 1,3 Universiteterne 5,5,5 4,2 Børnepasning 4,4,4 1,9 Folkeskolen 2,2,2 1,5 Ved ikke 67 6,7 6,7 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 2 af 7

4 Frekvenser Hvis der er underskud på statens finanser, hvilke(n) af følgende løsninger vil du så foretrække? At skatterne sættes op ,0% At der indføres brugerbetaling på visse offentlige ydelser ,3% At der skæres i den offentlige service ,8% At der lånes penge i udlandet 76 7,6% Ved ikke 99 9,9% ,6% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Hvis skatterne skal sættes op, hvilke af følgende skatter vil du så foretrække sættes op? Aktieindkomst (aktieudbytte og overskud fra salg af aktier) ,1% Selskabsskat ,6% Skat på kapitalindkomst (renteindtægter og kapitalafkast fra virksomheder med videre) ,5% Grønne afgifter ,3% Skatten på arbejde (arbejdsmarkedsbidrag, topskat, ,0% bundskat, kommuneskat og sundhedsbidrag) Skat på bolig (ejendomsværdiskat) ,7% Arveafgift 95 9,5% Moms 30 3,0% Ved ikke ,5% ,2% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% I velfærdsreformen fra 2006 blev det besluttet at hæve alderen for efterløn gradvist fra 2019, så den i 2022 bliver 62 år. Mener du, at det vil være en god eller en dårlig idé, hvis man allerede fra i år begyndte at hæve efterlønsalderen? Meget god idé ,2 20,2 20,2 God idé ,3 24,3 44,5 Hverken god eller dårlig idé ,4 12,4 56,8 Dårlig idé ,7 19,7 76,5 Meget dårlig idé ,3 17,3 93,8 Ved ikke 62 6,2 6,2 100, ,0 100,0 Hvor god eller dårlig idésynes du, at det er, at fjerne efterlønsordningen helt? Meget god idé ,2 13,2 13,2 God idé ,8 12,8 25,9 Hverken god eller dårlig idé ,7 12,7 38,6 Dårlig idé ,1 25,1 63,8 Meget dårlig idé ,3 31,3 95,0 Ved ikke 50 5,0 5,0 100, ,0 100,0 I velfærdsreformen fra 2006 blev det besluttet at hæve alderen for folkepension fra 2024, så den bliver 67 år i Mener du, at det vil være en god eller en dårlig idé, hvis man allerede fra i år begyndte at hæve folkepensionsalderen? Meget god idé ,9 10,9 10,9 God idé ,1 24,1 35,1 Hverken god eller dårlig idé ,9 16,9 52,0 Dårlig idé ,4 22,4 74,3 Meget dårlig idé ,3 19,3 93,6 Ved ikke 64 6,4 6,4 100, ,0 100,0 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? "Man bør i højere grad end nu udlicitere velfærdsstatens opgaver til private, hvis de kan konkurrere på pris og kvalitet "Velfærdsstatens opgaver bør forblive på offentlige hænder i mindst samme grad som nu" ,0 38,0 38, ,7 40,7 78,7 Ikke enig i nogen af udsagnene ,0 12,0 90,7 Ved ikke 93 9,3 9,3 100, ,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 3 af 7

5 Køn "På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag" - krydset med køn Helt enig 69 13,7% 40 8,1% ,9% Delvist enig ,4% ,1% ,2% "På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag" Hverken/eller 56 11,2% 65 13,0% ,1% Delvist uenig ,7% ,6% ,2% Helt uenig ,1% ,5% ,3% Ved ikke 9 1,9% 33 6,6% 42 4,2% "Det er en god idé, at regeringen opretholder skattestoppet" - krydset med køn Helt enig ,0% 70 14,0% ,5% Delvist enig ,6% ,2% ,9% "Det er en god idé, at regeringen opretholder skattestoppet" Hverken/eller 54 10,7% 68 13,7% ,2% Delvist uenig 83 16,5% ,9% ,7% Helt uenig ,9% ,7% ,3% Ved ikke 12 2,4% 32 6,5% 44 4,4% "Dansk økonomi er så dårlig, at det er nødvendigt at mindske udgifterne til den offentlige sektor (eksempelvis til skoler, daginstitutioner og ældrepleje)" - krydset med køn Helt enig 28 5,5% 4,8% 32 3,2% Delvist enig 56 11,2% 33 6,7% 90 9,0% "Dansk økonomi er så dårlig, at det er nødvendigt at mindske udgifterne til den offentlige sektor (eksempelvis til skoler, daginstitutioner og ældrepleje)" Hverken/eller 59 11,7% 43 8,6% ,2% Delvist uenig ,3% ,9% ,1% Helt uenig ,6% ,9% ,7% Ved ikke 9 1,8% 20 4,0% 29 2,9% "Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne" - krydset med køn Helt enig ,8% 94 19,0% ,4% Delvist enig ,4% ,1% ,8% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:"der kan stadig spares masser Hverken/eller 51 10,1% 47 9,5% 98 9,8% af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne" Delvist uenig 76 15,1% 91 18,3% ,7% Helt uenig 58 11,5% ,8% ,1% Ved ikke 10 2,1% 31 6,3% 42 4,2% Analyse Danmark A/S Side 4 af 7

6 Køn Hvis der skal skæres i de offentlige budgetter, på hvilke af følgende områder bør det, efter din mening, så først og fremmest være? - krydset med køn Sundhedsvæsenet 1,3% 5 1,1% 7,7% Ældreomsorgen 4,9% 2,4% 6,6% Folkeskolen 2,3% 2,2% Børnepasning 4,9% 4,4% Offentlig transport 13 2,5% 6 1,2% 18 1,8% Hvis der skal skæres i de offentlige budgetter, på hvilke af følgende områder bør det, efter din mening, så først og fremmest være? Universiteterne 2,3% 3,6% 5,5% Forsvaret ,0% ,6% ,8% Special- og handicapområdet 6 1,2% 1,2% 7,7% Ulandsbistanden ,3% ,9% ,1% Kontanthjælpen 27 5,4% 25 5,0% 52 5,2% Dagpengene 24 4,7% 8 1,6% 32 3,2% Kultur 92 18,3% ,9% ,1% Ved ikke 31 6,2% 36 7,2% 67 6,7% Hvis der er underskud på statens finanser, hvilke(n) af følgende løsninger vil du så foretrække? - krydset med køn At skatterne sættes op ,0% ,1% ,0% At der skæres i den offentlige service 96 19,1% 22 4,4% ,8% At der indføres brugerbetaling på visse offentlige ydelser ,1% ,5% ,3% At der lånes penge i udlandet 53 10,5% 23 4,6% 76 7,6% Ved ikke 31 6,3% 68 13,6% 99 9,9% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Hvis skatterne skal sættes op, hvilke af følgende skatter vil du så foretrække sættes op? - krydset med køn Skatten på arbejde (arbejdsmarkedsbidrag, topskat, 79 15,7% 71 14,3% ,0% bundskat, kommuneskat og sundhedsbidrag) Skat på bolig (ejendomsværdiskat) 89 17,8% 57 11,5% ,7% Skat på kapitalindkomst (renteindtægter og kapitalafkast fra virksomheder med videre) ,9% ,1% ,5% Selskabsskat ,8% ,3% ,6% Aktieindkomst (aktieudbytte og overskud fra salg af aktier) ,7% ,5% ,1% Arveafgift 56 11,1% 39 7,8% 95 9,5% Moms 17 3,4% 13 2,6% 30 3,0% Grønne afgifter ,4% 71 14,3% ,3% Ved ikke 45 9,0% 70 14,1% ,5% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Mener du, at det vil være en god eller en dårlig idé, hvis man allerede fra i år begyndte at hæve efterlønsalderen? - krydset med køn Meget god idé ,4% 74 14,9% ,2% I velfærdsreformen fra 2006 blev det besluttet at hæve alderen for efterløn gradvist fra 2019, så den i 2022 bliver 62 år. Mener du, at det vil være en god eller en dårlig idé, hvis man allerede fra i år begyndte at hæve efterlønsalderen? God idé ,8% ,8% ,3% Hverken god eller dårlig idé 63 12,5% 61 12,3% ,4% Dårlig idé 78 15,6% ,8% ,7% Meget dårlig idé 90 17,9% 82 16,6% ,3% Ved ikke 24 4,8% 38 7,6% 62 6,2% Hvor god eller dårlig idésynes du, at det er, at fjerne efterlønsordningen helt? - krydset med køn Meget god idé 91 18,0% 41 8,2% ,2% God idé 73 14,6% 54 10,9% ,8% Hvor god eller dårlig idé synes du, at det er, at fjerne efterlønsordningen helt? Hverken god eller dårlig idé 73 14,6% 54 10,8% ,7% Dårlig idé ,9% ,4% ,1% Meget dårlig idé ,9% ,7% ,3% Ved ikke 21 4,1% 29 5,9% 50 5,0% Analyse Danmark A/S Side 5 af 7

7 Køn Mener du, at det vil være en god eller en dårlig idé, hvis man allerede fra i år begyndte at hæve folkepensionsalderen? - krydset med køn Analyse Danmark A/S Side 6 af 7

8 Køn Meget god idé 71 14,1% 38 7,7% ,9% I velfærdsreformen fra 2006 blev det besluttet at hæve alderen for folkepension fra 2024, så den bliver 67 år i Mener du, at det vil være en god eller en dårlig idé, hvis man allerede fra i år begyndte at hæve folkepensionsalderen? God idé ,9% ,3% ,1% Hverken god eller dårlig idé 81 16,2% 88 17,6% ,9% Dårlig idé ,2% ,5% ,4% Meget dårlig idé ,8% 88 17,8% ,3% Ved ikke 19 3,7% 45 9,0% 64 6,4% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med køn Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? "Man bør i højere grad end nu udlicitere velfærdsstatens opgaver til private, hvis de kan konkurrere på pris og kvalitet "Velfærdsstatens opgaver bør forblive på offentlige hænder i mindst samme grad som nu" ,7% ,3% ,0% ,7% ,7% ,7% Ikke enig i nogen af udsagnene 60 11,8% 60 12,2% ,0% Ved ikke 24 4,7% 69 13,9% 93 9,3% Analyse Danmark A/S Side 7 af 7

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve Hver femte dansker dumper indfødsretsprøven og ville derfor ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. To ud af tre går ind for testen, men hver anden finder

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere